HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL"

Átírás

1 HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL

2 Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy június 18. napján a jelen Hirdetményben aktualizálásra kerültek az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információk, melyek július 3-tól lépnek hatályba: A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) ában felsoroltak kivételével az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) által biztosítottak. A biztosítás további részleteiről a honlapon tájékozódhat. Tájékoztatjuk, hogy a Takarékszövetkezet évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyfél-tájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Banknál, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a Bank a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Bank ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. Az OBA által nyújtott betétbiztosításról szóló részletes tájékoztató jelen hirdetmény oldalán olvasható. 2

3 1 LÁTRA SZÓLÓ BETÉT Kamat érvényesség: Elhelyezhető összeg alsó határa: 100 Ft Elhelyezés módja: Lekötési idő meghatározása nélkül Lekötés nélküli bruttó kamat mértéke: évi 0,20% EBKM: évi 0,20 % Kamatjövedelem után a levont kamatadó 16 % mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek 6 % esetén: Kamat jóváírás időpontja: Minden év december 31. Megszűnés esetén: Tőke és kamatfizetés együttesen Látra szóló betétkönyv egy olyan betétforma, melybe bármikor betehet betétkönyvébe, abból bármikor ki is vehet pénzt, eközben a mindenkori egyenleg kamatozik. Elhalálozásra történő rendelkezés: Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. Előre megrendelt készpénz felvétel A megrendelt összeg 0,25 %-a meghiúsulása 1 M Ft felett A Takarékszövetkezet a futamidő alatt a kamat mértékét megváltoztathatja a pénzpiaci helyzet alakulásának megfelelően. Techinaki információk: , I05002, I

4 2 EGY ÉVRE LEKÖTÖTT BETÉT ELTB03- ELTBJ03 Kamat érvényesség: Ft Előre meghatározott lekötéssel egy évre Elhelyezhető összeg alsó határa: Elhelyezés módja: A bruttó kamat mértéke 1 éves lekötés esetén: évi 0,50% EBKM: évi 0,50% Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: 16 % Kamatjövedelem után levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: Bruttó kamat mértéke 1 éven belüli felvét esetén Kamat jóváírás időpontja: 6 % évi 0,0 % A betétekre a kamatjóváírás a betét elhelyezéstől függetlenül minden év december 31-én történik. Egy éven túli megszűnés esetén: Tőke és időarányos kamatfizetés együttesen Az egy évre lekötött betétkönyvbe bármikor, bármilyen összeggel növelheti megtakarításait. A befizetett részösszegek az elhelyezéstől számított minden kerek egy év lejárta után vehetők fel kamatveszteség nélkül. Nem kell a betét újralekötéséről sem gondoskodni, az egy év eltelte után a kamatozás automatikusan folytatódik és a betét változatlanul kamatozik tovább. Elhalálozásra történő rendelkezés: Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. Előre megrendelt készpénz felvétel A megrendelt összeg 0,25 %-a meghiúsulása 1 M Ft felett A Takarékszövetkezet a futamidő alatt a kamat mértékét megváltoztathatja a pénzpiaci helyzet alakulásának megfelelően. Technikai információk: , I05004, , I

5 3 GYÁMHATÓSÁGI BETÉT Kamat érvényessége: Elhelyezhető összeg alsó határa: Nincs meghatározva Elhelyezés módja: Lekötési idő meghatározása nélkül Lekötés nélküli kamat mértéke: Mindenkori jegybanki alapkamat - 1 % EBKM ( től) évi 0,35% Kamat jóváírás időpontja: A betétekre a kamatjóváírás a betét elhelyezéstől függetlenül minden év december 31-én történik. A gyámhatósági betétek után kifizetett kamatjövedelem adó és egészségügyi hozzájárulás mentes. Megszűnés esetén: Tőke és időarányos kamatfizetés együttesen A Gyámhatósági betét olyan speciális, a rendelkezési jog fenntartásával elhelyezett betétforma, ahol a megnyitott betét tulajdonosának nincs rendelkezési joga az egyébként őt megillető pénzösszeg felett. A rendelkezési jog nagykorúság, illetve nagykorúság előtti házasságkötés és gondnokság megszűnés után illeti meg. Előre megrendelt készpénz felvétel A megrendelt összeg 0,25 %-a meghiúsulása 1 M Ft felett Technikai információk: , I , I

6 EGYEDI BETÉTSZERZŐDÉS Kamat érvényesség: A kamat mértéke a lekötési időtől és az összeg nagyságától függ, irányadó a Takarékbank által közzétett kamat. A betéti szerződés alapján elhelyezett határozott időre lekötött betétek kamatát a mindenkori pénzpiaci viszonyok határozzák meg. A kamat mértéke a lekötési idő alatt változó. Maximális lekötési idő: 3 hónap Lekötési idő előtt felvett betétekre kamat nem jár. Bruttó kamat mértéke: Mindenkori jegybanki alapkamat + / 0,5 % (összeghatártól függően egyedi döntés alapján) EBKM ( től) 1,00%-tól 2,00%-ig (összeghatártól függően egyedi döntés alapján) Kamatjövedelem után a levont adó mértéke 16 % természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek 6 % esetén: Előre megrendelt készpénz felvétel A megrendelt összeg 0,25 %-a meghiúsulása 1 M Ft felett Technikai információk: , I

7 ÓVADÉKI BETÉT Kamat érvényesség: Elhelyezhető betétösszeg: Kamatozása: Megtakarítói kör: Forgalmazás: Lekötési időszak: Megszűnés: Minimum összeg nincs, maximum összeg nem korlátozott A kamat mértéke a jegybanki alapkamatot követve változik.. A kamat jóváírása és megfizetése minden év december 31-én történik. A betét lejárat után tovább kamatozik. A kamatozás a befizetés napján kezdődik, és a kifizetést megelőző napon végződik. Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli vállalkozások, valamint egyéb szervezetek nyithatják A betét tőke összegéből a futamidő közben forgalmazni nem lehet. A betét előző évi kamatát a tulajdonos minden évben megbízás alapján átvezetheti külön rendelkezéssel az óvadéki betétből bankszámlájára. Amennyiben másként nem rendelkezik, a kamatjóváírás a betét tőkeösszegét növeli, és a kamattal növelt összeggel kamatozik tovább. A betét lejárata megegyezik a kapcsolódó hitel lejárati idejével. Az óvadék tárgyát képező óvadéki betétet a Hitelintézet zárolt betétként kezeli, az óvadéki-és kölcsönszerződés lejárata illetve szerződésszegés esetén a kölcsöntartozás teljes visszafizetése időpontjáig, mely időpontig az adós a betét felett nem jogosult rendelkezni. Az óvadéki betét megszüntethető, ha az alapul szolgáló kölcsönszerződés szerződésszerűen megszűnt vagy az adós az alapul szolgáló szerződésben foglalt kötelezettségét a 7

8 kölcsönszerződés lejáratát megelőzően maradéktalanul teljesítette. Előre megrendelt készpénz felvétel A megrendelt összeg 0,25 %-a meghiúsulása 1 M Ft felett Az óvadékul felajánlott betétszerződést az adós nem helyezi letétbe, arra tekintettel, hogy az óvadéki betétet a Takarékszövetkezet kezeli. Ezen betétszerződés záradékolt, mely alapján a betét összeg felett a tulajdonosnak korlátozott azaz csak kamatra vonatkozó rendelkezési joga van a lekötési idő alatt. Kamata: Mindenkori jegybanki alapkamat 0,50% EBKM ( től) évi 0,85% Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: 16 % 6 % Technikai információk: , I

9 TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA Kamat érvényesség: A TBSZ ismérve: A TBSZ előnye: TBSZ időszakai: Kamatozás módja: Számlanyitási és számlán tartandó minimum összeg: Nyitási feltételek: A Tartós Befektetési Számla (TBSZ) egy forint alapú lakossági megtakarítási számlakonstrukció, amellyel az ügyfél hosszabb távon tud takarékoskodni. Az azon elhelyezett megtakarítások teljes kamatadó mentességet élveznek a felhalmozási időszak lezárását követő 5. naptári év utolsó napjáig történő betétlekötés esetén. A 3. év utáni megszüntetés esetén az adó mértéke 10 százalék a tartós befektetési számlán megállapított lekötési hozam után. Az adó mértéke 10 százalék, ha az ügyfél a lekötést a kétéves lekötési időszakban szakítja meg, a megállapított lekötési hozam után. Amennyiben 3 éven belül szűnik meg a lekötés az ügyfelet a 16 % kamatadó terheli. 1.) felhalmozási időszak a számlanyitástól december 31-ig tart. 2.) 3 éves lekötési időszak 3.) További 2 éves lekötési időszak Változó kamat, amely a futamidő alatt a pénzpiaci viszonyok alakulásának megfelelően változtatható Ft 1 ügyfélnek egy évben csak egy betét alapú TBSZ számla nyitható a Takarékszövetkezetnél. FELHALMOZÁSI IDŐSZAK Kamat mértéke: Felhalmozási időszakban felvett betét kamatának mértéke: Felhalmozási időszak végén jóváírt kamatra a fizetendő kamatadó mértéke: Felhalmozási időszak végén jóváírt kamatra a fizetendő egészségügyi hozzájárulás mértéke: Felhalmozási időszakban lekötött betétre mindenkori jegybanki alapkamat +1,0 % A Hirdetményben szereplő látra szóló betét kamatával azonos százalék (jelenleg 0,2 %) Megszüntetés esetén a megszolgált kamat 16 %-a. Megszüntetés esetén a megszolgált kamat 6 %-a HÁROM ÉVES LEKÖTÉSI IDŐSZAK Kamat mértéke: Mindenkori jegybanki alapkamat+ 1,0% Lekötési idő előtt felvett betétre adható A Hirdetményben szereplő látra szóló betét kamatával kamat: azonos százalék (jelenleg 0,2 %) Lekötési idő előtt felvett betétre fizetendő A felvett betét után elszámolt kamat beleértve a kamatadó mértéke: felhalmozási időszakot megillető kamatot is után az adó 9

10 mértéke 16 %, melyet az éves adóbevallás során az ügyfélnek kell bevallania és befizetnie. Lekötési idő előtt felvett betétre fizetendő egészségügyi hozzájárulás mértéke: Lekötési idő eltelte után felvett betétre fizetendő kamatadó mértéke: A felvett betét után elszámolt kamat beleértve a felhalmozási időszakot megillető kamatot is után az eho mértéke 6 % A kamatadó mértéke az eltelt összeg után kifizetett kamat 10%. Ügyfél nyilatkozat alapján további lekötési lehetőség: 3-5 éves lekötési időszakban fizetendő kamat mértéke: Lekötési idő előtt felvett betétre fizetendő kamatadó mértéke: ÖT ÉVES LEKÖTÉSI IDŐSZAK Amennyiben az ügyfél nyilatkozatot tesz további 2 éves időszakra lehetősége van a betét lekötésére. Mindenkori jegybanki alapkamat +1,0% A felvett rész vagy teljes összeg betét után elszámolt kamatot 10 % kamatadó terheli, melyet az éves adóbevallás során az ügyfélnek kell bevallania és befizetnie. A felvett rész vagy teljes összeg betét után elszámolt kamatot 6 % eho terheli A kamatadó mértéke az eltelt összeg kamata után 0 % Lekötési idő előtt felvett betétre fizetendő egészségügyi hozzájárulás mértéke: Lekötési idő eltelte után felvett betétre fizetendő kamatadó mértéke: Lekötési idő eltelte után felvett betétre fizetendő egészségügyi hozzájárulás Az eho mértéke az eltelt összeg kamata után 0 % mértéke: Elhalálozásra szóló rendelkezés: Ehhez a számlához nem köthető. Lekötési idő előtt felvett betétre adható A Hirdetményben szereplő látra szóló betét kamatával kamat: azonos százalék (jelenleg 0,2 %) Előre megrendelt készpénz felvétel A megrendelt összeg 0,25 %-a meghiúsulása 1 M Ft felett EBKM ( től) évi 2,35% Technikai információk: , I , I

11 TAKARÉK SZÁMLABETÉT II. (éven belül) Kamat érvényesség: november hónapos lekötési lehetőség március 6-tól folya Új 3 hónapos lekötési lehetőség lezárása: július 13. Új 12 hónapos lekötési lehetőség lezárása: július 13. Kamat érvényessége: től Elhelyezhető betétösszeg: Minimum összeg Ft, maximum összeg nem korlátozott Kamatozása: A kamatláb változó, azaz a kamatmértékek megállapítása és azok változása a lekötési időn belül is lehetséges. A különböző lekötési időszakokhoz különböző kamatlábak tartoznak. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétre kamat nem jár. A betét lejárat után tovább kamatozik. A 3 és a 6 hónapos lekötés esetén a lejáratot követően (ha az ügyfél nem köti le ismét a betétet, illetve az eredeti elhelyezéskor nem rendelkezik a lekötés folyamatos megújításáról) nem az ezen lekötéseknél meghirdetett kamatok kerülnek elszámolásra, hanem a lekötési idő előtt felvett betétre kamat nem jár. A kamatozás a befizetés napján kezdődik, és a kifizetést megelőző napon végződik. (A kivét mindig a legkorábban elhelyezett betétből történik.) Felmondásos kamat: Megtakarítói kör: Forgalmazás természetes személyek: a lekötési idő előtt felvett betétre kamat nem jár. Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli vállalkozások, valamint egyéb szervezetek nyithatják Futamidő alatt a betétben a könyves betéteknek megfelelően lehet forgalmazni. A konstrukció elemein belül különböző sávhatárok kerültek megállapításra. A kamatok sávhatárokhoz igazítottak. Sávhatárok Választható lekötési időszak: Megszűnés esetén: Elhalálozásra történő rendelkezés: A sávhatárok a következők: 1 Ft Ft Ft Ft Ft felett 3, 6 hónap Tőke és kamatfizetés együttesen Ft/ rendelkezés 11

12 Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 A megrendelt összeg 0,25 %-a M Ft felett A Takarék számlabetét II. elsődleges célja, hogy a természetes személyek által igen kedvelt Kamatozó takarékbetétkönyv kiváltására a betétkönyv megszokott funkcióit megtartó, a kamatozás módjában megegyező korszerűbb számlás megtakarítási lehetőséget biztosítson. Ugyanakkor a kényelmes, rugalmas, valamint a korábbi betételhelyezésekhez történő (akár eseti, akár folyamatos) hozzávezetésre egyaránt alkalmas számla szélesebb megtakarítói kör megnyerését is szolgálja. A Takarék számlabetét megnyitására betétszámla szerződés alapján kerül sor. Két névre is szólhat. Egy ügyfél (különböző megtakarítási céljainak érdekében) több Takarék számlabetétet is nyithat. Elhelyezése változatos formában (készpénzbefizetés, eseti és rendszeres jóváírás, stb.), az ügyfél választása szerinti összegben és gyakorisággal történik a betétszámlán. A Takarék számlabetétben történő elhelyezésnek nem feltétele bankszámla nyitása. Így a kizárólag megtakarítani kívánó ügyfeleknek akik a bankszámla által nyújtott szolgáltatásokat nem kívánják igénybe venni költségmentes, kényelmes betételhelyezési lehetőséget jelent. A Takarék számlabetét nem feltételezi bankszámla meglétét, de nem is váltja ki a pénzforgalmi jellegű bankszámlát. Megtakarításra, és nem a szokásos fizetési megbízások teljesítésére szolgál. (A betétszámláról ezért pl.: nem teljesíthetők csoportos beszedéssel kapcsolatos tranzakciók, a számla nem képezheti fedezetét bankkártya tranzakcióknak, stb., sőt az ügyrendben később részletezett rendkívüli eseteket leszámítva átutalási megbízás sem kezdeményezhető róla.) A lejáratok széles skálája miatt a konstrukció alkalmas akár az ifjúsági takarékbetét funkciót is ellátni, továbbá mint előtakarékossági betét folyamatos megtakarításra ösztönözheti az ügyfeleket. A bankszámlával rendelkező ügyfelek rendszeres átutalással folyamatosan megtakaríthatnak a betétszámlán anélkül, hogy külön intézkedniük kellene az átvezetéssel kapcsolatban, ugyanakkor rendkívüli (eseti) elhelyezésre is korlátozás nélkül lehetőségük van. A Takarék számlabetétben elhelyezett megtakarítás időintervallumtól függően üzleti döntés alapján hitelfedezeti célra is felhasználható. A nagy összegű megtakarítással rendelkező ügyfeleknek kedvezőbb feltételek szerinti (egyedi kamatlábbal megállapított) lekötési lehetőségét is biztosítja. Rugalmassága miatt mindenféle korosztály és különböző ügyfélcsoportok igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas. A kamatlábat a Takarékszövetkezet üzletpolitikájával összhangban változó. A Takarékszövetkezet a kamatlábat és az egységes betéti kamatláb (EBKM) mutatót a Hirdetmény -e útján teszi közzé. Elhelyezett betét összege KAMATOZÁSA Bruttó kamata Bruttó kamata Bruttó kamata 3 hónapos lekötés 6 hónapos lekötés 12 hónapos lekötés évi % EBKM évi % EBKM % évi % EBKM % % Ft 0,50% 0,50% 0,6% 0,6% ,50% 0,50% 0,6% 0,6% 0 0 Ft felett 0,50% 0,50% 0,6% 0,6% 0 0 A lekötési idő előtt felvett betétre a mindenkori Hirdetményben közzé tett látra szóló betét kamata jár. Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont adó mértéke társas 0 % és egyéni vállalkozók esetén: Technikai információk: , I , I % 6 % 12

13 TAKARÉK SZÁMLABETÉT II. egy éves lekötésre Kamattábla: I05235 Kamat érvényessége: november 01-től a teljes állományra mindenkori jegybanki alapkamat Kamat érvényessége: december 6-tól a teljes állományra mindenkori jegybanki alapkamat +1,5% március 14-ig. Kamat érvényessége: március 15-től a teljes állományra a mindenkori jegybanki alapkamat + 0,5% Kamat érvényessége: tól a teljes állományra a mindenkori jegybanki alapkamat + 0,25 % Kamat érvényessége: től a teljes állományra a mindenkori jegybanki alapkamat 0,25 % Kamat érvényessége: jegybanki alapkamat - 1,50% Elhelyezhető betétösszeg: Minimum Ft Kamatozása: Felmondásos kamat: Megtakarítói kör: Forgalmazás természetes személyek: Sávhatárok Választható lekötési időszak: Megszűnés esetén: Elhalálozásra történő rendelkezés: A kamatláb változó, azaz a kamatmértékek megállapítása és azok változása a lekötési időn belül is lehetséges. A lekötési idő lejárta előtt felvett betétre kamat nem jár. A tőkésítés az 1 éves lekötés esetén év végén, december 31-ével történik. A betét lejárat után tovább kamatozik. A kamatozás a befizetés napján kezdődik, és a kifizetést megelőző napon végződik. (A kivét mindig a legkorábban elhelyezett betétből történik.) A lekötési idő lejárta előtt felvett betétre kamat nem jár. Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli vállalkozások, valamint egyéb szervezetek nyithatják Futamidő alatt a betétben a könyves betéteknek megfelelően lehet forgalmazni. Nincs 12 hónap Tőke és kamatfizetés együttesen Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. A megrendelt összeg 0,25 %-a 13

14 Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 M Ft felett A Takarék számlabetét II. elsődleges célja, hogy a természetes személyek által igen kedvelt Kamatozó takarékbetétkönyv kiváltására a betétkönyv megszokott funkcióit megtartó, a kamatozás módjában megegyező korszerűbb számlás megtakarítási lehetőséget biztosítson. Ugyanakkor a kényelmes, rugalmas, valamint a korábbi betételhelyezésekhez történő (akár eseti, akár folyamatos) hozzávezetésre egyaránt alkalmas számla szélesebb megtakarítói kör megnyerését is szolgálja. A Takarék számlabetét megnyitására betétszámla szerződés alapján kerül sor. Két névre is szólhat. Egy ügyfél (különböző megtakarítási céljainak érdekében) több Takarék számlabetétet is nyithat. Elhelyezése változatos formában (készpénzbefizetés, eseti és rendszeres jóváírás, stb.), az ügyfél választása szerinti összegben és gyakorisággal történik a betétszámlán. A Takarék számlabetétben történő elhelyezésnek nem feltétele bankszámla nyitása. Így a kizárólag megtakarítani kívánó ügyfeleknek akik a bankszámla által nyújtott szolgáltatásokat nem kívánják igénybe venni költségmentes, kényelmes betételhelyezési lehetőséget jelent. A Takarék számlabetét nem feltételezi bankszámla meglétét, de nem is váltja ki a pénzforgalmi jellegű bankszámlát. Megtakarításra, és nem a szokásos fizetési megbízások teljesítésére szolgál. (A betétszámláról ezért pl.: nem teljesíthetők csoportos beszedéssel kapcsolatos tranzakciók, a számla nem képezheti fedezetét bankkártya tranzakcióknak, stb., sőt az ügyrendben később részletezett rendkívüli eseteket leszámítva átutalási megbízás sem kezdeményezhető róla.) A lejáratok széles skálája miatt a konstrukció alkalmas akár az ifjúsági takarékbetét funkciót is ellátni, továbbá mint elő-takarékossági betét folyamatos megtakarításra ösztönözheti az ügyfeleket. A bankszámlával rendelkező ügyfelek rendszeres átutalással folyamatosan megtakaríthatnak a betétszámlán anélkül, hogy külön intézkedniük kellene az átvezetéssel kapcsolatban, ugyanakkor rendkívüli (eseti) elhelyezésre is korlátozás nélkül lehetőségük van. A Takarék számlabetétben elhelyezett megtakarítás időintervallumtól függően üzleti döntés alapján hitelfedezeti célra is felhasználható. Rugalmassága miatt mindenféle korosztály és különböző ügyfélcsoportok igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas. A kamatlábat a Takarékszövetkezet üzletpolitikájával összhangban változó. A Takarékszövetkezet a kamatlábat és az egységes betéti kamatláb (EBKM) mutatót a Hirdetmény -e útján teszi közzé. KAMATOZÁSA Elhelyezett betét összege 1000 Ft-tól évi % Mindenkori jegybanki alapkamat 1,00 % Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: Bruttó kamata 12 hónapos lekötés EBKM % ( től) 0,35 % 16 % 6 % Technikai információk: , I

15 TAKARÉKSZELVÉNY SZÁMLA BETÉT Kamat érvényesség: Elhelyezhető betétösszeg: Kamatozása: Kamat jóváírás időpontja: Befektetői kör: Forgalmazás: Elhelyezés: Megszűnés esetén: Elhalálozásra történő rendelkezés: Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 M Ft felett Minimum Ft, de tetszőleges maradék nélkül 100-zal osztható összegben és címletben. Fix kamatozású 3 hónapos lekötésű Sávos kamatozásnak megfelelőn. Évközi felvét esetén töredék hónapra időarányos kamat jár. Számla jellegű takarékszelvény betétet természetes személyek, egyéni és társas vállalkozások, jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások is válthatnak. Futamidő alatt a betétben forgalmazni nem lehet. Névre szólóan, fenntartással vagy a nélkül Tőke és kamatfizetés együttesen Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. A megrendelt összeg 0,25 %-a A Takarékszövetkezet a futam idő alatt a kamat mértékét nem változtatja. KAMATOZÁS (Számla) 1. hónapra évi 0,2 % 2. hónapra évi 0,5% 3. hónapra évi 2,5% EBKM évi 1,07 % Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: 16 % 6 % Technikai információk: , IZ

16 TAKARÉKSZELVÉNY SZÁMLA BETÉT Kamat érvényesség: Elhelyezhető betétösszeg: Kamatozása: Kamat jóváírás időpontja: Befektetői kör: Forgalmazás: Elhelyezés: Megszűnés esetén: Elhalálozásra történő rendelkezés: Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 M Ft felett KAMATOZÁS (Számla) 6 hónapos lekötés Minimum Ft, de tetszőleges maradék nélkül 100-zal osztható összegben és címletben. Változó kamatozású, 6 és 9 hónapos lekötésű Sávos kamatozásnak megfelelőn. Évközi felvét esetén töredék hónapra időarányos kamat jár. Számla jellegű takarékszelvény betétet természetes személyek, egyéni és társas vállalkozások, jogi és nem jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások is válthatnak. Futamidő alatt a betétben forgalmazni nem lehet. Névre szólóan, fenntartással vagy a nélkül Tőke és kamatfizetés együttesen Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. A megrendelt összeg 0,25 %-a 1. hónapra évi 0,1 % 2. hónapra évi 0,2 % 3. hónapra évi 0,5 % 4. hónapra évi 1,0 % 5. hónapra évi 1,5 % 6. hónapra évi 3,2 % EBKM évi 1,09 % 9 hónapos lekötés 1. hónapra évi 0,1 % 2. hónapra évi 0,2 % 16

17 3. hónapra évi 0,5 % 4. hónapra évi 0,5 % 5. hónapra évi 0,5 % 6. hónapra évi 1,5 % 7. hónapra évi 1,5 % 8. hónapra évi 1,5 % 9. hónapra évi 5,0 % EBKM évi 1,26 % Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: 16 % 6 % Technikai információk: , , IZ0002_6, IZ0002_9 17

18 PERIÓDIKUSAN LEKÖTHETŐ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ BETÉT 4 hónapos lekötési időre Kamat érvényesség: Elhelyezhető betétösszeg : Kamatozása: Kamat jóváírás időpontja: Befektetői kör: Forgalmazás: Elhelyezés: Lejárat előtti megszűnés esetén a kamat mértéke: Rendelkezés módja: Elhalálozásra történő rendelkezés: Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 M Ft felett KAMATOZÁS Ft-tól 1000-rel osztható összegben és címletben. Változó kamatozású 4 hónapos lekötésű. A kamat mértékét a mindenkori jegybanki alapkamat határozza meg. Lejáratkor Természetes személyek, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéb szervezetek Futamidő alatt a betétben forgalmazni nem lehet. Névre szólóan, fenntartással vagy a nélkül 0 % A szerződéskötéskor a betételhelyező nyilatkozata alapján az alábbiak szerint rendelkezhet: - tőke és kamat átvezetése számlára - kamat átvezetése számlára, tőke lekötése azonos feltételekkel a mindenkor hatályos hirdetmény szerint - tőke és kamat együttes lekötése azonos feltételekkel a mindenkor hatályos hirdetmény szerint Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. A megrendelt összeg 0,25 %-a 4 hónapra Mindenkori jegybanki alapkamat -1 % EBKM ( től) évi 0,35% Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: 16 % 6 % Technikai információk: , I , I

19 PERIÓDIKUSAN LEKÖTHETŐ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ ZÖLD BETÉT 6 hónapos lekötési időre Lakosság és vállalkozások részére Lakosság esetén: Vállalkozások esetén: PERBL02 PERBV02 Kamat érvényesség: Elhelyezhető betétösszeg : Leköthető forrás: Kamatozása: Kamat jóváírás időpontja: Befektetői kör: Forgalmazás: Elhelyezés: Lejárat előtti megszűnés esetén a kamat mértéke: Rendelkezés módja: Elhalálozásra történő rendelkezés: Ft-tól 30 millió Ft-ig 1000-rel osztható összegben és címletben. Nincs korlátozás Változó kamatozású 6 hónapos lekötésű. A kamat mértékét két összetevő határozza meg: az irányadó kamatláb, mely jelen esetben a mindenkori jegybanki alapkamat, valamint a kamatfelár, amely lehet negatív is. A kamatfelár változtatható. Lejáratkor Természetes személyek, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéb szervezetek Futamidő alatt a betétben forgalmazni nem lehet. Névre szólóan, fenntartással vagy a nélkül 0 % A szerződéskötéskor a betételhelyező nyilatkozata alapján az alábbiak szerint rendelkezhet: - tőke és kamat átvezetése számlára - kamat átvezetése számlára, tőke lekötése azonos feltételekkel a mindenkor hatályos hirdetmény szerint - tőke és kamat együttes lekötése azonos feltételekkel a mindenkor hatályos hirdetmény szerint Ft/ rendelkezés 19

20 Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 M Ft felett KAMATOZÁS Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. A megrendelt összeg 0,25 %-a 6 hónapra Mindenkori jegybanki alapkamat - 1,0 % EBKM ( től) évi 0,35% Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: 16 % 6 % Technikai információk: , I , I

21 PERIÓDIKUSAN LEKÖTHETŐ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ BETÉT 6 hónapos lekötési időre Kamat érvényessége: Elhelyezhető betétösszeg : Leköthető forrás: Kamatozása: Kamat jóváírás időpontja: Befektetői kör: Forgalmazás: Elhelyezés: Lejárat előtti megszűnés esetén a kamat mértéke: Rendelkezés módja: Elhalálozásra történő rendelkezés: Ft-tól 30 millió Ft-ig 1000-rel osztható összegben és címletben. Takarékszövetkezeten kívülről érkező megtakarítás Változó kamatozású 6 hónapos lekötésű. A kamat mértékét két összetevő határozza meg: az irányadó kamatláb, mely jelen esetben a mindenkori jegybanki alapkamat, valamint a kamatfelár, amely lehet negatív is. A kamatfelár változtatható. Lejáratkor Természetes személyek, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéb szervezetek Futamidő alatt a betétben forgalmazni nem lehet. Névre szólóan, fenntartással vagy a nélkül 0 % A szerződéskötéskor a betételhelyező nyilatkozata alapján az alábbiak szerint rendelkezhet: - tőke és kamat átvezetése számlára - kamat átvezetése számlára, tőke lekötése azonos feltételekkel a mindenkor hatályos hirdetmény szerint - tőke és kamat együttes lekötése azonos feltételekkel a mindenkor hatályos hirdetmény szerint Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. 21

22 Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 4 M Ft felett A megrendelt összeg 0,25 %-a KAMATOZÁS 6 hónapra bruttó évi: Mindenkori jegybanki alapkamat - 1,0 % EBKM ( től) bruttó évi 0,35% Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: 16 % 6 % Technikai információk: , I , I

23 Alap = Lakossági Médium = Maximum= Alap= vállalkozói Médium= vállalkozói Maximum=nincs állomány Kamat érvényesség: től WELLNESS betét Periódikusan leköthető Jegybanki alapkamathoz kötött betét 12 hónapos lekötési időre Kamattáblák: Lakossági - Alap IZ Médium IZ Maximum IZ0103 Vállalkozói - Alap IZ Médium IZ Maximum IZ0109 Jegybanki alapkamathoz kötött az IZben mozgatjuk az eltérítést. Elhelyezhető betétösszeg : Kamatozása: Kamat jóváírás időpontja: Befektetői kör: Forgalmazás: Elhelyezés: Lejárat előtti megszűnés esetén a kamat mértéke: Megszűnés esetén: Rendelkezési lehetőségek a lekötési idő lejárata után: Elhalálozásra történő rendelkezés: Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 M Ft felett Ft-tól Ft-ig Ft-tal osztható összegben Változó kamatozású 12 hónapos lekötésű, A kamat mértékét két összetevő határozza meg: az irányadó kamatláb, mely jelen esetben a mindenkori jegybanki alapkamat, valamint a kamatfelár, amely lehet negatív is. A kamatfelár változtatható. Lejáratkor Természetes személyek, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és egyéb szervezetek Futamidő alatt a betétben forgalmazni nem lehet. Névre szólóan, fenntartással vagy a nélkül évi 0,5 % Tőke és kamatfizetés együttesen A szerződéskötéskor a betételhelyező nyilatkozata alapján az alábbiak szerint rendelkezhet: - tőke és kamat átvezetése számlára - kamat átvezetése számlára, tőke lekötése azonos feltételekkel a mindenkor hatályos hirdetmény szerint - tőke és kamat együttes lekötése azonos feltételekkel a mindenkor hatályos hirdetmény szerint Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. A megrendelt összeg 0,25 %-a 23

24 KAMATOZÁS TERMÉSZETES SZEMÉLYEK ESETÉN Megtakarítói kör Lakossági fizetési számlával nem rendelkező ügyfelek részére WELLNESS ALAP Lakossági fizetési számlával, és havi rendszeres jóváírásokkal rendelkező ügyfelek részére WELLNESS MEDIUM Lakossági fizetési számlával, és havi rendszeres jóváírásokkal rendelkező ügyfelek részére, akik a betételhelyezéskor legalább havi Ft-os megtakarítási összegű Fundamenta-Lakáskassza előtakarékossági szerződést kötnek WELLNESS MAXIMUM Kamat (éves) Mindenkori jegybanki alapkamat 0,75% Mindenkori jegybanki alapkamat 0,25% Mindenkori jegybanki alapkamat + 0,50% EBKM ( től) 0,6% 1,1% 1,85% KAMATOZÁS JOGI SZEMÉLYISÉGŰ, VALAMINT JOGI SZEMÉLYISÉG NÉLKÜLI GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK ESETÉN EBKM Megtakarítói kör Kamat (éves) ( től) Pénzforgalmi számlával nem rendelkező ügyfelek részére WELLNESS ALAP Pénzforgalmi számlával, és rendszeres számlaforgalommal rendelkező ügyfelek részére WELLNESS MEDIUM Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: Mindenkori jegybanki alapkamat 0,75% Mindenkori jegybanki alapkamat 0,25% 16 % 6 % 0,6% 1,1% Technikai információk: , , , ,

25 Átutalás betételszámolási számláról A Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezetnél fizetési számlával nem rendelkező ügyfelek megtakarításainak átutalásához kapcsolódó díjak és jutalékok Érvényesség: től Átutalás papír alapon (IG1 és IG2) Takarékszövetkezet kívül számlára Átutalás papír alapon (IG1 és IG2) Takarékszövetkezeten belüli számlára (0,3% maximum Ft) + 0,15% (0,3% maximum Ft) + 0,15% 25

26 Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet tájékoztatója az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott betétbiztosításról a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban Hpt.) rendelkezései alapján A bankbetétekben elhelyezett megtakarítások védelmét meghatározott keretek között az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) garantálja, amely kártalanítást fizet a betétesek részére, ha az OBA-hoz csatlakozott hitelintézet fizetésképtelenné válik. A törvény értelmében a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban Hitelintézet) az OBA tagintézete. Jelen tájékoztató kitér I. Az OBA által biztosított betéttípusokra és a biztosítás mértékére II. Az OBA által nem biztosított betétekre III. Ügyféltájékoztatás az OBA által biztosított összegekről IV. A kártalanítási kifizetés feltételeire, menetére, a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárásra I. Az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek és a biztosítás mértéke 1993-ig a lakossági forint- és devizabetéteket a Magyar Állam garantálta közepétől, az OBA megalakulásával a betétbiztosítást önálló intézmény vette át, de az OBA létrejöttét megelőzően elhelyezett betéteket azok felvételéig továbbra is védi az állami garancia. (Országos Betétbiztosítási Alap Iránytű a betétbiztosításhoz kiadvány alapján) Az OBA által biztosított betétvédelem illeti meg - a jelen tájékoztató II. pontjában felsoroltak kivételével a magyarországi székhelyű bankokban, vagy azok külföldi fiókjaiban elhelyezett, névre szóló - betéteket (bankszámlákat, fizetési számlákat, betéti okiratokat, betétszámlákat) lekötéstől függetlenül, valamint - a hitelintézetek által július 2-át megelőzően kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat (kötvényekre, letéti jegyekre) lejáratukig. Az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében a Tagintézet az OBA védelemmel rendelkező megtakarítási termékek esetén, a vonatkozó terméktájékoztatókban, hirdetményekben az OBA által előírt betétbiztosítási emblémát feltünteti. A törvény a kártalanítás esetén történő kifizetés felső értékhatárát személyenként euróban határozza meg, a kifizetés forintban történik, először a tőke majd a kamat összege kerül kifizetésre, a kártalanítás kezdő időpontját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon számítva. A július 3-át követően az OBA a kártalanításra jogosult természetes személy részére további legfeljebb ötvenezer euró összeghatárig kártalanítást fizet azon betétkövetelések esetén, amelyeket a kártalanítás kezdő napját megelőző három hónapban elkülönített számlán helyeztek el, és a törvényben meghatározott eredetüket a törvényben foglaltaknak megfelelően igazolták a Hitelintézet részére július 2-áig a társasházak és lakásszövetkezetek esetén lakásonként, míg építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetén a közösséget alkotó minden személy esetén külön kell számításba venni a százezer eurónak megfelelő forintösszegű kártalanítási értékhatárt (többszörös OBA-védelem). (Ez azt jelenti, hogy pl. egy tízlakásos társasház esetében az Országos Betétbiztosítási Alap tízszer százezer eurónak, azaz egymillió eurónak megfelelő forintösszegű kártalanítást fizetne ki.). A hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) július 3-tól hatályba lépő rendelkezései alapján azonban a társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében sem haladhatja meg a kártalanítási értékhatár a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. Azon társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében, amelyek július 2-án rendelkeznek betéttel Hitelintézetünknél, ezen lekötött betétekre lejáratukig továbbra is fennáll a többszörös OBA-védelem, a lejárattal nem rendelkező betétekre (azaz a bankszámlákra, 26

27 folyószámlákra, lakástakarék pénztárnál elhelyezett betétekre) pedig augusztus 31-éig áll fenn a többszörös OBA-védelem. II. Az OBA által nem biztosított betétek Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a Hpt és a (4) bekezdés szerinti meghatározottakra, így a) a költségvetési szerv*, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) a helyi önkormányzat*, d) a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap valamint ezek kezelő szervezetei, és a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) a befektetési vállalkozás, a tőzsdetag, az árutőzsdei szolgáltató, k) a kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektetővédelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, és l) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. *Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed a helyi önkormányzat, valamint a helyi önkormányzat által alapított költségvetési szerv betétjére, amennyiben a tárgyévet két évvel megelőző évi beszámolója adatai alapján a helyi önkormányzat költségvetési mérlegfőösszege nem haladja meg az ötszázezer eurót. Továbbá az OBA nem fizet kártalanítást - az június 30-át megelőzően elhelyezett olyan betétekre, amelyekre az állam jogszabályban garanciát (helytállást) vállalt, - az június 30-a után elhelyezett bemutatóra szóló betétekre, ideértve az június 30-át megelőzően kötött betétszerződések alapján elhelyezett bemutatóra szóló betétekbe június 30-át követően teljesített új befizetéseket. - az július 1. és december 31. között sorozatban értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratokra, tekintet nélkül azok elnevezésére. - az olyan betétekre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére és a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra; - a hitelintézet tagsági viszonyának megszűnését követően, azokra a betétekre, amelyekre más ország betétbiztosítása kiterjed. A Hpt július 3-tól hatályba lépő rendelkezése alapján az ezen időponttól kezdődően a hitelintézetek által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő okiratokra (kötvényekre/letéti jegyekre) nem terjed ki az OBA biztosítása. III. Ügyfél-tájékoztatás az OBA által biztosított összegekről Az Ügyfél-tájékoztatót a Hitelintézet a betétes kifejezett kérése alapján bocsátja a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Hitelintézet ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. A Hitelintézet évente egyszer díjmentesen köteles az OBA által megfogalmazott egységes Ügyféltájékoztatót ügyfelei rendelkezésére bocsátani. Az Ügyfél-tájékoztató tartalmazza a betétes neve alatt a Hitelintézetnél, az adott időpontban nyilvántartott OBA által biztosított betéteinek összegét, mint konszolidált biztosított betéti (KBB) információt. A KBB adat mutatja meg, hogy az OBA egy ügyfél egy hitelintézetnél tartott összesen mekkora összegű megtakarítását biztosítja (azaz a bank fizetésképtelensége esetén ennyit fizet az OBA az ügyfélnek). Az Ügyfél-tájékoztatót a betétes kérése alapján bocsátja a Hitelintézet a betétes rendelkezésére, postai úton vagy a Hitelintézet ügyfélfogadásra kijelölt helyiségében történő személyes átadással. A fentieken túl július 03-át követően a Hitelintézet feltünteti a betétes részére küldött kivonaton, hogy vonatkozik-e rá a betétbiztosítás és utal a Hpt. 6. melléklet szerinti tájékoztatóra, melyet a Hitelintézet legalább évente egyszer megküld a betétes részére. 27

28 IV. A kártalanítási kifizetés feltételei Az OBA a betétek tőkéje és kamata után legfeljebb (azaz százezer) eurónak megfelelő forintösszegig fizet kártalanítást. A kártalanítás értékhatárát a törvény euróban állapítja meg, azonban a kifizetés forintban történik. Ha a kártalanítás kifizetésére kerül sor, a betétes részére kifizetendő összeg megállapítása úgy történik, hogy az OBA a eurót a kártalanítás kezdő napját megelőző napon érvényes MNB devizaárfolyamon átszámítja forintra és a betétes betétjei után az így kapott forint összegig fizet kártalanítást. V. A kártalanítás menete, a biztosítás igénybevételéhez szükséges eljárás Az OBA a betétek befagyása határozatának közlése vagy felszámolási eljárás kezdeményezése esetén a bíróság felszámolást elrendelő végzésének közzétételét követő napon - a három időpont közül a legkorábbiban - (a továbbiakban: a kártalanítás kezdő időpontja) megkezdi és húsz munkanapon belül befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését. Kivételesen indokolt esetben az OBA kérésére a Felügyelet engedélyezheti a kifizetési határidő meghosszabbítását legfeljebb egy alkalommal és legfeljebb tíz munkanappal. A fentiek értelmében a kártalanítás első napja a kártalanítást megalapozó döntés közzétételét követő nap. Ezt követően az OBA bezárt pénzintézet adataiból haladéktalanul megkezdi a kártalanítási eljárásra történő felkészülést, és azonnal tájékoztatja az ügyfeleket a kártalanítás részleteiről. Meghatározza a kártalanítás módját (átutalás, kifizető ügynök bank/bankok, OBA kártya) illetve ennek alapján megnevezi a kártalanításban közreműködő partnereket. Ezeket az információkat az OBA közzé teszi a honlapján, de sajtóban és a médián keresztül is tájékoztatja az ügyfeleket. Lehetséges kártalanítási csatornák: Posta a kisebb összegű kártalanítások rendezésére OBA kártya azok számára, akik egy bizonyos (kártalanítási eljárásonként kerül meghatározásra) összeg felett kapnak kártalanítást Kifizető Ügynök Bank cégek, szervezetek, egyéni vállalkozók és magasabb összegű kártalanítási kifizetések esetén. Mi történik a kártalanítás 20. napját követően? A 20. munkanapot követőn sem zárul le a kártalanítási eljárás. A betétbiztosítással szembeni követelés mindaddig él, amíg az eredeti követelés a bankkal szemben érvényesíthető lett volna. A takarékbetétek például nem évülnek el, az egyéb betétkövetelések pedig - ha a szerződés nem állapított meg más határidőt - öt évig érvényben maradnak. A letéti jegy a beváltásra előírt határidő lejártát követő tíz év alatt évül el, a kötvényen alapuló követelés nem évül el. További részletes információkat tartalmaz az Országos Betétbiztosítási Alap által kiadott Iránytű a betétbiztosításhoz című kiadványa, melyet megtalál az OBA honlapján ( vagy kérje számlavezető helyeinken, kirendeltségeinken június 18. Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet 28

29 ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, NEM FORGALMAZHATÓ BETÉT HIRDETMÉNY 29

30 PERIÓDIKUS LEKÖTÉSŰ VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ LAKOSSÁGI BETÉT Kamattábla: I hónapos betéteknél 10. A hirdetmény csak az állományban meglévő betétekre vonatkozik új betét nem nyitható. Kamat érvényesség: Elhelyezhető betétösszeg természetes személyek és vállalkozások esetén: Kamatozása: Kamat jóváírás időpontja: Befektetői kör: Forgalmazás: Elhelyezés: Lejárat előtti megszűnés esetén a kamat mértéke: Megszűnés esetén: Rendelkezés módja természetes személynél: Elhalálozásra történő rendelkezés: 0 Ft-tól 50 M Ft-ig 100-zal osztható összegben és címletben. Változó kamatozású 2,3 4 hónapos lekötésű, Lejáratkor Magánszemélyek részére Futamidő alatt a betétben forgalmazni nem lehet. Névre szólóan, fenntartással vagy a nélkül 0 % Tőke és kamatfizetés együttesen Lejáratkor számlára vezetés tőke és kamat együttesen Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. Előre megrendelt készpénz felvétel A megrendelt összeg 0,25 %-a meghiúsulása 1 M Ft felett A Takarékszövetkezet a futam idő alatt a kamat mértékét a pénzpiaci viszonyok függvényében változtathatja. KAMATOZÁS 2 hónapra évi 0,50% EBKM 0,50 % 3 hónapra évi 0,50% EBKM 0,50% 4 hónapra évi 0,50% EBKM 0,50% A lekötött betét a hónapos futamidő lejáratát követően a mindenkor hatályos, Hirdetményében közzétett hónapos betét lekötés feltételeinek megfelelően kamatozik tovább. Kamatjövedelem után a levont adó mértéke 16 % természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek 6 % esetén: Technikai információk: , 30

31 IFJUSÁGI BETÉT A hirdetmény csak a meglévő állományra vonatkozik, új betét nem nyitható Kamat: évi 4,50 % Számlazárás előtt Kamat: évi 0,50 % Zárás után EBKM: évi 0,50% Technikai információk: OTTHONTEREMTŐ BETÉT A hirdetmény csak a meglévő állományra vonatkozik, új betét nem nyitható Kamat: évi 4,50 % Számlazárás előtt Kamat: évi 0,50 % Zárás után EBKM: évi 0,50% Technikai információk:

32 TAKARÉKLEVÉL BETÉT A hirdetmény csak a meglévő állományra vonatkozik, új betét nem nyitható. Kamat érvényesség: Elhelyezhető fix összegű címletek: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Elhelyezés módja: Egy éven túl helyezhető el. A bruttó kamat mértéke 1 éven túli lekötés évi 0,50% idején (idősávos): EBKM: évi 0,50 % A szeptember 1 után elhelyezett betétek esetén a kamatjövedelem után a levont adó 16 % mértéke természetese személy esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek 6% esetén: A bruttó kamat mértéke 1 éven belüli felvét esetén: évi 0,0 % Kamat jóváírás időpontja: A betétekre a kamatjóváírás a betét elhelyezéstől függetlenül minden év december 31-én történik. Egy éven túli megszűnés esetén Tőke és időarányos kamatfizetés együttesen A Takaréklevél egy olyan befektetési forma, amelyet hosszabbra tervezett megtakarítási idő esetén célszerű választani. Minden megkezdett év után kamatos kamatot fizet, lekötési időt nem kell meghatározni, a betét kamatozása minden évben automatikusan folytatódik. Elhalálozásra történő rendelkezés: Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 M Ft felett A megrendelt összeg 0,25 %-a A Takarékszövetkezet a futam idő alatt a kamat mértékét megváltoztathatja a pénzpiaci helyzet alakulásának megfelelően. Technikai információk: , IZ

33 GARANCIA SZÁMLABETÉT A hirdetmény csak az állományban lévő betétekre vonatkozik, új betét nem nyitható. Kamat érvényessége: től Elhelyezhető betétösszeg természetes személyek és Tetszőleges összeg, 100-zal osztható összegben és vállalkozások esetén: címletben. Kamatozása: Egy kamatperiódusra fix kamatozású 3 havi lekötésű betét Kamat jóváírás időpontja: Lejáratkor Befektetői kör: Természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli vállalkozások, valamint egyéb szervezetek nyithatják. Forgalmazás: Futamidő alatt a betétben forgalmazni nem lehet. Elhelyezés: Névre szólóan, fenntartással vagy a nélkül Lejárat előtti megszűnés esetén a kamat mértéke: 0 % Megszűnés esetén: Tőke és kamatfizetés együttesen Rendelkezés módja: A tőke és kamat folyamatos lekötése azonos feltételekkel, az aktuális hirdetmény szerinti kamat mértékével. Lejáratkor számlára vezetés tőke és kamat együttesen. A tőke folyamatos lekötése azonos feltételekkel, az aktuális hirdetmény szerinti kamat mértékével, a jóváírt kamat számlára történő vezetése mellett. Elhalálozásra történő rendelkezés: Előre megrendelt készpénz felvétel meghiúsulása 1 M Ft felett Ft/ rendelkezés Ilyen esetben a takarékbetétre nem kell hagyatéki eljárást folytatni, a betétet - a halotti anyakönyvi kivonat bemutatására - a rendelkezésben megjelölt kedvezményezett(ek) részére fizeti ki a Takarékszövetkezet. A megrendelt összeg 0,25 %-a A Takarékszövetkezet a futam idő alatt a kamat mértékét a pénzpiaci viszonyok függvényében változtathatja. KAMATOZÁS (Számla) 3 hónapra évi 0,50 % EBKM évi 0,50 % A lekötött betét a 3 hónapos futamidő lejáratát követően a mindenkor hatályos, a Hirdetményében közzétett 3 hónapos lekötés feltételeinek megfelelően kamatozik tovább. Kamatjövedelem után a levont adó mértéke természetes személyek esetén: Kamatjövedelem után a levont egészségügyi hozzájárulás mértéke természetes személyek esetén: 16 % 6 % Technikai információk: , I05011, 33

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól Ikt.szám: 17 /2016. 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes:

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági betétek kondíciói. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos

Hirdetmény. Lakossági betétek kondíciói. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos 3A Takarékszövetkezet 50Kunszentmárton, Mátyás király út 1. Tel: 56/560-120, Fax: 56/560-123 Honlap: www.3atakarek.hu Hirdetmény Érvényes 2016. január 1-től Közzététel napja: 2015.október 30. Új betétlekötési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.10.26. Hatályos: 2015.10.26-tól Indoklás:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes 2015.09.07. 1.hónap (0-30 napig) 0,50 0,51

H I R D E T M É N Y B E T É T. TÍPUS Megnevezés Éves kamat (%) EBKM (%) FIX KAMATOZÁSÚ BETÉTEK Érvényes 2015.09.07. 1.hónap (0-30 napig) 0,50 0,51 H I R D E T M É N Y A jogelőd Nagyecsed és Vidéke Takarékszövetkezet (4355 Nagyecsed, Rákóczi u. 16. Cg.15-02-050267 adószáma: 10045576-2-15) által önkormányzatok és önkormányzati irányítású szervezetek

Részletesebben

HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL

HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL A hirdetmény érvényes: 2019. március 29-ig megkötött betéti szerződések esetén. Jelen hirdetmény

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A Kondorosi Takarékszövetkezet betéti kamatairól

H I R D E T M É N Y A Kondorosi Takarékszövetkezet betéti kamatairól H I R D E T M É N Y A Kondorosi Takarékszövetkezet betéti kamatairól Érvényes 2016. június 13-tól Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetményben aktualizálásra

Részletesebben

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól. Hatályos: 2015. december 01-jétől.

DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY. a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól. Hatályos: 2015. december 01-jétől. DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY a lakossági betétek, megtakarítások kamatairól Hatályos: 2015. december 01-jétől Kamat kondíciók START-számla (baba kötvény) kamata Éves kamat Mindenkori

Részletesebben

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK

Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: 2012. július 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK A Takarékszövetkezetnél forgalmazott betétformák... 3 Kamatozó takarékbetétkönyv...

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Magánszemélyek által nyitható takarékbetétek, számlabetétek kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2016. április 1-jétől Kiadás időpontja:

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri Törvényszék

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2016. május 15.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2016. május 15. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 I. MATRAC BETÉTJEGY...5 II. KÖNYVESBETÉTEK...5 2.1. Egy éves lekötésű betét...5 2.3. Két

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

Hirdetmény. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Forint betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: 2016. augusztus1-től, visszavonásig

Hirdetmény. Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Forint betét kamat kondícióiról és költségeiről. Érvényes: 2016. augusztus1-től, visszavonásig Hirdetmény Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Érvényes: 2016. augusztus1-től, visszavonásig A betéti kamatok és EBKM értékek a 2016.05.25-én érvényes Jegybanki tal kalkuláltak, melynek mértéke 0,90 %. MIT

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. november 12-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és

Részletesebben

Hatályos: 2015. december 22-től. Közzétéve: 2015. december 21.

Hatályos: 2015. december 22-től. Közzétéve: 2015. december 21. HIRDETMÉNY Volt Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Élő de már nem nyitható Hatályos: 2015. december 22-től Közzétéve:

Részletesebben

1/6 Hirdetmény Takarék Kiváltó Hitelhez kapcsolódó forint számla kondíciói 20/2015.04.10. számú ülés nélküli Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.13-tól 2/6 Díjak, jutalékok, költségek

Részletesebben

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek HIRDETMÉNY Egyesületek, alapítványok, pártok, illetve egyéb szervezetek részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2016. június 1. napján Hatályos:

Részletesebben

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL

HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY AZ IFJÚSÁGI SZÁMLACSOMAGRÓL ÉRVÉNYES: 2015. JÚLIUS 03. NAPJÁTÓL (kivéve a 2015. május 26. napján közzétett Paypass termékekkel kapcsolatos változások, amelyek

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Hatályos: 2016. január 01. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal, amely

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai

Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai Közzététel: 2015. október 01-től Hatályos: 2015. október 01-től 1. Erste Cseperedő Bankszámla 2014. április 17-től az Erste Cseperedő Bankszámla értékesítése

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan.

A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan. A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan. 1. KONDÍCIÓK 1.1. FIX betét Futamidő Leköthető összeg Éves kamat EBKM (éves) 6 hónap 100 000 Ft 10 000 000 Ft 1,00% 1,00% 9

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

Számlán tartandó minimum összeg

Számlán tartandó minimum összeg Üzleti alapszámla: Kft., Bt. részére Átvezetés bankon belül, VIBER i számlára 509.- Ft/hó /oldal 6 ezrelék, min. 450.- Ft /tétel 20 5 ezrelék, min. 150.- Ft 5 ezrelék, min. 400.- Ft 1 ezrelék, min. 1.

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6 Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Lakossági passzív üzletág Sorszám: LP/2015-6 Hatályos: 2015. május 26. Indoklás: A Hpt. 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2016. május 18-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2016. május 18-től L-I/2016/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL

A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL A NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET EGYSÉGEINÉL ÉRVÉNYES KAMATOK Hatályos: 2015.április 06.-tól OBA VÁLTOZÁS 2015.07.03-TÓL A hirdetményben feltüntetett kamatok 50 millió forint elhelyezéséig érvényesek,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE Hatályos: 2016. március 01-től Közzététel napja: 2015. december

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY KELET TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A számlavezetéssel kapcsolatos jutalékról, külön díjakról és egyéb költségekről Gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéb szervezetek részére Üzleti alapszámla:

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói

HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. Ikt.szám: 3749/2015. HIRDETMÉNY Vállalkozói betétek, vállalkozói számlavezetés kondíciói Érvényes:

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

Érvényes: 2015. december 22. Közzétéve: 2015. december 21.

Érvényes: 2015. december 22. Közzétéve: 2015. december 21. A Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezetnél 2015. augusztus 31-ig nyitott Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Élő de már nem nyitható

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: A 3 havi BUBOR referencia kamat mellett nyújtott hitelek kamatának, THMjének módosulása, a TakarékPont Személyi Kölcsön, a Classic

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. február 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés

Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei. I. A lakás-előtakarékossági szerződés Az OTP Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételei I. A lakás-előtakarékossági szerződés 1. A lakás-előtakarékossági szerződés fogalma A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. december 21. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2015.09.22. Hatályos: 2015.09.23-tól Indoklás:

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ

IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ IRÁNYTŰ A BETÉTBIZTOSÍTÁSHOZ Együtt vigyáz(z)unk a pénzére! 2009 TARTALOM ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Mi a betétbiztosítás feladata és miért fontos az Ön számára? 2. Kik tartoznak a betétbiztosítási rendszerbe?

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Takarékpont lakossági számlacsomagok számlavezetési és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja: 2016.03.31. Hatályos: 2016.04.01. Indoklás: Hpt.

Részletesebben

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra.

2/14. A látra szóló kamat havonta, a hónap utolsó napján, vagy a számla megszüntetésekor kerül elszámolásra. 1/14 Hirdetmény Vállalkozói forint betétek, forint számlavezetés és egyéb szolgáltatások kondíciói A FÓKUSZ TAKARÉKSZÖVETKEZET SWIFT KÓDJA: TAKBHUHB. A hirdetmény módosításának oka: a pénzpiaci feltételek

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről

Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Kirendeltség:.. Ügyintéző:. Szerződés szám:. Kölcsönszerződés Felhasználási célhoz nem kötött éven belüli fogyasztási kölcsönről Amely létrejött egyrészt a Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. január 01-től visszavonásig

Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. január 01-től visszavonásig Betét Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2016. január 01-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Telefon: (+36-82) 553-820

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK. I. Kamatos kamat számítása

PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK. I. Kamatos kamat számítása PÉNZÜGYI SZÁMÍTÁSOK I. Kamatos kamat számítása Kamat: a kölcsönök után az adós által időarányosan fizetendő pénzösszeg. Kamatláb: 100 pénzegység egy meghatározott időre, a kamatidőre vonatkozó kamata.

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Hirdetmény. Hatályos: 2016. január 1. napjától

Hirdetmény. Hatályos: 2016. január 1. napjától Hirdetmény E. melléklet: a Befektető-védelemről, az adatvédelemről és az értékpapírtitok kezelésének rendjéről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2016. január 1. napjától

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től

Tartalomjegyzék. Érvényes: 2016. január 1-től Tartalomjegyzék Termékismertető... 2 Adózási tájékoztató... 6 A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. Általános Életbiztosítási Feltételei 1) Általános rendelkezések... 9 2) Biztosítási esemény... 9 3) Fogalmak...

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T Az OTP BANK ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK feltételei, hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. november 1-től (A változások a szövegben dőlt,

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek

1. A kölcsön feltételei: 2. Kamatok, díjak, költségek Kondíciós lista és Terméktájékoztató KDB Pagoda és Biztosra mehet lakáscélú jelzálogkölcsönre és lakáscélú jelzálogkölcsön kiváltására vonatkozóan 2014. október 15-ét követően befogadott ügyletekre /magánszemélyek

Részletesebben

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Dupla Fix II. Nyíltvégű Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2013. november Hatályos:2013.12.11.. 1 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOM TÁJÉKOZTATÓ 1. A BEFEKTETÉSI ALAP ALAPADATAI...

Részletesebben

Érvényes 2013. szeptember 16-tól

Érvényes 2013. szeptember 16-tól 15/2013. Érvényes 2013. szeptember 16-tól LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2013.szeptember 16-tól Forgalmi jutalék - Küls köri papíros alapú megbízás 0,42%, min. 299 Ft, max. 12.000

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat

Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Szolgáltatási, Tagokkal való elszámolási Szabályzat Tartalomjegyzék 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2 AZ ALKALMAZÁSI TERÜLET, AZ ILLETÉKESSÉG ÉS A FELELŐSSÉG MEGHATÁROZÁSA...

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZİDÉS

BETÉTI KERETSZERZİDÉS BETÉTI KERETSZERZİDÉS vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti mőveletek végrehajtásáról amely létrejött a Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 14/2010.06.28. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 07.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 14/2010.06.28. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 07.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kondíciói 14/2010.06.28. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 07.01-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós betétek

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM

Hirdetmény A lakossági bankszámlák és betétek kamatkondícióiról Érvényes: tól. Tétel megnevezése Éves kamat EBKM 1. Fizetési számlák Érvényes: új szerződések esetén 2015.05.08-tól, meglévő szerződések esetén 2015.08.01-től Lakossági forint bankszámla 0,01% 0,01% Gyámhatósági számla 1,50% 1,52% A kamat látra szóló

Részletesebben