Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal"

Átírás

1 1. oldal Számlavezetés, információ Számlavezetés Szolgáltatás Díjszabás Ár HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat (MT 940 Deutsche Bank csoporton belül) Napi elektronikus számlakivonat (MT 940) fogadás Számla/hónap 10,00* harmadik banktól Napi elektronikus számlakivonat (MT 940) küldés Számla/hónap 25,00* harmadik bank felé Napon belüli elektronikus számlakivonat (MT 942) Számla/hónap 40,00* Számlakivonat a kasszában Havonta 200,00* Számlakivonat (papíralapú, postán) Havonta Els címre postai díj, minden további címre postai díj + HUF 5000 Havi részletes kamatszámítás kimutatás Díjmentes Költségszámla-vezetés díja Számla/hónap 25,00* Számla bezárása Számlánként 50,00* Kamatok** Forint számla látra szóló betét HUF 25 milliót évi 0,75 % meghaladó összegre HUF 25 millió összegig évi 0,25 % számla látra szóló betét évi 0,00 % USD számla látra szóló betét évi 0,00 % Számla látra szóló betét, egyéb devizák Megállapodás szerint Lekötött betétek Megállapodás szerint Számlahitel Megállapodás szerint Kényszerhitel kamat az esedékes HUF összegek DB ZRt. után*** alapkamata + évi 10,00 % Deutsche Bank ZRt. forint alapkamata (prime rate) évi 12,50 % *) A számla devizanemében kerül terhelésre. **) Pénzpiac alakulásától függ en változhat. A kamatok az aktuális/360 napos alapon kerülnek számításra és havonta kerülnek könyvelésre. ***) Kényszerhitel: a számlán megállapodott hitelkeret nélkül keletkez negatív egyenleg, vagy a megállapodott hitelkeret túllépése. Kényszerhitel számla esetén: 16%, USD számla esetén: 19%.

2 Információkérés 2. oldal Szolgáltatás Díjszabás Ár /HUF Másolat egyedi számlakivonatról, árfolyamról Kivonatonként 10,00 (telefonon, faxon, en) Cégkivonat másolatának lekérése Kivonatonként HUF 5 000,00 Másolat számlakivonatról, árfolyamról (telefonon, Havonta 100,00 faxon, en) Átutalások igazolása Igazolásonként 10,00 Fedezet igazolása Igazolásonként 70,00 Igazolás könyvvizsgálónak Igazolásonként 70,00 Bankinformáció, információ az ügyfél megbízásából Igazolásonként 50,00 + küls költségek

3 3. oldal Belföldi Szolgáltatások Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár Belföldi Tranzakciós Szolgáltatások Beérkez Átutalások HUF VIBER beérkez átutalások Elektronikus Díjmentes GIRO beérkez átutalások Elektronikus Díjmentes GIRO beérkez átutalások db-collecten Elektronikus Tételenként 30 keresztül* Beérkez beszedési megbízás (GIRO Beszedés elektronikus Tételenként 20 csoportos) kezdeményezése Beszedés teljesítése esetén plusz Tételenként 0,8 min 20 Kis csoportok esetén felár Csoportonként (200 tételnél kisebb csoport esetén) Beérkez beszedési megbízás (GIRO Beszedés papíralapú Tételenként 100 egyedi) kezdeményezése Beszedés elektronikus Tételenként 50 kezdeményezése Beszedés teljesítése esetén plusz Tételenként 1,25 min 100 Beérkez beszedési megbízás Elektronikus Tételenként Díjmentes Deutsche Bank ZRt.-n belül Beérkez beszedési megbízás Papíralapú Tételenként Deutsche Bank ZRt.-n belül Beérkez Magyar Postai csekk Tételenként PEK díj** + 0,5 Kimen Átutalások VIBER kimen átutalások Elektronikus Tételenként 0,4% min max VIBER kimen átutalások Papíralapú Tételenként 0,5% min max GIRO kimen átutalások Elektronikus Tételenként 0,8 min 150 max GIRO kimen átutalások Papíralapú Tételenként 1,8 min 200 max Bérfizetések (GIRO csoportos) Elektronikus Tételenként 0,8 min 20 Kis csoportok esetén felár csoportonként (200 tételnél kisebb csoport esetén) Házon belüli utalások Elektronikus Díjmentes (Deutsche Bank ZRt.-n belül) Házon belüli utalások Papíralapú Tételenként (Deutsche Bank ZRt.-n belül) *) A db-collect a Deutsche Bank speciális GIRO beszedési eszköze, amely automatikus egyeztetést tesz lehet vé egyedi virtuális számlaszámok segítségével. További részletekért kérjük forduljon kapcsolattartójához. **) A PEK (Posta Elszámoló Központ) díja (ügyfelek szerint részletezve) havonta kerül számlázásra a Deutsche Bank ZRt.-nek. Az ügyfél számláját az el bbiek alapján terheli a bank. HUF

4 Belföldi Szolgáltatások (folyt.) 4. oldal Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár Kimen Átutalások (folyt.) Beérkezett beszedési megbízás teljesítése Beérkezett beszedési megbízás teljesítése Deutsche Bank ZRt.-n belül Beérkezett beszedési megbízás teljesítése Deutsche Bank ZRt.-n belül HUF Elektronikus Tételenként 1,8 min 200 max Elektronikus Tételenként Díjmentes Papíralapú Tételenként Kimen Magyar Postai csekk Papíralapú Napi* Kimen Magyar Postai csekk Elektronikus** Tételenként 250 Telefonos visszaigazolás díja*** Addicionális Tételenként Állandó megbízás Nyitás Megbízásonként Módosítás Megbízásonként Törlés Megbízásonként Teljesítés Tételenként 1,8 min 200 max Hibás tételek, korrekciók HUF/ Hibás, javított, módosított, visszavont Végre nem hajtott Addicionális 10,00 átutalási megbízások, valamint díj, tételenként vizsgálat**** Végrehajtott Addicionális díj, tételenként 50,00 + a kedvezményezett Csoportos és azonnali beszedési megbízásra szóló felhatalmazás befogadása A Deutsche Bank standard szövege esetén A Deutsche Bank standard szövegét l eltér szöveg esetén bank költségei Felhatalmazás HUF Felhatalmazás HUF *) A napi díj a postai csekk utalásának napján egyszer kerül felszámításra, feltéve, hogy a tételek egy feladóvevényen lettek feltüntetve, és ugyanazon az ügyfélszámlán egy tételben kerülnek terhelésre. **) A T-Client rendszeren keresztül elérhet, lásd Elektronikus banki rendszerek fejezet ***) Azok a faxon leadott utalási megbízások, melyek elérik vagy meghaladják az t ( forintot, USD-t vagy ellenértékét más devizában), teljesítés telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerz désben találhatók. ****) Amennyiben a vizsgálat (invesztigáció) egy olyan tételre vonatkozik, melynek értéknapja a vizsgálatra vonatkozó megbízás dátumától számított 90 napnál régebbi, úgy a vizsgálat díja HUF addicionális díj tételenként végre nem hajtott tételek esetén, illetve HUF addicionális díj tételenként + kedvezményezett bank költségei végrehajtott tételek esetén.

5 5. oldal Nemzetközi Szolgáltatások Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár Nemzetközi Átutalások Beérkez átutalások Nagy összeg nemzetközi beérkez átutalás Elektronikus Tételenként 1,2 min 8,00, max 200,00 Kis összeg nemzetközi beérkez átutalás Elektronikus Tételenként 1,2 min 8,00, max 200,00 Nemzetközi beérkez nem- átutalás Elektronikus Tételenként 1,2 min 8,00, max 200,00 Kimen átutalások HUF/ Sürg s nagy összeg nemzetközi átutalás Elektronikus Tételenként 1,75 min 30,00, max 500,00 Sürg s kis összeg nemzetközi átutalás Elektronikus Tételenként 1,75 min 30,00, max 500,00 Sürg s nemzetközi nem- átutalás Elektronikus Tételenként 1,75 min 30,00, max 500,00 Nem sürg s nemzetközi átutalás Elektronikus Tételenként 1,2 min 8,00, max 300,00 Nem sürg s nemzetközi nem- átutalás Elektronikus Tételenként 1,2 min 8,00, max 300,00 Sürg s nemzetközi átutalás Papíralapú Tételenként 3,0 min 50,00, max 750,00 Nem sürg s nemzetközi átutalás Papíralapú Tételenként 2,5 min 20,00, max 600,00 Telefonos visszaigazolás díja* Addicionális Tételenként HUF 3 750,00 Garantált OUR költségviselés Addicionális Tételenként 25,00 Hibás tételek, korrekciók** Hibás, javított, módosított, visszavont Nem teljesített Addicionális díj, 10,00 átutalási megbízások, valamint tételenként vizsgálat*** Teljesített Addicionális díj, tételenként 50,00 + harmadik bank költségei *) Azok a faxon leadott átutalási megbízások, melyek elérik vagy meghaladják a t ( forintot, USD-t vagy ellenértékét más devizában), teljesítés telefonon visszaigazolásra kerülnek. További részletek a folyószámla keretszerz désben találhatók. Nemzetközi átutalások esetén az átutalás költségeit több módon megoszthatja egymás között az utaló fél és a kedvezményezett: "BEN" (beneficiary, vagyis "kedvezményezett") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget a kedvezményezett fél viseli. Az EGT-n belüli fizetési m veletek esetén a pénzforgalmi jogszabályok el írásaival összhangban bankunk a BEN költségviselési típust automatikusan átállítja SHA költségviselési típusra. "OUR" (our, vagyis "miénk") típusú költségviselés esetén minden tranzakcióval kapcsolatos költséget az utalás kezdeményez je (megbízó) visel. A szokásos saját bankköltségünk mellett felszámított garantált OUR díj kiváltja a tranzakcióban résztvev valamennyi egyéb bank (levelez és kedvezményezett) által felszámított átutalási költségeket. Az EGT-n belüli fizetési m veletek esetén bankunk az OUR költségviselési típussal beküldött átutalási megbízások esetén minden esetben felszámítja a Garantált OUR költségviselés addicionális díját. "SHA" (shared, vagyis "megosztott") típusú költségviselés esetén az utaló fél és a kedvezményezett fél megosztja a költségeket, vagyis a küld bank költségeit az utalás kezdeményez je (megbízó), a tranzakcióban részt vev bármely egyéb bank (levelez és kedvezményezett) által felszámított költségeket a kedvezményezett viseli. A költségviselés módjáról a megbízó rendelkezhet a megbízás megadásakor. Eltér rendelkezés hiányában a "SHA" költségviselési mód érvényesül. Nemzetközi átutalások során felmerül levelez banki költségek mértéke bankonként és átutalási viszonylatonként eltér. További információkért forduljon kapcsolattartójához.

6 6. oldal EGT-n belüli fizetési m velet: az a fizetési m velet, amelynek lebonyolításánál mind a fizet fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója az EGT területén belül nyújtja a szolgáltatást, és amely euróban vagy egy euroövezeten kívüli EGT állam pénznemében történik. EGT-államok: az Európai Unió tagállamai valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy amennyiben USD-ben adnak be devizaátutalási megbízást, az átutalás lebonyolításában részt vev levelez bank egyoldalúan módosíthatja az OUR költségviselési típust SHA vagy BEN típusra. **) Amennyiben a vizsgálat (invesztigáció) egy olyan tételre vonatkozik, melynek értéknapja a vizsgálatra vonatkozó megbízás dátumától számított 90 napnál régebbi, úgy a vizsgálat díja HUF addicionális díj tételenként végre nem hajtott tételek esetén, illetve HUF addicionális díj tételenként + harmadik bank költségei végrehajtott tételek esetén. ***) Átutalási megbízás törlésére vonatkozó kérést bankunk a törölni kívánt megbízás értéknapján az alábbi határid ig fogadja be: belföldi HUF átutalás esetén - 15:30; nemzetközi kimen átutalások esetén 14:00.

7 Egyéb szolgáltatások 7. oldal Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár Készpénz HUF / Befizetések Készpénz befizetés forintban* Tételenként 1,75 min HUF Készpénz befizetés valutában (csak bankjegy) Tételenként 1,0% min 3,00 Zsákos készpénz befizetés forintban (a befizetés csak a Deutsche Bank ZRt. G4S Kft.-nél lév küls értéktárába történhet) Külön megállapodás szükséges Tételenként Megállapodás szerint, plusz MNB díj** Nagy darabszámú forint bankjegy befizetése pénztárban (több mint darab, befizet nként, naponta) Nagy darabszámú valuta bankjegy befizetése pénztárban (több mint 500 darab, befizet nként, naponta) Kifizetések A szokásos mérték jutalékon felül. A szokásos mérték jutalékon felül. Tételenként 0,25% Tételenként 0,75% Készpénz felvétel forintban*** Tételenként 2 min 450 HUF Bankjegy felvétel valutában*** Tételenként 1,0% min 10,00 El re bejelentett összeg felvételének Esetenként 1, min HUF elmulasztása El re be nem jelentett nagy összeg forintfelvétel ( forintot meghaladó összeg)**** El re be nem jelentett nagy összeg devizafelvétel***** rzési díj rzési díj****** A szokásos mérték jutalékon felül. A szokásos mérték jutalékon felül. Tételenként 0,25% Tételenként 1,75% Havonta számlánként 200,00 *) Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, befizet nként) maximum forint összeg érme befizetése lehetséges. **) A készpénzbefizetések után a Magyar Nemzeti Bank által felszámított díj, jelenleg 0,60 HUF bankjegyenként, érmék esetén díjmentes. ***) A forintot meghaladó készpénzfelvételt egy banki munkanappal korábban be kell jelenteni. Pénztárunkban egy alkalommal (naponta, ügyfelenként) maximum forint összeg érme felvétele lehetséges. Amennyiben ennél nagyobb összeg érmefelvételre lenne szükség, kérjük, hogy a tervezett érmefelvétel két nappal lépjenek kapcsolatba pénztárunkkal egyeztetés céljából. Ezen érmefelvételeket a lehet ség szerint igyekszünk biztosítani 3%-os díj ellenében. ****), USD, GBP és CHF esetén a nagy összeg valuta felvételt két banki munkanappal korábban kell bejelenteni. Nagy összeg: és USD esetén: HUF ellenértékét meghaladó összeg, GBP és CHF esetén HUF ellenértékét meghaladó összeg. Egyéb devizanemek esetén a valuta felvételt három banki munkanappal korábban kérjük bejelenteni. Pénztárunkban valuta érme felvétele nem lehetséges. *****) Az el re be nem jelentett nagy összeg készpénzfelvételt bankunk lehet ség szerint igyekszik biztosítani (reasonable effort basis). Nagy összeg készpénzfelvétel: lásd fent. ******) A díjat a bank a gazdátlan (nem keresett) összegek felel s rzéséért számítja fel, a számlazárást követ harmadik hónap els napjától.

8 8. oldal Befogadási határid k, értéknapok Fizetési megbízások végrehajtása Belföldi átutalások Benyújtási határid Könyvelési nap a számlán Terhelési értéknap a számlán Elektronikus GIRO kimen D 16:00 D D D+1 átutalások Elektronikus VIBER kimen D 14:00 D D D átutalások Elektronikus házon belüli D 16:00 D D D utalások (Deutsche Bank ZRt.-n belül) Elektronikus Kimen D 11:00 D D - Magyar Postai Csekk Papíralapú GIRO kimen D 13:00 D D D+1 átutalások Papíralapú VIBER kimen D 13:00 D D D átutalások Papíralapú házon belüli D 13:00 D D D utalások (Deutsche Bank ZRt.-n belül) Papíralapú Kimen D 10:00 D D - Magyar Postai Csekk Belföldi beszedési megbízások Benyújtási határid Könyvelési nap a számlán Jóváírási értéknap a számlán Elektronikus D 14:00 A fizet banktól érkez jóváírás napja A fizet banktól érkez jóváírás napja Nemzetközi átutalások (konverzió nélkül)* Benyújtási határid Könyvelési nap a számlán Terhelési értéknap a számlán Elektronikus nem sürg s nemzetközi átutalás Elektronikus sürg s nemzet-közi átutalás Elektronikus sürg s nemzet-közi nem- átutalás Papíralapú nem sürg s nemzetközi átutalás Papíralapú sürg s nemzetközi átutalás Papíralapú sürg s nemzetközi nem- átutalás D 14:00 D 14:00 D 14:00 D 13:00 D 13:00 D 13:00 D D D+2 D D D D D D+1 D D D+2 D D D D D D+1 Jóváírási értéknap a kedv. bankjánál Jóváírási értéknap a kedv. bankjánál** *) A konverziót igényl átutalások elszámolási id tartama két banki munkanap. Amennyiben az (el írásszer en benyújtott) megbízás 10:30-ig a bankba beérkezik és az összeg nem nagyobb nál (ill. ennek ellenértékénél), a konverzió a végrehajtás napján érvényes Deutsche Bank ZRt. fixing árfolyamon történik, ennél nagyobb összeg (ill. ellenérték) és/vagy a 10:30 után a bankba érkez megbízások esetén bankunk egyedi árfolyamot használ. **) A kedvezményezett bankja által a kedvezményezett bankszámláján történ jóváírás id pontját a kedvezményezett bankjának feldolgozási rendje határozza meg.

9 Beérkez átutalások Forint jóváírások 9. oldal Beérkezési határid Könyvelési nap a számlán Jóváírási értéknap a számlán GIRO jóváírások D 08:00 D D D VIBER jóváírások D 15:30 D D D Külföldr l érkez jóváírások D 15:00 D D D Bankon belüli elektronikus D 16:00 D D D átvezetés Bankon belüli papír alapú D 13:00 D D D átvezetés Belföldi beszedési Beérkezési Könyvelési nap a Jóváírási értéknap megbízások jóváírása határid számlán a számlán Azonnali és csoportos D 08:00 D D D Nemzetközi jóváírások* Beérkezési határid Könyvelési nap a számlán Jóváírási értéknap a számlán Bankon kívülr l érkez D 15:00 D D D Bankon belüli elektronikus D 14:00 D D D Bankon belüli papír alapú D 13:00 D D D Jóváírás értéknapja konverzió esetén Jóváírás értéknapja konverzió esetén *) Az ügyfél számláján a jóváírás napja az a banki munkanap, amelyen a bejöv összeget bankunk nostro számláján jóváírták, és a nostro számlavezet err l részünkre értesítést küldött - amennyiben a tétel befogadási határid (cut-off time) érkezik, és konverzió nem szükséges. D banki munkanapot jelent. A bebenyújtási, illetve beérkezési határid ket Közép-Európai Id (CET) szerint adjuk meg. Az elektronikus megbízások benyújtási határideje kizárólag az olyan el írásszer en benyújtott fizetési megbízásokra vonatkoznak, amelyek nem igényelnek a Deutsche Bank ZRt. részér l manuális beavatkozást vagy javítást. A javítást igényl tételekre ill. minden, a benyújtási határid után kapott megbízásra nézve a fenti határid ket nem tudjuk garantálni (reasonable effort basis). Terhelési nap feltüntetése esetén a terhelend számlán történ könyvelés (terhelés) a megadott terhelési napon történik. Papíralapú (nyomtatványon benyújtott) fizetési megbízások átvétele az Általános Üzleti Feltételek mellékletében megadott pénztári órákban történik.

10 10. oldal Elektronikus banki rendszer Szolgáltatás Leírás Díjszabás Ár db-direct internet a) Egyszeri telepítési költségek b) Rendszerfenntartási költségek Felhasználók telepítése és regisztrációja Jóváhagyók telepítése és regisztrációja Tranzakciós Modul telepítése hozzáférés a helyi elszámolási rendszer-hez az összes országból, ahol a Deutsche Bank jelen van Kiegészít oktatás az ügyfél kérésére Felhasználók karbantartása Jóváhagyók karbantartása A Tranzakciós Modul karbantartása és használata, beleértve: Fizetési fájlok továbbítása, Fájlok átalakítása helyi formátumra, Segítségnyújtás, Fenntartás és frissítések Felhasználóként, egyszeri Jóváhagyóként, egyszeri Egyszeri, országonként Óránként, plusz utazási költségek Havonta, regisztrált felhasználóként Havonta, regisztrált jóváhagyóként Országonként, havonta 10,00 10,00 300,00 32,00 Díjmentes* Díjmentes* Díjmentes* Aláírási kártya bérleti díja távoli Havonta, 10,00 jóváhagyáshoz, opcionális kártyánként Bejelentkezési / Jóváhagyási jelszó Kérésre 10,00 újragenerálása Szerz désmódosítási díj Kérésre 20,00 Darabonként 110,00 c) Biztonság Chipkártya-olvasó (PrivateSafe Smart Card Reader) asztali számítógépes (desktop) verzió Chipkártya-olvasó (PrivateSafe Smart Card Reader) hordozható számítógépes (laptop) verzió Darabonként 140,00 Chipkártya (Smart Card) Darabonként 45,00 Elektronikus banki rendszer belföldi csoportos modulja: T-Client Rendelkezésre bocsátás Szoftver és licensz Egyszeri Díjmentes Rendszer telepítése Beleértve bemutató prezentációt Egyszeri Díjmentes Rendszer karbantartás Beleértve a rendszerfrissítést, Havonta Díjmentes -karbantartást és ügyfélszolgálatot Szerz désmódosítási díj Kérésre 10,00 Dallas Chip Dallas Chip olvasó Megbízások jóváhagyásához (legalább egy darab szükséges) Megbízások jóváhagyásához (legalább egy darab szükséges) Havonta 1,00 Havonta 4,00 Rendszergazda feladatok Beleértve az utazási id t Óránként 32,00 / segítségnyújtás *) Amennyiben a havi tranzakciók száma kevesebb mint 10, vagy a tranzakciók teljes összege kisebb mint , az adott hónapban 40 havi díjat számítunk fel.

11 11. oldal Okmányos üzletek Szolgáltatás Ár Csekk Csekk inkasszó 2,5, min 25,00 Bank csekk kiállítás 5,0, min 50,00 Export akkreditív El zetes értesítés 35 Értesítés 1,5, min 50,00, max 250,00 Okmányfelvételi jutalék 3,0, min 50,00 Igazolási díj igazolt akkreditívek esetén Halasztott fizetési jutalék igazolt akkreditívek esetén Halasztott fizetés ellen rzése Elfogadási jutalék Megállapodás szerint Megállapodás szerint 1,0, min 50,00, max 250,00 Megállapodás szerint Módosítás 40,00 Átruházási jutalék 3,0, min 300,00 Engedményezés 2,0, min 100,00 El zetes okmányvizsgálat 50,00 Akkreditív továbbítása más bankhoz lebonyolításra 100,00 Export Inkasszó Inkasszó jutalék 3,0, min 50,00 Módosítási jutalék 35,00 Import Akkreditív El zetes értesítés 20,00 Megnyitás Megállapodás szerint Okmányfelvételi és lebonyolítási jutalék 3,0, min 50,00 Halasztott fizetési jutalék Megállapodás szerint Módosítás 40,00 Import Inkasszó Lebonyolítási jutalék 3,0, min 50,00 Módosítás 35,00 Árufelszabadítási jutalék 1,5, min 40,00 Az okmányok fizetés nélküli kiszolgáltatása 1,0, min 25, max 50,00

12 Garanciák 12. oldal Szolgáltatás Díjszabás Ár Garanciák Kiállítási díj a Deutsche Bank ZRt. standard Garanciánként 50,00 szövegei esetében, egyéb esetben plusz módosítási díj Garanciáról való értesítés a Deutsche Bank ZRt. kötelezettsége nélkül Garancia összegére 1,5, min 30,00, max 250,00 Garancia jutalék Évi % per garancia összege Megállapodás szerint, min. 25,00 minden megkezdett negyedév után Módosítás Módosításonként 40,00 Igénybevétel Igénybevételenként 1,5, min 30,00 Általános Ez a Kondíciós Lista a Deutsche Bank ZRt.-nek a vállalati ügyfelek számára érvényes legfontosabb kondícióit tartalmazza. Mindazokra a szolgáltatásokra, amelyeket ez a Lista nem tartalmaz, ill. amennyiben azok összegét el zetes megállapodás nem határozta meg, a Deutsche Bank ZRt. méltányos díjakat állapít meg. Az ügyfél visel minden költséget és díjat, a postai díjakat is beleértve, amellyel a Deutsche Bank ZRt.-t megterhelik. Az átutalási díjainkat általában a végrehajtás napján, az átutalt összegt l elkülönítve, az átutalásban megadott terhelend bankszámlára könyveljük. Az ügyfelek által fizetend küls díjak utólag kerülnek terhelésre. Ha az ügyfél rendelkezik külön költségszámlával, az átutalási díjak terhelése eltér megállapodás hiányában a költségszámlán történik. Amennyiben a fizetend díj és a terhelend számla devizaneme eltér, a felszámított díjakra az MNB deviza középárfolyamát alkalmazzuk. A Deutsche Bank ZRt. kizárólag elektronikus banki rendszer használata esetén kész a vállalatoknak számlát vezetni. Papíralapú megbízásokat csak rendkívüli, illetve el re nem látott, üzletmenetfolytonosságot érint események (contingency) esetén fogadunk el. Speciális beavatkozást igényl tranzakciók esetén fenntartjuk magunknak a jogot, hogy magasabb díjakat számoljunk fel. Konverziót igényl kimen átutalások esetén a Deutsche Bank ZRt. az átutalás devizanemének deviza eladási árfolyamát, beérkez átutalás esetén pedig az átutalás devizanemének deviza vételi árfolyamát alkalmazza. Pénztári m veletek esetén a Deutsche Bank ZRt. valuta vételi és eladási árfolyamait alkalmazza. A Deutsche Bank ZRt. napi fixing árfolyamait a Napi Gazdaság cím napilapban teszi közzé, illetve electronic banking rendszerén keresztül is elérhet ek. Üzleti kapcsolatunk alapját a Deutsche Bank ZRt. Általános Üzleti Feltételeinek mindenkor aktuális változata képezi. Jelen Kondíciós Lista bármikor visszavonásra, illetve módosításra kerülhet. Jelen dokumentum hatályba lépésével a korábbi Kondíciós Lista hatályát veszti.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2013. július 1. Lakossági devizaszámla vezetés Papír alapon Megnevezés indított megbízások Számlavezetés Számlanyitási díj: díjmentes Számlanyitáskor

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

Szolgáltatás Díjszabás Ár

Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés, információ 1. oldal Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2009. OKTÓBER 21-TŐL INTERNET:

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től

Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től Középvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista I. fejezet Érvényes 2009. november 1-től I. Általános feltételek A jelen Kondíciós lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok

Tájékoztató. Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 39. www.nhbbank.hu Tájékoztató Forintszámlák és devizaszámlák vezetéséhez kapcsolódó díjak és jutalékok Jogi személyek, nem jogi személyiségű

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 1. Számlavezetés 3 2. Készpénz be- és kifizetések 3

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A 3 A Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) a fizetési számlával rendelkező

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások

SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ. 1. Fogalom meghatározások SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. számú melléklet A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma:

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15.

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Szolgáltatás Díjszabás Ár

Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés, információ 1. oldal Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2013. SZEPTEMBER 11-ÉTŐL INTERNET:

Részletesebben

K O N D Í C I Ó S L I S T A. Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan

K O N D Í C I Ó S L I S T A. Magánszemélyek bankszámláira vonatkozóan Látraszóló kamat FORINT SZÁMLÁK CIB Classic Magánszámla CIB Online Számlacsomag Éves kamat: 0,10% EBKM: 0,10% Kényszerhitel kamata 27,99 % Kamat jóváírása forintszámlán Kényszerhitel kamat terhelése Számlanyitási

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS

FIZETÉSI SZÁMLA KERETSZERZŐDÉS DUNAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Székhelye: Dunaföldvár Fehérvári u. 4. Cégjegyzékszáma: 17-02-000615, PSZÁF tevékenységi engedély száma: E-I. 543/2006 Levélcím: 7020 Dunaföldvár Pf.:20 Tel:75/541-510

Részletesebben

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09

- 1 - 4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-1-09 H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi bankszámlatulajdonosok részére 2009. augusztus 1-jétıl fizetett kamatok, illetve a

Részletesebben

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal Deutsche Bank 1. oldal Számlavezetés, információ H-1054 Budapest, Hold u. 27. Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus

Részletesebben

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2015. július 03-tól 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától

LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK. HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától LAKOSSÁGI ÜZLETÁG ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2010. június 11. napjától Tartalomjegyzék MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. AZ ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA, IRÁNYADÓ

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről és egyéb, nem bankszámlához

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1 2.sz. Melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ Hatályos: 2014. augusztus 21-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 5502

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015.

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan ÉRVÉNYBEN: 2015. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDİK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 18. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től

A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA. Hatályos: 2014. március 15-től A CIB Bank Zrt. BANKSZÁMLÁKRA ÉS FIZETÉSI MŰVELETEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Hatályos: 2014. március 15-től Tartalomjegyzék 1. Bankszámlavezetés...3

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig I. bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI... 2 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLÁKRÓL, A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS A BETÉTEKRŐL KDB Bank Európa Zrt. Székhely: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46. Cégjegyzékszám: 01-10-041313

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18.

Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. Hatályos: 2016. április 4-től (1603) Közzététel napja: 2016. március 18. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei

Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) Általános Szerződési Feltételei ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Forintban nyilvántartott fizetési számla (bankszámla) és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétszámlák vezetéséhez lakossági ügyfelek részére 1. Bevezető rendelkezések 1.1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2016. január 1. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a Teljesítési

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés új EBKM

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 15-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI...

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

1) Fogalom meghatározások

1) Fogalom meghatározások Üzletszabályzat melléklete A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19., cégjegyzékszáma: 15-02-050268, tevékenységi engedély száma: E-I-125/2006.) (a továbbiakban:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS VÉTELI FELTÉTELEK Jelen Általános Vételi Feltételek (ÁVF) Vevő és Eladó közötti ügyletekre vonatkozó szerződéses kapcsolat szabályait tartalmazzák a Megrendelésben foglalt feltételekkel együtt.

Részletesebben

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz

AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz AZÚR TAKARÉK Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Electra Internet Banking szolgáltatáshoz 1.b. melléklet 2016. június 01. után kötött szerződésekre vonatkozóan, valamint a 2016. június 01.

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhelye: 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zs. u.19., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére

Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. mikro, kis- és középvállalati ügyfelei* részére *Mikro, kis- és középvállalati ügyfelek alatt a Commerzbank Zrt. besorolása szerint azok az egyéni vállalkozók

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIBEZZ Számlacsomag. Magánszemélyek részére KIEMELT AJÁNLATOK

KONDÍCIÓS LISTA. CIBEZZ Számlacsomag. Magánszemélyek részére KIEMELT AJÁNLATOK KONDÍCIÓS LISTA CIBEZZ Számlacsomag Magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2008. 11. 28. KIEMELT AJÁNLATOK CIBEZZ Kultiprogram** keretein belül ingyen belépők igényelhetőek a interneten mindig a készlet

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2008. február 20. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2008. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek... 3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Somogy Takarék Szövetkezet (székhelye: 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról

HIRDETMÉNY. A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról HIRDETMÉNY A Széchenyi István Hitelszövetkezet vállalkozói és lakossági ügyfelei részére felszámított jutalékok és díjak mértékéről, kamatokról I. VÁLLALKOZÓI ÜGYFELEK 1. Bankszámlák 1.1. Adminisztrációs

Részletesebben

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek)

A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE. (lezárt, nem forgalmazott termékek) B3 TAKARÉK Szövetkezet 8444 Szentgál, Fő u. 30. www.b3takarek.hu info@b3takarek.hu A B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET PASSZÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNYE (lezárt, nem forgalmazott termékek) A hirdetmény módosítására okot

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA, MÓDOSÍTÁSA... 4 1.2. FOGALOM

Részletesebben

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE PASSZÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE A lakossági, vállalkozói, önkormányzati számlavezetés, betételhelyezés, bankkártya és egyéb számlavezetési szolgáltatások kondíciói Kihirdetve: 2012.10.27. Érvényes: 2012.11.12.

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2013. január 1-jétıl Közzétéve: 2012. november 1. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Élő, de már nem nyitható Egyéni-és társas vállalkozások és egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK KONDÍCIÓS LISTA CIB Café Hitelkártya Magánszemélyek részére AKCIÓK, KEDVEZMÉNYEK Hatályos: 2013. január 2-tıl A CIB Mobilbank Kártyafigyelı szolgáltatás összes értesítı SMS üzenete (a CIB Hitelkártya havi

Részletesebben

Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak Az MB Consult Kft. 2016. május 24-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás esetén A Budapesti

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2016. január 30-tól hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói

XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói XCI/2 - KONDÍCIÓS LISTA MKB Perspektíva Fix Szolgáltatáscsomag kondíciói Érvényes: 2015. július 13-ától Változás: Szolgáltatáscsomag havi díjára vonatkozó akció módosítása 2015.07.13-ával 1. Az MKB Perspektíva

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PROFESSZIONÁLIS DÍJCSOMAGHOZ IGÉNYELT SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS JELZÁLOGKÖLCSÖN FELTÉTELEI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE A Banco Popolare Hungary Bank Zrt, mint Átruházó és a, mint Átvevő között 2013

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére:

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére: Budapest, 2015. december 8. Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére: 2015. december 23.(szerda) szerdai

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Alapszámla. Magánszemélyek részére FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK

KONDÍCIÓS LISTA. CIB Alapszámla. Magánszemélyek részére FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK KONDÍCIÓS LISTA CIB Alapszámla Magánszemélyek részére Hatályba lépés: 2009. 12. 10. FORINT MAGÁNSZÁMLA ALAPKONDÍCIÓK Látraszóló kamat 0,2% Kényszerhitel kamata Számlanyitási minimum összeg Értéke pontosan

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY

VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY VÁLLALATI PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY azon 200 millió Ft éves nettó árbevételnél magasabb árbevétellel rendelkező vállalkozás vagy társadalmi szervezetek részére, amelyek 2015. március 8. napján Bankszámlával

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES

Részletesebben

Szolgáltatás Díjszabás Ár

Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés, információ 1. oldal Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus Számla/hónap 25,00* számlakivonatokat

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉS KONDÍCIÓI Lakosság és

Részletesebben

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal

Kondíciós Lista Vállalati Ügyfelek részére 1. oldal Deutsche Bank 1. oldal Számlavezetés, információ H-1054 Budapest, Hold u. 27. Szolgáltatás Díjszabás Ár Számlavezetés HUF/ Számla nyitása Számlánként Díjmentes Számlavezetés díja, beleértve az elektronikus

Részletesebben

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE

Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE Az Arrabona Privátbankár Befektetési Kft. 2015. december 1-től hatályos üzleti DÍJJEGYZÉKE I. Bizományosi, megbízási díjak 1) BÉT bizományosi díj azonnali ügyletek Személyesen, faxon, telefonon adott megbízás

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása,

Aláírás címpéldány módosítás Tartós megbízás és csoportos beszedési megbízás visszavonása, Nem forgalmazható de állományban lévő fizetési számla kondíciói Lakossági fizetési számla Érvényes: 2015. november 1-től Megnevezés (Standard díjtételek) Jutalék mértéke Induló betét minimális összege

Részletesebben

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL

CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL CIB BANK ZRT. MIKROVÁLLALATI HITEL KONDÍCIÓS LISTA 100 MILLIÓ FT-NÁL ALACSONYABB ÉVES NETTÓ ÁRBEVÉTELŐ VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA ÉRVÉNYBEN: 2009. MÁRCIUS 16-TÓL 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A CIB Bank Zrt. a Mikrovállalati

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.

BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek. Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11. BorsodWeb Kft. Általános Szerződési Feltételek Előző módosítás kelte: 2009.01.11. Utolsó módosítás kelte: 2009.10.01. Érvényes: 2009.11.01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.....2 1. A szolgáltató neve,

Részletesebben

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től

SZ-28/2012. sz. Hirdetmény. Pénzforgalmi számla díjai, jutalékai és egyéb költségei. Hatályos: 2013. február 01-től Pénzforgalmi forint számla vezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számlanyitás díja (kivéve az elkülönített betét) 1.500 Számlavezetési díj /Zárlati költség/ (havi) Internetbank

Részletesebben