Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK"

Átírás

1 TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T FÜGGELÉKEK Hatályos: július 1-jétől

2 TARTALOMJEGYZÉK A Takarékszövetkezetnél forgalmazott betétformák... 3 Kamatozó takarékbetétkönyv... 4 Takaréklevél... 5 Takarékszelvény... 6 Matrac betétjegy... 7 Lakossági és pénzforgalmi számlabetétek... 8 TAKARÉK számlabetét Gyámhatósági betét Start számla (babakötvény) Igénybe vehető hiteltermékek köre Fogyasztási kölcsön Ingatlanfedezet bevonásával folyósított személyi kölcsön Lakossági folyószámlához kapcsolódó hitelkeret TAKARÉK Renova hitel Vállalkozói forgóeszköz finanszírozási és beruházási hitelek Praxis hitel Gyűjtőszámlahitel, közszférában dolgozók támogatása TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 2

3 A Takarékszövetkezetnél forgalmazott betétformák könyves betét: kamatozó takarékbetétkönyv, gyámhatósági betétkönyv. okiratos betétek: Matrac betétjegy, Takarékszelvény, Takaréklevél 1. számlabetétek: lakossági számlabetét (gyámhatósági betét is) látraszóló, pénzforgalmi számlabetét látraszóló, lakossági folyószámlán lekötött betét, pénzforgalmi számlán lekötött betét, Start számla, TAKARÉK számlabetét, 1 Takarékszelvény 1. 1 A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet, az ALFÖLD TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet és a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésének felügyeleti engedélyezését követően forgalmazott termék. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 3

4 Kamatozó takarékbetétkönyv A kamatozó takarékbetétkönyv könyves betét, tulajdonosa kizárólag belföldi magánszemély. A Takarékszövetkezet a Betétes részére betétkönyvet szolgáltat ki, a betétbe történő befizetést, a kifizetést és a kamat jóváírását abban feltünteti. A betétkönyvben forgalmazni csak annak egyidejű bemutatása mellett lehet. Teljes kivét esetén a betét összege és annak kamata a betétkönyv bevonása ellenében fizethető ki. A kamatozó takarékbetétkönyvben elhelyezhető minimum összeg 1.000, Ft. A takarékbetét elhelyezhető: lekötés idő meghatározása nélkül (látra szóló). előre meghatározott lekötési időre - 1 évre, - 2 évre 2, - 3 évre 2. Lekötéssel elhelyezett takarékbetétnél minden egyes betétnek (befizetett összegnek) az elhelyezés napjától számítva kell kitölteni a vállalt lekötési időt, az ahhoz kapcsolódó kamat jogossága érdekében. Takarékbetétből történő felvét esetén a Takarékszövetkezet úgy tekinti, hogy a felvett összeg mindig a még fennálló legrégebben elhelyezett betétet csökkenti. Ez a szabály érvényes arra az esetre is, ha tőkésítés utáni kamatkifizetés történik. A takarékbetétkönyv változó kamatozású. A kamat számítása a következő képlet alapján történik: Kamat = tőke x naptári napok száma x kamatláb 360 x 100 A takarékbetét után járó kamatot teljes kifizetést kivéve minden év december 31 én írja jóvá a Takarékszövetkezet a betétszámlán, majd első forgalmazáskor feltünteti azt a betétkönyvben. Az esedékességkor fel nem vett kamat a betét összegéhez hozzáadódik (tőkésítés). A Takarékszövetkezet a szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett takarékbetét után nem a lekötési időhöz kapcsolódó, hanem a Hirdetményben közzétett mértékű kamatot fizeti. Amennyiben a Betétes a lekötési idő lejárta után takarékbetétjét nem szünteti meg, illetve új az eredetitől eltérő lekötési időben nem állapodik meg, úgy a Takarékszövetkezet az eredeti lekötési időnek megfelelő mindenkori kamatot téríti. 2 A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet, az ALFÖLD TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet és a Tokaj és Vidéke Takarékszövetkezet egyesülésének felügyeleti engedélyezését követően a forgalmazása megszűnik, új betétkönyv nyitása nem lehetséges, forgalomban azonban visszaváltható. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 4

5 Takaréklevél 1 A Takaréklevél betét olyan változó kamatozású, lekötött megtakarítási forma, amely az egy évnél hosszabb, határozatlan időre lekötött pénzösszegek elhelyezésére szolgál. A Takaréklevél tulajdonosa kizárólag belföldi magánszemély lehet. A takarékossági időszak alatt a nagyobb címletű takaréklevelek kisebb címletekre jogfolytonosan felválthatóak. A Takaréklevélben forgalmazni, abban további összeget elhelyezni, vagy részkivétet (kamatfelvétet) teljesíteni a felváltást kivéve nem lehet. Kamatát külön nem, csak megszüntetéskor, az elhelyezett betéttel együtt, az okirat bevonása mellett lehet felvenni. A kamat összege a lekötési időt megért betét esetén: Kamat = tőke x kamat x hónapok száma 12 x 100 Kamat csak a teljes naptári hónapok után jár. A Takarékszövetkezet a szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett Takaréklevelek után nem a lekötési időhöz kapcsolódó, hanem a Hirdetményben közzétett mértékű kamatot fizeti. A betét kamatozása a lekötési időt megért betét esetében az elhelyezés hónapjának első napjától kezdődik, és a kivétet megelőző hónap utolsó napjáig tart. A lekötési idő lejárta előtt beváltott betét esetében pedig az elhelyezést követő napon kezdődik, és a kifizetést megelőző napon végződik. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 5

6 Takarékszelvény A Takarékszelvény 3 hónapos lejáratú, fix kamatozású betéti okirat vagy számlabetét. 1 Az okiratos Takarékszelvény tulajdonosa: belföldi vagy külföldi magánszemély, míg a számlás Takarékszelvény tulajdonosa: belföldi magánszemély, külföldi magánszemély, jogi személy, nem jogi személy, egyéni vállalkozó, őstermelő, nonprofit szervezet, társasház is lehet. A Takarékszelvényben minimálisan elhelyezhető betétösszeg 1.000, Ft, 100 zal maradék nélkül osztható forintösszeg lehet. A kamatszámítás képlete: Kamat = tőke x kamat x napok száma 360 x 100 A Takarékszelvény havonta emelkedő mértékű kamatozású. A havonként elszámolt kamatos kamat kizárólag a teljes lekötési idő eltelte esetén jár, lejárat előtt nem fizethető. Lejárat után nem kamatozik. A kamatozás a befizetés napján kezdődik és a kifizetés hónapjában az elhelyezés dátumával azonos naptári napot megelőző napon végződik. Ha a kifizetés hónapjában az elhelyezés dátumával egyező nap nincs, a kamatszámítás a hónap utolsó napja előtti napon végződik. A Takarékszelvényt felváltani, az elhelyezett tőkéből részösszeget kifizetni nem lehet. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 6

7 Matrac betétjegy A Matrac betétjegy fix kamatozású okiratos betét, ami a lejárat után tovább nem kamatozik. Tulajdonosa belföldi vagy külföldi magánszemély lehet. A Matrac tetétjegyben minimálisan elhelyezhető betétösszeg , Ft. Ezen értékhatár felett bármely, 100 zal maradék nélkül osztható összegben helyezhető el betét. Háromféle lejáratban váltható: három, hat és tizenöt hónapos 2 lekötéssel. A hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely nap a számánál fogva a kezdő napnak megfelel. Ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, akkor a hó utolsó napja. A kamatszámítás képlete: Kamat =Kamatalap x Kamatláb x hónapok száma 12 x hónapos lekötésnél: lejáratkor az 1. és a 2. hónap után jár kamatos kamat, lejárat előtti megszüntetés esetén: o 1 hónapon belüli kivét esetén kamat nem jár, o 1 2 hónap között 1 havi kamat fizethető, o 2 3 hónap között 2 hónapra számított kamatos kamat fizethető, tőkésítés az 1. hónap fordulónapján, 6 hónapos lekötésnél: lejáratkor a 3. hónappal kell kamatos kamatot számolni, lejárat előtti megszüntetés esetén: o 3 hónapon belüli kivét esetén kamat nem jár, o 3 6 hónap között 3 havi kamat fizethető, 15 hónapos lekötésnél: lejáratkor az 5. és a 10. hónappal kell kamatos kamatot számolni, lejárat előtti megszüntetés esetén o 5 hónapon belüli kivét esetén kamat nem jár, o 5 10 hónap között 5 havi kamat fizethető, o hónap között 10 hónapra számított kamatos kamat fizethető, tőkésítés az 5. hónap fordulónapján, TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 7

8 Lakossági és pénzforgalmi számlabetétek Lakossági számlabetétek A rendelkezésre jogosult betétlekötésre bármely banki napon, a meghirdetett befogadási időpontig adhat megbízást. A lekötés minimális összege 1.000, Ft. Lekötés többféle futamidőben történhet, a lekötésekről a hatályos Hirdetmény ad tájékoztatást. A lejárati rendelkezések a következők: a futamidő lejártával: a betét és a kamat kerüljön átvezetésre a főszámlára a betét és a kamat együttes összege kerüljön lekötésre az utolsó betétlekötési megbízásban közölt futamidőre a betét kerüljön lekötésre az utolsó betétlekötési megbízásban közölt futamidőre, a kamat kerüljön átvezetésre a főszámlára Valamennyi betételhelyezési konstrukciónál automatikus ún. lejárati alapértelmezés került bevezetésre, amely szerint a kamat és a tőke újra lekötésre kerül az utolsó betétlekötési megbízásban megadott feltételekkel. Ez nem vonatkozik a kamatláb mértékére, azaz az újra lekötéskor a kamatláb az aktuális Hirdetménynek megfelelően alakul. A lejárati rendelkezés módosítását az Ügyfél írásban kérheti a betét elhelyezésének napjától a betét lejáratát megelőző banki munkanapig. Vállalkozói számlabetétek Lekötés többféle futamidőben történhet, a lekötésekről a hatályos Hirdetmény ad tájékoztatást. A lekötött számlabetétek esetében a Takarékszövetkezet az aktuális pénzpiaci helyzettől függően egyedi kamatlábat állapíthat meg. Közös szabály A kamatnapok száma napi lekötés esetében 365 nap, a kamatot a tényleges napokra számolva, havi lekötés esetében a 360 nap, a kamatot 30 napos hónapokkal számolva. A kamat változó 3. A lekötési idő lejárata előtt felvett betétre felmondásos kamat jár. 3 A referencia kamathoz kötött kamatozású termékek esetében a kamat a futamidőn belül a referencia kamat változásakor, a változás mértékével - változik. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 8

9 A Hirdetményben megjelölt kamatok alapján a kamatösszeg a következőképp számítható: 1. Heti, napi lekötésnél: 2. Havi lekötésnél: Kamat= Tőke x kamat % x futamidő (nap) 365 x 100 Kamat= Tőke x kamat % x futamidő (nap) 360 x 100 Amennyiben a betét megszűntetés dátuma munkaszüneti napra esik, a lejárat a munkaszüneti napot követő munkanap történik. Amennyiben a munkaszüneti napon lejáró betét rendelkezés szerint további lekötése kerül, az újralekötés a munkaszüneti napon történik. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 9

10 TAKARÉK számlabetét 1 A Takarék számlabetét elsődleges célja, hogy a természetes személyek által kedvelt kamatozó takarékbetétkönyv (könyves betét) kiváltására a betétkönyv megszokott funkcióit megtartó, a kamatozás módjában megegyező korszerűbb számlás megtakarítási lehetőséget biztosítson. Ugyanakkor a kényelmes, rugalmas, valamint a korábbi betételhelyezésekhez történő (akár eseti, akár folyamatos) hozzávezetésre egyaránt alkalmas számla szélesebb megtakarítói kör megnyerését is szolgálja. Megtakarítói kör Devizajogi státustól függetlenül a természetes személyek, a non profit szervezetek és a társasházak nyithatják. A betétszámla elhelyezhető korlátozottan cselekvőképes, illetve cselekvőképtelen kiskorú természetes személyek nevére is. Költségek, díjak A Takarék számlabetét költségmentes megtakarítási lehetőség. Amennyiben az Ügyfél a számlával kapcsolatban speciális szolgáltatásokat, tranzakciókat vesz igénybe (pl. haláleseti rendelkezést ad, a számlabetétből más banknál vezetett számlájára vagy a megtakarítással összefüggésben más számlatulajdonos bankszámlájára utal át, stb.) a megbízások teljesítéséért a Hirdetményben szereplő díjtétel kerül felszámításra. Az esedékességkor meg nem fizetett díjak után a Takarékszövetkezet késedelmi kamatot számít fel. A díjak elszámolása a betétösszeg terhére felmerüléskor történik. A Takarék számlabetét megszüntetésekor a Számlatulajdonos köteles rendezni a felmerült bankköltségeket és díjakat. Kamatozás A tőkésítés (a három hónapos lekötések esetében is) év végén, december 31 ével történik. A betét lejárat után tovább kamatozik (nem kerül sor periodikus újra lekötésre, a lejárat után a betétből kamatveszteség nélkül teljesíthető kifizetés). A kamatozás a befizetés napján kezdődik, és a kifizetést megelőző napon végződik. A kivét mindig a legkorábban elhelyezett betétből történik. Egyéb jellemzők A számlanyitásnak feltétele (pl.: számlanyitási díj befizetése, stb.) nincs. A megtakarítás céljainak megfelelően az Ügyfél 3 hónapos, illetve 1 éves lekötési időszakok közül választhat. Az elhelyezhető minimum összeg 1.000, Ft, a maximális összeg nem korlátozott. A betét összege (illetve a betétből részösszeg) bármikor felvehető. A Takarék számlabetétben elhelyezett összeg végrehajtható. A számlabetétre vonatkozóan az általános szabályok szerint meghatalmazott és halálesetre szóló kedvezményezett megjelölhető. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 10

11 A Takarék számlabetét kifejezetten megtakarítási célokat szolgáló számla. Bár a Takarék számlabetét az ügyfelek minél kényelmesebb és rugalmasabb módon történő betételhelyezése érdekében a giro forgalomba bekapcsolt számla, rendszeres fizetési forgalom bonyolítására nem szolgál. Nem kezdeményezhetők róla a bankszámláknál megszokott (ugiro, bankkártya, felhatalmazás alapján történő beszedési megbízás stb.) tranzakciók. A Takarék számlabetétben a betét elhelyezése történhet: pénztári befizetéssel bankszámláról történő eseti és rendszeres átutalással csoportos jóváírás formájában. A Takarék számlabetét terhére az alábbi megbízások teljesíthetők: pénzári kifizetés (részösszeg, illetve teljes összeg pénztáron át, a betét megszűntetésével egyidejűleg), átvezetés lekötött számláról bankszámlára (Ügyfél számlái között részösszeg, teljes összeg a betét megszűntetésével egyidejűleg), átutalás lekötött számláról bankszámlára (más Ügyfél számlájára kivételes esetekben), Takarék számlabetét ellen végrehajtás keretében benyújtott beszedési megbízások. Átutalás a Takarék számlabetétről a megtakarításon alapuló jellege miatt csak rendkívüli esetekben engedélyezett. Bár a Takarékszövetkezet az Ügyféllel kötött szerződésben a betét megszűntetésekor történő átutalás teljesítésére vállal csak kötelezettséget, rendkívüli esetekben mód van a számláról történő átutalásra is. A betétszámláról történő átutalásra csak abban az esetben kerülhet sor, ha az Ügyfél nem rendelkezik bankszámlával, tehát nincs mód a betétfelmondás bankszámlára történő átvezetésére, és onnan a megfelelő célszámla felé történő utalásra. Az átutalás összege az elhelyezett betétösszeg meghatározó jelentős része kell, hogy legyen. A kamatnapok száma 365. A kamat változó. A lekötési idő lejárata előtt felvett betétre felmondásos kamat jár. A Hirdetményben megjelölt kamatok alapján a kamatösszeg a következőképp számítható: Kamat= Tőke x kamat % x futamidő (nap) 365 x 100 TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 11

12 Gyámhatósági betét A kiskorúak és gondnokoltak gyámhatósági kezelés alatt álló pénze a 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet alapján gyámhatósági fenntartásos takarékbetétben és számlabetétként helyezhető el. A gondnokság alá helyezett pénzét a fenntartásos betétben vagy forint folyószámlán (a továbbiakban együtt: betét) kell elhelyezni. A Takarékszövetkezet a betétet elkülönítetten kezeli. A Takarékszövetkezet a gyámhatósági betétet a gyámhatósági határozatban megjelölt törvényes képviselő aláírásához, személyazonosító igazolványának bemutatásához, valamint a gyámhatóság esetenként adott írásbeli kifizetési engedélyéhez kötött fenntartásos betétkönyvként, illetve számlabetétként kezeli. Gyámhatósági betétből kifizetést ide értve a kamatok kifizetését is a Takarékszövetkezet csak akkor teljesít, ha a törvényes képviselő a gyámhatóság végrehajtható határozatával rendelkezik. A határozatnak tartalmaznia kell a betétkönyv/számlabetét számát, a kiskorú vagy gondnokolt nevét, anyja nevét, lakcímét, a kedvezményezett törvényes képviselő nevét, azonosító adatait és a kifizetendő összeget. A gyámhatósági betét kiskorú tulajdonosa a nagykorúság elérésekor, a gondnokolt a gondnokság alá helyezés bírósági megszüntetése után rendelkezhet a betét összege felett. Amennyiben a 18. életévét betöltött személy továbbra sem jogosult rendelkezni a betét felett (cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt áll, illetve a gyámhatóság utógondozását rendeli el), úgy a gyámhatóság erről a gyámhatósági betétet kezelő Takarékszövetkezetet értesíti. A gyámhatósági betétek lekötési idő nélkül (látra szólóan), illetve egy évre tartósan lekötött kamatozó betétben kamatoznak. A kamat mértékét a mindenkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. A kamatszámítás módja a megegyezik takarékbetétekben, illetve a számlabetéteknél leírtakkal. A gyámhatósági betétekre megállapított kamat a kiskorú kedvezményezettet nagykorúságának elérése napjáig, a gondnokoltat a gyámhatósági felügyelet alól való bírósági mentesítéséig illeti meg. A kamatszámítás képlete betétkönyvnél: A kamatszámítás képlete számlabetétnél: Kamat = tőke x kamat x napok száma 360 x 100 Kamat = tőke x kamat x napok száma 365 x 100 TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 12

13 Start számla (babakötvény) A Start számlára (babakötvényre) minden december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhelyű gyermekjogosult. Az állam valamennyi gyermeknek támogatást nyújt, a hátrányos helyzetű gyermekek részére pedig kiemelt támogatást ad. Az újszülött anyakönyvezése után a Magyar Államkincstár (MÁK) , Ft ot ír jóvá a gyermek nevére megnyitott kincstári számlára. A jóváírt összeg az ötéves államkötvényre fizetett kamattal megfelelően a gyermek 18 éves koráig kamatozik. A kezdőösszeg további növeléséhez Start Számla nyitása szükséges, a befizetett összegre az állam további támogatást biztosít. A Start számlán lévő összeg gyarapítására minden évben a gyermek 18. életévének betöltése napjáig be lehet fizetni meghatározott összeget, amely után további állami támogatás jár. Befizető lehet a szülő (vagy bármely más természetes személy), illetve a helyi önkormányzat. A természetes személyek befizetéseinek együttes összege évenként legfeljebb , Ft lehet, az afeletti részt a Takarékszövetkezet a befizetőnek/átutalónak visszafizeti/visszautalja. Utalási összeg A MÁK által a gyermek javára a Start számlát vezető számlavezetőhöz a vonatkozó törvény alapján utalt összeg. első utalási összeg: a gyermek születési évében kerül kiutalásra, második és harmadik utalási összeg: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény szerinti rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek esetében, valamint az átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek esetében a gyermek születését követő hetedik, valamint a tizennegyedik évében kerül kiutalásra. Az utalási összeget az éves költségvetési törvény határozza meg. A számlanyitáshoz szükséges dokumentumok A Takarékszövetkezet a szülő vagy a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermek döntése szerint a megtakarításra vonatkozó választást is figyelembe véve a Start számlát megnyithatja az alábbi dokumentumok bemutatásával: a gyermek születési anyakönyvi kivonatának eredeti példánya; a szülő által annak igazolása, hogy a családi pótlékot neki folyósítják (ez a 30 napnál nem régebbi, családtámogatási kifizető hely által hozott jogerős közigazgatási határozat, vagy hatósági bizonyítvány); ha a szerződést a szülői egyetértő nyilatkozattal rendelkező és a 16. életévét betöltött gyermek kívánja megkötni, úgy a szülő egyetértő nyilatkozata; felhatalmazás a Takarékszövetkezet részére a saját, valamint a gyermek adatainak kezelésére; felhatalmazás a Takarékszövetkezet részére az állami támogatás igénylésére; a gyermek adóigazolványa amennyiben az már a szülő birtokában van, vagy a MÁK szülőnek megküldött, a gyermek adóazonosító jelét tartalmazó tájékoztató levele eredetiben. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, úgy a szülőnek felhatalmazó nyilatkozatot kell TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 13

14 kitöltenie Takarékszövetkezet részére arra vonatkozóan, hogy a Takarékszövetkezet a gyermek adóazonosító jelét kérje meg a MÁK tól; felhatalmazó nyilatkozat a MÁK részére, amelyben a szülő felhatalmazza a MÁK ot arra, hogy a gyermek személyes adataiban bekövetkező változások esetén az adatkezelő közigazgatási szervvel a MÁK adategyeztetést folytasson. Kifizetések A Start számla egyenlegének kifizetésére kizárólag az alábbiak szerint kerülhet sor: a gyermek részére 18. életévének betöltése napjától, a gyermek halála esetén az örökös részére a hagyatéki határozat jogerőre emelkedését követően. A Start számla egyenlegét a következő célokra lehet felhasználni: tanulmányokra, lakhatásra, pályakezdésre, gyermekvállalás feltételeinek a megteremtésére, jogszabályban meghatározott más célra. Kamatozás A Start számla kezelésével összefüggő kamatokat, díjakat, költségeket a Takarékszövetkezet Hirdetményben tünteti fel. A gyermek 18. életéve betöltésének napját, illetve a gyermek halála esetén elhunytának a napját követően a gyermek nevén nyitott kincstári számlán nyilvántartott követelés után a kamatjóváírás megszűnik. A Start számla egyenlegéről a nagykorú, cselekvőképes számlatulajdonos, illetve az örökös rendelkezik. Az életkezdési támogatást, illetőleg a gyermek halála esetén az örököst megillető összeget a fiatal felnőtt, illetőleg az örökös kérelmére a MÁK a kérelem kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a kérelemben megjelölt címre vagy számlára utalja. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 14

15 Igénybe vehető hiteltermékek köre 4 Lakosság részére nyújtható hitelek: egyéves és egy évnél rövidebb lejáratú hitelek: - fogyasztási kölcsön, - folyószámlahitel, - aranyzáloghitel (ügynöki), - saját konstrukciós mezőgazdasági hitel; hosszú lejáratú hitelek: - lakásépítési, lakás és ingatlanvásárlási szabad felhasználású hitelek: állami támogatások új lakás vásárlására és építésére, saját jogon lakóingatlan vásárlására, illetve felhasználási céltól függetlenül nyújtott devizahitelek 5, piaci kamatozású lakásépítési, lakás és ingatlanvásárlási, felújítási, korszerűsítési hitelek, ingatlanfedezetes személyi hitelek, fiatalok, valamint a többgyermekes családok állami támogatású lakáscélú kölcsöne, - fogyasztási kölcsön, - TAKARÉK Renova korszerűsítési hitel, - saját konstrukciós mezőgazdasági hitel. Egyéni vállalkozók, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, társasházak részére nyújtható hitelek: egyéves és egy évnél rövidebb lejáratú hitelek: - folyószámlahitel (törzsügyfél hitel, Széchenyi kártya, Gazdakártya, rövid lejáratú hitel (forgóeszköz, beruházási)), - saját konstrukciós mezőgazdasági hitel, - követelés vásárlás (faktorálás); hosszú lejáratú hitelek: - beruházási hitel, - éven túli lejáratú forgóeszköz hitel, - TAKARÉK Renova korszerűsítési hitel, - saját jogon nyújtott devizahitelek, - Praxis hitel, - saját konstrukciós mezőgazdasági hitel, - Gazdakártya, - Széchenyi forgóeszköz és beruházási hitel. 4 A záloghitelezés, a Széchenyi kártya, a Széchenyi forgóeszköz és beruházási hitel igénylés feltételeit külön tájékoztató tartalmazza. 5 Új hitel nyújtása a augusztus 13 án hatályba lépett évi XC. törvény értelmében nem lehetséges, csak a meglévő állományok kezelése történik. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 15

16 Fogyasztási kölcsön Fogyasztási kölcsön: a mindenkori élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez természetes személy részére nyújtott, felhasználói célhoz nem kötött kölcsön, ha a kölcsönt a természetes személy nem üzletszerű tevékenysége keretében veszi igénybe. Fogyasztási kölcsönt igényelhet, aki: egyéni vállalkozó, betéti társaság munkaviszonnyal nem rendelkező, munkát végző tagja, min. 6 hónap munkaviszonnyal rendelkezik, jövedelme munkaviszonyból származik (nem gyes, gyed, segély, juttatás, egyéb szociális jellegű járadék), nyugdíjas és terhelhető nyugdíjjal rendelkezik, vagy amennyiben az adósminősítés alapján szükséges a fenti követelmények megfelelő adóstársat, készfizető kezest tud biztosítani. A fogyasztási kölcsön minimális futamideje 12 hónap, maximális futamideje 120 hónap. A kölcsön minimális összege ,- Ft. Abban az esetben, ha a kért hitel összege eléri az , Ft ot, ingatlanfedezet biztosítása kötelező. Az adósnak kell rendelkeznie a Takarékszövetkezetnél vezetett folyószámlával. Az adósra - amennyiben ez lehetséges - kötelező kölcsönfedezeti életbiztosítás megkötése. Ha az adós egészségi állapota az életbiztosítás kötését nem teszi lehetővé, a biztosítást lehetőség szerint elsődlegesen az adóstársra, ha ez sem lehetséges, egy kezesre kell megkötni. Ha hitelfedezeti életbiztosítás az ügylet szereplőire nem köthető, úgy csoportos életbiztosítás kötendő a fenti sorrendnek megfelelően. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 16

17 Ingatlanfedezet bevonásával folyósított személyi kölcsön Ingatlanfedezet bevonásával folyósított személyi kölcsönt az a magánszemély igényelhet a Takarékszövetkezetnél, aki: 1. jövedelemigazolással rendelkezik 2. fedezeti értékkel rendelkező ingatlant tud a kölcsön biztosítékául felajánlani és 3. kitölti az ingatlanfedezet adatait tartalmazó Nyilatkozatot. Az ingatlanfedezet 30 napnál nem régebben kiállított tulajdoni lappal, térképszelvénnyel, és 3 hónapnál nem régebbi értékbecsléssel vagy amennyiben a Fedezetértékelési szabályzat nem ír elő értékbecslést Nyilatkozat kitöltésével igazolható. A Takarékszövetkezet szempontjából számított forgalmi érték az ingatlanra bejegyzett terhek összegével csökkentett érték. Azaz: Forgalmi érték = számított érték vagy a hivatalos értékbecslés értéke Bejegyzett terhek A kérelmező hitelképességét az ingatlan megállapított fedezeti értéke határozza meg. A kölcsön összege a felajánlott ingatlanok Fedezetértékelési szabályzatban meghatározott fedezeti értékéig terjedhet. Az igényelhető kölcsön minimuma ,- Ft, maximuma ,- Ft. Az igényelhető futamidő: minimum 13 hónap, maximum 180 hónap. A Takarékszövetkezet a kölcsön folyósítását az ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás megkötése után teljesíti, legkorábban akkor, amikor az Ügyfél a biztosító megfelelő tartalmú nyilatkozatát a Takarékszövetkezetnek átadja. Két személy közös tulajdonában álló ingatlan (pl.: házastársak közös tulajdonában álló ingatlan) fedezete esetén a tulajdonosok közös kérelmet nyújtanak be, amelynek alapján adós és adóstársi minőségben lesznek részesei a hitelügyletnek. Ha a házastárs nem hitelképes, helyette más adóstársat kell bevonni. Több személy tulajdonában álló ingatlan esetén a hitelügyletnek a többi tulajdonos is részese, tekintettel arra, hogy az ingatlanfedezetre vonatkozó jelzálogszerződést az összes tulajdonos aláírja. A kölcsön kondícióit a Takarékszövetkezet személyi hitelekre vonatkozó Hirdetménye tartalmazza. A kamatperiódus negyedéves, a periódusra a naptári negyedév utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes 3 havi BUBOR az irányadó. A kölcsön fedezete: minden esetben az adós, adóstárs jövedelme, minden esetben ingatlanfedezet, jelzálogjog kikötése lehetőség szerint első ranghelyen (ha a hitelösszeg, az ingatlanon fennálló terhek, az ingatlan forgalmi értéke engedi, nem első, hanem további ranghely is elfogadható, ekkor a szerződésmintában a vonatkozó helyeken ezeket rögzíteni kell), az előterjesztő előterjesztésben rögzített javaslatától függően, a döntéshozó döntése szerint vételi jog kikötése, a biztosítási jogviszonyban kedvezményezettként a Takarékszövetkezet megjelölése, egyéb kiegészítő fedezetek: minden esetben ügyletfüggően. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 17

18 Amennyiben a hitelkérelem beadása és a folyósítás között 30 nap eltelt, az Ügyfél egy 3 napnál nem régebbi a hitelbírálat alapjául szolgálóhoz képest változatlan adattartalmú tulajdoni lap szemle átadásával kérheti a hitel folyósítását, amennyiben a folyósítás egyéb feltételeinek megfelel. A jelzálogbejegyzés illetékét, a hitelbírálati díjat és a folyósítási jutalékot a Takarékszövetkezet a folyósítás előtt levonja az engedélyezett hitel összegéből. A kölcsön annuitásos törlesztésű, azaz azonos törlesztő részletekkel kerül visszafizetésre. A kölcsön törlesztése havonta történik a Takarékszövetkezet által meghatározottak és a kölcsönszerződésben is rögzítettek szerint. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 18

19 Lakossági folyószámlához kapcsolódó hitelkeret A Számlatulajdonos külön szerződéssel és ott meghatározott feltételekkel a fizetési számlája mellé hitelkeretet igényelhet. A folyószámlahitel a Számlatulajdonos igényei alapján folyamatosan megújítható hitelkeret. A hitelkeret igénylésének együttes feltétele, hogy: 1. az Ügyfél rendelkezik a Takarékszövetkezetnél vezetett fizetési számlával, 2. a számlavezető egységnek nincs tudomása olyan tényről, amely az ügyfelet hitelképtelennek minősíti, (pl. nincs lejárt hiteltartozása, a Takarékszövetkezet a kérelem benyújtását megelőzően nem mondta fel fedezetlenség miatt a bankszámlához tartozó szerződést, stb.), 3. az adósra kölcsönfedezeti életbiztosítás kötése kötelező. A hitelkeret összege a Számlatulajdonos bonitásától függ, minimum összege ,- Ft, maximuma a hitelkérelem benyújtását megelőző 3 hónap rendszeres jóváírásainak három havi átlaga. Az engedélyezett hitelkeret terhére egyösszegben vagy részletekben bármikor kölcsön vehető igénybe. A folyószámlára érkező jóváírással, készpénz befizetéssel a fennálló hitelösszege csökken, ami a még rendelkezésre álló hitelkeret összegét növeli. Igénybe vett hitelkeret lejárata 12 hó, amely lejárat előtt a Számlatulajdonos írásos kérése alapján a Takarékszövetkezet döntésének függvényében további egy évvel meghosszabbítható. A kamatnapok száma 360. A kamat változó mértékű. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 19

20 Fiatalok, valamint a többgyermekes családok részére nyújtott lakáscélú állami támogatott kölcsön A fiatalok, valamint a többgyermekes családok részére a Takarékszövetkezet lakáscélú állami támogatott kölcsön nyújt a 134/2009. (VI.23.) Kormányrendelet alapján. Az igénybevétel részletes feltételeit a hivatkozott Kormányrendelet tartalmazza. Kamattámogatást vehet igénybe A) a fiatal és a többgyermekes támogatott személy AA) Budapesten és a megyei jogú városokban a 25 millió forintot, AB) egyéb településeken a 20 millió forintot meg nem haladó a telekár nélkül számított összegű, az áfa összegét is tartalmazó építési költségek vagy vételár esetén legalább komfortos komfortfokozatú új lakás építésére vagy értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlására, B) a nagykorú támogatott személy, építési költséghatár nélkül településtípustól függetlenül lakás korszerűsítésére az alábbi feltételek mellett: a) az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának és gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjainak aa) lakástulajdona, állandó lakáshasználati joga, lízingbe vett lakása korszerűsítés esetén a korszerűsítendő lakást kivéve nincs, ab) az aa) alpontban meghatározott jogok ingatlan nyilvántartási bejegyzésére irányuló kérelme nincs folyamatban, ac) önkormányzati tulajdonban lévő, illetve szolgálati jogviszonyhoz vagy munkakörhöz kötött lakásra bérleti jogviszonya nincs, és b) az eladó az igénylőnek nem a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, továbbá nem élettársa. c) lakás építése, vásárlása esetén az adósnak, adóstársnak, ezek házastársának, élettársának és szülői felügyelete alatt álló kiskorú gyermekeinek, valamint az együttköltöző családtagjainak írásban tett nyilatkozata alapján államilag támogatott lakásépítési, vásárlási, bővítési célú fennálló kölcsönük (a továbbiakban együtt: államilag támogatott kölcsön) nincs, illetve d) ha a c) pontban szereplő személyeknek államilag támogatott kölcsönük van, és együttes nyilatkozatukban vállalják, hogy azt a korábbi kölcsönt folyósító hitelintézetnek az új kölcsönszerződés aláírását követő 360 napon belül visszafizetik A d) pont szerint vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén az új kölcsön kamattámogatására való jogosultság megszűnik, és az igénybe vett kamattámogatást a folyósítás napjától a Ptk a szerinti kamatokkal együtt 30 napon belül vissza kell fizetni a központi költségvetésbe, az új kölcsönt folyósító hitelintézeten keresztül. Az aa) ab) alpont nem alkalmazható arra a lakásra, a) amelyben az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének, valamint a vele együttköltöző családtagjának együttesen legfeljebb 50% os tulajdoni hányada van, feltéve, hogy a tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, b) amelynek lebontását az építésügyi hatóság elrendelte vagy engedélyezte, vagy TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 20

21 c) amely a kölcsönkérelem benyújtását megelőzően több mint két éve öröklés vagy ajándékozás jogcímén, haszonélvezettel terhelten került az igénylőnek, házastársának, élettársának, bejegyzett élettársának, kiskorú gyermekének vagy a vele együttköltöző családtagjának a tulajdonába, és a haszonélvező a lakásban lakik. A kölcsön célja Kamattámogatásos kölcsönt kizárólag az alábbi célokra lehet igénybe venni: - új lakás felépítésére, melyekre az építési engedélyt január 31 ét követően adták ki, - értékesítés céljára felépített új lakás megvásárlására, mely lakásokra az adásvételi szerződést július 1 jét követően kötötték meg - lakás korszerűsítésére. Nem minősül új lakás felépítésének meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása. Korszerűsítéshez csak az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti megfelelőségi igazolással rendelkező termékeket lehet felhasználni. Meglévő kölcsöntartozás kiegyenlítésére szolgáló kölcsönhöz kamattámogatás nem nyújtható. A kölcsön összege A kiegészítő kamattámogatás mellett nyújtható kölcsön összegét az adósok fizetőképessége, a meglévő saját erő mértéke és az építendő/vásárlandó lakás értéke határozza meg. Az építési költség, a vételár vagy a korszerűsítés költsége kiegyenlítéséhez felvett kamattámogatott kölcsön összege a) lakás építése, új lakás vásárlása esetén aa) Budapesten és a megyei jogú városokban legfeljebb a 12,5 millió forint, ab) egyéb településeken legfeljebb 10 millió forint, b) lakás korszerűsítése esetén legfeljebb 5 millió forint lehet, azonban a kölcsönösszeg nem haladhatja meg az igénylő, annak házastársa, bejegyzett élettársa, élettársa, az eltartott gyermekek és családtagok együttes tulajdoni hányadával arányos építési költségeket (vételárat), korszerűsítési költséget. A saját javasolt erő mértéke a bekerülési költség minimum 30 % a. A kölcsön devizaneme A kölcsön csak forintban nyújtható és a törlesztése is csak forintban történhet. A támogatás időtartama alatt árfolyamkockázatot sem a kölcsönt igénybe vevő támogatott személy, sem a Magyar Állam nem viselhet. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 21

22 A kölcsön futamideje, törlesztése A kölcsön futamideje az Ügyfél és a Hitelintézet megállapodása alapján kerül megállapításra, de maximum 20 év. A kölcsön hiteldíja A kölcsön ügyleti kamata megkötött kölcsönszerződésenként üzleti évente változó. Az ügyleti kamatot a Hitelintézet a piaci viszonyok és a belső szabályzatai alapján, valamint annak figyelembe vételével határozza meg úgy, hogy a támogatás időtartama alatt az ellenszolgáltatás mértéke nem haladhatja meg az állampapírhozamnak, ennek hiányában a referenciahozamnak a 110% ának 3 százalékponttal növelt mértékét. A kamattámogatás A kamattámogatásos kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam a kölcsön futamidejének lejártáig, de legfeljebb húsz évig nyújt támogatást. A kamattámogatás mértéke a) új lakás felépítése vagy vásárlása céljából többgyermekes támogatott személy esetén aa) hat vagy ennél több gyermek esetében az állampapírhozam 70% a, ennek hiányában a referenciahozam 70% a, ab) öt gyermek esetében az állampapírhozam 64% a, ennek hiányában a referenciahozam 64% a, ac) négy gyermek esetében az állampapírhozam 59% a, ennek hiányában a referenciahozam 59% a, ad) három gyermek esetében az állampapírhozam 55% a, ennek hiányában a referenciahozam 55% a, ae) két gyermek esetében az állampapírhozam 52% a, ennek hiányában a referenciahozam 52% a, b) új lakás felépítése vagy vásárlása céljából fiatal támogatott személy esetében az állampapírhozam 50% a, ennek hiányában a referenciahozam 50% a, c) lakás korszerűsítése esetén az állampapírhozam 40% a, ennek hiányában a referenciahozam 40% a, azzal, hogy amennyiben a támogatott által fizetendő, az a) c) pont szerint számított kamattámogatással csökkentett ellenszolgáltatás 6% alá csökkenne, kamattámogatásként az a mérték vehető igénybe, ami az ügyleti kamat 6% os mértékének eléréséhez szükséges. Amennyiben a kölcsön törlesztése során a) a többgyermekes támogatott személy háztartásában élő eltartott gyermekek száma születés, örökbefogadás, hatósági vagy bírósági határozat alapján növekszik az adós, a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs 45. életéve betöltése előtt, vagy b) a fiatal támogatott személy többgyerekessé válik az adós, a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs 45. életéve betöltése előtt, úgy a kamattámogatást a 6. (6) bekezdés szerinti értesítéstől számított második naptári hónaptól kezdődően a kölcsön futamidejéből hátralévő időszakra a magasabb gyermekszám alapján kell számítani. Az adós az állami kamattámogatással csökkentett kamatot fizeti. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 22

23 A támogatott személy kamattámogatásra csak le nem járt tőketartozása után jogosult. Lejárt tőketartozásnak a kölcsönszerződés felmondása miatt esedékessé vált tőketartozás, valamint a fel nem mondott kölcsönszerződésből eredő lejárt tőketartozás minősül, amelynek fizetési (törlesztési) késedelme a 30 napot meghaladja. A kamattámogatás visszafizetése A jogosulatlan igénybevétel esetei a következők: a) valótlan adatokat tartalmazó nyilatkozat, Ha az igénylő a Hitelintézetnek vagy az igazolást kibocsátónak valótlan adatot tartalmazó nyilatkozatot tett, és ez alapján jutott kamattámogatáshoz, akkor az igénylő a folyósított összeget az igénybevétel napjától a Ptk a szerint számított kamataival együtt köteles visszafizetni. b) hamis számla, nem valós gazdasági esemény, Ha a Hitelintézet azt észleli, hogy a számla valódisága vagy a számlában szereplő gazdasági esemény megtörténte kétséges, a tények feltárása érdekében megkeresi az állami adóhatóságot. Ha az állami adóhatóság vizsgálata során azt állapítja meg, hogy a kamattámogatás igénybevétele jogosulatlan, vagy a támogatott személy nem a tőle elvárható gondossággal járt el, és ezáltal érdekkörében felmerült ok miatt az igénybevétel szabálytalan, akkor a támogatott személy lakóhelye szerint illetékes állami adóhatóság jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás címén előírja az igénybe vett kamattámogatás az igénybevétel napjától számított késedelmi pótlékkal növelt összegének visszatérítését. c) az építkezés nem fejeződik be az építési engedély szerinti időpontig, vagy az építő építési szándékától eláll; Ha - a támogatások igénybevételének alapját képező építési munkák a szerződésben, legfeljebb három évben vagy ezt indokolt esetben két évvel meghosszabbított időtartamban meghatározott időpontig nem készülnek el, vagy - az építtető az építési szándékától eláll, vagy - a használatbavételi engedély megszerzése előtt a szerződés teljesítése más, az építtetőnek felróható okból hiúsul meg, illetőleg - a használatbavételi engedély megszerzése előtt az építtető a Rendelet szerint támogatott és már igénybevett kölcsönt visszafizeti a kamattámogatást a nyújtásáról kötött szerződés alapján a Hitelintézetnek vissza kell vonnia és az igénybevevőnek a már folyósított támogatásokat az igénybevétel napjától esedékes a Ptk a szerint számított kamatokkal együtt köteles a támogatás nyújtója részére visszafizetni. A Kincstár az Ügyfélnél a kamattámogatás igénybevételének jogszerűségét hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja. Ha a Kincstár a hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy az Ügyfél jogosulatlanul vette igénybe a kamattámogatást, akkor határozatban intézkedik a kamattámogatás igénybevétel napjától számított késedelmi pótlékkal növelt összegének visszatérítése iránt. Ez esetben a késedelmi pótlék mértéke a Ptk a szerinti kamat. A közigazgatási hatósági eljárásra első fokon a Kincstárnak a támogatással érintett ingatlan fekvésének helye szerinti regionális igazgatósága, másodfokon a Kincstár központja az illetékes. A Kincstár a jogosulatlan igénybevétel tényéről a Hitelintézetet írásban tájékoztatja. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 23

24 Egyéb előírások A kamattámogatás nyújtásának feltétele, hogy az igénylő(k) és az együtt költöző(k) a rendelkezésükre álló anyagi eszközöket a korszerűsítés kivételével az építési költség vagy a vételár kiegyenlítésére használják fel. Az igénylő(k) és az együttköltöző(k) rendelkezésére álló anyagi eszközként kell számításba venni a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül értékesített lakásának, illetve tulajdoni hányadának az eladási árát is, amely csökkenthető: a) az értékesített lakást terhelő és a lakás eladása érdekében egyösszegben visszafizetett önkormányzati, munkáltatói támogatással, b) a lakás eladása érdekében egy összegben kiegyenlített lakáscélú hitelintézeti kölcsön összegével, c) a számlával igazolt ingatlan közvetítői jutalék összegével, d) a kamattámogatásra irányuló kérelem benyújtását legfeljebb egy évvel megelőzően vásárolt és az építés helyszínéül szolgáló építési teleknek az általános forgalmi adó (a továbbiakban: áfa) összegével növelt vételárával, e) a kamattámogatással vásárolni kívánt lakás telekárat is tartalmazó vételárának legfeljebb 10% ával, ha ezen összeg kifizetése a korábbi lakás eladását bejegyző földhivatali határozat kiadásának időpontját legfeljebb 120 nappal előzi meg, f) olyan számlával, szerződéssel igazoltan kifizetett összeggel, amelyet az igénylő az általa vásárolni kívánt, de végül a tulajdonába nem került lakás megszerzésére fizetett ki, ha az összeg az értékesítés céljára lakást építő gazdasági társaság bíróság által elrendelt felszámolásának teljes befejezését követően nem térült meg, g) a lakásértékesítésből származó bevétel után megfizetett és az állami adóhatóság által igazolt személyi jövedelemadó összegével. A kamattámogatással épített, vásárolt, korszerűsített ingatlanban a támogatott személyeknek legalább 50% os tulajdoni hányaddal kell rendelkezniük. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 24

25 Saját jogon lakóingatlan vásárlására, illetve felhasználási céltól függetlenül nyújtott devizahitelek 6 A Takarékszövetkezet a lakossági ügyfelek részére új és használt lakóingatlan (lakás, lakóház) vásárlására, hitel kiváltására, illetve felhasználási céltól függetlenül annuitásos, devizaalapú, forintban folyósított kölcsönt nyújt. Hiteligénylők lehetnek mindazon nagykorú, cselekvőképes magánszemélyek, akik havi rendszeres, végrehajtható jövedelemmel, belföldi állandó lakcímmel rendelkeznek és jövedelmük a kölcsön törlesztő részleteinek megfizetésére megfelelő fedezetet nyújt. Az adós házastársát, élettársát minden esetben be kell vonni adóstársként a hitelügyletbe. Az igényelhető hitel nagysága, devizaneme: Lakás vásárlása esetén a nyújtható hitel minimum , Ft, maximum , Ft. Szabad felhasználás esetén a nyújtható hitel minimum , Ft, maximum , Ft. Az igényelhető hitel devizaneme: EUR (euró) vagy CHF (svájci frank). A hitel devizaösszegét a Takarékszövetkezet a szerződéskötés napján érvényes, a devizaforrást nyújtó bank reggeli devizavételi árfolyamának Hirdetmény szerinti vételi marzzsal korrigált értékén állapítja meg A devizaforrást nyújtó bank a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB). Az árfolyamok az MTB honlapján ( érhetők el. A hitel futamideje minimum 1 év, maximum 20 év. Az alkalmazott kamat naptári negyedévente változtatható. A kamatváltoztatás fordulónapja a naptári negyedévet követő 1. nap. Kamatváltoztatásnál az irányadó kamat minden kamatperiódus kezdetét megelőző második munkanapon érvényes nemzetközi bankközi pénzpiaci kamatláb és a Takarékszövetkezet által megállapított kamatfelár összege. A törlesztő részlet a kölcsön nyilvántartásának devizanemében, annuitásos módszerrel kerül meghatározásra. A törlesztés forintban történik. A devizában meghatározott törlesztő rész összegét az esedékesség napján érvényes, lakáscélú hitelek törlesztése esetén a Takarékszövetkezet saját középárfolyamán 7, felhasználási céltól független hitelek esetében az MTB deviza eladási árfolyam eladási marzzsal korrigált értékén kell átszámítani forintra. Az átváltással összefüggésben a Takarékszövetkezet díjat, költséget, jutalékot nem számít fel. A hitelek nyilvántartása forintban, illetve a kölcsönszerződésben rögzített elszámolási devizanemben történik. 6 Új hitel nyújtása a augusztus 13-án hatályba lépett évi XC. törvény értelmében nem lehetséges, csak a meglévő állományok kezelése történik. 7 A Takarékszövetkezet saját deviza középárfolyama megegyezik a devizaforrást nyújtó Magyar Takarékbank Zrt. deviza középárfolyamával. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 25

26 A hitel folyósítása valamennyi folyósítási feltétel teljesülését követően, a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A kölcsön minden esetben forintban kerül folyósításra. A fedezetként bevont ingatlanra vagyonbiztosítást kell köttetni és kedvezményezettként a Takarékszövetkezetet kell megjelölni. Az adós/adóstárs köteles a Takarékszövetkezet javára a nem a Takarékszövetkezetnél vezetett számlájára/számláira vonatkozóan beszedési felhatalmazó nyilatkozato(ka)t megadni. Felmondás esetén a devizahitelben nyilvántartott összes tartozást a Takarékszövetkezet forinthitellé konvertálja. A konvertálás során a felmondás napján a nyilvántartott összes tartozást a tárgynapi MTB deviza eladási árfolyam eladási marzzsal korrigált értékén forintra átszámításával történik. A konvertált forinthitelre a devizától eltérő kondíciók vonatkoznak. A befolyó törlesztések elszámolása is forintban történik meg. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 26

27 Piaci kamatozású ingatlan vásárlási hitel A kölcsönfelvevők köre Piaci kamatozású ingatlan vásárlási kölcsön felvételére kérelmet kizárólag a jelenlegi munkahelyén min. 1/2 éves folyamatos munkaviszonnyal rendelkező magánszemélyek nyújthatnak be. Nem kaphatnak kölcsönt aki: munkanélküli, akit az elmúlt három évben előző ügyletei során a Takarékszövetkezet rossz, illetve kétes minősítésűnek tartott, vagy akinek kockázatvállalási ügyletét a Takarékszövetkezet felmondta, ellen peres/végrehajtási eljárás van folyamatban, kivéve az ezen ügyfeleknek veszteségminimalizálási céllal nyújtott hiteleket. Nem kaphat kölcsönt továbbá az, aki rendszeres igazolható jövedelemmel nem rendelkezik. Anyasági ellátásban részesülők (gyes, gyed, tgys), egyedülállóak esetén adós vagy adóstárs bevonása kötelező. Finanszírozható ügyletek A kölcsön kizárólag per és tehermentes tulajdoni lappal rendelkező lakás, családi ház, üdülő, garázs, iroda és üzlethelység megvásárlására fordítható. Az ingatlan vásárlásához a Takarékszöveten kívül más Takarékszövetkezet nem kapcsolódhat. A kölcsön összege, futamideje, kamata, fedezete A kölcsön összege a megvásárolni kívánt ingatlan(ok) Fedezetértékelési szabályzatban meghatározott fedezeti értékéig terjedhet. A kölcsön minimális összege ,- Ft, maximális összege ,- Ft. A kölcsön kamata változó, a mindenkori 3 havi BUBOR-hoz kötött. A kamatperiódus naptári negyedéves, a kamatperiódusra a fordulónapot megelőző hónap utolsó munkanapja előtt két nappal érvényes 3 havi BUBOR az irányadó. Az ügyleti kamaton felül a Takarékszövetkezet hitelbírálati díjat, folyósítási jutalékot, éves zárlati költséget és minden év végi záráskor az év végi tőke tartozik állományára kezelési költséget számít fel. A Takarékszövetkezet a folyósítási jutalékot a kölcsön összegéből levonja. A konkrét díjakat és költségeket az egyedi szerződések tartalmazzák. A hitel futamideje minimum 13 hónap, maximum 20 év. A kölcsön fedezete a kölcsön havi törlesztőrészletének bele kell férnie az adós adóstárs rendszeres nettó terheletlen jövedelmének 33 % ába; az adásvétel tárgyát képező ingatlanra a Takarékszövetkezet jelzálogjogot köt ki; TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 27

28 az ingatlanra a Takarékszövetkezeten keresztül biztosítás kötendő, melynek kedvezményezettje a Takarékszövetkezet; egyéb biztosítékok az adósminősítés eredményétől függően (pl. további ingatlan vagy kezesek bevonása, opciós szerződés megkötése). A hitelnyújtás folyamata A kölcsön igénylése igénylőlapon történik, amihez csatolni kell a következőket: munkáltatói igazolás vagy NAV jövedelem igazolás; 1 db eredeti, az illetékes Földhivatal által érkeztetett adásvételi szerződés 30 napnál nem régebbi per és tehermentes tulajdoni lap a megvásárolni kívánt és az egyéb fedezetül felajánlott ingatlanokra vonatkozóan; a Takarékszövetkezet által megbízott értékbecslő hivatalos értékbecslése a megvásárolni kívánt és az egyéb fedezetül felajánlott ingatlanokra vonatkozóan; amennyiben a hitelfelvevő nyugdíjas, szükséges a nyugdíjas igazolvány és a nyugdíjszelvény (átutalás esetén számlakivonat). A Takarékszövetkezet a benyújtott okmányok alapján az adósra, adóstársra és a kezesekre vonatkozóan adósminősítést végez, majd hiteldöntést hoz. A döntésről elutasítás esetén is értesíti a hitelkérelmet benyújtó személyt. Az adósminősítés alapján a pozitív hiteldöntés esetén sor kerül a hitel és a jelzálogszerződés megkötésére. A Takarékszövetkezet az ügylet kockázatossága alapján opciós és/vagy kezesi szerződés megkötését is előírhatja. A folyósítás módja az eladó számlájára történő átutalás vagy kezeihez készpénzben történő kifizetés. A kifizetés módját az adásvételi szerződésben rögzíteni kell. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 28

29 Annuitásos vállalkozói forintban folyósított devizahitel 8 A Takarékszövetkezet vállalkozói ügyfelei részére annuitásos, devizaalapú, forintban folyósított kölcsönt nyújt. Hiteligénylők lehetnek azon pénzforgalmi bankszámla nyitására jogosult nem természetes személy ügyfelek (a továbbiakban: vállalkozói ügyfelek), amelyek a Takarékszövetkezet minősítése alapján hitelképesnek bizonyulnak, a hitel fedezeteként megfelelő értékű, természetes személy tulajdonában álló lakóingatlant tudnak felajánlani és a vállalkozás egy tagjának, tulajdonosának, egyéni vállalkozó esetében pedig egy, az egyéni vállalkozótól eltérő magánszemély készfizető kezessége is szükséges. További feltételek az általános elvárásokon túl: legalább egy lezárt üzleti év, pénzforgalmi bankszámla nyitása a Takarékszövetkezetnél. A nyújtható hitel minimum összege , Ft, maximum összege , Ft. Az igényelhető hitel devizaneme: EUR (euró) vagy CHF (svájci frank). A hitel devizaösszegét a Takarékszövetkezet a szerződéskötés napján érvényes, a devizaforrást nyújtó bank reggeli devizavételi árfolyamának Hirdetmény szerinti vételi marzzsal korrigált értékén állapítja meg. A devizaforrást nyújtó bank a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB). Az árfolyamok az MTB honlapján ( érhetők el. A hitel futamideje minimum 1 év, maximum 10 év. Az alkalmazott kamat naptári negyedévente változtatható. A kamatváltoztatás fordulónapja a naptári negyedévet követő 1. nap. Kamatváltoztatásnál az irányadó kamat minden kamatperiódus kezdetét megelőző második munkanapon érvényes nemzetközi bankközi pénzpiaci kamatláb és a Takarékszövetkezet által megállapított kamatfelár összege. A törlesztő részlet a kölcsön nyilvántartásának devizanemében, annuitásos módszerrel kerül meghatározásra. A törlesztés forintban történik. A devizában meghatározott törlesztő rész összegét az esedékesség napján érvényes, az MTB deviza eladási árfolyam eladási marzzsal korrigált értékén kell átszámítani forintra. Az átváltással összefüggésben a Takarékszövetkezet díjat, költséget, jutalékot nem számít fel. A hitelek nyilvántartása forintban, illetve a kölcsönszerződésben rögzített elszámolási devizanemben történik. A hitel folyósítása valamennyi folyósítási feltétel teljesülését követően, a kölcsönszerződésben foglaltaknak megfelelően történik. A kölcsön minden esetben forintban kerül folyósításra. 8 Új hitel nyújtása a augusztus 13-án hatályba lépett évi XC. törvény értelmében nem lehetséges, csak a meglévő állományok kezelése történik. TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet 29

HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL

HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL HIRDETMÉNY FORGALMAZHATÓ BETÉTEKRŐL, VALAMINT AZ ORSZÁGOS BETÉTBIZTOSÍTÁSI ALAP ÁLTAL NYÚJTOTT BETÉTBIZTOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 18. napján a jelen Hirdetményben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. (a továbbiakban Polgári Bank) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2014. június 02. A Hirdetmény közzététele: 2014. június

Részletesebben

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek)

H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) -------------------------------------------------------------------- Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet H I R D E T M É N Y (Forintban végzett műveletek) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI Lakosság és vállalkozók

Részletesebben

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez

H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez Hitelszerződés száma:. H I T E L SZ E R Z Ő D É S piaci kamatozású ingatlan célú hitelhez PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. amely egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhely: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN- ÉS JELZÁLOGSZERZŐDÉS amely szerződés (továbbiakban: Szerződés/Kölcsönszerződés)

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETME NY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETME NY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzálog alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. október 30.

Részletesebben

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre.

a továbbiakban együttesen: Felek között a jelen szerződésben foglalt feltételekkel jött létre. Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z Ő D É S Lakás-előtakarékossági szerződés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történő

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 14/2016 (2016.03.25.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés

START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. 1. Bevezetés START-SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. Bevezetés A jelen dokumentum a Start-számla szerződés elválaszthatatlan része (a továbbiakban: Feltételek). A Feltételekben nem szabályozott kérdésekben

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről

Az OTP Lakástakarék Áthidaló kölcsön igénylési feltételeiről 1. A termék megnevezése OTP Lakástakarék Áthidaló Kölcsön fix kamatozással (továbbiakban: Áthidaló kölcsön) és OTP Lakástakarék lakáskölcsön (továbbiakban: lakáskölcsön) (Áthidaló kölcsön és lakáskölcsön

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez

TÁJÉKOZTATÓ 1/2011. Lakossági forint alapú, piaci kamatozású lakáscélú jelzáloghitelhez LAKOSSÁGI FORINT ALAPÚ, PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGHITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó vagyonbiztosítás kényelmesen a kirendeltségen is megköthető. Hátralékos tartozásukat

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A forint alapú K&H üzleti feltételű lakáshitelek és K&H zöldhitel

Részletesebben

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ

TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsönszerződés száma:... TERMŐFÖLD FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNHÖZ amely létrejött egyrészről kölcsönt folyósító Szigetvári Takarékszövetkezet (székhely:

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76.

Takarék Forint Kiváltó Hitel A konstrukciót a Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet nyújtja 3794 Boldva, Mátyás király út 76. A jelzáloghitel felhasználása: A hitel a más Hitelintézeteknél fennálló jelzálogkölcsön, személyi kölcsön, áruhitel, gépjárműhitel kiváltására használható fel. A kölcsön lehet: lakáscélú, szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény a 2015. február 01. napját követően

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1

AKTÍV ÜZLETÁG. HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 AKTÍV ÜZLETÁG HIRDETMÉNY a fogyasztóknak nyújtott hitelek és egyéb kockázatvállalások esetén alkalmazott kondíciókról 1 Kihirdetve: 2016. április 29. Hatálybalépés napja: 2016. május 01. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2

Részletesebben

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai

Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Bankszámláról lekötött/elhelyezett betétek kamatai Közzététel: 2015. október 30. Hatályos: 2015. november 2-től I. Forint betétlekötések kamatai Betétlekötés bármely Erste lakossági bankszámláról kezdeményezhető

Részletesebben

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA TERMÉKPARAMÉTEREK FHB PIACI KAMATOZÁSÚ KÖLCSÖNÖK HITELKIVÁLTÁSRA Amennyiben, a már fennálló deviza, vagy forint alapú, lakáscélú jelzáloghitelét, vagy egyéb jelzáloggal fedezett és nem fedezett hitelét kívánja kiváltani,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne

ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne ÁLTALÁNOS TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ AEGON Magyarország Hitel Zrt. ingatlanvásárlási célú kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40 400 800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes:

Részletesebben

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta.

SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA. Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. A SZATYMAZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI LAKÁSHITEL ÜZLETSZABÁLYZATA Az Igazgatóság az VI/10/2011 (12.06) számú határozatával jóváhagyta. Érvényes: 2011. 12. 06. napjától Lakáshitel üzletszabályzat

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1

HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 HITEL HIRDETMÉNY lakossági ügyfelek részére 1 1 A 2016. január 05-től szerződött ügyletekre PILLÉR Takarékszövetkezet 1 A hirdetményben szereplő konstrukciókra vonatkozóan A kamatszámítás módja: A Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 %

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Késedelmi kamat a késedelmes ügyleti kamatra és minden egyéb díjra vagy költségre 6 % HIRDETMÉNY A Polgári Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a NEM forgalmazott lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2016. január 01. A Hirdetmény közzététele: 2016. január 01. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. számú melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kamatozó Takarékbetétkönyv 1. Takarékbetét a hitelintézetnél takarékbetét szerződés ( Ptk. 6:390 ) alapján takarékkönyvben vagy más okirat ellenében elhelyezett

Részletesebben

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről

Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Tájékoztató az árfolyamrögzítés és a gyűjtőszámla-hitel szabályozás részleteiről Az Országgyűlés 2013. március 30-ai hatállyal módosította a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok

Részletesebben

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett

Kiegészítő információk az ügyleti kamat mértékének meghatározásához: A kérelem megfelelő K1-K4 kategóriába sorolása a kérelem K&H Bank által végzett K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H otthon-korszerűsítő hitel ingatlan fedezettel kondícióiról

Részletesebben

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek

I. UniCredit Lakáscélú és Szabad felhasználású jelzáloghitelek JELZÁLOGHITELEK I. UniCredit lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek II. UniCredit hitelkiváltási célú jelzáloghitelek III. Jelzáloghitelekhez kapcsolódó díjak, költségek IV. THM, aktív-kedvezmény

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt.

ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. ÜZLETSZABÁLYZAT a lakossági bankszámlákról és a Folyószámlahitelről I. rész Általános rendelkezések Hatályos: 2010. június 11-étől OTP Bank Nyrt. Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Általános

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY A Polgári Takarékszövetkezet (a továbbiakban Polgári Takarék) hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Érvényes: 2013. február 25. A Hirdetmény közzététele:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan. Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre:

KONDÍCIÓS LISTA a svájci frank alapú CIB-Fundamenta Duett Hitelprogramra vonatkozóan. Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: Jelen Kondíciós lista vonatkozik az alábbi szerződésekre: 1. 2015. február 1. előtt svájci frank alapú (deviza alapú) kölcsönszerződésre, amely 2015. február 1- jétől HUF alapú kölcsönszerződésre módosul,

Részletesebben

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK

INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK TERMÉKPARAMÉTEREK INGATLANVÁSÁRLÁSI CÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSRA NYÚJTOTT HITELEK Ha már kihasználta az állami kamattámogatott lakáshitel lehetőségeit, vagy nem felel meg az erre vonatkozó jogszabályi előírásoknak, esetleg

Részletesebben

amit a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióról tudni érdemes

amit a K&H lakáscélú hitelek állami támogatással konstrukcióról tudni érdemes apró betűk helyett K&H lakáscélú hitelek állami támogatással gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb tulajdonságait emelik

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be.

A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. A jelen konstrukció értékesítése megszüntetésre került, új hitelkérelmet a Takarékszövetkezet nem fogad be. LAKOSSÁGI DEVIZA ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ HITELÜNK ELŐNYEI A felajánlott ingatlanfedezethez kapcsolódó

Részletesebben

hirdetmény Akciós ajánlat:

hirdetmény Akciós ajánlat: K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya

CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. Alapszabálya CIB Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabálya Elfogadta a Pénztár Közgyűlése 2015. december 18-án Hatályos 2015. december 19-től Tartalomjegyzék I. A Pénztárra

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY vállalkozói ügyfelek részére 1. 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2016. március 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Forgóeszköz hitel (éven belüli, éven túli)

Részletesebben

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.

hirdetmény K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény A 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján nyújtott K&H

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról

Részletesebben

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés

Duna Takarék Bank Zrt. által kötött szerződés mintaszövege Jelzálogalapú nem lakáscélú forint kölcsönszerződés 1. oldal KÖLCSÖNSZERZŐDÉS () amely létrejött egyrészről: a DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád út 93., adószáma: 24719018-2-44, statisztikai számjele: 24719018-6419-114-08, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2015. július 3-tól I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ

L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ L AK OSSÁGI KÖLCSÖNÖKRE VONATKOZÓ Á L T AL Á N OS SZAB Á L Y O K Jelen termékismertetőben részletezett feltételek az FHB Jelzálogbank Nyrt. (továbbiakban: FHB) valamennyi hitelkonstrukciójára egyaránt

Részletesebben

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz

Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz 1 Kölcsön- és jelzálogszerződés szabadfelhasználású annuitásos devizaalapú kölcsönhöz számú A szerződő felek, egyrészről: a Kis-Rába menti Takarékszövetkezet, mint kölcsönnyújtó (székhelye: 9343 Beled,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett)

PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) Hitelszerződés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.: LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA HITELKERET SZERZŐDÉS (Havi rendszeres jóváírás, átutalás mellett) amely létrejött egyrészről a PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től

Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről. Érvényes: 2014. május 15-től Az OTP Lakástakarék Zrt. Üzletszabályzata a lakáskölcsönökről Érvényes: 2014. május 15-től I. Bevezető rendelkezések... 3 II. Részletes rendelkezések... 4 II.1. A kölcsönszerződés megkötése... 4 II.1.1.

Részletesebben

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya

A 2015. február 1. napjától kezdődően kötött hitel- és kölcsönszerződésekre terjed ki az ÁSZF hatálya ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Lakossági kölcsönökhöz 1 Hatályba lépés napja: 2015. február 18. Kölcsönszerződés száma: A Forrás Takarékszövetkezet (székhelye: 8164 Balatonfőkajár, Kossuth u. 16.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz A kölcsön száma:.. Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú piaci kamatozású lakáscélú kölcsönhöz Amely létrejött egyrészről a Cégnév: Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet Székhelye: 3915

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2016.01.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. november 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel

apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel apró betűk helyett K&H üzleti feltételű lakáshitel és K&H ingatlanfedezetű személyi hitel Gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit,

Részletesebben

Devizahitel kiváltó forinthitel I.

Devizahitel kiváltó forinthitel I. Részleteket és teljes körű tájékoztatást hatályos hirdetményünkben találhat, valamint érdeklődjön fiókjainkban! Devizahitel kiváltó forinthitel I. Jelzáloghitel (felhasználási célhoz nem kötött, deviza

Részletesebben

A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata

A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 163/2011. számú ügyviteli utasítás 10. számú melléklete A Pannon Takarék Bank Üzletszabályzata A Gazdahitel-Gazdakártya konstrukció Üzletszabályzata 1 Tartalomjegyzék: 1.) Bevezető... 3 2.) A Konstrukció...

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő,

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től

HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től HIRDETMÉNY 7/2014. Érvényes 2014. május 01-től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2014.május 01-től Forgalmi jutalék - Külső köri papíros alapú megbízás 0,43%, min. 299 Ft, max. 12.200

Részletesebben

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2015. január 31. napjáig fogyasztónak nem minősülő természetes személyekkel megkötött kölcsönszerződésekre vonatkozó FHB SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 2014. március 15. napjától érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a lakossági hitelek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2016.01.01.-től

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében 1 Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hitelszámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben (továbbiakban: Szerződés) nevezett Adós

Részletesebben

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től

A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től Merkantil Bank Zrt. A Merkantil Bank Zrt. Üzletszabályzata az OTP Bank Nyrt-nél nyitható MOBIL Betétszámláról Hatályos: 2013. augusztus 1-től I. Bevezető rendelkezések 1. A Merkantil Váltó- és Vagyonbefektető

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Érvényes: 2013.június 1-től

Érvényes: 2013.június 1-től HIRDETMÉNY a BUDA Takarék Szövetkezeti Hitelintézet hivatalos tájékoztatója a természetes személyek részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókró, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01.

HIRDETMÉNY. Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez. Érvényes: 2016. január 01. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Fogyasztóknak nyújtott hitelekhez Érvényes: 2016. január 01. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi

Részletesebben

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés

Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés Fogyasztói fizetési számla hitelkeret szerződés A hitel ikt. száma:.. /.. Engedélyező neve:.. amely létrejött egyrészről a Rum és Vidéke Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím) - továbbiakban: Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1

Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés fogyasztóknak nyújtott forint alapú ingatlanvásárlási/ingatlan felújítási kölcsönhöz 1 A szerződő felek, egyrészről: HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan.

A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan. A Magyar Posta Zrt. hálózatában értékesített lakossági betétekre vonatkozóan. 1. KONDÍCIÓK 1.1. FIX betét Futamidő Leköthető összeg Éves kamat EBKM (éves) 6 hónap 100 000 Ft 10 000 000 Ft 1,00% 1,00% 9

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági betétek kondíciói. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos

Hirdetmény. Lakossági betétek kondíciói. Takarékszámlabetét éven túli lejáratra lekötött betét (177 típus) 36 hónapos 48 hónapos 60 hónapos 3A Takarékszövetkezet 50Kunszentmárton, Mátyás király út 1. Tel: 56/560-120, Fax: 56/560-123 Honlap: www.3atakarek.hu Hirdetmény Érvényes 2016. január 1-től Közzététel napja: 2015.október 30. Új betétlekötési

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele

Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott hitele TÁMOGATOTT JELZÁLOGHITELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK I. UniCredit támogatott lakáscélú jelzáloghitelek II. III. IV. UniCredit Otthonteremtő hitelek Három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatott

Részletesebben

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről

Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről Általános tájékoztatás a jelzáloghitelekről 1. Hitelező/hitelközvetítő adatai Hitelező (név, cím) Mohácsi Takarék Bank Zrt. 7700 Mohács Dózsa György utca 31 2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok 2.1.

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad felhasználású kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/40-400-800 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. szabad e Érvényes 2014. március 15-től 1 VÁLTOZÁSOK

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY)

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) 1 KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Lakossági megtakarítások kondíciói valamint betétbiztosítási feltételei egységes szerkezetben Kiadás időpontja:2015.10.26. Hatályos: 2015.10.26-tól Indoklás:

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM

HIRDETMÉNY. Állami kamattámogatással igénybevett ügyleti kamat mértéke új lakás vásárlása, építése esetén. Kamatperiódus Ügyleti kamat évi THM HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos:

Részletesebben

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06.

2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek. Frissítve: 2016.04.06. 2016. Közép-Magyarországi Régió/ Budapest Kedvezményes hitel lehetőségek Frissítve: 2016.04.06. 2 Tartalom Országos Mikrohitel Program... 3 Budapest Kisvállalkozói Hitel Program... 8 Széchenyi Folyószámlahitel...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/29/2016. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSÉPÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL /legfeljebb két gyermek után támogatást igénylők részére/ (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt

Részletesebben

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz

Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Kölcsönszerződés Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönhöz amely egyrészről a.. Hitelintézet (cím/levelezési cím::...., cégjegyzékszám:, statisztikai azonosító:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁS BŐVÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2016. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásbővítő! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai: A 3 havi BUBOR referencia kamat mellett nyújtott hitelek kamatának, THMjének módosulása, a TakarékPont Személyi Kölcsön, a Classic

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1.

hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április 14-ig benyújtott kérelmekre Érvényes: 2014. december 1. K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény K&H könnyűhitel kondícióiról (már nem igényelhető) 2008. április

Részletesebben

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től

HIRDETMÉNY. az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től HIRDETMÉNY az OTP Lakástakarék Zrt. kamat, díj és költség tételeiről Érvényes: 2016. június 1-től A Hirdetményben történt módosítások dőlt betűvel kerültek feltüntetésre! I. LAKÁSTAKARÉK MEGTAKARÍTÁSI

Részletesebben

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK

H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK H I R D E T M É N Y AZ OTP BANK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRI TAGOKNAK NYÚJTOTT SZEMÉLYI KÖLCSÖN FELFÜGGESZTETT TERMÉKÉNEK feltételeiről Hatályos: 2015. december 16-tól (Hatályon kívül helyezi a 2015. december

Részletesebben

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI I Bevezető rendelkezések 1.1 A Santander Consumer Finance Zrt. kijelenti, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) alapítási engedélyének

Részletesebben

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. hatályos 2015. szeptember 1-től a hivatalosan közzétett változtatásig HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) lakáscélú 1 Stabilitás Hitel elnevezésű, forint alapú, nem támogatott jelzáloghitelének

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ A LAKÁS ÉPÍTÉSÉHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2012. március 6-tól) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásépítő! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz

Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak, szabad felhasználású hitel kiváltására nyújtott kölcsönhöz Hatályos: 2015. április 1-től 1 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet számú szerződés.. számú melléklete Készítette: Ellenőrizte: Ellenőrizte: Kölcsönszerződés ingatlan jelzálogjoggal biztosított, fogyasztóknak,

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FOGYASZTÓNAK NYÚJTOTT JELZÁLOGHITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Takarék Otthon Hitelhez (TOH), valamint Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitelhez (OTK) Hatályba lépés napja: 2016. március

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kirendeltség: Ügyintéző: Iktatószám: Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLAN ÉPÍTÉSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS 1 Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező

Részletesebben

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek):

1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 3 éven túli futamidő*a választható opciókat jelzi, a konkrét szerződésben soha ne maradjon FOGYASZTÓI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Kölcsön iktatószám: 1. Szerződő felek (a továbbiakban: Felek): 1.1. Hitelező: Neve:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében

Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Fogyasztóknak nyújtott fogyasztási kölcsön típusú forint kölcsön ügyletek esetében Hatályos: 2015. július 01. napjától A fenti hitel számú hitelügyletre

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96

ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Üzletszabályzata ERSTE Lakástakarék Zrt. 1 / 96 Tartalomjegyzék 1. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK... 4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31.

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2016. január 01. napjától Közzététel napja: 2015. december 31. HIRDETMÉNY Az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályos: 2016. január 01. napjától Jelen Hirdetmény az FHB Bank Zrt. és a jogelőd Allianz

Részletesebben