Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról"

Átírás

1 Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (V. 11.) számú rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a alapján Jakabszállás Község Önkormányzatának évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre és bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az intézményekre. 2. (1) Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően Ft bevétellel és Ft kiadással jóváhagyja. (2) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített tartalmú pénzforgalmi jelentését az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak részletezését önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 2. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) Az önkormányzat bevételeinek részletezését a 3. számú melléklet mutatja be. (5) Az önkormányzat kiadásainak részletezését a 4. számú melléklet mutatja be. (6) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét működési és felhalmozási célú bontásban az 5. számú melléklet mutatja be. (7) A képviselő-testület az önkormányzat egyszerűsített tartalmú pénzmaradványkimutatását, több éves kihatással járó döntéseit, valamint az adóelengedéseket a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) A képviselő-testület az önkormányzatot megillető normatív állami hozzájárulások elszámolását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) Az önkormányzat bevételeinek részletezését önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként, bevételi forrásonként a 8. számú melléklet mutatja be. (10) Az önkormányzat kiadásainak részletezését költségvetési szervenként, kiemelt onként az 9. számú melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat december 31-i állapotnak megfelelő vagyonkimutatását a 10. számú melléklet mutatja be. (12) Az önkormányzat december 31-i állapotnak megfelelő mérlegét a 11. számú melléklet tartalmazza. 3. (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. (2) A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. Jakabszállás, április Szabó Mihály polgármester Hegedűs Gáborné jegyző 1/36

2 1. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzat évi egyszerűsített tartalmú pénzforgalmi jelentése (Ft-ban) B e v é t e l e k Eredeti Módosított Teljesítés összesen %-a Intézményi működési bevételek ,2 Önkormányzatok sajátos működési ,7 bevételei Felhalmozási bevételek Önkormányzat költségvetési ,8 támogatása Támogatásértékű bevételek, átvett ,8 pénzek Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Pénzmaradvány felhasználása Bevételek mindösszesen: ,4 K i a d á s o k Eredeti Módosított Teljesítés összesen %-a Személyi juttatások ,9 Munkaadót terhelő járulékok ,8 Dologi kiadások ,1 Támogatásértékű működési kiadás ,1 Pénzeszközátadás államháztartáson ,7 kívülre Önkormányzatok által folyósított ,5 ellátások Beruházások, felújítások ,9 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Általános tartalék Kiadások mindösszesen: ,5 2/36

3 2. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzat évi bevételei önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (Ft-ban) Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés Működési bevételek Felhalmozási bevételek Összesen: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Működési bevételek B e v é t e l e k mindösszesen: Jakabszállás Községi Önkormányzat évi kiadásai önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként (Ft-ban) Polgármesteri Hivatal Eredeti Módosított Teljesítés Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Működési kiadások Felhalmozási kiadások Összesen: K i a d á s o k mindösszesen: /36

4 3. számú melléklet A évi működési bevételek részletezése forrásonként (Ft-ban) Bevételi f o r r á s o k Eredeti Módosított Teljesítés Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Személyi jövedelemadó Központosított ok Gépjárműadó Iparűzési adó Késedelmi pótlék, bírság Térítési díjak Bérleti díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Szolgáltatási bevételek Egyéb sajátos bevételek Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénz Munkaerőpiaci Alaptól Központi és önkormányzati költségvetési szervektől Fülöpjakab önkormányzattól Kecskemét és Térsége Többcélú Társulástól Lakosságtól átvett pénz Non-profit szervezetektől Előző évi pénzmaradvány Ö s s z e s e n: A évi felhalmozási bevételek részletezése forrásonként (Ft-ban) Bevételi f o r r á s o k Eredeti Módosított Teljesítés Telek értékesítés /36

5 4. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzat évi működési kiadásainak részletezése kiemelt onként (Ft-ban) Eredeti Módosított Teljesítés Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások Ö s s z e s e n: Az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesülése évben (Ft-ban) B e r u h á z á s o k Eredeti (Ft) Módosított (Ft) Teljesítés (Ft) Számítógép beszerzés ÁMK könyvtárába Projektor beszerzés iskolába Számítógép beszerzés egészségházba Defibrillátorhoz kellékek beszerzése Közművelődési érdekeltségnövelő támogatási pályázathoz önerő Arany János utca kövezése Tanyagondnoki szolgálat beindítása, jármű beszerzéshez önerő Községi park, játszótér felújítása, saját erő Polgármesteri Hivatal felújítása, önerő Telekkialakítás, közmű építés Köztemetőben vízhálózat bővítése Szennyvízcsatorna pályázat készítés Kompetenciaalapú oktatás keretében 8 db laptop beszerzése Térburkolat készítése egészségház előtt Bölcsőde tervezési munkái Polgármesteri Hivatal felújításának tervei Beruházások összesen: F e l ú j í t á s Jakabszállás-Fülöpjakab ÁMK Jakabszállási Óvodájának korszerűsítése és sószoba kialakítása, önerő a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai, CÉDE pályázat benyújtásához Fejlesztési kiadások összesen: /36

6 5. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzat évi összes bevételeinek és kiadásainak mérlege működési és felhalmozási célú bontásban (Ft-ban) M e g n e v e z é s B e v é t e l e k Működési célú Felhalmozási Összesen célú Normatív állami hozzájárulás Normatív, kötött felhasználású támogatások Központosított támogatás Személyi jövedelemadó Gépjárműadó Iparűzési adó Késedelmi pótlék, bírság Saját bevételek - működési bevételek átvett pénzeszköz Előző évi pénzmaradvány igénybevétele B e v é t e l e k mindösszesen: K i a d á s o k Működési célú Felhalmozási Összesen célú Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadás Pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás Beruházások Felújítás K i a d á s o k mindösszesen: /36

7 6. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzat évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatása (Ft-ban) Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege Tárgyévi pénzmaradvány Az önkormányzatnak hitelállománya nincs. Az önkormányzat közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) évben nyújtott: Ft késedelmi pótlék és Ft bírság méltányossági alapon törlésre került. Többéves pénzügyi kihatással járó döntésünk nincs. 7/36

8 7. számú melléklet Jakabszállás Községi Önkormányzatot évben megillető normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó elszámolása (Ft-ban) J o g c í m e k Kapott támogatás Tényleges létszám Fő Ft/mutató Összesen (Ft) Fő Ft/mutató Összesen (Ft) Település-üzemeltetési és igazgatási feladatok Közösségi közlekedési feladatok Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok - szociális étkeztetés - jövedelem nyugdíjminimum 150 %-ánál kisebb: - jövedelem nyugdíjminimum 150 és 300 %-a közé esik - jövedelem nyugdíjminimum 300 %-ánál magasabb - tanyagondnoki szolgáltatás Óvodai nevelés a 2008/2009. tanévre, 8 hó nevelési év - 3. nevelési év Óvodai nevelés a 2009/2010. tanévre, 4 hó: nevelési év /36

9 Iskolai oktatás az első 8 hónapban Iskolai oktatás az utolsó 4 hónapban Napközis foglalkozás Jogcímek Kapott támogatás Tényleges létszám Fő Ft/mutató Összesen (Ft) Fő Ft/mutató Összesen (Ft) - az 1-2. évfolyamon - a 3. évfolyamon - a 4. évfolyamon - az 5-6. évfolyamon - a 7-8. évfolyamon - az 1-2. évfolyamon - a 3. évfolyamon - a 4. évfolyamon - az 5-6. évfolyamon - a 7. évfolyamon - a 8. évfolyamon - 8 hónapra 1-4. évf. napközis fogl. - 8 hónapra 5-8. évf. tanulószobai fogl. - 4 hónapra 1-4. évf. napközis fogl. - 4 hónapra 5-8. évf. tanulószobai fogl. Sajátos nevelési igényű gyermekek - visszahelyezettek, 8 hóra - visszahelyezettek, 4 hóra - óvodás (8 hó, testi, érzékszervi) - óvodás (4 hó, testi, érzékszervi) - óvodás (8 hó, beszéd, enyhe,organik.) - iskolás (8 hó, beszéd, enyhe, organik.) - óvodás (4 hó, beszéd, enyhe, organik.) - iskolás (4 hó, beszéd, enyhe, organik.) - iskolás (8 hó viselk.fejl. nem organik.) - iskolás (4 hó viselk.fejl. nem organik.) /36

10 Jogcímek Kapott támogatás Tényleges létszám Fő Ft/mutató Összesen (Ft) Fő Ft/mutató Összesen (Ft) Társulás óvodájába, iskolájába járó gyermekek - az első 8 hónapban - az utolsó 4 hónapban Gyermekek kedvezményes étkeztetése - óvodások és iskolások, 12 hónapra évfolyamosok, 12 hónapra Tankönyv hozzájárulás - általános - ingyenes tankönyvellátás Ö s s z e s e n: Összes kapott támogatásunk Ft, ebből jogosan járó Ft. A központi költségvetésnek visszafizetünk Ft-ot. 10/36

11 Normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása évben (Ft-ban) J o g c í m e k Kapott támogatás Tényleges létszám Fő Ft/mutató Összesen Fő Ft/mutató Összesen Diáksport támogatása, 8 hó Diáksport támogatása, 4 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása, 4 hó Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szociális feladatok támogatása Összesen: Összes kapott támogatásunk Ft, ebből jogosan járó Ft. 11/36

12 8. számú melléklet Az önkormányzat évi bevételeinek részletezése címenként, feladatonként és kiemelt onként Cím Feladat Előir. Kiemelt Feladat Eredeti Módosított Teljesítés sz. száma csop. előir. megnevezése szám szám Előir. csop. név Kiemelt neve 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polg.Hiv.igazg.tevék. 1. Működési bevételek Támogatások és átvett pénzeszközök Összesen: Köztemető fenntartási f. Működési bevételek Munkahelyi étkeztetés 1. Működési bevételek Háziorvosi szolgálat 1. Működési bevételek Támogatások és átvett pénzeszközök Összesen: Védőnői szolgálat 3. Támogat. és átvett pe. 11. Szociális étkeztetés 1. Működési bevételek Mezőőri feladatok 1. Működési bevételek Támogat. és átvett pe. Összesen: Polgármesteri Hivatal, mint cím bevételei összesen: Ált. Művelődési Központ 1. Iskoláskor.ált.isk.okt. 3. Támogatások és átvett pénzeszközök 2. Óvodai nevelés 3. Támogatások és átvett pénzeszközök /36

13 Cím sz. Feladat száma Előir. csop. szám Kiemelt előir. szám Feladat megnevezése Előir. csop. név Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés 6. Óvodai int. étkeztet. 1. Működési bevételek Általános isk. étkeztet 1. Működési bevételek Általános iskola, Fülöpjakab 3. Támogatások és átvett pénzeszközök 10. Óvodai nevelés, Fülöpjakab 3. Támogatások és átvett pénzeszközök 12. Óvodai étkeztetés, Fülöpjakab 1. Működési bevételek Általános iskolások étkeztetése, Fülöpjakab 1. Működési bevételek Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ, mint cím bevételei összesen: Pénzmaradvány igénybevétele: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: Önkormányzat bevételei összesen: /36

14 Az önkormányzat évi kiadásainak részletezése címenként, feladatonként és kiemelt onként Feladat Előir. Kiemelt Feladat Eredeti száma csop. előir. megnevezése Cím sz. Szám szám Előir. csop. Név Kiemelt neve 9. számú melléklet Módosított Teljesítés 1. Polgármesteri Hivatal 1. Polgármesteri Hiv. igazgatási tevékenység 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Felhalmozási kiadások 2. Beruházás Összesen: Létszám: 11 fő 2. Ingatlanok karbantartása, hasznosítása 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 2. Beruházás Összesen: Közhasznú, közcélú dolgozók foglalkozt. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Összesen: Létszám: 1 fő 4. Köztemető fenntartás Dologi kiadások Beruházás Összesen: Közvilágítás 3. Dologi kiadások /36

15 Cím sz. Feladat száma Előir. csop. Szám Kiemelt előir. szám Feladat megnevezése Előir. csop. név Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés 6. Közutak fenntartása 3. Dologi kiadások Felhalmozási kiadások Beruházás Összesen: Sportfeladatok 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiad Pénzeszköz átadás Összesen: Létszám: 0 fő 8. Munkahelyi étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Összesen: Létszám: 1 fő 9. Háziorvosi szolgálat 1. Személyi jutt Munkaadót terh Dologi kiadások Összesen: Létszám: 2 fő 10. Védőnői szolgálat 1. Személyi juttatások Munkaadót terh.jár Dologi kiadások Felhalm. Kiad. Beruházás /36

16 Cím sz. Feladat száma Előir. csop. Szám Kiemelt előir. szám Feladat megnevezése Előir. csop. név Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés 10. Védőnői szolgálat Összesen: Létszám: 1 fő 11. Szociális étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Összesen: Létszám: 2 fő 12. Mezőőri feladatok 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő j Dologi kiadások Összesen: Létszám: 1 fő 13. Tanyavédelmi autó fenntartása 3. Dologi kiadások Létszám: fő 14. Tanyagondnoki szolgálat 1. Személyi Juttatások 2. Munkaadót terhelő Dologi kiadások Felhalmozási kiadások 2. Beruházás Összesen: Létszám: 1 fő 16/36

17 Cím sz. Feladat száma Előir. csop. Szám Kiemelt előir. szám Feladat megnevezése Előir. csop. Név Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés 15. Rendszeres pénzbeli ellátások 1. Működési kiad. 2. Munkaadót terhelő járulékok 4. Szociális juttatások Összesen: Eseti pénzbeli ellátások 4. Szociális juttatások Polgármesteri Hivatal, mint cím kiadásai összesen: Létszám: 20 fő 2. Általános Művelődési Központ 1. Ált. iskolai oktatás 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Pénzeszköz átadás 2. Felhalmozási k. Beruházás Összesen: Létszám: 24 fő 2. Óvodai nevelés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Felhalmozási k. 2. Beruházás Összesen: Létszám: 8 fő 17/36

18 Cím sz. Feladat száma Előir. csop. Szám Kiemelt előir. szám Feladat megnevezése Előir. csop. Név Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés 3. Ált.isk.nspközis nevelés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Összesen: Létszám: 4 fő 4. Művelődési ház 3. Dologi kiadások Könyvtár 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Összesen: Létszám: 1 fő 6. Óvodai intézményi étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Felhalm.kiadás 2. Beruházás 0 0 Összesen: Létszám: 1 fő 7. Iskolai étkeztetés 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. Dologi kiadások Összesen: Létszám: 2 fő 18/36

19 Cím sz. Feladat száma Előir. csop. Szám Kiemelt előir. szám Feladat megnevezése Előir. csop. Név Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés 8. Diáksport 3. Dologi kiadások Általános iskolai oktatás, Fülöpjakab 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Szociális juttatás Felhalm.kiad. Beruházás Összesen: Létszám: 15 fő 10. Óvodai nevelés, Fülöpjakab 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások Összesen: Létszám: 6 fő 11. Napközis oktatás, Fülöpjakab 1. Személyi juttatások Munkaadót terhelő jár. 3. Dologi kiadások 0 0 Összesen: Létszám: 2 fő 12. Óvodások étkeztetése, Fülöpjakab 3. Dologi kiadások Szociális juttatás Összesen: /36

20 Cím sz. Feladat száma Előir. csop. Szám Kiemelt előir. szám Feladat megnevezése Előir. csop. Név Kiemelt neve Eredeti Módosított Teljesítés 13. Iskolások étkezt., Fülöpjakab 3. Dologi kiadások Szociális juttatás Összesen: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ, mint cím kiadásai összesen: Létszám: 63 fő Létszám összesen: 83 fő Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás: Általános tartalék Önkormányzat mindösszesen: /36

21 Jakabszállás Községi Önkormányzat vagyonkimutatása december 31-én E s z k ö z ö k Immateriális javak, 0-áig leírt Megnevezés Könyv szerinti érték Településrendezési terv 0 Temető digitális térkép 0 Taninform szoftver 0 Háziorvosi kommunikációs szoftver 0 Hulladékgazdálkodási terv 0 Digitális közműtérkép 0 Összesen: 0 Ingatlanok Belterületi ingatlanok felsorolása Közterület (forgalomképtelen vagyontárgyak ) Közutak Hrsz. Megnevezés Terület ha, m 2 Könyv szerinti érték (Ft-ban) 23. Lenin utca Kossuth utca Felszabadulás utca Kun B. utca Lenin utca Dobó I. utca /13. Mező I. utca Bem utca Bem utca Bem utca Felszabadulás utca Zrínyi utca /17. Munkácsy utca /18. Névtelen utca /1 Kivett vízmű /2 Vízmű tartalék ter /7 Út Petőfi S. utca Arany J. utca Óvoda utca Óvoda utca Csáki utca Tavasz utca Névtelen utca Névtelen u számú melléklet 21/36

22 Megnevezés Terület ha, m 2 Könyv szerinti érték (Ft-ban) 389. Kivett vízmű /11. Arany János utca /22. Kivett vízmű mellett 401. Névtelen u Névtelen u Csatorna /3. Béke utca Béke utca Ady E. utca Marx K. u Marx K. u Névtelen u Marx K. u Marx K. u /9. Lenin u /2. Kivett közterület Engels u Névtelen u Névtelen u /1. Béke u /2. Béke u Névtelen u Névtelen u /1. Tavasz utca /35. Kivett út /44. Sport utca /45. Kivett út /46. Nyár utca /55. Kivett út /60. Kivett út /1 Kivett beépítetlen terület, 8/732-ed részben tulajdonunk Beépítetlen terület (forgalomképes vagyontárgyak) Hrsz. Terület ha, m 2 258/ / / / /36

23 Intézményépületek és közterületek (korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak) Hrsz. Megnevezés Terület ha, m 2 Érték (Ft-ban) 216. Általános Iskola Kun B. u /2. Körzeti megbízotti szolg. lakás, Jókai u /4. Lakóház, udvar Felszabadulás u. 1/a /1. Orvosi rendelő Petőfi S. u Polgármesteri Hivatal Petőfi S. u Közpark (forgalomképtelen) /4. Fogorvosi, háziorvosi rendelő és fogorvosi szolgálati lakás 270. Kultúrház Petőfi S. u Gyógyszertár Petőfi S. u Óvoda Tavasz u Gazd. épület és udvar Csáki u. (mázsaház) Sportöltöző Tűzoltóság Csáki u Sporttelep TÜZÉP telephely Marx K. u Lakóház, udvar, gazd. épület Ady E. u Lakóház, udvar, gazd. épület Ady E. u. 3/a Általános Iskola Ady E. u Faluközpont felújítás Külterületi ingatlanok felsorolása Közutak (forgalomképtelen vagyontárgyak) Hrsz. Terület ha, m 2 02/ , csatorna 03/ / , csatorna 04/ / / / / / / / / / / / /36

24 Hrsz. Terület ha, m / , csatorna 018/ / / / / / / , kivett árok 028/ / / / / / , kivett csatorna 031/ / / / / / / / / / / , csatorna 035/ , út, árok 035/ / / / , árok 036/ , árok 036/ / / / / / / / , kivett árok 037/ /36

25 Hrsz. Terület ha, m 2 037/ / / / , csatorna 038/ , csatorna 038/ / / / / , árok 042/ , csatorna 042/ / / / / / / / , csatorna 047/ , út, csatorna 047/ / / / / / / , csatorna 051/ / / / / / / / / / / / / /36

26 Hrsz. Terület ha, m / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , közút 0107/ / / / / / / /36

27 Hrsz. Terület ha, m / / / / / / / / / / / / / / / / / , közút 0124/ / / / / / / / / / , csatorna 0131/ / / / / , közút / , kivett árok 0134/ / / / / , közút 0136/ /36

28 Hrsz. Terület ha, m / , közút , közút 0140/ / , csatorna 0142/ , közút , közút 0145/ , közút 0145/ , közút 0147/ , közút 0147/ , árok 0147/ / / / / / / / / / / , közút / / / , út, árok 0152/ / , út, árok 0152/ / / / / / / / / / / , közút 0152/ , közút 0152/ , közút 0152/ , közút 0152/ , közút 28/36

29 Hrsz. Terület ha, m / , közút 0152/ , közút 0152/ , kivett út 0155/ , közút 0155/ , közút , közút 0158/ / / / / / / , közút 0160/ / / / / / / / , közút Forgalomképes ingatlanok Hrsz. Megnevezés Terület ha, m 2 Érték (Ft-ban) 0152/26. Tanya IV. ker. 13. és erdő /3. Tanya, gyep és út, erdő III ker. 46. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok Hrsz. Megnevezés Terület ha, 0136/18. Közösségi ház, 2 gazdasági épület és udvar, IV. ker. 96., Wolford-dűlői 035/22. Szemétlerakó telep Érték (Ftban) m Forgalomképtelen ingatlanok Hrsz. Megnevezés Terület ha, m 2 Érték (Ft-ban) 0142/70. Ravatalozó, temető /6. Temető /36

30 Földek, telkek (forgalomképes vagyontárgyak) Hrsz. Megnevezés Terület ha, m 2 Érték (Ft-ban) 08/25. Szántó /8. Szántó /2. Gyep, legelő /9. Szántó /118. Gyep (rét) /18. Szántó /41. Gyep, erdő, 161/180 részben tulajdonunk 068/15. Gyep, legelő, ½ részben tulajdonunk 078/8. Szántó /8. Gyep, legelő /9. Gyep, legelő /5. Gyep, legelő /53. Szőlő, gyep 4799/ részben a tulajdonunk 0134/20. Erdő, 4/16 részben a tulajdonunk 0134/46. Szántó /53. Szántó /171 Szántó /314 Kivett udvar és 3 egyéb épület, gyep, 4004/6143-ad részben a tulajdonunk 0152/315 Szántó /316 Szántó /317 Szántó /318 Szántó /319 Szántó /320 Szántó /321 Szántó /322 Szántó /323 Szántó /327 Kivett tanya, szántó, 2023/3261 részben a tulajdonunk 0152/329 Kivett udvar és egyéb épület, 6609/9350-ed részben a tulajdonunk 0152/333 Szántó /334 Szántó /335 Szántó /336 Szántó /337 Szántó /338 Szántó /36

31 Hrsz. Megnevezés Terület ha, m 2 Érték (Ft-ban) 0152/339 Szántó /340 Szántó /341 Szántó /342 Szántó /343 Szántó /344 Szántó /345 Szántó /346 Szántó /348 Szántó /349 Szántó /350 Szántó /351 Szántó /352 Szántó /353 Szántó /354 Szántó /355 Szántó /356 Szántó /357 Szántó /358 Szántó /359 Szántó /360 Szántó /361 Szántó /362 Szántó /363 Szántó /365 Szántó /366 Szántó /367 Szántó /368 Szántó /369 Szántó /370 Szántó /371 Szántó /372 Szántó /373 Szántó /374 Szántó /375 Szántó /376 Szántó /377 Szántó /378 Szántó /379 Szántó /380 Szántó /381 Szántó /383 Szántó /384 Szántó /385 Szántó /386 Szántó /387 Szántó /36

32 Hrsz. Megnevezés Terület ha, m 2 Érték (Ft-ban) 0152/388 Szántó /389 Szántó /390 Szántó /391 Szántó /392 Szántó /393 Szántó /394 Szántó /395 Szántó /396 Szántó /397 Szántó /398 Szántó /399 Szántó /400 Szántó /401 Szántó /402 Szántó /403 Szántó /404 Szántó /405 Szántó /406 Szántó /407 Szántó /408 Szántó /409 Szántó /410 Szántó /411 Szántó /412 Szántó /413 Szántó /414 Szántó /415 Szántó /416 Szántó /417 Szántó /419 Szántó /420 Szántó /421 Szántó /422 Szántó /423 Szántó /424 Szántó /425 Szántó /426 Szántó /427 Szántó /428 Szántó /429 Szántó, és gazdasági épület /430 Szántó /432 Szántó /36

33 Építmények Megnevezés Könyv szerinti érték Buszváró, Ady E. u Buszváró, Dózsa Gy. u Járda, Ady E. u Közvilágítás korszerűsítése Gyalogos átkelőhely az 54-es úton Kerékpárút az 54-es út mellett Közvilágítás a Nyár és a Sport utcán Ingatlanok értéke összesen: Beruházások, folyamatban lévő Megnevezés Könyv szerinti érték Kerékpárút (temető melletti) tervezése Kossuth utca tervezése Sport utca tervezése Nyár utca tervezése Bem utca kövezésének terve Csáki u. 2. vízmű gépházépület engedélyezési terve Közpark felújítása Telekkialakítás Telkek földterülete Bölcsőde beruházás Polgármesteri Hivatal felújítása Beruházások értéke összesen: Gépek, berendezések Megnevezés Könyv szerinti érték Egyéb gépek, berendezések RM tárolóállvány 6 db sima polccal konyhába Porszívó LG vwa 266ND iskolába Hőlégsterilizátor OH 300/22 l-es védőnőnek EKG Heart Screen 80 G-L I.ho.rendelőbe HONDA UMK 435 fűkasza Partner fűnyíró GZ 749 típ. Hangosító TV SAM CW 29A114, iskola Durasol orvosi táska, I. orv. Rend Vasodop doppler készülék, I. orv. Rend Oxy sürgősségi táska, I. orv. Rend Sterilizáló berendezés, I. orv. Rend Fűnyíró, iskolához Gáztűzhely, szolg. lakás Páraelszívó, elszívómotor, konyha Hűtő, konyha /36

34 Megnevezés Könyv szerinti érték Elektromos sütő, konyha Videókamera, iskola AF-8 GN termoszláda, konyha Játszótéri játékok Asztali vízfürdős melegentartó, rm. acél, Cervo Medio, konyha Fegyver mezőőröknek Mosógép, iskola Fűkasza, Honda UMK Hűtő, konyha Konyhai robotgép Motoros kasza Stihl Defibrillátor újraélesztő készülék Projektor iskolába Képzőművészeti alkotások Könyv szerinti érték Felszállás című kompozíció, iskola Tűzzománcból készült emlékmű, park Számítástechnikai eszközök Könyv szerinti érték MSI VR601 notebook Printer EPSON LQ-590 nyomtató Számítógép, 17 TFT monitor, HP LJ nyomtató Számítógép, 17 TFT monitor Fénymásológép CANON ir Tintasugaras nyomtató A3 HP Pro Fénymásológép MINOLTA Bizhub Fénymásológép MINOLTA Bizhub Számítógép P4Cel Számítógép ACER EL1600 Intel Atom Számítógép P4 proc. 1G RAM, 17 TFT monitor Laptop 98NoAS B Fj.isk Laptop 98NoAS Jsz.isk Laptop 98NoAS B Fj.isk Laptop 98NoAS Jsz.isk Laptop 98NoAS Jsz.isk Laptop 98NoAS Jsz.óv Laptop 98NoAS Jsz.isk Laptop 98NoAS Fj.óv Gépek, berendezések és felszerelések összesen: Járművek FIAT DUCATO Járművek, 0-ig leírt LADA NIVA 0 34/36

35 Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök a Kőrösvíz Kft.-nek Megnevezés Könyv szerinti érték Épületek és építmények Beton út Mélyfúrású kút sz. kút Víztorony 200 m Gépházépület Csapadék csatorna Parkosítás Kerítés, 200 m Védőterület Gépek, berendezések Búvárszivattyú, SP Grundfoss búvárszivattyú kút kútfej Földkábel Frekvenciaváltó ÚRH adó URH vevő Vezérlő automatika Vízvezetékek Üzemeltetésre átadott összesen: Befektetett pénzügyi eszközök BÁCSVÍZ Rt. részvényei Anyagok Élelmiszer Követelések Adótartozások - iparűzési adó gépjárműadó pótlék Szolgáltatási díjak Pénzeszközök Pénztár Bankszámla Pénzeszközök összesen: /36

36 Aktív pénzügyi elszámolások Aktív pénzügyi elszámolások összesen: Eszközök összesen: Ft F o r r á s o k Induló tőke Tőkeváltozások Költségvetési tartalék Kötelezettségek iparűzési adó feltöltése miatt egyéb túlfizetés miatt Passzív pénzügyi elszámolások Források összesen: /36

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2009. (V. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2009. (V. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2009. (V. 12.) számú rendelete az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 16/2006.(VIII.24.) Alap Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete. a vagyon feletti rendelkezési jog Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (XII.4.) Kt. sz. rendelete a vagyon feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE

MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE MIKEPÉRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2006. (V.02) SZÁMÚ RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL, A VAGYON FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK, ÉS A VAGYON KEZELÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL, amelyet

Részletesebben

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz

Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz Címrend a 2009. Évi költségvetési beszámolóhoz 1. Számú melléklet Főcím száma Cím/Alcím Alcím száma Cím/Alcím neve Szakfeladat száma 1. Polgármesteri Hivatal 1. Mélyépítőipar 452025 2. Épület fenntartás

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár

I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár 9./a. sz. melléklet / 1.oldal Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) I. Városi Művelődési Központ és Könyvtár B/ Korlátozottan forgalomképes vagyona Immateriális javak Alaptevékenység

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

1.. 2.. 3.. 4.. A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja. A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(24.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló többször módositott 4/2008.(II.22.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12.

Gyöngyöstarján, 2013. augusztus 12. GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (VIII. 12.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONÁRÓL ÉS A VAGYONGAZDÁLKODÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 9/2011. (III. 25.) RENDELET

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően 9. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA 2004. december 31-i állapotnak megfelelően -1- Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat. a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról

2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat. a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról 2025/2006. (II. 24.) Korm. határozat a Nemzeti Földalap vagyoni körébe tartozó ingatlanok helyi önkormányzatok részére történő átadásáról A Kormány a Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi CXVI. törvény 13.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően

Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 9/a. sz. melléklet Martfű Város Önkormányzatának VAGYONKIMUTATÁSA (részletezés) 2006. december 31-i állapotnak megfelelően 2 Sorsz. Intézmény, vagyontárgy megnevezése Nyilvántartási érték (e Ft) 1. VÁROSI

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Leltári szám Megnevezés Mennyiségi egység. Web portál,online newsletter,adatbázism.

Leltári szám Megnevezés Mennyiségi egység. Web portál,online newsletter,adatbázism. Mennyiség Bruttó érték Érték- csökkenés Nettó érték 0 0 0 1. 111133 FKS. vagyoni értékű jogok áll. értéke 1001/00012 Önkormányzati weblap db 1 336 250 131 774 204 476 2. 111133 FKS. vagyoni értékű jogok

Részletesebben

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete

KORLÁTOZOTTAN FORGALOMKÉPES VAGYONOK JEGYZÉKE 40/2012. (XI. 07.) sz. önkormányzati rendelet 2. sz. melléklete Sorszám Utca, házszám Hrsz Megnevezés 1. Hősök tere 1.sz. 269/6 Önkormányzat Naturális mutató ( m 2 ) Telek érték ( Ft ) Építmény érték (Ft) Telek és építmény érték együtt Kollégium és irodaház 541 627500

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó. 2012. július 13-án (péntek) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2007. (II.19.) sz. rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI 1.. Általános rész Bugyi Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 36/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT VAGYONA FELETTI TULAJDONJOG GYAKORLÁSÁNAK SZABÁLYAIRÓL 1 Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete

Petőfibánya Község Önkormányzata. 9/2008. (IV. 09.) rendelete Petőfibánya Község Önkormányzata 9/2008. (IV. 09.) rendelete az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 24/2003. (XI. 27.) önkormányzati rendelete módosítására

Részletesebben

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására

JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó rendeletek módosítására 1. számú napirendi pont Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Ikt. szám: 53-88/2011. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT egyes vagyoni kérdések rendezésére, valamint kapcsolódó

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

É É ú í ö É É í ú É Á Á Á ö í ö í ú í Ö ö ö í í Á ö ö ö í í ö í É í ö ö í í í ö í í í í ö í í ö ö í ö ö í ö í ű í ö ú ű í í ö Ö ö ö í ö ö í ö ö í í í ö É ö ö ú ö ö ö í ö ű í ú ö ú Í É ú ö ö ö É ö ö í Íí

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2.

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon 2. CSÓR KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (VI.1.) ÖR. SZÁMÚ RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A képviselő-testület

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM

2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. május 1. II. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...4. oldal 15/2006.(V.1.) rendelet az önkormányzat 2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról...4. oldal

Részletesebben

ú í ö ü í íí ő ö ö ö ü ö ö ö ú ű ű Í Í í ő í ű í ő ü Í ő íú í ö ö ö ő í í í Í Í í í ö ö í í ö ö ö ő Í Í ÍÍ ö ö ő ö ö í ő ő ö í ö ö ú í ő ö ő í ö ő ö ö ö í ö ú Í ő í ű ö ő ú ö ő ö í í ő ö ö ő ö ö ú ö ű

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó 1 T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló a városrészi Önkormányzatok 2011. évi tevékenységéről. 2. 6/2011.(II.24) sz. ÖKT. Rendelet módosítása. 3. 2012. évi víz- és szennyvízcsatorna szolgáltatási díjak

Részletesebben

Ü Á Á ü É ü ü Í ú Í ú É ű ü ű ü ö ö Í ü ö ü ü ö Í ü ö ö ö ú Í ü ö ö ü ű ö ú ö ö ö ú ú ö ű ö ű ü ü Í ü ú ü ú ö ú ú ú ú Ő É É Ü É Á ü ü Í ü ü ö ö ú ö Á Á Ő ü ü ú ú Ö ü ö ö ö ö ú Í ö ú ö Í ö ö Í ú Í Í ü ú

Részletesebben

É ü É É ü Á Á Á ö É ú ő í á é ő á á á é é ü é é é é é ú é é ő ü ü é é í á é é é ő ő á é ü é é ü á é ú úá íő ű á ő é ü á á é é é é í üé á ő é é é ü Í é ő á í á é ú á á á é á ö ü Á á ő é é ü á é á á ö í

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Ö ö ö í ö í ű ö ő ú ü í ú ő ő ő ú ő ú ő í ő í Á Ö ő ő í ö ö Ö í É Á Á ú Ú í í í í í ű ö í í í ő ö ü ü ö í í ú í í ö ő ü ú ő ö ö ő ú ú ö ű ú í ő Á ú ú ő ú ű ü í ú ü ü ü ö ő í ő Ö ú ö ö ö ő ü ü ö őí ö ö

Részletesebben

í ö ö ü ü í ü ö ü ö í ú ú Ö ö ö ü ü ö ö ű í ö ö ü ű ö í ű ö ö ü Á ö í ö í í í í ö ö ű ű í í í í í í ö í Ú í ü ü ö ű ö ö í ú ö ö ö ö ö ö Á í ö ú í ü í ú í ú Á í ú í ú ú Á ü ü í í í ö í í Á ú í ö ö í í ú

Részletesebben

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö

ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ú Ú Í Ú Ú ű É Í É Ö ű ü Ö É Ö Í É Ö Ö ü É Í ü Á É Ö Ő ú Ö ű Ő Ő Ő Í Ö ü Í Á Ö Ö Í ű Ő Í É É ü ü Í ü Í Í ű Í Ö É Ö ü É ű ű Ö ü Í Í ü Ö Í ű Ö É Ö ű Ö ü Ő Ő Á Í Í Í Ö Í É É Í ű ü ü ű É ü ű Ö Ö Ö ü Ö Í ü ű

Részletesebben

Á Á Á ö Á ű Á Á ű ő ö ö í É ő í ő ő í ő ö ö ö ü ö ő É Ö ő í ü ü ö ö ő ö ő ő í ő ö ú ü ö ő Á ő ö ö í ö ö ö ö ú ő ú ú ő Í ü ő ő ű ő í ö ú ú ő ő ö ü ő É ö ő ö ö ő ü ö ú ő í ű ö ű ü ö ő í ö ő ő ő ö ő í í ö

Részletesebben

É Á í Ú É í ö í ő ú ö Í ö ü Ö ö ü ö Ö ö Á É őí ö ú ő í ő í ú ö í ő ő ö ú Ú ű ő ő Ú ü ö ú ü ö ö ü í Í ú ő í ü ü ő ö ö Ú ú Í Ú ü Ú ö ő ú ö ű ü í Ö Ö ö í ö ő ö ú ő Ú ú Ö í Ú ü í Á í É ő ö ő ö Á ű Ü í ü í

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Í Ú ü Í ö ö ü É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ú ü ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö Í Í ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ú ö ö ü ü ú Í ö ü ű ö Í ü Í ü ö ö Í ö ö ö ö ü ü ű ö Í ö ö Ö ú Í ú Í ö ö ö ö ö ö ú ú Á ö ö

Részletesebben

Á É ü Ö Á ö ö ö ö ü ö ö ö ü ö ű ö Í Ü ü ö ö ö Ü ö ö ö ö ü ö ö ú ö ö Í ű ö ű ü ö ú ü ü ű ö ö ö Ü ú ú ö ö ö ö ü ü ö ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ű Á ü ü ü ö ü ö ö ü ü Í ö ü ü É ű ű ö ö ö ö ö ö Á ö ö ö ü ö ö ö ö ü

Részletesebben

ú ű ú ú ü í Ü í Ü ü ö ö ű í ö ű ü ö ö ö ö ö ú ú ü í í ű í ú ű ú ű ú ü ú ö ö ö ö ú ú í ű í ú ö ú ú ú ú ü ü ö ü ü ö ö ö ö ú í ü ö ü ú ö ü ü í ü í ö ü ü í ö í í ö í ú ü ö í í ú ü ö ü Á ü ú ü ö Á ö ö ü ö ü

Részletesebben

Ü É Á í í Á ü ű í ú í ű ü ü Ö í Ü É Í í ü ü ü ü í ú ü í ü ű í í ü ü í í ü Í ú ú ú ű ü É ü í ü í Í í í ű ú í ú Á í í Ü É í í ú ú ű í í í ü í ú Ö ü ü ü ú ű ü í í í ü ü ü ű ü ü ű í ű Ö í í í ü ú Ü É í ú ú

Részletesebben

Á É ú Ö ü ö É ü ő Á í ő ú ű ő ü ű ö ö ö Ö Ö ü í ü ű ö ő ö Ö ü ö í ü ő ő ő ö í ő ö ű í ü í ú í í í í í ő ő ö ő í ü ű í í ő í ő í ő ű í ű Ő í ú ű ü ö ö ő ő ő ü ö ö ő Ú ű ő í ü ő ö í ö ü ö ö ö ü ö ü ő í í

Részletesebben

Í É ő ű Á ő ő ú ű ő ő ű ú ü ő ú ű ő ú ú ü ő ú ü ú ü ü ü ő ő őü Í ú ű ő É ű Í ű ű ű ü ő ő ű ő ű ű Á Á ú ú ú ú ú Í ő Í ő ü ú ü Ü ő Á ő ő ő Á ő ő ő ű Ü ú ü Á ő ű É ü ú ő ú ü Ö Í É Ü É Ü ú Ü ő ő Ő Á ű ü ő

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

ő ű ü ü ű í í ú ő Í ő ö ő ő ő í ö ő ő ő í ő ő ö ö ő ő í ő ö Í ő í ü ú ő ő ű ö ő ő ü É í ú ő ö ü ő ü ü ú ü ő í í ő ü í É í ú ő í ú í ő í í ú í ő ö Ú ő ú ő í Á Ú ő Ú Ú ú ú ü ő ő ü Ú í ú ő ő Á í í ű ő Ú ö

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

ű Ö ű ú ű ü ú Á ű Á ű Á ú ű ü ú ú Í ü Á ú Ö ú ú ú ű ú ü ú Ö ú ű ű É ü ű ü ű ű É ü ű Ö ú É ú ú ú Á Á Á Á Á Á ú Ö Á Á Á Á ú ú Á Í Ü Á Á ú ú ú ú Á Á Á ű ü ü ü Ö ű ú Á Á Á É ú Á Á ű ú Ö ű ú ű Ö ű ű Ö ű ű Ö

Részletesebben

é é é ú Ü é é ü é é ú é ü é é ü é é é Á é é é é ú é é é ü é ú é é é ű í é é é é é é ü é í é ü é é é é é é é ú é é í ü é é ú í í é é é é ü í ü é é é é é é é í é é é é é ü é é é é é é í é é í ü é ú ü é é

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról 1 Város Képviselőtestületének 6/2014. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Város a az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. (1) bekezdésében kapott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

Á ú Ö Ú Á Á ú ú ú ú ü ü ú É ő ú ű ú ü Á É Á Í Á ú ú ú ű ú Ö ú ü ú ú ü ú ú ü ú ü ü ú ü ü ú ú ú ü ű ü ü ü ü ú ü ú ő ő ú ü ű ü ő ú ő ú ü ú ü ő ű ő ő ő ő ő ü ú ú ü ő ü ü ú ő ü ü ü ü ő ü Á ú ő ú ú ú ő Á ú ü

Részletesebben

Ö í í ű í ü í ú í ü í ü í ü í ű í íí ü ü ű í í ú ü í ü ü ü ü ü ü ü í ü í ű ü í ü í ü ü ü í ü ű ü ü ű Í ü í ü ü í í ű ű ű í ü ű ű ü ü ü Í ü ú ú ü ű ü í É ü í í ü ü í í ü í Ú í í ü ü í ű í í í ü ű Á Ú í

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2008 ( ).határozata A 2008. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tiszaroff Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

I n d o k o l á s a 2008. évi zárszámadási rendelethez

I n d o k o l á s a 2008. évi zárszámadási rendelethez V É S Z TŐ VÁROS P O L G Á R M E S T E R E H-5530 VÉSZTŐ, Kossuth L. u. 62. tel.: 66/477-001 fax: 66/477-210 e-mail: polgarmester@veszto.hu web: www.veszto.hu I n d o k o l á s a 2008. évi zárszámadási

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS eredeti II. módosítás Teljesítés % előirányzat Működési bevételek 408 852 548 592 558 926 101,88 Önkormányzatok sajátos működési

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 1 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 15/2004. (IV. 26.) Kgy. rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítéséről A Baranya Megyei

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2011. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2011.

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02 09 072806 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Baranya Ifjúságáért NKft. Cégjegyzékszáma: 02

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása

A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon. 2. (módosította a 18/2013.(IX.28.) ÖR) A tulajdonosi jogok gyakorlása Berente Község Önkormányzata 3704 Berente Esze T. út 18. /fax 48/411-435 Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013.(IX.28.) önkormányzati rendelettel módosított 7/2013.(IV.8.) önkormányzati

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete

Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzat Képvisel-testületének 9/ 2010.(IV.23.) sz. önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Önkormányzatának költségvetési beszámolójáról Kistarcsa Város Képvisel-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Ő Á Ő É ö ö ö ö ú Á ö Ö ú ö Ö ö ö ű ú ú ö ö ö ö í í í ú ö í ö ű í í í í í í í ö í Í Í Á ö í Í ö í í Í ö É Ü ö Á í í ö ö ö í ö í ö ö í ö ű í í í í í í í Í ö í ö ö í Í Í ú í Í ú ö ú í í ú Í ö ö ú ö ö Í ö

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2007. (IV. 27.) számú r e n d e l e t e A 2006. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSRÓL Békés Város Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz.

Részletesebben

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint.

1.. Engedélyezett létszámkeret. A Képviselő-testület a pénzeszközátadás összegét 8.642 e Ft-ban állapítja meg a 6. sz. melléklet részletezése szerint. Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (II.14.) rendeletének módosításáról Gecse Község Önkormányzatának

Részletesebben

Á ö ö Á É ü É ö í ü í ü é é é é é é í é é é ö é í í ü ö ü é é é é é ü í ü é ü ü é é é é é í é é ö é ú é é ú é é é í ö é ű ü é ö é é ü é é í ü í ü é é é é é ö é é é ö ö ö é ü ü é í é ü é í é é ú ú ö é Ö

Részletesebben

é é É É Á Ó é ű ú ü ü é ü é ő é é é ü ő é ő É é é é í í Í é é ö é ú ö é Ö ő í é í é ú ú ü é é é ö ö é ő éí é é é ő é é ő é é í é é ő í ő é Á ö é í ö é ő é é ő é é é ő ö é ő ö é í í Í É é í é é é é é ö

Részletesebben

Á Í Á É ö É í É í í ú Í ö Í Á ü ú í ő ú ú í É É Á Á ú ő ö ü Í ő ü ü ö í ő Í ő ű í ő ő ü ö ö ő í Í ö ő öíö ő ő í í ú ú ü í ü Í í ö ő Í ő ő ő ő ű ö ű ö Í ö ö ő ú ü ö ű Í ő ő Í ü ő ő ö ö ő Á ő ő ü ö ö ő ő

Részletesebben

Ó Á É Á É Ő Ü É í í ü ü ö ö ö ö í ü ü ü ö ö ö ö ü í Í í ö ű É ö í ö ö Í í ö ú Í ö í öíö ö í Í ö Í Í ú ü í í ö Ö ú ö É Í Íí ö ü É í ö Í í í Í ö É Í Íí Á ü ö Öú í Í í ü ü ü í Ú ú í Íí É í ö ö ö ü ö öí ö

Részletesebben