Szöveges beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe"

Átírás

1 Szöveges beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék Címe: 7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 2. Törzskönyvi azonosítója: Honlapjának címe: Az intézménynél az ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok, a szakmai feladatokban bekövetkezett változás, a szakmai működés értékelése Az ellátott tevékenységi kör az előző évekhez képest változatlan, a Szekszárdi Törvényszék, a törvényszék illetékességi területén működő városi és munkaügyi bíróságok az illetékességi körükbe tartozó területeken alaptevékenységként igazságszolgáltatási feladatokat látnak el. A bíróságok döntenek a polgári és gazdasági peres- és nem peres ügyekben, a családjogi, az öröklési, a szerződéses és szerződésen kívüli, valamint a munkaügyi vitákban. Felülvizsgálják a közigazgatási határozatok törvényességét. Bejegyzik és törlik a cégeket, nyilvántartják a társadalmi szervezeteket, alapítványokat. Elrendelik a bírósági határozatok végrehajtását. A bíróságok döntenek a közvádas és magánvádas ügyekben a vádlottak büntetőjogi felelősségéről. A bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló évi CLXXXIV. törvény módosította a megyei és városi bíróságok elnevezését január 1-től a megyei bíróságok törvényszékként működnek tovább. Az elnevezés változása szervezeti változással nem járt, az ügyek intézésére kihatása nincs év második félévében és évben több olyan jogszabályváltozás következett be, amely befolyásolta a bírósági ügyérkezést, illetve megváltoztatta a bíróságok közötti érkezések elosztását: a) Az egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény a március 1-jei hatállyal módosította a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény 17. (5) bekezdését, ezzel a jogalkotó egyes bűncselekmények elbírálását kivette a megyei bíróságok székhelyén lévő helyi bíróságok kizárólagos illetékessége alól, így a közlekedési bűncselekmények, a foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés bűncselekményének esetén megszűnt a székhely bíróság kizárólagos illetékessége. b) Az egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény 165. (2) bekezdés f.) pontja szeptember 1. napjától kezdődően hatályon kívül helyezte a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény 448. (1) bekezdését, ezzel a fiatalkorúak ügyeiben is megszűnt a székhely bíróságok kizárólagos illetékessége ez a Szekszárdi Városi Bíróságnál a fiatalkorú ügyek érkezésének több mint ötven százalékos csökkenését eredményezte. A

2 megye teljes érkezését vizsgálva az előző évhez viszonyítottan 26,7 százalékkal csökkent a fiatalkorú elkövetők ügyében érkezett ügyek száma. c) április 15. napján lépett hatályba a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény, mely jelentősen befolyásolta a szabálysértési perek érkezését, azon belül is főként az elzárásra történő átváltoztatásokat; évhez viszonyítva közel duplájára emelkedtek az érkezett szabálysértési peres ügyek, ezen belül pedig megháromszorozódott a pénzbírság, helyszíni bírság, valamint közérdekű munka elzárásra változtatása. A Szekszárdi Törvényszék illetékességi területén működő helyi bíróságokon a befejezett átváltoztatási ügyek közel 70 százaléka elzárás volt. A megnőtt szabálysértési peres érkezésen belül közel 30 százalékkal csökkentek a tulajdon elleni szabálysértési peres ügyek, miután a vagyon elleni szabálysértési bűncselekmények értékhatárát a jogalkotó 20 ezer forintról 50 ezer forintra emelte. d) Szintén az egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény a március 1. napjától kezdődően, majd az igazságügyi és közigazgatási tárgyú törvények módosításáról szóló évi CXVII. törvény 16. a.) pontja augusztus 1. napjától kezdődő hatállyal módosította a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 23. (1) bekezdésének a.) pontját, a törvényszék hatáskörébe tartozó vagyonjogi pereket érintően előbb 10 millió forintra, majd 30 millió forintra emelve a per tárgyának értékét. A hatásköri változás nem volt befolyással az ügyérkezés emelkedésére, miután mind első, mind másodfokon csökkentek a civilisztikai ügyszak érkezései és ezen belül is az érkezett vagyonjogi perek száma. e) Ugyancsak befolyásolta az egyes törvényeknek a bíróságok hatékony működését és a bírósági eljárások gyorsítását szolgáló módosításáról szóló évi CLXXXIII. törvény a a közigazgatási perek érkezését, miután 2011 március 1-jei hatállyal a Pp (12) bekezdését kiegészítette a q.), r.) és s.) pontokkal, melynek eredményeként több mint 50 százalékkal emelkedett az érkezett közigazgatási perek száma a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének megszűnése miatt. Kiemelkedő a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatással kapcsolatos perek száma, melyekben a jogszabály-módosítás eredményeként a termelő lakóhelye szerint illetékes közigazgatási bíróság jár el. Ügyérkezés évben a Szekszárdi Törvényszék ítélkezési területén működő bíróságokhoz ügy érkezett, nem számítva a cégbíróság egyéb ügyeit, a cégtörvényességi, valamint a végelszámolás iránti eljárásokat. Ez az ügymennyiség az előző évi, évhez viszonyított 18,4 százalékos ügyérkezési mérséklődéshez képest további 2,2 százalékos mérséklődést jelent. Valamennyi bírósági szint érkezése mérséklődött, így 1,0 százalékkal csökkent a helyi bíróságok, 25,5 százalékkal a munkaügyi bíróság, 8,9 százalékkal a törvényszéki I. fok, és 10,3 százalékkal a törvényszéki fellebbezett ügyek érkezése. Az érkezett ügyekből 403 ügy (2+401) csőd-, illetve felszámolási eljárás volt, ami az összes érkezés 2,1 százalékát jelenti, míg 4761 ügy érdemi cégügy volt, ami az összes érkezés 24,8 százalékát tette ki. Míg országos szinten 12,9 százalékkal emelkedett a cégeket érintő felszámolási eljárások száma (az Egyesített Feketelista adatai szerint évben országosan 19820, míg évben felszámolási eljárás indult cégek ellen,) addig a Szekszárdi Törvényszéken előző évhez képest 17,7 százalékkal 2

3 csökkent az érkezett felszámolási eljárások száma. Országos szinten 17,0 százalékkal emelkedett a végelszámolási eljárások száma is (ugyancsak az Egyesített Feketelista adatait szerint évben országosan 22902, míg évben végelszámolási eljárás indult) azonban a Szekszárdi Törvényszék cégbíróságánál az érkezett végelszámolás iránti kérelmek száma évben előző évhez képest 10,1 százalékkal mérséklődött évben Tolna megyében az előző évhez képest csökkent az új cégek bejegyzési kérelmének száma is: 20,1 százalékkal kevesebb új cég került bejegyzésre, mint évben. A csökkenések ellenére a cégbírósági érkezés kisebb mértékű emelkedésének oka a változásbejegyzési kérelmek közel 20 százalékkal magasabb érkezése volt. Az ügyérkezés bírósági szintenkénti megoszlásában az előző évhez képest kisebb átrendeződés volt tapasztalható. Az előző évhez képest arányában minimális mértékben emelkedett, és változatlanul meghatározó a helyi bíróságok érkezése. Jelentősen tovább csökkent a munkaügyi bíróság érkezett ügyeinek száma, évben arányuk az érkezéshez viszonyítva már csak 2,4 százalék volt (2006. évben ez az arány, még 5,7 % volt). Az előző évhez képest kisebb mértékben csökkent a törvényszéki fellebbezett ügyek érkezésének aránya: évben 5,9 százalék volt. Befejezés A megye bíróságai évben ügyet fejeztek be - nem számítva a cégbíróság egyéb ügyeit, a cégtörvényességi, valamint a végelszámolási eljárásokat -, ami 6,6 %- kal kevesebb, mint az előző évi összes befejezés. A befejezett ügyek közül, a szabálysértésekkel együtt ügy volt a peres befejezés, ami 4,7 %-kal magasabb mint az előző év azonos időszakának peres befejezése. Eredményességet fejezi ki, hogy a pereknek 92,5 %-a egy éven belül befejezést nyert, ezen belül közel 86,0 százalékuk 6 hónap alatt, míg közel 70 százalékuk pedig három hónap alatt. A peres ügyeknek 90,5 százaléka első fokon jogerőre emelkedik, ezen belül a civilisztikai ügyszakban 92,3 százalék, míg a büntető ügyszakban a befejezések 85,9 százaléka első fokon jogerőssé vált. A jogerőssé vált ügyek viszonylag magas aránya feltételezi, hogy az ítéletek bizonyítottak és megalapozottak, meggyőző erejük folytán a döntés ellen a peres fél nem folyamodik jogorvoslathoz, az első fokú határozatot tudomásul veszi. Időszerűség A Szekszárdi Törvényszéken, a törvényszék illetékességi területén működő városi és munkaügyi bíróságokon december 31. napján összesen 3946 ügy maradt folyamatban a cégbíróság érdemi ügyeivel együtt, ami 23,4 százalékkal több volt, mint az előző év azonos időszakában. A folyamatban maradt ügyből 3138 a peres ügyek száma, melyből évben 3,11 százalék éri el a két éven túli folyamatosságot, míg a perek 0,19 százaléka öt éven túli. Az ítélkezési munkára kihatással volt a 33/2012. (VII.17.) AB határozattal a hatályba lépésének napjára visszaható hatállyal megsemmisített, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 90. ha.) pontja, valamint a, melynek eredményeként Magyarország Köztársasági Elnöke a felső korhatár elérése miatt június 30-i hatállyal 5 bíróit tisztségéből felmentett. A felmentett bírákból 4-en vezetői státuszt töltöttek be. A létszámhelyzetből adódó nehézséget a törvényszék 3 vezetői státusz mielőbbi betöltésével és jó szervezéssel megoldotta. Korábbi évek tervszerű és fegyelmezett gazdálkodását követve az alaptevékenységi feladataink folyamatos ellátásához szükséges feltételeket (folyó működési kiadások) 3

4 maradéktalanul biztosítottuk. Különösen indokolt volt a fegyelmezett költségvetési gazdálkodás, mivel a dologi előirányzat a tényleges szükségletnek %-át fedezte. Hasonló a probléma évek óta a külső személyi juttatásoknál is, az előirányzat hiánya minden évben szembetűnő. Az előirányzat csak 65 %-ban biztosította az ítélkezésben közreműködők, ülnökök, tanúk, valamint nem vállalkozó szakértők, fordítók kiadásait. A költségvetési gazdálkodásban további bizonytalanságot okozott az is, hogy a személyi juttatások megtakarításából e Ft-ot zároltak, melyet csak év végén OBH elnökének engedélyével használhattunk fel Az intézményen belül a szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedéseket. A Szekszárdi Törvényszék Szervezeti és Működési Szabályzatában az elmúlt évben jelentős változásokat nem fogalmazott meg a szervezet működésében és feladatstruktúrában. 2. Az előirányzatok alakulása 2.1. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatok teljesítésére, a kiadási megtakarítások bemutatása. A Szekszárdi Törvényszék évi eredeti költségvetési előirányzata e Ft volt, ami a évi e Ft eredeti előirányzathoz viszonyítva e Fttal, közel 8 %-kal nőtt. A növekményt teljes egészében a január 1-től a legalacsonyabb bírói alapilletmény (illetményalap) 10 %-os növekedése, a kötelező előresorolások, valamint a titkári szorzószámemelés miatti többletkiadások (személyi juttatások és járulékai) fedezetének biztosítása jelentette. Az év során az eredeti és módosított kiemelt előirányzatok és felhasználásaik alakulását az 1. számú táblázat mutatja. 1. sz. táblázat: Előirányzatok alakulása ezer forintban: Megnevezés 1. Eredeti előirányzat 2. Módosított előirányzat 3. 4 Változás 4=3-2 Teljesítés 5. Kiadási megtakarítás/ Bevételi túlteljesítés 6=3-5 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átadás Működési kiadások Intézményi beruházás Felújítás Kiadások összesen Működési bevétel Felhalmozási saját bevétel Költségvetési támogatás Maradvány-felhasználás Bevételek összesen Létszám

5 A évi eredeti előirányzatok közül a személyi juttatások előirányzata fedezetet nyújtott a törvény szerinti kifizetésekre, a dologi kiadások eredeti előirányzata meglehetősen szűkös forrást biztosított a működés, valamint az alaptevékenység tárgyi feltételeire. A dologi előirányzat hasonlóan a korábbi évekhez nem biztosította az infláció mértékét, az ÁFA növekedés vonzatát és a megnövekedett igazságszolgáltatási feladatok többletkiadásait. Az intézményi beruházás soron a évihez képest változás nem történt, az előirányzat tervezésére évek óta változatlan e Ft - összegben kerülhetett sor, ami csak kisebb, váratlan meghibásodások miatt jelentkező eszközbeszerzések megvalósítását biztosította. Felújítási előirányzatot a korlátozottan rendelkezésre álló források miatt évben az OBH elemi költségvetése tartalmazta, évközben átcsoportosítással került a fedezet az intézményhez felhasználásra. Működési bevételek közül évtől a bírságbevételek teljes körűen központosításra kerültek, a kieső e Ft bírságbevétel költségvetési támogatással került kiváltásra. A bírságok beszedése, nyilvántartása, értékvesztés elszámolása, behajthatatlan követelések kivezetése továbbra is a Gazdasági Hivatal feladata maradt, azonban a befolyt bevételt kötelezően havonta a központi költségvetésbe be kell fizetni. A bírságbevételt kiváltó költségvetési támogatás szinkronban volt a prognosztizált éves bevétellel. A évi kiadások teljesítéséhez a működési bevételek mellett e Ft támogatás állt eredeti előirányzatként rendelkezésre. Ez az összeg e Ft-tal magasabb az előző évi eredeti előirányzatnál. A többlettámogatást a bírói és az igazságügyi alkalmazottak illetményalap-növelés és titkári szorzószám emelés miatti kiadástöbblet és a bírságbevétel támogatással történő kiváltása indokolta. A módosított költségvetési előirányzatot - kiadási oldalról e Ft-tal, 98,3%-ra, - bevételi oldalról e Ft-tal, 100,1 %-ra teljesítettük. A kiadási és a bevételi előirányzatok teljesítése alapján évben - a kiadási megtakarítás e Ft, - a bevételi többlet e Ft volt, így e Ft előirányzat megtakarítás keletkezett Az I/2G., I/2H. és I/2K. mellékletek intézményre vonatkozóan. Mellékletek csatolva A főbb kiadási tételek feladatteljesítéssel összefüggő alakulása, részletezve a kiemelt tételeken belül elsősorban azon tételek esetében, ahol az előző évi tényadatokhoz, az eredeti, illetve a módosított előirányzathoz képest jelentős változás vagy eltérés tapasztalható évben a Törvényszék rendelkezésére álló e Ft előirányzatból e Ft került felhasználásra, e Ft pedig a évre áthúzódó kötelezettségek forrása. Tényleges költségvetési kiadások az előző évhez viszonyítva a 2. számú táblázat szerint alakultak: 5

6 2. sz. táblázat: Kiadások Vált. Kiadás megnevezése Teljesítés (ezer Ft) % év év Személyi juttatások ,4 Munkaadókat terhelő járulékok ,0 Dologi és egyéb folyó kiadások ,7 Előző évi maradvány átadás Működési kiadások összesen ,3 Intézményi beruházás ,8 Felújítás ,1 Kiadás összesen , évben az ítélkezési feladatok teljesítéséhez szükséges működési kiadásokra, továbbá beruházások, felújítások megvalósítására az előző évhez viszonyítva a felhasználás 1,6 %-kal, e Ft-tal növekedett; a személyi juttatások és ahhoz kapcsolódó járulékok kifizetésének emelkedése 10 % fölötti volt, a többi kiadási tételnél csökkenés következett be. Az előző évhez képest jelentős csökkenés jelentkezett a felhalmozási kiadásoknál, mivel a bázis évben jelentős beruházási és felújítási munkák valósulhattak meg uniós és fejezeti forrásból. Az eredeti előirányzatnál a tényleges kiadás 2,9 %-kal több, melyhez az évközi előirányzat-módosítások biztosítottak fedezetet. Kiadásokon belül az eredeti előirányzathoz képest a személyi juttatások 6,2 %-os csökkenése mellett a dologi kiadások 53,2 %-os emelkedése figyelhető meg a személyi megtakarítás dologi hiányra történt átcsoportosításának következtében. Év közben folyamatosan figyelemmel kísértük az előirányzatok alakulását annak érdekében, hogy a kiemelt előirányzati sorokon rendelkezésre álljon a szükséges forrás. Ehhez a személyi juttatásokból és a munkaadókat terhelő járulékokból csoportosítottuk át forrást nagyobb részben dologi kiadásokra. A évi tényleges kiadások a módosított előirányzatnál 1,7 %-kal alacsonyabb összegben alakultak, mivel a tárgyévi kötelezettségvállalásokból e Ft teljesítése évre húzódott át Az előirányzatok évközi változásai, a tényleges teljesítéseket befolyásoló tényezők. A kiegyensúlyozott költségvetési gazdálkodáshoz és az igazságszolgáltatás mint alapfeladat ellátás feltételeinek biztosításához az év közben jóváhagyott előirányzat módosítások is jelentősen hozzájárultak. Év közben az eredeti előirányzatok több alkalommal kormányzati, irányító szervi és saját hatáskörben módosultak, melynek következtében az eredeti előirányzat december 31-én e Ft-ra módosult. A növekedés e Ft, melyből kormányzati hatáskörben e Ft, irányító szervi hatáskörben e Ft, saját intézményi - hatáskörben e Ft előirányzat-módosítás történt. Költségvetési támogatással járó módosítás e Ft volt. A évi előirányzat-módosítások források szerinti levezetését a 3. számú táblázat szemlélteti. 6

7 3. sz. táblázat: Előirányzat-módosítások ezer forintban évi előirányzatmódosítások levezetése Kiadás Bevétel Támogatás Kiadásból személyi juttatás Eredeti előirányzat Módosítás jogcímenként: - Kormány hatáskörben Irányító szervi hatáskörben Intézményi hatáskörben = kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás =2011. évi előirányzatmaradvány igénybevétele Módosított előirányzat: Kormányzati hatáskörben a évi bérkompenzáció végrehajtására e Ft ( e Ft személyi juttatás és e Ft járulék) módosítás történt. A kompenzáció összege megduplázódott a évihez képest az adójóváírás teljes kivezetése miatt. Irányító szervi hatáskörben történt módosítások összesen e Ft-tal növelték a évi gazdálkodási keretszámokat. Az előirányzat-módosítások a következő jogcímeken történtek: - Bjt (2) bekezdése értelmében a tényleges bírói gyakorlattal eltöltött legalább húsz év után OBT által hét bírónak adományozott címekkel járó pótlékok kifizetésére biztosított fedezet e Ft előirányzat növekedést jelentett e Ft - tal módosult költségvetésünk központi felújítási keret átcsoportosítása következtében, mely összeget a Szekszárdi Városi Bíróság épületének csapadékvíz elvezetési rendszerén végzett veszély elhárítási munkálatok fedezetére kaptunk. - A Törvényszéken 1 fő bírósági titkári álláshely 2012 június 15-ei hatállyal történő rendszeresítésével az álláshelyhez tartozó kiadások fedezetére e Ft került átcsoportosításra. - Kedvező volt, hogy a évi bankszámla költség térítés kifizetéséhez e Ft-ot biztosított az OBH elnöke, mivel a dolgozók ez irányú kiadásait évek óta nem tudtuk ellensúlyozni. - 1 db hivatali gépjámű beszerzéséhez e Ft előirányzatátcsoportosítás biztosította a kiadás nagy részét. - Az e-szolgálati Jegy Rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan 316 e Ft forrás került biztosításra kártyaolvasók és Smart kártyák beszerzésére. - Az OBH mellett működő munkacsoportok munkájának elismeréseként három munkacsoport tag díjazására járulékkal együtt 889 e Ft előirányzat átcsoportosítás történt. - Az év során realizált többletbevételből 1,593 e Ft-tal került módosításra - irányító szerv engedélyével a dologi (1.500 e Ft) és az intézményi beruházások (93 e Ft) kiadási előirányzata. Saját hatáskörben e Ft előirányzat-módosítást a évben képződött előirányzat-maradványból hajtottuk végre, mely jóváhagyást követően a személyi 7

8 juttatást 511 e Ft, a munkaadókat terhelő járulékokat 138 e Ft, a dologi kiadásokat e Ft, a felhalmozási kiadásokat e Ft összegben érintette. A költségvetés fő összegét befolyásoló előirányzat módosításokon túl saját hatáskörben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokra is szükség volt az alábbiak szerint: - személyi juttatások e Ft - munkaadókat terhelő járulékok e Ft - dologi kiadások e Ft - intézményi beruházások e Ft - felújítások e Ft A személyi juttatásokon és munkaadói járulékok előirányzaton elért e Ft megtakarításokból a dologi kiadások előirányzata e Ft, az intézményi beruházások e Ft, a felújítások előirányzata e Ft összegben növekedett. A dologi kiadások jelentős részét évek óta a személyi juttatások és járulékok kiadási tételén keletkezett megtakarításból kell fedezni, jelentős összeget kellett bevonni a hiány finanszírozására. Az évközi előirányzat-módosítások és átcsoportosítások eredményeként a Törvényszék szakmai működésében és az üzemelési, fenntartási feladatok ellátásában fennakadás nem volt, azonban a beszerzéseknél a fontossági sorrendet, valamint a szigorú takarékossági szempontokat érvényesítettük A személyi juttatások előirányzatának alakulása, a létszámváltozások, illetve az ahhoz kapcsolódó személyi juttatási előirányzatok alakulása, az előző évhez viszonyított átlagilletmény (juttatás) változásával együtt, a végrehajtott létszámcsökkentés hatása illetményrendszerenként. Az alaptevékenység teljesített kiadásainak 64 %-át a személyi juttatások összege tette ki, mely az előző évhez képest mind összegében ( e Ft), mind arányában (+5,6 %) jelentősen növekedett. A pozitív irányú változást döntően az illetményalap 10 %-os emelése miatti besorolási bérek növekedése eredményezte, melyet a fizikai dolgozóknál is érvényre juttattunk. Az eredeti e Ft előirányzat e Ft zárolt összeget tartalmazott, melyet OBH elnökének engedélyével felhasználhattunk. Ennek köszönhetően év végén kiegyensúlyozottabbá vált gazdálkodásunk, valamennyi fizetési kötelezettségünknek eleget tudtunk tenni, a évet nem terhelte előző évről áthúzódó tartozásállomány. A személyi juttatások jogcímen a teljesítés összege alacsonyabb a módosított előirányzat összegénél, a 968 e Ft keretmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, a december havi bérekkel fizetett január hónapban esedékes kompenzáció összegét tartalmazza. Az eredeti előirányzathoz viszonyítva e Ft előirányzat-módosítás történt. A személyi juttatások módosított előirányzatának levezetését a 4. számú táblázat tartalmazza. 8

9 4. sz. táblázat: Személyi juttatások előirányzatának változása ezer forintban Eredeti előirányzat Az évközi előirányzat-módosítások jogcímei évi bérkompenzáció előző évi maradvány felhasználás 511 címadományozás titkári álláshely létesítése bankszámla költségtérítés kifizetésére munkacsoport tagok munkájának elismerésére 700 átcsoportosítás személyi megtakarításból dologi kiadásokra átcsoportosítás intézményi beruházásra, felújításra Módosított előirányzat Gazdálkodásunkat jelentősen befolyásolja a létszám alakulása, mivel a személyi juttatás- és járulék-megtakarítások fedezik a dologi kiadások hiányát. A december 31-ei záró engedélyezett és betöltött álláshelyek munkakörönkénti megoszlása a következő: 5. sz. táblázat: Álláshelyek munkakörönkénti megoszlása Munkakör álláshely engedélyezett betöltött Eltérés bíró titkár fogalmazó felsőfokú tisztviselő középfokú tisztviselő írnok fizikai Összesen Az üres álláshelyek száma a december 31-i állapothoz képest 6 fővel nőt, a bírák betöltetlen álláshelyei 4-gyel emelkedett. Előző év végén valamennyi bírói státusz betöltött volt, év végén 4 üres álláshellyel rendelkeztünk. Ebben szerepet játszott a bírák július 1-i nyugdíjaztatása, intézményünknél az általános öregségi nyugdíjkorhatár betöltése 5 bírót érintett. Fogalmazók üres álláshelye kettővel növekedett év végére, melynek oka az volt, hogy a szakvizsgák megszerzése után 2 fő fogalmazó titkári kinevezést kapott. Rendszeres személyi juttatások A személyi juttatásokon belül a rendszeres személyi juttatások eredeti előirányzata e Ft volt, mely összeg tartalmazta a 227 fő engedélyezett létszámnak megfelelő, Ft bírói illetményalap szerinti besorolási béreket a január 1-jei 9

10 kötelező előresorolásoknak megfelelően, továbbá a bírák 13. havi illetményének összegét. A Bjt (1) bekezdése és a 182. (1) bekezdése alapján a bíró részére adható kiegészítő és képzettségi pótlékot, továbbá az igazságügyi alkalmazott részére az Iasz a alapján megállapítható képzettségi pótlékot nem fizettünk az OBH elnökének /2012. OBH számú levelében foglaltakra figyelemmel a felelős és takarékos gazdálkodás érvényesítése érdekében. A rendszeres személyi juttatásokra az előirányzatnál lényegesen, e Ft-tal kevesebb ( e Ft) kifizetés történt. A megtakarítást - az átmenetileg üres álláshelyeken felszabaduló személyi juttatás, - tartós bérmegtakarítás, - tartósan távollevők és helyetteseik személyi juttatás különbözete, valamint - a betegség miatti táppénzes időre ki nem fizetett bér eredményezte. Az előirányzaton megtakarított összeg finanszírozta a nem rendszeres és külső személyi juttatásokra biztosított előirányzaton felüli teljesítéseket (betegszabadság, túlmunka, munkába járás költségtérítése kifizetését, szakértői díjak, ülnöki tiszteletdíjak, tanúdíjak kifizetését, a felmentettek felmentési átlagkeresetét, szabadságmegváltását), valamint jelentős nagyságrendben kellett ebből kiegészíteni a dologi kiadások fedezetét. Előző évhez képest kedvezően változott, 7,5 %-kal, e Ft-tal növekedett a rendszeres juttatások (illetmény) kifizetésének összege, mely kedvezően hatott az átlagbérek, átlagkeresetek alakulására. Ezt szemlélteti a 6. számú táblázat. 6. sz. táblázat: Illetmények és keresetek alakulása foglalkozási csoportonként Foglalkoztatási csoport megnevezése átlag létszám átlagbér átlagkereset átlag létszám átlagbér átlagkereset Változás 2012/2011 (%) átlagbér átlagkereset fő Ft/fő/hó Ft/fő/hó fő Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó Ft/fő/hó bíró ,1% 107,7% titkár ,8% 122,6% fogalmazó ,8% 109,8% felsőfokú tisztviselő ,9% 114,0% középf. tisztv., irnok ,2% 118,6% fizikai alkalmazott ,2% 118,8% teljes munkaidős összesen ,6% 110,9% részfoglalkozásúak ,9% 133,0% Törvényszék összesen ,0% 111,3% A keresetek alakulásában az évek óta tapasztal stagnálást követően évben pozitív változás következett be, törvényszéki szinten 11,3 %-kal növekedtek keresetek az illetményalap - költségvetési törvényben szabályozott - 10 %-os emelkedésének köszönhetően. A keresetnövekedés minden foglalkoztatási csoportban megfigyelhető, azonban munkakörönként eltérő mértékű. 10

11 A bírák összességében átlagkeresetüket tekintve 7,7 %-os növekedést tapasztalhattak 2011-ről 2012-re. A 10 % alatti változást a bírák korösszetételének változása indokolja (idősebb bírák helyére fiatalabb bírák kerültek). Legnagyobb mértékben (22,6 %-kal) a titkárok keresete emelkedett, mivel az illetményalap emelésen felül bértáblájuknál a fizetési fokozatokhoz tartozó szorzószám is emelkedett. Fizikai alkalmazottak 11,2 %-os átlagbér emelkedése az OBH elnökének ajánlására január 1-től végrehajtott illetményemelés eredménye. Átlagbérhez képest a kereset a fogalmazó, középfokú tisztviselő, írnok és fizikai munkakörökben dolgozóknál növekedett legerőteljesebben, mivel az adó- és járulékváltozások ellentételezését szolgáló bérkompenzáció leginkább őket érintette. Keresetük kedvező változása ellenére továbbra sem éri el a KSH által közölt nemzetgazdasági szinten mért hó közötti Ft bruttó átlagkeresetet. Nem rendszeres személyi juttatások A nem rendszeres személyi juttatások kifizetése előző évhez viszonyítva 34,9 %-kal, összegében e Ft-tal magasabb. A növekedés legnagyobb részben a munkavégzéshez kapcsolódó juttatások ( e Ft) és költségtérítések kiadási jogcímeken ( e Ft) jelentkezett. Munkavégzéshez kapcsolódó juttatásokon belül a OBH elnökének engedélye alapján december hónapban a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére normatív jutalom kifizetésére került sor. A jutalom kifizetéséhez valamennyi kötelezettség teljesítésén felül rendelkeztünk bérmegtakarítással. Ennek megfelelően az OBH elnökének /2012. OBH sz. levele és vezetői értekezlet döntése alapján pénzjutalom kifizetésére került sor az alábbiak szerint: december 1-én állományban lévők részére - kivéve a tartós távollevőket, felmentési idejüket töltő dolgozókat - bruttó Ft. Időarányos juttatásban az év közben belépők, gyesről visszatérők, szülési szabadságon, fizetés nélküli szabadságon lévők és a részmunkaidősök a ledolgozott munkaidejük alapján részesültek, amely összesen e Ft + munkaadói járulék kiadást jelentett. Céljutalomban és teljesítményhez kötött jutalomban 15 fő részesült összesen e Ft összegben a következők szerint: - a sajtószóvivői és sajtótitkári feladatokat a hivatali munkája mellett ellátó 2 fő bíró a tényleges tevékenységéért a 8/2012. (IV. 25) OBH utasítás 17. -a alapján összesen 294 e Ft céljutalomban részesült, - Az OBH mellett működő munkacsoportok többletmunkájának elismeréseként három munkacsoport tag díjazására 700 e Ft összegben került sor, - Európai jogi szaktanácsadói hálózatról szóló évi 1. sz. szabályzat ban meghatározott mértékben 2 fő európai szaktanácsadó bíró részére Ft/fő teljesítményhez kötött jutalom kifizetése történt, 11

12 - 8 fő nyugdíjba vonulás során részesült 1.951,5 e Ft jutalomban, többletteljesítmények és a több évtizedes munka került jutalom formájában elismerésre.. Bérkompenzációra e Ft kifizetés történt, mely e Ft-tal magasabb volt a évinél. Szabadságmegváltás e Ft többletkiadást jelentett, mely a nyugdíjba vonulás miatt ki nem adott szabadság pénzbeli megváltásával kapcsolatos. Jubileumi jutalomra az előző évhez hasonló összegű, e Ft kifizetés történt. Költségtérítések e Ft kiadást jelentettek. Ezen belül a cafetéria rendszerben biztosított juttatások képezik a legnagyobb kiadást 62,9 %-os részaránnyal és e Ft összeggel. Dolgozók körében a választható elemek közül az Erzsébet utalvány és a SZÉP kártya vendéglátásra igényelt összege a legnépszerűbb juttatási forma, a kereten belül 75, 3 %-ot képvisel. A cafetérián felül irányító szerv által biztosított keretből nettó ,- Ft/fő/év hozzájárulással (összesen e Ft-tal) segíteni tudtuk a bírák és igazságügyi alkalmazottak illetményük pénzintézethez történő utalása miatt keletkező többlet költségek ellentételezését. Időarányos juttatásban az év közben belépők, valamint nem gyermeknevelés miatt fizetés nélküli szabadságon lévők részesültek. Szociális és temetési segélyre felmerült e Ft kiadás az átmenetileg nehéz helyzetbe került dolgozók megsegítését szolgálta. A kifizetés az egyéb juttatásokról szóló évi 2. számú szabályzat alapján, az abban rögzített mértékben és feltételeknek megfelelően történt. A nem rendszeres juttatásokat jogszabályokban és belső szabályzatokban, illetve OBH elnökének engedélyével teljesítettük. Külső személyi juttatások A külső személyi juttatások eredeti előirányzata e Ft, a módosított előirányzat e Ft, mely a teljesítéssel megegyező. Az eredeti előirányzat és tényleges szükséglet közötti különbséget ( e Ft) a rendszeres személyi juttatások megtakarításából pótoltuk. A teljesítés 38,6 %-kal e Ft-tal magasabb az előző évinél, elsősorban a e Ft összegű felmentési időre járó átlagkereset kifizetése miatt. (2011. évben e Ft kiadás merült fel e jogcímen). Az eredeti előirányzat - korábbi évekhez hasonlóan - nem biztosított elegendő forrást az ítélkezésben közreműködő szakértők, ülnökök díjaira, valamint a tanúk költségtérítésére sem. A tényleges kifizetés e Ft-tal haladta meg e jogcímek kiadásaira biztosított előirányzatot. A személyi juttatások jogcímen a teljesítés összege alacsonyabb a módosított előirányzat összegénél, a 968 e Ft keretmaradvány kötelezettségvállalással terhelt, a december havi bérekkel fizetett január hónapban esedékes kompenzáció összegét tartalmazza. 12

13 Munkaadókat terhelő járulékok A munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatának teljesítése a személyi juttatások függvényében alakult a 7. számú táblázat szerint. 7. sz. táblázat: Munkaadókat terhelő járulékok alakulása ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesített kiadás Kiadási megtakarítás Munkaadókat terhelő járulékok Munkaadókat terhelő járulékok e Ft összegben merültek fel, a megelőző időszak adatához képest 16-%-os növekedést mutatnak. A személyi juttatások kifizetésének növekedésével 13 %-kal magasabb SZOCHO befizetés kapcsolódott, továbbá a cafetéria után fizetendő 10 %-os EHO évtől történő bevezetése e Ft-tal növelte a kiadások idei szintjét. Táppénz hozzájárulás e Ft volt, mely 113 e Ft-tal alacsonyabb az előző évinél. Az évközi előirányzat-módosítások összességében kevésbé befolyásolták az eredeti előirányzatot, lényegében az eredeti előirányzat elegendő volt a kötelezettségek teljesítésére. Az előirányzaton év közben e Ft megtakarítás keletkezett, melyet a dologi kiadások teljesítéséhez átcsoportosítás útján felhasználtunk A dologi kiadások előirányzata változásának bemutatása, feltüntetve a takarékossági intézkedéseket is. A dologi kiadások előirányzatának teljesítése a 8. számú táblázat szerint alakult. 8. sz. táblázat: Dologi előirányzat alakulása ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesített kiadás Kiadási megtakarítás Dologi kiadások A dologi kiadások eredeti előirányzata e Ft volt, 4 %-kal kevesebb, mint 2011-ben. Az eredeti előirányzatból a működőképesség megőrzését nem lehetne biztosítani. Az évközben végrehajtott előirányzat növekedések következtében a módosított előirányzat e Ft-ra változott. A dologi kiadások előirányzatának növekedése 157,5 %. A e Ft előirányzatnövelésből e Ft előirányzatok közötti (személyi- és járulék-megtakarítás) átcsoportosításból, e Ft a évi maradványból, 250 e Ft irányító szerv pótelőirányzatából, 1500 e Ft többletbevételből származott. A tényleges teljesítés az előző évhez képest 6,3 %, e Ft csökkenést mutat. A csökkenésben szerepet játszott az előző évi maradvány-felhasználás csökkenése; 13

14 2011. évben e Ft jelentett pótlólagos forrást a maradvány, évben ez felére, e Ft-ra csökkent. E mellett a takarékos, ésszerű gazdálkodásnak nagyobb szerepe volt a kiadások csökkenésében, amivel az infláció, ÁFA, adó emelés hatását ellensúlyozni tudtuk. A dologi kiadások kiadás-nemenkénti alakulását az előző évhez viszonyítva a 8. számú táblázat szemlélteti. 8. sz. táblázat: dologi kiadások kiadás-nemenkénti alakulása Kiadási tétel megnevezése Teljesített kiadás ezer Ft Változás Részarány a % % Készletbeszerzés ,5 6,6 Kommunikációs szolgáltatások ,7 0,6 Szolgáltatási kiadások ,1 55,5 Vásárolt közszolgáltatások ,6 17,5 Általános forgalmi adó ,2 13,3 Kiküldetés, reprezentáció ,5 1,0 Egyéb dologi kiadások ,8 0,2 Különféle költségv. befizet Adók, díjak, befizetések ,7 5,3 Dologi kiadások összesen ,7 100,0 Készletbeszerzésre e Ft-ot fordítottunk, mely 1,5 %-os növekedést jelent az előző évi teljesítéshez képest. Nőt az irodaszer, nyomtatvány beszerzésre fordított összeg, mivel megtakarításunk terhére biztonságos ellátás érdekében I. negyedéves felhasználásnak megfelelő másolópapírt vásároltunk. A szakmai könyv, folyóirat és egyéb információhordozó eszköz beszerzésre a növekvő árak mellett e Ft-tal kevesebb kiadás merült fel. Meglátásunk szerint elértük azt a szintet, ami már tovább nem csökkenthető a közlönyök, pótlapok, folyóiratok és szakkönyv beszerzése területén, anélkül, hogy az a munka rovására ne menjen évben várhatóan emelkedni fog szakkönyvekre fordítandó kiadás az új Btk. és Ptk. bevezetésével. Hajtó- és kenőanyagra 13 %-kal többet költöttünk, mint az előző évben, melyet az üzemanyagok és kenőanyagok árának folyamatos növekedése okozta. A gépjárműveink száma 1 új személygépkocsi beszerzéssel év végére 4-re változott. Futásteljesítményük km volt, ami 8,3 %-os csökkenés évhez képest. A megtett km-ek számának csökkenése a jobb koordináció, szervezettség eredménye évre a gépkocsipark fiatalodott, irányító szerv e Ft támogatásával, valamint saját maradvánnyal kiegészítve új személygépkocsi beszerzésére nyílt lehetőségünk. A gépkocsik átlagos életkora 3 év alatti lett. A két legrégebbi, évi beszerzésű és legmagasabb futásteljesítményű ( km-t meghaladó), magas fenntartási költséget igénylő személygépkocsit értékesítettünk I. negyedévében. Jelenleg 3 darab a hivatali gépkocsik állománya, mellyel megítélésünk szerint biztosítható az alapfeladat ellátása. 14

15 Kisértékű tárgyi eszközök beszerzésére az előző évinél e Ft-tal kevesebbet fordítottunk, mivel a viszonyítás évében magas volt a teljesítés az uniós támogatásból beszerzett kisértékű irodai eszközbeszerzések miatt. Kommunikációs szolgáltatásoknál összességében 1,3 %-os volt a kiadás csökkenése. A kiadások csökkenéséhez hozzájárult a mobilszolgáltatóval kötött előnyös szolgáltatói szerződés, mellyel a telefonközpontokba beépített adapter megyén belüli bíróságok között ingyenes telefonbeszélgetéseket biztosít. A vonalas telefonbeszélgetéseknél alkalmazott magánbeszélgetések megtérítésének is visszatartó ereje van a telefonköltségek alakulásában. Szolgáltatási kiadások közel 10 %-kal, e Ft--tal csökkentek. A csökkenésben szerepet játszott az ingatlanok karbantartásra fordított kiadás jelentős csökkenése évben e Ft-tal kevesebb összeget tudtunk fordítani a bírósági épületek karbantartására, állagmegóvására forráshiány miatt. A 28 % részarányt képviselő közüzemi díjak infláció alatti mértékben, 0,8 %-kal, 343 e Ft-tal haladták meg az előző évi kiadásokat. Üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások ( e Ft) 4,5 %-kal csökkentek. E kiadásokon belül a legnagyobb részarányt (49,3 %) jelentő postai kiadások a díjtételek emelkedése mellett e Ft-tal alacsonyabban alakultak. Valamennyi bíróságon évtől bérmentesítő géppel történik a küldemények feladása, ami gyorsabbá és egységesebbé teszi a feladási díjak megállapítását. Jelentős tételt jelent e Ft összeggel a vagyonvédelemmel kapcsolatban felmerülő kiadás, ami az áremelkedés hatására e Ft-tal növekedett az előző évhez képest. Takarításra előző évi nagyságrendben költöttük, a közbeszerzéssel kiválasztott cég a pályázatában vállaltak alapján szolgáltatási árat nem, vagy csak minimális mértékben tud emelni. A szerződés évi megkötése óta nem történt áremelés. Vásárolt közszolgáltatásokon belül az igazságszolgáltatásban közreműködők (ülnök, szakértő, kirendelt védő, ügygondnok, tolmács) részére e Ft kifizetés történt, e Ft-tal kevesebb, mint az előző évben. E kiadások nehezen tervezhetők, nagyságrendjét az ügyek összetétele, szerkezete határozta meg. Évek óta egyre nehezebb a költségvetésünkből fedezetet biztosítani az önálló bírósági végrehajtók számára az emelkedő végrehajtási költségek állam általi megelőlegezésére. Jogszabályban előírt fizetési kötelezettség teljesítése érdekében minden évben jelentős összeget kell (személyi juttatások megtakarításából) fordítanunk a végrehajtók benyújtott igényeinek kielégítésére. A költségvetésben biztosított e Ft eredeti előirányzatot e Ft-tal kellett kiegészítenünk munkadíjuk rendezésére. Az általános forgalmi adó kiadások 6,8 %-kal, e Ft-tal csökkentek, ami a dologi és felhalmozási kiadások jelentős csökkenésének vonzata. Kiküldetés, reprezentáció kiadások e Ft kiadást eredményeztek, amely tételnél belföldi kiküldetésre e Ft, reprezentációs kiadásokra 939 e Ft került felhasználásra. Reprezentációs kiadásokat jelentősen az előző évi kiadás felére visszaszorítottuk azért is, mivel évtől a reprezentációs kiadásokat magas befizetési kötelezettség terheli. 15

16 Egyéb dologi kiadásokra az év során 684 e Ft-ot fizettünk ki. Itt kerültek többek között elszámolásra a büntető ügyekben felmentettek költségeinek megtérítése, továbbá a vagyonrendezési eljárás díja. Adók, díjak befizetése 18,7 %-kal (2.351 e Ft-tal) növekedett. Jelentősen e Ft-ról e Ft-ra nőt a rehabilitációs hozzájárulás, mivel a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásában csökkenés következett be. Ezen kívül biztosítási díjaknál, cégautó adónál is nagyobb kiadás merült fel a gépkocsik számának növekedése miatt. Összegezve a dologi kiadások alakulását megállapítható, hogy a működéshez szükséges kiadások fedezete az eredeti előirányzaton felül a személyi juttatások és járulékok előirányzatai megtakarításából átcsoportosítással, előző évi maradványból és többletbevételből állt rendelkezésünkre, mint előirányzat. A személyi juttatások előirányzaton képződő megtakarítás előre nem tervezhető, ezért nem nyújt biztos fedezetet a dologi kiadások finanszírozására. A takarékossági intézkedések A dologi kiadásaink csökkentése érdekében továbbra is törekedtünk a racionális gazdálkodás biztosítására, a működéshez szükséges kiadások fedezete érdekében fontos volt, hogy a korábbi években meghozott takarékossági intézkedéseket fenntartsuk és bővítsük. Ilyenek voltak: - bérmentesítő gépek beállításával a postai kedvezményrendszer bővülése, - hivatali gépkocsik kiküldetése esetén minden alkalommal a postázandó küldemények gépkocsival szállítása, - magáncélú telefonhasználat, nyomtatóhasználat munkáltató részére történő megtérítése, - állandó karbantartási szerződések fenntartása, - a hosszú távú szolgáltatási szerződések díjtétel emelésének minimalizálása személyes tárgyalások útján, - a bírósági épületek éjszaka automata áramtalanítása, kivéve a folyamatosan üzemelő informatikai és irodai berendezéseket, gépeket, - a hivatalos iratok készítése során meghatározott betűfajta és betűméret, sorköz és oldalbeállítás alkalmazása, - Kapos-Color Print Kft-vel kötött szerződés fenntartása a multifunkciós másoló-nyomtató berendezésekre, - Telenor Magyarország Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés fenntartása a forgalmi díj visszatérítés kikötése mellett, - kétoldalas nyomtatás bevezetése az irodai papírfelhasználás csökkentése érdekében, - Bírósági határozatok szaklap éves szintű megrendelése 50 %-os kedvezményt, 1 millió Ft megtakarítást eredményez A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása, az eredeti előirányzathoz képest a változás okai, a megvalósított és folyamatban lévő beruházások összefoglalása. A felhalmozási kiadások előirányzatának teljesítése a 9. számú táblázatban foglaltak szerint alakult. 9. sz. táblázat: Felhalmozási kiadások alakulása ezer forintban 16

17 Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesített kiadás Kiadási megtakarítás beruházás felújítás összesen: Intézményi beruházásra és felújításra összesen e Ft-ot fordítottunk. A felhalmozási kiadások összességében a évihez képest jelentősen, e Fttal csökkentek, annak 12,3 %-a. Mind a beruházási, mind a felújítási kiadásoknál csökkenés következett be. A csökkenést az okozta, hogy a bázis évben több, jelentősnek számító beruházás és felújítás valósult meg: TIOP-3.3.1/A-10/ sz. pályázat keretében sikerült megvalósítani Szekszárdi Városi Bíróság és a Szekszárdi Munkaügyi Bíróság épületének komplex akadálymentesítését, maradványból és fejezeti keretből pedig a Szekszárdi Városi Bíróság villanykorszerűsítését, a Paksi Városi Bíróság tetőfelújítását, Bonyhád Városi Bíróság fűtési rendszerének biztonságossá tételét. A felhalmozási kiadásokon belül az intézményi beruházás évi eredeti előirányzata e Ft volt, évek óta azonos nagyságrendű. Évközben végrehajtott előirányzat módosítások következtében december 31-én az intézményi beruházási kiadások előirányzata e Ft-ra változott. A módosított előirányzatból felhasználtunk e Ft-ot, melyből az alábbi beruházások valósultak meg: - végrehajtói program vásárlása 127 e Ft, - NETASQ tűzfal program e Ft, - SPLÍT klíma 272 e Ft, - hivatali személygépkocsi vásárlás (Skoda Superb) e Ft, - parkoló radar beszerzése 104 e Ft. A fel nem használt e Ft maradvány kötelezettségvállalással terhelt (lsd.: pont). Felújítás előirányzatán 846 e Ft felhasználás realizálódott, melyre forrást évközben a fejezeti felújítási keret átcsoportosítása biztosította. A pótelőirányzatból a Szekszárdi Városi Bíróság épületének csapadékvíz elvezetési rendszerén végzett veszély elhárítási munka valósult meg. Évvégén a személyi megtakarításból e Ft-tal növelni tudtuk a forrást halaszthatatlan épület felújítási munkák elvégzése miatt, ezáltal a felújítás előirányzata e Ft-ra változott. A fel nem használt e Ft kötelezettségvállalással terhelt (lsd.: pont). Központi pályázati fejlesztésekből vagy saját pályázati forrásból megvalósuló eszközbővülés évben központi pályázati fejlesztésekből három projekt kapcsán jelentős fejlesztések valósultak meg az informatika területén. Ennek köszönhetően az alábbi eszközbővülés valósult meg: 17

18 - Cégbírósági és céginformációs rendszerek továbbfejlesztése című EKOP számú projekt keretében 1 db switch-et kaptunk, 67 e Ft nyilvántartási áron került üzemeltetésre átadásra. - A Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csődés felszámolási eljárások modernizációja megnevezésű EKOP számú projekt keretében leszállított eszközökből 14 db számítógép és 14 db monitor került e Ft nyilvántartási áron üzemeltetésre átadásra, a többi eszköz az OBH nyilvántartásában szerepel befejezetlen beruházásként. - Az ügyfélkapcsolatok elektronizálása egyes bírósági eljárásokban megnevezésű EKOP-1.A.1.-08/B azonosító jelű projekthez kapcsolódóan 1 db switchet átvettünk, üzemeltetésre való átadása még nem történt meg. Saját pályázati forrásból eszközbővülés nem történt A bevételek alakulása, jellege, típusai bemutatása, rendszerezése A többletbevétel alakulása, a tervezettől való eltérés okai. A kiadások forrása e Ft költségvetési támogatás, e Ft saját működési bevétel, - 93 e Ft felhalmozási bevétel és e Ft előző évi előirányzat-maradvány volt, így összesen e Ft forrás állt rendelkezésre. Az eredeti e Ft bevételi előirányzathoz képest e Ft-tal több forrást jelentett. A növekmény e Ft támogatásból, e Ft előirányzatmaradványból, e Ft működési bevételből, 93 e Ft felhalmozási bevételből származott. Működési bevételek Működési bevételek a 10. számú táblázat szerint alakultak. 10. sz. táblázat: Működési bevételek alakulása ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesített bevétel Bevételi többlet Működési bevétel A saját bevételek a kiadások 3,3 %-ára adott fedezetet, évben ez az arány 10 %- ot tett ki. Az elmúlt időszakhoz képest a működési bevételek elszámolásában jelentős változás történt, ezt mutatja a bevételek erőteljes, 65,4 %-os csökkenése is. A január 1-jével hatályba lépő szabályozás alapján a bíróságok által beszedett bírságbevételek a központi költségvetés bevételét képezik. Emiatt a saját bevételek tervszáma már e Ft-tal alacsonyabb összegben került megállapításra. A 18

19 bírságbevételt kiváltó költségvetési támogatás szinkronban volt a prognosztizált éves bevétellel. A bevétel beszedéséért továbbra is intézményünk a felelős, azonban a beszedett bírságbevételeket havonta át kell utalni a központi költségvetés megfelelő számlájára évben befolyt bírságbevétel összege e Ft volt, melyet havonta határidőben átutaltuk a kijelölt számlára. Bírság bevételek központosításával bevételi többlet nagyságrendje lényegesen lecsökkent. A működési bevételek előirányzata e Ft, amelyet e Ft beszedésével 102,3 %-ra teljesítettünk e Ft többletbevételből e Ft előirányzatosítása megtörtént, lehetővé téve a beruházások amúgy is alacsony előirányzatának növelését. Többletbevétel a közhatalmi bevételeknél (igazgatási szolgáltatási díjakból) keletkezett, a e Ft tervszámhoz képest 5,4 %-os a növekmény. Egyéb saját működési bevételeknél lemaradás mutatkozik, a teljesítés nem éri el az előirányzatot. Lemaradás mutatkozik az önálló végrehajtók munkadíj visszatérülésében, a évben átutalt e Ft munkadíjukból 184 e Ft e Ft, előző évekből származó e Ft követelésünkből e Ft e Ft térült vissza. Megállapítható, hogy a behajtási arány nagyon alacsony. Bérleti díjból e Ft realizált bevétel a tervezett összeg alatt alakult. A Szekszárd, Augusz Imre u.1-3. sz alatti bírósági épület földszintjén levő hét üzlethelyiségből év közben átlagosan hármat nem tudunk hasznosítani a bérleti szerződések vállalkozó részéről történő gyakori felmondása miatt. Postai díjkedvezménynél éreztette hatását a 4 új bérmentesítő gép beállítása a vidéki bíróságokon, a kedvezményből e Ft e Ft bevétel származott. Költségvetési támogatás A költségvetési támogatás a 11. számú táblázatban foglaltak szerint alakult. 11. sz. táblázat: Költségvetési támogatás alakulása ezer forintban Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 19 Teljesítés eltérés Költségvetési támogatás A költségvetési támogatás eredeti előirányzata az évközi előirányzat módosításokkal e Ft-tal növekedett. Módosítások: - a bérkompenzációra e Ft - címpótlékokra e Ft - felújításra keretátadás 846 e Ft - titkári álláshely létesítésére e Ft - bankszámla költség térítésére e Ft - gépjárműbeszerzésre e Ft - e-szolgálat Jegy Rendszer kiépítésére 316 e Ft

20 - munkacsoport tagjainak díjazására 889 e Ft Évközi módosításokkal december 31-én a módosított támogatási előirányzat e Ft-ra nőt, ami folyósításra is került. A költségvetési támogatás az előző évhez képest 13,3 %-kal növekedett és a kiadások 96,9 %-ára adott fedezetet. Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételt nem terveztünk, azonban év közben feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből 93 e Ft bevétel realizálódott. Az értékesítés az eszközök nyilvántartási ára felett történt. A bevétel felhasználását az OBH elnöke intézményi beruházásokra engedélyezte A bevétel tervezettől való elmaradásának okai évben a működési bevételi előirányzatot teljesíteni tudtuk, bevételi lemaradás nem volt A követelés állomány alakulásának bemutatása (lejárat szerint). Behajtási problémák, a behajtás érdekében tett intézkedések, az elszámolt értékvesztés, illetve a behajthatatlan követelések állományának nagysága. Igazságügyi követeléseknél összesen december 31-én e Ft adósállományt tartunk nyilván adóst érintően. Az adósságállomány e Ft-tal, az adósok száma 484 fővel emelkedett. Az adósságállományból e Ft a hátralékos követelés az alábbiak szerint: - Folyamatos működésű adósok e Ft ebből: legfeljebb 90 napos lejáratú adós e Ft napos e Ft napos e Ft 360 napon túli e Ft - Folyamatos működésükben korlátozott adósok e Ft ebből: felszámolás alatt levő e Ft végelszámolás alatt lévő e Ft jogutód nélkül megszűnt e Ft A törvényszék mérlegében csak az igazgatási szolgáltatási díjbevétel (bűnügyi költség, elővezetési költség, állam által előlegezett költség) megfizetésével összefüggő adósállomány mutatható ki, a pénzbírsággal érintett adósállomány a Magyar Államkincstár mérlegében szerepel. A fenti e Ft - adósságállományból az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését elmulasztó adósságállomány e Ft, ebből a bizonytalan megtérülés miatt elszámolt értékvesztés e Ft, így a mérlegben kimutatott adósállomány év végén valós értéken e Ft e Ft, mely 30 %-os, összegében e Ft csökkenést tartalmaz az előző évhez képest. A csökkenést nem a fizetési 20

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről

T á j é k o z t a t ó. a Győri Ítélőtábla. 2010. évi működéséről GYŐRI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE 2011.El.II.B.35.szám T á j é k o z t a t ó a Győri Ítélőtábla 2010. évi működéséről 2 Tisztelt Kollégám! A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló, módosított 1997. évi LXVI.

Részletesebben

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony!

2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7. Tisztelt Fıosztályvezetı-helyettes Asszony! ELNÖKE 8000 Székesfehérvár, Dózsa Gy. út 1. t. 06 22 330-577 f. 06 22 330-577 e. birosag@szekesfehervarit.birosag.hu http://szekesfehervaritorvenyszek.birosag.hu 2014. El. XV. A. 1/8. Hiv.szám:2014.OBH.XXXIII.C.7.

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3

TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2. 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ INTÉZMÉNY PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ÉRTÉKELÉSE 2 2 A BEVÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 2 2.1 OEP bevételek alakulásának részletes ismertetése 3 2.2 Egyéb támogatás, támogatásértékű bevételek: 6 3 A

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu

I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu I G A Z S Á G Ü G Y I H I VA T A L 1145 Budapest, Róna u. 135. Tel.: 460-4700 Fax: 460-4728 www.kih.gov.hu; www.im.hu 2006.Ig. Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma:

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére)

T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Kunfehértó Község Polgármesterétől T á j é k o z t a t ó Kunfehértó Község Önkormányzata 2015. I. félévi gazdálkodásának alakulásáról (a Képviselő-testület 2015. augusztus 26-i ülésére) Az Áht. bár már

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről JELENTÉS a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 0925 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

2010. évi zárszámadási beszámoló

2010. évi zárszámadási beszámoló Telefon: +36 62 559 577; +36 62 559 578 Fax: +36 62 559 579 IRM tel: (33) 13 97 IRM Fax: (33) 11 62 Szám: SZEGEDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 6728 Szeged, Bajai út 14. Postafiók: 495. E-mail: iskola@szrszki.hu

Részletesebben

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013.

Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. Iktatószám: 3708470298/2013. Ügyszám: 3708476652/2013. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL SZÖVEGES INDOKLÁS A 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSHOZ XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító

Részletesebben

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése

Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése Az NKA Igazgatósága 2007. évi szöveges beszámoló jelentése 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az Intézmény neve: Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága törzskönyvi (PIR) azonosító száma: 329309 Az NKA portáljának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2

Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. szeptember Statisztikai tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 2010/2 Tartalom Bevezető...2 Ipar...2 Építőipar...4 Idegenforgalom...6

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI

1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI 1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ A 2008. évi költségvetési előirányzat a társasági adó címén 530,6 milliárd forint bevétellel számolt. Az előirányzattal szemben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről. I. Bánk Község Önkormányzata 3. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat 2012. I. félévi gazdálkodásának pénzügyi fedezetét

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ

SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ SZÖVEGES INDOKLÁS A 2004. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓHOZ 1.) A felügyelőség 2004. évi szakmai tevékenységének és működésének összefoglalása Szakmai munkánkat az éves munkatervünk határozta meg, amely a

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve

Ferencvárosi Parkolási Kft. 2012. évi üzleti terve Ferencvárosi Parkolási Kft. évi üzleti terve Budapest, április 2. Fekete László ügyvezető Ferencvárosi Parkolási Kft. I. Vezetői összefoglaló Ferencvárosi Parkolási Kft. Üzleti terv 1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2015. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2015. szeptember 11. Előterjesztő: Dóra Ottó polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató Salgótarján

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek)

Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási feltétele (biztosítási feltételek) Hatályos: 2009. május hó 1. 2009. március hó 30-i küldöttközgyőlési módosítások..számú biztosítási feltétel Magyar Ügyvédek Biztosító és Segélyezı Egyesületének módosított ügyvédi felelısségbiztosítási

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítéséről és a zárszámadási rendelet megalkotásáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A határozat melléklete T Á J É K O Z T A T Ó az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről 1. ábra Az Önkormányzat 2013. I-IX. havi bevételeinek teljesítése a módosított előirányzathoz

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Tolna megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 2 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6

Részletesebben

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ

2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete Darvastó 2010. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓ s z é k h e l y : 8 4 7 4 C s a b r e n d e k - D a r v a s t ó 0 4 3 8 / 3 h r s z. l e v é l c í m : 8 3 3 1 S ü m e

Részletesebben

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2005. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 2005-ös év az első olyan beszámolási időszak, mikor kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradványunk keletkezett, melyből 4.043 e Ft bérmaradvány, 1.182

Részletesebben

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP. fejezet. 2010. évi költségvetésének végrehajtása A LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezet 2010. évi költségvetésének végrehajtása 2011. június hó Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi költségvetésének végrehajtása Az Egészségbiztosítási Alap 2010. évi

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4

Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Statisztikai tájékoztató Nógrád megye, 2012/4 Központi Statisztikai Hivatal 2013. március Tartalom Összefoglaló... 2 Demográfia...... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 5 Beruházás... 6 Mezőgazdaság...

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól

TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 301. MELLÉKLET: 3 db TÁRGY: Beszámoló Szekszárd város helyi tömegközlekedésének 2014. évi teljesítményi adatairól E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ

2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu BESZÁMOLÓ KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2800 Tatabánya, Komáromi u. 2. Tel.:34/517-787; BM: 21/20-04; Fax: 21/20-07 E-mail: csizmadg@komarom.police.hu Szám: 3028/2012.ált. BESZÁMOLÓ A közrend és

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 Központi Statisztikai Hivatal Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/3 2013. december Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 2 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 4 Beruházás...

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013.I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Bánk Község Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat

Részletesebben

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28008-22/2008. Tárgy: 2007. évi szöveges beszámoló Elıadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Budapest Liszt Ferenc tér 8. 1061 Tárgyidőszakban felelős vezető: Rakonczay Éva ÁHT azonosító: 308955 1051 20 0200 854200 A 2009. évi mérlegbeszámoló szöveges kiegészítése

Részletesebben

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére

Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-i együttes ülésére Települési Önkormányzat Sümegprága Polgármesterétől 8351 Sümegprága, Rákóczi u. 17 Napközi Otthonos Óvoda Sümegprága Óvodavezetője 8351 Sümegprága, Rákóczi u.38-40. Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Iktatószám: 271/2009. Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő Kht. 2510 Dorog, Kossuth L. u. 6. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. év Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló Dorog, 2008. március

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM

MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ SZÖVEGES INDOKLÁSA 2012. 1 MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Törzskönyvi szám: 308065 Honlap címe: www.mmkm.hu I. Általános indoklás (a feladatkör,

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL. Határ menti képzési- és állásbörze KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA MUNKAÜGYI HÍRLEVÉL 2012. MÁJUS-JÚNIUS Határ menti képzési- és állásbörze A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja 2012.

Részletesebben

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010*

A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* 2012/3 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VI. évfolyam 3. szám 2012. január 18. A társadalmi kirekesztődés nemzetközi összehasonlítására szolgáló indikátorok, 2010* Tartalomból 1

Részletesebben

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

V. Állami Számvevőszék. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása Az V. Állami Számvevőszék fejezet költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 2 Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) 2009- ben is a jóváhagyott az Országgyűlés Költségvetési, Pénzügyi és Számvevőszéki

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére

ALPOLGÁRMESTERE. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat ALPOLGÁRMESTERE : 1041 Bu da pest, Istvá n út 14. /Fa x: 231-3141 /231-315 1 e-ma il: msza bolcs@u jpest.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata

Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata Az ELTE Jogi Továbbképző Intézet 2004. évi költségvetési beszámolójának felülvizsgálata FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Intézmény azonosító adatai Név: ELTE JOGI TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET Törzskönyvi azonosító

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről TÁJÉKOZTATÓ Salgótarján Megyei Jogú Város 2009. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Salgótarján, 2009. szeptember 8. Előterjesztő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1

Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Statisztikai tájékoztató Heves megye, 2012/1 Központi Statisztikai Hivatal 2012. június Tartalom Összefoglaló...2 Demográfiai helyzet...2 Munkaerőpiac...3 Gazdasági szervezetek...4 Beruházás...5 Ipar...6

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGA NYUGDÍJASOK, NYUGDÍJAK A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN GYŐR 2006. május KÉSZÜLT A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL GYŐRI IGAZGATÓSÁGÁN ISBN 963 215 974 8 ISBN

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola 2014. évi költségvetési beszámolójának szöveges indoklása Esztergom, 2015. április 24. Karlócai

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3

Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. december Statisztikai tájékoztató Baranya megye, 2010/3 Tartalom Összefoglalás...2 Népmozgalom...2 Mezőgazdaság...3 Ipar...6 Építőipar...7

Részletesebben

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése

Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges értékelése T é t V á r o s Polgármesteri Hivatala Tét, Fő u. 88. 9100-H Levelezési cím: Tét, Pf.: 24 9100-H Tel./Fax: 96/461-134; 461-193; 561-093 e-mail cím: titkarsag@tet.hu Tárgy: 2010. évi beszámoló szöveges

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00831-7/2014 Témafelelős: Butsi István ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4

Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 2014. március Statisztikai tájékoztató Hajdú-Bihar megye, 2013/4 Tartalom Összefoglalás... 2 Demográfiai helyzet... 3 Munkaerőpiac... 3 Gazdasági szervezetek... 6 Beruházás... 7 Mezőgazdaság... 8 Ipar...

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben