Érvényes: május 9-től visszavonásig Közzététel napja: május 8.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8."

Átírás

1 KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: május 9-től visszavonásig Közzététel napja: május 8.

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások... 5 III. Pénzforgalmi szolgáltatások... 7 IV. Elektronikus bankszolgáltatás V. Konverziók és Árfolyamok VI. Készpénzszolgáltatások Előzetes bejelentés Betétszolgáltatás VII. Okmányos ügyletek VIII. Panasztétel módja IX. VISA Business Kártya X. Kis- és Középvállalati számlacsomagok Micro 4 számlacsomag Electronic 5 számlacsomag XI. Számlavezetéshez kapcsolódó megbízásokra vonatkozó benyújtási és teljesítési határidők számú melléklet - Illetékköteles fizetési műveletek számú melléklet Tájékoztató a pénzügyi tranzakciós illeték mértékéről

3 I. Általános kondíciók 1. Jelen Kondíciós Lista az érvényben lévő Általános Üzleti Feltételekkel és a bankszámlákra, pénzforgalmi szolgáltatásokra és betétekre vonatkozó Üzletszabályzattal együtt érvényes. 2. A Bank csak az Általános Üzleti Feltételeknek és a vonatkozó Üzletszabályzatnak megfelelő megbízásokat fogadja el. 3. Az ebben a listában fel nem sorolt tranzakciókat a Bank külön megállapodás alapján kezeli. 4. Az eseti, illetve rendkívüli díjakat, postai, gyorspostai, telefon és SWIFT költségeket, a banki ügyintézés során felmerülő, a levelező bankok által felszámított díjakat és költségeket, valamint az ügyfél egyedi kéréseivel kapcsolatos díjakat a bank az ügyfél számlája terhére számolja el. 5. A számlanyitás a Bank és az Ügyfél által egyidejűleg kitöltött és aláírt Bankszámlaszerződés és aláírás karton alapján történik. További szükséges okmányok: Magyarországi székhellyel rendelkező vállalatok és szervezetek, egyéni vállalkozók esetén: o Cég, egyéb szervezet létesítő okirata (alapító okirat, társasági szerződés vagy alapszabály) o Cég esetén cégbírósági bejegyző végzés vagy érkeztetett bejegyzési/ változásbejegyzési kérelem (e-akta digitális tértivevénnyel) / egyéb szervezet vagy egyéni vállalkozó esetén hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vételt igazoló okirat vagy a nyilvántartásba vétel iránti kérelem benyújtását igazoló okirat, o Az adószámot és a statisztikai számjelet igazoló okirat (cégbíróság által cégbejegyzési kérelem benyújtásáról kiadott tanúsítvány / NAV adatlap) o Cég, egyéb szervezet esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonat illetve kivonat bírósági nyilvántartásba bejegyzett adatokról o Aláírási címpéldány / aláírás-minta (Ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintát kizárólag abban az esetben fogad el a Bank, amennyiben azt a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását készítő ügyvéd jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési/változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi.) Ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók esetén: o Ügyvédi / közjegyzői / végrehajtói igazolvány o személyi igazolvány és lakcímkártya o APEH adólap Ügyvédi-, közjegyzői-, végrehajtói iroda esetén: o Alapító okirat o A területi ügyvédi-/közjegyzői-/végrehajtói kamara által kiállított okirat, amelynek értelmében az irodát az ügyvédi-/közjegyzői-/végrehajtói irodák névjegyzékébe felvették o Taggyűlési határozat a képviselő (k) személyéről o Adószám igazolására szolgáló okirat (APEH igazolás) o Személyazonosság igazolására szolgáló okirat Társasházak esetén: o Alapító okirat o Szervezeti-működési szabályzat o Közös képviselő /aláírásra jogosult aláírási címpéldánya közjegyző által hitelesítve o Földhivatali bejegyzés/tulajdoni lap o APEH adólap 3

4 o a legutolsó érvényes közgyűlési jegyzőkönyv a közös képviselő választásról, ill. a bankszámláról. Külföldi székhellyel rendelkező vállalkozások és szervezetek esetén: o létesítő okirat o 30 napnál nem régebben alapított cég, egyéb szervezet esetén a cég székhelye szerinti állam cégnyilvántartásába történő bejegyzését, illetve egyéb szervezetnek a székhelye szerinti állam jogának megfelelő egyéb nyilvántartásba vételét igazoló 30 napnál nem régebbi okirat o nem újonnan alapított cég (egyéb szervezet) esetén, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, egyéb olyan bírósági/hatósági igazolás, okirat, amely hitelesen tanúsítja, hogy a cég (egyéb szervezet) a (cég)nyilvántartásban szerepel o a szervezet törvényes képviselőjének képviseleti jogát, cégjegyzékszámát (egyéb azonosítóját), székhelyét, tulajdonosának személyét igazoló okirat, amennyiben ezt a (cég)nyilvántartást vezető hatóság által kiállított igazolás, okirat nem tartalmazza o amennyiben meghatalmazott jár el, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott meghatalmazás, valamint a meghatalmazó képviselő közjegyző által hitelesített útlevél másolata o amennyiben a cég (egyéb szervezet) képviselője nem természetes személy, e cég (egyéb szervezet) fenti okiratai. Valamennyi közokirat (ideértve a közjegyzői hitelesítéseket, tanúsítványokat is) csak apostille-jal vagy az adott országban működő magyar külképviseleti szerv általi felülhitelesítéssel fogad el a Bank. Idegen nyelvű okiratok közül csak angol nyelvű iratokat fogad el a Bank, minden egyéb esetben az idegen nyelvű okiratok mellett azok hiteles magyar fordítását is be kell nyújtani. (A bank csak az OFFI által készített fordítást fogadja el.) 6. A bank megítélésétől függően a fentieken kívül további okmányokat is kérhet. 7. Amennyiben a megállapított díjtétel, illetve a díjfizetésre használt számla devizaneme eltér egymástól, a díjfizetés során a Bank a konverziót T (tárgy) napi deviza eladási, illetve vételi árfolyamon számolja el. 8. Jelen Kondíciós Listában feltüntetett összes díj bruttó módon kerül meghatározásra. 4

5 II. Számlavezetési szolgáltatások Folyószámla HUF Deviza 1 Árfolyam Esedékesség Számlanyitás 0 EUR Számlavezetési díj Ft/hó 10,5 EUR/hó A hónap utolsó ján Nyitóegyenleg pénzforgalmi- / folyószámla esetén Letéti számla 3 nyitása és vezetése 0 EUR Számlazárás 0 EUR Törzstőke számla nyitása és igazolás kiadása Kivonat / Számlamozgás Tárgyhónapot Havi számlakivonat 0 EUR követő 1. banki munkanapon Számlakivonat KDB NetBankon keresztül 0 EUR Tárgyhónapot Számlakivonat postázási díja 50 2 EUR követő 1. banki külföldre munkanapon Napi számlakivonat bankfióki átvétellel 0 EUR Napi számlakivonat postázási díja belföldre (terhelése egy összegben hónap végén történik) 25/db 1 EUR/db Számlakivonat másolat készítése 33/db 1 EUR/db Havi számlamozgás utólagos nyomtatása Igazolások / Bankinformációk Ft/megkezdett hónap 5 4 EUR/megkezdett hónap Tárgyhónapot követő 1. banki munkanapon Másolat kiadásakor Adott hónapban Igazolások készítése EUR Adott hónapban Igazolás átutalásról a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé 50/tétel Adott hónapban Igazolás VIBER utalásról 2.00 Adott hónapban Bankinformáció EUR Adott hónapban Könyvvizsgálói bankinformáció EUR Adott hónapban Fax költség Fax küldése belföldre /oldal 50 2 EUR Fax küldése külföldre /oldal EUR Nyomtatványok költségei Banki bizonylatok 0 EUR Bankszámla könyv (Passbook) 0 EUR Postai készpénz átutalási megbízás 15 Ft/db Adott hónapban Csekkfüzet kp. felvételhez 5.00/db Adott hónapban Egyéb költségek Másolat egyéb dokumentumról 10/oldal 0,5 EUR/ oldal Adott hónapban Külföldön regisztrált ügyfelek okmányvizsgálati díja Számlanyitáskor Postafiók bérlés 1.05/hó 4 EUR/hó Hónap végén Éjszakai széf 0 EUR 1 Devizaszámlát a Bank az alábbi devizanemekben vezet: EUR, USD, CHF, GBP

6 2 Devizaszámla esetén a nyitóegyenleg összege megegyezik az aktuális hónap első munkanapján érvényes devizaárfolyamon konvertált összeggel. 3 Ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók részére a vonatkozó jogszabály alapján. 4 Amennyiben az Ügyfél fizetési számlájának egyenlege több mint három hónapig negatív, és a számláján ez idő alatt a számlavezetési díj és a számlakivonat postázási díj terhelésén felül nincs forgalom, a számlakivonatot csak bankfióki átvétellel bocsátja az Ügyfél rendelkezésére a Bank. 5 Egyenlegigazolás esetén a Bank a kiállítás időpontjában fennálló egyenlegről ad ki igazolást, az egyenleg tárgynapra történő zárolásával. Tranzakciókról igazolást csak az a fiók adhat ki, ahol a megbízást beadták. 6

7 III. Pénzforgalmi szolgáltatások Jóváírások Árfolyam Esedékesség Jóváírás forintszámlán Jóváírás devizaszámlán Bankon belüli átutalások 0 EUR Forint Bankon belüli átvezetés Papír alapon beadott megbízás esetén 21 PC Banking alkalmazása esetén 5 KDB NetBank alkalmazása esetén 15 Ft Átvezetés saját számlák között Papír alapon beadott megbízás esetén 104 Ft PC Banking és KDB NetBank alkalmazása esetén 16 Ft Deviza Bankon belüli átvezetés Papír alapú megbízás és PC Banking alkalmazása esetén 15 EUR KDB NetBank alkalmazása esetén 4 EUR Átvezetés saját számlák között Papír alapon beadott megbízás esetén 1 EUR PC Banking és KDB NetBank alkalmazása esetén 0.05 EUR Konverzió 0 EUR Bankon kívüli átutalások Forint Átutalási tétel jóváírása azonnali Átutalás más banknál vezetett forint számlára Papír alapon beadott megbízás esetén PC Banking vagy KDB NetBank alkalmazása esetén 0.16 % min. 26 0,11 % min. 232 Ft max Átutalási tétel módosítása, visszavonása és visszahívása 1 (kivéve VIBER) 3.00/db Megbízáskor Visszahívás alapján indított visszautalás VIBER átutalás 2 Papír alapon beadott megbízás esetén PC Banking és KDB NetBank alkalmazása esetén Forint átutalás külföldre 0,5 % min max ,35 % min max ,5 % Papír alapon beadott megbízás min esetén max Deviza Átutalás más banknál vezetett számlára (külföldre is) 0,20%, Papír alapú megbízás vagy PC Banking alkalmazása esetén min. 20 EUR max. 260 EUR 0,13%, KDB NetBank alkalmazása esetén min. 10 EUR max. 104 EUR 7 deviza/azonnali deviza/azonnali

8 Idegen bank által felszámított díj 3 (költségátvállalás esetén) Tényleges költség min 20 EUR 8 deviza Utólagos adatmódosítás, visszavonás 4 20 EUR deviza Módosítás, visszavonás napján Hiányos megbízások esetén adatpótlás 20 EUR deviza Adatpótlás időpontjában IBAN szám és BIC (SWIFT) kód nélküli, az Európai Unió tagországaiba irányuló deviza átutalási megbízás esetén a külföldi Min. 10 EUR deviza bank extra költsége Jóváírás 0 EUR azonnali Sürgősségi felár 5 20 EUR deviza Postai feldolgozás Kifizetési utalvány 6 indítása papír alapú és KDB NetBankon keresztül beadott megbízás esetén 0,2 % min 50+ posta költség Készpénz átutalási megbízás jóváírása 20 Rendszeres átutalások Rendszeres átutalási megbízás befogadása Rendszeres átutalás teljesítése Papír alapon beadott megbízás esetén PC Banking és KDB NetBank alkalmazása esetén Papír alapon beadott rendszeres átutalási megbízás módosítás / visszavonás 7 Rendszeres átutalási megbízás módosítása / visszavonása KDB NetBankon keresztül Egyéb megbízások Zárolás KDB NetBank alkalmazása esetén Zárolás feloldása KDB NetBank alkalmazása esetén 0,15 % min 15 max ,1 % min. 15 max Megbízáskor 4 4 Csoportos átutalás 8 (csak teljes fedezet esetén teljesül) KDB bank által vezetett számlára PC Banking vagy KDB NetBank alkalmazása esetén Más bank által vezetett számlára PC Banking vagy KDB NetBank alkalmazása esetén Csoportos beszedés 9 kezdeményezése Csoportos beszedés 9 teljesítése Következő munkanapon Következő munkanapon 15 Ft/tétel 0.10% min. 55 Ft/tétel Mágneses adathordozón beadott 5/tétel megbízás esetén KDB NetBank alkalmazása esetén 4 /tétel Csoportos beszedési felhatalmazások befogadása Csoportos beszedési felhatalmazás 7 alapján díjfizetések teljesítése (pl. közüzemi számlák fizetése) papír alapon és KDB NetBankon keresztül beadott megbízás esetén Csoportos beszedési felhatalmazás módosítása, visszavonása KDB NetBankon keresztül 42 Ft/db 10 Megbízáskor

9 Pénzforgalmi végrehajtás és beszedés Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás kezdeményezése 75/db Felhatalmazó levél nyilvántartásba vétele 75/db Adott hónapban Hatósági átutalás/végrehajtási célú beszedés kezdeményezése 2.00 Váltóbeszedés kezdeményezése 2.00 Felhatalmazó levélen alapuló / végrehajtási célú beszedés / hatósági átutalás / átutalási végzés alapján történő átutalás / váltóbeszedés teljesítése Kölcsönszerződésen alapuló beszedés (kölcsöntörlesztés) 10 Egyéb díjak A mindenkor hatályos vonatkozó átutalási díj Rész-/ teljesítéskor Illetékköteles fizetési művelet felára 11 A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 12 MNB 1 A Bank a visszautalást indító bank által felszámított költséggel utólag terheli meg az Ügyfél számláját millió HUF feletti VIBER átutalás esetén a bankkal telefonos egyeztetés szükséges. 3 Amennyiben a külföldi bank felszámított díja meghaladja a 20 eurót, a különbözet a külföldi bank terhelése alapján utólag kerül terhelésre - a következő hónap elején - a megbízó számláján. 4 A Bank a módosítás/visszavonás utólagosan felszámolt külföldi bankköltségét pótlólagosan terheli a megbízóra az itt feltüntetett díjon felül. 5 Sürgősségi teljesítés egyedi elbírálás alapján. A Bank sürgősségi teljesítés esetén csak az aznapi terhelésért vállal felelősséget, a kedvezményezett bankjánál történő aznapi jóváírásért nem. 6 Az adott napon 3 db-nál kevesebb befogadott megbízás esetén a Bank a papír alapon benyújtott megbízás díját számítja fel elektronikus úton benyújtott megbízás esetén is. A Bank a jutalékot csomagonként szedi be az abban foglalt összegre vonatkozóan. 7 A fedezetlen megbízások sorba-állításának időtartama legfeljebb 5 nap. 8 Csoportos átutalás csak magánszámla javára, GIRO által megadott formátumban, min. 3 db indítható. 9 A fedezetlen csoportos beszedési megbízások sorba-állításának időtartama 4 nap. 10 Az Ügyfél és a Bank között létrejött kölcsön- vagy hitelszerződés alapján végzett olyan művelet, amelynek során az Ügyfél fizetési számlájának a Bank, mint kedvezményezett javára történő megterhelése a Bank kölcsön- vagy hitelszerződés alapján fennálló követelésének részbeni vagy teljes kielégítése céljából, az Ügyfél által a kölcsön- vagy hitelszerződésben a Banknak adott hozzájárulás alapján történik. 11 Az illetékköteles fizetési műveleteket jelen kondíciós lista 1. sz. melléklete tartalmazza. 12 A mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben vagy hatályon kívül helyezése esetén annak helyébe lépő jogszabályban meghatározott illeték mértéke. (ld. 2. sz. melléklet) Az elektronikus úton benyújtott bankon kívüli forintátutalások esetén a tranzakciós limit Konverziót igénylő fizetési megbízást csak akkor teljesít a Bank, ha a terhelésre kerülő számlán mind a fizetési művelet összegének, mind a szolgáltatás ellenértékének fedezete rendelkezésre áll. A fizetési művelet összegének és az illetékköteles fizetési művelet felárának 110%-át kell fedezetként biztosítani az átutalási megbízás beérkezésének napján (T nap). A fedezet a fizetési megbízás teljesítéséig zárolásra kerül. EGT országba irányuló, EGT ország pénznemében történő átutalásnál nem lehet a költségviselés módja BEN. EGT ország pénznemében vezetett számláról, EGT országba irányuló konverzió nélküli átutalásnál a költségviselés módja csak SHA (megosztott) lehet. EGT-tagállamba irányuló EUR átutalás esetén a fizetési megbízás befogadását (feldolgozását) követően annak módosítására, illetve visszavonására nincs lehetőség. A Bank - a bankszámlákra, pénzforgalmi szolgáltatásokra és betétekre vonatkozó üzletszabályzatában foglaltaknak megfelelően - a beadott átutalási megbízást visszautasítja, amennyiben annak teljesítéséhez és a jutalék terheléséhez nem áll rendelkezésre a megadott számlán elegendő fedezet a megbízás napján. 9

10 A Bank visszaküldi a fedezet nélküli papíralapú átutalási megbízásokat az átvételtől számított 2. munkanapon postán vagy bérelt postafiókon keresztül, az ügyfél eltérő rendelkezésének hiányában. A Bank a megbízót 2 munkanapon belül értesíti, amennyiben az elektronikus csatornán beérkezett deviza átutalási megbízások fedezetlenség miatt nem kerülnek teljesítésre. IV. Elektronikus bankszolgáltatás E-banking szolgáltatás díjak Árfolyam Esedékesség KDB Kontakt (Call Center) kód igénylése PC Kontakt Midi Szerződéskötés díja 5.00+ÁFA A hónap utolsó banki munkanapján Havi díj 1.30+ÁFA A hónap utolsó banki munkanapján PC Kontakt Max Szerződéskötés díja 8.00+ÁFA A hónap utolsó banki munkanapján Havi díj 2.50+ÁFA A hónap utolsó banki munkanapján KDB NetBank szolgáltatás KDB NetBank INFO csomag KDB NetBank Aktív csomag SMS szolgáltatás (számlánként, bankkártyánként) Teljeskörű SMS szolgáltatás A hónap utolsó banki 1.30/hó (jóváírások és terhelések) munkanapján Mini SMS szolgáltatás (minden A hónap utolsó banki 1.00/hó terhelés) munkanapján Biztonsági Bankkártya SMS (Bankkártya terhelések) A bankkártya éves díja tartalmazza KDB Kontakt (Call Center) szolgáltatáson keresztül beadott megbízások napi max. limitje: , EUR, USD. Betétlekötés/feltörés, átvezetés saját számlák között összeghatár: korlátlan. 10

11 V. Konverziók és Árfolyamok A Bank által jegyzett referencia árfolyamtípusok: 1. Valutaárfolyam Pénztári valutaváltás, valamint két különböző ügyfél számlái közötti, T értéknapos (azonnali) konverzióval járó bankon belüli átvezetés esetén, pénztári nyitvatartási idő alatt alkalmazott árfolyam. A végrehajtott konverzió stornírozása kizárólag ellenirányú tranzakcióval történhet az adott valutára érvényes vételi árfolyamon az adott napon, nyitvatartási idő alatt az ügyfél kérelme alapján. Egy napon belül több jegyzés is lehetséges (az adott konverzióra a megbízás átvételekor érvényben levő árfolyam az alkalmazandó). 2. Azonnali devizaárfolyam (T-napos) Az alábbi tranzakciók esetén alkalmazott árfolyam: a) számlával rendelkező ügyfelek saját számlái közötti, T értéknapos (aznapi) konverzióval járó tranzakciók; b) bankon kívülről forintszámlára érkező devizaösszegek forintban történő jóváírása; c) bankon kívülről devizaszámlára érkező forintösszegek devizában történő jóváírása; d) egyetlen EUR és HUF közötti konverzióval járó elektronikus úton benyújtott bankon belüli átutalások; e) egyetlen EUR és HUF közötti konverzióval járó belföldi átutalások; f) olyan irányuló átutalások, amelyek során egyetlen, belföldön végrehajtott EUR és HUF közötti átváltásra (konverzióra) kerül sor, és maga az EGT-államok közötti teljesítés euróban történik. Az f) pontban meghatározott tranzakciók esetén, a munkanapokon 0 órától benyújtott megbízásokra vonatkozóan a következő először meghirdetett azonnali devizaárfolyama kerül alkalmazásra. A végrehajtott konverzió stornírozása kizárólag ellenirányú tranzakcióval történhet az Ügyfél írásbeli kérelme alapján vagy, amennyiben rendelkezik KDB Kontakt szolgáltatási szerződéssel a call centeren keresztül azonosítást követően, a Bank (Treasury) által megadott piaci árfolyamon. Egy napon belül több jegyzés is lehetséges (az adott konverzióra a megbízás feldolgozásakor érvényben levő árfolyam az alkalmazandó). 3. Devizaárfolyam (T+2) T+2 értéknapos (spot) konverzióval járó, számlák közötti tranzakciókra alkalmazott, a Bank által a megbízás átvétele napján jegyzett T+2 értéknapra vonatkozó devizaárfolyam, kivéve a 4. pontban meghatározott tranzakciókat. A megbízás benyújtási határidejét jelen Kondíciós Lista Megbízások teljesítésének rendje c. pontja tartalmazza. A konverziós megbízás stornírozása kizárólag ellenirányú tranzakcióval történhet az Ügyfél által személyesen, írásban benyújtott vagy KDB NetBankon /PC Banking en keresztül beküldött kérelme alapján: o -ig: eredeti árfolyamon, o 9.30 után: a Bank (Treasury) által jegyzett aktuális piaci árfolyammal A devizaárfolyam egy nap csak egyszer kerül fixálásra. 4. Egyedi árfolyamjegyzés A Bank ügyfelei EUR, USD (vagy ennek megfelelő más deviza) vagy azt meghaladó öszszegű számlakonverzió esetén egyedi árfolyamjegyzést kérhetnek a Treasury üzleti órái alatt (H-CS: 9:00-15:00 P: 9:00-12:00). (Az egyedi árfolyam pozitív illetve negatív irányban is eltérhet a hivatalos banki árfolyamoktól, mivel minden esetben az aktuális piaci árak alapján kerül meghatározásra.) Az értéknap az ügyfél által választható T, T+1 ill T+2. A végrehajtott konverzió stornírozása ellenirányú tranzakcióval történik az Ügyfél személyesen írásban vagy KDB NetBankon /PC Banking en keresztül beküldött kérelem alapján történik, kizárólag a Treasury által megadott piaci árfolyamon. 11

12 VI. Készpénzszolgáltatások Forint Árfolyam Esedékesség Befizetés számlára 0,05% min 20 Főpénztári szolgáltatás díja Ft ,2% tól 0,3% Befizetés törzstőke számlára Zsákos befizetés minimum összeg HUF 0,25 % Befizetés letéti számlára 4 Kifizetés letéti számláról 4 Kifizetés számláról 0,20% min 30 Érmefeldolgozás különdíja 15 db érmét meghaladó napi ki- és befizetés esetén 2 Ft/db a kifizetésre került Bankjegycsere (pénzváltás) díja 5 forintbankjegy forintérme névértékének névértékének 5%-a 10 %-a Érmecsere (pénzváltás) díja 5 az átváltott forintérme névértékének 10%-a 10,000 forintosnál kisebb címletek 50 db-ot meghaladó befizetése esetén a 1/ db befizetés díján felül 2 Valuta 3 Befizetés USD / EUR 0,25% min EUR/USD-ig 1 EUR T napos EUR/USD deviza 0,5 % fölött Főpénztári szolgáltatás díja 1 CHF/GBP esetén 0,5% min CHF/GBP-ig EUR CHF/GBP 1 % fölött EUR/USD 200,000 EUR/USDtől 0,3% ,2% Befizetés törzstőke számlára 0 EUR USD / EUR készpénz feldolgozási díj 100 db bankjegy fölött 2 0,1 EUR/db Zsákos befizetés - minimum összeg EUR /USD 0,3 % CHF/EUR/GBP/USD CHF/GBP 0,6 % 50-es CHF/EUR/ USD-nál kisebb címletek 50 db-ot meghaladó befizetése 0,1 EUR/db esetén a befizetés díján felül 2 Kifizetés T napos deviza T napos deviza T napos deviza USD / EUR 0,5 % min. 2 EUR T napos deviza T napos CHF/GBP esetén 0,75 % min. 2 EUR deviza Egyéb díjak Éjszakai trezor feldolgozás díja Megegyezik a zsákos befizetés díjával Illetékköteles fizetési művelet felára 6 A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 7 MNB 1 A két órán belül megkezdett befizetések összesítésre kerülnek a díj szempontjából. Ügyfelenként, naponta kerül felszámításra és beterhelésre.

13 3 A Banknál valuta érme ki- és befizetés nincs. 4 Ügyvédek, közjegyzők, végrehajtók részére a vonatkozó jogszabály alapján; feldolgozási díj nem terheli 5 A pénzváltásra és cserére vonatkozó részletes szabályokat a Bank bankjegy- és érme cseréről és váltásról szóló hirdetménye tartalmazza. 6 Az illetékköteles fizetési műveleteket jelen kondíciós lista 1. sz. melléklete tartalmazza. 7 A mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben vagy hatályon kívül helyezése esetén annak helyébe lépő jogszabályban meghatározott illeték mértéke. (ld. 2. sz. melléklet) A Banknak jogában áll a ot illetve az US dollárt/eurót meghaladó készpénzbefizetéseket feldolgozási- és tárolási kapacitás hiányában elutasítani. 1. Előzetes bejelentés Az egy napra eső 1 millió forintérték fölötti készpénz igényt telefonon vagy faxon előző nap 10 óráig, a 10 millió forintot meghaladó készpénzfelvételt pedig faxon, cégszerű aláírással ellátva két nappal előtte 10 óráig kell bankunknak bejelenteni. A bejelentett készpénz felvételi díját a bank akkor is felszámítja, ha a pénzfelvétel az ügyfél hibájából nem valósult meg. Magyar forinttól, US dollártól és Eurotól eltérő valutanem esetén az igényt a felvételt megelőzően 3 nappal kérjük bejelenteni. Sürgősségi esetben, előzetes bejelentés nélkül, egyedi elbírálás alapján a bank készpénzkifizetést azonnal is teljesít, melyért különdíjat számíthat fel. A sürgősségi különdíj mértéke HUF felvét esetén + 0,20 %, más valuta esetén + 0,50 %. A Bank fenntartja annak jogát, hogy valuta befizetése esetén az érmék elfogadását megtagadja. 2. Betétszolgáltatás A kamatokat a Kondíciós Lista részét képező mindenkori érvényes Betéti Hirdetmény tartalmazza, amely a Bank ügyfélszolgálati helyiségeiben és honlapján megtalálható. Amennyiben a Betéti Hirdetményben közölt kamatok referencia-kamatlábhoz kötöttek, a Bank jogosult a meghirdetett kamatot a referencia-kamatláb változása esetén módosítani. A Bank az új Betéti Hirdetményt legkésőbb az életbelépés előtti napon, honlapján közzéteszi és az ügyféltérben kifüggeszti. Egyéb esetben a jelen Hirdetmény I.1 pontja az irányadó. A Bank fenntartja magának a kamatváltoztatás jogát. A kamatok éves szinten értendők, elszámolásuk a következőképpen történik: folyószámla esetén negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján, lekötött betét esetén a lekötési periódus végén. A kamatszámítás kezdő napja az összeg bankszámlán történő jóváírásának a napja, lekötött betét esetén a lekötés napja. A kamatszámítás utolsó napja a lejárati napot/ feltörést megelőző naptári nap. Betét lekötéséhez folyószámla nyitása szükséges Lekötött betét feltörésekor az utolsó fordulónaptól számítva a Bank a feltöréskor érvényes látra szóló kamatot számolja el. Lekötött betét esetében részösszeg feltörése nem lehetséges A betétkamat számításának képlete: kamat = (lekötött összeg * napok száma * kamatláb) / (360 * 100) 13

14 VII. Okmányos ügyletek Akkreditívek 1 Import Akkreditív nyitása/emelése minden megkezdett hónap után a teljes futamidőre 2 0,12%, min 30 EUR Az akkreditív összegét nem érintő egyéb módosítás 2 25 EUR Igénybevétel 0,20%, min 25 EUR Igénybevétel összegének kiegyenlítése 2 0,15%, min 10 EUR Törlés 25 EUR Export 2 Előavizálás EUR 5 0,15% Avizálás kötelezettségvállalásunk nélkül min 25 EUR max 500 EUR Igazolás minden megkezdett hónap után, az avizálási jutalékon felül, az akkreditív érvényességének teljes időszakára vonatkozóan 0,12%, min EUR 25 Az akkreditív összegét nem érintő egyéb módosítás EUR 25 Igénybevétel 0.20%, min EUR 25 Törlés EUR 25 Akkreditív átadása más banknak EUR 60 Okmányellenérték leszámítolása egyedi megállapodás alapján Okmányos inkasszók 2 Váltó beszedése Inkasszó okmányok kiszolgáltatása fizetés vagy váltó elfogadása ellenében Okmány kiszolgáltatása fizetés nélkül, beszedvény törlése Címünkre/rendelkezésünkre küldött áru felszabadítása Törlés Levelezés Módosítás (hosszabbítás) Inkasszó továbbítása más banknak Garanciák 2,3 Beérkező garancia / kezesség avizálása igazolásunk nélkül Általunk kibocsátott garancia vagy annak emelése az érvényesség időtartama alatt minden megkezdett hónap után Garancia beváltás (lehívás) jutaléka Módosítás (amennyiben nem érinti a garancia összegét), törlés A bankunk szokványától eltérő szövegű garancia kibocsátása Nemzetközi fizetési ügyletekhez kapcsolódó egyéb díjak Postaköltség Magyarországon belül Európán belül Európán kívül Egyéb díjak 14 0,25%, min 15 EUR 0,25%, min 15 EUR 0,10%, min 15 EUR 0,30%, min 15 EUR 0,125%, min 15 EUR 15 EUR 15 EUR 15 EUR 0,15 %, min ,15 %, min ,20 %, min EUR 15.00/ 60 EUR 3 EUR 10 EUR 15 EUR Illetékköteles fizetési művelet felára 4 A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 5 1 A Nemzetközi Kereskedelmi Kamara (ICC, Paris), Okmányos Meghitelezésekre illetve Okmányos Beszedvényekre vonatkozó Egységes Szabályok és Szokványok legfrissebb kiadása alapján. Eltéréses okmányok vétele esetén további 50.- euro felszámításra kerül. 2 A feltüntetett jutalékon túl kommunikációs költséget jelenleg nem számolunk fel. 3 Kivételt képeznek az akkreditívet helyettesítő garanciák, melyekre az akkreditívekre vonatkozó díjszabás érvényes. 4 Az illetékköteles fizetési műveleteket jelen kondíciós lista 1. sz. melléklete tartalmazza. 5 A mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben vagy hatályon kívül helyezése esetén annak helyébe lépő jogszabályban meghatározott illeték mértéke. (ld. 2. sz. melléklet)

15 Akkreditív nyitási megbízás esetén fedezetként az akkreditív összegének 105%-át kell a megbízónak betétként lekötnie az akkreditív érvényességének teljes időtartamára. (Halasztott fizetésű akkreditív esetén az utolsó kifizetés esedékességét követő munkanapig) Az akkreditív devizanemétől eltérő betét esetében a fedezet összegének el kell érnie az akkreditív összegének 120%-át. A garanciák kibocsátását bankunk 3 munkanapra vállalja. VIII. Panasztétel módja Mindent megteszünk, hogy ügyfeleink elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal. Ennek ellenére felmerülhet kifogás, amelyet munkatársaink kötelesek a lehető legrövidebb idő alatt, soron kívül orvosolni. Amennyiben ez nem lehetséges, ügyfeleink a KDB Bank internetes honlapján (kdb.hu), üzenetben levélben (1054 Bp. Bajcsy- Zsilinszky út ) vagy fiókjainkban személyesen tehetnek panaszt. Amennyiben a Bank nem nyújt megoldást, a panasz a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletére is benyújtható interneten (pszaf.hu) vagy levélben (1535 Bp. 114., Pf.: 777). 15

16 IX. VISA Business Kártya VISA Business Kártyák HUF EUR USD Esedékesség Kártyakibocsátás díja EUR 54 USD Gyártást követő hónap 1. munkanapja Éves díj a második évben EUR 54 USD Kibocsátást követő 13. hónap 1. munkanapja Fénykép a kártyára (opcionális) 545 Ft Kártyakibocsátást követő hónap Újragyártási díj Ft 6 EUR 6 USD PIN kód újragyártása 435 Ft 2,20 EUR 2,20 USD Kártya érvényességi ideje 2 év Kártya sürgősségi legyártásának felára (5 munkanap) 3.27 Kártyaletiltás díja ,50 EUR 54,50 USD Min. nyitó egyenleg EUR 150 USD Napi készpénzfelvételi limit 2 (alapbeállítás) EUR USD Maximálisan igényelhető napi készpénzfelvételi limit EUR USD Napi készpénzfelvételi darabszám limit 2 (alapbeállítás) 3 db Napi vásárlási limit 2 (alapbeállítás) EUR USD Maximálisan igényelhető napi vásárlási limit EUR USD Napi vásárlási darabszám limit 2 (alapbeállítás) 10 db Tranzakciós díjak Általános tranzakciók Vásárlás 3 0 EUR 0 USD Készpénz felvét saját ATM-ből 55 Ft 0,20 EUR 0,25 USD Készpénz felvét más bank ATM-jéből ,90 EUR 1,10 USD Készpénz felvét külföldön, ATM-ből ,40 EUR 5,50 USD Limit módosítási díj 11 0,44 EUR 0,54 USD Egyenleg lekérdezés Magyarországon 22 Ft 0,10 EUR 0,10 USD Speciális tranzakciók Készpénz felvét más bank fiókjaiban 0,5% EUR 2 USD Készpénz felvét külföldön, bankban Ft 6,50 EUR 8,70 USD Egyéb díjak Tranzakciós öszszeg terhelésekor Tranzakciós öszszeg terhelésekor Tranzakciós öszszeg terhelésekor Módosítást követő 1. munkanap Lekérdezést követő munkanap Tranzakciós öszszeg terhelésekor Tranzakciós öszszeg terhelésekor Sürgősségi kártyapótlás 218 EUR (24 órán belül) Sürgősségi készpénz felvét 164 EUR (maximum USD vehető fel) Illetékköteles fizetési művelet felára 5 A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 6 Kiegészítő szolgáltatások és díjai Utazási biztosítás Biztonsági bankkártya SMS szolgáltatás A bankkártya éves díja tartalmazza A bankkártya éves díja tartalmazza 16

17 1 Kártyakiadás esetén a Bank további biztosítékot is kérhet. 2 A bankkártyához kapcsolódó limitek csak érvényes biztonsági bankkártya SMS szolgáltatási szerződés megléte esetén, az ügyfelek kérésére az alábbiak szerint módosíthatók: Az alapbeállítás kétszereséig a limitemelés időkorlátozás nélkül igényelhető. o Ezt meghaladó emelés maximálisan 15 naptári napra vehető igénybe a jelen Kondíciós Listában meghatározott maximális limit erejéig, a határidő lejártát követően a limitre o vonatkozóan automatikusan az alapbeállítás lép érvénybe. A jelen Kondíciós Listában meghatározott maximális limit fölött a Bank engedélyezheti egyedi elbírálás alapján az Ügyfél által 1 munkanappal előre írásban benyújtott limitemelési kérelmét maximum 24 órás időtartamra. a standard limithez viszonyított csökkentés időkorlátozás nélkül vehető igénybe. Limitmódosítási lehetőségek: KDB Kontakton keresztül ( ; külföldről ) NetBankon keresztül Bankfiókban beadott írásbeli kérelemmel 3 Az alkalmazott árfolyam a Bankkártya üzletszabályzat VII. fejezet 2. bekezdésében került meghatározásra. 4 Más bank által üzemeltetett belföldi ATM-ből, forinttól eltérő devizanemben történő készpénzfelvétel esetén, a kondíciós listában a külföldi ATM-ből történő készpénzfelvételre vonatkozó díjtétel kerül felszámításra. 5 Az illetékköteles fizetési műveleteket jelen kondíciós lista 1. sz. melléklete tartalmazza. 6 A mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben vagy hatályon kívül helyezése esetén annak helyébe lépő jogszabályban meghatározott illeték mértéke. (ld. 2. sz. melléklet) Készpénz felvétel bankkártyával saját bankfiókban: A jelen kondíciós lista szerinti pénztári kifizetés díja HUF / tranzakció. 17

18 X. Kis- és Középvállalati számlacsomagok 1. Micro 4 számlacsomag Számlavezetési szolgáltatások Csomagdíj (Ft/hó) 464 Ft Minimális nyitó egyenleg - Havi számlakivonat papír alapon Számlacsomag váltás egyszeri díja Pénzforgalmi szolgáltatások Bankon kívüli, belföldi forintátutalás Papír alapon beadott megbízás és PC Banking 2 alkalmazása esetén KDB NetBank alkalmazása esetén 0,44 %, min. 444 Ft 0,44 %, min. 244 Ft Elektronikus szolgáltatások KDB NetBank KDB Kontakt Bankkártya szolgáltatások VISA Business kártya éves díja (opcionális) 4,444 Ft Látraszóló kamatok Forint folyószámla kamata 0,44 % p.a. (EBKM: 0,46 %) Egyéb díjak Illetékköteles fizetési művelet felára 3 A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 4 1 Áttérés másik számlacsomagra vagy standard vállalati bankszámlára 2 PC Banking: a PC Midi és PC Max elektronikus szolgáltatások összefoglaló neve 3 Az illetékköteles fizetési műveleteket jelen kondíciós lista 1. sz. melléklete tartalmazza. 4 A mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben vagy hatályon kívül helyezése esetén annak helyébe lépő jogszabályban meghatározott illeték mértéke. (ld. 2. sz. melléklet) A bankszámláról, amelyhez a Micro 4 vállalkozói számlacsomagot igényelték legalább három, a Számlatulajdonos által kezdeményezett átutalási megbízásnak - a Bankon belüli átvezetéseket kivéve és/vagy pénztári készpénzfelvételnek kell teljesülnie mindegyik teljes naptári hónapban. Amennyiben bármelyik teljes naptári hónapban a három előírt tranzakció nem teljesül, úgy az adott hónapra a Bank a számlacsomag havi díján felül számlavezetési díjat is felszámít, melynek összege megegyezik a II. fejezetben meghatározott mindenkori havi forint számlavezetési díjjal. A számlavezetési díj az előírt feltételnek meg nem felelő hónap utolsó ján kerül felszámításra. 18

19 2. Electronic 5 számlacsomag Számlavezetési szolgáltatások Csomagdíj (Ft/hó) Ft Minimális nyitó egyenleg - Havi számlakivonat papír alapon Számlacsomag váltás egyszeri díja Pénzforgalmi szolgáltatások Bankon kívüli, belföldi forintátutalás Papír alapon beadott megbízás PC Banking vagy KDB NetBank alkalmazása esetén 0,55 %, min. 555 Ft 0,05 %, min. 55 Ft max Ft Elektronikus szolgáltatások KDB NetBank PC Kontakt Midi 2 szerződéskötés díja PC Kontakt Midi havi díja Bankkártya SMS KDB Kontakt 5.00+ÁFA Bankkártya szolgáltatások VISA Business kártya éves díja 3 Látraszóló kamatok Forint folyószámla kamata 0,5 % p.a. (EBKM: 0,52 %) Egyéb díjak Illetékköteles fizetési művelet felára 4 A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 5 1 Áttérés másik számlacsomagra vagy standard vállalati bankszámlára 2 Opcionálisan igénybe vehető szolgáltatás 3 A csomaghoz 1 db bankkártya díjmentesen igényelhető 4 Az illetékköteles fizetési műveleteket jelen kondíciós lista 1. sz. melléklete tartalmazza. 5 A mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben vagy hatályon kívül helyezése esetén annak helyébe lépő jogszabályban meghatározott illeték mértéke. (ld. 2. sz. melléklet) Jelen fejezetben nem szereplő szolgáltatások kondícióit az I-IX., XI. fejezet tartalmazza. 19

20 XI. Számlavezetéshez kapcsolódó megbízásokra vonatkozó benyújtási és teljesítési határidők Érvényben:2012. augusztus 16-tól Teljesítés Megbízások Devizanem Átvételi határidő Terhelés napja Jóváírás napja 1 Készpénzes tranzakciók Készpénz befizetés Készpénz kifizetés Zsákos befizetés HUF, FCY HUF, FCY HUF, FCY pénztári nyitvatartás alatt pénztári nyitvatartás alatt pénztári nyitvatartás alatt Tárgynap Átvételt követően haladéktalanul Átvételt követően haladéktalanul 2 Éjszakai trezor HUF, FCY Átvételt követően haladéktalanul 2 Bankfiókban Azonos devizában T napos konverzióval T+2 napos konverzióval HUF, FCY HUF, FCY HUF, FCY -tól Betétlekötés/feltörés HUF, FCY Elektronikus úton 3 Azonos devizában Azonos devizában T napos konverzióval HUF FCY HUF, FCY Belső átvezetés pénztári nyitvatartás alatt pénztári nyitvatartás alatt pénztári nyitvatartás alatt Tárgynap Tárgynap Tárgynap Tárgynap Tárgynap Terhelés napján Terhelés napján Tárgynap 20:00 Tárgynap Tárgynap, átvételt követő 4 órán belül 20:00-24:00 Terhelés napján, átvételt követő 4 órán Tárgynapot követő belül 20:00 Tárgynap Tárgynap 20:00-24:00 Tárgynapot követő Terhelés napján on 8:30-15:00 Tárgynap Tárgynap Terhelés napján T+2 napos konverzióval HUF, FCY -24:00 Terhelés napján Tárgynapot követő 1. Terhelés napján T+1 napos konverzióval HUF, EUR -24:00 Terhelés napján Csoportos átutalás HUF 7:30-15:30 Tárgynap Tárgynap, átvételt követő 4 órán belül Betétlekötés/feltörés HUF, FCY 20:00 Tárgynap Tárgynap Zárolás / feloldás HUF, FCY 20:00 Tárgynap Tárgynap Bankfiókban Kimenő forint átutalások konverzió nélkül HUF pénztári nyitva tartás alatt Tárgynap 20

21 VIBER átutalási megbízás HUF 15:00 Tárgynap Tárgynap Értéknapos átutalási megbízás Értéknapos VIBER átutalási megbízás Postai kifizetési utalvány Elektronikus úton 3 VIBER átutalási megbízás Értéknapos átutalási megbízás Értéknapos VIBER átutalási megbízás HUF HUF pénztári nyitva tartás alatt pénztári nyitva tartás alatt Értéknap Értéknap HUF 9:00 Tárgynap HUF HUF 7:30-15:30 Tárgynap 15:30- on 8:30-15:00 Tárgynapot követő Tárgynap Értéknap Tárgynap, az átvételt követő 4 órán belül Terhelési napon, az átvételt követő 4 órán belül Tárgynap, az átvételt követő 4 órán belül HUF 24:00 Értéknap Terhelési nap HUF pénztári nyitva tartás alatt Értéknap Csoportos átutalás HUF 7:30-15:30 Tárgynap Postai kifizetési utalvány VIBER átutalási megbízás Értéknapos átutalási megbízás Értéknapos VIBER átutalási megbízás Bankfiókban nem-egt államba HUF 9:00 Tárgynap HUF HUF HUF HUF Bejövő forint átutalások Kimenő deviza átutalások konverzió nélkül EUR EUR SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza Tárgynapot követő banki munkanap -tól banki munkanap banki munkanap -tól banki munkanap banki munkanap -tól -tól Tárgynapot követő 4. banki munkanap Terhelési nap Tárgynap, az átvételt követő 4 órán belül A Bank számláján történt jóváírást követően haladéktalanul

22 nem nem nem nem Elektronikus úton 3 nem-egt államba nem nem SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza JPY Egyéb nem EGT-deviza JPY Egyéb nem EGT-deviza EUR EUR SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza JPY -tól Tárgynapot követő 4. -tól -tól Tárgynapot követő 4. -tól -tól -tól Tárgynapot követő 4. Tárgynapot követő -24:00-24:00-24:00 Tárgynapot követő :00-24:00 Tárgynapot követő :00-24:00 Tárgynapot követő

23 nem nem Bankfiókban nem nem nem Egyéb nem EGT-deviza JPY Egyéb nem EGT-deviza HUF/ EUR HUF/EUR Egyéb EGTdeviza/ SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza/ SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza /Egyéb EGTdeviza Egyéb EGTdeviza /Egyéb EGTdeviza EGT deviza/ JPY EGT deviza / Egyéb nem EGT deviza -24:00-24:00 Tárgynapot követő :00 Kimenő deviza átutalások konverzióval -tól Tárgynapot követő -tól -tól Tárgynapot követő 4. -tól Tárgynapot követő 4. -tól -tól -tól Tárgynapot követő 4. -tól nem EGT deviza/ JPY -tól Tárgynapot követő 4. 23

24 nem Elektronikus úton 3 nem nem nem nem nem EGT deviza/ Egyéb nem EGT deviza HUF/EUR HUF/EUR Egyéb EGTdeviza/SEK NOK, DKK Egyéb EGTdeviza/SEK, NOK, DKK Egyéb EGTdeviza /Egyéb EGTdeviza Egyéb EGTdeviza /Egyéb EGTdeviza EGT deviza/ JPY EGT deviza/ Egyéb nem EGT deviza EGT deviza/ JPY EGT deviza/ Nem EGT deviza -tól -24:00-24:00 Tárgynapot követő -24:00 Tárgynapot követő :00 Tárgynapot követő :00-24:00-24:00 Tárgynapot követő :00-24:00 Tárgynapot követő :00 Bejövő deviza átutalások konverzió nélkül EGT deviza Nem EGTdeviza A Bank nostro számláján történő jóváírást követően haladéktalanul a jóváírás értéknapjára könyvelve A Bank nostro számláján történő jóváírást követő on 24

25 EGT deviza / EGT deviza EGT deviza / Nem EGTdeviza Nem EGT deviza / Nem EGTdeviza Bejövő deviza átutalások konverzióval A Bank nostro számláján történő jóváírást követően haladéktalanul a jóváírás értéknapjára könyvelve, a jóváírás időpontjában érvényes azonnali árfolyamon A Bank nostro számláján történő jóváírást követően haladéktalanul a jóváírás értéknapjára könyvelve, a jóváírás időpontjában érvényes azonnali árfolyamon A Bank nostro számláján történő jóváírást követően haladéktalanul a jóváírás értéknapjára könyvelve, a jóváírás időpontjában érvényes azonnali árfolyamon 1 A kedvezményezett pénzforgalmi számlavezetőjének kötelezettsége, tájékoztató jelleggel. 2 Az átvétel napja megegyezik a feldolgozás napjával, mely maximum a zsák beadását követő Netbank, PC Midi/Max 1. Jelen Teljesítési Rend vonatkozásában: Átvételi határidő: Az a kezdő és záró időpont közötti időszak, mely alatt a Bank az adott fizetési megbízást az Üzletszabályzatban és a Kondíciós Listában meghatározott különböző ismérvektől így különösen a devizanemtől, a benyújtás módjától, illetve a fizetési módtól függően átveszi. EGT-állam: Az Európai unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, azaz: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia. EGT-államok pénznemei: EUR, BGN, CZK, DKK, EEK, ISK, PLN, LVL, CHF, LTL, HUF, GBP, NOK, RON, SEK Tárgynap: A megbízás átvételének napja Értéknap: Értéknapos megbízás esetén az a, melyen a megbízás indításra kerül. Amennyiben a megbízáson feltüntetett értéknap nem, a megbízás indítása a következő on történik FCY: Külföldi devizanem 2. A számla devizanemében történő deviza átutalási megbízás indítása egyedi elbírálás alapján a tárgynapot követő is lehet. 3. A Terhelés napja nemzetközi bankszünnap esetén módosulhat, ami érinti a nemzetközi átutalások és bankon belüli számlakonverziók teljesítési értéknapját. 4. Papír alapon benyújtott átutalási tranzakció visszavonása csak tárgynapon, kizárólag a megbízást befogadó fiókban pénztári órák alatt lehetséges, amennyiben a bank a megbízás rögzítését még nem kezdte el és az átutalásról igazolás nem került kiadásra. 5. Elektronikus úton, valamint a KDB Kontakt-on keresztül beadott megbízások visszavonása kizárólag KDB Kontakt-on keresztül lehetséges, amennyiben a bank a megbízás rögzítését még nem kezdte el, munkanapokon között. 6. A KDB Kontakton feletti tételek benyújtási határideje: óra. 7. NetBankon, valamint a KDB Kontakt-on keresztül benyújtott, átvételi határidőn belül átvett konverziót nem igénylő alábbi forintátutalások tárgynapon, az átvételtől számított 4 órán belül jóváírásra kerülnek a kedvezményezett számlavezető bankjánál: 25

26 egyszeri belföldi forint átutalás, értéknapos belföldi forint átutalás, rendszeres átutalási megbízás teljesítése, csoportos átutalási megbízás teljesítése. Pénztári nyitvatartás: Hétfő - Csütörtök: 8:30 16:30 Péntek: 8:30 15:30 26

27 1. számú melléklet - Illetékköteles fizetési műveletek A. Bankon belüli átutalások Forint átutalások Bankon belüli átvezetés - amennyiben a fizető fél és a kedvezményezett eltér Papír alapon beadott megbízás esetén KDB NetBank és PC Banking alkalmazása esetén Deviza átutalások Bankon belüli átvezetés - amennyiben a fizető fél és a kedvezményezett eltér Papír alapon beadott megbízás esetén KDB NetBank és PC Banking alkalmazása esetén Konverzió B. Bankon kívüli átutalások Forint átutalások Átutalás más banknál vezetett forint számlára Papír alapon beadott megbízás esetén KDB NetBank és PC Banking alkalmazása esetén VIBER átutalás Papír alapon beadott megbízás esetén KDB NetBank és PC Banking alkalmazása esetén Forint átutalás külföldre Papír alapon beadott megbízás esetén Deviza átutalások Átutalás más banknál vezetett számlára Papír alapon beadott megbízás esetén KDB NetBank és PC Banking alkalmazása esetén C. Postai feldolgozás Kifizetési utalvány papír alapú és KDB NetBankon keresztül beadott megbízás esetén D. Rendszeres átutalások Rendszeres átutalás teljesítése Papír alapon beadott megbízás esetén KDB NetBank és PC Banking alkalmazása esetén E. Egyéb megbízások Csoportos átutalás KDB bank által vezetett számlára PC Banking vagy KDB NetBank alkalmazása esetén Más bank által vezetett számlára PC Banking vagy KDB NetBank alkalmazása esetén Csoportos beszedési felhatalmazás Csoportos beszedési felhatalmazás alapján díjfizetések teljesítése (pl. közüzemi számlák fizetése) papír alapon és KDB NetBankon keresztül beadott megbízás esetén F. Pénzforgalmi végrehajtás és beszedés Hatósági átutalás / átutalási végzés alapján történő átutalás / felhatalmazó levélen alapuló beszedés / végrehajtási célú beszedés / váltóbeszedés teljesítése Kölcsönszerződésen alapuló beszedés (kölcsöntörlesztés) G. Készpénzszolgáltatások Forint Kifizetés Valuta Kifizetés H. Okmányos ügyletek Akkreditívek 27

28 Import Igénybevétel összegének kiegyenlítése Garanciák Garancia beváltás (lehívás) összegének átutalása I. Kártya tranzakciók Általános tranzakciók Vásárlás Készpénz felvétel saját ATM-ből Készpénz felvétel más belföldi bank ATM-jéből Készpénz felvétel külföldön, ATM-ből Speciális tranzakciók Készpénz felvétel más bank fiókjaiban vagy postahivatalban Készpénz felvétel külföldön, bankfiókban Sürgősségi kp-felvétel Az Ügyfél illetékköteles fizetési műveletek után felszámított felárat minden olyan fizetési művelet után köteles fizetni, amely a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény szerint illetékköteles. Az illetékköteles fizetési műveletek után felszámított felár alapja megegyezik a mindenkor hatályos pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvényben vagy hatályon kívül helyezése esetén az annak helyébe lépő jogszabályban meghatározott pénzügyi tranzakciós illeték alapjával. Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás esetén az illetékköteles fizetési műveletek után felszámított felár alapjának összegét az MNB által a teljesítés időpontjában érvényes hivatalos devizaárfolyamán kell forintra átszámítani. 2. számú melléklet Tájékoztató a pénzügyi tranzakciós illeték mértékéről* évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről 6. (1) A pénzügyi tranzakciós illeték alapja a) a b)-g) pontok szerinti kivétellel az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját a fizető fél saját vagy a kedvezményezett megbízása alapján megterheli, b) készpénzátutalás esetén az átutalási megbízásban szereplő pénzösszeg, c) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény útján kezdeményezett készpénzbefizetés esetén a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának átutalt összeg, d) kölcsöntörlesztés esetén az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató az ügyfél fizetési számláját megterheli, e) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén a kifizetett összeg, f) a pénzváltási tevékenység végzésre jogosult hitelintézet, valamint pénzváltás közvetítésére jogosult kiemelt közvetítő útján történő pénzváltási tevékenységnél az eladott fizetőeszköz összege, g) jutalék- és díjbevételek esetén az az összeg, amellyel a pénzforgalmi szolgáltató a fizető fél fizetési számláját megterheli, illetve amelyet a készpénz-helyettesítő fizetési eszközre tekintettel felszámít. (2) Külföldi pénznemre szóló fizetési megbízás, kölcsöntörlesztés és pénzváltási tevékenység esetén az (1) bekezdés szerinti összeget a teljesítési napon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. 7. (1) A pénzügyi tranzakciós illeték mértéke 28

29 a) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,2 százaléka, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint, [ ] c) a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3 százaléka a fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén, de fizetési műveletenként legfeljebb 6 ezer forint [ ] (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a csoportos átutalás egyes átutalási megbízásai és a csoportos beszedési megbízás egyes beszedési megbízásai önálló fizetési műveletnek minősülnek. * A pénzügyi tranzakciós illeték mértékének változása esetén a Bank a változásról legkésőbb a vonatkozó jogszabálymódosítás hatálybalépését megelőző on, jelen tájékoztató bankfiókjaiban történő kifüggesztésével, valamint a Bank internetes honlapján történő közzétételével értesíti az Ügyfeleket. 29

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15.

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től Pénzforgalmi forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számlanyitás díja (kivéve az elkülönített betét) 1.500 Számlavezetési díj /Zárlati költség/ (havi) Internetbank

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től I. Általános feltételek A jelen Kondíciós lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2013. SZEPTEMBER 11-ÉTŐL INTERNET:

Részletesebben

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18.

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 1. Számlavezetés 3 2. Készpénz be- és kifizetések 3

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2009. OKTÓBER 21-TŐL INTERNET:

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig I. bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI... 2 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása,

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása, Nem forgalmazható de állományban lévő fizetési számla kondíciói Lakossági fizetési számla Érvényes: 2015. november 1-től Megnevezés (Standard díjtételek) Jutalék mértéke Induló betét minimális összege

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI...

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

I.2. Vállalati bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Közzétéve: 2015. november 2. I. Bankszámlavezetés 1. Havi bankszámlavezetési díj Papíralapú bankszámlavezetés esetén 1 7 150 Ft/bankszámla Elektronikus bankszámlavezetés esetén 1 3 150 Ft/bankszámla Zárolások

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal 1. oldal Számlavezetés, információ Számlavezetés Szolgáltatás Díjszabás Ár HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2013. július 1. Lakossági devizaszámla vezetés Papír alapon Megnevezés indított megbízások Számlavezetés Számlanyitási díj: díjmentes Számlanyitáskor

Részletesebben

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

Erste Silver Bankszámlák kondíciói TeleBank: 06 40 222222 Email: erste@erstebank.hu Erste Silver Bankszámlák kondíciói Közzététel: 2016. február 18. napján Hatályos: 2016. február 19től Erste Silver Bankszámlát külföldi vagy belföldi illetőségű

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24-től. A módosítás okai:

Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24-től. A módosítás okai: Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24től A módosítás okai: 1. A 2016. május 24.től megkötött széfbérleti szerződésekre a mindenkori hatályos Széfszolgáltatási hirdetmény feltételei

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre HIRDETMÉNY A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre Hatálybalépés napja: 2016. február 13. A közzététel

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%)

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%) HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2013. február 22-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban)

HIRDETMÉNY. hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban) HIRDETMÉNY hatályos 2012. július 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig MBI bankszámla kondíciói (Ft-ban) Bankszámla devizaneme MBI bankszámla kondíciói Kamat/Hozam Magánszámla: Éves kamat 1-500.000,-

Részletesebben

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL

HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL HIRDETMÉNY A BANKSZÁMLAVEZETÉS DÍJAIRÓL, KÖLTSÉGEIRŐL lakosság, vállalkozó, önkormányzat és egyéb szervezet részére Kihirdetve: 2013.08.16 Érvényes: 2013.10.15. (egységes szerkezetben) Bizonyos termékek

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.14. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

Érvényes 2013. szeptember 16-tól

Érvényes 2013. szeptember 16-tól 15/2013. Érvényes 2013. szeptember 16-tól LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2013.szeptember 16-tól Forgalmi jutalék - Küls köri papíros alapú megbízás 0,42%, min. 299 Ft, max. 12.000

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetmény módosítását az alábbi változások indokolják: 2016. február 1-től értékesített Felfedező utasbiztosítás csomagok díjai módosulnak, a lábjegyzetek racionalizálásra, valamint a visszamenőleges

Részletesebben

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL

FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL FRIEDRICH WILHELM RAIFFEISEN KONDÍCIÓS LISTA KIEMELT MAGÁNÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09-TŐL Tartalomjegyzék I. Általános feltételek... 3 II. Bankszámlavezetés, kamatok, átutalás... 5 Bankszámlavezetés

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés új EBKM

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A 3 A Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával rendelkező

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2015. február 01. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATI PÉNZFORGALMI KONDÍCIÓS LISTA Új Vállalati Ügyfelek részére ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054 BIC (SWIFT) kód: GIBAHUHB Közzététel:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2014. évi defláció - a fogyasztó árakban bekövetkező csökkenés - indokolja, mely mértékével a díjak csökkentésre

Részletesebben

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 40/2016. sz. HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.06.01 Jelen Hirdetmény a 2016.05.31.

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről és egyéb, nem bankszámlához

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. december 10-től LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS Az Lakossági forint számlavezetés, számlacsomagok alább részletezett jutalékai,

Részletesebben

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2013. január 1-jétıl Közzétéve: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/9 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/9 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kamat kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 20-tól visszavonásig 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 8 3. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások

Kondíciós lista magánszemélyek részére I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások I. Standard bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások Az MKB Bank Zrt. az MNB H-FH-I-B-55/2014. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, tehát korábban meghirdetett kondícióival

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2015. április 2-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.07. Jelen Hirdetmény a 2016.04.07. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek... 5 1.1.Fizetési számla látra szóló... 5 1.2.Lekötött betét...

Részletesebben

Lakossági forint számlacsomagok

Lakossági forint számlacsomagok FIÓKJAINK Telefon Nyitva tartás 1055 Budapest, Balassi B. u. 9-11. 1085 Budapest, József krt. 72. (06 1) 428-8808 (06 1) 428-8821 H - Cs: 8-17h P: 8-16h 1062 Budapest, Andrássy út 98. (06 1) 428-8800 H,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák 1.1. Adminisztrációs

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. június 01. Jelen Hirdetmény a 2016. június 01. napjától visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A. Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan

K O N D Í C I Ó S L I S T A. Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan Látraszóló kamat FORINT SZÁMLÁK CIB Classic Magánszámla CIB Online Számlacsomag Éves kamat: 0,10% EBKM: 0,10% Kényszerhitel kamata 27,99 % Kamat jóváírása forintszámlán Kényszerhitel kamat terhelése Számlanyitási

Részletesebben

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek HIRDETMÉNY Egyesületek, alapítványok, pártok, illetve egyéb szervezetek részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2016. június 1. napján Hatályos:

Részletesebben

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra.

A kamatfelár-kedvezmény minden esetben a meghirdetett kamatfelár felső értékéből kerül levonásra. Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte 1997. november 27. TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21.

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 9-től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK ESETÉN

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére Hatályos: 2016. május 5-től AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK A CIB Mobilbank Kártyafigyelő szolgáltatás összes értesítő SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben