Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet"

Átírás

1 Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg Adószám: Telefon: 37/ Telefax: 37/ honlap : 4/2015. számú igazgatósági PÉNZFORGALMI - ÉS BETÉT ÜZLETÁG Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Hatályos: hó 21. napjától Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet - 4/2015. ( ) számú igazgatósági szabályzat Hatályos: hó 21.napjától

2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 4 II. BANKSZÁMLA (FIZETÉSI SZÁMLA) VEZETÉS... 5 II/1. A bankszámlavezetés általános rendelkezései... 5 II/2. Ügyfélazonosítás... 6 II/3. Bankszámlanyitás speciális feltételei a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek számára... 6 II/4. Bankszámlanyitás speciális feltételei az önkormányzati Ügyfelek esetében... 7 II/5. A bankszámlanyitás speciális feltételei a lakossági Ügyfelek vonatkozásában... 7 III. A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS... 8 III/1. Általános rendelkezések... 8 III/2. Bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek vonatkozásában... 9 III/3. A bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei önkormányzati Ügyfelek esetében... 9 III/4. A bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei lakossági Ügyfelek esetében Társtulajdonos Meghatalmazás Öröklés IV. FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK IV/1. A fizetési megbízások átvétele, jóváhagyása IV/2. A fizetési megbízások visszautasítása IV/3. A fizetési megbízások teljesítése, részteljesítése, sorbaállítása IV/4. Fedezetigazolás V. FIZETÉSI MÓDOK V/1. Átutalások V/2. Beszedések Felhatalmazó levélen alapuló beszedés Csoportos beszedés Váltóbeszedés V/3. A fizető fél által, a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés V/4. Készpénzbefizetés bankszámlára V/5. Készpénzkifizetés bankszámláról V/6. Készpénzkifizetés postai úton kifizetési utalvánnyal V/7. Deviza megbízások teljesítése forint számlán Deviza jóváírások a forintban nyilvántartott bankszámlán Devizaterhelések a forintban nyilvántartott bankszámlán VI. TÁJÉKOZTATÁS VII. BANKSZÁMLASZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, FELMONDÁSA VII/1. Bankszámlaszerződés módosítása VII/2. Bankszámlaszerződés felmondása VII/3. A bankszámlaszerződés felmondás, illetve megszüntetés speciális feltételei lakossági Ügyfelek esetében VIII. KAMATOK, JUTALÉKOK, DÍJAK, KÖLTSÉGEK, ÁRFOLYAMOK VIII/1. Kamatok VIII/2. Kamatadó VIII/3. Költségek, díjak, jutalékok IX. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK IX/1. A Takarékszövetkezet felelőssége IX/2. Visszatérítési kötelezettség

3 X. EGYÉB KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLATATÁSOK X/1. Home-banking szolgáltatás X/2. Távbeszélő útján történő számla feletti rendelkezés X/3. E-Banking Szolgáltatás (már nem igényelhető) X/4. Szolgáltatás X/5. Bankkártya forgalmazás XI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK XII. BETÉTELHELYEZÉS (forintban) XII./1. Bankszámláról lekötött betét A Betét kamata Időpontok A kamat megfizetése A Betét automatikus megszűnése a bankszámla megszűnése esetén XII/2. Takarékbetétek elhelyezése XII/3. EBKM XII/4. Betétbiztosítás MELLÉKLETTEK: Általános szerződési feltételek S1. sz. melléklete Kamatozó takarékbetétkönyv S2. sz. melléklete Takaréklevél betét S3. sz. melléklete Gyámhatósági takarékbetétkönyv S4. sz. melléklete Kamatjegy S5. sz. melléklete Takarékszelvény S6. sz. melléklete Matrac betétjegy S7. sz. melléklete Takarék számlabetét S8. sz. melléklete Hitelfedezeti célbetét S9. sz. melléklete Lakáscélú betétek S10. sz. melléklete START betétszámla S11. sz. melléklete Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét S12. sz. melléklete szolgáltatás 3

4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet, székhely: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. cégjegyzékszám: tevékenységi engedély: 764/1997/sz.ÁPTF (továbbiakban: Takarékszövetkezet), jelen Üzletszabályzat, a szolgáltatásokra vonatkozó Hirdetmények, valamint a vonatkozó szerződés alkalmazásával nyit- és vezet devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek, gazdálkodó szervezetek és önkormányzatok részére fizetési számlát (bankszámlát) és betét-számlát, valamint nyújtja az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat. 2. Amennyiben valamely szolgáltatással kapcsolatos kérdést a vonatkozó szerződés, jelen Üzletszabályzat, a Takarékszövetkezet hatályos Általános Üzletszabályzata nem szabályoz, arra a hatályos jogszabályi előírások, így különösen: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (továbbiakban: Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (továbbiakban: Rendelet), a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CCXXXVII. törvény (továbbiakban: Hpt.), a Polgári Törvénykönyvnek a bankszámlaszerződésre és a megbízásra vonatkozó szabályai (továbbiakban: Ptk.), a valamint a pénzforgalmat érintő további hatályos jogszabályok, és a bankszámlaszerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. 3. A vonatkozó szerződés, a Hirdetmény, az Általános Üzletszabályzat és a jelen Üzletszabályzat rendelkezései együttesen adják a Takarékszövetkezet és az Ügyfele között létrejött pénzforgalmi megállapodás tartalmát, vagyis - a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. tv. (a továbbiakban: Pft.) alapján az ún. keretszerződés rendelkezéseit. 4. A vonatkozó szerződés aláírása előtt a Takarékszövetkezet biztosítja Ügyfelei részére, hogy a keretszerződés tartalmát kellő időben megismerjék. Ennek érdekében valamennyi fiókjában az Ügyfelei számára elérhető módon kifüggeszti, valamint a Takarékszövetkezet honlapján is elérhetővé teszi a jelen Üzletszabályzatát, mindkét speciális üzletszabályzatát és hatályos Hirdetményét. A vonatkozó szerződés aláírása előtt a Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére - papíron vagy tartós adathordozón - díjtalanul át is adja Ügyfele részére a jelen Üzletszabályzatát, a vonatkozó szerződésnek megfelelő speciális üzletszabályzatát és hatályos Hirdetményét. Az Üzletszabályzat értelmében tartós adathordozónak minősül az Internet, szűkebb értelemben a Takarékszövetkezet honlapján elérhető tartalom. 5. A vonatkozó szerződés megkötésekor a Takarékszövetkezet - az Ügyfél nyilatkozata alapján - megvizsgálja, hogy az adott Ügyfél mikrovállalkozásnak minősül-e. A november 01-ét megelőzően kötött szerződések esetében a Takarékszövetkezet külön nyilatkozatra hívja fel minden érintett Ügyfelét. 6. Az Üzletszabályzat, Hirdetmények nyilvánosságára, közzétételére és módosítására az Általános Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. 7. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel végzett szolgáltatásokra vonatkozó rendelkezéseket, a bankkártyákra vonatkozó Üzletszabályzat/ Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények és szerződések tartalmazzák. 8. A szerződés fennállása alatt a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos kérésére, köteles a szerződési feltételeket (Pft. 10 szerinti adatokat) papíron, vagy tartós adathordozón rendelkezésre bocsátani. 9. A jelen Üzletszabályzat alkalmazása tekintetében: Papír alapú fizetési megbízás: Az Ügyfél által személyesen, postai úton, vagy - a Pénzforgalmi Keretszerződés vonatkozó részének elfogadása alapján - telefaxon keresztül benyújtott fizetési megbízás. Elektonikus úton benyújtott fizetési megbízás: Az ügyfél által elektronikus úton, elektronikus aláírással a vonatkozó Szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett (Electra Home Banking / Internet Banking) ügyfélprogramon keresztül - benyújtott fizetési megbízás. Fizetési forgalom: Az Ügyfél által forint, vagy deviza pénznemben, belföldi, vagy külföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett fizetési megbízásának teljesítése. Belföldi forint fizetési forgalom: A belföldi forint fizetési forgalom szolgáltatást a Számlavezető hely az InterGiro1 (BKR IG1), InterGiro2 (IG2) és VIBER fizetési és elszámolási rendszerek igénybevételével biztosítja. Belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom: A belföldi és külföldi deviza fizetési forgalom szolgáltatást a Bank a SWIFT fizetési rendszer igénybevételével biztosítja. InterGiro1 fizetési forgalom: Az InterGiro1 (BKR IG1) fizetési rendszer keretében a tárgynapra átvett fizetési megbízások feldolgozása tárgynapon megtörténik, az éjszakai elszámoláshoz kapcsolódó tevékenységek eredményeként a megbízás teljesítésére az azt követő munkanapon elszámolási napon kerül sor. 4

5 A Számlavezető hely az InterGiro1 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, a pénznemek közötti átváltást igénylő, valamint a papír alapon benyújtott egyszerű átutalást, a hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint a meghatározott beszedési megbízások benyújtását és teljesítését. InterGiro2 fizetési forgalom: Az InterGiro2 (IG2) fizetési rendszer keretében a tárgynapra átvett fizetési megbízások feldolgozása és teljesítése tárgynapon, napközbeni többszöri elszámolás - 5 elszámolási ciklus keretében történik meg szeptember 7-től az InterGiro2 elszámolási ciklusok száma napi 5-ről 10-re emelkedik. A Takarékszövetkezet az InterGiro2 fizetési rendszer igénybevételével teljesíti az Ügyfél által forint pénznemben, különböző pénznemek közötti átváltást nem igénylő, belföldi pénzforgalmi szolgáltató által kezelt fizetési számlára címzett, elektronikus úton benyújtott egyszerű átutalásokat, csoportos átutalásokat, a benyújtás módjától függetlenül a rendszeres átutalásokat, valamint a Takarékszövetkezet döntése szerint az ügyfél külön megbízása alapján a papír alapú egyszeri átutalásokat. VIBER átutalás: A Takarékszövetkezet a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer a továbbiakban: VIBER alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul - rövid határidő mellett - teljesíti a belföldi bankközi átutalásokat a részére személyesen átadott vagy telefaxon a címére megküldött átutalási megbízások alapján. II. BANKSZÁMLA (FIZETÉSI SZÁMLA) VEZETÉS 1. A fizetési számla a fizetési műveletek teljesítésére szolgáló, a Takarékszövetkezet egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is. 2. A Takarékszövetkezet és Ügyfele között november 1-ét megelőzően megkötött szerződések hatályban maradnak, azzal a kitétellel, hogy (az új jogszabályi módosítások rendelkezéseinek beépítésével) a módosított szerződési feltételek (Üzletszabályzatok, Hirdetmények) rendelkezései, e szerződések tekintetében is kötelező érvényűek. 3. A bankszámla szerződés aláírásával a Takarékszövetkezet és Ügyfél továbbiakban együtt Felek - egymással üzleti kapcsolatba lépnek, amelynek keretében a Takarékszövetkezet az Ügyfél írásbeli kérelme (igénylőlap/megbízás/kiegészítő szerződés) alapján az alábbi pénzügyi szolgáltatásokat és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja: bankszámla nyitása és vezetése betétlekötések elfogadása bankkártya szolgáltatás készpénzfelvételi utalvány használata telefaxon adott megbízások teljesítése elektronikus szolgáltatások: o o IVR-SMS szolgáltatás o Home-banking 4. A Takarékszövetkezet fenntartja a jogot a szolgáltatások körének bővítésére. II/1. A bankszámlavezetés általános rendelkezései 1. A Takarékszövetkezet devizabelföldi vagy devizakülföldi Ügyfél kérelmére a forint és/vagy deviza pénzeszközök nyilvántartása és kezelése, a forintban és/vagy devizában végzett fizetési forgalmának lebonyolítása céljából a mindenkor hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve az Ügyféllel kötött keretszerződés szerint fizetési számlát vagy pénzforgalmi számlát (bankszámla) nyit és vezet. 2. A megnyitásra kerülő bankszámla, a Számlatulajdonos nevét és a pénzforgalmi jogszabályok szerint kialakított számlaszámot visel. 3. A bankszámlaszerződés a Takarékszövetkezet és az Ügyfél között határozatlan időtartamra jön létre. 4. A keretszerződés alapján a Takarékszövetkezet kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződésben meghatározott bankszámlán nyilvántartja az Ügyfél rendelkezésére álló pénzeszközöket és teljesíti az azok terhére érkező szabályszerű fizetési megbízásokat, valamint jóváírja az Ügyfél javára érkező pénzeszközöket; a terhelésekről és a jóváírásokról, valamint a számla egyenlegéről az Ügyfelet bankszámlakivonattal értesíti. 5. A bankszámlán elhelyezett pénzösszegek a Hpt.-ben foglaltak szerint biztosítottak, melynek részletes szabályait a XII/4. fejezet tartalmazza. 5

6 6. A Takarékszövetkezet az Ügyfél számára vezetett bankszámlákat a meghatározott célra lekötött, illetve elkülönítetten kezelt, az ügyfél szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök kivételével a hatósági átutalási megbízások és átutalási végzések, valamint biztosítási intézkedések teljesítése, illetve a Takarékszövetkezet követelésének érvényesítése esetében egységes bankszámlának tekinti, kivéve, ha külön megkötött szerződés eltérően rendelkezik. 7. A bankszámla egyenlege a vonatkozó Hirdetményben a devizaszámla vezetésre kijelölt devizanemek bármelyikére átváltható. 8. Takarékszövetkezet deviza-, valutaszolgáltatásokat a devizabelföldi és devizakülföldi Ügyfelek részére egyaránt végez. 9. A Takarékszövetkezet Ügyfelei részére a deviza és valuta forgalom lebonyolítására a hatályos Hirdetményben számlavezetésre kijelölt devizanemekben- és kirendeltségekben vezet bankszámlát, illetve végez forint, deviza és valuta forgalmazást. II/2. Ügyfélazonosítás 1. A bankszámla megnyitásakor az Ügyfél átvilágítására, illetve a bankszámlaszerződés fennállása alatt az Ügyfél azonosítására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban: Pmt.) rendelkezései, valamint a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának IV. fejezete irányadó. 2. Az Ügyfél és a Takarékszövetkezet között létrejött szerződéses kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban bekövetkezett változásról az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül a Takarékszövetkezetet értesíteni. Az értesítési kötelezettség elmulasztásából eredő károkat a Számlatulajdonos viseli. 3. A Takarékszövetkezet jogosult a szerződésben foglalt szolgáltatás, valamint a vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében, a Számlatulajdonos, illetve képviselője, valamint a bankszámla felett rendelkezni jogosult természetes személyek személyi adataira vonatkozó dokumentumokat és nyilatkozatokat bekérni. A személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Takarékszövetkezet Általános Üzletszabályzatának XIII. fejezete tartalmazza. 4. A Takarékszövetkezet jogosult a Számlatulajdonos rendelkezésének teljesítését megtagadni, ha az ügyfél személyazonosságát nem sikerül kétséget kizáróan megállapítani, illetve ha az ügyfél megtagadja azonosító okmányainak bemutatását. II/3. Bankszámlanyitás speciális feltételei a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek számára 1. A Takarékszövetkezet pénzforgalmi számlát a pénzforgalomra, valamint a bankszámlavezetésre vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek figyelembevételével, az Ügyfél tevékenységének létesítését (alapítását vagy működésének engedélyezését) meghatározó okirat és amennyiben az Ügyfél nyilvántartásba vételre kötelezett nyilvántartásba vételét, vagy annak kezdeményezését igazoló papír alapú okmányok, illetve minősített elektronikus aláírással ellátott e-dokumentumok alapján nyitja meg. 2. A szerződést a Takarékszövetkezet azon személlyel (személyekkel) köti meg, aki(k) az alapító okirat, illetve az Ügyfél nyilvántartásba-vételéről szóló határozat szerint jogosult(ak) az Ügyfél képviseletére, s bejelentheti(k) a bankszámlák felett rendelkező személyeket is. 3. A devizabelföldi és a rezidens devizakülföldi jogi személynél a pénzforgalmi bankszámla megnyitásának előfeltétele, hogy a létrejöttéhez szükséges cégbírósági vagy egyéb, nyilvántartásba (a továbbiakban: nyilvántartás) már bejegyzett jogi személy a nyilvántartást vezető szervezettől származó, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja amennyiben ilyen készült hogy a nyilvántartásban szerepel. Ezen túlmenően, adószámát és statisztikai számjelét közölje, továbbá a cégbejegyzésre kötelezett Ügyfél a közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, vagy a társasági szerződést készítő és ellenjegyző ügyvéd által hitelesített (ellenjegyzett) aláírásmintáját átadja, illetve rendelkezésre bocsássa. 4. A cégbírósági nyilvántartásba még be nem jegyzett jogi személynek a bankszámla megnyitásához be kell nyújtania a cégbíróságon kapott tanúsítványt, továbbá amennyiben ilyen készült szükséges a közjegyzői aláírási címpéldány vagy a társasági szerződést készítő (szerkesztő) ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta is. 5. Az elektronikus cégeljárásra vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelve július 1-jétől az Ügyfél vagy a megbízása alapján eljáró jogi képviselő a Takarékszövetkezet alábbi központi címre kell - a Cégbíróság részére elküldött e-aktát, továbbá a Cégbíróság bejegyző, vagy változást bejegyző határozatát - megküldeni: címre. 6. Amennyiben az Ügyfél nyilvántartásba-vételének kezdeményezéséhez szükség van a törzstőke, illetve alaptőke, vagy alapítói vagyon meglétének és számlán való elhelyezésének dokumentálására, a Takarékszövetkezet megnyitja a pénzforgalmi/betéti számlát. Ezen közjegyzői okiratba foglalt, vagy ügyvéd, illetve az alapító jogtanácsosa által ellenjegyzett társasági szerződésnek (alapító okiratnak, alapszabálynak) megfelelően elhelyezhető, a korlátolt felelősségű társaságok (kft.), az egyéni cégek, valamint a részvénytársaságok (Zrt. és Nyrt.) törzstőkéje, illetve alaptőkéje, alapítványok esetén azok alapítói vagyona. 6

7 A cégbírósági bejegyzésre kötelezett Ügyfél bankszámlanyitásához a közjegyzői aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített (ellenjegyzett) aláírás minta is szükséges. 7. A bankszámlán elhelyezett összegről a Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére díjfizetés ellenében igazolást ad ki. 8. A megnyitott pénzforgalmi/betéti számla terhére, fizetésre irányuló megbízást és a javára jóváírást az alapítói vagyon kivételével a Takarékszövetkezet mindaddig nem teljesít, amíg az Ügyfél nem igazolta a cégbírósági bejegyzés kezdeményezését, az egyéni cégek esetén a bejegyzés megtörténtét, valamint nem közölte adószámát és KSH számát. 9. Amennyiben a kft-k és a részvénytársaságok, a megfelelő társasági szerződésre tekintettel a pénzbetéteiket befizetés(ek) teljesítésével, illetve átutalással kiegészítik, vagy felemelik, akkor erre a megbízásban külön hivatkozni kell. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére a jóváírt összegről díjfizetés ellenében a cégbíróság részére szólóan igazolást ad ki. Az Ügyfél ez esetben is, csak a cégbírósági átvétel dokumentálását követően rendelkezhet szabadon a befizetett vagy átutalt összeg felett. 10. Amennyiben a Takarékszövetkezetnek tudomására jut az Ügyfél bejegyzési kérelmének a cégbíróság általi elutasítása és az Ügyfél felhívásra nem igazolja, hogy az elutasítás ellen jogorvoslattal élt, a Takarékszövetkezet jogosult a bankszámlaszerződés azonnali hatályú felmondására. A Takarékszövetkezet azonnali hatállyal megszünteti a bankszámlát akkor is, ha az Ügyfél, a számlanyitást követő 90 napon belül 30 napnál nem régebbi okirattal nem igazolja, hogy vállalkozása bejegyezésre került, a nyilvántartásban szerepel. 11. A nem cégbírósági, hanem egyéb nyilvántartásba vételre kötelezett jogi személy Ügyfél részére, a Takarékszövetkezet általában, csak a nyilvántartásba vételt dokumentáló, 30 napnál nem régebbi okirat bemutatása, az adószám és a statisztikai számjel rendelkezésre állása után nyit bankszámlát. Amennyiben a bankszámla megnyitására valamilyen indokból előbb sor kerül (pl. alapítói vagyon elhelyezése), úgy a bankszámlán a Takarékszövetkezet kizárólag a nyilvántartásba vétel megtörténtének igazolását követően végez pénzforgalmat. 12. A Takarékszövetkezet általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személy, illetve az egyéni vállalkozó számára a bankszámlát akkor nyitja meg, ha az Ügyfél az Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál történt nyilvántartásba vételéről szóló okirat másolati példányát átadta; egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói, illetőleg a tevékenység végzéséhez szükséges más igazolvány másolatát csatolta, amennyiben a tevékenységből eredően ilyennel az Ügyfélnek rendelkeznie kell január 1-től az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele a vállalkozói igazolvány megléte. Ebben az esetben az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésének, illetve nyilvántartásba vételének igazolására az ügyben eljáró hatóság által kiállított hiteles igazolás is elfogadható a számla nyitása és módosítása során, továbbá a Takarékszövetkezet kijelölt munkatársai által is lekérdezhető a közhiteles nyilvántartásából. 13. Az előzőekben nem említett valamennyi olyan Ügyfélnek, amelynek a tevékenységével összefüggésben az adóhatóság részére adót kell fizetnie, a pénzforgalmi számla megnyitásakor be kell jelentenie az NAV általi nyilvántartásba vételt igazoló adószámot. 14. Az Ügyfél kérésére a Takarékszövetkezet a pénzforgalmi bankszámla mellett külön célra szolgáló elkülönített számlá(ka)t is nyit (pl. az Ügyfél bizonyos egységének vagy tevékenységének pénzforgalma megfigyelésére, fedezet biztosításra, ügyvédi, közjegyzői letétek kezelésére, jogszabályban előírt vagyoni biztosíték elhelyezésére, stb.). II/4. Bankszámlanyitás speciális feltételei az önkormányzati Ügyfelek esetében 1. Az önkormányzati Ügyfelek számára vezethető számlák köre alapvetően a vonatkozó jogszabályban meghatározott célú és elnevezésű lehet. 2. A Takarékszövetkezet a bankszámla megnyitásához szükséges dokumentumok (pl.: az önkormányzat képviselőtestületének határozata, önkormányzat levele, a Magyar Államkincstár által kiadott határozat a törzskönyvi nyilvántartásról) papír alapú eredeti példányait minden esetben - bemutatás céljából - kéri, melyek másolatai szolgálnak kirendeltségi példánynak. 3. A Takarékszövetkezet a pénzforgalmi számla mellett külön célra szolgáló fizetési számlát/számlákat és elkülönített számlát/számlákat is nyit (ún. alszámla), amelyek a pénzforgalmi számlához kapcsolódnak, és általában jogszabályban meghatározott bevételek és kiadások elkülönített elszámolására szolgálnak. 4. A bankszámlaszerződést a Takarékszövetkezet azon személlyel/személyekkel köti meg, aki/akik az Ügyfél nyilvántartásba vételéről szóló határozat, illetve az alapító okirat szerint jogosult/jogosultak az Ügyfél képviseletére, és bejelentheti/bejelenthetik a számlák feletti rendelkező személyeket is. II/5. A bankszámlanyitás speciális feltételei a lakossági Ügyfelek vonatkozásában 1. A bankszámlaszerződés megkötésének, módosításának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személyazonosságát igazolja és a számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja, 7

8 a Takarékszövetkezet mindenkor hatályos Üzletszabályzatában és a Hirdetményben foglalt szerződési feltételeket az egyedi szerződés aláírásával maradéktalanul elfogadja, illetve 2. Devizabelföldiséget a évi XCIII. tv. értelmében kizárólag személyi igazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, bevándorolt vagy letelepedett személyek esetében a személyazonosítóról kiadott hatósági igazolvánnyal igazolja. 3. A Takarékszövetkezet fizetési számlát kis- és nagykorú természetes személynek egyaránt nyithat. Nagykorúnak minősül az a személy is, aki 18 év alatti, azonban már házasságot kötött. Kiskorúak részére az alábbi módon vezethető fizetési számla: a 14. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint cselekvőképtelen természetes személy) nevében a törvényes képviselője nyithatja meg a fizetési számlát, a szerződést ő írhatja alá, és csak ő rendelkezhet érvényesen a számla felett a kiskorú nevében, a 14. életévet betöltött, de 18. életévét be nem töltött kiskorú (a Ptk. szerint korlátozottan cselekvőképes személy) jognyilatkozatot tehet, tehát saját nevében nyithat fizetési számlát, a szerződést aláírhatja, de a szerződés csak a törvényes képviselője hozzájárulásával vagy utólagos jóváhagyásával válik érvényessé. A 14. életévét be nem töltött természetes személy azonosításához szükséges a személyi azonosítást igazoló hatósági igazolvány és lakcímkártya vagy útlevél és lakcímkártya, vagy külföldi állampolgár estén útlevél, vagy személyi azonosító igazolvány, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy tartózkodási jogot igazoló okmány. III. A BANKSZÁMLA FELETTI RENDELKEZÉS III/1. Általános rendelkezések 1. A Takarékszövetkezet nem ellenőrzi, hogy a fizetési számla feletti rendelkezésre bejelentett személy, az egyéb jogszabályokban előírt feltételeknek megfelel-e. 2. Az aláírás-bejelentést a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévőnek tekinti, amíg az Ügyfél az aláírási jogban beállott változást írásban be nem jelenti, illetve amíg a Számlatulajdonos időközben beállott haláláról, hitelt érdemlően tudomást nem szerez. 3. Az Ügyfél, illetve annak a mindenkori képviselője, az Ügyfél által az erre feljogosított rendelkezésre jogosult(ak), az Ügyfél megbízottja, vagy meghatalmazottja a bankszámla(ái) felett, a mindenkori hatályos pénzforgalmi szabályok figyelembevételével szabadon rendelkezhet, rendelkezése nélkül, vagy rendelkezése ellenére a Takarékszövetkezet, csak a jogszabályban, vagy a jelen Üzletszabályzatban meghatározott esetekben terhelheti meg a fizetési számlát. 4. A vállalkozói és az önkormányzati üzletágba tartozó Ügyfél a számlanyitás alkalmával az e célra rendszeresített nyomtatványokon a bankszámla felett papíralapon rendelkezni jogosult személy(ek) nevét, azonosító adatait, aláírási jogosultságát, valamint aláírás mintáját bejelenteni tartozik. A bankszámlá(k)ra vonatkozó aláírás bejelentéskor az Ügyfél szabadon (az alapítására, működésére vonatkozó jogszabályokra és belső szabályokra figyelemmel) határozhatja meg, a bankszámla feletti rendelkezés módját. A bejelentés során meghatározható, hogy ki kivel jogosult együtt aláírni, valamint a megbízásokon alkalmazásra kerülő bélyegző(k) lenyomata, de más különösen összeghatárhoz kötött korlátozás nem tehető. 5. A Takarékszövetkezet az Ügyfél bármelyik nála vezetett, nem meghatározott célra elkülönítetten kezelt bankszámlája tekintetében és terhére beleértve a számlabetétként elhelyezett összeget, annak lejártakor jogosult bármilyen jogcímen keletkezett hitelintézeti (pénzügyi és befektetési szolgáltatásból, valamint kiegészítő szolgáltatásból eredő) követelését beszámítani. 6. Az Ügyfélnek a bankszámlája feletti rendelkezésre adott meghatalmazást a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon előírt írásos értesítésben kell közölni a Takarékszövetkezettel. Az értesítésből ki kell tűnnie a meghatalmazás tartalmának és érvényességi idejének. 7. A felszámolás és csődeljárás alá került Ügyfelek bankszámla feletti rendelkezésére a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvényben foglalt hatályos szabályok az irányadók. A végelszámolás alá került Ügyfelek vonatkozásában a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról, és a végelszámolásról szóló évi V. törvény rendelkezéseit alkalmazza a Takarékszövetkezet. 8. A Takarékszövetkezet jogosult Ügyfelei bankszámlaszerződéséből és folyószámlahitel szerződéséből eredő esedékes követeléseit és előjegyzett költségeit, a Számlatulajdonos Takarékszövetkezet által vezetett bármely más az Ügyfél szabad rendelkezése alatt álló számlakövetelése/i terhére (ideértve a látra szóló egyenleget, valamint a bankszámlához kapcsolódó lekötött betéteit annak lejártakor beleértve annak fordulónapját is) kielégíteni. 8

9 9. A Takarékszövetkezet kirendeltségeiben történő rendelkezésen túlmenően az Ügyfél elektronikus úton is megadhatja megbízásait az elektronikus csatorna használatára vonatkozó szerződés, Üzletszabályzat/Általános Szerződési Feltételek, Felhasználói kézikönyv előírásai szerint. Az elektronikus szolgáltatások igénybevételéhez szükséges, elektronikus csatornán adott fizetési számla feletti rendelkezés esetén a fizetési számla feletti rendelkezési jogosultság az elektronikus szolgáltatásra vonatkozó szerződés keretében meghatározott feltételek alapján biztosított. III/2. Bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfelek vonatkozásában 1. A Számlatulajdonos a bankszámla feletti rendelkezéssel a bankszámla feletti rendelkezésre meghatalmazást, illetve felhatalmazást adhat. 2. Amennyiben az Ügyfél jogi személy, akkor a bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, illetőleg bejegyzésre bejelentett teljes, vagy rövidített név (cégnév) betű szerinti használata, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása szükséges. 3. A bejelentéskor szükséges továbbá az egyéni vállalkozók, illetve az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek kivételével a Számlatulajdonos Ügyfél vezetője (képviselője) megválasztásának (kinevezésének), valamint a cégbejegyzésre kötelezett Ügyfél képviselője/i aláírásának hitelt érdemlő módon (pl. közjegyző által hitelesített címpéldány vagy a közreműködő ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta stb.) történő igazolása. 4. Ha az Ügyfél jogi formáját szabályozó jogszabályból az következik, hogy a szervezetnek több vezetője van, a Takarékszövetkezet bármelyik vezető bejelentését érvényesnek fogadja el. Ha az Ügyfél, alapító okiratában (társasági szerződésében, alapszabályában, a szervezet legfőbb szervének határozatában) a vezetők közül a bejelentésre, egy vagy több személyt kizárólagosan jogosítottak fel, a Takarékszövetkezet az ekként feljogosított vezető, illetőleg vezetők bejelentését fogadja el érvényesnek. Több egymásnak ellentmondó bejelentés közül a Takarékszövetkezet érvényesnek a legutolsó bejelentést fogadja el. 5. Ha a jogszabályokban meghatározott formában vitatott az, hogy az a személy, aki bejelentést tett, vagy kíván tenni, jogosult-e az Ügyfél képviseletére, a Takarékszövetkezet a bejelentés szempontjából az Ügyfél képviseletére jogosultnak tekinti a személyt mindaddig, amíg a cégnyilvántartásra, illetőleg ha a szervezetet más nyilvántartásba jegyezték be, ez utóbbi nyilvántartásra vonatkozó jogszabályok szerint az Ügyfél képviseletére jogosult. 6. Az Ügyfél bankszámlája feletti rendelkezés eltérő megállapodástól, illetve szerződéstől eltekintve kizárólag írásban történhet, a bejelentett aláírási mód szerint. III/3. A bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei önkormányzati Ügyfelek esetében 1. A Számlatulajdonos önkormányzat képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosultként meghatározott személy (a szervezet vezetője) jelentheti be a bankszámla feletti rendelkezés módját. Az aláírás bejelentő kartonon fel kell tüntetni mindazoknak a bankszámláknak a pénzforgalmi jelzőszámait, amelyekre az aláírási minta érvényes. 2. A bankszámla feletti rendelkezéshez a nyilvántartásba bejegyzett teljes, vagy rövidített név betű szerinti használata, valamint a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személyek aláírása szükséges. 3. A Számlatulajdonos szervezet vezetője bejelentési, illetve bankszámla feletti rendelkezési jogosultságát csak abban az esetben gyakorolhatja, ha a megválasztását (kinevezését) valamint aláírását, hitelt érdemlő módon igazolja. 4. Amennyiben a vezető képviseleti megbízása megszűnik, az általa bejelentett aláírók, bankszámla feletti rendelkezését a Takarékszövetkezet mindaddig érvényesnek tekinti, amíg az új, vagy egy másik képviselő másként nem rendelkezik. 5. Az önkormányzati intézmény képviselőjének aláírási mintáján feltüntetett adatokat a felügyeleti szerv igazolja a hátoldalon. A Takarékszövetkezet csak ezen igazolás meglétét vizsgálja, de nem ellenőrzi a felügyeleti szerv aláírásának hitelességét. 6. A közös önkormányzati hivatalok, valamint az önkormányzati társulások képviseletét az alapításukról rendelkező megállapodás szabályozza. A Takarékszövetkezet ezek rendelkezésére alapozva ellenőrzi a képviseleti jogosultságot. 7. Amennyiben a rendelkezésre jogosultak személyében, vagy a rendelkezés módjában változás áll be, a Számlatulajdonosnak új aláírási mintát kell benyújtania. Az új aláírás bejelentőn feltüntetett aláírások érvénybe helyezésével a korábbi címpéldány, érvényét veszti. 8. Az aláírás bejelentő kartonon bejelentett, egyes aláírók rendelkezési jogát a Számlatulajdonos a képviseleti módnak megfelelően aláírt levélben visszavonhatja, nevük és személyi adataik (személyazonosító igazolvány száma, születési helye és ideje, valamint anyja neve) megjelölésével. 9

10 III/4. A bankszámla feletti rendelkezés speciális feltételei lakossági Ügyfelek esetében A Számla felett teljes körűen a Számlatulajdonos és Társtulajdonos (továbbiakban együttesen Számlatulajdonos), illetve a meghatalmazás erejéig a Meghatalmazott rendelkezhet. A Számla feletti rendelkezéshez a személyazonosság igazolása szükséges. Ez kiterjed: a személyi adatoknak személyi azonosító okmányból történő ellenőrzésére, továbbá az aláírásnak a Takarékszövetkezet által nyilvántartott aláírás-mintával történő összevetésére. 1. Társtulajdonos A fizetési számláknak legfeljebb két tulajdonosa lehet (Közös Számla), akiknek szerződéssel kapcsolatos jogai és kötelezettségei megegyeznek, és a Számlával kapcsolatosan keletkezett tartozásokért (ideértve a kamatokat, jutalékokat, díjakat, költségeket, illetve a tartozás visszafizetését) egyetemlegesen kötelezettek. A Számlatulajdonosok rendelkezési joga egyenlő, a Takarékszövetkezet azok korlátozását nem fogadja el. Közös Számla esetén a társ-számlatulajdonosi státus megszüntetéséről, továbbá a szerződés bármely kötelezettségvállalással járó módosításáról (pl.: meghatalmazott megadása, folyószámlahitel igénylése), vagy megszüntetéséről, a Számla zárolásáról (a rendelkezési jognak meghatározott időtartam elteltéhez vagy meghatározott feltétel bekövetkezéséhez fűzött korlátozása) a Számlatulajdonosok csak együttesen rendelkezhetnek. A Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos halálának tényét a Takarékszövetkezetnek bejelenteni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel. 2. Meghatalmazás 2.1. A Számlatulajdonos a Számla feletti rendelkezésre állandó, vagy eseti meghatalmazást adhat. A meghatalmazott bejelentése történhet banki nyomtatványon, teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban. A Takarékszövetkezet a külföldön kiállított meghatalmazást hitelesítve fogadja el. Hitelesítés történhet az országban működő magyar konzulátus által, vagy a hágai egyezmény szerinti Apostille kiállításával. (kihirdetve az évi 11. tvr.-vel). Amennyiben a meghatalmazás alaki vagy tartalmi szempontból a Takarékszövetkezet megítélése szerint nem egyértelmű, vagy ha az abban foglaltak értelmezéséhez további iratok, vagy a meghatalmazásban jelzett feltételek vizsgálata szükséges, a Takarékszövetkezet jogosult a meghatalmazás alapján történő rendelkezést megtagadni. Közokiratba kell foglalni: az állandó meghatalmazást, ha a számlatulajdonos a Takarékszövetkezet előtt nem jelenik meg személyesen; az Ft feletti eseti meghatalmazást, a meghatalmazást, ha az aláírás valódiságát illetően kétség merül fel. A Számlatulajdonos haláláról történt hivatalos tudomásszerzést követően (halotti anyakönyvi kivonat) a Számlatulajdonos által megadott minden meghatalmazás hatályát veszti. Közös Számla esetén, ha a Számla nem szűnik meg, a meghatalmazások továbbra is hatályban maradnak. A Takarékszövetkezet kizárja felelősségét azon károk tekintetében, melyek a Számlatulajdonos halála és a Takarékszövetkezet arról való tudomásszerzése közötti időben történtek Az önálló, teljes rendelkezési joggal felruházott állandó meghatalmazott rendelkezési joga legkésőbb a Takarékszövetkezethez történt bejelentést követő banki munkanapon lép hatályba. Az állandó meghatalmazott rendelkezési joga, kizárólag időtartamában és összegben korlátozható a Számlatulajdonos által. Amennyiben az állandó meghatalmazás időben és összegben nem korlátozott, az visszavonásig érvényes. A rendelkezésre álló egyenleg erejéig az állandó meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed különösen a vonatkozó Számlán a Számlatulajdonos nevében készpénzforgalom bonyolítására, átutalási megbízások adására, módosítására, betét lekötésére, lekötés módosítására és megszüntetésére, szolgáltatói díjak kiegyenlítésére vonatkozó megbízások adására és módosítására, illetve a saját (meghatalmazotti) személyi adataiban bekövetkezett változások közlésére. Az állandó meghatalmazott nem jogosult a szerződés módosítására, megszüntetésére, a Számla feletti rendelkezési jog más részére való átengedésére, továbbá a Számlához kapcsolódó egyéb szolgáltatásra irányuló szerződéskötésre Az eseti meghatalmazás a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazó Számlatulajdonos és az eseti meghatalmazott személyi adatait, a számlaszámot, a megbízás megnevezését, összegét és devizanemét. A Takarékszövetkezet biztonsági okokból a bemutatás napjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű, eseti meghatalmazást fogad el. A Takarékszövetkezet Hirdetményben meghatározott további feltételekhez kötheti az eseti meghatalmazás elfogadását. 10

11 2.4. Az állandó meghatalmazott jogosult, a Számla aktuális egyenlegének lekérdezésére, azonban számlatörténetre vonatkozóan információkat kizárólag a Számlatulajdonos erre irányuló külön (eseti) felhatalmazása alapján szerezhet. Az eseti meghatalmazott, csak erre irányuló külön felhatalmazás alapján kérdezheti le a Számla aktuális egyenlegét, valamint számlatörténetét. 3. Kedvezményezett jelölés 3.1. A nagykorú Számlatulajdonosnak joga van elhunyta esetére kedvezményezetteket megjelölni, mely esetben a Számla nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett a Számlán lévő összeg és a Számláról lekötött betét felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet. A kedvezményezett jelölésnek egyértelműnek kell lennie, az semmilyen feltételhez nem köthető. Kedvezményezett, a Számla egyenlegére vonatkozóan (ideértve a Számláról lekötött betéteket is) jelölhető meg A Számlatulajdonos elhunyta esetén a Számlatulajdonos eredeti halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása után a Számlán lévő egyenleggel a kedvezményezett rendelkezhet. A kedvezményezett rendelkezése csak a Számla megszüntetésére és a Számlán lévő összeg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A kedvezményezett megjelölésére vonatkozó rendelkezés csak abban az esetben érvényes, ha a Számla egyenlege a halál időpontjában pozitív és az egyenleg ezen időponttól, a kedvezményezett rendelkezéséig teljesített megbízások végrehajtása következtében sem válik negatívvá A Takarékszövetkezet a közös számlanyitást úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonosok nyilatkozatot tettek, miszerint egymást jelölték meg egyedüli kedvezményezettnek. Az egyik Számlatulajdonos elhunyta esetén a Számla egyedüli tulajdonosa mint elhalálozás esetére szóló rendelkezés kedvezményezettje a másik Számlatulajdonos lesz. Közös Számla esetén egyéb haláleseti rendelkezés csak a Számlatulajdonosok véletlenszerű, egyidejű halálának kikötése vonatkozásában tehető. 4. Öröklés Öröklés esetén az örökös a Számla egyenlege feletti rendelkezést csak eredeti és jogerős hagyatékátadó végzés illetve öröklési bizonyítvány birtokában, annak bemutatásával tehet. Az örökös rendelkezése, csak a Számla megszüntetésére és a Számlán lévő egyenleg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A Takarékszövetkezet csak azon hagyatékátadó végzés alapján teljesít kifizetést, mely egyértelműen meghatározza az örökösöket, s az általuk örökölt összeg nagyságát. IV. FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK A belföldi forint fizetési megbízások teljesülése a Rendelet előírása szerint napon belül vagy a terhelést követő munkanapon történik. IV/1. A fizetési megbízások átvétele, jóváhagyása 1. A fizetési megbízás átvételéhez a fizetési megbízásnak a teljesítéséhez szükséges valamennyi adatot tartalmaznia kell. 2. A vállalkozói és az önkormányzati üzletág Ügyfelei bankszámláinak terhére (kifizetésre/terhelésre) és javára papíralapon benyújtott megbízásokon szereplő aláírás(ok) helyességét a Takarékszövetkezet megvizsgálja. Amennyiben az aláírás-bejelentés alkalmával az Ügyfél kikötötte meghatározott bélyegző(k) alkalmazását, a papíralapon benyújtott megbízásokon valamely bejelentett bélyegzőnek szerepelnie kell. 3. Az elektronikus úton benyújtott, fizetési megbízások esetén az aláírás(ok) vizsgálatára, illetve a rendelkezés szabályosságára vonatkozóan irányadónak tekintendőek az elektronikus banki szolgáltatásokra vonatkozó Üzletszabályzatok/Általános szerződési feltételek, Hirdetmények, szerződések. 4. Az Ügyfélnek a bankszámlára vonatkozó fizetési megbízásai a takarékszövetkezeti kirendeltségen, forintban történő forgalmazás esetén a Rendeletben meghatározottaknak megfelelő nyomtatványokon, míg devizában illetve valutában történő forgalmazás esetén a Takarékszövetkezetnél rendszeresített nyomtatványokon, illetve azzal azonos tartalmú rendelkezéssel kell megadnia. 5. A Takarékszövetkezet az Ügyfél kérésére díjfizetés ellenében a szükséges nyomtatványt biztosítja. A forintban lebonyolított fizetési megbízásokra a Rendeletben meghatározott PFNY jelű nyomtatványok használhatóak. 6. A forintban történő pénzforgalom a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén, míg valuta, illetve devizaforgalom a valutaforgalmazásra, illetve a devizaszámla vezetésére kijelölt kirendeltségen kezdeményezhető. 7. Amennyiben a vállalkozói üzletágba tartozó Ügyfél az aláírás-bejelentés alkalmával igényli a számlavezető kirendeltségtől eltérő kirendeltségen is a forgalmazás lehetőségét, a megjelölt bankszámlával/bankszámlákkal kapcsolatos készpénz kifizetések forintban, az átutalások, valamint a bankszámla későbbi megterhelését 11

12 eredményező beszedésre szóló felhatalmazások a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségén kezdeményezhetők. 8. A fizetési megbízások a fizetési módnak és az Ügyfelekkel kötött megállapodásnak megfelelően a kirendeltségeken történő papíralapú személyes kezdeményezése mellett postai úton, vagy a Takarékszövetkezet elektronikus szolgáltatásain keresztül kezdeményezhetők. A Takarékszövetkezet az Ügyfél által papír alapon benyújtott átutalási megbízásokat az Ügyfél eltérő rendelkezése hiányában InterGiro1 átutalási megbízásként kezeli, az elektronikus szolgáltatás keretében kezdeményezett átutalási megbízásokat pedig InterGiro2 fizetési megbízásnak tekinti. 9. A fizetési megbízást ellenkező megállapodás hiányában a kedvezményezett értesítéséig, illetőleg nem elektronikus úton kezdeményezett belföldi elszámolásoknál a Fizetési számlákat érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetményben, tárgynapi teljesítésre vonatkozó átvételi időn belül lehet visszavonni vagy módosítani. A rendszeres és a terhelési nap feltüntetésével megadott átutalási megbízásokat, a terhelési napot megelőző nap végéig, vagy fedezet hiány esetén legkésőbb a tárgynapon a fedezet biztosításáig vonhatók vissza. A visszavonásra vagy módosításra benyújtott rendelkezést kifejezetten ilyenként kell megjelölni. A fizetési megbízás visszavonásának vagy módosításának szóban (telefonon/faxon) való közlése esetén a Takarékszövetkezet, írásbeli megerősítés megérkezéséig a megbízás teljesítését függőben tartja. 10. Az Ügyfél elektronikus úton adott megbízásainak teljesítése, és visszavonása az adott elektronikus szolgáltatásra vonatkozó előírások, Üzletszabályzatok/Általános Szerződési Feltételek, Hirdetmények alapján történik. 11. Ha az Ügyfél a teljesítéshez szükséges adatokat tévesen, hiányosan, vagy késedelmesen adja meg, az ebből eredő kárért a Takarékszövetkezet nem felel, azok rendezéséről az Ügyfélnek kell gondoskodnia. Az Ügyfél bankszámlája terhére érkező fizetési megbízások esetében a Takarékszövetkezet köteles meggyőződni arról, hogy a fizetésre kötelezett elnevezése és pénzforgalmi jelzőszáma megegyezik-e. Bankszámla javára érkező fizetési megbízások jóváírása a megbízásban szereplő pénzforgalmi jelzőszám alapján történik. 12. A Takarékszövetkezet beszámítási jogára tekintettel jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a Számlatulajdonos külön erre irányuló rendelkezése nélkül helyesbíteni. A helyesbítésről az ok megjelölésével értesítést küld a Számlatulajdonosnak. A Takarékszövetkezet hibájából eredő könyvelési helyesbítések, illetve banktechnikai okokból felmerülő könyvelések után díj, jutalék valamint egyéb költség felszámítására nem kerül sor. 13. Fedezethiány esetén a Takarékszövetkezet jogosult a saját tévedésén alapuló jóváírásokat, illetve terheléseket a vállalkozói Ügyfelei esetében az érintett bankszámlán minden más megbízást megelőzően sorba állítani, a lakossági és vállalkotói Ügyfelek esetében az érintett bankszámlát letiltani, a bankszámlához tartozó bankkártyákat felfüggeszteni, és a bankszámlán jóváírt összeg(ek)ből minden más fizetési megbízást megelőzően a követelését kiegyenlíteni. 14. Az Ügyfél a fizetési megbízást írásban, a fizetési megbízásnak, vagy egyéb jóváhagyást tartalmazó iratnak a bejelentett módon történő aláírásával, a Takarékszövetkezethez történő benyújtásával, vagy elektronikus úton, illetve távközlési eszköz útján hagyja jóvá. Utóbbi esetekben jóváhagyásnak minősül minden olyan cselekmény vagy intézkedés, amely az adott elektronikus csatornára, illetve távközlési eszközre vonatkozó szerződési feltételek szerint (beleértve az Üzletszabályzatokat, Kezelési Leírást, Használati útmutatókat) a fizetési megbízás Takarékszövetkezet felé történő végleges megadását jelentik, függetlenül a cselekmény vagy intézkedés szerződési feltételekben használt elnevezésétől. 15. Fizetési műveletek teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Takarékszövetkezet akkor hajthatja végre, ha az Ügyfél, mint fizető fél azt előzetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása az Ügyfél előzetes nyilatkozata alapján történik. A fizetési megbízás teljesítés Ügyfél általi előzetes jóváhagyásának a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történő aláírásának és Takarékszövetkezethez történő benyújtásának együttes megtörténtét tekinti. 16. Elektronikus úton történő megbízás esetén előzetes jóváhagyásnak a külön szerződés alapján kiadott személyes azonosító kód alkalmazásával a megbízás elektronikus aláírása és a megbízás távolról hozzáférést biztosító rendszeren keresztül a Takarékszövetkezethez történő beküldése minősül. IV/2. A fizetési megbízások visszautasítása 1. A fizetési megbízás nem kerül teljesítésre, amennyiben: a megbízás teljesítéséhez szükséges teljes, illetve részfedezet a teljesítés pillanatában/napján nem áll rendelkezésre, 12

13 a Számlatulajdonos által a teljesítésre meghatározott limit kisebb, mint a fizetési megbízásban szereplő összeg, a megbízás teljesítése jogszabályba ütközik, a megbízás teljesítéséhez szükséges adatok tévesek vagy hiányosak és nincs lehetőség a helyesbítésre, pótlásra. A fentiek miatt nem teljesített megbízásból eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. 2. A nem megfelelő módon, vagy hiányosan kiállított és benyújtott pénzforgalmi megbízásokat - amennyiben a helyesbítés, illetve kiegészítés rövid úton nem megoldható - számlavezető hely, teljesítés nélkül visszaadja a benyújtónak, illetve visszaküldi az Ügyfélnek. A hibás megbízás teljesítésének elmaradásából származó következményekért a Takarékszövetkezetet felelősség nem terheli. 3. Ha a papíralapú fizetési megbízáson az aláírásra jogosultakon, vagy a bejelentett mintától eltérően aláíró személy aláírása szerepel, a megbízást az ok megjelölésével a Takarékszövetkezet a benyújtónak visszaadja/ visszaküldi. 4. Lakossági Ügyfelek esetében a postai úton beérkező Ft-ot elérő vagy meghaladó átutalási megbízások teljesítését megelőzően a tranzakció megerősítése érdekében a Takarékszövetkezet megkísérli felvenni a kapcsolatot a Számlatulajdonossal. Ha a megbízás teljesítésével kapcsolatban kétség merül fel, a Takarékszövetkezet az átutalás teljesítését megtagadhatja. 5. Lakossági Ügyfelek esetében amennyiben a megbízás teljesítéséhez a fedezet nem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet a megbízást visszautasítja. Fedezethiány esetén, a bankszámlához kapcsolódó lekötött betét csak akkor kerül felhasználásra a megbízások teljesítésére, ha a Számlatulajdonos erre kellő időben, eseti írásbeli megbízást ad. A fedezethiány miatt nem teljesített megbízásokból eredő esetleges károkért a Takarékszövetkezet nem vállal felelősséget. 6. A meghatározott határnapon teljesítendő fizetési megbízások (állandó megbízás, terhelési nap megjelölésével adott átutalás, csoportos beszedés) teljesítését a Takarékszövetkezet jogosult megtagadni, ha a teljesítéshez szükséges fedezet a bankszámlán nem áll rendelkezésre. 7. A Takarékszövetkezet a pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető vagy csak részben teljesített fizetési megbízásokat a sorbaállítás időtartamának lejártakor visszautasítja, és pénzforgalmi szolgáltatójuk útján visszaküldi a benyújtó(k) részére, és/vagy értesítést küld a tételek nyilvántartásból való törléséről. 8. A bankszámla javára érkező jóváírások hibás, nem létező számlaszám, lezárt/megszűnt bankszámla esetében visszautasításra kerülnek. 9. A számla javára és terhére érkező fizetési megbízások hibás, nem létező számlaszám, lezárt/megszűnt bankszámla esetében visszautasításra kerülnek. IV/3. A fizetési megbízások teljesítése, részteljesítése, sorbaállítása 1. A Takarékszövetkezet a megbízások teljesítéséhez ha azt szükségesnek tartja jogosult harmadik személy közreműködését igénybe venni az Általános Üzletszabályzatban meghatározottak szerint. 2. Az Ügyfél a pénzforgalomra vonatkozó hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően jogosult meghatározni a megbízások teljesítésének sorrendjét. A pénzforgalmi jogszabályok szerint a hatósági átutalási megbízás, átutalási végzés, valamint a jogerős végrehajtható okiraton alapuló beszedés teljesítése, valamint a banki követelések terhelése után a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer (továbbiakban: VIBER) tételek soron kívüli teljesítésétől eltekintve az Ügyfél kifejezett eltérő rendelkezése hiányában, a Takarékszövetkezet benyújtási csatornánként, az aznapi végső benyújtási határidőre tekintettel az általa nyilvántartott érkezési sorrend szerint teljesíti a megbízásokat a rendelkezésre álló fedezet erejéig. 3. A megbízások teljesítése során a Takarékszövetkezet, a terhelési megbízásokat az előző napi számlakövetelés beleértve az esetleges folyószámla hitelkeret rendelkezésre álló összegét és a tárgynapi jóváírások összesített egyenlegéből technikailag még figyelembe vehető fedezet erejéig teljesíti. 4. A Takarékszövetkezet akkor teljesíti az Ügyfél megbízásait, ha annak összegére, illetve annak azonnal esedékes díjára, költségére, jutalékára a bankszámlaszerződésben, jelen Üzletszabályzatban vagy Hirdetményben meghatározott fedezet az Ügyfél illetve a megbízás jellegéhez igazodóan rendelkezésre áll. 5. A vállalkozói üzletág Ügyfelei esetében, amennyiben a forintban benyújtott megbízások teljesítéséhez a bankszámlán kellő fedezet nem áll rendelkezésre, úgy a Takarékszövetkezet a hatósági átutalási megbízásra, valamint az átutalási végzésre, továbbá a felhatalmazáson alapuló beszedési megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít. 6. A meghatározott határnapon teljesítendő fizetési megbízások (állandó megbízás, terhelési nap megjelölésével adott átutalás, csoportos beszedés) részbeni fedezete esetén e megbízásoknál részfizetésre nem kerül sor. 7. A rendszeres (tartós) átutalási megbízás esetében a Takarékszövetkezet a benyújtási határidő kezdő időpontjában, majd ciklusonként ismételten minimum naponta öt alkalommal kísérli meg a megbízás teljesítését. Ha a fizetési megbízás teljesítéséhez szükséges fedezet a fedezetvizsgálatot/fedezetvizsgálatokat követően sem áll rendelkezésre, a Takarékszövetkezet az Ügyfél ismételt rendelkezése nélkül 35 napon 13

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT DUNAKANYAR TAKARÉKSZÖVETKEZET DUNABOGDÁNY BETÉTELHELYEZÉSI ÉS SZÁMLAKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen üzletszabályzatot az Igazgatóság a 9/2/1/2012. (2012. 12. 12.) számú határozatával 2012.12.12. napján

Részletesebben

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SZENTLİRINC-ORMÁNSÁG TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szentlırinc-Ormánság Takarékszövetkezet - továbbiakban Takarékszövetkezet - a pénzmosás és a terrorizmus

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től

LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től LAKOSSÁGI DEVIZABETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28

Hatályba lépés: 2015. október 1-től 1. oldal, összesen: 28 LAKOSSÁGI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINT VAGY DEVIZA FIZETÉSI SZÁMLA NYITÁSÁRA ÉS VEZETÉSÉRE, BANKKÁRTYA SZOLGÁLTATÁSOKRA, VALAMINT FOLYÓSZÁMLAHITELRE Hatályos: 2015. október 1.-től 1. oldal, összesen:

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek

Általános Üzleti Feltételek Általános Üzleti Feltételek Tartalomjegyzék Hatályos: 2016. augusztus 16-tól Tevékenységi engedély száma: 22/1992 Tevékenységi engedély dátuma: 1992. április 3. Cégjegyzékszáma: 01-10-041042 Székhelye:

Részletesebben

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei

Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Vállalati és Mikrovállalati Bankszámlavezetés és Betéti Ügyletek Általános Szerződési Feltételei Hatálybalépés: 2015. november 2. Közzététel: 2015. október 30. A módosult és új

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére 2014.03.24.-től

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK B melléklet (TKSZ) ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére Jelen Általános

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 5. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma,

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 159/2015.(08.07.) számú

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét

Általános Szerződési Feltételek. Takarék számlabetét Általános Szerződési Feltételek I. Bevezetés Takarék számlabetét A Takarék számlabetét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján megnyitott betétszámla. Jelen melléklet a Takarék számlabetéttel kapcsolatban

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Hatályos: 2015.02.01

Hatályos: 2015.02.01 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat Hatályos: 2015.02.01 2 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK... 4 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érvénybe helyezve: 1992. szeptember 17-én az Igazgatóság által Utolsó módosítás: 2016.január 1. PILISVÖRÖSVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 1 I. ÁLTALÁNOS ADATOK 1. A hitelintézet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK DEVIZA ALAPÚ PÉNZFORGALMI FIZETÉSI SZÁMLÁKHOZ. 1/1/b. számú melléklet 1/1/b. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK A Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66., cégjegyzékszáma: 20-02-050059, tevékenységi engedély száma: 256/2000

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BETÉT ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-003/2010. Jóváhagyó határozat száma:8/2014. (2014. 08.13.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos: 2014. augusztus 14. A jelen Betétügyletek

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2013. január 1. A Polgári Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt.

NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEK ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatálybalépés napja: 2016. április 4. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA

Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés: 2016. április 26. Az EQUILOR Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZATA Utolsó módosítás: 2016. 04. 19. Hatálybalépés: 2016. 04. 26. Jelen üzletszabályzat hatálybalépésének

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2009. november 20. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A 3 A Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával rendelkező

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3300 EGER, Széchenyi út 18. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Jóváhagyta: az Igazgatóság. sz.határozatával Érvényes: 2009. augusztus 01. től 1 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM 3.

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI VÁLLALATI INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2016. február 1. Alkalmazandó a 2014. március 15. után kötött vállalati ingatlan pénzügyi lízingszerződésekre TARTALOM

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18.

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 91 VG/2/9/2011. Hatálybalépés/módosítás dátuma: 2015.05.18. Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 3 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK... 3 1. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)... 3 II. LAKÁS-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZERZŐDÉS... 4 2. A lakás-előtakarékossági

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság

A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság A SZÉCHENYI LÍZING Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen működő részvénytársaság kölcsön nyújtására, illetve pénzügyi lízingre vonatkozó általános szerződési feltételeket tartalmazó Üzletszabályzata 1 Kifüggesztve:

Részletesebben

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEBT INVEST ZRT. ÚJ SZÉCHENYI TERV KOMBINÁLT MIKROHITEL PROGRAM ÉS ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bevezető rendelkezések: Pénzügyi vállalkozás neve: DEBT-INVEST

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag,

Részletesebben

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz

62579/2015/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz 62579/2015/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Öntvény alkatrészek beszerzése tárgyú pályázathoz Budapest, 2015. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z A K I L E Í R Á S... 15 S Z

Részletesebben

3000 Hatvan, Kossuth tér 15. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : postmaster@hatvan-takarek.axelero.net honlap : www.hatvani.tksz.hu ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A PÁTRIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma, dátuma: Állami Pénz- és T kepiaci Felügyelet 819/1997/F. hat. 1997. november 27. Jóváhagyva: az 37/2014.(03.18.) számú

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 -

18783/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - 18783/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Fűrészáru, rétegelt lemez, bútorlap beszerzése tárgyú nyílt pályáztatáshoz - 1 - Budapest, 2016. 18783/2016/START számú P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Fűrészáru,

Részletesebben

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK ÉS VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE. Tartalomjegyzék Bevezetı... 3 I. Lakossági betétek... 5 I.1.Számlabetétek... 5 1.1.Fizetési számla látra szóló... 5 1.2.Lekötött betét...

Részletesebben

Általános Üzletszabályzata

Általános Üzletszabályzata Általános Üzletszabályzata Jelen Általános Üzletszabályzat a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től Oldal: 1/54

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2015. február 01. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez

27278/2016/START. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez 27278/2016/START PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Vasúti járművek szivattyúk, ventillátorok beszerzése tárgyú beszerzéshez Budapest, 2016.06.01. - 1 - Tartalomjegyzék P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S... 3 M Ű S Z

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Elfogadva az Igazgatóság Ig.IV-7/2015.07.02. számú írásos határozatával Hatályba lép: 2015. július 3-án. TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata

Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata Internetbank szolgáltatás üzletszabályzata 2012. szeptember 10. 1 1 A Igazgatóságának 2008. április 24-i (21/2008. számú) jóváhagyó, valamint a módosításokra vonatkozó határozata alapján történő hatálybalépés

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21.

a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. 7. sz. melléklet Általános Szerz dési Feltételek a Takarék számlabetétre vonatkozóan Hatályos: 2014. március 21. I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi személyiség vállalkozások,

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT

SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉSRE VONATKOZÓ AJÁNLAT 1. Igénylési adatok 2. Ügylet-azonosító [ Szerződésazonosító Személyi kölcsön Folyósítás és törlesztés nyilvántartási pénzneme: pénzneme:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben

K&H Eszközlízing Kft.

K&H Eszközlízing Kft. Általános szerződési feltételek - bérleti szerződés eszközökre 1. Bevezető rendelkezések Az eszközök tárgyában kötött bérleti szerződés (a továbbiakban Bérleti szerződés) alapján a K&H Eszközlízing Gép-

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos 2016. március 21-től TARTALOMJEGYZÉK Általános rendelkezések...1 Betétgyűjtés...25 Bankhitel és bankkölcsön ügyletek...32 Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása...67 Bankkártya

Részletesebben

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT.

ERSTE LAKÁSLÍZING ZRT. Az Erste Lakáslízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK, EGYÉNI VÁLLALKOZÓK ÉS EGYÉB JOGI SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT INGATLAN PÉNZÜGYI LÍZING

Részletesebben