SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT"

Átírás

1 Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült: július 01. Hatályba lépés időpontja: július 01. Készítette: Borgulya Mónika s.k. számviteli osztályvezető Jóváhagyta: Fáyné Hervai Mária s.k. igazgató

2 Tartalomjegyzék I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 4 II. A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA: AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ ÉS GAZDÁLKODÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FOGALMA AZ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV FOGALMA A GAZDASÁGI SZERVEZET A GESZ AZONOSÍTÓ ADATAI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINK TEVÉKENYSÉGE AZ INTÉZMÉNY SZEMPONTJÁBÓL EGYÉB LÉNYEGES INFORMÁCIÓK 7 III. A SZÁMVITELI POLITIKA RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI SZÁMVITELI POLITIKA ALAPELVEINEK ÉRVÉNYESÜLÉSE A GESZ - NÉL ÉS AZ ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ ÖNÁLLÓAN MŰKÖDŐ INTÉZMÉNYEKNÉL VÁLLALKOZÁS FOLYTATÁSÁNAK ELVE TELJESSÉG ELVE VALÓDISÁG ELVE VILÁGOSSÁG ELVE KÖVETKEZETESSÉG ELVE FOLYTONOSSÁG ELVE ÖSSZEMÉRÉS ELVE ÓVATOSSÁG ELVE BRUTTÓ ELSZÁMOLÁS ELVE EGYEDI ÉRTÉKELÉS ELVE IDŐBELI ELHATÁROLÁS ALAPELVE LÉNYEGESSÉG ALAPELVE TARTALOM ELSŐDLEGESSÉGE A FORMÁVAL SZEMBEN ELV A KÖLTSÉG-HASZON ÖSSZEVETÉS ELVE A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK: A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK ÉVKÖZI MÓDOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK: ELŐIRÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA MIT TEKINTÜNK LÉNYEGESNEK, NEM LÉNYEGESNEK TOVÁBBÁ JELENTŐS ÖSSZEGŰNEK? 15 IV. SZÁMLAOSZTÁLYOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK SZÁMLAOSZTÁLY BEFEKTETETT ESZKÖZÖK TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYAI IMMATERIÁLIS JAVAK, ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK ÜZEMBE HELYEZÉSÉNEK DOKUMENTÁLÁSA TÁRGYI ESZKÖZÖKRE ÉS IMMATERIÁLIS JAVAKRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖNYVVITELI ELŐÍRÁSOK: SZÁMLAOSZTÁLY - KÉSZLETEK, KÖVETELÉSEK KÉSZLETEK A KÉSZLETEKKEL KAPCSOLATOS FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSI SZABÁLYOK: 24 2

3 KÖVETELÉSEK A KÖVETELÉSEK FŐKÖNYVI KÖNYVELÉSBEN TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI: SZÁMLAOSZTÁLY - PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK SZÁMLAOSZTÁLY FORRÁSOK KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATA ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE SZÁMLAOSZTÁLY - KÖZVETETT ÁLTALÁNOS KIADÁSOK SZÁMLAOSZTÁLY - TEVÉKENYSÉGEK KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE SZÁMLAOSZTÁLY - BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATA ÉS ELŐIRÁNYZAT TELJESÍTÉSE SZÁMLAOSZTÁLY - NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLÁK 33 V. LELTÁROZÁSI SZABÁLYOK 34 VI. MÉRLEGTÉTELEK ÉRTÉKELÉSE 34 VII. INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK 35 VIII. ZÁRLATI FELADATOK A KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ TARTALMA ÉS A BESZÁMOLÓ-KÉSZÍTÉSSEL, KÖNYVVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS IDŐPONTOK RÖGZÍTÉSE 36 ZÁRÓ RENDELKEZÉS 37 3

4 I. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A Gazdasági Ellátó Szervezet számviteli politikáját meghatározó jogszabályi környezet: - A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény és a többször módosított 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól. - Az Államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásra kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet, - A nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. Törvény. A számviteli politika célja, hogy rögzítse azokat a számvitelről szóló, módosított évi C törvény végrehajtására vonatkozó előírásokat, eljárásokat, módszereket, amelyek biztosítják az intézményünk sajátosságainak, adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli rendszer kialakítását, illetve működését. Számviteli politikánk a számviteli törvényben megfogalmazott alapelvekre és értékelési eljárásokra épül, de figyelembe veszi intézményünk sajátosságait is. 4

5 II. A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA 2.1. Az államháztartás szervezetének bemutatása: Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv fogalma Az a költségvetési szerv sorolható ide, amelynél az ellátandó feladat, szakmai tevékenységi kör összetett, és az ehhez szükséges működési és felhalmozási előirányzatokkal saját költségvetésében rendelkezik, jelentős terjedelmű és összetett gazdálkodási feladatot lát el, a foglalkoztatottak száma és a munkamegosztás szervezeti egységekre való tagozódást igényel, a szolgáltatás terjedelme, az ellátottak száma, az ügyfélforgalom volumene, az alaptevékenység ellátását támogató szellemi és fizikai tevékenységet végző szervezeti egységek működtetése e besorolást indokolja. A GESZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Az önállóan működő költségvetési szerv fogalma Az a költségvetési szerv sorolható be különösen, amely kizárólag szakmai szervezeti egységekre tagozódik, ideértve a jogszabályban szakmai alapfeladat-ellátásként megjelölt ellátó tevékenységeket is, és a szakmai tevékenysége nem eszközigényes, vagy a szellemi, fizikai támogató funkciókat ellátók száma külön szervezeti egység létrehozását nem igényli, e funkciók más költségvetési szerv által hatékonyan, gazdaságosan elláthatók. Az Intézményeink önállóan működő költségvetési szervek A gazdasági szervezet A gazdasági szervezet a költségvetési szerv és a hozzárendelt költségvetési szervek működtetéséért, a költségvetés tervezéséért, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásáért, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért, a pénzügyi, számviteli rend betartásáért felelős szervezeti egység A GESZ azonosító adatai - Neve: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet (GESZ) 5

6 - Székhelye: Budapest, XIII., Hajdú utca Alapítás éve: Alapítója: Bp. Főv. XIII. ker. Tanács VB. - Alapítójának jogutódja: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat - Az intézmény irányító szerve: Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő - testülete - Gazdasági formája és jogállása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési intézmény, jóváhagyott előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. Gazdálkodását az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzi. - Alaptevékenysége: Munkamegosztási megállapodás alapján ellátja a kerületi önkormányzat által alapított önállóan működő költségvetési szervek számára az alábbi feladatokat: a költségvetés tervezéséhez és végrehajtásához kapcsolódó pénzügyi adatok regisztrálása, pénzellátás, könyvvezetés, analitikus nyilvántartások vezetése, információszolgáltatás, beszámolás egységes nyilvántartási rendszerben nem rendszeres bérek számfejtése, bölcsődék, szociális intézmények munkaügyi feladatainak ellátása, a kapcsolódó nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, anyag- és eszközgazdálkodási feladatok ellátása, beszerzés, szállítás, leltározás, selejtezés, vagyonnyilvántartás. Informatikai feladatok ellátása az önállóan működő költségvetési szervek, valamint a kerületi önkormányzat által alapított gazdasági társaságok részére. - Vállalkozási tevékenység: A GESZ vállalkozási tevékenységet nem végez. - Bankszámla számai: OTP Bank Rt , Kapcsolat az adóhatósággal: - Adóigazgatási szám

7 2.3. Költségvetési szerveink tevékenysége Az önállóan működő intézményeink saját adószámmal, és költségvetési elszámolási számlával rendelkeznek, melyet az 1. számú melléklet tartalmaz. A fő bankszámlákhoz kapcsolódhatnak pályázatokhoz szükséges elkülönített költségvetési elszámolási számlák is. A költségvetési szervek alaptevékenységét az államháztartási szakfeladatok rendje szerint kell meghatározni. A költségvetési szerv alapító okiratában önállóan nem kell alaptevékenységként megjelölni, ugyanakkor alaptevékenységként kell elszámolni azokat az önállóan szakfeladatot képező kiadási és bevételi elemeket, amelyek a szerv alapító okirat szerinti tevékenységének ellátásához kapcsolódnak. Az alaptevékenységükkel kapcsolatos szakfeladat rendjüket a 2.számú melléklet tartalmazza Az intézmény szempontjából egyéb lényeges információk A GESZ és az ellátási körébe tartozó önállóan működő intézmények az Általános Forgalmi Adóról szóló törvény hatálya alá tartoznak, mert tárgyi adómentes és adóköteles tevékenységeket folytatnak. A tárgyi adómentes tevékenységek esetén az előzetesen felszámított általános forgalmi adó nem igényelhető vissza. - Tárgyi adómentes tevékenységek: SZJ 8010 alapfokú oktatás SZJ 8531 szociális ellátás elhelyezéssel, ebből kivétel a szociális étkeztetés (25%) SZJ 8532 szociális ellátás elhelyezés nélkül, ebből kivétel a szociális étkeztetés (25%) SZJ 7020 Ingatlan nem tartós bérbeadása - Adóköteles tevékenységek: SZJ 5551 munkahelyi étkeztetés - diákétkeztetés, - munkahelyi étkeztetés, - szociális étkeztetés. - Adóköteles tevékenység még: - közműtérítések, - saját dolgozó által igénybevett szolgáltatás továbbszámlázása, 7

8 A tárgyi adómentes tevékenységhez kapcsolódó továbbszámlázott szolgáltatások után általános forgalmi adót nem lehet levonni (egy számlában feltüntetett). A nem tárgyi adómentes továbbszámlázott tevékenységhez kapcsolódó beszerzésre eső általános forgalmi adót le kell vonni a kettős adóztatás elkerülése végett. Visszaigényelhető az általános forgalmi adó: Továbbszámlázott szolgáltatások esetében (közműtérítések) Munkahelyi étkeztetés, szociális étkeztetés, gyermek étkeztetés esetében, kivételt képeznek a gyermek étkeztetés előállításához szükséges rezsi költségek. Negyedévente rehabilitációs hozzájárulás fizetése a jogszabályok szerint. III. A SZÁMVITELI POLITIKA RÉSZLETES ELŐÍRÁSAI 3.1. Számviteli politika alapelveinek érvényesülése a GESZ - nél és az ellátási körébe tartozó önállóan működő intézményeknél A Számviteli Törvény a megfogalmazza az alapelveket, amelyek érvényesítését, betartását az államháztartás szervezetei részére a 249/2000. (XII. 24.) számú Kormányrendelet és módosítása eltéréseivel kötelezővé teszi. A beszámoló elkészítésénél a számviteli munka végzéséhez a Számviteli Törvényben megfogalmazott alapelvek szerint kell eljárni, ezen alapelveket kell érvényesíteni. A törvény szerinti alapelvek a következők: - a vállalkozás folytatásának elve, - a teljesség elve, - a valódiság elve, - a világosság elve, - a következetesség elve, - a folytonosság elve, - az összemérés elve, - az óvatosság elve, - a bruttó elszámolás elve, - az egyedi értékelés elve, - az időbeli elhatárolás elve, - a lényegesség elve, - a költség-haszon összevetésének elve, - a tartalom elsődlegessége a formával szemben. 8

9 A kormányrendelet az államháztartás szervezetei eltérő gazdálkodási rendszerét alapul véve meghatározza az alapelvek sajátos érvényesülésének szabályait Vállalkozás folytatásának elve A vállalkozás folytatásának az elve az államháztartás szervezetei gazdálkodásában oly módon érvényesül, hogy a költségvetési beszámoló elkészítésénél figyelembe kell venni a költségvetési évben bekövetkezett szervezeti és feladatváltozásokat (átszervezéseket, a felügyeleti szerv megváltozását, szerkezeti változásokat) is. A költségvetési beszámolóban a feladatok végrehajtásának úgy kell megjelennie, hogy biztos alapot adjon a jövőbeni pénzügyi tervezéshez, a költségvetés elkészítéséhez. A konkrét gyakorlati munkában ennek az alapelvnek az érvényesítését az éves költségvetések elkészítéséhez szükséges alapadatok összeállításával kell biztosítani. A költségvetési tervezéshez szükséges nyilvántartások kialakítása és az adatok rögzítése a Számviteli osztály feladatkörébe tartozik. A főkönyvi könyvelésben rögzített előirányzat-módosítások azon köre, mely a következő év költségvetésébe bázisjelleggel beépül szerkezeti változásnak minősül Teljesség elve A teljesség elve azt jelenti, hogy minden olyan gazdasági eseményt rögzíteni kell, amelyek a tárgyévben az eszközökre, a forrásokra és az eredményre hatással vannak. Az államháztartás szervezetei éves költségvetés alapján gazdálkodnak és a pénzforgalmi szemléletet érvényesítik. Ez azt jelenti, hogy az államháztartási szervezeteknek el kell számolni minden január 1. és december 31. között jelentkező bevételt és teljesített kiadást, de nem lehet könyvelni a december 31. után érkező bevételt, vagy folyósított kiadást akkor sem, ha az előző évi gazdálkodással függ össze. A beszámoló tehát akkor tekinthető teljesnek, ha minden tárgyévben keletkezett bevétel, illetve teljesített kifizetés a főkönyvi könyvelésben rögzítésre kerül. A GESZ bevételeinek és kiadásainak kontírozása, ellenőrzése, rögzítése, tehát a teljes körű elszámolás biztosítása a Számviteli osztály feladata: Ezen belül az egyes részfeladatok megoszlása a következő: Kontírozási feladatok - számviteli ügyintéző Könyvelési feladatok - számviteli ügyintéző Egyeztetési feladatok - számviteli ügyintéző Ellenőrzési feladatok - számviteli osztályvezető, számviteli ügyintézők Valódiság elve A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Ezért a gazdasági eseményeket csak a rendelkezéseknek megfelelő bizonylat alapján szabad könyvelni, és a beszámolóban is csak rendeletben előírt értékelési elveknek és azokhoz kapcsolódó értékelési eljárások alapján dokumentált (leltárral) alátámasztott adatokat lehet szerepeltetni. 9

10 Ezt a bizonylati és okmányfegyelem következetes betartásával és pontos, korrekt leltár készítésével lehet elérni. Idegen nyelven kibocsátott bizonylat esetén, vagy hivatalos fordítást kell kérni, vagy elfogadható az is, ha nyelvtudással rendelkező magyarul ráírja a gazdasági eseményt, mely mindenki számára érthető és a valóságnak megfelel. Ezen belül a legfontosabb adatszolgáltatási feladatok a következők: Számviteli osztály feladatai: - Polgármesteri Hivatal Szociális osztályának, MISO-nak, Pénzügyi osztályának tájékoztatása a költségvetési előirányzatokról. - Az érintett egységek folyamatos tájékoztatása az évközben bekövetkezett előirányzat változásokról. - Havonta folyamatos tájékoztatás adása az irányító szervnek és GESZ-hez tartozó intézményeknek a gazdálkodási keretek előirányzatok - felhasználásáról szakfeladat és intézményi bontásban. - beszerzési, gazdálkodási és leltározási feladatok ellátása, szakmai irányítása, és ezzel kapcsolatosan az intézmények teljes körű tájékoztatása. - Adatszolgáltatás a MÁK által számfejtett bérekről az intézmények részére Pénzügyi osztály feladatai: - A negyedéves mérlegjelentéshez és a beszámolóhoz vevő- szállító állomány kimutatása a Számviteli osztály részére. - Átvett pénzeszközök, pályázatok, központi támogatások felhasználásának kimutatása a Számviteli osztály részére. - Kötelezettségvállalások vezetése, kimutatása és alátámasztása a beszámolóhoz. - A dolgozók étkezésével kapcsolatos kedvezményekről illetve étkezési utalvány felhasználásáról adatszolgáltatás a Bér- és Munkaügyi osztály és a Számviteli osztály részére. - Elvégzi az általános forgalmi adóval és a rehabilitációs hozzájárulással kapcsolatos adatszolgáltatásokat az Adóhatóság felé. - A munkábajárási, hazautazási és gépjármű hivatali használatával kapcsolatos költségek kifizetéséről illetve számfejtéséhez adatot szolgáltat a Bér- és Munkaügyi osztály részére. - Illetményelőlegek kifizetéséről adatot szolgáltat a Bér- és Munkaügyi osztálynak. Bér- és Munkaügyi osztály feladatai: A MÁK programjával számfejti a nem rendszeres járandóságokat, elkészíti és továbbítja a MÁK részére a kinevezéseket és a TB ellátással kapcsolatos bizonylatokat. A GESZ és a Szociális intézmények részére ellátja a munkaügyi feladatokat Adatszolgáltatást nyújt a beszámolókhoz és a költségvetésekhez. 10

11 Világosság elve A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető a Számviteli Törvénynek megfelelően rendezett formában kell elkészíteni. A GESZ főkönyvi könyvelése és a kapcsolódó részletező nyilvántartásai ennek az alapelvnek eleget tesznek. A főkönyvi könyvelésből a beszámoló táblázatok különösebb gondok nélkül összeállíthatók. A GESZ által használt ECOSTAT program segítségével történik. Az analitikus nyilvántartások az év végi mérlegtételek megfelelő szintű dokumentálását biztosítják Következetesség elve Ennek az alapelvnek az érvényesítése azt jelenti, hogy a beszámoló összeállításánál évről-évre mind a formai, mind a tartalmi azonosságot, a könyvvezetésnél pedig az állandóságot és ennek eredményeként az összehasonlíthatóságot biztosítani kell. Az államháztartás szervezeténél ez az elv azt is magában foglalja, hogy mind a féléves, mind az éves beszámolók szerkezete, mind a pénzforgalmi jelentés szerkezete, felépítése, tartalma, formája a költségvetésekkel is összevethető legyen. A költségvetések összeállításánál és a pénzforgalmi bevételi és kiadási teljesítések jogcímeinek meghatározásánál a Pénzügyminisztérium által kiadott Módszertani Útmutató -ban előírtakat kell figyelembe venni. Ezért a feladatért a Számviteli osztályvezető a felelős Folytonosság elve A folytonosság elve azt jelenti, hogy a nyitómérlegben szereplő adatoknak meg kell egyezni az előző évi zárómérleg adataival. A GESZ-nél ennek az alapelvnek az érvényesülését a teljesen zártrendszerű számítógépes feldolgozással biztosítjuk. Az egymást követő években az eszközök és források értékelése az eredmény számbavétele csak az Szt.-ben meghatározott szabályok szerint változhat Összemérés elve Az összemérés alapelv általános értelmezése azt jelenti, hogy adott időszak teljesítményét kell szembeállítani az ahhoz tartozó ráfordításokkal és ezek összevetése alapján lehet az eredményt megállapítani. Az államháztartás szervezeteinél a pénzforgalmi szemlélet következtében ezt az alapelvet azzal a módosítással lehet alkalmazni, hogy az egyes tevékenységek összevetésénél kizárólag a tárgyévi bevételeket és kiadásokat lehet figyelembe venni. Az államháztartás szervezeteinél a maradvány megállapításakor a ténylegesen befolyt bevételeket a pénzforgalom nélküli bevételeket és a tárgyévben ténylegesen teljesített kiadásokat kell figyelembe venni. Ennek megfelelően az időszak ráfordításaként a tényleges kiadásokat, bevételként a tényleges befolyt bevételeket és a pénzforgalom nélküli bevételeket kell a könyvvitelben elszámolni. Az alaptevékenység bevételeit és kiadásait szakfeladatok szerint elkülönítetten kell nyilvántartani. Ezért a feladatért a Számviteli osztályvezető a felelős. 11

12 Óvatosság elve Az óvatosság alapelv az államháztartás szervezeteinél a vállalkozási tevékenység eredményének meghatározásánál oly módon érvényesül, hogy a tevékenységhez kapcsolódó értékcsökkenést abban az esetben is el kell számolni, ha emiatt a központi költségvetést illető befizetés számítási alapja negatív előjelű összeget mutat. A GESZ és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak Bruttó elszámolás elve A bruttó elszámolás elve azt jelenti, hogy mind a bevételeket, mind a ráfordításokat teljes összegükben el kell számolni, azok egymással szemben nem beszámíthatók. A költségvetési szerveknél különösen fontos a kiadások és bevételek bruttó módon történő számbavétele, mivel az éves költségvetés az éves zárszámadással csak így hasonlítható össze. A bruttó elszámolás betartásáért a Számviteli osztályvezető felelős Egyedi értékelés elve Az egyedi értékelés elve azt jelenti, hogy az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. A GESZ eszközeinek és forrásainak értékelésére vonatkozó elveket és szabályokat az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza Időbeli elhatárolás alapelve Az időbeli elhatárolások elve a naptári évre készülő költségvetés teljesítéséről összeállított költségvetési beszámoló miatt az államháztartás szervezeteinél nem alkalmazható Lényegesség alapelve Az alapelv azt jelenti, hogy a beszámoló szempontjából minden olyan információ lényegesnek minősül, amelynek elhagyása, vagy téves bemutatása az ésszerűség határain belül befolyásolja a beszámolók adatait, felhasználók döntéseit. A számviteli politika keretében kell szabályozni, hogy a számviteli elszámolás és az értékelés szempontjából a GESZ mit tekint lényegesnek, nem lényegesnek, továbbá jelentős összegnek, nem jelentős összegnek. Így többek között rögzítendő mi tekintendő figyelembe veendő szempontoknak; - a megbízható és valós összkép kialakítását befolyásoló lényeges információk tekintetében, - a kis értékű tárgyi eszközök, vagyoni értékű jogok és szellemi termékek minősítésénél, - az általános kiadások megosztási módszerének kiválasztásánál, - a raktári készletek leltározása során az eltérések kompenzálásánál. 12

13 A GESZ tevékenységi köréből adódóan a kormányrendelet által előírt szempontok csak korlátozottan érvényesülhetnek, mivel az intézmény nem végez vállalkozási tevékenységet. A GESZ elszámolási rendszeréből lényeges szempontnak kell tekinteni: - a költségvetési előirányzatok alakulása, azoknak a tervezett mértéktől eltérő felhasználása. A beszámolójelentés kiegészítő melléklet szöveges indoklás részében részletesen indokolni kell a költségvetési előirányzatok alakulását. A beszámolóhoz a pénzforgalmi jelentés és költségvetési előirányzati egyeztetési táblázatok tartalmazzák ehhez a lényeges szemponthoz az alapinformációt. A központi beszámoló elkészítése mellett a XIII. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal által összeállított 4. sz., 4/a.sz. melléklet az előirányzatok alakulásához és teljesítéshez nyújt részletes információkat. - a bevételek és kiadások alakulására ható tényezők: Ennek a feladatnak a GESZ a szöveges beszámoló indoklásban történő bemutatással tesz eleget. - pénzmaradványt befolyásoló tényezők: A GESZ az éves beszámoló pénzmaradvány-kimutatási táblázat egyes kiemelt adataihoz az ellátási körébe tartozó önállóan működő költségvetési szervektől részletes indoklást kér, és ennek alapján állítja össze és nyújtja be a Polgármesteri Hivatalhoz jóváhagyásra. Vagyoni helyzet alakulását befolyásoló körülményeket minden évben a bekövetkező jelentősebb gazdasági esemény hatásának kimutatásával kell elvégezni. Ezek lehetnek: - jogszabályokban megváltozott elszámolási, értékelési eljárások megváltoztatása, - új intézmények üzembe helyezése, - önállóan működő intézmény önállóan működő és gazdálkodó intézménnyé történő átalakítása, - önállóan működő ás gazdálkodó intézmény önállóan működő intézménnyé alakítása, - jelentősebb selejtezés a GESZ és intézményei esetében a bruttó érték 40 %-os mértékét meghaladó összegnél, - a kis értékű tárgyi eszközök jelenlegi minősítési szabályainak megváltoztatása, - több évre áthúzódó felújítások és beruházások aktiválása, - készleteknél alkalmazott értékelési módszerek megváltoztatása. 13

14 Tartalom elsődlegessége a formával szemben elv Ennek az alapelvnek az a lényege, hogy a beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni. Ez tehát azt jelenti, hogy a szerződések jogi tartalma mellett a közgazdasági tartalmat is figyelembe kell venni. A szerződések közgazdasági felülvizsgálata együtt jár az államháztartás szervezeteinél azzal, hogy a gazdasági szervezet kijelölt dolgozójának ellenjegyzése nélkül nem lehet a szerződést aláírni. A GESZ esetében a gazdasági szervezet részéről az ellenjegyzés és a közgazdasági tartalom szempontjából történő felülvizsgálat a Pénzügyi osztályvezető és a Számviteli osztályvezető feladatkörébe tartozik. A GESZ ellátásába tartozó intézmények esetében a tartalmi ellenőrzést az intézmény vezetője, gazdasági ügyintézője és a GESZ osztályai végzik. Intézmény hatáskörébe tartozik a gazdasági esemény szükségességnek, indokoltságának vizsgálata, jogszabályi előírások betartása. GESZ hatáskörébe tartozik a bizonylatokra vonatkozó jogszabályi előírások betartatása A költség-haszon összevetés elve Ennek az alapelvnek az a lényege, hogy a beszámolóban nyilvánosságra hozott információk hasznosíthatósága álljon arányban az információk előállításának költségeivel. Az államháztartás szervezeténél ezt a számviteli alapelvet azzal a kiegészítéssel kell alkalmazni, hogy a törvények, és egyéb központi jogszabályok által előírt információ szolgáltatások esetében az alapelv által megkívánt összevetést nem lehet figyelembe venni. A GESZ esetében az igazgató mérlegelési hatáskörébe tartozik a belső információ szolgáltatások elrendelése előtti hatékonysági vizsgálat A költségvetés összeállításával kapcsolatos feladatok: A költségvetési előirányzatokat az előző évi eredeti előirányzat korrekciója alapján kell megállapítani, figyelembe véve az ellátandó feladatkiadás szükségletét. A GESZ és intézményi hálózata költségvetése az intézmények egyedi elemi költségvetéséből áll. Az intézmények az elemi költségvetésüket GESZ-t is beleértve- önállóan alakítják ki a szakágazat irányításával. A szakmai irányítást végző osztályok egyeztetései alapján alakulnak ki a kiadási előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok a feladatellátáshoz szükséges létszám a saját bevétel és a költségvetési támogatás A költségvetési előirányzatok évközi módosításával kapcsolatos feladatok: A GESZ feladata, hogy az irányító szerv által előterjesztett és a Képviselő Testület által jóváhagyott évközi felügyeleti előirányzat módosításokat címrendenként és a meghatározott célok szerint rögzítse számvitelében, és információt adjon annak megtörténtéről a felügyeleti szervnek, az intézményeknek. 14

15 Saját hatáskörben végrehajtható előirányzat módosítások folyamatosan végezhetők a saját bevételek, átvett pénzeszközök tekintetében jelentési állólap kötelezettség mellett a Képviselő Testület előzetes jóváhagyásával. A jelentés elkészítése és az előirányzatok rögzítése a GESZ feladata. Kiemelt előirányzatok közötti saját hatáskörű átcsoportosítás csak ágazati bizottsági hozzájárulással hajtható végre. A GESZ feladata a döntés előkészítésén belül a számszerű változtatás előterjesztése a szakágazat vezetése felé, valamint a jóváhagyás utáni adatrögzítés. A jóváhagyott pénzmaradvány rögzítése a számvitelben saját hatáskörű előirányzat módosításnak minősül Előirányzatok nyilvántartása Az előirányzat nyilvántartásnak címrendenként és összességében a következő adatokat kell tartalmazniuk: - évszám, - címrend, - intézmény neve, - eredeti és módosított bevételi és kiadási előirányzat kiemelt címenként és összességében, - hatáskör szerinti bevételi és kiadási előirányzat módosulásokat kiemelt címenként és összességében. Az előirányzat nyilvántartást a Számviteli osztály és az intézmények vezetik és egyeztetik a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosításokkal, valamint a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztályának kimutatásaival. Az előirányzat nyilvántartás vezetéséért és pontosságáért a Számviteli osztályvezető, illetve intézmények esetében az intézmény vezetője a felelős Mit tekintünk lényegesnek, nem lényegesnek továbbá jelentős összegűnek? A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben- megváltoztatja, és emiatt a már közétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó- adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba megállapításának évét megelőző költségvetési év könyvviteli mérlegében kimutatott saját tőke és tartalékok együttes értéke legalább 10 százalékkal változik. Jelentős összegű eltérés: Ha az eszközök, illetve a kötelezettségek év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbözet összege meghaladja a számviteli politikában rögzített mértéket. Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése meghaladja a meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést, a követeléseknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 20%-át 15

16 vagy a forintot. Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni, ha az üzembe helyezéskor, a raktárba történő beszállításkor az adott eszköz értéke a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ) alapján megállapított bekerülési érték és a későbbiekben ténylegesen kifizetett összeg közötti különbözet összege meghaladja a bekerülési érték 1%-át vagy a forintot. A mérleg valódiságának megállapításánál jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően feltárt hibák, hibahatások saját tőke és tartalékok növelő-csökkentő értékének együttes összege eléri, vagy meghaladja az ellenőrzött mérleg főösszeg 2 százalékát, illetve, ha a mérleg-főösszeg 2 százaléka meghaladja a 100 millió Ft-ot, akkor a 100 millió forint. A mérlegkészítés előtt a vezetett könyvekben helyesbítések végezhetőek a tárgyévet követő év február 15-ig. IV. SZÁMLAOSZTÁLYOKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK Ebben a fejezetben az egyes számlaosztályokkal kapcsolatos legfontosabb fogalmakat, elszámolási rendet mutatjuk be. Természetesen kizárólag azokat a témaköröket ismertetjük, amelyek a GESZ-nél előfordulnak. A konkrét számlaösszefüggéseket a 3. számú melléklet, az analitikus nyilvántartások körét és elszámolási, eljárási rendjét a 4. számú melléklet tartalmazza Számlaosztály Befektetett eszközök A számlaosztály a GESZ befektetett eszközeinek, valamint a felhalmozási kiadásokkal kapcsolatos áfa elszámolására, kimutatására szolgáló számlákat tartalmazza. Befektetett eszközök körébe azok az eszközök sorolhatók, amelyek a költségvetési szerv tevékenységét tartósan, legalább egy évet meghaladóan szolgálják. Az államháztartás szervezete hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy az eszközök használhatósági idejét meghatározzák. A GESZ eszköz beszerzéseinek ezt a minősítést egyedileg a GESZ igazgatója és az önállóan működő intézmény vezetője együttesen végzik el, minden 100 e Ft egyedi beszerzési ár feletti eszköznél. A befektetett eszközök közé tartoznak - immateriális javak, - tárgyi eszközök, - befektetett pénzügyi eszközök, - üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök. 16

17 A GESZ esetében a következő eszközcsoportok fordulnak elő: - immateriális javak, - tárgyi eszközök. A továbbiakban kizárólag ezekkel az eszközökkel kapcsolatos elszámolási, eljárási rendet szabályozzuk. Immateriális javak a nem anyagi formában megtestesülő vagyont, vagyoni elemeket foglalják magukban. Az ide sorolandó eszközök nem tárgyiasultak, azonban a vonatkozó dokumentációkból meghatározható az aktiválható érték. Az immateriális javak közé tartoznak: vagyonértékű jogok melyek nem ingatlanhoz kapcsolódnak, - szellemi termékek,- ideértve a használatba nem vett kis értékű szellemi termékek aktivált értékét is, - egyéb immateriális javak. - immateriális javakra adott előlegek. Vagyonértékű jogok Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként kell kimutatni a szellemi termékekre vonatkozó korlátozott felhasználási jogokat, amelyeket a gazdálkodó közvetlenül vagy közvetve az eredeti tulajdonostól szerzett (számítógépes nem egyedi programok) Szellemi termékek A szellemi termékek között csak azokat a szellemi termékeket lehet kimutatni, amelyek korlátozás nélkül a gazdálkodó birtokában vannak. A minőségbiztosításhoz kapcsolódó szervezések kiadásait az 5-ös számlaosztályban számoljuk el. Kivételt képez, ha a minőségbiztosítás keretén belül 100 e Ft feletti egyedi értékű tárgyi eszköz vagy szoftver beszerzésére kerül sor. Szoftvertermék többek között: - a gépi adat-feldolgozási dokumentáció, - a számítógépbe be nem épített, külön beszerzett önálló szellemi termék, - saját célra előállított szoftvertermékek. A szoftver termékek értékelésére az általános a befektetett eszközökre vonatkozó értékelési szabályokat kell alkalmazni. A 100 e Ft egyedi beszerzési érték alatti szellemi termékek bekerülési értéke dologi kiadásként egy összegben elszámolható. A költségvetési év végéig használatba nem vett kis értékű szellemi terméket aktiválni kell, és a mérlegben be kell mutatni. 17

18 Az immateriális javakra adott előlegként kell kimutatni az ilyen címen a szállítóknak átutalt a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget. Tárgyi eszközök az államháztartás szervezete tevékenységét közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló, tárgyiasult (dologi) eszközök, amelyek az államháztartás szervezete működését rendszeres használat mellett tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. A tárgyi eszközök közé történő besorolásnál elsődleges szempont a tartósság, függetlenül a beszerzési értéktől. Indokolt esetben az önállóan működő költségvetési szerv vezetőjének javaslatára a GESZ igazgatója elrendelheti az éven belüli minősítést. A tárgyi eszközöket 100 e Ft feletti egyedi a le nem vonható áfával növelt - ár alapján a nagy értékű eszközök közé soroljuk, a 100 e Ft alattiakat a kis értékű eszközök közé, melyek bekerülési értékét dologi kiadásként egy összegben elszámoljuk. A tárgyi eszközök tovább csoportosíthatóak: - ingatlanok itt nem érvényesíthető az éven belüli elhasználódás. Ebbe a körbe a GESZ kezelésében lévő telkek, épületek, építmények tartoznak. Épület: olyan szerkezetileg önálló építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel állandó vagy ideiglenes tartózkodásra, feladatellátásra alkalmas. Nem része az épületnek, ezért külön tárgyi eszközként kell kimutatni: - az épületen belüli technológiai rendeltetésű vezetékeket, a riasztó berendezéseket, - a teherfelvonót és gépészeti berendezéseit, - az épületben elhelyezett olyan központi fűtőberendezést /kazánt/, amely az adott épület fűtésén és melegvízellátásán kívül más épületek fűtését, melegvízellátását is biztosítja. Építmény: minden épületnek nem minősülő építmény (pl. út, kerítés, stb.) Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok: - bérleti jog, - használati jog, - ingatlanok rendeltetésszerű használatának előfeltételét jelentő jogszabályba nevesített hozzájárulások (víz, csatorna, villamos fejlesztés, gáz) Gépek, berendezések és felszerelések körébe tartoznak a feladatellátást biztosító, különböző célú eszközök. 18

19 A GESZ-nél ebbe a körbe kerülnek besorolásra többek között: - fénymásoló gépek, - számítógépek és egyéb számítástechnikai eszközök, - kommunikációs eszközök (telefon, telefax, telefonközpont), - bútorok, - mosógépek, - porszívók, - konyhai gépek, - hűtőszekrények, - TV, videó-magnó, - oktatási szakmai eszközök (írásvetítő, interaktív tábla, egyéb szemléltető eszközök, stb.) Járművek forgalmi rendszámmal ellátott közúti személy és áruszállító eszközöket kell ebbe a körbe a GESZ esetében besorolni. A forgalmi rendszám nélküli, intézményen belüli szállítási célokat szolgáló eszközöket a gépek, berendezések és felszerelések között kell kimutatni. Beruházások tárgyi eszköz csoportba azok az eszközök tartoznak, amelyek üzembe helyezése a mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg. Szintén ebben a csoportban kell kimutatni a mérlegben a kis értékű tárgyi eszközök 100 e Ft alatti egyedi beszerzési érték raktári új állományát. Beruházásra adott előlegek beruházásra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának ilyen címen átutalt összeget Tárgyi eszközök és immateriális javak általános értékelési szabályai A tárgyi eszközöket és immateriális javakat a mérlegben a Szt. előírása alapján nettó értékben kell kimutatni, de a kiegészítő mellékletben információt kell adni a bruttó értékről és az elszámolt értékcsökkenésről. Bruttó érték: az eszköz egyedi beszerzési költsége. Beszerzési költség: az a ráfordítás, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható. A beszerzési ár részeit, költségeit az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tételesen tartalmazza. 19

20 Terv szerinti értékcsökkenést: negyedévenként, a negyedév utolsó napján állományban lévő eszközök után az éves szintű leírási kulcsok alapján, a tényleges használatnak megfelelően számított összegben kell elszámolni a Ø-ra leírható mértékig. Terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni lopáskár esetén, olyan mértékű rongálódás esetén mely az eszközt használhatatlanná teszi, műszakilag javíthatatlanná válik. Nem számolható el értékcsökkenés: o földterület, telek telkesítés, o erdő, o üzembe nem helyezett beruházásra, o O-ra leirt eszköz értéke után. o Képzőművészeti alkotásra. Nettó érték: a bruttó érték és az elszámolt értékcsökkenés különbözete. Értékhelyesbítés: Szabályozását az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza. A részletesebb értékelési szabályokat, eljárásokat az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza Immateriális javak, és a tárgyi eszközök üzembe helyezésének dokumentálása Mind a saját előállítású, mind a külső szállítótól beszerzett immateriális jószág és tárgyi eszközök üzembe helyezéséről üzembe helyezési okmányt kell kiállítani. Az üzembe helyezési okmánynak a következő adatokat kell tartalmaznia: Nyilvántartás éve, eszköz megnevezése és azonosító száma, Iktatószám, Üzembe helyezési okmány kelte, száma Állományba-vételi bizonylat száma, A beruházás megvalósításának módja, Az eszköz üzembe helyezésének helye, Az üzembe helyezés időpontja Az üzembe helyezésért felelős személyek neve, aláírása. Az üzembe helyezés megtörténtének dokumentálásáért a Számviteli osztály a felelős Tárgyi eszközökre és immateriális javakra vonatkozó általános könyvviteli előírások: Az ebbe a körbe tartozó eszközök állományának és állományváltozásainak nyilvántartásánál a pénzforgalmi szemléletű elszámolásoknál kettős követelménynek kell eleget tenni: - be kell mutatni a tárgyévi ún. felhalmozási kiadások alakulását, - a vagyoni változást a pénzforgalmi teljesítéssel egyidejűleg kell rögzíteni. 20

21 Ezt a feladatot a kettős könyvvitel rendszerében különböző rendeltetésű számlák alkalmazásával kell megoldani. Ilyen számlák: - állományi számlák, a bruttó érték kimutatására - értékcsökkenési számlák, az elszámolt értékcsökkenés állományának kimutatására - vásárlási, létesítési számlák, a beruházások kimutatására, - előirányzati számlák, - folyamatban lévő beruházások állományi számla, - előleg állományi számla. A GESZ főkönyvi könyvelésében a tárgyi eszközök és immateriális javak esetében a kormányrendelet szerinti Önkormányzathoz tartozó intézményekre vonatkozó számlatükör alapján jelölte ki az 1. Számlaosztály számláit. A kijelölt főkönyvi számlák elnevezése minden esetben tükrözi az elszámoláshoz szükséges tartalmat, így további kiegészítés ehhez a részhez nem szükséges. Állományváltozások a GESZ esetében: Növekedések Csökkenések - beruházások és felújítások - selejtezés - leltári többlet - leltári hiány - térítésmentes átvétel - térítésmentes átadás - ajándék, hagyaték, - alapítás, átszervezés - alapítás, átszervezés - értékesítés - értékcsökkenés Beruházás: a tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése, létesítése, a beszerzett eszközök üzembe helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig végzett tevékenység, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez egyidejűleg hozzákapcsolható. Beruházás a meglévő tárgyi eszközök bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartalmának, teljesítőképességének növelését eredményező tevékenység, a hozzá kapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt. A GESZ esetében megkülönböztetendők - kivitelezés szerint: = idegen kivitelezésű beruházás = saját kivitelezésű beruházás - források szerint: = költségvetési előirányzat terhére megvalósított beruházás, = pénzmaradvány terhére megvalósított beruházás, = beruházás célú pályázati források 21

22 - statisztikai szempontból: = nemzetgazdasági beruházás, = üzemgazdasági beruházás - használatbevétel időpontja szerint: = azonnal használatba vehető = folyamatos beruházás Felújítás: Az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége teljesen visszaáll. Felújítás a korszerűsítés is, ha a korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával, vagy kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát növelik. Tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott, amely elhasználódottság a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti. Nem felújítás az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése függetlenül a költségek nagyságától. A felújítási tevékenység értékével az adott eszköz értékét növelni kell. A GESZ épület és építmény felújítási munkákat nem végeztet, ezt a feladatot a Polgármesteri Hivatal, illetve a Közszolgáltató Zrt. látja el. Selejtezés : - A GESZ és az intézmények évente egyszer, legkésőbb december 1.-ig kötelesek selejtezni a használhatatlanná vált eszközeiket. Ezt a feladatot a Felesleges Vagyontárgyak Hasznosításának és Selejtezésének Szabályzata előírásai alapján kötelesek elvégezni. - A főkönyvi könyvelésben a selejtezési jegyzőkönyv alapján kell az eszközök értékét kivezetni a nyilvántartásból. Térítésmentes átadás - Az átadásra kerülő eszköz értékét mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásból ki kell vezetni. Az átadással egyidejűleg a GESZ-nek áfa fizetési kötelezettsége akkor keletkezik, ha az átadott eszköz után általános forgalmi adó levonási jog illette meg. Hiány - A leltári hiány összegét a Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat -ban foglaltak szerint leltározási jegyzőkönyvben is fel kell sorolni. A hiány törlésére kizárólag az intézményvezető írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. Értékesítés Az ingatlanok értékesítését kizárólag a XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének engedélyével lehet végrehajtani a mindenkori vonatkozó ÖK. rendelet értelmében. Az egyéb tárgyi eszközök értékesítését a GESZ esetében a GESZ igazgatójának engedélyével, az önállóan működő intézmények esetében az adott szervezet vezetőjének engedélyével lehet lebonyolítani. 22

23 Analitikus nyilvántartások A kormányrendelet előírása szerint a tárgyi eszközöket értékben és összevontan a főkönyvi könyvelésben egyedileg, mennyiségben és értékben, az analitikus nyilvántartásban kell kimutatni. Ez az előírás a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden tárgyi eszközről külön egyedi nyilvántartást kell vezetni. A GESZ tárgyi eszközeinek és immateriális javairól analitikus nyilvántartási rendszerét a 4. számú melléklet tartalmazza Számlaosztály - készletek, követelések A 2. számlaosztály a mérlegben készletként kimutatandó forgóeszközök, a követelések számláit foglalja magában Készletek Készletek csoportosítása: - Beszerzés, hozzájutás szempontjából = Vásárolt készletek = Saját termelésű készletek. Vásárolt készletek lehetnek: = anyagok - melyek általában egyszeri használatbavétel során elvesztik eredeti formájukat, átalakulnak, így megsemmisülnek. A GESZ és intézményei vonatkozásában a bölcsődéknél és a Frim Jakab Szociális Intézménynél élelmiszer raktárak működnek, így jellemző vásárolt készlet az élelmiszer. = áruk - GESZ-nél nem fordul elő, = betétdíjas göngyölegek - olyan többször felhasználható csomagoló eszköz, amely az anyagot, árut a szállítás közben, rongálódástól megóvja és erre a szállítónak visszavételi kötelezettsége van. = alvállalkozói teljesítmény - GESZ-nél nem fordul elő. Saját előállítási készletekkel kapcsolatban a jelen számlarendben külön szabályozás nem szükséges, mivel ilyen készletek a GESZ elszámolásaiban nem jelennek meg. - Az alaptevékenységhez való viszony szerint = Szakmai anyagok - olyan anyagok, amelyek az államháztartás szervezete rendeltetésszerű működéséhez, az alaptevékenységi feladat ellátásához nélkülözhetetlenek. 23

24 = Üzemeltetési célú anyagok, melyek az államháztartás szervezete működési, üzemeltetési feltételeinek a biztosítására szolgálnak, az alaptevékenységi feladatok ellátásának megteremtéséhez járulnak hozzá. = jóléti és kulturális készletek. A kormányrendelet az anyagok nyilvántartására eltérő szabályozást tartalmaz attól függően, hogy az adott intézmény rendelkezik-e raktárral vagy sem. A raktárral nem rendelkező államháztartás szervezete a beszerzett anyagot azonnal kiadja munkahelyre: - ezzel egyidejűleg - igazoltatni kell a felhasználásra történő átvételt, - a még fel nem használt készletekről csak mennyiségi nyilvántartást kell vezetni. A raktárral rendelkező államháztartás szervezete olyan részletező analitikus nyilvántartást vezet, amelyből mind mennyiségi, mind az értékadatok megállapíthatóak. A munkahelyi készleteknél az értékvesztést és visszaírást nem alkalmazzuk, mert csak a feladatellátáshoz szükséges mennyiséget tároljuk. A munkahelyi készletek a műszaki felszereltségnek megfelelően biztosítják a működést A készletekkel kapcsolatos főkönyvi könyvelési szabályok: A raktári készletekkel kapcsolatos állományváltozásokat évközben mennyiségben és értékben az analitikus nyilvántartásban vezetni kell. Negyedévente - negyedévet követő hó 8-ig, - feladás alapján kell az állományváltozást elkészíteni és a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. Év végén a feladást leltárral kell alátámasztani. Az analitikus nyilvántartás vezetéséért és a főkönyvi feladás elkészítésért a Számviteli osztály a felelős. A készletekkel kapcsolatos analitikus nyilvántartások rendjét a 4. számú melléklet tartalmazza Követelések Követelések - a forgóeszközök azon csoportja, amely az államháztartás szervezete kintlévőségeit foglalja magában. Követelések csoportosíthatók: - adósok - ebben a körben kell nyilvántartani az államháztartás szervezetét megillető, jogszabály által előirt követelést. Ebbe a körbe tartoznak például az ellátási díjak, alkalmazotti térítések, - vevők az államháztartás szervezeteinek olyan követelései tartoznak ebbe a csoportba, amely követelések alapja a vevőkkel kötött megállapodás, illetve azok megrendelése szerinti teljesítés. A követelés előírásoknak elengedhetetlen kelléke a teljesítésnek a vevő általi igazolása. 24

25 - munkavállalókkal szembeni különféle követelések - melyek akkor keletkeznek, ha a dolgozó kárt okoz, leltárhiányért felelősség terheli stb. - rövid lejáratú kölcsönök - a GESZ gazdálkodásában jelenleg ez az elszámolás nem jelenhet meg. - egyéb követelések - az előzőekbe nem tartozó követelések A követelések főkönyvi könyvelésben történő elszámolásának szabályai: - év közben a követelésekkel kapcsolatos változásokat az analitikus nyilvántartásban rögzíteni kell, negyedévente - negyedévet követő hó 8-ig, felelős Pénzügyi osztály - feladás alapján kell az állományváltozást elkészíteni és a főkönyvi könyvelésben rögzíteni. Év végén a feladást leltárral kell alátámasztani. - az év végi követelés állományt a mérlegben általános forgalmi adóval növelt összegben szabad kimutatni, - a mérlegben csak a másik fél által elismert követelés mutatható ki, ennek érdekében egyeztető levelek kibocsátása szükséges. A követelések analitikus nyilvántartásával kapcsolatos szabályokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A követelések értékvesztésként való elszámolásának szabályait az Eszközök és Források Értékelési Szabályzata tartalmazza számlaosztály - Pénzügyi elszámolások A számlaosztály a pénztárak és a költségvetési bankszámlák, elszámolási számlák, idegen pénzeszközök, végleges pénzeszköz-átadások és az egyéb aktív pénzügyi elszámolások számláit tartalmazza. A GESZ esetében a következő témakörökkel kell ennél a számlaosztálynál foglalkozni: - Pénztár, - Költségvetési bankszámlák, - Előirányzat - elszámolási számla, - Végleges pénzeszköz átadások, - Egyéb aktív pénzügyi elszámolások. Pénztár számlacsoportban a készpénzforgalmat kell kimutatni. A GESZ és az önállóan működő intézményeink külön-külön rendelkeznek házi pénztárral, mellyel kapcsolatos részletes eljárási rendet a Pénzkezelési szabályzat, az analitikus nyilvántartások rendszerét a 4. számú melléklet tartalmazza. A házi pénztárak központi helye a GESZ székhelye, telephelye. Költségvetési bankszámlákon kell elszámolni az államháztartás szervezete összes bevételét és kiadását. Az államháztartás szervezete, így a GESZ és intézményei is rendelkeznek különkülön költségvetési bankszámlákkal. Emellett különböző alszámlákat nyithatnak, például 25

26 pályázatok elszámolására. tartalmazza. A fő költségvetési bankszámlákat az 1. számú melléklet A költségvetési bankszámlával kapcsolatos részletes szabályokat a Pénzkezelési Szabályzat, az analitikus nyilvántartásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Előirányzat elszámolási számlák A számlán kell a kiadási és bevételi előirányzatokat, mind a közgazdasági, mind funkcionális osztályozás szerint nyilvántartásba venni. Az előirányzatokat az elemi költségvetésből kiindulva év közben minden előirányzat módosítási intézkedés esetén rögzíteni kell. Az előirányzatokkal kapcsolatos analitikus nyilvántartásokat a 4. számú melléklet tartalmazza. Végleges pénzeszköz átadások számlacsoportot a ténylegesen, ilyen jogcímen megjelenő kiadások könyveléséhez kell megnyitni. A végleges pénzeszköz-átadás ellenszolgáltatás nélküli átadás. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások - azok a tényleges kiadások, amelyek az adott beszámolási időszakban nem számolhatók el kiadásként véglegesen a költségvetési előirányzat terhére. Ezeket a kiadásokat nem szabad a költségvetési szerv alaptevékenysége eredményének megállapításánál figyelembe venni. Csoportosítása: - költségvetési = függő, = átfutó, = kiegyenlítő. A költségvetési egyéb aktív pénzügyi elszámolások közé azok a függő, átfutó és kiegyenlítő tételek tartoznak, amelyeket a költségvetési bankszámláinkról, pénztárból kerülnek teljesítésre. Függő kiadások - ebbe a csoportba olyan tételeket kell besorolni, amelyekről a felmerüléskor még nem lehet megállapítani, hogy azokat milyen ellenszámlával szemben kell nyilvántartásba venni, vagy nem az adott évet terhelik. Ilyen esetek lehetnek: = a kifizetés pillanatában a végleges jogcímen nem kerülhet elszámolásra azonosítási feltételek hiánya miatt, = december hónapra járó, december hónapban történő munkabér kifizetése, = téves átutalás. Átfutó kiadások - ebbe a csoportba olyan tételeket lehet besorolni, amelyek a költségvetési szerveknél átmeneti és időlegesen megjelenő kiadások. Ilyenek lehetnek: = illetményekkel kapcsolatos elszámolások, = bérleti szerződésekhez kötődő kiszámlázott energia és közmű költségekkel kapcsolatos elszámolások, 26

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika 2012. 1 Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás

Részletesebben

ANALTIKUS NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS KAPCSOLATA

ANALTIKUS NYILVÁNTARTÁSOK ÉS A FŐKÖNYVI KÖNYVELÉS KAPCSOLATA Ikt.sz.: 47103/2012. Ikt.k.: 2012.10.11. SZÁMVITELI POLITIKA 4. SZÁMÚ MELLÉKLET BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. ANALTIKUS NYILVÁNTARTÁSOK

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZATA DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA A 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(25) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 46-2013/2014.(2014.04.01) számú határozatával elfogadva Hatályos: 2014.április 2. napjától 2.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA SZÁMVITELI POLITIKA (Elfogadva a Szenátus 157/2015. (XII.09.) sz. határozatával) 2015. 2 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 4 1. A számviteli politika jogforrásai... 4 2. A szabályzat

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról

A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Kancellárjának K/4/2015. (VIII.17) számú határozata a Számviteli politika elfogadásáról 1. A Semmelweis Egyetem Kancellárja elfogadta a Számviteli politikáról szóló szabályzatot. 2.

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. Iktatószám: Önköltség-számítási szabályzat Készült: 2011. január 1. Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Ikt.sz.: 12/46301/2012. Ikt.k.: 2012.08.08. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Borgulya

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata)

(2007. évben kidolgozott változat, 2011. évben felülvizsgált, egységes szerkezetbe foglalt változata) ELFOGADOTT VÁLTOZAT! (2011.06.30.) 2011. ÉVBEN ELFOGADOTT VÁLTOZTATÁSOK: VASTAG BETŐVEL KIEMELVE! PILIS, 2011. JÚNIUS 30. DR. CSIKI GÁBOR JEGYZİ Pilis Város Önkormányzatának Számviteli Politikája és Számlarendje

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tiszacsege Város Önkormányzata K I V O N A T Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 10/2013.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT: Tiszacsege

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2015. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2014 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Ügyiratszám: 639-8/2014. GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Költségvetési szervek részére Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal GAZDASÁGI SZERVEZET Ü G Y R E N D J E A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal gazdasági

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2014. év január hó 1. naptól Jóváhagyta:.. Vantara

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA

Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA 2014 SZÁMVITELI POLITIKA A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban Szt.)foglaltak, illetve a végrehajtására kiadott az államháztartás

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ NYÍRSÉGI SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI KIEMELTEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Cégjegyzékszám: 15-09-072924 Statisztikai számjel: 14380549-8532-599-15 2008. ÉVZÁRÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE

2013. 01. 01 2013. 12. 31. KIEGÉSZITŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 20685276 6920 117 04 Cégjegyzék száma: 04-06-006156 Vállalkozás megnevezése: Vállalkozás címe, telefonszáma: OROS-KONTO Számviteli és Könyvelő Betéti Társaság 5900 Orosháza, Huba

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Békés Város Polgármesteri Hivatala Gazdasági Ügyrendjének elfogadása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Véleményező Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottsága 2008. szeptember 30-i ülésére Szám: 156/2008. Tárgy: Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága Szervezeti Működési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda. 2014. éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 2014. éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Azonosító adatok Az Iroda neve, székhelye: Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda 1055 Budapest,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2015. január 1-jétől BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT

SZÁMVITELI POLITIKA. Érvényes: 2015. január 1-jétől BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT BV. HOLDING VÁLLALATCSOPORT SZÁMVITELI POLITIKA Érvényes: 2015. január 1-jétől 8/2015. (05.12.) számú uralkodó tagi határozat A Bv. Holding elismert vállalatcsoport létrehozásáról, az uralkodó tag irányítási,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról OptiJus Opten Kft. I. 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról A 2012.3.31. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Számlarend Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola Cegléd Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző 2014 Hatályos: 2014. július 01-től Jóváhagyta: Szabóné Danicskó Erzsébet igazgató I. Bevezetés A 2000. évi C. számviteli törvény 178. (1) a) pontja és

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014

Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ikt. sz.: ÜGYREND 2014 Ü G Y R E N D A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ gazdasági szervezetének feladatait az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS

Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest TÖRTÉNŐ FIZETÉS ÉS AZ E-SZÁMLÁZÁS Könyvelői Klub 2013. március 26. Budapest Konzultáns: Kisgyörgy Ilona közgazdász; okl. adószakértő; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló HÁZIPÉNZTÁR, ZÁRÓÁLLOMÁNY SZABÁLYOZÁSÁNAK VÁLTOZÁSAI; AZ ELEKTRONIKUS

Részletesebben

Nyilvánosságra hozatal

Nyilvánosságra hozatal Nyilvánosságra hozatal Az Alsónémedi és Vidéke Takarékszövetkezet a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. Törvény 137/A. 6. - a, és a Hitelintézetek nyilvánosságra hozatali

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat

Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat Vépi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat A Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. tv. 84. valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. alapján

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ING Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2012. december 31. Tartalomjegyzék I. A CÉG ÉS A CÉGVEZETÉS... 4 II. KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOK, EGYÉB ÉRDEKELTSÉGEK... 5 II.1. ING Pénzügyi

Részletesebben

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16.

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16. LOGO CLIENT Befektetési alapok könyvvizsgálata 2012. október 16.. Befektetési alapok és alapkezelők legfontosabb adatai Megnevezés 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 03. 31. 2012. 06. 30.

Részletesebben

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1.

9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok. 1. 9826 Jelentés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzéséről 1. sz. füzet Összefoglaló és javaslatok TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés 2. Összefoglaló megállapítások 3. Javaslatok

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2011. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től

POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET. GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től POLGÁRMESTERI HIVATAL ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSI ÜGYREND Érvényes: 2010.01.01.-től Ü G Y R E N D A Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezetének feladatait az államháztartásról

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2005. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

I. A rendelet célja és hatálya

I. A rendelet célja és hatálya Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonáról és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben