Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai"

Átírás

1 Biztosítási orvostani ismeretek Az egészségbiztosítás pénzbeli és természetbeli ellátásai Rezidens törzsképzés 2015 Dr. Havasi Beáta SZTE Igazságügyi Orvostani Intézet

2 A társadalombiztosítás fogalma A társadalombiztosítás az az intézmény (sajátos biztosítás), amelyben az állam a társadalom meghatározott tagjait arra kötelezi, hogy mindaddig, ameddig erre képesek, képezzenek tartalékokat, azaz: a megtermelt javak egy részét fizessék be egy vagy több központi pénzalapba. Befizetéseik fejében a kockázatok előre meghatározott eseteiben jogosultak előre meghatározott ellátásokat igénybe venni. (Czúcz Ottó nyomán)

3 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG FORRÁSAI Alaptörvény (Alkotmány) Alkotmánybírósági határozatok Törvények Kormányrendeletek Miniszteri rendeletek

4 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG FORRÁSAI Alkotmány 70/D szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez 70/E ezt a jogot a Magyar Köztársaság a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás megszervezésével ( ) valósítja meg.

5 2011. Évi Alaptörvény XVIII. Cikk (1) Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Anyaság, betegség, rokkantság, özvegység, árvaság és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén minden magyar állampolgár a törvényben meghatározott támogatásra jogosult. (2) Magyarország a szociális biztonságot az (1) bekezdés szerinti és más rászorulók esetén a szociális intézmények és intézkedések rendszerével valósítja meg. (3) Törvény a szociális intézkedések jellegét és mértékét a szociális intézkedést igénybe vevő személy közösség számára hasznos tevékenységéhez igazodóan is megállapíthatja. (4) Magyarország az időskori megélhetés biztosítását a társadalmi szolidaritáson alapuló egységes állami nyugdíjrendszer fenntartásával, és önkéntesen létrehozott társadalmi intézmények működésének lehetővé tételével segíti elő. Törvény az állami nyugdíjra való jogosultság feltételeit a nők fokozott védelmének követelményére tekintettel is megállapíthatja.

6 XIX. Cikk (1) Mindenkinek joga van testi és lelki egészségének megőrzéséhez. (2) E jog érvényesülését Magyarország a munkavédelem, az egészségügyi intézmények és az orvosi ellátás, a sportolás és rendszeres testedzés, valamint az épített és természetes környezet védelmének biztosításával segíti el.

7 Törvények évi LXXX. tv (Tbj.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXXXI. tv. (Tny.), a társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXXIII. tv. (Ebtv.), A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

8 1997. évi LXXX. tv (Tbj.) a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről egyéni felelősség és öngondoskodás követelményeinek és a társadalmi szolidaritás elveinek megfelelően 2.. a Magyar Köztársaság állampolgárait és területén tartózkodó más személyeket felölelő társadalmi kockázatközösség, amelyben törvényben megállapított szabályok szerint a részvétel kötelező. 3. (2) Az állam a társadalombiztosítási ellátások fedezetét akkor is biztosítja, ha a társadalombiztosítás kiadásai a bevételeket meghaladják. Interperszonális és intertemporalis redisztribúció

9 A magyar munkás- és társadalombiztosítás története 1870 Általános Munkás Betegsegélyező és Rokkantpénztár 1840 első kifejezetten társadalombiztosítási szabálynak minősülő rendelkezés a A gyárok jogviszonyáról szóló törvény 1883 Ipartörvény 1891 XIV. tv. A kötelező munkás beteg biztosítás bevezetése (Baross Gábor kereskedelemügyi miniszter) 1907 XIX. Tv. Országos Munkásbetegsegélyező és Balesetbiztosító Pénztár, röviden: Országos Pénztár alkalmazottak betegség és baleset esetére való biztosítása

10 1927 XXI. Tv. A betegségi és baleseti kötelező biztosításnak országos egységbe foglalása, Országos Munkásbiztosító Intézet (OMI) 1928 Országos Társadalombiztosítási Intézet (OTI) 1929 január 1. nyugdíjrendszer indulása 1950 Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja (SZTK) Szakszervezetek Országos Tanácsának Társadalombiztosítási Főigazgatósága hatáskörébe került a társadalombiztosítás irányítása és felügyelete 1975 II. törvény társadalombiztosítás integrált törvényi szabályozása 1982 Országos Társadalombiztosítási Igazgatóság

11 1988 Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság 1992 LXXXIV. tv. elkülönült biztosítási pénzalapok (igazg. szervek) létrehozatala Az Egészségbiztosítási Alap- Nyugdíjbiztosítási Alap 1993 Egészségbiztosítási Önkormányzat (42 taggal) Hivatal: Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1998 Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Pénzügyminiszteri felügyelet államtitkár Egészségügyi és Pénzügyminiszteri felügyelet

12 A társadalombiztosítás alapelvei Öngondoskodás társadalmi szolidaritás Interperszonális intertemporális redisztiribúció Egészségbiztosítás Nyugdíjbiztosítás

13 A társadalombiztosítási ellátások rendszere Egészségbiztosítás ellátások: A. Egészségügyi szolgáltatás B. Pénzbeli ellátások: csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj táppénz; C. Baleseti ellátások: baleseti egészségügyi szolgáltatás, baleseti táppénz, baleseti járadék; D. Megváltozott munkaképességű személyek ellátásai rokkantsági ellátás rehabilitációs ellátás

14 A nyugdíjbiztosítás ellátásai: A. A saját jogú nyugellátások: az öregségi nyugdíj, B. A hozzátartozói nyugellátások: az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások. C. Rehabilitációs járadék

15 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSAI (Természetbeni ellátások)

16 TÉRÍTÉSMENTESEN igénybe vehető eü. szolgáltatások I. A betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatások II. Gyógykezelés céljából végzett ellátások (háziorvosi-, fogászati-, járóbeteg-szakellátás, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátás), III. Egyéb (szülészeti-, rehabilitáció, betegszállítás, mentés) ÁRHOZ NYÚJTOTT TÁMOGATÁSSAL igénybe vehető A gyógyszerek, tápszerek, gyógyászati segédeszköz és gyógyászati ellátások árához gyógyászati segédeszköz kölcsönzéséhez, javításához nyújtott támogatás Utazásiköltség-térítés

17 RÉSZLEGES TÉRÍTÉS MELLETT igénybe vehető (fogszabályozó 18 év alatt, fekvőbeteg-gyógyintézet beutalási rendtől eltérő igénybevétele, igény szerinti étkezés, elhelyezés, kényelmi szolgáltatások, nemi jellegek megváltoztatására irányuló beavatkozás) MÉLTÁNYOSSÁGBÓL igénybe vehető KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ GYÓGYKEZELÉS

18 Jogosultság feltételei: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 1. A táppénz Biztosítotti minőség: jogosult, aki biztosítás fennállása alatt keresőképtelenné válik és pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) fizetésére kötelezett. Ha jogviszonya keresőképtelensége alatt szűnik meg, a megszűnés napját követő naptól táppénz nem illeti meg. Keresőképtelen, aki a) betegsége miatt munkáját nem tudja ellátni, b) aki terhessége, illetőleg szülése miatt nem tudja munkáját ellátni és csecsemőgondozási díjra nem jogosult, c) az anya, ha kórházi ápolás alatt lévő 1 évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja, d) Szülő, aki 12 évesnél fiatalabb gyermeke kórházi ápolása során mellette van e) az a szülő, aki 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja; f) aki fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásban részesül; g) akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak; akit közeg. okból hatóságilag elkülönítenek; járványügyi, illetőleg állat-egészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkakörben átmenetileg sem foglalkoztatható h) Méltányosságból (12-18 éves gyerek otthoni v. kórházi ápolása)

19 Keresőképtelenség: - mindig relatív természetű, elbírálásánál az adott foglalkozás és munkakör az irányadó; - orvosi szakkérdés, legfeljebb 5 napra visszamenőleg is igazolható (kivételes esetben a Főorvosi Bizottság 6 hónapra visszamenőleg is igazolhatja); A táppénz időtartama: A biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át, egy évesnél fiatalabb gyermek ápolása, gondozása címén a gyermek egyéves koráig; 1-3 éves gyermek esetén évenként és gyermekenként 84 nap jár; 3-6 éves gyermek esetén 42 nap, egyedülállónak 84 nap; 6-12 éves gyermek esetén 14 nap, egyedülállónak 28 nap; Rövidebb táppénz: Keresőképtelenné válás előtt 1 évnél rövidebb folyamatos biztosítási idő, egy éven belüli tp..

20 A táppénz mértéke Napi átlagkereset (az a jövedelem, ami után pénzbeli egészségbiztosítási járulékot fizettek) 60%-a, legalább kétéves folyamatos biztosítási idő esetén; rövidebb biztosítási idővel rendelkező és fekvőbeteg gyógyintézeti tartózkodás alatt 50%. Amennyiben a biztosítottnak a munka törvénykönyve szerint betegszabadság jár keresőképtelenség esetében táppénzre legkorábban a betegszabadságra való jogosultság lejártát (naptári évenként legfeljebb 15 munkanap) követő naptól jogosult. (kivéve veszélyeztetett terhes, gyermekápolás, üb. fogl.megbet. miatt keresőképtelen.) A táppénz egy napra járó összege nem haladhatja meg a minimálbér kétszeresének harmincad részének megfelelő összeget (2015-ben max. 7000Ft/nap)

21 Táppénzkiadások I.

22 Táppénzkiadások II.

23 Betegszabadság (Munka törvénykönyve) A munkaviszonyban alkalmazottnak keresőképtelensége esetén évi legfeljebb 15 munkanap betegszabadság jár, melyre távolléti díjként az alapbér 70%-a jár.

24 2. Csecsemőgondozási díj Korábban: Terhességi-gyermekágyi segély Jogosultság feltétele: szülést megelőző két éven belül legalább 365 napon á biztosított volt) (beleszámít a táppénz, TGYS, GYED, GYES, rehab. járadék, rehab. Ellátás, nappali tagozatos tanulmányból 180 nap, - vagyis a tanulmányi idő mellett legalább fél évet dolgozni is kell) biztosítás tartama alatt, vagy a megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy 42 napon túl, de baleseti táppénz folyósítása ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követően 28 napon belül szül. örökbefogadó is igénybe veheti Vér szerinti apa, ha a szülőanya meghal Időtartama: Szülési szabadságnak megfelelő tartamra jár - legfeljebb a születés utáni 168 napig, melyből négy lehetőleg a szülés várható időpontja elé essen, másrészt a szülést követően hat hétnél rövidebb nem lehet. Mértéke: Naptári napi alap, vagy a naptári napi jövedelem 70%-a (adóköteles, de sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetni).

25 3. A gyermekgondozási díj (GYED) Első bevezetés március május 1., újbóli bevezetés: január 1-től. Jogosultság feltétele: biztosítotti előzmény (megelőző két évben 365 nap biztosítotti viszonya volt), (beleszámít a táppénz, TGYS, GYED, GYES, rehab. járadék, rehab. Ellátás, nappali tagozatos tanulmányból 180 nap, - vagyis a tanulmányi idő mellett legalább fél évet dolgozni is kell) gyermek saját háztartásban nevelése. Tartama: A csecsemőgondozási díj leteltét követő naptól, legfeljebb a gyermek 2 éves koráig. Ikergyermekek esetében további 1 évig jár. Mértéke: Naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-a, ( Ft) több jogviszony esetén egybe kell számítani, de nem haladhatja meg a max ot. ( szja, 10% nyugdíjjárulék van, nincs egészségbiztosítási járulék). Ha több gyermek után jogosult, úgy gyermekenként kell a max-ot megállapítani.

26 2014. évi változások GYED mellett, a gyermek 1 éves kora után korlátlan munkavégzés lehetséges január 1-től Ikrek esetében a GYED 3 éves korig jár Amennyiben különböző korú gyermekei után a szülő jogosult lenne gyermekgondozási segélyre, (gyes), gyermeknevelésitámogatásra (gyet), terhességi-gyermekágyi segélyre (tgyás) vagy gyedre, úgy egyidejűleg is igénybe veheti az ellátásokat, ha legalább az egyik gyermek december 31-e után született.

27 Diplomás gyed január 1-től folyósítható hallgatói jogviszony alapján járó gyermekgondozási díj általános szabályok szerint gyermekgondozási díjra nem jogosult, a gyermeke születését megelőző 2 éven belül államilag elismert felsőoktatási intézményben magyar nyelvű nappali képzésben legalább két félév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, a gyermeke a fenti hallgatói jogviszony fennállása alatt vagy annak szünetelését vagy megszűnését követő egy éven belül születik, a gyermeket saját háztartásában neveli, magyar állampolgár vagy EGT tagállam állampolgára, rendelkezik a szülés időpontjában magyarországi bejelentett lakóhellyel.

28 Tartama: a gyermek 1 éves koráig lesz jogosult a gyedre, Mértéke: alapja a felsőfokú alapképzésben, szakképzésben vagy szakirányú továbbképzésben résztvevő esetén a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 70 százaléka (2015-ben forint x 0,7 = forint), mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy doktori képzésben való részvétel esetén a jogosultság kezdő napján érvényes garantált bérminimum 70 százaléka (2015-ben forint x 0,7 = forint)

29 A családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény családtámogatási rendszere I. Családi pótlék ( Ft Ft/fő) magasabb összegű cs.p. tartósan beteg v. súlyosan fogyatékos beteg után szept.1-től adóterhet nem viselő járandóság (AB szerint alkotmányellenes) II. Gyermekgondozási támogatások: gyermekgondozási segély (gyes) (két gyermek után is): hároméves kor alatti gyermek, tízévesnél fiatalabb tartósan beteg v. súlyosan fogyatékos gyerek gyermeknevelési támogatás (gyet): legalább három kiskorú gyerek, a legfiatalabb 3-8 éves III. Anyasági támogatás terhessége alatt az anya legalább négyszer megjelent tanácsadáson, összege min. nyugd.225%-a, ikreknél 300%-a)

30 Baleseti ellátások 1. Üzemi baleset vagy foglalkozási betegség esetén jár. Üzemi baleset az a baleset, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben vagy azzal összefüggésben, illetőleg munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben éri (úti baleset). Üzemi baleset az is, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. (orvosi vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte) Foglalkozási betegség az a betegség, amely a biztosított foglalkozásának a különös veszélye folytán keletkezett.

31 Baleseti ellátások Baleseti egészségügyi szolgáltatás 2. Baleseti táppénz üzemi balesettel összefüggő eü. állapot miatt; Biztosítás fennállása alatt, vagy annak megszűnését követő 1-3 napon belül lesz keresőképtelen, nem kell előzetes min. szolgálati idő; ellátás 100%; egy évig jár, amit újabb egy évvel meg lehet hosszabbítani 3. Baleseti járadék Egészségkárosodás üzemi baleset következtében 14%-ot meghaladó mértékben csökkent, de baleseti rokkantsági nyugdíj nem illeti meg. járadék mértéke az üzemi baleset okozta munkaképesség-csökkenés fokától függ

32 Baleseti járadék Baleseti fokozat Egészség-károsodás % % % % 4. 39%-ot meghaladó 30% Járadék összege

33 Nyugdíjrendszer

34 Öregségi nyugdíjrendszerek finanszírozási típusai Felosztó-kiróvó rendszer (társadalombiztosítási nyugellátás) Tőkefedezeti rendszer (magánnyugdíjpénztárak) Várományfedezeti rendszer

35 Ellátottak száma

36

37 Demográfia

38 Népmozgalmi adatok

39

40

41 Foglalkoztatottság Foglalkoztatási arány: foglalkoztatottaknak a megfelelő korcsoportba tartozó népességhez viszonyított aránya.

42 A társadalombiztosítási nyugdíj Az Európai Unióban a tagországok maguk határoznak a nyugdíjrendszereikről, de koordinációs kötelezettségeik vannak. Az egyes ellátások koordinációs szabályait az 1408/71. És az 574/72. EGK-rendeletek tartalmazzák. A társadalombiztosítási nyugdíjnak négy fő elvnek kell megfelelniük: 1. Az egyenlő elbánás elve Az EU-állampolgároknak és hozzátartozóiknak a saját állampolgárokkal azonos jogokkal kell rendelkezniük. 2. A szerzett jogok megtartásának elve. A már megállapított nyugellátásokat a nyugdíjas tartózkodási helyére kell folyósítani, azaz exportálni. 3. A szerzett jogok fenntartásának elve. A több tagországban szerzett biztosítási időket össze kell adni. 4. Az előnyösség elve.

43 Tb. Nyugdíj alapelvei Öregség esetén a biztosított részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít A nyugdíjrendszer működtetése állami feladat A tb. nyugdíj fedezetére járulékot kell fizetni Ha nyugdíj-biztosítási alap kiadásai meghaladják a bevételeket a különbözetet a központi költségvetés biztosítja

44 A A nyugdíjbiztosítás ellátásai: I. Társadalombiztosítási saját jogú nyugellátás: az öregségi nyugdíj, II. A hozzátartozói nyugellátások: az özvegyi nyugdíj, az árvaellátás, a szülői nyugdíj, a baleseti hozzátartozói nyugellátások.

45 létszám A nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülők száma évenként Évek öregségi egyéb korhatár feletti rokkantsági korhatár alatti rokkantsági

46 Az öregségi nyugdíj A nyugdíjjogosultság feltétele a korhatár elérése (62 évről fokozatosan 65 évre nő: 1952-ben született 62,5 év, 1953-ban betöltött 63. Év, 1957-ben vagy azt követően született 65 év) szükséges szolgálati idő megszerzése. Öregségi teljes nyugdíjra az jogosult, aki a rá irányadó korhatárt betölti és legalább 20 év szolgálati időt szerez. (nem áll munkaviszonyban) Jogosult életkorától függetlenül az a nő, aki legalább 40 év jogosultsági idővel rendelkezik Öregségi résznyugdíjra jogosult az, aki a reá irányadó korhatárt betöltötte és legalább 15 év szolgálati időt szerzett. nincs minimuma. (Előrehozott öregségi nyugdíj (korhatár alatt legalább év szolg. idő) (Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj)

47 Korkedvezményben részesül az, aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végzett január 1-je előtt. Kétéves korkedvezményben részesül az a férfi, aki korkedvezményre jogosító munkakörben legalább 10, az a nő aki legalább 8, hiperbárikus munkahelyen legalább 6 éven át dolgozott. (Jogosultság 2010 december 31-ig a dec. 31-én hatályos munkaköri jegyzék szerint szerezhető, azután az ártalmak törvényi szintű eddig nem létrehozott szabályozásáról külön törvény rendelkezik. )

48 Az öregségi nyugdíj összege Alapvetően a szolgálati idő hosszához és az Január 1-jétől elért nettó havi átlagkeresethez igazodik, de a minimál nyugdíj összegénél ( Ft) nem lehet kevesebb. Degresszivitás 1988 és a nyugdíjazás időpontja közötti, valorizált nettó havi átlagkereset. Nyugdíjemelés mértéke függ: Bruttó hazai termék növekedési üteme (GDP) Fogyasztói árindex Nettó átlagkereset növekedés

49 Mértékszabály: Szolgálati idő havi átlagkereset százaléka 20 53, , , , , , , , és minden további évre 2-2-százalék 50 vagy több 100

50 Hozzátartozói nyugellátások Özvegyi nyugdíj: Az jogosult, akinek elhunyt házastársa (élettársa) jogosult lett volna öregségi nyugdíjra, ill. az volt. Ideiglenes özvegyi nyugdíj halála után egy évig, jár, az öregségi nyugdíj 60%-a Az ideiglenes ö.ny. lejárta után jár az ö.ny., mértéke 30%. Együtt folyósított özv. és saját nyugdíj együttes összege max Ft lehet. Árvaellátás: Megállapított nyugdíj 30%-a, min Ft/hó éves nappali tagozaton tanuló. Szülői nyugdíj: Az jogosult, akit gyermeke (unokája) halála előtti évben túlnyomó részben eltartott.(60 v. 30%) Baleseti hozzátartozói nyugellátások:.üzemi balesetben elhunyt hozzátartozóját illeti meg

51 A TÁRDSADALOMBIZTOSÍTÁS KIADÁSAINAK FEDEZETE ÉVI LXXX. TÖRVÉNY (TBJ.)

52 A Magyarország költségvetése Központi költségvetés Helyi önkormányzatok költségvetése Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai Elkülönített állami pénzalapok Munkaerő Piaci Alap Szülőföld alap Központi nukleáris pénzügyi alap Nemzeti kulturális alap Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

53 A foglalkoztatók és biztosítottak járulékfizetési kötelessége A foglalkoztatót terhelő befizetések: szociális hozzájárulási adó: 27% (a társadalombiztosítási járulékot váltotta fel január 1-jén, az adó megfizetése társadalombiztosítási ellátásra és álláskeresési ellátásra nem jogosít, vagyis nem jár érte ellenszolgáltatás )

54 Táppénz hozzájárulás: (a biztosított betegség miatti keresőképtelensége és a kórházi ápolása időtartamára folyósított táppénz 1/3-át hozzájárulás címén megfizeti) Korkedvezmény-biztosítási járulék: korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után kell fizetni (13%) Foglalkoztatót az OMFI határozatban mentesítheti, ha nincs fokozott terhelés.

55 A munkavállalót terhelő befizetések: egyéni nyugdíjjárulék 10 %: Járulékfizetési felső határ: nincs alsó határ: minimálbér után egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék 8,5%: természetbeni (4%), pénzbeli (3%) munkaerő-piaci járulék (1,5%)

56 Költségvetési kötelezettségek A központi költségvetés személyenként havonta 5790 Ft egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet a nemzeti kockázatközösségbe tartozók után. Nemzeti kockázatközösségbe tartoznak nyugdíjasok, a gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben részesülők, a rendszeres szociális segélyben, időskorúak járadékában, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban, álláskeresési juttatásban részesülők, középfokú és felsőfokú nappalin tanuló nagykorú magyar állampolgárok, a Magyarország területén lakóhellyel rendelkező kiskorúak, bentlakásos szoc. intézményben elhelyezettek, fogvatartottak, a szociálisan rászorulók, balettművészeti életjáradékban részesülők, megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülők, hajléktalanok.

57 Korkedvezmény biztosítási járulék A 13%-os járulékot a korkedvezményre jogosító munkakörben foglalkoztatott után kell megfizetni. (2009-ben 6,5 % foglalkoztatót terheli, 6,5 %-ot a költségvetés fizet. Fokozatosan 2011-re a 13% teljes egészében a foglalkoztatót fogja terhelni.) Korkedvezményre általánosságban az a munkakör jogosíthat, ahol Különösen nehéz fizikai munkát végeznek, Különösen terhelő a klíma, Tartos az ergonómiai eredetű megbetegedés veszélye, Fokozatt a pszichés megterhelés vagy Tartós a pszichoszociális eredetű megbetegedés veszélye.

58 Köszönöm a figyelmet!

Az egészségbiztosítási ellátások

Az egészségbiztosítási ellátások Az egészségbiztosítási ellátások Biczók Gyöngyi 1 Tartalom Oldal 1. Ellátásokra jogosultság 2 2. A legfontosabb fogalmak meghatározása 2 2.1 Biztosítási jogviszony 2 2.2 Egészségbiztosítási ellátás 3 3.

Részletesebben

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 321/2008. (XII. 29.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimális bér Korm. rend. 2. 2009. 01. 01. -tıl

Részletesebben

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20

4. Rokkantsági nyugdíjrendszer...19 Jogosultsági feltételek...19 Ellátások...20 Tartalomjegyzék 1. Általános jellemzők...1 A nyugdíjbiztosítási rendszerünk struktúrája...1 A nyugdíjbiztosítási járulékok mértéke, a nyugdíjrendszer finanszírozása...3 A nyugdíjbiztosítás irányítási és

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. rendelkezésre állási támogatás

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

A társadalombiztosítási jog 2012

A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítási jog 2012 A társadalombiztosítás az állam által működtetett szociális ellátási rendszer része. Az az intézmény, amelyben az állam a társadalom meghatározott rétegéhez tartozó tagjait

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei

TARTALOMJEGYZÉK A magyar társadalombiztosítás története...... 15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei TARTALOMJEGYZÉK I. fejezet A magyar társadalombiztosítás története...15 1. A magyar társadalombiztosítás gyökerei....15 1.1. A magyar társadalombiztosítás fejlődésére hatást gyakorló rendszerek... 15 1.1.1.

Részletesebben

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tartalo mjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítő támogatás 3. időskorúak

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Családpolitikai Szótár 2015 Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1

1997. évi LXXX. törvény. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 1. oldal 1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 1 I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. E törvény

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

(Módosítva: 2011. február)

(Módosítva: 2011. február) Tájékoztató a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 83. -a alapján a határon átnyúló szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató

Részletesebben

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya

1998. évi LXXXIV. törvény. a családok támogatásáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. A törvény hatálya Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról Az Országgyűlés a családok és gyermekek jólétéért

Részletesebben

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015

Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 Nyugdíjbiztosítási jogszabályok 2015 1. Korhatár előtti ellátások Nem változott. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. tv. (Tny.) 6. -a szerint 2015.01.01-jétől csak az öregségi

Részletesebben

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység

Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Egyes ellátások folyósítása melletti keresőtevékenység Ezúttal egyes társadalombiztosítási ellátások (nyug- díj, gyermekgondozási díj), illetve a gyermekgondozási segély, gyermekgondozást segítő ellátás

Részletesebben

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre

KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez. 20.../20. tanévre 5. számú melléklet KÉRELEM a gyermekellátásra vonatkozó személyi térítési díj csökkentéséhez 20.../20. tanévre 1. Alulírott (szül.név:, szül.hely, idő,.. anyja neve:, értesítési cím, értesítési telefonszám,

Részletesebben

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II.

Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest. adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló TÖRVÉNYEN BELÜL II. Könyvelői Klub 2013. január 30. Budapest Konzultáns: Horváth Józsefné okl. könyvvizsgáló, okl. nemzetközi áfa- és adóigazgatósági adószakértő, jogi szakokleveles közgazdász; költségvetési minősítésű könyvvizsgáló

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Témakörök: 1. Családi kedvezmény 2. Rendelkezési jogosultság 3. Új adómentes lehetőségek 4. Önálló tevékenységre vonatkozó változások 5. Nem önálló tevékenységre

Részletesebben

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap

1. A köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. -ának. -ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap VIII. évfolyam 2011. 1 MUNKA ADO Munkaügy, munkajog, egészség- és nyugdíjbiztosítási szolgáltatások T A R T A L O M MUNKAÜGY 1 A foglalkoztatáshoz kapcsolódó fontos számok a költségvetésben: mi mennyi

Részletesebben

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a

T/13049/20. Az Országgyűlés. családügyi és lakhatási bizottságának. Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának. ajánlás a T/13049/20. O RSZÁGG~r liies i-ilvatál A Érkezett : 2013 NOV 2 5. Az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának Egészségügyi bizottságána k Foglalkoztatási és munkaügy i bizottságának

Részletesebben

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő

Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 06 0000 00 00 Személyügyi gazdálkodó és fejlesztő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj

2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj 2. b, GYED - Gyermekgondozási Díj DR. IMMUN Egészségportál GYED - Gyermekgondozási Díj Gyermekgondozási díjra (GYED) jogosult: hirdetés Az a biztosított szülõ, - aki a gyermekgondozási díj igénylését,

Részletesebben

A keresőképtelen esetek ellenőrzésének tapasztalatai

A keresőképtelen esetek ellenőrzésének tapasztalatai A keresőképtelen esetek ellenőrzésének tapasztalatai XV. Debreceni Egészségügyi Minőségügyi Napok 2015. május 29. Dr. Nagy Zsanett OEP 1 A keresőképtelenség elbírálásának és ellenőrzésének jogszabályi

Részletesebben

Hatáskör, illetékesség

Hatáskör, illetékesség 1 / 46 2016.03.29. 11:01 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 2016.01.01 59 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási

Részletesebben

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR

T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR T E M P O EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA 2016. január 29. (hatályos 2016. február 1.) Jelen Szolgáltatási Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) elválaszthatatlan részét képezi

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Családpolitikai Szótár

Családpolitikai Szótár Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Családpolitikai Szótár A család az emberi élet legfontosabb közössége: az ember itt tanulja meg először, hogyan viszonyuljon

Részletesebben

A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok

A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok A nők életkortól független, kedvezményes öregségi teljes nyugdíjazására vonatkozó szabályok Zelei Roland Irányadó jogszabályok A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény, egységes

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS

CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS 4. CSALÁDTÁMOGATÁS, GYERMEKNEVELÉS, MUNKAVÁLLALÁS Makay Zsuzsanna Blaskó Zsuzsa FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK A magyar családtámogatási rendszer igen bőkezű, és a gyermek hároméves koráig elsősorban az anya által

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete. az egyes szociális ellátásokról Szentlőrinc Városi Önkormányzat 11/2007. (VI.29.) KT. Rendelete az egyes szociális ellátásokról (Egységes szerkezetben a 16/2011.(IX.02.), a 2/2011.(II.11.), a 6/2009.(III.06.), a 19/2007.(X.19.) KT. Rendeletekkel)

Részletesebben

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2010. augusztus 1-jétől Egyszerűsített foglalkoztatásra 2010. augusztus 1-jétől a 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo.tv.) rendelkezései szerint létesíthető

Részletesebben

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

T/3404. számú törvényjavaslat. egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3404. számú törvényjavaslat egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély)

Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres szoc. segély) Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltség 2027 Dömös, Táncsics M. u. 2.. Iktató Iktató bélyegző, Aktív korúak ellátása iránti kérelem (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás) Rendszeres

Részletesebben

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészség- és Önsegélyező Pénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot pénztárunk küldöttközgyűlése az Életút Önsegélyező Pénztár, mint

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Útmutató a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz Érvényesség kezdetének időpontja: 2015. 01. 01. A 2013. december 31-ig érvényes Útmutató és annak módosítása, kiegészítése a munkaügy-statisztikai adatszolgáltatáshoz

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirád Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirád Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzattal Nyirád Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt

Részletesebben

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás...

Árvaellátás... 4. Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6. Öregségi nyugellátás... 11. Özvegyi járadék... 13. Özvegyi nyugellátás... Árvaellátás... 4 Baleseti hozzátartozói nyugellátások... 6 Nők kedvezményes nyugdíja... 9 Öregségi nyugellátás... 11 Özvegyi járadék... 13 Özvegyi nyugellátás... 15 Rokkantsági járadék... 17 Szülői nyugdíj...

Részletesebben

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról*

2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 63634 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám II. Törvények 2013. évi CXXVII. törvény egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról* 1. Az egészségügyi hatósági és igazgatási

Részletesebben

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok

A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok A 2010. január 1-től érvényes legfontosabb adó- és járulék szabályok Készítette: Berényiné Bosch Cecília OFA Hálózat PERTU projekt pénzügyi szakértője Budapest, 2009. december Tartalomjegyzék: Bevezetés...

Részletesebben

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések

E-Munkajog. Tartalom. A hónap témája. Tisztelt Előfizetőnk! 2013. április XIV. évfolyam 4. szám. 1 A hónap témája. 4 Olvasói kérdések E-Munkajog Szakmai folyóirat 2013. április XIV. évfolyam 4. szám In-house szeminárium! Szeretne közvetlenül munkahelyén tájékozódni a legújabb jogszabályváltozásokról a munkajog elismert szakértőitől?

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Családpolitikai Szótár Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé Szíjártó Ildikó Dr. Veres Gábor Felelős kiadó: Dr.

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ TERMÉKPARAMÉTEREK

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ TERMÉKPARAMÉTEREK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY (CSOK) HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ, BŐVÍTÉSHEZ Az FHB Jelzálogbank Nyrt.-nél (a továbbiakban: Bank) 2016. február 11. napjától igényelhető a Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására Hortobágy Község Polgármesteri Hivatalának 4071 Hortobágy, Czinege J. u. 1. I. Személyi adatok KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok:

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 9/2011.(V.04.)

Részletesebben

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK

XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA. Felhívás! I. RÉSZ JOGSZABÁLYOK XXI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2010. JANUÁR 18. ÁRA: 2040 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Felhívás! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2006. (VI.08. Ör. a szociális rászorultságtól függő pénzbeni és természetben nyújtott ellátásokról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR 1 ÚTMUTATÓ AZ IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, CSECSEMŐGONDOZÁSI DÍJ, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNY KITÖLTÉSÉHEZ 3.1 verzió Tartalomjegyzék

Részletesebben

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról

TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról TERVEZET! 2011. évi törvény egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú módosításáról A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény

Részletesebben

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát,

Szociális rászorultság esetén a jogosult számára a kérelmező lakcíme szerint illetékes a) települési önkormányzat jegyzője - időskorúak járadékát, -104 foglalkoztatást b)106 a III. SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerint rászorultsági alapon pénzbeli és nem pénzbeli szociális ellátások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről

TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről TÁJÉKOZTATÓ a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvényről A törvény tehát, - ahogy azt a címéből is kiolvashatjuk - nem csupán a

Részletesebben

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához

1.. Kérelem Lakásfenntartási támogatás megállapításához Bocskaikerti Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2010.(II.11.) Kt. sz. rendelet 14/2009.(VIII.12.) KT. sz. rendelet, 10/2009.(VI.25.) KT. sz. rendelettel módosított a 6/2009. (III.25.) KT. számú

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához

ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához ÚTMUTATÓ a 2008. évi b típusú Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap kiállításához Általános tudnivalók A Nyugdíjbiztosítási Egyéni Nyilvántartó Lap (a továbbiakban: nyilvántartó lap) kiállítását a

Részletesebben

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi.

kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. kell alkalmazni, hogy a kérelmet szakmailag az (1) bekezdés szerinti tanácsadó testület helyett a MEP ellenőrző főorvosa véleményezi. Külföldi tartózkodás közben szükséges gyógykezelés megtérítése 12.

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Az IGÉNYBEJELENTÉS TÁPPÉNZ, TERHESSÉGI-GYERMEKÁGYI SEGÉLY, GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ, BALESETI TÁPPÉNZ IGÉNYLÉSÉHEZ ELNEVEZÉSŰ NYOMTATVÁNYHOZ 2.1 verzió

Részletesebben

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások

A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások A kisvállalkozásokat érintő 2012. évi fontosabb adó- és járulékváltozások Gábriel Péter BKIK gabriel.peter@bkik.hu gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kw) cégautóadó Az adó a hengerűrtartalom (kamratérfogat)

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. Betegfogadási lista

I. Betegfogadási lista Tisztelt Betegünk! BETEGTÁJÉKOZTATÓ Bizonyára az Ön számára is ismeretes, hogy 2007. január 01 től betegeink egészségügyi ellátásával kapcsolatosan rendszeresen jelentős új rendeletek és szabályok léptek

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2.

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szociális törvény) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások 2. 1. egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás 2. foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár TÁJÉKOZTATÓJA az egészségügyi dolgozók illetményének és pénzellátásának együttfolyósítási tilalmára tekintettel adható jövedelemkiegészítés összegének munkáltató

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása

Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása. Jogosultság megállapítása Szociális ellátások - Aktív korúak ellátása Jogosultság megállapítása... 1 Az aktív korúak ellátásának igénylése, összege... 4 Az aktív korúak ellátásának szünetelése, megszüntetése... 8 Jogosultság megállapítása

Részletesebben

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ DEBRECEN Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztály 4026 Debrecen, Kálvin tér 11. (52) 517-750 Hatályos 2008. január 1. napjától ADATLAP AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

Adóváltozások 2013-2014

Adóváltozások 2013-2014 Adóváltozások 2013-2014 2013, december 18-11:35 Tisztelt Ügyfelünk! Tárgy: 2014 évi adóváltozások Eddigi gyakorlatunknak megfelelően összefoglaljuk a legfontosabb 2014. évi adóváltozásokat. Előreláthatólag

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

a módosításokkal egységes szerkezetben

a módosításokkal egységes szerkezetben a módosításokkal egységes szerkezetben 1023. Budapest, Bécsi út 4. Tel.: (1) 304-6278 Fax: (1) 214-22-24 Adószám: 18085246-0-41 Pénzforgalmi jelzőszám: CIB Bank ZRt. 10700024-04451202-51100005 PSZÁF tevékenységi

Részletesebben

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya

a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet célja A rendelet hatálya DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 30/2007. (VI. 28.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Gádoros Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:.

K É R E L E M. aktív korúak ellátásának megállapítására. Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap... Anyja neve:. Lakóhelye:. I. Személyi adatok K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: Név: Születési név:.. Születési helye, év, hó, nap.... Anyja neve:. Lakóhelye:.

Részletesebben

Módosítások: /2015. I. 1-

Módosítások: /2015. I. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat 27/1998. (IX. 25.) számú rendelete a gyermekjóléti szolgáltatásról, valamint a gyermekjóléti alapellátás keretében nyújtott egyes személyes gondoskodási formákról

Részletesebben

Szociális ellátások 2015.

Szociális ellátások 2015. Szociális ellátások 2015. Nem könnyű eligazodni a jogszabályok sokaságában, sem az ellátásokban érintetteknek, sem az ügyintézőknek, sem az ellátások iránt érdeklődőknek. Szociális ellátórendszerünk meglehetősen

Részletesebben

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja

Az Idősügyi Nemzeti Stratégia nem tárgyalja NYUGDÍJ a nyugdíjrendszer jövőjéről a kötelező nyugdíjbiztosítás öregségi nyugdíj korhatár korkedvezmény; korengedmény korrekció nyugdíjemelés nyugdíjprémium rokkantsági nyugdíj hátramaradotti ellátások

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/7402. számú törvényjavaslat (a továbbiakban: törvényjavaslat) tartalmazza a családok támogatásáról

Részletesebben

Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető

Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető Mire fordítható a szocpol? A szocpol (továbbiakban: kedvezmény) igénybe vehető 1. új lakás felépítése, (a családi vagy ikerház emeletráépítésnek nem minősülő tetőtér-beépítésének a kivételével), 2. az

Részletesebben

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ

CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ CSOK CSALÁDI OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNY ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSÁHOZ, BŐVÍTÉSÉHEZ Meghatározás: új lakás vagy családi ház vásárlására, építésére igényelhető, vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege

Részletesebben

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE

TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE TÉRÍTÉSKÖTELES EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJJEGYZÉKE Érvényes: 2016. május 1-től visszavonásig I. JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS Az elszámolás alapja Egységár (Ft) A térítés összege** ORVOSI VIZSGÁLAT

Részletesebben

Európai mobilitás. Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban. Európai Bizottság

Európai mobilitás. Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban. Európai Bizottság 9 Európai mobilitás Az Ön szociális biztonsággal kapcsolatos jogosultságai Svájcban Európai Bizottság Európai mobilitás (az Európai Unióban, az Európai Gazdasági Térségben és Svájcban) Az Ön szociális

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság - Kabinet Szociális Lakossági és Tájékoztatási

Részletesebben

aktív korúak ellátásának megállapítására

aktív korúak ellátásának megállapítására (Átvétel: Szignó: Előzmény: ) K É R E L E M aktív korúak ellátásának megállapítására KÉRJÜK NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL, OLVASHATÓAN KITÖLTENI! I. SZEMÉLYES ADATOK 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyes

Részletesebben

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt.

1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. 1992. évi XXII. tv. Az új Munka Törvénykönyve A törvény hatálya Területi hatály: Tekintettel a nemzetközi magánjog szabályaira az Mt. hatálya kiterjed Területi hatály: E törvény rendelkezéseit a nemzetközi

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról

Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda. Tájékoztató. a gyermekek után járó ellátásokról Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról 2015 1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1882/2016. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne Az eljárás megindítása A panaszos a politikai meggyőződésük miatt elbocsátott munkavállalók nyugdíjra

Részletesebben

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képezõ jövedelme alapján köteles a járulékok összegét Kitöltési útmutató Az adózás rendjérõl szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény (továbbiakban Art.) 23. (6) bekezdésében foglaltak alapján az elõtársaságoknak azokról az adókról és járulékokról,

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata

az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata az Életút Egészségpénztár Szolgáltatási és tagokkal való elszámolási Szabályzata Hitelesítő záradék: Jelen szabályzatot az Életút Egészségpénztár közgyűlése 2014. március 31-i ülésén hagyta jóvá. Jelen

Részletesebben

Az egészségbiztosítás ellátásai kapcsán két körről kell említést tennünk, a biztosítottakról és a jogosultakról.

Az egészségbiztosítás ellátásai kapcsán két körről kell említést tennünk, a biztosítottakról és a jogosultakról. 1 Biztosítotti jogviszony/jogosultság Kérdések és válaszok 1. Ki a biztosított és ki a jogosult? Az egészségbiztosítás ellátásai kapcsán két körről kell említést tennünk, a biztosítottakról és a jogosultakról.

Részletesebben

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson

Az Ön szociális biztonsági jogai. Cipruson Az Ön szociális biztonsági jogai Cipruson A tájékoztatóban szereplő információkat az EU szociális védelemről szóló kölcsönös tájékoztatási rendszerének (MISSOC) nemzeti kapcsolattartóival szoros együttműködésben

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

HÍRLEVÉL. Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja HÍRLEVÉL Munkáltatói tájékoztatás a könnyebb eligazodás tükrében Tisztelt Munkáltatók! 2014. február A Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja a Partnerei

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Családi kedvezmény (1) A családi kedvezmény 2014. január 1-jétől már nem csak az összevont adóalap csökkentése révén érvényesíthető, hanem az összevont

Részletesebben

4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR

4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR 4. MIGRÁCIÓS FOGALOMTÁR Tóth Judit A munkaerő államhatárokat átlépő vándorlásával kapcsolatosan igen sok szakkifejezés magyarázatra szorul, amelyeket a szakértői konszenzuson túl a nemzeti (hazai) jogszabályok,

Részletesebben