BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről"

Átírás

1 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, a záró egyenleg június 30-án ezer Ft volt, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Saját működési bevétel előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 36 %. Az alacsony teljesítési arány oka, hogy több jelentős összegű bevétel pl. strand bérleti díj, Bánki Nyár rendezvények jegybevétele a nyáron, tehát nagyrészt a II. félévben realizálódik. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel ezer Ft, a teljesítés 52 %. A ház kihasználtsága jónak mondható, várhatóan sikerül az éves bevételi tervet teljesíteni. - Fénymásolásból 9 ezer Ft bevételt keletkezett, a teljesítés 36 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 60 ezer Ft bevételt realizálódott. A költségvetés előirányzatot nem tartalmazott, a bevétel korábbi évi tartozás behajtása révén keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán az első félévben 8 ezer Ft bevétel keletkezett. A jegyértékesítésből származó bevétel a rendezvényekhez kapcsolódóan július-augusztus hónapban jelentkezik majd. - Egyéb bevétel összege 10 ezer Ft, mely az engedélyezett kereskedelmi célú bánki címer használat után fizetett díj összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetése, az orvosi rendelő, és a Tóparti Vendégház büféjének közüzemi számláinak megtérítése által keletkezik, összege 397 ezer Ft az első félévben. - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege ezer Ft, a féléves teljesített bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 34 %. I. félévi bevételként a strand bérlő által megfizetett évi bérleti díj tartozás, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege 620 ezer Ft, a teljesítés 51 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft kártalanítási díj. - Áfa bevétel ezer Ft, a teljesítés 25 %-os. Az Áfa bevétel alacsony teljesítési aránya a működési bevételek alacsony szintjével magyarázható. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamatos összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított (várható) kamat bevétel az első félévre eső összege 962 ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 35 ezer Ft, az előirányzathoz képest 70%-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege ezer Ft, az előirányzathoz képest 63%-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 10 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. 1

2 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról Helyi adók és adójellegű bevételek összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 60%- os a teljesítés. - Építményadó bevétel ezer Ft, a féléves teljesítés 58 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 338 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 48 %-a. - Idegenforgalmi adóból ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 40 %. Ez a teljesítés igen kedvezőnek mondható, mivel az üdülési nyári főszezonhoz kapcsolódó bevételek jelentős része csak a II. félévben folyik be. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 88%. - Talajterhelési díjból 307 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 102 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért a II. félévben már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származhat további bevétel. Adópótlék és adóbírság bevételek összege 158 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 79 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 61 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg ezer Ft, a teljesítés 52 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 63%. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az előirányzat 50%-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 360 ezer Ft z önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 50%. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához ezer Ft a támogatás összege. Ebből 385 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A múzeumi feladatok támogatásának összegét év közben állapították meg, ez magyarázza a magas teljesítési arányt az előirányzathoz képest. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 17 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 50%-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból 760 ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 231 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege ezer Ft, a teljesítés 76%. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására évi támogatásként ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 30 ezer Ft bevétel realizálódott. 2

3 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 50 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi kiadása. A közfoglalkoztatási keretből foglalkoztathatók létszáma alacsonyabb, mint a tervezett, és kizárólag a 6 órás foglalkoztatást támogatták, ezért 2 fő az eredeti költségvetésben meghatározott foglalkoztatási keret terhére került alkalmazásra. Kiválasztásuknál szempont volt az életkor, hogy kihasználásra kerülhessen az 55 év felettiek foglalkoztatásához kapcsolódó járulék mentesség. Az időszakos foglalkoztatottak valamennyien részmunkaidőben kerülnek foglalkoztatásra, ezért az előirányzathoz képest a teljes munkaidős bérnél megtakarítás, a részmunkaidős bérnél többlet kiadás mutatkozik. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és tiszteletdíjak a képviselők részére. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 41 %. A viszonylag alacsony teljesítési arányt elsősorban volumenét tekintve a Bánki Nyár rendezvénysorozat második félévben való megjelenése okozza, mivel a Bánki Nyár rendezvények valamennyi kiadása dologi kiadásként itt jelenik meg, pl. fellépti díjak, technikai költségek. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 35 %-a került felhasználásra. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 164 ezer Ft, a tervezett összeg 34 %-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 18 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 4 %-os. Az első félévben a könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 51 %-a, 418 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 8 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 168 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 400 ezer Ft, a felhasználás 42 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben, házi vízmű vásárlás 23 ezer Ft-ért, permetező 19 ezer Ft-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, az első félévben 36 ezer Ft, a tervezett összeg 26 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 538 ezer Ft, a teljesítés 38 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 337 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 725 ezer Ft-hoz képest 46 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 53 %-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. 3

4 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról - Közüzemi díjak összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 54 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. - Karbantartási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 125%. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 36 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 54 ezer Ft; traktor javítás 86 ezer Ft; fűnyírók javítása 63 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 154 ezer Ft; árokásás 77 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 58 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft. A két utóbbi tétel az önkormányzat költségvetésében nem szerepelt, ezért jelentkezik az előirányzat túllépése. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 25 %. Az alacsony teljesítési arány elsősorban a Bánki Nyár rendezvénysorozat kiadásainak (fellépti díjak, stb.) második félévben történő jelentkezéséből adódik. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 259 ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 64 ezer Ft; posta költség 271 ezer Ft; ügyvédi költség 2 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből 13 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 180 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 55 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 171 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja); Földhivatali költségek 73 ezer Ft; egyéb kiadások összege 638 ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 569 ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 54 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 306 ezer Ft összegben, a teljesítés 61%. - Vásárolt közszolgáltatás 30 ezer Ft, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. negyedévi költségének az önkormányzat által vállalt díja. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 37 %-os. - Belföldi kiküldetés címén 5 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 13 %-os. - Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 20 ezer Ft, a Bánki Nyár kapcsán a második félévben jelentkeznek további jelentősebb kiadások, a teljesítés 4 %-os. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege 560 ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 56 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 50 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 510 ezer Ft kiadást jelentett az első félévben. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 47 %-os, mely megfelelőnek mondható, mivel több szociális kiadás iskolakezdéshez és karácsonyi ünnepekhez kapcsolódik. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj 544 ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 231 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 245 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 230 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 81 ezer Ft, - Temetési segély 150 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 150 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. 4

5 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 65 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj első féléves összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 42 %. - Beruházási kiadások összege ezer Ft. Orgona utca felújítása ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. Napkollektorok pályázati támogatással történő beszerzése érdekében 48 ezer Ft kiadás keletkezett. A költségvetésben szereplő további felhalmozási kiadások: Nagyterem tervezett felújítási munkái nem valósultak meg az első félévben. Falufejlesztési terv készítése kapcsán kiadás nem jelentkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege ezer Ft, a teljesítés 49 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 51 %.. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés 45 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 20 ezer Ft, Farsangi ünnepség támogatása 30 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 300 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Sportegyesület támogatása 900 ezer Ft, Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat kiadásainak megelőlegezésére, összege 355 ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege ezer Ft. Összességében a I. féléves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan 5

6 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett az első félévben. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik. Kérem, a I. félévi gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, szeptember 10. Ivanics András polgármester 6

7 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról../2013. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel ezer Ft, közhatalmi bevétel ezer Ft, támogatási bevétel ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 151 ezer Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 30 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés első féléves teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadások 560 ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft, ellátottak juttatásai 65 ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 11 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás felhalmozási céllal 250 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása 605 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 7

8 1. Napirend Beszámoló a I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! A Közös Önkormányzati Hivatal önállóan működő és gazdálkodó szervezet, gazdálkodását éves költségvetés alapján látja el. A költségvetést érintő valamennyi kérdésben, (elfogadás, módosítás, beszámoló a teljesítésről) a társult önkormányzatok egybehangzó, határozati formában meghozott döntése szükséges. 1. Bevételek alakulása a) Intézmény finanszírozás A finanszírozás tervezett éves összegéből ( ezer Ft) 56 % teljesült a Hivatal bankszámlájára történő átutalással, valamint járulék finanszírozás formájában. 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások együttes előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 45 %. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 46 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadásoknál összesen 843 ezer Ft összegű kifizetés jelentkezett, a teljesítés 69 %. - Irodaszer, nyomtatvány beszerzésére fordított összeg 94 ezer Ft, az előirányzott összeg 47 %-a került felhasználásra. - Egyéb információ hordozó a CD jogtár beszerzés kiadásainak összege 97 ezer Ft, mely az eredeti költségvetésben nem került tervezésre, a tag önkormányzatok önálló előfizetéssel rendelkeztek, azonban a szolgáltatótól év közben érkezett kedvezőbb árajánlatot kihasználva a termék a közös hivatal nevére került megrendelésre, tekintettel arra is, hogy a jogtár használata mindhárom települést érinti. - Kis értékű tárgyi eszköz: számítógépes programok díja 192 ezer Ft értékben, a teljesítés 77 %. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege 218 ezer Ft, a teljesítés 40 %. Rendszerhasználati díj 50 ezer Ft, továbbképzések kiadása 143 ezer Ft, Erzsébet utalványok kezelési költsége 25 ezer Ft. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkezik a banki költség 22 ezer Ft összegben, a teljesítés 88%. A magas teljesítési arány indoka, hogy a banki pénzforgalmi jutalék megemelkedett.

9 1. Napirend Beszámoló a I. félévi gazdálkodásról - Általános forgalmi adó kiadás 115 ezer Ft, a teljesítés 81 %-os. Magasabb teljesítési arány az eredetileg nem tervezett kiadás (CD jogtár vásárlás) miatt adódik. - Belföldi kiküldetési kiadások összege 105 ezer Ft, a teljesítés 210%. A túlteljesítés az anyakönyvi képzés útiköltség térítése miatt keletkezett, ami a költségvetésben nem került tervezésre. d) Egyéb folyó kiadások Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 70 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Borsosberény, szeptember 10. polgármester../2013. (IX...) képviselő-testületi határozati javaslat. Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés első félévi teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: intézményfinanszírozás ezer Ft, jóváhagyja. A költségvetés első félévi teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás 843 ezer Ft, egyéb folyó kiadás 70 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: -

10 1. melléklet Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Szolgáltatások ellenértéke ,05 ebből: Szállásdíj bevétel ,56 Fénymásolás bevétele ,00 Vendég étkezés térítési díja 8 Szemétszállítási díj 60 Bánki Nyár bevételei ,27 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei ,81 Bérleti és lízingdíjbevételek ,83 Intézményi ellátási díjak ,45 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 10 Saját bevétel ,76 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,12 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,93 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,00 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Intézményi bevételek összesen: ,69 II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj ,00 Gépjárműadó ,10 Egyéb átengedett közhatalmi bevételek ,00 Átengedett közhatalmi bevételek ,43 Építményadó ,61 Magánsz. kommunális adója ,29 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,56 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,28 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele ,33 Helyi adók és adójellegű bevételek ,44 Adópótlék, adóbírság ,00 Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: ,80 III. Támogatások Települési önkorm. műk. tám ,72 Egyes jövpótló tám. kieg ,86 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát ,00 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám ,07 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám ,08 Központosított műk. célú előirányzatok ,01 Szerkezetátalakítási tartalék 760 Egyéb központi támogatás 231 Önkormányzat költségvetési támogatás ,55 Előző évi költségvetési kiegészítés 5152 Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal

11 1. melléklet Működési célú támogatásértékű bevéte ,22 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatások összesen: ,91 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 30 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 0 0 Átvett pénzeszközök összesen: V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,08 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,69 2. oldal

12 1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,72 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,85 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 207 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,41 Részm.időben fogl.költségtérítései ,43 Külső személyi juttatások ,17 Személyi juttatások ,52 Szociális hozzájárulási adó ,74 Egészségügyi hozzájárulás ,95 Táppénz hozzájárulás 8 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,97 Gyógyszer ,00 Vegyszer beszerzés ,00 Irodaszer, nyomtatvány ,81 Könyv ,47 Folyóirat ,00 Egyéb információ hordozó ,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,98 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,71 Egyéb készlet beszerzése ,62 Nem adatátviteli távközlési díjak ,43 Adatátviteli távközlési díjak ,08 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,50 Vásárolt élelmezés ,39 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,15 Áram szolgáltatás díja ,99 Víz- és csatorna díjak ,80 Karbantartási szolgáltatás ,04 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,32 Ebből: Mosodai kiadások ,17 Kulturális rendezvények ,00 Bánki Nyár ,00 Posta ktg ,17 Ügyvédi kiadások ,80 Továbbképzés Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,88 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,33 Egyéb kisebb kiadások ,39 Közvetített szolgáltatások ,19 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,20 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások 30 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,87 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,97 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés ,50 Reprezentáció ,00 Reklám és propaganda kiadások ,64 Dologi kiadások ,34 3. oldal

13 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,17 Adók, díjak, egyéb befizetések ,67 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,67 Működési kiadások összesen: ,01 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,57 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,57 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,67 Ellátottak juttatásai : ,67 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,00 Beruházások ,64 Beruházások ÁFA-ja ,43 Beruházások összesen ,59 Felhalmozási célú kiadás: ,79 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,54 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,54 Működési célú pe. Átadás ,26 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,28 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 355 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: ,00 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,81 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 486 Kiadások mindösszesen: ,17 4. oldal

14 2. melléklet Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének I. félévi mérlege 1000 Ft-ban Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele Szolgáltatások ellenértéke Egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjbevételek Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Továbbszámlázott szolg.bevételei Saját bevétel Kamatbevételek Áht-on kívülről Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Műk.kiad. ÁFA visszatérülés Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés Működési bevételek összesen: III. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: IV. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: V. Kiegészítések, visszatérülések Előző évi alulfinanszírozás VI. Véglegesen átvett pénzeszközök Műk. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Műk. célú pe. átvétel Áht-on belülről Működési célú pe. átvétel Felh. célú pe. átvétel Áht-on kívülről Felh. célú pe. átvétel Áht-on belülről 0 Felhalmozási célú pe. átvétel Átvett pénzeszközök összesen: X. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev Pézforgalom nélküli bevételek Intézményfinanszírozás Bevételek összesen: Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: Bevételek Teljesítés , , Telj. %-a 1. oldal

15 2. melléklet Sor sz. Megnevezés Előirányzat Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,29 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,94 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 284 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j. 107 Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai 18 Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,97 Részm.időben fogl.költségtérítései ,52 Külső személyi juttatások Személyi juttatások ,69 Szociális hozzájárulási adó ,68 Egészségügyi hozzájárulás ,65 Táppénz hozzájárulás Munkaadót terhelő járulékok ,01 Irodaszer, nyomtatvány ,00 Folyóirat Egyéb információ hordozó 97 Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszköz ,80 Egyéb készlet beszerzése Nem adatátviteli távközlési díjak Adatátviteli távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Bérleti és lízingdíjak Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,64 Pénzügyi szolgáltatások kiadása ,00 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,99 Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció Dologi kiadások ,27 Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,00 Adók, díjak, egyéb befizetések Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,00 Működési kiadások összesen: ,86 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások 0 Felújítások ÁFA-ja 0 Felújítások összesen Beruházások 0 Beruházások ÁFA-ja 0 Beruházások összesen Felhalmozási célú kiadás: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék 0 0 Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások összesen: ,86 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 1273 Kiadások mindösszesen: Kiadások Teljesítés Telj. %-a 2. oldal

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról 2. Napirend Beszámoló a 2012. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról 3. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács község önállóan működő kistelepülés, az állandó lakosok száma 778 fő. Az elmúlt évben a

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat

Hunya Község Önkormányzat Képviselő- testülete az Önkormányzat Hunya Községek Önkormányzat Képvelő testületeinek 2/2008. (II. 29.) számú rendelet a 2008. évi költségvetésről és fejlesztési célkitűzésekről. Hunya község Önkormányzatai Kéviselő-testülete - élve a Magyar

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2004. november 29-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2..

A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire. 2.. Szabadszentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.20.) számú zárszámadási rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról Szabadszentkirály Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek

POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek Hivatalbevételek 1/a POLGÁRMESTERI HIVATAL Bevételek 2013.év 2014.év 2014.év 2014.év 2015.év eredeti ei. eredeti ei. mód. ei. várható telj. eredeti ei. B3600 011130 Alaptevékenység bevételei 4 500 2 000

Részletesebben

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650

6. Kieg. tám. egyes szoc. fel.hoz 55.421 54.407 6. Dologi kiadás 59.496 59.650 1. sz. melléklet MÉRLEG 2010. évi költségvetés módosított előirányzata eft Bevételek Előirányzat Mód. Kiadások Előirányzat Mód. megnevezése eredeti ei. megnevezése eredeti ei. 1. Intézm. műk. és 25.982

Részletesebben

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló)

- 1-1. számú melléklet. MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) 1 1 1. számú melléklet MÉRLEG 2007 ÉV (Monoszló) adatok ezer Ftban 2006. 2007. ESZKÖZÖK A.) A.) Befektetett eszközök összesen 71.786 69.704 I. Immateriális javak 1.467 506 II. Tárgyi eszközök 68.714 67.543

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése

Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése Szank Községi Polgármesteri Hivatal 2006. évi költségvetése 1. Közterületek és zöldterületek gondozása (karbantartó és közcélú foglalkoztatottak) 014034 7111 Személyi juttatások 1 fő karbantartó (fizikai

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ

I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ I. számú melléklet CÍMREND A KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET 2. -ÁHOZ CÍM ALCÍM 1. Önkormányzat Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és önállóan működő intézményei 2. Polgármesteri Hivatal 3. Egészségügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonlelle Város Képviselő-testületének 2008. április 24-i rendes üléséről, amelyet a Polgármesteri Hivatal dísztermében tartottak. Jelen vannak: Kenéz István polgármester Balogh

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9

PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: ÖSSZESEN: 9 561 Óbudai Múzeum és Könyvtár (Könyvtár) PÉNZFORGALMI ADATOK 2010 1. OLDAL: EN: 9 1 511212 Közalkalmazottak alapilletménye 27 693 000 27 693 000 2 469 252 28 912 690 104,40% 2 511215 Egyéb bérrendszer

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege 1000 Ft-ban Bevételek I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 30 34 113,33 Szolgáltatások ellenértéke 14130

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető bevétel 0 0 23 Szolgáltatások ellenértéke 14130 14130 4878

Részletesebben

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE

KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE KISSZIGET KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 5/2013.(IV.30.) önkormányzati RENDELETE az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Kissziget Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként

2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSE 2010. III.negyedévi költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Megnevezés Előirányzat Teljesítés % Intézményi működési bevételek 1120

Részletesebben

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését az Országgyűlés a 2010. évi CLXIX. Törvényben határozta meg. A törvény elfogadása után kezdődhet meg az elemi szintű költségvetési tervezet

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított

Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek. Eredeti Módosított Bánk Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének I. féléves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 29 Szolgáltatások ellenértéke 23932 23932 8328

Részletesebben

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban

1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban űímrend(i.ii.) Alcím, Szakfeladat 1. melléklet 2/201Ő. (V. ő.) önkormányzati rendelethez - Szár Községi Önkormányzat bevételeinek kiemelt el irányzatonkénti megbontása ezer forintban ŰEVÉTELEK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

Bevételi források és azok teljesülése

Bevételi források és azok teljesülése Előterjesztés Harsány Község Képviselő-testülete 211. szeptember 13-én tartandó ülésének 2. számú beszámoló Harsány Község Önkormányzata 211. I. félévi gazdálkodásáról - napirendi pontjához Tisztelt Képviselő

Részletesebben

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls

Kiadások. 2012.02.08 1. oldal Másolat eredetije2011. terv-csukaz (jóváhagyott).xls .Csuka zoltán Városi Könyvtár Kiadások Szöveges indoklás Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Szakfeladat Főkönyvi számok SZEMÉLYI JUTTATÁS 51 Rendszeres személyi juttatások Közalkalmazottak alapilletménye

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról

Szöveges beszámoló. 2015.I. félévi beszámolójáról Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu Szöveges beszámoló Körösladány Város Önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. február 16.-án tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzata 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/474-012 Fax:06/66/475-155 Web: www.korosladany.hu / E-mail: hivatal@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány Város Önkormányzatának

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza. Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (02.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Felsőpetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve

Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft. 2016 évre vonatkozó üzleti terve 2016 március 31. Sárospataki Közszolgáltatási Nonprofit Kft 2016 évi pénzügyi terv Bevétel Közétkeztetés és étteremüzemeltetés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás

Polgármesteri Hivatal. 1 520 juttatás Polgármesteri Hivatal 211.évi módosítás szöveges indokolása HIVATAL ÉS INTÉZMÉNYEI (adatok ezer Ft-ban) Kiadások Megnevezés 211 évi előrányzat 211.évi I. Folyó működési kiadások 228 422-84 2 63 226 226

Részletesebben

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 1. Kihirdetve: Felsőpáhok, 2013. április 10. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2013. (IV.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. október 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 193/2007. (VI. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2007.09.30) Tárgy: Corvo Bianco

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet).

1. A rendelet hatálya. 1. A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki (8. melléklet). Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2014. ( II. 4. ) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 75 75 36 48,00 Szolgáltatások

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege. Bevételek

I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege. Bevételek 1/a. melléklet I. Bánk Község Önkormányzata 2008.évi pénzforgalmi mérlege Bevételek 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított Teljesítés Telj. %-a I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv

7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése. Megnevezés 2011. évi terv 2012. évi terv 7.számú melléklet Gétye Község Önkormányzatának 2012. évi költségvetése Normatív állami hozzájárulás 9 181 960 9 092 130 Település-üzemeltetési,igazgatási és sportfeladat 3 600 000 3 800 000 Közösségi

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2012. (III.08.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 1 A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás:

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. november 26-i ülésére Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetési koncepciója, 2007. évi várható teljesítési adatok Előadó:

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

2014. I. félévi bevételi összesítő

2014. I. félévi bevételi összesítő 2014. I. félévi bevételi összesítő Szakfeladat 096010 Óvodai étkeztetés 991 991 467 096020 Islolai intézményi közétkeztetés 928 928 435 013350 Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés 252 252 126 013350 Nem

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. február 26-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása

Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1 Martfű Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési bevételeinek alakulása 1. sz. melléklet Ezer forintban! Bevételi jogcímek megnevezése Eredeti Módosított Teljesítés I. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához.

Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Előterjesztés Magyargéc Önkormányzat 2008. évi költségvetés végrehajtásának megállapításához. Tisztelt Képviselőtestület! A 249/200.(XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei részére beszámolási

Részletesebben

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Csákberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012. (V. 17.) önkormányzati rendelete Csákberény Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról Csákberény Község Önkormányzat

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is

Részletesebben

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás

MÁK program Készült: 2008.08.27 13 óra 53 perc Központi költségvetési szervek 2008. félévi beszámoló (2008.1. időszak) Intézményszintü kiiratás 1.Lap 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése ezer ft 1. Alapilletmények 3275302 3663684 1586213 2. Illetménykiegészítések 1185921 1185921 592805 3. Nyelvpótlék 207857

Részletesebben

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege

Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege 1. számú melléklet /2009. (...) KT. rendelethez Az Önkormányzat 2008. évi pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban Előirányzat Teljesítés Előirányzat Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. decembe 18-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. decembe 18-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza.

7. A polgármesteri szabadkeret felhasználását a 13.sz. melléklet tartalmazza. KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATKÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 4/29.(IV.3.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 28. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL Kál Nagyközség Önkormányzati Képviselıtestülete a többször módosított Államháztartásról

Részletesebben

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek

2009. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 29. évi költségvetési Berhida Város Önkormányzata Bevételek 1. számú melléklet adatok ezer Ft-ban 29. Évi eredeti BEVÉTELI JOGCÍMEK előirányzat 29. Évi mód előirányzat változás mód. Javaslat Teljes. 3.31

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester.

IKT. SZ:1177-4 /2012. Tárgy: Tájékoztatás az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának első félévi helyzetéről. Dávid István polgármester. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. AUGUSZTUS 23-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ:1177-4 /2012. MELLÉKLETEK SZÁMA: 5 DB I I I. N A P I RE N D Tárgy: Tájékoztatás

Részletesebben

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 1. számú melléklet a.. /2010.( II...). költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési mérlege 2010. évi 2010/2009. 2010. évi Sor. Megnevezés 2009. évi előirányzat megoszlás

Részletesebben

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése

Bevételek. ezer forintban Eredeti el irányzat. Sorszám. Rovat száma. Rovat megnevezése Sorszám Rovat megnevezése Bevételek 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 3 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 Rovat

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 3/2009. (II.16.) sz. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésér l I. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSI RENDELKEZÉSEI Bugyi Nagyközség Önkormányzatának Képvisel -testülete

Részletesebben

Költségvetés 2012. Évre

Költségvetés 2012. Évre 1. oldal Költségvetés 2012. Évre Bevételek Ft Ft ezer Ft 91. Intézményi működési bevételek 91111. Igazgatási szolgáltatás díjbevétele 50 000 91212. Szolgáltatások ellenértékének bevétele Művelődési Ház

Részletesebben

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról

Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról /2006. ELİTERJESZTÉS Beszámoló Nádudvar Város Önkormányzat és intézményei 2005. évi gazdálkodásáról Nádudvar, 2006. április 2 Tisztelt Képviselı-testület! A helyi önkormányzatoktól szóló módosított 1990.

Részletesebben

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2

Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 11. melléklet az 5/2014.(II.14.) önkormányzati rendelethez Isztimér Község Önkormányzat 2013. évi módosított költségvetése költségvetési bevételek és kiadások feladatonként_2 Adatok eft-ban 370000 Szennyvíz

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. május 29 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. május 29 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II.13.) rendelet módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege

1. melléklet az 1 /2013. (III.19. )önkormányzati rendelethez SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. évi költségvetési mérlege 1 2 3 B C D 1. melléklet az 1 /213. (III.19. )önkormányzati rendelethez Megnevezés 213. évi költségvetési mérlege adatok (ezer Ft) módosított adatok (ezer Ft) 6 7 8 9 1 11 Működési bevételek összesen:

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete. a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben