ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére"

Átírás

1 Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: / e-ma il: msza jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április 25-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló, többször módosított évi CXCV. törvény, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet előírásai szerint, az önkormányzatoknak és a fenntartása alá tartozó intézményeinek a számvitelről szóló évi C. törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint, a tárgyévet követően költségvetési beszámolót kell készíteniük. A központilag előírt nyomtatvány garnitúrák űrlapjainak kitöltésével, illetve a Magyar Államkincstár által közreadott számítástechnikai program segítségével előállított adathordozón az intézmények elkészítették számszaki beszámolóikat és annak szöveges indokolását, amit az Önkormányzatnak megküldtek. Az előírt tartalmi és formai ellenőrzések elvégzése után kerülhetett sor az adatok összesítésére. Ezen adatok nettósított összegeit tartalmazzák a évi gazdálkodás végrehajtását bemutató, jelen előterjesztés táblái. Az intézmények által elkészített beszámoló garnitúrák egy példánya, ezek szöveges értékelése, valamint a Polgármesteri Hivatal Osztályainak szöveges értékelése a Költségvetési Osztályon megtekinthetőek. A évre a Képviselő-testület eft költségvetési főösszeget hagyott jóvá. Ez az az évközi változások során eft növekménnyel eft-ra módosult. A évi bevételeink és finanszírozási műveleteink összege eft (függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek nélkül), ami a módosított 81,7%-a. Ebből: az Önkormányzat és intézményei összes működési bevétele eft, az összes bevétel 90,9%-a, a működési bevételeken belül eft-ot (6,6 %-ot) tettek ki az intézményhálózat saját bevételei; az Önkormányzat felhalmozási bevétele eft, az összes bevétel 9,1% -a volt. Az Önkormányzat mint intézmény bevételi a eft, teljesülése eft (71,6% ). Az intézmények esetében az eft, a teljesülés eft. Az intézményeknél megjelenő hiány oka részben a eft összegben fennálló, az intézményeknek járó kiutalatlan támogatás. Az intézmények többségénél gondot okozott a 1

2 saját bevételek terv adatainak teljesítése, mivel bevételt termelő tevékenységüket általában jogszabályban meghatározott keretek és térítési díjak alapján végzik. Az Önkormányzat esetében az iparűzési és gépjármű adóból befolyt bevétel maradt el a tervezettől, amit a más adónemeken teljesített bevételi többlet ellensúlyozott, így összességében eft többletbevétel keletkezett. A évben kiadásaink és finanszírozási műveleteink összege eft, ami a módosított 69,5%-a. Ebből: az Önkormányzat működési kiadásai (intézményfinanszírozás nélkül) eftot, az az összes kiadás 24,9 %-át, a működési kiadásokon belül az intézményhálózat működési kiadása eft, mely az összes működési kiadás 64,4 %-a; a kerület összes fejlesztési kiadásai eft-ot, az összes kiadás 7,1 %-át tették ki. A módosított kiadási eft, teljesítése eft volt. Az Önkormányzat kiadási módosított a eft, melyből eft teljesült. Az intézmények kiadási a eft, ebből eft teljesült. A bevételi és a kiadási ok tervezettnél jelentősen alacsonyabb teljesülése annak a következménye, hogy a évi kötvénykibocsátásból származó összeg évben pénzmaradványként illetőleg a fejlesztési tartalékok között került osításra. E fejlesztési forrás felhasználása a Képviselő-testület által jóváhagyott célok megvalósulásának ütemében történik, a évben le fel nem használt összeg eft, a teljes főösszeg 16 %-a volt. A évi teljesítési adatokat a rendelet-tervezet 1-7. sz. mellékletei tartalmazzák. Az Önkormányzat összesített nyitó pénzkészlete január 1-én eft, záró pénzkészlete december 31-én eft volt. Kerületi szinten összesen eft záró pénzkészlet és évre vonatkozóan eft helyesbített pénzmaradvány keletkezett (ide nem értve az előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványát e Ft értékben). Ebből az intézményi helyesbített pénzmaradvány eft, az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa eft. Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények pozitív pénzmaradvánnyal zárták az évet. A reális tervezés és a gondos gazdálkodás következtében az önálló intézmények mind szabad pénzmaradvánnyal zártak. Egy intézmény kivételével elmondható, hogy a pozitív pénzmaradvány fedezi az áthúzódó kiadásokat, így túllépés nincs. Az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványa eft, melyet csökkent az intézmények részére átutalandó eft alulfinanszírozás. A évi normatíva elszámolásakor a Magyar Államkincstár felé keletkezett fizetési kötelezettség 191 eft. Költségvetési kiutalatlan támogatás eft. Így az Önkormányzat évről áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kiadásainak fedezete eft. Javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy az intézményeknél keletkezett szabad pénzmaradvány összegéből eft elvonásra kerüljön. Megítélésünk szerint az elvonás 2

3 az intézményi feladatellátás minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja kedvezőtlenül. Az Önkormányzat által szabadon felhasználható eft-ot beruházási-fejlesztési célokra kívánjuk felhasználni. A Polgármesteri Hivatal és az intézmények vezetőit továbbra is ösztönözni kell a takarékos gazdálkodásra, a pontos tervezésre. Kiemelt tekintettel arra, hogy a kiadási nem jár felhasználási kötelezettséggel, valamint hogy a tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. BEVÉTELEK I. Intézményi működési bevételek 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési bevételei Eredeti Módosított Teljesítés Index % Intézmények Szociális Foglalkoztató ,5 Gazdasági Intézmény ,6 UKK ,7 Szociális Intézmény ,0 Polgármesteri Hivatal ,2 Karinthy F. ÁMK ,6 Ady E. MK ,1 Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ ,8 Intézmények összesen ,1 (részletes bemutatása rendelet-tervezet 1/a. sz. melléklet, 2. sz. melléklet) Az Ady Endre Művelődési Központ feladata volt az egyes kultúraterületek, a létkultúra, a helyi kultúra, az ünnepi és egyetemes kultúra, az önkifejezés és kreativitás kultúrája, valamint a közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítetését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat formáinak megvalósítása. Az intézménynél továbbra is prioritást élvezett az Újpest Galéria, az Újpest Színház, valamint az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény. Támogatták az alkotó művelődési közösségeket. Jelentős szerepet vállaltak az iskolarendszeren kívüli öntevékeny- és szakképző tanfolyamok szervezésében. Tevékenységük része a szerteágazó művészeti és szórakoztató rendezvények köre, a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének segítése, politikai pártok és egyéb szervezetek programjainak lebonyolítása az intézményben. Az intézmény a saját bevételeit 97,6 %-ra, kiadásait 100,0 %- ra teljesítette. Az intézmény augusztus 30.-án megszűnt, feladatainak további folytatója az Újpesti Kulturális Központ. 3

4 A Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ, mint önállóan működő és gazdálkodó többcélú intézmény mely ellátott bölcsődei, óvodai és iskolai, valamint közművelődési feladatokat évi költségvetése az alábbiak szerint alakult: Saját bevételét 63,3 %-ra, míg kiadásait 100,0 %-ra teljesítette. A bevételeik legnagyobb részét, több mint 60 %-ot az ellátási díjak, valamint az alkalmazottak térítése tette ki. Az intézmény augusztus 30.-án megszűnt, kulturális feladatainak további folytatója az Újpesti Kulturális Központ. A bölcsőde az Újpesti Bölcsődék Intézményéhez került, az óvoda Karinthy Frigyes Óvoda Óceán Tagóvoda néven önállóan működő intézmény lett. Az iskola a Babits Mihály Gimnáziumhoz csatlakozott tagintézményként. Az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház alapfeladata volt minden olyan művelődési forma, mely a gyermekek és a fiatalok iskolarendszeren kívüli de az oktatásra épülő és azt segítő művelődését, szabadidős tevékenységét és ezeken keresztül személyiségfejlesztését és életminőségét befolyásolja. Ellátta az Újpesti Napközis Tábor, a Velencei Gyermek- és Ifjúsági Üdülő, a Katalinpusztai Gyermektábor, a Tábor utcai sportpálya, valamint a Tungsram SC Csónakház működtetését is. Az intézmény elsősorban az újpesti fiatalok, gyermekek és polgárok részére nyújtott színvonalas művelődési, szórakozási, sport és szabadidős lehetőséget, nyári napközis táborokat. Bevételeit összességében 96,1 %-ra, míg kiadásait 100,0 %-ra teljesítette. Az intézmény augusztus 30.-án megszűnt, feladatainak további folytatója az Újpesti Kulturális Központ. A táborok, sportpálya, csónakház működtetése az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. feladata lett. Az Újpesti Kulturális Központ augusztus 31-én alakult a Önkormányzat kulturális feladatainak további ellátására. Alapfeladata az egyes kultúraterületek, a létkultúra, a helyi kultúra, az ünnepi és egyetemes kultúra, az önkifejezés és kreativitás kultúrája, valamint a közhasznú kulturális szolgáltatások közvetítetését és fejlesztését szolgáló közművelődési gyakorlat formáinak megvalósítása, valamint az újpesti fiatalok, gyermekek és polgárok részére színvonalas művelődési, szórakozási, és szabadidős lehetőségek nyújtása. Saját bevételét 68,0 %-ra, míg kiadásait 80,4 %-ra teljesítette. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv illetékességén és hatáskörén belül ellátja a saját és a hozzá tartozó önállóan működő költségvetési szervek (bölcsőde, óvodák, iskolák, gimnáziumok és egyéb intézmények) költségvetési tervezéssel, pénzellátással és pénzgazdálkodással, költségvetési gazdálkodással, egyes műszaki feladatokkal, az önkormányzat által rábízott vagyon kezelésével, a költségvetési beszámolással, a számvitellel, az adatszolgáltatással, az adózással és a belső ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat. A Gazdasági Intézmény szervezettségének, szakmai felkészültségének köszönhetően feladatait zökkenőmentesen látta el, és az önállóan működő intézmények gazdálkodási fegyelmét minden szinten erősítette, elsősorban a munkafolyamatba épített ellenőrzés keretei között. A Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó önállóan működő intézmények gazdálkodásának adatait a 2.a.1. 2.a.5. számú mellékletek tartalmazzák. Az Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye (SZEI) gondoskodott az újpesti szociális és egészségügyi alapellátás gazdálkodási feladatairól. Az egészségügyi tevékenységet az OEP, a szociális tevékenységet az Önkormányzat finanszírozza. Az OEP pénzeszközök normatív alapján érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatokra használhatnak fel. Az OEP támogatás csupán a személyi juttatások összegét fedezi, a feladat ellátásával kapcsolatos egyéb költségek 4

5 fedezetére nem elégséges, így a megfelelő működéshez önkormányzati támogatás szükséges. Az Önkormányzat feladat- és hatáskörét jelentő tevékenységi körök jelentős mértékben növekedtek az elmúlt évek során. Az intézmény saját bevételét 103,6 %-ra, míg kiadásait 99,7 %-ra teljesítette, a évi költségvetési gazdálkodása kiegyensúlyozott, a működés feltételeinek biztosítására irányuló, a költségvetési lehetőségek körültekintő és takarékos felhasználást szem előtt tartó volt december 1-től a Képviselő-testület döntése értelmében az egészségügyi alapellátási feladatok átkerültek az Újpest Egészségügyi Szolgáltató és Nonprofit Kft.-hez. Az intézmény neve Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye névre módosult. Az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatója feladata a megváltozott munkaképességű, még aktív korú, potenciális munkavállalók foglalkoztatását biztosító munkahely üzemeltetése, ezen emberek visszavezetése a nyílt munkaerő piacra, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatásának megszervezése. Az intézménynél a szociális foglalkoztatás két formája realizálódik: a munka-rehabilitáció és a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás. Alaptevékenységük keretein belül elsősorban nyomdaipari és raktári kisegítő munkát végeznek: dísztasakok készítése, tároló dobozok összerakása, reklám mintakollekciók összeállítása, borítékolás, könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok kötése; különböző kis tömegű darabáruk címkézése, pántolása, csomagolása, fóliázása, egységcsomagba foglalása. Kis létszámú, egészséges munkavállalókból álló csoportjuk rendszeresen végez külső helyszínen, megbízási szerződések alapján olyan jellegű gépi és manuális bérmunkákat, melyek a Foglalkoztatóba nem vihetők ki. A GE Hungary Kft-vel megújult üzleti kapcsolatuk révén újra ellátnak újrahasznosítási munkákat, pl. kábelmentés, kábeljavítás, lámpák regenerálása, stb. Sikeres próbamunkájuk révén visszakerült az üvegvágási munkák egy része is ben befejezték intézményük akadálymentesítését. Az év folyamán az intézmény bevételi át 112,3 %-ra, kiadásait 97,9 %-ra teljesítette. 2. Az önkormányzat intézményi működési bevételei a) Alaptevékenység bevételei aa) Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Eredeti Módosított Index Teljesítés % Szabálysértések befizetése ,3 Telepengedélyek kiadása ,0 Népesség-nyilvántartás adatszolgáltatási díj ,4 Közlekedési igazgatási szolgáltatási díj ,0 Hatósági eljárási igazgatási díj ,9 Házasságkötési díj ,1 Összesen ,6 5

6 ab) Egyéb sajátos bevételek Eredeti Módosított Index Teljesítés % Közterület használati díjak ,1 Önkormányzati tulajdonú pavilonok bérleti díj bevétele ,8 Üdülési díj DHK Kötbér, egyéb kártérítés (bankgarancia) Egyéb különféle bevételek Bevételek összesen ,9 b) Kamatbevételek Eredeti Módosított Index Teljesítés % Önkormányzat rövid lejáratú befektetéseinek kamata ,5 Egyéb kamatbevétel Kamatbevételek összesen ,8 Eredeti c) ÁFA bevétel Módosított Teljesítés Index % ÁFA bevételek összesen ,3 6

7 II. Önkormányzatok sajátos működési bevételei a) Helyi adóbevételek Eredeti Módosított Teljesítés Index % Építményadó ,4 Telekadó ,4 Kommunális adó ,7 Iparűzési adó ,7 Idegenforgalmi adó+üdülőhelyi ,9 hozzájárulás Helyi adók összesen ,1 Az adóhatóság a bevételi terv teljesítése végett a kintlévőségek beszedésére irányuló db intézkedés során tételszámú behajtási cselekményt foganatosított, melynek eredményeként összesen ,- Ft adóhátralék beszedésére került sor, ezen kívül db fizetési felhívást adott ki, amely alapján további, mintegy 30 millió forintot fizettek meg a hátralékosok. Budapest Főváros Kormányhivatal Földhivatalától év közepén egyedi megállapodás útján beszerzett földkönyvi adatszolgáltatásból lefolytatott ellenőrzésekből, valamint a benyújtott bevallások elévülési időn belüli egyszerűsített ellenőrzéséből ,- Ft építményadó fizetési kötelezettséget, ,- Ft telekadó fizetési kötelezettséget valamint ,- Ft magánszemélyek kommunális adója kötelezettséget, azaz összesen ,- Ft adófizetési kötelezettséget állapított meg hatóságunk. Az idegenforgalmi adó tervezett és teljesített bevételének eltérése a legnagyobb adóbeszedésre kötelezett 2011.évről 2012 évre áthúzódó befizetésének következménye. b) Átengedett központi adók Eredeti Módosított Index Teljesítés % SZJA helyben maradó része ,0 Gépjárműadó ,2 Átengedett adók összesen ,0 A gépjárműadó bevételek eredeti hoz viszonyított alulteljesítésének egyik oka, hogy a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvényben (Gjt.) megszabott hatósági adatközlés rendje miatt az adott év tényleges adatai minden esetben csak a tárgyév februárjában állnak rendelkezésre, így a évi költségvetés tervezése a évi teljesítés alapján történt, azonban a tényszámok ismeretében megállapítható, hogy évről

8 évre a gépjárműadó törzskivetés összege mintegy 32 millió forinttal csökkent. Ennek oka az adótárgyak számának csökkenésén túl a gépjármű forgalmazás helyzetének köztudomású romlására, amely alapján a kerületünkben lévő gépjárművek átlagos életkora növekedett. A hivatkozott hatályos Gjt.-ben 5 adómérték került meghatározásra, melyekben a gyártási évet figyelembe véve 3 évenként fokozatosan csökken az adó mértéke a személygépjárművek esetében, ezért változatlan számú adótárgy esetében is csökkenhet a gépjárműadó bevétel önmagában ettől, ráadásul új adóalanyok felderítése ebben az adónemben törvényileg kizárt, a hatósági adómegállapítás okán. c) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Index % Adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok ,6 Építésügyi, környezetvédelmi bírság ,8 Helyszíni és szabálysértési bírság ,4 Talajterhelési díj 261 Önkormányzati egyéb helyiség bérbeadása Közterület-használati díj ,9 Összesen ,8 III. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása Eredeti Módosított Index Teljesítés % Normatív hozzájárulás ,0 Központosított támogatások ,0 Normatív kötött támogatások ,0 Egyéb központi támogatás ,0 Költségvetési támogatás összesen ,0 A közszolgálati dolgozók az év folyamán bérkompenzációban részesültek (egyéb központi támogatás). Az Önkormányzat és az intézmények több esetben sikerrel pályáztak az alábbi kötött felhasználású támogatásokra: Prémium Évek program, 8

9 közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, nyári gyermekétkeztetés. IV. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök és immateriális javakkal kapcsolatos bevételek Eredeti Módosított Teljesítés Index % Tárgyi eszközökkel 354,3 kapcsolatos bevétel Összesen ,3 A Hajrá Újpest Városfejlesztési program keretében megvalósuló Újpesti Uszoda beruházásának ÁFA részét az Önkormányzat NAV állásfoglalás alapján visszaigényelte, eFt értékben. (megjelenése a rendelet-tervezet 1/b., 2. sz. mellékletében) 2. Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei (felújítási alap igénybevétele) Eredeti Módosított Teljesítés Index % ,6 3. Pénzügyi befektetések bevételei : Eredeti Módosított Teljesítés Index % Osztalék bevételek ,1 Ebből: - OTP ÉMÁSZ Telekom MOL Forrás 96 Összesen ,1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek mindösszesen teljesültek. 9

10 V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Önállóan működő és gazdálkodó intézmények működési célú átvett pénzeszközei Önállóan működő és gazdálkodó Eredeti Módosított intézmények Teljesítés Index % Szociális Foglalkoztató Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei ,1 UKK Szociális Intézmény ,2 Polgármesteri Hivatal Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ ,0 Ady Endre Művelődési Központ Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ ,2 Intézmények mindösszesen ,2 Önkormányzat ,4 Kerület összesen ,6 a.) Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközei Eredeti Módosított Teljesítés Index % Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervezetektől Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozásoktól ,7 Működési célú pénzeszköz átvételek mindösszesen ,4 2. TB Alapoktól átvett pénzeszközök Eredeti Módosított Teljesítés Index % SZEI OEP finanszírozás ,0 10

11 Az OEP pénzeszközök normatív, valamint elszámolás alapján érkeznek az intézményhez, melyet csak az OEP által finanszírozott feladatok működési kiadásaihoz használhatnak fel. 3. Polgármesteri Hivatal felhalmozási célú átvett pénzeszközei Eredeti Módosított Teljesítés Index % Otthonteremtési támogatás KMOP /B_2. óvodai EU pályázat ,8 KMOP-5.2.2/B Nagyvárosi Jövő - Új Főtér ,0 KMOP-4.5.3Király u. akadálymentesítés ,0 KMOP-5.3.0/A Szakrendelő felújítás ,9 VI. Véglegesen átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Újpesti Cseriti számlájára adományként befolyt összeg 2 440eFt. VII. Támogatási kölcsönök visszatérülése Eredeti Módosított Teljesítés Index % Kölcsönök visszatérülése ,6 A közalkalmazottaknak és köztisztviselőknek lakásvásárlásra, illetve korszerűsítésre nyújtott kamatmentes munkáltatói kölcsön visszafizetése. VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Eredeti Módosított évi felhasználás Intézmények Önkormányzat évi pénzmaradvány összesen

12 Az intézményeknél a évi eft pénzmaradvány felhasználás összetétele a következő: Intézmény megnevezése évi Felhasználás Eltérés Ady ÁMK G. I SZEI Szociális Foglalkoztató UGYIH Intézmények összesen IX évi korrigált pénzmaradvány évi helyesbített pénzmaradvány Túlfinanszírozás Alulfinanszírozás Pénzmaradványt terhelő elvonás Állami tám. visszafizetés évi módosított ( ) Intézmények Önkormányzat Összesen A tárgyévi módosított pénzmaradvány összege tartalmazza az intézményi alulfinanszírozások összegét, valamint a visszafizetendő normatív állami támogatás összegét. Az intézmények korrigált pénzmaradványát részletesen a 13. sz. melléklet tartalmazza. Az intézményi módosított (az alulfinanszírozások összegét is tartalmazó) pénzmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, illetve szabadon felhasználható részét a 14. sz. melléklet tartalmazza. Az előterjesztő javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az intézmények működőképességének biztosítása érdekében a évi alulfinanszírozások összegét az Önkormányzat utalja át. 12

13 Az intézmények pénzmaradványa az alábbiak szerint alakult: Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány Elvonásra javasolt pénzmaradvány Negatív pénzmaradvány Összesen Óvodák Iskolák Egyéb oktatási intézmények Oktatási ágazat összesen Piac G. I. Központ Bölcsődék Gazdasági Intézmény mindösszesen Szociális Foglalkoztató SZEI Újpesti Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Intézmények mindösszesen

14 KIADÁSOK I. Működési kiadások 1. Önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények kiadásai 1. Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Eredeti 14 Módosított Teljesítés Index % - Személyi juttatások ,0% - Munkaadókat terhelő járulékok ,0% - Dologi kiadások ,0% - Pénzeszköz átadás ,0% - Egyéb támogatás - Ellátottak támogatása - Felújítás ,0% - Felhalmozás ,0% Kiadások összesen ,0% 2. Gazdasági Intézmény és önállóan működő intézményei - Személyi juttatások ,0% - Munkaadókat terhelő járulékok ,9% - Dologi kiadások ,1% - Pénzeszköz átadás ,9% - Egyéb támogatás 0 - Ellátottak támogatása ,0% - Felújítás ,7% - Felhalmozás ,5% Kiadások összesen ,8 3. Ady Endre Művelődési Központ - Személyi juttatások ,0 - Munkaadókat terhelő járulékok ,0 - Dologi kiadások ,0 - Pénzeszköz átadás ,0 - Egyéb támogatás - Ellátottak támogatása - Felújítás ,0 - Felhalmozás ,0 Kiadások összesen ,0 4 Szociális Foglalkoztató - Személyi juttatások ,4 - Munkaadókat terhelő járulékok ,1

15 - Dologi kiadások ,7 - Pénzeszköz átadás ,0 - Egyéb támogatás - Ellátottak támogatása - Felújítás 0 - Felhalmozás ,0 Kiadások összesen ,9 5. Szociális Intézmény - Személyi juttatások ,9 - Munkaadókat terhelő járulékok ,6 - Dologi kiadások ,2 - Pénzeszköz átadás ,0 - Egyéb támogatás - Ellátottak támogatása ,9 - Felújítás ,3 - Felhalmozás Kiadások összesen ,6 6. Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidő Központ - Személyi juttatások ,0 - Munkaadókat terhelő járulékok ,0 - Dologi kiadások ,0 - Pénzeszköz átadás ,0 - Egyéb támogatás - Ellátottak támogatása - Felújítás ,5 - Felhalmozás ,4 Kiadások összesen ,3 7. Polgármesteri Hivatal - Személyi juttatások ,3 - Munkaadókat terhelő járulékok ,7 - Dologi kiadások ,9 - Pénzeszköz átadás 0 - Egyéb támogatás , - Ellátottak támogatása - Felújítás 0 - Felhalmozás ,5 - Támogatási kölcsönök nyújtása ,0 Kiadások összesen ,0 8. Újpesti Kulturális Központ - Személyi juttatások ,7 - Munkaadókat terhelő járulékok ,0 - Dologi kiadások ,6 - Pénzeszköz átadás - Egyéb támogatás 15

16 - Ellátottak támogatása - Felújítás ,0 - Felhalmozás ,1 Kiadások összesen ,4 Intézmények összesen - Személyi juttatások ,8 - Munkaadókat terhelő járulékok ,3 - Dologi kiadások ,6 - Pénzeszköz átadás ,7 - Egyéb támogatás ,9 - Ellátottak támogatása ,8 - Felújítás ,6 - Felhalmozás ,8 - Támogatási kölcsönök nyújtása ,5 Kiadások mindösszesen ,1 9. Önkormányzat - Személyi juttatások ,3 - Munkaadókat terhelő járulékok ,0 - Dologi kiadások ,7 - Pénzeszköz átadás ,5 - Egyéb támogatás ,4 - Ellátottak támogatása ,3 - Felújítás ,8 - Felhalmozás ,1 - Tartalék (pénzforg. nélküli) ,0 - Támogatási kölcsönök nyújtása Kiadások összesen ,9 Önkormányzat mindösszesen - Személyi juttatások ,8 - Munkaadókat terhelő járulékok ,4 - Dologi kiadások ,3 - Pénzeszköz átadás ,7 - Egyéb támogatás ,3 - Ellátottak támogatása ,1 - Felújítás ,7 - Felhalmozás ,0 Tartalék (pénzforg nélküli) ,0 Támogatási kölcsönök nyújtása ,6 Kiadások mindösszesen ,5 Az intézmények gazdálkodására egész évben a takarékosság volt jellemző, kiadási aikat nem lépték át. Az intézményi részletes beszámolók a nagy terjedelemre való tekintettel nem képeznek mellékletet, eredetben megtekinthetőek a Költségvetési Osztályon. 16

17 2. Az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési kiadások a) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok az Önkormányzatnál Eredeti Módosított Teljesítés Index % Alapilletmény ,9 Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok Teljes munkaidőben fogl. rendszeres szem. jutt. összesen ,7 Részmunkaidőben fogl. rendszeres szem. jutt Rendszeres szem. jutt. összesen ,7 Jutalom (normatív) ,1 Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, helyettesítési díj Egyéb munkavégzéshez kapcs. juttatások ,5 Teljes munkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen ,7 Részmunkaidőben fogl. munkavégzéshez kapcs. jutt. 581 Munkavégzéshez kapcs. jutt. összesen ,3 Végkielégítés Jubileumi jutalom ,8 Biztosítási díjak 31 Egyéb sajátos jutt ,1 Teljes munkaidőben fogl. sajátos jutt. összesen ,3 Részmunkaidőben fogl. sajátos jutt. összesen 133 Foglalkoztatottak sajátos jutt. összesen ,8 Üdülési hozzájárulás Közlekedési ktg. térítés 899 Étkezési hozzájárulás ,1 Egyéb ktg. térítés és hozzájárulás ,3 17

18 Teljes munkaidőben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen ,9 Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcs. ktg. térítés összesen 137 Személyhez kapcs. ktg. térítés összesen ,1 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális juttatásai 200 Teljes munkaidőben fogl. nem rendszeres személyi juttatások ,8 összesen Részmunkaidőben fogl. nem rendszeres személyi juttatások összesen 851 Nem rendszeres személyi juttatások összesen Állományba nem tartozók juttatásai ,6 Személyi juttatások összesen ,3 Járulékok ,0 b) Személyi kiadások és munkaadókat terhelő járulékok a Polgármesteri Hivatalnál Eredeti Módosított Teljesítés Index % Személyi juttatások összesen ,2 Járulékok ,7 Az Önkormányzat és a Polgármesteri hivatal szétválasztása során a személyi kiadásokat és munkaadókat terhelő járulékokat a Magyar Államkincstár útmutatási alapján a Polgármesteri hivatal keretei között kellett eredeti ként tervezni. Az év folyamán történt módosítások alapján a bérelemek több részét sorolta át az Államkincstár önkormányzati kategóriába, így fordulhatott elő, hogy a személyi juttatások teljesítése jóval meghaladja a tervezett mértéket az Önkormányzatnál. A Polgármesteri Hivatalnál ez a tendencia fordított, mivel a bérelemek nagysága nem, csak a bérszámfejtés helye változott. 18

19 c) Az Önkormányzat dologi kiadásai Eredeti Módosított Teljesítés Index % Irodaszer, nyomtatvány ,0 Könyv ,0 Folyóirat ,0 Egyéb információhordozó ,0 Tüzelőanyag ,0 Hajtó- és kenőanyag ,0 Szakmai anyagok ,0 Kis értékű tárgyi eszk ,0 Munka-, védőruha ,0 Egyéb anyagbeszerzés ,0 Készlet beszerzés összesen ,0 Nem adatátviteli célú távközlési díjak ,0 Adatátviteli célú távközlési díjak ,0 Egyéb komm. szolg ,0 Kommunikációs szolgáltatások összesen ,0 Vásárolt élelmezés ,0 Bérleti és lízingdíjak ,0 Szállítás ,2 Gázenergia ,0 Villamos energia ,0 Távhő és meleg víz ,0 Víz és csatornadíjak ,0 Karbantartás, kisjavítás ,9 Egyéb üzemeltetési, fenntart. szolg ,6 Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n belülre 246 Továbbszámlázott szolgáltatás kiadásai Áht-n kívülre 22 Pénzügyi szolgáltatások Szolgáltatási kiadások összesen ,3 Vásárolt közszolgáltatások ,2 Vásárolt termékek ÁFÁ-ja ,6 Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA befizetése Értékesített tárgyi eszk. ÁFA bef

20 ÁFA összesen ,3 Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció ,9 Reklám ,3 Kiküldetés, reprezentáció, reklám összesen ,3 Szellemi tevékenység végzésére kifizetés ,0 Egyéb dologi kiadások ,4 Dologi kiadások összesen ,0 Egyéb befiz. kötelezettség ,0 Különféle ktg. vetési befizetések összesen ,0 Munkáltató által fizetett SZJA ,5 Helyi adók, egyéb díjak 132 Díjak, egyéb befizetések ,9 Adók, díjak összesen ,5 Kamat kiadások ÁHT-n kívülre ,8 Egyéb folyó kiadások összesen ,8 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen ,7 d) A Polgármesteri Hivatal dologi kiadási között szereplő egyes tételek részletes bemutatása a költséggazdák beszámolói alapján Szociális feladatok Aktív korúak ellátása évben az aktív korúak ellátására előirányzott összeg eft, a felhasználás eft volt. Az ellátási formán belül a rendszeres szociális segélyre előirányzott összeg eft, a tényleges felhasználás eft, míg a foglalkoztatást helyettesítő támogatás esetén az eft, a felhasználás eft volt. Az ellátáson belüli átrendeződést A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény január 1-jén hatályba lépett módosítása okozta. A korábbi szabályozás értelmében az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján az 55. életévét betöltötte, rendszeres szociális segélyre volt jogosult. A módosítást követően jogosultságot az az aktív korúak ellátására jogosult személy szerezhet, aki a rá irányadó nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti. Az iratanyagok évi felülvizsgálata során ügyfeleink egy része, aki korábban rendszeres szociális segélyben részesült, foglalkoztatást helyettesítő támogatásra lett jogosult. Ez utóbbi támogatás esetén további mozgás volt tapasztalható. 166 fő esetén a 30 napos munkaviszony, ill. aktivitás hiánya miatt meg kellett szüntetni az ellátást, továbbá új segélyezettek bővítették az ellátottak körét. Lakbértámogatás január 1-jén módosult a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2003. (VII.16.) önkormányzati rendelet. A módosítás értelmében változtak a lakbértámogatásra vonatkozó szabályok, melynek oka az önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adására és a bérleti díjak mértékére vonatkozó 20

21 szabályozás változása volt. Az ok tervezése során a jogszabály módosítás hatása, valamint a támogatottak számára, a támogatás mértékére vonatkozó adatok még nem álltak rendelkezésre. A lakbértámogatásban részesülők száma január hónapban 12 fő volt, míg december hónapban 79 főre emelkedett, így a támogatásra kifizetett összeg jelentősen alacsonyabb volt a tervezettnél. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult ügyfeleink évente két alkalommal, gyermekenként 5 800,- Ft összegű támogatásban részesülnek. A évben hatályba lépett jogszabály módosításnak eleget téve az augusztus hónapra tekintettel járó ellátást pénzben, az október hónapra tekintettel járó ellátást, pedig természetbeni formában fizettük ki ügyfeleink részére. Az utalvány esetében pénzmozgás nem történt, ezért a kiutalt segélyek összegében kizárólag az augusztus hónapra tekintettel megállapított összeg szerepel. Fűtéskorszerűsítési támogatás E támogatási forma egy, már meglévő, korszerűtlen fűtési rendszernek, földgázüzemű fűtési módra történő átalakításához, kiépítéséhez nyújtható hozzájárulás. A támogatás pályázat útján nyerhető el évben pályázat kiírására, érdeklődés hiányában nem került sor. Ápolási díj Az önkormányzati ápolási díj megállapítását igénylők számában a és évet összehasonlítva jelentős növekedés állapítható meg évben a havi átlag létszám 165 fő volt, míg évben ez a szám 191 főre emelkedett. Az túllépést az igénylők számában bekövetkezett növekedés okozta. 21

22 Ügyviteli, jogi, vagyongazdálkodási és egyéb igazgatási feladatok Az Ügyviteli Irodán a postaköltség, valamint a selejtezési munkák kötelezettségvállalása történik évre az eft volt, a teljesítés eft. A selejtezési munkákra előirányzott eft elegendő volt a feladat elvégzéséhez évben a Jogi és Képviselői Iroda közreműködésével 56 db bírósági eljárás indult, melyből 27 peres eljárás volt, a végrehajtási törvény szerinti kiürítés érdekében 29 eljárás indult. 39 új fizetési meghagyás került kibocsátásra. A peres eljárások közül kiemelkedő az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások kiürítése, az elmaradt bérleti díj megfizetése érdekében indított peres eljárások. Jelenleg folyamatban lévő követeléseink mintegy eft és járulékai. Fentieken túl folyamatban van a kibocsátott fizetési meghagyások nagy részét képező az Önkormányzat által a DHK Díjhátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. részére megfizetett eft távhő szolgáltatási díj hátralék bérlőkre történő áthárítása. A Főtáv Zrt. távhőszolgáltatást nyújt Budapest területén, amely szolgáltatásért fizetendő díjkövetelését a DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.-re ruházza át. A távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. tv. 44. (3) bekezdése alapján az Önkormányzat, mint helytállásra kötelezett, tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek esetében a szolgáltatási díj bérlő vagy használó által történő megfizetéséért helytállási kötelezettséggel tartozik. A peres eljárások költségei szakértői díj, ügygondnoki díj, végrehajtási díjelőleg, perköltség, stb évben az Önkormányzat költségvetésének a Jogi és Képviselői Iroda egyes költségvetési ai terhére kerültek kifizetésre. A évben indult eljárásokon kívül, a már folyamatban lévő peres eljárásokban 47 alkalommal vettek részt az Iroda munkatársai tárgyaláson. Több esetben megbízott ügyvédek járnak el, akiknek megbízási díját fedezte a költségvetési keret. A Jogi és Képviselői Irodán működő TAKARNET szolgáltatást 268 alkalommal vették igénybe a munkatársak. A Vagyongazdálkodási Osztály év decemberében alakult meg. A szervezet létrehozásának egyik fő indoka a különböző forgalomképességű ingatlanok/vagyontárgyak, különféle hasznosításának egy egységhez történő telepítése volt, amely ez által a döntéshozók információkhoz jutását meggyorsította, valamint a központi és önkormányzati adatszolgáltatások teljesítését is hivatott volt megkönnyíteni. Egyidejűleg a Budapest Főváros Kormányhivatalának Földhivatalával együttműködés kezdődött a közhiteles ingatlannyilvántartási adatok informatikai úton való szolgáltatása érdekében. A földhivatali adatok alapján lehetőség van az ingatlan-vagyon állomány teljes körű ellenőrzésére, az esetleges ellentmondások, eltérések, nem megfelelő bejegyzések kiszűrésére és a javítások kezdeményezésére. Ún. fizikai adattárak felvételét is megkezdtük, valamennyi önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében tulajdoni lap és térkép másolat, mint alapadat, továbbá a rendelkezésünkre álló releváns iratok egy gyűjtőbe/mappába helyezésével, helyrajzi számonként, amely a gyors adat és információszolgáltatást hivatott biztosítani. Határidőre elkészült az OSAP számú kataszteri jelentés is. Az osztály korábbi feladataiból egyes helyiséggazdálkodási feladatok és a közterületi ügyek megmaradtak és ide került az Önkormányzat biztosítási ügyeinek intézése is. 22

23 Az Újpesti Közterület-felügyelet feladatai: A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott, engedélyhez, illetve útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése. A közterületek rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása. Jogellenes állapot jelzése, illetve intézkedés kezdeményezése, ha a szükséges eljárás más hatóság /szerv/ hatáskörébe tartozik. A közterületen jogosulatlanul, jogszabályellenesen elhelyezett építmények, tárgyak eltávolításának kezdeményezése. Közreműködés a közterület, az épített és természeti környezet védelmében. Az Állategészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátása. Közreműködés a közrend, közbiztonság védelmében. A Felügyelet jogszabályban meghatározott közlekedésrendészeti feladatai: a) A mozgásában korlátozott személyek parkolási, behajtási engedélyeinek ellenőrzése, visszaélés esetén külön jogszabályban meghatározottak szerint szankcionálás, az engedély kiadójának értesítése. b) A Képviselő-testület rendeletének felhatalmazása alapján és szabályai szerint kerékbilincs alkalmazása közterületen szabálytalanul elhelyezett járművekre. c) A rendőrhatóság értesítése mellett a közúti közlekedés szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben és felhatalmazás alapján, a közút kezelőjének megbízásából a járművek közterületről való eltávolítása iránti intézkedés (jelenleg nincs). d) A közút kezelőjének megbízása alapján, a közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolítása iránti intézkedés. Városüzemeltetési feladatok Intézmények karbantartása A Gazdasági Intézmény kezelésébe tartozó, 54 db önállóan működő intézmény üzemeltetésével kapcsolatos karbantartási, javítási munkálatait részben közbeszerzési eljáráson nyertes kivitelezők, részben a Képviselő-testület döntésének megfelelően az Újpesti Városgondnokság Kft. végezték el. Ez utóbbi munkafolyamatot az osztály koordinálja, a karbantartási, javítási munkák az intézményekből érkezett hibabejelentők alapján kerültek megrendelésre. Emellett az osztály ellátta a Polgármesteri Hivatal épületeinek karbantartását, valamint a Gazdasági Intézményen kívül- az intézményi felújítások műszaki ellenőrzését évben eft-ot fordítottunk az intézmények javítási, karbantartási munkálataira. Híd ellenőrzés, szemle A kerület kezelésében három közúti híd van. Hídszemlére a eft költségvetési összegből eft került kifizetésre. Egyéb városüzemeltetési feladatok A 2012-es költségvetési keretből eft került felhasználásra az alábbi tevékenységekre: karácsonyi díszkivilágítás; kisállat tetem elszállítás; közterületi órák üzemeltetése, karbantartása; kutyafuttatók építése; közvilágítási oszlopok használati díja; utcanév táblák cseréje; városüzemeltetési általános feladatok; 23

24 zöldhulladék zsák lakossági akció. Veszélyes hibahelyek elkorlátozása Az eredeti költségvetésben szereplő 500 eft-hoz képest a Városüzemeltetési Osztály 292 eftot fordított veszélyes hibahelyek elkorlátozására. Parkfenntartási munkák 1. A nagygép-igényű parkfenntartási munkák közbeszerzési eljárásán az alábbi munkálatok valósultak meg: Muskátli közvilágítási oszlopokon: A növények kihelyezése a közbeszerzési eljárás lezárulása után, a vegetációs időszakban relatíve későn történt. Ennek ellenére a viszonylag elhúzódó, enyhe ősznek is köszönhetően sokáig, október végéig kint voltak a növények. Emiatt azonban többször kellett locsolni, bár az őszi hónapokban csökkenő gyakorisággal. Nagyon sok veszélyes fa ügyében intézkedtünk. Az év közepén voltak erős szelek, nagy esők, kerületünkben két ízben kellett azonnali intézkedést kérni emiatt. A évben a kerületi oktatási intézményekben is végeztünk faápolási munkát. A növényállomány cseréje több év munkája lehet évben a nagyon forgalmas Megyeri úton, a hiányzó fahelyekbe ültettünk fákat, és a szintén nagyon sokak által használt Bőröndös sétányon végeztünk nagyobb mérvű fapótlást. Ez utóbbi helyen a szintén tavaly létesült parkoló fásítását is elvégeztük. 2. Egyéb feladatok: Muskátli kiosztása lakosság számára: a korábbi évektől eltérően nagyobb színválasztékot biztosítottunk. A kezdeményezés elnyerte a lakosság tetszését. A beszerzésre az Újpesti Városgondnokság Kft.-t kértük fel. A cég munkatársai a kiosztásban az Újpesti Közterület-felügyelettel és az Újpesti Vagyonőr Kft.-vel együtt vettek részt. Lakossági, intézményi növényosztás közterület-szépítéshez: a közterület-szépítési akcióban 215 lakossági kérelem érkezett. A kérések döntő többségét sikerült teljesíteni. Szükséges lett volna talajjavító anyag és fűmag biztosítása is. Ezek magas költsége a költségvetésben nem volt tervezett, ezért talajjavító anyagot évben csak az intézmények számra tudtunk biztosítani. A beszerzésre az Újpesti Városgondnokság Kft.-t kértük fel. A cég munkatársai a kiosztást is lebonyolították. Komposztakció lakosságnak és intézményeknek: a feladat megoldásához az FKF Zrt.- től kaptunk támogatást (2 000 eft-ot). Saját forrásból a szakmai támogatást és a szakmai tájékoztató anyagokat fedeztük. Az akció rendkívül sikeres volt, ezért mind az FKF Zrt. további támogatására, mind saját forrásból történő támogatásra szükség van. Zöldhulladék-gyűjtő zsák juttatása lakosságnak, intézményeknek: a kerületben a lakosság által fenntartandó közterületeken, valamint az intézményekben keletkező zöldhulladék gyűjtésének és elszállításának támogatására biztosítottuk a zsákokat, melyeket az FKF Zrt. (bizonyos területeket, pl. a káposztásmegyeri lakótelepet leszámítva) szállít el komposztálóhelyre. Ingatlankezelés, forgalmazás január 01-től Újpesti Vagyonkezelő Zrt eddigi feladatait közszolgáltatási szerződés keretében látja el, melyet a Képviselő-testület december 15-én hagyott jóvá, az új szerződés életbe lépésével, január 1-jével hatályát vesztette a idő által már jócskán túlhaladott un. Vagyonkezelési Szerződés. Az új Közszolgáltatási szerződés megalkotásának célja egy korszerűbb, átláthatóbb, tervezhetőbb vagyonkezelési, hasznosítási rendszer 24

25 létrehozása volt. A korábbi gyakorlattól eltérően (utólagos elszámolás) fontos új elem, hogy az előre megtervezett feladatokhoz kapcsolódó támogatást az év 12 hónapjára az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében határozza meg, s a jóváhagyott támogatást egyenlő részenként bocsátja a Vagyonkezelő rendelkezésére, a közszolgáltatási tervben meghatározott feladatok elvégzéséhez szükséges források kiegészítésére. Tekintettel arra, hogy az UV Zrt. által jóváhagyásra beterjesztett közszolgáltatási terv konkrét elvégzendő tevékenységeket tartalmaz, annak figyelemmel kísérése, illetve ellenőrzése is egyszerűsödik, transzparenssé vált. A közszolgáltatási szerződés alapján a közszolgáltatónak első alkalommal január 31-ig kellett benyújtania a közszolgáltatási tervet, mely az eddigieknél részletesebben, és átláthatóbban tartalmazta az ingatlanállománnyal kapcsolatban tervezett bevételeket, költségeket és ráfordításokat. A Közszolgáltató a Közszolgáltatási Kötelezettség teljesítése során felmerült - Közszolgáltatási Kötelezettségekhez és ingatlanokhoz közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó költségek és ráfordítások, valamint az Ésszerű Nyereség fedezetének Közszolgáltatási Kötelezettségből eredő bevételekkel nem biztosított részére költségkiegyenlítésre, az Önkormányzat az azt meghaladó részre pedig visszatérítésre jogosult. A Közszolgáltató könyvvizsgáló által elfogadott éves beszámolójának elkészítését követő 30 napon belül, de legkésőbb minden naptári év május 31. napjáig, tehát május 31-én köteles az előző évi Kompenzációval, illetve visszatérítéssel elszámolni es év során a költségvetésben megállapított kompenzáció mértéke eft és eft tartalék volt. A tartalék felhasználására az Képviselő-testület vonatkozó határozataiban év közben szabott új fejlesztési feladatok előkészítése ill. végrehajtása során került sor, a felmerült költségek fedezésére. Közfoglalkoztatás Eredeti Módosított Teljesítés Index % Személyi kiadások ,7 Munkaadókat terhelő ,7 járulékok Dologi kiadások ,3 Mindösszesen ,3 A közfoglalkoztatás jogszabályi feltételei jelentősen megváltoztak a évben. Megszűnt a közcélú/közhasznú foglalkoztatás, helyettük közfoglalkoztatás lett rövid és hosszú időtartamú foglalkoztatással. A két forma közötti jelentős különbséget a foglalkoztathatók köre, a foglalkoztatási időtartam és a napi munkaidő jelenti. Mindkét foglalkoztatási formára a Munkaügyi Központoknál lehetett pályázni. Külön keretösszeg állt rendelkezésre a hosszú, illetve rövid időtartamú foglalkoztatásra. A rövid időtartamú foglalkoztatásnál a 3 hónapos, napi 4 órában történő foglalkoztatást preferálták. Az átállást megnehezítette, hogy az addigi gyakorlat szerint a közcélú foglalkoztatás esetében engedélyezett volt az áthúzódó foglalkoztatás, azzal a megszorítással, hogy a foglalkoztatott nem dolgozhat egy évnél tovább. Ezzel a rendszerrel megoldható volt, hogy az elvégzendő munkákra mindig legyen megfelelő létszámú és felkészültségű munkavállaló/dolgozó. A Kormány az átmeneti időről úgy rendelkezett, hogy az áthúzódó, napi 8 órás munkaidőben foglalkoztatottakra is ad támogatást január-február hónapokra, de a hosszabb időtartamú foglalkoztatási keretösszeg terhére évben a foglalkoztatottakkal kötött munkaszerződéseknek azonban nem mindegyike szűnt meg ezekben a hónapokban, 25

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FİVÁROS IV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi zárszámadására Tisztelt Képviselı-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK

2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK Budapest XV. ker. Önkormányzat Intézmény: Egyesített Szociális Intézmény 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERV INTÉZMÉNYI KIADÁSOK adatok eft-ban Engedélyezett álláshelyek száma összesen (fő): 159,25 -pedagógus

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

ELŐTERJESZTÉS. Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz ELŐTERJESZTÉS Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2011. év első féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 79. (1) bekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 30JICC6 Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros XVI.

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester. Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármester Szöveges beszámoló a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról készített éves beszámolóhoz BUDAPEST 2015 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK

RENDELET TARTALOM. Kiadások TÁMOGATÁSOK, PÉNZESZKÖZÁTADÁSOK MELLÉKLET DOLOGI KIADÁSOK RENDELET Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 6/2002. (10. 01.) Ör. számú rendelete Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 2002. évi költségvetésérõl szóló 25/2001. (12. 17.) Ör. sz. rendeletének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 215. február 23-i soros ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Alcsútdoboz Település Önkormányzat 214.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ TESTÜLETÉNEK T Á J É K O Z T A T Ó SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSÁNAK

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalma: I. A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Békés Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítésérıl és a 2009. évi költségvetésrıl szóló 4/2009.(II.13.) KT. rendelet módosítása Elıkészítette: Tárnok

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető

Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. ügyvezető 1 Nagykovácsi Víziközmű Kft KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Nagykovácsi, 2011. április 25. Oszoly Tamás ügyvezető 2 Kiegészítő melléklet Nagykovácsi Viziközmű Kft 2011. év 1998. december 16-án

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzat

Letenye Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8868 Letenye Kossuth L. u. 10. Tel.: 93/544-989 Letenye Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Megtárgyalta: Pénzügyi Bizottság - 1 - Letenye Város Önkormányzat önállóan működő

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0%

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A.+B.) 19 419 822 45 982 299 43 214 957 94,0% A /2015. (V.28.) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának bevételeiről és kiadásairól 1.a számú melléklet eft-ban Sorszám Megnevezés 1. 2. 3. 4. 5. 6. BEVÉTELEK I.

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I

I. AZ ÖNKO R M Á N Y Z A T KÖLTSÉG V E T É S É N E K ELŐIRÁN Y Z A T A I Paks Város Önkormányzata 10/2008. (III. 14.) számú rendeletének részletes indokolá s a Paks Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről és a költsé gveté s végrehajtá s á n a k rendjéről I. AZ ÖNKO

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről

Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-i ülésére Előterjesztő: Stayer

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése

Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága 2013. évi költségvetése Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. ÉVI SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ SZEGED, 2011. ÁPRILIS 15. HORVÁTH ANDRÁS ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési forma:

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,...,

1 ^2efWT. Budapest...,.,,,.,...,.,..,.,..., Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése 1 ^2efWT. Budapest....,.,,,.,.....,.,..,.,..., Tárgy: Javaslat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz.

Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei. Hatályos: 2014. március 15-étől. Nysz. Autóbuszos személyszállítás vagyoni biztosíték biztosításának általános szerződési feltételei Hatályos: 2014. március 15-étől Nysz.: 17682 Tartalomjegyzék I. A biztosítási szerződés alanyai....3 II. Biztosítási

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

PATAQUA KFT Sárospatak

PATAQUA KFT Sárospatak PATAQUA KFT Sárospatak Beszámoló a társaság működéséről 2011. Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Fürdő... 4 Szálláshelyek... 6 Termál Kemping... 6 Üdülőházak... 7 Mobilház... 7 Tájház... 7 Újhutai Ifjúsági

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

2010. évi zárszámadási beszámoló

2010. évi zárszámadási beszámoló Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: iskola@szrszki.hu

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (III..) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet áról

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. április 22.-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzatának./2009.( ) rendelete a 2008. évi költségvetésrıl szóló

Részletesebben