1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?"

Átírás

1 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény 1. számú mellékletének pontja alapján a természetbeni juttatások közül adómentes az, amelyet a munkáltató, a bér kifizetője a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára a - rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult - szülő vagy a vele közös háztartásban élő házastárs útján a tanév első napját megelőző és követő 60 napon belül tankönyv, taneszköz, ruházat (ideértve a munkáltató, illetve a bér kifizetője nevére szóló, az előzőekben felsorolt javak beszerzéséről szóló számla ellenértékének az említett időszakban történő megtérítését is) vagy kizárólag az említett javak vásárlására jogosító utalvány formájában évi 19 ezer forint értékig terjedően juttat (adómentes iskolakezdési támogatás). Amennyiben a tanulóra tekintettel családi pótlékot folyósítanak, akkor az iskolakezdési támogatás adómentesnek minősül. Ha saját tulajdonú ingatlan kerül eladásra milyen bevallási és adófizetési kötelezettségeim vannak? Mi a teendő, ha az értékesített ingatlan ára magasabb mint az új megvásárolt ingatlané? Jövedelemnek számít -e, ha az értékesített ingatlan árából nem vásárolok egy másik ingatlant? Az ingatlanértékesítésből származó jövedelem adókötelezettségére vonatkozó alapvető szabályokat a személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény (Szja tv.) ai tartalmazzák. Az ingatlan eladásából származó jövedelemnek a bevétel és a költségek különbözetét kell tekinteni, melynek megállapításához az ingatlan átruházásából származó bevételből le kell vonni: - az ingatlan megszerzésére fordított összeget, - a szerzéssel és az átruházással kapcsolatban felmerült kiadásokat (pl. illeték, ügyvédi költség), - az esetleges értéknövelő beruházásra fordított összeget. Ha az ingatlant a szerzéstől számított öt éven túl adják el, a megszerzés évét követő évet első évnek tekintve, akkor a fentiek szerint kiszámított jövedelem a 6. évtől számítva minden évben további 10 százalékkal kevesebb. A számított jövedelem megállapítása során az összeg tehát annak megfelelően csökkenthető, hogy az ingatlan megszerzésétől számítva az átruházásra mikor került sor. Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem lakáscélú felhasználása esetén lakásszerzési kedvezmény érvényesíthető, vagyis az így megszerzett jövedelem azon része utáni adót nem kell megfizetni, vagy a befizetett adó visszajár, amelyet a magánszemély saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a jövedelme megszerzésének időpontját megelőző 12 hónapon belül, vagy az azt követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított. 1

2 Az értékesítést az adóévre vonatkozó személyi jövedelemadó bevallásban kell feltüntetni és a kedvezmény is ezen bevallásban érvényesíthető, ha a lakáscélú felhasználás a bevallás benyújtásáig (május 20-ig) megtörténik. Ellenkező esetben az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem utáni adót meg kell fizetni és a lakásszerzési kedvezmény majd az adó visszaigénylésével érvényesíthető. Amennyiben tehát a magánszemélynek az ingatlan értékesítéséből jövedelme keletkezik, akkor azt még lakáscélú felhasználás esetén is be kell vallania (akkor is, ha adófizetési kötelezettsége nem keletkezik). 3/2006/09 Ingatlan eladásából származó, üdülő házas övezetben lévő telek, illetve az ott épített családi ház építésébe befektetett jövedelem mentesül-e az SZJA alól? Az ingatlan értékesítéséből származó jövedelem lakáscélú felhasználása esetén lakásszerzési kedvezmény érvényesíthető, vagyis az így megszerzett jövedelem azon része utáni adót nem kell megfizetni, vagy a befizetett adó visszajár, amelyet a magánszemély saját maga vagy közeli hozzátartozója, volt házastársa részére a jövedelme megszerzésének időpontját megelőző 12 hónapon belül, vagy az azt követő 60 hónapon belül lakáscélú felhasználásra fordított. Az Szja tv. 63. (2) bekezdése határozza meg a lakáscélú felhasználás fogalmát. Lakáscélú felhasználásnak minősül az a) pont alapján többek között a belföldön fekvő lakás tulajdonjogának, a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, ill. a b) pont alapján a belföldön fekvő lakótelek tulajdonjogának adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzése, ha azon a magánszemély, közeli hozzátartozója vagy volt házastársa az említett időtartamon belül lakást épít, építtet. A lakás fogalmát az Szja tv pontja határozza meg, mely szerint lakás az ingatlannyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró építmény, valamint az építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény, ha készültségi foka a szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri, továbbá az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház. A fentiek alapján az üdülőre fordított kiadás és a nem lakóteleknek minősülő telek megvásárlása lakáscélú felhasználásnak nem minősül, így lakásszerzési kedvezmény az üdülő (üdülőtelek) megszerzésére tekintettel nem érvényesíthető. 4/2006/09 Ha a cégautót án értékesítettem, akkor a 07. havi cégautó adót és annak járulékait hogyan kell befizetnem? Az egész havit kell befizetnem, vagy a napokra jutót? Ha ugyanabban a hónapban vásároltam pl án egy új cégautót, akkor arra is töredék adót kell fizetnem július hónapra? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény (Szja tv.) 70. (7) bek. alapján az adókötelezettség tekintetében minden olyan hónap, amelyben a kifizető - bármely rövid időtartamra - magáncélú használatot biztosított (tett lehetővé), egész hónapnak számít. A cégautó-adó fizetésére kötelezett kifizető személyében bekövetkezett változás esetén az új kifizetőt a változás hónapját követő hónaptól terheli a cégautó-adóval összefüggő minden adókötelezettség. 2

3 A fentiek alapján a kérdéses esetben az adott hónapra teljes összegű cégautó-adót kell fizetni mindkét gépjármű után. 5/2006/09 Az EKHO-val adóztatott munkabért figyelembe kell-e venni az adójóváírásra való jogosultsági határ vizsgálatánál? Az Szja tv pontja határozza meg az éves összes jövedelem fogalmát. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló évi CXX. törvény 13. (5) bek. alapján a magánszemély jogszerűen ekhoalapként figyelembe vett bevétele egészét az Szja tv. 3. -ának 75. pontja szerinti éves összes jövedelme megállapításánál beszámítja. A fentiek alapján az Szja tv. 33. adójóváírásra vonatkozó szabályai szerinti jogosultsági határ meghatározása során az ekho alapját is figyelembe kell venni. ADÓZÁS RENDJE Az elektronikus úton történő bevallásokból a tagok részére történt kifizetések kimaradtak így önellenőrzés benyújtása vált szükségessé. Meg kell e fizetni az önellenőrzési pótlékot, mivel a legutolsó APEH tájékoztató szerint az elektronikus bevallásokkal kapcsolatban előforduló hibákért októberig türelmi időt kaptak az adózók? Az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban Art.) 168. (1) bekezdése alapján ha az adózó az adót, a költségvetési támogatást az önellenőrzésre vonatkozó rendelkezések szerint helyesbíti, önellenőrzési pótlékot fizet. A október 01-ig tartó türelmi idő nem vonatkozik az önellenőrzési pótlékra. Az adózás rendjéről szóló törvényt módosító évi CLXIII. törvény 27. (11) bekezdésének a évi LXI. törvénnyel módosított rendelkezései alapján az Art (16) bekezdés rendelkezésében foglaltak után mely szerint ha a munkáltató, illetőleg a kifizető a magánszemélynek juttatott adó- és járulékköteles kifizetésről teljesítendő bevallásában hiányos, illetve valótlan adatokat közöl, vagy a bevallás benyújtását elmulasztja, a kiszabható mulasztási bírság felső határa a bevallással érintett magánszemélyek számának és a bírság adózóra egyébként vonatkozó, törvényben rögzített legmagasabb értékének szorzata mulasztási bírságot kiszabni a április 01-től elektronikus bevallásra kötelezett adózók esetében október 01-től, a kötelezettséget évben választók esetében az első bevallás benyújtásától számított 6 hónapot követően, a január 01-től kötelezett adózók esetében július 01-től lehet. Kinek kell január 01-től havi adó és járulékbevallást benyújtani? A január 1-jétől a havi adó- és járulékbevallás benyújtására kötelezett az az adózó aki/amely 3

4 kifizető és munkáltató, (ideértve az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély munkáltatót is), a megyei (fővárosi) munkaügyi központ, a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó, Magyarországon bejegyzett egyház, a szakképző iskolai tanuló tanulószerződés alapján foglalkoztató adózó, a Magyarországon be nem jegyzett foglalkoztató képviselője, vagy a foglalkoztató képviseletében eljáró foglalkoztatott, de májustól nem kötelezett a havi adó- és járulékbevallás benyújtására és nem is választotta azt. 3/2006/ évben az előtársasági időszakról milyen bevallásokat kell benyújtani és mikor? évben az előtársasági időszakról a számú az éves és a soron kívüli bevallás benyújtására kötelezett adózók államháztartással szemben fennálló személyi jövedelemadó, járulék, hozzájárulás és egyéb kötelezettségeiről elnevezésű bevallást kell benyújtani a cégbejegyzésről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon belül. Amennyiben a végzés szeptember 1-jét követően emelkedik jogerőre, a es bevallást kell beadni. Az általános forgalmi adó bevallást (0665/650/651/310/320) és a bevallást az egyes adókötelezettségekről az államháztartással szemben (0603) a cégbejegyzésről szóló végzés jogerőre emelkedésének napjától számított 30 napon, a társasági adó bevallást (0629/ELŐ) 90 napon belül kell benyújtani. 4/2006/09 Édesanyám nyugdíjas egyéni vállalkozó, aki nem rendelkezik számítógéppel, így internetes kapcsolattal sem. Rá is vonatkozik-e a január 1-étől kötelező elektronikus bevallás? Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. törvény 237. (3) bekezdése alapján a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó nem kötelezett sem elektronikus bevallás, sem havi adatszolgáltatás benyújtására, ha nem minősül kifizetőnek, munkáltatónak. Ennek értelmében 2007-től változatlan formában és módon teljesítheti adókötelezettségét a nevezett adózói kör. 5/2006/09 Ha valamely adózónak a 0619-es bevalláson szereplő adók tekintetében nincs kötelezettsége és éves bevalló, akkor nem is kell beküldeni a bevallást nullásan? Ha egy kisebb Bt-nek 499 FT a szakképzési hozzájárulási adókötelezettsége félévre, tehát ez kerekítve 0 eft, akkor be kell küldenie a bevallást 0-san vagy nem, ha más adókötelezettsége itt a 0619-esen nincs? A 0619-es bevallást az éves bevallásra kötelezettnek (ideértve az eltérő üzleti év szerint adózót és az egyéni vállalkozót is), valamint az előtársaságnak kell benyújtani a kulturális járulékról, a rehabilitációs hozzájárulásról, az innovációs járulékelőlegről, valamint a szakképzési hozzájárulásról, ha ezen adónemek alanya és havi, negyedéves, féléves bevallási kötelezettsége van. Amennyiben nem alanya a fenti adónemeknek, a bevallást nem kell benyújtani. Amennyiben az említett adózó ugyan alanya a 4 adónem valamelyikének, de az adott időszakra nincs adófizetési kötelezettsége, a nullás bevallást is be kell adnia. 4

5 6/2006/09 Az egyéni vállalkozói tevékenység megszűnésekor milyen adatszolgáltatási, bevallási kötelezettség van és milyen nyomtatványon tehetjük meg? Amennyiben az egyéni vállalkozó éves bevalló volt, abban az esetben a számú bevallást kell benyújtani a tevékenység lezárásához, illetőleg amennyiben alkalmazottat foglalkoztatott a számú bevallást is a megszűnést követő 30 napon belül. Amennyiben a megszűnésre szeptember 1-jét követően kerül sor, a 06084, es bevallásokat kell beadni. Amennyiben havi, illetőleg negyedéves bevalló volt, abban az esetben a 0608 és a 0658 számú bevallásokat kell benyújtania (2006. szeptember 1-jét követően a 06082, es bevallásokat). Amennyiben általános forgalmi adó fizetésére kötelezett, a 0665/650/651/310/320. számú bevallást is be kell nyújtani. EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ Az EVA magába fogja-e foglalni a házipénztár adót? Az evás vállalkozás nem alanya a házipénztár adónak, tekintettel arra, hogy a házipénztár adóról szóló évi LX. törvény 2. (1) bekezdése és a 3. (1) bekezdése alapján adóalany a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény hatálya alá tartozó adózó. A fentiekre tekintettel az eva hatálya alá tartozó adózók nem alanyai a házipénztár adónak, függetlenül attól, hogy bevételi nyilvántartást vagy kettős könyvvitelt vezetnek. Az EVA törvény hatálya alá 2003-ban léptünk át, kettős könyvvitelt vezettünk. Jelenleg is kettős könyvvitelt vezetünk. A felhalmozódott (előző évek) eredményét, valamint 2006 évi eredményt szeretnénk a tagok között osztalékként kiosztani, akkor van-e, illetve lesze SZJA, osztalékadó fizetési kötelezettsége a magánszemélynek? A számvitelről szóló törvény hatálya alá tartozó eva alanyra a számviteli törvényben és a gazdasági társaságokról szóló törvényben meghatározott osztalék(előleg) fizetési előírások vonatkoznak. Akkor van lehetőség évközi osztalékelőleg fizetésére, ha a taggyűlés által elfogadott, a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján valószínűsíthető, hogy utóbb az éves osztalék kifizetésének nem lesz akadálya. A korábbi évek eredménytartaléka kizárólag akkor vonható be az osztalékfizetésbe, ha a tárgyévi eredmény nem elegendő az osztalék kifizetésére, ez tehát azt jelenti, hogy kizárólag a korábbi évek eredménytartaléka nem vonható be az osztalékfizetésbe. Amennyiben a társaság evás időszaki eredménytartalékot fizet ki, abban az esetben osztalékadó fizetési kötelezettség (Szja törvény alapján ) nem merül fel, mert az eva kiváltja a tagnak jutatott osztalék utáni személyi jövedelemadót. Ha azt megelőző időszaki 5

6 eredménytartalékból történik az osztalékfizetés, akkor a Szja tv. 66. szerint szerint kell eljárni. 3/2006/09 A könyvelő szerint a vállalkozásba befolyt jövedelem - az EVA befizetése után - nem vehető fel adómentesen, csak az osztalék. Minden további pénz jövedelemként való kivétele SZJA-köteles. Amennyiben személyes közreműködés címén vesz fel jövedelmet, abban az esetben a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII törvény vonatkozó rendelkezései szerint kell eljárni. Az Eva tv. 18. (5) bekezdése alapján a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság adóalany által a tagja, volt tagja (örököse) részére tagi jogviszonyára tekintettel juttatott bevételt a tag, a volt tag (örököse) jövedelmének meghatározásakor nem kell figyelembe venni. Tehát amennyiben a tag a tagi jogviszonyra tekintettel szerez bevételt, az nem minősül jövedelemnek, azt a személyi jövedelemadó bevallásában nem kell szerepeltetni valamint személyi jövedelemadót sem fizet utána, vagyis amennyiben osztalék kifizetése történik melynek forrása az evás időszakban keletkezik, akkor nem merül fel az osztalék kifizetésének vonatkozásában adófizetési kötelezettség. JÁRULÉK, EGÉSZSÁGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS 67% rokkantnyugdíjasként, mint alkalmazott dolgozom. Mennyire érintenek az új szabályok? A társadalombiztosításról szóló évi LXXX. tv. (a továbbiakban Tbj.) jelenleg hatályos 25. -a szerint a saját jogú nyugdíjas (pl. rokkantsági nyugdíjas) foglalkoztatott személy nyugdíj és egészségbiztosítási járulékot nem fizet szept.1-től a Tbj a úgy változik, hogy a saját jogú nyugdíjas foglalkoztatott a járulékalapot képező jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4 %), nyugdíja folyósításának szünetelése esetén pénzbeli egészségbiztosítási járulékot is fizet. A saját jogú nyugdíjas nyugdíjjárulékot nem fizet. Gazdálkodó szervezet (mint szakmai gyakorlaton foglalkoztató) és egy főiskola (mint gyakorlati képzést szervező) között megkötött \"Együttműködési megállapodás gyakorlati képzés nyújtására\" szerződés alapján egy hallgató 2,5 hónapos, munkaviszonynak nem minősülő nyári szakmai gyakorlatát végzi a foglalkoztatónál. Az együttműködési megállapodás alapján a minimálbér időarányos része illeti a hallgatót, melyet a gazdálkodó fizet. Keletkezik-e biztosítással járó jogviszonya a fent leírt szerződés alapján a hallgatónak? Tanulószerződéses jogviszonynak minősül-e a tanuló foglalkoztatása a fenti szerződés alapján? Ha nem, akkor milyen típusú jövedelem kifizetés történik a szerződés alapján? Egyéb önálló tevékenység, vagy egyéb összevonandó jövedelem? A Tbj. 5. (1) bek. c) pontja alapján biztosított a tanulószerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló, aki után a járulékokat a tanulószerződésben meghatározott díj 6

7 után kell megfizetni. Tanulószerződés a szakképzésről szóló évi LXXVI. tv. szerinti tanulószerződés. Esetében az Szja tv f) pontja szerint kell eljárni. Adóterhet nem viselő járandóság a felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére a gyakorlati képzés idejére kifizetett juttatás, díjazás értékéből havonta a hónap első napján érvényes havi minimálbért meg nem haladó rész. Ebben az esetben adó és járulékfizetési kötelezettség nem áll fenn. Az adóterhet nem viselő járandóság felett nyújtott juttatás egyéb jövedelem, ami után a kifizetőt adó és százalékos mértékű eho fizetési kötelezettség terheli. 3/2006/09 Nem kiegészítő tevékenységű egyéni vállalkozó, heti 20 órás munkaviszonnyal (bére bruttó Ft), mekkora összeg után kell minimum TB járulékot fizetnie? 2006.szeptembertől a minimum járulékalap csak az egyéni vállalkozóra vonatkozik, vagy az alkalmazott munkabérére is? Ha a vállalkozó jövedelem kivétje, vagy az alkalmazott bére ennél kevesebb /pl Ft/ milyen módon lehet ezt bejelenteni? A évi LXI. tv a kiegészítette az adózás rendjéről szóló törvény(art)17. -át a 17/A. -al. E szerint az évi LXXX. tv. (Tbj.) 5. (1) bek. a) pontja szerinti biztosított (munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony stb.) foglalkoztatója, a társas vállalkozás és a biztosított egyéni vállalkozó (evás is)az adószámának, valamint az általa foglalkoztatott biztosított személy adóazonosító jelének feltüntetésével elektronikus úton, az elektronikus bevallásra egyébként nem kötelezett az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentést tehet az adóhatóságnak a járulékalapot képező jövedelem, illetve adóelőleg alap mértékéről a Tbj. 20. (2) bekezdésében, 27. (1) bekezdésében, 29. (1) bekezdésében és 29/A. (1) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében. A bejelentést a foglalkoztatóvá válást, a vállalkozói igazolvány kiváltását, illetve a biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül lehet beadni. Az Art. 17/A. -át beiktató rendelkezés a kihirdetéssel lép hatályba azzal, hogy első alkalommal a Tbj. 5. (1) bek. a) pontja szerinti biztosítottat foglalkoztató, a társas vállalkozás és az egyéni vállalkozó a bejelentést október 12-ig teheti meg szept. 1-től a Tbj. 27. szerint a társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után 29 % tb. járulékot fizet. A tb. járulékot a társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább Ft, 2007.jan.1-től Ft minimum járulékalap után kell megfizetni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot, a társas vállalkozás az Art. 17/A. - ában meghatározott bejelentés esetén a tb. járulékot a járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér után fizeti meg szept.1-től a Tbj. 29. szerint az egyéni vállalkozó a vállalkozói kivét, átalányadózó esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de havonta legalább Ft, 2007.jan.1-től legalább Ft minimum járulékalap után fizeti meg a tb. járulékot. Ha a vállalkozói kivét nem éri el a minimum járulékalapot, az Art 17/A. -ában meghatározott bejelentés esetén az egyéni vállalkozó a vállalkozói kivét, de legalább a minimálbér után fizeti meg a tb. járulékot. Ha az átalányadózó egyéni vállalkozó átalányadó alapját képező jövedelme nem éri el a minimum járulékalapot, az Art 17/A. -ában meghatározott bejelentés esetén az átalányadó alapját képező jövedelem, de legalább a minimálbér után fizeti meg a tb. járulékot. 7

8 Az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozása mellett heti 20 órában dolgozik, mint főfoglalkozású egyéni vállalkozó a Tbj. 29. alapján kötelezett járulékfizetésre. 4/2006/09 A társas vállalkozás főfoglalkozású tagja is élhet-e a az Art. 17/A meghatározott bejelentés lehetőségével akár, mint Kft tagja, akár, mint EVA hatálya alá tartozó Bt. beltagja, vagy Kkt. tagja? Mi vonatkozik, a Kft., Bt., ügyvezetését ellátó nyugdíjas kiegészítő tevékenységet folytató tagjára, figyelembe véve, hogy utánuk a társaság megfizeti a 10%, illetve töl 16% járulékot? A évi LXI. tv a kiegészítette az adózás rendjéről szóló törvény(art)17. -át a 17/A. -al. E szerint az évi LXXX. tv. (Tbj.) 5. (1) bek. a) pontja szerinti biztosított (munkaviszony, közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony stb.) foglalkoztatója, a társas vállalkozás és a biztosított egyéni vállalkozó (evás is)az adószámának, valamint az általa foglalkoztatott biztosított személy adóazonosító jelének feltüntetésével elektronikus úton, az elektronikus bevallásra egyébként nem kötelezett az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentést tehet az adóhatóságnak a járulékalapot képező jövedelem, illetve adóelőleg alap mértékéről a Tbj. 20. (2) bekezdésében, 27. (1) bekezdésében, 29. (1) bekezdésében és 29/A. (1) bekezdésében meghatározott járulékfizetési kötelezettség teljesítése érdekében. A bejelentést a foglalkoztatóvá válást, a vállalkozói igazolvány kiváltását, illetve a biztosítási jogviszony létrejöttét követő 15 napon belül lehet beadni. Az Art. 17/A. -át beiktató rendelkezés a kihirdetéssel lét hatályba azzal, hogy első alkalommal a Tbj. 5. (1) bek. a) pontja szerinti biztosítottat foglalkoztató, a társas vállalkozás és az egyéni vállalkozó a bejelentést október 12-ig teheti meg. Tehát a bejelentést a társas vállalkozásnak kell megtenni szept. 1-től a Tbj. 27. szerint a társas vállalkozás a biztosított társas vállalkozó után 29 % tb. járulékot fizet. A tb. járulékot a társas vállalkozó részére a személyes közreműködésre tekintettel kifizetett járulékalapot képező jövedelem, de havi átlagban legalább Ft, 2007.jan.1-től Ft minimum járulékalap után kell megfizetni. Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot, a társas vállalkozás az Art. 17/A. - ában meghatározott bejelentés esetén a tb. járulékot a járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér után fizeti meg szept.1-től a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet. A járulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alapján kifizetett járulékalapot képező jövedelem. 5/2006/09 Milyen formában kell bejelentést tenni arról, hogy a mindenkori jövedelmem nem haladja meg a mindenkori minimálbért; és így vehessem a társadalombiztosítási járulékhoz törvényben biztosított kedvezményt? A bejelentést az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 17/A. (1) és (2) bekezdése alapján a foglalkoztatónak kell megtenni a 06T1031-es adatlapon. Letölthető a apeh internetes web lapjáról az adatbejelentők, adatmódosítók résznél. A bejelentést akkor kell megtenni, ha a társadalombiztosításról szóló évi LXXX. törvény 5. (1) bekezdés a) pontjában említett munkaviszonyban dolgozó biztosítottak járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimum járulékalap szeptember 1-től 8

9 forint, január 1-től forint összegét akkor a foglalkoztató e bejelentés alapján a társadalombiztosítási járulékot a járulékalapot képező jövedelem után fizeti meg. 6/2006/09 Svédországban tartózkodom és 11 %-os egészségbiztosítási járulék fizetésére megállapodást kötöttem. Olvastam egy cikket, miszerint ha munkaviszonnyal rendelkező biztosított személy hozzátartozója, eltartottja vagyok, nem kell külön fizetnem a hozzájárulást. Igaz-e amit a cikkben írtak, illetve ha igen, az eddig befizetett összeget visszaigényelhetem-e valamilyen módon. A társadalombiztosításról szóló évi LXXX. törvény 39. (2) bekezdése szerint annak a belföldi személynek, aki biztosított eltartott hozzátartozójának minősül nem kell 11 %-os egészségbiztosítási járulékot fizetnie. A változásbejelentésére a adatlap szolgál. Ha a bejelentéskor sem kellett volna a fenti járulékot fizetnie, akkor a nyomtatvány 4 rovatában 5 kóddal jelölje és ez esetben a járulékfizetési kötelezettség megszűnésének időpontja meg kell, hogy egyezzen a tévesen bejelentett 11 %-os járulékfizetési kötelezettség kezdő időpontjával. Ezzel a változásbejelentéssel törli az illetékes adóigazgatóság az adózó folyószámlájáról a tévesen befizetett egészségbiztosítási járulékot. Átvezetési kérelemmel (0617) tudja az ezután fennálló túlfizetést visszaigényelni. 7/2006/09 Mellékállású evás egyéni vállalkozó az eddigi járulékok közül (nyugdíj-, vállakozói, stb) melyiket és milyen százalékban fizeti? Amennyiben nem keletkezik bevétele a következő negyedévben kell-e járulékot fizetnie? A jelenleg hatályos társadalombiztosításról szóló évi LXXX. tv. (Tbj.) 29/A. (4) bek. szerint az evás egyéni vállalkozó, akinek egyidejűleg heti 36 órát elérő foglalkoztatása áll fenn, az eva tv-ben meghatározott adóalap 4 százaléka után fizeti meg a járulékokat szeptember 1-től a Tbj. módosult, a 31. (1) bek. szerint a több biztosítási kötelezettséggel járó jogviszony egyidejű fennállása esetén a járulékalap után mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a társadalombiztosítási-, nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot. A Tbj. 31. (4) bek. alapján, az (1) bek. meghatározott járulékalaptól eltérően a társadalombiztosítási, az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék (tagdíj) alapja a ténylegesen elért járulékalapot képező jövedelem - eva adózó egyéni vállalkozó esetében az Eva tv-ben meghatározott adóalap 4 %-a -, ha a társas vállalkozó, az egyéni vállalkozó egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és foglalkoztatása eléri a heti 36 órát, ill. közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat. A heti 36 órás foglalkoztatás megállapításánál az egyidejűleg fennálló munkaviszonyokban előírt munkaidőt össze kell számítani. Vagyis az eva adóalap 4 százaléka után meg kell fizetnie a 29 % tb. járulékot, 4 % (szept.1-től 6 %) egészségbiztosítási járulékot, 8,5 % nyugdíjjárulékot (magánnyugdíjpénztár tagnál 0,5 % nyugdíjjárulékot és 8 % tagdíjat. Amennyiben az egyéni vállalkozó heti 36 órás foglalkoztatással járó jogviszonyban áll, a 2%-os pénzbeli egészségbiztosítási járulék megfizetése alól mentesül. A tanulói jogviszony melletti egyéni vállalkozó 6%-os egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett. Vállalkozói járulékot heti 36 órás alkalmazás esetén nem kell fizetni. 9

10 8/2006/09 Egy EVA-s BT beltagja, aki nyugdíjas és nem vesz ki jövedelmet, milyen járulékot (ehot) fizet? A jelenleg hatályos évi LXXX. tv. (Tbj.) 36. -a szerint a társas vállalkozás a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó (nyugdíjas) után 5 % mértékű baleseti járulék fizetésére kötelezett. A járulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködés alapján kifizetett járulékalapot képező jövedelem. Jövedelem hiányában baleseti járulékot fizetni nem kell. Amennyiben a tag a társaság tevékenységében személyesen közreműködik, a társaságnak meg kell fizetni az 1950 Ft tételes eho-t, függetlenül attól, hogy a tag vesz-e ki jövedelmet vagy sem. A Tbj. módosulása következtében szept. 1-től a kiegészítő tevékenységet folytató társas vállalkozó után a társas vállalkozás 10 % mértékű (2007.jan.1-től 16 %)egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet. A járulék alapja a társas vállalkozónak a személyes közreműködése alapján kifizetett járulékalapot képező jövedelem. Az eho fizetési kötelezettség nem változik. 9/2006/09 Start-kártyával rendelkező személy foglalkoztatásánál is Ft. a minimum járulékalap? A társadalombiztosításról szóló évi LXXX. tv. (Tbj.) 26. (8) bek. szerint a foglalkoztató a Start kártyával rendelkező biztosított foglalkoztatása alapján fizetendő társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének a külön törvényben meghatározottak szerint tesz eleget. Vagyis a munkáltató legfeljebb a kötelező legkisebb munkabér 1,5-szeres, felsőfokú végzettségnél 2-szeres összegének megfelelő összegű járulékalap után érvényesítheti a Start kedvezményt. A biztosított által fizetendő nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék (egyéni járulékok) alapja a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelem. A minimum járulékalap és a tényleges járulékalap különbözete után fizetendő egyéni járulékok megfizetésének kötelezettsége a foglalkoztatót terheli. Amennyiben a foglalkoztató nem él az Art. 17/A. szerinti bejelentés lehetőségével, a START- kedvezménnyel érintett járulékalap és a minimum járulékalap különbözete után a TB járulékot az általános szabályok szerint kell megfizetni. EGYÉB ADÓK, HOZZÁJÁRULÁSOK EVA-s vállalkozóknak kell-e bevallást teljesíteniük a szakképzési hozzájárulás előlegről, ha kell milyen gyakorisággal és milyen nyomtatványon? A évi CLXIII. tv. 9. (2) bek. szerint az Eva törvény 16/A. (4) bekezdésének a szakképzési hozzájárulás bevallására vonatkozó rendelkezésétől eltérően az adóalany a évre vonatkozó szakképzési hozzájárulás bevallási kötelezettségét az Eva törvény dec. 31-én hatályos rendelkezése szerint teljesíti, vagyis bevallását a 0643-as bevalláson fogja teljesíteni. 10

11 Bt beltagja tagi jogviszonyára tekintettel havi bruttó járandósága után kell-e fizetnie (bevallani) szakképzési hozzájárulást. A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló tv. 79. (2) bek. határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan kifizetés, amely a munkavállalókat, az alkalmazottakat, a tagokat megillető, bérként vagy munkadíjként elszámolandó járandóság, ideértve a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése ellenértékeként kivett összeget is. Tehát a személyes közreműködés ellenértéke után meg kell fizetni a szakképzési hozzájárulást. TÁRSASÁGI ADÓ A Társasági adóról szóló törvény 7. (1) s) pontjában szereplő jogdíj utáni kedvezmény vonatkozik az építészeti tervek díjára is. Ez esetben a számlában (és természetesen a hozzá tartozó szerződésben is) a tervezési díjat meg kell osztani a tényleges munkavégzés és a vagyoni értékű jog díjára. Az így kiállított és kiegyenlített számla alapján a vagyoni értékű jog díjának 50%-a csökkenti az adózás előtti eredményt. Amennyiben igénybe veszem ezt a kedvezményt, akkor nem alkalmazhatom a Tao. törvény 19. (3) bekezdésben szereplő társaságiadó-mértéket. Ez a kedvezmény de minimis támogatásnak minősül? A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao. tv.) 7. (1) bekezdésének s) pontja szerint a társasági adóalap megállapítása során az adózás előtti eredményt csökkenti a kapott jogdíj alapján az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50 százaléka, figyelemmel a (14) bekezdésben foglaltakra. A kapott jogdíjjal összefüggésben csak akkor élhet a társaság az említett adózás előtti eredményt csökkentő tétel érvényesítésével, ha a számlában a szolgáltatást megbontva tünteti fel és számolja el. Ez azt jelenti, hogy a számlának tartalmaznia kell, hogy milyen összeget képvisel a jogdíj értéke és az egyéb címen elszámolandó bevétel. Amennyiben a számlán ez tételesen nem került nevesítésre, abban az esetben nincsen lehetőség az adóalap-kedvezmény igénybe vételére. A fent nevezett kedvezmény nem minősül de minimis kedvezménynek, ezért lehetőség van a Tao. tv. 19. (3) bekezdésében említett kedvezményes társasági adókulcs használatára, amennyiben minden egyéb jogszabályi feltételnek is eleget tesz a társaság. Az egyik megbízónk (továbbiakban Kft.) tulajdonosa 50%-ban egy német társaság. A másik 50% belföldi magánszemély tulajdonában van. A német társaság egyidejűleg a Kft. szállítója is. A német tulajdonos úgy döntött, hogy a Kft. tartozásának egy részét elengedi. Erre azért került sor, mert Kft. rámutatott folyamatos árfolyamveszteségére és különféle behozatallal kapcsolatos problémáira. A kötelezettség elengedése a tartozás mérséklésével történt: az elengedett összeget a német fél meghatározta, majd az kompenzálásra kerül. A kötelezettség elengedése nem szerződésen alapult és nem is minősült a kötelezettség gyors teljesítéséhez (skontó), hanem a fent említett problémák miatt adódott. Az elengedett kötelezettséget a Kft. az eredmény javára elszámolta. A kérdés az, hogy a Kft. az elengedett kötelezettség értékével csökkentheti-e adóalapját? Milyen bizonylatot kell (és milyet nem szabad) kiállítania a német félnek, hogy az adóalap csökkentés feltételei fennálljanak? 11

12 A számvitelről szóló évi C. törvény 86. (3) bekezdésének h) pontja szerint az elengedett kötelezettséget rendkívüli bevételként kell elszámolni. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 7. (1) bekezdés ly) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkenthető az eredeti jogosult által elengedett kötelezettségnek az adóévben bevételként elszámolt összegével, amennyiben a kötelezettséget a Tao. tv. 7. (8) bekezdésében meghatározott személy engedte el. A külföldi személy által elengedett kötelezettségre is vonatkozik ez a rendelkezés. A német társaságnak nyilatkozni kell arról, hogy a fennálló kötelezettséget elengedi. A nyilatkozatnak kötött formája nincsen, azonban annak egyértelműen tartalmaznia kell, hogy milyen összegben, milyen dátummal és mely tranzakciókhoz kapcsolódóan történik meg a kötelezettség elengedése. A nyilatkozatot célszerű magyar nyelven is kiállítani, mert esetleges adóhatósági ellenőrzés során az adóellenőr a fordítást kérheti. 3/2006/09 Egy egészségügyi szolgáltató bt háziorvosi feladatokat lát el egy településen és az ellátottak után havi \"Bruttó köri támogatást\" kap, melyet az Országos Egészségbiztosítási Pénztár folyósít számára. Ez az OEP-től kapott havi járandóság értékesítés nettó árbevételeként vagy az egyéb bevételek között kapott támogatásként számolandó el. Ha az egyéb bevételek között abban az esetben csökkentheti-e a társasági adóalapját ez az összeg a TAO tv. 7. paragrafus (1) ly pontja alapján. A háziorvosi tevékenységet végző gazdasági társaság - az Egészségbiztosítási Pénztárral (a továbbiakban: OEP) kötött finanszírozási szerződés alapján - az általa elvégzett egészségügyi szolgáltatás - OEP által megállapított - díját, mint az egészségügyi szolgáltatás ellenértékét köteles elszámolni és a számvitelről szóló évi C. törvény 72. -ának (1) bekezdésében foglaltak szerint az értékesítés nettó árbevételeként kimutatni. Ebben az esetben arról van szó ugyanis, hogy a háziorvosi ellátás díját nem a beteg, hanem a társadalombiztosítás fizeti meg a társaságnak. (Társadalombiztosítási támogatásban a beteg részesül, nem pedig a gazdasági társaság.) A gazdasági társaság - a finanszírozási szerződés alapján - az OEP-től kapott szolgáltatási díjat (kártyapénz, eseti díj, lakosságszám alapján fizetett fix összegű díj stb.) számlázni is köteles az OEP-nak. A fentiek alapján tehát adóalap kedvezmény igénybe vételére nincsen lehetőség az OEP-től kapott összeg után. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Magyar cég, orosz megbízó részére, Oroszország területén kíván humánpolitikai üzletviteli tanácsadást végezni, abban a formában, hogy a munka elvégzésével helyi illetőségű alvállalkozókat bíz meg. Az elvégzett munkáról a megbízónak állít ki számlát. Ebben az esetben van-e, és ha van, hogyan alakul az áfa fizetési kötelezettség? 12

13 Ha a szerződés tárgyát az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (továbbiakban: áfa-törvény) 15. -a (5) bekezdésének d) pontja alá tartozó szolgáltatások képezik, a teljesítés helyét a szolgáltatást saját nevében megrendelő gazdasági tevékenységének székhelye, illetve állandó telephelye határozza meg. A teljesítés helye tehát Oroszország, így az ügyletek Áfa-törvény területi hatályán kívülinek minősülnek, melynek feltüntetésével a magyar belföldi társaság áfa felszámítása nélkül számlázhatja szolgáltatásait a megrendelő felé. Távol-Keletről importált árút Hamburgban vámkezeltek. A vámkezelésről EU-s határozatot kaptam, a kivetett vámot elutaltuk. A kérdés kell-e ill. hogyan kell ezt a határozatot ÁFA bevallásban ill. egyéb bevallásban / adatszolgáltatásban szerepeltetni. Amennyiben a termék más tagállamban kerül be a harmadik országból a Közösség területére, akkor teljesül a másik tagállamban az import, ha a terméket ott szabadforgalomba is helyezik. A 6. számú direktíva akként rendelkezik, hogy mentes az az import, amely közvetlenül Közösségen belüli értékesítéshez kapcsolódik. Levelében említett esetben az import ugyan Németországban teljesül, de végleges adófizetéssel nem jár, hanem adómentes, ha közvetlenül továbbszállítják Magyarországra. Magyarországon ilyenkor saját termékáthelyezés címén 7/B. - a szerint Közösségen belüli beszerzés történik. Az ügyletet a 0565-ös Áfa bevallásban az ügylet adómértékének megfelelően sorokban kell feltüntetni, és az összesítő nyilatkozatban is kell szerepeltetni. 13

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA)

A kisadózó vállalkozás tételes adója (KATA) Copyright 2014 Egzatik Szakkiadó Kft. - Minden jog fenntartva. Ezt a dokumentumot a Könyvelői Praktikumból nyomtatták 2014-02-23 20:13:27-kor, a(z) 78.92.204.112 IP címről. Tartalomjegyzék: A kisadózó

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1. oldal 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tájékoztató a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról Tisztelt Mérnöki Kamarai Tag! Kedves Kolléga! Felhívjuk figyelmét, hogy az Országgyûlés 2012. október 1-jén elfogadta a kisadózó

Részletesebben

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet

2010. évi XC. törvény. egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról. I. Fejezet 2010. évi XC. törvény egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról Az Országgyűlés a pénzügyi stabilitás és a gazdasági növekedés feltételeinek megteremtése, a gazdaság

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36

A munka világa. HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 A munka világa HÍD Dunaújváros és Környéke 2007 ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Készítették: Kovácsné Kemény Gyöngyi I. fejezet Frecska Zoltánné II. fejezet Kapás Zsolt III. fejezet Dr. Jászka Ernő IV.

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról 1 8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015

A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 A járulékokat, a szociális hozzájárulási adót és az egészségügyi hozzájárulást érintő változások 2015 dr. Rajnai Zoltán NAV KMRAF Tájékoztatási Főosztály 2015. 01. 29. A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok

Hírlevél. Könyvelés, adózás. Év végéig kitolják a TEÁORszámok Könyvelés, adózás Hírlevél 5. évfolyam, 04. szám 2008. június Év végéig kitolják a TEÁORszámok átírását Draskovics Tibor elmondta, hogy már aláírta a társas vállalkozásokra vonatkozó határidő meghosszabbítását

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII.

A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. A KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény Az adó alanya 1. a) az Szja tv. szerinti egyéni vállalkozó (egyéni

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához

T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT. egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3892/181. számú EGYSÉGES JAVASLAT egyes adótörvények módosításáról szóló T/3892. számú törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra

Tájékoztató. egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély biztosítottra kötött egész életre szóló befektetési életbiztosításokra, illetve a kockázati biztosításokra vonatkozó, 2014-ben hatályos adózási, költség-elszámolási

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A társasági adó legfontosabb szabályai 2016. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz

Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz Kitöltési útmutató a 1608 jelű havi bevalláshoz Jogszabályi háttér: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.), a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75

Tartalomjegyzék. Kérdések...9 Válaszok...10. Kérdések...13 Válaszok...31. Kérdések...41 Válaszok...52. Kérdések...62 Válaszok...75 Tartalomjegyzék I. El m é l e t i f e l a dat o k / 7 Elméleti alapvetés....9 Kérdések....9 Válaszok...10 Az adózás rendje....13 Kérdések....13 Válaszok...31 A személyi jövedelemadó....41 Kérdések....41

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

Adótörvény-változások 2012

Adótörvény-változások 2012 ADÓHÍRLEVÉL 2011. NOVEMBER Adótörvény-változások 2012 2011. november 21-én elfogadta a Parlament az új adótörvénycsomagot, mely az eredeti tervezethez képest jelentős változtatáson esett át. Az elfogadott

Részletesebben

Adótörvények változásai 2013. január 1-től

Adótörvények változásai 2013. január 1-től Adótörvények változásai 2013. január 1-től SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Megszűnik az adóalap-kiegészítés 2 millió 424 ezer forintot meghaladó összevont adóalapba tartozó jövedelemrész felett sem kell

Részletesebben

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése

A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől. Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése A cégbejegyzési kérelem adózási nyilatkozatainak útmutatója, 2016. január 1-jétől Áfa-nyilatkozatok; közösségi adószám igénylése, megszüntetése Ezen a lapon nyilatkozhat az általános forgalmi adóval kapcsolatos

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Adótörvények 2014 évi változásaiból

Adótörvények 2014 évi változásaiból Adótörvények 2014 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs)

Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Költségelszámolások Az adókkal szembeni általános ellenállás költséges: az adóalanyok minden utat és módot felhasználnak az adó kikerülésére ( Erich Streissler, Bécs) Hol tartunk SZJA hatálya,alanyi, tárgyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a 0207-es bevalláshoz Tisztelt Adózó! Ebben a bevallásban kell az államháztartással szemben a 2002. évben fennálló és az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adó és járulék kötelezettségeirôl számot adnia 2003. február 17-éig.

Részletesebben

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele!

A nyomtatvány Nyilatkozat részét nullás adattartalommal is be kell nyújtania, ha 2014- ben nem keletkezett bevétele! Kitöltési útmutató a kisadózó vállalkozás által megszerzett bevételről, a bevételi értékhatárt meghaladó összeg után fizetendő százalékos mértékű adóról 2014. évre, valamint adatszolgáltatásról [14KATA]

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai

Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Rezidens törzsképzés 2015 Dr. Havasi Beáta SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet A társadalombiztosítás fogalma A

Részletesebben

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2014/2015.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL

Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1..

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Feladatmegoldás Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy,

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSAINAK SZABÁLYZATA. 2015. november 30.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSAINAK SZABÁLYZATA. 2015. november 30. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSAINAK SZABÁLYZATA 2015. november 30. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat célja, hatálya... 2 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2015

Jogszabályváltozások 2015 Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Tariné Deák Edit osztályvezető 2014. évi LXXIV. törvény az egyes adótörvények módosításáról (161, 184, 185, 186, 187 és 188-as MK) Az adózás rendjét érintő változások

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Ezúttal egyes társadalombiztosítási ellátások (nyug- díj, gyermekgondozási díj), illetve a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás

Részletesebben

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP 15T103 ADATBEJELENTŐ LAP AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ, VALAMINT AZ EVA TV. 10. (3) vagy 10. (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉSHEZ EGYÉNI

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól

Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Tájékoztatás a diákok foglalkoztatásának alapvető adózási szabályairól Kedves Diákok! Évről évre egyre több diák dönt úgy, hogy a szünidőt vagy annak egy részét munkával tölti, ezért ismét aktuális a diákok

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE

VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE VÁLLALKOZÁSOK VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKKÖTELEZETTSÉGE Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Vas Megyei Adóigazgatósága Sopron, 2011. október 7. Előadás témái Jogszabályi háttér Visszterhes vagyonszerzések

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások.

Hírlevél. Változások 2014. A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Változások 2014 vissza a hírlevélhez A cikkben összefoglalva megtalálhatók a civil szervezeteket érintő jogi és számviteli változások. Bér, adójóváírás, természetbeni juttatások, egyéb változások: Minimálbér:

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 4/2009. (III. 26.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK SZABÁLYOZÁSÁRÓL Atkár Község

Részletesebben

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet:

special NEWSLETTER Jelen hírlevelünkben három fontos elemre kivánjuk felhivni a figyelmet: LAVECO since 1991. 2009/2 special NEWSLETTER Közeleg az új év, amely egyben új adóévet is jelent a vállalkozások életében. 2010. január 1-jétől számos törvény módosul, igy többek között a személyi jövedelemadó

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új változat at/18803 törvényjavaslat helyett T/18814. számú törvényjavaslat az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ I. AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE A 2010. évről szóló helyi iparűzési

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény

1990. évi XCIII. törvény 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről[1] Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

Adótörvények 2015 évi változásaiból

Adótörvények 2015 évi változásaiból Adótörvények 2015 évi változásaiból SZJA Marad az SZJA mértéke: 16% Januári bér elszámolása Január hónapban kifizetett munkaviszonyból származó jövedelmet (bért) akkor kell az előző évinek tekinteni, ha

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Dr. Ábrahám Péter főigazgató 2012. 1. Jogszabályi előzmény Az MTA Csillagászati és

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM VEZETÉKES ÉS RÁDIÓTELEFONOK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Szeged, 2014. december 15. Vezetékes és rádiótelefonok használatának szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik

részére kell megfizetni. Az esetleges tagdíjtúlfizetés visszaigénylése közvetlenül a magánnyugdíjpénztártól történik Figyelem! Önellenırzés A pénztártag 2010. november 1-jét megelızı idıszakra vonatkozó tagdíjának önellenırzése (pótbevallása) esetén a bevallást az állami adóhatósághoz kell benyújtania. Az önellenırzés

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét Kitöltési útmutató Az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban Art.) 23. (6) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

Illetékek. 2012/2013.II. félév ADÓZÁS I. 83-92

Illetékek. 2012/2013.II. félév ADÓZÁS I. 83-92 Illetékek Hol tartunk? Vagyonadók eredete Helyi adózás Magyarországon Használathoz kötődő adók Iparűzési adó 73-83 Miről lesz szó? Illetékek eredete Illeték fajták Fizetés öröklés esetén Fizetés ajándékozás

Részletesebben

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013

HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 HÍRLEVÉL ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2013 A törvényalkotó szándékai szerint a tervezett adóváltozások, módosítások nyomán egyszer bbé válik az adózók, vállalkozások élete, csökkennek a vállalkozásokat érint

Részletesebben

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1

2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 OptiJus Opten Kft. I. 2011. évi CLVI. törvény 2011. évi CLVI. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 1 A 2012.1.2. és 2012.1.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók

Jogszabályi háttér. Általános tudnivalók Kitöltési útmutató a 1251. számú bevalláshoz a gyógyszer forgalomba hozatali engedély jogosultja, a jóváhagyott megállapodás alapján forgalmazó, a tápszer társadalombiztosítási támogatási kérelmet benyújtó,

Részletesebben

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai

Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai Az iparűzési adó bevallásának aktualitásai dr. Kovács Attila 2016. 04. 25. 11:37 Értesítő a rovat cikkeiről A következő írás az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni 2015. adóévi adóbevallás elkészítéséhez

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

1990. évi XCIII. törvény. az illetékekről 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 1 Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Előterjesztés a Képviselő-testület 2007. december 20-dikai ülésére a helyi adókról szóló rendelet megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A település hatályos 30/2005.(XII.12.) számú rendelettel módosított

Részletesebben

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek

2. A vagyonszerzési illeték fizetésére kötelezettek A visszterhes vagyonátruházási illeték 1. Mire terjed ki a visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség? 1 Ingatlannak, valamint a lentebb meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak visszteher

Részletesebben