JELENTÉS a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2002. Témaszám: 623 Vizsgálat-azonosító szám: V0030 Az ellenőrzést felügyelte: dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Elek János főigazgató helyettes Az ellenőrzést vezette: dr. Szávai Tamás osztályvezető Az összefoglaló jelentést készítette: dr. Faragóné Tóth Mária számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Faragóné Tóth Mária számvevő tanácsos Tóth István tanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe A Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése A Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése A Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése A Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzése sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 6 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók ellenőrzése A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A és évi beszámolók Bevételek Kiadások A és évi beszámolókat megalapozó könyvvezetés A könyvvezetés szabályozottsága és gyakorlata Az analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások Eszköznyilvántartás A készpénzforgalom nyilvántartása Elszámolásra kiadott előlegek Szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása Szállítók és vevők Bizonylati elv és a bizonylati fegyelem Személyi jellegű kifizetések Külföldi kiküldetések Gépjármű üzemeltetés Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Párt bevételszerző gazdálkodó tevékenysége A Párt gazdálkodásának belső ellenőrzése Az előző ellenőrzés megállapításaira tett intézkedések 22 1

4 MELLÉKLETEK 1. sz. melléklet: A Munkáspárt évi pénzügyi beszámolója 2. sz. melléklet: A Munkáspárt évi pénzügyi beszámolója 2

5 BEVEZETÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Párt párttörvény Szt. Szja. törvény ÁSZ KB KOB PEB EHO Munkáspárt A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. tv. A számvitelről szóló évi XVIII. tv. és a január 1-jétől helyébe lépő évi C. tv. A személyi jövedelemadóról szóló évi CXVI. tv. Állami Számvevőszék Központi Bizottság Koordinációs Bizottság Pénzügyi Ellenőrző Bizottság Egészségügyi hozzájárulás 3

6 BEVEZETÉS 4

7 BEVEZETÉS JELENTÉS a Munkáspárt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 5. -a és a 16. (2) bekezdése, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló - többször módosított évi XXXIII. tv. (továbbiakban: párttörvény) 10. (1) bekezdése alapján a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) jogosult. E törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési tervének megfelelőn vizsgálta a Munkáspárt (továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a Párt által készített és a Magyar Közlönyben közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a számvitelről szóló - többször módosított évi XVIIII. tv. és a helyébe lépő évi C. tv. (a továbbiakban: Szt.) és az egyéb jogszabályi rendelkezéseket és belső előírásokat; a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, nem fogadott-e el tiltott vagyoni hozzájárulást, illetőleg adományt. A jelentés megállapításai a Párt országos központjában működő Központi Bizottságnál (a továbbiakban: KB) rendelkezésre bocsátott iratok, dokumentumok, nyilvántartások, bizonylatok tanulmányozásával megvalósított ellenőrzésen alapulnak. Az ellenőrzés körülményeit illetően rögzíteni szükséges, hogy: a párttörvény 1. sz. melléklete szerinti beszámoló-mintához magyarázatot, kitöltési útmutatót nem készítettek a jogalkotók, így ennek kitöltése pártonként kialakított Számviteli Politikájuknak megfelelően eltérő lehet, a beszámoló-minta a számviteli törvény rendelkezéseivel nem harmonizál, nem felel meg sem a mérleg, sem az eredmény-kimutatás követelményeinek. 5

8 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Párt az előző évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját mindkét vizsgált évben néhány nappal a párttörvényben előírt határidő után, a párttörvény 1. sz. mellékletében meghatározott minta szerint tette közzé a Magyar Közlönyben. A Párt által közzétett beszámolók egyik évben sem a valóságnak megfelelően és nem teljes körűen tartalmazták a bevételeket és kiadásokat. A évi beszámoló mintegy 4946 ezer Ft-tal, a évi beszámoló 6731 ezer Ft-tal kevesebb bevételt tartalmazott a ténylegesnél. Emellett az állami támogatás kivételével az egyes bevételi jogcímeken kimutatott összeg sem a tényleges helyzetet mutatja. A évi beszámoló kiadási oldala is mintegy ezer Ft-tal nagyobb összeget tartalmazott. Az 1992-ben ingyenesen kapott székház értékét ( ezer Ft) indokolatlanul szerepeltették a évi beszámolóban. A évi beszámoló - hibás könyvelés miatt ezer Ft összegű kiadást nem tartalmazott. A Párt a könyvvezetésében és az éves beszámolók összeállítása során megsértette a számviteli törvényben előírt számviteli alapelvek közül a teljesség, a valódiság, a bruttó elszámolás és a tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelveket. A Párt a év során az ÁSZ ellenőrzést követően megszűntette a pártszervezetek önálló jogi személyiségét és áttért a bizonylatok alapján történő egységes, központi könyvvezetésre. A évet azonban még a régi Számlarend szerint könyvelték től új Számviteli Politikát készítettek, mely részét képező részletes Számlarendet nem dolgozták ki. Részben a Számlarend hiánya miatt, részben a pénzforgalmi bizonylatok nem mindig egyértelmű tartalma miatt a könyvvezetés során azonos tartalmú gazdasági eseményeket eltérő főkönyvi számlákra könyvelték, amivel megsértették a következetesség számviteli alapelvét. A évi főkönyvi zárás és a évi nyitás során a záró és nyitó tételei több főkönyvi számla esetében eltértek egymástól. Az eltéréseket előzetesen nem egyeztették, és könyvvitelileg nem rendezték. Ezzel megsértették a folytonosság számviteli alapelvét. A könyvvezetési rendszer megváltoztatásával együtt nem gondoskodtak arról, hogy a Párt valamennyi gazdasági eseményének bizonylata könyvelésre kerüljön, ezért nem minden gazdasági eseményt rögzítettek a főkönyvi számlákon. A megjelentetett beszámolókból részben vagy egészben kimaradtak alapszervezetek. Ezzel megsértették a teljesség számviteli alapelvét. A évi könyvelés során mintegy 340 ezer Ft összegű bevételt nem a bevételek között, hanem a költségszámlákon, mint költségcsökkentő tételt könyveltek el, megsértve ezzel a bruttó elszámolás számviteli alapelvét. 6

9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK évben 144 ezer Ft; évben 287 ezer Ft értékben hibásan az adomány bevételek közé könyvelték az ingatlanhasználattal összefüggő költségtérítés jellegű, illetve rendezvényi bevételt. Ezzel megsértették a tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelvet. Az analitikus nyilvántartások vezetésének rendjét és azok körét a Párt Számviteli Politikájában, illetve azok mellékletében megfelelően szabályozták. A tárgyi eszközök egyedi nyilvántartó kartonjairól továbbra is hiányoznak a nagy értékű tárgyi eszközök egyedi azonosító adatai. A tárgyi eszközök után a Párt nem számolt el értékcsökkenést. A készpénzforgalom nyilvántartása során a központban betartották az előírásokat, a helyi szervezeteknél és a Koordinációs Bizottságoknál (a továbbiakban: KOB) azonban az esetek 30%-ában a pénzügyi eseményeket nem a számviteli törvény előírásának megfelelő időben megtörténtükkel egy időben - rögzítették a pénztárjelentésekben. A szervezetek közötti pénzmozgás esetén a pénz bevételezése előbb történt meg, mint ahogy azt kiadásba helyezték. A KOB-ok pénztári bevételezéseinek alapbizonylati alátámasztottsága az esetek 30%-ában hiányos, ami nem tette lehetővé a gazdasági események valóságnak megfelelő könyvelését. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pénztárnál nem volt megfelelően dokumentált az elszámolási előleg elszámolása. A 25 ezer Ft elszámolási előleget közvetlenül kiadásként könyvelték le. A Párt tulajdonában álló gépkocsik használatával összefüggő menetlevelek és a belföldi kiküldetési rendelvények vezetése nem felelt meg a személyi jövedelemadóról szóló törvény előírásainak, így nem állapítható meg, hogy az igénybevétel valóban a Párt érdekében történt-e, illetve, hogy valós teljesítményt számoltak-e el. Az adóbevallással, adófizetéssel és járulékfizetéssel kapcsolatos kötelezettségét a Párt a vizsgált időszakban teljesítette. A Párt a korábbi ÁSZ vizsgálat felhívása alapján 2000-ben önellenőrzést végzett, és az években bizonylati hiányosságok miatt személyi jellegű juttatásnak minősülő kiadás után 471 ezer Ft összegű személyi jövedelemadót befizetett. A Párt elnökének nyilatkozata szerint a Párt a vizsgált években a párttörvény által tiltott pénzforrásokat nem fogadott el, jogszabályba ütköző gazdálkodó tevékenységet nem végzett, nem engedélyezett módon gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, értékpapírt nem vásárolt. A vizsgálat a nyilatkozattól eltérő tényt állapított meg, mivel részben a párttörvényben engedélyezett, részben nem engedélyezett gazdálkodó tevékenységet is végzett. A tiltott gazdálkodásból a Pártnak 262 ezer Ft bevétele származott. A Párt belső ellenőrző szervei és a folyamatba épített ellenőrzés nem működtek megfelelően, a gazdálkodási, bizonylati és könyvelési hiányosságokat nem tárták fel. 7

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Párt vezetése az előző ÁSZ vizsgálat felhívása alapján intézkedéseket tett a törvényes állapot helyreállítására. Az intézkedések azonban nem vezettek megfelelő eredményre. A teljes körű és zárt számviteli nyilvántartási rend nem valósult meg, a bizonylati fegyelem a szükséges mértékig nem javult, így a könyvviteli nyilvántartások a teljes körű és valós beszámoló készítésének feltételeit nem biztosították. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett felhívom: a Párt elnökét 1. Újra készíttesse el és a Magyar Közlönyben jelentesse meg a Párt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót. 2. Intézkedjen a Számlarend elkészítésére és annak gyakorlatban történő használatára. 3. Intézkedjen annak érdekében, hogy a könyvelés alapjául szolgáló bizonylatokon a gazdasági eseményeket olyan módon tüntessék fel, hogy az alapján a valódiságnak megfelelő könyvvezetésre legyen lehetőség. 4. Rendeljen el belső vizsgálatot a szervezeten belüli pénzmozgásokkal kapcsolatos nyilvántartások egyeztetésére. Az egyeztetés eredménye alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. 5. Intézkedjen az Szt. előírásainak megfelelő bizonylati fegyelem kialakítására. 6. Tartassa be a számviteli alapelvek érvényesülését a beszámolók összeállításakor. 7. A Párt tulajdonában nem álló ingatlanok hasznosításából eredő jogtalan gazdálkodó tevékenységét szüntesse meg. A jogtalan gazdálkodásból származó 262 ezer Ft bevételt a felhívás közzétételét követő 15 napon belül utalja át a központi költségvetésbe. 8. Intézkedjen annak érdekében, hogy a költségtérítés jellegű bevételek kiszámlázása során megállapítható legyen, milyen módon került meghatározásra a fizetendő költségtérítés összege. 9. Intézkedjen annak érdekében, hogy a gépjármű menetlevelek, illetve a belföldi kiküldetési rendelvények vezetése feleljen meg a törvényi követelményeknek. 10. Gondoskodjon olyan folyamatba épített és belső ellenőrzési rendszer kialakításáról és működtetéséről, amely biztosíthatja a jelentésben megállapított hiányosságok folyamatos feltárását és a szükséges intézkedések megtételét. 11. Intézkedjen annak érdekében, hogy a befektetett tárgyi eszközök után a jogszabályoknak megfelelően számoljanak el értékcsökkenést. 12. Intézkedjen a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KOB pénztár helytelenül könyvelt és bizonylatolt 25 ezer Ft elszámolási előleg rendezéséről. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK a Kormánynak Kezdeményezze a korábbi pártvizsgálatok alapján tett jelzésekre is figyelemmel azon, a pártok számviteli nyilvántartási és beszámolási rendszerét érintő ellentmondások feloldását, amelyek a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény, valamint a január 1. napjától hatályos új számviteli törvény között továbbra is fennállnak. a pénzügyminiszternek A Párttörvény 4. (4) bekezdése utolsó mondata értelmében a Párt költségvetési támogatását a meg nem engedett gazdálkodásból származó 262 ezer Ft összeggel csökkentse. 9

12 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMOLÓK ELLENŐRZÉSE 1.1. A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A Párt a évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját a Magyar Közlöny évi 51. számában május 4-én tette közzé, a évi gazdálkodásról szóló beszámolót a Magyar Közlöny évi 56. számában május 3-án, a párttörvény 9. (1) bekezdésében előírt határidő, azaz április 30. után, a törvény 1. sz. mellékletében meghatározott formában hozta nyilvánosságra (1. és 2. sz. mellékletek). A Párt gazdálkodási szintjei: az alapszervezetek, a városi és megyei KOB-ok, valamint a fővárosi kerületi KOB-ok és a KB. A közzétett beszámolók a területi egységek adatainak központi könyvelése alapján készültek. A Párt az előző ÁSZ jelentésben tett törvényességi felhívás ellenére sem rendelkezik az Szt.-ben előírtaknak megfelelő olyan Számlatükörrel és Számlarenddel, egyéb belső utasításokkal, amelyek megbízható módon rögzítenék a beszámoló összeállításának módszerét, a gazdálkodás szabályait. Az január 1-jétől hatályos és évben is alkalmazott Számviteli Politika és Számlarend -ben többnyire az Szt. általános előírásait ismételték. Nem rögzítették a Párt - mint gazdálkodó szervezet - adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő sajátosságokat. A évtől hatályos új Számviteli Politikához a Számlarendet nem készítették el. A Párt gazdálkodása a KB által elfogadott éves pénzügyi tervben, valamint a Szervezeti Szabályzatban rögzített módon decentralizáltan folyt. A gazdasági események, a gazdálkodás egészének számbavétele centralizáltan, a KB szintjén történt. A Párt szervezetei bevételeikkel önálló gazdálkodást folytattak, bevételeikről és kiadásaikról analitikus nyilvántartást vezettek. A főkönyvi könyvelés a központban 2000-ben létrehozott főkönyvelőségen történt. A főkönyvelőségen valamennyi önálló pénzkezelő helyként működő szervezeti egység részére önálló pénztári és banki számlát nyitottak. A könyvelés során a pénztári és banki forgalmat pénzkezelő helyenként, a bevételeket és a kiadásokat a fővárosi és a megyei szervezetek részére összevontan, a bizonylatok alapján könyvelték. 10

13 Az éves beszámolók sem részleteikben, sem főösszegükben nem bizonyultak valósnak, mert: A bevételeknél a vizsgálat által feltárt évi (4946 ezer Ft) negatív irányú eltérés a bevételek 5,31%-a, a évi (6911 ezer Ft) negatív irányú eltérés a bevételek 6,74%-a, a (180 ezer Ft) pozitív irányú eltérés 0,17%-a a bevételeknek, melyek mindkét évben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának minősülnek. A kiadásoknál a vizsgálat által feltárt évi pozitív irányú eltérés ( ezer Ft) lényeges szintű, a kiadásoknak 54,67%-a volt. A könyvvezetés és az éves beszámolók összeállítása során megsértették az Szt.- ben előírt számviteli alapelvek közül a teljesség, a valódiság, a bruttó elszámolás és a tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelveket: a teljesség elvét, mivel a beszámolók 3 pártszervezet nem teljes körű bizonylat leadása, valamint téves könyvelések miatt évben 4946 ezer Ft értékű bevételt, évben 6911 ezer Ft értékű bevételt és 475 ezer Ft értékű kiadást nem tartalmaztak, a valódiság elvét, mert évben az orosházi KOB 8500 Ft értékű bevételét és 74 ezer Ft értékű kiadását kétszer könyvelték le, és a beszámoló is kétszer tartalmazta, a bruttó elszámolás elvét, mert évben 75 ezer Ft alapítványoktól származó bevétellel, évben 265 ezer Ft összegű egyéb bevétellel a kiadásokat csökkentették, a tartalom elsődlegessége a formában szemben elvét, mert 263 ezer Ft összeget magánszemélyek adományai között mutattak ki, melyeket a bizonylatok tartalma alapján a gazdálkodó tevékenység bevételei között kellett volna a beszámolókban szerepeltetni A és évi beszámolók A Párt az éves beszámolókat a Központi Bizottság, a fővárosi pártszervezetek és a megyei pártszervezetek pénztár- és bankforgalmáról készült tételes könyvelések összesítése alapján készítette el. A beszámolókban a bevételek és a kiadások nem a tényleges állapotot mutatták Bevételek A beszámolók Tagdíj bevételek sorain közölt összegek (2000. évben ezer Ft, évben ezer Ft) megegyeztek a beszámoló alapjául szolgált főkönyvi könyvelésben szereplő összeggel. A főkönyvi számlákon szereplő összegek azonban egyik évben sem a tényleges tagdíj bevételt tartalmazták. A évi beszámolóban szereplő ( ezer Ft) tagdíj bevétel a nem teljes körű könyvelés, valamint a halmozódások kiszűrésére használt számla téves könyvelései miatt - az ÁSZ vizsgálat által feltártan - legalább 1257 ezer Ft-tal 11

14 kevesebb a tényleges tagdíj bevételnél. További 86 ezer Ft tagdíj tévedésből a magánszemélyek adományai között szerepel a beszámolóban. A évi beszámolóban szereplő tagdíj bevétel ( ezer Ft) legalább 3959 ezer Ft-tal kevesebb a ténylegesnél. Az eltérés alapvető oka, hogy a nem teljes körű könyvelés és a halmozódás kiszűrésére használt számla téves könyvelései miatt legalább 4034 ezer Ft tagdíj bevételt nem könyveltek. A tagdíj bevétel további módosulását okozza, hogy 180 ezer Ft összegű banki készpénz felvételt tévesen a tagdíj bevétel főkönyvi számlára könyveltek, míg 105 ezer Ft összegű banki pénzfeladást tévesen tagdíj bevételt csökkentő tételként könyveltek. A központi költségvetésből származó támogatást a Párt mindkét vizsgált évben a könyveléssel és a tényleges állapottal egyező összegben mutatta ki. Az egyéb hozzájárulások, adományok jogcímen megszerzett bevételek közzétett összege évben 5636 ezer Ft, évben 8921 ezer Ft. A közzétett összeg mindkét évben megegyezett a beszámoló alapjául szolgáló megfelelő főkönyvi számlákon szereplő összeggel. Ezek az összegek azonban ahogy azt a Párt által időközben végrehajtott önrevízió is mutatja nem a tényleges állapotot mutatták. A Párt által kapott egyéb hozzájárulások, adományok értéke évben legalább 3305 ezer Ft-tal meghaladta a beszámolóban szerepelő összeget. Ennek okai: hiányzik a magánszemélyek adományából a Párt elnökének nyilatkozatában szereplő özv. Marai Lászlóné hagyatékaként a Párt részére nyújtott támogatás (2349 ezer Ft) értéke, hiányzik a beszámolóból a nem teljes körű könyvelésből és a halmozódások téves kiszűréséből adódóan legalább 1305 ezer Ft értékű, magánszemélytől származó adomány, hibásan szerepel a beszámolóban a magánszemélyek adománya között 349 ezer Ft értékű bevétel, amiből 263 ezer Ft-ot az egyéb bevételek között, 86 ezer Ft-ot pedig a tagdíjak között kellett volna kimutatni. Nem a tényleges állapotnak megfelelően szerepelt a évi beszámolóban a jogi személyektől és a jogi személynek nem minősülő gazdasági társasságoktól származó adományok értéke. A főkönyvi könyvelésben ugyanis 129 ezer Ft értékű, jogi személyektől származó adományt, a jogi személynek nem minősülő gazdasági társaságoktól származó adományok között mutattak ki és a beszámolóban is így szerepeltették. A Párt által évben kapott egyéb hozzájárulások, adományok értéke 1272 ezer Ft-tal meghaladta a beszámolóban szereplő értéket. Ennek okai az alábbiak: A beszámolóban jogi személyektől származó bevételként szereplő 126 ezer Ft összegből hiányzott a vidéki pártszervezetek által alapítványoktól kapott 75 12

15 ezer Ft támogatás, amit tévesen az alapítványok részére a Párt által nyújtott támogatás csökkenéseként könyveltek, így a bevételek között nem jelent meg; A beszámolóban magánszemélyektől származó adományként szereplő bevételből nem teljes körű könyvelés és az egymás közti pénzmozgások könyvelésére szolgáló számlán történt téves könyvelések eredményeként hiányzott 1484 ezer Ft adomány; A beszámolóban magánszemélyektől származó adományok között szerepelt 287 ezer Ft értékben költségtérítésből származó bevétel, amit az egyéb bevételek között kellett volna szerepeltetni. A beszámolókban egyéb bevételek címen közzétett összeg évben 3718 ezer Ft; évben ezer Ft, amelyek megegyezek a beszámoló alapjául szolgáló főkönyvi könyvelésekben szereplő összegekkel. A fentebb már említett könyvelési okok miatt azonban az egyéb bevételek tényleges értéke mindkét évben meghaladta a beszámolóban szereplő összeget. A évi beszámolóban egyéb bevétel címen szereplő összeg 298 ezer Ft-tal kevesebb, mint a tényleges bevétel. Ebből az összegből 263 ezer Ft-ot tévesen az adományok között mutattak ki, 35 ezer Ft-ot pedig mint párton belüli pénzmozgást könyveltek és ezeket a bevételek között egyáltalán nem szerepeltették. A évi beszámolóban egyéb bevételként szerepeltetett összeg 1500 ezer Fttal kevesebb a ténylegesen befolyt bevételnél. Ebből az összegből 287 ezer Ft-ot tévesen a magánszemélyektől származó adományok között mutattak ki a beszámolóban. 265 ezer Ft összegű bevétel azért nem szerepelt, mert azt - a bruttó elszámolás elvét megsértve kiadáscsökkentő tételként könyvelték, így az a beszámoló kiadási oldalának ilyen összegű csökkenését eredményezte. A fennmaradó 948 ezer Ft összegű bevételt szervezeten belüli pénzmozgásként szerepeltettek, ezért hiányzott a bevételek közül. A évi beszámoló teljes körűségének hiányára utal, hogy a városi pártszervezetek és a KOB-ok pénztári bevételei között közel száz esetben szerepelt olyan bevétel, amely a tagdíj %-ának továbbadásából származott olyan pártszervezettől, amelynek bevételei a főkönyvi könyvelésben egyáltalán nem szerepeltek. Nem állapítható meg az sem, hogy ezeknél a szervezeteknél ténylegesen milyen összegű bevételek keletkeztek. Fentiek alapján a Párt bevételei évben legalább 4946 ezer Ft-tal, évben pedig legalább 6731 ezer Ft-tal meghaladták a beszámolóban szereplő összeget. További hiányosság, hogy a évi beszámoló bevételi oldalának, a 2349 ezer Ft értékű nem pénzbeni adomány értékét nevesítve kellett volna tartalmaznia a Párttörvény előírása szerint Kiadások A Párt összes kiadása a évi beszámolóban ezer Ft, a évi beszámolóban ezer Ft. 13

16 Az eszközbeszerzés címén a beszámolóban évben ezer Ft kiadás jelent meg. A kiadások között szerepelt a Párt által évben magánszemélytől hagyatékként kapott 2349 ezer Ft értékű ingatlannak az értéke, valamint a magyar államtól 1992-ben ingyenesen tulajdonba kapott ezer Ft értékű Baross u. 61. sz. alatti irodaépület forgalmi értéke. Az irodaépület értéke hibásan szerepelt a beszámolóban. A Párt évtől számvitelében elkülönítetten, külön főkönyvi számlákon mutatta ki a működési, valamint a politikai tevékenység kiadásait, bár azok tartalmát szabályzatban nem határozta meg. Mindkét évben ugyanazon tételeket sorolták a működési, illetve politikai kiadások közé. A beszámolóban szereplő kiadások főösszege azonban mindkét évben eltért a tényleges kiadások főösszegétől. Kétszeres könyvelésből adódóan hibásan szerepelt a évi beszámolóban 63 ezer Ft politikai- és 11 ezer Ft működési kiadás. Az orosházi választókerületi KOB első tíz hónapi bizonylatait kétszeresen könyvelték. A évi beszámolóból téves könyvelés miatt hiányzott 340 ezer Ft összegű kiadás. Hiányzott továbbá a évi beszámolóból a késői elszámolásokból adódóan három pártszervezet 135 ezer Ft értékű kiadása. 2. A ÉS ÉVI BESZÁMOLÓKAT MEGALAPOZÓ KÖNYVVEZETÉS Az Állami Számvevőszék korábbi ellenőrzése a Párt könyvvezetési gyakorlatával kapcsolatban negatív megállapításokat tett. Miután a korábbi könyvelési gyakorlat nem biztosította a számviteli alapelvek érvényesülését a Párt megszüntette azt a régi gyakorlatát, hogy az alapszervezetek bizonylatait a megyei és fővárosi koordinációs bizottságok összesítették, és ezeket az összesítetett adatokat szerepeltették a főkönyvben. Az ÁSZ korábbi helyszíni ellenőrzését követően év novembertől a helyi szervezeteket érintő feladatokat újra szabályozták. A Párt KB-ban létrehozott főkönyvelősége a gazdálkodási évet az eredeti alapbizonylatok alapján újrakönyvelte. A helyi szervezetek bevételeit és kiadásait bizonylatonként, tételesen rögzítették. A Párt a évi pártbeszámolót két nap késéssel hozta nyilvánosságra. Az egyes helyi szervezetek elszámolásával kapcsolatos eltéréseket a beszámoló elkészítésének időpontjáig nem rendezték. A rendezetlen tételeket a helyi pénztárak és a régi könyvelés eltéréseit a tisztázásig külön főkönyvi számlán jelentették meg. A hibás, hiányos bizonylatokat a helyi szervezetekkel megpróbálták tisztázni, pótoltatni. Azokat a bizonylatokat, amelyeket a helyi szervezetek nem javítottak, nem pótoltak vagy nem feleltek meg a számviteli törvény előírásainak, az állományon kívüli jövedelem elszámolási számlára könyvelték és a - természetbeni juttatásként - 44%-os személyi jövedelemadót és 11%-os egészségügyi hozzájárulást (a továbbiakban: EHO) befizették utána A könyvvezetés szabályozottsága és gyakorlata A Párt gazdálkodási rendjét a gazdálkodással kapcsolatos 9 db évben elfogadott szabályzatban és utasításban szabályozta. A hivatali gépjármű hiva 14

17 tali használatáról és a saját gépjármű belföldi hivatalos kiküldetés célú igénybevételéről szóló utasításokat január 1-jétől módosították. A Párt január 1-jei hatállyal újra elkészítette Számviteli Politikáját, a Leltárkészítési-, és Selejtezési Szabályzatát. A Párt a évtől hatályos Számviteli Politikához nem készítette el a számlaosztályok tartalmi felépítését, tagolását, az eszköz és forrásszámlák részletes tagolását tartalmazó Számlarendet. Azáltal, hogy azonos jellegű bevételeket, illetve kifizetéseket részben eltérő főkönyvi számlákon könyveltek el, megsértették az Szt. 15. (5) bekezdés szerinti következetesség számviteli alapelvét évben 3238 ezer Ft értékű bevételt, évben 7378 ezer Ft értékű bevételt és 340 ezer Ft értékű kiadást nem a megfelelő főkönyvi számlákon könyvelték el. A Párt kettős könyvvitelt vezetett, és évtől minden önálló szervezetet alapbizonylat alapján a központban könyveltek, továbbá a főkönyvben minden szervezetnek önálló pénztár számlát nyitottak. A helyi pénztárak nyitó differenciáit a főkönyvi könyvelés és a pénztárnapló régi eltéréseit - Párt jelen ellenőrzés időpontjáig teljes körűen nem vizsgálta ki és nem rendezte. A könyvelésben a évi területi pénztárszámlákat nem minden esetben az előző évi könyvelés szerinti záró pénzkészlettel nyitották meg. A pénztárszámlák évi nyitó tétele és évi záró tételei között az alábbi eltérések voltak: A évi zárótételek nem egyeztek meg a évi nyitó tételekkel és az eltéréseket nem dokumentálták (13 esetben Ft értékben). Az előző évi (2000. évi) követel záró egyenleg után évben kivizsgálás dokumentálása nélkül tartozik egyenleggel nyitott a könyvelés (3 eset). Egyik szervezet a pénztári könyvelésnél évben követel 565 Ft-tal zárt, évben 565 Ft tartozik egyenleggel nyitott. A másik szervezetnél a évi záró tétel követelt 2962 Ft, a évi nyitó tétel tartozik 7037 Ft-tal. A harmadik szervezet évi záró követel egyenlege 3034 Ft, a évi nyitó pénztára Ft tartozik egyenleget mutatott. Kilenc szervezet esetében melyek pénztára év végén pénzkészlettel zárt, és évben pénzforgalmi bizonylatokat a könyvelésnek nem küldött a központi könyvelés a évi nyitó pénztári adatokat Ft értékben nem könyvelte. Más esetben ezek helyesen megnyitásra kerültek. A számviteli törvény 15. (6) bekezdése szerint a nyitóadatoknak meg kell egyezniük az előző év megfelelő záró adataival. A párt könyvelésében a évi nyitó és a évi záró adatok között eltérések voltak, ezzel megsértették a folytonosság számviteli alapelvét. A Párt könyvvitele továbbra sem nyújt teljes körű és megbízható tájékoztatást a Párt gazdálkodásának egészéről. A megjelentetett beszámolóból részben vagy egészben kimaradtak alapszervezetek, ezzel megsértették a teljesség számviteli alapelvét. Pl. IX. kerület, I. alapszervezet január-március 15

18 havi teljes forgalma hiányzik a könyvelésből. A IX. ker. V. alapszervezet évi 8934 ezer Ft nyitó egyenlege és a teljes forgalma szintén hiányzik a könyvelésből. Nem valósult meg az Szt ban előirt követelmény, a nem megfelelő bizonylatolás és ellenőrzés hiánya miatt továbbra sem teljes mértékben biztosított a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és ellenőrzés. A évi pénztárforgalmi könyvelések alapján megállapítható, hogy a pártszervezetek pénztáraiból a KOB-ok részére kiadásba helyezett összegek a főkönyvi zárás időpontjáig nem miden esetben érkeztek meg a címzett szervezet pénztáraiba. Ugyanakkor a KOB-ok pénztáraiban a szervezetektől származó bevételként szerepeltettek olyan összegeket, amelyeket a szervezetek pénztáraiból nem helyeztek kiadásba. A fenti ellentmondások tisztázásához a gazdasági vezetés a folyamatba épített ellenőrzés alapján intézkedéseket nem tett. Az évek közötti rendszeres áthúzódó pénzmozgások miatt - a évek gazdálkodás ellenőrzése során - az ÁSZ vizsgálat az ellentmondásokat nem tudta tisztázni Az analitikus nyilvántartások és a bizonylati elv érvényesülése Analitikus nyilvántartások A Párt a vizsgált időszakban Számviteli Politikájában szabályozta a könyvvezetéshez kapcsolódóan - az analitikus nyilvántartások vezetésének rendjét, azok körét. A vizsgált időszakban a Párt országos központjában - a szabályzat szerint - a könyvelést alátámasztó analitikus nyilvántartásokat vezették Eszköznyilvántartás A vizsgált időszakban a tárgyi eszközökről az analitikus nyilvántartást a Párt országos központjában vezették. A Párt a tárgyi eszközökről egyedi nyilvántartó kartont is vezetett. Az egyedi nyilvántartás szerinti tárgyi eszköz beszerzések a könyvelési adatokkal megegyeztek. A év előtt beszerzett tárgyi eszközökről vezetett egyedi nyilvántartó lapok 30%-a továbbra is kiegészítésre szorul, ezeken a tárgyi eszközök lényeges azonosító adatai továbbra sem szerepeltek (pl. a beszerzett gép típusa, a gyártási száma, tartozékai, a leltározási időpontok). Az előző ÁSZ vizsgálatban kifogásolt, a nyilvántartásban nem szereplő ingatlanok értékét felbecsültették és évtől már a könyvelésben és a nyilvántartásban kimutatták. A Párt tulajdonába ingyenesen adott központi székház ingatlan III-IV. emelet ezer Ft, és a hagyatékként örökölt Kiskunlacháza hétvégi ház és udvar ingatlan 2349 ezer Ft értékben szerepelt a nyilvántar 16

19 tásokban. Az ingatlan-nyilvántartások tartalmazták az azonosításhoz szükséges információkat (helyrajzi szám, ingatlan-nyilvántartási szám stb.). A vásárolt gépkocsikról egyedi nyilvántartó kartonokat vezettek. A kartonokon feltüntették a beszerzés dátumát, a gépkocsikra vonatkozó adatokat, a beszerzési árat. A Pártnál a számvitelről szóló többször módosított évi XVIII. tv ai, és a évi C. tv ai szerinti értékcsökkenést nem számoltak el. A Párt december 31-i fordulónappal a műszaki berendezéseket, gépeket, járműveket mennyiségi felvétellel leltározta A készpénzforgalom nyilvántartása A készpénzforgalom lebonyolításával, nyilvántartásával kapcsolatos követelményeket a Párt Házipénztári és Készpénzkezelési Szabályzata tartalmazza. A szabályzat a KB, és KOB pénztárak, alapszervezetek pénztáraira is vonatkozik. A november 4-én kelt körlevélben a pénzgazdálkodás szabályait újra pontosították. A szabályozás teljes és összességében - egy kivételtől eltekintve - megfelelő. Valamennyi szervezeti egység részére előírták a pénztárvezetési kötelezettséget. A Pártnál a készpénzforgalom nyilvántartására a Napi Pénztárjelentést rendszeresítettek, és a havi vagy negyedéves pénzforgalmat is a napi pénztárjelentésen vezették. A pénztárral kapcsolatos előírásokat a KB pénztárában a pénztárellenőrzés kivételével - betartották. A pénztárellenőrzés tényét a pénztárnaplóban nem minden esetben dokumentálták (pl. KB. pénztár, XIV. kerületi KOB). A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetnél a pénztárnaplót nem az előírásnak megfelelően vezették és az nem a tényleges pénzkészletet mutatta. A kifizetéseket és a bevételeket az esetek mintegy 20%-ában nem az Szt. előírásainak megfelelően, a megtörténtük időpontjában rögzítették Elszámolásra kiadott előlegek Az elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartásának tartalmát, a kiadási jogcímeket és az elszámolás szabályait a Házipénztári és Pénzkezelési Szabályzatban és az elszámolásra kiadott összegek kezeléséről szóló január 1-jén kelt utasításban szabályozták. A november 4-én kelt körlevélben a helyi szervezeteknél az elszámolási előleg bizonylatolását újra pontosították. Az elszámolási előlegek kifizetése, nyilvántartása, elszámolása a KB pénztárban megfelelt a Szabályzatban előírt követelményeknek. Az előlegeket a főkönyvi könyvelésben is részletesen vezették, de év végén nem egyeztették az analitikával. 17

20 A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei pénztárnál nem volt megfelelően dokumentált az elszámolási előleg elszámolása. A 25 ezer Ft elszámolási előleget közvetlenül kiadásként könyvelték le Szigorú számadás alá vont nyomtatványok nyilvántartása A Párt évi körlevelében újra szabályozta a Párt összes alapszervezeténél, pártszervezeténél, megyei és választókerületi KOB-oknál a szigorú számadású nyomtatványok körét. A KB pénztárban megfelelő analitikus nyilvántartást vezettek a szigorú számadás alá vont nyomtatványokról Szállítók és vevők A Párt tartozásait és követeléseit a főkönyvi könyveléshez kapcsolódóan egyedileg nyilvántartotta. A nyilvántartások tartalma megfelelt a követelményeknek Bizonylati elv és a bizonylati fegyelem A Párt gazdálkodásának rendjét az alapszabály mellett a gazdálkodással kapcsolatos gazdasági vezetői szabályzatok és utasítások szabályozták. A pártszervezetek származékos önálló jogi személyisége január 1-jével megszűnt. Az új helyzetnek megfelelő, a Párt egészére érvényes gazdálkodási szabályzatot nem készítettek, egyes részkérdéseket belső utasításokban és körlevélben szabályoztak. A KB központi pénztárban a bevételi és kiadási pénztárbizonylatokhoz és a banki forgalomhoz az alapbizonylatok (számlák, igazolások) rendelkezésre álltak, a számlákon megtörtént az érvényesítés és az utalványozás. A könyvelési adatok bizonylati alátámasztottsága nem mindig volt megfelelő. A szervezeten belül továbbadott pénzek befizetését igazoló nyugta-példányt a befizető szervezetek utólag csatolták a kiadási pénztárbizonylathoz. Ezekben az esetekben megállapítható, hogy a befizetés az eredeti célnak megfelelően megtörtént. Az esetek 20%-ában azonban ilyen nyugta-példányt nem csatoltak. A kiadott pénzt a hivatkozott szervezet pénztárába nem közvetlenül fizették be az esetek 50%-ában, hanem a több szervezettől beérkezett pénzt egy bizonylaton vételezték be, így az egyes befizetők a befizetés tényéről nem kaptak bizonylatot. A kiadások bevételezésénél bizonylati alátámasztottság hiányában a bevételeknél sem minden esetben volt megállapítható a befizetés tényleges jogcíme és az, hogy a szervezeten belül továbbadott pénzek minden esetben és teljes körűen bevételezésre kerültek-e. Előfordult az is, hogy ugyanazon befizetés különböző főkönyvi számlán került könyvelésre anélkül, hogy a helyes jogcím megállapítható lenne. A kecskeméti városi szervezetnél án bevételezett Ft-ot szervezetek közötti pénzátadásként könyvelték, a december 31-én bevétele 18

21 zett Ft-ot tagdíjbevételként könyvelték. Mindkét esetben a befizetés alapbizonylat csatolása nélkül történt és a jogcím azonos volt: Alapszervezetek tagdíjai III. NÉV, illetve IV. NÉV. A befizetéseknél az, hogy melyik szervezet pénztárából milyen összeget vettek át, a befizetők személye és az általuk befizetett összeg nem volt megállapítható. A könyvvezetésben - az előző ÁSZ vizsgálatban is megállapítottak szerint - nem tettek eleget az Szt szerint a bizonylati elvnek és fegyelemnek. A bizonylatok teljes körére megállapítottuk, hogy: A bizonylatokat könyvelés előtt nem kontírozták (167.. h); Nem állítottak ki bizonylatot a vegyes könyvelésekről, a könyvelési javításokat, átkönyveléseket nem kontírozták külön bizonylaton, nem dokumentálták ( ); A könyvelésben nem a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok tényleges dátuma szerepelt, a bizonylatok dátumát a feldolgozás dátumával azonosan könyvelték Személyi jellegű kifizetések A Központban a személyi jellegű kifizetéseket külföldi kiküldetések és gépjármű üzemeltetés kapcsán felmerült költségtérítések formájában teljesítették Külföldi kiküldetések A Párt a külföldi kiküldetések elszámolásával kapcsolatos feladatokról a január 1-jétől hatályos, a Párt külföldi útjainak rendjéről szóló szabályzatában rendelkezett. A szabályzat az elszámolható valuta mennyiségét, az utazás elrendelésének módját szabályozta. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó valuta felvételét, az elszámolás módját nem szabályozták. Nem szabályozták, hogy amennyiben a kiküldött részleges vagy teljes ellátásban részesült, számára a napidíj hány százaléka fizethető ki. A kiküldetés elszámolásából és az ahhoz csatolt dokumentumokból nem derült ki, hogy a kiküldöttek milyen ellátásban részesültek. A szabályzat szerint a külföldi kiutazáshoz minden személy egységesen napi 10 USA dollárnak megfelelő napidíjra volt jogosult évben a napidíj napi összegének megállapításánál a szabályzat szerint jártak el Gépjármű üzemeltetés A Párt feladatai ellátása érdekében - tömegközlekedési eszközökön kívül - a vizsgált időszakban saját tulajdonú-, vagy használatú- és magántulajdonban lévő személygépkocsikat vett igénybe. A gépkocsik használatának és elszámolásának rendjét a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti és halászati erőgépek üzemanyag- és kenőanyag felhasználásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről szóló, többször módosított 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben, illetőleg az személyi jöve 19

22 delemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvényben (a továbbiakban: Szja. törvény) előírtaknak megfelelően évtől újra szabályozták. A hivatali gépjármű hivatali használatánál a menetlevelet nem az előírásoknak megfelelően használták. A menetlevélen a Honnan-hová megállás helyé -nél nem tüntettek fel minden megállási helyet és az ahhoz kapcsolódó kilométeróra állását. A gépkocsi használatot csak belföldi vonatkozásban szabályozták. Az utasítás szerint saját gépjármű használat a Pártnál csak külön engedély alapján történhet. A vizsgált időszakban a futásteljesítmény, az üzemanyag felhasználás és egyéb költség elszámolására belföldi kiküldetési rendelvényt alkalmaztak. A kiküldetési rendelvények vezetése a központban megfelelt a követelményeknek. A területi szervek közül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nem tartották be az utasítás rendelkezéseit, mert 25 ezer Ft utazási előleggel nem számoltak el. A kiküldetések elszámolásánál a kiküldetési rendelvényben a költségelszámolást nem töltötték ki. A IX. kerület külső ferencvárosi szervezeténél hiányzott a kiküldetés elrendelőjének az aláírása Az adózásra, illetőleg járulékfizetésre vonatkozó jogszabályok betartása A Párt - mint munkáltató mindkét évben eleget tett a társadalombiztosítási és adófizetési kötelezettségének. A kötelező nyilvántartásokat vezették, az előírt adatszolgáltatásokat teljesítették, a kifizetett munkabérekből és bérjellegű jövedelmekről - két eset kivételével - az adóelőlegeket és járulékokat levonták, továbbá teljesítették bevallási és befizetési kötelezettségüket. Két dolgozónak évben a KB. forintpénztárból kifizetett Ft összegű külföldi napidíj a kiküldetési költségek között nem jelent meg. A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 168/1995. (XII.27.) Korm. rendelet 1. -a és az Szja. törvény 27. c). pontja szerint a külföldi napidíj 90% adóköteles részéből az Szja. nem került levonásra, és az adóbevallásban nem jelent meg. A Párt évekről önellenőrzést végzett és bevallást készített. A bevallásban - az előző ÁSZ ellenőrzés által feltárt, évi gazdálkodással összefüggő hiányosságok rendezése, és a Párt évben nem kellően bizonylatolt megyei szervezetek kifizetései miatt ezer Ft adóalap után 471 ezer Ft ellenőrzési pótlékot és 118 ezer Ft EHO-t fizetett be. 3. A PÁRT BEVÉTELSZERZŐ GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE A Párt bevételei a párttörvény által engedélyezett tagdíjakból, a központi költségvetésből származó támogatásokból, egyéb hozzájárulásokból, adományokból, ingatlanok díj ellenében történő hasznosításából, tárgyi eszközök értékesítéséből, kamatbevételekből, biztosítási kártérítésekből származtak. 20

23 A Párt elnökének nyilatkozata szerint a Párt a vizsgált években a párttörvény által tiltott pénzforrásokat nem fogadott el, jogszabályba ütköző gazdálkodó tevékenységet nem végzett, nem engedélyezett módon gazdasági társaságban részesedést nem szerzett, értékpapírt nem vásárolt. Az ellenőrzés a nyilatkozattól eltérő tényt tapasztalt. A Párt a párttörvény 6. (1) bekezdésében nem engedélyezett gazdálkodó tevékenységéből évben 1767 ezer Ft; évben 2824 ezer Ft bevétel származott. A Párt területi és helyi szervezetei közül 2000-ben 8-nak; 2001-ben 7-nek a Párt tulajdonában nem álló ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevétele is volt. A bevételeket nem a gazdálkodási bevételek, hanem 550 ezer Ft-ot a magánszemélyek adománya, 265 ezer Ft-ot kiadáscsökkentő tételek, 983 ezer Ft-ot a párton belüli pénzmozgások között könyvelték. A párttörvény 6. (1) bekezdés b) pontban engedélyezett gazdálkodó tevékenység keretében a Párt a tulajdonában álló Bp. Baross u. 61. sz. alatti ingatlan egyes helyiségeit díjazás fejében bérbe adta, a Pártot propagáló propaganda anyagokat értékesített és rendezvényi bevételekre tett szert. A két év alatt a pártnak az ingatlanok hasznosításából - a párttörvény által meg nem engedett gazdálkodásból származó ezer Ft összegű szabálytalan bevétele származott. 4. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁNAK BELSŐ ELLENŐRZÉSE A Párt május 2-án kelt Szervezeti Szabályzata szerint a Párt ellenőrzését a Kongresszus által megválasztott központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság (továbbiakban: PEB ) végzi. A PEB a két kongresszus között folyamatosan segíti és ellenőrzi a Párt gazdálkodását. Tevékenységéről a kongresszusnak köteles elszámolni. Munkájáról, tapasztalatairól évente tájékoztatja a Központi Bizottságot. A szabályzat szerint a megyei KOB-ok és a budapesti KOB az alapszervezetek, pártszervezetek, választókerületi koordinációs bizottságok gazdálkodásának ellenőrzésére pénzügyi ellenőrző bizottságot választanak. A PEB évi összefoglaló beszámolója szerint ellenőrizte az Eger Város Pártszervezet, a Heves Megyei KOB, a Hajdú Megyei KOB, a Szabolcs Szatmár Bereg megyei KOB, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KOB gazdálkodását. A PEB Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei KOB-nál nem megfelelő gazdálkodást állapított meg, illetve azt, hogy pénzügyi ellenőrző bizottságot nem választottak. A megye évi gazdálkodásának ellenőrzésénél továbbra is (a PEB vizsgálathoz hasonlóan) nem megfelelő pénztárnapló vezetést, elszámolatlan elszámolási előlegeket, nem megfelelő bizonylatolást tapasztaltunk. A évi gazdálkodásról az ellenőrzés részére nem mutattak be a központi PEB tevékenységét igazoló dokumentációt. A évi PEB ellenőrzések részletesek és megfelelőek, az ellenőrzésekről jegyzőkönyvek készültek. A területi PEB-ek azonban még nem mindenhol alakultak meg. A területi szervezetek jogilag önállóak, az ellenőrzést a kis létszámú központi PEB teljes körűen megoldani nem tudta. A területi szervezeti pénztárak 25%-ánál év végi pénztárleltár nem készült. A területi szervezetek évtől beszámolót nem készítenek, a központban az alapbizonylatok alapján történik a könyvelés. Még és 21

24 2001. évben sem tisztázták a területi pénztárak pénzkészlete és a könyvelés közötti eltéréseket. Nem vizsgálták ki a tényleges pénzkészleteket. A területi pénztáraknál - az ÁSZ ellenőrzés által feltárt pénzkezelési bizonylatolási hiányosságok miatt - a Párt belső ellenőrzése továbbra sem kielégítő. A munkafolyamatba építetett ellenőrzés továbbra sem megfelelő. Az előző ÁSZ ellenőrzés óta a Párt központjában változatlanul nem foglalkoztatnak olyan megfelelő számviteli képesítéssel rendelkező munkatársat, aki irányítaná és összefogná a pénzügyi, számviteli munkát. A pénztáros továbbra is összeférhetetlen tevékenységet végez, mert a pénztári kifizetés mellett kiállítja a belföldi és külföldi kiküldetési rendelvényeket, menetleveleket, a kifizetendő összeget is kiszámítja. 5. AZ ELŐZŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAIRA TETT INTÉZKEDÉSEK A Pártnál 2000-ben lefolytatott vizsgálat tapasztalatai alapján az ÁSZ elnöke felhívta a Párt elnökét, hogy a törvényes állapot helyreállítása érdekében: Dolgozza át a Párt Számviteli Politikáját, Számlarendjét, az Szt. előírásainak megfelelően, aktualizálja szabályzatait. Gondoskodjon a beszámolók alapját képező könyvelési adatok, kiegészítő információk, vegyes bizonylatok hitelességének, valódiságának biztosításáról. A helyi és területi szervezetek számviteli nyilvántartási kötelezettségével kapcsolatban nyújtson megfelelő irányítási és ellenőrzési segítséget. Biztosítsa a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai logikailag zárt rendszerét. Vizsgáltassa felül teljes körűen a Csongrád megyei KOB évi számviteli nyilvántartásait és megállapításai alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket. Végezzen önrevíziót a cégautók költségelszámolásával összefüggésben és módosítsa a hivatali gépjármű használatának szabályait rögzítő 6. sz. utasítást. Dolgozzon ki intézkedési tervet a megfelelő számviteli rend kialakítására, a jelentés által feltárt hibák és törvénysértések kiküszöbölésére és azt március 30-ig mutassák be az Állami Számvevőszéknek. A felhívás alapján a Párt Számviteli Politikáját elkészítették, megszüntették a megyei és a területi KOB-ok, valamint a pártszervezetek származékos önálló jogi személyiségét és egységes központi könyvviteli rendszert alakítottak ki. Az új helyzetnek megfelelő Számlarendet nem készítettek. Az új könyvelési gyakorlat sem biztosítja megfelelően a főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai logikailag zárt rendszerét. A Párt könyvelési rendje nem képes kiszűrni a párton belüli pénzmozgások ellentmondásait. Így előfordult olyan pénztári bevétel könyvelése, amit a hivatkozott pártszervezet pénztárából nem adtak ki, vagy a pártszervezet pénztárá 22

25 ból kiadott összeget a címzett pénztárba nem vételezték be. Az ilyen hiányosságok kivizsgálására és rendezésére nem került sor annak ellenére, hogy ezek törvénysértésre adhatnak alkalmat. A pártszervezet egészére vonatkozóan elvégezték a teljes körű felülvizsgálatot és a személyi jövedelemadó fizetési kötelezettséggel járó személyi jellegű juttatások után a Párt az adót önrevízió alapján megfizette. Intézkedés történt a korábban alkalmazott gépjármű használati átalánydíj fizetési gyakorlat megszüntetésére, azonban az elszámolási gyakorlat a menetlevelek vezetésének hiányosságai miatt továbbra sem felelt meg maradéktalanul a személyi jövedelemadó törvény előírásainak. Budapest, január. Melléklet: 2 db 2 lap Dr. Kovács Árpád elnök 23

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről JELENTÉS a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 0925 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /..

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /.. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15152 ellenőrzéséről /.. Orszagos Roma Onkormanyzat / Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0690-138/2015. Témaszám: 1724

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról

Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról Jelentés a 2009-2010. évek költségvetési folyamatait érintő gazdálkodási problémákról A 2009. évi költségvetési törvény végrehajtásáról szóló 2010. évi XCVIII. törvény 30. -ának (2) bekezdése előírja a

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től

Hatályos: 2015.01.01-től Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 1046 Budapest, Városligeti krt. 11. MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számlarend 2015 Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT

PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT PÉCSI NEMZETI SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. Pécs, 2015. március 31. Rázga Miklós ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:...2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...3 A Társaság bemutatása...3 A Társaság

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA " " VÁLTOZAT

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ SZERVEZET EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KÖZHASZNŰ EREDMÉNYKIMUTATÁSA   VÁLTOZAT 2 3 7 0 2 0 3 3 9 0 0 1 5 7 2 0 2 Statisztikai számjel 0 2-0 9-0 7 8 2 1 3 Cégjegyzék száma A szervezet megnevezése: Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. A szervezet címe: 7621 Pécs, Színház tér 1. 2 0

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére

Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére Vasutasok Szakszervezete Komárom állomás Szakszervezeti Bizottsága Pénzkezelési Szabályzat az alapszervezetek és a középszervezetek részére A Vasutasok Szakszervezete szakszervezeti bizottságai (alapszervezetei),

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZÁMVITELI POLITIKÁJA 2016. június 27. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat hatálya... 2 A szabályzat célja, követelményrendszere... 2 Felelősségi

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 15198 2015. Állami Számvevőszék

Részletesebben

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S :

Í T É L E T E T : A feljegyzett 482.900.- (négyszáznyolcvankettőezer-kilencszáz) forint kereseti illetéket a Magyar Állam viseli. I N D O K O L Á S : Vagyongyarapodás lakáscélú kedvezmény Fővárosi Bíróság 1055. Budapest, Markó u. 27. 11.K. 31.800/2006/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A bíróság Kövesdy Ügyvédi Iroda (..., ügyintéző: dr. Kövesdy Attila

Részletesebben

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné

Számvitel alapjai példatár. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Számvitel alapjai példatár Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Némethné dr. Gergics Márta Sisa Krisztina Dr. Zelenka Józsefné Tartalomjegyzék Elõszó...7 I. fejezet Gazdasági társaságok alapítása...9 II.

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata

A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata A Kerékpáros Miskolc Egyesület számviteli politikája, értékelési, pénzkezelési, leltározási és selejtezési szabályzata Érvényes: 2015. január 1-jétől I. Azonosító adatok, általános rész Név: Kerékpáros

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta!

23497241-6820-572-02 02-09-077830. 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31. A társaság a mérlegét a../ 2016. számú határozatával jóváhagyta! Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: 23497241-6820-572-02 02-09-077830 Vállalkozás megnevezése: Gandhi Gimnázium Közhasznú Nonprofit Kft. Vállalkozás címe: 7629 Pécs Komjáth A. u. 5. 2015.december 31.

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai dr. Kovács Attila 2016. 04. 25. 11:37 Értesítő a rovat cikkeiről A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2015. adóévi adóbevallás elkészítéséhez

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. JANUÁR 1-től 2013. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2014. március 18. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban

Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban MUNKAERŐPIAC-ORIENTÁLT, VÁLLALKOZÓI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Alapvető pénzügyi és számviteli ismeretek a gyakorlatban Szerkesztette: Fenyves Veronika A tananyag elkészítését a Munkaerő-piaci igényeknek

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.490/ 12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2/2016. (II.01.) Kancellári Utasítás A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Számlarendje 2016. február 1. Tartalom I. Általános rész... 1 1. A Számlarend

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS l l ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabálysze-rűségének

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1311. Pártok és

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Számviteli politika 2012. 1 Bevezetés A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a törvény felhatalmazása alapján az államháztartás

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15132 ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0695-073/2015. Témaszám: 1729 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően

Az ingatlan árverés intézményének fejlődése. az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Az ingatlan árverés intézményének fejlődése az 1994. évi LIII. törvény megjelenését követően Szerző: Dr. Lukács Beatrix 2014. július 17. Bevezető 2014-et írunk, ami a bírósági végrehajtás szempontjából

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Tárgy: A Budapest X. kerület 41790 hrsz-ú, természetben a Budapest X. kerület, Bolgár u. 7. szám alatti ingatlan tulaj don j o g ának rendezése

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2015. január 1. - 2015. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet

Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 21814097-8512-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi Éves beszámoló Kiegészítő melléklet Budapest, 2011. április 8. P.H...

Részletesebben

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről 0511 2005. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-70/2004-2005.

Részletesebben

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez

útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez útmutató az adóhatósági adómegállapítást választó adózók részére a 05530. számú bejelentés és nyilatkozat kitöltéséhez Az adóhatósági adómegállapításra vonatkozó bejelentését és nyilatkozatát Ön 2006.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14177 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14177 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) 14177 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0336-018/2014.

Részletesebben

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat

SZF/. /2015. Pénzkezelési Szabályzat SZF/. /2015. S z o l n o k i F ő i s k o l a Pénzkezelési Szabályzat Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: Szt), az

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Graczka István belső ellenőr Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Graczka István belső ellenőr Előkészítette: Graczka István belső ellenőr Véleményezte: Pénzügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzat 2010. április 29-i ülésének 3. számú, - Előterjesztés a belső ellenőrzés 2009. évi jelentéséről - tárgyú napirendi pontjához Előadó: Graczka István belső ellenőr

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Szeged, 2015. szeptember 28. Az SZTE Eszközök és Források Leltárkészítési és Leltározási Szabályzata 1 TARTALOM

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2012. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 212. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 212. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az éves beszámolóhoz 2015. évről Adószám: 10588549-2-09 1-50 oldal Cégbíróság: Debreceni Törvényszék Cégjegyzék száma: 09-09-001011 Herpály-Team Építőipari és Szolgáltató Kft 4100 Berettyóújfalu, József A. u. 35. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Részletesebben

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai

8 Étkezési térítési díjak felülvizsgálata. A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai A Képviselő-testület 2015. szeptember 8-i ülésének határozatai 230/2015.(IX.08.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyílt ülés jegyzőkönyv hitelesítőjének elfogadja

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben