BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről"

Átírás

1 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete folyamatosan biztosított volt. Az önkormányzat a kötelező feladatoknak folyamatosan eleget tett, a költségvetési tervben szereplő kiadások fedezete rendelkezésre állt. A bankszámla és pénztár nyitó egyenlege január 1-jén ezer Ft volt, a záró egyenleg szeptember 30-án ezer Ft, melyből folyamatosan rövid lejáratú betétként lekötött összeg ezer Ft. 1. Bevételek alakulása a) Működési bevételek Saját működési bevétel előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, a teljesítés 102 %. Részleteiben nézve: - Szállásdíj bevétel ezer Ft, a teljesítés 103 %. A Tóparti Üdülőház kihasználtsága jó, az éves bevételi tervet sikerült túlteljesíteni. - Fénymásolásból 18 ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 72 %-os. - Vendég étkeztetésből 8 ezer Ft bevétel folyt be. - Szemétszállítási díjból 60 ezer Ft bevétel realizálódott. A költségvetés ilyen bevételi előirányzatot nem tartalmazott, a bevétel a korábbi évet érintő tartozás behajtásából keletkezett. - A Bánki Nyár rendezvények kapcsán ezer Ft bevétel keletkezett, a teljesítés 75 %. - Egyéb bevétel összege 10 ezer Ft, mely a képviselő-testületi döntés alapján engedélyezett bánki címer kereskedelmi célú használatából származó díjbevétel összege. - Továbbszámlázott szolgáltatási bevétel a hivatali mobil telefonok kiszámlázott díjának befizetéséből, az orvosi rendelő és a Tóparti Üdülőház büféjéhez kapcsolódó közüzemi díjak megtérítése által keletkezik, összege 579 ezer Ft, a teljesítés 55 % - A bérleti díjbevétel tervezett éves összege ezer Ft, a teljesített bevétel ezer Ft, a teljesítési arány 135 %. Bevételként a strand évi bérleti díja, a tóparti ház büféjének bérleti díja, valamint kisebb jelentőségű közterület használati díjak jelentkeznek. A tervezett bevételhez képest a túlteljesítés a strand bérlő által utólagosan a bírósági eljárás során történt megegyezés szerint - megfizetett évi bérleti díjból adódik. - Intézményi ellátási díj (az óvodás gyermekek és szociális étkezők térítési díja) bevétel összege 936 ezer Ft, a teljesítés 78 %-os. - Kötbér, egyéb kártérítési bevétel összege 10 ezer Ft, mely az óvodában a földrengés miatt keletkezett kár kártérítési díja. - Áfa bevétel ezer Ft, a teljesítés 100 %-os. Kamatbevétel nem realizálódott a költségvetési számlán, mivel a kamat összege is folyamatosan visszakötésre kerül. A számított (várható) kamat bevétel összege ezer Ft. b) Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétel 65 ezer Ft, az előirányzathoz képest 130 %-os a teljesítés. Átengedett közhatalmi bevételek összege ezer Ft, az előirányzathoz képest 74 %-os a teljesítés. Gépjárműadó bevétel helyben maradó része ezer Ft, a behajtott közigazgatási bírságból 10 ezer Ft bevétel maradt az önkormányzatnál. 1

2 Helyi adók és adójellegű bevételek összege ezer Ft, a tervezett ezer Ft-hoz képest 111 %-os a teljesítés. - Építményadó bevétel ezer Ft, a teljesítés 97 %. A jó adófizetési morál és a határidőn túl tartozókkal szembeni hatékony behajtási eljárás eredményeként a teljesítés jónak mondható. - Magánszemélyek kommunális adójából 559 ezer Ft bevétel keletkezett, ami a tervezett bevétel 80 %-a. - Idegenforgalmi adóból ezer Ft a teljesítés, az éves ezer Ft előirányzathoz képest a teljesítés 86 %. - Az iparűzési adó bevétel nehezen tervezhető, mivel a vállalkozások eredményességének függvénye. Ebben az évben ez kedvezően alakult, a teljesítés ezer Ft, 182 %. - Talajterhelési díjból 350 ezer Ft az elért bevétel a tervezett 300 ezer Ft-hoz képest, a teljesítés 117 %. Ezt a díjat önadózással egy összegben, március 31-ig kellett megfizetni, ezért ezt követően már csak a határidőn túli kintlévőségek behajtásából származhat további bevétel. Adópótlék és adóbírság bevételek összege 342 ezer Ft, a tervezett 200 ezer Ft-hoz képest 171 %-os a teljesítés. c) Támogatások, támogatásértékű bevételek Költségvetési támogatási bevétel ezer Ft, melynek teljesítési aránya az eredeti előirányzathoz képest 89 %. - Települési önkormányzatok működési támogatása címén a hivatal-, zöldterületek-, közutak-, köztemető-, közvilágítás fenntartásához folyósított összeg ezer Ft, a teljesítés 79 %-os. - Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítő támogatásaként rendszeres szociális segélyezéshez, foglalkoztatást helyettesítő támogatáshoz és lakásfenntartási támogatáshoz, együtt ezer Ft támogatást kapott az önkormányzat, a támogatás teljesítési aránya 79 %. - Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz címen ezer Ft támogatást folyósított az állam, ami az előirányzat 74 %-a. - Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása címén 451 ezer Ft z önkormányzat részére kiutalt támogatás, mely a szociális étkeztetés normatív támogatásának összege. A teljesítés aránya 63 %. A teljesítés az igénybe vett tényleges szociális és gyermekjóléti ellátások függvénye. - Könyvtári és múzeumi feladatok ellátásához ezer Ft a támogatás összege. Ebből 570 ezer Ft a könyvtári feladatokhoz kapcsolódó, e Ft a múzeumi feladatokhoz kapcsolódó támogatás. A múzeumi feladatok támogatásának összegét év közben állapították meg, ezért az éves költségvetésben nem szerepelt, és ez magyarázza a magas teljesítési arányt az előirányzathoz képest. - Központosított támogatásként az üdülőhelyi feladatainkhoz kapcsolódóan ezer Ft-ot, lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra 17 ezer Ft-ot kapott az önkormányzat, a teljesítés 81 %-os. - Szerkezetalakítási tartalék forrásból ezer Ft-ot biztosított az állam az önkormányzat részére az iparűzési adó beszámítás országos elszámolása kapcsán. - Egyéb központi támogatás a közszférában dolgozók évi bérkompenzációjának kifizetéséhez 536 ezer Ft összegben érkezett. Előző évi költségvetési kiegészítésként a évi normatívákkal való elszámolás miatt ezer Ft összegű támogatást kapott az önkormányzat. Működési célú támogatásértékű bevétel összege ezer Ft, a teljesítés 103 %. Részleteiben nézve: Idegenforgalmi feladatok támogatására évi támogatásként ezer Ft, Közfoglalkoztatás támogatása a Munkaügyi Központtól ezer Ft. d) Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célra átvett pénzeszközeink: Majális tombola bevételéből kapott támogatás 141ezer Ft. Gyermeknap megvalósításához kapott támogatás 10 ezer Ft. Felhalmozási célú kölcsönök megtérülése: Lakáscélú kölcsön visszafizetése címén 55 ezer Ft bevétel realizálódott. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel: Viziszínpad lefedéséhez kapott pénzeszköz 695 ezer Ft. 2

3 2. Kiadások alakulása a) Személyi juttatások Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások, külső személyi juttatások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 80 %. Itt kerül kimutatásra a folyamatosan állományban lévők (polgármester, gépkocsivezető, tóparti üdülőház vezetője), valamint az időszakos foglalkoztatásban alkalmazott közfoglalkoztatottak és egyéb foglalkoztatottak személyi jelegű kiadása. A közfoglalkoztatási keretből foglalkoztathatók létszáma alacsonyabb, mint a tervezett, és kizárólag a 6 órás foglalkoztatást támogatták, ezért 2 fő az eredeti költségvetésben meghatározott foglalkoztatási keret terhére került alkalmazásra. Kiválasztásuknál szempont volt az életkor, hogy kihasználásra kerülhessen az 55 év felettiek foglalkoztatásához kapcsolódó járulék mentesség. Az időszakos foglalkoztatottak valamennyien részmunkaidőben kerültek foglalkoztatásra, ezért az előirányzathoz képest a teljes munkaidős bérnél megtakarítás, a részmunkaidős bérnél többlet kiadás mutatkozik. Külső személyi juttatások: megbízási díjak (takarító, könyvtáros) és a képviselők részére juttatott tiszteletdíjak szerepelnek. b) Munkaadót terhelő járulékok A munkaadót terhelő járulékok előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 71 %. A járulékok összege a bérkiadások teljesítésével arányosan alakult. c) Dologi kiadások Dologi kiadások előirányzata ezer Ft, a teljesítés ezer Ft, 73 %. Részleteiben nézve a dologi kiadások: - Készletbeszerzésre fordított összeg ezer Ft, az előirányzott összeg 53 %-a került felhasználásra. - Vegyszer beszerzés kiadás 30 ezer Ft, a teljesítés 36 %. - Irodaszer, nyomtatvány kiadás 223 ezer Ft, a tervezett összeg 46%-a került felhasználásra. Az irodai papíranyag, nyomtató- és fénymásoló festékek teszik ki ezen kiadások legnagyobb részét. - Könyv, folyóirat és információhordozó anyagok beszerzésére együtt 45 ezer Ft került felhasználásra, a felhasználás 12 %-os. A könyvtár részére nem történt könyv beszerzés, ez magyarázza az alacsony teljesítési arányt. - Az üzemanyag beszerzésre előirányzott összeg 77 %-a, 630 ezer Ft került felhasználásra a traktor és fűnyíró üzemeltetéséhez. - Szakmai anyag beszerzés 8 ezer Ft értékben történt az óvoda részére. - Kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére 204 ezer Ft kiadás keletkezett. Az előirányzott összeg 400 ezer Ft, a felhasználás 51 %-os. Tóparti üdülőházba székek és ágynemű vásárlására került sor összesen 125 ezer Ft értékben, ezen kívül házi vízmű vásárlás 23 ezer Ft-ért, permetező 19 ezer Ft-ért történt, és a hivatalba hűtőszekrény vásárlásra is sor került 37 ezer F-ért. - Munkaruha juttatás kifizetése folyamatos, 69 ezer Ft, a tervezett összeg 49 %-a került felhasználásra. - Egyéb készlet beszerzésére fordított összeg 815 ezer Ft, a teljesítés 57 %. Itt jelentkezik kiadásként a tisztítószerekre, parki virágokra, majálishoz élelmiszerekre, parkgondozáshoz kisebb készletekre (pl. damil, szerszámok) fordított összeg. - Kommunikációs- és távközlési szolgáltatások területén 473 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 725 ezer Ft-hoz képest 65 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat, az internet elérés, valamint a honlap karbantartás költségeit tartalmazza. - Vásárolt élelmezésre ezer Ft kiadás történt, a felhasználás 76%-os. A gyermekek és szociális étkezők számára vásárolt élelmezés jelentkezik itt. - Közüzemi díjak összege ezer Ft, a tervben megjelölt ezer Ft-hoz képest 67 %-os a teljesítés. A teljesítés a tervnek megfelelően alakult. 3

4 - Karbantartási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 134 %. Részleteiben nézve: Tóparti vendégházban kisebb szerelések 36 ezer Ft; hivatalban gép-karbantartások 71 ezer Ft; traktor javítás 95 ezer Ft; fűnyírók javítása 75 ezer Ft; közterületeken padok, lelátó festéséhez anyag költség 222 ezer Ft; árokásás 79 ezer Ft, szökőkút javítása 29 ezer Ft, teniszpályára salak beszerzés 58 ezer Ft, múzeum kerítés 7 ezer Ft, kátyúzás 530 ezer Ft, strand területén tereprendezés 606 ezer Ft. A két utóbbi tétel az önkormányzat költségvetésében nem szerepelt, ezért jelentkezik az előirányzat túllépése. - Egyéb szolgáltatási kiadások összege ezer Ft, a teljesítés 81%. Részleteiben nézve: mosodai kiadások összege (Tóparti Üdülőház) 481ezer Ft; kulturális rendezvények kiadása 83 ezer Ft; Bánki Nyár kiadások összege ezer Ft, posta költség 437 ezer Ft; ügyvédi költség 22 ezer Ft; környezetvédelmi szolgáltatások kiadása ezer Ft (ebből 52 ezer Ft a tó vízminőségi vizsgálataira fordított összeg, 1 millió Ft a tó kezeléséért kifizetett összeg, 270 ezer Ft a tó vízgazdálkodási felelős (vízgazdálkodási szakember) megbízási díjára fizetett összeg, 55 ezer Ft a szennyvíztelep környezetvédelmi szakember szolgáltatási díja, 344 ezer Ft a figyelőkút vízvizsgálati díja); földhivatali költségek 73 ezer Ft; egyéb kiadások összege 958 ezer Ft (ezek például: érintésvédelmi vizsgálat, kábel tv, rágcsálóirtás, poroltó ellenőrzés, szemétszállítás, üzemorvos stb.). - Közvetített szolgáltatások kiadásaként 870 ezer Ft kiadás jelentkezett, a teljesítés 83 %-os. Ezek a mobil telefonok továbbszámlázott díjai és az orvosi rendelő rezsi költsége, mely megtérül a dolgozók, illetve az orvosi rendelő fenntartója (Rétság Város Önkormányzata) által. - Pénzügyi szolgáltatási kiadásként jelentkeznek a banki költségek 509 ezer Ft összegben, a teljesítés 102 %. - Vásárolt közszolgáltatás 45 ezer Ft, mely a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás II. negyedévi költségének az önkormányzat által vállalt díja. - Általános forgalmi adó kiadásunk ezer Ft, a teljesítés 73 %-os. - Áfa befizetés kiadása 513 ezer Ft, a teljesítés 35%-os. - Belföldi kiküldetés címén 6 ezer Ft a felmerült kiadás, a teljesítés 15 %-os. - Reprezentáció kiadás összege 13 ezer Ft, a teljesítés 4%. - Reklám és propaganda kiadások összege az első félévben 584 ezer Ft, a Bánki Nyár kapcsán a második félévben jelentkeztek jelentősebb kiadások, a teljesítés 106%-os. d) Egyéb folyó kiadások Egyéb folyó kiadások összege ezer Ft, az előirányzat összege ezer Ft, a teljesítés 103 %. Dolgozói kafetéria juttatások járulék vonzataként 121 ezer Ft munkáltatói SZJA kiadás keletkezett. Különféle igazgatási szolgáltatási díjak, vagyonbiztosítás, társulási tagdíjak összege együttesen 916 ezer Ft kiadást jelentett. e) Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Támogatási kiadások: az önkormányzat által folyósított szociális ellátások összege ezer Ft, a teljesítés 75 %-os. Részleteiben nézve: - Normatív ápolási díj (2012. december havi) 206 ezer Ft, - Helyi megállapítású (un. méltányossági) ápolási díj ezer Ft, - Helyi megállapítású közgyógyellátás 25 ezer Ft, - Foglalkoztatást helyettesítő támogatás ezer Ft, - Lakásfenntartási támogatás 362 ezer Ft, - Rendszeres szociális segély 374 ezer Ft, - Átmeneti segély pénzben kifizetve 355 ezer Ft, - Természetbeni átmeneti segély 104 ezer Ft, - Temetési segély 300 ezer Ft, - Beiskolázási segély 280 ezer Ft, - Egyéb rászorultságtól függő pénzbeli ellátások összege 304 ezer Ft, mely a szemétszállítási díj fizetése alól mentesített lakosok helyett fizetett díj összege. - Egyéb rászorultságtól függő természetbeni ellátások összege 32 ezer Ft, mely a évi karácsonyi utalványok elszámolásából adódik, és a gyermekvédelmi kedvezményben részesülők Erzsébet utalványának 29 ezer Ft-os összege. 4

5 f) Ellátottak juttatásai Egyéb pénzbeli juttatások összege 130 ezer Ft, mely a Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj összege. g) Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összege ezer Ft, az előirányzott összeg ezer Ft, a teljesítés 44 %. - Felújítási kiadások összege 150 ezer Ft, a teljesítés 39 %. - Beruházási kiadások összege ezer Ft. Orgona utca felújítása ezer Ft-ból valósult meg. Számítógép beszerzés kapcsán 137 ezer Ft kiadás keletkezett. Napkollektorok pályázati támogatással történő beszerzése érdekében 48 ezer Ft kiadás keletkezett. h) Pénzügyi befektetések kiadásai A DMRV Zrt.-ben vásárolt üzletrész vételára 11 ezer Ft összegben. i) Végleges pénzeszköz átadás, támogatás értékű kiadás Működési céllal átadott pénzeszközök összege ezer Ft, a teljesítés 82 %, időarányos. - Államháztartáson belüli működési célú támogatási kiadás összege ezer Ft, a teljesítés 78 %. Orvosi ügyelet fenntartására 89 ezer Ft, Rétság Általános Iskolának a napközis ellátáshoz 100 ezer Ft, Borsosberény Önkormányzatának a közös hivatal fenntartásához hozzájárulás ezer Ft, Tolmács Önkormányzatának az óvodai feladatok ellátásához hozzájárulás ezer Ft, Házi segítségnyújtás feladat támogatása 434 ezer Ft. - Államháztartáson kívülre működési céllal átadott pénzeszköz összege ezer Ft, a teljesítés74 %. Orvosi ügyelet finanszírozása 78 ezer Ft, Farsangi ünnepség támogatása 30 ezer Ft, Gyermeknapi rendezvény támogatása 50 ezer Ft, Rendőrség támogatása 50 ezer Ft, Egyház támogatása 400 ezer Ft, Polgárőr Egyesület támogatása 200 ezer Ft, Sportegyesület támogatása ezer Ft, Horgászegyesület támogatása 500 ezer Ft. Felhalmozási célú pénzeszköz-átadás összege 250 ezer Ft. Lakáshoz jutás támogatására visszafizetési kötelezettség nélkül nyújtott 250 ezer Ft támogatás. j) Támogatási kölcsönök Működési célú támogatást megelőlegező kamatmentes kölcsönt kapott a Polgárőr Egyesület, a térfigyelő kamera pályázat kiadásainak megelőlegezésére, összege ezer Ft. Felhalmozási célú, lakáscélú kamatmentes kölcsön kiadás 250 ezer Ft összegben. k) Pénzforgalom nélküli kiadások Költségvetési tartalék tervezett összege ezer Ft. Összességében a éves gazdálkodásról elmondható, hogy a bevételek és kiadások egyensúlyát sikerült megtartani. A működési feladatoknál jelentkező kiadások fedezete folyamatosan biztosított volt. Felhalmozási bevétel nem keletkezett. A beruházások megvalósítására saját forrásból került sor. Az Önkormányzat stabil pénzügyi háttérrel rendelkezik, megfontolt, racionális gazdálkodás jellemzi. Az önkormányzat a feladatellátás színvonalának és a gazdálkodás biztonságának további megtartására törekszik. 5

6 Kérem, a háromnegyed-éves gazdálkodásról szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek. Bánk, november 29. Ivanics András polgármester 6

7 ../2013. (XII...) képviselő-testületi határozati javaslat Bánk Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat háromnegyed-éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a költségvetés háromnegyed éves teljesítését ezer Ft bevétellel; - ezen belül: működési célú bevétel ezer Ft, közhatalmi bevétel ezer Ft, támogatási bevétel ezer Ft, működési célú pénzeszköz átvétel 141 ezer Ft, felhalmozási célú kölcsönök megtérülése 55 ezer Ft felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 705 ezer Ft jóváhagyja. A költségvetés háromnegyed éves teljesítését ezer Ft kiadással; - ezen belül: működési kiadás ezer Ft, - ebből: személyi jellegű kiadás ezer Ft, munkaadó járulékai ezer Ft, dologi kiadás ezer Ft, egyéb folyó kiadások ezer Ft, társadalom- és szociálpolitikai juttatások ezer Ft, ellátottak juttatásai 130 ezer Ft, felhalmozási kiadások ezer Ft, pénzügyi befektetések kiadása 11 ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás működési céllal ezer Ft, végleges pénzeszköz átadás felhalmozási céllal 250 ezer Ft, támogatási kölcsön nyújtása 606 ezer Ft jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: - 7

8 Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1. melléklet 1000 Ft-ban Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési bevételek Teljesítés Telj. %-a Szolgáltatások ellenértéke ,34 ebből: Szállásdíj bevétel ,54 Fénymásolás bevétele ,00 Vendég étkezés térítési díja 8 Szemétszállítási díj 60 Bánki Nyár bevételei ,70 Kedvezményes strand belépő Egyéb bevételek Továbbszámlázott szolg.bevételei ,14 Bérleti és lízingdíjbevételek ,90 Intézményi ellátási díjak ,68 Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérítés bevételei 10 Saját bevétel ,96 Műk.kiad. ÁFA visszatérülés ,00 Felhalm.kiad.Áfa visszatérülés Kiszáml.term. és szolg. ÁFA-ja ,36 Értékesített tárgyi eszk. ÁFA-ja ÁFA bevételek, visszatérülés ,90 Kamatbevételek Áht-on kívülről ,00 Kamatbevételek Áht-on belülről Kamatbevételek Intézményi bevételek összesen: ,86 II. Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj ,00 Gépjárműadó ,85 Egyéb átengedett közhatalmi bevételek ,00 Átengedett közhatalmi bevételek ,67 Építményadó ,93 Magánsz. kommunális adója ,86 Idegenf.adó tartózkodási idő után ,20 Iparűzési adó állandó jelleggel végz ,44 Termőföld bérbeadásából szárm. adó Talajterhelési díj bevétele ,67 Helyi adók és adójellegű bevételek ,81 Adópótlék, adóbírság ,00 Bírság bevételek Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevételek összesen: ,56 III. Támogatások Települési önkorm. műk. tám ,11 Egyes jövpótló tám. kieg ,90 Hozzájárulás a pénzbeli szoc. ellát ,01 Egyes szoc. és gyermekjóléti fel. tám ,73 Könyvtári, közműv. és múzeumi fel. tám ,08 Központosított műk. célú előirányzatok ,18 Szerkezetátalakítási tartalék 1267 Egyéb központi támogatás 536 Önkormányzat költségvetési támogatás ,06 Előző évi költségvetési kiegészítés 5152 Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése 1. oldal

9 1. melléklet Működési célú támogatásértékű bevéte ,69 Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-belül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Támogatások összesen: ,20 IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Működési célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Működési célú támogatások, kölcsönök megtérülése Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú kezességvállalás megtértülés áht-kívül Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök megtérülése 55 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Átvett pénzeszközök összesen: V. Felhalmozási bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önk.sajátos felhalmozási és tőke bev. Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási bevételek: VI. Pénzügyi befektetések Osztalék és hozam bevétel Államkötvények értékesítése Tőke bevételek Pénzügyi befektetések összesen: VII. Hitelek Működési célú hitel igénybevétele Működési célú hitel visszatérülése Felhamozási célú hitel igénybevétele Felhalmozási célú hitel visszatérülése Hitelműveletek bevételei VIII. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok értékesítése Rövid lej. értékpapírok kibocsátása Finanszírozási bevételek IX. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybev ,00 Pézforgalom nélküli bevételek ,00 Bevételek összesen: ,07 Kiegyenl., függő, átfutó bevételek Bevételek mindösszesen: ,32 2. oldal

10 1. melléklet Kiadások Sor Előirányzat Megnevezés sz. Eredeti Módosított I. Működési kiadások Teljesítés Telj. %-a Teljes m.időben fogl. rendsz.szem.jutt ,74 Részm.időben fogl.rendsz.szem.jutt ,59 Teljes m.időben fogl.munkavégz.kapcs. 306 Részm.időben fogl.munkavégz.kapcs.j Teljes m.időben fogl. sajátos juttatásai Részm.időben fogl.sajátos juttatásai Teljes.m.időben fogl. költségtérítései ,52 Részm.időben fogl.költségtérítései ,29 Külső személyi juttatások ,02 Személyi juttatások ,55 Szociális hozzájárulási adó ,44 Egészségügyi hozzájárulás ,91 Táppénz hozzájárulás 12 Egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok ,02 Gyógyszer ,00 Vegyszer beszerzés ,50 Irodaszer, nyomtatvány ,98 Könyv ,47 Folyóirat ,50 Egyéb információ hordozó ,00 Tüzelőanyag Hajtó-, kenőanyag ,83 Szakmai anyag ,00 Kisértékű tárgyi eszköz ,00 Munkaruha ,29 Egyéb készlet beszerzése ,99 Nem adatátviteli távközlési díjak ,00 Adatátviteli távközlési díjak ,31 Egyéb kommunikációs szolgáltatások ,50 Vásárolt élelmezés ,82 Bérleti és lízingdíjak ,00 Gáz ellátás díja ,44 Áram szolgáltatás díja ,26 Víz- és csatorna díjak ,15 Karbantartási szolgáltatás ,53 Egyéb üzemeltetési szolgáltatások ,09 Ebből: Mosodai kiadások ,17 Kulturális rendezvények ,75 Bánki Nyár ,08 Posta ktg ,83 Ügyvédi kiadások ,80 Továbbképzés Környezetvédelmi, vízmin.kiad ,54 Értékbecsl, terv, térkép szolg ,33 Egyéb kisebb kiadások ,65 Közvetített szolgáltatások ,86 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai ,80 Szakmai szolgáltatások kiadásai Vásárolt közszolgáltatások 45 Vásárolt term. és szolg. ÁFA-ja ,46 Kiszáml.term.és szolg.áfa befizetése ,19 Tárgyi eszk.ért. miatti ÁFA befiz. Belföldi kiküldetés ,00 Reprezentáció ,26 Reklám és propaganda kiadások ,18 Dologi kiadások ,12 3. oldal

11 1. melléklet Költségvetési befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetendő SZJA ,15 Adók, díjak, egyéb befizetések ,78 Kamatkiadások Egyéb folyó kiadások ,08 Működési kiadások összesen: ,19 II. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Önkorm.által folyósított szociális ell ,77 Egyéb pénzbeli juttatások Szociálpolitikai juttatások: ,77 III. Ellátottak juttatásai Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai ,33 Ellátottak juttatásai : ,33 IV. Felhalmozási kiadások Felújítások ,00 Felújítások ÁFA-ja ,00 Felújítások összesen ,37 Beruházások ,64 Beruházások ÁFA-ja ,43 Beruházások összesen ,59 Felhalmozási célú kiadás: ,26 V. Pénzügyi befektetések Részvények, részesedések vásárlása Államkötvények, egyéb értékpapírok v Pénzügyi befekt.kiadásai: VI. Végleges pénzeszköz átadás Működ.célú pe. átadás Áht-on kívülre ,51 Működ.célú pe. átadás Áht-on belülre ,44 Működési célú pe. Átadás ,39 Felh. célú pe. átadás Áht-on kívülre ,00 Felh. célú pe. átadás Áht-on belülre Felhalmozási célú pe. Átadás ,00 Végleges pénzeszköz átadás: ,58 VII. Hitelek Rövid lejárjatú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Hitelműveletek kiadásai: VIII. Támogatási kölcsönök Műk.célú támogatási kölcsön nyújtása 1119 Műk. célú kölcsön törlesztése 0 Fejl.célú támogatási kölcsön nyújtása ,00 Fejl. célú tám. kölcsön törlesztése 0 Támogatási kölcs. kiadásai: ,80 IX. Értékpapírműveletek Rövid lej. értékpapírok vásárlása Rövid lej. értékpapírok beváltása Finanszírozási kiadások: X. Pénzforgalom nélküli kiadások Céltartalék Pénzforgalom nélk.kiadások: Kiadások Összesen ,38 Kiegyenl., függő, átfutó kiadások 1240 Kiadások mindösszesen: ,30 4. oldal

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének háromnegyed-éves mérlege Bevételek 1000 Ft-ban I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 0 7 Szolgáltatások ellenértéke 19482 19482

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek

Tolmács Község Önkormányzata évi költségvetésének I. féléves mérlege. Bevételek Tolmács Község Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. féléves mérlege 1. melléklet 1000 Ft-ban Bevételek Teljesítés I. Működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető m. bev. 0 0 84 Szolgáltatások ellenértéke

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet

Erkel Ferenc Zeneiskola. Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 005. melléklet Dunavarsány Halász L.-né u. 3. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 005. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 650

Részletesebben

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet

Weöres Sándor Óvoda. Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS. 004 melléklet Dunavarsány Árpád u. 14. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 004 melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 60 59 63 2 Műk.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend TÁJÉKOZTATÓ Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés %

1.számú melléklet. Módosított Teljesítés % 1.számú melléklet Nagybakónak Község Önkormányzatának 2011. évi bevételei (ezer Ft-ban) 2011. évi Teljesítés % 1.Intézményi bevételek Közhatalmi bevételek 0 0 23 Áru és készletértékesítés 0 0 69 egyéb

Részletesebben

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár. Dunavarsány Kossuth L. u KÖLTSÉGVETÉS melléklet Dunavarsány Kossuth L. u. 2. 2012. KÖLTSÉGVETÉS 006. melléklet BEVÉTELEK 2012. Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként 1 Intézményi működési bevételek 1 991 3

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

I. Bánk Község Önkormányzata

I. Bánk Község Önkormányzata 1. Napirend Tájékoztató a 2012. évi költségvetés teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2014. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2015. gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés

Eredeti Módosított. Teljesítés. Megnevezés 02. Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok a és teljesítése 1. Alapilletmények 75 895 2. Illetménykiegészítések 2 471 3. Nyelvpótlék 695 4. Egyéb kötelező illetménypótlék 798 5. Egyéb feltételtől

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

II. Központi támogatások 15 847

II. Központi támogatások 15 847 3. információs tábla a /2013.(X..) önkormányzati rendelethez I. Működési bevételek 12 506 1. Intézményi működési bevételek 841126-1 Igazgatási szolg. Díjbevétel 19 19 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak:

Elemi költségvetés CSUKA ZOLTÁN VÁROSI KÖNYVTÁR Megye: 13 Településtípus: 0057 Szakág: Szektor: 1251 Év/Időszak: 02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 01 Alapilletmények 26 985 0 0 02 Illetménykiegészítések 0 0 0 03 Nyelvpótlék 0 0 0 04 Egyéb kötelező illetménypótlékok

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 2. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzatának 2014. háromnegyed-éves gazdálkodásának

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 5. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2014. évi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez

7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez 7. melléklet a./2013. (...) önkormányzati rendelethez Porva Községi Önkormányzat... melléklet../2013. (...) önkormányzati rendeletéhez Az Önkormányzat előirányzat nyilvántartása I. HELYI KÖZUTAK LÉTESÍTÉSE,

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

2013 Elemi költségvetés

2013 Elemi költségvetés A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 017530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2013...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2013.

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés %

Piliscsév Község Önkormányzata. Mérleg 2015.06.30. Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Piliscsév Község Önkormányzata I/1.számú melléklet Mérleg 2015.06.30. Bevételek Kiadások eft Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Eredeti ei. Mód.ei. Teljesítés % Intézm. működési bev. 8 778 15 853 12 223

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 566708 1247 13 1000 841106 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2300 Ráckeve

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013.

Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. Németbánya Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete Németbánya Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(III.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS DOZMAT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Helyi Önkormányzat: DOZMAT KSH Kód: 1 8 1 6 1 5 1 Törzsszám: 4 2 3 7 7 1 Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 9791 Torony, Rohonczi u. 6. Tel.: 94/54-521

Részletesebben

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény 21. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 16 16,25 szakmai 13,75 -technikai 12,75

Részletesebben

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100

2010. évi terv (adatok ezer forintban) 4211001 - ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE ÖSSZESEN: 52 100 52 100 Költségvetési kiadások e 21.9.3. (adatok ezer 42111- ÚT, AUTÓPÁLYA ÉPÍTÉSE 1234 Egyéb építmények vásárlása, létesítése (Útberuházás) 38 4 38 4,% 182 Beruházás áfája 9 6 9 6,% Beruházás Összesen: 48 48,%

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014.(IV.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 1 KIHIRDETÉSI

Részletesebben

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről.

Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Hagyárosbörönd község Önkormányzata 8992 Hagyárosbörönd Fő u. 29. Telefon-fax: 92/560-030 92/560-031 E-mail: hborond@zelkanet.hu Jelentés Hagyárosbörönd község Önkormányzatának pénzügyi helyzetéről. Az

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről 2. Napirend Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról 2. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk község önállóan működő kistelepülés,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzata 2016. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzatának 2016. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének háromnegyed-éves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

2012 Féléves beszámoló

2012 Féléves beszámoló A fejezet megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 327361 1091 02 02/02 17530 PIR-törzsszám Szektor Fejezet Címrend ÁHT A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 2012...... a beszámoló elkészítéséért

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzatának 2015. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban

Borsodnádasdi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE. B E V É T E L E K Ezer forintban Borsodnádasdi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK IKLÓDBÖRDŐCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XII.31.) önkormányzati R E N D E L E T E az önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

3. melléklet a 3/2014.(V.16.) önkormányzati rendelethez Lócs Község Önkormányzatának 2013. év kiadásai és bevételei (ezer Ft-ban) közhatalmi bevételek intézményi működési bevételek 1171 1171 működési célú

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2015. március 5. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2011. évi költségvetés teljesítés KIADÁSOK KIADÁSOK KIADÁSOK (ezer Ft) (ezer Ft) (ezer Ft) Személyi juttatások Alapilletmények Részmunkaidőben foglalk. 1 758-1 818 80 1 851

Részletesebben

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 4/2014. (V.8.) önkormányzati rendelethez Somlóvásárhely Község Önkormányzatának és intézményeinek pénzügyi mérlege Önkormányzat és intézményei összesen A B C D E F G H 1 BEVÉTELEK EredetiMódosítottTeljesítés

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint

Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei. ezer forint Süttő Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési összevont bevételei 1.melléklet Bevételi jogcím ezer forint 2 3 I. Műkéödési célú támogatás államháztartáson belül 136 999 1. Önkormányzatok műköldési

Részletesebben

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen

1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítás összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 19 /2012. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés módosítás összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 757 2.Intézményi működési

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen

1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Önkormányzat összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 3/2014. (II. 6.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 14 029 2.Szolgáltatások ellenértéke 13 599 3. Áfa visszatérítése 4.

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott

adatok eft-ban Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi Tárgy évi BEVÉTELEK módositott . melléklet a 3/204. (II. 20.) önkormányzati rendelethez. melléklet a 8/204. (XII. 22.) önkormányzati rendelethez GYÖNGYÖSOROSZI ÖNKORMÁNYZATÁNAK 204. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE adatok eft-ban Tárgy évi

Részletesebben

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK

Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal. 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK Önkormányzat Sárpilis 7145 Sárpilis, Béke tér 1. 1.oldal 2014.költségvetési terv BEVÉTELEK 2014.terv Állami támogatás 11498 Szociális feladat kiegészítés 18839 Központosított támogatás Szerkezetátalakítási

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács Község Önkormányzat 2010. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Tolmács Község Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi

Részletesebben

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen

1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez évi költségvetés módosítása összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 7/2013. (IV.25.) önkormányzati rendelethez a összesen előirányzat (b) előirányzat (c) 1. Működési bevételek 143 068 143 099 2.Intézményi működési bevétel 26 871 26 895 3.

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

Kormányzati funkció:

Kormányzati funkció: Kormányzati funkció: 1751 Szociális étkeztetés 215. évi költségvetés Rovat megnevezése Rovatszám Tétel megnevezése Részletezés (1 havi) Részösszeg eft-ban Rovat összege 214.évi teljesítés,eftban K1 SZEMÉLYI

Részletesebben

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

...Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K ...Önkormányzat melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez 201 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Eredeti 201 évi Módosított 1 2 4 5 I. Önkormányzat

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2013.(.) önkormányzati rendelete Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének végrehajtásáról (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA

Részletesebben

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének]

[A Képviselő-testület Felsőlajos Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetésének] Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról Felsőlajos Község

Részletesebben