HIRDETMÉNY. Érvényes: január 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től"

Átírás

1 Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: január 1-től Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy a jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbi módosítás történt: Gyűjtőláda szolgáltatás megszűntetése től (közzététel napja: ) Ft-os bankjegyek cseréjének rendje től (közzététel napja: ) Közokiratba foglalt meghatalmazások rendjének változása től (közzététel napja: ) A hirdetményben bekövetkezett változások aláhúzott, kiemelt és dőlt szövegként kerültek megjelenítésre. A hatályost megelőző Hirdetményeink elérhetők a weboldalunkon, valamint megtekinthetők bármelyik Bankfiókunkban. Eredeti közzététel napja: Módosított közzététel napjai: FHB Bank Zrt. Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény

2 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések Számlavezetés, tranzakció kezelés általános feltételei Készpénzfelvételi rend Megújított húszezer forintos bankjegyek cseréje Bankfiókokban megadható pénzforgalmi megbízások Elektronikus úton megadható pénzforgalmi megbízások Díjak, költségek, jutalékok Meghatalmazás megadása közokirati formában Eseti költségek, díjak, jutalékok valamennyi pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan Költségviselési módok A betételhelyezésre vonatkozó általános szabályok Kamatszámítás módja Lekötési időszakon belüli felvétek Egységesített betéti kamatláb mutató Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek Ügyfél-tájékoztatója Forint folyószámlahitel kezelésére vonatkozó általános szabályok Megbízások átvételének, teljesítésének és fedezet biztosításának rendje Betétlekötési/ betétmegszüntetési megbízások feldolgozása bankfiókban, FHB TeleBank szolgáltatáson,fhb szolgáltatáson, és FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül... 8 Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Pénztári tranzakciók... 8 Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Bejövő forint átutalások... 8 A munkanap záró időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Belföldre indított forint átutalások Belföldre, EGT- belül és kívülre indított deviza és nemzetközi forint átutalások bankfiókban papír alapon, FHB TeleBank,FHB és FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Beérkező EGT-n belüli és kívüli deviza átutalások Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Fedezet biztosítása pénzforgalmi bankszámlán FHB Jelzálogbank Nyrt-nél fennálló jelzáloghitel törlesztő összegének beszedésére (Felhatalmazás alapján) FHB Bank Zrt. Bankfiókjai Alkalmazott árfolyamok és meghatározásuk Egyedi kondíciók alkalmazása Bankkártya szolgáltatás feltételei Külföldön végzett tranzakciók elszámolása Limitek Bankkártya kibocsátás A kártyaigénylés feltételei SMS Kártyafigyelő szolgáltatás A Vállalati FHB MasterCard Silver és Vállalati FHB MasterCard Gold típusú kártyához kapcsolódó szolgáltatások Biztosítás Emelt szintű szolgáltatások Visa Business Electron és Visa Business Classic típusú kártyákhoz kapcsolódó beépített, illetve opcionálisan választható biztosítási szolgáltatások Bankkártya letiltása FHB TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek FHB szolgáltatás FHB szolgáltatás feltételei Limitek FHB szolgáltatás igénylésének feltételei FHB szolgáltatásainak köre FHB szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása FHB SMS FHB SMS feltételei FHB SMS igénylésének feltételei FHB SMS szolgáltatásainak köre FHB szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak EFER szolgáltatás igénybe vétele FHB Electra Ügyfélprogram FHB Electra Ügyélprogram szolgáltatás feltételei FHB Electra Ügyfélprogramhoz kapcsolódó díjak FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatásainak köre Az Ügyfél az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás mindenkor elérhető köréről az FHB bankfiókjaiban, honlapján ( valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása FHB SMS Szolgáltatás FHB SMS Szolgáltatás feltételei FHB SMS Szolgáltatás igénylésének feltételei FHB SMS Szolgáltatásainak köre FHB SMS Szolgáltatás díjelszámolása Online Vásárlás Mobil egyenleg feltöltés sz. melléklet FHB Pénzforgalmi Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 2. sz. melléklet FHB Vállalati Betéti Kamatok 3. sz. melléklet A jogelőd Allianz Bank Zrt.nél megnyitott Pénzforgalmi Bankszámlák díjai és jutalékai (2011. április 1-től nem értékesített Bankszámlák) 4. sz. melléklet FHB Tanácsadói Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 2. / 20 oldal

3 1. Általános rendelkezések Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei az FHB Bank Zrt. vállalati ügyfeleire érvényesek. A Bank meghatározása szerint vállalati ügyfélnek minősül a rezidens és nem rezidens jogi személyiséggel, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, egyéb szerv vagy szervezet. Az FHB Bank Bank Zrt. jogosult a jelen Hirdetményben feltüntetett kamatokat, költségeket, feltételeket egyoldalúan módosítani. A Bank az ügyfelek számára kedvezőtlen betéti kamatmódosításokat a módosítás hatálybalépését megelőzően 15 nappal, minden egyéb negatív irányú módosítást a módosítás hatálybalépését megelőzően 2 hónappal jelen Hirdetményében teszi közzé, illetve arról a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámla Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott módon értesíti az Ügyfelet. Az IG1 1, illetve IG2 2 fizetési rendszer hatálya alá tartozó fizetési megbízásokat, e fizetési rendszerek jellemzőit a Lakossági és Pénzforgalmi bankszámlák Általános Szerződési Feltételei pontja tartalmazza. Választható pénzforgalmi bankszámla-konstrukciók Pénzforgalmi forint bankszámla o FHB Start Bankszámla o FHB Kisvállalati Bankszámla (korábban FHB Bázis Bankszámla) o FHB Plusz Bankszámla o FHB Prémium Bankszámla o FHB Agrár Bankszámla o FHB Társasházi Bankszámla o FHB Partner Bankszámla (könyvelő, könyvvizsgáló, adótanácsadó, ügyvéd és közjegyző ügyfelek számára igénybe vehető) o FHB Tanácsadói Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Tanácsadói Számlacsomag) Pénzforgalmi deviza bankszámla (EUR, CHF, USD és GBP devizanemekben nyitható bankszámla) Egyéb számlatípus: o Letéti számla (HUF, EUR, CHF, USD devizanemben nyitható letéti számla ügyvédi, közjegyzői illetve végrehajtói tevékenységet folytató ügyfeleinknek) o FHB Likvid betétszámla március 1-jét követően új szerződés az alábbi számlacsomagokra nem köthető, vagy ezen díjcsomagokra történő díjcsomag módosítást érvényesen nem fogad el: o FHB Pénzforgalmi HUF Bankszámla április 1-jét követően új szerződés az alábbi számlacsomagokra nem köthető, vagy ezen díjcsomagokra történő díjcsomag módosítást érvényesen nem fogad el: o FHB Üzleti Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Start Számlacsomag) o FHB Business Plusz Forint Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Business Plusz Forint Számlacsomag) o FHB Business Plusz Deviza Számlacsomag (2011. március 31-ig Allianz Business Plusz Deviza Számlacsomag) o FHB Business Számla Forint Pénzforgalmi Bankszámla (2011. március 31-ig Allianz Business Számla Forint Pénzforgalmi Bankszámla) 2. Számlavezetés, tranzakció kezelés általános feltételei 2.1. Készpénzfelvételi rend A Bank által meghatározott készpénzfelvételi limitet elérő, vagy azt meghaladó összegű pénztári kifizetések esetén a felvételi szándékot forint kifizetések esetén a kifizetés napját megelőző banki munkanapon óráig, valuta kifizetések esetén pedig a kifizetés napját megelőző 3. banki munkanapon óráig kell a Bankfiókban írásban, FHB TeleBankon, vagy FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül bejelenteni. A Bank által meghatározott készpénzfelvételi limitek az alábbiak: forint kifizetések esetén a Mogyoródi úti (342 fiók) esetén forint, egyéb fiókok esetén1 millió forint, EUR valuta kifizetés esetén a bejelentés napján jegyzett, pénztári konverziós eladási árfolyamon számolt Ft-tal egyenértékű összeg, USD és CHF és GBP valuta esetén a bejelentési kötelezettség pedig bármely összeg. 1 IG1: az IG2 hatálya alá nem tartozó fizetési megbízások elszámolási módja 2 IG2: a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi átutalás teljesítése esetén (ide nem értve a hatósági átutalást és az átutalási végzést) alkalmazandó elszámolási mód, ha a fizetési megbízást a Fizető fél nem papír alapon nyújtja be. 3. / 20 oldal

4 Az előre bejelentett bármely devizanemre szóló készpénzfelvételi szándék lemondására a bejelentett készpénzfelvételt megelőző munkanap 14:00 óráig van lehetőség, bármely Bankfiókban írásban, vagy FHB TeleBankon keresztül. Amennyiben a bejelentett készpénzfelvétel az ügyfél hibájából kifolyólag meghiúsul, úgy a Bank a jelen Hirdetményben meghirdetett Előre megrendelt készpénz felvételének meghiúsulása díjtételt terheli az ügyfél bankszámlájára Megújított húszezer forintos bankjegyek cseréje A Magyar Nemzeti Bank december 14-től megújított húszezer forintos bankjegyeket hoz forgalomba. A jelenlegi húszezer forintos bankjegyek cseréjét ig a Bank saját ügyfelei részére díjmentesen biztosítja. 50 db ( Ft), vagy e feletti bankjegy cserére vonatkozó szándékot a tranzakciót megelőző második banki munkanapon óráig szükséges előzetesen bejelenteni, Bankfiókban írásban, vagy FHB TeleBank szolgáltatáson keresztül. Előre bejelentett bankjegy csere meghiúsulása, valamint az 50 db-ot ( Ft-ot) meghaladó, és előzetesen be nem jelentett bankjegycsere esetén az Előre megrendelt készpénzfelvételének meghiúsulása megnevezésű díjtétel kerül felszámításra. A december 14-től forgalomba kerülő megújított forintosok és a jelenlegi forintos bankjegyek 2016 végéig még párhuzamosan forgalomképesek lesznek a készpénzforgalomban, azt követően azonban a régi változatú bankjegyeket a Magyar Nemzeti Bank bevonja (a készpénzforgalomból kivonja). Ennek pontos időpontjáról az MNB a későbbiekben ad majd tájékoztatást. A régi bankjegyeket a bevonás napját követően a hitelintézetek és a posta pénztárai még három évig, az MNB pedig húsz évig díjmentesen cseréli törvényes fizetőeszközre Bankfiókokban megadható pénzforgalmi megbízások A Bankfiókokban elhelyezett gyűjtőládában, - a Bank által meghatározott munkanap záró időpontjának figyelembe vételével - csak bankon belüli átvezetésre, illetve bankon kívüliforint átutalási megbízásokat fogad el a Bank. Az Ügyfél által gyűjtőládában tévesen a fentiektől eltérő megbízások esetén a késedelmekért, valamint az ebből eredő károkért a Bank nem vállal felelősséget. A fióki munkatársaknál bankon belüli és bankon kívüli forint átutalás, deviza, illetve VIBER átutalási megbízásaikat adhatják le az Ügyfelek. Az aznapi átvétel végső határidejét a Hirdetmény 6. pontja részletezi január 1. napjáig a Bankfiókban benyújtható megbízások papír alapon benyújtott fizetési megbízásnak minősülnek, amit a Bank a Gyűjtőládában elhelyezett fizetési megbízás esetén az IG1 fizetési rendszer szerinti határidőben teljesít. Ezen időpontig a fióki munkatársaknál benyújtott fizetési megbízások az IG1-es fizetésforgalmi rendszerben teljesülnek, de az IG2 hatálya alá tartozó átutalási megbízások az IG2-es fizetési rendszer szerinti határidőben való teljesítése kérhető. A Bank a GIRO Zrt. döntése alapján az IG2 platform teljesítési gyakoriságának sűrítése mellett, január 1. napjától nem az IG1 platformon, hanem az IG2 platformon keresztül teljesíti a belföldi eseti forint átutalásokat. Erre tekintettel január 1. napjától a papír alapon benyújtott belföldi átutalásokat a Bank az IG2 platformon keresztül, az arra irányadó határidővel, és díjtétel mellett teljesíti, és ezzel egyidejűleg a bankfiókokban elérhető, Gyűjtőláda szolgáltatást megszűnteti, a Gyűjtőládákat leszereli Elektronikus úton megadható pénzforgalmi megbízások Elektronikus úton a Bank részére benyújtható, bankon belüli saját számlák közti átvezetési, bankon belüli és kívüli forint és deviza átutalási, megbízás. Az aznapi átvétel végső határidejét a Hirdetmény 6. pontja részletezi Díjak, költségek, jutalékok Jelen Hirdetmény mellékleteiben megjelentetett díjak, költségek és jutalékok a Bank standard szolgáltatásaink ellenértékét tartalmazzák, minden ettől eltérő ügyféligény esetén a Bank jogosult eldönteni a szolgáltatás teljesítésének elvállalását és annak díját. A Hirdetmény 1. számú mellékletében megjelent díjak, költségek és jutalékok minden esetben magyar forintban kerültek feltüntetésre, azonban terhelésük az adott számla devizanemében történik. Az FHB Bank Zrt. jogosult a jelen Hirdetményben meghatározott feltételeket (költségek, díjak, jutalékok, teljesítési rend, stb.), a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámla Általános Szerződéses Feltételeinek 2.8. pontjában foglaltak alapján egyoldalúan módosítani. 4. / 20 oldal

5 Meghatalmazás megadása közokirati formában A Számlatulajdonos jogosult legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt nyilatkozattal eseti Meghatalmazottat állítani. Amennyiben a megbízás tárgya vállalati Bankszámlára szóló eseti megbízás esetén az HUF, azaz tízmilló forintot meghaladja, az erre vonatkozó meghatalmazást a Bank csak közokirati formában fogadja el Eseti költségek, díjak, jutalékok valamennyi pénzforgalmi bankszámlához kapcsolódóan Megnevezés Költségek, díjak, jutalékok Esedékesség Rendelkező bejelentése Eseti értesítési díj (telefon, fax, levél) belföldre külföldre Átutalási megbízások visszavonása devizaszámlákon keresztül és IG1 fizetési rendszerben megadott megbízások esetében Átutalási megbízások visszavonása IG2 fizetési rendszerben megadott megbízások esetében Adathiányos/adathibás pénzforgalmi megbízások adatgyűjtésének felára Swift másolat díja (a díj a reklamáció kivizsgálásában közreműködő bankok felszámított költsége) Igazolások (vám, import illeték, törzstőke befizetésről, teljesített átutalásról szóló igazolás) Bankinformáció díja (5 munkanapon belül) Igazolások kiállításának sürgősségi felára (24 órán belüli elkészítés esetén) Ügyfél kérésére történő dokumentum fénymásolása/ faxolása Ügyféltudakozvány díja (KHR adatbázisból való részletes lekérdezés) 4 Számlakivonat letöltése Electra Ügyfélprogramon keresztül Utólagosan igényelt bankszámlakivonat díja Számlakivonat felár külföldre Forgalom kimutatás / kamatigazolás fél éven belüli időszakra Forgalom kimutatás / kamatigazolás fél éven túli időszakra Swiften keresztül történő reklamáció díja 3 hónapnál korábbi tétel esetén Swiften keresztül történő reklamáció díja 3 hónapnál régebbi tétel esetén Nem rezidens vállalat számlanyitási dokumentumvizsgálata On-line cégkivonat lekérése Számlazárási díj 5 Fedezetigazolás Egyéb igazolás kiadása Könyvvizsgálati jelentéshez kiállított audit-igazolás Könyvvizsgálati jelentéshez kiállított audit-igazolás 6 Számlakivonat pótlása fiókban Felelős őrzésbe vétel díja Egyszer használatos biztonsági tasak zsákos befizetéshez: Nagyméretű Kisméretű Beszedési megbízások indítása 7 0 Ft 300 Ft 500 Ft 1.000,- Ft vagy 10 EUR / tétel 1.500,- Ft 1.000,- Ft/ 4 EUR / 4 USD / 4 CHF / db 2.000,- Ft vagy 8 EUR / darab 1.500,- Ft/darab 5.000,- Ft/ darab 3.000,- Ft/ darab 100,- Ft / oldal 5.000,- Ft/ darab díjmentes 1.100,- Ft / db 200 Ft / db 3.000,- Ft / számla v. hitel 6.000,- Ft / számla v. hitel 7.500,- Ft v. 25 EUR ,- Ft v. 50 EUR ,- Ft / számlanyitás 3 000,- Ft / darab 4.000,- Ft/ számla 0,1% min Ft Ft 7.500,- Ft / darab Ft / darab 500 Ft / kivonat Ft / hó 120,- Ft / db 60,- Ft / db 350,- Ft / db A tranzakció teljesítésével egyidejűleg A tranzakció teljesítésével egyidejűleg 3 Amennyiben Felek ettől eltérően nem állapodnak meg. 4 Az ügyfél által kezdeményezett Ügyféltudakozvány lekérdezése évente az első alkalommal ingyenes 5 Mikrovállalkozások számlamegszüntetésekor a Bank az egy éven túl fenntartott számla felmondása esetén nem számít fel számlazárási díjat. 6 A jogelőd Allianz Bank Zrt-nél megnyitott FHB Üzleti, FHB Business Plusz Forint, FHB Business Plusz Deviza, FHB Business, és FHB Tanácsadói Bankszámlákra érvényes kondíciók 7 Különös tekintettel, de nem kizárólagosan a felhatalmazó levélen alapuló beszedésre, hatósági átutalásra, átutalási végzésre 5. / 20 oldal

6 Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele/ módosítása/ törlése Postai készpénz-átutalási megbízáshoz kapcsolódó analitika pótlásának díja Más Bank által kibocsátott Bankgarancia nyilvántartásba vétele Más Bank által kibocsátott Bankgarancia véleményezése Más Bank által kibocsátott Bankgarancia alapján történő igénybejelentés, lehívás lebonyolítása 1.000,- Ft / db Ft / db Bankgarancia összegének 0,2%-a, minimum ,- Ft, maximum ,- Ft Bankgarancia összegének 0,1%-a, minimum ,- Ft, maximum ,- Ft Lehívás összegének 0,2%-a minimum ,- Ft maximum ,- Ft Forint átutalások belföldre Teljesítéshez szükséges kötelező azonosítók, adatok IG1 és IG2 átutalás esetében: Fizető fél neve Fizető fél számlaszáma Kedvezményezett neve Kedvezményezett számlaszáma Összeg Fizetési rendszer Teljesítéshez opcionálisan megadható azonosítók, adatok IG2 átutalás esetében: Átutaló Szervezeti azonosítója Átutaló Személyes azonosítója Tényleges fizető fél neve Tényleges fizető fél Szervezeti azonosítója Tényleges fizető fél Személyes azonosítója Kedvezményezett neve Kedvezményezett Szervezeti azonosítója Kedvezményezett Személyes azonosítója Tényleges kedvezményezett neve Tényleges kedvezményezett Szervezeti azonosítója Tényleges kedvezményezett Személyes azonosítója Közlemény Átutalás azonosító Megbízó hivatkozása a műveletre Átutaló hivatkozása a műveletre Jogcím 2.6. Költségviselési módok Amennyiben az Ügyfél az átutalási megbízáson nem tüntet fel költségviselési módot, úgy a Bank az osztott (SHA) költségviselési módot tekinti alapértelmezettnek. Az automatikus, EBA STEP2 és SEPA rendszeren keresztüli utalás indításának alapfeltétele az SHA költségviselési mód megjelölése. Amennyiben az Ügyfél OUR költségviselési módot választ, a Bank jogosult utólag a kedvezményezett bankjának költségét az Ügyfél számlájára ráterhelni. Amennyiben az átutalási megbízás nem EGT tagállamba irányul, vagy EGT tagállamból kerül indításra abban az esetben a fogadó, illetve a levelező bank országának előírásaibólért és alkalmazott fizetési szabványaibólért eredően a tranzakcióhoz kapcsolódóan a fogadó, illetve levelező bank által felszámítható többletköltségek merülhetnek fel, amelyek befolyásolhatják (csökkenthetik) a megadott megbízás összegét, vagy a teljesítés időtartama elhúzódhat. Ezen a fogadó, illetve a levelező banknál felmerülő többletköltségekért és a megbízás összegének ebből eredő esetleges csökkenéséért, vagy a teljesítési idő ilyen okból történő elhúzódásáért Bankunk felelősséget nem vállal. Rövidítés SHA Jelentés Az FHB Bank jutalékát és költségét a Megbízó (Fizető fél), a többi érintett bank költségét a kedvezményezett fél 6. / 20 oldal

7 BEN OUR fizeti. A kedvezményezett viseli az összes felmerülő bankköltséget a kiinduló összegből levonva. A Megbízó (Fizető fél) viseli az összes felmerülő költséget a kedvezményezett bankjának költségeit is. 3. A betételhelyezésre vonatkozó általános szabályok 3.1. Kamatszámítás módja A Bank a számlán elhelyezett lekötetlen pénzeszközökért a betét napi záró állománya után látra szóló betéti kamatot, a lekötött betétek után a lekötésnek megfelelő betéti kamatot térít a Számlatulajdonos részére. A számlán lévő betét után járó kamat számítása az alábbi képlet alapján történik: Kamat = tőke x kamat% x naptári napok száma 365 x 100 A Bank a kamatok tekintetében a mindenkor hatályos adójogszabályok előírásainak megfelelően a közteherrel csökkentett összeget fizeti meg a Számlatulajdonosnak, illetve írja jóvá számláján Lekötési időszakon belüli felvétek Lekötött betétből a lekötési időszakon belül felvehető részösszegek darabszáma: 0 db. Lekötési időszakon belüli felvétel esetén a Hirdetmény 2. számú mellékletében található Lejárat előtt felvett betét -hez kapcsolódó kamat kerül kifizetésre Egységesített betéti kamatláb mutató A megadott éves kamat mellett feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi. Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a kamaton túli kamatos kamatait is beszámításra kerül, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni: Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő 365 napnál kevesebb: Amennyiben a lejáratig hátralévő futamidő legalább 365 nap: Ahol: n = a kamatfizetések száma, r = az EBKM századrésze, ti = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv)i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat- és betétösszeg-visszafizetés összege. 4. Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétek Ügyfél-tájékoztatója Az FHB Bank Zrt. (Bank) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) hatályos rendelkezése alapján az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) által biztosított betétekre vonatkozó főbb jogszabályi rendelkezésekről a Pénzügyi Üzletági Üzletszabályzatában, illetve ezen túl július 03. napjától a bankszámla szerződés megkötésekor a Hpt. szerinti Tájékoztató átadásával is tájékoztatja Ügyfeleit. A Tájékoztató át-, és tudomásul vételét az Ügyfél a Tájékoztató egy példányának aláírásával igazolja, melyet a Bank részére átadni köteles. 7. / 20 oldal

8 Az FHB Bank Zrt. Hpt. vonatkozó rendelkezései alapján köteles évente az OBA által meghatározott formában kimutatást készíteni a betétesnek a hitelintézetnél elhelyezett biztosított betétei összevont egyenlegéről és az annak alapján a betétes javára fennálló betétbiztosítási összegről. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben Önre kiterjed az OBA által nyújtott biztosítás hatálya a fent hivatkozott Hpt. rendelkezés értelmében, akkor az OBA által meghatározott formátumú ügyfél-tájékoztatót a Bank bármely bankfiókjában átveheti. Az Önhöz legközelebb eső FHB bankfiók címét megtalálja a jelen Hirdetmény 7. pontja alatt. A Bank továbbá ezúton tájékoztatja Ügyfeleit, hogy a Hpt július 3. napjától hatályba lépő rendelkezései alapján azonban a társasházak, a lakásszövetkezetek, az építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében nem haladhatja meg a kártalanítási értékhatár a százezer eurónak megfelelő forintösszeget. Azon társasházak, lakásszövetkezetek, építőközösségek és iskolai takarékossági csoportok esetében, amelyek július 02. napján rendelkeznek betéttel Bankunknál, ezen lekötött betétekre lejáratukig továbbra is fennáll a többszörös OBA-védelem, a lejárattal nem rendelkező betétekre (azaz a bankszámlákra, folyószámlákra, lakástakarék-pénztárnál elhelyezett betétekre) pedig augusztus 31. napjáig áll fenn a többszörös OBA-védelem. A fenti tájékoztatásokon túl a Bank a Hpt. által elvárt tájékoztatást a bankszámlakivonaton is folyamatosan megadja, illetve évente az 1. bekezdésben említett Tájékoztatót a bankszámlakivonat mellett, annak elválaszthatatlan részeként, a biztosítás módjával egyező módon külön is az Ügyfelek rendelkezésére bocsátja. 5. Forint folyószámlahitel kezelésére vonatkozó általános szabályok Kamatszámítás módja A hitelkamat a folyószámlahitel napi záró egyenlege (a szerződés alapján igénybe vett folyószámlahitel egyenlege) valamint a számla fedezetlensége esetén kerül felszámításra. A kamat kiszámítása a következő képlet alapján történik: Kamat = tőke x kamat% x naptári napok száma 360 x Megbízások átvételének, teljesítésének és fedezet biztosításának rendje 6.1. Betétlekötési/ betétmegszüntetési megbízások feldolgozása bankfiókban, FHB TeleBank szolgáltatáson,fhb szolgáltatáson, és FHB Electra Ügyfélprogramon keresztül Betétlekötési/ Betétmegszüntetési (visszavezetés/feltörés) megbízás Megbízás Átvétel végső időpontja (T nap) Terhelés Teljesítés Jóváírás Bankfiókban Bankfiók nyitvatartási ideje alatt T nap T nap FHB TeleBank szolgáltatáson keresztül Banki munkanapokon 18 óráig T nap T nap FHB / FHB Electra Ügyfélprogram Banki munkanapokon szolgáltatáson keresztül 18 óráig T nap T nap Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés Megbízás Átvétel végső időpontja (T nap) Terhelés Teljesítés Jóváírás azonos devizanemben Pénztár nyitva tartás alatt - T nap eltérő devizanemben Pénztár nyitva tartás alatt - T nap azonos devizanemben Pénztár nyitva tartás alatt T nap - Készpénz kifizetés eltérő devizanemben Pénztár nyitva tartás alatt T nap - Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Bejövő forint átutalások Megbízás Munkanap kezdő Munkanap záró Teljesítés a kedvezményezett 8. / 20 oldal

9 időpontja időpontja számlán IG1 en érkezett forint átutalási megbízás 7 óra 16 óra T nap IG2 n érkezett forint átutalási megbízás 6 óra 19 óra T nap VIBER n érkezett forint átutalási megbízás 8 8 óra 17 óra T nap EGT tagállamból érkező forint átutalás (T naptól számított a kamatfizetés) Nem EGT tagállamból érkező forint megbízás 7 óra 16 óra T nap Számlával egyező devizanemben 8 óra 16 óra T nap Számlától eltérő devizanemben 8 óra 16 óra T +2 nap Postai befizetések 8 óra 16 óra T nap A munkanap záró időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Belföldre indított forint átutalások Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG1-en keresztül Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG2-n keresztül Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG2-n keresztül Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG1-n keresztül szombati munkanap esetén Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás IG2-n keresztül szombati munkanap esetén Eseti bankon kívüli forint átutalási megbízás Eseti bankon belüli forint átutalási megbízás Bankon belüli, saját számlák közötti átvezetés Értéknapos eseti forint átutalási megbízás Értéknapos VIBER átutalási megbízás Rendszeres forint átutalási megbízás Tárgynapon esedékes Rendszeres forint átutalási megbízás teljesítése Csoportos átutalási megbízás Kötegelt fizetési megbízás Postai belföldi utalvány kifizetése Megbízás Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára GIRO teljesítéssel TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon kívül vezetett számlára VIBER teljesítéssel bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon kívül vezetett számlára VIBER teljesítéssel FHB TeleBank szolgáltatáson keresztül Bankon kívül vezetett számlára VIBER teljesítéssel FHB és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon belül vezetett számlára bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Munkanap Záró időpontja Bankfióki nyitvatartási idő T napi átvétel végső időpontja 16:00 óráig 16:30 óráig Feldolgozás értéknapja T nap 0-24 óra 16:30 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő 12:00 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő 13:00 óráig T nap 0-24 óra 13:00 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő 15:00 óráig T nap 0-24 óra 15:00 óráig T nap 0-24 óra 16:00 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő 16:30 óráig T nap 0-24 óra 18:00 óráig T nap Azonnali megbízás bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankfióki nyitvatartási idő 16:30 óráig T nap Azonnali megbízás TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon belül, bankon kívül (IG1 és IG2) vezetett számlára bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon belül, bankon kívül vezetett számlára bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül, bankon kívül vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Amennyiben a fedezet a T napi végső időpontig a bankszámlán rendelkezésre áll FHB és Electra Ügyélprogram szolgáltatáson keresztül bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára FHB és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára 0-24 óra 18:00 óráig T nap Bankfióki nyitvatartási idő Nyitvatartási idő alatt Megjelölt nap 0-24 óra Megjelölt napot megelőzően 0-24 óra Megjelölt nap Bankfióki nyitvatartási idő Nyitvatartási idő alatt Megjelölt nap 0-24 óra Bankfióki nyitvatartási idő 0-24 óra Megjelölt napot megelőzően 0-24 óra Nyitvatartási idő alatt T+1 napos első teljesítési időponttal 18:00 óráig T+1 napos első teljesítési időponttal Megjelölt nap Megjelölt nap Megjelölt nap 15:45 15:45 óráig T nap 0-24 óra 16:00 óráig T nap 0-24 óra 16:00 óráig T nap FHB és Electra Ügyfélprogam szolgáltatáson keresztül 0-24 óra 11:00 óráig T nap 8 VIBER- en érkező utalásokat a beérkezést követő 2 órán belül a Bank jóváírja a kedvezményezett számláján. 9. / 20 oldal

10 Csoportos Beszedési Felhatalmazás (megadása/módosítása/törlése) Tárgynapon esedékes csoportos beszedési megbízás teljesítése Bankfiókban, papír alapon adott megbízással Bankon belül, bankon kívül (IG2) vezetett számlára FHB TeleBank, és Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül Amennyiben a Fedezet a T napi végső időpontig a bankszámlán rendelkezésre áll Bankfióki nyitvatartási idő 0-24 óra 16:30 óráig T+1 napos első teljesítési időponttal 16:30 óráig T+1 napos első teljesítési időponttal Megjelölt nap Megjelölt nap 16:00 16:00 óráig T nap Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek A Bank a GIRO Zrt. döntése alapján az IG2 platform teljesítési gyakoriságának sűrítése mellett, január 1. napjától nem az IG1 platformon, hanem az IG2 platformon keresztül teljesíti a belföldi eseti forint átutalásokat. Erre tekintettel január 1. napjától a papír alapon benyújtott belföldi átutalásokat a Bank az IG2 platformon keresztül, az arra irányadó határidővel, és díjtétel mellett teljesíti, és ezzel egyidejűleg a bankfiókokban elérhető, Gyűjtőláda szolgáltatást megszűnteti, a Gyűjtőládákat leszereli. Belföldi átutalásokra vonatkozó megbízások a továbbiakban papír alapon a Bankfiókban a banki ügyintézőnknél, egyéb módon pedig az FHB Electra Ügyfélprogram, vagy az FHB TeleBank szolgáltatáson keresztül adhatók meg Belföldre, EGT- belül 9 és kívülre indított deviza és nemzetközi forint átutalások bankfiókban papír alapon, FHB TeleBank,FHB és FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatáson keresztül A devizára szóló megbízásokat a Bank a valuta ünnepnapok figyelembevételével a táblázatban jelzett teljesítési időpontokkal teljesíti. Teljesítés Megbízás Munkanap záró időpont T napi átvétel végső időpontja Feldolgozás és terhelés értéknapja Jóváírás a kedvezményezett számlavezetőjénél 10 Bankon kívüli EGT-n belüli EUR és HUF megbízás, EUR és HUF devizanemű számláról. Bankon kívüli EGT-n belüli EUR és HUF megbízás, egyéb devizanemű számláról Bankon kívüli, nem EGT-n belüli EUR/HUF devizanemű megbízás Bankon kívüli megbízások Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+1 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+1 nap Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+2 nap Bankon kívüli EGT-n belüli deviza átutalás USD/CHF/GBP devizanemben Bankon kívüli SEPA megbízás EUR és HUF devizanemű számláról Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+2 nap - Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+1 nap - Konverzióval 16 óra 14 óráig T+1 nap Bankon kívüli, nem EGT devizanemű megbízás Bankon kívüli sürgősségi,deviza átutalások Megbízás Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+2 nap - Konverzióval 16 óra 14 óráig T+2 nap Konverzió nélkül 16 óra 14 óráig T+1 nap Konverzióval 16 óra 14 óráig T+1 nap Bankon belüli megbízások Munkanap záró időpont T napi átvétel végső időpontja Feldolgozás és terhelés értéknapja Teljesítés - Jóváírás a kedvezményezett számlavezetőjénél Bankon belüli deviza átutalási Konverzió nélkül 16:00 óra 16 óráig T nap T nap megbízás Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T +2 nap T +2 nap Bankon belüli HUF átutalási megbízás Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T +1 nap T +1 nap 9 Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Izland, Írország, Görögország, Hollandia, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, (Magyarország), Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia + svájc pénzneme: CHF. 10 EGT-n belüli devizaátutalások esetén a 2007/64/EK irányelvben rögzítettek szerint a kedvezményezett ügyfél országa szerint meghatározott értéknappal kerül jóváírásra a kedvezményezett számláján az átutalás összege. 10. / 20 oldal

11 EUR devizanemű számláról Bankon belüli EUR átutalási megbízás HUF devizanemű számláról Bankon belüli sürgősségi deviza átutalási megbízás Bankon belüli átvezetés saját devizaszámlák között Bankon belüli HUF átvezetés saját számlák között Bankon belüli sürgősségi átvezetés saját devizaszámlák között Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T +1 nap T +1 nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T nap T nap Konverzió nélkül 16:00 óra 16 óráig T nap T nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T nap T +2 nap Konverzió nélkül 16 óra 16 óráig T nap T nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T+1 nap T+1 nap Konverzióval 16:00 óra 14 óráig T nap T nap Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek. A hazai devizapiaci gyakorlat szerint amennyiben valamely konverzió értéknapja USD bankszünnapra esne, akkor ilyen esetekben automatikusan a következő banki munkanap kerül értéknapként megjelölésre. Külföldi devizanemben történő tranzakciók esetén a banki munkanap mindazon banki napokat jelenti, amikor az érintett devizanem pénzügyi központjaiban elszámolás történik, az általánosan alkalmazott banki gyakorlat szerint az adott devizanemben lehetséges az elszámolás, azaz amely napok az adott pénznemmel összefüggésben nem minősülnek bankszünnapnak Beérkező EGT-n belüli és kívüli deviza átutalások Megbízás Munkanap záró időpontja Jóváírás a kedvezményezett számláján EURO megbízás és egyéb EGT devizanemű megbízás Konverzió nélkül 16 óra T nap (T naptól számított kamatfizetés) Konverzióval 16 óra T nap EURO megbízás Konverzió nélkül 18 óra T nap Nem EGT devizanemű megbízás Konverzió nélkül 16 óra T nap Konverzióval 16 óra T+2 nap Az átvétel végső időpontját követően beérkezett megbízások a teljesítés szempontjából a következő banki munkanapon érkezettnek minősülnek Fedezet biztosítása pénzforgalmi bankszámlán FHB Jelzálogbank Nyrt-nél fennálló jelzáloghitel törlesztő összegének beszedésére (Felhatalmazás alapján) Megbízás Fedezetbiztosítás (T nap) Terhelés Teljesítés Jóváírás Nyitvatartási idő alatt 12 óráig Pénteken 11 óráig T nap T nap Fedezet biztosítása HUF devizanemben Nyitvatartási idő alatt 12 óra után Pénteken 11 óra után T + 1 nap T + 1 nap Nem adható meg a felhatalmazás induló dátumának olyan időpont, amely a megadás időpontjától számított 10 napon belül esedékes törlesztőrészletek beszedésre vonatkozik. Ebben az esetben az első beszedés időpontja a következő havi törlesztőrészlet esedékességével esik egybe Belföldi forint átutalások, Mobilegyenleg feltöltés FHB szolgáltatáson keresztül Megbízás Munkanap záró időpontja Átvétel végső időpontja (T nap) Zárolás Teljesítés Terhelés Mobilegyenleg feltöltés HUF devizanemben 16 óra T nap Azonnal Legkésőbb T+2 nap 11. / 20 oldal

12 7. FHB Bank Zrt. Bankfiókjai A hirdetményben feltüntetett szolgáltatások és termékek visszavonásig csak az FHB Bank Zrt. alábbi fiókjaiban vehetők igénybe: Fiók címe Fiók azonosító 6000 Kecskemét, Bercsényi u Székesfehérvár, Koronázó tér Budapest, Váci út Győr, Árpád u. 23/A Kaposvár, Fő u Miskolc, Ady Endre u Debrecen, Kálvin tér 3/a Szeged, Széchenyi tér Pécs, Ferencesek u Nyíregyháza, Dózsa György út Zalaegerszeg, Dísz tér Szolnok, Nagy Imre körút 10/a Békéscsaba, Hunyadi tér Veszprém,Cserhát ltp Tatabánya, Dózsa Gy. út Eger, Dr. Sándor Imre u Salgótarján, Erzsébet tér Szombathely, Petőfi Sándor u Szekszárd, Széchenyi utca Budapest, Hattyú u Budapest, Flórián tér Budapest, Árpád út Budapest, Kossuth tér Budapest, Erzsébet krt Budapest, Kőrösi Cs. S u Budapest, Villányi út Budapest,Üllői út Budapest, Üllői út Budapest, Könyves Kálmán krt Budapest, Margit körút Budapest,Kossuth L.u Érd, Budai út Budaörs, Károly király u Dunaújváros, Köztársaság u Budapest, Mogyoródi út 156 * Vác, Köztársaság u Mátészalka, Szalkay u Szeged, Szent István tér Pápa, Márton u / 20 oldal

13 9400 Sopron, Batsányi u Komárom, Mártírok útja * Valutapénztári készpénz be-és kifizetés a bankfiókban nem kezdeményezhető. 8. Alkalmazott árfolyamok 11 és meghatározásuk 12 A lent felsorolt árfolyamokat a Bank a bankfiókjaiban és elektronikus banki rendszereiben teszi közzé. Megnevezése Alkalmazás helye Jegyzési időpontok Pénztári konverziós árfolyam Pénztári be- és kifizetések esetén Minden banki munkanapon 8.30 Számlakonverziós árfolyam Ügyfelek devizaszámlái közötti átváltásokra és bankon belüli átutalások teljesítésére Minden banki munkanapon 8.30 Kereskedelmi devizaárfolyam Bankon kívüli deviza átutalások teljesítésére Minden banki munkanapon Minden banki munkanapon Minden banki munkanapon Minden banki munkanapon Hétfő-csütörtöki banki munkanapokon Hitelkonverziós árfolyam Devizaalapú hitelekhez kapcsolódó aznapi folyósítási és törlesztési árfolyamok céljára Minden banki munkanapon A fenti referencia árfolyamok képzésének leírását a Bank a Lakossági és Pénzforgalmi Bankszámla Általános Szerződéi Feltételeiben teszi közzé, mely a Bank honlapján is megtalálható nyilvános dokumentum. 9. Egyedi kondíciók alkalmazása A Bank a jelen Hirdetményében szereplőtől eltérő kondíciókat is engedélyez a betétek illetve a konverziós ügyletek összegétől, futamidejétől, értéknapjától függően, egyedi döntés alapján. 10. Bankkártya szolgáltatás feltételei A Bank a pénzforgalmi bankszámlákhoz a következő típusú betéti kártyákat bocsátja ki: Vállalati FHB Maestro Vállalati FHB MasterCard Silver Vállalati FHB MasterCard Gold Vállalati FHB Visa Business Electron Vállalati FHB Visa Business Classic Az FHB Maestro és Mastercard termékek mindegyike igényelhető HUF, EUR, USD, GBP, CHF devizanemben vezetett vállalati bankszámlához egyaránt Külföldön végzett tranzakciók elszámolása MasterCard típusú bankkártyák esetén: A vállalati bankszámlához tartozó bankkártyával külföldi pénznemben, vagy külföldön végzett tranzakciókat a MasterCard nemzetközi kártyatársaság a tranzakció devizanemétől függően euróra (EUR) vagy amerikai dollárra (USD) konvertálja. A forintban végzett tranzakciók forintban, az USD-ben végzett tranzakciók USD-ben, míg az összes többi devizanemben végzett tranzakciók EUR-ban érkeznek be a bankhoz elszámolásra. A Bank ezt az összeget az ügyfélszámla terhelés napján érvényes banki számlakonverziós eladási/vételi árfolyamon átszámítja a számla devizanemére. A tranzakciók összege a Bank általi feldolgozás napján kerül terhelésre 11 A Bank PLN (Lengyel Zloty) devizanemben, JPY (Japán yen) devizanemben és CAD (Kanadai Dollár) devizanemben is jegyez Kereskedelmi árfolyamot, azonban ezen devizanemek jegyzését kizárólag a Bankon kívülről érkező tranzakciók bankszámlán való jóváírására alkalmazza, e devizanemekben pénztári befizetés nem eszközölhető, fizetési megbízás nem adható, illetve a Bank ezen devizanemekben bankszámlát nem nyit. 12 A Bank a napon belüli rájegyzés jogát fenntartja. 13 Az előző munkanap végső határidőtől a következő nap reggel 8.00 óráig benyújtott kimenő tételekre, valamint az előző munkanap záró időpontja után és következő munkanap reggel 8.00 óráig beérkező tételek konverziójára szolgáló árfolyam. 14 Azonos napon óra között kimenő és beérkező tételek konverziójára szolgáló árfolyam 15 Azonos napon óra között kimenő és beérkező tételek konverziójára szolgáló árfolyam 16 Azonos napon óra között kimenő és beérkező tételek konverziójára szolgáló árfolyam. 17 Azonos napon a óra között beérkező tételek konvertálására szolgáló árfolyam. 13. / 20 oldal

14 az ügyfél bankszámláján. A tranzakciók a terhelés napján a számlavezető rendszerben lévő aznapi árfolyammal kerülnek terhelésre. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. A bankkártyával lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla devizanemével, abban az esetben a bizonylaton szereplő összeggel azonos összeg kerül a bankszámlán terhelésre. Banki számlakonverziós eladási árfolyamot alkalmaz a Bank a tranzakciók elszámolása során, ha a beérkező terhelés elszámolás devizaneme EUR vagy USD és a számlavezetés devizaneme ettől eltérő. Banki számlakonverziós vételi árfolyamot alkalmaz a Bank a tranzakciók elszámolása során, ha a beérkező terhelés devizaneme HUF és a számlavezetés devizaneme HUF-tól eltérő deviza. Visa típusú bankkártyák esetén: A vállalati bankszámlához tartozó bankkártyával külföldi pénznemben, vagy a külföldön végzett tranzakciókat a VISA nemzetközi kártyatársaság a tranzakció VISA általi feldolgozási napján érvényes árfolyamával forintra (HUF) konvertálja. A Bank ezt az összeget az ügyfélszámla terhelés napján érvényes, banki számlakonverziós eladási/vételi árfolyamon átszámítja a számla devizanemére, amennyiben ez nem HUF. A tranzakciók összege a Bank általi feldolgozás napján kerül terhelésre az ügyfél bankszámláján. A terhelés/ jóváírás értéknapja megegyezik a könyvelés napjával. A bankkártyával lebonyolított fizetési művelet esetén, ha a bizonylaton szereplő összeg devizaneme megegyezik a bankkártyahasználat fedezetét biztosító bankszámla devizanemével, abban az esetben a bizonylaton szereplő összeggel azonos összeg kerül a bankszámlán terhelésre Limitek Napi összeglimitek MasterCard típusú Bankkártyák esetében: Alapértelmezett napi limitek Vállalati FHB Maestro Vállalati FHB MasterCard Silver Vállalati FHB MasterCard Gold ATM Ft Ft Ft POS (bankfióki készpénzfelvétel + vásárlás) Ft Ft Az elérhető számlaegyenleg erejéig. Napi összeglimitek Visa típusú Bankkártyák esetében: Alapértelmezett napi limitek Vállalati FHB Visa Business Electron Vállalati FHB Visa Business Classic ATM Ft Ft POS (bankfióki készpénzfelvétel + vásárlás) Ft Ft Tranzakciószám limitek MasterCard típusú Bankkártyák esetében: Tranzakciószám limit Vállalati FHB Maestro Vállalati FHB MasterCard Silver Vállalati FHB MasterCard Gold ATM 5 db/ nap 5 db/ nap 5 db/ nap POS 10 db/ nap 10 db/ nap 10 db/ nap Tranzakciószám limitek Visa típusú Bankkártyák esetében: Tranzakciószám limit Vállalati FHB Visa Business Electron Vállalati FHB Visa Business Classic ATM 3 db/ nap 3 db/ nap POS 10 db/ nap 10 db/ nap 14. / 20 oldal

15 Vállalati FHB Maestro, FHB MasterCard Silver, FHB MasterCard Gold, FHB Visa Business Electron, és FHB Visa Business Classic típusú bankkártyák esetén beállítható maximális napi limitek: Tranzakció típusa Összeg Darabszám ATM Ft / nap 5 db / nap POS bankszámla egyenleg erejéig korlátozás nélkül Limitmódosítás: Az Ügyfélnek lehetősége van az alapértelmezettként beállított limitek módosítására. A limit írásban a Bank fiókjaiban, vagy a TeleBank szolgáltatással rendelkező Ügyfelek esetén a TeleBank szolgáltatáson keresztül módosítható. A megadott limit nem lehet magasabb, mint a megadható maximális napi limit, illetve oszthatónak kell lennie maradék nélkül rel Bankkártya kibocsátás Egy pénzforgalmi bankszámlához kártyatípusonként, személyenként 1 db kártya igényelhető A kártyaigénylés feltételei Minden vállalati Bankkártyára vonatkozó közös feltétel: Pénzforgalmi bankszámla megléte vagy egyidejű nyitása A Bankkártyát Igénylő természetes személyek azonosítása megtörtént A Bankkártya igénylési adatlap és a hozzá kapcsolódó Bankkártya - szerződés a Számlatulajdonos/ Kártyabirtokos által kitöltésre és aláírásra került Vállalati FHB Maestro és Vállalati Visa Business Electron: A pénzforgalmi bankszámla (és ha van folyószámla hitelkeret, a hitelkerettel növelt) egyenlege a kártyaigényléskor pozitív Vállalati FHB MasterCard Silver és Vállalati FHB Visa Business Classic: A pénzforgalmi bankszámla egyenlege pozitív (a bankszámla folyószámla hitelkerettel növelt egyenlege a kártyaigényléskor pozitív) Meglévő Ügyfél esetén a Számlatulajdonos a bankkártya igényléskor problémamentes bankcsoporti múlttal rendelkezik Az igénylés feltételeként kiszabott Ft, vagy az ennek megfelelő összegű deviza minimum egyenleg a folyószámla hitelkeretet is beleértve - a kártya igénylésekor rendelkezésre áll a pénzforgalmi bankszámlán. Ezen összeg az igénylés megtörténte után szabadon felhasználható. Vállalati FHB MasterCard Gold: Meglévő Ügyfelek esetén a Számlatulajdonos és a Kártyabirtokos a bankkártya igénylésekor problémamentes bankcsoporti múlttal rendelkezik Az igénylés feltételeként kiszabott minimum Ft, vagy az ennek megfelelő összegű deviza egyenleg - a folyószámlahitelkeretet is beleértve - a kártya igényléskor rendelkezésre áll a bankszámlán. Ezen összeg az igénylés megtörténte után szabadon felhasználható SMS Kártyafigyelő szolgáltatás A Bank a bankkártyával végzett elektronikus vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciókról SMS üzenetet küld a szolgáltatást igénybevevő Kártyabirtokos által megadott telefonszámra. Az üzenet tartalmazza a tranzakció adatait A Vállalati FHB MasterCard Silver és Vállalati FHB MasterCard Gold típusú kártyához kapcsolódó szolgáltatások Biztosítás Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás: Minden FHB Bank Zrt. által kibocsátott Vállalati FHB MasterCard Silver, Vállalati FHB MasterCard Gold típusú bankkártyák birtokosa automatikusan biztosítást kap a kártya mellé. A külföldre szóló baleset-, betegség-, poggyász- és utazási biztosítás díját az éves kártyadíj tartalmazza. A biztosító kockázatviselése a külföldre utazás kezdetétől számított legfeljebb 30 napra terjed ki. A biztosítás akkor érvényes, ha a biztosított kártyabirtokos utazást tesz Magyarország - vagy az állandó lakóhelyét jelentő ország - határain kívül. 15. / 20 oldal

16 A biztosítási csomag 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgáltatást biztosít. A szolgáltatást nyújtó társaság felhatalmazással rendelkezik arra, hogy a biztosító nevében eljárjon. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: Emelt szintű szolgáltatások telefon: (36-1) Budapest fax: (36-1) Bécs telefon: (43-1) Sürgősségi készpénzfelvétel: Abban az esetben, ha a Kártyabirtokos a Vállalati FHB MasterCard Gold típusú bankkártyáját külföldön elveszíti, ellopják és ezt a tényt - Banknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére jelen Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül készpénzhez juthat az általa megjelölt bankfiókban, a Bank által engedélyezett, de legfeljebb 5000 USD-nek megfelelő összeghatárig. Sürgősségi készpénzfelvétel díja: Ft Sürgősségi bankkártya csere: Ha a Kártyabirtokos a Vállalati FHB MasterCard Gold típusú bankkártyáját külföldön elveszíti, ellopják és ezt a tényt - Banknál, valamely MasterCard tagbanknál vagy a MasterCard központjánál - bejelenti, akkor kérésére - a jelen Hirdetmény szerinti díj felszámítása mellett - 2 munkanapon belül a Bank új bankkártyát gyártat le. Sürgősségi bankkártya csere díja: Ft Visa Business Electron és Visa Business Classic típusú kártyákhoz kapcsolódó beépített, illetve opcionálisan választható biztosítási szolgáltatások Baleset-, betegség és poggyászbiztosítás: Az Allianz Hungária Biztosító Zrt. ügyféltájékoztatójában és szerződési feltételeiben meghatározottak szerint. A 24 órás magyar nyelvű segítségnyújtó szolgálat az alábbi telefonszámokon hívható: Bankkártya letiltása Budapest telefon: (36-1) fax: (36-1) Bécs telefon: (43-1) A bankkártya letiltása kezdeményezhető: a Bank nyitvatartási ideje alatt személyesen a bankfiók felkeresésével, vagy TeleBankon keresztül: belföldről a es telefonszámon, vagy külföldről a es telefonszámon 11. FHB TeleBank szolgáltatáshoz kapcsolódó díjtételek Költségek, díjak, jutalékok Esedékessége (min./max.) FHB TeleBank PIN boríték pótlásának díja Pótlással egyidejűleg. 800 Ft Bankfiókban FHB TeleBank PIN boríték pótlása postai úton Ft A postára adás napján. 12. FHB szolgáltatás A Bank honlapján ( elhelyezett "FHB felülettel bankszámlájukhoz Interneten keresztüli hozzáférést biztosít Ügyfelei számára. Az FHB segítségével különböző banki műveletek online vihetők véghez FHB szolgáltatás feltételei A szolgáltatás a bank nyitvatartási idejétől függetlenül áll az ügyfelek rendelkezésére. 16. / 20 oldal

17 12.2. Limitek FHB szolgáltatáson keresztül beküldött fizetési megbízásokra (lásd 2.3-as pont, ide nem értve az átvezetést) az alábbi összeglimitek vonatkoznak, melyek bankszámlánként értendőek: Tranzakciós limit Napi limit Ft Ft Limitmódosítás: Az ügyfélnek lehetősége van az itt megjelölt, alapértelmezettként beállított limitek módosítására. A limit módosítási igény jelezhető írásban a Bank fiókjaiban írásban vagy az FHB TeleBankon keresztül. A megadott limitnek oszthatónak kell lennie maradék nélkül rel FHB szolgáltatás igénylésének feltételei Az FHB szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok) a bankfiókban személyesen, illetve rendelkező személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k). rendelkező jelölése esetén a A szolgáltatás használatának feltétele egy SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi távközlési szolgáltatónál FHB szolgáltatásainak köre Az Ügyfél az FHB szolgáltatásainak mindenkori köréről az FHB Felhasználói kézikönyv -ben, a Bank honlapján ( valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat FHB szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása FHB szolgáltatás letiltása kezdeményezhető: Bank telefonos ügyfélszolgálatán (Belföldről: , külföldről: ), vagy személyesen bankfiókban A letiltás a felhasználói azonosító, vagy a személyazonosító adatok megadásával történhet. A szolgáltatás letiltásának feloldása kezdeményezhető: az FHB telefonos ügyfélszolgálatán, az FHB TeleBank pin-kóddal történő beazonosítást követően, vagy személyesen bankfiókban FHB SMS FHB SMS feltételei Meglévő FHB Szolgáltatás, valamint SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi távközlési szolgáltatónál FHB SMS igénylésének feltételei Az FHB SMS Szolgáltatást a Felhasználók az FHB Adminisztráció-Beállítások menüpontban állíthatják be FHB SMS szolgáltatásainak köre Választható módon az FHB sikeres bejelentkezésről az FHB Felhasználó és /vagy Számlatulajdonos; sikertelen bejelentkezési kísérletekről, felhasználó letiltásáról a Felhasználó SMS-ben történő értesítése. 17. / 20 oldal

18 12.7. FHB szolgáltatáshoz kapcsolódó díjak Megnevezés Költségek, díjak, jutalékok Esedékessége (min./max.) FHB szolgáltatás igénylési díja 0 Ft FHB szolgáltatás havi díja 0 Ft Aláírási jelszó SMS díja 0 Ft Belépési jelszó SMS díja 0 Ft Számlakivonat FHB szolgáltatáson keresztül történő letöltésének díja 0 Ft FHB szolgáltatás letiltásának díja 0 Ft FHB szolgáltatás letiltás feloldásának díja 0 Ft Új belépési jelszó igénylésének díja 0 Ft Jelszó pótlásának díja Ft Pótlással egyidejűleg. Token eszköz egyszeri használati díja* Ft Az eszköz átadásakor. Token eszköz pótlásának egyszeri díja Ft Az eszköz átadásakor. * Ide értve azt az esetet is, ha a Bank a Tokent díjfizetés nélkül biztosítja és azt a Felhasználó több, mint két hónapon keresztül nem használja. (Jogviszony fennállása alatt egyszer, az első alkalommal történő megvalósuláskor, esedékessége a megvalósulást követő hónap első munkanapja.) EFER szolgáltatás igénybe vétele Az EFER fizetési szolgáltatás által az FHB szolgáltatással rendelkező vállalati ügyfelek részére től lehetővé válik az EFER szolgáltatáshoz csatlakozott közigazgatási intézménnyel szemben fennálló fizetési kötelezettségeik webes felületen ( az FHB keresztül történő teljesítése. A fizetési kötelezettség(ek) teljesítésére a webes felületen szükséges kiválasztani a EFER internetbanki fizetési lehetőséghez kapcsolt bankszámláinak egyikét, amely ha élni kíván ezen fizetési lehetőséggel csak az a bankszámlája lehet, amelynek számlavezetője ezen rendszerhez csatlakozott. Ezt követően az EFER rendszer egy fizetési műveletet generál, mely az FHB belül is megjelenik külön menüpontban. Az FHB szolgáltatás Adminisztráció menüpontjában a fizetési műveletet kiválasztva és konfirmálva kezdeményezhető a fizetési művelet teljesítése. Egy fizetési műveletbe több kötelezettség is tartozhat, így tételes, jogcímenként történő átutalás helyett megfelelő fedezet esetén egy összegben, és egy tételként kerül a pénzforgalmi bankszámlán terhelésre a fizetés összege. Az EFER szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a oldalon. 13. FHB Electra Ügyfélprogram Az FHB Electra Ügyfélprogram olyan telepített alkalmazás, melyen keresztül a Bank, ügyfelei részére bankszámlájukhoz biztosít elektronikus hozzáférést FHB Electra Ügyélprogram szolgáltatás feltételei A szolgáltatás a bankfiókok nyitvatartási idejétől függetlenül áll az ügyfelek rendelkezésre. Az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok) bankfiókban személyesen, illetve Felhasználó jelölése esetén a Felhasználó személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k). FHB Electra Ügyfélprogram az FHB szolgáltatással párhuzamosan nem vehető igénybe. A Bank a szolgáltatást kizárólag az alábbi bankszámláihoz biztosítja: FHB Start Bankszámla FHB Kisvállalati Bankszámla (korábban FHB Bázis Számlacsomag) FHB Plusz Bankszámla FHB Prémium Bankszámla FHB Pénzforgalmi Devizaszámla FHB Partner Bankszámla FHB Agrár Bankszámla 18. / 20 oldal

19 13.2. FHB Electra Ügyfélprogramhoz kapcsolódó díjak Az FHB Electra Ügyfélprogramhoz kapcsolódó díjakat, jutalékokat a mindenkor hatályos Pénzforgalmi Alaphirdetmény mellékletei tartalmazzák FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatásainak köre Az Ügyfél az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás mindenkor elérhető köréről az FHB bankfiókjaiban, honlapján ( valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás letiltása és a letiltás feloldása Az FHB Electra Ügyfélprogram szolgáltatás letiltása személyesen bankfiókban a felhasználói azonosító, vagy személyazonosító adatok megadásával kezdeményezhető. 14. FHB SMS Szolgáltatás A szolgáltatás keretein belül Banknál vezetett bankszámlán bonyolított forgalmakról, egyenlegekről, valamint Bankkártyával végzett tranzakciókról, rövid szöveges üzenet (SMS) formájában a Bank információt ad FHB SMS Szolgáltatás feltételei - FHB SMS Szolgáltatással elérhető bankszámlák köre:huf, EUR, CHF, USD és GBP devizanemben vezetett Vállalati bankszámla. A szolgáltatás használatának feltétele SMS fogadására alkalmas telefonkészülék és működő SMS szolgáltatás valamely magyarországi távközlési szolgáltatónál FHB SMS Szolgáltatás igénylésének feltételei Az FHB SMS Szolgáltatás igénylését a Számlatulajdonos(ok), Kártyabirtokosok a bankfiókban személyesen, TeleBankon keresztül, illetve Rendelkező jelölése esetén a rendelkező személyes jelenléte mellett kezdeményezheti(k) FHB SMS Szolgáltatásainak köre Az Ügyfél az FHB SMS Szolgáltatásainak mindenkori köréről a Bank honlapján ( valamint a Bank telefonos ügyfélszolgálatán (FHB TeleBank telefonszáma belföldről: , külföldről: ) keresztül tájékozódhat FHB SMS Szolgáltatás díjelszámolása A havi díjak bankszámlánként értendőek. Az SMS darabdíj a bank által regisztrált és kiküldött SMS-ek alapján kerül felszámításra. A Havi és az SMS darabdíj egy összegben a szolgáltatás aktiválásának napjától kezdve havonta egyszer - a tárgyhónapot követő hónap első és tízedik napja közt - kerül felszámításra. 19. / 20 oldal

20 15. Online Vásárlás Mobil egyenleg feltöltés A Bank jelen konstrukció keretében Mobilegyenleg feltöltéshez kapcsolódó megbízást a jelen Hirdetményben meghatározott Mobilszolgáltatók vonatkozásában teljesíti. A Mobilegyenleg feltöltés kapcsán esetlegesen fellépő technikai hibák esetén - a feltöltendő mobilszámla tulajdonosának a Mobilszolgáltatóhoz kell fordulnia. A szolgáltatás keretében elérhető Mobilszolgáltatók: Vodafone Magyarország Zrt. Telenor Magyarország Zrt. Magyar Telekom Nyrt. Mobilszolgáltatók Ügyfélszolgálatainak elérhetősége: Feltölthető címletek 18 : Vodafone Vodafone Magyarország Zrt Budapest, Pf Telefonos ügyfélszolgálat: 1270 Web: Telenor Telenor Magyarország Zrt Törökbálint, Pannon út 1. Telefonos ügyfélszolgálat: 1220 Web: T-Mobile Magyar Telekom Nyrt. H-1117 Budapest, Kaposvár utca 5-7. Telefonos ügyfélszolgálat: 1230 Web: Vodafone Ft Ft Ft Ft Ft Telenor Ft Ft Ft Ft Ft T-Mobile Ft Ft Ft Ft 18 Jelen címletértékeket a konstrukcióban elérhető Mobilszolgáltatók határozzák meg. A Mobilszolgáltatók esetleges, ügyfelek számára kedvezőtlen döntéseinek közlésére a Hpt. rendelkezései nem vonatkoznak. 20. / 20 oldal

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től I. Általános feltételek A jelen Kondíciós lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről és egyéb, nem bankszámlához

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A 3 A Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával rendelkező

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18.

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2013. július 1. Lakossági devizaszámla vezetés Papír alapon Megnevezés indított megbízások Számlavezetés Számlanyitási díj: díjmentes Számlanyitáskor

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. december 21. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2013. SZEPTEMBER 11-ÉTŐL INTERNET:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 20-tól visszavonásig 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 8 3. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI A

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig I. bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI... 2 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés új EBKM

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. február 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI...

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15.

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA Új Vállalati Ügyfelek részére ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054 BIC (SWIFT) kód: GIBAHUHB Közzététel:

Részletesebben

1/6 Hirdetmény Takarék Kiváltó Hitelhez kapcsolódó forint számla kondíciói 20/2015.04.10. számú ülés nélküli Ügyvezetői Testületi határozattal elfogadva, érvényes 2015.04.13-tól 2/6 Díjak, jutalékok, költségek

Részletesebben

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Közzétéve: 2015. november 2. I. Bankszámlavezetés 1. Havi bankszámlavezetési díj Papíralapú bankszámlavezetés esetén 1 7 150 Ft/bankszámla Elektronikus bankszámlavezetés esetén 1 3 150 Ft/bankszámla Zárolások

Részletesebben

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től Pénzforgalmi forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számlanyitás díja (kivéve az elkülönített betét) 1.500 Számlavezetési díj /Zárlati költség/ (havi) Internetbank

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2009. OKTÓBER 21-TŐL INTERNET:

Részletesebben

Lakossági Bankszámlákhoz Kapcsolódó Kedvezményprogramok

Lakossági Bankszámlákhoz Kapcsolódó Kedvezményprogramok Lakossági Bankszámlákhoz Kapcsolódó Kedvezményprogramok Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen Hirdetményt megelőzően hatályban lévő Hirdetményhez képest az alábbiak módosultak: Meghosszabbításra

Részletesebben

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek 1/18. számú melléklet FHB-Fundamenta Otthon+ Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Érvényes: 2012. február 1-től Közzététel napja: 2012. január 31. 1 1. FHB Fundamenta Otthon+

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/9 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/9 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kamat kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2014. évi defláció - a fogyasztó árakban bekövetkező csökkenés - indokolja, mely mértékével a díjak csökkentésre

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2013. január 1-jétıl Közzétéve: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. november 12-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Az MKB Bank Zrt. az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, tehát korábban meghirdetett kondícióival

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetmény módosítását az alábbi változások indokolják: 2016. február 1-től értékesített Felfedező utasbiztosítás csomagok díjai módosulnak, a lábjegyzetek racionalizálásra, valamint a visszamenőleges

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal 1. oldal Számlavezetés, információ Számlavezetés Szolgáltatás Díjszabás Ár HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY azon 200 millió Ft éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalkozás vagy társadalmi szervezetek részére, amelyek 2015. március 8. napján Bankszámlával

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 1085 Budapest, József krt. 72. (06 1) 428-8808 (06 1) 428-8821 H - Cs: 8-17h P: 8-16h 1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 H,

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 1. Számlavezetés 3 2. Készpénz be- és kifizetések 3

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.14. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2015. február 01. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016. JÚNIUS 08.

ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016. JÚNIUS 08. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. augusztus15. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Hatályos: 2016. január 01. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a jelen Hirdetmény kiegészítésre került az OBA betétbiztosítással kapcsolatos információkkal, amely

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan.

A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan. A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan. 1. KONDÍCIÓK 1.1. FIX betét Futamidő Leköthető összeg Éves kamat EBKM (éves) 6 hónap 100 000 Ft 10 000 000 Ft 1,00% 1,00% 9

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása,

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása, Nem forgalmazható de állományban lévő fizetési számla kondíciói Lakossági fizetési számla Érvényes: 2015. november 1-től Megnevezés (Standard díjtételek) Jutalék mértéke Induló betét minimális összege

Részletesebben

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT

TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT evobank Zrt. TREASURY ÜZLETSZABÁLYZAT Hatálybalépés napja: 2014. február 12. 1/10 I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 1. A Treasury üzletszabályzat hatálya Jelen Üzletszabályzat (továbbiakban: Üzletszabályzat) az

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban)

HIRDETMÉNY. hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban) HIRDETMÉNY hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban) Bankszámla devizaneme MBI bankszámla kondíciói Kamat/Hozam Magánszámla: Éves kamat 1-500.000,-

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma,

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A. Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan

K O N D Í C I Ó S L I S T A. Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan Látraszóló kamat FORINT SZÁMLÁK CIB Classic Magánszámla CIB Online Számlacsomag Éves kamat: 0,10% EBKM: 0,10% Kényszerhitel kamata 27,99 % Kamat jóváírása forintszámlán Kényszerhitel kamat terhelése Számlanyitási

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 9-től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK ESETÉN

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek... 5 1.1.Fizetési számla látra szóló... 5 1.2.Lekötött betét...

Részletesebben