Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje"

Átírás

1 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2. Ózdi Művelődési Intézmények 3. Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény 4. Polgármesteri Hivatal 5. Ózd Város Önkormányzata II. Költségvetési alcímek Cím Alcím száma Megnevezés 4. Polgármesteri Hivatal 1. Képviselő-testület kiadásai 2. Hivatali igazgatási kiadások 3. Körzeti igazgatási feladatok 4. Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 5. Közterület-Felügyelet kiadásai 5. Ózd Város Önkormányzata 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás 2. Közoktatási feladatok kiadásai 3. Saját vagy bérelt ingatlanok kiadásai 4. Közfoglalkoztatás kiadásai 5. Egészségügyi alapellátás kiadásai 6. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 7. Közbiztonsági feladatok 8. Polgári Védelem 9. Közművelődési feladatok 10. Sportcélok és feladatok 11. Finanszírozási kiadások

2 - 2 - III. Kiemelt kiadási előirányzatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások 5. Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 6. Felújítások 7. Beruházások 8. Kamatkiadások 9. Tartalékok 10. Hitelek, kötvények tőketörlesztése IV. Kiemelt bevételi előirányzatok 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 6. Támogatásértékű bevételek 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Támogatási kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány 10. Hitelek

3 3 2. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez Az intézmények és az Önkormányzat évi bevételi forrásai kiemelt előirányzatonként Kiemelt előirányzat I. INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI M e g n e v e z é s évi előirányzat 1. Intézményi működési bevételek Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Fejezeti kezelésű előirányzatból * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására NFÜ-TÁMOP-3.2.3/08/ "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért HAGYOMÁNY-TEHETSÉG-KORSZERŰSÉG NFÜ-TÁMOP / "TUDÁSDEPO EXPRESSZ" Megyei Tudástár kialakítása Borsod-Abaúj-Zemplén megye könyvtári hálózata nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." Támogatásértékű bevételek összesen Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú Vállalkozásoktól adóigazgatási feladatokra Költségvetési bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány a.) működési célú b.) felhalmozási célú Összesen: INTÉZMÉNYEK BEVÉTELEI ÖSSZESEN: II. ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 1. Intézményi működési bevételek

4 Kiemelt előirányzat 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a.) Helyi adók 4 M e g n e v e z é s évi előirányzat - Építményadó Iparűzési adó Helyi adóbevételek összesen: b.) Átengedett központi adók - Személyi jövedelemadó és kiegészítés Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése miatti kiegészítés Személyi jövedelemadó és kiegészítés összesen: Gépjárműadó Átengedett központi adók összesen: c.) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek - Adópótlékok, bírságok Talajterhelési díj Egyéb sajátos bevételek helyszíni és szabálysértési bírságok távközlési szolgáltatók által fizetett bérleti díj Munkaügyi Központtól helyiség bérleti díj THERMA Kft-től Tanuszoda bowling-fallabda pálya földhasználatáért 2011.évről áthúzódó évi Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása a.) Normatív hozzájárulás - lakosságszámhoz kötött feladatmutatóhoz kötött Normatív hozzájárulás összesen: b.) Normatív, kötött felhasználású támogatások - Pedagógus továbbképzés támogatása Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez Osztályfőnöki pótlék kiegészítése Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése 65 - Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Tanulók ingyenes tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

5 Kiemelt előirányzat 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 5 M e g n e v e z é s évi előirányzat a.) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 0 b.) Pénzügyi befektetések bevételei - ÉMÁSZ részvény osztaléka Felhalmozási kamatbevételek 0 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei a) Értékesített önkormányzati lakások törlesztő részletei b.) Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevételek - ÓZDINVEST Kft-tól Nem lakáscélú ingatlanok üzemeltetési díja Piac üzemeltetési díja 668 Temető üzemeltetési díja Bérlakások üzemeltetési díja Medcenter Kft-tól Egyszeri vagyonkezelési díj THERMA Kft-tól Tanuszoda büfé és welness részleg üzemeltetéséért évről áthúzódó évi Összesen: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei összesen: Támogatásértékű bevételek a.) Működési célú - Társadalombiztosítási Alapoktól és kezelőiktől átvett pénzeszközök az egészségügyi alapellátás finanszírozásához Más önkormányzattól, költségvetési szerveitől Polgárvédelmi Iroda működésének támogatása Dubicsány Önkormányzattól 10 - Ózd Kistérség Többcélú Társulásától Közoktatási feladatokhoz Munkaszervezeti feladatokhoz Belső ellenőrzési feladatokhoz Bejáró tanulók támogatása Összesen: Támogatásértékű működési bevétel összesen: b.) Felhalmozási célú - Központi költségvetési szervtől EU fejlesztési pályázathoz Önerő Alap támogatás ÉMOP Szociális jellegű városrehabilitáció ÉMOP Funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció ÉMOP-4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése Összesen:

6 Kiemelt előirányzat - Fejezeti kezelésű előirányzatból 6 M e g n e v e z é s * EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására ÉMOP Integrált szociális jellegű városrehabilitáció évi előirányzat elmaradt támogatás visszautalt előleg megtérítése ÉMOP 4.3.1/A Tétényi úti Óvoda bővítése (214/KH/2009.(XII.21.)) elmaradt támogatás ÉMOP-4.1.1/A Lehel vezér úti háziorvosi rendelő felújítása elmaradt támogatás ÉMOP /F Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója támogatás Összesen: Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen: Támogatásértékű bevételek mindösszesen: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről a.) Működési célú 0 b.) Felhalmozási célú 0 Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen 0 8. Támogatási kölcsönök a.) Működési célú Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-től a "Határon Átnyúló Szlovák-Magyar Médiaprojekt-Közös értékeink" HUSK/0901/2.5.2/0165 sz. pályázat előfinanszírozására nyújtott kölcsön visszafizetése b.) Felhalmozási célú lakásépítési és lakásvásárlási munkáltatói kölcsön törlesztése 420 lakossági lakásépítés és lakásvásárlási kölcsön törlesztése 50 Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: Költségvetési bevételek összesen:( ) Előző évi pénzmaradvány - működési célú felhalmozási célú Hitelek a.) Működési célú évben képződött működési hiány finanszírozásához évben képződő működési hiány finanszírozásához Működési hitelek összesen: Előző évi pénzmaradvány és finanszírozási célú bevételek összesen: (9+10) ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELE ÖSSZESEN: BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

7 Az állami hozzájárulások és SZJA bevétel előirányzatának változása 2/a. melléklet a./2012. (II..) önkormányzati rendelethez Sorszám Megnevezés I. Normatív hozzájárulások Adatok: Forintban Különbözet % Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai ,5 2. Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok - Alap-hozzájárulás ,0 - Okmányiroda működési kiadásai ,5 - Gyámügyi igazgatási feladatok ,0 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ,0 4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása ,5 5. Építésügyi igazgatási feladatok - Térségi normatív hozzájárulás ,8 - Kiegészítő hozzájárulás ,5 5 a. Társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai - súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai Pénzbeli szociális juttatások ,5 7. Közoktatási alap-hozzájárulások a.) Óvodai nevelés ,9 b.) Általános iskola ,2 c.) Középfokú iskola ,7 d.) Iskolai szakképzés, elméleti képzés ,3 e.) Napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás ,3 Közoktatás alap-hozzájárulás összesen: ,6 8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások A.) Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) ,2 B.) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása ,8 C.) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás ,6

8 Sorszám Megnevezés Adatok: Forintban Különbözet % D.) Nemzetiségi nyelvű, két tanítási nyelvű oktatás, nyelvi előkészítő oktatás ,0 E.) Középszintű érettségi vizsga és a szakmai vizsga lebonyolítás ,9 F.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok G.) Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása ,4 H.) Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása ,8 9. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a., Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés ,0 b.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása ,0 Normatív hozzájárulások összesen: ,4 II. Normatív, kötött felhasználású támogatások 1. Pedagógus szakvizsga támogatása ,2 2. Támogatás egyes pedagógus pótlékok kiegészítésére a. Osztályfőnöki pótlék ,8 b. Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése ,0 3. Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások a., Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés b.) Tanulók tankönyvellátásának támogatása Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok Egyes jövedelempótló ellátások kiegészítése ,3 6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása Állami hozzájárulások összesen: ,4 Normatív hozzájárulások, és normatív, kötött felhasználású támogatások összesen: ,1 III. Személyi jövedelemadó a., Helyben maradó rész ,8 b., Jövedelemkülönbség-mérséklés miatti kiegészítés ,5 Személyi jövedelemadó összesen: ,3 Állami támogatások és SZJA bevétel mindösszesen: (I + II. + III.) ,3

9 A évi bevételi források intézményenkénti részletezése 3. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez, Sor- Intézményi Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Átvett Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám Megnevezés működési zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos értékű pénzeszközök kölcsönök vetési rozási összesen bevételek tos működé- ségvetési tőkejellegű felhalmozási bevételek államház- visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek és tőke tartáson összesen bevételei kívülről 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Intézmények Összesen: Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN:

10 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi bevételi előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 3/a. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez Sor- Cím Működési Önkormány- Önkormány- Felhalmo- Önkormányzatok Támogatás- Támogatási Költség- Finanszí- Bevételek szám megnevezés bevételek zatok sajá- zatok költ- zási és sajátos felhalmo- értékű kölcsönök vetési rozási összesen tos működé- ségvetési tőkejellegű zási és tőke bevételek visszatérülése bevételek bevételek si bevételei támogatása bevételek bevételei összesen 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen

11 11 Az intézmények és az Önkormányzat évi kiadási előirányzatai címenként és kiemelt előirányzatonként 4. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA 1. Személyi juttatások Erzsébet utalványra szabad pénzmaradványból Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Tanulók ingyenes tankönyvellátása 2937 fő x Ft/fő/év Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA költségvetési kiadásai összesen ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK 1. Személyi juttatások Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD személyi juttatásai (EU-s forrásból)

12 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 12 - TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" személyi juttatásai (EU-s forrásból) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD járulékai (EU-s forrásból) TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" járulékai (EU-s forrásból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Az Európai Uniós forrásból megvalósuló programok 2011.évi kiadásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) NFÜ-TÁMOP / "ÉPÍTŐ KÖZÖSSÉGEK" Közművelődési Intézmények az élethosszig tartó tanulásért ÓZDI NŐK-MUNKA-CSALÁD dologi kiadásai (EU-s forrásból) TÁMOP / "Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon" dologi kiadásai (EU-s forrásból) Dologi kiadások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK költségvetési kiadásai összesen VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY 1. Személyi juttatások Közmunkaprogram későbbi beindítása miatti többletkiadásokra (szabad pénzmaradványból)

13 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 13 - TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." projekt 2011.évi személyi juttatásainak - utófinanszírozása miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) a projekt évi személyi juttatásaira (EU-s forrásból) Személyi juttatások összesen: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Közmunkaprogram későbbi beindítása miatti többletkiadásokra (szabad pénzmaradványból) TÁMOP / "Erdőtelepítési, fásítási, erdőgondozási projekt megvalósítása Ózd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő területeken." projekt 2011.évi járulékainak - utófinanszírozása-miatt - az intézmény által történt megfinanszírozása miatti visszapótlás (EU-s forrásból) a projekt évi járulékaira (EU-s forrásból) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó összesen: Dologi kiadások Településüzemeltetés dologi kiadásaira (szabad pénzmaradványból) Dologi kiadások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben VÁROS-ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY költségvetési kiadásai összesen POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Képviselő-testület kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Képviselő-testület kiadásai összesen:

14 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat Hivatali igazgatási kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások - Nom-profit szervezeteknek Helyi köztisztviselői Szakszervezeti Alapszervezet támogatása Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Hivatali igazgatási kiadások összesen: Körzeti igazgatási feladatok 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Körzeti igazgatási feladatok összesen: Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben Polgármesteri Hivatal üzemeltetésével kapcsolatos kiadások összesen: Közterület-Felügyelet kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Közterület-Felügyelet kiadásai összesen: POLGÁRMESTERI HIVATAL költségvetési kiadásai összesen: INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN:(1+4)

15 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 5. ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1. Város- és községgazdálkodási szolgáltatás Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - MANDA program dologi kiadásaira Ingatlanok tulajdonjogának, ingatlannyilvántartásának rendezésével, önkormányzati ingatlanok értékesítésével, földhivatali szolgáltatási díjakkal, ill. nem hiteles tulajdoni lapok számítógépes előállításához szükséges program szolgáltatási díjával kapcsolatos kiadásokra Közvilágítás, térfigyelő kamera áramdíja, bérleti díja Karácsonyi díszkivilágítás költségeire Város területén lévő szabványos játszóterek teljeskörű időszakos és folyamatos karbantartása (14 db) Esélyegyenlőségi terv készítése Önkormányzati hitelekkel, befektetésekkel kapcsolatos kiadások(hitelkezelési költségek, rendelkezésre tartási jutalék, támogatás kezelési költségek), könyvvizsgálói díj, bankköltség Egészségbiztosítási Felügyelet által kiszabott bírságra Településrendezési terv módosítása (Ipari Park területe) Környezetvédelemmel kapcsolatos tervek felülvizsgálatára, kapcsolódó feladatokra Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás tagdíja TESCO területén, valamint az UNICO-tól visszavásárolt területen monitoring kutak működtetése Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) működtetésének költségei a Polgármesteri Hivatalban (Szennyvízberuházáshoz kapcsolódóan) GE földrerület árfolyamkülönbözet visszatérítése Táblai és Kistótetői illegális hulladéklerakó megszüntetésére

16 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 16 - Környezetvédelmi Intézkedési Terv feladataihoz Parlagfű elleni védekezés költségeire Balesetveszélyes fák kivágása a Béke Szállónál Központi területen koros fák telepítése Piac úti sebességmérők üzemeltetésére Utcanévtáblák pótlása Útbaigazító táblák, szemetesek kihelyezésére KÖZREND és VGAZDA rendszer beszerzése és üzemeltetése Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú Kistérségi Társulásnak Kistérségi Társulási tagdíj Társulás által ellátott feladatokhoz külön pótbefizetés Ózdi Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak működési támogatás B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Alapítványok, karitatív és egyéb civil szerveződések, Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása Ózdi Közműfejlesztési Alapítványnak működési költségekre Vállalkozások működésének támogatása ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek működési támogatás Ózdi Vízmű Kft-nek Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatására Borsod VOLÁN Rt-nek Központosított előirányzatból lehívható támogatás önerejére ÓZDINVEST Kft-nek Kieső bérleti díjak ÁFÁ-jára Egyetem fenntartása, Kaszinó üzemeltetése

17 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 17 Bolyki Főút 13.sz alatti ingatlan fenntartására Alkotmány út 15.sz alatti ingatlan riasztóval való ellátása és rendőrségi hálózatba történő bekapcsolása C.) Pénzbeli kártérítés - Az Önkormányzat, mint az Almási Balogh Pál Kórház korábbi fenntartója ellen benyújtott kártérítési peres eljárásokkal kapcsolatos igények Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre A.) Támogatásértékű felhalmozási kiadások - Fejezetnek EU-s programra ÉMOP Integrált funkcióbővítő jellegű városrehabilitáció többlettámogatás visszafizetése B.) Felhalmzási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Nonprofit szervezeteknek Társasházak részére Brassói úti Székház Társasház felújítási alapképzés Vállalkozások működésének támogatása ÓZDSZOLG Nonprofit Kft-nek kazán beszerzés önerejére Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7.sz.mellékletben - Út-, járdafelújítások Belvízrendezési feladatok Egyéb felújítások Felújítások összesen: Beruházások Feladatonkénti részletes felsorolása a 8.sz.mellékletben - Városrehabilitáció, közterületek rehabilitációja Utak, hidak, járdák, parkolók építése Közvilágítás- és kisfeszültségű hálózat fejlesztése

18 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 18 - Temetők fejlesztése Egyéb beruházások Beruházások összesen: Kamatkiadások - Fejlesztési célú hitelek kamata Kötvény kamata Működési hitel kamata Kamatkiadások összesen: Tartalékok a) Általános tartalék - Előre nem látható feladatok fedezetére (polgármesteri hatáskörben) b) Lakóterületi céltartalékok - működési célokra felhalmozási célokra c) Pályázati céltartalékok Tartalékok mindösszesen: Város- és községgazdálkodás összesen: Közoktatási feladat 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - Világításkorszerűsítés bérleti díja Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzés meghirdetésére Szerződéses autóbusz járat működtetése a Sajóvárkonyi ÁMK tanulóinak Dologi kiadások összsen: Közoktatási feladat kiadásai összesen: Saját, vagy bérelt ingatlanok kiadásai 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - Lakásértékesítés lebonyolítási költségei LHD díj, óvadék visszafizetése Önkormányzati vagyon biztosítási díja Üzemeltetési, vagyonkezelési díj utáni ÁFA

19 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 19 befizetés THERMA Kft földhasználati jog átengedés ÁFÁ-jának befizetése (bevételekkel összefüggésben) Dologi kiadások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Saját vagy bérelt ingatlanok hasznosítása összesen Közfoglalkoztatás kiadásai 1. Személyi juttatások - Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó - Kulturális közfoglalkoztatás bérkiegészítésére Dologi kiadások 4. Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Közfoglalkoztatáshoz önkormányzati önerő Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó más forrásból el nem ismert kiadásokhoz, település önfenntartó képességét segítő dologi eszközök beszerzésére évi kormányzati támogatásból - Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Kulturális közfoglalkoztatás dologi kiadásaira Munka +Tanulás közfoglalkoztatás dologi eszközeire Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Közfoglalkoztatás kiadásai összesen: Egészségügyi alapellátás kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások - Egészségügyi alapellátás működési kiadásaira tanácsadó helyiségek, betegváró helyiségek üzemeltetési kiadásaira Egészségügyi alapellátás kiadásai öszesen: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

20 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat Társadalom és szociálpolitikai juttatások utáni nyugdíjjárulék és utalvány díja Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások D.) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon méltányossági alapon Ápolási díj alanyi fokozott ápolást igénylők után Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Átmeneti segély Önkormányzati rendezvények (Idősek Világnapja, Karácsonyváró Ünnepség) Tanulóbérlet szociálisan rászorulók részére Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatóinak ösztöndíj Társadalom- és szociálpolitikai juttatások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Társadalom- és szociálpolitikai juttatások kiadásai összesen: Közbiztonsági feladatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - Video megfigyelőrendszer üzemeltetéséhez, karbantartásához Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások A.) Támogatásértékű működési kiadások

21 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 21 - Működési támogatás Rendőrségnek B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Közrend, vagyonvédelmi feladatokhoz Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Közbiztonsági feladatok kiadásai összesen: Polgári Védelem kiadásai 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások - Polgárvédelmi Iroda működési kiadásaira (saját bevételből, átvett pénzeszközből) Katasztrófavédelemmel összefüggő feladatokra Polgári Védelem kiadásai összesen: Közművelődési feladatok 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó 3. Dologi kiadások - Kulturális célokra Oktatási, Kulturális és Sport bizottság hatáskörében Nemzeti ünnepek megrendezésére és egyéb városi rendezvényekkel kapcsolatos feladatokra Testvérvárosi kapcsolatok ápolására HUSK/1101/1.7.1."Emberek közötti kapcsolatépítés" projekthez pályázati önerő HUSK/1101/1.3.1."Turisztikai termékek és vonzerők, desztináció-menedzsment szervezetek és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése " projekthez pályázati önerő Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek Ózdi Városi Televízió működtetésére, Ózdi Körkép újság havonta történő megjelentetésére, Ózd Városi honlap üzemeltetésére Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen:

22 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre B.) Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft-nek fejlesztési támogatás digitális átállás költségére Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen: Közművelődési feladatok kiadásai összesen: Sportcélok és feladatok 1. Személyi juttatások - versenybírói díjak Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások - Sportrendezvényekkel kapcsolatos dologi kiadások (plakettek, érmek) Tanuszoda üzemeltetéséhez Dologi kiadások összesen: Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások B.) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Non-profit szervezeteknek Sportszervezetek támogatására Vállalkozások működésének támogatása Ózdi Vízmű Kft-nek Strand üzemeltetéséhez hozzájárulás Működési támogatás Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások összesen: Felújítások Feladatonkénti részletes felsorolása a 7. sz.mellékletben Sportcélok és feladatok kiadásai összesen: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások 10. Hitelek, kötvény tőketörlesztés - Fejlestési célú hitelek tőketörlesztése évi folyószámla hitel visszafizetése

23 Adatok:ezer Ft-ban Al évi 2012.évi Cím cím Kiemelt M e g n e v e z é s igény előirányzat előir. javaslat 23 ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FINANSZÍROZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN: ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAI ÖSSZESEN: INTÉZMÉNYEK ÉS ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ÖSSZES KIADÁS KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI MEGBONTÁSA: 1. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárárulási adó Dologi kiadások Támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre, egyéb működési célú támogatások Támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre Felújítások Beruházások Kamatkiadások Tartalékok KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: Finanszírozási kiadások KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

24 Az Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága évi kiadási előirányzatai önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 4/a. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez Cím megnevezése Létszám (fő) Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadás Támogatásértékű műk.kiad. működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű felh..kiad. felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felújítás Beruházás Összesen 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola Összesen

25 4/b. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez évi költségvetési létszámkeretek címenként Sorszám Cím megnevezése Engedélyezett létszám (fő) Közfoglalkoztatottak várható létszáma (fő) * 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Ózd Város Önkormányzata MINDÖSSZESEN: * Tájékoztató jellegű adat

26 5. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez A költségvetési egyenleg levezetése és finanszírozása Adatok:ezer Ft-ban Sor- M e g n e v e z é s Működési Felhalmozási Összesen szám 1. Intézmények költségvetési bevételei Önkormányzat költségvetési bevételei Összes költségvetési bevétel (1+2) Intézmények költségvetési kiadásai Önkormányzat költségvetési kiadásai Összes költségvetési kiadás (4+5) Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (3-6) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés) Költségvetési egyenleg (7-8) FINANSZÍROZÁSA: 10. Belső finanszírozásból - előző évi szabad pénzmaradvány igénybevételéből intézményeknél önkormányzatnál Belső finanszírozásból összesen: Külső forrásból finanszírozandó

27 6. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez Az irányító szervtől kapott támogatás évi előirányzatának intézményenkénti részletezése Adatok: ezer FT-ban Cím száma Cím megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú támogatás 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága = (1.-2.) Ózdi Művelődési Intézmények Város-és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Polgármesteri Hivatal Összesen:

28 Az AOIG -a irányító szervtől kapott támogatása évi előirányzatának önállóan működő költségvetési szervenkénti részletezése 6 a. melléklet a../2012.(ii....) önkormányzati rendelethez Adatok: ezer FT-ban Cím száma Cím megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú 1. Alkotmány úti Összevont Óvoda Béke Telepi Óvodák Városközponti Óvodák Apáczai Általános Iskola és Óvoda Árpád Vezér ÁMK Bolyky Tamás úti Általános Iskola Csépány-Somsály úti ÁMK Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Sajóvárkonyi ÁMK Újváros téri Általános Iskola Vasvár úti Általános Iskola Gondnokság, Isk eü., Okt.célok Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola

29 Adatok: ezer FT-ban Cím száma Cím megnevezése Intézményi kiadások összesen Intézményi saját bevételek összesen Irányító szervtől kapott támogatás Ebből: felhalmozási célú Összesen:

30 30 7. melléklet a./2012. (II....) önkormányzati rendelethez Intézmények és Önkormányzat felújítási kiadási előirányzatai feladatonként Sor-szám M e g n e v e z é s Igény Javaslat A. INTÉZMÉNYEK 1. ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA Alkotmány úti Óvoda - Udvar felőli bejárati lépcső felújítása Mogyorósvölgyi Tagóvoda - Külső világításhoz alkonyatkapcsoló kiépítése Keringetőszivattyú cseréje Kiegyenlítőtartály cseréje Tornaszobába fűtés kialakítása Öltözőkben PVC cseréje Főzőkonyhába páraelszívó felszerelése Béke Telepi Óvodák - Mosdók, szaniterek cseréje Udvari játékok felújítása Óvoda bejáratánál járda felújítása Laminált padló cseréje Újváros téri óvoda fűtésrendszerének felújítása db bejárati ajtó cseréje db ablak cseréje db teraszajtó cseréje Városközonti Óvodák Katona úti Óvoda - 32 db ablak, 2 db bejárati ajtó műanyag nyílászáróra való cseréje db csaptelep cseréje db radiátor cseréje Homlokzat festés befejezése Kisudvar aszfaltozása 500 Nemzetőr úti Tagóvoda - Járdalapok lerakása Homlokzat javítása Külső világítás javítása, mozgásérzékelő Apáczai Cs. J. Általános Iskola és Óvoda Iskola - Felső egészségügyi helyiség csempézése Udvar betonozása Közlekedő folyosó aljzatbeton cseréje, járólapozás Főbejárat esőbeálló cseréje Fa bejárati ajtó csere Külső lábazat javítása, festése 100

31 31 Sor-szám M e g n e v e z é s Igény Javaslat - Vízelvezető árok kialakítása, csatorna csere 320 Óvoda - Kerítés felújítása Árpád Vezér ÁMK - Árpád iskola konyha, lakások központi fűtés felújítása Árpád étterem előtető felújítása Tornatermi elválasztó függöny cseréje Főzőüst felújítás Központi Óvodai Konyhába 171 Bolyky Tamás Általános Iskola - Vizesblokk felújítása Burgonya hámozó felújítása Konyhai mérleg felújítása 60 - Lépcsők felújítása Csapadékvíz elvezető árok felülvizsgálata Lefolyó és ereszcsatorna felújítása Árkádok alatti fellépők felújítása 500 Csépány-Somsály ÁMK Csépányi Óvoda - Csapadékvíz elvezetés felújítása Vizesblokk felújítása Szolgálati lakás tetőszerkezet felújítása 500 Csépányi Iskola és ÁMK - Épület homlokzat és ereszcsatorna felújítása Vizesblokk és szaniterek felújítása Kultúrház helyiségeinek részleges felújítása Lépcső bukolatjavítása 50 Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Iskola - Nyílászárók cseréje Tanulói WC-k felújítása Ebédlő épületén 5 db ablak cseréje 600 Damjanich úti Óvoda - Villámhárító rendszer kiépítése Romos állapotú terasz felújítása Ereszcsatorna cseréje 750 Petőfi úti Óvoda - Szennyvízhálózat felújítása Udvar szilárd burkolatának felújítása Épület körüli járda, bejárati lépcső felújítása Étellift felújítása Vizesblokk felújítása Sajóvárkonyi ÁMK Bánszállási óvoda - Járda felújítása Kémény felújítása Iskola - Tanári felújítása 1350

32 32 Sor-szám M e g n e v e z é s Igény Javaslat - Alsós osztálytermek festése (4 db) Kulturház emeleti helyiségek átalakítása Külső homlokzat felújítása Tantermek nyílászáróinak cseréje Iskola kerítés cseréje, hiányzó pótlása Tétény úti óvoda - Régi épületben nyílászárók cseréje Épületek külső megvilágítása Elektromos hálózat felújítása Parkosítás, fásítás 300 Újváros Téri Általános Iskola - 70 db nyílászáró szigetelése Ablakok korszerűsítése (70 db) db ablak újra cserélése db bejárati ajtó cseréje Iskola első bejárati lépcsőjének felújítása, csúszásmentesítése Vasvár úti Általános Iskola - Sportpálya kerítésének cseréje Elszívóernyők beépítése (4 db) Villámhárító felújítása Beépített bútorok felújítása 500 ALSÓFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GONDNOKSÁGA ÖSSZESEN: VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY Szabad pénzmaradványból - Sportcsarnok éttermének átalakítása VÁROS- ÉS SPORTLÉTESÍTMÉNY-ÜZEMELTETŐ INTÉZMÉNY ÖSSZESEN: A INTÉZMÉNYI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN (1-4) : B. ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK 1. VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS 1. Út, járdafelújítások - Út és járdafelújítási tervek készítésére, pályázati önerőre és felújításra Út- és járdafelújításokra (TVO) Út- és járdafelújítási tervekre(tvo) Munkás út 8-11 sz. mögötti szerviz út felújítása (TVO) Munkás út 3-7 sz. mögötti szervízút felújítására (TVO) Béke utca felújítása (TVO) Táncsics telep 4 sz. előtti járda felújításához önkormányzati támogatás (TVO) Gyári völgyhíd felújítási tervének elkészítésére (VSI) 3 175

33 33 Sor-szám M e g n e v e z é s Igény Javaslat - Őrs vezér út felújítása (VSI) Szenna út felújítása (VSI) Uraj út 50. sz. előtti járda felújítása (VSI) Bulcsú út 2. sz. előtti járda felújítása (VSI) Út és járdafelújítások összesen: Belvízrendezési feladatok - Belvízrendezési feladatokra ÉMOP-3.2.1/F Helyi vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója Ráctag út csapadékvíz elvezetés megoldása (VSI) Petőfi út csapadékvíz elvezetés felújítása (VSI) Mogyorós-völgy úti árok felújítása (VSI) Csapadékvíz-elvezető rendszer felmérése, térkép készítése (VSI) Belvízrendezés összesen: Egyéb felújítások - Március 15 út sz. között partfal elmozdulás ellenőrző méréseihez és javítási munkáihoz (TVO) Vasvár út 52. sz. előtt fedett buszmegálló kialakítása (TVO) Köztéri szobor felújítása (Viaskodó madárpár) (TVO) Március 15 út - Szigligeti út közötti lépcső felújítása (VSI) Erdőterületek határkijelölése (VSI) Egycsatornás gyüjtőkémények felújítás önerejéhez önkormányzati támogatás Egyéb felújítások összesen VÁROS ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI - ÓZDINVEST Kft igényei az üzemeltetésben lévő nem lakáscélú ingatlanok felújítására Megüresedett lakások lakhatóvá tételére, bérlakások eseti külső homlokzati felújításra Makro-Book Kft üzlethelyiségének felújítása bérbeszámítás alapján Munkaügyi Központ átalakítása bérbeszámítás alapján (Vasvár út 125.sz.) Vasvár 52 sz. alatti ingatlan homlokzat felújítási terv készítésére (TVO) 510 SAJÁT VAGY BÉRELT INGATLANOK KIADÁSAI ÖSSZESEN: SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK - Stadionban műfüves sportpálya építésére

34 34 Sor-szám M e g n e v e z é s Igény Javaslat SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZATI FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet az 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Köznevelési Intézmények Gondnoksága

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet az.../... (.....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Ózdi Városüzemeltető Intézmény 2. Ózdi Városkerti

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

M e g n e v e z é s Éves terv

M e g n e v e z é s Éves terv 1 2.sz.melléklet A 2009. évi bevételi források módosított ainak jogcímenkénti részletezése Sorszám Adatok : ezer Ftban 1. Működési bevételek a.) Intézményi működési bevételek 473 922 597 717 598 536 100,1

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK. 3 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 2 A B ZÁRSZÁMADÁS MELLÉKLETEI I. KÖTELEZŐ MELLÉKLETEK 3. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 4 2. melléklet 5 3. melléklet 6 4. melléklet Nagykálló Város

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás

Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetés pénzügyi mérlege 12.31. működési kiadás Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A -i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. Mell. Ssz. Intézményi működési 1. Intézményi működési bevételek 2. I. 1. 483 614 1 024 014 939

Részletesebben

RENDELET - TERVEZET 1..

RENDELET - TERVEZET 1.. RENDELET - TERVEZET Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének../ 2010 (. ) sz. rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0

Albertirsa Város Önkormányzat 2010.évi Költségvetési egyenlege EGYENLEG: 0 Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi Költségvetési egyenlege Bevételek összesen: Kiadások összesen: 1 785 456 1 785 456 EGYENLEG: 1. számú melléklet Albertirsa Város Önkormányzat 21.évi költségvetésének

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza.

Az előzetes kötelezettségvállalások több éves kihatással járó előirányzatainak teljesítését éves bontásban az E. K. jelű melléklet tartalmazza. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 21/213. (V. 23.) önkormányzati rendelete a 212. évi költségvetés zárszámadásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör

Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K. Eredeti előirányzat 2013-ban. Polgármesteri Hivatal. Intézményi kör Dunaharaszti Város Önkormányzat B E V É T E L E K 2013ban 2012. 2013. 1. Bevételek összesen adatok e. Ftban Hivatkozás Címrend azonosító sor Intézményi kör Önkormányzat ("EU"val együtt) 1. Közhatalmi bevételek

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban MÉRLEG 1. melléklet E Ft-ban B E V É T E L E K K I A D Á S O K Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. Feje- Címek 2011. évi 2011. évi 2011. 2011. ze- Megnevezés eredeti módosított évi évi ze- Megnevezés

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai

Vecsés Város Önkormányzat 2010. évi bevételei és kiadásai Vecsés Város Önkormányzat bevételei és kiadásai 1. sz. melléklet Feladat megnevezése I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1.1. Intézményi működési bevételek 233 991 242 010 103 1. Önkormányzatok

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek

1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban. Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek Pécs M.J.V.Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepció Bevételek 1. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Bevételi jogcím 2008. évi Eredeti elirányzat Módosított elir. Teljesítés (várható) I. Önkormányzat

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. november 25-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje 1. melléklet a /.(.) önkormányzati rendelethez "1. melléklet a 3/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez" Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosított címrendje I. Költségvetési címek Cím száma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként

2012. évi költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként 1. sz. melléklet költségvetés bevételei forrásonként és kiadásai kiemelt előirányzatonként M e g n e v e z é s B e v é t e l e k 1. Önkormányzat bevételei 3 481 381 Működési célú bevételek 2 811 024 Kapott

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz.

8/2011. számú. 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.) 5-9/2011. (IV.28.) sz. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 3607-2/2011. 8/2011. számú 2011. április 27.-i rendes ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 63-82/2011. (IV.27.sz. Kth.)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete. az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/ 2009. (II.12.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.12.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei

Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 1. számú melléklet Az önkormányzat 2010. évre tervezett bevételei 2010.06.30. % 1 Intézményi működési bevételek 405 084 421 334 163 770 39% 1.1. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 285 700 301 950

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Feledi Jánosné Gazdálkodási Osztály vezetője Dolniczky Lászlóné csoportvezető T Á J É K O Z T A T Ó Kazincbarcika Város Önkormányzatának 2013. I - III.

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. 2010. évi költségvetés. Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 1/a. sz. melléklet 2010. évi költségvetés Működési és felhalmozási bevételek és kiadások, finanszírozási műveletek mérlege ezer Ft-ban BEVÉTELEK KIADÁSOK Megnevezés

Részletesebben

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei:

2. 2. Az önkormányzat költségvetési szervei: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Paks Város 2007 évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.)számú rendelet módosítása Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III C1 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4

Részletesebben

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014.

R E N D E L E T. Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. R E N D E L E T Vác Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról V Á C 2014. Vác Város Önkormányzat 13/2014. (IV. 25.) sz. rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Vác Város

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Önkormányz at Kórház Védőnők

Önkormányz at Kórház Védőnők 1. melléklet az 5/2012.(II.28.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak alakulása 2011.er. 2011.mód. 2012. eredeti ezer Ft-ban 2012. mód. Önkormányz at Kórház Védőnők

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban)

Paks Város 2007 évi költségvetése - 2. forduló. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Tartalom I II III C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 D1 D2 D3 IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d II.e B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. (Aa-1 és D3 táblázat forintban) Önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei (forintban)

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) 1. melléklet az /... (..) önkormányzati rendelet-tervezethez Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei (forintban) A B C D E Sor- Előirányzat csoportok, kiemelt Előirányzat Eredeti Módosított szám

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben