Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai"

Átírás

1 Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai Közzététel: október 01-től Hatályos: október 01-től 1. Erste Cseperedő Bankszámla április 17-től az Erste Cseperedő Bankszámla értékesítése megszüntetésre került, új számlanyitás nem kezdeményezhető. Lakossági forint bankszámla, amelyet a Bank a 14. életévét még be nem töltött devizabelföldi természetes személy Számlatulajdonos nevére nyit meg és, amelyet legkésőbb a Számlatulajdonos gyermek 18. életévének betöltéséig vezet. Kamatozása: Összeghatárok Éves kamatláb Ha a hónap során a számla állománya csökken és/vagy nem érkezett jóváírás a számlára 0,01% Ha a hónap során a számla állománya nem változik, vagy kevesebb, mint 5 00-tal nő december 14-től: Ha a hónap során a számla állománya legalább 5 00-tal nő havonta december 14-től: 0,50% 0,25% 1,35% 0,50% 0,01% - 1,37% december 14-től: 0,01% - 0,51% A feltételek vizsgálatát a hónap utolsó munkanapja előtti munkanapig beérkezett és lekönyvelt tranzakciók alapján végezzük. A hónap utolsó munkanapja a következő vizsgálandó időszak része. Kamatelszámolás naponta, kamatjóváírás minden naptári negyedév végén. A megadott kamatlábak csak az adott összeghatársávokban lévő egyenlegekre érvényesek (sávos kamatozású). Díjak, jutalékok: Megnevezés Erste Cseperedő Bankszámla Adminisztrációs díjak Bankszámlanyitás (Ft) Minimális nyitó összeg (Ft) (1) Számlavezetési díj (Ft/hó) Forint átutalások, jóváírások és átvezetések Megbízás típusa és benyújtás módja Bankon belüli eseti átutalás (Bankfiókban benyújtva) Eseti átutalás bankon kívülre (Bankfiókban benyújtva) Beérkező jóváírás forintban és devizában (2) 0,23%, min.27, max (0,30% max.6.00) 0,29%, min.495 Ft, max (0,30% max.6.00) Pénztári tranzakciók Készpénz befizetés Bankfiókban (forint és valuta) (3) Készpénz felvétel, Bankfiók (forint) 0,58%+11, max ,60% TeleBank és NetBank szolgáltatás díja havidíj mentes A feltüntetett forintfizetési megbízások után terhelendő díjak, jutalék, költségek esedékessége a tárgyhónap utolsó napja. Az Erste Cseperedő Bankszámláról betétet nem lehet lekötni, bankkártya nem kapcsolódik hozzá, a fent megjelölt tranzakciókon kívül más tranzakció nem kezdeményezhető. A TeleBank és NetBank szolgáltatás esetén a lekérdezési funkciók használhatóak, aktív tranzakciók nem végezhetőek. (1) Nem külön jutalék, az ügyfél rendelkezhet felette. (2) Deviza vételi árfolyam alkalmazásával. (3) Valuta vételi árfolyam alkalmazásával. 1

2 2. Erste Előrelátó Betétszámla január 29-től az Erste Előrelátó Betétszámla értékesítése megszüntetésre került, új betétszámlanyitás nem kezdeményezhető. Az Erste Előrelátó Betétszámla igénybevételére minden az Erste Bank Hungary Zrt-nél lakossági forint bankszámlát vezető természetes személy jogosult (továbbiakban: Betétes). A betétszámla havi megtakarításból vagy többletjövedelemből előtakarékoskodás céljára szolgáló forintban vezetett, határozatlan idejű, látra szólóan kamatozó megtakarítási betétszámla, amelynek kamatozása a havi rendszeres elhelyezett összeg nagyságától függ. Kamatozása: napi kamatszámítás, a napi záró egyenleg alapján. Elérhető kamat: Alapkamat+Kamatprémium: Minimális havi egyenlegnövelés Alapkamat (% / év) ( %) Kamatprémium (% / év) ( %) Elérhető kamat (% / év) ( %) Ft 0,00% (0,00%) 0,01% (0,01%) Ft tól október 05-től 0,01% (0,01%) 0,34% (0,34%) 0,24% (0,24%) 0,79% (0,80%) 0,49% (0,50%) 0,35% (0,35%) 0,25% (0,25%) 0,80% (0,81%) 0,50% (0,51%) Prémium kamat abban a hónapban jár, amelyben legalább a minimálisan előírt (10.00) összegű jóváírás érkezik a számlára és az adott hónapban a számlán terhelés, részösszeg kivétel nem történik. Amennyiben az adott hónapban terhelés vagy részösszeg kivétel történik a számlán vagy nem érkezik be új megtakarítás, vagy érkezik, de a minimálisan előírt (10.00) összegnél kevesebb, abban az esetben Kamatprémium nem jár, ebben az esetben az évi 0,01% (: 0,01%) Alapkamat kerül megfizetésre. Kamat jóváírása: az Erste Előrelátó Betétszámla adott havi kamatának megállapítása a hónap utolsó munkanapján történik, ezért a Kamatprémium eléréséhez az adott hónap utolsó előtti munkanapjáig végrehajtott, az Erste Előrelátó Betétszámlán jóváíródott, egyenlegnövelést veszi a Bank figyelembe. Prémium kamat abban a hónapban jár, amelyben legalább a minimálisan előírt (10.00) összegű jóváírás érkezik a számlára és az adott hónapban a számlán terhelés, részösszeg kivétel nem történik. Amennyiben az adott hónapban terhelés vagy részösszeg kivétel történik a számlán vagy nem érkezik be új megtakarítás, vagy érkezik, de a minimálisan előírt (10.00) összegnél kevesebb, abban az esetben Kamatprémium nem jár, ebben az esetben az évi 0,01% (: 0,01%) Alapkamat kerül megfizetésre. A hónap utolsó munkanapja a következő vizsgálandó időszak részét képezi. Az Alapkamat és az esetleges Kamatprémium jóváírása minden naptári hónap utolsó napján történik. A kamatjóváírást a Kamatprémium megállapításakor a Bank nem veszi figyelembe. Betétszámla megszüntetésének hónapjára fizetendő kamat: ha a naptári hónap utolsó napját megelőzően kerül sor a betétszámla megszüntetésére, akkor a Bank a megszüntetésig az adott hónapban felgyűlt Alapkamatot fizet. Részösszeg felvétel esetén a részkivétel hónapjában a Bank Alapkamatot fizet. Feltételek, kondíciók: január 29-től az Erste Előrelátó Betétszámla értékesítése megszüntetésre került, új betétszámlanyitás nem kezdeményezhető. 2. Az Erste Előrelátó Betétszámla vezetéséért a Bank díjat nem számít fel. 3. Elhelyezhető minimális összeg: nincs. 4. Az Erste Előrelátó Betétszámlára naptári évente elhelyezhető megtakarítás maximális összege Amennyiben a Betétes az adott naptári évben a maximálisan elhelyezhető összegnél magasabb megtakarítást helyez el az Erste Előrelátó Betétszámlán, úgy a Bank a feletti összeg után az adott naptári évben csak az Alapkamatot fizeti. 5. Az Erste Előrelátó Betétszámla egyenlege hitel szerződésmódosítási díj mentesen hitel előtörlesztésére fordítható, az alábbiak szerint: A díjmentesség egy ügyleti évben maximum 2 alkalommal, alkalmanként a fennálló tőkeösszeg 25%-át meg nem haladó összeg előtörlesztése esetén vehető igénybe. A díjmentes előtörlesztés során minimum 3 havi törlesztő részletnek megfelelő forint összeg fizetendő meg (az adott havi normál, ütem szerinti törlesztő részleten felül). Az ettől eltérő előtörlesztések normál kondíciókkal és feltételekkel történnek. 6. Az Erste Előrelátó Betétszámla egyenlege lakossági forint bankszámláról, bankfiókban, TeleBankon és NetBank szolgáltatáson keresztül kezdeményezett eseti átvezetéssel, állandó átutalási megbízással növelhető, illetve egyenlege a lakossági forint bankszámlára történő átvezetéssel csökkenthető, bankfiókban, TeleBankon és NetBank szolgáltatáson keresztül. 7. Egyenlege TeleBank és Netbank szolgáltatás segítségével lekérdezhető, amennyiben a lakossági bankszámla tulajdonosa amelyről az Erste Előrelátó Betétszámla elhelyezése történt, ezen szolgáltatások igénybevételére jogosult. 8. Részösszeg felvétel, betétszámla megszüntetés: Részösszeg a betétszámláról bankfiókban, TeleBankon és Netbankon keresztül megadott bankszámlára történő átvezetési megbízással vehető fel. Az Erste Előrelátó Betétszámla bankfiókban szüntethető meg. 9. Erste Előrelátó Betétszámlára megtakarítás egy és kéttulajdonosú lakossági forint bankszámláról is elhelyezhető. Két tulajdonosú bankszámlához kapcsolódóan a két számlatulajdonos számára közös tulajdonú Erste Előrelátó Betétszámla is nyitható. A lakossági bankszámla tulajdonosa és az Erste Előrelátó Betétszámla tulajdonosa ugyanaz a természetes személy. 10. Egy lakossági bankszámlához egy Erste Előrelátó Betétszámla kapcsolódhat. 11. Az Erste Előrelátó Betétszámláról betétet nem lehet lekötni, bankkártya-, TeleBank-, NetBank nem kapcsolódik hozzá, rendszeres hiteltörlesztés, fizetési megbízások róla nem teljesíthetőek. 12. Alapkamat jelen Hirdetmény szerint az Erste Bank Hungary Zrt. által közzétett minimum betéti kamatot jelenti. 13. Az Erste Előrelátó Betétszámla szerződési feltételeit a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételei, illetve a Betétszámla Szerződés tartalmazza. 2

3 3. Erste Hűség Gyarapodó Plusz Betét és Hűség Gyarapodó Betét Futamidő: 6 hó Futamidő: 12 hó Futamidő sávok Kamat %/év Futamidő sávok Kamat %/év 0 30 nap 0,05% 0 60 nap 0,05% nap 0,05% nap 0,10% nap 0,10% nap 0,10% nap 0,15% nap 0,15% nap 0,25% nap 0,25% nap 0,30% nap 0,25% A teljes futamidőre kiszámított éves átlagkamat: 0,15% A teljes futamidőre kiszámított éves átlagkamat: 0,15% a futamidő végén: 0,15% futamidő végén: 0,15% Futamidő: 24 hó Futamidő sávok Kamat %/év 0 60 nap 0,05% nap 0,10% nap 0,15% nap 0,20% nap 0,25% nap 0,30% nap 0,40% nap 0,50% nap 0,60% nap 0,70% nap 0,80% nap 0,90% A teljes futamidőre kiszámított éves átlagkamat: 0,41% a futamidő végén: 0,42% A betétekből részösszeget felvenni nem lehet. A betét lejárat előtti felmondása esetén kamat csak az adott futamidő első időszakának leteltét követően, a második és azt követő idősávban való felmondás esetén jár. Ebben az esetben a Betétet visszaváltó ügyfélnek az utolsó teljes időszak időpontjáig előjegyzett, az adott idősávokra meghatározott kamatlábak szerinti kamat jár. A Hirdetményben feltüntetett betétekre éves kamatszázalékot, a Gyarapodó Plusz Betét és a Gyarapodó Betét esetében, a teljes futamidőre kiszámított, az első elhelyezés napján érvényes éves kamatértékkel kiszámított éves átlagkamatot is közzétesszük. A betét csak bankfiókban szüntethető meg. 4. Nem értékesített lakossági eseti és ismétlődő devizabetétek: 1 hó, 2 hó, 3 hó, 6 hó, 12 hó Deviza Minimum összeg Kamat/év CHF 300 0,01% 0,01% Deviza Minimum összeg 1 hó 2 hó 3 hó 6 hó 12 hó Kamat/év Kamat/év Kamat/év Kamat/év Kamat/év EUR 200-0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% USD 300 0,05% 0,05% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% GBP 100 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% 0,05% - - 3

4 július 15-ig értékesített Erste Komfort Takarékszámla Az Erste Komfort Takarékszámlát igényelheti 14 év feletti természetes személy a törvényes képviselője hozzájárulásával, valamint nagykorú természetes személyek. Kamatozás: Összeghatárok Éves kamatláb Ft egyenlegig 0,01% Ft egyenleg között Ft egyenleg között Ft egyenleg között feletti egyenlegtől Napi kamatszámítás, kamatjóváírás negyedévente, a tárgynegyedév utolsó napján. A megadott kamatlábak csak az adott összeghatársávokban lévő egyenlegekre érvényesek. Díjak, jutalékok: 0,10% 0,05% 0,50% 0,10% 0,75% 0,25% 1,00% 0,50% 0,01% - 0,87% 0,01% - 0,51% Megnevezés ERSTE Komfort Takarékszámla Adminisztrációs díjak Bankszámlanyitás (Ft) Minimális nyitó összeg (Ft) (1) Számlavezetési díj (Ft/hó) Forint átutalások és átvezetések Megbízás típusa Bankon belüli eseti átutalás Eseti átutalás bankon kívülre Állandó fix összegű átutalás bankon belülre Állandó fix összegű átutalás bankon kívülre Megbízás benyújtásának módja Bankfiók megadott limithatárhoz kötött átutalás bankon belülre Bankfiók megadott limithatárhoz kötött átutalás bankon kívülre Bankfiók, TeleBank ügyintéző, TeleBankon - előre kódolt, NetBank rendszer, Saját számlák között átvezetés Bankfiók, TeleBank ügyintéző, TeleBankon - előre kódolt, NetBank rendszer Bankfiók, TeleBank ügyintéző, NetBank rendszer Bankfiók, TeleBank ügyintéző, NetBank rendszer Csoportos beszedési megbízás bankon belül (közüzemi megbízás) Csoportos beszedési megbízás bankon kívül (közüzemi megbízás) Pénztári tranzakciók (forint) Készpénz befizetés, Bankfiók Készpénz felvétel, Bankfiók ,292%, min. 49, max (0,30% max. 6.00) 0,540%, min. 885 Ft, max Ft + (0,30% max. 6.00) 0,292%, min. 49, max (0,30% max. 6.00) 0,539%, min. 88, max (0,30% max. 6.00) 0,292%, min. 49, max (0,30% max. 6.00) 0,539%, min. 88, max (0,30% max. 6.00) 185 Ft 245 Ft 0,559%+121 Ft, max Ft + 0,60% SMS szolgáltatás (2) Havi (Ft) SMS (Ft) Egyenlegközlő, Interaktív egyenlegközlő, SzámlaŐr Ft TeleBank Őr 115 Ft 13 Ft TeleBank és NetBank szolgáltatás díja havidíj mentes A számlához nem igényelhető folyószámlahitel és bankkártya szolgáltatás, illetve hiteltörlesztés sem végezhető róla. A Komfort Takarékszámláról havonta 1 saját bankszámlák közötti átvezetés díjmentesen végezhető. Az egyes bankszámlákra egységesen vonatkozó díjakat a jelen Hirdetmény Fődokumentuma tartalmazza. A feltüntetett forintfizetési megbízások után terhelendő díjak, jutalékok, költségek esedékessége a tárgyhónap utolsó napja. Az sms díjak esedékessége a tárgyhót követő 6. banki munkanap. (1) Nem külön jutalék, az ügyfél rendelkezhet felette. (2) A SzámlaŐr, az Egyenlegközlő és Interaktív egyenlegközlő, valamint a TeleBank Őr szolgáltatás díja telefonszámonként értendő. 4

5 6. Erste ismétlődő lekötött betét I. kamatai 1 Lekötési idő Éves kamatláb % 7 nap, 14 nap, 30 nap, 60 nap, 90 nap, 180 nap 1 hó, 2 hó, 3 hó, 4 hó, 5 hó, 6 hó 0,05 0,05 Az ismétlődően lekötött betét határidő előtt történő felmondása esetén a Bank kamatot nem térít. A betétből április 7-től a futamidő alatt legfeljebb egy alkalommal részösszeg vehető fel. 7. Garas Betétjegy Garas Betétjegy október 31-től nem váltható november 15-től a saját kibocsátású betétokiratok letéti őrzését nem vállaljuk. Korábban letéti szerződést kötött ügyfeleinket (kivéve, ha a letétben őrzött betétokirat hitelfedezetként szolgál) levélben értesítettük, hogy szíveskedjenek a letéti őrzést végző fiókot felkeresni a letét megszüntetése céljából. A november 15-ig át nem vett betétjegy/ betéti okirat megőrzéséről az Erste Bank a felelős őrzés szabályai szerint a november 15- től érvényes Hirdetményben megadott díj felszámítása mellett gondoskodik, amíg a betétjegy/betéti okirat átvételére nem kerül sor. A október 31. előtt váltott betétjegyekre újralekötéskor a lekötés napján érvényes Hirdetményben közzétett kamatok érvényesek Garas betétjegy, névre és bemutatóra szóló augusztus 8-tól Bemutatóra szóló Garas Betétjegy kamatozása az adott futamidő alatt nem változik. A betétek a nevesítést követően is lekötés napján érvényes kamatlábbal kamatoznak a lekötési idő végéig. Ismétlődés esetén a nevesített betétek újralekötése az eredeti lekötésnek megfelelő futamidőre az újralekötés napján érvényes Hirdetmény szerinti névre szóló betétjegyre megadott kamatlábbal történik. A bemutatóra szóló Garas Betétjegyek visszaváltás nélküli nevesítése kizárólag a váltás helyén történhet Betét összege ,-Ft ,-Ft ,Ft tól Futamidő Kamat%/év Kamat%/év Kamat%/év Kamat%/év 30 nap 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 90 nap 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0, nap 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 12 hó + 1 nap 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0, október 31. előtt megszűnt futamidejű névre és bemutatóra szóló Garas betétjegyek kamatai augusztus 8-tól Futamidő (nap) Kamat%/év Kamat% 60 nap **0,05 0,05 ** 0,05 0, nap *0,05 0, nap 0,05 0, nap **0,05 0,05 **0,05 0, október 1., illetve szeptember 1. előtt Garas Betétszerződést kötött ügyfeleknek a korábbi futamidők változatlanul hagyása mellett az újbóli lekötés napján érvényben lévő Garas Betétjegyre vonatkozó Hirdetmény szerinti kamatot biztosít a Bank. * Csak az első rulírozás utáni, október 1. előtt váltott Garas Betétszerződés állományra vonatkozik! ** Csak az szeptember 1. előtt váltott Garas Betétszerződés állományra vonatkozik A Bank a Garas Betétjegyet annak lejárta előtt is bármikor visszafizeti. A lejárati idő előtti visszaváltás esetén a Bank kamatot nem térít. 8. Látra szóló Takarékbetétkönyv szeptember 1-jétől január 1-jétől Látraszóló Takarékbetétkönyv nem váltható október 1-től a Takarékbetétkönyvbe befizetés nem eszközölhető. A január 1. előtt váltott Látraszóló Takarékbetétkönyv kamata: Névre szóló Bemutatóra szóló Kamat%/év Kamat%/év 0,05 0,05 0,05 0,05 Kamata - napi kamatszámítás, jóváírás naptári év végén. Felmondási idő nincs. A bemutatóra szóló Látraszóló Takarékbetétkönyv kamatozása a nevesítést követően. A bemutatóra szólóan elhelyezett betétek a nevesítést követő naptól a mindenkori Hirdetményben közzétett névre szólóan elhelyezett Látraszóló Takarékbetétkönyvre vonatkozó kamatfeltételek szerint kamatoznak. Takarékbetétkönyv nevesítése és megszüntetése kizárólag a váltás helyén történhet április 7-e előtt terméknevei Erste Hozam Betét, Erste Bónusz Betét, Erste Plusz Betét, Erste Rugalmas Betét, Erste Kamat-Roll Betét, Erste Kamat-Roll Prémium Betét, KlikkBank Lekötött Betét (1 heti futamidejű). 5

6 9. Postabank által értékesített termékek 9.1. Takarékszámla (megtakarítási bankszámla) kamatai szeptember 1-jétől Takarékszámla december 1-jétől nem nyitható. A Takarékszámlán elhelyezett látra szóló betéti összeg napi záró állományára vetített kamatok: Napi záró állomány (Ft) Adott sávba eső összegre fizetett kamat %/év Adott sávra eső % ,05 0, ,05 0, től 0,05 0,05 A megadott kamatlábak csak az adott összeghatársávokban lévő egyenlegekre érvényesek A Takarékszelvény I., Takarékszelvény II., Postatakarékjegy, Bónusz betétszerződés, Profitjegy, Percent értékjegy, Prémium betét, Bankszámlakönyv, Postatakarék-levél, bemutatóra szóló és az 5.00-os címletű Jubileum betétszelvény valamint a Postabank-jegy konstrukciók visszaváltása kizárólag az Erste Bank kijelölt fiókjaiban lehetséges Betétszámlakönyv január 3-tól új Betétszámlakönyv sem a Bank fiókhálózatában sem a postai hálózatban nem nyitható. Betétszámlakönyvbe történő befizetés április 18-tól nem lehetséges. Betét összege Kamat%/év % egyenlegig 0,05 0, egyenlegig 0,05 0, egyenlegig 0,05 0, egyenlegig 0,05 0, egyenlegig 0,05 0, Ft egyenlegtől 0,05 0,05 A fenti kamatfeltételek a kamatjogosultság alapját képező napi betéti követelések teljes összegére vonatkoznak. A betétszámlakönyvben elhelyezett pénzösszegek látra szóló betétként kamatoznak. A Bank április 18-i hatállyal az Üzletszabályzat a Betétszámlakönyvben elhelyezett betétekről szóló Üzletszabályzatát módosítja Takarékszelvény I április 1-től Értékesítése április 1-jétől megszűnt. A betétek a 6 éves futamidő lejáratát követően évi 0,10 %-os (: 0,10%) kamattal kamatoznak a kifizetés napjáig. 10. CAD, AUD, NOK, SEK devizanemben lekötött lakossági devizabetétek kamatai november 19-től CAD és AUD devizanemben lekötött betétek kamatai azonosak az USD betétek mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 1.2. sz. mellékletének II. pontjában feltüntetett kamataival. NOK és SEK devizanemben lekötött betétek kamatai a mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 1.2. sz. mellékletének II. pontjában feltüntetett EUR lekötött betétek kamatainál évi 1%-al alacsonyabbak, de nem kisebbek, mint 0,1%. 11. Nem értékesített Erste Forint Aktív Plusz és Erste Forint Tartós Aktív Plusz Betétek Az Erste Forint Aktív Plusz és Erste Forint Tartós Aktív Plusz 12 hónapos futamidejű ismétlődő, tőkésedő, forint lekötött betéteket a bank április 20-tól nem értékesíti. A április 20. előtt 12 hónapos futamidőre lekötött betétek esetén az elérhető kamat az alábbiak szerint tevődik össze Éves kamat = Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 1.2. számú mellékletében megtalálható 12 havi ismétlődő betét kamata + jelen hirdetményben feltűntetett akciós kamatprémium. Kamatprémiumhoz jutás feltételei: A kamatprémium feltételei A futamidő alatt teljesült csoportos beszedési ÉS megbízás ÉS/VAGY bankkártyával történő a futamidő alatt elvárt jóváírások vásárlás megbízások darabszám ÉS/VAGY minimum darabszáma Futamidő terhelődött tranzakciók darabszám 12 hó Az akciós kamatprémiumhoz jutás részletes feltételeit valamint a termékek részletes leírását a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény 1.2. számú melléklete tartalmazza. 6

7 Erste Forint Aktív Plusz és Erste Forint Tartós Aktív Plusz Betét Futamidő 12 hónap Elérhető kamatprémium értékek %/év, zárójelben az alapkamat Alapkamat Kamatprémium Kamat 0,20% (0,20%+) 0,70% 0,20% 0,91% 12. Nem értékesített Erste Euró Aktív Plusz Betét Elhelyezhető minimális összeg: 400 EUR Elhelyezhető maximális összeg 3, 6 és 12 hónapos futamidőben összesen:* EUR *Az elhelyezhető maximális összeg meghatározása Betétesenként értendő. Kéttulajdonosú bankszámláról lekötésre kerülő megtakarítás esetén a Betétesnek a bankszámla fő tulajdonosát (akinek a részére a bankszámla kivonat előállításra kerül) tekintjük, az elhelyezhető maximális összeg kizárólag egyszer köthető le. Továbbá a Betétes által az Erste Euró Aktív és Erste Euró Aktív Plusz Betétekben (bármely futamidőre) elhelyezett betéti állomány összértéke bármely időpontban vizsgálva nem haladhatja meg a EUR-os összeget. Az Euró Aktív Plusz Betétet igénybevevők köre: Erste Banknál euró devizanemben vezetett lakossági deviza bankszámlával rendelkező bármely természetes személy (továbbiakban: Betétes). Az Erste Euró Aktív Plusz Betét igénybe vehető a bankfiókokban, TeleBankon, valamint Netbankon keresztül egyaránt. Az Euró Aktív Plusz Betét 3, 6 vagy 12 hónapos futamidejű ismétlődő, tőkésedő, euró lekötött betét, melynél minden kamatperiódusban elérhető kamat az alábbi részekből tevődik össze: Éves kamat = Hirdetmény szerinti havi alapkamat + akciós kamatprémium A Betétes a kamatprémiumra jogosult, ha a kamatprémium feltételét teljesítette. Az elérhető akciós kamatprémium végső összege az alábbi feltételek teljesítésének függvénye: Abban az esetben jár az akciós kamatprémium a betét alapkamatán felül, ha: a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint bankszámláján (amin ő főtulajdonos) legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú csoportos beszedési megbízás ÉS/VAGY a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint bankszámláján (amin ő főtulajdonos) legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú forint főkártyával (betéti- és hitelkártya) történő vásárlás ellenértéke terhelődött ÉS/VAGY a választott futamidő alatt a Betétes bármely deviza bankszámláján legalább az alábbi táblázatban feltüntetett darabszámú deviza főkártyával történő vásárlás kell terhelődni ÉS a választott futamidő alatt a Betétes bármely forint és deviza bankszámláján (amin ő a főtulajdonos) legalább az alább meghatározott darabszámú jóváírás teljesül, legalább (vagy annak megfelelű értékű deviza) értékben. A Bank nem veszi figyelembe a Betétes azon kéttulajdonosú bankszámláján történő fő és társkártyás vásárlásokat, valamint csoportos beszedési megbízásokat, amely bankszámlán a Betétes társtulajdonos, és amelyről nem az Aktív Plusz Betét lekötése történt. Az akciós kamatprémium jóváírásának további feltétele, hogy a tranzakció a bankszámlán ténylegesen könyvelésre kerüljön a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig. Amennyiben a Betétesnek egyidejűleg több azonos vagy különböző futamidejű Aktív Plusz betétlekötése van, a Bank az adott Aktív Plusz betét lekötésétől a lejáratot megelőző napig teljesült megbízásokat figyelembe veszi, függetlenül attól, hogy a teljesült megbízás másik betétlekötésnél már figyelembe vételre került-e az akciós kamatprémium megállapításánál. Jóváírási feltétel teljesítésénél a bankszámlára érkező átutalási tranzakciók kerülnek figyelembe vételre. Kivétel a figyelembe vételre kerülő jóváírás alól: a) a saját számlák közötti átvezetések; b) lakossági betét lejáratából, betét feltörésből, illetve betéti kamat jóváírásából származó jóváírások. A jóváírás teljesülését a betét futamideje alatt csak meghatározott időintervallumokban veszi a Bank figyelembe. Az időintervallum minden hónap 15. naptári napjától következő hónap 14. naptári napjáig tart. A Bank egy időintervallum alatt maximum 1 db jóváírást vesz figyelembe akkor is, ha a Betétes egyébként többször teljesítette a minimum vagy ennek megfelelő deviza összegű jóváírás feltételt, és az egy intervallumban érkező, a feltétel teljesítéséhez elegendő többszöri jóváírás nem helyettesíti a többi időintervallumban előírt jóváírás mennyiség teljesítési 7

8 feltételét. Egy időintervallumon belül a minimum összegű jóváírási feltétel tetszőleges számú jóváírás összegeként is teljesíthető, egy időintervallumon belül nem szükséges egy összegben beérkeznie a jóváírásnak. A deviza számlára érkező jóváírásokat a Bank a jóváírások napján érvényes számlakonverziós deviza-középárfolyamon számítja át Forintra. Az akciós kamatprémium minden egyes kamatperiódusban megszerezhetők, ha a Betétes teljesíti a feltételeket az adott kamatperiódusban. Az alapkamat és a Kamatprémium mértéke a 2. kamatperiódustól is mindig az aktuális Hirdetmény szerinti, fordulónapon érvényes Aktív Plusz Betét alapkamat értékét veszi fel, és az ehhez kapcsolódó fordulónapon érvényes Hirdetmény szerinti Kamatprémiumra jogosult a betétes a feltételek teljesítése esetén. Kamatprémiumhoz jutás feltételei: Az akciós kamatprémium feltételei A futamidő alatt teljesült csoportos beszedési ÉS megbízás ÉS/VAGY bankkártyával történő a futamidő alatt elvárt jóváírások vásárlás megbízások darabszám ÉS/VAGY minimum darabszáma Futamidő terhelődött tranzakciók darabszám 3 hó hó hó A prémiumfeltételeknek a betét fordulónapját megelőző banki munkanapig kell teljesülniük. A kamatprémium fizetésének feltétele továbbá, hogy a betét a fordulónapon ne kerüljön megszüntetésre, mivel a kamatprémium teljesítésének ellenőrzését a Bank a fordulónapon végzi el. Amennyiben a lekötött betét kamatperiódusának fordulónapján kerül megszüntetésre, úgy a Bank a kamatprémiumot nem írja jóvá. Az éves kamatláb mértéke az adott kamatperiódus alatt fix. Az elérhető kamat mértéke az elhelyezett összegtől függ, a kamat jóváírása a lejárat (rulírozás) napján történik. Az alapkamat és az esetleges akciós kamatprémium a kamatperiódus végén a lekötött betét tőkeösszegét növeli. A lekötött betét az első kamatperiódust követően a Hirdetmény szerinti megállapított Euró Aktív Plusz Betét alapkamatával és mértéke szerint kamatozik tovább és az ügyfél ismét jogosult az akciós kamatprémium elérésére. A betét alapkamata és az elérhető kamatprémiumok mértéke a Hirdetmény szerint változhat az első kamatperiódust követően. A betét fordulónapján tőkeösszeg növelés (előre meghatározott összeggel) lehetséges. A lekötött betétből részösszeg nem vehető fel. Lekötött betét határidő előtti felmondása esetén a felvett összeg után a Bank kamatot nem térít. Erste Euró Aktív Betét Futamidő 3 hónap 6 hónap Elérhető kamatprémium értékek %/év, zárójelben az alapkamat Alapkamat Kamat 0,01% Kamatprémium (0,01%+) 0,00% 0,01% 0,01% Kamat 0,01% (0,01%+) 0,00% 0,01% 0,01% 12 hónap Kamat 0,01% (0,01%+) 0,00% 0,01% 0,01% 8

9 A Bank a Lakossági bankszámla és lakossági betét Általános Szerződési Feltételeinek VIII.4.5. pontja alapján jogosult a betét kamatát és egyéb feltételeit, ideértve a kamatprémium elérésének feltételeit (pl. a tranzakciók típusát, darabszámát) a betéti szerződés időtartama alatt egyoldalúan megváltoztatni. A módosítás az ismétlődő lekötésű betéteket a jövőbeni, a módosítás hatályba lépésének lekötési periódusát követő lekötési periódusban érinti. A betét a fordulónapon aktuális betéti kamattal és kamatprémium feltételekkel kerül ismételten lekötésre. 13. Nem értékesített Erste Euró Futam Betét Leköthető minimum összeg: bankfiókban történő betétlekötés esetén: 350 EUR NetBankon és Call Centeren keresztül: 200 EUR Futamidő: 6 hó Kamat %/év részidőszakonként és a futamidő végén Futamidő: 12 hó Kamat %/év részidőszakonként és a futamidő végén 0 30 nap 0,01% 0,01% 0 60 nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% nap 0,01% 0,01% Az Erste Euró Futam Betét 6 és 12 havi ismétlődő, tőkésedő betétlekötés. Az Erste Euró Futam Betétből a futamidő alatt részösszeg nem vehető fel. A betét határidő előtti felmondása esetén a Bank kamatot csak az adott futamidő első részidőszakának leteltét követően, a második és azt követő idősávban történő felmondás esetén fizet a fenti értékeknek megfelelően, az egyes részidőszakokra eltérő mértékben. Erste Euró Futam Betét lekötése euróban vezetett lakossági devizaszámláról kezdeményezhető. Jelen hirdetményi mellékletben nem szereplő, a Betétes által elhelyezett betétre a lekötés napján érvényes Hirdetményben foglaltak az irányadóak. Ismétlődő típusú betétre, minden újra lekötés során, az újra lekötés napján érvényes Hirdetmény szerinti kamatértékek vonatkoznak, a betét, az újra lekötés napján érvényes kamattal kamatozik tovább, a következő fordulónapig. 9

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2015. december 21. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015.

KONDÍCIÓS LISTA. Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015. KONDÍCIÓS LISTA Passzív üzletág kondíciói (Betétek) P/4/2015. Érvényben: 2015. május 26-tól Változás: Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 1.) a jegybanki alapkamat, valamint a pénzpiaci kamatlábak

Részletesebben

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény 2. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági forint és devizabetétek kamatai Hatályos: 2016. február 01. napjától visszavonásig Az itt feltüntetett OBA logó arról ad tájékoztatást, hogy

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye. magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye magánszemélyek bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2015. november 12-től A jelen Hirdetmény -ben szereplő betétek a hitelintézetekről és

Részletesebben

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai

Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Nem értékesített lakossági bankszámlák díjai és jutalékai Közzététel: 2015. szeptember 1. napján Hatályos: 2015. szeptember 2-től 2015. augusztus 31-től Visa Electron Diák típusú bankkártya nem igényelhető.

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

Erste Silver Bankszámlák kondíciói

Erste Silver Bankszámlák kondíciói TeleBank: 06 40 222222 Email: erste@erstebank.hu Erste Silver Bankszámlák kondíciói Közzététel: 2016. február 18. napján Hatályos: 2016. február 19től Erste Silver Bankszámlát külföldi vagy belföldi illetőségű

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról

H I R D E T M É N Y. Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról H I R D E T M É N Y Lakosság részére vezetett fizetési számlával kapcsolatban térített és felszámított kamatokról és díjakról 1. KAMAT MÉRTÉKEK 1.1. Lakossági fizetési számla kamata Megnevezés új EBKM

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.10.26. Hatályos: 2015.10.26-tól Indoklás:

Részletesebben

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY I. Általános feltételek DEVIZASZÁMLA HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére Hatályos: 2016. április 15. napjától A Takarékszövetkezet csak tartalmi,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/6. számú melléklet FHB Globál Devizaszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL

HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetményben

Részletesebben

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 1/17. számú melléklet FHB ALFA Bankszámlához kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Az FHB Bank Zrt. azon Ügyfelei részére, akik 2013. január 1. napja

Részletesebben

Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24-től. A módosítás okai:

Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24-től. A módosítás okai: Közzététel: 2016. május 23. napján Hatályos: 2016. május 24től A módosítás okai: 1. A 2016. május 24.től megkötött széfbérleti szerződésekre a mindenkori hatályos Széfszolgáltatási hirdetmény feltételei

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 0,40 (0,41) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2015. április 2-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. Lakossági passzív üzletág. Sorszám: LP/2015-6 Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Lakossági passzív üzletág Sorszám: LP/2015-6 Hatályos: 2015. május 26. Indoklás: A Hpt. 279. 15. bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100

Pénzforgalmi számla 0,01 % (0,01%) Kamatláb % ( EBKM % ) 3 hónap 6 hónap 1 év 100-1.000.000 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 0,10 (0,11) 100 HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától

Részletesebben

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek

I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló kamatok. b.) Lekötött betétek HIRDETMÉNY Egyesületek, alapítványok, pártok, illetve egyéb szervezetek részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Meghirdetés: 2016. június 1. napján Hatályos:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre

Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre Általános Szerződési Feltételek betétügyletekre MagNet Magyar Közösségi Bank zártkörűen működő Részvénytársaság MagNet Bank zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetmény módosítását az alábbi változások indokolják: 2016. február 1-től értékesített Felfedező utasbiztosítás csomagok díjai módosulnak, a lábjegyzetek racionalizálásra, valamint a visszamenőleges

Részletesebben

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%)

Pénzforgalmi számla 1,25% (1,25%) HIRDETMÉNY Lakásszövetkezetek és Társasházak részére a Takarékszövetkezetnél vezetett számlák kamat, jutalék és költség kondícióiról. Érvényes: 2013. február 22-től I. Megtakarítások kamatai: a.) Látraszóló

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. július 3ától Közzététel napja: 2015. július 2. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek

Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MagNet Bank Zrt. Székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. cégjegyzékszám és cégnyilvántartó

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. január 14étől Közzététel napja: 2014. január 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési

Részletesebben

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye

Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Megszűnt lakossági betéti termékek kamat hirdetménye Közzététel: 2015. november 19. Hatályos: 2015. november 20-tól A Bank jelen hirdetményi mellékletnek I. és a II. fejezete a termékek kamatkondícióit

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2014. évi defláció - a fogyasztó árakban bekövetkező csökkenés - indokolja, mely mértékével a díjak csökkentésre

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE!

Hirdetmény. Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/9 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói devizabetétek és devizaszámlák kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/9 I. Lakossági és vállalkozói devizabetét kamat kondíciói Lekötési idő Devizanem CHF USD GBP Éves EBKM

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/3. számú melléklet FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Optimum Számlacsomaghoz kapcsolódó tranzakciók

Részletesebben

Premium Banking Kondíciós Lista

Premium Banking Kondíciós Lista Premium Banking Kondíciós Lista Érvényben: 2016. április 20-tól visszavonásig 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 2 2. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLA KONSTRUKCIÓK ÉS BANKKÁRTYÁK 8 3. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI A

Részletesebben

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Lakossági Bankszámla Hirdetmény. 6/2. számú melléklet FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Jelen Hirdetmény az FHB Bónusz Standard Számlacsomaghoz

Részletesebben

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek)

Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Lakossági betéti termékek kamat hirdetménye (értékesített termékek) Közzététel: 2017. október 27. napján Hatályos: 2017. október 30. napjától A Bank 2017. október 30-tól megszünteti a Tartós Megtakarítási

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2015. NOVEMBER 1-TŐL (az egyes, a

Részletesebben

ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016. JÚNIUS 08.

ÉRVÉNYES: 2016. JÚNIUS 09. NAPJÁTÓL KÖZZÉTÉTEL NAPJA: 2016. JÚNIUS 08. Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a Postahelyen értékesített lakossági bankszámlák és kapcsolódó szolgáltatások esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15.

Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. Hatályos: 2013. augusztus 1-től (1309) Közzététel napja: 2013. július 15. 1. Jelen Kondíciós lista az Általános Üzleti Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi. A Kondíciós listában külön nem definiált

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2016. FEBRUÁR 1-TŐL INTERNET: www.kh.hu

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2013. SZEPTEMBER 11-ÉTŐL INTERNET:

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és Lakossági Bankszámla és Betéti kamat Hirdetmény 2.14. sz. melléklet ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. tev.eng.sz.: 41.011/2002.) és az (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev.

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. március 11. Hatályos: 2015. március 12-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés az alábbi Erste Lakossági bankszámlákról lehetséges:

Részletesebben

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény HATÁRIDŐS BETÉTEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu

HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu HUNGÁRIA TAKARÉK Takarékszövetkezet www.hungariatakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 20. napjától 2015. október 19.

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától

K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki kölcsön* kondíciói Hatályos: 2010. november 2. napjától K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H személyi kölcsön, valamint K&H Medicina Egészségpénztári banki

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. november 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu

Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Bak és Vidéke Takarékszövetkezet www.bakitakarek.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 1. napjától 2015. november 30. A Közzététel

Részletesebben

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01.

Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY. Hatályos 2015. február 01. Zemplén Takarékszövetkezet (3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8.) HIRDETMÉNY Hatályos 2015. február 01. SZÁMLAVEZETÉS... 4 Lakossági számlavezetéssel kapcsolatos díjak, költségek... 4 Lakossági számlavezetéssel

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA

NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BANKSZÁMLA Általános Kondíciós Lista - Vállalati forint és devizaszámlák általános kondíciói STANDARD VÁLLALATI BANKSZÁMLA Meghirdetve: 2016. február 1. Hatályos: 2016. február 1-től (kivéve a jelen Kondíciós Listában a konkrét kondíciónál megjelölt - ettől eltérő - hatályba lépési időponttal meghirdetett kondíciók) Díjak

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre HIRDETMÉNY A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre Hatálybalépés napja: 2016. február 13. A közzététel

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2010. MÁJUS 12-TŐL INTERNET:

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ FORINT HITELEK Érvényes: 2016. március 21-től visszavonásig A Bank CHF hitelre 2008. október 15-től, EUR hitelre 2010. július 8-tól új kérelmet nem fogad be. A megkötött EUR, illetve CHF szabad felhasználású hitelszerződések

Részletesebben

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan

hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire valamint pénztári tranzakcióira vonatkozóan 1 K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 70) 461 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, FORINT KAMAT HIRDETMÉNY 4.

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig

Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig II. A. Lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 14-től visszavonásig 1. Lekötött forintbetét 1 1.1. Lekötési futamidők és éves kamatlábak* - nem akciós lekötött betétek

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011.

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2011. április 15-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1.

3/2016. sz. HIRDETMÉNY. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja: 2016. február 1. Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 2085, Pilisvörösvár, Fő út 130. (26) 530 520 3/2016. sz. HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Hatálybalépés napja 2016. február 1. Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LEKÖTÖTT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Jelen ÁSZF a Mecsekvidéke Takarékszövetkezet által megkötött egyedi szerződések elválaszthatatlan részét képezi! Hatályos: 2010. június 11-től,

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan

HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan HIRDETMÉNY Lakossági Bankszámlákra vonatkozóan A B3 TAKARÉK Szövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8.

Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2013. május 9-től visszavonásig Közzététel napja: 2013. május 8. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók... 3 II. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

Hatályos: 2015. december 22-től. Közzétéve: 2015. december 21.

Hatályos: 2015. december 22-től. Közzétéve: 2015. december 21. HIRDETMÉNY Volt Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Élő de már nem nyitható Hatályos: 2015. december 22-től Közzétéve:

Részletesebben

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK

A. 2014. 10.27-IG IGÉNYELT INGATLANFEDEZET MELLETT ÉS INGATLANFEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HITELEK A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, és költségeiről Hatályba lépés, érvényesség: 2016. március 1-től visszavonásig Közzététel:

Részletesebben

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig

I. Raiffeisen bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig I. bankszámla, elektronikus szolgáltatások Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14-től visszavonásig 1. VÁLASZTHATÓ BANKSZÁMLAKONSTRUKCIÓK... 1 2. RAIFFEISEN FORINT BANKSZÁMLA KAMATAI... 2 3. RAIFFEISEN

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre

I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre Tartalomjegyzék I. Kamat és kezelési költség kondíciók... 2 A) A 2003. június 13. napjáig benyújtott támogatott lakáscélú jelzáloghitel-kérelmekre.... 2 B) A 2003. június 16. napját követően 2003. december

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY

SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY SZÉCHENYI KÁRTYA PROGRAM HIRDETMÉNY Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. hivatalos tájékoztatója a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, a Széchenyi Forgóeszközhitel és az ezen termékekhez kapcsolódó forint pénzforgalmi

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1

HIRDETMÉNY. Vállalati és Önkormányzati hitel. Érvényben: 2014.03.01-től. Vállalati és Önkormányzati hitel hirdetmény 1 Vállalati és Önkormányzati hitel HIRDETMÉNY 1 TARTALOMJEGYZÉK Érvényben: 2014.03.01-től 1. NEM TÁMOGATOTT HITELEK... 4 1.1. Beruházási hitel... 4 1.2. Forgóeszköz hitel... 5 1.3. Rulirozó hitel... 6 1.4.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról

HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról HIRDETMÉNY a már nem értékesített lakossági bankszámlákról és kapcsolódó szolgáltatásokról Tartalomjegyzék: 1. HIRDETMÉNY az Elektronikus bankszámláról és a hozzá kapcsolódó bankkártyáról 2. HIRDETMÉNY

Részletesebben

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE

VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYBEN: 2009. OKTÓBER 21-TŐL INTERNET:

Részletesebben

Erste Hűség folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról

Erste Hűség folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Nem értékesített bankszámlák folyószámlák vezetése során alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról Közzététel: 2016. március 01. napján Hatályos: 2016. május 02-től Tájékoztatjuk, hogy a bankfiókban

Részletesebben

HIRDETMÉNY 200 500 millió Ft közötti nettó árbevételű vállalkozások részére

HIRDETMÉNY 200 500 millió Ft közötti nettó árbevételű vállalkozások részére HIRDETMÉNY 200 500 millió Ft közötti nettó árbevételű vállalkozások részére AZ ERSTE BANK HUNGARY NyRT. hivatalos tájékoztatója az ERSTE Business Átutalási Számlacsomaggal rendelkező vállalkozások részére

Részletesebben

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu

HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET www.hajdudorogtksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek részére Hatályos: Közzététel napja: 2015. október 19. napjától 2015. október

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK 1 NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2016. március 21-től. (Hatályon kívül helyezi a 2016. február 18-tól hatályos

Részletesebben