Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes november 1-től

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től"

Átírás

1 Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes november 1-től I. Általános feltételek A jelen Kondíciós lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe (továbbiakban: Bank) Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei és Kis- és Középvállalati Általános Hitelezési Feltételei elválaszthatatlan részét képezi. A Bank kizárólag üzletpolitikájának és Vállalati Szolgáltatásai Általános Üzleti Feltételeinek, valamint Kis- és Középvállalati Általános Hitelezési Feltételeinek megfelelő megbízásokat fogad el. Az alábbiakban megadott általános kondíciók az általános banki műveletekre érvényesek és a mindenkor hatályos hitelintézeti és pénzforgalmi jogszabályoknak megfelelően kerültek kialakításra. Különeljárást igénylő műveleteknél a Bank fenntartja magának a jogot különdíj felszámítására. 1 SZÁMLAVEZETÉS (forint- és devizaszámla-vezetésre egyaránt érvényes) 1.1 Kamatkondíciók Kamatláb 360 napos bázison Forint látra szóló kamat Ha a számla havi átlagos követel egyenlege EBKM* 365 napos bázison a) nem haladja meg a 10 millió forintot évi 0,10% évi 0,10% b) meghaladja a 10 millió forintot évi 0,25% évi 0,25% c) meghaladja az 50 millió forintot évi 0,50% évi 0,51% Deviza látra szóló kamat évi 0% évi 0% *EBKM: Egységesített Betéti Kamatláb Mutató A fenti kamatok a jelenlegi pénzpiaci kondíciókon alapulnak, és időről-időre változhatnak. Referencia kamatláb változása esetén a Bank jogosult a változást előzetes bejelentés nélkül alkalmazni az ügyfélszámlán. A lekötött betétekre külön megállapodás alapján megállapított kamatok vonatkoznak Betétlekötés (lásd II. 7. pont) forintbetét esetén devizabetét esetén Forint- és devizabetétek lejárat előtti feltörése (csak a teljes betétösszeg törhető fel lejárat előtt) A 30 napos és annál rövidebb futamidejű forint- és devizabetétek lejárat előtti feltörése esetén fizetett kamat A 30 napnál hosszabb futamidejű forint- és devizabetétek lejárat előtti feltörése esetén fizetett kamat (Ha az eredeti kamat mértéke nem éri el az évi 4%-ot vagy az alá csökken, a Bank nem fizet kamatot.) minimum ,- Ft összegtől minimum USA dollárnak megfelelő összegtől 3.000,- Ft / alkalom évi 0% eredeti kamat 4% Piaci Indexált Lekötött Betét feltörésének díja az egyes ajánlatok szerint 1

2 1.1.8 Folyószámla-hitelkeret túllépése vagy negatív folyószámlaegyenleg (a vonatkozó hitelkeret-szerződés eltérő rendelkezése hiányában) a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat mértéke + 5%, a túllépés vagy a negatív egyenleg fennállásának első napjától számított kamat 1.2 Számlavezetési költségek Számlanyitás jutalékmentes Forintfolyószámla-vezetés (a folyószámlák számától függetlenül) 5.000,- Ft / hó Devizaszámla-vezetés 25 USA dollárnak megfelelő összeg / hó / számla Igazolás átutalási megbízás végrehajtásáról 2.000,- Ft / tétel (Ügyfél kérésére) Számlaegyenleg igazolása (Ügyfél kérésére) 1.000,- Ft / igazolás Adatszolgáltatás mérleg auditáláshoz ,- Ft / igazolás Általános bankinformáció (Ügyfél kérésére) 3.000,- Ft / példány Eredeti számlakivonat (Havonta egy kivonat küldése díjmentes. A Bank minden további számlakivonatra felszámítja a díjat.) 300,- Ft / kivonat Fizetési számlakivonat-másolat (egy évnél nem régebbi) 500,- Ft / kivonat Fizetési számlakivonat-másolat (egy évnél régebbi) 1.000,- Ft / kivonat Terhelési / Jóváírási értesítő (A Bank a fizetési számla jóváírásokról és terhelésekről küldött külön értesítések után számítja fel ezt a díjat Kamatkivonat (A Bank kamatkivonat küldések után számítja fel ezt a díjat.) 100,- Ft / oldal 20,- Ft / oldal Betétlekötésre és hitelfolyósításra vonatkozó értesítő jutalékmentes Elektronikus számla-információ jutalékmentes Számlakivonat-másolat faxon (éjszakai fax) ,- Ft / hó Részletes jutalék- és összesített tranzakciókimutatás 5.000,- Ft / kimutatás Tranzakciós díj 1 35,- Ft / tétel Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra szóló felhatalmazás befogadása Csoportos beszedési megbízásra szóló felhatalmazás befogadása 2.000,- Ft / felhatalmazás 2.000,- Ft / felhatalmazás SEPA beszedési megbízásra szóló felhatalmazás befogadása 10 EUR / fehatalmazás 2

3 Értesítés SEPA beszedési megbízás érkezéséről 5 EUR / megbízás Rendszeres átutalási megbízás befogadása 2.000,- Ft / megbízás Végső megbízásbenyújtási határidő után benyújtott deviza átutalási megbízás aznapi feldolgozása Készpénzátutalási megbízás / express készpénzátutalási megbízás (postacsekk) jóváírásához kapcsolódó postai részletező adatok ismételt átadása (Ügyfél kérésére) 3.000,- Ft / átutalás + átutalási díj 1.000,- Ft / könyvelési nap anyaga Díjak és jutalékok késedelmes megfizetése a Ptk.-ban meghatározott késedelmi kamat mértéke + 5%, a túllépés vagy a negatív egyenleg fennállásának első napjától számított kamat Számlazárási díj 5.000,- Ft / számla Teljes ügyfélkapcsolat megszüntetése egy éven belül 5.000,- Ft Felelős őrzés díja 3 (az értesítésben megjelölt határnaptól számítva) Nem a Bank sztenderd formanyomtatványán történő megbízás benyújtása ,- Ft / számla / hó 500,- Ft / megbízás + átutalási díj Egyéb bankköltség (postázás, futárköltség, stb.) felmerülés szerint SWIFT üzenet másolat (Ügyfél kérésére, levélben vagy elektronikus úton) Hiteljóváhagyás hiányában igénybevett folyószámlahitel rendezése az Ügyfél másik fizetésiszámlájának terhére 2.000,- Ft / üzenet 1.000,- Ft / tétel Törzstőke-igazolás díja 2.500,- Ft / igazolás (2 példányban) Adatlekérdezés a Központi Hitelinformációs Rendszerből egy kérelmezőnek évente egy lekérdezés jutalékmentes, további lekérdezések 2.087,- Ft + postaköltség Invesztigációs díj 6 hónapnál nem régebbi tétel esetén 30 USA dollár / megbízás Invesztigációs díj 6 hónapnál régebbi tétel esetén 50 USA dollár / megbízás Cégkivonat nyomtatás számlanyitáshoz, számlavezetéshez kapcsolódó adatmódosítások igazolása céljából 2.000,- Ft / cégkivonat Tulajdoni lap nyomtatás kölcsönügylethez kapcsolódóan 3.000,- Ft / tulajdoni lap Első fizetési számla megnyitásának díja off-shore vállalkozás részére ,- Ft 3

4 1 A díjat a következő tranzakciók után terheli a Bank: forintátutalás és jóváírás GIRO-n, illetve VIBER-en keresztül, devizaátutalás és -jóváírás, kártyaszámlán történt terhelések, készpénz be- és kifizetés, csekkjóváírás visszkeresettel, postai készpénzátutalási megbízások egy tételben történő jóváírása, postai kifizetési utalványok egyösszegű terhelése. 2 A Bank mindent elkövet a végső megbízásbenyújtási határidő (lásd II. 1.) után beérkezett megbízások aznapi feldolgozása érdekében, de nem garantálja annak teljesülését akkor sem, ha az Ügyfél a tételt szabályosan benyújtotta és a fedezet is rendelkezésre áll. A Banknak a napi tranzakciók biztonságos végrehajtása érdekében jogában áll megtagadni a végső megbízásbenyújtásihatáridő után beérkezett megbízások aznapi feldolgozására vonatkozó kérelmet. 3 A Bank a felelős őrzési díjat a felelős őrzésbe vétel időpontjától számított első három hónapra egy összegben terheli, a letéti őrzésbe vett összeg terhére. Ezt követően a díj minden megkezdett hónapra kerül felszámításra. 2. FIZETÉSI FORGALOM 2.1 Jóváírások Forintjóváírás GIRO-n keresztül Jutalékmentes Forintjóváírás VIBER-en keresztül Jutalékmentes Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtása elektronikusan Melléklettel nem rendelkező felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtása papíron (személyesen, levél, fax) Melléklettel rendelkező azonnali beszedési megbízás benyújtása papíron pl. váltó beszedés (személyesen, levél, fax) Jutalékmentes 1000,- Ft / beszedés 2.000,- Ft / beszedés Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás jóváírása Jutalékmentes Csoportos beszedési megbízás indítása elektronikusan mindenkori GIRO díj + 10,- Ft / db Csoportos beszedési megbízás jóváírása mindenkori GIRO díj + 10,- Ft / db Felhatalmazások kezelése csoportos beszedési megbízás mindenkori GIRO díj + 10,- Ft / db esetén Deviza-jóváírás 1 (Nem-SEPA 2 átutalás) 0,075%; minimum 2.500,- Ft Deviza-jóváírás (SEPA 2 átutalás) 1 EUR / db Soron kívüli hozzáférés jóváírások ellenértékéhez 3 az szerinti késedelmi kamattal azonos mértékű éves kamat Magyar Posta Zrt.-től érkezett készpénzátutalási megbízás (postacsekk) jóváírása, részletező mellékletek CitiDirecten keresztül történő továbbításával Magyar Posta Zrt.-től érkezett készpénzátutalási megbízás (postacsekk) jóváírása, részletező mellékletek nyomtatott formában történő továbbításával 4 a mindenkor érvényes postai díjszabás ,- Ft / készpénzátutalási megbízás a mindenkor érvényes postai díjszabás ,- Ft / készpénzátutalási megbízás 4

5 Magyar Posta Zrt.-től érkezett készpénzátutalási megbízás (postacsekk) jóváírása, érvényes szerződéssel nem rendelkező Ügyfél számláján Magyar Posta Zrt.-től érkezett expressz készpénzátutalási megbízás (postacsekk) jóváírása, részletező mellékletek CitiDirecten keresztül történő továbbításával 4 a pont szerinti díj + 100,- Ft / készpénzátutalási megbízás a mindenkor érvényes postai díjszabás ,- Ft / készpénzátutalási megbízás Közreműködés készpénzátutalási megbízás/expressz készpénzátutalási megbízás nyomtatvány (postacsekk) Magyar Posta Zrt. általi előállításában Közreműködés készpénzátutalási megbízás/expressz készpénzátutalási megbízás nyomtatvány (postacsekk) Magyar Posta Zrt. felé történő utánrendelésében Közreműködés készpénzátutalási megbízás/expressz készpénzátutalási megbízás nyomtatvány (postacsekk) Magyar Posta Zrt. általi minősítésében ,- Ft / igénylés 3.000,- Ft / igénylés 3.000,- Ft / igénylés Forintváltó benyújtása beszedésre 2.000,- Ft / váltó 1 Devizaátutalások esetén a tranzakcióban részt vevő levelező bankok további díjakat számíthatnak fel, mely díjakat a Bank továbbterheli a megbízásban érintett Ügyfélre, kivéve az Európai Unió tagállamába vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba, EGT állam pénznemében indított átutalásokat, mely esetekben a fizető felet és a kedvezményezettet kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározott díj, költség vagy egyéb fizetési kötelezettség terheli, ha a fizetéshez nem kapcsolódik pénznemek közötti átváltás. 2 A SEPA átutalásokra vonatkozó feltételekről további részleteket közlünk a II pontjában. 3 A Bank a szolgáltatást kizárólag az Ügyfél erre vonatkozó írásbeli felhatalmazása esetén nyújtja. 4 A Bank ezen díjszabást kizárólag az Ügyféllel kötött, ezen szolgáltatásra vonatkozó, érvényes szerződés esetén alkalmazza. 5 A Magyar Posta Zrt. mindenkori díjairól a Bank az Ügyfél kérésére tájékoztatást nyújt. 2.2 Terhelések Az alábbi díjak arra az esetre vonatkoznak, amikor a tranzakciókat CitiDirecten vagy CFX (File Exchange) rendszeren keresztül, azaz elektronikusan kezdeményezik. Amennyiben külön díj nem kerül meghatározásra, a papíron megadott megbízások esetén függetlenül attól, hogy Bankon belüli vagy Bankon kívüli átutalásról van szó az elektronikusan kezdeményezett Bankon kívüli átutalás díjának négyszeresét számoljuk fel Forintátutalás GIRO-n keresztül elektronikus benyújtás 0,1% (GIRO/MNB jutalékkal együtt); minimum 150,- Ft / átutalás Forintátutalás GIRO-n keresztül 0,4% (GIRO/MNB jutalékkal együtt); papíralapú megbízás 1 minimum 600,- Ft / átutalás Forintátutalás VIBER-en keresztül elektronikus benyújtás 0,5% (MNB jutalékkal együtt); minimum ,- Ft / átutalás, maximum ,- Ft / átutalás Forintátutalás VIBER-en keresztül papíralapú megbízás 1 1% (MNB jutalékkal együtt); minimum ,- Ft / átutalás, maximum ,- Ft / átutalás 5

6 2.2.3 Forintátvezetés vagy -átutalás a Banknál vezetett számlára elektronikus benyújtás Forintátvezetés vagy -átutalás a Banknál vezetett számlára papíralapú megbízás Havi minimum számlaforgalmi díj (amennyiben a és a forgalmi díjak összege nem éri el a havi ,- Ft-ot) jutalékmentes 0,4%; minimum 600,- Ft / átutalás ,- Ft / hó / forint fizetési számla Külföldre menő forintátutalás 2 (amennyiben a külföldi partner levelezőbankja a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe) Külföldre menő forintátutalás 2 GIRO-n keresztül (amennyiben a külföldi partner levelezőbankja nem a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe) Forintátvezetés díja + 1 SWIFT üzenet díja Forintátutalás GIRO-n keresztül díja + 1 SWIFT üzenet díja Külföldre menő forintátutalás VIBER-en keresztül Forintátutalás VIBER-en keresztül díja + 1 SWIFT üzenet díja Csoportos átutalások GIRO díj + 200,- Ft Fizetés kedvezményezett, vagy harmadik fél által kezdeményezett felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra beleértve hatósági átutalást, illetve az átutalás végzés alapján történő fizetéseket is Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra történt fizetés összegének a fizető fél által történő visszatérítésének kezdeményezése GIRO átutalás díja +200,- Ft 1%, minimum 5.000,- Ft Fizetés SEPA beszedési megbízásra 10 EUR / átutalás (SWIFT díjjal együtt) Értesítés SEPA beszedés érkezéséről 5 EUR/ értesítés SEPA beszedési megbízásra történt fizetés összege visszatérítésének kezdeményezése 30 USA dollár / megbízás Fizetés azonnali beszedési megbízásra megegyezik a forintátutalás GIRO-n keresztül díjával Csoportos beszedési megbízásra történt fizetés összege 1%, minimum 5.000,- Ft visszatérítésének kezdeményezése Fizetés csoportos beszedési megbízásra jutalékmentes Devizaátutalás 3 (nem-sepa 4 átutalás SHA költségviseléssel) elektronikus benyújtás Devizaátutalás 3 (nem-sepa 4 átutalás SHA költségviseléssel) papíralapú megbízás Devizaátutalás 3 (nem-sepa 4 átutalás OUR költségviseléssel) 0,15%, minimum 3.500,- Ft / átutalás + SWIFT díj 0,6%, minimum 7.000,- Ft / átutalás + SWIFT díj Devizaátutalás díja (lsd vagy pont alatt) + USD 35 / átutalás 6

7 SWIFT díj 1.500,- Ft / a Bank által küldött SWIFT üzenet Devizaátutalás (SEPA 4 átutalás) elektronikus benyújtás 15 EUR / átutalás SWIFT díjjal együtt Devizaátutalás (SEPA 4 átutalás) papíralapú megbízás 1 60 EUR / átutalás SWIFT díjjal együtt Devizaátvezetés vagy -átutalás a Banknál vezetett számlára elektronikus benyújtás Devizaátvezetés vagy -átutalás a Banknál vezetett számlára papíralapú megbízás Kifizetés belföldi postautalványon keresztül (kizárólag CitiDirecten keresztüli benyújtással vehető igénybe) díjmentes 0,6%; minimum 7.000,- Ft / átutalás a mindenkor érvényes postai díjszabás ,- Ft / kifizetési utalvány Bezárt számlára érkező postai tételek továbbítása 6 a mindenkor érvényes postai díjszabás ,- Ft / utalás Számlazárás előtti záróegyenleg (forint) átvezetése a Banknál vezetett egyéb számlára vagy átutalása más bankba GIRO-n keresztül Bezárt számlára GIRO-n keresztül érkező forinttételek átirányítása az Ügyfél Banknál vezetett egyéb, az érvényes számlaszerződés hatálya alá tartozó forint fizetési számlájára Számlazárás előtti záróegyenleg (forint) átutalása másik bankba VIBER-en keresztül Számlazárás előtti záróegyenleg (deviza) átvezetése a Banknál vezetett egyéb számlára vagy átutalása másik bankba 7 500,- Ft 5.000,- Ft / bezárt számla ,- Ft Deviza-átutalási, illetve -átvezetési díj Forintátutalási megbízás törlése feldolgozás előtt 1.000,- Ft / megbízás Deviza-átutalási megbízás törlése feldolgozás előtt 1.000,- Ft / megbízás + lehetséges konverziós veszteség GIRO Forintátutalási megbízás módosítása feldolgozás előtt 3.000,- Ft / megbízás Deviza-átutalási megbízás módosítása feldolgozás előtt 3.000,- Ft / megbízás + lehetséges konverziós veszteség Deviza-átutalási megbízás törlése feldolgozás után 30 USA dollár / megbízás + konverziós veszteség Téves adatok miatt visszaküldött devizaátutalás jóváírása konverzió nélkül, illetve konverzióval, USA dollár alatti összeg konvertálása esetén Téves adatok miatt visszaküldött devizaátutalás jóváírása konverzióval, vagy újrautalása az Ügyfél választása szerint, USA dollár feletti összeg esetén jutalékmentes 30 USA dollár 7

8 Adott Banki munkanapon beérkezett deviza-átutalási megbízás aznapi értéknappal történő feldolgozása, a Banknál vezetett saját számlára történő utalás kivételével Külföldre menő forint- illetve devizaátutalás esetén, beleértve a SEPA átutalásokat is, automatikus feldolgozásra nem alkalmas tétel pótdíja (pl. az Ügyfél a kedvezményezett számlaszámot, bankkódot tévesen vagy nem megfelelő formátumban adta meg, a kedvezményezett megadott bankja nem fogad SEPA átutalást stb.) Hibás, hiányos vagy nem megfelelő módon benyújtott megbízás (beleértve a CitiDirect, CFX (File Exchange vagy SWIFT rendszeren keresztül érkező, a Bank által kézi feldolgozást igénylő megbízást) további díja SWIFT üzenet útján megadott átutalási megbízás (MT101/103/104) feldolgozásának díja 100 USA dollár 5 USA dollár / megbízás + külföldi bank(ok) által bekért díj, felmerülés szerint 1.000,- Ft / tranzakció elektronikus átutalási, illetve átvezetési megbízás 1 díja + 5 USA dollár / megbízás Fizetés váltóbeszedésre 5.000,- Ft / váltó 1 Papíralapú megbízásnak minősül minden olyan megbízás, amelyet az Ügyfél nem CitiDirect, CFX (File Exchange) vagy SWIFT rendszeren keresztül nyújt be. Elektronikus megbízásnak minősül minden olyan megbízás, amelyet az Ügyfél CitiDirect, vagy CFX (File Exchange) rendszeren nyújt be a Banknak. 2 Külföldre menő forintátutalás esetén az utaláshoz minden esetben szükségünk van a kedvezményezett bankjának a magyarországi levelezőbanknál vezetett GIRO számlaszámára. Ennek hiányában a Bank VIBER rendszeren keresztül teljesíti a megbízást, a VIBER átutalási díjának felszámítása mellett. A pontatlan vagy hiányos adatokkal benyújtott megbízás esetén a Bank nem vállal felelősséget a megbízás teljesítéséért. 3 Devizaátutalások esetén a tranzakcióban résztvevő levelezőbankok további díjakat számíthatnak fel, ezeket a díjakat a Bank továbbterheli a megbízásban érintett Ügyfélre, kivéve az Európai Unió tagállamába vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államba irányuló, vagy EGT állam pénznemében történő.átutalásokat, mely esetekben a fizető felet és a kedvezményezettet kizárólag a saját pénzforgalmi szolgáltatója által meghatározott díj, költség vagy egyéb egyéb fizetési kötelezettség terheli, ha a fizetéshez nem kapcsolódik pénznemek közötti átváltás. Devizaátutalások esetén a Bank fenntartja magának a jogot, hogy az átutalási megbízás teljesítése érdekében másik levelezőbankot választhasson. A Bank nem felel másik levelezőbank kiválasztása miatt esetlegesen bekövetkező kárért, ha igazolja, hogy a kiválasztás és utasítás adás során úgy járt el, ahogy az adott helyzetben az általában elvárható. 4 A SEPA átutalásokra vonatkozó feltételekről további részleteket közlünk a II pontban. 5 A Magyar Posta Zrt. mindenkori díjairól a Bank az Ügyfél kérésére tájékoztatást nyújt. 6 A Bank csak az Ügyfél előzetes, írásbeli megbízása esetén, az abban meghatározott feltételek szerint vállalja ezt a szolgáltatást. 7 A Bank csak az Ügyfél előzetes, írásbeli megbízása esetén az abban meghatározott feltételek szerint vállalja ezt a szolgáltatást, amelynek díjával a megbízásban megjelölt jóváírandó bankszámlát terheli meg. A bezárt számlára érkező deviza-jóváírásokat a Bank visszautasítja. 8 A Bank nem vállal felelősséget a levelezőbankok feldolgozási eljárásaiért. Bizonyos devizanemekben (pl. japán yen, ausztrál dollár, cseh korona) aznapi értéknappal történő feldolgozás nem végezhető. Az érintett devizanemekről, kérjük, előzetesen érdeklődjön telefonos ügyfélszolgálatunkon. 8

9 9 A Bank a fedezethiány miatt nem teljesíthető csoportos beszedési megbízást a terhelési napon visszautasítja és nem állítja sorba. 3. PÉNZTÁRI MŰVELETEK 3.1 Készpénzbefizetések Forintbefizetés 1 0,03%; minimum 250,- Ft Zsákos (forint bankjegy) befizetés (a Bank általi feldolgozás esetén) Zsákos (forint bankjegy) befizetés jóváírása (pénzfeldolgozó vállalat általi feldolgozás esetén) 0,1%; minimum 1.000,- Ft + MNB díj MNB díj Zsákos (forint érme) befizetés 2%; minimum 1.000,- Ft + MNB díj Valutabankjegy-befizetés konverzióval vagy anélkül 0,5%; minimum 10 USA dollár vagy annak megfelelő összeg Valutaérme-befizetés a névérték 20%-a 3.2 Készpénzkifizetés Forintkifizetés 1 0,175%; minimum 250,- Ft Zsákos forintkifizetés 0,175%; minimum 1.000,- Ft + MNB díj Valutakifizetés konverzióval vagy anélkül 1%; minimum 10 USA dollár vagy annak megfelelő összeg Bejelentett összeg meg nem történt felvételének díja ,- Ft / alkalom + a bejelentett összeg beszerzésének és újbóli piaci értékesítésének költsége Előre be nem jelentett nagy összegű forintfelvétel díja 0,2% Előre be nem jelentett nagy összegű valutafelvétel díja 2% 3.3 Valutaváltás költségmentes 3.4 Utazásicsekk-eladás 0,75%; minimum 5 USA dollárnak megfelelő összeg / egyidejűleg eladott azonos devizanemű csekkek 3.5 Utazásicsekk-visszavásárlás 0,75%; minimum 5 USA dollárnak megfelelő összeg / egyidejűleg visszavásárolt azonos devizanemű csekkek 9

10 1 Az 500 db mennyiségű bankjegyet meghaladó pénztári be- és kifizetések esetén a Bank az MNB díjat felszámítja. A jelenlegi MNB készpénzkezelési díj: 0,60 Ft / bankjegy (befizetés és felvét) 0,8 Ft / érme (befizetés és felvét) 3.6 Általános szabályok A 2 millió Ft feletti (a Bank által nagy összegűnek tekintett) készpénzfelvételi, illetve meghatározott címletek iránti igényét kérjük 1 Banki munkanappal a kifizetés értéknapja előtt 15:00 óráig, illetve pénteken óráig jelezze a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül vagy a megfelelően kitöltött kifizetési bizonylatot telefaxon továbbítsa Bankunk felé. A főbb valutákból (USD, EUR, CHF) a 10 ezer USA dollár (vagy azzal megegyező értékű más devizanem) feletti (a Bank által nagy összegűnek tekintett) készpénzfelvételi igényét, a többi valutából a felveendő összeg nagyságától függetlenül, kérjük, 2 Banki munkanappal a kifizetés értéknapja előtt óráig a telefonos ügyfélszolgálaton keresztül jelezze vagy a megfelelően kitöltött kifizetési bizonylatot telefaxon továbbítsa Bankunk felé. A tényleges készpénzfelvétel alkalmával az eredeti kifizetési bizonylatot kell bemutatni. Amennyiben a jelzett napon a készpénzfelvétel nem történik meg, a tranzakciót töröljük és a pontban említett díjat számítjuk fel. Előre be nem jelentett, nagy összegű készpénzfelvételi igény esetén a Bank a megbízás napján csak a rendelkezésére álló szabadon felhasználható készpénzmennyiség erejéig tesz eleget a megbízásnak. A fennmaradó összegnek a megbízás napján történő beszerzése a piaci beszerzési lehetőségek függvénye. A beszerzéssel kapcsolatos többletköltségeket a Bank az Ügyfélre hárítja (3.2.5, 3.2.6). Konverziót igénylő készpénzes tranzakciók esetén a Bank az általa a tranzakció napján reggel 8.00-kor rögzített valutaárfolyamokat alkalmazza. Árfolyamokkal kapcsolatos felvilágosítással a telefonos ügyfélszolgálat munkatársai állnak rendelkezésre. 4. BESZEDÉSEK 4.1 Csekkek Csekkbeszedés 0,25%; minimum 30 USA dollár / csekk Utazási csekk beszedése 0,3%; minimum 50 USA dollár / egy napon benyújtott azonos devizanemű csekkek Fizetetlen csekkek jutaléka 0,3%; minimum 50 USA dollár / csekk Csekkbeszedés státuszának nyomon követése 1.500,- Ft / Bank által küldött SWIFT üzenet Futár igénybevétele miatt felmerült banki költség 1.500,- Ft / csekk-kifizetőhely 4.2 Okmányos és sima beszedés Okmányok kiszolgáltatása fizetés vagy váltóelfogadás 0,3%; minimum 50 USA dollár ellenében Okmányok kiszolgáltatása fizetés nélkül 0,2%; minimum 50 USA dollár Címünkre vagy rendelkezésünkre feladott áruk kiszolgáltatása 100 USA dollár 10

11 4.2.4 Beszedési megbízások módosítása 30 USA dollár / megbízás Beszedés törlése 0,2%; minimum 50 USA dollár Elfogadvány letéti őrzése 100 USA dollár / év Sima clean beszedés (pl. devizaváltók) 0,3%; minimum 50 USA dollár Beszedés más banknak történő átadása 100 USA dollár Beszedvény sorsának nyomon követése 25 USA dollár / üzenet SWIFT költség 10 USA dollár / SWIFT üzenet Egyéb bankköltség (pl. futár) felmerülés szerint Az okmányos beszedésekre (inkasszókra) a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) A beszedésre vonatkozó egységes szabályok 522. számú kiadványának évi, illetve azt követő kiadásaiban foglaltak az irányadók. 5. OKMÁNYOS MEGHITELEZÉS (AKKREDITÍV) Import okmányos meghitelezés (import akkreditív) Nyitás 2 0,2%; minimum 100 USA dollár Kockázati felár 3 Egyedi megállapodás szerint Negociálás látra szóló fizetés esetén (dokumentumok vizsgálata) 0,1%; minimum 100 USA dollár Fizetés látra szóló fizetés esetén 0,1%; minimum 100 USA dollár Negociálás (halasztott fizetés esetén) 0,125%; minimum 100 USA dollár Fizetés (halaszott fizetés esetén) 0,125%; minimum 100 USA dollár Módosítás, amennyiben az összeg emelésére és/vagy hosszabbítására vonatkozik 0,2%; minimum 100 USA dollár Egyéb módosítás 50 USA dollár / tétel Okmányeltérés 100 USA dollár A kihasználatlanul lejárt meghitelezés törlése 100 USA dollár SWIFT költség 10 USA dollár / üzenet Akkreditív egyeztetés 0,1%; minimum 50 USA dollár, maximum 250 USA dollár Futár felmerülés szerint 11

12 Egyéb bankköltség (pl. UPS postaszolgálat) felmerülés szerint 1 Az okmányos meghitelezésekre (akkreditívekre) a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC) Az okmányos meghitelezésekre vonatkozó egységes szabályok és szokványok című mindenkor hatályban lévő kiadványa érvényes. 2 A fenti kondíciók készpénzfedezet mellett nyitott akkreditívekre vonatkoznak, a díj előre kerül beszedésre. 3 Amennyiben az akkreditív nyitása/kezelése nem készpénzfedezettel történik, úgy további kockázati felár (5.1.2) fizetendő az akkreditív teljes futamidejére (évi %-ban kifejezve), a vonatkozó szerződés feltételei szerint. 5.2 Export okmányos meghitelezés (export akkreditív) Előzetes értesítés 40 USA dollár Értesítés (avizálás) 0,15%; minimum 50 USA dollár, maximum USA dollár Negociálás (látra szóló fizetés esetén) 0,1%; minimum 50 USA dollár Fizetés (látra szóló fizetés esetén) 0,1%; minimum 50 USA dollár Negociálás (halasztott fizetés esetén) 0,125%; minimum 50 USA dollár Fizetés (halasztott fizetés esetén) 0,125%; minimum 50 USA dollár Ügyfél kérésére teljesített előzetes okmányvizsgálat 0,1%; minimum 50 USA dollár Módosítás 50 USA dollár / módosítás A meghitelezés teljes vagy részleges átruházása 0,15%; minimum 50 USA dollár engedményezése Igazolás/leszámítolás külön megegyezés szerint A meghitelezés más banknak történő átadása a kedvezményezett kérésére 50 USA dollár (avizálási díj felett) Kihasználatlanul lejárt meghitelezés törlése 50 USA dollár Távirat/SWIFT költség 10 USA dollár / üzenet Futár felmerülés szerint Egyéb bankköltség (pl. UPS postaszolgálat) felmerülés szerint 4 Az akkreditív átruházását a Banknak a transzferálással összefüggő költségek és jutalékok megfizetését követően áll módjában teljesíteni. 6. BANKGARANCIÁK, VÁMKEZESSÉGEK 6.1 Kötelezettségvállalás nélküli avizálás 0,15%; minimum ,- Ft, maximum ,-Ft 6.2 Módosítás kötelezettségvállalás nélküli avizálás esetén ,-Ft 12

13 6.3 A Bank által vállalt kezesség, bankgarancia, illetve bankgarancia ígérvény 1 kibocsátási díja 0,125% / megkezdett hónap; minimum ,- Ft garanciánként egy évre vonatkozóan, évente felszámítva 6.4 Más bankhoz telepített garancia 0,15% / hónap; minimum ,- Ft garanciánként egy évre vonatkozóan, évente felszámítva 6.5 Emelés és/vagy hosszabbítás a Bank által kibocsátott garanciánál 1 0,125% / hónap; minimum ,- Ft, garanciánként, egy évre vonatkozóan, évente felszámítva 6.6 Kockázati felár 2 Egyedi megállapodás szerint 6.7 Egyéb módosítás a Bank által kibocsátott garanciánál ,- Ft 6.8 Citibanknál nem nyilvántartott garanciák igénybejelentésének továbbítása 6.9 Citibanknál nyilvántartott garanciák igénybejelentése / okmányok kezelése 6.10 Citibankos sztenderdtől eltérő garanciaszöveg tervezet készítése, véleményezése 50 USA dollár 0,2%; minimum ,- Ft 0,1%; minimum ,- Ft / tervezet 6.11 Szövegegyeztetés a kedvezményezettel 100 USA dollár 6.12 Garancia szándéknyilatkozat készítése 150 USA dollár 6.13 Futár felmerülés szerint 6.14 Egyéb bankköltség (pl. UPS postaszolgálat) felmerülés szerint 6.15 Kiadott garanciához kapcsolódó igazolás kiállítása 25 USA dollár / igazolás 6.16 Ügyfél által kért másolat kiadása 10 USA dollár / másolat 6.17 Okmányos megbízások pontatlanságából eredő ügyintézés 25 USA dollár 1 A fenti kondíciók készpénzfedezet mellett kibocsátott garanciákra vonatkoznak, a díj előre kerül beszedésre. 2 Amennyiben a garancia kibocsátása nem készpénzfedezettel történik, úgy további kockázati felár (6.6) fizetendő a garancia teljes futamidejére (évi %-ban kifejezve), a vonatkozó szerződés feltételei szerint. 7. PAYLINK VISA ELECTRON KÁRTYA 7.1 Kártyakibocsátási díj ,- Ft / kártya 7.2 Éves díj ,- Ft / kártya 7.3 Kártyaletiltás 1.000,- Ft / kártya 7.4 Elveszett kártya pótlása 5.000,- Ft / kártya 13

14 7.5 Elveszett kártya pótlása sürgősséggel ,- Ft / kártya 7.6 Lejárt kártya megújítása díjmentes 7.7 Készpénzfelvétel Magyarországon 300,- Ft / tranzakció 7.8 Készpénzfelvétel külföldön 1.000,- Ft / tranzakció 7.9 Kártyaszámla kamata évi 0,1% 7.10 Kártyával történő vásárlás (Magyarországon és külföldön) díjmentes 8. MASTERCARD KÁRTYA 8.1 Kártyakibocsátási díj díjmentes 8.2 Éves díj ,- Ft / kártya 8.3 Kártyaletiltás ,- Ft / kártya 8.4 Elveszett kártya pótlása 5.000,- Ft / kártya 7.5 Elveszett kártya pótlása sürgősséggel ,- Ft / kártya 8.6 Lejárt kártya megújítása díjmentes 8.7 Készpénzfelvétel Magyarországon 0,2%, minimum 300,- Ft / tranzakció 8.8 Készpénzfelvétel külföldön 1%, minimum 1.000,- Ft / tranzakció 8.9 Kártyaszámla kamata évi 0,1% 8.10 Kártyával történő vásárlás (Magyarországon és külföldön) díjmentes 1 A kártyaigénylőlap benyújtását követő hó végi elszámoláskor kerül beszedésre. 2 Első alkalommal a kártyaigénylőlap benyújtását követő, első hó végi elszámoláskor, majd évente ugyanezen hónap végén kerül beszedésre. A hatályos jogszabályok szerint a bankkártyával végzett tranzakciók nem módosíthatók és nem vonhatók viss za. 14

15 9. CITIDIRECT INTERNET BANKING SZOLGÁLTATÁS 9.1 CitiDirect tranzakció-kezdeményezés és információ-lekérdezés Telepítés díjmentes Oktatás és helpdesk díjmentes SafeWord kártya (dinamikus jelszót képző eszköz) első 2 kártya SafeWord kártya (dinamikus jelszót képző eszköz) további SafeWord kártyák díjmentes 3.750,- Ft / hó / kártya SafeWord kártya cseréje 5.000,- Ft / csere Kiszállási díj (CitiDirect banki rendszer karbantartásával kapcsolatban) Automatikus fájl- és jelentésküldés en első 3 cím Automatikus fájl- és jelentésküldés en további címek Infopool számlakivonat küldés MT940/MT950 SWIFT üzenetben ,- Ft / alkalom 5.000,- Ft / hó 1.500,- Ft / hó / cím 100 USA dollár / hó / számla CitiDirect riportok egyedi beállítása USD 50 / riport 10. TELEFONOS ÜGYFÉLSZOLGÁLATI DÍJAK, INFORMÁCIÓ 10.1 Információ számlaegyenlegről, forint- és devizaátutalásokról, visszautasított tételekről 10.2 Információ banki termékekről és szolgáltatásokról, azok díjáról és a kamatokról 10.3 Másolat készítése banki dokumentumokról (Ügyfél kérésére) díjmentes díjmentes 1.000,- Ft / dokumentum 15

16 11. CITIBANK SMS ÉS SZOLGÁLTATÁS Előfizetési díj 500,- Ft / hó / Ügyfél 11.2 SMS-ek díja 50,- Ft / db ek díja 50,- Ft / db 1 Az szolgáltatás csak kártyatranzakciókra igényelhető. 12. SZÉFBÉRLET Széfkulcs pótlásának díja/széfzárcseredíj ,- Ft + 25% Áfa 12.2 Bérlethez kapcsolódó havidíjak Széf méretek Havidíjak (nettó díj) ÁFA Bruttó díj 7,5 x 60 x 25 cm 800,- Ft 200,- Ft 1000,- Ft 8 x 31 x 40 cm 800,- Ft 200,- Ft 1000,- Ft 12 x 31 x 40 cm 800,- Ft 200,- Ft 1000,- Ft 12 x 60 x 25 cm 1.600,- Ft 400,- Ft 2000,- Ft 24 x 31 x 40 cm 1.600,- Ft 400,- Ft 2000,- Ft 48 x 31 x 40 cm 1.600,- Ft 400,- Ft 2000,- Ft 22,5 x 60 x 25 cm 2.400,- Ft 600,- Ft 3000,- Ft 46 x 60 x 25 cm 3.200,- Ft 800,- Ft 4000,- Ft 93,5 x 60 x 25 cm 4.000,- Ft 1000,- Ft 5000,- Ft 1 Csak bizonyos fiókokban elérhető szolgáltatás 16

17 13. HITEL 13.1 Kamatfizetés az esedékes kamat összegével a Bank havonta megterheli az Ügyfél Szerződésben meghatározott fizetési számláját; a terhelés könyvelési napja a tárgyhónap utolsó Banki munkanapja, a terhelés értéknapja a tárgyhónapot követő első Banki munkanap Késedelmi kamat a késedelmi kamat a Szerződésben meghatározottak szerint esedékes; amennyiben a késedelmi kamat mértéke a Szerződésben nem került meghatározásra, akkor az esedékes, de nem teljesített fizetési kötelezettségek után fizetendő késedelmi kamatláb mértéke a Ptk. szerinti késedelmi kamatmérték+ 5%. A késedelmi kamat a késedelembe esés első napjától esedékes Rendelkezésre tartási jutalék rendelkezésre tartási jutalék minden naptári hónap utolsó Banki munkanapján számlamegterhelés útján fizetendő, vagy a Szerződésben meghatározott időpontban és feltételekkel Lehívás/visszafizetés a Hitelkeret-szerződés alapján történő Kölcsönök lehívásához/visszafizetéséhez a Lehívási értesítést legkésőbb a Lehívási értesítésben megjelölt Lehívási, illetve visszafizetési napot megelőző 3 (három) Banki munkanap délután óráig kell megküldeni a Bank részére; a lehívható Kölcsön minimális összege Ft, azaz egymillió forint vagy annak megfelelő devizaösszeg lehet Előtörlesztés amennyiben a Szerződés másképpen nem rendelkezik, az előtörlesztés legkisebb összege Ft vagy annak megfelelő devizaösszeg lehet; a Bank jogosult előtörlesztési díjat felszámítani, amely részleges előtörlesztés esetén a visszafizetett Kölcsön összegének 0,25%-a, teljes előtörlesztés esetén a visszafizetett Kölcsön összegének 1%-a, illetve egy naptári évnél hosszabb futamidejű Hitelkeret-, illetve Kölcsönszerződés esetén a visszafizetett Kölcsön összegének 1,25%-a; teljes előtörlesztés esetén minimum ,- Ft 13.6 Szerződésmódosítási díj ,- Ft 13.7 Szerződésmegszüntetés díja 1, Tartozáskimutatási kérelem díja ,- Ft ,- Ft július 15-ét követően létrejött Szerződések esetén alkalmazott díjak 2 Folyószámlahitel, hitelkeret és garanciakeret megszüntetése esetén, amennyiben előtörlesztési díj nem kerül felszámításra. 17

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2013. SZEPTEMBER 11-ÉTŐL INTERNET:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2009. OKTÓBER 21-TŐL INTERNET:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től Pénzforgalmi forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számlanyitás díja (kivéve az elkülönített betét) 1.500 Számlavezetési díj /Zárlati költség/ (havi) Internetbank

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2014. évi defláció - a fogyasztó árakban bekövetkező csökkenés - indokolja, mely mértékével a díjak csökkentésre

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetmény módosítását az alábbi változások indokolják: 2016. február 1-től értékesített Felfedező utasbiztosítás csomagok díjai módosulnak, a lábjegyzetek racionalizálásra, valamint a visszamenőleges

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 1. Számlavezetés 3 2. Készpénz be- és kifizetések 3

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal 1. oldal Számlavezetés, információ Számlavezetés Szolgáltatás Díjszabás Ár HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15.

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18.

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Közzétéve: 2015. november 2. I. Bankszámlavezetés 1. Havi bankszámlavezetési díj Papíralapú bankszámlavezetés esetén 1 7 150 Ft/bankszámla Elektronikus bankszámlavezetés esetén 1 3 150 Ft/bankszámla Zárolások

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák 1.1. Adminisztrációs

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés új EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 9-től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK ESETÉN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2013. január 1-jétıl Közzétéve: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére Hatályos: 2016. május 5-től AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK A CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2013. július 1. Lakossági devizaszámla vezetés Papír alapon Megnevezés indított megbízások Számlavezetés Számlanyitási díj: díjmentes Számlanyitáskor

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz

Részletesebben

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi bankszámlatulajdonosok részére 2009. augusztus 1-jétıl fizetett kamatok, illetve a

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Az MKB Bank Zrt. az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, tehát korábban meghirdetett kondícióival

Részletesebben

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása,

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása, Nem forgalmazható de állományban lévő fizetési számla kondíciói Lakossági fizetési számla Érvényes: 2015. november 1-től Megnevezés (Standard díjtételek) Jutalék mértéke Induló betét minimális összege

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/9 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/9 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kamat kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig I. bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI... 2 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre HIRDETMÉNY A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre Hatálybalépés napja: 2016. február 13. A közzététel

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA Új Vállalati Ügyfelek részére ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054 BIC (SWIFT) kód: GIBAHUHB Közzététel:

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2015. február 01. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről és egyéb, nem bankszámlához

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2015. április 2-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIBEZZ Számlacsomag. Magánszemélyek részére KIEMELT AJÁNLATOK

KONDÍCIÓS LISTA. CIBEZZ Számlacsomag. Magánszemélyek részére KIEMELT AJÁNLATOK KONDÍCIÓS LISTA CIBEZZ Számlacsomag Magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2008. 11. 28. KIEMELT AJÁNLATOK CIBEZZ Kultiprogram** keretein belül ingyen belépők igényelhetőek a interneten mindig a készlet

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI...

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Alapszámla. Magánszemélyek részére FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Alapszámla. Magánszemélyek részére FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK KONDÍCIÓS LISTA CIB Alapszámla Magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2009. 12. 10. FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK Látraszóló kamat 0,2% Kényszerhitel kamata Számlanyitási minimum összeg Értéke pontosan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 20-tól visszavonásig 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 8 3. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI A

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015. KONDÍCIÓS LISTA Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015. Érvényben: 2015. május 26-tól Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 1.) a jegybanki alapkamat, valamint a pénzpiaci kamatlábak

Részletesebben

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000.

1. Kamatok, díjak, költségek. HUF hitelkiváltási célú kölcsön. 3 havi BUBOR+4,5% (jelenleg 7,49%) 3 havi BUBOR+5% (jelenleg 7,99%) 1.000. Kondíciós lista és Terméktájékoztató Hitelkiváltási célú jelzálogkölcsönre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ Nem forgalmazott termék A kondíciós lista a 2012.12.03. és 2013.10.15-e között befogadott

Részletesebben

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT

VÁLLALATI ÜZLETSZABÁLYZAT Raiffeisen Bank Zrt. Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u. 6. Kapcsolattartás címe: 1054

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18.

HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016.04.18. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.14. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK Hatályos: 2013. január 2-tıl A CIB Mobilbank Kártyafigyelı szolgáltatás összes értesítı SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A. Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan

K O N D Í C I Ó S L I S T A. Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan Látraszóló kamat FORINT SZÁMLÁK CIB Classic Magánszámla CIB Online Számlacsomag Éves kamat: 0,10% EBKM: 0,10% Kényszerhitel kamata 27,99 % Kamat jóváírása forintszámlán Kényszerhitel kamat terhelése Számlanyitási

Részletesebben

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek HIRDETMÉNY Egyesületek, alapítványok, pártok, illetve egyéb szervezetek részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2016. június 1. napján Hatályos:

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. november 12-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%)

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%) HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2013. február 22-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2014. augusztus15. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2014. augusztus15. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. június 22. napjától PREAMBULUM Jelen Elektronikus Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei azon elektronikus

Részletesebben

Augusztus 1-ét követően ügyvédi letéti számla már csak új kondíciókkal értékesíthető 7

Augusztus 1-ét követően ügyvédi letéti számla már csak új kondíciókkal értékesíthető 7 HATÁLYOS: 2013. SZEPTEMBER 30-TÓL KONDÍCIÓS LISTA CIB Ügyvédi Letéti Őrzési Számla PLUSZ 1 EGYÉNI ÜGYVÉDEK RÉSZÉRE Augusztus 1-ét követően ügyvédi letéti számla már csak új kondíciókkal értékesíthető 7

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben