ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. I. rész. Általános rendelkezések. Hatályos: 2011."

Átírás

1 ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: április 15-étől OTP Bank Nyrt.

2 Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános Szerződési Feltételek... 4 II/A. Lakossági bankszámlák és megtakarítási jellegű bankszámlák A szerződéskötésre vonatkozó általános rendelkezések A lakossági bankszámla feletti rendelkezés módja Természetes személyek azonosítása Számlán bonyolítható fizetési műveletek Számlaszüneteltetés Lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Mentőöv Életszínvonal Biztosítás... 6 II/B. Folyószámlahitel lakossági bankszámlákhoz A Folyószámlahitelekre vonatkozó általános rendelkezések Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel összegének automatikus felülvizsgálata Folyószámlahitel lekötött betét fedezete mellett Kiegészítő biztosítási szolgáltatás III. A Lakossági bankszámlákra és a Folyószámlahitelre vonatkozó közös rendelkezések Havi zárlati nap Bankszámlakivonat Kamatok Díjak Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése A bankszámlaszerződés felmondása, a bankszámla megszüntetése Együttműködés, tájékoztatás, értesítések Egyéb rendelkezések Egyéb meghatározások IV. Záró rendelkezések

3 I. Bevezető rendelkezések 1. Az OTP Bank Nyrt. (továbbiakban: OTP Bank) az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet november 27. napján kelt, 983/1997/F. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult természetes személyek részére lakossági forint- és devizabankszámlát (továbbiakban: számlát) vezetni, lakossági számlához kapcsolódó hitelt nyújtani. 2. A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések című része (továbbiakban: Üzletszabályzat) tartalmazza a lakossági forint- és devizaszámlákra és a számlákhoz kapcsolódó Folyószámlahitelre, valamint a megtakarítási termékekre vonatkozó általános szerződési feltételeket. A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat II. része a jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó, a III. része a jelenleg értékesített lekötött számlabetétekre és megtakarítási jellegű bankszámlákra vonatkozó, a IV. rész a már nem értékesített bankszámlákra vonatkozó speciális, a jelen Üzletszabályzatban leírtaktól eltérő, vagy itt nem szabályozott feltételeket tartalmazza. 3. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos között létrejövő szerződés elválaszthatatlan részét képezik az egyedi szerződés mellett a mindenkor hatályos, az adott szerződésre irányadó Üzletszabályzatban, (A lakossági bankszámlákról és a folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I-II-III-IV részében: a jelenleg értékesített bankszámlák esetében az I. és II. rész, a jelenleg értékesített lekötött számlabetétek és a megtakarítási jellegű bankszámlák esetén az I. és III. rész, a már nem értékesített bankszámlákra esetében az I. és IV. rész), valamint a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól és a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól szóló Hirdetményekben (továbbiakban: Hirdetmény) foglalt rendelkezések. 4. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti az Üzletszabályzat tárgyát képező jogviszony tartalmát az adott jogviszonyra vonatkozó - egyedi szerződés, - Hirdetmény a Lakossági betétek kamata után fizetendő kamatadóról, - Hirdetmény az OTP Banknál elhelyezett betétek biztosítási feltételeiről, Hirdetmény a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel díjairól, - Hirdetmény a külföldi fizetőeszközök forgalmazásáról, - Hirdetmény az Árfolyam alkalmazásról, - Hirdetmény a Lakossági bankszámlák és a Folyószámlahitel kamatairól, - Hirdetmény az OTP Takarékszámla kamatairól és költségeiről, - Hirdetmény az OTP Start-betétszámláról, - Hirdetmény a Tartós Befektetési Betétszámla kamatairól és költségeiről, - Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról - Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről, a jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó speciális rendelkezések részének (továbbiakban: Üzletszabályzat II. rész), illetve - Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről, a jelenleg értékesített megtakarítási termékekre vonatkozó speciális rendelkezések részének (továbbiakban: Üzletszabályzat III. rész), illetve - Üzletszabályzat a Lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről, a már nem értékesített bankszámlákra vonatkozó speciális rendelkezések részének (továbbiakban: Üzletszabályzat IV. rész), - a jelen Üzletszabályzat (A lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat I. Általános rendelkezések című része) - az OTP Bank Nyrt Általános Üzletszabályzata - Ügyfél tájékoztató a szokásos nyitvatartási rendtől eltérően üzemelő fiókok működéséről az OTP lakossági ügyfelei számára rendelkezései alapján kell megállapítani. A jogviszony tartalmának megállapítása során a fenti felsorolás egyben értelmezési sorrendet is jelent. Amennyiben az egyedi szerződés, vagy az adott ügyletre irányadó Hirdetmény rendelkezései eltérnek az Üzletszabályzat II., III. vagy IV. rész rendelkezéseitől, akkor az egyedi szerződés, valamint a Hirdetmény rendelkezései alkalmazandók. Ha az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról, az Üzletszabályzat II., III, vagy IV. részének rendelkezései eltérnek a jelen Üzletszabályzatban foglaltaktól, akkor az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról, az Üzletszabályzat II., III. illetőleg IV. részében foglaltakat kell alkalmazni. Amennyiben valamely, az adott jogviszony részét képező kérdésre az egyedi szerződés nem tartalmaz rendelkezést, úgy az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról, az Üzletszabályzat II., III. vagy IV. rész vonatkozó rendelkezése az irányadó. Ha az adott kérdésre az Üzletszabályzat II., III. vagy IV. része sem tartalmaz rendelkezést, a jelen Üzletszabályzat rendelkezése irányadó, ennek hiányában pedig az Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról, és az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos közötti jogviszonyban a 4. pontban meghatározott dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról, a pénzforgalmi szolgáltatásról és annak nyújtásáról, a takarékbetétről szóló, valamint a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal összefüggő egyéb jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. 5. Lakossági forintszámla, valamint Folyószámlahitel, illetve OTP Start Betétszámla szolgáltatással az OTP Bank valamennyi fiókja, Nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla, TBÉSZ Pénzszámla és Lakossági devizaszámla vezetéssel az erre kijelölt OTP Bank egységek foglalkoznak. 3 3

4 6. Az OTP Bank kijelenti, hogy, a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel szembeni tisztességes magatartásról szóló magatartási kódex rendelkezéseinek kötelező érvénnyel alávetette magát. A kódex rendelkezései megtekinthetők a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján ( valamint az OTP Bank Nyrt. honlapján ( 7. A Bank felügyeleti szervének neve: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút Jelen Üzletszabályzat hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a január 31-étől hatályos a Lakossági bankszámlákról, a Folyószámlahitelről szóló Üzletszabályzat részeit képező I. rész Általános rendelkezések II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó speciális rendelkezések III. rész Lekötött számlabetétekre és megtakarítási jellegű bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések IV. rész A már nem értékesített bankszámlákra vonatkozó speciális rendelkezések című Üzletszabályzatok. II. Általános Szerződési Feltételek II/A. Lakossági bankszámlák és megtakarítási jellegű bankszámlák 1. A szerződéskötésre vonatkozó általános rendelkezések 1.1. A szerződés megkötésének feltételeit, időtartamát az OTP Bank Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzata tartalmazza. 2. A lakossági bankszámla feletti rendelkezés módja 2.1. A Számlatulajdonos számlája felett személyesen, vagy meghatalmazott útján a jogszabályban foglalt esetek kivételével szabadon rendelkezhet. A számla feletti rendelkezésre a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak. 3. Természetes személyek azonosítása 3.1. A bankszámla megnyitásakor a Számlatulajdonos átvilágítására, illetve a bankszámlaszerződés fennállása alatt a Számlatulajdonos azonosítására o a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (továbbiakban: Pmt.) o az ügyfél-azonosítási rendjéről szóló Hirdetményben o a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatban foglalt rendelkezések az irányadóak 3.2. Az OTP Bank a természetes személyekről a Pmt.- ben foglalt személyazonosító adatokon túl az ügyfél levelezési címére, devizajogi státuszára, statisztikai státuszára, gazdasági szektorára vonatkozó adatokat, valamint az aláírás mintáját tartja nyilván. 4. Számlán bonyolítható fizetési műveletek 4.1. A fizetési műveletek lebonyolítására vonatkozóan az OTP Bank Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzata rendelkezik A Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatban megjelölt fizetési módok közül lakossági bankszámlákon az alábbi fizetési módok nem alkalmazhatóak: a) bankszámlák közötti fizetési módok: a beszedés a csekkbeszedés, a határidős beszedés, az okmányos beszedés. az okmányos meghitelezés (akkreditív) Ft alatti egyedi ügyleti összeg esetén. b) bankszámlához kötődő készpénzfizetési módok, különösen: a készpénzfizetésre szóló csekk kibocsátása és beváltása; 4.3. Az egyes fizetési műveletek során alkalmazott árfolyamokat a mindenkor érvényes Árfolyam alkalmazásról szóló Hirdetményben teszi közzé a Bank. 4 4

5 5. Számlaszüneteltetés 5.1 A Bank lehetőséget biztosít arra, hogy a számla tulajdonosa a számláját szüneteltesse. A szüneteltetés ideje alatt a számlán igénybe vehető szolgáltatások köre korlátozott és a Bank a számla számlavezetési díját nem számítja fel. A bankszámla szüneteltetését a Számlatulajdonos (vagy eseti meghatalmazottja) bármelyik OTP bankfiókban írásban, - az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével és aláírásával - kezdeményezheti. Az állandó meghatalmazás nem terjed ki a számlaszüneteltetés igénylésére és a számla aktiválására. 5.2 A szüneteltetés beállításának feltétele, hogy a Számlatulajdonos o a szolgáltatás feltételeit elfogadja, o legalább egy telefonszámot megadjon, o a szüneteltetés díját megfizesse, valamint o a szüneteltetéshez szükséges minimum összeget (egyenleget) a számláján tartson. 5.3 A szüneteltetés időtartama: A számlát szüneteltetni legfeljebb a szüneteltetés beállításától számított 2 évig lehet. A Számlatulajdonos ezalatt a 24 hónap alatt bármikor kérheti a szüneteltetés megszüntetését, azaz a számlájának aktiválását, illetve a számla megszüntetését. 5.4 A Számlatulajdonos nem igényelheti számlájának szüneteltetését az alábbi esetekben o Ha a szüneteltetés igénylése előtt a Számlatulajdonos bankkártyájával tranzakciót kezdeményezett, de az még nem érkezett be a Bankhoz, ezért annak könyvelése még nem történt meg. o A számlához olyan hitel kapcsolódik, melyet OTP bankszámláról szükséges törleszteni, és a Számlatulajdonos nem rendelkezik hiteltörlesztésre alkalmas másik bankszámlával. o A Bankkal szemben lejárt és meg nem fizetett tartozása áll fenn a szüneteltetni kívánt szerződéssel kapcsolatosan. o A Számlatulajdonos Bank által kezelt pénzeszközeit a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Vht.) szerint végrehajtási eljárás alá vonták. o Ha szüneteltetés igénylését megelőző 1 éven belül már volt szüneteltetve a bankszámla. o Ha a Számlatulajdonos a számlával kapcsolatosan reklamációt jelentett be a Bank részére és annak kivizsgálása folyamatban van. 5.5 A szüneteltetés időtartama alatt a Számlatulajdonos a számlán tranzakciókat nem kezdeményezhet. Amennyiben a számlára pénzösszeg érkezik, a számla tulajdonosa az összeg felett csak az aktiválást vagy a bankszámlaszerződés felmondását követően rendelkezhet. 5.6 A szüneteltetés igénylésekor az alábbi szolgáltatások és szerződések megszüntetésre kerülnek: o a számlacsomaghoz tartozó megtakarítási és webkártya számlák, a devizaszámla EUR és USD devizanemtől eltérő devizaszámlák. o bankkártyák, társkártyák o csoportos beszedési megbízások o lekötött betét indítására vonatkozó állandó megbízások o folyószámlahitel o értékpapír számla, ha az ügyfélnek nincs másik bankszámlája, melyhez az értékpapírszámla szerződés megköthető o rendszeres átutalási megbízások o beszedési megbízásra (inkasszóra) adott felhatalmazások, ha nem került kikötésre a visszavonáshoz a kedvezményezett hozzájárulása o OTPdirekt szerződés o zárolások 5.7 A számlához kapcsolódó lekötött betét a számlán megtartható, azonban annak lejárata után a lekötött betét, illetve annak kamata felett ideértve az összeg ismételt lekötését - a Számlatulajdonos kizárólag a számla aktiválását követően rendelkezhet. Újabb összeg lekötésére vonatkozó megbízás a szüneteltett számlára már nem adható. 5.8 Kamatozás A szüneteltetett számla látra szóló és a számlafedezetlenségi kamatának mértéke, továbbá az elszámolás gyakorisága: o forint számlák esetében a Tempo számlának o devizaszámla esetében a lakossági devizaszámlának megfelelő. A fenntartott lekötött betét kamatának mértéke és jóváírása az eredeti lekötésnek megfelelő. 5.9 Díjak A szüneteltetés igénylése előtt kezdeményezett tranzakciók és igénybe vett szolgáltatások, valamint azok díját a Bank a számlán elszámolja, ezeknek a fedezetét a Számlatulajdonosnak a számlán biztosítania szükséges. A szüneteltetés időszaka alatt a Bank számlavezetési díjat nem számít fel. Amennyiben a szüneteltetés időtartama alatt a Számlatulajdonos úgy dönt, hogy számlájára mégsem tart igényt és megszünteti, úgy a megszüntetéshez kapcsolódó tranzakciós díjak (például a számláról történő forint kifizetés) forintszámla esetében a Tempo Számlacsomag, devizaszámla esetében a Lakossági devizaszámla díjtételeinek megfelelően kerülnek felszámításra. 5 5

6 5.10 Bankszámlakivonat a szüneteltetés időszaka alatt Bankszámlakivonat forgalom esetén havonta, ennek hiányában mind forintszámla esetében (Tempo Számlacsomag szerint), mind devizaszámla esetében a Lakossági devizaszámla decemberi zárlati napján készül A számla aktiválása A számla tulajdonosa a szüneteltetés időtartama alatt bármikor kezdeményezheti számlájának aktiválását. Ha az igényléstől számított 24 hónapon belül a Számlatulajdonos nem jelzi, hogy számláját ismételten használni kívánja, akkor a Bank a számlaszerződést felmondottnak tekinti és a számlát lezárja. Az aktiváláskor a Számlatulajdonos kérésének megfelelő bankszámla konstrukció kerül beállításra. o Ez lehet a korábbitól eltérő, az aktiváláskor értékesített bármely, a korábbitól eltérő lakossági bankszámla konstrukció vagy o Kérheti, hogy a számlája az eredeti (szüneteltetés beállítása előtti) konstrukcióval éljen tovább. (Kivétel ez alól, ha a Számlatulajdonos a számlára vonatkozó üzletági feltételeket nem teljesíti. Például az újraaktivált számla nem lehet Junior típusú, ha időközben a Számlatulajdonos betöltötte a 24. életévét) 6. Lakossági forint bankszámlákhoz kapcsolódó Mentőöv Életszínvonal Biztosítás 6.1. A Mentőöv Életszínvonal Biztosítás díj ellenében igényelhető a következő bankszámlákhoz: Lakossági Junior Számla, Lakossági Junior Számlacsomag, Lakossági Forint Folyószámla, Lakossági Tempó Számlacsomag, Lakossági Net Számlacsomag, Lakossági Prémium Számlacsomag, Lakossági Alap Számlacsomag, Lakossági Aktív Számlacsomag, Lakossági Elektronikus Számlacsomag, Lakossági Bónusz Számlacsomag, Lakossági Grátisz Számlacsomag, Lakossági Príma számlacsomag, Lakossági Jump Számlacsomag, Lakossági Prémium Plusz Számlacsomag, Privát banki szolgáltatás-csomag A Mentőöv Életszínvonal Biztosítás feltételeit a "A GB642 jelű Mentőöv Életszínvonal Biztosítás Feltételei" című feltételfüzet tartalmazza, mely megtekinthető a Groupama Garancia Biztosító Zrt. ügyfélszolgálati irodáiban, valamint a honlapon, illetve az OTP Bank Nyrt. bankfiókjaiban és a honlapon. Az OTP Bank a GB642 jelű Mentőöv Életszínvonal Biztosítás biztosítási feltételeit - a szerződéskötés során, vagy a leendő ügyfél kérésére a szerződéskötést megelőzően is ingyenesen az ügyfél/leendő ügyfél rendelkezésére bocsátja. II/B. Folyószámlahitel lakossági bankszámlákhoz 1. A Folyószámlahitelekre vonatkozó általános rendelkezések 1.1. A Számlatulajdonos személyesen bármely OTP Bank fiókban, valamint a Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltak szerint, OTPdirekt szolgáltatások igénybevételével igényelhet folyószámlahitel-keretet Több Számlatulajdonos esetén bármelyik fél igényelhet folyószámlahitelt. A szerződés megkötésére azonban a Számlatulajdonosok csak együttesen jogosultak. Egy adott számlához egyidejűleg vagy rendszeres jóváírások fedezete, vagy lekötött betét fedezete melletti folyószámlahitel kapcsolódhat, a két típusú folyószámlahitel együttes igénybevételére nincs lehetőség A Számlatulajdonos és az OTP Bank megállapodnak abban, hogy a Bank a Számlatulajdonos részére a számlára érkező rendszeres jövedelem jóváírások, valamint a számlához kapcsolódó lekötött betét(ek) fedezete mellett folyószámlahitelkeretet tart rendelkezésre A folyószámlahitel-keret terhére és erejéig a Számlatulajdonos kölcsönt vehet igénybe, amennyiben számlájának (számlacsomag esetén forgalmazó számlájának) egyenlege pénzügyi műveletei teljesítéséhez nem elegendő. A kölcsön igénybevételére a folyószámlahitel mindenkor fennálló összege erejéig a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli rendelkezése nélkül, automatikusan kerül sor Az igénybe vett kölcsönösszeg törlesztése a folyószámlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában automatikusan történik. Az igénybe vett kölcsönösszegek lejáratának időpontja a hitelkeret szerződés megszűnésének napja Az OTP Bank jogosult meghatározni a hitelkeret összegének minimumát és maximumát, melynek mindenkori értékét a Hirdetményben teszi közzé Az OTP Bank a hitelengedélyezést (igénylést, módosítást) követően hitelkeret beállítási jutalékot, a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege után rendelkezésre tartási jutalékot, valamint az igénybe vett kölcsön összege után kamatot és kezelési költséget (együtt: teljes hiteldíj) számít fel. A hitelkeret beállítási jutalék, a rendelkezésre tartási jutalék, a kezelési költség és a kamat nagyságát, számításának módját a mindenkor hatályos Hirdetmény és a jelen Üzletszabályzat tartalmazza. A kamat, a kezelési költség és a rendelkezésre 6 6

7 tartási jutalék havonta, a hónap zárlati napján, a hitelkeret beállítási jutalék a hitelkeret beállítását követően esedékes. Az OTP Bank az esedékessé vált hiteldíjat a számla (számlacsomag esetén a forgalmazó számla) terhére automatikusan számolja el Az OTP Bank jogosult a hitelkeret szerződésen alapuló esedékes követeléseit a Számlatulajdonos folyószámlájának egyenlege terhére a Számlatulajdonos erre vonatkozó külön felhatalmazása nélkül érvényesíteni Amennyiben az OTP Bank a hitelkeret szerződésen alapuló esedékes követeléseit a számla (számlacsomagba tartozó számlák) mindenkori pozitív egyenlege, illetve a hitelkeret összege nem fedezi, az OTP Bank az ily módon kiegyenlítetlenül maradt követelése után a mindenkori Hirdetményben közzétett a számla fedezetlensége esetére vonatkozó kamatot számítja fel A hitelkeret szerződés az aláírásától számított 1 éves határozott időtartamra szól. Amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést írásban nem mondja fel, a szerződés hatálya minden külön rendelkezés nélkül újabb egy egy évvel meghosszabbodik. Az OTP Bank a hitelkeret szerződést 30 napos, lekötött betét fedezete mellett engedélyezett hitelkeret esetén 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül jogosult felmondani A Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény a szerint: (1) A pénzügyi intézmény egy naptári évben ugyanannak az ügyfélnek egy alkalommal nyújthat olyan kölcsönt, amelynek: a) teljes hiteldíj mutatója meghaladja a hatvanöt százalékot és b) összege nem haladja meg a kétszázötvenezer forintot. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő kölcsön lejárata egy alkalommal legfeljebb hat hónappal hosszabbítható meg. Amennyiben a folyószámlahitel szerződés megkötésekor az előbbi feltételek állnak fenn, a hitelkeret szerződés az 1 éves határozott időtartamot követően - amennyiben a lejáratot megelőzően legalább 15 nappal bármelyik szerződő fél a lejárat időpontjára a szerződést írásban nem mondja fel, a szerződés hatálya minden külön rendelkezés nélkül 6 hónappal hosszabbodik meg. A hitelkeret szerződés ezt követően megszüntetésre kerül Az OTP Bank jogosult a hitelkeret szerződést azonnali hatállyal felmondani/megszüntetni, amennyiben a hitelkeret szerződésen alapuló kölcsön és egyéb tartozások szerződésszerű kiegyenlítésére az OTP Bank írásbeli felszólítása ellenére nem kerül sor, valamint a Polgári Törvénykönyv ában foglalt esetekben, amelyek a következők: a) a kölcsönnek a szerződésben meghatározott célra fordítása lehetetlen; b a Számlatulajdonos a kölcsönösszeget a szerződésben meghatározott céljától eltérően használja; c) a kölcsönre nyújtott biztosíték értéke jelentősen csökkent, és azt a Számlatulajdonos a Bank felszólítására nem egészíti ki; d) a Számlatulajdonos vagyoni helyzetének romlása vagy a fedezet elvonására irányuló magatartása veszélyezteti a kölcsön visszafizetésének lehetőségét; e) a Számlatulajdonos más súlyos szerződésszegést követett el; f) a Számlatulajdonos hitelképtelenné válik, g) a Számlatulajdonos a Bank a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette, amennyiben ez a kölcsön összegének a megállapítását befolyásolta; h) a Számlatulajdonos a kölcsön fedezetével, biztosítékával vagy céljának megvalósulásával kapcsolatos vizsgálatot - figyelmeztetés ellenére - akadályozza, ideértve azt az esetet is, ha a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét megszegi A Számlatulajdonos jogosult a hitelkeret szerződést azonnali hatállyal felmondani/megszüntetni, amennyiben a hitelkeret szerződés alapján kölcsön és egyéb tartozása az OTP Bankkal szemben nem áll fenn, illetve ha ezen fizetési kötelezettsége a felmondással egyidejűleg maradéktalanul kiegyenlítésre kerül Amennyiben a folyószámlahitel szerződés írásban történő felmondására a hitelkeret beállítását követő 14 naptári napon belül kerül sor, a Számlatulajdonosnak a felhasznált hitelkeretet, valamint a felhasználás időpontjától a visszafizetés időpontjáig fennálló hitelkamatot kell megfizetni a felmondással egyidejűleg, de legkésőbb harminc naptári napon belül. 2. Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel 2.1. Rendszeres jóváírások fedezete mellett folyószámlahitel az alábbi feltételek mellett igényelhető: megfelelő fizetőképesség és készség Alap számlacsomag szerződéses kapcsolat vagy az ügyfél által választott olyan forint bankszámla, melyhez Folyószámlahitel kapcsolódhat. rendszeres jóváírás (munkabér, nyugdíj, egyéb jövedelem) otthoni vagy mobil telefonszám közül egy megadása kötelező, a munkahelyi adatok megadása kötelező (kivéve nyugdíjas Számlatulajdonos esetén) állandó magyarországi lakcím. 7 7

8 Az OTP Bank a kölcsönkérelem elbírálása során számítástechnikai eszközzel végrehajtott, automatizált adatfeldolgozás keretében a kölcsönigénylő jellemzőinek értékelését is elvégzi az elbíráláskor hatályban levő, ügyfélminősítésre, kockázatvállalásra és fedezet értékelésre vonatkozó belső szabályzatai előírásai szerint. Az OTP Bank felhívja a Számlatulajdonos figyelmét arra, hogy amennyiben az Alap számlacsomaghoz rendszeres jóváírások fedezete melletti folyószámlahitel kapcsolódik, annak számlavezetési díja díjmentes A folyószámlahitel a számlára (számlacsomag esetén a forgalmazó számlára) érkező rendszeres jövedelem-jóváírások együttes összege alapján kerül engedélyezésre. A hitelkeret mértéke a rendszeres jóváírás egyszerese: - minimum 3 havi jövedelem jóváírás után. Amennyiben a Számlatulajdonos meghatározott típusú bankszámla-szerződéssel rendelkezik és/vagy igénybe vesz más banki terméket, szolgáltatást, a hitelbírálat (melynek része a 2.1. pontban meghatározott adatfeldolgozás) eredményétől függően, a rendszeres jóváírás kétszeresének, illetve háromszorosának megfelelő hitelkeret is engedélyezhető: Kétszeres jövedelem nagyságú hitelkeret engedélyezhető, amennyiben a számlára az igénylést megelőzően a) legalább 6 havi jövedelem jóváírás érkezett, vagy b) legalább 3 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számla Lakossági Net, Prémium Plusz, Prémium, Elektronikus vagy Aktív Számlacsomag vagy Privát banki szolgáltatás-csomag. Háromszoros jövedelem nagyságú hitelkeret engedélyezhető, amennyiben a számla konstrukciója Lakossági Tempó, Net, Prémium Plusz, Prémium, JUMP, Elektronikus vagy Aktív Számlacsomag, Lakossági Forint Folyószámla, Privát banki szolgáltatás csomag vagy Junior számla és a számlára az igénylést megelőzően a) legalább 3 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számlához már kapcsolódik dombornyomott bankkártya, vagy b) legalább 3 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számlán a megelőző 3 hónapban legalább 3 csoportos beszedési megbízás teljesült vagy c) legalább 3 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számlatulajdonosok valamelyike rendelkezik OTP lakáshitellel vagy d) legalább 6 havi jövedelem jóváírás érkezett és a számla Lakossági Net, Prémium Plusz, Prémium, Elektronikus vagy Aktív Számlacsomag vagy Privát banki szolgáltatás-csomag A Számlatulajdonos a hitelkeret igénylésekor nyilatkozik az általa igénybe venni kívánt hitelkeret nagyságáról, ami nem lehet nagyobb összeg, mint az utolsó három hónapban a számlájára érkezett jövedelem-jóváírások havi átlagának háromszorosa, de legfeljebb a Hirdetményben közzétett maximum Amennyiben a folyószámlahitel-keret szerződés megkötésekor a számlára még nem érkezik jövedelem-jóváírás, az OTP Bank a hitelkeret összegének beállításáról a felülvizsgálat (3.1. pont) alkalmával automatikusan gondoskodik. A hitelkeret beállítására akkor kerülhet sor, ha a felülvizsgálatot megelőző 3 hónapban a Számlatulajdonos lakossági bankszámlájára a mindenkor érvényes Hirdetményben feltüntetett minimum összegű rendszeres jövedelem jóváírás megérkezett. A hitelkeret nagyságának meghatározása a Folyószámlahitel keretszerződésben rögzítetteknek megfelelően történik A Számlatulajdonos folyószámlájára érkező rendszeres jövedelem átutalások összegének emelkedése esetén kezdeményezheti a hitelkeret összegének megemelését. 3. Rendszeres jóváírások fedezete melletti Folyószámlahitel összegének automatikus felülvizsgálata 3.1. Felülvizsgálat: Az OTP Bank jogosult a kölcsönjogviszony időtartama alatt évente egy alkalommal ismételten megvizsgálni a Számlatulajdonos(ok) hitelképességét és teljesítőképességét a 2.1. pont szerinti, a kölcsönkérelem elbírálása során alkalmazott eljárásnak megfelelően. Az OTP Bank jogosult a kölcsönjogviszony időtartama alatt havonta az adott számlára érkező jövedelem-jóváírások összegének változását, valamint a 2.2. pontban meghatározott feltételek teljesülését vizsgálni A hitelképesség és teljesítőképesség vizsgálata, a 2.2. pontban meghatározott feltételek vizsgálata, valamint a rendszeres jóváírások összegének módosulása az egyedi szerződésben a Számlatulajdonos által meghatározott felső határ figyelembevételével automatikusan módosítja a Folyószámlahitel engedélyezett összegét A Folyószámlahitel-keret automatikus növelésére (a havi számlazárás alkalmával) a Számlatulajdonos hitelképességének és teljesítőképességének figyelembevételével akkor kerülhet sor, ha a felülvizsgálatot megelőző 3 hónapban a lakossági bankszámlára érkezett rendszeres jóváírások növekedése Ft alatti hitelkereteknél minimum Ft-ot, Ft feletti hitelkereteknél minimum Ft-ot elérte. 8 8

9 A Számlatulajdonos a hitelkeret igénylésekor nyilatkozik a számára a felülvizsgálatok alkalmával beállítható maximális keretszorzó, valamint hitelkeret nagyságáról, ami nem lehet nagyobb összeg, mint a Hirdetményben közzétett maximum érték. A hitelkeret összege havonta emelkedhet, de a keretösszeg felső határa minden esetben a Folyószámlahitel keretszerződésben rögzített összeg A Folyószámlahitel-keret automatikus csökkentésére, megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a Számlatulajdonos a keretszerződés megkötéséhez szükséges a hitelbírálat időpontjában fennálló, a hitelbírálat alapjául szolgáló (2.1. és 2.2. pontban meghatározott) előfeltételeket már nem tudja maradéktalanul teljesíteni, illetve ha szerződéses kötelezettségének nem vagy nem szerződésszerűen tesz eleget, s ezáltal a hitelügylet fedezettsége csökken. Amennyiben a tárgyhavi felülvizsgálat alkalmával, a tárgyhóban rendelkezésre álló adatok alapján a hitelkeret összegében negatív változás következne be, az OTP Bank a várható csökkentésről a számlakivonatban előzetesen tájékoztatja a Számlatulajdonost. Amennyiben a hitelbírálat alapjául szolgáló feltételekben az értesítést követően változás nem történik, a következő havi zárás alkalmával a keretösszeg csökkentése, megszüntetése automatikusan megtörténik az aktuálisan rendelkezésre álló adatok figyelembevételével Az OTP Bank az automatikus hitelkeret csökkentés következtében felmerülő hitelkeret-túlhívás rendezésére, a Számlatulajdonos(ok) kérésére - az addigi számlahasználat felülvizsgálatának figyelembevételével a számla tulajdonosa(i)val a hitelkeret részletekben történő csökkentéséről szóló megállapodást köthet. Az OTP Bank jogosult a hitelkeret csökkentéséről szóló megállapodásra benyújtott igényt indoklás nélkül elutasítani. Amennyiben a Számlatulajdonos(ok) a megállapodásban rögzített feltételeket nem teljesíti(k), vagy a bank a benyújtott igényt elutasítja, úgy az OTP Bank a folyószámlahitel szerződést jogosult azonnali hatállyal felmondani és a követelés behajtása érdekében a szükséges jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, valamint követelését a behajtási tevékenységet végző cég részére átadni A beállított keretösszegről az OTP Bank a számlakivonatban tájékoztatja a Számlatulajdonost. Amennyiben a Számlatulajdonos rendelkezik OTPdirekt szerződéshez kapcsolódóan SzámlaKontroll szolgáltatással, a hitelkeret összegében a havi felülvizsgálatok során történt változásról (a havi zárlati napot követő első munkanapon) SMS-ben tájékoztatást kap, az OTPdirekt Üzletszabályzatban foglaltaknak megfelelően. 4. Folyószámlahitel lekötött betét fedezete mellett 4.1. Lekötött betét fedezete mellet folyószámlahitel az alábbi feltételek mellett igényelhető: megfelelő fizetőképesség és készség Alap számlacsomag szerződéses kapcsolat vagy az ügyfél által választott olyan forint bankszámla, melyhez Folyószámlahitel kapcsolódhat. lekötött betét otthoni vagy mobil telefonszám közül egy megadása kötelező állandó magyarországi lakcím. Az OTP Bank felhívja a Számlatulajdonos figyelmét arra, hogy amennyiben az Alap számlacsomaghoz lekötött betét fedezete melletti folyószámlahitel kapcsolódik, annak számlavezetési díja díjmentes A Számlatulajdonos(ok) a lakossági számlához kapcsolódó lekötött betét fedezete mellett, az OTP Bank mindenkori Hirdetményében közzétett, a betétállományhoz viszonyított százalékos mértékének megfelelő összegéig igényelhet(ne)k folyószámlahitel-keretet. A Számlatulajdonos rendelkezésére álló hitelkeret összege (ezer forintra lefelé történő kerekítéssel) naponta automatikusan módosul olyan mértékben, amilyen mértékben a Számlatulajdonos lekötött betéte(i)nek összege megváltozik (az egyedi szerződésben meghatározott maximális, valamint a Hirdetményben meghatározott minimális hitelkeret figyelembevételével). A későbbiekben befizetett és lekötött összegek utáni hitelkeret növekményt a Számlatulajdonos a lekötési megbízást követő napon veheti első alkalommal igénybe Amennyiben a fedezetül szolgáló lekötött betét(ek) összege az OTP Bank hatályos Hirdetményében meghatározott legkisebb mértéket nem éri el, a hitelkeret rendelkezésre tartása automatikusan felfüggesztésre kerül mindaddig, amíg a lekötött, fedezetként szolgáló betétállomány a hivatkozott legkisebb mértékig feltöltésre nem kerül Amennyiben a felfüggesztés időpontjában a számla tartozást mutat beleértve a jelen hitelkeret terhére igénybevett és még fennálló kölcsöntartozás összegét is, a számla fedezetlensége esetén érvényesítendő kamat kerül felszámolásra, melynek nagyságát az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a hitelügylet fedezetéül szolgáló lekötött betét(ek) kizárólag az OTP Bank követelései kiegyenlítésére szolgálnak, így a Számlatulajdonos kijelenti, hogy ezen fedezetül szolgáló betét(ek) minden olyan pertől, tehertől és igénytől mentes(ek), amely az OTP Bank kielégítési jogát sértené vagy korlátozná. Az OTP Bank a hitelkeret fedezetéül szolgáló betéte(ke)t zárolt követelésként kezeli Az igénybe vett kölcsönösszeg törlesztése a folyószámlán történő jóváírások erejéig és azok időpontjában, automatikusan történik. A lekötött betét(ek) lejárta, illetve lejárat előtti megszüntetése esetén a lekötött összegnek a látra szóló számlára történő átvezetése jóváírásnak minősül. 9 9

10 4.7. Az igénybe vett kölcsönösszeg a fedezetül szolgáló lekötött betét(ek) megszüntetésével (ideértve a lejáratkor, illetve a lejárat előtti rendelkezést, felvételt is), illetve legkésőbb a lekötött betétszerződés megszűnésével egyidejűleg esedékes. A lekötött betét(ek) részbeni, vagy teljes megszüntetése esetén az igénybevett kölcsön olyan összegben válik esedékessé, hogy a hitelkeretnek a fennmaradó lekötött és fedezetül szolgáló betétállományhoz viszonyított aktuális százalékos értékének megfeleljen. 5. Kiegészítő biztosítási szolgáltatás 5.1. A Folyószámlahitelhez díjmentes haláleseti kockázati biztosítás kapcsolódik, amely a Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Folyószámlahitel szerződés alapján, a biztosítási esemény bekövetkezésekor fennálló Folyószámlahitel hiteldíjjal, költségekkel és előjegyzett hitelkamattal növelt összege, mely összeg megállapításánál figyelembe vételre kerül a biztosítási esemény bekövetkezéséig végrehajtott összes tranzakció, ideértve az esemény időpontjáig a számlán még nem könyvelt tételeket is. Több számlatulajdonos esetén a biztosítási összeg a számlaszerződésben meghatározott részesedési aránynak megfelelően kerül meghatározásra A biztosítás érvényesítésére vonatkozó eljárást a mindenkor érvényes Az OTP Lakossági Folyószámlahitel, az OTP Áruvásárlási és Szolgáltatási Gyorskölcsön, a C-hitel, a Deviza alapú OTP Személyi Kölcsön, a Forint alapú OTP Személyi Kölcsön termékekhez kapcsolódó biztosítások feltételeiről szóló Hirdetmény tartalmazza. III. A Lakossági bankszámlákra és a Folyószámlahitelre vonatkozó közös rendelkezések 1. Havi zárlati nap 1.1. A havi zárlati nap: minden hónap 20. és 26. napja közé eső pénteki nap. Ha ez munkaszüneti nap, a havi zárlati nap az azt megelőző utolsó munkanap, ha a pénteket követő szombat munkanap, akkor a szombati banki munkanap a havi zárlati nap. 2. Bankszámlakivonat 2.1. Az OTP Bank a Számlatulajdonos részére évente, illetve forgalmazás esetén havonta egy alkalommal készíti el, illetve bocsátja rendelkezésre a két zárlati nap közötti bankszámlaforgalomról szóló bankszámlakivonatot A bankszámlakivonat rendelkezésre bocsátásának módja a következő lehet: o kézbesítés levelezési címre(belföldi vagy külföldi) o kivonat-visszatartás bankfiókban o elektronikus kivonat lekérdezés OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül o elektronikus kivonat lekérdezés az OTP Bank honlapjáról A fent megjelölt rendelkezésre bocsátási módok feltételeit a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat tartalmazza. 3. Kamatok 3.1. A kamatok mindenkori mértékét és feltételeit az OTP Bank állapítja meg Az OTP Bank a bankszámlán elhelyezett lekötetlen betétek után látra szóló, a lekötött betétek után a lekötésnek megfelelő betéti kamatot téríti Az OTP Bank a fix kamatozású betétek kamatát a hatálybelépést megelőző napon, a változó kamatozású betétek kamatát a hatálybalépést megelőző 15 nappal a bankfiókokban kifüggesztett Hirdetményben teszi közzé A számlán elhelyezett összegek a befizetés napjától a kifizetést megelőző napig kamatoznak A látra szóló kamat jóváírása évente egyszer, a decemberi zárlati napon, illetve a számla megszüntetésekor történik a látra szóló számlán. A lekötött betétek kamata a futamidő végén kerül jóváírásra, kivéve a kamatot előre fizető betétet, melynek kamatjóváírása a betét lekötésekor történik A bankszámla napi záró egyenlege, a lekötött betétek után járó kamat megállapítása, valamint a szerződés alapján igénybe vett folyószámlahitel-keret, illetve a számla fedezetlenség esetén felszámított kamat megállapítása a tőke x % x mindenkori naptári napok K= x 100 képlet alapján történik A kamatszámítás szempontjából az OTP Bank fiókjánál teljesített be- és kifizetések esetén a befizetés, illetve a kifizetés napja, postai befizetések és más hitelintézettől, valamint a Magyar Nemzeti Banktól, illetve a Magyar Államkincstártól történő átutalás esetén az OTP Bankhoz történő beérkezés napja, az OTP Bank fiókjain kívül keletkezett kifizetések esetén az OTP Bank bankszámlájának terhelési napja az irányadó A megadott éves kamat mellett a Hirdetményben feltüntetésre kerül a betéti kamathoz tartozó egységesített betéti kamatláb mutató (EBKM). Az EBKM az éves szinten elérhető betéti kamat maximumát jelzi

11 Az EBKM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a kamaton túli kamatos kamatait is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges kamatait mutatja százalékos formában. Az EBKM kiszámításához a következő képletet kell alkalmazni: ahol: n = a kamatfizetések száma, r = az EBKM századrésze, t i = a betételhelyezés napjától az i-edik kifizetésig hátralévő napok száma, (k+bv) i = az i-edik kifizetéskor kifizetett kamat és betétösszeg visszafizetés összege. Az egységes betéti kamatláb mutató aktuális értékét az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetménye tartalmazza Teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban THM): a hitel teljes díjának aránya a hitel teljes összegéhez viszonyítva, éves százalékban kifejezve. A THM a 3 hónapnál hosszabb lejáratú kölcsönök esetében irányadó. A THM a különböző ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. Számítása során a pénzügyi intézménynek a hitellel kapcsolatos kamaton túli egyéb költségeket is be kell számítania, ezért az ügylet tényleges terheit mutatja százalékos formában. A THM számításánál figyelembe kell venni a Számlatulajdonos által a kölcsönszerződés kapcsán fizetendő összes díjat (ideértve a kamatot, díjat, jutalékot, költséget és adót), valamint a hitelhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások költségeit, ha a Bank számára ismertek, továbbá a szolgáltatás igénybevételét a kölcsönszerződés megkötéséhez vagy ajánlat szerinti megkötéséhez a Bank előírja. Az egyedi ügyfélszerződésekben szereplő THM meghatározásánál az alábbi hiteldíj elemek kerültek figyelembe vételre: kamat, kezelési költség hitelkeret beállítási jutalék rendelkezésre tartási jutalék bankszámlához kapcsolódó havi számlavezetési díj bankszámlához kapcsolódó kötelező bankkártya éves díja A rendszeres jóváírások, valamint a lekötött betét fedezete melletti Folyószámlahitel igénybevételének feltétele a számlavezetésre vonatkozó szerződéses kapcsolat. E tekintetben kötelező feltételként az Ügyfélnek legalább az Alap számlacsomaggal rendelkezni kell, ugyanakkor ezen kívül opcionálisan választható más, az Üzletszabályzatban meghatározott típusú forint bankszámla is. Ennek megfelelően a THM meghatározása során az Alap számlacsomaghoz kapcsolódó számlavezetési díj és a bankkártya éves díj kerül figyelembe vételre. A THM kiszámításánál a következő számítási módszert kell alkalmazni: ha a visszafizetés ütemezése nincs meghatározva, akkor a hitel lejárati időtartamát egy évnek kell tekinteni és tizenkét egyenlő részletben, havonta történő törlesztéssel kell számolni; ha a szerződés alapján a kamat és más díj mértéke változó, de azok mértéke nem határozható meg a kiszámításkor, a számítás során az utolsó ismert kamatot és díjat változatlannak kell tekinteni a futamidő végéig; ha a Bank egy korlátozott időtartamra vagy összegre eltérő, kedvezményes kamatot és díjat számít fel, a THM kiszámításakor érvényes nem kedvezményes kamatot és a díjat kell figyelembe venni a kölcsönszerződés teljes időtartamára a THM értékének meghatározásakor. fizetési számlához kapcsolódó hitel esetén a teljes hitelösszeget a hitelszerződés teljes időtartamára lehívottnak kell tekinteni A teljes hiteldíj mutató meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt és a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A teljes hiteldíj mutató értéke nem tükrözi a hitel kamatkockázatát. A teljes hiteldíj éves százalékban kifejezett összegének számításául szolgáló mutató az egy időpontban történő hitelfolyósítás esetén: 11 11

12 4. Díjak ahol: - C k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő, az első hitelfolyósításig fizetendő költségekkel, - D 1 : az 1 sorszámú törlesztőrészlet vagy díjfizetés összege, - m: a hitelfolyósítások száma, - m 1 : az utolsó törlesztőrészlet vagy díjfizetés sorszáma, - t k : az első hitelfolyósítás időpontja és minden ezt követő hitelfolyósítás időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, ezért t1 = 0, - s 1 : az első hitelfolyósítás időpontja és minden egyes törlesztőrészlet vagy díjfizetés időpontja közötti időtartam években és töredékévekben kifejezve, - X: a THM értéke. A Folyószámlahitellel kapcsolatos THM százalékos mértékét tájékoztatás céljából a Hirdetmény tartalmazza. A Számlatulajdonos által igénybevett Folyószámlahitelre vonatkozó tényleges THM értéket a kölcsönszerződés egyedi része tartalmazza A számlával kapcsolatos szolgáltatásokért az OTP Bank mindenkor hatályos Hirdetményében megjelölt költségeket és díjakat számítja fel a számla pénznemében, a Hirdetményben megjelölt esedékességgel Hitelkeret beállítási jutalék Vetítési alapja a beállított hitelkeret (Folyószámlahitel szerződés módosítás (hitelkeret emelés) esetén a beállított és a megelőző hitelkeret közötti különbözet). Felszámítása az alábbi képlet szerint történik: Hitelkeret beállítási jutalék összege = Beállított hitelkeret/hitel keret különbözet x Hitelkeret beállítási jutalék mértéke A jutalékösszeg a hitelkeret beállításakor egy összegben esedékes. Mértékét a Hirdetmény tartalmazza Kezelési költség Vetítési alapja a hitelkeret mindenkori igénybe vett összege. Számítása az alábbi képlet szerint történik: Havi kezelési költség összege = Kihasznált hitelkeret x Mindenkori naptári napok x Havi kezelési költség mértéke 100 Éves szinten megadott kezelési költség esetében a havi kezelési költség mértéke az éves kezelési költség 1/12-ed része Rendelkezésre tartási jutalék Vetítési alapja a hitelkeret mindenkori igénybe nem vett összege. Számítása az alábbi képlet szerint történik: Havi rendelkezésre tartási jutalék összege = Ki nem használt hitelkeret x Mindenkori naptári napok x Havi rendelkezésre tartási jutalék mértéke Az OTP Bank jogosult ügyintézési díjat felszámítani minden olyan ügyfélkérésre történő tevékenység ellátása miatt, amely nem tartozik a szokásos ügymenet szerződés teljesítése - körébe, a fiók számára többlet munkával, kereséssel jár. (pl. utólagos igazolás kiadása megszűnt számláról, irattári kutatás és adatszolgáltatás, kimutatás készítése a betétkamatok változásáról stb.) A díj mértékét a Hirdetmény tartalmazza

13 5. Számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése 5.1. A Számlatulajdonos vállalja, hogy bankszámláján mindenkori megbízásai teljesítéséhez, valamint az OTP Bank jelen Üzletszabályzaton és a bankszámlaszerződésen alapuló követelései kiegyenlítéséhez szükséges pénzeszközt tart Amennyiben a Számlatulajdonos a tartozásait esedékességkor szerződésszerűen nem egyenlíti ki, az OTP Bank a tartozás teljesítéséig, a mindenkor hatályos Hirdetményében közzétett számlafedezetlenség esetére vonatkozó kamatot számítja fel. A számlafedezetlenségi kamat havonta a tárgyhavi zárlati napon kerül terhelésre a bankszámlán. Amennyiben erre a kamatra a számla egyenlege nem nyújt teljes egészében fedezetet, a meg nem fizetett kamattartozást az OTP Bank tőkésíti Amennyiben a Számlatulajdonos a tartozásait esedékességkor szerződésszerűen nem egyenlíti ki, az OTP Bank jogosult a behajtással kapcsolatos költségeit a Számlatulajdonosra hárítani. A díjtételeket a Hirdetmény Számlatulajdonos nem szerződésszerű magatartásából adódó levelezési és tartozáskezelési díj pontjai tartalmazzák. A tartozáskezelési díj terhelése akkor történik, ha az adott hónapban a tartozás behajtása érdekében az OTP Bank telefonhívást, illetve egyéb intézkedést (pl. beszedés) kezdeményez A számlaszerződésből és a folyószámlahitel szerződésből eredő esedékes követeléseinek kielégítése érdekében az OTP Bank jogosult a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat rendelkezései szerint eljárni 5.5. A bankszámlaszerződés felmondásának hatálybalépésekor a Bank jogosult a felmondott bankszámlához tartozó bankkártyát letiltani, melynek költsége az ügyfelet terheli. A felmondás tényéről és okáról a Bank a felmondólevélben tájékoztatja a Számlatulajdonost Az OTP Bank a számlavezetés során felmerülő tartozások rendezése érdekében a Számlatulajdonosokat az OTP Banknál bejelentett telefonszámokon megkeresheti. A Számlatulajdonosok egyetemleges kötelezettségvállalására tekintettel, az OTP Bank bármelyik félhez intézett jognyilatkozatai a jogügyletben részt vevő valamennyi Számlatulajdonos tekintetében hatályosak. 6. A bankszámlaszerződés felmondása, a bankszámla megszüntetése 6.1. A bankszámlaszerződés felmondására a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzat rendelkezései az irányadóak. 7. Együttműködés, tájékoztatás, értesítések 7.1. Az OTP Bank és a Számlatulajdonos között - a bankszámlaszerződés alapján - fennálló szerződéses kapcsolatuk során az együttműködésre, tájékoztatásra és értékesítésekre az OTP Bank o Általános Üzletszabályzatában és o a Pénzforgalmi szolgáltatásról szóló Üzletszabályzatában foglalt rendelkezések az irányadóak. 8. Egyéb rendelkezések 8.1. A Számlatulajdonos a Hirdetményben megjelölt költség megfizetése mellett a kérést megelőző öt évben végrehajtott egyedi ügyletekről kimutatást kérhet, melyet az OTP Bank legkésőbb 90 napon belül köteles a Számlatulajdonosnak írásban megküldeni A lakossági bankszámla az értékpapírszámlához kapcsolódóan a befektetési és kiegészítő befektetési szolgáltatások pénzforgalmának elszámolási számlájaként jelölhető meg. A forgalmak lebonyolításának feltételeit a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzat tartalmazza A bankszámlán elhelyezett összegek és a kamat kifizetésére vonatkozó követelés nem évül el A bankszámlán elhelyezett pénzeszközök a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.), az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (Art.) és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) hatályos rendelkezései szerint vonhatók végrehajtás alá hatósági átutalással vagy átutalási végzéssel A bankszámlán elhelyezett pénzösszegek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló jogszabályban foglaltak szerint biztosítottak, melynek részletes szabályait külön Hirdetmény tartalmazza A számlán elhelyezett megtakarítások örökléssel és ajándékozással történő megszerzése mentes az örökösödési és az ajándékozási illeték alól A számlán elhelyezett betétek kamata után a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján kell kamatadót fizetni, melynek részletes szabályait külön Hirdetmény tartalmazza. 9. Egyéb meghatározások 9.1. Jelen üzletszabályzat, valamint a felek között az ennek alapján létrejövő kölcsönszerződés alkalmazásában a credit default swap egy adott hitel kockázata ellen védelmet vevő és védelmet eladó között létrejött kétoldalú szerződés, amely egy meghatározott ún. referencia-adós valamely adósságának hitelkockázatára vonatkozik. Eszerint, ha a szerződésbeli 13 13

14 hitelesemény bekövetkezik, akkor a védelmet eladó megfizeti a védelmet vevőnek a követelésben keletkezett kárt, aminek ellentételezéseként a vevő díjat fizet Jelen üzletszabályzat, valamint a felek között az ennek alapján létrejövő kölcsönszerződés alkalmazásában swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több határidős ügyletből tevődik össze, és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után Jelen üzletszabályzat, valamint a felek között az ennek alapján létrejövő kölcsönszerződés alkalmazásában swap hozam alatt a bankközi kamatlábakból számított, független pénzügyi információs rendszeren közzétett kamatláb értendő. IV. Záró rendelkezések 1. A lakossági bankszámlákra vonatkozó kamat, díj, költség és egyéb szerződési feltétel egyoldalú módosítására vonatkozó rendelkezések 1.1. Az OTP Bank jogosult a szerződés fennállása alatt a lakossági bankszámlára vonatkozó kamatot, díjat, költséget és egyéb szerződési feltételt egyoldalúan megváltoztatni A lakossági bankszámlára vonatkozó kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt csak a , és 2.4. pontban meghatározott ok-okozati feltételek fennállása esetén jogosult az OTP Bank egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani Az OTP Bank a szerződés kamatot, díjat, költséget és egyéb szerződési feltételt érintő, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen módosítását a módosítás hatálybalépését legalább 15 nappal megelőzően a bankfiókokban kifüggesztett, valamint az OTP Bank honlapján megjelentetett Hirdetményben, és a kamatok esetében napilapokban is közzéteszi. A Számlatulajdonos, - ha a kamatmódosítást nem fogadja el jogosult a szerződést a módosítás hatálybalépéséig, 15 napos felmondási idővel felmondani. Amennyiben a felmondás oka a kamatmódosítás, az OTP Bank a felmondási idő alatt a módosítás előtti kamatot fizeti meg. Ha a Számlatulajdonos a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. 2. A folyószámlahitelre vonatkozó kamat, díj, költség egyoldalú módosítására vonatkozó rendelkezések 2.1. A Bank jogosult a szerződés fennállása alatt a folyószámlahitelre vonatkozó kamat, díj, költség mértékét egyoldalúan megváltoztatni A folyószámlahitelre vonatkozó kamatot csak az alábbi okok bekövetkezése esetén jogosult az OTP Bank egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani: A jogi, szabályozói környezet megváltozása a) A Bank hitelviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy ahhoz kapcsolódó jogszabályváltozás, jegybanki rendelkezés vagy a hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; b) a Bank hitelviszonyokat szorosan és közvetlenül érintő tevékenységéhez kapcsolható közteher- (pl. adó-) változása, a kötelező tartalékolási szabályok változása; c) kötelező betétbiztosítás összegének, vagy díjának változása A pénzpiaci feltételek, a makrogazdasági környezet módosulása a) a Bank forrásköltségeinek változása / pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása, így különösen, de nem kizárólagosan: Magyarország hitelbesorolásának változása, az országkockázati felár változása (credit default swap), jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása, a bankközi pénzpiaci kamatlábak/ hitelkamatok változása, a Magyar Állam vagy a hitelező által kibocsátott kötvény és SWAP hozamgörbék egymáshoz képest történő elmozdulása, refinanszírozást biztosító, nyilvánosan kibocsátott értékpapír hozamának, illetve kibocsátója elismert külső hitelminősítő szervezet általi kockázati besorolásának változása vagy az ilyen besoroláshoz kapcsolódó költségek megváltozása, a hitelező lekötött ügyfélbetéteinek kamatának változása Az ügyfél kockázati megítélésének megváltozása a) Az ügyfél, illetve a kölcsönügylet más kockázati kategóriába történő átsorolása a Bank a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy belső adósminősítési szabályzata alapján különös tekintettel az ügyfél pénzügyi helyzetében és fizetőképességi stabilitásában bekövetkező változásokra, ha azt 14 14

15 az új kockázati kategóriába történő átsorolás az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá. b) A Bank a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő eszközminősítési szabályzata, vagy a Bank belső adósminősítési szabályzata alapján azonos kockázati kategóriába tartozó kölcsönügyletek, illetve ügyfelek kockázatának változása, ha a kockázat megváltozása az adott kockázati kategóriában az értékvesztés, és ezáltal az alkalmazott kockázati felár mértékének változtatását teszi indokolttá A Bank a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) változása esetén, legfeljebb annak mértékével jogosult a folyószámlahitelhez kapcsolódó, a 3.1. pont alá nem tartozó díjak és költségek mértékét egyoldalúan, a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani A Bank a fentiek mellett vis maior események hirtelen bekövetkező nagyfokú pénz- és tőkepiaci zavarok bekövetkezése esetén jogosult átmenetileg, a zavarok fennállásáig egyoldalúan kamatot, díjat, költséget a Számlatulajdonos számára kedvezőtlenül módosítani Az OTP Bank a folyószámlahitelre vonatkozó szerződés kamatot, díjat, költséget érintő, - a Számlatulajdonos számára kedvezőtlen - módosítását a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelőzően, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint az OTP Bank honlapján megjelentetett Hirdetmény útján teszi közzé. Ezen felül a változásról az OTP Bank a fenti határidő figyelembevételével a számlakivonatban is tájékoztatást ad. A Számlatulajdonos tudomásul veszi, hogy a kamatot, díjat, költséget érintő változás, annak hatálybalépésének napjától kerül érvényesítésre. A Számlatulajdonos a kamatok, díjak, költségek mértékének számára kedvezőtlen módosítása esetén a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a szerződés díjmentes felmondására, 15 napos határidővel. Ha a Számlatulajdonos a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a módosítást részéről elfogadottnak kell tekinteni. Az OTP Bank a folyószámlahitelre vonatkozó szerződés kamatot, díjat, költséget érintő, - a Számlatulajdonos számára kedvező módosítását a módosítás hatálybalépését megelőzően, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett, valamint az OTP Bank honlapján megjelentetett Hirdetmény útján teszi közzé. Ezen felül a változásról az OTP Bank a számlakivonatban is tájékoztatást ad. 3. Díj, költség automatikus módosulása 3.1. A szerződés alapján felszámított fix díjak, költségek beleértve a százalékos mértékben meghatározott díjak fix minimum és maximum értékét is a Központi Statisztikai Hivatal által, a Központi Statisztikai Hivatal honlapján közzétett előző évi éves fogyasztói árindex (infláció) alapján, annak mértékével, évente, a megelőző év december 31-i mértékhez képest automatikusan módosulnak, a honlapon történt közzétételt követő második hónap első napjától. A Számlatulajdonos ezt követően a módosult díjat köteles megfizetni a Bank részére. A díjak, költségek átlagos fogyasztói árindex változásával járó megváltoztatása nem minősül egyoldalú szerződésmódosításnak. A módosult díjak és költségek mértékét a Bank - legkésőbb a tárgyévet megelőző évre érvényes átlagos fogyasztói árindexnek a Központi Statisztikai Hivatal honlapján történő közzétételét követő második hónap első napjáig Hirdetmény útján közli a Számlatulajdonossal A Számlatulajdonosnak nyújtott szolgáltatás, ügylet, pénzügyi eszköz díjainak, költségének, a teljesítésben közreműködő harmadik személy általi megváltoztatása esetén módosulnak az OTP Bank által felszámított díjak és költségek (pl. postaköltség) a változás időpontjától Az OTP Bank jogosult üzletpolitikai okokból az automatikus díj és költségváltozástól eltérően az ügyfél számára kedvezőbb díj- és költségtételeket alkalmazni Az OTP Bank a módosulásról a Számlatulajdonost az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett Hirdetmény útján értesíti. 4. Nem minősül egyoldalú szerződés módosításnak, ha a Bank az Üzletszabályzat hatálya alá tartozó új szolgáltatásokat, pénzügyi eszközöket, ügyleteket vezet be, melyeket a Számlatulajdonos részére elérhetővé tesz és melyeket a Számlatulajdonos kifejezetten elfogad. 5. Az OTP Bank felhívja a Számlatulajdonos figyelmét arra, és fokozottan ajánlja, hogy kísérje folyamatosan figyelemmel az Üzletszabályzat és a szerződés egyéb feltételeinek módosításait és hatályos szövegét. 6. Az OTP Bank a Számlatulajdonossal felmerült jogvitát békés úton, egyezség útján kísérli meg elintézni. A Bank nem vetette magát alá a szerződésből eredő jogviták peren kívüli rendezésére vonatkozó eljárásnak. A jogvita egyezséggel történő rendezése hiányában az OTP Bank követelését bírósági út igénybevételével érvényesíti

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL

ÜZLETSZABÁLYZAT FOLYÓSZÁMLAHITEL ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről FOLYÓSZÁMLAHITEL OTP Bank Nyrt. Közzététel dátuma: 2016. március 21. Hatályba lépés dátuma: 2016. március 21. Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések

ÜZLETSZABÁLYZAT. a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről. II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről II. rész A jelenleg értékesített bankszámlákra vonatkozó Speciális rendelkezések Lakossági Tempó számlacsomag, Lakossági Net számlacsomag,

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2016. február 1-től A Hirdetmény módosítását az alábbi változások indokolják: 2016. február 1-től értékesített Felfedező utasbiztosítás csomagok díjai módosulnak, a lábjegyzetek racionalizálásra, valamint a visszamenőleges

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Lakossági fizetési számlák (bankszámlák) kamatairól és díjairól Hatályos: 2015. március 1-től A Hirdetmény módosítását az egyes akciósan meghirdetett kedvezmények meghosszabbítása, valamint a 2014. évi defláció - a fogyasztó árakban bekövetkező csökkenés - indokolja, mely mértékével a díjak csökkentésre

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2015.

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK ÜZLETSZABÁLYZAT a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a Folyószámlahitelről BETÉTEK Lekötött betétek, E-Gépkocsinyeremény betét OTP Tartós Befektetési Betétszámla, OTP Takarékszámla, OTP Nyugdíj-takarékszámla,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. október

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2014. április 14től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DEVIZABELFÖLDI ÉS DEVIZAKÜLFÖLDI TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BANKSZÁMLA, BETÉTSZÁMLA ÉS LEKÖTÖTT BETÉT TERMÉKEKRE Hatályos:

Részletesebben

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre

A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL. a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre HIRDETMÉNY A PRIVÁT BANKI ÜZLETÁGBAN ÉRVÉNYES KAMATOKRÓL, KÖLTSÉGEKRŐL ÉS DÍJAKRÓL a 2016.01.06-át követően megkötött privát banki alapszerződésekre Hatálybalépés napja: 2016. február 13. A közzététel

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2016. június 9-től visszavonásig 1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK 1 1.1. START OKOSKÁRTYA ÉS BANKKÁRTYÁK IGÉNYELHETŐ SZÁMLACSOMAGOK ESETÉN

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T Az OTP BANK ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK feltételei, hitel, és költség tételeiről Hatályos 2015. november 1-től (A változások a szövegben dőlt,

Részletesebben

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

I. MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon szakszervezeti tag ügyfelek által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a szakszervezete és az OTP Bank Nyrt. között érvényes

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK.

MUNKÁLTATÓI FOLYÓSZÁMLÁK, SZÁMLACSOMAGOK. Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21.

Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. 14/b. sz. melléklet hiteliktatószám HITELKERET SZERZŐDÉS Számlahitelkeret igénybevételéhez (biztosítás fedezettel) mely létrejött

Részletesebben

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez

Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzat a 2014. március 15-től kötött Személyi kölcsön szerződésekhez Hatályos: 2015. szeptember 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997.

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1.

ÜZLETSZABÁLYZAT. Üzleti hitelkártya. Hatályos: 2009. november 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Üzleti hitelkártya Hatályos: 2009. november 1. OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat (1997. november 27.) Nyilvántartásba vette a Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye

DUNA TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint. számlavezetési. Hirdetménye TAKARÉK BANK Zrt. Lakossági forint számlavezetési Hirdetménye Hatályos: 2015. december 10-től LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLAVEZETÉS Az Lakossági forint számlavezetés, számlacsomagok alább részletezett jutalékai,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y K I V O N A T

H I R D E T M É N Y K I V O N A T H I R D E T M É N Y K I V O N A T A KIFÜGGESZTÉS HELYÉN IGÉNYELHETŐ AZ OTP BANK NYRT ÁRUVÁSÁRLÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI GYORSKÖLCSÖN TERMÉKEINEK FELTÉTELEI hitel, és költség tételeiről Hatályos 2016. június

Részletesebben

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY. AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben dőlt, félkövér betűtípussal szedve olvashatók! HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG-TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2011. október 1-től (A változások a szövegben

Részletesebben

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista

IV. Raiffeisen OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista IV. OKOSkártya, Bank-, és Hitelkártya Kondíciós Lista Érvényben: 2015. július 15-től visszavonásig Meghirdetve: 2015. május 15-én Módosítva: 2015. május 27-én és 2015. június 24-én és 2015. július 6-án

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Pannon Takarék Bank Zrt. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. március 21. naptól TARTALOMJEGYZÉK I ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 4 I.1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata

1.1. Jelenleg értékesített kölcsönök ügyleti kamata K&H személyi, K&H kiemelt személyi, K&H otthonszépítő személyi, K&H autóvásárlási személyi és K&H jólváltó személyi kondíciói Hatályos: 2015.február 1. napjától 1.1. Jelenleg értékesített ök ügyleti a

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

Az OTP Bank ajánlata. A Magyar Mérnöki Kamara tagjai részére

Az OTP Bank ajánlata. A Magyar Mérnöki Kamara tagjai részére Az OTP Bank ajánlata A Magyar Mérnöki Kamara tagjai részére Budapest, 2016. február Vállalkozói és Lakossági Szolgáltatások Vállalkozói számlavezetés Ajánlat Vállalkozások részére 2 E-számlacsomag Kiemelt,

Részletesebben

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI D A COFIDIS VITALITÁS HITEL 2016. JANUÁR 1. NAPJÁTÓL HATÁLYOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési

Részletesebben

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról

A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A MERKANTIL BANK ZRT ÜZLETSZABÁLYZATA az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának 46/2006. 2006. augusztus 24. felhatalmazása alapján, 2006.szeptember 1-től

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók!

HIRDETMÉNY A MULTIPONT HITELKÁRTYA TERMÉKRŐL A hatályba lépés napja: 2016. március 21. (A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK A Bank 2016. március 1-jével megszünteti a MasterCard Multipont Klub hitelkártyához kapcsolódó Klub programot. A Klub program megszüntetésével egyidejűleg a MasterCard

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről

ÜZLETSZABÁLYZAT. a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről ÜZLETSZABÁLYZAT a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák vezetéséről Jelen Üzletszabályzat a 2010. november 10-től nyitott forintban és külföldi, konvertibilis

Részletesebben

K&H forint folyószámlahitelének kondíciói Hatályos: 2015. március 18. napjától

K&H forint folyószámlahitelének kondíciói Hatályos: 2015. március 18. napjától K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu K&H forint folyószámlahitelének kondíciói Hatályos: 2015. március

Részletesebben

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez

PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 1. www.phalmaksz.hu PÉNZFORGALMI KERETSZERZŐDÉS a forintban nyilvántartott pénzforgalmi számla vezetéséhez mely létrejött a(z).......... (cég neve, székhelye, adószáma,

Részletesebben

Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai

Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai Megszűnt betétlekötési konstrukciók kamatai Közzététel: 2015. október 01-től Hatályos: 2015. október 01-től 1. Erste Cseperedő Bankszámla 2014. április 17-től az Erste Cseperedő Bankszámla értékesítése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től

ALAPSZABÁLY. Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től ALAPSZABÁLY Elfogadta a 2014.05.22-i Közgyűlés a 15/2014.(2014.05.22.) számú határozatával. Hatályos 2014. június 1-től Az MKB Egészségpénztár - (a továbbiakban: Pénztár), mint önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

Részletesebben

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés

Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés 1 Rónasági Kirendeltsége Szerződésszám: Fogyasztási, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret szerződés mely létrejött A szerződő felek, egyrészről: a Rónasági székhelye: 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér

Részletesebben

OTP KEDVEZMÉNYPROGRAM SZABÁLYZAT

OTP KEDVEZMÉNYPROGRAM SZABÁLYZAT OTP KEDVEZMÉNYPROGRAM SZABÁLYZAT (ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK) Hatályos: 2016. március 1. 1 1. Meghatározások 2. A Program leírása 3. A Programba való regisztráció feltételei és a regisztráció folyamata

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS

Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS Ikt. szám:... Lakossági fizetési számla száma:... LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁHOZ KAPCSOLÓDÓ HITEL-KERETSZERZŐDÉS amely létrejött a SAVARIA Takarékszövetkezet... szám alatti egysége.cím (KSH száma: 10046175641912218,

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés napja: 2015. október 19. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. A Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank által kért adatok /dokumentumok rendelkezésre bocsátása /bemutatása mellett, a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a SOLAR GOLD Aranykereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: West End Irodaház,

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45

ALAPMEGÁLLAPODÁS 1/45 ALAPMEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10..; cg.: 01-17-000381), mint Megbízott (a továbbiakban: Fióktelep),

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla

... Ft A rendszeresen vállalt havi... Ft jövedelem átutalás összege: A hitelkerethez kapcsolódó forint devizanemű fizetési számla LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLAHITEL IGÉNYLÉS ÉSSZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) MKB Frissítő és MKB Frissítő Extra Folyószámlahitelhez Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igényelt

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel Hiteliktatószám: mely létrejött egyrészről a Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez név: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok

A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Szerződés azonosító száma Igényelt hitelkeret összeg A hitelkártya igényléshez kapcsolódó adatok Hatályos: 2015.02.01-től Az igényelt hitelkártya típusa MKB Egészség Plusz Hitelkártya MKB Egészségpénztári

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza.

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS. (A további azonosító adatokat a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező adatlap tartalmazza. 1 SZÁMLASZERZŐDÉS ÉS ÓVADÉKI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Név/Cégnév: Lakcím/Székhely: (Cégjegyzékszám: Törvényes képviselő: ) Adószám/Adóazonosító jel: (A további azonosító adatokat a jelen

Részletesebben

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25.

HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓ ÜGYFELEK RÉSZÉRE ÉRVÉNYES: 2014.08.25. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet vállalkozó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje

TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) Általános tudnivalók számla (határozott időszakra szóló) futamideje TÁJÉKOZTATÓ a Tartós Befektetési Értékpapírszámláról (TBÉSZ) (készült a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény rendelkezései

Részletesebben

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY

PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY PRÉMIUM ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY Hatályos: 2014. március 1május 30-tőól I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az AXA Biztosító Zrt. és az AXA Pénztárszolgáltató Zrt. - mint munkáltatók - kezdeményezésére

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. Üzletszabályzata. a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretrıl Hatályos 2011. április 7-tıl a hivatalosan közzétett változtatásig Copyright 2010 AXA

Részletesebben

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat

Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat Kereskedelmi banki OTPdirekt Üzletszabályzat I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Az OTP Bank Nyrt. az Állami Pénz és Tőkepiaci Felügyelet jogutódjaként létrejött Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 1997.

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK

Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK Érvényes: 2010. 10. 29-től CIB RENT ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK OPERATÍV LÍZING INGÓSÁGOK A CIB Rent Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzékszám: 01-10-044460) mint Lízingbeadó (a továbbiakban:

Részletesebben

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget:

Az együttműködés keretében az OTP Bank Nyrt. az alábbi munkáltatói bankszámlák, számlacsomagok igénybevételére biztosít lehetőséget: Jelen hirdetmény azon munkavállalók által igénybe vehető bankszámla és számlacsomag kondíciókat és egyéb kedvezményeket tartalmazza, akiknek a munkáltatója és az OTP Bank Nyrt. között érvényes együttműködési

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01.

HIRDETMÉNY. Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. HIRDETMÉNY Jelen hirdetmény hatályon kívül helyezi a 2013.10.01.-2013.12.31. között hatályos hirdetményt. Hatályba helyezés időpontja: 2014.01.01. LAKOSSÁGI ÜGYFÉLKÖR Hitel típusa Referencia kamat + Kamatfelár

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben

Mérték Induló 1 Normál 2. K&H üzleti feltételű lakáshitel 0,99% 3,60% Havi törlesztő részletekben K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A japán jen alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek kondícióiról

Részletesebben

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI HIRDETMÉNY AZ OTP BANK ÉS OTP JELZÁLOGBANK ÁLTAL NYÚJTOTT FORINT LAKÁSHITELEK KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI Érvényes: 2015. október 15-től A változások a szövegben dőlten szedve olvashatók! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE

LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE LVIII. KONDÍCIÓS LISTA MILES & MORE MKB MASTERCARD GOLD ÉS STANDARD HITELKÁRTYA MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2008. január 15-étıl Standard költési limitek: Miles & More MKB Standard Miles & More MKB

Részletesebben

Általános üzletszabályzat kivonat

Általános üzletszabályzat kivonat Általános üzletszabályzat kivonat a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvánosan elérhető integrált GSM900/DCS1800/IMT-2000/UMTS mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek Kivonat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALATI ÜGYFELEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT PÉNZFORGALMI

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében Hiteliktatószám:.....sz. szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak nyújtott forint hitel/kölcsön ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel K14. sz. melléklet Hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szigetvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire,

Hirdetmény természetes személyek bankszámláira, betétszámláira, lekötött betéteire, K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény TERMÉSZETES SZEMÉLYEK bankszámláira, betétszámláira, lekötött

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI HITELKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Érvényes: 2012.január 1-től ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK, DEFINÍCIÓK Authorizáció (engedélyezés): A Kártyakibocsátó vagy a nevében eljáró

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. 3A Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 3A Takarékszövetkezet Szabályzat száma: S-001/2015. Döntést hozó testület: Takarékszövetkezet Igazgatósága Határozat száma: Ig.-146/2015. Hatályos: 2016. március 21.-től. Jóváhagyó

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. június 15. Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 2 2. Alapfogalmak... 2 1. Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező

Részletesebben

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL

HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ KÁRTYÁKRÓL 1. oldal SZERZŐDÉSKÖTÉSI FELTÉTELEK Az egyes lakossági forint alapú bankkártyák (a Bank kért adatok/dokumentumok rendelkezésre bocsátása/bemutatása mellett) a lentebb meghatározott feltételek együttes

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez számú Szerződés 1. számú függeléke ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő deviza szerződésekhez A 2015. június 29-étől igényelt alábbi terméktípusokra

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. október 1-től I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL)

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) KÖLCSÖNSZERZŐDÉS (SZEMÉLYI KÖLCSÖN NYÚJTÁSÁRÓL) Hitelszám: Iktatószám: amelyet egyrészről az Örkényi Takarékszövetkezet (Székhely: 2377 Örkény, Kossuth L. u. 34/A, Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám:

Részletesebben