TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló évi LXVI. törvény rendelkezései alapján) Általános tudnivalók Ajánlott befektetési időtáv: számlanyitás évét követő 3 naptári év - a 10 %-os kedvezményes adókulcs igénybevételéhez, vagy 5 naptári év - a teljes adómentesség (0%-os adókulcs) igénybevételéhez Példa: évi számlanyitás = befizetési időszak 0. év utolsó napjáig = lekötési időszak 1. év utolsó napjáig = lekötési időszak 2. év utolsó napjáig = lekötési időszak 3. év utolsó napjáig = lekötési időszak 4. év utolsó napjáig = lekötési időszak 5. év utolsó napjáig Számla futamideje: A számla (határozott időszakra szóló) futamideje két időszakra osztható: A befizetési (betétgyűjtési) időszak a számla megnyitásának napjától kezdődően az adott év december 31- ig tart. Ez idő alatt tetszőleges alkalommal teljesíthető befizetés a számlára amely lekötött pénzösszegnek minősül, valamint be is fektethető értékpapírba (kivéve zártkörben kibocsátott értékpapírba) a már befizetett összeg. Az első befizetéskor a számlanyitással egyidejűleg minimum Ft (vagy ennek megfelelő értékű külföldi fizetőeszköz) befizetést teljesíteni szükséges. A lekötési (takarékoskodási) időszak a befizetési időszakot követő év január 1-jétől indul, amely 3+2 naptári évet foglal magában. A lekötési időszak alatt a számlára újabb befizetés nem teljesíthető. A Lekötési időszak utolsó napján (december 31-én) újrakötésről szóló szándéknyilatkozat hiányában a szerződés automatikusan, minden jogcselekmény nélkül lejár, azaz a TBÉSZ számla megszűnik. Kedvezmények és ezek feltételei: Kedvezményes adókulcs: amennyiben a számlatulajdonos a TBÉSZ számlát a lekötési időszak 3. évének utolsó napjára vonatkozóan megszünteti, vagy a lekötési időszak 3. évének utolsó napját követő, de a lekötési időszak 5. évének utolsó napját megelőző időszakban szünteti meg, illetve a lekötési időszak 3. évének utolsó napjára vonatkozóan részkivétről nyilatkozik, a keletkezett lekötési hozam után (a befektetéseken elért pozitív jövedelem esetében) 10% mértékkel adófizetési kötelezettsége keletkezik, azonban egészségügyi hozzájárulás (továbbiakban Eho) nem terheli a kifizetést. Teljes adómentesség: amennyiben a számlatulajdonos a TBÉSZ számlát a lekötési időszak 5. évének utolsó napjára vonatkozóan szünteti meg, a lekötési hozam után az adó mértéke 0% és Eho sem terheli a kifizetést. 1

2 Részkifizetés vagy megszüntetés lehetősége a 3. év utolsó napjára vonatkozóan 10% adókötelezettség mellett Számlanyitás és a befizetési időszak A számla az 5. év végén lezárásra kerül, vagy meghosszabbítható x 0. év 1. év 2. év 3. év 4. év 5. év x x Fizetendő adó mértéke 16%, valamint 6% egészségügyi hozzájárulás (Eho) Fizetendő adó mértéke 10% Fizetendő adó mértéke 0% Kötelezettségek abban az esetben, ha a kedvezmények feltételei nem teljesülnek: Amennyiben a számlatulajdonos a befizetési időszakban, illetve a lekötési időszakon belül szünteti meg a TBÉSZ számlát, úgy a keletkezett lekötési hozam (jövedelem) után a megfelelő közterheket önadózóként kell megállapítani, bevallani és megfizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé. Az OTP Bank a jövedelem keletkezésének évét követő év február 15-éig igazolást állít ki a számlatulajdonos részére, mely alapján az adókötelezettség teljesítése a törvényben meghatározott határidőig (természetes személyek esetében legkésőbb az adóévet követő május 20-áig), az alábbiak szerint történik: befizetési időszak alatt (0. éven belül), illetve a 3 éves lekötési időszakon belül történő számlafelmondás esetén a keletkezett lekötési hozam után 16%-os adó- és 6%-os Eho fizetési kötelezettség, a lekötési időszak 3. évének utolsó napjára vagy azt követően, de az 5. év utolsó napját megelőző napra teljesített számlafelmondás esetén 10% mértékű adókötelezettség keletkezik, továbbá a lekötési időszak 3. évének utolsó napjára vonatkozóan teljesített részkivét esetében is 10% mértékű adókötelezettség keletkezik a lekötési hozam után, azonban ebben az esetben a TBÉSZ számla nem kerül megszüntetésre, mivel a részkivéttel nem érintett állomány továbbra is a TBÉSZ lekötési nyilvántartásban szerepel. Lekötési hozamnak a magánszemélyt a lekötés megszűnésekor megillető bevételnek (ide értve a TBÉSZ lekötési nyilvántartásában szereplő értékpapírnak a lekötés megszűnésekor irányadó szokásos piaci értéken számított portfolió értékét is) a lekötött (befizetési időszakban befizetett) pénzösszeget meghaladó része minősül. A lekötési hozamot a lekötési időszak utolsó munkanapjára kell megállapítani. Az Eho tv augusztus 1-jei változása kapcsán csak a augusztus 1-jén vagy azután megnyitott TBÉSZ számlák esetében került bevezetésre a 6% mértékű Eho fizetési kötelezettség a keletkezett jövedelem után, amennyiben a lekötési időszak 3. évének utolsó napját megelőzően kerül sor a számla megszüntetésére. Ebből következően augusztus 1-jét megelőzően megkötött TBÉSZ számlák megszüntetése során a keletkezett jövedelem minden esetben, függetlenül attól, hogy a lekötési időszak 3. évének utolsó napja előtt került megszüntetésre a számla, Eho mentes jövedelemnek minősül. Az Eho fizetési kötelezettség esetében mentességi jogcím nem érvényesíthető, így pl.: az Európai Gazdasági Térség (EGT) állama által kibocsátott, forintban denominált (kibocsátott) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír révén vagy legalább 80%-ban ilyen értékpapírba befektetést végző szervezet által kibocsátott befektetési jegy révén szerzett lekötési hozam is Eho köteles lehet a TBÉSZ számlán. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a devizában végrehajtott befektetések esetén a devizaárfolyam változása a forinthoz képest befolyásolja a jövedelem számítását (amely forintban történik), valamint a külföldön kibocsátott értékpapírból 2

3 származó jövedelem után esetlegesen levonásra kerülhet a kibocsátó országának belső jogrendjében meghatározott adómértékkel az adó. A TBÉSZ számla, valamint a számlán lévő összeg végrehajtás alá vonható. Amennyiben végrehajtás miatt a számláról átutalás történik, a TBÉSZ számlaszerződés megszűnik, függetlenül a végrehajtás alá vont összeg mértékétől. A számla megszűnése miatt a számlatulajdonosnak adóbevallási és adófizetési kötelezettsége keletkezhet. Részletes rendelkezések 1. Részkivét Részkivétre kizárólag a lekötési időszak 3. évének utolsó napját megelőzően tett nyilatkozat alapján van lehetőség, a lekötési időszak 3. évének utolsó napjára vonatkozóan megállapított lekötési hozamot terhelő 10%-os kedvezményes adókulcs alkalmazása mellett. A részkivétet Eho fizetési kötelezettség nem terheli. A részkivéttel érintett állományt a lekötési időszak utolsó napján is még a TBÉSZ nyilvántartásban kell szerepeltetni. A részkivét teljesítésére a lekötési időszak 3. évének utolsó napját követő év első munkanapjától van lehetőség. Részkivétre csak a három éves lekötési időszak utolsó napjára vonatkozóan azt megelőzően tett nyilatkozattal van lehetőség úgy, hogy a három éves lekötési időszak a lekötött pénzösszegnek csak egy részére - minimum ,- forintnak megfelelő értékben kerül meghosszabbításra. A minimum ,- forintnak megfelelő összeget, vagy azzal egyenértékű, a kifizetés napján érvényes piaci áron számított értékpapír állományt a TBÉSZ számlán kell tartani a három éves lekötési időszak utolsó napjára vonatkozóan. A számlatulajdonos az alábbi nyilatkozatok rögzítésére adhat megbízást: Pénzkivonás - a tartós befektetésből kivonandó összeget és annak pénznemét szükséges megadni Bankon belüli értékpapír átvezetés részkivéttel érintett értékpapír átvezetése a számlatulajdonos normál értékpapírszámlájára Bankon kívüli értékpapír transzfer - részkivéttel érintett értékpapír transzferálása a számlatulajdonos másik befektetési szolgáltatónál/hitelintézetnél vezetett normál értékpapírszámlájára Részkivét esetén a fizetendő adó számítása úgy történik (lásd lenti példa), hogy A harmadik lekötési év utolsó napjára a TBÉSZ számlán nyilvántartott teljes portfolió aktuális piaci áron történő beértékelésével amelyben a járulékos költségek (pl.: számlavezetési díj) is figyelembe vételre kerülnek megállapításra kerül a teljes portfolióérték. A harmadik lekötési év utolsó napjára vonatkozó aktuális teljes portfolióérték és a befizetési időszakban befektetett eredeti összeg pozitív előjelű különbözeteként megállapításra kerül a lekötési hozam, mely összeg a teljes portfolión (pénz és értékpapír) elért - realizált és nem realizált - hozam összege. Amennyiben a befizetési időszakban befektetett eredeti összeg meghaladja az aktuális teljes portfolióértéket, akkor nincs lekötési hozam (adóalap), hiszen veszteség keletkezett a TBÉSZ számla állományon. - Realizált hozam az eladott, visszaváltott, lejárt értékpapírokon elért és a számlán ténylegesen jóváírt hozam. - Nem realizált hozam a még portfolióban lévő értékpapírok adott napi piaci áron történő beértékelésével számított becsült hozam. Lekötési hozam esetén a részkivét értékével növelt aktuális teljes portfolióérték meghaladja a befizetési időszakban befektetett eredeti összeget, ezért a számlatulajdonosnak a befektetésen (a teljes portfolión) jövedelme keletkezett. A részkivét során, a teljes portfolión keletkezett lekötési hozam részkivétre jutó arányos része (a részkivétnek a teljes portfolióértékhez viszonyított arányában) minősül adóköteles jövedelemnek, melynek adója 10%. (Tehát a 10% fizetendő adót nem a részkivét érdekében a TBÉSZ nyilvántartásból kivont egyedi értékpapír(ok)on elért hozam figyelembe vételével, hanem a teljes TBÉSZ portfolión harmadik lekötési év utolsó napjára vonatkozóan - elért lekötési hozam arányosításával kell megállapítani.) Példa (részkivétre): Betétgyűjtési időszakban befizetett összeg: e Ft Nyilatkozat részkivétről: e Ft Teljes portfolióérték piaci áron harmadik lekötési év utolsó napjára vonatkozóan (a járulékos költségekre pl.: számlavezetési díj is figyelemmel): e Ft Portfolió érték Teljes portfolió (e Ft) Részkivét (e Ft) Arány %

4 Lekötési hozam Lekötési hozam forintban: e Ft e Ft = e Ft Lekötési hozam százalékban: e Ft / e Ft = 1,25 => 25% Részkivéttel arányos teljes portfolió érték: e Ft / e FT = 0,08 => 8% Részkivétre eső hozam (jövedelem): e Ft * 8% = 200 e Ft Részkivétre eső hozam adója 10%: 200 e Ft * 10% = 20 e Ft Részkivétre jutó befizetés: e Ft * 8% = 800 e Ft A továbbiakban lekötött pénzeszközként nyilvántartott összeg: e Ft 800 e Ft = e Ft 2. TBÉSZ szerződés megszüntetése, megszűnése A részkivét kivételével a számlatulajdonos a TBÉSZ számláról kizárólag abban az esetben kérhet kifizetést, ha a kifizetés során a teljes egyenlegről rendelkezik, és a számlát megszünteti. Attól függően, hogy a kifizetésről és a számla megszüntetéséről melyik időszakban rendelkezik a számlatulajdonos, lesz adómentes vagy adóköteles a lekötési hozam. Megszűnik a TBÉSZ számla az 5 éves lekötési időszak lejárata után (amennyiben a szerződés az utolsó napig nem kerül a számlatulajdonos által újrakötésre), ezért a számlán maradó befektetések esetében az adókedvezmény megszűnik a lekötési időszak lejárata utáni időszakban megszerzett jövedelemre tekintettel. Ez azt jelenti, hogy a Bank a lekötési időszak utolsó napjára vonatkozóan automatikusan elvégzi az előző pontban említett portfolió átértékelést, feltőkésítést, biztosítva ezzel az első 5 éves lekötési periódus alatt elért jövedelem adómentességét. Az 5 éves lekötési időszakot követő év első naptári napjától kezdődően azonban - a feltőkésített portfolió értékhez viszonyítva - elért hozam adókötelessé válik. Ebben az esetben a TBÉSZ számla automatikusan, mint normál értékpapírszámla funkcionál a továbbiakban. A lekötési időszak megszűnését, megszűntetését követő időszakra tartós befektetésből származó jövedelem az adott szerződés alapján nem állapítható meg, a megszűnés napját követően keletkező tőkejövedelemre - jogcíme szerint - a rávonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy ha a jövedelmet szerzési érték figyelembevételével kell megállapítani, a megszűnés, megszűntetés napján irányadó szokásos piaci érték, illetve a megszerzésre fordított érték közül a nagyobb vehető figyelembe, adókiegyenlítés ellenőrzött tőkepiaci ügyletből származó veszteség esetén akkor érvényesíthető, ha az a megszűnés, megszűntetés napját követően kötött ügyletekből keletkezett. 3. TBÉSZ számla újrakötése (meghosszabbítása) A lekötési időszak 5. naptári évében az 5. év utolsó napjáig a számlatulajdonos nyilatkozhat a TBÉSZ szerződés - újabb 5 naptári évvel történő - meghosszabbításáról, újrakötéséről. Az újrakötés (meghosszabbítás) lehetőségével kizárólag a december 31-ig nyilatkozatot tevő számlatulajdonos, vagy a számla felett rendelkező élhet. A nyilatkozat megtételére és visszavonására személyesen bármely OTP bankfiókban, vagy OTPdirekt internetes (kizárólag a számlakörbe bevont számlák tekintetében) és telefonos szolgáltatáson keresztül legkésőbb december 31-ig van lehetőség. Ebben az esetben az új szerződés befizetési időszak nélkül indul, ezért az újrakötött szerződés alapján a számlatulajdonos által a TBÉSZ számlára jóváírások nem teljesíthetők. A TBÉSZ számla újrakötése során az ügyfél kizárólag a teljes állományról tehet nyilatkozatot, részleges meghosszabbítást a törvény nem teszi lehetővé. Az első 5 éves lekötési időszak utolsó napjára vonatkozóan a számlán nyilvántartott portfoliót a bank piaci áron átértékeli, az addig elért - nem realizált - hozammal a számlatulajdonos követelését feltőkésíti (lekötött pénzösszegnek az értékpapírnak az 5 éves lekötési időszak megszűnésének utolsó napján irányadó szokásos piaci értéke, illetve a megszerzésre fordított összeg közül a nagyobb minősül), biztosítva ezzel az első lekötési periódus alatt elért jövedelem adó és Eho mentességét. Az újrakötött szerződés esetében (a feltőkésített portfolió értékkel) ismét elindul az 5 éves lekötési időszak, mely során a kifizetésre, a számlafelmondásra és az adózásra ugyan azok a szabályok vonatkoznak, mint az első 5 éves periódusra. Amennyiben nem rendelkezik az eredeti TBÉSZ számlájának 5. naptári évében megnyitott újabb TBÉSZ számlával, úgy újrakötésről (meghosszabbításról) tett nyilatkozata, és az abban foglalt számlaszerződések alapján az eredeti számlájával mindenben egyező új TBÉSZ számla kerül automatikusan megnyitásra. 4. Adókötelezettség teljesítése részkivét, számlamegszüntetés esetén A TBÉSZ szerződés megszüntetése, valamint a részkivét során keletkezett lekötési hozam (jövedelem) adó és Eho kötelezettségének megállapításához az OTP Bank a számlamegszüntetés vagy a részkivét évére igazolást állít ki, ami a tárgyévet követő év február 15-ig kerül postázásra a számlatulajdonos részére. Az igazolás tartalmáról az OTP Bank adatszolgáltatást teljesít a NAV felé. A számlatulajdonosnak a befektetésen elért hozam után fizetendő adót, valamint Eho-t, a Bank igazolása alapján önadózóként kell szerepeltetnie az adóbevallásában és megfizetnie a NAV felé. 4

5 Nem keletkezik Eho fizetési kötelezettség a augusztus 1. előtt nyitott TBÉSZ számláknak a harmadik lekötési év utolsó napja előtti megszüntetése esetén, illetve a augusztus 1-jétől nyitott TBÉSZ számlák megszüntetése során, amennyiben a lekötési időszak 3. évének utolsó napjára vonatkozóan, vagy azt követően kerül a számla megszüntetésre. A számlatulajdonosnak tehát önadózóként abban az esetben kell adóbevallást készíteni és a NAV felé befizetést teljesíteni, ha a TBÉSZ szerződés megszakítása a lekötési időszak 5. évének utolsó napját megelőzően történik az alábbiak szerint: részkivétről nyilatkozik a lekötési időszak 3. évének utolsó napjára, és jövedelme keletkezik, vagy felmondja a számlaszerződést és jövedelme keletkezik. A Tartós befektetésből származó jövedelem önálló tőkejövedelem szerzési jogcím, így a TBÉSZ számlán keletkezett jövedelem: külön adózó jövedelem, nem tartozik az összevont adóalap alá, az ellenőrzött tőkepiaci ügyletből (ETÜ) származó jövedelem elszámolás során alkalmazható adókiegyenlítés szabályait nem lehet figyelembe venni, azaz a TBÉSZ számlán realizált veszteségek nem határolhatók el a következő évekre és nem állíthatók szembe a normál értékpapírszámlán elért nyereséggel. Az 5. naptári év utolsó napjáig újrakötött, valamint a lejáró TBÉSZ számlákon az 5. év utolsó napjáig megszerzett lekötési hozam után is a törvény alapján adóigazolás kerül kiállításra, melyet a számlatulajdonosnak nem kell az adóbevallásában feltűntetni, azonban a fentiek alapján az adóhatóság részére az OTP Bank Nyrt. adatszolgáltatást teljesít. 5. Átszerződés Nyugdíj-előtakarékossági számláról (NYESZ-R) TBÉSZ számlára Értékpapír átvezetés és transzfer ügylettel a TBÉSZ számlán a 6. pontban részletezett eseten felül, értékpapír a NYESZ-R számláról transzferált, átvezetett értékpapírok esetében írható jóvá. Ebben az esetben a NYESZ-R számláról TBÉSZ számlára történő átszerződés során a teljes pénz- és értékpapír állományt át kell vezetni, valamint a NYESZ-R számlát meg kell szüntetni. Átszerződés esetén a TBÉSZ számla vonatkozásában a befizetési időszaknak az átalakítás napjának éve minősül. Lekötött pénzösszegnek értékpapír átvezetés/transzferálás esetén az értékpapírnak az átvezetés/transzfer napján irányadó szokásos piaci értéke minősül. Az átalakítás feltétele, hogy az átalakítás évében és az azt megelőző évben átutalt NYESZ-R előtakarékossági támogatást a számlatulajdonosnak 20%-kal növelten be kell vallania az átalakítás évére vonatkozó adóbevallásában, valamint vissza kell fizetni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) részére az adóbevallás benyújtására előírt határidőig. Ezen túlmenően az átalakítás évére vonatkozóan nem vehető igénybe előtakarékossági támogatás a NYESZ-R számlára befizetett összegek alapján. Példa: NYESZ-R számláról TBÉSZ számlára történő átszerződés időpontja: adóév Visszafizetendő előtakarékossági támogatás: és adóévekben - a és a évi befizetések alapján - a NAV által átutalt előtakarékossági támogatások összegének 120%-a. 6. TBÉSZ áthelyezés A számlatulajdonos a tartós befektetési szerződés megszüntetésével a TBÉSZ lekötési nyilvántartásban rögzített pénzösszegek, pénzügyi eszközök egészét a lekötés megszakítása nélkül másik befektetési szolgáltatónál, illetve hitelintézetnél vezetett befektetési célú tehát nem betéti célú tartós befektetési szerződésnek a lekötési nyilvántartásába utalhatja (transzferálhatja) át (lekötési átutalás). Amennyiben a számlatulajdonos a lekötést átvevő befektetési szolgáltatónál, illetve hitelintézetnél a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési éve tekintetében már rendelkezik tartós befektetési szerződéssel, úgy a lekötést átvevő befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet az általa az adott naptári év tekintetében vezetett lekötési nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket. Amennyiben a számlatulajdonos a lekötést átvevő befektetési szolgáltatónál, illetve hitelintézetnél a lekötési átutalással érintett állomány elhelyezési éve tekintetében nem rendelkezik tartós befektetési szerződéssel, úgy a lekötést átvevő befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet az általa az adott naptári év tekintetében szerződést köt és ezen szerződés alapján megnyitott lekötési nyilvántartásban rögzíti a lekötési átutalásban szereplő pénzösszegeket, pénzügyi eszközöket. Felhívjuk a figyelmet, hogy amennyiben a pénzügyi eszköz transzferálása nem lehetséges mert pl.: a lekötést átvevő befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet nem forgalmazza az adott értékpapírt, akkor a lekötési átutalást megelőzően a pénzügyi eszközt értékesíteni kell, és mint pénzeszközt kell átutalni. Lekötési átutalás esetén az átadó befektetési szolgáltató, illetve hitelintézet a lekötési átutalással érintett pénzösszegekre, pénzügyi eszközökre vonatkozó igazolást (lekötési igazolás) ad a magánszemélynek és a lekötési utalást fogadó befektetési szolgáltatónak, hitelintézetnek. Az igazolás tartalma: a számlanyitás éve, a számlanyitás évében befizetett pénzösszeg (lekötött pénzösszeg), értékpapírok transzferálása esetén az eredeti szerzési érték értékpapíronként, 5

6 pénzösszeg esetén az átutalásra került összeg, átutalás/transzfer indítás napja, mely megegyezik a számlamegszüntetés napjával, amennyiben az áthelyezéssel érintett TBÉSZ számlán részkivét történt, akkor a részkivét során számított lekötési hozam, a részkivétre szóló nyilatkozatban megjelölt és teljesített pénzösszeg, illetve értékpapír kivonás esetén a lekötési időszak 3. évének utolsó napján érvényes szokásos piaci értéke. Ha a magánszemély olyan befektetési szolgáltatóhoz, illetőleg hitelintézethez kezdeményez TBÉSZ áthelyezést, amely adatszolgáltatásra nem kötelezett (pl.: külföldi szolgáltató által nyilvántartott TBÉSZ), akkor a megkötött tartós befektetési szerződést az első befizetést követő 30 napon belül a magánszemélynek kell bejelentenie az adóhatóságnak. További információk 1. A számlanyitás szabályai TBÉSZ számlát belföldi és külföldi, adóazonosító jellel rendelkező magánszemély nyithat. A számlatulajdonos évente egy TBÉSZ számlát nyithat egy befektetési szolgáltatónál. A számlatulajdonosnak lehetősége van arra, hogy egy naptári éven belül több szolgáltatónál is nyisson és vezessen TBÉSZ számlát. Számlanyitáskor Ft minimum kezdő összeget (vagy ennek megfelelő értékű külföldi fizetőeszközt) kell befizetni a bankszámlára. Ez alól kivételt képez a Lekötési átutalás (jogfolytonos számlaáthelyezés) miatt megnyitott számlák, hiszen a TBÉSZ számlákra csak a számlanyitás évében lehetséges a befizetés. Újrakötésről (meghosszabbításról) tett szándéknyilatkozat esetén az ügyfél OTP direkt internetes és telefonos szolgáltatáson keresztül adott megbízása egyben új számlaszerződésnek minősül, mely alapján amennyiben a számlatulajdonos nem rendelkezik az adott évben már megnyitott számlával- az OTP Bank Nyrt. automatikusan új TBÉSZ számlát nyit. 2. Egyéb rendelkezések A TBÉSZ számlához kapcsolt bankszámlára a Bank kamatot nem fizet, ezért célszerű a befektetésre szánt összeget értékpapír vásárlására fordítani. A számlatulajdonos által a TBÉSZ számlán elhelyezett összegből, a számlatulajdonos rendelkezése alapján olyan értékpapír befektetési tranzakciók hajthatók végre, amelyek ellenőrzött tőkepiaci ügyletben pénzügyi eszközre vonatkoznak, valamint olyan pénzügyi eszközre vonatkozóan (pl. állampapír, befektetési jegy), amelynek a befektetési hozama egyébként kamatjövedelemnek minősülne. A lekötési nyilvántartásban szereplő pénz- és értékpapír állományt a számlatulajdonos nem vonhatja ki a TBÉSZ megszüntetése nélkül (ide nem értve a TBÉSZ áthelyezést, valamint a lekötési időszak 3. évének utolsó napjára vonatkozóan tett részkivétről szóló nyilatkozatot). A számlatulajdonos által elért hozam (jövedelem) mértéke a pénzpiaci mozgásoktól, a befektetett pénzügyi eszközök teljesítményétől függ. TBÉSZ számlára csak a befizetési időszak alatt (a számlanyitás évében) lehet befizetéseket teljesíteni, a számlanyitás évét követő év január 1-jétől - tehát a lekötési időszakban - további pénzösszeg elhelyezésére nincs lehetőség. TBÉSZ számlára értékpapír jóváírása másik befektetési szolgáltatónál, hitelintézetnél vezetett TBSZ értékpapírszámla áthelyezése kapcsán történhet, továbbá a betétgyűjtési időszak alatt bankon belüli és bankon kívüli NYESZ-R számláról történő átszerződés esetén. A TBÉSZ számlához forint és deviza bankszámla is kapcsolható, a TBÉSZ értékpapírszámlán forintban és devizában kibocsátott és forgalmazott értékpapírok is elhelyezhetők. Nem minősül a lekötési időszak megszüntetésének a lekötési nyilvántartásban szereplő értékpapír átalakítása (kicserélése), ha az átalakított (kicserélt) értékpapír vagy - ha a magánszemély az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az értékpapírt kibocsátó szervezettől az őt megillető vagyonhányadra tart igényt - az értékpapír helyett kapott pénzösszeg, amennyiben legkésőbb az értékpapír átalakítását követő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásba kerül évtől kezdődően TBÉSZ lekötési nyilvántartásba nem vehető fel zárt körben kibocsátott értékpapírra kötött ügylet. Újrakötött TBÉSZ számlán nyilvántartott zárt körben kibocsátott értékpapír akkor is szerepeltethető a Lekötési nyilvántartásban, ha a számla megnyitásának éve későbbi, mint 2013, valamint az zárt kötben kibocsátott értékpapír eredeti szerzése még 2013 előtt nyitott TBÉSZ számlára történt. Amennyiben január 1-jét megelőzően TBÉSZ nyilvántartásban zárt körben kibocsátott értékpapír szerepelt, az december 31-ét követően továbbra is szerepeltethető az említett nyilvántartásban. Továbbá, az említett értékpapírra december 31-ét követően kifizetett (jóváírt) osztalékot, kamatot és más hasonló hozamot is itt kell nyilvántartani, továbbá az ellenőrzött tőkepiaci ügylet keretében történő értékesítés során megszerzett bevételt szintén a lekötött nyilvántartásban kell szerepeltetni. Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír zártkörűvé történő átalakítása (kicserélése) csak abban az esetben nem minősül a lekötési időszak megszüntetésének, ha a magánszemély az átalakított (kicserélt) értékpapír helyett az őt megillető vagyonhányadra tart igényt és arra pénzben jogosult, feltéve, hogy ez a pénzösszeg a 6

7 kifizetését követő 15 napon belül a lekötési nyilvántartásba kerül. A 15 napos határidő elmulasztását a lekötési időszak megszűnéseként kell tekinteni. A számlán belüli portfolióátrendezés (átcsoportosítás az értékpapírok között) nem számít pénzkivonásnak, a TBÉSZ számlán tartott befektetések - amennyiben annak feltételei adottak - bármikor eladhatók és az ellenértékük a számlán újra befektethető. A TBÉSZ számla megszüntetése (ide nem értve a TBÉSZ áthelyezést) esetén az értékpapír egyenleg normál értékpapírszámlára is átvezethető, transzferálható, nem kötelező a számlatulajdonosnak az értékpapírok visszaváltásáról, eladásáról rendelkezni. Az értékpapírok átvezetése az eredeti bekerülési ár és az átvezetés napján érvényes szokásos piaci ár közül a magasabb árfolyamon történik. Öröklési szabályok A számlatulajdonos halála esetén a TBÉSZ értékpapírszámlán nyilvántartott követelés és értékpapír állomány - a normál értékpapírszámlák öröklési szabályai szerint - hagyaték tárgyát képezi. A jogerős hagyatékátadó végzés alapján a Bank az elhunyt ügyfél TBÉSZ számlán lévő követelését (értékpapír és pénz) a jogosultak (pl. örökös(ök)) személyes megjelenése és rendelkezése alapján átvezeti a jogosultak (pl. örökös(ök)) nevén vezetett normál értékpapírszámlára és bankszámlára. Az átvezetés nem történhet NYESZ-R vagy TBÉSZ számlákra. Az elhalálozott számlatulajdonos nevén vezetett TBÉSZ számlán - ha a TBÉSZ számla lekötési időszakának megszűnését megelőzte az elhalálozás napja - az elhalálozás napjáig elért hozam (jövedelem) után a hagyaték jogosultjait (pl. örökös(ök)et) adókötelezettség nem terheli. A TBÉSZ értékpapírszámlára elhalálozási rendelkezés nem, a TBÉSZ értékpapírszámlához kapcsolt bankszámlára viszont elhalálozási rendelkezés adható. TBÉSZ számla után fizetendő díjak 1. Számlavezetési díjak: a) TBÉSZ értékpapírszámla* évente esedékes, Tekintettel arra, hogy a számlatulajdonos kizárólag a betétgyűjtési időszakban tud a TBÉSZ számlán pénz jóváírásáról rendelkezni, a számlavezetési díj kiegyenlítésére az alábbi lehetőségek állnak a rendelkezésére: javasolt a teljes befizetési és lekötési időszakra vonatkozóan előre a várható éves számlavezetési díjak együttes összegének fedezetét a betétgyűjtési időszakban befizetni és esetleg azt értékpapír befektetés nélkül a bankszámlán tartani (ebben az esetben ez az összeg nem kamatozik!), vagy a várható számlavezetési díjak fedezetét képező összegeket olyan értékpapírban tartani, melynek futamideje lehetővé teszi az értékpapír visszaváltását és az ellenértékéből évente az esedékes számlavezetési díjak kiegyenlítését, vagy amennyiben a számlavezetési díj terhelésekor nem áll rendelkezésre pénz fedezet az értékpapírszámlán vagy a kapcsolódó bankszámlán, a Bank a díj összegével negatívba viszi a számla egyenlegét, és a számlára érkező első jóváírásból (értékpapír eladás, visszaváltás, lejárat ellenértéke) automatikusan kiegyenlíti a hátralékot. A hátralékos időszakra a Bank nem számít fel a számlatulajdonos terhére semmilyen további díjat, jutalékot, kamatot (pl. késedelmi kamat). a díjak egyoldalú módosításának feltételeiről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat A.I.5.4. és 5.5 pontjai rendelkeznek. b) TBÉSZ értékpapírszámlához kapcsolódó bankszámla** jelenleg díjmentes a díjak egyoldalú módosításának feltételeiről a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések c. fejezet IV. Záró rendelkezések pontja rendelkezik. 2. Tranzakciós díjak: a) TBÉSZ értékpapírszámlán bonyolított értékpapír tranzakciók díjtételei*; b) TBÉSZ értékpapírszámlához kapcsolódó bankszámlán végzett pénzforgalmi műveletek (pl.: pénztári kifizetés, bankon belüli /kívüli eseti átutalás stb.) díjtételei**. *mértéke a mindenkor hatályos Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat C. melléklete szerint, melynek címe: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY. ** mértéke a mindenkor hatályos a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól szóló HIRDETMÉNY szerint. 7

8 Jelen tájékoztató a vonatkozó jogszabályi előírások általános és nem teljes körű ismertetését tartalmazza a november 1-éig kihirdetett szövegnek megfelelően. A jelen tájékoztató konkrét pénzügyi eszközre és ügyletre vonatkozó adó- vagy befektetési tanácsnak, befektetési vagy pénzügyi elemzésnek, befektetési ajánlásnak, ajánlattételnek, hirdetésnek vagy reklámnak nem minősül. Minden esetben javasoljuk, hogy az Önt érintő tranzakció konkrét adó- és illetékjogi következményeinek megállapítása érdekében az előtt tájékozódjon jogi- vagy adótanácsadójánál, mielőtt az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatását vagy kiegészítő szolgáltatását (továbbiakban együttesen: befektetési szolgáltatás) veszi igénybe. A befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos további fontos adó- és illetékjogi információkat tartalmazhatnak a és honlapok, míg a magyar jogszabályok mindenkor hatályos szövegét a oldalán találhatja meg, amelyeknek tanulmányozása minden ügylet előtt fokozottan ajánlott. Kérjük, hogy befektetési döntését ne alapozza kizárólag a jelen tájékoztatóra. Az itt írtak be nem tartásából eredő károkért fennálló felelősségét az OTP Bank Nyrt. a kógens jogszabályok által lehetővé tett körben legteljesebb körben kizárja. Kérjük, hogy mielőtt az OTP Bank Nyrt. befektetési szolgáltatását veszi igénybe, tanulmányozza át a jelen tájékoztatót, az OTP Bank Nyrt. Egységes Előzetes Tájékoztató hirdetményét és az abban hivatkozott dokumentumokat annak érdekében, hogy befektetési döntését a befektetési szolgáltatásokra, az azokkal kapcsolatos ügyletekre valamint a pénzügyi eszközökre vonatkozó további információk birtokában hozhassa meg. A termékek, szolgáltatások és az akciók részletes feltételeit és díjait a bankfiókokban és a honlapon megtalálható Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat, annak mellékletei és a vonatkozó hirdetmények tartalmazzák a befektetési szolgáltatások tekintetében, továbbá a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat és a vonatkozó hirdetmények tartalmazzák a pénz- illetve bankszámlák vonatkozásában. A jelen kiadványban foglaltak alapján hozott konkrét egyedi döntések, illetve befektetések kockázatát az ügyfél viseli, az OTP Bank Nyrt.-t nem terheli felelősség a befektetési döntések eredményességéért, az ügyfél által kitűzött cél eléréséért. Amennyiben a jelen tájékoztatóban írottakkal kapcsolatban kérdése merül fel vagy az ott hivatkozott bármely dokumentumhoz, információhoz nem fér hozzá, akkor kérjük, forduljon fióki ügyintézőjéhez, aki készséggel áll az Ön rendelkezésére. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy konkrét pénzügyi eszközre és ügyletre vonatkozó adó- és illetékjogi információk pontosan csak az Ön egyedi körülményei alapján ítélhetők meg és azok a jövőben változhatnak. Együttműködését köszönjük. OTP Bank Nyrt. 8

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL

HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetményben

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: 2016. január 1. napjától

Hirdetmény. Hatályos: 2016. január 1. napjától Hirdetmény E. melléklet: a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 1. napjától

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év..

TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. TARTÓS BEFEKTETÉSI ÉRTÉKPAPÍR-SZÁMLASZERZŐDÉS Gyűjtő év.. amely létrejött egyrészről Név: Ügyfél neve/cégneve Állandó lakcím: Ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye/székhelye Állampolgárság: Ügyfél állampolgársága

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet.

A Bank a NYESZ pénzszámlán elhelyezett pénzeszközök után kamatot nem fizet. Ügyfélkód: NYESZ pénzszámla száma: SZÁMLASZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI ÉRTÉKPAPÍR-, ÉS PÉNZSZÁMLA VEZETÉSÉRŐL (a továbbiakban: NYESZ szerződés) amely létrejött egyfelől Név: Lakcím/Székhely: mint

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag,

Részletesebben

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Klímaváltozás 130/30 Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.599/2007 Kelte: 2007. december 20.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez

Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Útmutató a 1441-es számú bevallás kitöltéséhez Jogszabályi háttér: a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény (Társasházi tv.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) az adózás

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY

Hirdetmény. C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY Hirdetmény C. melléklet: A DÍJTÉTELEKRŐL SZÓLÓ HIRDETMÉNY a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzétéve: 2015. december 22. A változások a szövegben

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27.

K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele. 2014. augusztus 27. K&H Biztosító Zrt. K&H egyszeri díjas - befektetési egységekhez kötött - nyugdíjbiztosítás szerződési feltétele 2014. augusztus 27. ügyféltájékoztató Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük megtisztelő bizalmát,

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága

Jogszabályváltozások 2016. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Jogszabályváltozások 2016 Nemzeti Adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó-és Vámigazgatósága Témakörök Társasági adó, illeték Személyi jövedelemadó Általános forgalmi adó Adózás rendje Társasági

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Tőzsdén Kereskedett BUX Indexkövető Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.463/2006 Kelte: 2006. november

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA TAKARÉKINVEST TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (2016.01.04. NAPJÁTÓL: TAKARÉKINVEST SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP) MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról

egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról 2012. évi törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról I. Fejezet A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA 1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015.

Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Családi kedvezmény 2015. Személyi jövedelemadó, KATA, cégautóadó változások 2015. Szűcs Józsefné A családi kedvezmény összege kedvezményezett eltartottanként és havonta - egy és két eltartott esetén 62

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Ázsiai Ingatlan és Infrastruktúra Értékpapír Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/110.644/2008.

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 1 Arányos, egykulcsos adó A személyi jövedelemadó mértéke majdnem minden (összevont( adóalapba tartozó és külön adózó) ) jövedelemre egységesen 16 százalék. Kivételek. Megszűnik a

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011.

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2011. április 15-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére

T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ. az Országgyűlés részére PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM T/229/1. T/230/1. T/231/2. számú TÁJÉKOZTATÓ az Országgyűlés részére az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és a költségvetési forrásból származó kamattámogatások után fizetendő

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt.

OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt. OTP Bank Nyrt. OTP Jelzálogbank Zrt. OTP Lakástakarék Zrt. Hirdetmény a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény szerinti adósságrendezési eljárás (Magáncsőd) hatálya alatt,

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági betétek kondíciói. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos

Hirdetmény. Lakossági betétek kondíciói. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos 3A Takarékszövetkezet 50Kunszentmárton, Mátyás király út 1. Tel: 56/560-120, Fax: 56/560-123 Honlap: www.3atakarek.hu Hirdetmény Érvényes 2016. január 1-től Közzététel napja: 2015.október 30. Új betétlekötési

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dollár Pénzpiaci Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2015. február Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.177-1/2001 Kelte:2001.12.18. Hatályos:2015.02.12.

Részletesebben

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN

A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Rt. TÖRZSRÉSZVÉNYEI VONATKOZÁSÁBAN A FELÜGYELET RÉSZÉRE JÓVÁHAGYÁSRA BENYÚJTOTT PÉLDÁNY. A JELEN AJÁNLATOT A FELÜGYELET MÉG NEM HAGYTA JÓVÁ A FEVITAL Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Kft. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A SZÉKESFEHÉRVÁRI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015

ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 ADÓMEGTAKARÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 2015 Kneitner Lea, okleveles és igazságügyi adószakértő előadása 2015.01.29 Tartalom: Adómegtakarítási lehetőségek a törvényváltozások tükrében - 2015 adókedvezmények a személyi

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete

STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete STABILITÁS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLASZERZİDÉS a... számon befektetési szolgáltatások nyújtása tárgyában létrejött Keretszerzıdés melléklete amely létrejött egyrészrıl a Raiffeisen Bank Zrt. (székhelye: 1054

Részletesebben

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő

Reklámadó. Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Reklámadó Szilágyi Miklósné okleveles adószakértő Jogszabályi háttér 2015. évi LXII. törvény a reklámadóhoz kapcsolódó törvények módosításáról, mely módosította a 2014. évi XXII. törvényt A társasági adóról

Részletesebben

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya

Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár Alapszabálya Jelen Alapszabályt egységes szerkezetben a Pénztár Küldöttközgyűlése 2010. június 11-én hagyta jóvá Hatályos: 2010. június 30. napjától TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Az MKB Bank Zrt. az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, tehát korábban meghirdetett kondícióival

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 2015. Kihirdetve: Magyar Közlöny 161. szám 2014. november 26., szerda 2014. évi LXXIV. törvény A személyi jövedelemadót érintő 2015. évi adótörvény változások CSALÁDI KEDVEZMÉNY,

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 2014.03.24.-től

Részletesebben

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás

Földvári Gábor és Korányi G. Tamás Földvári Gábor és Korányi G. Tamás KÖZÖS KÖTELEZŐ VÉTELI AJÁNLATA AZ Exbus Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság tőzsdére bevezetett és tőzsdére be nem vezetett törzsrészvényei vonatkozásában

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig

VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig VIII. Befektetési Termékek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 16-tól visszavonásig 1. Értékpapír letéti számlavezetés 2 2. Alapkezelő befektetési jegyei 4 2.1 Nyiltvégű, határozatlan futamidejű, forint

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2012. július 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK A Takarékszövetkezetnél forgalmazott betétformák... 3 Kamatozó takarékbetétkönyv...

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Azonosító szám: TÁMOP-2.4.3/B-2-10/2-2010-0013 Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató)

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2010. január 2010. évi adótörvény módosítások Készítette: Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. /fax: (06-1)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21230/ÜT2 1/16

www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Programok Élet- és személybiztosítás Ügyfél-tájékoztató AHE-21230/ÜT2 1/16 www.allianz.hu Allianz Gondoskodás Élet- és személybiztosítás Programok Ügyfél-tájékoztató 1/16 Ügyfél-tájékoztató az Allianz Gondoskodás Programokról Tisztelt leendő Partnerünk! Ez az ügyfél-tájékoztató,

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN

ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN ADÓZÁS 2016-ban INGATLAN BÉRBEADÁS ESETÉN I. A bérbeadás helye a személyi jövedelemadó rendszerében: A magánszemély ingatlantulajdonos az ingatlan bérbeadási, szálláshely-szolgáltatási tevékenységét (a

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 20/2004. (XII.15.) rendelete. a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 20/2004. (XII.15.) rendelete a helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2004.

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai 2016. évben A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal

CSOK Termékismertető. Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal Tájékoztató készítésének dátuma: 2016. január 6. 1. oldal CSOK Termékismertető 1. A termék megnevezése Családok otthonteremtési kedvezménye A családok otthonteremtési kedvezményének nyújtását a lakásépítési

Részletesebben

CIB Költözési Lakáshitel

CIB Költözési Lakáshitel CIB Költözési Lakáshitel Megtalálta álmai otthonát, ahova jelenlegi lakásából szeretne átköltözni és ehhez lakáshitelre van szüksége? A CIB Költözési Lakáshitellel új lakását tudja megvásárolni úgy, hogy

Részletesebben

HIRDETMÉNY. O T P I N G A T L A N V I L Á G A l a p o k A l a p j a

HIRDETMÉNY. O T P I N G A T L A N V I L Á G A l a p o k A l a p j a HIRDETMÉNY Az alapkezelő, OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. és a forgalmazó, OTP Bank Nyrt. a MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának 2016. január 21-én kelt, H-KE-III-48/2016. sz. engedélye alapján

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól Ikt.szám: 17 /2016. 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes:

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1

1990. évi C. törvény. a helyi adókról1 1990. évi C. törvény a helyi adókról1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok alapvető

Részletesebben

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok

4. A pénzügyi eszközök adásvételével kapcsolatos kockázatok Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: mint számlatulajdonos

Részletesebben

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016.

A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadó legfontosabb szabályai 2016. A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény [Ratv.] rendelkezései értelmében 2016-ban is adóköteles a meghatározott csatornákon, felületeken közzétett reklám.

Részletesebben

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról*

egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* Hivatala I Érkezett: 2Cj 2 t ő OV 2 6. 2012. évi...törvény egyes adótörvények és azzal összefügg ő egyéb törvények módosításáról* I. Fejeze t A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁS A 1. A személyi

Részletesebben

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre HIRDETMÉNY A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre Hatálybalépés napja: 2016. február 13. A közzététel

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.10.26. Hatályos: 2015.10.26-tól Indoklás:

Részletesebben

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az ERSTE TARTÓS HOZAMVÉDETT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. kezelési szabályzata Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary NyRT. Erste Befektetési Zrt. Hatályba

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben