A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)"

Átírás

1 A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti, gazdálkodási szabályozottságának egyes kérdései 3. Az előirányzat-felhasználási keret megnyitása és felhasználása 4. Előirányzatok átcsoportosításának indokoltsága és dokumentáltsága 5. Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése 6. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályszerűsége 7. Az előirányzat-maradványok keletkezése, jóváhagyása 8. Költségvetési szervek vagyoni helyzete 9. A központi költségvetés finanszírozása, a kincstári egységes számla likviditása 10. A központi költségvetés fő bevételi jogcímei 11. A köztartozások behajtására tett intézkedések 12. A központi költségvetés technikai fejezetei 13. Kezességvállalások és érvényesítések 14. A letéti számlák 15. Elkülönített, otp-nél vezetett lakásalap számlák Függelék I. ORSZÁGGYŰLÉS Közbeszerzések Tanácsa II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK VI. BÍRÓSÁGOK VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE X. MINISZTERELNÖKSÉG Kormányzati Ellenőrzési Hivatal Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

2 XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA XXIV. IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUM XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI ÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE Az évi központi költségvetés zárszámadásának ellenőrzését a Magyar Köztársaság Alkotmányában (32/C. (1) bekezdés), valamint az Állami Számvevőszékről szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvényben (Ász tv. 2. (1) bekezdés) és az államháztartásról szóló - többször módosított évi XXXVIII. törvényben (Áht. 53., 121. ) kapott felhatalmazás alapján folytattuk le. A helyszíni ellenőrzés a Magyar Köztársaság évi központi költségvetéséről elfogadott többször módosított évi XC. törvény, valamint a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló évi XXXVI. törvény 5. -ában kapott felhatalmazásban meghatározott feladatok végrehajtására irányult. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy a központi költségvetés teljesítését bemutató adatok valósághűen tükrözik-e az évi pénzügyi folyamatokat; az egyes pénzügyi műveletek miként befolyásolták a költségvetés pozícióját. Ellenőrzésünk arra is kiterjedt, hogy a költségvetés végrehajtásában jog- és hatáskörrel rendelkező szervek (Országgyűlés, Kormány, fejezet felügyeletét ellátó szervek és költségvetési intézményeik) az államháztartási és az éves költségvetési, illetve az azt módosító törvényekben kapott felhatalmazásuk keretei között jártak-e el, kötelezettségeiknek megfelelően tettek-e eleget. Helyszíni ellenőrzést végeztünk - az Állami Számvevőszék kivételével - valamennyi költségvetési fejezetnél az éves költségvetési beszámolójuk számszaki és tartalmi valódisága, a költségvetési irányító és végrehajtó tevékenységük megítélése, a gazdálkodás fő

3 folyamatainak áttekintése érdekében. (Az Állami Számvevőszék költségvetési beszámolóját - az Állami Számvevőszék elnökének döntése szerint - külső auditáló szervezet vizsgálta). Ellenőrzésünk kiterjedt az Országgyűlés fejezethez, illetve a Miniszterelnökség fejezethez tartozó, de fejezeti jogosítványokkal rendelkező Közbeszerzések Tanácsa és Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, valamint a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok költségvetési címekre is. Megállapításaink megfogalmazásánál figyelembe vettük az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál befejeződő ellenőrzésünk tapasztalatait is. Az évi zárszámadás ellenőrzése során élve azon törvényi felhatalmazással, hogy törvényességi szempontból értékelhetjük a pénzügyi-gazdasági folyamatokat, az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Országgyűlési Biztosok Hivatala, a Történeti Hivatal, az Alkotmánybíróság, a Gazdasági Versenyhivatal fejezeteknél, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Közbeszerzések Tanácsa különleges jogosítvánnyal rendelkező költségvetési címeknél, a Környezetvédelmi Minisztérium Igazgatása, a Környezetgazdálkodási Intézet, a Szociális és Családügyi Minisztérium Igazgatása és a Pest megyei Földhivatal költségvetési intézményeknél Financial Audit típusú (a beszámoló megbízhatóságára irányuló) ellenőrzést végeztünk. Az ellenőrzés metodikáját az Egyesült Királyság Számvevőszékével - az EU pénzügyi támogatásával - együttműködve dolgoztuk ki. A Kincstári Egységes Számla központilag teljesített bevételi és kiadási pénzforgalmát (beleértve a nemzetközi elszámolásokat, a belföldi államadósság költségvetési elszámolásait, a költségvetés nemzetközi hitelfelvételeit és külföldi adósságának törlesztését, a költségvetés belföldi hitelfelvételeit és belföldi adósságának törlesztését), az egyes pénzműveletek hatását, továbbá az általános- és céltartalék felhasználásával kapcsolatos és egyéb, fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításokat, valamint az előirányzat megnyitások alakulását a Pénzügyminisztériumnál és a Magyar Államkincstárnál vizsgáltuk. A Magyar Nemzeti Banknál, a Pénzügyminisztériumnál, a Magyar Államkincstárnál, (Államadósság Kezelő Központnál) a költségvetés hitelkapcsolatairól és finanszírozásáról tájékozódtunk. A költségvetés fő bevételi forrásait jelentő adóbevételek előirányzatainak teljesítése, valamint a kintlévőségek csökkentése érdekében tett intézkedések eredményességét az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál, a vám-, adó- és illetékkiszabási, valamint behajtási tevékenységet pedig a Vámés Pénzügyőrségnél értékeltük. Az egyes fejezeteknél végzett helyszíni ellenőrzések tapasztalatait függelékben szerepeltetjük. A megállapításokat alátámasztó példák részletesen - a betűkiemeléssel hivatkozott fejezeteknél - ebből ismerhetők meg.

4 I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága A zárszámadási törvényjavaslat tervezetben a PM a fejezetek intézményi adatainál a költségvetési beszámolók APEH-SZTADI feldolgozására, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál a fejezetek közvetlen adatszolgáltatására, a központi kezelésű előirányzatok teljesítési adatainál a Kincstár adataira támaszkodott. A Kincstár éves beszámolójában a központi költségvetés mérlege évi kiadási főösszegét M Ft-ban, a bevételi főösszegét M Ftban, a központi költségvetés hiányát M Ft-ban mutatták ki. Ez az összeg 5.593,7 M Ft-tal magasabb a Magyar Államkincstár december 29-i utolsó banknapi számlaforgalmához és egyenlegéhez tartozó költségvetési pozíciónál ( ,3 M Ft hiány). Az eltérést a pénzügyminiszter februári intézkedése alapján az MNB-nek utólag visszafizetett pénzbevonási nyereség elszámolása okozta, amivel nem teljesült az Áht 13. -ának, valamint az 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet 5. (2) bekezdésének a teljesség számviteli alapelv érvényesítésével, a pénzforgalmi szemléletű beszámolásra vonatkozó előírása (pótkezelést az Áht I. 1-jei módosításától nem enged). A Kincstár záró főkönyvi kivonatában a KESZ XII. 31-i állománya - a február 28-án, az december 27-i értéknapra végrehajtott pénzügyi tranzakciót (5.593,7 M Ft visszautalását) követően is ,2 M Ft. Az intézkedés következtében a központi költségvetés évi hiánya 5.593,7 M Ft-tal magasabb, mint amennyi a tárgyévi pénzforgalomból levezethető. Bár a Kincstári Egységes Számla éves forgalmának és év végi egyenlegének kimutatására önálló főkönyvi számla szolgál, annak a mérleggel való egyezősége a visszamenőlegesen végrehajtott könyvelés miatt, csak az Egyéb pénzforgalom átvezetési számla közbeiktatásával biztosított. Az évi LX. törvény 37. (1) bekezdésére alapozott jogosultságánál fogva az MNB III. 19-i hirdetményében tette közé az márciusában kibocsátott Ft-os címlet bevonását, ahol a kötelező elfogadás idejét április 1-jében, a névértéken történő átváltás végső határidejét pedig április 1- jében jelölte meg. A hirdetményben közzétett határidőket háromszor módosították, utoljára XII. 1-én, a beváltás végnapját XII. 15-re változtatták. Az MNB elnöke január 4-én a

5 pénzügyminiszterhez írt levelében kezdeményezte az Ft-osok beválthatóságának újraindítását, amihez november 30-i befejezéssel a pénzügyminiszter hozzájárult. A törvényjavaslatban szereplő kiadási és bevételi főösszegek ( ,4 M Ft, illetve ,2 M Ft) nem egyeznek a kincstári adatbázis, illetve a beszámoló vonatkozó adataival. Így a parlamenti jóváhagyásra váró zárszámadási törvényjavaslat tervezetének 1. a) és b) pontjából megállapított ,2 M Ft hiányösszeg a kincstári adattól eltér. Az évi zárszámadási törvénytervezet 1. sz. mellékletében, valamint A központi költségvetés évi végrehajtásának mérlegében (11. sz. melléklet) - a főösszegek egyezősége mellett - eltérés van a privatizációs bevételek számbavételénél. A központi költségvetés privatizációs bevételére előirányzatot a Pénzügyminisztérium fejezetben (1998. évi XC. törvény 1. sz. melléklet 30/2 alcímen) képeztek, ahol az ÁPV Rt M Ft-os befizetését számolták el évi teljesítésként. Ezzel szemben a zárszámadási törvényjavaslatnak A központi költségvetés évi végrehajtásának mérlegében 9.822,3 M Ft szerepel. A két összeg közötti eltérést az FVM fejezetben elszámolt 1.822,3 M Ft piacrajutási támogatás számbavételi módja okozza. A központi költségvetési alrendszer 1999-es gazdasági és pénzügyi folyamatainak az eszközök és források állományára gyakorolt hatását a Nemzetgazdasági elszámolások könyvviteli mérlegében mutatták be. A beszámoló Kiegészítő mellékletében rögzítették, hogy a Befektetett eszközök mérlegsora továbbra sem tartalmazza a nemzetgazdaság tulajdonában lévő immateriális javakat és a tárgyi eszközöket, mivel azok az ÁPV Rt. és a KVI könyveiben szerepelnek, valamint e mérleget kizárólag a pénzforgalomból nyert adatok alapján nem lehetséges összeállítani, a pénzforgalom nélküli tételek mellett szükségesek hozzá a központi költségvetés valamennyi követelésére, kötelezettségére vonatkozó analitikus nyilvántartó helyek forgalmi és állományi adatai is. Az évi zárszámadás számvevőszéki ellenőrzése megállapította a nemzetgazdasági követelések és kötelezettségek hiányos kincstári kimutatását. A mérleg valódiságra és teljességre vonatkozó számviteli alapelvek sérülését előidéző hiányosság ismétlődését nagyobb részt megszüntető kincstári intézkedés pozitívan értékelhető. Az állami kötelezettségek teljesebb bemutatása azonban megkívánná, hogy a vámbiztosítékok évekről elszámolatlanul maradt XII. 31-i állományának (36.413,4 M Ft és a 0-ás számlákról ,7 M Ft) a Nemzetgazdaság könyvviteli mérlegben való szerepeltetését.

6 Az Áht évi módosítását követően (8/A. (5) bekezdés) a vámbiztosíték az egyetlen olyan letéti számla, amelynek év végi egyenlegét a központi költségvetés hiányát módosító végleges bevételként elszámolták. A VP tevékenységi körébe tartozó, elszámolatlan vámadós befizetésekkel szemben XII. 31-én nem volt köztartozás-előírás, ezért nem teljesült a 257/1997. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. -ának előírása. A PM észrevételében jelezte, hogy "... az ÁSZ által az elmúlt évben végzett vizsgálat eredményeképpen ben feladatokat fogalmaztak meg a VPOP számára, amelynek egyik eleme, hogy mérje fel a vámadósok által az években befizetett és azóta is elszámolatlan vámbiztosítékok rendezésének feltételeit, készítsen ütemtervet a pénzügyi fedezet nélkül kimutatott állami kötelezettségek rendezésére. Ennek megfelelően a VPOP ütemtervet készített. A vámadósok által a fenti időszakokra befizetett és el nem számolt összegek pontos megállapítása érdekében a Vámigazgatóság május 17-én célvizsgálat keretében ellenőrzést tartott a testület számlavezető vámszervénél. A célvizsgálat feltárta az években befizetett, de fel nem dolgozott vámbiztosítékok számosságát, azok pontos összegét. Az el nem számolt vámbiztosítékok feldolgozása érdekében a számlavezető szerv parancsnokával egyeztetett intézkedési terv került kidolgozásra, meghatározva a feldolgozás határidejét is. Ezt követően elkészültek a vámbiztosítékok el nem számolt tételeinek analitikus nyilvántartással alátámasztott új nyitóegyenlegei. Az új nyitóegyenleg teljes mértékben megfelel az ÁSZ által megfogalmazott elvárásnak és a számvitelről szóló évi XVIII. tv ban megfogalmazott teljesség elvének. Az elkészült ütemterv november 15-i utolsó határidővel tartalmazza az egyes évek feldolgozásának végső határidejét." 1.1. A kincstári és a fejezeti beszámolók egyezősége Az előző évhez hasonlóan 1999-re vonatkozóan sem egyeztek meg teljes körűen a fejezetek zárszámadási adatai a Kincstár által prezentált adatokkal. Eltérések mind az előirányzatok, mind a teljesítési adatok tekintetében fennálltak. A fejezetek a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 146. szerinti tájékoztatási és egyeztetési kötelezettségeiknek nem minden esetben tettek eleget, elsősorban az intézmények mulasztásai miatt. A kincstári költségvetési beszámoló és az elemi beszámoló közötti eltéréseket a kincstári költségvetési szervek tételesen rögzítették és indokolták. Az előirányzatokban mutatkozó különbségek relatíve kisebb volumenűek voltak és elsősorban a költségvetés egyes kiadás

7 nemeiben jelentkeztek a kiadási és bevételi főösszegek azonossága mellett. Az eltérések okai között szerepel az egyes kiemelt előirányzatok helytelen kódolása, az előirányzat-módosításról a Kincstár értesítésének elmulasztása, valamint a kincstári (XII. 31-i) határidőn túli előirányzat-módosítás. Az évben is jellemző volt, hogy az intézmények a beszámolókészítés időszakában és nem a pénzügyi teljesítést megelőzően korrigálták előirányzataikat. Egyes fejezeteknél a téves kódhasználat döntően egyegy - a költségvetése nagyságrendjét tekintve jelentős - cím sajátossága volt. Így például az IM esetében a BV, a BM esetében a Rendőrség cím idézte elő a fejezeti előirányzatok eltérésének túlnyomó hányadát. A fejezetnél és a kincstárnál kimutatott előirányzatok teljes körűen az OGY, az OBH, a GV és a KSH fejezeteknél egyeztek meg. A kincstári és az intézményi költségvetési beszámolók tényleges kiadásai és bevételei hoz hasonlóan - valamennyi fejezetnél eltértek egymástól. A teljesítési adatoknak a kincstári és az intézményi beszámolók közötti különbségei egyrészt az elszámolás rendszerbeli okaira, a két könyvelési rendszer funkciójának különbségeire vezethetőek vissza. Az ebből fakadó leggyakoribb okok az eltérésekben: a kincstári körön kívül, kereskedelmi banknál vezetett számlák (devizaszámla, lakásalap számla) egyenlege, a vállalkozási tevékenység eredményének pénzforgalom nélküli visszaforgatása alaptevékenységre, az előző évi maradvány igénybevételének elszámolása, a házipénztár záró pénzkészlete, valamint a függő, átfutó, a kiegyenlítő kiadások tekintetében a házipénztárból befizetett, úton lévő készpénz összege. Rendszerbeli problémaként jelenik meg ismét a kincstári zárási időpont és az intézményi beszámoló készítésére előírt határidő közötti eltérés, mivel az intézményeknek a zárlati munkák során még lehetőségük van a teljesítés adatainak módosítására, miközben a kincstári nyilvántartáson e módosítások már nem vezethetők keresztül. A teljesítési adatok különbségei másrészt az intézmények hibájából - téves kódhasználat, kerekítési hibák, tájékoztatási, egyeztetési késedelem, nyilvántartási pontatlanságok következtében - alakultak ki. Az eltérésekről készített intézményi szöveges indoklásokat a felügyeleti szervek elfogadták, azok fejezeti összesítéseire a Kincstár nem tett észrevételeket. A zárszámadási törvényjavaslat tervezete a központi beruházások jogcímen ,7 M Ft évi kifizetés-teljesítést rögzít, amivel

8 szemben a Magyar Államkincstár két főosztályának (Programfinanszírozás, Nemzetgazdasági Számlakezelő) kimutatása ,2 M Ft, illetve ,6 M Ft tárgyévi kifizetést tartalmaz. Az intézményi beszámolók APEH-SZTADI feldolgozásán alapuló zárszámadási törvényjavaslat 1. sz. mellékletében az évi kifizetések az OM, a PM, az NKÖM, a HM és az FVM fejezeteknél tértek el a Kincstár adatától. Az eltérések alapvetően a beruházási célelőirányzatok számbavételénél mutatkoztak, (az OM esetében az eltérő értelmezés miatt). Egyenként 10 M Ft alatti eltérés volt az FVM és a HM fejezeteknél A fejezetek és intézményeik költségvetési beszámolójának valódisága Valamennyi fejezet - az egy intézményes fejezeteket leszámítva - kiadott segédletet intézményei számára a PM zárszámadási köriratában előírt feladatok egységes értelmezése és végrehajtása érdekében a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. (2) bekezdése előírásai szerint. A kiadott segédletekben részletesen előírták az egyeztetésre kijelölt adatok körét, felhívták a figyelmet a mérleg valódiság követelményeire és a szöveges indokláshoz részletes ajánlásokat, illetve konkrét szempontokat határoztak meg. A fejezeteket felügyelő szervek előzetes egyeztetésekkel, illetve a K-11 számítástechnikai program segítségével felülvizsgálták az intézményi beszámolókat. A fejezetek többsége a beszámolók adatait a főkönyvi kivonatokkal is összevetette, ezzel is elősegítve, hogy az intézményi könyvvezetés esetleges hibáit a beszámolók véglegesítése előtt korrigálják. Az intézményi beszámolók elfogadásáról, az intézményi pénzmaradványok, illetve előirányzat maradványok jóváhagyásáról a felügyeleti szervek intézményeiket a helyszíni ellenőrzés lezárásának időpontjáig (VII. 11.) nem értesítették, mivel a PM a maradvány jóváhagyásával valamennyi fejezet esetében késett. A fejezetek a költségvetésben jóváhagyott feladatok szakmai teljesítése, illetve a pénzügyi teljesítés és feladatmegvalósítás összhangjának a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 149. (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékelését elvégezték. A fejezetek felügyeletét ellátó szervek 1999-ben már teljes körűen ellenőrizték a költségvetési törvény által előírt intézményi befizetési kötelezettség teljesítését. A fizetési késedelembe esett intézmények befizetési kötelezettségeiket előirányzat-maradványaikban kimutatták, a helyszíni ellenőrzésünk befejezéséig ezeket rendezték. A zárszámadás ellenőrzése keretében az OGY, a KE, az OBH, a TH, az ALB, a GV fejezeteknél, a KEHI és a KT fejezeti jogosítvánnyal

9 rendelkező költségvetési címeknél, továbbá a KÖM Igazgatásnál, a KGI-nél, az SZCSM Igazgatásánál és a Pest megyei Földhivatalnál minősítettük az elemi beszámolójelentés megbízhatóságát (valódiságát, szabályszerűségét). A költségvetési beszámoló alapjául szolgáló bizonylatok, nyilvántartások, valamint a belső szabályzatok ellenőrzése során megállapítottuk, hogy - tekintettel a lényegesség elvére is - érvényesültek a számvitelről szóló - többször módosított évi XVIII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendelet előírásai, a teljesség, a valódiság, a világosság, a következetesség, az összemérés, a bruttó elszámolás és az egyedi értékelés általános számviteli alapelvei. A költségvetési beszámolók megfelelnek a törvény előírásainak, a vagyoni és pénzügyi helyzetet a valóságnak megfelelően tükrözik. 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti, gazdálkodási szabályozottságának egyes kérdései A fejezetek és a felügyeletük alá tartozó intézmények az alapítás módja szerint eltérőek. A vizsgált fejezetek és intézmények viszonylag széles köre rendelkezik az Áht. előírásainak megfelelő alapító okirattal. A KöM fejezet valamennyi intézménye, a KSH megyei igazgatóságai és intézményei, a PM fejezetébe sorolt intézmények (egy kivétellel), az OGY, a ME fejezethez tartozó öt költségvetési szerv, a GM intézményeinek többsége, a BM intézményei (két szervezet kivételével ), a KT intézmények, az FVM fejezetéhez tartozó szakközépiskolák és a Nemzeti Lovarda, valamint az MKÜ szervezetéhez tartozó Országos Kriminológiai Intézet hiányzó alapító okiratát pótolták. Az alapító okirattal nem rendelkező intézményeknél általában a szervezeti és működési szabályzat tartalmazza az alapító okirat kellékeit. Az MTA Titkárságánál, az IM Gazdálkodó Szervezeténél és az IM fejezethez sorolt NEKH-nál. A HM 166 szervezete közül 18 szervezet nem rendelkezett alapító okirattal, 27 szervezet alapító okiratát nem módosították. A fejezetek és intézményeik egy bizonyos körénél törvény, illetve jogszabály képezi az alapító okiratot. A BIR fejezetnél és intézményeinél, az MKÜ szervezetéhez tartozó intézményeknél, az OBH-nál, a KEHI-nél. A TH alapító okiratának jóváhagyása az alapító okirattal kapcsolatos törvényi előírások ellentmondásossága miatt maradt el. Ennek feloldására az OGY elnöke felhívta a pénzügyminiszter figyelmét.

10 A gazdálkodás szabályozottsága terén a korábbi években tapasztalt kedvezőtlen jelenségek továbbra is fennállnak. Jellemző probléma a gazdálkodás átfogó szabályozásának hiánya, valamint a szabályzatok felülvizsgálatának, aktualizálásának elmaradása (számlarend, számlatükör, számviteli politika, pénzkezelési szabályzat, leltározási és selejtezési szabályzat) a KSH Igazgatásnál, a KÜM igazgatási részlegénél, az OBH-nál, a KEHI-nél (az új szabályzatokat január 1-jével léptették hatályba), részben a HM-nél és a PM ÜZIGnél. Néhány fejezetnél a számviteli politika az Szt. általános szabályait tartalmazta (KöM Igazgatás, KGI, EüM GI, FVM Pest Megyei Földhivatal). A KöM Központi Igazgatásánál és a Környezetgazdálkodási Intézetnél a számviteli politika és számlarend nem az intézmény konkrét feladataira készült. Az EüM Gazdasági Igazgatóságánál hasonló gonddal találkoztunk, a számvitel politika és a számlarend a jogszabályok általános jellegű előírásainak ismétlése volt. A gazdálkodás szabályozottsága megfelelt a jogszabályi előírásoknak az SZCSM Igazgatásnál, az OGY-nél, a MEH-nél (Igazgatás, Irányító Szervezet), a KT-nél, az OM Igazgatásnál és a GV-nél. A fejezeti kezelésű előirányzatokkal összefüggő az (Áht. 49. o) pontjában előírt) gazdálkodási, nyilvántartási kötelezettség szabályozásának a PM kivételével a fejezetek eleget tettek. A szabályzatokat a PM-mel egyeztették. Néhány fejezetnél a törvényben előírt február 15-i határidőt nem tartották be a szabályzat elkészítésénél (FVM, GM, MEH). Egyes fejezeteknél azonban e szabályzatok tartalmukban hiányosak voltak. A KüM-nél a miniszter nem rendelkezett a fejezeti kezelésű előirányzatok módosítási rendjéről, az előirányzat-maradványok következő évi felhasználási céljáról és rendeltetéséről. A BM szabályzata a programfinanszírozásba vont fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozóan csak keretszabályozásnak felel meg. Az IM fejezet nem készített külön szabályzatot a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatban, hanem a számvitel-politikában és a számlarendben szabályozzák a fejezeti kezelésű előirányzatok elszámolási és nyilvántartási kötelezettségeit. 3. Az előirányzat-felhasználási keret megnyitása és felhasználása

11 A fejezetek az előirányzat felhasználási keret megnyitásának általános szabályait többnyire betartották. A negyedéves előirányzat felhasználási terveket az Áht (1)-(3) bekezdései és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet a előírása szerint elkészítették. Az előirányzat-felhasználási tervet a működési kiadásoknál általában időarányosan, a fejezeti kezelésű előirányzatoknál jellemzően a feladatokhoz igazodóan készítették el. Néhány fejezetnél (IM-BV, BM, HM) az év közben kapott többletfeladatok, valamint a központi elvonások miatt az előirányzat-felhasználási tervek nem mindig voltak/lehettek összhangban a tényleges szükségletekkel. Szinte minden fejezetnél előfordult, hogy az időarányostól eltérő keretfelhasználásra is szükség volt alapvetően a 13. havi személyi juttatások és járulékaik, a ruházati költségtérítések, a létszámcsökkentéshez kapcsolódó végkielégítések, illetve a saját bevételek ütemtelen, tervezettől eltérő teljesülése, központi elvonások hatása miatt. Az előfinanszírozások PM engedéllyel valósultak meg, visszapótlásuk megtörtént (KSH, FVM, ISM, HM, ME, MTA, GM, BIR, MKÜ, KHVM, EÜM, KüM, IM-BV, BM, PM, GV, OM, PNSZ). Az előirányzat-felhasználási keretek ütemezéstől eltérő lekérése és teljesítése indokolt volt. Az év során a fejezeteknél és intézményeiknél számottevő likviditási probléma nem fordult elő, az átmeneti likviditási gondokat előfinanszírozással, saját hatáskörben (FVM), pénzeszköz átvétellel (PM ÜZIG, IM-BV) és takarékossági intézkedésekkel oldották fel. 4. Előirányzatok átcsoportosításának indokoltsága és dokumentáltsága 4.1. A fejezetek közötti és a fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítás indokoltsága és dokumentáltsága A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítások az érintett fejezetek között a törvényi előírásokkal (Áht. 39. (1)-(3) bekezdései) összhangban, megfelelő indoklással alátámasztottan történtek. A KÜM fejezetnél évben a Külképviseletek személyi juttatásokés járulékok kiemelt előirányzatból csoportosítottak át az Igazgatás és a Jóléti intézmények címekre. Az átcsoportosítás egy része ( E Ft) az Áht. 93. (2) bekezdésében leírtak ellenére kormányzati hozzájárulás nélkül történt. Az IM fejezetnél a BV cím egy esetben az eredetileg fejezeti kezelésű előirányzatként meghatározott "A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása" ágazati célfeladatokra jóváhagyott 515 M Ft-ot kormányzati zárolás címén 14,4 M Ft-tal csökkentette,

12 amelyből 5 M Ft az intézményi átadott pénzeszközöket érintette volna, és erről a felügyeleti szervet csak utólagosan értesítette. Az előirányzat-módosítások és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a fejezeteknél megfelelően dokumentáltak, szakmailag indokoltak voltak. Az előirányzat-módosításokat részben a központi elvonások (előirányzat zárolások), részben a költségvetés jóváhagyásakor még nem látott feladatok (HM) tették szükségessé, illetve tervezési hiányosságok (PM) miatt hajtottak végre. (A KöM fejezetnél a fejezeten belüli átcsoportosítások minden esetben feladatleadással jártak együtt.) Az előirányzat-átcsoportosítások az eredeti előirányzatokban tapasztalt feszültségek (forráshiányok) oldásában a BIR-nél, az FVM-nél, a HMnél, a PNSZ-nél és részben az IM-nél játszottak szerepet. A Kvtv. 48. (1)-(2) bekezdésében meghatározott, az évi záró létszámhoz képest 3%-os mértékű évi létszámcsökkentést az érintett fejezetek és intézmények a KüM kivételével végrehajtották, illetve a PNSZ a közalkalmazottak tekintetében érvényesítette. A KüM fejezetnél a leépítendő létszám 43 fő lett volna (figyelembe véve két kormányhatározat 9 fős engedményét). Ezzel szemben az december 31-i tényleges záró létszám (1.711 fő) 13 fővel volt magasabb, mint a leépítést figyelembe vevő számított zárólétszáma (1698 fő). A KSH fejezet a kötelezően előírt 3%-nál nagyobb 9,4%-os létszámcsökkentést hajtott végre. Az évi bérfejlesztés fedezetét teljes egészében saját forrásból biztosította. A fejezetek a létszámleépítésből származó személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok megtakarításait a 2149/1999. (VI. 23.) Korm. határozat rendelkezése szerint csoportosították át dologi és felhalmozási célra, személyi juttatásként csak az indokolt bérfejlesztést hajtottak végre olyan területeken, ahol a személyi juttatás növekménye nem érte el a 11%-ot (EüM, IM, KöM, KSH). A fejezeteknél az előirányzat-módosítások, átcsoportosítások a hatásköri előírásoknak és a kiemelt előirányzatokra vonatkozó jogszabályi előírásoknak (Áht. 24. (2)-(3) bekezdés, 24/A. ) - az IM (egy esetben) kivételével - megfeleltek. Előfordult, hogy nem a költségvetési előirányzat módosítására rendszeresített adatlapon értesítették a Kincstárt az intézkedésről, és e miatt a módosítást nem vezették át a fejezeti könyvelésben és az elemi beszámolóban sem (NKÖM). A zárszámadási törvényjavaslatban már helyesen szerepeltetik az adatokat.

13 4.2. A központi költségvetés általános tartalékából átcsoportosított előirányzatok felhasználása A Kvtv. 1. sz. melléklete a központi költségvetés általános tartalékának előirányzatát M Ft-ban állapította meg. Az általános tartalék 1999-ben az Áht. 26. (1) bekezdésének megfelelően a kiadás főösszegének 0,54%-át tette ki. A Kormány az év folyamán M Ft (a tartalék összegének 99,9%- a) átcsoportosításáról és felhasználásáról hozott határozatot. Az első félévben felhasznált összeg ,6 M Ft volt, a tartalék összegének 80,4%-át tette ki. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás elhárítása érdekében indokolt - a törvény rendelkezéseitől eltérő - intézkedéseket a Kormány az 1042/1999. (IV. 29.) számú határozatában hozta meg. A kormányhatározattal az Áht 48. -a alapján a 26. (2) bekezdésében meghatározott 40%-os mérték túllépése jogszerűen történt ben a felső-tiszai árvízvédelmi rendszer megerősítésének feladataira, az ár- és belvíz, illetve a rendkívüli téli időjárás miatti védekezés feladataira az általános tartalék 78,5%-át használták fel. Az általános tartalék terhére a fejezetek igényeiket megfelelően dokumentálták (KüM, OGY, HM, EüM). Előfordult azonban, hogy az igénylés részletes számításokkal nem volt alátámasztott, illetve az előirányzat-felhasználási keret megnyitása késedelmes volt, aminek következménye, hogy a felhasználás nem, vagy csak részben valósult meg. Az FVM fejezet a 2232/1999. (IX. 8.) Korm. határozattal a Kárrendezési Iroda működési költségvetésének kiegészítésére 778,8 M Ft előirányzatot kapott, melyből 25,3 M Ft-ot nem használtak fel, ezt visszavonásra felajánlották. Az EüM-nél a 2356/1999. (XII. 23.) Korm. határozat három feladatot finanszírozott 297,4 M Ft összegben, amelyből 160 M Ft Központi beruházási célokat szolgált. A pénzügyi teljesítés év végéig nem történt meg, így azt kötelezettségvállalással lekötött maradványként mutatták ki. Az előirányzat igénylése nem a tárcán keresztül bonyolódott. A BM fejezet 1999-ben 1.519,3 M Ft póttámogatásban részesült a központi költségvetés általános tartaléka terhére. Az előirányzat-többletek igénylése nem a tárcán keresztül bonyolódott le.

14 Az általános tartalékból kapott forrás célirányos felhasználását és hasznosulását a fejezetek (kivéve BM, OGY) ellenőrizték. A ME fejezetnél az elszámolás folyamatban van A központi költségvetés céltartalék előirányzatának felhasználása A központi költségvetési szerveknél az évi záró létszámhoz képest évre elrendelt létszámcsökkentés felmérése a pénzügyminiszteri útmutató alapján történt. A létszámcsökkentés miatti többletkiadásokra vonatkozó igény megalapozottságát a fejezetek ellenőrizték és a létszámcsökkentést - a KÜM kivételével - végrehajtották. A fejezetek rendelkezésére bocsátott forrás ugyanakkor csak az igények egy részének (60%) kielégítését tette lehetővé. Előfordult, hogy az intézmény a létszám csökkentését nem a tervezettnek megfelelően hajtotta végre. Az Országos Mentőszolgálat a tervezettől eltérően az üres álláshelyek megszüntetésével hajtotta végre a létszámcsökkentést. A 198 álláshelyre 26 M Ft-ot kapott a központi költségvetésből egyszeri támogatásként, mely összegre a felügyeleti szerv felhasználási tilalmat és visszafizetési kötelezettséget írt elő. A céltartalék felhasználását a fejezetek egy része külön, illetve a zárszámadás keretében is ellenőrizte (EüM, IM). 5. Kiadási és bevételi előirányzatok teljesítése 5.1. A kiadási előirányzatok teljesítése A kiadások teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva a fejezetek többségénél % között alakult (ALB, MTA, ME, GM, HM, SZCSM, NKÖM). Az ennél alacsonyabb teljesítés oka egyrészt az volt, hogy a Kormány által december hónapban biztosított pótelőirányzatokat az intézmények a tárgyévben már nem tudták maradéktalanul felhasználni (BM Menekültügyi és Migrációs Hivatal, EüM), másrészt a végrehajtott előirányzatemelés fölöslegesnek bizonyult, mivel a ténylegesen elvégzett feladatokra elegendő fedezetet biztosított az eredeti előirányzat is (FVM). A fejezeti összesítő adatoknál az FVM-nél jellemző tendencia volt, hogy a módosított előirányzat 5-18%-kal több, a teljesítés 4-6%-kal kevesebb az eredeti előirányzatnál. Valamennyi kiemelt előirányzatnál a teljesítés alatta maradt a megemelt módosított előirányzatnak (az intézményi beruházásoknál több, mint 20%-kal, közel 1 Mrd Ft-tal). A működési célú támogatásoknál az eredetileg tervezett 30 Mrd Ft előirányzatot 36 Mrd Ft-ra megemelték, ezzel szemben a teljesítés mindössze 23,3 Mrd Ft, az eredeti előirányzat 80%-a. Ez a körülmény az előirányzat módosítások nem kellő előkészítettségére utal.

15 A fejezetek a többletbevételt és az előző évi előirányzat-maradványt az Áht. 93. (2)-(3) bekezdésében előírtaknak megfelelően, előirányzat-módosítás után használták fel (KE, OGY, ME, BM, IM, KüM, GM, SZCSM, OM, PNSZ, KSH) folyó kiadásokra (készletbeszerzés, szolgáltatás, karbantartás), és felújításra(alb). A kiemelt előirányzatok teljesítése a módosított előirányzatokat nem haladta meg a (KE, OGY, GV, KSH) fejezeteknél, a kiadások teljesítése összhangban volt az Áht. 93. és a 98. előírásaival. Az egyes kiemelt előirányzatokat 17 fejezet 142 intézménye túllépte, ami azt jelzi, hogy a Kincstár által végzett kettős fedezetvizsgálat teljes körűen - az intézmények mulasztásai következtében ben sem érhette el célját. A kiadási előirányzat túllépés okait a fejezetek többsége nem kérte számon az intézményektől. A tárcák a közbeszerzésekről szóló évi XL. törvény (kbt.) 7. sz. melléklete szerint általában elkészítették az éves fejezeti beszámolót (HM, IM, KSH), kivéve a KüM és OM Igazgatást. Az adatszolgáltatásokhoz szükséges összesítéseket a helyszíni ellenőrzésünk ideje alatt, annak felhívására készítették el az EüM-nél. A 7. sz. melléklet szerinti összegzés a ME-hez tartozó MKGI-nél nem volt teljes körű. A közbeszerzési eljárások az ellenőrzött dokumentációk alapján megfeleltek a Kbt. előírásainak (BM, IM). A fejezeti kezelésű, programfinanszírozásba vont feladatok közül a kiemelt témáknál betartották a közbeszerzési törvény előírásait (EüM, BM). Az OM (Igazgatás) a szabadkézi beszerzéseknél nem minden esetben tartotta be a Kbt. előírásait. A fejezetek a évszámmal összefüggő informatikai feladatoknak az 1059/1998. (V. 8.) és az 1044/1999. (IV. 30) Korm. határozatok szerint eleget tettek. A feladatok végrehajtása nem okozott fennakadást, azokat zökkenőmentesen, határidőre teljesítették (ME, ALB, GV, KSH, HM, IM, BM) A bevételi előirányzatok teljesítése A fejezetek intézményei az éves gazdálkodás során a rendelkezésükre álló forrásokból fenn tudták tartani működőképességüket. A fejezetek módosított bevételi előirányzatai jellemzően nem teljesültek. A bevételi előirányzatok teljesítésénél mutatkozó eltérések mögött váratlan bevételi növekmények, feladatváltozások (BM, GM, PM), előre nem tervezhető eseti bevételek (OBH, PNSZ), pénzátvételek (MTA, BM Központi Igazgatás, Tűzoltóság, Polgári Védelem) és az áthúzódó szakmai feladatok miatti előző évi előirányzat-maradványok igénybevétele húzódott meg.

16 A PM GSZ az előző évekhez hasonlóan az államháztartáson kívüli szervezeteknek bérbe adott irodahelyiségekből származó bevételt működési célú átvett pénzeszközként kezelte bérleti díj helyett. Ennek következtében a beszámolóban az intézményi működési bevételeket (ezen belül a bérleti díjbevételt) 13,4 M Ft-tal alacsonyabban mutatták ki, így a központi költségvetés bevételét képező 668 E Ft befizetési kötelezettség teljesítését elmulasztották. Egyes fejezeteknél a bevételi források egy részét a más tárcáknál meglévő fejezeti kezelésű támogatási célprogramoktól való - jogszabályi előírásokkal nem ellentétes - pénzeszköz átvételével teremtették meg. Ezek a források azonban a tervezés időpontjában pontosan nem számszerűsíthetők és eseti jellegű bevételek (MTA) voltak. Előfordult, hogy a bevételi előirányzatokat túltervezték és az emiatt elmaradt bevételeket a központi költségvetés pótolta (HM). A HM fejezetnél a bevételek elmaradása miatt a légvédelmi rakétabeszerzés és az orosz államadósság haditechnikai szállítások kiadásainak egy részét a központi költségvetésnek kellett átvállalnia. A pótlólagos források oldották a fejezetek és intézményeik eredeti előirányzataiban tapasztalt feszültségeket, ami az intézmények egy részénél a folyamatos működtetéshez nélkülözhetetlen volt (MTA). A költségvetési támogatás nélkül (vagy alacsony hányadú támogatásból) saját forrásból gazdálkodó intézmények forrásellátottsága összességében kedvezőbb volt, mint a költségvetési támogatásból gazdálkodó intézményeké (PM, GM, KHVM). A felsorolt fejezeteknél kis összegű (20 ezer Ft-ot el nem érő) követelést nem engedtek el (OGY, ALB, OBH, MKÜ, FVM, ISM, SZCSM Igazgatás, PM, KSH, KT, OM, PNSZ). Az Áht (4) bekezdés csak a követelés behajtásának előírásáról intézkedik, ugyanakkor a (2) bekezdés a követelésről való lemondást külön törvényi szabályozáshoz köti. A fejezetek többsége számára nem volt egyértelmű, hogy az Áht a jelzett két pontját miként kell alkalmazni. Néhány fejezetnél kis összegű követelést elengedtek (EüM, KEHI, KüM, BM), de ezek összességében jelentéktelen bevételkiesést okoztak. Problémaként jelentkezett a nagy összegű, behajthatatlan követelések kezelése is, amelyre a fejezetek indokolása szerint nincs rendelkezés. Erről az 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet kiegészítéseként célszerű lenne intézkedni.

17 6. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályszerűsége 6.1. A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása a tárcáknál általában az Áht ának megfelelt és az abban engedélyezett jogcímen és rendeltetéssel valósult meg. A KHVM fejezet 180 M Ft fejezeti tartalékát teljes egészében felhasználta, azonban a nevesített célokra csak igen szűk körben adott támogatást. Az előzetesen tervezett célok között kiemelten szereplő ár- és belvíz károkra (az árvízvédelem működési kiadásait 9,5 M Fttal támogatták), a nélkülözhetetlen nagyjavításokra támogatást nem fordítottak. (A központi igazgatás nevesített forráshiányának pótlására ugyanakkor 52,4 M Ft-ot használtak fel.) A PM fejezet nem minden fejezeti kezelésű előirányzat teljesítésénél járt el az Áht. 24. (4) bekezdésében foglaltak szerint, mivel a cél szerinti felhasználást teljes körűen nem dokumentálták az Államháztartási reformmunkák és a kapcsolódó információs rendszerek korszerűsítése, az Önkormányzati modellezések, az adóés illeték feldolgozása ágazati célelőirányzatok esetében. E két előirányzat közel felét, illetve egyharmadát a dolgozók jutalmazására fordították, ugyanakkor nem volt megállapítható a jutalmazás és a feladat végrehajtásában való részvétel közötti összefüggés. A BM fejezet fejezeti kezelésű eredeti bevételi előirányzatának 78%-át érte csak el a tényleges teljesítés, míg az eredeti kiadási előirányzat 15, illetve 13%-os túlteljesítését a nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása túlléphetősége indokolta. Az ellenőrzött fejezetek a több éves kihatású feladatok teljesítéséről megbízható nyilvántartásokkal rendelkeznek, kisebb hiányosságokat csak az EüM Gazdasági Igazgatóságánál állapított meg az ellenőrzés. A fejezeti kezelésű előirányzatok alcímei közötti átcsoportosítások csak az FVM, ME fejezeteknél fordultak elő, amelyek a jogszabályi előírásoknak megfeleltek történtek Programfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok A vizsgált fejezeteknél, kevés kivétellel, maradéktalanul érvényesültek a programfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatokra és azok felhasználására vonatkozó jogszabályok. Kidolgozták a program

18 szakmai tartalmát, biztosították a program megvalósításának folyamatos mérhetőségét és ellenőrizhetőségét. A KüM-nél ellenőrzött fejezeti kezelésű előirányzatok évekkel ezelőtt még nem tartoztak a programfinanszírozott fejezeti kezelésű előirányzatok közé és akkor a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet sem volt hatályban. E programok dokumentációja nem felelt meg a kormányrendelet 71. (1) bekezdésében foglaltaknak. A PM-nél az előző évhez képest a szabályszerűség szempontjából előrelépés nem történt. Egyes előirányzatok esetében nem érvényesültek a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 71. (1) bekezdés a) és d) pontjaiban foglaltak (a program teljesülésének folyamatos mérése és ellenőrzése, a program teljesítéséről készítendő időközi, illetve a program befejezésekor esedékes szakmai értékelés módjának, annak tartalmi és formai követelményeinek meghatározása.) E megállapítás érvényes a BM és az NKÖM évben indult részprogramok előirányzataira is. A programismertetők, a részprogram okmányok egy fejezet kivételével (PM) az előírt tartalommal elkészültek. A PM két célelőirányzatánál az okmányok nem tartalmazták teljes körűen a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 72. -ában előírtakat (a program céljának jellemzői hiányoztak), ennek ellenére a hiányos tartalmú okmányokat a Kincstár befogadta. A finanszírozási szerződések megfeleltek az általános és a feladat megvalósítása érdekében felmerülő sajátos követelményeknek. Egyedül a PM-nél nem tudta a felügyeleti szerv a Kincstárral kötött finanszírozási szerződést bemutatni. A programfinanszírozás körébe vont fejezeti kezelésű előirányzatok ellenőrzése alapján megállapítottuk, hogy a fejezetek - az FVM, PM, BM kivételével - a jogszabályoknak megfelelően készítették el a program teljesítésének szakmai, pénzügyi értékelését. Az FVM nem készítette el a szakmai, pénzügyi beszámolókat, így nem teljesítették a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 77. (2) bekezdés a) és b) pontjainak előírásait. A PM két fejezeti kezelésű előirányzata esetében nem értékelte a szakmai feladatok végrehajtását, csak a pénzügyi beszámoló felelt meg a jogszabályi előírásnak.

19 A Kincstár a fejezetek részére időben és megfelelően teljesítette adatszolgáltatási kötelezettségét. 7. Az előirányzat-maradványok keletkezése, jóváhagyása Az évben keletkezett előirányzat-maradványok, a fejezeti kezelésű célelőirányzatok, illetve ezen belül is a volt elkülönített állami pénzalapok maradványai (FVM, GM, ISM, PNSZ, KÖM-KAC) voltak. A PM a fejezetek évi előirányzat-maradványainak jóváhagyásánál - az előző évhez hasonlóan - nem tett eleget a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt kötelezettségének. A PM késedelmes jóváhagyása az intézmények, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználói körénél gondot jelent a feladatellátásban a kötelezettségvállalással nem terhelt tételeknél, mivel azok a jóváhagyásig nem használhatók fel. A 217/1998. (XII. 30. Korm. rendelet 66. -ának (1) bekezdése szerint a PM-nek a tárgyévet követő április 30-ig kell felülvizsgálnia, illetve jóváhagynia a fejezetek összesített előirányzat-maradványát. Ezzel szemben a fejezetek évi működési előirányzat-maradványát a PM július, illetve augusztus hónapban, a központi beruházások maradványát november 25-én hagyta jóvá, megemelve a fejezetek évi kiadási és bevételi előirányzatait. A fejezetek a PM jóváhagyását követően intézkedtek az intézményi előirányzatmaradványok jóváhagyásáról, a szükséges előirányzat módosításokról. Az évi jóváhagyott előirányzatmaradványok terhére előírt befizetési kötelezettségeket a fejezetek határidőre, 30 napon belül utalták át a PM előző évi költségvetési maradványok befizetési számlára, de egyes esetekben előfordult késedelmes befizetés is (PM). Az ÁSZ helyszíni ellenőrzése befejezéséig (2000. június 15.) az évi előirányzat-maradványok jóváhagyásáról a fejezetek nem kaptak értesítést a PMtől. Az évi előirányzat-maradványok ellenőrzésénél tapasztaltuk, hogy a kötelezettségvállalással terhelt maradványon belül olyan tételeket is kimutattak, amelyek a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 66. -a alapján nem minősülnek kötelezettségvállalással terhelt maradványnak (EüM Gazdasági Igazgatósága, PM, KEHI).

20 A vállalkozási tevékenységet is folytató intézmény az ebből származó eredményt, melyet a jogszabályi előírásokkal összhangban állapítottak meg, visszaforgatták az alaptevékenység ellátására (FVM). 8. Költségvetési szervek vagyoni helyzete A költségvetési szervek vagyona összességében növekedett, néhány költségvetési szervé azonban csökkent a vizsgált időszakban. Ez utóbbiaknál jellemzően a pénzeszközök állományának (tartalék) visszaesése és az amortizáció növekedése csökkentette a mérlegfőösszeget (SZCSM Igazgatása, KE, OBH). Előfordult ugyanakkor feladatváltozással kapcsolatos vagyoncsökkenés is (OM). A vagyonnövekedést elsősorban a tárgyi eszközállomány, ezen belül is az ingatlanok, valamint az immateriális javak bruttó értékének emelkedése eredményezte. A relatíve alacsony mérlegfőösszeggel rendelkező költségvetési szerveknél a gépjárművek beszerzése növelte a vagyonértéket, illetve kompenzálta a tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értékének csökkenését (ALB, GV). A részesedések állománynövekedése (KHVM) és a követelésállomány-növekedés (KSH) elhanyagolható mértékű. A vagyongyarapodás fő forrása a költségvetési támogatás, de nem elhanyagolható a térítésmentes eszközátvétel sem (ISM). A nullára leírt eszközállomány nagyságrendjét és növekedését az is determinálta, hogy a központi döntésű előirányzat-csökkentéseket a költségvetési szervek a beruházások, felújítások terhére hajtották végre, míg a pótlólagos forrás jelentős hányadát a fejezetek főleg a működési kiadási előirányzat növelésére fordították. Ezért az eszközpark elhasználódási foka emelkedett. A beruházások és felújítások műszaki és pénzügyi teljesítései az aktualizált (módosított) ütemtervek szerint valósultak meg. A mérlegtételek valódiságát az ellenőrzött fejezetek és költségvetési szervek főkönyvi kivonattal, analitikával és leltárral támasztották alá. Az előfordult szabálytalanságok mérlegfőösszeghez viszonyított nagyságrendjük és jellegük alapján alapvetően nem kérdőjelezik meg a mérlegek valódiságát. A Kormány hírközlési rendszerének felújítására - a MEH, majd a PM fejezet költségvetésében szereplő - országmozgósítás előirányzatból háromezres kormányhatározat alapján ban 25 M Ft-ot, 1999-ben 20 M Ft-ot átcsoportosítottak a KHVM fejezethez. Az eszközök a HM és a Megyei Védelmi bizottságok tulajdonában vannak. A tárcák közötti együttműködés hiánya miatt az átadás, vagyis a felújítás aktiválása, tulajdoni rendezése, azaz a ráfordításnak a KHVM fejezet mérlegéből való kivezetése nem történt meg, így a KHVM GSZ

21 mérlegében a befejezetlen beruházás és a beruházási előleg sor nem valós tartalmat rögzít. A befejezetlen beruházásként kimutatott 20 M Ft - a MEH országmozgósítás előirányzatából átadott keretből - a HM tulajdonában lévő ingatlanban, de a KHVM feladatául jelölt távközlési rendszeren végzett és befejezett felújítás költsége. A feladat teljesült, a két tárca között - okmánnyal lezárt - átadás-átvétel még nem történt meg. Beruházási előlegként - 9 Megyei Védelmi Bizottság híradási rendszere korszerűsítése címén ben 9 M Ft volt a ráfordítás. A munka befejeződött, a tulajdoni rendezést a fejezet csak végén kezdeményezte, de az még nem történt meg. Hasonlóan rendezetlen a távközlési rendszer felújítására 1998-ban fordított 16 M Ft is. A költségvetési intézmények gazdálkodásában továbbra is megfigyelhető volt az a törekvés, hogy a kihasználatlan, illetve feleslegessé vált vagyontárgyaikat értékesítsék. A felmerült befizetési kötelezettségeknek a költségvetési szervek eleget tettek, de előfordult az értékesítéssel összefüggő befizetési kötelezettség elmaradása is (PM). 9. A központi költségvetés finanszírozása, a kincstári egységes számla likviditása 9.1. A központi költségvetés finanszírozási igénye A költségvetési törvény teljesíthetőségét, illetve a KESZ mindenkori finanszírozási igényét alapvetően a központi költségvetés és a TB Alapok hiánya, a bevételek realizálásának és a kötelezettségek esedékességének időbeli eltérései, az államadósság kezelés hosszabb (stratégiai) és rövidebb távú döntéseinek pénzforgalmi vonzatai határozták meg. A hiányfinanszírozás konkrét módját az éves költségvetési törvény nem rögzítette, 4. -ában felhatalmazta a pénzügyminisztert az OGY által elfogadott hiány finanszírozására, valamint a KESZ folyamatos likviditásának biztosítására. A feladat-végrehajtást alapvetően a Kincstári Tanács által december 7-én elfogadott (később módosított) finanszírozási tervre alapozták. A finanszírozási terv a központi költségvetés hiányát, a társadalombiztosítási alapok KESZ igénybevételének változását és az elkülönített alapok egyenlegének együttes finanszírozási igényét 432,5 Mrd Ft-ban

22 irányozta elő. Fedezet biztosításához az évi induló finanszírozási terv 550 Mrd Ft nettó forintpiaci és 1,9 Mrd USD devizapiaci kibocsátással számolt. Ebben a tervben a túlfinanszírozás mértéke 117,5 Mrd Ft volt, amellyel az MNB-vel szembeni visszafizetésekhez, valamint a KESZ állomány növekményéhez kívántak fedezetet biztosítani (a terv 150 Mrd Ft körüli szinttel, az optimum év közepéig történő elérésével számolt). Az államadósság 784,3 Mrd Ft körüli növekményében a forinthitel állomány csökkenése mellett (közel -10 %), a kötvényeket, a devizaadósságot, illetve a kincstárjegyeket mintegy %-os részaránnyal vették figyelembe. A költségvetés végrehajtásának alakulását, a finanszírozás helyzetét, illetve a terv aktualizált változatát a Kincstári Tanács az év első felében két heti gyakorisággal, majd azt követően három alkalommal tárgyalta. A finanszírozási tervet - a központi költségvetés tervezettnél kedvezőtlenebb, majd kedvezőbb helyzetére, a pénzpiaci folyamatokra is tekintettel - többször átdolgozták. A központi költségvetés egyensúlyi pozícióját meghaladó mértékben romlott a TB alapok hiánya és a Kincstári Tanács döntésére alapozva növelték a többletfinanszírozás mértékét is. A finanszírozási igény és a finanszírozási mód kisebb-nagyobb módosulását a központi költségvetés fő bevételeinek (adó, vám stb.) és kiadásainak ellentétes irányú változása, a prognózisnál alacsonyabb szintű év eleji befizetések, azoknak a tervezettet meghaladó mértékű szezonalitása, illetve a TB alapok KESZ megelőlegezés címen előzetesen és véglegesen igényelt pénzügyi fedezetbiztosítás különbözete is indokolttá tette A központi költségvetés tényleges finanszírozása A központi költségvetés tényleges finanszírozásából eredően a költségvetés hiánya 1999-ben is a korábbi évek szezonalitását mutatta, az év első hónapjaiban az időarányos mértéket lényegesen meghaladóan alakult, azonban a második félévi kedvező tendencia következtében a módosított előirányzattól több mint 10 %-kal elmaradt. A Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló - többször módosított évi XC. törvény 28. -ának felhatalmazása alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai átmeneti likviditási problémájuk megoldására a KESZ-ről rendszeresen igénybe vettek megelőlegezési hitelt. Az alapok egymástól eltérő szerkezetben és gyakorisággal összeállított likviditási terveinek adatai csak tájékoztató jelleggel voltak használhatók, a KESZ valós igénybevétele plusz-mínusz irányba eltért - folyamatos aktualizálása ellenére is - az előzetesen prognosztizált értéktől. A évi költségvetési törvény 28. -a szerint (a Kincstár jóváhagyásával), a TB alapok összegkorlát és kamatfizetési kötelezettség nélküli hitel igénybevételére kaptak felhatalmazást.

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről. 2001. július 0118.

JELENTÉS. az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről. 2001. július 0118. JELENTÉS az államháztartás belföldi adóssága és központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenőrzéséről 2001. július 0118. Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja: 850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 0. évi. II. Törvények 0. évi CCXXX. törvény Magyarország 04. évi központi költségvetéséről* Az Országgyűlés az Alaptörvény. cikk () bekezdése alapján Magyarország 04. évi

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira és a társadalombiztosítási költségvetési szervekre;

d) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaira és a társadalombiztosítási költségvetési szervekre; 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az álamháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 124. -a (2) bekezdésének

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. M e g á l l a p

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET

2016. évi. törvény. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről I. FEJEZET 06. évi. törvény Magyarország 07. évi központi költségvetéséről Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk () bekezdése alapján Magyarország 07. évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1.

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1. 9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Összefoglaló megállapítások 3. Javaslatok

Részletesebben

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március

CompLex Hírlevél. új jogszabályok. Tartalom. 2007. március új jogszabályok 2007. évi XIX. törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról 2007. 04. 01. 2007. évi XVIII. törvény a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság között az egymás

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról. 0836 T/6571/1 2008. október. Dr. Kovács Árpád elnök

VÉLEMÉNY. a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról. 0836 T/6571/1 2008. október. Dr. Kovács Árpád elnök VÉLEMÉNY a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetési javaslatáról 0836 T/6571/1 2008. október Dr. Kovács Árpád elnök 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság Vizsgálat-azonosító szám: V0380 Az

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 347 Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) A Közalapítvány

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE

I. FEJEZET A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FÕÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 85 MAGYAR KÖZLÖNY 0. évi 7. II. Törvények 0. évi CCIV. törvény Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl* Az Országgyûlés az Alaptörvény 6. cikk () bekezdése alapján Magyarország 0. évi központi költségvetésérõl

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9820 Jelentés a Miniszterelnökség fejezet működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A szakmai

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása

VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége. fejezet. 2009. évi költségvetésének. végrehajtása A VIII. Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Budapest, 2010. május hó 1 A Legfőbb Ügyészség irányítása alá az 5 fellebbviteli főügyészség mellett 21 főügyészség

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz TEMPO EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1025-Budapest, Nagybányai út 92. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2006. évi éves pénztári beszámolóhoz Budapest, 2007. március 16.... cégszerű aláírás I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A pénztár

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216.

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216. JELENTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 216. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-1023-42/199 3-94. Témaszám: 208 JELENTÉS

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések és javaslatok II. Részletes megállapítások 365 Jelentés az önkormányzatoknak az ÁPV Rt-től járó - a belterületi föld értékének megfelelő - vagyonrészesedések átadási körülményeinek vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0412 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen

Fejezeti kezelésű előirányzat. Fejezet összesen 2 A gazdasági és közlekedési miniszter feladatát és hatáskörét a Kormány 163/2006. (VII. 28.) számú rendelete határozza meg, mely jogszabályt a miniszterek feladat- és hatásköréről szóló kormányrendeletek

Részletesebben

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről 0511 2005. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-70/2004-2005.

Részletesebben

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA

BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA Szervezeti és Működési Szabályzatának BÉLYEGZŐK NYILVÁNTARTÁSA KÖRBÉLYEGZŐK (SZÁMOSAK) I. leírás: szabályos körben, 39 mm-es körkörös szegéllyel leírt kétsoros szöveg, középen az Egyházat szimbolizáló

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0329 T/4966/1. 2003. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről. 0329 T/4966/1. 2003. augusztus JELENTÉS a Magyar Köztársaság 2002. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 0329 T/4966/1. 2003. augusztus 1. Szervezetirányítási és Működtetési Igazgatóság 1.3. Szervezetirányítási és Kapcsolattartási

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések

Törvény. A Kormány tagjainak rendeletei. A Köztársasági Elnök határozatai. Intézkedések BUDAPEST, 2007. JANUÁR FEBRUÁR 1 2. SZÁM TARTALOM Oldal Törvény 2006. évi CXXVII. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérõl (Kivonatos közlés).... 3 A Kormány tagjainak rendeletei A honvédelmi

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 110. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról (tervezet) E L İ T E R J E

Részletesebben

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9829 Jelentés a Magyar Távirati Iroda költségvetési fejezet és a Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA Budapest, 2009. május hó I. FELADATKÖR, TEVÉKENYSÉG Intézmény neve: Intézmény törzskönyvi nyilvántartási száma: 302722 Intézmény

Részletesebben

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012.

RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. RENDELETEK NYÍRMÁRTONFALVA 2012. ÖR. száma Tárgya Módosítás Hatályon kívül helyezve 1/2012. (II. 20.) 2012. évi költségvetési rendelet 2/2012. (III. 08.) 2/2012. (III. 08.) 2012. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31.

Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Vértes Volán Zrt. beszámolója a társaság Komárom Város 2013. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozóan Tatabánya, 2014. március 31. Németh Tamás vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló,

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188. ' JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett ellenőrzés ut6vizsgálatár61 1994. január 188. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K

T A R T A L O M J E G Y Z É K 2 T A R T A L O M J E G Y Z É K A. A FEJEZET EGÉSZÉRE VONATKOZÓAN... 6 1. Feladatkör, tevékenység... 6 1.1. A fejezet felügyeletét ellátó szerv neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe.... 6

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről JELENTÉS a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 0925 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK

I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 323 Jelentés a Magyar Távközlési Vállalat gazdálkodásáról és privatizációjáról TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS II. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK 1. Összefoglaló megállapítások 2. Következtetések

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez

Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Statisztikai függelék a helyzetelemző részhez Gazdaság I. táblázat: A Közép-magyarországi régió, és gazdasági fejlettsége országos összehasonlításban KözépMagyarország 1998- - GDP működő vállalkozás GDP

Részletesebben

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember JELENTÉS a Kormány által a miniszterelnök részére állandó szálláshelyként kijelölt ingatlan személyi védelemmel összefüggő átalakítási költségeinek ellenőrzéséről 0235 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ

EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ EZÜST HÍD NYUGDÍJPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2007. ÉVI ÉVES PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓHOZ 2 Az Ezüst Híd Önkéntes Nyugdíjpénztár 1995. évben alakult és mint alakulása óta minden évben a 2007-es évben is gazdálkodása

Részletesebben

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA

A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOSVÁR JÉGCSARNOK KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1/2016 (IV. 28.) SZÁMÚ ALAPÍTÓI HATÁROZATA A KAPOS HOLDING Zrt. (7400 Kaposvár, Áchim A. u. 2. képviseli Gombos Attila elnökvezérigazgató), mint a KAPOSVÁR

Részletesebben

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat a, F01 Általános közösségi szolgáltatások F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek I. ORSZÁGGYŰLÉS I. 1 1 Országgyűlés hivatali szervei 15 511,8 410,0 15 101,8 15

Részletesebben

2016. évi. törvény. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról

2016. évi. törvény. a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 2016. évi. törvény a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény módosításáról 1. A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2003. november 24., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK 2003: XCV. tv. A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetésének 2002. évi végrehajtásáról....................................

Részletesebben

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85

elérhetősége: 1037 Budapest, Csillaghegyi út 25. postacím: 1300 Budapest, Pf.: 152., tel: 437-43-00, fax: 437-02-85 Tisztelt Ügyfelek! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. CXXII. törvény rendelkezései alapján az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és Vám- és Pénzügyőrség összeolvadásával

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus

JELENTÉS. a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről. 1013 J/1056 2010. augusztus JELENTÉS a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi tevékenységének ellenőrzéséről 1013 J/1056 2010. augusztus 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben