9826 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1."

Átírás

1 9826 Jelentés a Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Összefoglaló megállapítások 3. Javaslatok 1. Bevezetés 2. Összefoglaló megállapítások A költségvetés tervezése és a költségvetési gazdálkodás területén világos és egyértelmű szabályok alapján áttekinthető helyzetet, rendet kell teremteni. Ez az egyéb előnyök mellett az Országgyűlés felelős munkáját is megalapozza, továbbá a számvevők számára is megkönnyíti feladataink végrehajtását. Az ÁSZ megalakulása óta folyamatosan jelzi a finanszírozási, a szabályozási és gazdálkodási rendszer működésében tapasztalt hiányosságokat. Szükségesnek tartja az államháztartás pénzügyi reformjának folytatását, a költségvetési szervek tervezési, gazdálkodási, s különösen az információs rendszerének felülvizsgálatát, korszerűsítését. Fontosnak tartja olyan új költségvetési gazdálkodási szabályok kidolgozását, melyek megvalósíthatóak, végrehajthatóak, nem növelik az adminisztrációs terheket, és az irányítás minden szintjén csak a szükséges, a döntéseket megalapozó, értelmezhető, áttekinthető és világos információkat biztosítanak.

2 Az utóbbi 2-3 évben a költségvetési és a zárszámadási törvényjavaslatok évről-évre több adatot, elszámolást tartalmaznak. A megnövekedett adathalmaz hasznosíthatósága azonban nem egyértelmű, némely esetben az átláthatóságot nehézkessé teszi. A jelenlegi nyilvántartási és információs rend az előrelépések ellenére sem biztosít teljeskörű (és valós helyzetet tükröző) elszámolást. Az alábbi területeken az es évet érintően sem tapasztaltunk változást. ˇ Az államháztartási törvény (Áht.) a felsorolja azokat a mérlegeket (központi költségvetés, a hiány finanszírozása, az államháztartás, az államadósság, alapok, helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, társadalombiztosítás, mérlege, alrendszerek vagyonkimutatása, többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenként, közvetett támogatások), amelyeket a zárszámadáskor az Országgyűlés részére be kell mutatni. Az Áht /2/ bek. b.) pontja arra kötelezte a Kormányt, hogy rendeletben állapítsa meg a ban említett mérlegek tartalmának részletes szabályait. Ezeket azonban a Kormány nem dolgozta ki. A szabályozottság, a mérlegek, a különféle kimutatások tartalmi meghatározottsága nélkül viszont a törvényjavaslat dokumentumaiban szereplő mérlegeknek, egyéb kimutatásoknak az Áht a szerint kötelezően bemutatandó mérlegekkel, táblázatokkal való egyértelmű megfeleltetése esetenként nem, vagy csak következtetéssel lehetséges. (Pl. az államadósság, a hiány finanszírozásának különböző szerkezetben történő bemutatása.) A mérlegeket, táblázatokat a szerkezet, a tartalmi meghatározottság hiányában az adott évben rendelkezésre álló adatok alapján mutatják be, esetenként évről-évre változó tartalommal. A benyújtott mérlegek sem felelnek meg teljeskörűen annak a tagolásnak, amit a törvény előír (terv és tényadatok, illetve az előző év tényadatai).

3 ˇ Alrendszerekre bontva nem mutatta be a Kormány az Országgyűlésnek az Áht (1) bekezdésében foglaltak szerint az államadósságot. Nem kapott az Országgyűlés tájékoztatást a helyi önkormányzatok, a társadalombiztosítási és az elkülönített állami pénzalapok adósságáról. ˇ Nem tett eleget a Kormány az Áht (2) bek. j) pontjának, amely az államháztartás alrendszereire vonatkozóan a vagyonnyilvántartás részletes szabályainak kidolgozását írta elő. Egységes szemléletű vagyonnyilvántartás az államháztartás alrendszereiben ezért nem is jelenhetett meg. Az Áht a kimondja, hogy az államháztartás alrendszereihez kapcsolódó vagyont, annak változásait és értékét nyilván kell tartani. Ezek az adatok az államtitok kivételével nyilvánosak. E körbe tartozik a kincstári vagyon (benne az olyan állami tulajdonban lévő társasági részesedés, amely központi költségvetésből, vagy elkülönített állami pénzalapokból származó pénzeszközök felhasználásával került állami tulajdonba), az a vagyon melynek tulajdonjogát törvény köztestületre ruházta, a helyi önkormányzatok, a helyi kisebbségi önkormányzatok és a társadalombiztosítás vagyona. A törvényjavaslat és a csatolt dokumentumok mindezen kötelezettség teljesítéséről keveset szólnak. Mindössze annyi található meg az általános indokolás 203. oldalán, hogy a tulajdonosi jogok gyakorlásának elsődleges feltétele volt a kincstári tulajdon konkrét felmérése részben az államigazgatási körben, részben az egyéb gazdálkodók területén. Ezen feladatot az Igazgatóság (a Kincstári Vagyoni Igazgatóság) évben meghatározóan elvégezte. Megjelent a Kincstári Vagyon nyilvántartási szabályzat, s a kincstári tulajdonra vonatkozó adatok feldolgozására az előkészületek elkezdődtek. ˇ Az Áht január 1-i hatályú módosítása (114..) előírta, hogy az államháztartás információs rendszerét úgy kell kialakítani, hogy az segítse a pénzügyi folyamatok tervezését, a

4 költségvetési előirányzatok meghatározását, és a teljesítés elemzésére, értékelésére, valamint az ellenőrzésre is alkalmas legyen. Az új információs rendszer mérlegbeszámolóit, költségvetési beszámolóit össze kell hangolni a statisztikai, a nemzetközi kormányzati pénzügyi statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségekkel, a nemzeti számlákkal. Törvényi kötelezettség az is, hogy a bevételeket, kiadásokat és a finanszírozási műveleteket a költségvetési gazdálkodásra feljogosított, előirányzattal rendelkezők szerinti adminisztratív, valamint funkcionális és közgazdasági osztályozási rendszerben kell nyilvántartani és a zárszámadás során így bemutatni. Az adminisztratív osztályozás a végrehajtásért felelősök szerint, a funkcionális tagolás az ellátott feladatok, tevékenységek szerint, a közgazdasági osztályozás pedig a jövedelemfolyamatok (folyó és tőke jellegű bevételek) és a felhasználás jogcíme (személyi juttatások, tb. járulék, szolgáltatások stb.) szerint csoportosítja az előirányzatokat. Az Áht-ban megfogalmazott új osztályozási struktúra azt jelenti, hogy a költségvetés tételei kormányzati funkciók és tevékenységek szerint is megjeleníthetők, összegezhetők, elemezhetők, ezáltal a ráfordítások és a célok egymásnak közvetlenül megfeleltethetők. Így a költségvetési rendszer, a költségvetés egésze az egyéb korszerűsítésekkel együtt nemcsak átláthatóbb lenne, hanem a parlament, a kormány és a miniszterek az eddigieknél használhatóbb információkat kaphatnak a költségvetésből finanszírozott feladatok tartalmáról, erőforrás és költségigényéről. ˇ A költségvetés végrehajtásának szabályozása laza. Indokolatlanul nagy mozgásteret ad a végrehajtóknak. Lehetővé teszi, hogy az Országgyűlés döntéseit gyakorlatilag elszámolási kötelezettség nélkül módosítsák ben az intézményi hatáskörben született előirányzatmódosítások 100 milliárd forintot tettek ki, ami a korrekciók 48 %-át jelentette. Íly módon azok felét kivonták az Országgyűlés döntési hatásköréből. A módosításra elsősorban a saját bevételek alultervezése miatti többletbevétel realizálása adott

5 lehetőséget. (Ez a költségvetési gazdálkodás évek óta ismétlődő problémája.) Az előirányzat módosításokat a megfelelő hatáskörrel rendelkező, illetve arra illetékes személyek engedélyezték, de arra is volt példa, hogy az előirányzatot meghaladó kiadások teljesítése esetén a forrást jelentő bevételek és kiadások előirányzatait utólag, s nem a kiadási szükséglethez, hanem a bevételhez igazították. ˇ A törvényjavaslat 1. és 2. számú mellékleteiben a tényleges teljesítések az összegzés hiányában nehezen áttekinthetőek. Egy-egy cím tényleges teljesítése, különösen pedig a fejezet teljes felhasználása csak külön-külön összegzéssel állapítható meg, emiatt a további mellékletekkel, valamint a számítási anyagokkal való összevetése nehéz. ˇ A világos, áttekinthető elszámolást, az értékelést nehezíti az a körülmény, hogy a törvényjavaslat 1. és 2. számú mellékletei a módosított előirányzatokat nem tartalmazzák, azok csak a fejezeti kötetekben jelennek meg. Emiatt az eredeti előirányzat és a teljesítési adatok összevetése megtévesztő lehet, mert a túlteljesítések jogszerűsége a törvényjavaslat 1. és 2. számú mellékleteiből nem állapítható meg. A teljesség, a valódiság és az összemérhetőség megítélésénél meghatározó jelentőségű a módosított előirányzat, mert a gazdálkodás során a költségvetési egyensúly a módosított előirányzatok ismeretében biztosítható. Az összeméréshez, a ténylegesen keletkező megtakarítások és többletbevételek megállapításához a teljesítést a módosított előirányzathoz kellett volna viszonyítani. Az 1. és 2. számú mellékletekben egyes tételeknél túlteljesítések szerepelnek. Ezekről nem lehet megállapítani, hogy túllépésről van-e szó, vagy az előirányzat összegét megnövelték és jogszerűen használtak fel többet, mint az eredeti előirányzat. ˇ A benyújtott dokumentumokból szinte lehetetlen megállapítani, hogy mely feladatok elvégzésére kötelezettek a költségvetési szervek, és melyek azok a feladatok, amelyeket önként vállaltak. A teljesítésről a zárszámadás nagyon kevés információt tartalmaz. Még várat magára az államháztartási reform azon ígéretének teljesítése, amely az állam által vállalt feladatok meghatározását tűzte ki célul. Helyszíni vizsgálataink megállapításai szerint a feladatokat még

6 mennyiségi kritériumok alapján sem határozták meg, teljesítésük igazolása pedig az intézmények önbevallása alapján történik. A feladatellátás és a pénzügyi források közötti összhang kormányzati ellenőrzése hiányos. Ennek következtében a fejezeteket felügyelő szervek többsége számára nem ismert a különböző forrásokból finanszírozott feladatok megvalósulása, és az sem, hogy a forrásokat az indokolt, jóváhagyott feladatokra fordították-e. A 156/1995.(XII. 26.) Korm. számú rendeletben előírt, a szakmai feladatok teljesítését, megvalósulásának színvonalát értékelő szakmai ellenőrzés elmaradása a gazdálkodás alapján képződött előirányzatmaradványok meghatározásának, elfogadásának megalapozottságát is csökkentette. A költségvetés előirányzatai a feladatokkal összefüggő teljesítmény megkövetelése, mérése nélkül csak a pénz elköltésére jogosítanak. ˇ A módosított előirányzatok hiányában az előirányzatmaradványok összege közvetlenül nem állapítható meg. A törvényjavaslat általános indokolása részleteiben nem mutatja be, nem vezeti le a különféle jogcímeken keletkezett előirányzat maradvány ( 78,8 Mrd Ft) összetevőit (bevételi többlet, kiadási megtakarítás), az elvont, illetőleg a visszahagyott maradvány jogcímeit és összegét. ˇ A kincstári rendszer 1997-ben tovább fejlődött, de még nem minősíthető hibamentesnek. Eltérések voltak a kincstári beszámoló és a költségvetési beszámoló módosított előirányzatai, a teljesítési adatok, valamint a költségvetési támogatások összegénél, az önkormányzati normatív támogatások visszafizetései nem voltak nyomonkövethetőek a kincstári számlán stb. ˇ A fejezetek többsége elvégezte a költségvetési szervek beszámolóinak felülvizsgálatát. Ez azonban nem jelentette egyben a kiadások és a bevételek teljesítési adatainak a valódiságát. A fejezetek egy részénél a zárszámadás egyes adatai nem valósak. (3. sz. füzet). ˇ 73 helyi önkormányzat zárszámadási beszámolóinak felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy a vizsgált önkormányzatok egyharmadának mérlegadatai nem voltak teljeskörűek, hitelt érdemlően leltárral és analitikus nyilvántartással alátámasztottak. A mérlegek 40 %-a nem ad valós képet a vagyoni helyzetről.

7 ˇ A törvényjavaslat normaszövegének részletes indokolása ( oldal) nem ad elegendő információt a törvényjavaslat -aihoz. A paragrafusokban szereplő intézkedések háttere csak az általános indokolásokból, esetenként a fejezeti kötetekből értelmezhető. ˇ Az Áht a szerint "A Kormány a zárszámadásról szóló törvényjavaslatot a költségvetési évet követően nyolc hónapon belül terjeszti az Országgyűlés elé. A zárszámadásról szóló törvényjavaslatot az Országgyűlés elé történő terjesztést megelőzően két hónappal benyújtja az Állami Számvevőszéknek." A Pénzügyminisztérium június 30-ig csak a zárszámadási törvényjavaslat tervezetét adta át az ÁSZ számára. A törvényjavaslat parlamenti beterjesztéséig szakértői egyeztetések, konzultációk folytak annak érdekében, hogy a parlamenti bizottságok előtt szakértői, szakmai jellegű viták, nézeteltérések az ellenőrzés kapcsán felmerült kérdésekben lehetőség szerint már ne legyenek a két szervezet között. A rendelkezésére álló rövid idő alatt az ÁSZ-nak több alkalommal is át kellett tekintenie a dokumentum tervezeteket, hogy Kormány által végrehajtott változtatásokat megállapíthassa. A zárszámadás a számszaki eltérések és a hatályos jogszabályokkal ellentétes elszámolási megoldások következtében a korábbi évekhez hasonlóan nem tekinthető teljeskörű, a valóságos helyzetet tükröző elszámolásnak. Ez a minősítés is indokolja annak megfontolását, hogy a központi költségvetési szerveknél is külső ellenőrzés hitelesítse a gazdálkodás jogszerűségét, az intézményi beszámolók adatainak valódiságát. Ez biztosíthatná, hogy az intézményi beszámolókra épülő, az éves gazdálkodásról szóló zárszámadási törvény, a csatlakozó dokumentumok tartalmilag, formailag és az összegszerűséget tekintve is a valós helyzetet tükrözzék. 3. Javaslatok Javaslataink egy része a rendszerbeli problémákra vonatkozik. Ezek szabályozási kérdéseket érintenek, és az évek óta visszatérően jelzett hiányosságok megszüntetését célozzák. A javaslatainkat megalapozó indokolások az egyes füzetekben megtalálhatók (visszautalunk rájuk a zárójelben szereplő füzetszámmal). A zárszámadási törvényjavaslat normaszövegének

8 korrekciója Az alábbi helyesbítéseket az Országgyűlés Számvevőszéki bizottságának módosító indítványaival javasoljuk realizálni. (Az indítványokat az ÁSZ előkészíti.) 1. A zárszámadási törvényjavaslat 8. (3) bekezdésében szereplő összegeket és a (4) bekezdésben előírt kamatfizetési kötelezettségeket a helyi önkormányzatokat meg nem illető normatív hozzájárulás befizetéséhez kapcsolódó javaslattal összefüggésben módosítani szükséges. (2. sz. füzet 9. old.) 2. A helyi önkormányzatokat meg nem illető normatív hozzájárulás befizetéséhez a 8. (5) bekezdésében a normaszöveg teljessé tételéhez a szövegjavaslatunk a következő: (2. sz. füzet 9. old.) "A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 267,2 millió forintot, a b) pontban meghatározott a központi költségvetést terhelő kiegészítésből 37,8 millió forintot figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára a PM-BM. rendelet önkormányzatok szerint részletezi." 3. A helyi önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások visszafizetési kötelezettségével kapcsolatban a 8. (6) bekezdésére a szövegjavaslatunk a következő: (2. sz. füzet 9. old.) "... szerinti vizsgálatára 493,2 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség, 55,6 millió forint jogtalanul igénybe vett Céltámogatási Kiegészítő Keret támogatás és további 13,4 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése terheli." 4. A törvényjavaslat 8. (6) bekezdésének további kiegészítését javasoljuk: (2. sz. füzet 10. old.) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló évi LXXXIX. törvény 14. -a alapján 777,6 millió forint a céltámogatási és 19 millió forint a címzett támogatási előirányzat kötelező lemondás elmaradása miatti ÁSZ vizsgálat által feltárt előirányzat. Ennek visszavonásáról, illetve csökkentéséről a BM nyilvántartása és az időközi lemondások alapján intézkedni kell. A zárszámadási törvényjavaslat kiegészítése A zárszámadási törvényjavaslathoz a hatályos törvényi előírásokkal összhangban az alábbi kiegészítéseket javasoljuk. 5. A törvényjavaslat 1. és 2. számú, valamint 11. számú (mérleg) mellékleteit a Kormány egészítse ki az évi tényadatokkal. (2. sz. füzet 17. old.) 6. A Kormány az Áht. 27. (2) bekezdése értelmében a törvényjavaslatot egészítse ki a költségvetési évet megelőző év előirányzat-maradványának költségvetési évben történő

9 felhasználásával és ennek a költségvetés egyenlegére gyakorolt hatásának bemutatásával úgy, hogy az a zárszámadási törvény része legyen. (2. sz. füzet 20. old.) 7. A Kormány a törvényjavaslat mellékleteként az Áht. 108/A (6) bekezdése előírását teljesítendő kiegészítésképpen mutassa be a kétessé vált külföldi követeléseket. (2. sz. füzet 17. old.) 8. A törvényjavaslat az Áht ában előírt mérlegek egy részét nem mutatja be. Az előterjesztő egészítse ki a zárszámadási törvényjavaslatot a hivatkozott paragrafus 2. és 9. pontjának megfelelően a költségvetési hiány finanszírozásának előírt bontású mérlegeivel, továbbá a többéves kihatással járó döntések számszerűsítésével. (2. sz. füzet 16. old.) Javaslatok a Kormánynak 9. Dolgozza ki az Áht (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazása alapján az Áht ban szereplő mérlegek tartalmának részletes szabályait. (2. sz. füzet 17. old.) 10. Dolgozza ki az Áht (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazása alapján az államháztartás alrendszerei vonatkozásában a vagyonnyilvántartás részletes szabályait. (2. sz. füzet 18. old.) 11. Határozza meg a zárszámadási törvényjavaslat dokumentumának tartalmát és szerkezetét, illetve összeállításának metodikáját annak érdekében, hogy az maradéktalanul betöltse döntés-előkészítő és tájékoztató szerepét, biztosítva egyben az ellenőrizhetőséget. (2. sz. füzet 3. old.) 12. Határozza meg központilag az önkormányzati képviselő testületek elé terjesztendő az Áht ában felsorolt mérlegek tartalmát egyértelműen, az önkormányzati specialitásokra is figyelemmel. (4. sz. füzet 27. old.) 13. Módosítsa az Áht. végrehajtására kiadott 156/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 40. -át. Ebben határozza meg a költségvetési szervek beszámolójának felügyeleti szervi felülvizsgálata során a feladatok szakmai teljesítése értékelésének tartalmát és dokumentálásának módját.(3. sz. füzet 9. oldal). 14. Tartsa be az Áht. 25. (1) bekezdésében előírt elvet és követelje meg, hogy az általános tartalék felhasználását kezdeményező javaslatok szakmai és számszaki szempontból egyaránt megalapozottak legyenek. (2. sz. füzet 29. old.) 15. Szerezzen érvényt a kezességvállalások döntési kritériumaira vonatkozó jogszabályi előírásoknak (Áht. 42. és 151/1996. /X. 1./ Korm. rendelet). (3. sz. füzet 51. oldal). 16. Készítse elő a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény ának módosítását annak érdekében, hogy az adó- és más köztartozások előzzék meg a jelzáloggal biztosított követeléseket (csak a hitelintézetek által jelzáloggal, a törvényben meghatározott

10 célra biztosított hiteleknél kikötött zálogjog élvezzen elsőbbséget). (3. sz. füzet 28. old.) 17. Szabályozza az év közben megszűnő fejezetek beszámoló készítésének (feladatellátásuk számszaki és szöveges értékelésének), a költségvetési gazdálkodási körből való kivezetésének, költségvetési előirányzatai további sorsának rendjét. (3. sz. füzet 9. oldal, függelék oldalak). 18. Intézkedjen az egyes sajátos szakmai feladatokat meghatározó törvények és a költségvetési gazdálkodást meghatározó jogszabályok összehangolásáról, dolgoztassa ki a feltárt ellentmondások megszüntetését szolgáló törvénymódosítási javaslatokat. (3. sz. füzet 35. oldal). 19. Biztosítsa a fejezeti előirányzat-maradványok pénzügyminisztériumi érdemi felülvizsgálatának feltételeit. (3. sz. füzet 11., 36. oldal). 20. Intézkedjen a fejezeti kezelésű előirányzatok a programfinanszírozásba vont előirányzatok egységes szabályozásáról, és ennek keretében határozza meg az ún. számlahelyettesítő bizonylatok tartalmát, az ezek benyújtásakor a Kincstár által követendő eljárást.(3. sz. füzet 13., 18. oldal, függelék oldalak). 21. Gondoskodjon a külképviseletek szervezeti és eljárási rendjének a kincstári rendszer általános szabályaitól eltérő részletes szabályozásáról (Áht (2) bekezdés d) pont). (Függelék 70. oldal). 22. Határozza meg a Magyar Köztársaság nemzetközi követelései lebontásának részletes szabályait. (3. sz. füzet oldal, függelék 131., 137. oldalak). 23. Intézkedjen, hogy az MTI Rt. mint az MTI költségvetési fejezet általános jogutódja az évi költségvetésben meghatározott bevételek utáni befizetési kötelezettségének tegyen eleget. (3. sz. füzet 36. oldal, függelék oldalak). 24. Kezdeményezze a céltámogatott viziközművek bekötővezetéke támogatottságának törvényi szintű szabályozását. (4. sz. füzet 11. old.) Javaslatok a Pénzügyminiszternek 25. Alakítson ki a központi költségvetésre vonatkozóan olyan, zárt rendszerű beszámolási rendszert, ami megfelel a számviteli elveknek. (2. sz. füzet 3. old.) 26. Dolgozza ki az Áht (4) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazása alapján az államháztartás osztályozási rendjének és az Áht ában felsorolt mérlegek összeállításának részletes szabályait. (2. sz. füzet 17. old.) 27. Mutassa ki az államháztartás alrendszereinek vagyonát a mérlegrendszerben teljeskörűen. Alakítson ki olyan nyilvántartási

11 rendet, aminek alapján a vagyonelemek változása a valóságnak megfelelően, természetes mértékegységben is követhető. (2. sz. füzet 3.5 pont). 28. Biztosítsa a zárszámadási adatok valódiságát és ellenőrizhetőségét. Gondoskodjon arról, hogy a beszámoló-garnitúra csak olyan adatokat tartalmazzon, amelyekre szükség van. (2. sz. füzet 3. old.) 29. Készítse el az év közben megszűnő (átalakuló) költségvetési fejezetek beszámoló készítéséről, előirányzataik további sorsáról szóló kormányrendelet tervezetét. Ehhez kapcsolódva szabályozza a beszámolók fogadásának, feldolgozásának és a zárszámadásban való szerepeltetésének rendjét. (3. sz. füzet 9. oldal, függelék oldalak). 30. Gondoskodjon a technikai fejezetekkel összefüggő elszámolási- és nyilvántartási rendszerek kialakításáról, működtetéséről, továbbá az ehhez kapcsolódó hatáskör és felelősség érvényesítéséről, az előirányzat-kezelés eljárási rendjének aktualizálásáról, az automatikusan teljesülő előirányzatok ellenőrzési kötelezettségéről. (3. sz. füzet 43. oldal, függelék 135., 141. és 143. oldalak). 31. Gondoskodjon arról megfelelő elszámolási rendszer bevezetésével, hogy a központi költségvetés terhére nyújtott kölcsönöket (hiteleket) és azok visszatérüléseit az Áht. 8. (2) bekezdésében foglaltak szerint kiadásként és bevételként teljes összegükben elszámolják. Ebben teremtse meg a feltételeit annak, hogy az egyes hiteltípusok elkülönítésénél és az adósság lebontásánál a számviteli és egyéb jogszabályok maradéktalanul betartásra kerüljenek. (3. sz. füzet 40. oldal, függelék 133. oldal). 32. Egyértelműen határozza meg az elkülönített állami pénzalapok pénzmaradványa felhasználásának szabályait. (2. sz. füzet 32. old.). 33. Rendeletben szabályozza a költségvetési szervek köztük a helyi önkormányzatok és az önkormányzati költségvetési intézmények törzskönyvi nyilvántartásának rendjét. (4. sz. füzet 26. old.). 34. Intézkedjen az év végi zárlati tevékenység eltérő időpontjaiból adódó adatkülönbségek megszüntetése érdekében a jogszabályokban rögzített eltérő beszámolási határidők egységesítésére(3. sz. füzet 6. oldal). 35. Tegyen lépéseket a központi költségvetés technikai fejezeteivel kapcsolatos szakmai szempontok szerinti, egységes nyilvántartási rendszerek kialakítására, az MNB-nél és a Kincstárnál (ÁKK), továbbá a devizában jelentkező kötelezettségek és követelések egységes értékelésére (forint-értéke meghatározására). (3. sz. füzet 42. oldal, függelék 135., oldalak). 36. Szabályozza a PM és a Kincstár (ÁKK) együttműködésének rendjét és határozza meg a hiányfinanszírozással és a források biztosításával kapcsolatos adatszolgáltatás egységes tartalmát. (3. sz.

12 füzet 6-8. oldalak). 37. Kezdeményezze a 157/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítását a Kincstár beruházás-ellenőrzési feladatainak pontos meghatározása érdekében. (3. sz. füzet oldalak). 38. Készítse elő az 54/1996. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítását, ebben kezdeményezze a leltárt helyettesítő részletező nyilvántartások vezetése követelményeinek egyértelmű meghatározását (25. ), és rögzítse, hogy a köztulajdon védelme érdekében ezek szabályszerű vezetése esetén is milyen gyakorisággal kell a leltározást elvégezni.(3. sz. füzet oldalak, függelék 42., 68. és 126. oldalak). 39. Készítse elő az Áht. 108/A. -ának módosítását, ebben határozza meg a 100 M USD összegű követelésállomány értékesítésének hatásés jogkörét. (3. sz. füzet 40. oldal, függelék 132. oldal). 40. Kezdeményezze az MNB-vel kötött megállapodások felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a nemzetközi hitelek banki megbízási díjainál az állam terhei csökkenjenek.(3. sz. füzet 39. oldal, függelék oldal). Javaslatok a Belügyminiszternek 41. Alakítsa ki úgy a központosított támogatások évközi lemondásával kapcsolatos önkormányzati adatszolgáltatás rendjét, hogy a minisztériumok valós, ellenőrizhető információval rendelkezzenek a visszafizetendő támogatás és az ahhoz kapcsolódó kamat összegéről. (4. sz. füzet 21. old.) 42. Egyeztesse a BM-ben vezetett önkormányzati támogatások és hozzájárulások nyilvántartásának adatait rendszeresen a Magyar Államkincstár vonatkozó, illetve év végén az APEH SZTADI által készített összesített önkormányzati beszámolók azonos tartalmú adataival. (4. sz. füzet 15. old.) Javaslatok a fejezeteket felügyelő szervek vezetőinek 43. Vizsgálják felül az intézmények alapító okiratait, pótolják a hiányzókat.( 3. sz. füzet 10., oldalak, függelék 9., 13., 21., 37., 55., 125., 127. oldalak). 44. Rendeljék el az intézmények működésére, gazdálkodására vonatkozó belső szabályzatok felülvizsgálatát. Intézkedjenek a hiányzó szabályzatok pótlásáról, az elavultak hatályos jogszabályi előírásokkal való aktualizálásáról. Ennek keretében: ˇ vizsgálják felül az intézményi szervezeti, működési szabályzatokat (3. sz. füzet oldalak, függelék 9-10., 13., 31., 36., 42., , 75., 82., , 98. oldalak); ˇ a számviteli rendben (számviteli politika, számlarend, számlakeret-tükör) határozzák meg a kötelezően előírt, de az intézmények gazdálkodási sajátosságai miatt nem használt számlák körét, különítsék el a vállalkozási tevékenység

13 elszámolását, határozzák meg a nyilvántartások, költségelszámolások pontos rendjét (3. sz. füzet 10. oldal, függelék 1., 6., 36., 64., 69., 91., 99., 107., 125. oldalak); ˇ a beszámoló (mérleg) alátámasztása érdekében aktualizálják a leltározási szabályzatokat, követeljék meg - a kincstári vagyon védelme érdekében - a leltározás végrehajtását, illetve a kapcsolódó nyilvántartások pontos, naprakész vezetését (3. sz. füzet oldal, függelék 4., 10., 36., 42., 68., 74., 91., 106. oldalak); ˇ aktualizálják a szabályszerű gazdálkodás érdekében elengedhetetlen belső szabályzatokat (kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás, pénzkezelés stb.) és ellenőrizzék azok maradéktalan betartását (3. sz. füzet 10. oldal, függelék 4., 31., 36., 69., 101. oldalak). 45. Követeljék meg a vevőkövetelések és a szállítói kötelezettségek analitikus nyilvántartásának naprakész vezetését. Intézkedjenek a fizetési határidőn túli követelések behajtására (3. sz. füzet 11. oldal, függelék 4-5., 75. oldalak). 46. Írják elő a központi költségvetés általános, illetve valamely céltartalékából (pl. bérpolitikai keret) adott, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatokból nyújtott támogatások felhasználásának részletes, számszaki és szakmai szöveges értékelés készítésének kötelezettségét. A feladatellátás megvalósulását ellenőrizzék (3. sz. füzet 13., oldalak, függelék 10., , 76., 83., oldalak). 47. Szabályozzák a beszámoló számszaki és szöveges értékelésének fejezeti rendjét, biztosítsák az ehhez szükséges feltételeket. Az érdemi felülvizsgálat során az állami feladatok ellátására szolgáló előirányzatokkal, létszámmal és vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményének (Áht.) érvényesítése alapján határozzák meg az intézmények előirányzat-maradványának reális összegét. A feladatelmaradásból származó előirányzat-elvonásról intézkedjenek (3. sz. füzet 9., 33., 36. oldal, függelék 6., 17., 42., , 126. oldalak). 48. Gondoskodjanak arról, hogy az éves költségvetési törvényjavaslatok fejezeti indokolásai - a törvényhozói munka megalapozottságának javítása, a kitűzött célok teljesítésének ellenőrizhetősége érdekében - a szükséges részletezettséggel tartalmazzák a fejezeti kezelésű előirányzatok között tervezett ágazati, szakmai programok által elérni kívánt célok meghatározását. Térjenek ki a feladat teljesítéséhez meghatározható mennyiségi és minőségi mutatókra (3. sz. füzet 12., 17. oldalak). 49. Intézkedjenek, hogy a felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek a jogszabályokban előírt befizetési kötelezettségeiknek

14 határidőben és megfelelő összegben eleget tegyenek (3. sz. füzet 36. oldal, függelék 38., 70., 77., , oldalak).

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása

1. A Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetéséről szóló 1995. évi CXXI. törvény végrehajtása 393 Jelentés a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 2. sz. füzet A zárszámadási dokumentum törvényességi és számszaki ellenőrzése TARTALOMJEGYZÉK 1. A Magyar Köztársaság

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához

VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK. a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához VÉLEMÉNY ÉS JAVASLATOK a Kormány takarékossági intézkedéseinek megalapozásához A Magyar Köztársaság Miniszterelnöke I-145/2004. számú levelében jelezte, hogy Az államháztartás elmúlt évi hiánya a vártnál

Részletesebben

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről

303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről 303 Jelentés az állami forgóalap pénzszükségletét (a központi költségvetés hiányát) finanszírozó értékpapír kibocsátás ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK Következtetések és javaslatok Részletes megállapítások

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216.

JELENTÉS. az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről. 1994. augusztus 216. JELENTÉS az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 1993. évi kiegészítő támogatásának ellenőrzéséről 1994. augusztus 216. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-1023-42/199 3-94. Témaszám: 208 JELENTÉS

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.29. C(2012) 7507 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2012.10.29.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás Költségvetési szervek ellenőrzése I. Előadás Államháztartás Az állam funkciói Elsődleges (tradicionális) funkció: jogalkotás, jogalkalmazás, infrastruktúra, külső- és belső védelmi feladatok. Szociális

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása

A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának bemutatása A 2009. január 1-jétől életbe lépő adó- és járulékváltozások szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatra gyakorolt hatásának készült a Turizmus és Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megbízásából

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 04. szám 2008. június Év végéig kitolják a TEÁORszámok átírását Draskovics Tibor elmondta, hogy már aláírta a társas vállalkozásokra vonatkozó határidő meghosszabbítását

Részletesebben

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9915 Jelentés a FOGYATÉKOS GYERMEKEK, TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁÉRT ORSZÁGOS KÖZALAPÍTVÁNY működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január

Tervezet. (közigazgatási egyeztetés) 2009. január KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KVVM/KJKF/99/2009. Tervezet a 2009. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás igénylésének és elbírálásának részletes feltételeiről, valamint az egészséges

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter VIII/ /2013. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról

9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról 9818 Jelentés az alapfokú oktatásra fordított pénzeszközök felhasználásának vizsgálatáról TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről

9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről 9810 Jelentés Az Egészségbiztosítási Önkormányzat 1997. évi vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok 1. Összegző megállapítások, következtetések

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.593/10/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása

A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium 2006. évi költségvetésének végrehajtása Ikt. szám: 8817-13/2007-0006 KTF A XXI. FEJEZET Egészségügyi Minisztérium költségvetésének végrehajtása Budapest, 2007. május Jóváhagyom: Dr. Horváth Ágnes Egészségügyi Miniszter PH. 2 T A R T A L O M

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9822 Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 45.598/2012. Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézet, valamint a Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet átvételével kapcsolatos döntések

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 25-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

HATÁROZAT MELLÉKLETEK

HATÁROZAT MELLÉKLETEK 2010. december 10. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal HATÁROZAT 113/2010. (XII. 2.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények gazdálkodásának központosítása 4 MELLÉKLETEK

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom.

h a t á r o z a t o t hozom. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-JÉ-I-B-1588/2012. számú határozata az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben átfogó vizsgálat lezárása során hozott felügyeleti

Részletesebben

2/2012. számú Vezetői körlevél

2/2012. számú Vezetői körlevél 2/2012. számú Vezetői körlevél az államháztartásról szóló új 2011. évi CXCV. számú törvény, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. számú törvény és a kapcsolódó kormányrendeletek

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről. 0907 J/9364 2009. április. Dr. Kovács Árpád elnök

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről. 0907 J/9364 2009. április. Dr. Kovács Árpád elnök JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2008. évi tevékenységéről 0907 J/9364 2009. április Dr. Kovács Árpád elnök ISSN 1789-8773 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 ÖSSZEGZÉS 4 1. AZ ÁSZ 2008. ÉVI FELADATAI 7 1.1. Az

Részletesebben

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről

357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 357 Jelentés a Duna Televízió működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. DTV Rt működésének

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.hu Szám: 9193/2008. Éves összefoglaló jelentés a 2007- ben végzett

Részletesebben

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014

ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2014 2013. október 31. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 2 SZJA... 2 Adómentességek bővítése... 2 Családi kedvezmény részletszabályainak bővülése... 2 Biztosítások adózási szabályainak

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(25) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 46-2013/2014.(2014.04.01) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.április 2. napjától 2.

Részletesebben

1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12.

1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12. 1996/1997-es tanév Eseménykrónika: 1996. május 30 1997. június 12. 1996. máj. 30. Sajtó: Béremelés de milyen áron? 1996. jún. 23. Országgyûlés Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportbizottság ülése 1996.

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Az Eximbank Rt. és a Mehib Rt. szakmai és tulajdonosi irányítása 2. Az Eximbank Rt. tevékenysége 3. A Mehib tevékenysége 0013 Jelentés a magyar áruk és szolgáltatások exportjának ösztönzéséhez fűződő állami érdekek érvényesülése a Magyar Export-Import Bank Rt. és a Magyar Exporthitel Biztosító Rt. tevékenységén keresztül

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető:

Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére. Igazságügyi Minisztérium. Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Bevezető: Dr. Bodzási Balázs helyettes államtitkár úr részére Igazságügyi Minisztérium Tisztelt Helyettes Államtitkár Úr! Az igazságügyi szakértőkről szóló törvény tervezetével kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat

Részletesebben

Támogatási Szerződés tervezet

Támogatási Szerződés tervezet Azonosító szám: Támogatási Szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró [közreműködő

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 21094 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 162. szám Az igazságügyi miniszter 29/2015. (X. 30.) IM rendelete a természetes személyek bírósági adósságrendezési eljárásában a családi vagyonfelügyelő és a

Részletesebben

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására

J a v a s l a t. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Mengyi Roland a Közgyűlés elnöke Készítette: Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank.

Majd 2010. augusztus 1-én önkényesen, minden indoklás nélkül felbontotta a kölcsönszerződést az OTP Bank. Alábbi keresetlevelemet elsősorban sorban azoknak a devizaalapu kölcsönszerződést megkötő adósoknak ajánlom, akik már elveszítették az otthonukat. Természetesen alkalmazható azoknál is, akiknek kára nem

Részletesebben

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére

2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /12-34/ 2007 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2007. június 26 i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: A Diákotthon és Kollégium csatolása

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02.

SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék. Tartalomjegyzék 2015.10.02. Mérlegképes kötelező továbbképzés SZÁMVITEL 2015 Beszámoló-készítés aktuális kérdései (90 perc) Szervező: Novitax Kft. Előadó: Egri-Retezi Katalin kamarai tag könyvvizsgáló katalin.retezi@correct.hu www.novitax.hu

Részletesebben

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal

2.1. Összefoglaló táblázatok és azok tartalmának szöveges indoklása. Cím, alcím, intézmény megnevezése: 10/01 Magyar Szabadalmi Hivatal 1. Feladatkör, tevékenység, szervezeti változás A Magyar Szabadalmi Hivatal gazdálkodási jogkörét tekintve fejezeti jogosítványokkal felhatalmazott, jogi személyiséggel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Kőszeg Város Önkormányzata

Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Város Önkormányzata (3.) A fenntartható gazdálkodás és költségvetési egyensúly megteremtését szolgáló strukturális változtatások, ezzel összefüggésben az önkormányzat rövid- és középtávú költségvetési

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188.

JELENTÉS. az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett. 1994. január 188. ' JELENTÉS az IKARUS és CSEPEL AUTÓGYÁR állami vállalatok együttes szanálása és privatizálása tárgyában végzett ellenőrzés ut6vizsgálatár61 1994. január 188. A vizsgálatot vezette: Harsányi Sándor osztályvezető

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei

Kokoly Zsolt. Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában. A doktori értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Kokoly Zsolt Az audiovizuális médiaszolgáltatók feletti területi joghatóság kérdése az Európai Unió médiaszabályozásában A doktori értekezés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 március 30-i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról. Budapest, 2007. március OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTER Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. (1) bekezdése alapján /2007. NEM NYILVÁNOS 2007. március -ától számított 10 évig. Készült: 2 eredeti

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2012. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/11046-1/2012. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ

BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2012. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/11046-1/2012. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ BELÜGYMINISZTÉRIUM EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP 2012. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A BM/11046-1/2012. SZ. NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ 1 T A RT ALOMJ E GYZÉK I. AZ EURÓPAI VISSZATÉRÉSI ALAP... 3 I.1. Általános információk...

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata

A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata A KAVOSZ Zrt. Agrár Széchenyi Kártya Üzletszabályzata Az Üzletszabályzat mellékletei 1. A regisztrációs díj mértéke 2. Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány mindenkori hatályos Agrár Széchenyi

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony!

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére. Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Dr. Jánosi Andrea Közbeszerzésért felelős helyettes államtitkár részére Tisztelt Helyettes Államtitkár Asszony! A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ AZ IGAZSÁGÜGYI HIVATAL JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ SZOLGÁLAT 2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL A Jogi Segítségnyújtó Szolgálat Missziója A jogállam az emberi méltóság egyetemes értékén alapul. A humanizmus és

Részletesebben

1. oldal, összesen: 10 oldal

1. oldal, összesen: 10 oldal 1. oldal, összesen: 10 oldal Ügyszám: 1350/B/2009 Első irat érkezett: Az ügy tárgya: Előadó Lenkovics Barnabás Dr. : Támadott jogi aktus: Határozat száma: 1350/B/2009. AB határozat ABH oldalszáma: 2010/2225

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Ügyiratszám: 13264/9/2008. az egységes mezőgazdasági támogatási rendszer bevezetéséről, működtetéséről, valamint az ezzel összefüggő törvénymódosításokról

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 4. melléklet amely létrejött egyrészről: DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (7200 Dombóvár, Szent István tér 1., képviseli:...) - mint tulajdonos továbbiakban

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ

HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ HÁTTÉRANYAG A FÜGGETLEN RENDÉSZETI PANASZTESTÜLET ELJÁRÁSÁRÓL TARTOTT ELŐADÁSHOZ dr. Kádár András Kristóf 1. Pozitív változások a panaszeljárás szabályozásában Az Rtv. 92-93. -ában szabályozott és jelenleg

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(V.26.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag)

A Nyugdíjbiztosítási Alap 2012. évi költségvetésének teljesítése (munkaanyag) MELLÉKLETEK III/2 A. számú melléklet A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének teljesítése (munkaanyag) ezer Ft-ban Cím Alcím cím csop. Jog- Jog- Előir. Kiemelt cím csop. előir. LXXI. FEJEZET Kiemelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

TERVEZET. 1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések A nemzetgazdasági miniszter.../2012. (...) NGM rendelete a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról A földgázellátásról

Részletesebben