A Nyugdíjbiztosítási Alap évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)"

Átírás

1 MELLÉKLETEK

2

3 III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt előirányzat neve évi teljesítés évi CLXXXVIII. tv. szerinti eredeti előirányzat törvénymódosítások törvényi módosított előirányzat Kormány hatáskörű módosítás Irányítószervi módosítás Intézményi hatáskörű módosítás módosított előirányzat teljesítés (1) LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) 1 Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek , Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és Munkáltatói 1 nyugdíjbiztosítási járulékbevétel Munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része Start kártyával, Start-Plusz, Start-Extra, Start Bónusz kártyával rendelkező biztosítottak nyugdíjbiztosítási járuléka EKHO-val teljesített nyugdíjbiztosítási járulék Biztosítotti nyugdíjjárulék bevétel Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék Foglalkoztatottak nyugdíjjáruléka 2 Egyéni vállalkozók saját jogon fizetett nyugdíjjáruléka 2 EKHO-val teljesített nyugdíjjárulék Rehab. járadékból és rehab. ellátásokból levont nyugdíjjárulék Egyéb járulékok és hozzájárulások Megállapodás alapján fizetők járulékbevételei Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher Nemzeti foglalkoztatási Alap általi megtérítések Korkedvezmény-biztosítási járulék GYED-ben részesülők utáni nyugdíjbiztosítási járulék címen az E. Alaptól átvett pénzeszköz Magánnyugdíjpénztárak átutalásai Rokkantsági nyugellátás Pénztártagok visszalépése Késedelmi pótlék, bírság Szociális hozzájárulási adó és járulékbevételek hozzájárulások összesen Költségvetési hozzájárulások Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átvétel Korkedvezmény biztosítási járulék címén átvett pénzeszköz Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapból származó bevétel Vagyongazdálkodás Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazd. bevételei cím összesen ,

4 III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt előirányzat neve évi teljesítés évi CLXXXVIII. tv. szerinti eredeti előirányzat törvénymódosítások törvényi módosított előirányzat Kormány hatáskörű módosítás Irányítószervi módosítás Intézményi hatáskörű módosítás módosított előirányzat teljesítés (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) 5 Ny. biztosítási költségvetési szervek és kp.-i kezelésű eir.-ok Központi hivatali szerv Működési költségvetés Intézményi működési bevételek Támogatásértékű működési c. bevételek Működési célú pénzeszköz-átvétel áht.-on kívülről Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatásértékű felhalm. c. bevételek Kölcsönök visszatérülése 2 Igazgatási szervek , Működési költségvetés , Intézményi működési bevételek Támogatás érték működési c. bevételek Előző évi műk. c. előir. maradvány átvétel 2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási és tőke jellegű bevételek KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai Nyugellátások Öregségi nyugdíj * Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj ** Korhatár feletti rokkantsági nyugellátások Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkantsági csoport) Korhatár feletti rokkantsági nyugellátás (III. rokkantsági csoport) Korhatár feletti baleseti rokk. nyugellátás (I-II. rokkants. csoport) Korhatár feletti baleseti rokk. nyugellátás (III. rokkants. csoport) Korhatár alatti rokkantsági nyugellátások Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (I-II. rokkants.csop.) Korhatár alatti rokkantsági nyugellátás (III. rokkants.csop.) Korhatár alatti baleseti rokk. nyugellátás (I-II. rokkants. csoport) Korhatár alatti baleseti rokk. nyugellátás (III. rokkants. csoport) Hozzátartozói nyugellátás Hozzátartozói főellátások Árvaellátás Özvegyi nyugellátás Özvegyi, szülői nyugellátás főellátásként Özvegyi kiegészítő ellátások / hozzátartozói kiegészítő ell Egyösszegű méltányossági kifizetés Egyszeri segély Rehabilitációs járadék Szolgálatfüggő nyugellátás *

5 III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt előirányzat neve évi teljesítés évi CLXXXVIII. tv. szerinti eredeti előirányzat törvénymódosítások törvényi módosított előirányzat Kormány hatáskörű módosítás Irányítószervi módosítás Intézményi hatáskörű módosítás módosított előirányzat teljesítés (1) (2) (3) (4) (5)=(3)+(4) (6) (7) (8) (9) (10) 4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások Postaköltség Egyéb kiadások Rokkantsági rehab. ell. fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz Vagyongazdálkodás Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás kiadásai CÍM ÖSSZESEN Ny. biztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű előir.-ok Központi hivatali szerv Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások és kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás Egyéb intézményi felhalmozási kiadások Kölcsönök Igazgatási szervek Működési költségvetés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások, kiadások Felhalmozási költségvetés Intézményi beruházási kiadások Felújítás BEVÉTELI FŐÖSSZEG , KIADÁSI FŐÖSSZEG , A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE ,

6 III/2B. számú melléklet Tájékoztató a Nyugdíjbiztosítási Alapból finanszírozott nyugdíjkiadás alakulásáról* Megnevezés Kiadás (ezer Ft) Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft/hó) Kiadás (ezer Ft) Átlagos havi létszám (fő) Átlag (Ft/hó) Öregségi nyugdíj Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj Hozzátartozói nyugellátás Ebből: Özvegyi főellátások Özvegyi kiegészítő ellátások Árvaellátások Egyösszegű méltányossági kifizetés Rehabilitációs járadék** Szolgálatfüggő nyugellátás*** Összesen**** Ebből: Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás Méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugdíjemelés *A tárgyévi adatok az adott költségvetési szerkezet szerintiek. A adatok - az ellátórendszer változása miatt - nem tartalmazzák a évben a Nyugdíjbiztosítási Alapot terhelő ún. korai öregségi nyugdíjakat, a korhatár alatti rokkantsági nyugellátásokat és a rehabilitációs járadékot. Ezért a táblázat egyes adatsorai nem összehasonlíthatóak. ** A rehabilitációs járadék egy főre jutó havi átlaga a tárgyhavi kifizetések átlagából van számolva (hóközi kifizetések figyelmen kívül hagyásával). *** A szolgálatfüggő nyugellátás egy főre jutó havi átlaga a tárgyhavi kifizetések átlagából van számolva (hóközi kifizetések figyelmen kívül hagyásával). **** Az átlagos létszám számítása a főellátások számának figyelembevételével történt. (A kiegészítő ellátásban részesülők száma szerepel a saját jogú nyugdíjaknál is, így az összlétszámot nem növeli.)

7 III/2 C. sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése Jogcím, feladat megnevezése Kötelezettségvállalás időpontja, dokumentum megnevezése ÉVI ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY FELHASZNÁLÁSA (1051 szektorban) évben képződött pénzmaradvány A felhasználás eng. időpontja, döntéshozó szerve évben felhasznált pénzmaradvány Utólagos felügyeleti korrekcióelrendelés időpontja Visszapótlási kötelezettség Befizetési kötelezettség ezer forintban Továbbiakban felhasználható pénzmaradvány Folyamatos műk. kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb műk. célú tám., kiadások Kamatfizetések Felújítás Intézményi beruházási kiadások Egyéb felh. célú kiadások Kölcsönök Informatikai fejlesztések Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások Előirányzat-maradvány összesen

8 III/2D. sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése előirányzat-maradvány az 1051 szektorban konszolidált Jogcím, feladat megnevezése Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Képződő (pénz) előirányzatmaradvány ezer forintban Ebből kötelezettség vállalással terhelt maradvány Folyamatos működési kiadások Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 0 Kölcsönök Informatikai fejlesztések Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Intézményi beruházási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatási kiadások Felújítás Intézményi beruházási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Kölcsönök Pénzforgalmi működési bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiad.megtakarítások és bev. elmarad különbsége Előző évi előirányzat-maradvány ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNY ÖSSZESEN:

9 III/2 E. sz. melléklet Nyugdíjbiztosítási Alap működési költségvetése INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK Ezer forintban Az előirányzat pénzügyi forrásának Kiadás Kiadás évi megnevezése törvényi módosított törvényi évben előirányzat előirányzat évben előirányzat KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI KERETBŐL ALAPBÓL FELHALMOZÁSI CÉLRA ÁTVETT PÉNZESZKÖZBŐL SAJÁT MŰKÖDÉSI BEVÉTELBŐL EGYÉB SAJÁT FORRÁSBÓL (pl. jóváhagyott maradvány) EGYÉB KÜLSŐ FORRÁSBÓL FORRÁSOK ÖSSZESEN:

10 III/2 F. sz. melléklet Az Ny. Alap Működési szektorában befektetett eszközök állományának kimutatása 2012-ben Megnevezés Nyitóállomány ( ) Állománynövekedés Állománycsökkenés egyéb változások Ezer forintban Záróállomány ( ) értékesítés miatt értékcsökkenés miatt Immateriális javak Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek 0 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 0 Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés 0 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek 0 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesb. 0 Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök 0 Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök értékhelyesbítése 0 BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11 Nemzeti Adó- és Vámhivatal III/2G. melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap járulék-elszámolása, a behajtási tevékenység, hátralékállomány és értékvesztés értékelése 1. A NAV útján beszedett járulék elszámolása Magyarország új Alaptörvénye és az ehhez kapcsolódó sarkalatos törvények a magyarországi társadalombiztosítási rendszert alapjaiban érintették, amely változások hatással voltak a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek alakulására is. Megszűnt a foglalkoztatókat és biztosított egyéni vállalkozókat terhelő társadalombiztosítási járulék, megjelent a szociális hozzájárulási adó, amely jellegét tekintve az egészségügyi hozzájárulással esik egy tekintet alá. A foglalkoztató társadalombiztosítási járulékból igénybe vehető kedvezményei a szociális hozzájárulási adó fizetésénél is érvényesíthetők. A nyugdíjjárulék fizetési kötelezettség felső határa napi forintra emelkedett. A saját jogú nyugdíjas jogállásának megváltozása következtében változott a foglalkoztatottak valamint a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozók járulékfizetési kötelezettsége. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékbevétel (ekho és Start-kártyás bevételekkel együtt) ,1 millió forint volt, az előző évihez képest 62,0%-kal, ,5 millió forinttal csökkent. A ,0 millió forintos előirányzat 24,6%-kal, ,1 millió forinttal túlteljesült. A szociális hozzájárulási adó bevétel Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető része ,9 millió forintban realizálódott, amely az ,0 millió forintos előirányzattól 10,5%-os, ,1 millió forintos elmaradást mutat. Korkedvezmény biztosítási járulékból az év során ,1 millió forint realizálódott, amely az előző évinél 4,0%-kal, 699,4 millió forinttal magasabb, az előirányzathoz képest 2,4%-kal, 425,1 millió forinttal több. A TB alapok részére átadott, éves szintű leltár táblákban a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek egyrészt a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek adónemein, másrészt az úgynevezett osztott (a bevétel tekintetében több alapot és/vagy a Központi Költségvetést megillető) adónemeken jelennek meg. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető osztott bevételek a Szociális hozzájárulási adó, a Start-kártya kedvezményes járulékbefizetési kötelezettség, az Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulási kötelezettség, az Egyszerűsített foglalkoztatásból eredő közteher bevétel és a Külföldi vállalkozásnál foglalkoztatottak utáni járulék befizetések. Az osztott bevételes adónemek esetében az adózói folyószámla együttes adatokat tartalmaz, a hátralékos vagy túlfizetéses egyenleg is adónem szinten keletkezik, ezért a folyószámla adatokból felépülő leltár adatai nem bonthatók meg. Az alapok felé történő kimutatás teljessége érdekében az osztott bevételes adónemek leltár adatai az adónem szinten összesített adatokból, a jogszabályokban foglalt bevételi arány alapján kerültek megosztásra. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a alapján az állami adóhatóság adatokat szolgáltat havonta a bevallásra kötelezettek adatairól (továbbiakban: bizonylatsoros kimutatás), az analitikus nyilvántartásokkal

12 2 megegyező kötelezettségek és befizetések, visszafizetések összegéről, a tárgyévben és a megelőző időszakban keletkezett tartozások és túlfizetések nyitó és záró állományáról (továbbiakban: leltár tábla), évente a behajtásból származó befizetések összegéről, valamint negyedévente a követelések értékvesztésének összegéről. A leltár táblák adónemenként, az adózói folyószámlákon könyvelt tételek legyűjtése és azok megfelelő összegzése alapján készülnek. A évről szóló kimutatások tartalmazzák a évi záró egyenleggel megegyező nyitó egyenlegeket, a tárgyévi forgalmi adatokat, valamint az ezek alapján számított záró egyenlegeket (tartozásokat, túlfizetéseket). A kimutatásokban a esedékességgel április 16-áig könyvelt vagy azt megelőző időszakra vonatkozó tételek szerepelnek. Az egyes adatok alakulását szektoronként a és a évekre mutatjuk be. Az adatok tartalmazzák mind a Nyugdíjbiztosítási Alapot közvetlenül megillető adónemeket, mind az osztott adónemekből arányosított összegeket. Az előző évhez képest a kötelezettség és a pénzforgalom adónemenkénti megoszlásának aránya módosult, tekintettel arra, hogy az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló évi CLVI. törvény január 1-jétől hatályon kívül helyezte a társadalombiztosítási járulék fizetésére vonatkozó rendelkezéseket, helyette ugyanezen időponttól bevezette a szociális hozzájárulási adóra vonatkozó adókötelezettségeket. A Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulék bevételek nettó kötelezettség adatai a nyitó tételekkel együtt millió forint Szektor megnevezése év év Változás évhez % millió Ft Költségvetési szervek , ,2 98, ,6 Vállalkozások , ,4 101, ,5 Nonprofit szervezetek , ,0 107, ,7 Egyéni vállalkozások , ,4 101, ,6 Magánszemélyek , ,5 98,7-180,6 Összesen: , ,5 100, ,7 Az összes kötelezettség adatai csaknem megegyeznek az előző évi adatokkal, 1% alatti növekedés tapasztalható. Az egyes szektorokon belül a költségvetési szervek kötelezettsége 1,2%-kal, a magánszemélyeké 1,3 %-kal csökkent. Minimális mértékben emelkedett a vállalkozások és egyéni vállalkozások, valamint a nonprofit szervezetek terhére előírt járulékkötelezettségek összege. A legkisebb mértékű, 1%-os növekedés a vállalkozásoknál figyelhető meg. A nettó kötelezettség 14%-a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulékként, 25,4 %-a a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járulékként, 59,1%- a Szociális hozzájárulási adóként, 0,7%-a Korkedvezmény-biztosítási járulékként keletkezett. A Start-kártya kedvezményes járulékból, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásból, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásból eredő kötelezettségek együtt kevesebb, mint 1%- os kötelezettségarányt képviselnek.

13 3 A tárgyévi nettó kötelezettségek alakulása millió forint Szektor megnevezése év év Változás évhez % millió Ft Költségvetési szervek , ,9 98, ,2 Vállalkozások , ,9 100, ,9 Nonprofit szervezetek , ,0 107, ,4 Egyéni vállalkozások , ,7 100,5 453,3 Magánszemélyek 5 632, ,0 93,3-376,0 Összesen: , ,5 100, ,4 A tárgyévi kötelezettségek alakulásánál szinte ugyanazok a tendenciák figyelhetők meg, mint az összesített kötelezettségnél, az összesített kötelezettség összege csaknem teljes mértékben megegyezik az előző évi adatokkal, minimális mértékű növekedés tapasztalható. A késedelmi pótlékok évenkénti felszámításának kötelezettsége miatt az adózói folyószámlák zárását minden évben el kell végezni. A zárást követően a lezárt időszakra vonatkozó könyvelések már csak a nyitott időszak első napjára könyvelhetőek, amely tételek nyitó korrekcióként jelennek meg a leltár táblákban. A kötelezettség növelő jellegű nyitó korrekciós tételek jellemzően az elmulasztott bevallások pótlása esetén jelennek meg a folyószámlán. A csökkentő jellegű nyitó korrekciós tételek jelentős hányada abból adódik, hogy az adózók javára mutatkozó önellenőrzések esetén a késedelmi pótlék felszámítás megelőzése érdekében a könyvelés eredeti esedékességgel, illetve lezárt időszak esetén nyitó dátummal történik. Az adózók által tévesen bevallott, utóbb önellenőrzéssel csökkentett kötelezettségek esetében sem lehet a lezárt időszakra könyvelni, így ezek a tételek a nyitó korrekcióban jelentkeznek. Nyitó korrekciós értékek alakulása millió forint Változás évhez Szektor megnevezése % millió Ft Növelő Csökkentő Növelő Csökkentő Növelő Csökkentő Növelő Csökkentő Költségvetési szervek 586, ,3 657, ,3 112,1 23,9 71, ,0 Vállalkozások 4 688, , , ,2 74,7 57, , ,9 Nonprofit szervezetek 355, ,9 448,9 611,1 126,4 53,5 93,8-530,8 Egyéni vállalkozások 916, ,6 828, ,4 90,4 97,9-88,1-27,2 Magánszemélyek 994, , , ,5 118,6 98,0 185,2-38,1 Összesen: 7 540, , , ,5 87,8 54,6-923, ,0 Összességében a évet megelőző időszakra vonatkozó kötelezettség növekedés 12,1%- kal, a kötelezettség csökkentő tételek értéke 45,4%-kal mérséklődött. A változások az egyes szektorokban jelentős eltérést mutatnak. Kötelezettségnövekedés a magánszemélyek, a költségvetési szervek és a nonprofit szervezetek körében figyelhető meg, legkisebb az arány a vállalkozásoknál. A korábbi évek kötelezettségének csökkenése valamennyi szektor esetében jelentősen mérséklődött. A jelentős összegű nyitó korrekció adódhat abból, hogy az adózó kerekítési hibás (nem ezer forintban megadott) önellenőrzést nyújt be, amelynek ismételt önellenőrzése nem a nyitó korrekciós tételek között, hanem tárgyévi kötelezettségként jelentkezik. Ennek oka az, hogy az adózó javára mutatkozó önellenőrzés nem képez késedelmi pótlék alapot, így azt az eredeti (ennek hiányában nyitó dátummal könyvelt) esedékességgel kell nyilvántartani, míg az adózó

14 4 terhére mutatkozó önellenőrzés esedékessége a beadás dátumához kötődik, így a két tétel egymástól elválik. A kötelezettség növelő jellegű nyitó korrekciós tételek összegének 95,4%-a a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételeknél, 0,4%-a a Start-kártya kedvezményes járuléknál, 0,49%-a az Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásnál jelentkezett. A kötelezettség csökkentő jellegű nyitó korrekciós tételek összegének 98,5%-a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel, 0,2%-a Korkedvezmény-biztosítási járulék, 0,5%-a Start-kártya kedvezményes járulék, 0,6%-a Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás címén keletkezett. A pénzforgalom alakulása millió forint Változás évhez Szektor megnevezése % millió Ft Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás Befizetés Kiutalás Költségvetési szervek , , , ,5 97,6 36, , ,5 Vállalkozások , , , ,6 101,2 482, , ,9 Nonprofit szervezetek ,2 301, , ,2 108,4 547, , ,3 Egyéni vállalkozások , , , ,5 100,2 201,0 153, ,7 Magánszemélyek 6 977,3 672, ,2 670,3 96,2 99,7-268,0-1,7 Összesen: , , , ,1 100,5 163, , ,7 Az előző évhez viszonyítva csaknem változatlan a befizetés összege, minimális mértékű növekedés figyelhető meg. A legmagasabb arányú növekedés a nonprofit szervezetek körében volt jellemző, ugyanakkor a magánszemélyek és a költségvetési szervek szektor esetében a befizetés az előző évhez képest csökkent. A kiutalások alakulása szektoronként eltérő képet mutat. Jelentős növekedés történt a vállalkozások, a nonprofit szervezetek, valamint az egyéni vállalkozók körében, míg csökkenés mutatkozik a költségvetési szervek és a magánszemélyek körében. Itt kell megjegyezni, hogy az adózók által tévesen befizetett összegek más adónemre történő átvezetése is kiutalásként jelentkezik az adózói folyószámlán az érintett adónemen. A nettó pénzforgalom mindösszesen 0,05%-os növekedést mutat, a kötelezettség növekedése 0,77%-os. A nettó bevétel 10,5%-a a nyugdíjbiztosítást megillető járulék bevételek, 61,4%-a szociális hozzájárulási adóbevétel, 26,6%-a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járulék bevételek jogcímén keletkezett. A Korkedvezménybiztosítási járulék a teljes nettó bevételnek csak 0,7%-át, a Start-kártya kedvezményes járulék bevétel pedig csak 0,04%-át adja. Az ún. bizonylatsoros kimutatás a leltártáblákhoz hasonlóan az analitikus nyilvántartásokkal megegyezően készült és valamennyi évre vonatkozó, a folyószámlazárásig könyvelt bevallás (önellenőrzés) adatait tartalmazza szektorális és azon belül jogcímenkénti bontásban. A táblázat valamennyi nyugdíjbiztosítási alapot érintő adónemet (125 nyugdíjbiztosítási járulék, 187 korkedvezmény-biztosítási járulék, 291 nyugdíjjárulék, valamint a 186 START kártyás kötelezettség, 190, 191, 192, 193, 194 EKHO járulék, 303 külföldi vállalkozó járuléka, 239 egyszerűsített foglalkoztatás járuléka, 258 szociális hozzájárulási adó adónemek Ny alapot illető része) tartalmazza, amely a évre vonatkozó bevallásokon található.

15 5 Annak érdekében, hogy a folyószámlazárásig valamennyi bevallás könyvelése megvalósulhasson, illetőleg, hogy minimálisra csökkenjen azon hibás bevallások száma, amelyek könyvelésre alkalmatlanok, a NAV Központi Hivatala, illetőleg a regionális adó főigazgatóságok rendszeresen figyelemmel kísérik a hibás bevallásokat, a beérkező észrevételeket minden esetben azonnal kivizsgálják, a jelentkező hibákat elemzik, szükség esetén azonnali segítséget nyújtanak az adózóknak a bevallások javítása, hibátlan kitöltése érdekében. Ennek eredményeként a évre vonatkozó, hibaágon álló nem könyvelt bevallások száma a folyószámlazárásig minimális, összege 280,7 millió forint, amely a könyvelt kötelezettséghez képest 0,01 százalékot jelent. A évre vonatkozó bevallások alapján a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető, az osztott adónemeket is tartalmazó járulék kötelezettségek szektoronként az alábbiak szerint alakultak. Kötelezettségek a évre vonatkozó bevallások alapján Szektor megnevezése év év millió Ft Változás évhez % millió Ft Költségvetési szervek , ,9 98, ,9 Vállalkozások , ,3 100,0 212,6 Non-profit szervezetek , ,6 107, ,7 Egyéni vállalkozások , ,6 103, ,9 Magánszemélyek 4 881, ,9 121, ,3 Összesen: , ,4 100, ,7 A bizonylatsoros kimutatás alapján a bevallásból származó kötelezettség adatok 0,1 százalékpontos növekedést mutatnak az elmúlt évhez képest, amely összességében változatlannak tekinthető. Az elmúlt évhez képest szinte megegyező kötelezettségek oka, hogy bár a jövedelmek kismértékben növekedtek, ugyanakkor a szociális hozzájárulási adóban érvényesíthető kedvezmények gyakorlatilag a kötelezettségek stagnálását okozták. Tekintettel arra, hogy a költségvetési szerveknél a foglalkoztatottak száma évben csökkent, ezért 1,7 %-ponttal csökkent a kötelezettségek összege is. A non-profit szervezetek, az egyéni vállalkozók és a magánszemélyek esetében a növekedést valószínűsíthetően a minimálbér növekedése, és a kedvezmények igénybevételének alacsonyabb szintje okozhatta. Hasonló arányváltozás tapasztalható a leltár kimutatásokban is (pl.: költségvetési szervek esetében a bevallások adatai alapján 1,7 százalékpontos, a leltár kimutatások alapján pedig 1,1 százalékpontos csökkenés, míg a vállalkozásoknál a bevallás adatok alapján elenyésző, a leltár alapján 0,3 %-pontos a növekedés, a többi szektorban pedig hasonló tendencia figyelhető meg). 2. A hátralékállomány értékelése Az adózói folyószámlán adónemenként nyilvántartott hátralékok alakulását a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető valamennyi adó- és járuléknem figyelembe vételével, összesítve mutatjuk be.

16 6 Hátralékállomány december 31-én millió forint Változás évhez Szektor megnevezése % millió Ft Összes Tárgyévi Összes Tárgyévi Összes Tárgyévi Összes Tárgyévi Költségvetési szervek 1 138, , , ,6 153,3 95,7 606,4-48,0 Vállalkozások , , , ,1 111,0 114, , ,7 Nonprofit szervezetek 2 370, , , ,2 110,2 134,3 241,2 489,4 Egyéni vállalkozások , , , ,1 117,2 113, , ,9 Magánszemélyek 9 572, , , ,1 98,6 96,1-131,3-75,0 Összesen: , , , ,2 111,2 114, , , évben az előző évhez képest összességében 11,2%-kal növekedett a hátralék, ebben jelentős szerepet játszott, hogy a tárgyévben keletkezett tartozás is 14,2%-kal emelkedett. Az egyes szektorokat tekintve is emelkedett hátralék összege. A költségvetési szerveknél markáns, 53,3%-os, az egyéni vállalkozásoknál 17,2%-os, a vállalkozásoknál 11%-os és a nonprofit szervezeteknél 10,2%-os hátraléknövekedés volt megfigyelhető, ugyanakkor a magánszemélyek adózói körben 1,4%-kal csökkent az összes hátralék mértéke. A december 31-én fennálló összes hátralék 62,3%-a a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető járulék bevételek jogcímén, 26,3%-a szociális hozzájárulási adó, 10%-a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevételek magánszemélyektől levont járulék bevételek, 0,4%-a Korkedvezmény-biztosítási járulékként, 0,3%-a a Start-kártya kedvezményes járulék jogcímén, 0,6%-a az Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásoknál jelentkezett. A járulékbehajtási bevételek növekedése ellenére az Alap kintlévőségei kedvezőtlenül alakultak. Az összes hátralék 11,2%-kal növekedett, döntően a működő adózók tartozásnövekedése miatt, ugyanakkor a nem működő vállalkozások tartozása jellemzően a felszámolás alatti adózók hátralékának csökkenése miatt mérséklődött. Az elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal összefüggésben továbbra is sok volt az új hátralékos adózó. Az állományra változatlanul a kevésbé behajtható tartozású magánszemélyek számának növekedése, illetve a hátralékok aprózódása jellemző. A 2012-ben bevezetett új adónemek következtében megváltozott a hátralékállomány összetétele, a korábbi adónemeken csökkent a hátralékállomány, viszont a működő adózók hátraléknövekedése jelentős részben az új adónemek meg nem fizetett kötelezettségeivel függ össze. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy ez a be nem folyt összeg az új kötelezettségek alig 2,7-2,8%-át jelentette. Követelések alakulása a gazdálkodás státusza szerint millió forint Gazdálkodás státusza év év Változás évhez % millió Ft működő adózók , ,1 118, ,3 nem működő adózók , ,0 104, ,1 Összesen: , ,1 111, ,3 Az összes hátralék 11,2%-kal, ,1 millió forintra nőtt. Ezen belül a működő adózóknál az új adónemek bevezetésével összefüggésben a kötelezettség növekedéssel közel arányos hátralék növekedés mutatható ki. A nem működő adózók hátralékánál a kisebb, 4,0%-os tartozás növekedés egyrészt a számos új felszámolás hátralék növelő hatása következménye,

17 7 másrészt e követelések folyamatos engedményezése jelentősen csökkentette az ebben a körben érintett adózók tartozásait. A tapasztalatok szerint a működő hátralékos adózók száma és a tartozás összege a havi járulék bevallások benyújtásakor folyamatosan újra termelődik, ami egyre intenzívebb hátralékkezelést igényelt, ennek eredményeként a végrehajtással érintett adózók száma folyamatosan emelkedett. A behajtási területnek 2012-ben is kiemelt feladata volt a végrehajtható, működő adózói hátralékállomány növekedésének megállítása, ugyanis a nem működő adózók (pl. felszámolással érintettek) hátralékára nincs a szakterületnek közvetlen ráhatása. A kiemelt feladatra vonatkozóan minden évben szakterületi iránymutatás került kiadásra, amelyben (többek között) a hátralékkezeléssel kapcsolatos intézkedések, - különös figyelemmel a hátralékkezelési technikák széleskörű alkalmazására - az intézkedések prioritása lett meghatározva. A működők adózók hátralék növekedése jelentős részben azzal is összefügg, hogy az adóhatóság csak végső esetben, az adós cég teljes fizetésképtelensége, illetve a végrehajtható vagyon hiánya esetén kezdeményez felszámolást. A NAV által kezdeményezett felszámolások aránya évről-évre csökkent, 2012-ben az elrendelt felszámolásoknak csak 21%-át indítványozta az adóhatóság. Ugyanakkor minden korábbit meghaladt a bíróságok által elrendelt, a gazdaság egyéb szereplői által kezdeményezett felszámolások száma. Ez a körülmény sok esetben a behajtási eredmények további fokozását mérsékelheti, illetve a közzétett felszámolás már nem teszi lehetővé az adóhatóság teljes körű intézkedés sorozatát a végrehajtási eljárásban. A követelések jogcím szerinti változása millió forint Adó-, járulék-nem év év Változás évhez % millió Ft Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel (125) , ,9 70, ,0 Start-kártya kedvezményes járulékbefizetések (186) 1 032,0 677,1 65,6-354,9 Korkedvezmény-biztosítási járulék (187) 827,0 779,9 94,3-47,1 Kifizetőt terhelő ekho (190) 391,5 355,0 90,7-36,5 Magánszemélyt terhelő ekho (191) 33,8 46,6 137,9 12,8 Magánnyugd.pénzt.tagtól levont ekho (192) 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekho különadó (194) 1,9 0,9 47,4-1,0 Magánnyugd.pénzt.tagtól levont ekho (195) 0,1-1, ,0-1,9 Egysz.fogl.eredő nem magánny.tag (239) 539,7 962,3 178,3 422,6 Egysz.fogl.eredő magánny.tag (249) 7,7 8,2 106,5 0,5 Szociális hozzájárulási adó (258) , ,2 Ny.Alapot megillető, m.szem-től levont jár.(291) , ,4 Külföldi váll.fogl.utáni jár. (303) 52,3 74,2 141,9 21,9 Összesen: , ,1 111, ,2 A hátralékállományban a régi-új adónemek hátraléka jellemzően a kötelezettségváltozások arányában változott. A követeléscsökkenés ellenére az Alap követeléseinek 62,4%-a az nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek (kód: 125) számlán mutatható ki ( ,9 millió forint). Ennek az összegnek csak 35,2%-a behajtható, illetve érinti a működő adózókat, a többi a nem behajtható. A számla követelése egy év alatt 29,6%-kal csökkent, ami döntően a kötelezettség csökkenéssel, illetve a követelés-engedményezéssel függ össze. Az Alap további követeléseinek nagy része (36,3%-a) a 2012-ben bevezetett két új adónemben (szociális hozzájárulási adó, nyugdíjbiztosítási alapot megillető bevételek

18 8 magánszemélytől levont járulék) mutatkozik. E három kiemelt adónem az Alap összes követelésének 98,7%-át jelenti. Jogcímenként fennálló követelések a gazdálkodás státusza szerint millió forint Gazdálkodás státusza Adó-, Adószám meg- Végleg Felszám. Csődelj. megszűnt alatt alatt nem Techn. Felszám. Végelsz. járulék- Működő Adó-, járulék-nem kezdem. törölve szűnt összesen Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető bevétel (125) , ,9 181, , , , ,2 207, ,9 Start-kártya kedvezményes járulékbefizetések (186) 317,9 29,2 0,0 33,4 258,9 26,0 11,4 0,3 677,1 Korkedvezmény-biztosítási járulék (187) 359,5 0,3 11,2 4,7 401,6 0,5 0,2 1,8 779,9 Kifizetőt terhelő ekho (190) 247,9 7,6 0,1 3,6 92,9 2,6 0,4 0,0 355,0 Magánszemélyt terhelő ekho (191) 34,7 0,0 0,0 0,3 11,4 0,2 0,0 0,0 46,6 Magánnyugd.pénzt.tagtól levont ekho (192) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ekho különadó (194) 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 Magánnyugd.pénzt.tagtól levont ekho (195) -0,5 0,0 0,0-0,2-1,0 0,0 0,0 0,0-1,8 Egysz.fogl.eredő nem magánny.tag (239) 834,7 28,1 1,0 6,4 80,6 9,2 2,3 0,0 962,3 Egysz.fogl.eredő magánny.tag (249) 5,6 0,1 0,0 0,3 1,9 0,2 0,1 0,0 8,2 Szociális hozzájárulási adó (258) , ,3 180,1 66, ,5 422,4 73,5 0, ,2 Ny.Alapot megillető, m.szem-től levont jár.(291) , ,2 31,6 23, ,6 164,7 32,6 0, ,4 Külföldi váll.fogl.utáni jár. (303) 74,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 74,2 Összesen: , ,7 405, , , , ,7 210, ,1 Az állomány behajthatóság szempontjából kedvezőtlen szerkezete lényegesen nem változott, az összes követelésnek 46,5%-a (97.426,0 millió forint) nem végrehajtható, nem működő döntően felszámolásban lévő adózókat érint. A többi, a működő adózói hátralék többsége végrehajtással érintett. A behajtási tevékenységet a végrehajtási és hátralékkezelési informatikai rendszer (VHR) folyamatos fejlesztései 2012-ben is támogatták. A felszámolások száma 2012-ben is dinamikusan nőtt, minden korábbinál több felszámolást rendeltek el a bíróságok. Az adóhatóság év végén 41,7 ezer folyamatban lévő felszámolást tartott nyilván, 14,6%-kal többet, mint egy évvel korábban. A felszámolással érintett követelések (63.992,0 millió forint) a sok befejezett eljárás, illetve a folyamatos követelés-engedményezés ellenére a sok új eljárás miatt 4,3%-kal nőtt. A végelszámolásban kezelt hátralékok (6.648,8 millió forint) viszont mérséklődtek 8,3%-kal. Ugyanakkor a tárgyév végén folyamatban lévő 36,0 ezer végelszámolás, 22,8%-kal volt több, mint egy évvel korábban, ami ebben az adózói körben is a hátralékok folyamatos aprózódására utal ben a Magyar Követeléskezelő Zrt.-vel 2011-ben megújított engedményezési megállapodás alapján folyt a követelések átadása. Az előre meghatározott öt ütemben a ben közzétett és még folyamatban lévő felszámolások NAV követelései kerültek engedményezésre. A követelésátadással összesen adózó ,6 millió forint Ny. Alapot megillető tőkekövetelése került engedményezésre.

19 9 3. Behajtási tevékenység 2012-ben a NAV a kényszerintézkedések hatására ,6 millió forint járulék kintlévőséget szedett be az Ny. Alap javára, 1,3%-kal többet a 2011-ben behajtott hátraléknál. A bevétel 98,7%-a ,1 millió forint végrehajtási eljárásból, a többi 1.048,5 millió forint felszámolásból és csődeljárásból folyt be. A behajtási eredmény alakulása millió forint Beszedés módja év év Változás évhez % millió Ft Végrehajtás , ,1 101, ,1 Felszámolás, csőd 1 016, ,5 103,1 31,6 Összesen: , ,6 101, , ben különösen a korábbinál nagyobb összegben kiadott hatósági átutalási megbízás, valamint a hátralékkezelés által feltárt számos folyószámla rendezésre irányuló végrehajtási átvezetés hatott az eredmény megelőző évit szerényen meghaladó növekedésére. Ehhez az eredményhez is folyamatos, intenzív behajtási-hátralékkezelési tevékenységre volt szükség, a végrehajtási átvezetések bevételét 31,3%-kal sikerült növelni a bázisidőszakhoz képest. A legeredményesebb és legtömegesebb számú hatósági átutalási megbízások bevétele 2,3%-kal nőtt, de ehhez 15,3%-kal nagyobb összegben kellett az inkasszót kiadni. Az adminisztratív intézkedések közül súlyánál fogva kevésbé, de eredményét tekintve kiemelkedő a követelésfoglalásokkal kapcsolatos bevételek 20,0%-os, a jövedelem letiltások 12,5%-os növekedése. A foglalási cselekmények hatására teljesített végrehajtási bevételek viszont 9,6%-kal csökkentek, jellemzően a foglalható vagyonelemek csökkenése következtében kevesebb ingó-ingatlan végrehajtás miatt. A NAV behajtási területének 2012-ben is kiemelt feladata volt az új, illetve a folyamatosan újra keletkező, egyre számosabb, aprózódó hátralék mérséklése, ezzel együtt a költségvetési bevételek elvárt fokozása érdekében a végrehajtási tevékenység folyamatos intenzitás növelése. A végrehajtási-hátralékkezelési informatikai rendszer (VHR) támogatásával, a bevallási határidőkhöz igazítva, a hátralékkezelők folyamatosan, tervszerűen végezték a kiemelt adónemek, pl. a tb. Alapokat érintő kintlévőségek szűrését és leválogatását az adófolyószámla rendszerből. A beszedés fokozása érdekében 2012-ben is elsődlegesen az új, friss hátralékok végrehajtás alá vonása soron kívül megtörtént. Az adóigazgatóságok sikeresen alkalmazták a már korábban is eredményes behajtási módszereket, de igyekeztek új intézkedésekkel, akciókkal növelni a végrehajtás hatékonyságát. A folyamatban lévő végrehajtások száma az egy évvel korábbihoz képest 2,5%-kal, az érintett tartozás összege viszont 14,8%-kal növekedett. A szakterület a bázisidőszakhoz képest 13,8%-kal nagyobb összegre indított, jellemzően adminisztratív cselekményekkel végrehajtást. Ezen belül a kiadott hatósági átutalási megbízások összege 15,3%-kal növekedett. A jövedelem letiltások összegében 2,8, az ingó végrehajtásoknál 4,9%-os növekedés mutatható ki. Számottevő a járműnyilvántartás kapcsán foglalással érintett adózók 6,8%-os mértékű, valamint a jelzálogjog bejegyzések 2,7%-os gyarapodása. A gépjármű foglalásnál ugyanakkor az eredményes lekérdezések száma csak 0,5%-kal, az eredményteleneké viszont 6,5%-kal növekedett. Az ingatlan-végrehajtás az egy évvel korábbi kedvező díjtörvény-változás hatására 2012-ben is az egyik legjelentősebb számú intézkedés volt. Ugyanakkor a TAKARNET (ingatlan nyilvántartás) lekérdezéseknél is

20 10 jobban nőtt az eredménytelen lekérdezések száma, mint az eredményeseké. A követelésfoglalások száma csökkent ugyan, de az érintett tartozások összege jellemzően a sok kis- és középvállalkozás körbetartozása, illetve likviditási problémája miatt 56,3%-os növekedést mutatott. Megállapítható, hogy a behajtási eredmény szerény növelése összefügg az (adó-) járulékbehajtást érintően tapasztalt, 2012-ben is érezhető makrogazdasági válságfolyamatok negatív hatásával. A folyamatban lévő végrehajtások száma, illetve az érintett összeg (az illeték behajtást kivéve) minden behajtási területen (adó, járulék, vám, megkeresésre végzett behajtások) határozottan emelkedett. A vállalkozások és a magánszemélyek pénzügyi problémái, illetve a végrehajtható vagyon hiánya miatt az ügyek a korábbiakhoz képest jobban elhúzódnak, ezáltal a tartozás is halmozódhat, és így egy ügyintézőnek egyre több folyamatban lévő ügyet kell kezelni. Az inkasszók hatékonysága folyamatosan romlott, a foglalható/ értékesíthető vagyonelemek köre tartós csökkenést mutat, a nemleges foglalások száma jobban nőtt, mint az eredményeseké. Eredményét tekintve kevésbé jelentős, viszont az adóhatóság behajtási tevékenységére folyamatosan felhívja az adózók figyelmét (ezen keresztül az adózási fegyelem javítását is célozza) az Elektronikus Árverési Felület (EÁF) működtetése. A meghirdetett árverések száma 46,8%-kal nőtt a bázisidőszakhoz képest. Ezen belül az ingóárveréseknél 57,8%-os, az ingatlan árveréseknél 1,4%-os növekedés mutatható ki, összességében 15,3%-kal több sikeres árverés volt. Legeredményesebb a gépjárművek árverése, ugyanakkor nagy számban hirdettek meg kis értékű, kevésbé piacképes tételeket (pl. bolti árukészletek, főleg ruházati termékek, valamint műszaki cikkek), aminek következtében a sikeres ingóárverések aránya csökkent. 4. Az értékvesztés értékelése Az értékvesztés mértékének számítása a tárgyév első napján fennálló hátraléknak a tárgyév során befizetéssel történő kiegyenlítése figyelembe vételével történik. A hátralékok értékvesztésének alakulása millió forint Változás évhez Adózói állapot % millió Ft Hátralék Értékvesztés Hátralék Értékvesztés Hátralék Értékvesztés Hátralék Értékvesztés Működő , , , ,7 116,6 126, , ,6 Felszámolás kezdem , , , ,1 146,6 159, , ,1 Csődeljárás 390,6 211,5 405,1 187,2 103,7 88,5 14,5-24,4 Technikai megszűnt , , , ,9 90,1 99, ,3-82,1 Felszámolás alatt , , , ,7 104,3 107, , ,3 Végelszámolás alatt 7 248, , , ,8 91,7 94,7-599,2-356,3 Véglegesen megszűnt 258,0 252,8 210,2 206,0 81,5 81,5-47,8-46,8 Összesen: , , , ,3 111,2 116, , ,5 Az előző évhez képest a hátralék megtérülésének romlása figyelhető meg, az összes hátralék 11,2%-kal, emelkedett. A működő adózók, a felszámolás kezdeményezésével érintett adózók valamint a felszámolás alatt álló adózók esetében a hátralék és az értékvesztés összege is emelkedett, a csődeljárás alatt álló adózók esetén a tartozás összege ugyan emelkedett, azonban az értékvesztés csökkent. A nem működőként nyilvántartott adózók közül a technikai és a véglegesen megszűnt, a végelszámolás alatt álló adózók körében mind a hátralék és az értékvesztés összege egyaránt csökkent kis mértékben.

21 11 Összességében 16,8%-kal több értékvesztés keletkezett, mint a bázisidőszakban, ez ,5 millió forintos romlást eredményezett. Az értékvesztés mértékének százalékos alakulása az adózók státusza szerint Gazdálkodás státusza (működőknél a hátralékos napok) nap nap nap nap fölött Működő összesen: Felszámolás kezdeményezés Csődeljárás Technikai megszűnt Felszámolás alatt Végelszámolás alatt Véglegesen megszűnt Összesen: Az értékvesztés mértékének csökkenése figyelhető meg a működő adózók körében. A nem működőként nyilvántartott adózók többségénél növekedés, a csődeljárás alatt álló adózók körében ugyanakkor csökkenés mutatkozik, amely összességében azt eredményezte, hogy az értékvesztés összesített mértéke 74%-ról 78%-ra emelkedett. 5. Járuléktartozás fejében átvett vagyon helyzetének alakulása A Társadalombiztosítási Alapokat megillető, felszámolásban kapott vagyon kezelését érintő jogszabályi háttér a korábbi évhez képest bővült: az államháztartásról szóló (régi) évi XXXVIII. törvény 86/I. -a, a (új) évi CXCV törvény a, az államháztartásról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a évben az állomány azokkal a tételekkel csökkent, amelyek átvételét az MNV Zrt. hivatkozva a és évi megállapodásokra kis összeg, behajthatatlanság, kötelezett megszűnt, illetve elévülés okán megtagadta. Az MNV Zrt. részéről két ingatlant kivéve vagyon átvétele nem történt. (2013. évben az MNV Zrt. már vett át néhány követelést, továbbá számos követelésről nyilatkozott, hogy átveszi, az ehhez szükséges aláírt jegyzőkönyveket a NAV megküldte.) 2012-ben összesen 81 cég felszámolása keretében megítélt vagyonelemet (az ügyszám 9-cel több a megelőző évinél) összesen 94,1 millió forint értékben vettek át a felszámolóktól a hitelezői képviseletet ellátó adóhatóságok. Többségében követelés 88,8 millió forint összegben, 5 esetben ingatlan 5,4 millió forint, 1 esetben pedig kötvény 0,2 millió forint értékben átvétele történt meg. Az MNV Zrt. részére az átadott két ingatlan 0,5 millió forint értéket képviselt. A felszámolás során megítélt, Alapot megillető vagyon december 31-i záróállománya 425 ügyben 627,2 millió forint. Az állomány többségét ügyben - követelések 520,9 millió forint értékben teszik ki, továbbá 21 esetben ingatlanok 68,4 millió forint, 2 esetben ingóság, illetve egy üzletrész és egy kötvény összesen 37,9 millió forint vagyonértéket képvisel.

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS

jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata Nagykáta Város Önkormányzata jegyzője polgármestere ELŐTERJESZTÉS Nagykáta Város Önkormányzata 2009. évi többször módosított 1/2009 (II.13.) költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

A gyógyító-megelőző ellátások 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése

A gyógyító-megelőző ellátások 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése Sorszám Megnevezés A gyógyító-megelőző ellátások 2007. évi kiadási előirányzatainak teljesítése 2006. évi tény 2007. évi előirányzat Módosítások törvény alapján Módosítások Korm. hatáskörben Módosítások

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere

Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 27661/2013. Tárgy: Önkormányzat 2012. évi zárszámadása Melléklet: előterjesztés melléklete (8 db táblázat) 1 db határozati javaslat 1 db

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2013. február havi helyzetéről 2013. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése

Szabó Beáta. Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése Szabó Beáta Észak-Alföld régió szociális helyzetének elemzése A régió fő jellemzői szociális szempontból A régió sajátossága, hogy a szociális ellátórendszer kiépítése szempontjából optimális lakosságszámú

Részletesebben

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása

1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása I. Általános indoklás 1.) A felügyelőség 2006. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. április 30-ai ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Részletesebben

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. ... NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére Tárgy: Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25.

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA. Szöveges indoklás. Gödöllő 2006. április 25. A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM MEZŐGAZDASÁGI GÉPESÍTÉSI INTÉZET ZÁRSZÁMADÁSA 2005 Szöveges indoklás Gödöllő 2006. április 25. 2 1. Feladatkör, szakmai tevékenység 1.1 Intézmény neve:

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. október végi helyzetéről 2015. november * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com

JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐ 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s z t é s a

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat.

T/7655/XXX. Az Országgyűlés. ajánlása. Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló. T/7655. sz. törvényjavaslat. TERVEZET! 2012. 12. 09. T/7655/XXX. Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának ajánlása Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. szeptember 18-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2011. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. -a alapján a jegyző által elkészített, a következő

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2013/1 Központi Statisztikai Hivatal 2013. június Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás...

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1

Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 2013/1 Statisztikai tájékoztató Komárom-Esztergom megye, 213/1 Központi Statisztikai Hivatal 213. június Tartalom Összefoglalás...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...5 Beruházás...6

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. július végi helyzetéről 2014. augusztus * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére. Beszámoló az adóhatósági tevékenységről. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés a Képviselő-testület 2010. szeptember 30-án tartandó ülésére Beszámoló az adóhatósági tevékenységről Tisztelt Képviselő-testület! Az alábbiakban szeretnék számot adni és beszámolni az önkormányzati

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2014. március végi helyzetéről 2014. április * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: ELŐTERJESZTÉS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA. T/10537. számú MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10537. számú törvényjavaslat az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról Előadó: Varga

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap Nemzetgazdasági Miniszter Nemzetgazdasági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére 1. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 11-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Előterjesztő: Lehota

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete 1 Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(II.25.) önkormányzati rendelete Mezőberény Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása

A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása Munkaerőpiaci információk a Közép-Dunántúlon A Közép-dunántúli régió foglalkoztatási, munkaerő-piaci helyzetének alakulása 2008. 1. A régió területi, földrajzi, népesség jellemzői A Közép-dunántúli régió

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉRE 1. IKTATÓSZÁM: 2-5 /2012. Mellékletek: 15 db TÁRGY: Beszámoló a Fejér Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról

Részletesebben

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend

A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések. 1. napirend A jegyzőkönyv mellékletét képező előterjesztések 1. napirend 1 2 3 4 5 6 7 Hiv. száma: 26921-1/2015. 2. napirend Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete a helyi iparűzési

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli:

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére. Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző Képviseli: ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. április 24 -i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella osztályvezető, Tóthné Gál Julianna ügyintéző

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. április 30-tól Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról A 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 30. -ának (2) bekezdése előírja a

Részletesebben