1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA évi költségvetési mérlege

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege"

Átírás

1 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) Működési bevételek összesen: Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása Támogatásértékű működési bevétel, működési célú pénzeszköz átvétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen: KIADÁSOK ÖSSZESEN: Működési kiadások összesen: Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok 6 91 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Pénzeszköz átadás Folyósított ellátások Tartalék Felhalmozási kiadások összesen: Intézményi beruházás 81 3 Felújítás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

2 Cella: B2 Megjegyzés: Módosítota a 1/213. (X. 1.) önkormányzati rendelet Cella: C2 Megjegyzés: Módosítota a 1/213. (XI. 12.) önkormányzati rendelet Cella: D2 Megjegyzés: Mdosította a 2/21. (V. 13.) önkormányzati rendelet

3 A B C D E F 2. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Előirányzatok 213. évi módosított BEVÉTELEK részletezése adatok (ezer Ft) Módosított Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 Önkormányzati nem lakóingatlan bérbeadása évi bérleti díj Önkormányzati jogalkotás Szolgáltatás ellenértékének teljesítése 3 2 Igazgatási szolgáltatások díjbevétele 1 1 Kamatbevétel Előző évi kv-i kiegészítés Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6 6 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Helyi adók Építményadó 2 Telekadó 1 Magánszemélyek kommunális adója 1 Idegenforgalmi adó tartózkodás után 3 Iparűzési adó 83 Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Átengedett központi adók 8 8 Gépjárműadó 8 Egyéb közhatalmi bevételek 12 Pótlékok bevétele Község- és városgazdálkodási szolgáltatások 1 33 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése 1 1 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel 68 Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel eus program 2 26 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Önkormmányzatok elszámolásai Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a.)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok c.)köztemető fenntartási támogatások c.)közutak fenntartásának támogatása d.)beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok 3 3 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnoki szolgálat támogatása) Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú ok 3 33 Szerkezetátalakítási tartalék 86 Egyéb működési célú kv-i támogatás 187 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 Működési célú támogatás értékű pénzeszköz 3. oldal, átvétel összesen: elkülönített 17 alapoktól 1

4 3 A B C D E F (Pénzbeli támogatás) 213. évi módosított BEVÉTELEK részletezése Falugondnoki szolgálat 3 3 Szolgáltatás ellenértékének teljesítése 3 3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 68 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 68 Közművelődési tevékenységek támogatása 2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 2 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Felhalmozási célú támogatás értékű pénzeszköz átvétel elkülönített alapoktól Köztemetőfenntartás és működtetés 2 Államháztartáson kívülről szolgáltatás ellenértékének teljesítése BEVÉTELEK ÖSSZESEN: oldal, összesen: 17

5 A B C D E F melléklet az 1/213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként Módosított adatok (ezer Ft) 6 Jogcím-csoportok Intézményi működési bevétel Igazgatási szolgáltatások díjbevétele Szolgáltatások ellenértéke Kamatbevétel Önkormányzati egyéb helység bérleti díja Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Építményadó Telekadó Magánszemélyek kommunális adója Idegenforgalmi adó tartózkodás után Iparűzési adó Termőföld bérbeadásból származó jövedelem Átengedett központi adók Gépjárműadó Egyéb közhatalmi bevételek Pótlékok bevétele Önkormmányzatok elszámolásai Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív hozzájárulások Önkormányzati hivatal működésének támogatása Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás a.)a zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok b.) Közvilágítás fenntartásával kapcsolatos feladatok c.)köztemető fenntartási támogatások c.)közutak fenntartásának támogatása d.)beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (falugondnoki szolgálat támogatása) 1 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása Központosított működési célú ok Szerkezetátalakítási tartalék 86 Egyéb működési célú kv-i támogatás 187 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 6 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc. segély Lakásfenntartási támogatás Működési célú előző évi pénzmaradvány Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők foglalkoztatása Diák munka támogatása Pénzbeli támogatás 1 1 Támogatás értékű felhalmozási bevétel elkülönített állami pénzalaptól Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 69 Előző évi kv-i kiegészítés BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 Cella: D2 Megjegyzés: Módosította a 1/213. (X. 1.) önkormányzati rendelet Cella: E2 Megjegyzés: Módosította a 1/213. (XI. 12.) önkormányzati rendelet Cella: F2 Megjegyzés: Módosította a 2/21. (V. 13.) önkormányzati rendelet

7 A B C D E. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 8 8 Önkormányzati jogalkotás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés Község- és városgazdálkodási szolgáltatások Önkormmányzatok elszámolásai Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Falugondnoki szolgálat 3 3 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása Közművelődési tevékenységek és támogatás Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemetőfenntartás és működtetés Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 2 2 Összesen:

8 Cella: A2 Megjegyzés: Módosította a 1/213. (X.1.) önkormányzati rendelet Cella: B2 Megjegyzés: Módosította a 1/213. (XI. 12.) önkormányzati rendelet Cella: C2 Megjegyzés: Módosította a 2/21. (V. 13.) önkormányzati rendelet

9 A B C D E F G. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi KIADÁSOK részletezése Módosított ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Települési hulladék vegyes begyűjtése 2 2 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 2 2 Szolgáltatási díj 2 2 Szállítási szolgáltatások 3 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Külöféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Óvodai intézményi étkeztetés Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás óvodai intézményi étkeztetéshez Zöldterület - kezelés Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés 7 7 Hajtó- és kenőanyag beszerzés Kisértékű tárgyi eszköz és szellemi termékek 1 1 Munkaruha, védőruha Készletbeszerzés javítási, szerelési anyagok közmunkások eszközbeszerzése 3 fűnyíróhoz alkatrész, damil 3 virágosítás, parkosítás, közterületek fenntartása 13 egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj 1 1 Szállítási szolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Különféle dologi kiadások 1 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 1 1 Önkormányzati jogalkotás (1 kód) Személyi juttatások Állományba nem tartózók egyéb juttatásai Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 1 1 (nyomtatvány, csekk, irodaszer, csekkfüzet, tintapatron) Egyéb készletbeszerzés 3 3 Szolgáltatási díj Nem adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatás 7 7 (Közadat, egyéb kommunikációs szolgáltatás) Gázenergia-szolgáltatás díjak 7 7 Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak 2 2 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési,fenntartási szolgáltatás postaköltség (Bank által felszámított postaköltség) 8 bélyegvásárlás 1 kéményseprési díjak 1 poroltó ellenőrzés 1 egyéb üzemeltetési költségek Pénzügyi szolgáltatások kiadás teljesítése 2 3 Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Általános tartalék Önkormányzati jogalkotás (-ös kód) oldal, összesen: 17

10 A B C D E F G 213. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Működési célú kiadások 7 7 Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervnek 7 7 Polgárőrség támogatása Alapítvány támogatása 2 Önkormányzati jogalkotás (6-os kód) Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek 8 7 Támogatásértékű működési kiadás Kővágóörs Közös Önkormányzati Hivatalnak.12eft Támogatásértékű működési kiadás Köveskál létszámcsokkentéssel kapcsolatos 36eft Támogatásértékű működési kiadás társulásnak 71 2 tagdíj, egyéb hozzájárulás 13 belső ellenőrzési feladatok ellátására pénzeszköz átadás 86 irodaépület üzemeltetésével kapcsolatos költségek létszámcsökkentéssel kapcsolatos többletköltségek 36 Közvilágítási feladatok Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szolgáltatási díj Villamosenergia szolgáltatási díj Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Város és községgazdálkodási szolgáltatás 1, Személyi juttatások Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszerhat. alá tartozók 98 Külső személyi juttatás megbízási díj Munkaadót terhelő járulékok 318 Szociális hozzájárulási adó 27% 318 Beruházási kiadások 3 3 Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések Térfigyelő kamerarendszer kiépítése Beruházások áfa Felújítási kiadások Önkormányzati épületek felújítási munkái Felújítás áfa 8 8 Felhalmozási pénzeszköz átadás háztartásoknak 32 Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit szervnek 22 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Gázenergia-szolgáltatás díjak 7 11 Villamosenergia-szolgáltatás díjak 3 3 Vízdíj Karbantartás,kisjavítás (Önkormányzati épületek javítási költségei egyéb karbantartási munkák Csapadékvíz elvezetés, vízesárok javítás Önkormányzati utak és külterületi útak javítása Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás ( hótolás, egyéb üzemeltetési költségek) 2 Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Egyéb folyó kiadások Vagyonbiztosítás 12 Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés 77 Egyéb készletbeszerzés 77 Szolgáltatási díj 3 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 3 Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája oldal, összesen: 17

11 A B C D E F G 213. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Óvodai nevelés, ellátás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás óvodai neveléshez Háziorvosi ügyeleti ellátás 2 2 Támogatásértékű működési kiadás kistérségnek Támogatásértékű felhalmozási kiadás kistérségnek (mentőállomás) Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Támogatásértékű működési kiadás védőnői szolgálathoz Aktív korúak ellátása Rendszeres szoc.segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3 3 Normatív lakásfenntartási támogatás 3 3 Ápolási díj alanyi jogon 38 Ápolási díj Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 1 Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély 1 1 Pénzbeli átmeneti segély Természetben nyújtott átmeneti segély Temetési segély Pénzbeli temetési segély Házi segítségnyújtás Támogatásértékű működési kiadás önkormányzati költségvetési szervnek Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés 2 2 Egyéb készletbeszerzés 2 2 Szolgáltatási díj 3 78 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 61 Gázenergia-szolgáltatás díjak 136 Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz-,csatornadíjak 12 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 1 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Falugondnoki szolgáltatás 1, Személyi juttatás Közalkalmazottak alapilletménye Közalkalmazottak kereset-kiegészítése 82 Közalkalmazottak egyéb sajátos munkavállalói juttatása 3 Közalkalmazottak cafetéria juttatása 6 6 Állományba nem tartözók megbízási díja 2 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Egészségügyi hozzájárulás 7 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés oldal, összesen: 17

12 A B C D E F G 213. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Irodaszer, nyomtatvány beszerzés Hajtó- és kenőanyag beszerzés 2 2 Kisértékű tárgyieszköz beszerzés Munkaruha, védőruha 1 1 Egyéb készletbeszerzés 1 1 Szolgáltatási díj Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás 6 6 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Díjak, egyéb befizetések (Casco, felelősségbiztosítás) Foglalkoztatást helyettesítő támog. jogosultak közfoglalkoztatása 2, 2 2 Személyi juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer sajátos juttatásai 3 3 Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 27% Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés 3 3 Munkaruha, védőruha,formaruha, egyenruha 3 3 Különféle dologi kiadások 1 1 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 1 1 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás 62 Személyi juttatás 11 Részmunkaidőben foglalkoztatott egyéb bérrendszer személyi juttatás 11 Munkaadót terhelő járulékok 2 Szociális hozzájárulási adó 27% 2 Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás 13 Készletbeszerzés 81 Kisértékű tárgyi eszköz egyéb készletbeszerzés 27 Különféle dologi kiadások 22 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 22 Felhalmozási kiadások Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vásárlása 18 Intézményi beruházsok Áfa Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés 7 7 Rendezvények készletbeszerzése 6 Egyéb készletbeszerzés Szolgáltatási díj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás (rendezvények, egyéb üzemeltetési költségek) Különféle dologi kiadások 2 2 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 29 Beruházási kiadások Konyhabútor vásárlás Beruházások áfa Felújítási költségek Felújítás után fizetendő Áfa Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Készletbeszerzés Egyéb készletbeszerzés oldal, összesen: 17

13 A B C D E F G 213. évi KIADÁSOK részletezése ok Létszám (fő) adatok (ezer Ft) Módosított Kisértékű tárgyi eszköz 2 2 Szolgáltatási díj Gázenergia-szolgáltatási díjak 2 2 Villamosenergia-szolgáltatási díjak Víz-,csatornadíjak 1 1 Karbantartási,kisjavítási szolgáltatás 1 71 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás 1 1 Különféle dologi kiadások Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Köztemető -fenntartás és működtetés Dologi kiadás,egyéb folyó kiadás Szolgáltatási díj 3 3 Villamosenergia-szolgáltatási díjak 1 1 Víz-,csatornadíjak 1 1 Különféle dologi kiadások 8 8 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája Összesen: 277 Létszámkeret: , fő oldal, összesen: 17

14 6. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása Előirányzatok adatok ezer Ft-ban kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami feladatok Összesen: Települési hulladék vegyes begyűjtése 2 2 Óvodai intézményi étkeztetés Zöldterület - kezelés Önkormányzati jogalkotás (1 kód) Önkormányzati jogalkotás (-ös kód) 7 7 Önkormányzati jogalkotás (6-os kód) Közvilágítási feladatok Város és községgazdálkodási szolgáltatás Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai Óvodai nevelés, ellátás Háziorvosi ügyeleti ellátás 2 2 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Aktív korúak ellátása Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 3 3 Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 1 1 Átmeneti segély 1 1 Temetési segély Házi segítségnyújtás Falugondnoki szolgáltatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 2 2 Start-munka program -Téli közfoglalkoztatás Közművelődési tevékenységek és támogatásuk Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Köztemető -fenntartás és működtetés Összesen:

15 A B C 7. melléklet az 1/213. (III.19. )önkormányzati rendelethez 213. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban Megnevezés Közbiztonság növelését szolgáló Eredeti (ezer Ft) Módosítot t előirányz at fejlesztések: Térfigyelő kamerarendszer kiépítése motoros fűrész Önkormányzati épületek felújítása Konyhabútor, beépített szekrény vásárlás Kultúrház felújítási költségek Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Felújítások, beruházások összesen:

16 A B C F G 8. melléklet az 1/213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfája) 211. teljesítés 212. teljesítés 213. terv Módosított Önkormányzatok sajátos működési bevételei Költségvetési támogatása Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 13 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 1 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Működési célú kiadások összesen

17 melléklet az 1/213. (III.19. )önkormányzati rendelethez A B C D E Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról (adatok ezer Ft ban ) Megnevezés terv Módosított teljesítés teljesítés Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások 91 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriálsi javak áfája 38 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése igénybevétele Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú kölcsön Felhalmozási célú bevételek összesen Beruházási kiadások (áfával együtt) Felújítási kiadások (áfával együtt) Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak utáni áfa 22 befizetés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok 27 Felhalmozási célú kiadások összesen BEVÉTELEK összesen KIADÁSOK összesen

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2014.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

2011 Elemi költségvetés

2011 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 329091 1051 33 02/00 40057 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1051 Budapest

Részletesebben

Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen:

Felhalmozási bevételek összesen: BEVÉTELEK összesen: 6 B C D. melléklet a /. (V.. )önkormányzati rendelethez. melléklet az /. (III.. )önkormányzati rendelethez Megnevezés. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) Működési bevételek

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év

Elemi Költségvetés indoklása 2013. év Megnevezés Ft/hó Ft/év /év 02/01 Alapilletmények 1 098 234 4 fő egyetemi tanár alapilletménye 2 288 500 27 462 000 27 462 31 fő főiskolai tanár alapilletménye 12 687 700 152 252 400 152 252 45 fő főiskolai

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz 1. sz. melléklet Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása a 2008. évi költségvetés háromnegyedévi teljesítéséről szóló tájékoztatóhoz Megnevezés adatok ezer Ft-ban Polgármesteri

Részletesebben

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete. az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.(II. 24.) rendelet-tervezete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Répcevis község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban

3. (1) A képviselő- testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét mínusz 4 729 ezer ftban Adorjánháza község képviselő-testületének 2/2013.(II.28.) önkormányzati rendelete Adorjánháza község képviselő-testületének a 2013 évi költségvetéséről (egységes szerkezetben 2013. szeptember 25. napjától))

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet. Megnevezés. Össz. kezelés. hulladékgyűjtés. igazg. tev. terület kezelés. zd szolg. orvosi szolgálat. védelem

1. számú melléklet. Megnevezés. Össz. kezelés. hulladékgyűjtés. igazg. tev. terület kezelés. zd szolg. orvosi szolgálat. védelem 1. számú melléklet Megnevezés Az Önkormányzat 2015. évi bér és dologi kiadásai - bevételei kormányzati funkciónként adatok ezer ft-ban 2. számú melléklet 011130 013320 013350 013360 018030 031030 041232

Részletesebben

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos )

Főkönyvi kivonat. ( 4 oszlopos ) Lapszám: 1 / 9 113 55 000 0 55 000 0 Vagyoni értékű jogok 116 55 000 55 000 0 0 Technikai számla 1193 0 55 000 0 55 000 Vagyoni értékű jogok tervszerinti értékcsökkenése 143 275 000 0 275 000 0 Irodai,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267

1.4 Vásárolt termékek és szolgáltatások Áfája 57 1.5 Különféle dologi kiadások: 57. 1.6 Kiadások összesen: 267 3. melléklet a 4/2013. (V. 21.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 2/2012. (II.27.) önkormányzati rendelethez A) KIADÁSOK a) eft 1. 381103 Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Részletesebben

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427

Kiadási jogcím és számítási mód kiadás. K1 Személyi juttatások összesen: 29 457 29 457 28 427 - 2 - Funkciókód: 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev. K1 Személyi juttatások: Polgármester illetménye 523 500 Ft x 12 hó 6 282 Alpolgármesterek tiszteletdíja 706 600 Ft x

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Elemi költségvetés indoklás 2014. év

Elemi költségvetés indoklás 2014. év Fejezet száma: XX. EMMI Szektor: 1051 Cím/alcím: 1100 Intézmény megnevezése: Országos Idegennyelvű Könyvtár PIR törzsszám: 309150 Áht azonosító: 38159 Szakágazat: 910100 Űrlap típus 1. számú melléklet

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1..

Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a 2010.évi zárszámadásról 1.. Zalaszentgyörgy Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4/2011.(IV.13.)sz. rendelete a zárszámadásról Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Berekfürdő Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítéséről és a 2012. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról (adatok ezer forintban) Berekfürdő Községi Önkormányzat a

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30 - i nyilvános a salföldi Faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S-27-33/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 30 - i nyilvános

Részletesebben

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete

Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1.

Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293. M e g n e v e z é s. 4. Helyi közmûvelõdési feladatok 1.104 fõ x 1.135.- Ft 1. A 3/2009.(IV.09.) rendelettel módosított 1/2008.(II.08.) rendelet 1.sz. melléklete BEVÉTELEK M e g n e v e z é s Összeg (e Ft) I. Normatív állami támogatás 87.293 1. Település igazg. kommun.sport feladatok

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Hőgyész Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25 -i ülésének 3. számú napirendi pontjához. Tárgy: Előadó: Beszámoló Hőgyész Nagyközség Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (III. 09.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET

MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET MONOSTORAPÁTI KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET Monostorapáti Közös Fenntartású Napköziotthonos Óvoda 8296 Monostorapáti Óvoda u. 5 OM azonosító: 036937 Monostorapáti

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat

Költségvetés mérlege 2010. év. Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat 1. sz. melléklet Költségvetés mérlege 2010. év Bevétel Kiadás Megnevezés Előirányzat Megnevezés Előirányzat I. Működési bevételek 192 875 I. Működési kiadások 817 679 II. Támogatások 461 729 II. Felhalmozási

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás Polgármesteri Hivatal 211.évi módosítás szöveges indokolása HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI (adatok ezer Ft-ban) Kiadások Megnevezés 211 évi előrányzat 211.évi I. Folyó működési kiadások 228 422-84 2 63 226 226

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről

Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről 1 Vadna községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30 - ai ülésére ELŐTERJESZTÉS CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÉSZÉRE Ügyiratszám: 64-84/2015. Tárgy: Előterjesztés az Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2015. évi költségvetési rendelet módosításáról

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

1. A bevételek és kiadások teljesítése

1. A bevételek és kiadások teljesítése Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012.(V.14.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/203.(IX.25.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: az Önkormányzata 203. évi költségvetéséről szóló 2/203. (II.8.)

Részletesebben

Ö Á Í Í ű ű ú ű ű ű ű ú ú ú ú ű ű ű ű ű ű ű ű ű ú ű ú ú ú ű ú Á ú ű ű Ó ú ű ű ű ú Ó ú ű ú É ú ú ú ű ű ú ű ú Ú Á ú É ú Ó ú ú ú ú ű ű ű ú É Á É É ű ű Í ú ú Ó Í ű Í ű ű ú ű ű ű É ű ú Á ű ű ú Í ű Á ű ú ú É

Részletesebben

ö ö ö ö ö ö ö ű ű ö ö ö ö ö Ő ö Ó Ú ö Ö ö ö ö ö Ö Ő ö ö Í Ó Ó Ő ö ö ö ö ö Ő Ő Ó Ő É ö Ú ö ö Ő ö ö ö ö ö ö ö Ő ö Ő É ö Ő ö ö Ő ö ö ö Ó ű ö ö ö Ő ö ö ö Í Ő Ó Í ö ö ö ö Ő Ő Ő Ő Í Ó Ő Ő Í Ő ö ö ö ö ö Ő Ő ö

Részletesebben

Ú ű ü ü Ü ű É É Ö Ö Á ü ü ü ű É ú Á Ö Ü ü ü ű É Á É Ű ű Ü Ü ű ü ű ü ű ü Ü ü ü Ű Á Á Á ű ú ű Á Ó Ó É Á Ó Á Ó ű ü ü ű ű ü ú ú ü ü ü ű ü ű Ü ű ü ü ú ü Ö ü ú ú ü ü ü ü ű ú ü Ó ü Ó Ó ü ü Ó ü ü Ó ű ű ú ű ű ü

Részletesebben

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai

II. f e j e z e t. A rendelet hatálya. A költségvetés bevételei és kiadásai Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselõtestületének 4/2005. (IV.1.) rendelete a 2004. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII.tv. 82..felhatalmazása

Részletesebben

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VELEM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK TÁRA Rendelet száma: Rendelet címe Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Dokumentumazonosító információk 1/2009. (II.19.) Velem községi Önkormányzat

Részletesebben

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E

SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E SZIGETHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a 2009. évi költségvetés zárszámadásáról Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő- testülete az államháztartásról

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2012 évre vonatkozó üzleti terve 2012. február 10. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2012 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetése

Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetése Kisbajcs és Vének Községek Körjegyzősége 2009. évi költségvetése Másik közös fenntartású önállóan működő intézményünk a Körjegyzőség. A költségvetési terveztet első olvasatra már megkapták a községek polgármesterei,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző

Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.03.) önkormányzati rendelet módosítására. főmunkatárs címzetes főjegyző ELŐTERJESZTÉS SAJÓIVÁNKA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. ÁPRILIS 17-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 2178-3/2013. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

- 1 - B E S Z Á M O L Ó

- 1 - B E S Z Á M O L Ó - 1 - B E S Z Á M O L Ó az Önkormányzat 2008. I-IV. negyedév gazdálkodásának teljesítéséről. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 5/2008. (II.14.)sz. rendeletével jóváhagyta az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. március 24-i ülésére. Fedezet biztosítása a Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2016.

Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. március 24-i ülésére. Fedezet biztosítása a Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2016. Előterjesztés a Képviselő-testület 2016. március 24-i ülésére Fedezet biztosítása a Jánoshalmi Kistérségi Társulás 2016. évi kiadásaihoz A Jánoshalmi Kistérségi Társulás Tanácsa 2016. február 25-i ülésén

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT 3. számú függelék SZÁMLATÜKÖR 2 Számlatükör 1 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11 IMMATERIÁLIS JAVAK 111 Alapítás - átszervezés aktivált értéke 1110000000 Alapítás - átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló Vezetői összefoglaló Árinformáció az egészségügyi intézményekben 2009. II. negyedév OSAP 1477/07 (229/2006 (XI.20.) Korm. rendelet) Az árinformációs rendszer az egészségügyi intézményeknél figyeli az árak

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete

Jánoshalma Város Önkormányzat../2008.(XI...) sz. rendelet-tervezete Jánoshalma Város Önkormányzat../28.(XI.....) sz. rendelet-tervezete a 28. évi költségvetési előirányzatokról szóló 5/28.(II.29.) sz. rendelet IV. számú módosításáról 1.. Az 5/28.(II.29.) Ör. sz. rendelet

Részletesebben

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök

B1 M ködési célú támogatások államháztartáson belülr l. B6 M ködési célú átvett pénzeszközök 1 2 3 4 5 6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 A B C D K 1. melléklet a 2/20. (III. 14.) önkormányzti rendelethez VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 20. évi költségvetés

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege

Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege Újudvar Község Önkormányzata és intézménye 2014 évi mérlege BEVÉTELEK I. Költségvetési pénzforgalmi bevételek 1. Intézményi működési bevételek 10 415 10 955 8 642 12 762 2. Közhatalmi bevételek 28 528

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete

Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete Marcali Város Képviselőtestületének 4/2008.(II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2007. évi költségvetését megállapító 3/2007.(II.16.)számú rendelet módosításáról. Marcali Város Képviselő-testülete a

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012.

. NAPIREND Ügyiratszám: /2012. . NAPIREND Ügyiratszám: /2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. szeptemberi 12-i nyilvános ülésére Tárgy:Monoszló Község Önkormányzatának 2012 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány

Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány 1 8 4 9 4 2 8 0-9 1 3 3-5 6 9-0 7 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január 01. - 2011. december 31. 2011 Kelt Budapest, 2012. május 06. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben