E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához."

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatáról, Javaslat Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet elfogadására Botta György polgármester Az előterjesztést készítette: Klingné Puskás Mária főmunkatárs Bohnertné Hermán Zsuzsanna pénzügyi vezető-tanácsos Balázsné Tóth Zsuzsanna főelőadó Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunk évi költségvetésének végrehajtását E Ft bevétellel és E Ft kiadással teljesítette. A bevételek és kiadások kiemelt tételenkénti, jogcím szerinti alakulását a rendelet 1. sz. mellékletét képező pénzügyi mérleg tartalmazza. Mind a módosított, mind az eredeti hoz viszonyítva kedvezően alakultak Önkormányzati szinten az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételei. Az önkormányzatok költségvetési támogatása 100%-ban teljesült a módosított okhoz képest. A támogatásértékű bevételeknél is emelkedés mutatkozik a módosított hoz képest, ennél a jogcímcsoportnál 102 %-os teljesítés realizálódott. A kölcsönök törlesztése bevételi jogcímcsoportján a rászorulók részére nyújtott működési kölcsönök törlesztése szerepel. A pénzforgalom nélküli bevételek jogcímén az előző évi pénzmaradvány igénybevétele jelenik meg. A kiadásokon belül az önkormányzat működési kiadásai 91,30%-ban teljesültek. A személyi juttatások és közterheinek összege az összes működési kiadás 54,98%-át teszik ki. A fejlesztési kiadások alakulását a 3-4. sz. mellékletek részletesen taglalják. A e Ft finanszírozási kiadások között szerepelnek a több éves kihatású kötelezettségeink tőke törlesztései (ld: 7. sz. melléklet), ami szennyvízhálózat beruházáshoz igénybevett fejlesztési hitel, a Víziközmű hitel és a RENAULT Master gépkocsi vásárlási hitel törlesztéseiből állnak. Ebből az állam által átvállalt (kifizetett) hitelek tőke állománya: e Ft. A függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások önkormányzati szintű teljesítésének összege a december havi bérjellegű kifizetésekből adódik. A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 10. melléklete, szakfeladatonkénti bontását a 10/a., sz. melléklete tartalmazza.

2 A Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium gazdálkodásáról információkat a 11., 11/a., 11/B., és 11/C. sz. mellékletek tartalmazzák. Mellékletként csatoljuk Zsinkó Lajos okleveles könyvvizsgáló jelentését a évi egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámolóról, valamint a évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet tervezetről. Kérjük a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet a mellékletekkel együtt elfogadni szíveskedjenek. Hőgyész, április 17. Botta György polgármester Melléklet: a évi zárszámadási rendelet tervezet, a évi gazdálkodás számszaki táblái, Könyvvizsgálói jelentés

3

4

5

6

7 2012. évi zárszámadásának mellékletei Melléklet száma Melléklet megnevezése 1. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi teljesítésének összevont pénzügyi mérlege 2./I. sz. I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege évre (önkormányzati összevont) 2./II. sz. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege évre (önkormányzati összevont) 3-4. sz. Felhalmozási (beruházási) és felújítási kiadások évi teljesítése feladatonként 5. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei 6. sz. HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi létszámának alakulása 7. sz. Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban 8. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósuló projektjeinek bevételei, kiadásai, hozzájárulásai 9. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi teljesítésének mérlege 9/a. sz. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi kiadási ainak teljesítése feladatonként 10. sz. Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal évi teljesítésének mérlege 10/a. sz. 10/B. sz. Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal évi kiadási ainak teljesítése feladatonként I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege évre (Polgármesteri Hivatal) 10/C. sz. 11. sz. 11/A. sz. 11/B. sz. 11/C. sz. 12. sz. 13. sz. 14/A. sz. 14/B. sz. 14/C. sz. 14/D-E. sz. 15. sz. II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege évre (Polgármesteri Hivatal) Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium évi teljesítésének mérlege Hegyhát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium évi kiadási ainak teljesítése feladatonként I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege évre (Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege évre (Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium) HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatása HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő eszközökről december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a mérlegben értékben szereplő forrásokról december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA a 0-ra leírt befektetett eszközökről december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA az érték nélkül nyilvántartott eszközökről / a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről december 31-én HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT részesedésének alakulása gazdálkodó szervezetekben 16. sz. Kimutatás a évi adókról

8 Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet 1. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi teljesítésének összevont pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban A.) K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K 1. I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Közhatalmi bevételek 3. Közhatalmi bevételek összesen: , Intézményi működési bevételek Egyéb sajátos működési bevétel , Működési célú ÁFA bevétel és visszatérülés , Működési célú hozam és kamatbevétel ,00 8. Intézményi működési bevételek összesen: , Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi adók , Átengedett központi adók , Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek , Önkormányzat sajátos működési bevételei összesen: , Működési támogatások Normatív hozzájárulások , Normatív kötött felhasználású támogatások , Központosított működési célú ok , Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása , Vis maior támogatás , Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! Helyi önkorm. által fennt. előadó-művészeti szerv. tám #ZÉRÓOSZTÓ! Egyéb központi támogatás , Működési támogatások összesen: , Egyéb működési bevételek Támogatásértékű működési bevételek , EU támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Előző évi működési célú előir.maradv. és pénzmaradv. átvétel #ZÉRÓOSZTÓ! Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések , Egyéb működési bevételek összesen: , Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 33. Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: , MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése és beruházáshoz, felújításhoz kapcs. ÁFA visszatérülés , Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei , Pénzügyi befektetések bevételei #ZÉRÓOSZTÓ! 40. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: , Felhalmozási támogatások Központosított fejlesztési ok , Fejlesztési támogatások #ZÉRÓOSZTÓ! 44. Felhalmozási támogatások összesen: , Egyéb felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek , EU támogatás #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről , Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel #ZÉRÓOSZTÓ! 50. Egyéb felhalmozási bevételek összesen: , Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése 51. Felhalmozási támogatási kölcsön visszatérülése összesen #ZÉRÓOSZTÓ! 52. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: , K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N ( ,82

9 Sorszám Bevételi jogcímcsoport száma B E V É T E L E K Bevételi jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Módosított Eredeti Teljesítés Éves teljesítés XII. 31-ig % -ban (3. mód.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁT 54. B.) SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybe vétele Működési célra , Felhalmozási célra ,00 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 58. SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ,01 ÖSSZESEN: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA C.) 59. SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (I.+II.+III.) 60. I. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE Működési célú bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 63. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE ÖSSZES #ZÉRÓOSZTÓ! 64. II. HITELEK FELVÉTELE Működési célú hitel felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! Hosszú lejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú hitelek felvétele Rövidlejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! Hosszú lejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! 71. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN #ZÉRÓOSZTÓ! 72. III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE Működési célú #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú #ZÉRÓOSZTÓ! 75. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! 76. IV. BETÉT VISSZAVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL Működési célú #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú #ZÉRÓOSZTÓ! 79. BETÉT VISSZAVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA 80. SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B+C , D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E : ,87 Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma K I A D Á S O K Kiadási jogcím ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K 1. I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások , Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó , Dologi kiadások , Egyéb folyó kiadások (kamat nélkül) , Működési célú kamatkiadások , Támogatásértékű működési kiadás , Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre , Társadalom és szociálpolitikai juttatások , Ellátottak pénzbeli juttatása , Előző évi működési célú és pénzmaradvány átadás #ZÉRÓOSZTÓ!

10 K I A D Á S O K ezer forintban ezer forintban ezer forintban Sorszám Kiadási jogcímcsoport száma Kiadási jogcím Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Éves teljesítés % -ban Működési célú támogatási kölcsön nyújtása , Működési célú tartalékok, tervezett maradvány a.) Tervezett maradvány b.) Általános tartalék c.) Céltartalék MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: , II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK Beruházási kiadások (áfával) , Felújítási kiadások (áfával) , EU projektek kiadásai #ZÉRÓOSZTÓ! Pénzügyi befektetések kiadásai #ZÉRÓOSZTÓ! Fejlesztési célú kamatkiadás #ZÉRÓOSZTÓ! Támogatás értékű felhalmozási kiadás #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Előző évi fejlesztési célú és pénzmaradvány átadás #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú tartalékok, tervezett maradvány a.) Tervezett maradvány #ZÉRÓOSZTÓ! 30. b.) Általános tartalék c.) Céltartalék #ZÉRÓOSZTÓ! 32. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESE , K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N: F.) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (I.+II.+III.) 35. I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI Működési célú kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 38. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! 39. II. HITELEK TÖRLESZTÉSE Működési hitelek törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése #ZÉRÓOSZTÓ! Hosszú lejáratú hitelek törlesztése #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú hitelek törlesztése Rövidlejáratú hitelek törlesztése #ZÉRÓOSZTÓ! Hosszú lejáratú hitelek törlesztése , HITELEK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN: , III. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISSZAVÁSÁRLÁSA Működési célú kötvény beváltása #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célú kötvény beváltása #ZÉRÓOSZTÓ! 50. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISSZAVÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! 51. IV. BETÉT ELHELYEZÉSE Működési célra #ZÉRÓOSZTÓ! Felhalmozási célra - - #ZÉRÓOSZTÓ! 54. BETÉT ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! 55. FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (I.+II.+III.) , G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E : ,61

11 2./I. sz. melléklet 2./I. sz. melléklet I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege évre (önkormányzati összevont) Megnevezés Sorszám évi eredeti évi módosított ezer forintban évi teljesítés I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen ( )

12 2./II. sz. melléklet II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege évre (önkormányzati összevont) Megnevezés Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Sorszám évi eredeti évi módosított ezer forintban évi teljesítés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen ( ) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen ( )

13 sorszám 3. sz. melléklet 3. sz. melléklet Felhalmozási kiadások évi teljesítése feladatonként Beruházás megnevezése ezer forintban évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig Napelemes és napkollektoros rendszer telepítése közintézményekbe Kerékpáros közlekedést segítő projekt Házi komposztáló Integrált iskola pályázat START közmunka pályázat Kazán program MTZ traktor vásárlása Útgyalu vásárlása Eke vásárlás Buszváró építés Monitor vásárlása START közmunka mg. projektben pótkocsi, talajmaró, stb. eszközök beszerzése Magágykészítő Buszmegálló épületére köztéri kamera felszerelése db motoros kézi fűrész vásárlása közmunka program keretében Permetező vásárlás közmunka program keretében Szennyvíztelep ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének ÁFA terhe Szamóca ültetvény Öntöző berendezés beépítése Telefonközpont vásárlás Motoros aljnövényzettisztító vásárlás RENAULT MASTER gk-hoz plató vásárlás Kazán program óvoda, + műanyag nyílászzárók beépítése Notebook vásárlás Gépek (STIHL fűrész, stb.) vásárlás BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: sorszám Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Felhalmozási pénzeszközátadás megnevezése ezer forintban évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig Első lakáshoz jutók támogatása FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS ÖSSZESEN: sorszám 4. sz. melléklet 4. sz. melléklet Felújítási kiadások évi teljesítése feladatonként Felújítás megnevezése ezer forintban évi eredeti Módosított (3. mód.) ezer forintban Teljesítés XII. 31-ig Hőgyész 380 hrsz-ú árok feletti híd helyreállítása (vis maior támogatás) Hőgyész 370 hrsz-ú (Deák F. utcai) támfal helyreállítása (vis maior támogatás) Saját kivitelezésű járda (és árok) felújítások Ady E. utcai csapadékvíz elvezető renszer felújítása Mozi épület felújítás HSC öltöző felújítás II. sz. orvosi rendelő felújítás Orvosi lakás felújítás (Kossuth u. 7.) Buszmegálló épületének felújítása Vis maior támogatás Számítógép felújítás FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

14 Sorszám 5. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei után ezer forintban 1. Szennyvíz beruházás hitel Víziközmű hitel Kötelezettség jogcíme RENAULT MASTER tgk. vás. hitele Köt. váll. éve előtti kifizetés Összesen (7= ) Integrált iskola páláyzat

15 HŐGYÉSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT évi létszámának alakulása 12. sz. melléklet 6. sz. melléklet Intézmény megnevezése évi munkajogi* nyitó létszám évi statisztikai** nyitó létszám évre engedélyezett létszámkeret*** évre módosított engedélyezett létszámkeret**** évi átlagos statisztikai létszám évi munkajogi záró létszám Önkormányzat Határ ozatlan időr e kinevezett dolgozók: 10 fő 10 fő 13 fő 13 fő 10 fő 10 fő Ebből közalkalmazottak 9 fő 9 fő 12 fő 12 fő 9 fő 9 fő Ebből részmunkaidős közalkalmazott (6 órás) 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Ebből Munka Törvénykönyves dolgozó - határozatlan idejű takarító 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő Közfoglalkoztatottak és egyéb támogatott foglalk. 11 fő 11 fő 89 fő 89 fő 60 fő 47 fő Rövid időtartamú közfoglalkoztatott 0 fő 0 fő 0 fő 0 fő 0,5 fő 0 fő Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatott 8 fő 8 fő 8 fő 8 fő 0,5 fő 44 fő STARTMUNKA 8 órás közfoglalkoztatás 0 fő 0 fő 78 fő 78 fő 56 fő 2 fő Egyéb támogatott Munka Törvénykönyve alapján 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 3 fő 1 fő Önkor mányzat összesen: 21 fő 21 fő 102 fő 102 fő 70 fő 57 fő Polgár mester i hivatal Kinevezett dolgozók: 11 fő 11 fő 13 fő 13 fő 12 fő 10 fő Ebből köztisztviselők 11 fő 11 fő 13 fő 13 fő 12 fő 10 fő Munka Tör vénykönyves dolgozók: 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 0 fő Munka Törvénykönyves dolgozó - határozott idejű 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 0 fő Polgármesteri hivatal összesen 12 fő 12 fő 14 fő 14 fő 13 fő 10 fő Hegyhát Óvoda, Iskola, Gimnázium, AMI és Kollégium 0 fő 0 fő 0 fő 167 fő 156 fő 156 fő MINDÖSSZESEN: 33 fő 33 fő 116 fő 283 fő 239 fő 223 fő * Munkajogi létszám: az összes dolgozó aki munkajogilag állományban van. ** Statisztikai létszám: a munkajogi létszámból nem tartalmazza a tartósan távollévőket: táppénz, felmentett, GYES, GYED stb. *** Létszámkeret (v. keret létszám): az egy adott időpontban maximálisan munkajogilag állományban lévő munkavállalók száma

16 7. sz. melléklet Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban Ezer forintban! sorszávállalás éve teljesítés teljesítés után ( ) Kötelezettség előtti évi Kötelezettségek a következő években Összesen Kötelezettség jogcíme I. Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) II. Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat) Szennyvízhálózat beruházási hitel tőke törlesztése Szennyvízhálózat beruházási hitel kamat törlesztése Víziközmű hitel tőke törlesztés Víziközmű hitel kamat törlesztés RENAULT MASTER gépjármű vás. hitel tőke törlesztése RENAULT MASTER gépjármű vás. hitel kamat törlesztése III. Beruházás célonként IV. Felújítás feladatonként Összesen: (I.+II.+III.+IV.)

17 9. számú melléklet 9. számú melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi teljesítésének mérlege Cím neve, száma 01 ezer forintban Előirányza t-csoport Kiemelt Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Teljesítés % -ban B E V É T E L E K A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Közhatalmi bevételek 1 Közhatalmi bevételek összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját működési bevétel ,55 2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések ,00 3 Működési célú hozam- és kamatbevételek ,00 2 Intézményi működési bevételek összesen: ,92 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1 Illetékek #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Helyi adók ,00 Ebből: Magánszemélyek kommunális adója ,00 Vállalkozók kommunális adója ,00 Helyi iparűzési adó ,00 Idegenforgalmi adó ,00 3 Átengedett központi adók ,00 - SZJA helyben maradó része ,00 - Jövedelem különbség mérséklése (+/-) ,00 - Gépjárműadó ,00 - Termőföld bérbeadásából származójövedelem ,00 - Átengedett egyéb központi adó ,00 4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek ,56 3 Önkormányzatok sajátos működési bevételei összesen: ,92 4 Működési támogatások 1 Normatív hozzájárulások ,00 ebből közoktatási normatív hozzájárulások ,00 2 Normatív kötött felhasználású támogatások (közoktatási) ,00 3 Központosított működési célú ok ,00 4 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása ,00 5 Vis maior támogatás ,00 6 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! 7 Önkorm. által fennt. előadó-művészeti szerv. tám #ZÉRÓOSZTÓ! 8 Egyéb központi támogatás ,00 4 Működési támogatások összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás értékű működési bevételek ,00 - ebből támogatás értékű működési bevétel tb. alaptól ,00 2 EU. támogatás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,16 4 Előző évi működési célú előir. maradv. és pénzmaradv. átvétel #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések ,00 5 Egyéb működési bevételek összesen: ,00 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: ,47 I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,96 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése és beruházáshoz, felújításhoz kapcs. ÁFA visszatérülés ,79 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei ,00 3 Pénzügyi befektetések bevételei - - #ZÉRÓOSZTÓ! 1 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen ,30 2 Felhalmozási támogatások 1 Központosított fejlesztési ok ,00 2 Fejlesztési támogatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási támogatások összesen: ,00

18 3 Egyéb felhalmozási bevételek 1 Támogatás értékű felhalmozási bevételek ,84 2 EU. támogatás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről ,00 4 Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány átvétel #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Egyéb felhalmozási bevételek összesen: ,85 4 F elhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése 4 Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,84 K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I. + II.) ,92 B.) 1 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele 1 Működési célra ,01 2 Felhalmozási célra ,00 1 Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele összesen: ,01 KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,01 C.) I. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK (VIII.+IX.+X.) ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 1 Működési célú bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú bevételek #ZÉRÓOSZTÓ! ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK FELVÉTELE 1 Működési célú hitel felvétele 1 Rövidlejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú hitelek felvétele 1 Rövidlejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek felvétele #ZÉRÓOSZTÓ! HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 1 Működési célú #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú #ZÉRÓOSZTÓ! KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. +II. + III. + IV.) #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B. + C.) ,01 D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK 299 B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E: ,95 K I A D Á S O K E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatások ,32 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,99 3 Dologi kiadások ,72 4 Egyéb folyó kiadások (kamatkidások nélkül) ,55 5 Működési célú kamatkiadások ,04 6 Támogatásértékű működési kiadás ,99 - ebből intézményfinanszírozás ,76 7 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre ,93 8 Társadalom és szociálpolitikai juttatások ,40 9 Ellátottak pénzbeli juttatása ,22 10 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 11 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 12 Működési célú tartalékok, tervezett maradvány #ZÉRÓOSZTÓ! a.) Tervezett maradvány - - #ZÉRÓOSZTÓ! b.) Általános tartalék c.) Működési céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,91

19 II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK 1 Beruházások kiadásai (áfával) ,00 2 Felújítások kiadásai (áfával) EU projekt kiadásai - #ZÉRÓOSZTÓ! 4 Pénzügyi befektetések kiadásai - - #ZÉRÓOSZTÓ! 5 Fejlesztési célú kamatkiadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 6 Támogatás értékű felhalmozási kiadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 7 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre Előző évi fejlesztési célú és pénzmaradvány átadás - - #ZÉRÓOSZTÓ! 9 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása - - #ZÉRÓOSZTÓ! 10 Felhalmozási célú tartalékok, tervezett maradvány a.) Tervezett maradvány - - #ZÉRÓOSZTÓ! b.) Általános tartalék c.) Felhalmozási céltartalék - - #ZÉRÓOSZTÓ! II. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESE ,10 K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ,46 F.) KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (I.+..+IV.) I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI 1 Működési célú kiadások - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú kiadások - - #ZÉRÓOSZTÓ! I. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSAI ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK TÖRLESZTÉSE 1 Működési célú hitelek visszafizetése 1 Rövidlejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú hitelek visszafizetése 1 Rövidlejáratú hitelek visszafizetése - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése ,00 HITELEK TÖRLESZTÉSE ÖSSZESEN: ,00 III. KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISZAVÁSÁRLÁSA 1 Működési célú kötvény beváltása - - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú kötvény beváltása - - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖTVÉNYEK BEVÁLTÁSA, VISZAVÁSÁRLÁSA ÖSSZESEN #ZÉRÓOSZTÓ! IV. BETÉT ELHELYEZÉSE 1 Működési célú - #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Felhalmozási célú - #ZÉRÓOSZTÓ! BETÉT ELHELYEZÉSE ÖSSZESEN - #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ,00 (I + +IV ) G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E: ,44

20 9/a. sz. melléklet 9/a. sz. melléklet Hőgyész Nagyközség Önkormányzat évi kiadási ainak teljesítése feladatonként FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Víztermelés, -kezelés, -ellátás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,53 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,53 3. Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,20 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Átadott pénzeszköz (Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ évi tagdíjaj) #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,20 4. Folyadék szállítására szolgáló közmű építése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,50 4. Egyéb folyó kiadások (kamat) ,65 5. Szennyvíz beruházás hitel törlesztés ,00 Összesen: ,57 5. Máshová nem sorolható egyéb szárazföldi személyszállítás (iskolabusz szolgáltatás) Személyi juttatások ,46 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,10 3. Dologi kiadások ,46 4. Egyéb folyó kiadások ,41 Összesen: ,24 6. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,00 7. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,17 4. Egyéb folyó kiadások ,23 Összesen: ,16 8. Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,00 9. Zöldterület-kezelés Személyi juttatások ,54 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,06 3. Dologi kiadások ,06 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,34

21 10. Országgyűlési képviselő-választásokhoz kapcsolódó tev Önkormányzati képviselő-választásokhoz kapcs. tevékenység Kisebbségi önkorm. képviselő-választásokhoz kapcs. tev Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,28 4. Egyéb folyó kiadások ,00 5. Átadott pénzeszköz (május 1.) ,00 Összesen: , Közvilágítás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Város-, községgazdálkodási máshová nem sorolható szolgáltatások Személyi juttatások ,49 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,46 3. Dologi kiadások ,47 4. Egyéb folyó kiadások ,05 ebből kamat kiadás ,45 5. RENAULT tgk. hitel törlesztés ,00 Összesen: , Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Polgárvédelmi feladatok támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! Kaposmenti Hulladékgazd.Önk.Társ évi tagdíja ,00 Iskola támogatása ,56 Óvoda támogatása ,58 Hegyhát Óvoda, Iskola, AMI és Kollégium intézmény finanszírozása ,66 Tamási Többcélú Kistérségi Társulás támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! Polgármesteri Hivatal (intézmény) finanszírozása ,23 Kisebbségi Önkormányzatok támogatása ,00 Államkincstárral elszámolás (befizetés) ,00 3. Dologi kiadások - ÁFA befizetési kötelezettség bevételek után ,00 4. Egéb folyó kiadások ,00 Összesen: , Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai (testvérvárosi kapcsolatokból fakadó programok) Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,14 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Háziorvosi alapellátás Eü. alapellátásra átadott pénzeszköz ,00 Összesen: , Vérvételi hely működtetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,91 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,91

22 20. Háziorvosi ügyeleti ellátás Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,43 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Átadott pénzeszköz ,22 Összesen: , Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnői szolg.) Személyi juttatások ,81 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,46 3. Dologi kiadások ,63 4. Egyéb folyó kiadások ,00 Összesen: , Aktív korúak ellátása Rendszeres szociális segély ,65 Összesen: , Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Lakásfenntartási támogatás ,00 Összesen: , Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj (normatív) ,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,72 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Ápolási díj méltányossági alapon Ápolási díj (méltányossági) #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! 26. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Bursa Hungarica ösztöndíj program ,22 Összesen: , Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás ,00 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Átmeneti segély Átmenetei segély ,40 - Idősek szoc. étkezésének támogatása ,60 Összesen: , Temetési segély Temetési segély ,50 Összesen: , Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Nyári gyermekétkeztetés #ZÉRÓOSZTÓ! - Óvodáztatási támogatás ,00 - Gyermekvédelmi támogatás ,00 Összesen: , Mozgáskorlátozottak gépjármű-szerzési és átalakítási támogatása Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,17 Összesen: , Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Tüzifa juttatás dologi kiadása (szállítás) #ZÉRÓOSZTÓ! - Tüzifa juttatás ,88 Összesen: ,88

23 33. Közgyógyellátás Közgyógyellátás ,50 Összesen: , Köztemetés Köztemetés Kölcsön nyújtása magánszemélyeknek temetés költségeihez ,00 Összesen: , Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás Önkormányzatok által nyújtott első lakáshoz jutók támogatása Összesen: Civil szervezetek működési támogatása Civil szervezetek támogatása ,00 - Hőgyészi Polgárőrség támogatása #ZÉRÓOSZTÓ! - újság támogatása ,67 - iparűzési adó felajánlás ,37 Összesen: , Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Személyi juttatások ,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,33 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Személyi juttatások ,00 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,50 3. Dologi kiadások ,52 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Egyéb közfoglalkoztatás Személyi juttatások ,81 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,00 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások ,00 Összesen: , Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Személyi juttatások ,90 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,17 3. Dologi kiadások ,25 4. Egyéb folyó kiadások ,00 Összesen: , Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,25 4. Egyéb folyó kiadások ,00 5. Átadott pénzeszköz ,54 Összesen: , Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: ,00

24 43. Szabadidősport- tevékenység és támogatása Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! 5. Sport működési támogatása ,00 Összesen: , Köztemető-fenntartás és működtetés Személyi juttatások #ZÉRÓOSZTÓ! 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó #ZÉRÓOSZTÓ! 3. Dologi kiadások ,00 4. Egyéb folyó kiadások #ZÉRÓOSZTÓ! Összesen: , Civil szervezetek program- és egyéb támogatása Átadott pénzeszköz ,33 Összesen: , Integrált iskola pályázat (lakó és nem lakó épület építése Dologi kiadások ,80 Összesen: , Önkormányzat beruházásai, felújításai 1. Beruházásokra 3. sz. melléklet szerint ,00 2. Felújításokra 4. sz. melléklet szerint ,00 Összesen: , Tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások ÖSSZESEN: ,44

25 10. számú melléklet 10. számú melléklet Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal évi teljesítésének mérlege Cím neve, száma Polgármesteri Hivatal Előirányz atcsoport Kiemelt előirányz at Előirányzat-csoport, kiemelt megnevezése ezer forintban ezer forintban ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig Teljesítés % -ban B E V É T E L E K A.) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1 Közhatalmi bevételek 1 Igazgatási szolgáltatási díj ,67 2 Felügyeleti jellegű tevékenység díja #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Bírság bevétele #ZÉRÓOSZTÓ! 1 Közhatalmi bevételek összesen: ,67 2 Intézményi működési bevételek 1 Egyéb saját működési bevétel ,33 2 Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések #ZÉRÓOSZTÓ! 3 Működési célú hozam- és kamatbevételek #ZÉRÓOSZTÓ! 2 Intézményi működési bevételek összesen: ,33 5 Egyéb működési bevételek 1 Támogatás értékű működési bevételek ,23 - ebből önkormányzat működési támogatása: ,23 5 Egyéb működési bevételek összesen: ,23 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése 6 Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ,14 II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! K Ö L T S É G V E T É S I B E V É T E L E K Ö S S Z E S E N (I. + II.) ,14 B.) KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 1 Előző évi (évek) pénzmaradványának igénybevétele összesen: #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! C.) I. KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE ÖSSZESEN #ZÉRÓOSZTÓ! II. HITELEK FELVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! III. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE ÖSSZESEN: #ZÉRÓOSZTÓ! KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I. +II. + III. + IV.) #ZÉRÓOSZTÓ! F I N A N S Z Í R O Z Á S I B E V É T E L E K (B. + C.) #ZÉRÓOSZTÓ! D.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ BEVÉTELEK B E V É T E L E K F Ő Ö S S Z E G E: ,14 K I A D Á S O K E.) K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1 Személyi juttatások ,24 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,80 3 Dologi kiadások ,54 4 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások nélkül) ,55 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: ,42 K Ö L T S É G V E T É S I K I A D Á S O K Ö S S Z E S E N ,42 G.) FÜGGŐ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTŐ KIADÁSOK 377 K I A D Á S O K F Ő Ö S S Z E G E: ,98

26

27

28 10/a. sz. melléklet Hőgyész Nagyközségi Polgármesteri Hivatal évi kiadási ainak teljesítése feladatonként 10/a. sz. melléklet FELADATOK KIADÁSAI JOGCÍMENKÉNT ezer forintban Eredeti Módosított (3. mód.) Teljesítés XII. 31-ig ezer forintban Éves teljesítés %-ban K Ö T E L E Z Ő F E L A D A T O K 1. Önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások ,99 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,64 3. Dologi kiadások ,73 4. Egyéb folyó kiadások Összesen: ,49 2. Önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége Személyi juttatások ,24 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,59 3. Dologi kiadások ,27 4. Egyéb folyó kiadások ,00 Összesen: ,34 3. Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Személyi juttatások ,16 2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó ,79 3. Dologi kiadások ,80 4. Egyéb folyó kiadások Összesen: ,54 4. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 377 ÖSSZESEN: ,98

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete. a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének /2014. (..) önkormányzati rendelete TERVEZET a 2013. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások

Hortobágy Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások 2.sz.melléklet Hortobágy Község Önkormányzatának 211. évi költségvetése Működési és felhalmozási bevételek, kiadások előirányzatának mérlege Adatok eft-ban Kiadások Személyi jellegű kiadások Munkaadót

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete. a 2010. évi zárszámadásról Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő - testületének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a 2010. évi zárszámadásról (módosításokkal egységes szerkezetben) Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K

Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K 1. melléklet a 5/2013. (IV.29.) önkormányzati határozathoz Német Nemzetiségi Önkormányzat zárszámadásának pénzügyi mérlege B E V É T E L E K Bevételi jogcím Eredeti Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 6 1.

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését

(1) Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2013. évi költségvetését PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Püspökladány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege

Nyírbátor Város Önkormányzata 2007. évi költségvetés pénzügyi mérlege Nyírbátor Város Önkormányzata évi költségvetés pénzügyi mérlege A 12.31-i kv. beszámoló 1. sz. melléklete Sorsz. B e v é t e l e k Eredeti Módosított 12.31. 12.31. Sorsz. K i a d á s o k Eredeti Módosított

Részletesebben

A 2009. évi költségvetés mellékletei

A 2009. évi költségvetés mellékletei A 2009. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 3. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2009. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként,

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

Sárisáp Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése

Sárisáp Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése Előterjesztés a 3. napirendi ponthoz Sárisáp Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásának értékelése Jelen beszámoló Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez

B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-29/2010. 9. B E S Z Á M O L Ó a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Hatályos:.27.- MEDGYESEGYHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének / (II. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban)

Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) 1.sz.melléklet Az önkormányzat bevételi előirányzatai forrásonként (e Ft-ban) Bevételi forrás megnevezése Működési Felhalmozási Mindösszesen: 2006. mód ei. 2007. mód ei. 2007. telj. 2008. terv 2006. mód

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez

KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez KIEGÉSZÍTÉS a III/1. számú előterjesztéshez (Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének elfogadása) Tisztelt Képviselő-testület! Békés Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló előterjesztést

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2405/2011. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a./2014. (..) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND MEGNEVEZÉS 1 Alapszolgáltatási Központ és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Családsegítés 2 Gyermekjóléti szolgáltatás 3 Szociális

Részletesebben

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja

Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 1/2012. (II.01.) rendeletét (továbbiakban R ) az alábbiak szerint módosítja Rábakecöl Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. ( IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 1/2012.(II.01.) rendelet módosításáról Rábakecöl Község

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE 1. melléklet a 11/2015. (IV.22.) önkormányzati rendelethez RÁCALMÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT B E V É T E L E K Megnevezés 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEGE Rovat száma 2014. évi eredeti 2014. évi módosított

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2011. február 28-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat költségvetésének és zárszámadásának előterjesztésekor előírt tájékoztató mérlegek

Részletesebben

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása

Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása 1. számú melléklet Beleg Község bevételi és kiadási főösszegének forrásonkénti megbontása Megnevezés előirányzat Adatok e Ft-ban módos.ei tény I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. Támogatás 55247 56522 56522 Központi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2015. ÉV SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 215. ÉV Salgótarján, 216. április 18. Előterjesztő: Fekete Zsolt polgármester TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.sz.melléklet ezer Ft Cim Rendes bevétel Rendkivüli 2008. évi bevétel 1 Működési bevételek 2 490 255 0 2 490 255 int. működési bevétel 314 456 314

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23/2008. (X. 1.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2011. (V. 06.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2011. (III.10.)

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. szeptember 27-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló többször módosított 6/2004. (II.23.) ÖK. rendelet módosítása

Részletesebben

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés

I./1. sz. melléklet. 100 Monor Város Önkormányzata. ... évi költségvetés ... évi költségvetés Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 100 Monor Város Önkormányzata... év I-III. név... évi terv I./1. sz. melléklet Eltérés

Részletesebben

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet

III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetési beszámolója, zárszámadási rendelet ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. ÁPRILIS 28-AI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 827-4/2016/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB III. NAPIREND Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete

A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete A Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezete 1. melléklet Hajdúnánás Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetése bevételeinek és kiadásainak nettósított M É R L E G E B C

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2009. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat AZ ÖNKORMÁNYZAT 29. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal 29. évi MEGNEVEZÉS eredeti IV. módosítás V. módosítás Eltérés előirányzat Működési bevételek 48 852 745 485 746 735 1 25 Önkormányzatok sajátos

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésére Tárgy: Rendelettervezet a 2008. évi költségvetési rendelet áról Tisztelt Képviselő-testület! A Város

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 33/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. december 19.-i üléséről az Új Városháza

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei.

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE. 2006. évi eredeti ei. AZ ÖNKORMÁNYZAT 27. ÉVI FŐÖSSZESÍTŐJE 1. sz. melléklet 1. oldal MEGNEVEZÉS 26. évi 26. évi várható 27. évi Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Támogatások Felhalm. és tőkejell.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. /.. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (......) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete../..

Részletesebben

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen:

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

- 2 - (11) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 12. melléklet szerinti tartalommal fogadja el. Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő testületének 4/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat 5/2008(II.29.) sz. rendelete a 2008. évi költségvetési elıirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete a M agyar Köztársaság

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire. Pölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/215 (V.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló a 1/214(XII.19.) és a 4/214(V.6.) rendelettel, 8/214(IX.16.) rendelettel

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben