Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere"

Átírás

1 Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda Megtárgyalta: Valamennyi Szakbizottság Törvényességi véleményezésre bemutatva: március 27.

2 Tisztelt Közgyűlés! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 88. (1) bekezdésben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 7. -a és 10. -a, valamint a Nemzetgazdasági Minisztérium Módszertani Útmutatójában foglaltak alapján a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót az alábbiak szerint foglaljuk össze: A december 31-ig hatályos szabályok értelmében a helyi önkormányzat költségvetése összevontan tartalmazta az önkormányzat, az önkormányzat hivatala, a hozzá rendelt helyi nemzetiségi önkormányzatok és Társulások költségvetését is. Ez a helyzet az átláthatóságot részben rontotta. Az Országgyűlés által december 23-án elfogadott Áht. és a végrehajtására kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) tartalmazza az önkormányzati alrendszer gazdálkodására vonatkozó január 1-től hatályos új szabályokat. Az Országgyűlés által év végén tömegesen és nagyszámban elfogadott törvények (pl. Áht., Ávr., Ötv.) több paragrafusa és bekezdése egymásnak ellentmondott, több pontja nem, vagy nehezen volt értelmezhető. A kapkodó, előkészítetlen törvényhozás miatt a hibák egy részét egész évben javítgatták. Az Áht. és Ávr. szerinti új szabályozás egyik lényeges alapelve volt az egységes szabályok kialakítása, a kivételek számának csökkentése. Az Áht. 23. (2) bekezdésének a) és b) pontja szerint elkülönülnek egymástól a helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai. Elkülönültek továbbá a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek (ide értve a polgármesteri hivatalt is) költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai, valamint a nemzetiségi önkormányzatok, társulások gazdálkodásai. Szervezeti változások évben Szeged Város Önkormányzatának két költségvetési intézménye szűnt meg a december 31-én: a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság és a Szegedi Vadaspark. A Hivatásos Tűzoltóság vagyona a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére rendben, a törvényi előírásoknak megfelelően került átadásra. A megszűnt Vadaspark vagyona az alapító Szeged Város Önkormányzatra szállt vissza és eszközeinek döntő hányadát - közfeladat ellátás keretében az önkormányzati tulajdonban álló Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft üzemelteti tovább, illetve a megszűnt intézményi vagyon kisebb részéből eft eszköz került apportálásra a Kft. számára. 100%-os önkormányzati cégként január 1-jével kezdte meg a működését a Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. A helyi nemzetiségi önkormányzat nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselőtestületének működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni. Ennek megfelelve a nemzetiségi önkormányzatokkal - az eddig is elkülönítetten vezetett nyilvántartások alapján - a vagyon elszámolása, átadása mind a 11 nemzetiségi önkormányzattal megtörtént január 1-től a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézményként működik. Szeged Város évi zárómérleg vagyonába nem tartozik bele a év végi zárómérleghez képest a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, a Szeged- Algyő Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás és a Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás sem. Ezek 2

3 közül a Szeged és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társulás június 30-i napra vonatkozóan kimondta megszűnését és beolvadását a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásba. A évi költségvetési kiadási előirányzatokra év végig vállalt, szakmailag, pénzügyileg még nem teljesített kötelezettségek az önkormányzat évi eredeti költségvetésébe kerültek beépítésre. A évi módosított rendeletben feltüntetett bevételi és kiadási előirányzatok a zárszámadás előtti módosításban szereplő költségvetési előirányzatoktól eltérnek a zárlati munkálatok során elvégzett Kincstári egyeztetések miatt. Az önkormányzati központi gazdálkodásnál átcsoportosítás történt a Támogatás értékű bevételek és a Működési, felhalmozási támogatások között, a Működési, felhalmozási támogatások sora nőtt eft-tal és ezzel együtt nőtt a Dologi kiadás és a Dologi jellegű kiadások sor is. A költségvetési szerveknél átcsoportosítás történt az Intézményi működési bevételek és Felhalmozási és tőkejellegű bevételek közt, valamint a kiadási oldalon a Munkaadókat terhelő adók, Dologi kiadás és a Dologi jellegű kiadások között. I. Önkormányzati (központi) gazdálkodás költségvetési bevételei 1. Költségvetési bevételek A bevételszerző lehetőségek feltárásáról, a bérleti díjak és a térítési díjak megállapításáról, a követelések behajtásáról, az egyéb sajátos bevetélek növeléséről és módosításáról az alábbi rendeletek tartalmaznak rendelkezéseket: november 24. közgyűlés 1./ A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 2./ A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló 22/2004. (VI.15.) Kgy. rendelet módosítása 3./ Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 4./ A távhőszolgáltatásról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 16/2003. (IV.30.) Kgy. rendelet módosítása 5./ A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII.22.) Kgy. rendelet módosítása 6./ A helyi adórendeletek felülvizsgálata 7./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása december 16. közgyűlés 1./ A fizető parkolási rendszerről szóló 25/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 2./ A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló 22/2004. (VI. 15.) Kgy. rendelet módosítása 3./ Az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2010. (VI. 30.) önkormányzati rendelet módosítása 4./ A helyi tömegközlekedési díjak megállapításáról szóló 50/1997. (XII. 22.) Kgy. rendelet módosítása 5./ A tápéi komp évi viteldíjainak meghatározása 6./ A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 57/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel módosított 42/2000. (IX. 14.) Kgy. rendelet 2. számú mellékletében foglalt, a temetkezés legmagasabb hatóság díjainak módosítására irányuló javaslat 3

4 2012. február 24. közgyűlés 1./ Az Önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006. (XII.13.) Kgy. rendelet módosítása 2/ Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 17/1994. (IV.26.) Kgy. rendelet módosítása 3./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 24/2011. (X.4.) önkormányzati rendelet módosítása 4./ A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 58/2006. (XII.14.) Kgy. rendelet módosítása 5./ Egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI.30.) Kgy. rendelet módosítása 6./ A víziközműből szolgáltatott ivóvíz és a víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés legmagasabb hatósági díjának megállapításáról szóló 22/2004. (IV.15.) rendelet felülvizsgálata A bevételek jogcím szerinti összetételét a rendelet-tervezet 3. sz melléklete mutatja. 1.1 Működési bevételek Intézményi működési bevételek A közhatalmi bevételek (igazgatási szolgáltatási díj, okmányiroda saját működési bevételei, egyéb igazgatási szolgáltatási díjak, bírság bevételek) összességében 90,7 %-on, eft-on teljesültek. Jogcímcsoporton belül az Igazgatási szolgáltatási díjak eft-os, 74,9 %-os előirányzat teljesítésébe a gépkocsi elszállítási díjak önkormányzatunkat megillető hányada került elszámolásra, míg a Bírság bevételek eft-os 92,4 %-os előirányzat teljesítése a közigazgatási-,szabálysértési-, közterület felügyeleti bírságok összegét foglalja magába. Az egyéb saját bevételek működési bevételek eft összegű tervezett előirányzata eft összegben teljesült. Az előirányzat csoporton belül az Egyéb saját bevételek teljesítése 111,8 %-kal haladta meg a tervezett előirányzatot. Az előirányzat túlteljesítést elsődlegesen a Szegedi Hőszolgáltató Kft-nek kiszámlázott eft összegű kezességvállalási díjak, valamint a konzorciumi szerződés alapján a Szegedi Tudományegyetemnek áthárított közbeszerzési díjak eft összege okozta. A működési célú általános forgalmi adó bevételek és visszatérülések eft tervezett összege eft összegben 92,7 %-ban teljesült. A Hozam és kamatbevételek jogcímen a tervezett eft összegtől elmaradóan, eft került jóváírásra, az önkormányzat elszámolási számláján elszámolt kamatok tervezettnél kisebb összege miatt. Az Intézményi működési bevételek együttesen a tervezett eft összeggel szemben, eft összegben, 91,9 %-on teljesültek. 4

5 Az önkormányzatok sajátos működési bevételei A helyi önkormányzatok sajátos működési bevételei körében az illetékbevételek eft összegben, 89,8 %-ban teljesültek. A helyi adóbevételek összességében eft összegben, 101,7 %-on teljesültek. a) Az építményadó mértéke 1200 Ft/m 2 /év-ről 1250 Ft/m 2 /év-re változott évben. Az adónem a évi eft összegű bevétele 8,4 %-kal haladta meg a költségvetési előirányzatot. A bevétel növekedés egyik oka, hogy az Adóiroda fokozott ellenőrzési tevékenységet folyatott ezen adónemben. Ennek eredményeként egy ellenőrzési tételből 100 millió Ft plusz bevétel keletkezett. A költségvetési előirányzat túlteljesítésének további oka az adónemre fókuszált behajtási tevékenységek eredményes végzése. b) Az idegenforgalmi adó mértéke évben 410 Ft/fő/vendégéjszakáról 427 Ft/fő/vendégéjszakára változott. A beszámolás évében ezen adónemből a eft összegű tényleges bevétel 17,3 %-kal haladta meg a költségvetési előirányzatban foglalt összeget. A kiemelkedően jó bevételnek több oka is van. Egyrészt rendkívül kedvező időjárás jellemezte évet, másrészt rendezvény- és eseménygazdag évet tudhatunk magunk mögött évben több hosszú hétvége volt a munkaszüneti napokkal kapcsolatos átcsoportosítás miatt, ami jelentősen növelte az idegenforgalmi adó bevételt. c) Az iparűzési adóbevétel eft összegben 0,5 %-kal kevesebb a tervezett értékhez képest. A kedvező tervteljesítési adatok ellenére a gazdasági válság hatásaként Szeged városban a gazdaság teljesítménye 3 éve folyamatosan csökken. Az adórendszer sajátosságaiból következően a gazdaság változása 2 évvel később jelentkezik az adóztatásban. A helyi adóbevételek mintegy egynegyede építményadóból, közel háromnegyede iparűzési adóból, hozzávetőlegesen 1 %-a idegenforgalmi adóból folyt be az elmúlt költségvetési év során. Az átengedett központi adók az eredetileg tervezett eft összeggel szemben eft összegben kerültek jóváírásra az Önkormányzat számláján. Ezen belül a Személyi jövedelemadó helyben maradó része eft-os és a Jövedelemkülönbség mérséklésére eft-os előirányzata 100 %-on teljesült. A gépjárműadóban eft teljesült, de továbbra is érvényesül a korábbi időszak negatív tendenciája, a szektor érezhetően nem jutott túl a válságon. Az új gépjárművek eladása stagnál és a használt autók értékesítése is csak minimális növekedést mutat, melynek eredményeként mintegy eft-tal (2,2 %-kal) elmaradt a költségvetési előirányzathoz képest a tényleges bevétel. Az elmaradás további oka, hogy a fuvarozói szektor továbbra is mély válságban van, illetőleg a beruházások befejeztével, új beruházások hiányában további megrendelések sem várhatóak. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek előirányzata a megállapított eft-os előirányzattól kis mértékben elmaradva eft 96,4 %-on teljesült. Ezen belül Bírságok, pótlékok (helyi adó) eft összegben teljesült, ami az előirányzathoz képest eft-os elmaradást jelent. Az ellenőrzési tevékenység fokozott előtérbe helyezése ellenére sem jelentett garanciát a bevétel növekedésére, figyelemmel a romló gazdasági helyzetre, a fizetési képesség csökkenésére II. féléve óta jelentkezik az a tendencia, hogy a tényleges gazdasági folyamatoktól függetlenül a jegybanki alapkamat folyamatosan csökken, ez negatív hatást gyakorolt a pótlék, bírság bevételekre. Közterület-használat díj címén eft összegű közterület használati díj került beszedésre, az előirányzat teljesítés 90,6%-os. Az Ingatlanhasznosítási bevételek eft-os összege megfelel az előirányzaton tervezettnek. A Parkolási bevétel a módosított előirányzaton tervezett eft összeggel szemben eft-os (4,5 %-os) elmaradással eft-ra teljesült. A parkolási üzletág bevételeiből kerül finanszírozásra a Szegedi Közlekedési Társaság 5

6 közszolgáltatási tevékenysége. A parkolási üzletág bevételelmaradását más területről történő forráselvonással kellett kompenzálni Támogatások az önkormányzat költségvetési támogatása A költségvetési beszámolóban a végleges június 30-i -adóerőképesség számítás alapján a jövedelem mérséklés összege eft, így az önkormányzatnak eft visszafizetési kötelezettsége keletkezik. Az Önkormányzat költségvetési támogatásán belül a normatív hozzájárulások támogatása eft eredeti előirányzata eft ra teljesült. A normatív állami hozzájárulás összességében az eredeti előirányzathoz képest ef-tal csökkent a feladatmutatókkal összefüggő évközi lemondások hatásaként. A zárási munkálatokat követő év végi elszámolás következtében a tényleges állami hozzájárulás összege eft, amely eft-tal több az önkormányzat számlájára érkezett összeghez viszonyítva. A többlet normatív támogatást utólag évben kapja meg az önkormányzat. Központosított előirányzatokból az önkormányzat eft-ot kapott működési célú feladatokra, ebből: könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra eft, helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatására, a bérpolitikai intézkedések támogatására (bérkompenzáció) és a prémium évek programra együttesen eft, helyi közösségi közlekedés normatív támogatására eft, esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatásra eft, nyári gyermekétkeztetésre eft érkezett. A fel nem használt összeg 226 eft. Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésre érkezett eft-tal szemben ténylegesen 450 eft-tal kevesebb összeg került felhasználásra. A fel nem használt összegek visszafizetésre kerülnek (676 eft). A helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó művészeti szervek támogatására összesen eft érkezett, ebből az I-II. kategóriába besorolt színházak, bábszínházak fenntartó ösztönző részhozzájárulás eft, a művészet-ösztönző részhozzájárulás eft, az V. kategóriába besorolt színházak, nemzeti és etnikai kisebbség színházak pályázati támogatása eft, az I. kategóriába besorolt zenekarok központi költségvetési támogatása eft. Az előadóművészeti szervek támogatása teljes egészében felhasználásra került. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évben eft bérkompenzációban részesültek, valamint az egyes előadó művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása eft, teljes egészében felhasználásra kerültek. Az egyes oktatási feladatokra a normatív kötött felhasználású támogatások előirányzata az évközi lemondások következtében összesen eft-ra teljesült. A Pedagógus továbbképzés támogatás (szakvizsga) eft, egyes pedagógus pótlékok kiegészítéshez (osztályfőnöki, gyógypedagógiai) eft, a kedvezményes étkeztetési támogatás eft-ra, szakmai, tanügyi, igazgatási és informatikai feladatok támogatására eft, az ingyenes tankönyvekre eft érkezett. A zárlati munkálatok következtében eft került felhasználásra, a maradvány összege eft visszafizetésre kerül. A szociális továbbképzés és szakvizsga támogatására 477 eft érkezett, a zárlati munkálatok alapján 8 eft fel nem használt összeg kerül visszafizetésre, az ingyenes és kedvezményes bölcsődei étkeztetésre eft érkezett, így 127 eft több támogatásra jogosult az önkormányzat. A évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások előirányzat maradványa eft volt, ebből e Ft került felhasználásra, a fel nem használt összeg 42 eft visszafizetésre kerül. A évi kötelezettséggel terhelt színházi támogatás összege eft, amely teljes egészében felhasználásra került. 6

7 A normatív állami hozzájárulások alakulását jogcímenként az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések Támogatásértékű működési bevételek eft összegben teljesültek. Egyéb támogatásértékű bevételekre eft érkezett a következő feladatokra: Települési nemzetiségi önkormányzatok támogatására eft, Vadaspark átszervezésével kapcsolatos elszámolásokra eft, az Alsó- Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóságtól árvízvédelmi feladatokra eft, az Oktatási Minisztériumtól a Bursa Hungarica ösztöndíj elszámolása miatti utalás eft, a Waltner Károly Otthon munkarehabilitációs foglalkoztatására igényelt állami támogatás eft, a rendkívüli gyermekvédelem központi pénzbeli támogatására eft, az országos közmunkaprogramból rövid időtartamú közfoglalkoztatásra eft, valamint az alapokat terhelő fordított áfa fedezetének átvétele eft összegben. Mozgáskorlátozottak támogatására eft került elszámolásra. A Vadaspark, mint költségvetési intézmény átalakításának számviteli feladataival összefüggésben (átfutó elszámolások állományba vétele) 488 eft került elszámolásra. Az Egyéb átvett pénzeszközök előirányzaton került elszámolásra a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulástól a kémiai szúnyogirtás 600 eft összegű hozzájárulása. Előző évi kiegészítések, pénzmaradvány átvétele címén eft jóváírás került elszámolásra. A évi zárszámadás elszámolásával összefüggésben eft pótlólagos állami támogatás érkezett, a évi pénzmaradvány átvétele jogcímen eft jóváírás történt Önkormányzati (központi) gazdálkodás felhalmozási bevételei Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése jogcímcsoport az eredeti előirányzaton tervezett eft-tal szemben eft összegben teljesült. Ennek alapvető oka az volt, hogy a gazdasági válsággal összefüggésben az egyébként is óvatos mértékben tervezett ingatlanértékesítések nem történtek meg. A bevétel elmaradás a kiadási előirányzatokon mutatkozó megtakarítások figyelembe vételével a költségvetés évközi módosítása során kiegyenlítésre került. Az Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei között a Nem lakás céljára szolgáló helyiségek értékesítéséből elszámolt bevétel összege eft volt. Az ISPA/Kohéziós Alap támogatásával beszerzett, majd üzemeltetésbe adott hulladékszállító-, gyűjtő eszközök és a központi hulladéktelep bérleti díjra eft összeg érkezett. Az elektromos tömegközlekedés általános forgalmi adó visszaigénylését megalapozó önkormányzati tulajdonban lévő pályaelemek bérletidíj számláinak ellenértékét a Szegedi Közlekedési Kft. a költségvetési év során is csak részben és jelentős késedelemmel tudta teljesíteni, az előirányzat teljesítés összege eft, 41,4 %. A Városrehabilitácós projekttel összefüggésben az Egyetem a Somogyi utca parkolóhelyek hosszútávú használati jogát váltotta meg eft értékben. A pénzügyi befektetések bevételei a tervezett eft összeggel szemben eft összegben teljesültek. A teljesítés az osztalékbevétel előirányzaton jelentkezett. A Cserepes sori Piac Kft-től eft, a Dorozsmai Nagybani Piac Kft-től eft, az IKV Zrt-től eft, a Ritek Zrt-től eft, Szegedi Vízmű Zrt-től eft osztalékbevétel érkezett. 7

8 A fentiek összegzéseként az Önkormányzat központi gazdálkodás felhalmozási és tőkejellegű bevételei az eredeti előirányzaton tervezett eft összeget nem érték el, összességében eft összegben teljesültek Felhalmozási támogatások Központosított előirányzatokból összesen eft támogatás érkezett. Ezen belül a lakossági közműfejlesztésre eft, a kompok, révek felújítására eft érkezett. Támogatásértékű bevételekből összesen eft bevétele származott az önkormányzatunknak. Ebből támogatásértékű felhalmozási bevétel címén az Európai Uniótól és központi költségvetési forrásból együttesen eft támogatás érkezett az alábbiak szerint: Tarján, Víztorony tér rekonstrukcióra 719 eft, az Újszegedi Liget Játékok Kertjére eft, a Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. ütemére eft, a Tisza-parti Általános Iskola és Óvoda felújítására eft, a Városrehabilitáció projekt I. ütemére eft, II. ütemére eft, az Elektromos tömegközlekedés fejlesztésére eft, az Agóra-TIOP projektre eft, a az Acél utcai rendelő felújítására eft, Vadaspark Zsiráfház építésére eft, a Két Állatkert projektre eft, Színház energetikai korszerűsítésére eft, a Szeged-Szőreg Törökkanizsa kerékpárút építésére eft, a TIOP IKT fejlesztés az iskolában projektre eft, a Szeged- Szabadka Piacok közötti együttműködésre eft, a Bálint Sándor Emlékház és Kutató Központra eft, a Biodiverzitás és természetvédelem Szeged Temesvár programra 583 eft, a Petőfi Sándor sgt-i Bölcsőde korszerűsítésére eft, az Elővárosi vasút előkészítésére eft, Agrárlogisztika-Ral-System projektre eft, a Korszerű természettudományos laboratórium létrehozására eft, az Árvízvédelmi rendszer megvalósítására eft támogatás érkezett. Az Egyéb központi támogatás támogatásértékű bevételek között került elszámolásra a Városrehabilitáció II. projekt BM EU önerő alap támogatása eft összegben. A konyhai eszközök bérleti díjára eft került elszámolásra. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről előirányzaton eft került elszámolásra, amely összeg tartalmazza a Tisza Lajos krt. 20. számú társasház hozzájárulását a Grófpalota felújításához eft és a Dorozsmai Nagybani Piac hozzájárulását a RAL-System projekthez 850 eft értékben Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése jogcímen eft bevétele származott önkormányzatunknak. A Pick Kézilabda Zrt-től eft, a Szeged Pólus Nonprofit Kft-től eft tagi kölcsön visszatérülés került elszámolásra, azonban sajnálatos módon a Szegedi Sport és Fürdők Kft. egyáltalán nem rendezte esedékes fizetési kötelezettségeit önkormányzatunk felé. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése címén összesen eft jóváírás érkezett, a teljesítés 82,1 %-os. Lakástámogatások törlesztésére eft, érkezett, a Szegedi Vásár és Piac Kft eft tagi kölcsönt fizetett vissza önkormányzatunknak. A központi gazdálkodás költségvetési bevételei a módosított eft előirányzat 92,3 %-án eft összegben teljesültek Finanszírozási bevételek Az Előző évek pénzmaradványának igénybevétele előirányzaton eft működési célú és 50 eft felhalmozási célú igénybevétel történt. A pénzmaradvány igénybevételét az államháztartási jogszabályok változása miatti számviteli elszámolási feladatok indokolták, egyrészt az 8

9 Önkormányzati- és a Polgármesteri Hivatal szervezeti szétválasztása, másrészt a nemzetiségi önkormányzatok teljes szervezeti és gazdálkodási elkülönülése az Önkormányzati Hivatal szervezetétől és költségvetésétől. A működési célú értékpapírok bevételei összesen eft, ami az államkötvények lejárat miatti értékesítéséből származott. Rövidlejáratú hitelfelvételre a pénzforgalmi elszámolások alapján eft felvétel történt. Az államháztartási számviteli előírások szerint rövidlejáratú hitelnek minősül az év utolsó napján fennálló (pénzügyi tartalmát tekintve) likviditási célú hitel. Az államháztartási számviteli szabályozás miatt az önkormányzat likviditási célú hiteleit a számviteli zárlati munkák során a rövidlejáratú hitelek közé kell átsorolni, egyúttal a tárgyévi záró állományához kapcsolódó évközi hitelfelvételeket a rövidlejáratú hitelfelvételek közé kell átminősíteni. (Függetlenül attól, hogy a likviditási célú hitelállomány a költségvetési év során akár többször is visszafizetésre kerülhet.) A költségvetési beszámolóban ezért rövidlejáratú hitelfelvételként került kimutatásra; a Rulírozó I. hitel eft, a Rulírozó hitel II eft és a Folyószámla hitel eft-os év végi záró állományával azonos évközi hitelfelvétel forgalma. Felhalmozási célú hitelek felvétele jogcímen eft összegű hitellehívás történt: az önkormányzat jóváhagyott fejlesztési célú hitelszerződéseire eft, az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának önkormányzati támogatására eft Alapok Parkoló alap A Parkoló alap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett bevételi előirányzata eft összegű, a teljesítés eft 7,6 %, ezen belül a jármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltását szolgáló befizetésként az év folyamán a tervezett eft összeggel szemben eft került jóváírásra. A eft összegű pénzmaradvány nem került felhasználásra Lakásalap A Lakásalap működési célú bevételei eft összegben teljesültek, amelyből a kamatbevételek összege (számlakamat hosszú lejáratú bankbetét kamata, egyéb kamatbevétel) eft, a fordított áfa miatti elszámolások összege eft volt. A Lakásalap felhalmozási célú bevételi előirányzata eft összegben, 111,0 %-on teljesült, ami a Lakásértékesítések elszámolt bevételi összegének felel meg. Az év során eft összegű felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételére került sor. A működési célú értékpapírok bevételei összesen eft, ami a vagyonkezelési szerződés megszüntetése miatti értékpapírok értékesítéséből származott Vízügyi Építési Alap A Vízügyi Építési Alap előző évi pénzmaradvány igénybevétellel tervezett eft bevétele, 51,7 %-on eft összegben teljesült. Az alap működési bevételei a tervezett eft összeggel szemben eft-on teljesültek: a hozamés kamatbevételre eft, valamint a fordított áfa elszámolásokhoz kapcsolódóan eft került kimutatásra. Az alap felhalmozási célú bevételeinek összege eft, a teljesítés a módosított előirányat 93,6 %-a. 9

10 A Vízügyi Építési Alap felhalmozási bevételeinek meghatározó bevételi forrása a hálózatbérleti keretmegállapodás alapján a Szegedi Vízmű Zrt-től a víz és csatornahálózat üzemeltetéséből befolyó hálózatbérleti díj, amelynek évi összege eft ( nyílt árok nélkül és nyílt árok együttesen). A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program önerő bevételeként került kimutatásra a DARFÜ által az ivóvízminőség javító program fel nem használt tervezési önerejének eft-os összege. A Szegedi Vízmű Zrt. től víz és csatorna fejlesztési hozzájárulás címén eft, a Szegedi Csatornamű Társulattól hálózatfejlesztésekre eft pénzeszköz átvétel történt. A költségvetési év során eft összegű felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételére került sor Környezetvédelmi Alap A Környezetvédelmi Alap előző évi pénzmaradvány igénybe vételével tervezett eft összegű bevételei 15,8 %-on, eft összegben teljesültek, mivel az előző évi pénzmaradvány csak részben, eft összegben került felhasználásra. A Környezetvédelmi Alap működési bevételei 121,7 %-on eft összegben teljesültek, ezen belül a sajátos működési bevételek teljesítése eft, a tervezett eft-tal szemben. Ebből környezetvédelmi bírság bevétele eft, talajterhelési díj jogcímen eft került jóváírásra. 2. Szegedi Önkormányzat Központi gazdálkodás kiadásai A részletes kiadási előirányzatokat, illetve azok teljesítését a rendelet-tervezet sz. mellékletei tartalmazzák. A központi gazdálkodás évi működési és felhalmozási célú kiadási előirányzat-maradványainak kötelezettséggel terhelt tételei a évi költségvetésbe beépítésre került. Szeged Megyei Jogú Város évi költségvetési évben teljesített kiadásainak ágazati (rendelet szerinti) megoszlása a következő: ezer Ft-ban Megnevezés Működési kiadások (4.sz. melléklet)* Felhalmozási kiadások (5.sz. melléklet) Felújítási kiadások (6.sz melléklet) Kölcsönök (7.sz. melléklet) Alapok (8.sz. melléklet) Költségv. Intézmények (10. sz. melléklet) Összesen Megoszlás % Szociális ,9 Oktatás ,3 Kultúra, sport ,1 Egészségügy ,3 Igazgatás ,2 Városüzem ,2 Fejlesztés ,7 Egyéb ,5 feladatok Összesen ,0 * A költségvetési szerveknek folyósított e Ft támogatást nem tartalmazza Önkormányzati (központi) gazdálkodás működési kiadásai Az önkormányzat központi gazdálkodás keretében kezelt működési kiadási előirányzatok összességében a tervezett eft összeget nem érték el, eft összegben, 95,0 %-on teljesültek. Az önkormányzat központi gazdálkodás működési kiadásai körében a fejlesztési feladatok között szereplő városrendezési tervek- és tanulmánytervek előirányzatainak teljesítése eft. 10

11 Közlekedés tervezés előirányzatról eft kifizetés történt. A beruházások, pályázatok előkészítésén eft a teljesítés. Az előirányzatból kerültek biztosításra a beadott pályázatok részvételi díjai, a pályázatokhoz beadandó dokumentációk, munkarészek (ingatlan forgalmi értékbecslés, költségvetés, megvalósíthatósági tanulmány, műszaki terv, szakértői anyag) elkészítésének díjai. Közmű nyilvántartás vezetésére eft-ot, földhivatali digitális térkép használatra eft-ot költött az önkormányzat. A helyközi járatok helyi személyszállítása előirányzaton a kifizetés összege eft. A Tisza Volán Zrt. részére a kifizetés havonta, folyamatosan történt. A év során a működési kiadások között szereplő fejlesztési feladatokra összességében a tervezett eft-tal szemben eft-ot fordított az Önkormányzat. A városüzemeltetési feladatok között az önkormányzati alapítású gazdasági társaságok által ellátott közfeladatok támogatására, továbbá a szolgáltatási szerződések alapján teljesített tevékenységekre együttesen eft-ot fordított az önkormányzat (A gazdasági társaságok önkormányzati finanszírozási körébe az alábbi előirányzatok tartoznak: Szegedi Közlekedési Kft támogatása, Repülőtér üzemeltetése, Környezetgazdálkodás működési támogatása, Közlekedésszervezés támogatása, Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közvetített szolgáltatásai, Szegedi Sport és Fürdők Kft. támogatása, Szegedi Sport és Fürdők Kft. sportlétesítmény üzemeltetése, Ritek Zrt. támogatása, Ritek Zrt. szolgáltatási szerződése, SZINT Kft. támogatása, Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. támogatása, VTV Nonprofit Kft., Szeged és Térsége Turisztikai Nonprofit Kft. támogatása, Szegedi Szabadtéri Játékok Nonprofit Kft. támogatása, Szegedi Pólus Nonprofit Kft. működési támogatása, Szegedi Városkép Kft rendezvényei, Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft működési támogatása, Parkolási közszolgáltatás költségei, SZKT normatív támogatása előirányzatok, 1000 mester Nonprofit Kft támogatása) A Választókörzeti- és a Településrészi keretek előirányzatára együttesen eft kifizetés történt. A hatályos közszolgáltatási szerződés alapján, a helyi tömegközlekedés évi elszámolási különbözeteként a Tisza Volán Zrt-nek eft került átutalásra. A komp üzemeltetésére és felújítására eft-ot fordított az önkormányzat. A városi közvilágításra eft összegű kifizetés történt. Szabálytalan játszóterek felülvizsgálata, bontása előirányzatra a beszámolási időszakban eft kifizetés történt. A Tisza-Park Kft a játszóterek felülvizsgálatát a szerződésnek megfelelően elvégezte. Az elvégzendő bontási munkákra a Szeged Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel évben a szerződés létrejött, a műszaki átadás-átvétel megtörtént, a számla kifizetése áthúzódott 2012-re novemberében újabb szerződés jött létre, melynek értelmében 8 helyszínen összesen 25 db balesetveszélyes játszóeszköz bontása kezdődött meg. Az Önkormányzat és a G&G Növényvédelmi és Kereskedelmi Kft. között maximum eft értékben keretszerződés jött létre az önkormányzati tulajdonú területek parlagfű mentesítésére, amelyet eseti megrendelések alapján kellett volna végeznie. Az előirányzatról évben kifizetés nem történt. Farekonstrukció és növényegészségügyi felülvizsgálatra a beszámolási időszakban eft összegű kifizetés történt. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft-vel létrejött szerződés keretében a koros fák műszeres vizsgálata, fakivágás, tuskófúrás, valamint 88 helyszínen összesen 110 db földlabdás iskolázott fa telepítése indult meg még 2011-ben, a kifizetés azonban áthúzódott 11

12 2012. évre. Véderdő telepítésre a beszámolási időszakban eft kifizetés történt őszén a Szeged 02204/2 és 02062/2. hrsz-ú területen összesen 2,77 ha erdő telepítésére került sor (Kocsányos tölgy és Magyar kőris fajtákból), a kifizetés áthúzódott évre. A Gyálaréti játszótér fásítására a beszámolási időszakban eft kifizetés történt. A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. a munkát decemberében fejezte be, a számla kifizetése húzódott át 2012-re. Az önkormányzat a városüzemeltetési feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 97,5 %-át, eft-ot fordította. Az egészségügyi feladatok körében a foglakoztatás-egészségügyi feladatok ellátását eft összeg szolgálta, az előirányzatról a közalkalmazottak és a polgármesteri hivatal dolgozóinak foglalkozásegészségügyi ellátása (üzemorvosi ellátása) került kifizetésre. A Fogászati ügyeleti ellátás, ügyeleti ellátás felelősségbiztosítási díja előirányzatból eft kifizetés történt. Az önkormányzat a egészségügyi feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 96,8%-át, eft-ot fordította. Szociális feladatokon belül a segélyezésre fordítható előirányzatok eredeti előirányzataként az önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalban együttesen eft került jóváhagyásra. A év során felhasználható keret a központi támogatásból érkezett támogatás összegével eft-ra növekedett, ebből eft az önkormányzat központi gazdálkodási tevékenysége között, eft a Polgármesteri Hivatal tevékenységei között került elszámolásra. Az ellátottak juttatásai előirányzatok (segély, lakbértámogatás, a közcélú foglalkoztatás) évi felhasználására vonatkozó kimutatást az előterjesztés 2. sz. melléklete tartalmazza. A Lakásépítési és lakásvásárlási támogatásra az Egészségügyi és Szociális Bizottság határozata alapján december 31-ig eft került kifizetésre, ezáltal 8 család részesült támogatásban. Az önkormányzat a szociális feladatokra évben összességében a tervezett eft összeg 89,1%-át, eft-ot fordított. A Közgyűlés 265/2007. (V. 11.) Kgy. sz. határozata alapján a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásával július 1-jétől létrejött szerződés alapján a Szegedi Kistérség által ellátott közoktatási feladatellátásra, továbbá a 690/2005. (XII. 16.) Kgy. sz. határozat 2. sz. mellékletével elfogadott szerződés szerint a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására a évi önkormányzati költségvetésben jóváhagyott eft támogatás összegének átutalása megtörtént. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata évben a évi CLXXXVIII. törvény 8. melléklete 5. pontjában meghatározottak alapján Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok ellátására kötött felhasználású normatív állami támogatást kapott. A támogatás az önkormányzat fenntartásában működő általános iskolákban, gimnáziumokban, szakközép-iskolákban, szakiskolákban, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére, az akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek beszerzésére és ezek működtetésével összefüggő kiadásokra volt felhasználható. A támogatás összege (1.750 forint/fő/év) az általános műveltséget megalapozó iskolai évfolyamokon nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanulók 2011/2012. tanévi nyitó, illetve 2012/2013. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai létszáma alapján került meghatározásra. A támogatási összeg 50%-át a köznevelési és szakképzési feladatellátási kötelezettség állam általi ellátásához szükséges adatszolgáltatásra alkalmas és a további központi adatszolgáltatás KIR, OSAP, diákigazolvány-igénylés követelményeinek megfelelő akkreditált iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésére és fenntartására kellett fordítani. A támogatás jogszerű felhasználása céljából felhasználási szerződés megkötésére került sor az intézményeinkben 2005 novemberétől bevezetett 12

13 Magiszter.Net Iskolaadminisztrációs rendszer (működtetője: INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft.) felhasználási jogának biztosítására, valamint a rendszer folyamatos üzemeltetésével összefüggő szolgáltatások nyújtására. A felhasználási szerződés a Fenntartó, mint szerződő partner, valamint a közoktatási intézmények számára lehetőséget biztosított az információs rendszerhez való hozzáféréshez. A felhasználási szerződés alapján eft Ft felhasználási díj 2 részletben került átutalásra. A kifizetések a Köznevelési intézmények eszközfejlesztése + pályázat saját forrás előirányzat eft összegű felhasználásai között jelentkeztek. A Pedagógiai szakmai szolgáltatás, szakértői tevékenység előirányzaton vezetési tanácsadási szolgáltatások, országos tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezési költségei kerültek elszámolásra eft összegben. Szeged Megyei Jogú Város a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj címen eft-ot utalt át a Wekerle Sándor Alapkezelő számlájára. A 2011/2012. tanév második félévében 298 fő hallgató, a 2012/2013. tanév első félévében 297 fő hallgató részesült szociális önkormányzati ösztöndíj támogatásban. Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere által a 2011/2012. tanévre, valamint a 2012/2013. tanévre kiírt pályázat alapján a Szegedi Tudományegyetem nappali tagozatán tanuló, kiemelkedő teljesítményt elért 100 fő felsőoktatási hallgató, havi ,- Ft/fő összegben városi tanulmányi ösztöndíjban részesül. A Tanulmányi ösztöndíjak előirányzat teljesítés összege eft volt. A Közgyűlés 1038/2001. (XII. 12.) Kgy. sz. határozata szerint az önkormányzat a 2002/2003. tanévtől az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő tanulók részére ösztöndíjat biztosít, év első félévében 3 fő, valamint a második félévben 6 fő részesült 5.000,- Ft/fő/hó ösztöndíjban, az előirányzat teljesítés összege 195 eft volt. Az oktatási ágazat vezetőinek kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítésére eft lett elköltve. Az Oktatási támogatási keretből eft került felhasználásra. Az Oktatási Bizottság /2012. (IV.25.) OB sz. határozata alapján jóváhagyott pályázati kiírásra 53 támogatási igény érkezett. Az Oktatási Bizottság /2012. (VII.11.) OB sz. határozatával 47 pályázó támogatásáról döntött. A támogatottak közül két egyesület nem rendelkezett a évi CLXXV. tv a alapján előírt igazolással, így az elnyert támogatás összege eft visszavonásra került. Az oktatási ágazat feladatkörébe tartozó európai uniós projektek Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezéssel kiírásra került pályázatra benyújtott TIOP / azonosítószámú pályázata az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kibocsátott Támogatói Okirat alapján eft vissza nem térítendő támogatásra jogosult. Az IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben című projekt megvalósítása december 01. napján megkezdődött, melynek keretében összesen 37 alap- és középfokú oktatási feladat-ellátási helyen nyílt lehetőség az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésére. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése elnevezéssel kiírásra került pályázatra benyújtott TIOP / azonosítószámú pályázata az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága által kibocsátott Támogatói Okirat alapján ,- Ft vissza nem térítendő támogatásra jogosult. Az IKT fejlesztés Szeged MJV fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben című projekt megvalósítása december 01. napján 13

14 megkezdődött, melynek keretében összesen 37 alap- és középfokú oktatási feladat-ellátási helyen nyílt lehetőség az oktatási informatikai infrastruktúra fejlesztésére. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az eszközbeszerzésekre irányuló irányító hatósági engedélyeztetési, valamint a közbeszerzési eljárások lefolytatásának időtartamára tekintettel a megvalósítás határideje január 31. napjára módosult. A projekt keretében támogatásból összesen db (904 db PC csomag, 299 db tantermi csomag, 37 db Wifi csomag, 12 db szavazó csomag, 1 db alkalmazás szerver, 25 db SNI I., 6 db SNI II., 3 db SNI III., 1 db SNI IV., és 15 db SNI V. csomag) informatikai eszköz került beszerzésre. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata finanszírozta a 305/2011. (V. 27.) Kgy. sz. határozatával augusztus 31-i hatállyal megszüntetett Petőfi Sándor Általános Iskola Hunyadi János tagintézményének informatikai eszközbeszerzését (PC csomag 7 db, tantermi csomag 5 db, Wifi csomag 1 db, szavazó csomag 1 db), valamint a 12 db szavazó csomag és az 1 db alkalmazás szerver árkülönbözetét. A közbeszerzési eljárások lefolytatásának időtartamára tekintettel a megvalósítás határideje január 31. napjára módosult. A beszámolási időszakban a TIOP IKT fejlesztés az iskolákban előirányzaton eft kifizetés került elszámolásra, amelyhez eft támogatás kapcsolódott. A 260/2010. (V. 7.) Kgy. sz. határozattal a Közgyűlés döntött arról, hogy Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a TÁMOP /2 A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban c. pályázati kiírásra. A Közgyűlés a pályázatban vállalt természettudományos laboratórium kialakításának, működtetésének helyszínéül a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumhoz tartozó korábbi bölcsődei épület egy részét jelölte ki. Az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft január 13-án kelt, K-2011-TÁMOP / /130 iktatószámú levelében forráshiányra hivatkozva tartaléklistára helyezte a benyújtott pályázatot. A Támogató Szervezet június 7-én érkezett levelében tájékoztatta a pályázót, hogy a Korszerű természettudományos laboratórium létrehozása Szeged város és a Szegedi kistérség oktatási intézményei számára című, TÁMOP / azonosító számú pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte. A pályázat megvalósítására megítélt összeg eft, amelyből létrehozásra kerül Szeged város, a Szegedi kistérség és a régió iskolái számára egy korszerű természettudományos műszaki felszereltséggel rendelkező tanulókísérleti központ, kidolgozásra és publikálásra kerülne számos demonstrációs kísérlet, tananyag, valamint szakmai konferenciák, illetve pedagógus továbbképzések valósulhatnak meg. Az elfogadott támogatási intenzitás 100%. A projekt megvalósítására maximum 24 hónap áll rendelkezésre, de a projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolást tartalmazó záró projekt előrehaladási jelentés végső benyújtási határideje július 30. A beszámolási időszakban a TÁMOP / korszerű tudományos.laboratórium előirányzaton eft kifizetés került elszámolásra, amelyhez eft támogatás kapcsolódott. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a TÁMOP /2 kódszámú, Óvodafejlesztés című könnyített elbírálású pályázati felhívására. A TÁMOP / azonosító számú, Óvodafejlesztés Szeged Város óvodáiban című projekt kedvezményezettje Szeged MJV Önkormányzata. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő óvodai intézmények pedagógiai megújulását szolgáló projekt célok: színvonalas kisgyermekkori nevelés biztosítása minden gyermek számára, az óvodai nevelés minőségbiztosításának előmozdítása valamennyi partner a családok, a szakszolgálati, a szociális és az egészségügyi hálózatok bevonásával, a jól képzett szakemberek pedagógiai megújulása és megtartása, az óvodapedagógusok szakmai felkészültségének fejlesztése. A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, önrészt nem igényel. Az elnyert támogatás összege eft. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Óvodák Igazgatósága 50 óvodájából a projekt megvalósításában 25 tagintézmény vesz részt. A beszámolási időszakban az előirányzatról kifizetés nem történt, támogatás nem érkezett. 14

15 Oktatási feladatokra az önkormányzat évben összességében a tervezett eft összeg 69,8 %-át, eft -ot fordította. Kulturális feladatok ellátása terén rendkívül sokszínű és sokrétű kulturális rendezvényekre (Zenei rendezvények, városi rendezvények, évfordulós rendezvények, kiadványok, nemzetközi programok, ifjúsági és sport rendezvények, egyéb rendezvények) összességében eft-ot biztosított az Önkormányzat. A Közgyűlés határozatai alapján a nyertes szervezetekkel kötött együttműködési megállapodásokra eft-ot fordított a város (Kulturális együttműködések, Kulturális támogatási keret, Ifjúsági támogatási keret). A Kulturális támogatási keretből finanszírozott hirdetésre 82 pályázat érkezett. A Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a /2012. (VI. 14.) KEKIB sz. határozatában döntött a keretösszeg felosztásról, 67 pályázót részesített támogatásban. A nyertes 8 önkormányzati intézmény számára a támogatás összege intézményi költségvetés módosításával átcsoportosításra került. A szükséges igazolások beküldését követően 55 nyertes szervezet részére az elnyert támogatási összeg kiutalásra került. Egy egyesület támogatásának kiutalása ez év január hónapban történt meg. A támogatottak közül három egyesület nem rendelkezett a évi CLXXV. tv a alapján előírt igazolással, így az elnyert támogatás összege összesen 290 eft számukra nem került kiutalásra. Az Ifjúsági támogatási keret felosztása során az Ifjúsági és Sportbizottság a /2012. (VII. 02.) ISB sz. határozatában 38 pályázó támogatásáról döntött. A szükséges igazolások beküldését követően 27 támogatott szervezet részére az elnyert támogatás összege kiutalásra került. A MASZK egyesület eft támogatásban részesült programjai megvalósításához, a Jazz-napok megrendezését eft-tal támogatta az önkormányzat. Kulturális és sport feladatokra az önkormányzat évben összességében a tervezett eft összeg 85,0 %-át, eft-ot fordított. Egyéb feladatokon a felhasználás a tervezett eft összeggel szemben 95,7%-os teljesítésű, eft összegű. A teljesítésben a legnagyobb összeg eft az intézmények számára biztosított támogatás, eft pénzmaradvány intézményi kiutalása, eft rövid lejáratú hiteltörlesztés, eft sportegyesületek és sportesemények támogatása, eft áfa kiadás valamint eft folyószámlahitel kamat és bankköltség. Az egyházak részére eft támogatást osztott szét a Kulturális, Egyházügyi, Közművelődési és Idegenforgalmi Bizottság a pályázatok alapján. A Parkolási közszolgáltatás költségeinek áfa részeként a Központi költségvetésbe eft befizetés történt. Per és egyéb költség kifizetésen belül legnagyobb összeg a repülőtérrel kapcsolatos peres eljárás miatt került kifizetésre. Az év végi számviteli zárlati munkákban a likviditási célú hitelek rövidlejáratú hitellé történő főkönyvi átsorolása miatt a rövidlejáratú hiteleknél eft hiteltörlesztés került kimutatásra: a Rulírozó I. hitel eft, a Rulírozó hitel II eft és a Folyószámla hitel eft-os év eleji nyitó állományának tőketörlesztések árfolyam-különbözetével figyelembe vett összege Szegedi Önkormányzat, központi gazdálkodás felhalmozási kiadásai Az önkormányzat központi gazdálkodási körbe tartozó beruházási kiadások teljesítése a tervezett eft összeggel szemben eft összegű, 75,3 % Fejlesztési feladatok A Fejlesztési Iroda által kezelt beruházások a évben eft összegben teljesültek. A nagyobb projektek a következők voltak: 15

16 Közlekedési beruházások - Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt kivitelezés Szeged elektromos tömegközlekedés fejlesztése c. nagyprojekt keretében eft összegű kifizetés történt. Befejeződött a B+R kerékpártárolók kiépítése és műszaki átadás-átvétele. Az utastájékoztató rendszer kiépítése tenderben a Delta Systems Kft. került nyertesként megállapításra. A Belvárosi híd újszegedi hídfőjénél tömegközlekedést előnyben részesítő csomópont használatba vételi engedélyében a Nemzeti Közlekedési Hatóság a jelzőlámpa program módosítását írta elő. Használatba vételi engedélyezési eljárások folytak az 1-2-es és a 3-4-es vonalak, valamint az áramellátó hálózat vonatkozásában. - Vásárhelyi Pál utca komplex felújítása I. ütem A beruházás műszaki átadás-átvétele november 30-án lezárult. A projekt I. félévében műszakilag és pénzügyileg lezárult, az utolsó számlák is kifizetésre kerültek, a projekt üzembehelyezése és számviteli aktiválása megtörtént.. A beszámolási időszakban eft kifizetés történt, eft támogatás érkezett. - Vásárhelyi Pál u. komplex felújítása II. ütem A projekt előkészítése I. félévében befejeződött, a szerződések (kivitelezés, menedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőr) megkötésre kerültek. A generálkivitelező a kivitelezési munkálatokat augusztus elején kezdte meg, és szerződés szerint decemberében fejezte be. A műszaki átadás-átvételi eljárás december 17-én kezdődött meg és január 11-én zárult le. A forgalomba helyezési és használatbavételi eljárás, a számlák (kivitelezés számlái, menedzsment, nyilvánosság, műszaki ellenőr) kifizetése és a pályázatos elszámolás folyamatban van. A menedzsment-elszámolások és a könyvvizsgálat I. félévében zárul le. A támogató felé az 1. sz. kifizetési kérelem benyújtása jelenleg van folyamatban. A záró kifizetési kérelem és zárójelentés 2013 áprilisában esedékes év végén 2 db építési részszámla vonatkozásában BM-önerő alap pályázat is benyújtásra került, a Támogató Okirat megkötése folyamatban van, további önerő-pályázat ban kerül benyújtásra. A beszámolási időszakban eft kifizetés történt, támogatás nem érkezett. - Szeged-Szőreg-Törökkanizsa kerékpárút építése A beruházás építési kivitelezése októberében befejeződött. A beszámolási időszakban eft kifizetés történt, eft támogatás érkezett Kiemelt infrastrukturális beruházások - Városrehabilitáció II. projekt (Biopolisz-park) A Semmelweis utca közterületi rekonstrukciójának műszaki-átadás átvételi eljárása januárjában befejeződött májusában az Önkormányzat a SADE-Magyarország Mélyépítő Kft.-vel a Dugonics tér kivitelezésére kötött szerződést május 29-én a vállalkozó átvette a munkaterületet, ezt követően megkezdte a munkát. Az előre nem látott körülményekre tekintettel Vállalkozó a szerződés módosítását kezdeményezte, amelyhez mind az Önkormányzat, mind a DARFÜ/NFÜ hozzájárult. A módosítás értelmében a teljesítés határidejét január 29-ére módosították év végére a vállalkozó elérte, majd le is számlázta a teljesítés 80 %-át júniusában meghirdetésre kerültek a projekt részét képező úgynevezett soft-elemek teljesítésére irányuló pályázatok. A miniprojektek megvalósultak, az elszámolás és a közvetett támogatások megállapítása, folyósítása folyamatos. A beszámolási időszakban eft kifizetés történt, eft támogatás érkezett. (A projektelemek egy része utófinanszírozott volt.) 16

17 - AGÓRA-TIOP, AGÓRA-KEOP villamos energia, AGÓRA-KEOP hőigény kielégítése projektek Az Agóra létesítmény megvalósítását három támogatási forrás finanszírozta. A kivitelezés azonban egy vállalkozási szerződés keretében történt. Kivitelező a KÉSZ Zrt. A műszaki átadás-átvételi eljárás szeptember 3-án kezdődött meg és tervezetten szeptember 12-én zárult volna le. Szeptember 11- én a teljes létesítményre kiterjedően áramkimaradás történt és csak szeptember 13-án kapcsolta vissza az áramszolgáltató. A műszaki átadás-átvételi eljárást emiatt szeptember 12-én nem lehetett befejezni. A hiba okát az áramszolgáltató kivizsgálta, nyilatkozata szerint a hiba a kivitelezőnek nem róható fel. Erről az áramszolgáltató levélben informálta az önkormányzatot. A műszaki ellenőr elrendelte a próbaüzem megismétlését. Ennek sikeres befejezését követően, szeptember 28-án került sor az eljárás befejezésére. A fentiekre tekintettel az eszközök beszállítása és beüzemelése is akadályoztatva volt, de év végére leszállításra és beüzemelésre került az összes eszköz. A létesítmény használatba vételi engedélye kiadásra került, mely fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A projektumokra a beszámolási időszakban eft kifizetés történt, eft támogatás érkezett. (A projektelemek egy része utófinanszírozott volt.) - Színház energetikai korszerűsítése Az energetikai korszerűsítés kiviteli munkáira januárban került kiírásra a nyílt közbeszerzési eljárás. A kivitelezői szerződés április 26-án került aláírásra, a munkaterületet május 01-én átadtuk, a beruházás a tervezett határidőre augusztus 31-re elkészült. A beruházás a tervek szerint befejeződött. A beszámolási időszakban eft kifizetés történt, eft támogatás érkezett. (A projektelemek egy része utófinanszírozott volt.) - Biovárosok Biodiverzitás és természetvédelem A projekt vezető partnere Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata, projekt partner pedig a Temesvári Önkormányzat február 29-én megtörtént a projektzárás. Elkészült a tanulmány, megszervezésre került egy konferencia és elkészült 2000 db kiadvány a projekt bemutatására. Az 1. és 2. partneri- és projektjelentés elfogadásra került. A 3. projektjelentés hiánypótlás alatt áll év elején került beküldésre a záró projektjelentés. A beszámolási időszakban eft kifizetés történt, 583 eft támogatás érkezett. (A projektelemek egy része utófinanszírozott volt.) - Iparosított technológiával készült lakóépületek felújítása A társasházakkal kötött megállapodások alapján a beszámolási időszakban eft támogatás kiutalás történt. - Agrárlogisztikai rendszer RAL-SYSTEM Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében pályázati támogatást nyertünk "Közös éléstár a Temesvári és a Szegedi Regionális Agrárlogisztikai Központ infrastrukturális fejlesztése új szolgáltatásnyújtás céljából" címmel. Valamennyi szerződés megkötésre és sikeresen lezárásra került. A projekt műszaki megvalósítása a november 30-i módosított határidőre, a pénzügyi zárás december 31-re lezárult, valamennyi szállítói számla kifizetésre került. A projekt pályázatos zárása, támogató felé történő elszámolása folyamatban van, az európai uniós támogatás beérkezése nyarára várható. A beszámolási időszakban eft kifizetés történt, eft támogatás érkezett. - Árvízvédelmi rendszer fejlesztése A kétfordulós pályázati konstrukcióban támogatást nyert projekt Támogatási Szerződése október 13-tól hatályos. A támogatás összege eft, mértéke 100%. A projektben megvalósításra kerülő projektelemek szállítói kifizetésűek lesznek, így a Támogató a szállítónak közvetlenül utalja a benyújtott és jóváhagyott számlaértékeket, ezért önkormányzatunknak a pénzügyi előfinanszírozással kapcsolatban újabb folyószámla hitelkamat költsége nem merül fel. A beszámolási időszakban eft kifizetés történt és ugyanekkora összegű támogatás került elszámolásra. 17

18 Ágazati beruházások Városüzemeltetési célú beruházások eft értékben valósultak meg a következő beruházásokkal összefüggésben: - Úthálózat rekonstrukció Az év során a beruházás fedezeteként szolgáló ingatlanok vételára nem folyt be, így a munkálatokra sem lehetett szerződést kötni. - Hulladékszállító-, gyűjtő eszközök, központi hulladéktelep pótlása és felújítása Az ISPA/Kohéhiós alap támogatásával megvalósult hulladékberuházás tárgyi eszközeinek bérleti díjait önkormányzatunk azok felújítására, értéknövelő beruházására fordítja. Mindezzel összefüggésben a beszámolási időszakban a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. részére eft összegű kifizetés történt Egészségügyi célú beruházásokra eft-ot fordított az Önkormányzat évben. A Szegedi Tudományegyetemmel fennálló együttműködési megállapodás alapján, az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó fejlesztési feladatok támogatására eft összegű pénzeszköz átadásra került sor Egyéb fejlesztési feladatokra eft összegű kifizetés történt: -Terület-előkészítés, telekvásárlás előirányzat terhére eft kifizetés történt ingatlanok vásárlás, illetve kisajátítás útján történő megszerzésére. Jelentősebb összegű kifizetések: - Tápé hrsz.-ú ingatlan megvásárlása: A tápéi Uborkás-csatornához tartozó egy szakasz magántulajdonban volt, ezért indokolt volt megvásárolni. A vételár 817 eft volt. - A Bérkert utcai buszmegálló bővítéséhez szükséges 50 m2-es területért eft-ot fizettünk. - Az elektromos tömegközlekedés fejlesztés keretén belül szükségessé vált az Indóház téren m2 kisajátítása, mellyel kapcsolatban az év folyamán összesen eft költség merült fel. - A III. körút nyomvonalához szükséges hrsz-ú 479 m2-es terület kisajátításával kapcsolatban eft költség merült fel. - A korábbi években megszerzett III. 0541/3 hrsz-ú, hrsz-ú és hrsz-ú ingatlanokon található épületek bontására eft-ot fordítottunk. - A vegyes tulajdon megszüntetése érdekében a 12130/A/3. hrsz. alatti Hunyadi tér 3. fsz. 3. sz. lakás tulajdonjogának megszerzésével kapcsolatosan eft költség merült fel. - A II hrsz-ú ingatlan kisajátításával és a rajta lévő épület bontásával összefüggésben eft-ot fizettünk ki 2012-ben. - A Főnix Kft tulajdonában lévő hrsz-ú ingatlanból 54 m2 közterületi funkciót töltött be (Pulz utca), melynek rendezése érdekében az ingatlanrész megvásárlásra, illetve a korábbi évekre vonatkozó használati díj kifizetésre került összesen eft költséggel - A fejlesztési célú hitelek és kötvény adósságszolgálati kötelezettségeire eft fordított önkormányzatunk. A Hulladékgazdálkodási beruházás felújítási kötelezettségei a Vízügyi Építési Alap, az Elektromos tömegközlekedés nagyprojekt, és a Felhalmozási kiadások visszaigényelhető általános forgalmi adójára együttesen eft összeg került kifizetésre. - Egyéb értékesítés lebonyolítási díjára az IKV Zrt. részére eft utalására került sor. - Az Újszegedi Református templom II. ütem építésének támogatására eft pénzeszköz átadás történt. 18

19 2.3. Felújítási kiadások A felújítási kiadások a tervezett eft összeggel szemben eft összegben, 66,5 %-on teljesültek. - Szemünk fénye program keretében évben 10 általános iskolában valósult meg a világítótestek cseréje, illetve ahhoz kapcsolódóan az elektromos hálózatok felújítása, újraszerelvényezése, valamint a helyiségek teljes festése. A kifizetés öt év alatt részletekben történik, a évben teljesített pénzügyi kötelezettségvállalás összege eft volt. - Lakótelepi utcabútorok felújítása, cseréje keretében a lakótelepeken szükség szerint padok felújítása, cseréje, hulladékgyűjtő edények kihelyezése, sporteszközöket felújítása történt meg, eft összegben. - Kárász utca díszburkolat, utcabútorok, növények felújítására még 2011-ben került sor. 40 db pad, 3 db sérült virágdézsát cseréltek ki, valamint a vállalkozó helyreállított 580 m 2 megsüllyedt díszburkolatot. A számla kifizetése húzódott át 2012-re, eft összegben. - Játszótér felújítási keret az Ifjúsági és Sport Bizottság döntéseinek megfelelően a Főldmíves utcai, az Újvidéki utca, valamint a Bartók tér, Klapka tér, Haladás utca és a Római körút játszóterének eszközei újultak meg. Az előirányzatról a beszámolási időszakban eft kifizetés történt. - A Kiskerti útkeretből eft került kifizetésre. A évi keret felhasználására vonatkozó bizottsági határozatban szereplő helyszíneken a munkák elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárás decemberében volt. A végszámla kifizetése 2012-re áthúzódott. A évre biztosított eft felosztását a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság /2012.(V.31.) VFB sz. határozatával hagyta jóvá, mely alapján 17 kiskerti utca (Pisztácia-, Mazsola-, Szercsika-, Kivi-, Mandarin-, Birs-, Katica-, Pillangó-, Bodobács utca, Öreghely dűlő I. ütem, Subasa-, Matyparti út, Szívvirág-, Medveszőlő-, Kisbaktói- és a 31. sz. utca) burkolatának javítása történt meg. - A Kiskundorozsmai stációk rekonstrukciója felújítására eft összegű pénzeszközátadás történt a Keresztelő Szent János Plébánia részére. Az Egészségügyi célú felújítások között került elszámolásra a Maros u. 22. sz. alatti orvosi rendelő gázkazán cseréjének költsége 197 eft összegben. - A Szociális intézmények felújítására eft összegben, többek között az alábbi felújítások valósultak meg: Bölcs u. 11. sz. ingatlanon a fúrt kút szivárgás megszüntetés, Szőregi úti nevelőotthon, vízvezeték javítás, Bölcsőde utcai gyermekotthon, vízmelegítő csere, Bölcsődék Igazgatósága, szennyvízhálózat javítás. - Az oktatási ágazatban az oktatási célú feladatok keretösszegére eft kifizetés történt, az alábbi feladatokra: Radnóti Miklós Gimnázium tűzjelző rendszer, könyvtár épületének bádogozása, armatúrák rögzítése, Sólyom u. Általános Iskola, személyemelő gép vezérlőkártya csere, lapostető javítás, Vedres Kollégium, fűtési rendszer javítás, Fodor Kollégium, hibás szennyvízszakasz csere, SZKTT Eötvös Gimnázium, csapadékvíz vezeték részleges csere, Jerney Általános Iskola, érintésvédelmi hiányok pótlása, Vörösmarty Általános Iskola, szennyvízhálózat részleges csere, Tiszaparti Általános Iskola tetőjavítás, Dózsa György Általános Iskola tető- és ereszcsatorna javítás, Nádor utcai Óvoda fűtési rendszer javítás, Déri Miksa Szakközépiskola emeleti vizesblokk felújítás, Vasvári Pál Szakközépiskola függőeresz csatorna csere, Földmíves utcai Óvoda, szennyvízvezeték 19

20 javítás, Ortutay Kollégium, szennyvíz szakasz csere, Weöres Sándor Ált. Iskola, tető javítás, Szerb utcai Óvoda alap megerősítése, Radnóti Miklós Gimnázium tornaterem ablak távirányítók javítása. - A kulturális ágazatban a Kulturális- és sportcélú felújítások keretösszegének évi előirányzat felhasználása eft volt, amelyből többek között Tömörkény István Művelődési Ház, kazán szivattyú csere, galéria padlóburkulat csere, Senior Center (Eszperantó u.) vízvezeték javítás, Nemzetiségek Háza, szennyvízcsatorna felújítás, Dömötör torony csapadékvíz védelem. - Az Igazgatási kiadásokra tervezett felújítási kiadások eft összegű előirányzat 95,6 %-a, eft valósult meg többek között az alábbi feladatokra. A József Attila sgt. 39. sz. alatti hivatali főépület tető- és homlokzat felújítására eft kifizetés történt. Az épület külső vakolata hullani kezdett, ezért a balesetveszély elhárítása érdekében már többször kellett a meglazult vakolatrészek leverésére vállalkozót igénybe venni. A homlokzat hőszigetelése és felújítása, valamint a bejárati toldalék épület tetejének javítása történt meg. A Pillich Kálmán utcai vendégház gázszerelésére és kazáncseréjére eft kifizetés történt. - A Felújítási kiadások Egyéb feladatain eft értékű felújítás valósult meg többek között az alábbi feladatokra: a Kiskundorozsma KMB iroda felújítása eft értékben. A évi költségvetés jóváhagyásakor felmerült igénynek megfelelően a kiskundorozsmai kirendeltség és művelődési ház udvarán lévő tűzoltó szertár átalakításra került. A kialakított helyiség-csoportban került elhelyezésre a szomszédos helyiség-csoportból a Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Területi Kirendeltsége, és itt helyükre került a rendőrség körzeti megbízottjának irodája is Alapok A Parkoló alap A eft összegű tervezett kiadási előirányzata nem került felhasználásra, az alapról kifizetés nem történt Lakásalap A Lakásalapnál eft összegű teljesítés történt az alábbi feladatokra: - Lakóépületek felújításának tervezésére és kivitelezésére eft összeg került felhasználásra. Többek között az alábbi beruházások valósultak meg vagy indultak el: - Tisza L. krt. 39. udvari homlokzat felújítása: kivitelező kiválasztására irányuló, Kbt (2) bekezdése szerinti eljárás 2011-ben eredménytelen lett, mivel a beérkezett ajánlatok meghaladták a rendelkezésre álló keretösszeget. A beruházási engedélyokirat módosítása megtörtént, a kivitelező kiválasztására irányuló évi közbeszerzési eljárás szerződéskötéssel zárult. A munkaterület átadására februárjában kerül sor. A szerződés szerinti befejezési határidő május Olajbányász tér 1. 3 db felvonó felújítása: a kivitelezés elkészült i műszaki átadás-átvétellel. A használatbavételi engedélyezési eljárás is sikeresen lezárult. - Victor Hugo u. 2. tetőfedésének cseréje: a műszaki átadás-étvételi eljárás május 25-én lezárult, végleges használatbavételi engedéllyel rendelkezik - Üres lakások felújítása: a program keretében 18 db lakás került felújítása - Bérlakás értékesítés költségeként az Önkormányzat és az IKV Zrt. közötti Haszonbérleti szerződés keretében a bérlakások értékesítésének lebonyolítására eft került átutalásra. - Társasházi tulajdonrészek felújítási hozzájárulása címén a vegyes tulajdonrészű ingatlanok tulajdoni hányadára eső költség került kifizetésre eft értékben. - A Lakásalap elkülönített bankszámláján 740 eft bankköltség merült fel, a Bérlakás vásárlási, felújítási hitel tőke- és kamat fizetésére eft került felhasználásra. 20

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása

Iktatószám: 30765/2014. Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 30765/2014. Tárgy: Önkormányzat 2013. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Elıterjesztı: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 34864/2011. Tárgy: Beszámoló 2010.költségvetés végrehajtásáról és a belsı ellenırzési tevékenységrıl Melléklet: elıterjesztés melléklete

Részletesebben

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Polgármestere. 2009. évi zárszámadási rendelet. az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 35129/2010. Tárgy: 2009. évi zárszámadási rendelet Melléklet: az előterjesztés melléklete (6db táblázat) 1 db határozati javaslat, rendelet-tervezet

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 33087-1/2014. Tárgy: A 2014. évi önkormányzati költségvetés 3. sz. módosítása Melléklet: 9 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul:

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban : rendelet) 2. -a az alábbiakra módosul: Old alsz Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2010. (VIII.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 8/2010. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szeged

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 15 db melléklet költségvetési rendelet-tervezet Készítette:

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 21. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi szám Önkormányzat

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere. A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Ikt. sz.: 47227-1/2011. Tárgy: A 2011. évi önkormányzati költségvetés 2. sz. módosítása Melléklet: 13 db melléklet 2 db határozati javaslat költségvetési

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Előterjesztő Dr. Solymos László alpolgármester Iktató szám: 01/55411-10/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához

Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához Szöveges értékelés Pannonhalma Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési beszámolójához I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése: 1. Az önkormányzati feladatellátás tárgyi és személyi feltételei

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2010. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel

Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések. 7 határozati javaslat mellékletekkel Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 23433-50/2013. Tárgy: Egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések Melléklet: 7 határozati javaslat mellékletekkel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2013. októberében Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4989-15/2013. ELŐTERJESZTÉS Szentes Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 297/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. december 6-i ülésére Tárgy: Tájékoztató Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 41038-3/2009. CÍM: Tájékoztató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009 I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról 3 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2011. (VI. 01 ) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alkotmány 44/A. (1) bek.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042

Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18. Tel./Fax: (48) 411-435, 512-042 Tájékoztató Berente Község Önkormányzata 2014. évi gazdálkodásról, annak első félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 15/2011 (IV. 27.) ÖKT sz. rendelettel elfogadott BESZÁMOLÓJA a 2010 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje

Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje 1. melléklet a../2012. (II....) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének címrendje I. Költségvetési címek Cím száma Cím neve 1. Alsófokú Oktatási Intézmények Gondnoksága 2.

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére

Előterjesztés. Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. szeptember 12-i ülésére Tárgy: a Szeremlei Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA

BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK BESZÁMOLÓJA a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról Előterjesztő: Wittinghoff Tamás polgármester Tartalomjegyzék A 2011. évi gazdálkodásról szóló beszámoló általános

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Várospolitikai alpolgármester Az előterjesztés tárgya: Alapító okiratok módosítása Iktatószám: 9524/2010. Melléklet: 18 db határozati

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege

Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege 1 Szeged Megyei Jogú Város 2010. évi összevont költségvetési mérlege MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi Sor Megnevezés Szeged MJV Kisebbségi 1. sz. melléklet

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának háromnegyedéves

Részletesebben

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó. Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése S Z Ö V E G E S B E S Z Á M O L Ó Kiskunmajsa Város 2004. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt

Részletesebben

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására

JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására JAVASLAT Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági pozíciója

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához Tájékoztató az önkormányzat 2009. III. negyedéves gazdálkodásáról Bevételek (1. számú melléklet) Működési

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Ózd város 2010. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Ózd, 2010. december 14. 2 Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. május 19-i ülésére Iktató szám: 101/2016. Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Beszámoló

Részletesebben

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet

Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés. 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Előterjesztő megnevezése: Dr. Molnár László irodavezető Iktatószám: 11.106 /2013. Tárgy: Biztosítási alkusz szolgáltatási szerződés Melléklet: 1 pld. Határozati javaslat 1 pld. Szerződés tervezet Készítette:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E /2012 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Dr. Gyimesi László Tanácsnok Előterjesztő: Nógrádi Tibor Ügyiratszám: Tárgy: döntések Móra Balázs Sport és Szabadidő Park megvalósításához szükséges Melléklet: 1 db térkép Az előterjesztéshez sürgősségi ad: Dr. Gyimesi László Tanácsnok

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető és a Gazdasági Osztály munkatársai Véleményező bizottság: Valamennyi bizottság

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 74/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Beszámoló Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Ikt.szám: 246/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. október 04-i ülésére Tárgy: Javaslat a Ferencvárosi Parkolási Kft-vel, illetve a parkolással

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének

(1) Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi módosított költségvetésének Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2015. (IX. 25.) önkormányzati rendelete Ózd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére

1. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére 1 1. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 28-i rendkívüli ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat

Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról. 1 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Solymos László alpolgármester Iktatószám: 01/25576-4/2013. Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018.

felújítás nettó 2.430.000 igényelt NFM támogatás (80%) 2.414.880 ÁFA 588.600 önkormányzati önrész (20%) 603.720 bruttó 3.018.600 3.018. Előterjesztés Készült: a Dunafalva Községi Önkormá 2013. július 11-i RENDKÍVÜLI ülésére Készítette: Gálné Tárgy: a 2013. évi kompok, révek pályázat benyújtása Előzmény: a 37/2013.(VII.3.)NFM rendelet 2013.

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 6/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata. 1 db határozati javaslat és melléklete Előterjesztő: Dr. Solymos László várospolitikai alpolgármester Iktatószám: 01/19264-5/2015. Tárgy: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 533 /2007. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2007. május 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: Önkormányzati tulajdonú gazdasági

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása

XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet. 2008. évi költségvetésének. végrehajtása A XI. Önkormányzati Minisztérium fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2009. június hó Az Önkormányzati Minisztérium fejezet webcíme: http://www.otm.gov.hu/ A Magyar Köztársaság költségvetéséről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. március 5. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. november 27. 11. szám R E N D E L E T E K 53/2008. (XI. 28.) sz. önk. rendelet Menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. február 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Nyíriné Kovács Ildikó költségvetési és pénzügyi irodavezető

Részletesebben

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései

polgármester Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Előterjesztő megnevezése: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 10823/2010. Tárgy: Ingatlanok közgyűlési döntést igénylő kérdései Melléklet: 5 pld. határozati javaslat 1 pld. alapító okirat módosítás

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben