A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje"

Átírás

1 A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele bevételi forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett normatív hozzájárulás és személyi jövedelemadó bevételek 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felhalmozási feladatok 8 7. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett felújítási kiadások 9 8. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata a önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő létszám adata 0 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata közfoglalkoztatottainak tervezett éves létszám-a 0. melléklet Tartalékok 20. évben 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai, évenkénti bontásban 3 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi -felhasználási ütemterve 4 3. melléklet Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek 20. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása 5 4. melléklet Nagykálló Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 20. évi költségvetése 6 5. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata összevont költségvetési mérlege 7 6. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata tervezett pénzforgalmi mérlege melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésében tervezett Európai Uniós támogatással megvalósuló feladatainak bevételei és kiadásai melléklet Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2 9. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata adósságállománya melléklet Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatásértékű bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata véglegesen átvett pénzeszközei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata által folyósított ellátások melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és működési célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata támogatás értékű kiadásai és felhalmozási célú pénzeszköz átadásai melléklet Nagykálló Város Önkormányzata intézményi működési bevételei intézményenkénti bontásban melléklet Nagykálló Város Önkormányzata felhalmozási és tőkejellegű bevételei melléklet Nagykálló Város Önkormányzata sajátos működési bevételei melléklet Tájékoztató táblák Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények bevételeinek és kiadásainak költségvetési a melléklet Normatív hozzájárulások és a személyi jövedelemadó összege összefoglaló tábla melléklet Nagykálló Város Önkormányzata központosított ának jogcímenkénti részletezése melléklet melléklet melléklet melléklet Nagykálló Város Önkormányzata működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak tervezett pénzforgalmi mérlege Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények személyi juttatásainak és járulékainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézmények dologi kiadásainak és az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett a Nagykálló Város Önkormányzata irányítása alá tartozó intézményeinek működéséhez kapcsolódó normatív hozzájárulások, valamint önkormányzati támogatások alakulása évenkénti bontásban

2 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 2 Önkormányzat összesen: 3 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások 36 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök 29 Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 37 Működési célú kiadások 38 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 4 Működési célú kötvénybeváltás 42 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 48 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 49 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 58 2 Helyi adók Átengedett központi adók

3 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 60 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak 64 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 65 4 Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 70 7 II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 76 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 77 Központosított okból felhalmozási célúak 78 2 Fejlesztési célú támogatások 79 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 93 Müködési célú bevételek 94 Forgatási célú értékpapírok bevételei 95 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 96 2 Felhalmozási célú bevételek 97 Forgatási célú értékpapírok bevételei 98 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 06 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 09 Működési célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 2 2 Felhalmozási célú 3 Forgatási célú kötvények kibocsátása 4 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 5 6 Polgármesteri Hivatal 7 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások

4 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 20 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 3 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 43 Működési célú támogatási kölcsön 44 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 45 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 46 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 47 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 48 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre V. Értékpapírok vásárlása 5 Működési célú kiadások 52 2 Felhalmozási célú kiadások VI. Kötvénybeváltás kiadásai 55 Működési célú kötvénybeváltás 56 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 62 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 63 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 72 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak 78 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3

5 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 79 4 Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 90 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás 9 Központosított okból felhalmozási célúak 92 2 Fejlesztési célú támogatások 93 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 207 Müködési célú bevételek 208 Forgatási célú értékpapírok bevételei Befektetési célú értékpapírok bevételei 20 2 Felhalmozási célú bevételek 2 Forgatási célú értékpapírok bevételei 22 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 223 Működési célú 224 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú 227 Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Nagykállói Egyesített Óvoda és Bölcsőde 23 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val 00 4

6 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 239 Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 246 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 250 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 25 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 253 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat 262 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 282 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 283 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 285 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 294 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok

7 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 34 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 35 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése 36 3 Egyéb felhalmozási bevételek 37 Támogatás értékű felhalmozási bevételek 38 2 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Nagykállói Kállay Rudolf Szakiskola 326 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 342 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek 346 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 347 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek 349 Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

8 . melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 354 Működési célra Felhalmozási célra Ratkó József Városi Könyvtár 358 KIADÁSOK I. Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Felújítási kiadások ÁFÁ-val BEVÉTELEK I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Egyéb működési bevételek 373 Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 378 Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra 387 7

9 2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 2 3 I. A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Működési kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Egyéb működési kiadások Támogatás értékű müködési kiadás Müködési célú pénzeszköz átadás Társadalom-, szoc-pol. és egyéb juttatás Ellátottak pénzbeli juttatása II. Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások ÁFÁ-val Intézményi beruházási kiadások Pénzügyi befektetések 7 2 Felújítási kiadások ÁFÁ-val Egyéb felhalmozási kiadások 36 9 Támogatás értékű felhalmozási kiadások Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre III. Tartalékok Céltartalékok Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Általános tartalék IV. Támogatási kölcsönök nyújtrása, törlesztése 29 Működési célú támogatási kölcsön 30 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 3 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre 32 2 Felhalmozási célú támogatási kölcsön 33 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n belülre 34 2 Támogatási kölcsönök nyújtása Áht.-n kívülre A. Költségvetési kiadások összesen: I. + II. + III. + IV B. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 39 I. Működési bevételek Intézményi müködési bevételek Önkormányzat sajátos müködési bevételei Illetékek 43 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Működési költségvetési támogatás Normatív hozzájárulások Központosított okból működési célúak 49 3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 50 4 Normatív kött felhasználású támogatások Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszk., immat.javak értékesítése Önk. sajátos felhalmozási és tőkejell.bev Pénzügyi befektetések bevételei 6 2 Fejlesztési célú költségvetési támogatás

10 2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 62 Központosított okból felhalmozási célúak 63 2 Fejlesztési célú támogatások 64 3 Egyéb felhalmozási bevételek Támogatás értékű felhalmozási bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön B. Költségvetési bevételek összesen: I. + II. + III C. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/TÖBBLET ÖSSZEGE A.-B.: Költségvetési hiány belső finanszírozása 76 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra D. Költségvetési hiány külső finanszírozása 80 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 8 Müködési célú bevételek 82 Forgatási célú értékpapírok bevételei 83 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei 84 2 Felhalmozási célú bevételek 85 Forgatási célú értékpapírok bevételei 86 2 Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele Működési célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 94 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele VII. Kötvények kibocsátása 97 Működési célú 98 Forgatási célú kötvények kibocsátása 99 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása 00 2 Felhalmozási célú 0 Forgatási célú kötvények kibocsátása 02 2 Befektetési célú kötvények kibocsátása D. Finanszírozási bevételek összesen: V. + VI. + VII E. Költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadások 07 V. Értékpapírok vásárlása 08 Működési célú kiadások 09 2 Felhalmozási célú kiadások 0 VI. Kötvénybeváltás kiadásai 2 Működési célú kötvénybeváltás 3 2 Felhalmozási célú kötvénybeváltás 4 5 VII. Hitelek törlesztése Működési célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11 2. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata összes bevétele és kiadása, a költségvetési hiány/többlet mértéke és finanszírozásának módja Cím száma Alcím száma Előir. csopszám Kiem előir.szám Alcsoport Cím Alcím Előirányzati csoport Kiemelt Alcsoport 20. évi eredeti 20. évi mód. 20. évi teljesítés 8 2 Likvid hitelek törlesztése 9 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 20 2 Felhalmozási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése E. Finanszírozási kiadások összesen: V. + VI. + VII BEVÉTELEK ÖSSZESEN B. Költségvetési bevételek C. Pénzforgalom nélküli bevételek D. Finanszírozási bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN A. Költségvetési kiadások E. Finanszírozási kiadások

12 3. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben Ezer Ft-ban! A B C D E F Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E 200. évi eredeti 20. évi eredeti Eltérés % 2 I. Működési bevételek 3. Intézményi működési bevételek 4 Igazgatási szolgáltatási díjak ,2% 5 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0 6 Szolgáltatások ellenértéke ,69% 7 Egyéb sajátos bevételek ,70% 8 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások ,89% 9 Nem lak.c.szolg.helyis.bérl.dij ,28% 0 Intézményi ellátási díjak ,24% Alkalmazottak térítése ,49% 2 Kötbér, egyéb kártérítés ,00% 3 Alkalmazottak, hallgatók kártérítése Áfa bevételek, visszatérülések ,97% 5 Árfolyamnyereség 0 6 Kamatok ,67% 7 Összesen: ,5% 8 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek Helyi adók 22 Iparüzési adó ,00% 23 Vállalkozók kommunális adója ,00% 24 Magánszemélyek kommunális adója Pótlékok, bírságok ,4% Átengedett központi adók 28 Személyi jövedelemadó ,74% 29 Gépjármüadó ,00% 30 Termőföld bérbeadásából szárm.jöv.adója ,00% ,80% Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 0 33 Környezetvédelmi bírság ,00% 34 Helyszíni és szabálysértési bírság ,67% 35 Talajterhelési díj ,86% 36 Lakbér + üzemeltetési költség ,33% 37 Egyéb ,33% ,57% 39 Összesen: ,33% Működési költségvetési támogatás Normativ hozzájárulások ,64% Központositott okból működési célúak ,00% Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások ,59% 45 Összesen: ,46% Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek 48 Központi költségvetési szervtől ,48% 49 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 0 50 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra Elkülönített állami pénzalaptól ,06% 52 Helyi önkormányzatoktól ,69% 53 Többcélú kistérségi társulástól 50 5,00% ,80% Működési célú pénzeszközátvétel 56 Non-profit szervtől Háztartásoktól 0 58 Vállalkozásoktól 0 59 Egyéb külföldi forrásból Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 62 Összesen: ,44% 63 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSESEN: ,30% 64 II. Felhalmozási bevételek 65. Felhalmozási és tőkejellegü bevételek 66.. Tárgyi eszközök és imm.javak értékesitése 67 Ingatlanok értékesítése ,00% 68 Termőföld értékesítése ,00% 69 Gépek, berendezések értékesítése 0 70 Járművek értékesítése 0 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülés ,86% Önkorm.sajátos felhalmozási és tőke bevételei 73 Önkormányzati lakások értékesítése ,00% 74 Önkormányzati lakótelek értékesités 0 75 Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadása ,67% 76 Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel ,23% 77 Magánszemélyek kommunális adója ,00% 78 Haszonbétet ,2% Eltérés

13 3. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi összes bevétele forrásonként, főbb jogcím-csoportonkénti részletezettségben 200. évi eredeti 20. évi eredeti Ssz. B E V É T E L I F O R R Á S M E G N E V E Z É S E Eltérés Eltérés % Pénzügyi befektetések bevételei 8 Osztalékok, hozamok 0 82 Részvények, részesedések értékesítése 0 83 Egyéb vagyoni értékű jog Összesen: ,69% Fejlesztési célú költségvetési támogatás Központositott okból fejlesztési célúak Fejlesztési célú támogatások 0 89 Összesen: Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 92 Központi költségvetési szervtől ,6% 93 Fejezeti kezelésű tól hazai programokra 0 94 Fejezeti kezelésű tól EU-s programokra ,73% 95 Elkülönített állami pénzalaptól 0 96 Helyi önkormányzatoktól 0 97 Többcélú kistérségi társulástól ,87% Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 00 Non-profit szervtől 0 0 Háztartásoktól Vállalkozásoktól 0 03 Egyéb külföldi forrásból Összesen: ,4% 06 FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,55% 07 III. Támogatási célú kölcsönök visszatérülése 08. Működési célú támogatási kölcsön 0 09 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól 0 0 Non-profit szervtől 0 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,85% 2 Összesen: ,49% 3 2. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 4 Önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól ,00% 5 Egyéb vállalkozástól ,00% 6 Háztartásoktól (lakásvásárlási, építési kölcsön) ,08% 7 Összesen: ,5% 8 TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ,46% 9 Költségvetési hiány belső finanszírozása 20 IV. Pénzforgalom nélküli bevételek 2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célra Felhalmozási célra Költségvetési hiány külső finanszírozása 26 V. Értékpapírok értékesítésének bevétele 27. Működési célú bevételek 28.. Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú bevételek Forgatási célú értékpapírok bevétele Befektetési célú értékpapírok bevételei VI. Hitelek felvétele 36. Működési célú hitel felvételee ,64% 37.. Rövid lejáratú hitelek felvétele ,6% Hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele ,0% Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele ,0% VII. Kötvények kibocsátása 45. Működési célú 46.. Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása Felhalmozási célú Forgatási célú kötvények kibocsátása Befektetési célú kötvények kibocsátása 0 52 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: ,3% 5

14 4. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzatának 20. évi költségvetésében tervezett állami támogatás és személyi jövedelemadó bevételek A B C D E F Ssz. Jogcím Mennyiségi Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és 2. kulturális feladatai fő 09, Körzeti igazgatás Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás körzetközpont, egység Mutató/ teljesítmény mutató Okmányiroda működési kiadásai évi normatíva Ft/mutató 7 - Okmányiroda működési kiadásai ügyirat 8840, Gyámügyi igazgatási feladatok fő 325, Építésügyi igazgatási feladatok Térségi normatív hozzájárulás fő 30433, Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz döntés 468, Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok fő 456, Pénzbeli szociális juttatások fő 6694, Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsődei ellátás fő 20, Ingyenes intézményi étkeztetés fő 3, Közoktatási alap-hozzájárulások Óvodai nevelés 8 hónap tm 25, Óvodai nevelés 4 hónap tm 22, Általános iskolai oktatás évfolyam 8 hónap tm 22, évfolyam 4 hónap tm 22, évfolyam 8 hónap tm 34, évfolyam 4 hónap tm 35, Középfokú iskolai oktatás Gimnázium 9-3. évfolyam 8 hónap tm 4, Gimnázium 9-3. évfolyam 4 hónap tm 43, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 8 hónap tm 35, Szakközépiskola 9-2. évfolyam 4 hónap tm 38, Szakiskola 9-0. évfolyam 8 hónap tm 3, Szakiskola 9-0. évfolyam 4 hónap tm 2, Iskolai szakképzés, elméleti képzés Szakiskola -3. évfolyam 8 hónap tm 2, Szakiskola -3. évfolyam 4 hónap tm 2, Kollégiumok közoktatási feladatai Kollégiumi ellátás 8 hónap tm 9, Kollégiumi ellátás 4 hónap tm 23, Napközis/tanulószobai foglalkozás évfolyamos napközis foglalkozás 8 hónap tm, évfolyamos napközis foglalkozás 4 hónap tm 2, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 8 hónap tm 0, évfolyamos napközis/tanulószobai foglalkozás 4 hónap tm 0, Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 8 hónap fő 59, Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola 9-0. évfolyamán 4 hónap fő 23, Szakképzés, szakmai gyakorlati képzés Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 8 hónap fő Egyévf.és többévf. képzés közbenső képz.évf. 4 hónap fő Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 8 hónap fő 58, Ft-ban! 20. évi állami hozzájárulás 5 - Első szakképz. évf., ha a képzési idő hosszabb egy évnél 4 hónap fő 23, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 8 hónap fő 36, Utolsó szakképzési évfolyamon, ha a képzés egy évnél hosszabb 4 hónap fő 3, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap fő 20, Tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 4 hónap fő Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása SNI és eü. okok miatt magántanuló 8 hónap fő, SNI és eü. okok miatt magántanuló 4 hónap fő 0, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 8 hónap fő 0, Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek 4 hónap fő Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy. 8 hónap fő 0, Testi, érzékszervi, súlyos, középs. ért.fogy.4 hónap fő

15 4. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Ssz. Jogcím Mennyiségi egység Mutató/ teljesítmény mutató évi normatíva Ft/mutató 20. évi állami hozzájárulás 63 - Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos, viselk.fejl.zavar 8 hónap fő 2, Beszéd, enyhe értelmi fogyatékos 4 hónap fő 3, Megism.funkció, viselk.fejl. nem org. okokra 8 hónap fő 8, Megism.funkció, viselk.fejl. tartós és súlyos 4 hónap fő 2, Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó 68 oktatás 8 hónap fő 84, Nappali rendszerű iskolai oktatásban két tanítási nyelvem folyó oktatás 4 hónap fő 43, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 8 hónap fő 8, Nyelvi előkészítő évfolyamok (9. évfolyamok) 4 hónap fő 0, Egyes pedagógiai programok támogatása Középszíntű érettségi vizsga lebonyolítása fő 75, Szakmai vizsga lebonyolítása fő 55, Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása fő 866, Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása Gimnázium 8 hónap fő 227, Gimnázium 4 hónap fő 256, Szakközépiskola 8 hónap fő 90, Szakközépiskola 4 hónap fő 220, Szakiskola 8 hónap fő 240, Szakiskola 4 hónap fő 80, Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Óvodában fő 42, Általános iskolában fő 307, Gimnáziumban fő 25, Kollégiumban fő 84, Szakközépiskola fő 4, Tanulók ingyenes tankönyvellátása Tanulók ingyenes tankönyvellátása fő 050, Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megt. 8 hónap fő 23, I.3.. Normatív hozzájárulások összesen Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Pedagógiai szakszolgálat fő 7, Pedagógus szakvizsga, továbbképzés fő 93, Osztályfőnöki pótlék kiegészítése fő 86, Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése fő, Egyes szociális feladatok támogatása Egyes jö.pótló támogatások kiegészítése Önk.által szervezett közcélú fogl.támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga fő 2, I.3.4. Normatív kötött felhasználású támogatás összesen I.3..+I.3.4. Ö S S Z E S E N : Szja átengedett része Szja kiegészítés Szja összesen MINDÖSSZESEN EZER FT-BAN

16 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A M e g n e v e z é s Ezer Ft-ban B C D E 200. évi eredeti 20. évi eredeti 2 I. Polgármesteri Hivatal működtetése 3 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége ,52% 4 Személyi juttatás ,80% 5 Munkaadókat terhelő járulékok ,58% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,73% 7 Önkormányzati jogalkotás ,9% 8 Személyi juttatás ,23% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,46% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,44% Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés ,06% 2 Személyi juttatás ,94% 3 Munkaadókat terhelő járulékok ,92% 4 Dologi és egyéb folyó kiadások ,66% 5 I. Ö s s z e s e n : ,24% 6 Személyi juttatás ,93% 7 Munkaadókat terhelő járulékok ,27% 8 Dologi és egyéb folyó kiadások ,58% 9 II. Önkormányzati központi kezelésű felad. 20 Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység ,7% 2 Személyi juttatás ,46% 22 Munkaadókat terhelő járulékok ,38% 23 Dologi és egyéb folyó kiadások ,34% 24 Országgyűlési képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek ,00% 25 Személyi juttatás ,00% 26 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 27 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 28 Önkormányzati képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek ,00% 29 Személyi juttatás ,00% 30 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 3 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 32 Háziorvosi alapellátás ,6% 33 Dologi és egyéb folyó kiadások ,6% 34 Háziorvosi ügyeleti ellátás ,97% 35 Dologi és egyéb folyó kiadások ,97% 36 Fogorvosi alapellátás ,02% 37 Dologi és egyéb folyó kiadások ,02% 38 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás ,94% 39 Dologi és egyéb folyó kiadások ,94% 40 Központi költségvetési befizetések 4 Dologi és egyéb folyó kiadások Közbeszerzési eljárás lebonyolításával öszefüggő szolgáltatások ,00% 43 Személyi juttatás 0 44 Munkaadókat terhelő járulékok 0 45 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 46 II. Ö s s z e s e n : ,65% 47 Személyi juttatás ,9% 48 Munkaadókat terhelő járulékok ,27% 49 Dologi és egyéb folyó kiadások ,90% 50 III. Városgazdálkodási feladatok 5 Zöldterület-kezelés ,5% 52 Személyi juttatás ,88% 53 Munkaadókat terhelő járulékok ,96% 54 Dologi és egyéb folyó kiadások ,44% Eltérés Eltérés % - a 3

17 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 55 Tűzoltás, katasztrófahelyzet elhárítása ,9% 56 Személyi juttatás ,00% 57 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 58 Dologi és egyéb folyó kiadások ,07% 59 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek ,32% 60 Személyi juttatás 0 6 Munkaadókat terhelő járulékok 0 62 Dologi és egyéb folyó kiadások ,32% 63 Városgazdálkodás ,44% 64 Személyi juttatás ,63% 65 Munkaadókat terhelő járulékok ,70% 66 Dologi és egyéb folyó kiadások ,28% 67 Egyéb szárazföldi személyszállítás ,36% 68 Dologi kiadások ,36% 69 Köztemető-fenntartás és működtetés ,9% 70 Személyi juttatás 0 7 Munkaadókat terhelő járulékok 0 72 Dologi és egyéb folyó kiadások ,9% 73 Közvilágítás ,72% 74 Dologi és egyéb folyó kiadások ,72% 75 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ,80% 76 Személyi juttatás ,00% 77 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 78 Dologi és egyéb folyó kiadások ,88% 79 Közutak üzemeltetése, fenntartása ,87% 80 Dologi és egyéb folyó kiadások ,87% 8 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,00% 82 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 83 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése ,3% 84 Dologi és egyéb folyó kiadások ,3% 85 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása ,% 86 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 87 Médiareklám ,00% 88 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 89 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás ,00% 90 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 9 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése ,00% 92 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 93 Költségvetés végrehajtása, kifizetések ellenőrzése területi szinten ,00% 94 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 95 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények ,% 96 Dologi és egyéb folyó kiadások ,% 97 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése ,83% 98 Dologi és egyéb folyó kiadások ,83% 99 Szabadidős park, fűrdő és strandszolgáltatás ,27% 00 Dologi és egyéb folyó kiadások ,27% 0 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység ,40% 02 Dologi és egyéb folyó kiadások ,40% 03 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása ,00% 04 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 05 Építményüzemeltetés ,35% 06 Dologi és egyéb folyó kiadások ,35% 07 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése ,76% 08 Dologi és egyéb folyó kiadások ,76% 09 Települési hulladék begyűjtése, szállítása ,00% 0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% Egyéb postai, futárpostai tevékenység Dologi és egyéb folyó kiadások Eltérés Eltérés % - a

18 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 3 Út, autópálya építése Dologi és egyéb folyó kiadások Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása ,7% 2 Dologi és egyéb folyó kiadások ,7% 3 Polgári védelem ágazati feladatai ,0% 4 Személyi juttatás ,00% 5 Munkaadókat terhelő járulékok ,00% 6 Dologi és egyéb folyó kiadások ,99% 7 III. Ö s s z e s e n : ,86% 8 Személyi juttatás ,96% 9 Munkaadókat terhelő járulékok ,7% 20 Dologi és egyéb folyó kiadások ,95% 2 IV. Önkormányzat szociális és közfoglalkoztatási feladatai 22 Rendszeres pénzbeli ellátás ,23% 23 Rendszeres szociális segély ,23% 24 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,23% 25 Időskorúak járadéka ,25% 26 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,25% 27 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon ,4% 28 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,4% 29 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás ,08% 30 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,08% 3 Ápolási díj alanyi jogon ,85% 32 Dologi kiadások 0 33 Munkaadókat terhelő járulékok ,85% 34 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,85% 35 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás ,38% 36 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,38% 37 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Társadalom és szoc. pol. juttatás Óvodáztatási támogatás ,00% 40 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,00% 4 Eseti pénzbeli ellátás 42 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás ,00% 43 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,00% 44 Átmeneti segély ,96% 45 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,96% 46 Temetési segély ,09% 47 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,09% 48 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,00% 49 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,00% 50 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások ,62% 5 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,62% 52 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás ,00% 53 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,00% 54 Természetbeni ellátások 55 Adósságkezelési szolgáltatás ,59% 56 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,59% 57 Közgyógyellátás 00 0,00% 58 Társadalom és szoc. pol. juttatás 00 0,00% 59 Köztemetés ,33% 60 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,33% 6 Közfoglalkoztatás 62 Közcélú foglalkoztatás ,89% 63 Személyi juttatás ,9% 64 Munkaadókat terhelő járulékok ,87% 65 Dologi és egyéb folyókiadások ,00% Eltérés Eltérés % - a 5

19 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 66 Közhasznú foglalkoztatás ,55% 67 Személyi juttatás ,8% 68 Munkaadókat terhelő járulékok ,20% 69 Dologi és egyéb folyókiadások ,30% 70 IV. Ö s s z e s e n : ,53% 7 Személyi juttatás ,5% 72 Munkaadókat terhelő járulékok ,02% 73 Dologi és egyéb folyó kiadások ,60% 74 Társadalom és szoc. pol. juttatás ,3% 75 V. Támogatások, pénzeszközök átadása 76 Otthonteremtési támogatás ,00% 77 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,00% 78 Gyermektartásdíj megelőlegezése ######## 79 Működési célú pénzeszközátadás 0 ######## 80 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás ,57% 8 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,57% 82 Egyéb, lakáshoz jutást segítő támogatások 83 Működési célú pénzeszközátadás 0 84 Civil szervezetek támogatása ,00% 85 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,00% 86 Működési célú pénzeszközátadás 0 87 Egyházak támogatása ,00% 88 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,00% 89 Működési célú pénzeszközátadás 0 90 Versenysport támogatása 9 Működési célú pénzeszközátadás 0 92 Szabadidősport támogatása 93 Működési célú pénzeszközátadás 0 94 Közművelődési tevékenységek támogatása ,00% 95 Működési célú pénzeszközátadás ,00% 96 Egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása ,00% 97 Felhalmozási célú pénzeszközátadás 0 98 Működési célú pénzeszközátadás ,00% 99 Egyéb pénzeszközök átadása ,49% 200 Támogatás értékü mük. kiadás ,99% 20 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,00% 202 V. Ö s s z e s e n : ,32% 203 Támogatás értékü müködési kiadás ,99% 204 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,00% 205 Felhalmozási célú pénzeszközátadás ,04% 206 Működési célú pénzeszközátadás ,00% 207 VI. Helyi kisebbségi önkormányzat ,00% 208 Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulékok 0 20 Dologi és egyéb folyó kiadások ,00% 2 VII. Hitelek törlesztése ,% 22 Működési célú hitel törlesztése ,00% 23 Felhalmozási célú hitel törlesztése ,30% 24 VIII. Felhalmozási kiadások ,56% 25 Beruházási kiadások 0 26 Intézményi beruházási kiadások ,38% 27 Pénzügyi befektetések kiadásai 0 28 Felújítási kiadások ,63% 29 Egyéb felhalmozási kiadások Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,00% 22 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,04% Eltérés Eltérés % - a 6

20 5. melléklet a 3/20. (III. 03.) önkormányzati rendelethez Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala költségvetésében tervezett kiadások részletezése A Ezer Ft-ban B C D E M e g n e v e z é s 200. évi eredeti 20. évi eredeti 222 IX. Tartalékok ,% 223 Általános ,00% 224 Céltartalék ,87% 225 Működési céltartalék ,57% 226 Felhalmozási céltartalék ,66% 227 X. Támogatási kölcsön 228 Működési célú támogatási kölcsön Felhalmozási célú támogatási kölcsön XII. Értékpapirok vásárlása 23 Működési célú kiadások Felhalmozási célú kiadások XIII. Kötvénybeváltás kiadásai 234 Működési célú kötvénybeváltás Felhalmozási célú kötvénybeváltás Működési kiadások 237 Személyi juttatás ,74% 238 Munkaadókat terhelő járulékok ,97% 239 Dologi és egyéb folyó kiadások ,76% 240 Egyéb működési kiadűsok 24 Támogatás értékü müködési kiadás ,99% 242 Működési célú pénzeszközök átadása ,00% 243 Társadalom és szoc. pol. juttatások ,3% 244 Felhalmozási kiadások 245 Beruházási kiadások 246 Intézményi beruházási kiadások ,38% 247 Pénzügyi befektetések kiadásai 248 Felújítási kiadások ,63% 249 Egyéb felhalmozási kiadások 250 Támogatás értékü felhalmozási kiadás ,00% 25 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ,04% 252 Tartalékok ,% 253 Támogatási kölcsön 254 Finanszírozási kiadások 255 Értékpapírok vásárlása 256 Kötvénybeváltás kiadásai 257 Hitelek törlesztése ,% 258 M I N D Ö S S Z E S E N : ,25% Eltérés Eltérés % - a 7

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Dokumentumazonosító információk

Dokumentumazonosító információk Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 6/2008.(VIII.22.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat költségvetéséről Módosított rendelet azonosítója: 2/2008.(II.29.) Rendelet tárgykódja:

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 8. szám 2012. április 26. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 17/2012.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban 2009 évi 2010 évi I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56523 49900 50500 Központi költségvetésből

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege

Szekszárd Megyei Jogú Város 2012. évi módosított mérlege Szekszárd Megyei Jogú Város 212. évi módosított mérlege I.melléklet Bevételek Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított VII. Kiadások adatok eftban Eredeti előirányzat 212 Módosítás VII. Módosított

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 22. szám 2007. november 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 49/2007. (XI. 23.) Ö.r. Debrecen

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése

2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése 2. melléklet a /2012.( ) önkormányzati rendelethez Kiszombor Nagyközség Önkormányzat 2011. évi bevételi elıirányzata és teljesítése Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított Teljesítés % 1. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e. A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje SONKÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2/2009. (I. 30.) SKKT. r e n d e l e t e Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 3/2008.(II.21.) SKKT rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Az

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2010.(XI. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének megállapításáról szóló 6/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen

1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 18/ 2013. (XI.28.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen Eredeti előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 52 463 52 463 2.Intézményi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2005. évi 28. szám 2005. december 27. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 288/2005. (XII. 1.) Kh. Támogatási

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege JászNagykunSzolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2007. évi költségvetési beszámoló BEVÉTELEK Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege KIADÁSOK Megnevezés 2007. eredeti ei. 2007.

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012.(IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 9/2012. (II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke

2009.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke 29.évi zárszámadási rendelet mellékleteinek tartalomjegyzéke Táblázat száma Táblázat címe Oldalak száma 1.sz.melléklet Szeghalom Város Önkormányzatának 29.évi bevételei és kiadásai /mérleg/ 2 2.sz.melléklet

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ

Intézményszintü kiiratás Megye: 05 Szektor:1251 Törzsszám:350800 Pénzügyi k.:0100 MEZÖGAZDASÁGI SZAKKÉPZÖ ISKOLA ABAUJSZÁNTÓ 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték elözö év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi főösszegének forrásonkénti megbontása 2008 évi előirányzat Adatok e Ft-ban I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 56649 49900 50500 Központi költségvetésből 56649 49900

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám

172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám 172. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2011/6. szám ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS RENDELETE 6/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 7/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások

aa) felhalmozási célú bevételek ab) felhalmozási célú kiadások SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 11/2011.(IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2010. évi költségvetési zárszámadásáról Önkormányzatának Képvisel -testülete (továbbiakban

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése

II. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetése Dédestapolcsány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015.( X.16.) önkormányzati rendelete Dédestapolcsány Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015.(II.11.) önkormányzati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2011. évben is a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben meghatározott feladatok ellátásának biztosítása volt.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. Cégjegyzékszám: 15-09-073868 Statisztikai számjel: 14644610-8532-572-15 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: Nyíregyháza, 2015. május 22..... Gaszperné

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

Eredeti Módosított Teljesítés e l ő i r á n y z a t (felhasználás) kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel

Eredeti Módosított Teljesítés e l ő i r á n y z a t (felhasználás) kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel 212. évi költségvetésének Győr Megyei Jogú Város 212. évi költségvetésének összevont (konszolidált) bevételi és kiadási ai és teljesítései 212. január 1-212. december 31. (ezer Ft) 1. melléklet a.../213.(iv.

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni.

Pásztó, 2009. február 25. 3.. Ez a rendelet 2009. március 2-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2008.évre kell alkalmazni. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2009./III.2./ rendelete, az 5 / 2009. /II.17. / rendelettel, a 23 / 2008. /XI.28. / rendelettel, a 22/2008. /XI.12./ számú rendelettel, a 20/2008. /X.15./

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék

2006. december 8. 18. szám. Tartalomjegyzék 2006. december 8. 18. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 147/2006. (XII. 7.) Kgy A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állására beérkezett

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2007. évi tervezés - koncepció. Költségvetési kapcsolatokból származó források 1. sz. melléklet 2007. évi tervezés - koncepció Költségvetési kapcsolatokból származó források adatok Ft-ban Ssz. Megnevezés 2006. évi tervezett 2007. évi várható 2007-2006. eltérés Mutató Fajlagos (Ft)

Részletesebben

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege

I.mérleg. Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 2015. évi tervezett mérlege Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás 215. évi tervezett mérlege I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 215 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 215 Költségvetési bevételek

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete

C S A N Á D P A L O T A VÁROS 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VI. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011 (II. 24.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás)

Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő- testületének 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról (Szöveges indokolás) 1. Feladatellátás A helyi önkormányzatok által a 2011. évben ellátandó feladatok

Részletesebben

Budapest XXI. Kerület

Budapest XXI. Kerület Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata P O L G Á R M E S T E R J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ bölcsődei intézményegységében férőhely szüneteletetés feloldására és RENDELETTERVEZET

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 5/2010.(II.19.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 5/2010.(II.19.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 5/2010.(II.19.) számú rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetését megállapító 5/2009.(II.20.) számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete

Részletesebben

A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben