Címrend a Évi zárszámadáshoz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Címrend a 2008. Évi zárszámadáshoz"

Átírás

1 1. Számú melléklet Címrend a Évi zárszámadáshoz Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Cím/Alcím neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 2. Helyi közutak, hídak, alagutak létesítése, fejújítása 3. Közutak, hidak, üzemeltetése, fenntartása 4. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 5. Önkormányzati igazgatási tevékenység 6. Város és községgazdálkodási szolgáltatás 7. Települési vízellátás, vízminőség védelem 8. Köztemető fenntartási feladatok 9. Közvilágítási feladatok 10. Önkormányzati felfadatra nem tervezett elszámolások 11. Finanszírozási műveletek elszámolása 12. Óvodai ellátás 13. Általános Iskolai oktatás 14. Általános Iskolai étkeztetés 15. Védőnői szolgálat 16. Anya-, gyermek-, csecsemővédelem (Iskolaegészségügy) 17. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 18. Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 19. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások 20. Munkanélküli ellátások 21. Eseti pénzbeli szociális ellátások 22. Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások 23. Települési hulladék kezelése, köztisztasági tevékenység 24. Sportcélok és feladatok 25. Közösségi színterek tevékenysége 26. Szociális étkeztetés 27. Munkahelyi vendéglátás 28. Családsegítés 29. Községi könyvtári tevékenység 30. Országgyűlési Képviselő választás

2 Az önkormányzat Évi tervezett bevételeinek teljesülése Előirányzat összege 2. Számú melléklet Bevételi forrás megnevezése Összesen Működési Felhalmozási E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény Alaptevékenység bevételei ,6% Alaptevékenységgel összefüggő egyéb bevételek ,0% Intézmények egyéb sajátos bev ,0% ÁFA bevételek, visszatérülések ,3% Vállalkozási bevételek Kamatbevételek ,5% Intézményi műk.bev.összesen ,1% Illetékek Helyi adók ,4% Átengedett központi adók ,8% Szabálysértési bírságok Egyéb sajátos bevételek ,7% Önk.sajátos műk.bev.össz ,8% Tárgyi eszk.imm.javak értékes ,0% Önk.sajátos felhalm.és tőkebev ,4% Pénzügyi befektetések bev. Állami kész.tart.értékesítése Felhalm.és tőke jell.bev.össz ,9% Felügyeleti szervtől kapott tám. Központi ktgvet-től kapott tám ,7% Kiegészítések visszatérülések Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről ,1% Müködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,5% Felh.célra átvett pénzeszközök ,0% áht-én belülről Felh.célra átvett pénzeszközök áht-én kívülről ,5% Támogatások, kiegészítések és átvett pénzek összesen ,2% Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én kívülről ,6% Támogatási kölcsönök visszatérülési áht-én belülről Hitelfelvétel áht-én kívülről ,0% Hitelfelvétel áht-én belülről Belföldi értékpapírok bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Pénzforgalom nélküli bevételek ,0% Kiegyenlítő (függő,átfutó bev.) Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, ,8% pénzforgalom nélküli bevételek, kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek összesen Bevételek összesen: ,9% Átfutó/függő bevételek Bevételek mindösszesen:

3 2/1. Számú melléklet Évi bevételek és kiadások mérlege án Bevételek Kiadások Működési bevételek E.ei. Mód.ei. Tény % Működési kiadások E.ei. Mód.ei. Tény % Polgármesteri Hivatal ,9% Polgármesteri Hivatal ,7% Össesen: ,9% Össesen: ,7% Működési célú hitel ,0% Céltartalék ,0% Működési célú bevétel össz: ,9% Működési célú kiadás össz: ,7% Felhalmozási célú bevételek Felhalmozási kiadások Polgármesteri Hivatal ,0% Polgármesteri Hivatal ,5% 0,0% Felhalm.célú bevételek össz: ,0% Felhalm.célú kiadások össz: ,5% Értékpapír vásárlás 0,0% Önkormányzat össz.bevétele ,9% Önkormányzat össz.kiadása ,9% Önkormányzatok összesen: ,9% Önkormányzatok összesen: ,9% Átfutó bevétel 232 Átfutó kiadás -307 Mindösszesen Mindösszesen

4 3.számú melléklet Önkormányzat költségvetési bevételeinek teljesülése főbb jogcímcsoportonkénti részletezettségben án E.ei. M.ei. Tény % I Működési bevételek: ,4% 1. Intézményi működési bevételek (07.űrlap 32-es sor)*m ,1% 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (07.űrlap 36-os sor) ,8% 2.1 Illetékek(16.űrlap 01-es sor) ,0% 2.2 Helyi adók (16.űrlap 10-es sor) ,4% 1.Építmény adó ,8% 2.Kommunális adó ,7% 3.Iparüzési adó ,8% 2.3 Átengedett központi adók (16. ürlap 18-as sor)* ,8% 1.SZJA helyben maradó része ,0% 2.SZJA jöv.differenc.mérséklése ,0% 3.SZJA norm.leosztott ,0% 4.Gépjármű adó ,0% 2.4 Bírságok,pótlékok és egyéb sajátos bevételek(16 űrlap 11-es,19-23 sorok) ,7% 1. Lakbérek ,8% 2. Pótlék, Bírság ,5% II Támogatások: ,7% Önkormányzatok költségvetési támogatása (09.űrlap 05-ós 1. sora) ,7% 1.1 Normatív támogatások (16.űrlap 36-os sor)*m ,0% 1.2 Központosított előírányzatok (16űrlap48-as sor) ,8% 1.Munkanélküliek rendszeres szoc.segély ,7% 2.Közcélú fogl.támog ,0% 3.Rendszeres gyermekvédelmi támog ,3% 4.Időskorúak jöv.támog ,8% 6.Norm.Ápolási díj finansz ,2% 7. Norm.lakásfenntart.finansz ,6% 1.5 Normatív kötött felhasználású támogatások(16űrlap 48-as sor) ,0% évi bérpolitikai támog ,0% évi 13.havi illetmény finansz ,0% 3. Eseti keresetkiegészítés finansz ,1% 4. Vizitdíj ,0% 5. Nyári gyermekétk.támogatása ,0% 6. Működésképt.önk.támog ,0% 1.6 Fejlesztési célú támogatások(16-os űrlap as ,0% 2. Lakossági közműfejl.támog ,0%

5 III Felhalmozási és tőke jellegű bevételek ,9% 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése(08,űrlap 06-os ,0% 2. Koncessziós díj bevétel ,4% IV.Véglegesen átvett pénzeszközök ,1% 1. Működési célú pénzeszköz átvétel(9.űrlap 12,13-as sor) ,1% ebből OEP-től átvett pénzeszköz ,5% 1.Mezőőri járulék ,9% 2.Állami tám.m.őri szolg.-hoz ,0% 3. Népszavazás Finansz ,0% 4. Mozgókönyvtári fa. Finansz ,0% 5. Belterületbeve vonás lakossági hozzájár ,3% 6. Iskola HEFOP pályázata ,0% évi Szja újraeloszt ,0% 8. Illegális hulladéklerók felsz.pályázati forrás ,0% 9. Mozgáskorl.közl.támog. 52 0,0% 10. Kistérsétől évi tagdíj visszaut. 38 0,0% 11. Müv.Ház.tánccsop.Önk.támog.(V.fok) 10 0,0% 2. Felhalmozási célúpénzeszköz átvétel(09.űrlap14,15-ös sor)* ,5% ebből OEP-től átvett pénzeszköz 1.Községfejlesztési hozzájárulás ,0% 2. Pályázat fűkasza beszerzésre ,0% 3. Pénzeszközátv. Hegyközségtől ,0% 4. E-MOP pályázat bevétele ,0% V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele(10,űrlap 03,08,21 sorok) ,6% 1. Lakás építési kölcsön törlesztése ,6% 2. Átmeneti segély kölcsönök törlesztése ,0% VI. Hitelek (10.űrlap 22,27 sorok) ,0% 1. Működési céllú hitel, kötvénykibocsátás ,0% 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsáttás VII Pénzforgalom nélküli bevételek(10.űrlap 28-as sor) ,0% 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele(10.űrlap28-as sor) ,0% IX. Átfutó/függő bevételek 232 0,0% X. Önkormányzatok bevételei: ,0%

6 3/1. Számú melléklet Az Önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak Évi tényleges bevételeinek teljesülése forrásonként alcímek szerinti bontásban én Cím Alcím Előirányzat összege Bevételi forrás megnevezése Ssz. Neve Ssz. Neve Összesen Működési Felhalmozási E.ei Mód.ei. Tény % E.ei. Mód.ei. Tény E.ei. M.ei. Tény 1. Polg. Hiv. 5. Önkorm.ig.tev. Alaptev.összef.egy ,5% ÁFA ,0% Kamat bevételek ,5% Felhalmozási és tőkebevétel ,0% Hitelfelvétel ,0% Hitel törlesztés ,6% Felh.pe.átv.áht-én belül ,0% Felh.pe.átv.áht-én kívül ,5% Műk.célú pe.átv. ÁHT-kívül ,3% Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül ,0% Előzetesen felsz.áfa ,0% Pénzmaradvány ,0% Koncessziós díj bev ,4% Város és község.gazd. Mük.célra átvett pe.áht-kívül ,9% Mük.célra átvett pe.áht-belül ,0% Felh.célú pe.átvétel ÁHT-kívül ,0% Alaptev.összef.egy ,0% Önk.fela. Nem terv.el Sajátos működési bev ,8% Norm. Közp.támog ,7% Védőnői szolgálat Műk.célra átvett pe ,7% Intézményi saját bev ,0% ÁFA ,0% Iskola eü.ellátás Mük.célra átvett pe ,0% Temető fenntart. Sírhely ért ,0% ÁFA ,0% Közösségi szint.tev. Terembérlet ,0% Áfa ,0% Műk.célú pe.átv. ÁHT-belül ,0% Felh.célú pe.átv. ÁHT-belül ,0% Szoc.étkeztetés Térítési díj bev ,0% Munkahelyi v.látás Térítési díj bev ,9% Ált.Isk.oktatás Bérleti díj bev ,0% Térítési díj bev ,3% Mük.célra átvett pe.áht-belül ,0% Községi könyvtár tev. Mük.célra átvett pe.áht-belül ,0% Telephull.kez. Mük.célra átvett pe.áht-belül ,0% Orsz.gy.Képv. választás Mük.célra átvett pe.áht-belül ,0% Összesen: ,9% 1E Átfutó bevétel: 232 0,0% 232 Mindösszesen: ,0%

7

8 Az önkormányzat Évi intézményi működési bevételeinek teljesülése én 3/2. Számú melléklet E.ei. Mód.ei. Tény % I.Intézményi működési bevételek ,07% 1. Intézményi étkezési térítési díj bevételek ,58% Óvoda térítési díj bevétele Iskolai étkeztetés térítési díj bevétele ,25% Szociális étkeztetés térítési díj bevétele ,00% Munkahelyi vendéglátás ,00% 2. Bérleti díjak ,96% Faluház bérleti díj bevétele+ egyéb bevétel ,00% Gyógyszertár fenntart.ktg.átv ,00% Iskola bérleti díj, üzemelt ktg.bev ,00% 3. Alaptevékenység szolg. bevétele ,61% Polg.hiv.atv.szolg.bev ,00% Előzetesen felsz. Áfa ,75% Sírhely értékesítés ,67% 4. Kamatbevétel ,55% Működési célú ,00% Fejlesztési célú ,40%

9 4. Számú melléklet Rezi Község Önkormányzata Évi kiadásainak teljesülése én A./ Adatok ezer forintban E.ei. Mód.ei. Tény % Önkormányzati intézmények működési kiadásai Napköziotthonos óvoda Laky Demeter Általános Iskola Alapszolgáltatási központ ( től megszünt) Ö s s z e s e n: B./ Önkormányzati igazgatás szakfeladat működési kiadásai Személyi juttatás, munkaadói járulékok ,8% Dologi kiadások ,0% Pénzeszközátadás ,6% Ö s s z e s e n: ,3% C./ Egyéb szakfeladatok működési kiadásai Közutak fenntartása ,0% Saját ing. Hasznosítás ,8% Községgazdálkodás ,1% Települési vizelvez ,6% Temető fenntartás ,0% Közvilágítás ,8% Óvodai ellátás ,0% Általános iskolai oktatás ,8% Általános iskolai étkeztetés ,7% Védőnői szolgálat ,3% Iskola egészségügyi ellátás ,0% Egyéb eü ellátás (ügyeleti díj) ,3% Rendszeres pénzbeli ellátás ,6% Rendsz.gyvt ,7% Munkanélk.ellátások ,7% Eseti pénzbeli ellátás ,7% Eseti gyvt ,9% Települési hulladék kezelése ,1% Sport feladatok ,0% Közösségi szinterek tev ,8% Szociális étkeztetés ,8% Munkahelyi vendéglátás ,2% Családsegítés ,4% Községi Könyvtár ,4% Népszavazás ,5% Céltartalék ,0% Átmeneti segély kölcsön ,0% Népszavazás 0,0% Ö s s z e s e n : ,8% D./ Felhalmozási kiadások ,5% Önkormányzat összesen: ,9% Értékpapír vásárlás 0,0% Átfutó/függő kiadások: ,0% Önkormányzat m i n d ö s s z e s e n : ,7%

10 Létszám Az önkormányzat költségvetési szervének - a Polgármesteri Hivatalnak Évi tervezett működési kiadásainak teljesülése án alcímek szerinti bontásban 4/1.sz. Melléklet Cím Alcím Működési kiadások Összesen Személyi Járulékok Dologi Támogatás Pénze.átadás Ssz. Neve Ssz. Neve E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % E.ei. M.ei. Tény % 1. Polg.hiv. 3. Közutak fenntartása 4. Saját ing.haszn. 5. Önk.igazg.tev. 30. Népszavazás 6. Községgazdálkodás 7. Települési vízelv. 8. Temető fenntartás 9. Közvilágítás 12. Óvodai ellátás 13. Ált.Isk. oktatás 14. Ált.Ist étkeztetés 15. Védőnői szolgálat 16. Iskolaegészségügy 17. Egészs.ügyi egy.ell. 18. Rendsz.pénzbeli.ell. 19. Rendsz.gyvt. 20. Munkanélk.ellátások 21. Eseti pénzb.ell. 22. Eseti gyvt.ell ,0% ,0% ,0% ,8% ,8% ,3% % % ,0% ,6% ,5% % % ,3% ,1% % % ,1% ,6% ,6% ,0% ,0% ,7% ,8% ,0% ,0% ,0% ,8% ,6% ,8% ,7% % ,3% ,7% ,3% % ,4% ,9% ,0% ,0% ,3% ,3% ,6% ,6% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,7% ,9% ,9%

11 23. Telep.hull.kez. 24. Sportfeladatok 25. Közösségi szint.tev. 26. Szociális étkeztetés 27. Munkahelyi vendéglátás 28. Családsegítés 29. Községi Könvtári tev ,1% ,1% ,0% ,0% ,8% % % % ,8% % % % ,2% % % % ,4% % % % ,6% ,4% % % % Átmeneti segély kölcsön Ö s s z e s e n: ,7% ,1% % ,6% ,6% ,3% ,0% Céltartalék Mindösszesen ,7% ,1% % ,6% ,6% ,3% 22

12 4/2. számú melléklet Az Önkormányzat Évi Működési célú pénzeszközátadásainak teljesülése én - címenként ű Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 3. Önk.igazg.tev. Egyházközség támogatása ,0% Polgárőrség támogatása ,0% Egyéb ,7% Várbarátok köre egyesület tám ,0% Ifjúsági egyesület támogatása ,0% Cst-Rezi Éphat. Társulási tagdíj ,0% Hévíz Kistérs.társ.tagdíj ,0% Arany Pillangó Alapítvány tám ,0% Nyugat-Balatoni Turiszt.Mark.Kht ,9% 12. Óvodai ell. Intézményfenntart.társ.pe.átad ,0% 13. Ált.Isk.okt. Iskola fenntartás pe.átadás ,8% 1. Közutak,hidak,ftart. Útkezelő Társ.tagdíj ,0% 14. Sportcélok Sportkör támogatása ,0% 5. Családsegítés Gyerm.jól.szolg.tagdíj ,6% Összesen: ,4%

13 4/3. számú melléklet Az Önkormányzat Évi társadalom és szociálpolitikai juttatásainak teljesülése én címenként Cím Alcím Juttatás megnevezése E.ei M.ei Tény % 1. Polg.Hiv. 15. Rendsz. pénzb.ell. Időskoruak járadéka ,4% Ápolási díj ,4% Rendsz.lakásfenntartási támog ,7% Felsőokt.tanulók ösztöndíj tám ,0% Arany J.tehetségkut.pr.öszöndíj ,9% 16.Rendsz.gyvt. Rendsz.gyermekvéd.támog ,3% Nevelési segély ,2% 17.Munkanélk.ell. Tartós munkanélk.szoc.segélye ,7% 18.Eseti pénzb.ell. Átmeneti segély ,8% Temetési segély ,0% Közgyógyellátás ,0% Köztemetés ,0% Mozgáskorl. közl.támog ,0% Vizitdíj kifizetése ,0% Házi segítségnyújtás term Eseti gyvt.ell. Rendkívüli gyermekvéd.támog ,5% Gyermekvállalási támogatás ,0% Összesen: ,6%

14 5. Számú melléklet Az önkormányzat Évi tervezett felhalmozási és felújítási bevételeinek teljesülés én feladatonként Cím Alcím Felújítási és felhalmozási Ssz. Neve Ssz. Neve bevételek Eredeti ei. Mód.ei. Tény % 1. Polg.Hiv. 11. Önk.fa.nem.terv. Pénzmaradvány ,0% Koncessziós díj maradv ,0% Kommunális adó ,0% Ép.adó 20 %-a ,8% 5. Polg.Hiv. Kamatbevétel ,0% Kölcsöntörlesztések ,6% Községfejlesztési hozzájár ,0% Ingatlan értékesítés ,0% Szennyvízcsatorna koncessziós díja ,4% Hegyközségtől fejl.célú pe.átv ,0% Lakossági közm.fejl.támog ,0% 6. Községgazd. Fűkasza pályázat bevétele ,0% 25. Közösségi szint.tev. E-MOP pályázat bev ,0% Ö s s z e s e n : ,0% Cím Alcím Ssz. Neve Ssz. Neve Felújítási és felhalmozási kiadások Eredeti ei. Mód.ei. 1. Polg.Hiv. 12. Védőnői Szolg. Tetőfelújítás önerő ,8% Tény 23. Szoc.étk. Konyha tetőfelújítás önerő ,0% 22. Közösségi szint.tev. Müv.Ház Homlokzat felújítás ,4% Inf.eszk.vás. E-MOP pályázat ,0% 5. Önk.igazg.tev. Térségi hull.lerakó pe.átad ,0% Fejlesztési feladatokra felosztható keret ,0% Szakmai fejlesztés ,5% Koncessziós díj tartalék ,0% Lakossági közműfejl.támog ,0% Keszthelyi Tűzoltóegyesület támog ,0% Szennyvíz.csat.érd.hj ,0% Rezi Petőfi u. 1. lakóház vás ,0% Egyházközség pe.átadás ,0% 11. Önk.fa.nem.terv. Lakáshoz jutás támogatás ,0% 6. Községgazd. Buszmegálló. Gyöngyösi Csárdánál ,4% Fűkasza vásárlás pály.forr ,4% 23. Szoc.étk. Konyha eszközfejlesztése ,1% 12. Óvodai ell. Óvoda mosdó felújítás ,6% % Ö s s z e s e n : ,5%

15 Az Önkormányzat számviteli mérlege December 31-i állapot Adatok ezer forintban 6. Számú melléklet Előző év Előző év mód. Tárgy év Előző év Előző év mód. Tárgy év I. Immateriális javak Induló tőke Ingatlanok Tőkeváltozások Gépek,berend.felsz D/ Saját tőke összesen Járművek Költségvetési tartalék Beruházások Tárgyévi ktv.tart Beruházásra adott elől. - Előző évi ktv. Tart. II. Tárgyi eszközök összesen I. Költségvetési tart.össz Részesedések II. Vállalkozási tartalék össz. 2. Értékpapírok E/ Tartalékok összesen Adott kölcsönök Hosszúlejár.bankbetétek 1. Fejlesztési célú hitelek III. Befektetett pénzügyi eszk I. Hosszúlejáratú kötelezetts IV. Üzemeltetésre, kezelésre Rövid.lej.hitel átadott eszközök. 1. Kötelezetts. Árúszáll A/ Befektetett eszközök össz és szolgáltatásból Ebből: tárgyévet követő évet terhelő 1. Anyagok tárgyévet terhelő I. Készletek összesen Müködési célú hitelek 1. Vevők Egyéb rövid lej.kötel Adósok II. Rövid lej. Kötelezettségek Röv.lej.kölcs III. Egyéb passzív pénzügyi Egyéb követelések elszámolások F/ Kötelezettségek össz: II. Követelések összesen III. Értékpapírok összesen 1. Pénztárak, betétkönyvek Költségvetési számlák Elszámolási számlák 4. Idegen pénzeszközök IV. Pénzeszközök összesen V. Egyéb aktiv pénzügyi elszámolások B/ Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: FORRÁSOK ÖSSZESEN:

16 7. Számú melléklet Kimutatás az Önkormányzat Évi pénzmaradványáról 1./ Költségvetési bankszámlák záróegyenlege / Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlege 58 3./ Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások egyenlege / Előző évi pénzmaradvány 0 5./ Költségvetési kiutalás (normatív elszámolás miatt) 0 6./ Költségvetési elvonás (visszafiz.köt) / Évi költségvetési pénzmaradvány: Pénzmaradvány felhasználása a Évi költségvetés szerint: 1./ Felhalmozási pénzmaradvány 5. Számú melléklet szerint Ebből: Szennyvízcsatorna üzemeltetéséhez tartalék képzése Terület.vás.közpark létesítésére 5000 Játszótér fejlesztés 1000 Idősek klubja tetőfelújítás 5000 Müv.Ház eszközfejlesztés 206 Védőnői szolgálat tető felújítás 4000 Orvosi rendelő felúj.terv.dok.kész / Működési célú pénzmaradvány: 0 3./ Felhasználható szabad pénzmaradvány 0

17

18 Kimutatás az Önkormányzat Ingatlan vagyonáról 8.számú melléklet December 31-én Hrsz. Megnevezés Forgalmi érték Bruttó érték Forgalom képes ingatlanok 267/1 Lakóház Petőfi u /2 Beép.terület Beép.terület /2. Szántó Beép.terültet Hunyadi u Lakóház Hunyadi u Gazd.ép.Hunyadi u Beép.terület Lakóház Rákóczi u /15. Beép.terület /1. Gyep Gyep Erdő, szántó Gyümölcsös /19. Szántó /55. Mohosi erdő részterülete Gyep, szántó /7. Szántó (229/3649-ed része) /18. Beép terület Lakóház, Kossuth u /2. Lakóház, Petőfi u Udvar, Petőfi u Összesen:

19 Korlátozottan forgalom képes ingatlanok 047/9 Szántó /3. Idősek klubja Gyógyszertár,védőnői rend Művelődési Ház /1 Orvosi Rendelő /1 Sporttelep Általános Iskola, Óvoda Községháza Beép.terület (partfal lépcső) Összesen:

20 Forgalom képtelen ingatlanok 1/2. Út /4. Út /10. Út /10. Sz.víz.átemelő Út Út /2. Út /5. Út /5. Út Út /2. Út Út Köztemető Út Út-Partfal Út Közterület (tűzoltószertár) /1. Út /2. Út Út Út, híd. Átemelő Út Út Út Út Út /6. Út /7. Út Út /3. Út

21 Forgalom képtelen ingatlanok 686/3 Út Út /5. Út Út /16. Út /26. Út Út Út /53. Út Út Út Út Út /1. Saját.haszn.út /1. Saját.haszn.út Út /1. Saját.haszn.út /2. Saját.haszn.út Út Út Út Út /1. Út /12. Út /2. Út Út /1. Út /3. Út /1. Út Út Út 55 55

22 Forgalom képtelen ingatlanok Út Út Út Út Út /3. Út /2. Út Út Út Út /4. Út Út Út Út Út Út /1. Út /6. Út Út Út /4. Út /1. Út /4. Út /3. Út Út Út /5. Út Út /15. Út Út Út

23 Forgalom képtelen ingatlanok 03/3. Út /4. Út Út /15. Út /11. Út Út /16. Út /24. Út Út Út Út /29. Út /33. Út Út Út Út /13. Út Út Út Út /3. Út /4. Út /5. Út Út /2. Út /3. Út /14. Út /3. Út /4. Út /2. Út /2. Út /4. Út

24 Forgalom képtelen ingatlanok 047/20. Sz.víz.átemelő Út /48. Út Út /5. Út /21. Út /22. Út /27. Út /29. Út /30. Sz.víz.átemelő /1. Út Buszmegálló, Göngyösi Csárdánál /2. Árok /1. Út /2. Út /4. Árok /5. Árok /8. Árok /11. Árok /12. Árok /14. Árok /15. Árok /18. Árok /11. Árok /13. Árok /15. Árok /16. Árok Út /23. Út /15. Út /10. Árok /13. Árok 20 20

25 097/14. Árok Forgalom képtelen ingatlanok 0102/23. Árok /24. Árok /26. Árok /28. Árok /29. Árok /31. Árok /34. Árok /36. Árok /38. Árok /39. Árok Út Út /2. Út Út /2. Út /13. Út /8. Út Út,árok /1. Út Út Út Üzemeltetésre átadott vagyon Szennyvíz vezeték Mindösszesen:

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 Kimutatás az immateriális javak állományáról December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége Villanykorszerűsítés terv.dok Településfejlesztési koncepció Windows program Ingatlan nyilvántartás szoftver MS_DOS6.22 szoftver 7 db Windows for Workgroup db Works db Informatik fejl.polg.hiv Számítógépes programok Iskola Windows XP program (védőnő) Környezetvédelmi program "Aromo" Iskola admin.rendszer Községi rendezési terv ABACUS Szociális program Összesen

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én Kimutatás az immateriális javak állományáról 2007. December 31-én 10. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én. Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én. Kimutatás a járművek állományáról 2009. December 31-én Kimutatás az immateriális javak állományáról 2009. December 31-én 9. számú melléklet Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték

Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték Kimutatás az immateriális javak állományáról 2006. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2. Villanykorszerűsítés

Részletesebben

Kimutatás a járművek állományáról 2012. December 31-én

Kimutatás a járművek állományáról 2012. December 31-én 9. számú melléklet Kimutatás az immateriális javak állományáról 2012. December 31-én Sorszám Megnevezés Bruttó érték Elszámolt értékcsökkenés Nettó érték 1. Rendezési terv Bem u. vége 56000 56000 0 2.

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról

Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzatának 19/2009. (XI. 27.) rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009. (III.02.) rendelet módosításáról Halmaj Község Önkormányzati képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Záró rendelkezések. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 31 Kozármisleny Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VI.20.) Ök.sz. rendelete az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 1/2006.(II.14.) Ök. sz. rendelet módosításáról Kozármisleny

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 4/2008.(IV.30.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Önkormányzat 2007. évi gazdálkodása Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a évi költségvetése végrehajtásáról Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(V.9.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetése végrehajtásáról 1 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg

Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg Hortobágy Község Önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérleg 1/a.melléklet eft-ban Eszközök Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések (±) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról

Mány Község Önkormányzata 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról 5/2009. (IV.22.) számú rendelete a 2008. évi zárszámadásáról Mány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82. -a alapján a 2008.

Részletesebben

II. Támogatások

II. Támogatások Gomba Község Önkormányzat működési- és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatása 1. sz. melléklet évi évi teljesítés KIADÁSOK teljesítés I. Működési bevételek I. Működési kiadások

Részletesebben

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670

Önkormányza-tok igazgatási tevékenysége 751153. Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása 701015. Polgári védelmi tevékenység 751670 4. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló /2007. (..) KT. rendelethez kiemelt

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként. Bevételi jogcímek Román Nemzetiségi Önkormányzat 10/2015. (II. 11.) RNÖ. sz. határozatának melléklete Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi előirányzatai bevételei forrásonként Bevételi jogcímek

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete A rendelet kihirdetésének napja: 2010. április 30. Nagymányok, 2010. április 30. Dr. Klausz Judit jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 8/2010 (IV.30. )számú rendelete Az önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 13/2009. (VII. 27.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 13/2009 (VII 27) számú rendelete az önkormányzat 2009 évi költségvetéséről szóló 4/2009 (III2) rendelet módosításáról 1 (1) A pótelőirányzatként biztosított központosított,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2008. (XII. 18.) sz. rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kerekegyháza

Részletesebben

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok!

2010. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! 21. Évi költségvetési koncepció Tájékoztató adatok! Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban BEVÉTELI JOGCÍMEK 29. Évi eredeti előirányzat 21. Évi terv előirányzat I.)

Részletesebben

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 9/2004.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2003. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE

BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE BARLAHIDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Barlahida Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 15/2009.(VIII.29.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A 2008 évi pénzmaradvány ának növelése miatt

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 18.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 2/2012. (II.8.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sor-szám Bevételi jogcím 1 2 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege

Pécel város Önkormányzatának működési mérlege Pécel város Önkormányzatának működési mérlege z.3 jelű melléklet Bevétel Kiadás megnevezése Összeg megnevezése Összeg Intézményi müködési bevétel 77 644 Költségvetési címek müködési kiadásai Helyi adók

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete

Nagyoroszi Község Önkormányzata. 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete Nagyoroszi Község Önkormányzata 3/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetését megállapító 1/2011. (II.16.) rendelet módosításáról Nagyoroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása

Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Tiszasüly Községi Önkormányzat 2011. III. negyedévi normatív 1. számú melléklet hozzájárulás, SZJA bevételeinek alakulása Fajlagos összeg (Ft) MEGNEVEZÉS Fő Összeg (Forintban) A helyi önkormányzatok normatív

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete

Bekecs Községi Önkormányzat. 10/2009. (IV.30.) számú rendelete Bekecs Községi Önkormányzat 1/29. (IV.3.) számú rendelete az önkormányzat 29. évi költségvetéséről szóló 4/29. (III.2.) rendelet módosításáról 1. (1) A pótelőirányzatként biztosított Eu-s támogatás, előirányzatának

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete

Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete Püski Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 29) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Püski Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról

Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról Csólyospálos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2012.(IV.24.) rendelete a községi önkormányzat 2011 évi költségvetésének végrehajtásáról 1.. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. alapján

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI 1. melléklet a 23/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 8/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelethez CSANÁDPALOTA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2013. ÉVI ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEI

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(X.1.) r e n d e l e t e az önkormányzat költségvetéséhez és a zárszámadáshoz csatolandó mérlegek, kimutatások tartalmi követelményeinek meghatározásáról

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént.

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetési záradék. A rendelet kihirdetése a mai napon megtörtént. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013.(IX.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/201 (IX.2) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 3/201 (III.1) önkormányzati rendelet áról Sarkadkeresztúr Község

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

2.. 3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014.(V.5) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása

Csatka Község Önkormányzatának évi pénzmaradványának elszámolása 10. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez Csatka Község Önkormányzatának 2014. évi pénzmaradványának elszámolása Ezer Ft-ban A B C MEGNEVEZÉS 2013. év 2014. év 1 Költségvetési bankszámlák

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza.

5.. Az önkormányzat 2003. évi teljesített működési és felhalmozási bevételei és kiadások mérlegszerű bemutatását a 6. számú melléklet tartalmazza. Nemesszalók község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004.(IV.30.) rendelete Nemesszalók Község Önkormányzatának 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról Az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2011. (V.10.) önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) .sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatainak módosítása forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: Eredeti ei. Módosított ei. Eredeti ei. Módosított

Részletesebben

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E

TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2003 / IV.30./ R E N D E L E T E A 2002. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÉS GAZDÁLKODÁS VÉGREHAJTÁSÁRÓL. Tokorcs Község Önkormányzat Képviselőtestülete A helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK

2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 2010. évi várható BEVÉTELEK 2011. évi előirányzat BEVÉTELEK 2009. évi tényadatok KIADÁSOK 2010. évi várható KIADÁSOK Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2009. évi tényadatok BEVÉTELEK 1. sz. melléklet táblázat 3. oszlop 8 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 11.

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelete az önkormányzat zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban)

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) ... évi költségvetéséről Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása Lejárat és eszközök szerinti bontásban (e/ft-ban) 5. sz. melléklet Sorszám Felvétel Lejárat Hitel állomány december 31-én

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1..

Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE 1.. Bekecs Községi Önkormányzat 16/2008. (XII.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 6/2008. (III.03.) számú rendeletének (továbbiakban : R ) módosításáról 1.. A R. 3..-a (1)

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 17 - i ülésére Tárgy: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzatnak költségvetése és zárszámadása

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4/2011.(III. 21.) rendelete a 2011. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Pogány község Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (továbbiakban ÁHT) 65. (1) bekezdésében

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20

ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE évi. BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi működési bevétel 20 1. sz. melléklet 1. oldal ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEGE 2012.évi eredeti 2012.évi II. MEGNEVEZÉS előirányzat módosítás Teljesítés % BEVÉTELEK Állami támogatás Intézményi

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben