JELENTÉS. a március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről augusztus

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /2009. Témaszám: 934 Vizsgálat-azonosító szám: V0465 Az ellenőrzést felügyelte: dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: dr. Sepsey Tamás főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Molnár Gyula Mihály igazgatóhelyettes Az összefoglaló jelentést készítették: Dér Géza számvevő tanácsos Klinga László számvevő tanácsos Az ellenőrzést végezték: Batkiné Vas Anna számvevő György Árpád számvevő tanácsos Klinga László számvevő tanácsos Pálfiné Pusztai Magdolna számvevő Bialkó Zsolt Gyula számvevő tanácsos Gyulai György Imre számvevő Köllődné Gátai Mária számvevő Tótfalusi Zoltán számvevő Dér Géza számvevő tanácsos Kéri Péter számvevő tanácsos Nagy Ervin Barnabás számvevő Benczik Lászlóné külső szakértő Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés az évi országgyűlési képviselő-választások előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos állami feladatok végrehajtására biztosított költségvetési pénzeszközök felhasználásának ellenőrzéséről (1991. évben elkészített jelentés) Jelentés az évi országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választások lebonyolítására felhasznált pénzeszközök ellenőrzéséről (1995. évben elkészített jelentés) Jelentés az évi népszavazásra, továbbá az évi országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselőválasztások lebonyolítására felhasznált pénzeszközök vizsgálatáról Jelentés a évi országgyűlési, valamint a helyi és kisebbségi önkormányzati képviselő-választásra felhasznált pénzeszközök ellenőrzéséről Jelentés a április 12-én megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről Jelentés a június 13-án megtartott, az Európai Parlament tagjai választás és a december 5-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről Jelentés a évi országgyűlési, valamint önkormányzati és nemzeti, etnikai kisebbségi képviselő-választások lebonyolításához felhasznált pénzeszközök ellenőrzéséről sorszáma V-38 V-1023/

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A népszavazással kapcsolatos feladatok végrehajtása Az ÖTM miniszter népszavazással kapcsolatos feladatainak végrehajtása Az OVI, a TVI-k és a HVI-k feladatainak megvalósulása A népszavazás pénzügyi fedezetének tervezése, az előirányzatok nyilvántartása és módosítása A központi költségvetési támogatás összegének tervezése és jóváhagyása Az ÖTM, a KüM és a népszavazást lebonyolító szervezetek tervezési, előirányzat nyilvántartási, módosítási tevékenysége A pénzügyi fedezet biztosítása A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása A népszavazáshoz kapcsolódó feladatok finanszírozása A népszavazásra biztosított pénzeszközök felhasználásának szabályszerűsége A gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök, továbbá a nyilvántartási rend szabályozottsága Az elkülönített számviteli nyilvántartási kötelezettség teljesítése A népszavazással kapcsolatos kiadások célszerűsége és szabályszerűsége Dologi kiadások a népszavazást lebonyolító szervezeteknél Személyi jellegű juttatások az ÖM-nél és a népszavazást lebonyolító szervezeteknél A közbeszerzési eljárás keretébe tartozó árubeszerzések és szolgáltatás vásárlások lebonyolítása, illetve eszközbeszerzések A népszavazás informatikai feladatainak tervezése és végrehajtása A népszavazási feladatokra felhasznált pénzeszközök elszámolása Az ÖM-nél és a KEK KH-nál felhasznált pénzeszközök elszámolása A KüM, a TVI-k, HVI-k, a RÁH-ok által felhasznált pénzeszközök elszámolása A népszavazási pénzeszközök felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése 33 1

5 6.1. Az ÖM miniszter és a KEK KH elnöke ellenőrzési tevékenysége A KüM szerv, a TVI-k és a HVI-k vezetői, illetve a RÁH-ok ellenőrzési tevékenysége Az ÁSZ korábbi választásokkal összefüggő ellenőrzési javaslatai végrehajtásának hasznosulása 35 MELLÉKLETEK 1. számú Az ellenőrzött szervezetek jegyzéke (1 oldal) 2. számú A és a évi népszavazások kiadásai kiemelt előirányzatonként (1 oldal) 3. számú A népszavazás lebonyolításához kapcsolódó közbeszerzési eljárások (1 oldal) 4. számú A és a évi választások részvételi adatainak és a pénzeszközök felhasználásának alakulása (1 oldal) 5. számú Varga Zoltán önkormányzati miniszter úr észrevétele (1 oldal) 6. számú Dr. Molnár Csaba a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter úr észrevétele (1 oldal) 7. számú Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter úr észrevétele (1 oldal) 8. számú Dr. Balázs Péter külügyminiszter úr észrevétele (1 oldal) 9. számú Dr. Balázs Péter külügyminiszter úrnak írt válaszlevél (1 oldal) 2

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények Áht. ÁSZ tv. Kbt. Számv. tv. Ve évi költségvetési törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény a közbeszerzésről szóló évi CXXIX. törvény a számvitelről szóló évi C. törvény a választási eljárásról szóló évi C. törvény a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény Rendeletek, határozatok Ámr. az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet népszavazási rendelet a évi országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendelet Vhr. az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 10/1998. (II. 20.) BM a választási adatszolgáltatásokért fizetendő igazgatási rendelet szolgáltatási díjakról 5/2008. (I. 22.) ÖTM rendelet 6/2008. (I. 24.) ÖTM rendelet 109/2007. (XII. 19.) OGY határozat 110/2007. (XII. 19.) OGY határozat 111/2007. (XII. 19.) OGY határozat 2008/2008. (II. 7.) Korm. határozat a választási eljárásról szóló évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról a március 9. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról országos népszavazás elrendeléséről országos népszavazás elrendeléséről országos népszavazás elrendeléséről a évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából történő felhasználásáról 2/2008. KüM utasítás a Külügyminiszter 2/2008. KüM utasítása a Magyar Köztársaság külképviseletein lefolytatandó választások és népszavazás pénzügyi tervezésének, lebonyolításának, valamint elszámolásának rendjéről Szórövidítések évi népszavazás a évi országos népszavazás évi országgyűlési a évi országgyűlési képviselő-választás választás ÁSZ Állami Számvevőszék BM Belügyminisztérium 3

7 BMSK Zrt. Duna Palota HVI KEK KH Kormány KüM KüM szerv KüVI MÁK megállapodás MEH népszavazás OEVK OVB OVI ÖM ÖTM ÖTM miniszter RÁH SzMSz SzSzB TVI Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörű Részvénytársaság Duna Palota Kulturális Közhasznú Társaság Helyi Választási Iroda Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Magyar Köztársaság Kormánya Külügyminisztérium Külügyminiszter által kijelölt szerv Külképviseleti Választási Iroda Magyar Államkincstár a Miniszterelnöki Hivatal, a KEK KH és a KüM között létrejött megállapodás a népszavazással kapcsolatban Miniszterelnöki Hivatal a március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás Országgyűlési Egyéni Választókerület Országos Választási Bizottság Országos Választási Iroda Önkormányzati Minisztérium Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium önkormányzati és területfejlesztési miniszter Regionális Államigazgatási Hivatal KEK KH Szervezeti és Működési Szabályzata Szavazatszámláló Bizottság Területi Választási Iroda 4

8 JELENTÉS a március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Országgyűlés december 19-én három 1 határozatban rendelte el a benyújtott népszavazási kezdeményezések alapján a feltett kérdésekre 2 vonatkozóan az országos ügydöntő népszavazást, a lebonyolításra 4470 millió forintot biztosított. Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter a népszavazás lebonyolításához kapcsolódóan kiadta a évi országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendeletet. A választások szervezési és lebonyolítási feladatait június 9. napját követően a Belügyminisztérium megszűnése miatt az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium vette át, melynek elnevezése május 15-től Önkormányzati Minisztériumra változott. A közigazgatási hivatalokról szóló 297/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet június 30. napjától az Alkotmánybíróság határozatával hatályon kívül helyezte, ezért a január első napjával létrehozott, illetékességgel bíró, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél végeztünk ellenőrzést. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a központi szerveknél, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervénél, valamint a helyi önkormányzatoknál a népszavazással kapcsolatos feladatok ellátása során: a bevételek és a kiadások tervezése megalapozottan történt-e; 1 A 109/2007. (XII. 19.), a 110/2007. (XII. 19.) és a 111/2007. (XII. 19.) OGY határozatok. 2 Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbetegszakellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni? Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési hozzájárulást fizetniük? 5

9 BEVEZETÉS a pénzeszközöket célszerűen, a jogszabályi előírásoknak megfelelően használták-e fel; a pénzügyi elszámolásokat határidőben, a jogszabályban meghatározott módon teljesítették-e; megfelelően hasznosultak-e a korábbi számvevőszéki ellenőrzések 3 megállapításai, valamint javaslatai a népszavazás lebonyolítása során. A választási eljárásról szóló évi C. törvény 5. felhatalmazása, valamint az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak alapján vizsgáltuk a népszavazásra fordított pénzeszközök szabályszerű és célszerű felhasználását. A népszavazás adatait, mutatószámait a évi népszavazás adataival, mutatóival hasonlítottuk össze. A évi népszavazáson a szavazásra jogosult fő közül fő jelent meg, ami 37,5%-os részvételi arányt, míg a évi népszavazáson a választásra jogosult fő közül fő jelent meg, ami 50,5%-os részvételi arányt jelentett. Helyszíni ellenőrzést folytattunk az ÖM-nél, a KEK KH-nál, a KüM szervnél, három regionális államigazgatási hivatalnál, három megyei, valamint 16 települési önkormányzatnál. A vizsgált szerveket az 1. számú mellékletben soroltuk fel. A évi népszavazáson helyszíni ellenőrzést folytattunk a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalban, a KüM Gazdálkodási Főosztálynál, négy közigazgatási hivatalban, három megyei, valamint 25 települési önkormányzatnál. A jelentést az ÁSZ-ról szóló XXVIII. törvény 25. (1) bekezdése alapján észrevétel közlése céljából megküldtük a külügyminiszternek, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek, az önkormányzati miniszternek, valamint a pénzügyminiszternek. A kapott észrevételeket, és a Külügyminiszter észrevételére adott választ a jelentés 5-9. számú mellékletei tartalmazzák. 3 A évet követően végzett, választásokkal kapcsolatos számvevőszéki vizsgálat javaslatainak hasznosulására vonatkozó vizsgálat. 6

10 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az Országgyűlés három határozatban rendelte el a népszavazást, az ahhoz kapcsolódó feladatok végrehajtásáért az ÖTM miniszter felelősségét a Ve. és az ÖTM miniszter feladat- és hatásköréről szóló Kormányrendelet írja elő. Feladatkörébe tartozik a népszavazás szabályozásának és a lebonyolításának biztosítása. A feladat- és hatásköröket az ÖTM, majd július-tól az ÖM szervezeti és működési szabályzata részletezi, abban meghatározásra kerültek az ÖTM miniszter feladatai, a Választási Főosztály szervezete és tevékenysége. A népszavazás feladatainak végrehajtása a szabályozásnak megfelelően történt. A népszavazás lebonyolítása során a HVI-ra háruló feladatok teljesítése érdekében választott szervezési és feladat-ellátási megoldások megfelelőek voltak. A HVI-k szerződéses kapcsolat keretében a választói névjegyzék készítését igényelték a területileg illetékes RÁH-tól, amely a feladatot a normatívában meghatározott díjtétellel megegyezően végezte el. A népszavazási értesítők továbbítására és kézbesítésére az ellenőrzött HVI-k fele egyedileg kötött szolgáltatási szerződés keretében vette igénybe a Magyar Posta Zrt. szolgáltatását, 35 Ft/küldemény díjtétel ellenében. A feladatellátás költségtakarékos megoldása érdekében központilag nem kezdeményezték az egységes kézbesítési díjazás kialakítását, illetve alkalmazását. A népszavazási feladatok elvégzésére irányuló előzetes gazdaságossági számítást a HVI-k nem végeztek, így a jelentkező megtakarítások vagy többletköltségek várható hatását nem vették figyelembe a döntések meghozatalánál. A népszavazás végrehajtásához szükséges forrás előirányzatát az ÖTM fejezet egyensúlyi tartalék összegében biztosították a évben. A népszavazás kiadásainak előzetes számításai alapján az Országgyűlés határozataiban 4470 millió Ft felhasználását hagyta jóvá. Az OVI vezetője, illetve a KEK KH elnöke elkészítette a népszavazás feladatsoros költségtervét, amelyet az ÖTM miniszter jóváhagyott. A Kormány határozatban gondoskodott az előirányzatnak megfelelő támogatás biztosításáról az ÖTM fejezet költségvetésében 33 millió Ft, a KEK KH költségvetésében 4437 millió Ft összegben. A KEK KH a népszavazás pénzügyi tervét részletesen kidolgozta. Az előirányzatból a választási szervek kiadásai közel 50%-ot, a külképviseletek 3%-ot, a központi kiadások közel egyötödöt, az informatikai kiadások háromtized részt meghaladó összeget képviseltek, az OVI kiadásaira tervezett összeg egy százalék alatt volt. A tervezett kiadás a évi népszavazás tervezett kiadásait 54%-kal haladta meg, a HVI-k esetében a növekedés 526 millió Ft volt, amely a tervezett növekedésből egyharmad részarányt képviselt. A népszavazási rendeletben meghatározott normatíva tételei különböző mértékben emelkedtek, a dologi kiadások tételei 10% és másfélszeres közötti, a személyi juttatások növekedése 25-50% közötti volt. A központi kiadások tervezett összege közel 40%-kal volt magasabb, az in- 7

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK formatikai kiadások kétszeresére nőttek a évi azonos adatokhoz viszonyítva. A KüM szerv a külképviseleti népszavazási feladatok végrehajtásához szükséges kiadásokról pénzügyi tervet készített. Az ellenőrzött HVI-k vezetőinek 94%-a a népszavazás lebonyolítását megelőzően eleget tett a népszavazási rendeletben előírtak szerinti pénzügyi terv készítési kötelezettségének. A évi népszavazáskor a HVI vezetők 81%-a gondoskodott arról. A TVI-k és a RÁH-ok vezetői minden esetben eleget tettek pénzügyi terv készítési kötelezettségüknek. A népszavazással kapcsolatos előirányzatokat az ÖTM és a KEK KH februárban előirányzat-módosításként kapta meg, amelyeket megfelelően nyilvántartottak, a módosításokat, átcsoportosításokat szabályszerűen átvezették a számviteli nyilvántartásban. A jóváhagyott kiadási előirányzatot öt alkalommal módosították, a tervezett főösszeget nem növelték. A HVI-k négyötöde, a TVI-k egyharmada a népszavazásra biztosított központi normatív támogatás átvétele miatt indokolt előirányzat-módosítást a jóváhagyást követő negyedévben az Ámr-ben előírtakkal ellentétben nem végezte el. A központi költségvetés általános tartalékából a népszavazással kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges pénzügyi támogatás előirányzatait a KEK KH évi költségvetésében biztosították. Az előirányzat megnyitása, a források biztosítása három munkanappal az előírt határidő után történt meg. A KüM szerv támogatását fejezetek közötti átcsoportosítással, a Duna Palota népszavazással kapcsolatos kiadásaira a pénzügyi fedezetet külön megállapodás alapján biztosították. A KüM-nél a népszavazással kapcsolatos előirányzati számlákat a megállapodás szerinti előirányzatokkal megnyitották, az előirányzat-módosításokat dokumentált módon elvégezték. A népszavazás lebonyolításához szükséges pénzeszközök terhére nyújtott előleg a megyei önkormányzati hivatalok bankszámlájára, illetve a RÁH-ok előirányzat-felhasználási keretszámlájára három-négy nappal a népszavazási rendeletben előírt határidő után került jóváírása. A KEK KH késedelmes utalása ellenére a TVI vezetők a központi normatíva előlegeinek összegét a szavazás napját megelőző 15. munkanapig átutalták a polgármesteri hivatalok, illetve a körjegyzőségek költségvetési elszámolási számlájára. A népszavazással összefüggésben az ellenőrzött HVI-k egynegyede, a TVI-k és a RÁH-ok egyharmada előlegezett meg kiadásokat, ami a költségvetési gazdálkodásban likviditási gondokat nem okozott. A gazdálkodási és ellenőrzési jogköröket a KEK KH elnöke a népszavazásra vonatkozóan szabályozta. A külügyminiszter utasításban határozta meg a népszavazáshoz kapcsolódóan a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlásának rendjét, a népszavazási rendeletben előírt követelményeknek megfelelően. Az ellenőrzött HVI-k és TVI-k vezetői, a RÁH-ok hivatalvezetői a népszavazási rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a népszavazással kapcsolatos pénzeszközök felhasználásával összefüggésben a gazdálkodási (kötelezettségvállalás, utalványozás) és az ellenjegyzési jogkör gyakorlásának rendjét szabályozták, ami a évi népszavazáshoz viszonyítva javuló tendenciát mutatott, mivel akkor 15%-uk nem készített a jogkörökre vonatkozóan szabályozást. A külképviseleteknél az ellenőrzési jogkörök gyakorlása az Ámr. előírásai ellenére a bizonylatok közel egyötödénél nem teljesült a szakmai teljesítés- 8

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK igazolás, az érvényesítés és az ellenjegyzés ellenőrzési folyamataiban, mivel nem ellenőrizték a megállapodásban engedélyezett nyomtatókhoz használható festékkazettákra vonatkozó előírás teljesítését. A külképviseletek elszámolásaiban élelmezési költségek is szerepeltek, melyekre sem a népszavazási rendelet, sem a megállapodás nem tartalmazott normatívákat. A szavazástechnikai anyagok szállítása nem a KüM utasításnak megfelelően történt. A népszavazáshoz kapcsolódó bizonylatok igazolták az elszámolt kiadások indokoltságát, a népszavazáshoz nem kapcsolódó kiadást előírt festékkazettától eltérő beszerzések és élelmezési kiadások kivételével nem számoltak el. A helyi önkormányzatok és a RÁH-ok a könyvviteli nyilvántartásokban elszámolt gazdasági műveletekről, eseményekről a Számv. tv-ben előírt bizonylatokat kiállították és azok adatait a főkönyvi könyvelésben rögzítették. A gazdasági eseményeket magukba foglaló számviteli bizonylatok közel egyharmad része az utalványozás ellenjegyzése, az érvényesítés és a szakmai teljesítésigazolás elmaradása miatt nem felelt meg a Számv. tv-ben előírt alaki és tartalmi követelményeknek. A TVI-k a gazdálkodási és ellenőrzési jogkörök gyakorlása során betartották az Ámr-ben és a népszavazási rendeletben előírtakat. A KEK KH, a KüM, a választási szervezetek és a RÁH-ok a népszavazással összefüggésben felmerült bevételeket és kiadásokat a kijelölt szakfeladaton könyvelték, biztosítva ezzel a népszavazásra fordított pénzeszközök teljes körű számbavételét és átláthatóságát. A népszavazás dologi kiadásainak eredeti előirányzata 530 millió Ft volt, ami az előirányzat-átcsoportosítást követően nem változott. A felhasználás 493 millió Ft-ra (93%-ra) teljesült, amiből a szavazólapok és nyomtatványok, illetve a kommunikációs kiadások voltak a meghatározók. A népszavazáshoz központilag biztosított nyomtatványok mennyiségének meghatározásánál az igényfelmérésen túl, a lebonyolítás biztonságát tartották elsődleges minősítési szempontnak. Az alkalmazott nyomtatványok mennyiségének megtervezésénél túltervezés nem történt (mindössze a külképviseleti szavazáshoz kapcsolódó nyomtatványokból terveztek többet három esetben, ennek értéke nem érte el a 100 ezer Ft-ot), a tervezett mennyiséghez képest három tételnél volt 15,1-117,8%-kal nagyobb megrendelés, amelynek többletköltsége 1,5-4,4 millió Ft között alakult. A népszavazás során felmerülő általános költséget a HVI-k háromnegyede, a TVI-k egyharmada nem számolt el annak ellenére, hogy annak kötelezettségét a népszavazási rendelet előírta. A szavazóköri feladatokat ellátó intézmények a szavazás napján felmerült általános költségeiket nem mutatták ki, belső bizonylatot nem készítettek, így a felmerült kiadásokat nem a kijelölt szakfeladaton, hanem az igazgatási szakfeladaton könyvelték. Az általános költséget elszámoló HVI-k fele a költségfelosztáshoz számításokat nem végzett, így a kimutatott és a főkönyvi könyvelésben elszámolt összegek nem voltak megalapozottak. A népszavazás lebonyolításához biztosított és a népszavazási rendelet mellékleteiben meghatározott tételek és normatívák nem tartalmaztak a dologi kiadások előirányzatain belül reprezentációs kiadásokkal, élelmezéssel, étkeztetéssel összefüggő tételeket. Ennek ellenére a népszavazás napján a rendelkezésre álló dologi kiadásokra biztosított normatívákból történő átcsoportosítás terhére a HVI-k és TVI-k mindegyike, a RÁH-ok egyharmada teljesített ilyen jellegű kiadásokat, melynek mértéke a dologi kiadásokra biztosított előirányzatok 0,3%-49,0%-át tette ki. 9

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az ÖTM fejezetnél a népszavazáshoz kapcsolódóan csak személyi juttatás és járulék előirányzatot biztosított a Kormány, amelynek felhasználására az OVI tagjai részére célfeladat kitűzése alapján, az ÖTM miniszter jóváhagyása szerint került sor. A kifizetést 49 OVI tag részére 228 ezer Ft/fő átlag összegben teljesítették. A KEK KH a népszavazást követően 86 fő részére 3469 ezer Ft összegű személyi juttatást fizetett ki, amelyről a döntést az ÖTM miniszter hozta meg, a kifizetésről a KEK KH elnöke intézkedett. A kifizetések átlagos összege 109 ezer Ft/fő, a legkisebb juttatás 28 ezer Ft/fő, a legmagasabb 1342 ezer Ft/fő összegű volt. A választási szervezeteknek és a RÁH-oknak személyi juttatásként legalább a népszavazási rendeletben meghatározott normatívákat kellett kifizetni, melynek három HVI vezető nem tett eleget. A dologi kiadások normatíváiból a személyi jellegű kifizetésekre történő átcsoportosításra a feladat-ellátással öszszefüggésben úgy volt lehetőség, amennyiben a dologi kiadásokra biztosított pénzeszközök a felmerült közvetlen költségek mellett fedezetet nyújtanak az intézményüzemeltetési, fenntartási költségek arányos részére is. Az átcsoportosításokat az ellenőrzött önkormányzatok 10%-a nem a népszavazási rendeletben előírtak szerint végezte el, a RÁH-ok az átcsoportosítás lehetőségével nem éltek. A normatívákban rögzített személyi jellegű juttatásokat saját forrásból a HVI-k és a RÁH-ok egyharmada egészítette ki, amit többletdíjazások kifizetésére használtak fel. A TVI-k a személyi jellegű kiadásaikat saját forrásból nem egészítették ki. A népszavazás lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárásokat a KEK KH lefolytatta. Közbeszerzési eljárás mellőzésével nem kötöttek értékhatárt meghaladó szállítási szerződést, a Kbt. tárgyalásos eljárásra vonatkozó előírásait betartották, a központosított közbeszerzésekre vonatkozó keretszerződés tartalmától nem tértek el. A KEK KH a népszavazás lebonyolítása érdekében hat közbeszerzési eljárást folytatott le, kettő esetben informatikai eszközöket központosított közbeszerzés keretében szereztek be. A közbeszerzési eljárásokat a központosított közbeszerzések kivételével a BMSK Zrt. közreműködésével bonyolították le. A népszavazáshoz kapcsolódó közbeszerzések szerződés szerinti értéke 1209 millió Ft, a teljesítés összege 1202 millió Ft volt. A népszavazás végrehajtásához lefolytatott közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatosan a Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottság a KEK KH ellen eljárást nem kezdeményezett. A megvalósított fejlesztések keretében a RÁH-ok részére beszerzett számítástechnikai eszközök üzemeltetésre történő átadási bizonylatai a Vhr. előírása ellenére nem tartalmazták a tárgyi eszközök értékadatait és emiatt a számviteli nyilvántartásba vétel nem történt meg az átvevőknél. A KEK KH a népszavazás informatikai feladatainak végrehajtásához kettő darab szervert és kettő darab monitort bocsátott kirendeltségenként a RÁH-ok rendelkezésére, az átvett eszközökről készített tárolási nyilatkozatok azonosítható módon tartalmazták az informatikai eszközök adatait. Az informatikai rendszerek beszerzési kiadásainak tervezésénél a KEK KH figyelemmel volt a korábbi informatikai beszerzésekre, különösen a évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó, a RÁH-oknál telepített számítógépes kapacitásra. A választásokat támogató informatikai rendszer sajátos közigazgatási funkciót tölt be, a népszavazás során használt számítástechnikai eszközöknek nagy gyorsasággal és pontossággal kellett rövid idő alatt nagy 10

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tömegű adatot kezelni, különleges megbízhatóság mellett. Ennek a célnak az elérésére a folyamatos fejlesztés és a meglévő eszközök, részrendszerek cseréje szükséges volt. Az új számítógéprendszerekhez pedig új programjogosultságokat kellett beszerezni. A népszavazás teljesített informatikai kiadásai több mint kétszeresen, 746 millió Ft-tal meghaladták a évi népszavazás hasonló kiadásait. A többletkiadások indokoltságát, megalapozottságát a névjegyzék és értesítő szelvénykészítő programrendszernél, a tájékoztatási rendszer kialakításánál, a pénzügyi és logisztikai rendszer fejlesztésénél, a kellékanyagoknál, a népszavazási folyamatok igazgatási, informatikai felügyeleténél nem indokolták, számításokkal nem támasztották alá a KEK KHnál. A népszavazással kapcsolatos informatikai rendszerek tervezésekor a korábbi választási feladatok megoldásánál szerzett tapasztalatokra építettek. Az informatikai területen tervezett és a tényleges kiadás között a fel nem használt keretmaradvány 50 millió Ft, 3,6%-os volt. Az OVB által hitelesített, összesített adatok alapján a népszavazáson belföldön fő, külföldön 2819 fő jelent meg. Az elszámolt kiadások és a népszavazáson megjelentek száma alapján az egy főre jutó kiadás összege belföldön 1017 Ft, a külképviseleti szavazáson Ft volt, ami a belföldön lebonyolított szavazás egy főre jutó kiadásának több mint huszonhétszeresét tette ki, ezt a külképviseleten történő szavazáshoz kapcsolódó utazási, szállítmányozási, napidíj többletkiadások okozták. A népszavazás lebonyolítására vonatkozóan a KEK KH elnöke az előírtaknak megfelelő határidőben elkészítette és felterjesztette az ÖTM miniszter részére a feladatsoros költségtervhez viszonyított elszámolásokat. Az ÖM-nél a számviteli nyilvántartásokból megállapított maradvánnyal a évi elszámolással egy időben számoltak el a központi költségvetés felé. Az elkészített elszámolások a jóváhagyott pénzügyi tervvel azonos szerkezetben készültek, minden esetben a módosított előirányzatokhoz viszonyítottan mutatták be a teljesítési adatokat. A feladatonkénti elszámolások szerint a népszavazás módosított pénzügyi előirányzatának összege 4470 millió Ft, a teljesített kiadások összege 4236 millió Ft, a maradvány 234 millió Ft volt. A KüM államtitkára a népszavazási rendeletben előírt összesítőt és KüVI-kénti elszámolást határidőre megküldte a KEK KH elnökének. A HVI vezetői a népszavazás kapcsán a népszavazási rendeletben meghatározott feladattípusú elszámolást határidőn belül kettő esettől eltekintve elkészítették és átadták a TVI-nek. A RÁH-ok hivatalvezetői és a TVI-k vezetői a népszavazási rendelet mellékletei szerinti adattartalommal a népszavazás lebonyolítására biztosított normatív támogatás felhasználásáról feladattípusú elszámolást, valamint regionális szintű összesítő elszámolást készítettek, és azokat határidőre megküldték a KEK KH elnökének. A népszavazásra az elszámolt kiadás (1645 millió Ft-tal) 64,3%-kal haladta meg a évi népszavazásra teljesített kiadásokat, a személyi juttatások növekedése 45,9%-os, az informatikai kiadásoké 124,9%-os volt. A népszavazási 11

15 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK kiadások emelkedése meghaladta a évi fogyasztói áremelkedés 4 23,3%-os mértékét. A és a évi népszavazás elszámolt kiadásainak alakulása kiemelt előirányzatonként (millió forintban) év év Népszavazás Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Informatikai kiadások A népszavazási rendelet az ÖTM miniszter számára előírta a népszavazás feladataihoz felhasznált előirányzatok pénzügyi ellenőrzését. Az ÖTM évi ellenőrzési tervében nem szerepelt a népszavazáshoz kapcsolódó pénzügyi ellenőrzés, a évi módosított ÖM ellenőrzési tervben az első negyedévre 10 választási szerv pénzügyi ellenőrzését ütemezték, amelyeket a Duna Palota pénzügyi ellenőrzésének kivételével teljesítettek. A népszavazási rendeletben foglaltak ellenére a népszavazási pénzeszközök felhasználásának a KEK KH-en belüli ellenőrzése nem történt meg. A KEK KH elnöke a népszavazás lebonyolításának szabályszerűségi, illetve a felhasznált források pénzügyi ellenőrzését nem végeztette el a belső ellenőrzés keretében az Áht. előírásai ellenére. A KüM-nél a népszavazás kapcsán felmerült kiadásokat belső ellenőrzés keretében vizsgálták. A jegyzőkönyvben rögzítették, hogy a KüVI-ken felmerült kiadások főkönyvi elszámolása a vizsgálat ideje alatt folyamatban volt. A bizonylatokat és az elszámolásokat szabályszerűnek minősítették. A HVI-k és a TVI-k vezetői a népszavazási rendeletben előírtak szerint a népszavazás pénzügyi kiadásainak elszámolását és utóellenőrzését a választási iroda egy tagjának adott megbízás útján voltak kötelesek ellenőrizni. A HVI-k vezetői a feladattípusú elszámolás teljesítésével egy időben tanúsítványon nyilatkoztak a feladatok elvégzéséről. A HVI vezető díjazásának kifizetésére a népszavazási rendeletben előírtakat figyelembe véve az elszámolási és ellenőrzési kötelezettség teljesítése után kerülhetett sor, melyről a TVI vezetője döntött. 4 Forrás: KSH honlapja, mely szerint a fogyasztói árindex növekedése a évben 3,6%-os, a évben 3,9%-os, a évben 8,0%-os, a évben 6,1%-os volt az előző évhez képest. 12

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A népszavazási rendelet előírása ellenére a HVI-k vezetői közel egyötöde nem adott megbízást a választási iroda egy tagjának az ellenőrzési feladat elvégzésére, az ellenőrzés elmaradása ellenére az érintett HVI vezető díjazása is megtörtént. A TVI-k vezetői a választási iroda egy tagjának adott megbízás útján gondoskodtak a népszavazás pénzügyi kiadásainak elszámolásáról és utóellenőrzéséről. A RÁH-ok hivatalvezetői a népszavazás pénzügyi kiadásainak utóellenőrzését belső ellenőrzés keretében végeztették el. A évi országgyűlési, valamint önkormányzati és nemzeti, etnikai kisebbségi képviselő-választások lebonyolításához felhasznált pénzeszközök ellenőrzéséről készített, az ÖTM miniszter részére átadott ÁSZ jelentés hat javaslatot, a pénzügyminiszternek és az ÖTM miniszternek egy közös javaslatot tartalmazott. A javaslatok 43%-a hasznosult, egy javaslat teljesítése részben történt meg. A népszavazás kiadásainak előirányzatai a HVI, az OEVK, a TVI és a RÁH esetében a tervezett szinten teljesültek, azonban a KEK KH és a KüM kiadásainál a 14-43%-os maradvány alapján túltervezés volt. Három javaslat nem hasznosult, mivel a népszavazási források felhasználása során a KEK KH elnöke az utalványozás jogát nem tartotta fenn magának, az általános hivatali szabályozás szerint azt több vezető munkatársára átruházta a népszavazási rendelet előírásai ellenére. (A évi EP választásokra vonatkozó, március hónapban kiadott elnöki intézkedésben már rögzítésre került, hogy az elnök a kötelezettségvállaláson kívül az utalványozási jogot is magánál tartja, másnak arra nem ad felhatalmazást.) A HVI vezetők részére járó díjazás kifizetéséhez javasolt az ellenőrzési kötelezettség teljesítésének dokumentált végrehajtására vonatkozó igazolás módját nem szabályozták megfelelően, ugyanis három HVI vezetőnek az ellenőrzési kötelezettség teljesítése nélkül, nyilatkozat alapján fizettek ki díjazást a népszavazási rendeletben foglaltak ellenére. A pénzügyminiszternek és az ÖTM miniszternek tett közös javaslat nem hasznosult. Az intézkedésre és a hasznosításra az országgyűlési képviselő-választások elrendelése után kerülhet sor. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: az önkormányzati miniszternek 1. intézkedjen arra, hogy a belső ellenőrzés keretében a választásokhoz, illetve a népszavazásokhoz biztosított központi források felhasználásának és elszámolásának ellenőrzése az Áht. 121/A. (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően, ésszerű határidőben megtörténjen; 2. intézkedjen annak érdekében, hogy a választások, illetve népszavazások lebonyolítását kiszolgáló informatikai rendszerek fejlesztése a költségtakarékosság és a biztonságos működtetés követelményeinek maradéktalan betartásával, megalapozottan, indokoltan, alátámasztottan történjen; 3. kezdeményezze a normatívában meghatározott személyi jellegű juttatások kifizetésének tételes elszámoltatását annak érdekében, hogy a feladatot ellátók részére a minimálisan meghatározott díjazás kerüljön kifizetésre; 13

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 4. vizsgálja felül a dologi normatívák jogcímeit és határozza meg a reprezentációs kiadással, élelmezéssel, étkeztetéssel összefüggő tételek normatíváinak összegét; 5. kezdeményezzen egyeztetést és megállapodás-kötést az ajánlószelvények postai kézbesítése kapcsán annak érdekében, hogy az erre vonatkozó normatíva meghatározására az egységes és kedvező díjtétel alapján kerüljön sor; a pénzügyminiszternek, illetve az önkormányzati miniszternek gondoskodjon az országgyűlési választás kampányára biztosított központi támogatás kiutalási határidejének megállapítására és annak betarthatóságára vonatkozó ÁSZ által tett és nem teljesült javaslat végrehajtásáról; a külügyminiszternek 1. gondoskodjon arról, hogy ne számoljanak el olyan kiadásokat (előírt festékkazetta beszerzése, élelmezési, reprezentációs kiadások) a következő választás, népszavazás során, amelyekre nem terjed ki a megállapodás, illetve nincs megállapított normatíva; 2. biztosítsa, hogy a jövőben a szavazástechnikai anyagok szállítása a 2/2008. KüM utasításnak megfelelően történjen. 14

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK VÉGREHAJTÁSA 1.1. Az ÖTM miniszter népszavazással kapcsolatos feladatainak végrehajtása Az Országgyűlés december 19-én három határozatban rendelte el a benyújtott népszavazási kezdeményezések alapján az országos ügydöntő népszavazást. A Ve (1) bekezdésében az ÖTM miniszter felhatalmazást kapott, hogy rendeletben állapítsa meg: a névjegyzék és nyilvántartásának, választókerületek és a szavazókörök kialakításának rendjét; a választási eljárás határidőit és határnapját; a választási irodák feladatait és tagjainak képzését, a választási irodák közötti hatáskör megosztást; a választással összefüggő állami feladatokat; a választási költségek normatíváit, tételeit, elszámolási és belső ellenőrzési rendjét. Az ÖTM miniszter feladat- és hatásköréről szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. j) és k) pontja alapján a választójogi és népszavazási szabályozásért, illetve a választások és népszavazások lebonyolításáért az ÖTM miniszter a felelős. A részére megállapított feladatkörében eljárva utasítást 5 adott ki a minisztériumi szervezeti és működési szabályzatról, amely rögzítette feladatait, valamint a Választási Főosztály részletes választások és népszavazások feladatait 6. Az ÖTM miniszter a népszavazás lebonyolításához a szabályozási és lebonyolítási feladatát három 7 rendelet kiadásával biztosította. A Választási Főosztály a szabályozási, szakmai irányító feladatkörében előírtakat teljesítette, a miniszter által megbízott OVI vezetője és tagjai szakmailag irányítják a választási szervek (TVI, OEVI, HVI) tevékenységét, a népszavazáshoz 5 A 4/2008. (MK. 101.) ÖM utasítás az Önkormányzati Minisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról. 6 A Választási Főosztály feladatai 11. pontban kerültek összefoglalásra. 7 A választási eljárásról szóló évi C. törvénynek az országos népszavazáson történő végrehajtásáról szóló 5/2008. (I. 22.) ÖTM, a március 9. napjára kitűzött országos népszavazás eljárási határidőinek és határnapjának megállapításáról szóló 6/2008. (I. 24.) ÖTM és a évi országos népszavazások költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szóló 7/2008. (I. 24.) ÖTM rendeletek. 15

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK kapcsolódóan az OVI vezetője a évben egy, a évben öt intézkedést adott ki. A népszavazási rendelet 1. -ában kerültek szabályozásra a népszavazás lebonyolításának feltételei, a pénzügyi tervezés, a források felhasználásának és az elszámolás módja, illetve a pénzügyi ellenőrzés rendje a végrehajtásban résztvevő valamennyi választási szervre vonatkozóan Az OVI, a TVI-k és a HVI-k feladatainak megvalósulása Az OVI vezető intézkedéseinek tartalma kiterjedt a szavazókörök területi beosztásának felülvizsgálatára, az adattovábbítások rendjére, a névjegyzék és értesítők elkészítésének technikai lebonyolítására, a választási ügyviteli rendszer működtetésére, a népszavazáson a nemzetközi vendégek, illetve sajtó részvételére, a szavazóköri jegyzőkönyvek OVI-hoz történő továbbítás rendjére és határidejére, valamint a külképviseleti szavazás lebonyolításához kapcsolódó egyes feladatokra. A népszavazás lebonyolítása során a HVI-ra háruló feladat biztosítása érdekében választott szervezési és feladat-ellátási megoldások (szavazókörök kialakítása, személyi feltételek biztosítása) megfelelőek voltak. A HVI-k szerződéses kapcsolat keretében a választói névjegyzék készítését igényelték a területileg illetékes RÁH-tól, amely a feladatot 15 Ft/fő összegben a normatívában meghatározott díjtétellel megegyezően végezte el. A népszavazási értesítők továbbítására és kézbesítésére az ellenőrzött HVI-k fele vette igénybe egyedileg kötött szolgáltatási szerződés keretében a Magyar Posta Zrt. szolgáltatását, melynek kedvezményes díja 35 Ft/küldemény volt 8. A Magyar Posta Zrt-vel a feladatellátás költségtakarékos megoldása érdekében központilag nem kezdeményezték az egységes kézbesítési díj kialakítását a normatíva megállapításának megalapozására az 50 Ft-os biztosított normatíva összeg helyett, a kedvezményes kézbesítési díj a helyi egyeztetések során alakult ki. A HVI-k másik fele saját maga gondoskodott (megbízási szerződések keretében) a népszavazási értesítők kézbesítéséről. Debréte Község Önkormányzatánál népszavazási értesítők kézbesítését a Körjegyzőségi hivatal egyik dolgozója végezte, aki ezért külön díjazásban nem részesült. Egervár Község Önkormányzatnál a választási értesítők kézbesítésére magánszeméllyel kötött megbízási szerződést, aki a kézbesítést 20 Ft/db egységáron végezte el. Ibrány Város Önkormányzatánál a népszavazási értesítők kézbesítésének egy választópolgárra vetített tényleges költsége 63 Ft volt, amely 27%-kal meghaladta a meghatározott 50 Ft/db normatíva összeget, ez az Önkormányzatnak Ft kiadási többletet eredményezett. A feladatok elvégzésére irányuló előzetes gazdaságossági számítást (kalkulációt) a HVI-k nem végeztek, ennek következtében a jelentkező megtakarítások, vagy többletköltségek várható hatását nem vették figyelembe a döntések meghozatalánál. 8 A 30 gramm súlyú postai küldeményekre érvényes díjtétel évben 70 Ft/küldemény volt. 16

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A népszavazás lebonyolításához az ellenőrzött HVI-k 38%-a igényelt papír szavazóurnát, egyötöde papír szavazófülkét, amit használtak a népszavazás napján. 2. A NÉPSZAVAZÁS PÉNZÜGYI FEDEZETÉNEK TERVEZÉSE, AZ ELŐI- RÁNYZATOK NYILVÁNTARTÁSA ÉS MÓDOSÍTÁSA 2.1. A központi költségvetési támogatás összegének tervezése és jóváhagyása Az ÖTM fejezet évi költségvetési keretszámainak a augusztus 23-ai tárgyalásakor a fejezeti egyensúlyi tartalék 5000 millió Ft összegű megemelését kérte az ÖTM miniszter ami beépítésre került a népszavazási feladatok forrásának biztosítására. A évi népszavazás kezdeményezésének felülvizsgálata és értékelése alapján az OVI vezetője és a KEK KH elnöke előzetes számításokat készített, ennek alapján az Országgyűlés határozataiban 9 az egy naptári napon szavazásra bocsátott kérdések számától függetlenül 4470 millió Ft felhasználását hagyta jóvá. A népszavazás időpontja január 24- én vált ismertté, ekkor az OVI vezetője és a KEK KH elnöke elkészítette a népszavazás feladatsoros költségtervét, amelyet az ÖTM miniszter jóváhagyott. A Kormány a évi központi költségvetés általános tartalékának előirányzatából biztosította a népszavazás megvalósításának pénzügyi forrását. A népszavazás tervezett kiadásainak megoszlása 1% 31% 44% 17% 3% 4% HVI TVI-OEVK Külképviselet Központi kiadás Informatika OVI személyi kiadás A Kormány a népszavazás feladatainak ellátására a módosított előirányzatot határozatban biztosította az Áht. 38. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a 2008/2008. (II. 7.) Korm. határozatban a költségvetési előirányzatok módosítására került sor kiemelt előirányzat többletként a MEH fejezeten belül a KEK KH költségvetésében 4437,0 millió Ft (3850,6 millió Ft működési, 586,4 millió Ft felhalmozási kiadás), az ÖTM fejezet költségveté- 9 A 109/2007. (XII. 19.), a 110/2007. (XII. 19.) és a 111/2007. (XII. 19.) OGY határozatok. 10 A március 9-e. 17

21 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK sében 33,0 millió Ft (működési kiadás) összegben. A tervezett 4470 millió Ft-ból a választási szervek (HVI, OEVK, TVI) feladatainak kiadása 2157 millió Ft-ot, a külképviseleti szavazás 138 millió Ft-ot, a központi kiadások (RÁH-ok, KEK KH) 748 millió Ft-ot, az informatikai kiadások 1394 millió Ft-ot tettek ki, az ÖTMnél a kiadás az OVI személyi juttatás és járulékai 33 millió Ft összeggel szerepelt. A népszavazás pénzügyi tervében a évi népszavazás tervezett kiadási összegéhez képest 52,9%-os (1534 millió Ft) emelkedés volt, amelyből a helyi szinten tervezett kiadás-növekedés 36,2%-os (526 millió Ft) mértékű volt. A HVI-k kiadásai a évi népszavazás óta a személyi és dologi normatívák vonatkozásában megemelkedtek. A népszavazási rendeletben meghatározott dologi kiadások normatíva tételei változó mértékben (14,3 167,9%-kal) növekedtek, a szavazókörre vetített normatívák esetében Ft közötti összegekkel emelkedtek. A személyi juttatások normatívái az SzSzB tagokra és a jegyzőkönyvvezetőre vonatkozóan 5000 Ft/fő (50,0%-os) növekedést tartalmaztak, a HVI tagjainak díja 2000 Ft/fő (25%-kal) összeggel emelkedett. A TVI-k és a külképviseleti népszavazáshoz kapcsolódó feladatok tervezett kiadásai a évihez viszonyítva 7,0%-kal növelt összeggel tervezték. A központi szintű feladatok kiadásainak 211 millió Ft-tal (39,2%-kal) megemelt összege a tájékoztató anyagok 20 millió Ft-os, a KEK KH népszavazáshoz kapcsolódó tevékenysége általános költségeként elszámolt 55 millió Ft-os, az SzSzB póttagok 34 millió Ft-os díja, továbbá a szavazólapok, nyomtatványok és azok szállítási díja 65 millió Ft-os tételeiből tevődött össze. Az informatikai kiadások a évi népszavazás adatához viszonyítva 127,3%-kal magasabb összeggel kerültek tervezésre, amelynek kiemelt tételei a választási integrált rendszer módosítása 113 millió Ft-os, az eszközpark cseréje és bővítése 305 millió Ft-os, a rendszerüzemeltetés szolgáltatása 137 millió Ft-os, illetve a projektmenedzsment és minőségbiztosítás díjának millió Ft-os növekedése voltak. A KüM szerv a népszavazás külképviseleti feladatainak végrehajtásához február 14-én pénzügyi tervet készített. Az ellenőrzött HVI-k vezetőinek 94%-a a népszavazás lebonyolítását megelőzően eleget tett a népszavazási rendelet 1. (2) bekezdés c) pontjában előírtak szerinti pénzügyi terv készítési kötelezettségének. A pénzügyi terv készítési kötelezettség előírásának betartása a évi népszavazáshoz viszonyítva javult, mivel akkor csupán az ellenőrzött HVI vezetők 81%-a gondoskodott arról. A TVI-k és a RÁH-ok vezetői minden esetben eleget tettek pénzügyi terv készítési kötelezettségüknek. A népszavazási rendelet 1. számú mellékletében rögzített költségnormatívák öszszegét a pénzügyi tervekben figyelembe vették, a kiadásokat feladatonként tervezték meg, saját forrást a HVI-k egynegyede, a RÁH-ok egyharmada tervezett. A népszavazás lebonyolítására négy HVI 3 ezer és 179 ezer Ft közötti összegben, míg az Észak-magyarországi RÁH Heves megyei Kirendeltsége 100 ezer Ft összegben tervezett saját forrást. 11 A évi népszavazás informatikai feladatainak végrehajtása a évi EPválasztás minősített rendszereire támaszkodott, mivel azok érvényes minőségbiztosítással működtethetők voltak, a tervezett összeg így 60 millió Ft-ot tett ki. 18

22 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 2.2. Az ÖTM, a KüM és a népszavazást lebonyolító szervezetek tervezési, előirányzat nyilvántartási, módosítási tevékenysége A népszavazás bevételi és kiadási előirányzataként a 33 millió Ft személyi juttatást és járulékait az ÖTM főkönyvi könyvelésében nyilvántartották, amelynek felhasználása az OVI vezetőjének intézkedése alapján az ÖTM miniszteri jóváhagyással megtörtént. A KEK KH évi költségvetésének február 20-ai módosítása a népszavazás előirányzatainak a 2008/2008. (II. 7.) Korm. határozatban a évi központi költségvetés általános tartalékából biztosított fedezet alapján történt meg. A költségvetési előirányzatok módosításáról kiemelt előirányzatonként külön analitikus nyilvántartást készítettek az ÖTM miniszter által jóváhagyott pénzügyi terv részletezettségének megfelelően. A KEK KH évi költségvetését a népszavazáshoz kapcsolódóan öt alkalommal módosították. A főkönyvi nyilvántartást a kiadások esetében a Működési célú támogatás értékű kiadási előirányzat, a Működési célú pénzeszköz átadás előirányzat, a Felhalmozási célú támogatás értékű kiadási előirányzat, illetve a Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzat főkönyvi számláinak alkalmazásával, a bevételek öszszegeit a Működési célú költségvetési támogatás előirányzat, valamint az Intézményi felhalmozási kiadás támogatások előirányzat főkönyvi számláira történő könyveléssel valósították meg. A KüM szervnél a pénzügyi tervet feladatonkénti bontásban, KüVI-ként részletezve, valamint összesítve készítették el. A szavazóhely listát kibővítették az újonnan nyitott nagykövetségek, főkonzulátusok adataival, így összességében 97 KüVI kiadásai képezték a tervszámok összegét. A jóváhagyott előirányzatokat megnyitották, a megállapodás részletezettségének megfelelő kiemelt előirányzatokkal (személyi juttatások előirányzatnál ezer Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékoknál 6173 ezer Ft-tal, a dologi kiadásoknál ezer Ft-tal, az intézményi beruházásoknál 2675 ezer Ft-tal) módosított előirányzatként. Az önkormányzatok és a RÁH-ok a központi támogatások megérkezését követően vették nyilvántartásba a bevételi és kiadási előirányzatokat. Az önkormányzatok 73,4%-a 12, a népszavazásra biztosított központi normatív támogatás átvétele miatt indokolt előirányzat módosítást a jóváhagyást követő negyedévben az Ámr. 53. (2) bekezdésében előírtakkal ellentétben nem végezték el. 12 Az ÁSZ évi 0560 számú jelentésében megállapította, hogy az önkormányzatok 50%-a nem gondoskodott a évi népszavazás pénzeszközeinek határidőn belüli előirányzat módosításáról. 19

23 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 3. A PÉNZÜGYI FEDEZET BIZTOSÍTÁSA 3.1. A költségvetési támogatás rendelkezésre bocsátása A támogatást a KEK KH előirányzat felhasználási keret számláján február 14-én 4437 millió Ft összegben jóváírták, az előirányzat megnyitása a MÁK részéről megtörtént, a forrás biztosítása három munkanappal a határidő után teljesült, ezért a normatív támogatás kiutalására a TVI-k és a RÁHok részére ezután került sor. A népszavazás lebonyolításához szükséges pénzeszközök terhére nyújtott előleg a megyei önkormányzatok hivatalainak bankszámlájára a népszavazási rendelet 3. (3) bekezdés a) pontjában, illetve a RÁH-ok előirányzat-felhasználási keretszámlájára a népszavazási rendelet 3. (3) bekezdés b) pontjában előírt határidőig nem állt rendelkezésre, annak jóváírása február közötti időpontokban (három-négy nappal később) történt. A népszavazási rendelet 3. (3) bekezdése szerint a KEK KH elnökének a szavazás napját megelőző 20. munkanapig kellett átutalnia a támogatásból az előleget a fővárosi, megyei önkormányzatok hivatalainak bankszámlájára és a RÁH-ok előirányzat felhasználási keretszámláira. A KEK KH késedelmes utalása ellenére a TVI vezetői a központi normatíva előlegeinek összegét a népszavazási rendelet 4. -ában meghatározott időpontig szavazás napját megelőző 15. munkanapig átutalták a polgármesteri hivatalok, illetve a körjegyzőségek költségvetési elszámolási számlájára. A népszavazással összefüggésben az ellenőrzött HVI-k egynegyede, a TVI-k és a RÁH-ok egyharmada előlegezett meg kiadásokat, melyek a költségvetési gazdálkodásukban likviditási problémát nem okozott. A megelőlegezett dologi kiadások a postaköltség, az irodaszer beszerzés, a nyomdai költségek, az utazási költségtérítés kifizetéseiből, illetve a TVI-k esetében a HVI vezetői részére szervezett oktatások kiadásaiból tevődött össze A népszavazáshoz kapcsolódó feladatok finanszírozása A népszavazási rendelet 3. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a külképviseleti népszavazás tekintetében a KüM szerv támogatását fejezetek közötti 13 költségvetési előirányzat átcsoportosításként biztosították. A Duna Palota népszavazási feladataival kapcsolatos kiadásokra az előleget a február 28-án aláírt megállapodásban foglaltak 14 alapján biztosították. A népszavazási rendelet 3. -ában előírt pénzügyi fedezet biztosítása a népszavazással összefüggően a résztvevő szervek számára az alábbiak szerint teljesült: 13 A X. fejezet Miniszterelnökség, a XI. fejezet Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, XVIII. fejezet Külügyminisztérium. 14 A megállapodás hatálybalépését követő öt munkanapon belül. 20

7/2003. (III. 14.) BM rendelet

7/2003. (III. 14.) BM rendelet 6. Mellékletek: 6.1 A belügyminiszter 7/2003. (III. 14.) BM rendelete, 7/2003. (III. 14.) BM rendelet a 2003. április 12-én megtartásra kerülő európai uniós népszavazás költségeinek normatíváiról, tételeiről,

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0412 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete

2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete 2. A 2003. európai uniós népszavazás jogi szabályozási környezete Általános jogi környezet 1997. évi C. törvény a választási eljárásról (Ve.). 34/2002. (XII. 23.) BM rendelet a választási eljárásról szóló

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15132 ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0695-073/2015. Témaszám: 1729 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

29/2006. (V. 30.) BM rendelet

29/2006. (V. 30.) BM rendelet 1. oldal 29/2006. (V. 30.) BM rendelet a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet

36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet 36/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet az országgyőlési képviselık 2010. évi általános választása költségeinek normatíváiról, tételeirıl, elszámolási és belsı ellenırzési rendjérıl A választási eljárásról szóló

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe

Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről. 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Szöveges beszámoló a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról, teljesüléséről 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe Az intézmény neve: Szekszárdi Törvényszék

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal 15073 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0722-304/2015.

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYAR KÖZLÖNY 102. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 24., csütörtök Tartalomjegyzék 2/2014. (VII. 24.) IM rendelet A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára

Részletesebben

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről 0511 2005. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-70/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április

JELENTÉS. Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április JELENTÉS Kunszentmiklós Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1241 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3072-024/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560103

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április

JELENTÉS. Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április JELENTÉS Mezőtúr Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1246 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3100-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560131 Az

Részletesebben

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április

JELENTÉS. Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április JELENTÉS Kisújszállás Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1237 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3099-026/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560130

Részletesebben

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről

I. Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladékkezelési. Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2015. évi tevékenységéről A Társulás 2015. évi tevékenységét az alábbi fő feladatok köré

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4.

MAGYAR KÖZLÖNY. 168. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök. Tartalomjegyzék. 26/2010. (XI. 4. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. november 4., csütörtök 168. szám Tartalomjegyzék 26/2010. (XI. 4.) VM rendelet 27/2010. (XI. 4.) VM rendelet 110/2010. (XI. 4.) OGY 1221/2010.

Részletesebben

Tájékoztató. a 2003. április 12-én megtartásra kerülő európai uniós népszavazás pénzügyi lebonyolításának szabályairól

Tájékoztató. a 2003. április 12-én megtartásra kerülő európai uniós népszavazás pénzügyi lebonyolításának szabályairól VÁLASZTÁSI FÜZETEK 107. Tájékoztató a 2003. április 12-én megtartásra kerülő európai uniós népszavazás pénzügyi lebonyolításának szabályairól BELÜGYMINISZTÉRIUM ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI IRODA VÁLASZTÁSI FÜZETEK

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatás feladatfinanszírozási rendszere működésének ellenőrzéséről 0503 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Nemzeti Banknál alkalmazott teljesítményértékelési rendszer működésének ellenőrzéséről 0438 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az MTA egyes kutatóintézeteinek ellenőrzése- A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeti hálózatának átalakítása, egyes kiemeit kutatóintézetek gazdálkodása és feladatellátása

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007.

J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó. a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA J/4722. számú B E S Z Á M O L Ó a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február 2007. február) Előadó: Kiss Péter Miniszterelnöki

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Mecsekerdő Zrt. 15190 2015. Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0751-133/2015.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. Ikt.sz.: D.54 / 17 /2011. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 373 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK

Részletesebben

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április

JELENTÉS. Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április JELENTÉS Balmazújváros Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1214 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3093-025/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560124

Részletesebben

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat.

A fejezet fontosabb előirányzatai és azok változása 2008. évi 2008. évi. 2007. évi eredeti módosított tény előirányzat. A "Miniszterelnökség" fejezet a miniszterelnök munkáját, a kormány testületi működését szolgáló előirányzatokat, továbbá egyes, a kormányzati feladatok ellátását segítő szervezetek költségvetését tartalmazta.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70.

Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 3527 Miskolc, József Attila út 70. Beszámoló az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. Hajdúszoboszló város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésével

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9822 Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat.

A NAV az általános forgalmi adó alanya, pénzügyi igazgatási tevékenysége adómentes, vállalkozási tevékenységet nem folytat. XVI. Fejezet: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye:

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról

JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról JELENTÉS Budapest Főváros Önkormányzata gazdálkodásának utóvizsgálatáról 0246 2002. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1017-65/2001-2002.

Részletesebben

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági

9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági 9923 Jelentés a Munkaerőpiaci Alap működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. A Munkaerőpiaci Alap

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól

391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól 391 Jelentés a helyi önkormányzatok 1996. évi normatív állami hozzájárulása igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9914 Jelentés a központi költségvetés vám- és egyes adóbevételei realizálásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

Részletesebben

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása A 2007. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása 1. Az intézmény feladatkörének, 2007. évi tevékenységének rövid ismertetése Az intézmény neve: Egyenlő Bánásmód Hatóság Törzskönyvi azonosítószáma:

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1163 2011. december Számvevői Iroda lktatószám: V-3019-14/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 15198 2015. Állami Számvevőszék

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április

JELENTÉS. Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április JELENTÉS Bátonyterenye Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/4) 1216 2012. április Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3106-022/2012. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám: V0560137

Részletesebben

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3.

végzést. vízigény m³/nap - 39 m² 1,58 0,2212 1,2 0,27 40-59 m² 1,885 0,2639 1,2 0,32 60-99 m² 2,395 0,3353 1,2 0,40 100 m² - 3. 1054 Budapest, Alkotmány u. 5. Levélcím: 1391 Budapest 62. Pf. 211 Telefon: (06-1) 472-8865, Fax: (06-1) 472-8860 Ügyszám: Vj/99/2011 Iktatószám: Vj/99-58/2011 Betekinthető! Üzleti titkot nem tartalmaz!

Részletesebben

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz.

9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. 9932 Vélemény a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről A helyi önkormányzatok szabályozott forrásai tervezésének megalapozottsága (3.sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések,

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Ikt.sz.: D110/ 5 /2010. A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Előterjesztés. Az Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására

Előterjesztés. Az Önkormányzat és Hivatala Közbeszerzési szabályzatának módosítására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Szám: 1-33/2014. A határozathozatal minősített szavazattöbbséget igényel.

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december

JELENTÉS. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről. 0953 2009. december JELENTÉS Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2009. évi ellenőrzéséről 0953 2009. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu

CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu CSONGRÁD MEGYEI FÖLDHIVATAL S Z E G E D Horváth Mihály u. 1/b. 6701 Pf. 129 (62) 551-950 Fax: (62) 425-581 web:www.csmfhiv.hu Szám: 28033-21/2009. Tárgy: 2008. évi szöveges beszámoló Előadó: Bozsóné Hiv.sz.:

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 05-5/127-6/2015. TÁRGY: TÜKE BUSZ ZRT. KÖLCSÖNFEL- VÉTELÉNEK ÉS AZ AHHOZ KAP- CSOLÓDÓ BIZTOSÍTÉKOK JÓVÁ- HAGYÁSA MELLÉKLET: 2 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

3. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

3. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 600-3/2014. iktatószám 3. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember

JELENTÉS. 0235 2002. szeptember JELENTÉS a Kormány által a miniszterelnök részére állandó szálláshelyként kijelölt ingatlan személyi védelemmel összefüggő átalakítási költségeinek ellenőrzéséről 0235 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

J/3359. B E S Z Á M O L Ó

J/3359. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/3359. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2006. január

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2008. (II.11.) rendelete. az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2008. (II.11.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2003. február hó 28. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELETEK 2/2003. (II. 28.) Kgy. A megyei fenntartású nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Magyar Tudományos Akadémia Főtitkára Előterjesztés a Közgyűlés részére az MTA 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról Budapest, 2007. május T a r t a l o m j e g y z é k I. Az Akadémia rendelkezésére

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /..

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /.. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15152 ellenőrzéséről /.. Orszagos Roma Onkormanyzat / Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0690-138/2015. Témaszám: 1724

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2011. évi tevékenységéről

Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2011. évi tevékenységéről Jelentés az Országos Meteorológiai Szolgálat, mint léginavigációs szolgáltató 2011. évi tevékenységéről Az 1035/2011/EU (2011. október 17.) a léginavigációs szolgálatok ellátására vonatkozó közös követelmények

Részletesebben

SZERZŐDÉS támogatás továbbadásáról

SZERZŐDÉS támogatás továbbadásáról 1. számú melléklet SZERZŐDÉS támogatás továbbadásáról Amely létrejött egyrészről Dunavarsány Város Önkormányzata (székhely: 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., adószám: 15730875-2-13, KSH számjel:

Részletesebben

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 336 Jelentés a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. M e g á l l a p

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA R E N D E L E T E K 56/2009. (XI.27.) sz. önk. rendelet A menetrend szerinti helyi járatú autóbusz közlekedés díjáról szóló 37/2004. (XII.17.)

Részletesebben

Jelentés. 0639 2006. október

Jelentés. 0639 2006. október Jelentés az önkormányzati út- és szennyvízcsatorna beruházásokhoz 2002-2005. években igénybe vett közműfejlesztési támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 0639 2006. október 3. Önkormányzati

Részletesebben

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok

11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 11. cím: Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok A X. Miniszterelnökség fejezet 11. Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok cím (mint önálló költségvetési fejezet) felügyeletét a Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatokat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25.

ELŐTERJESZTÉS a HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére. 2010. május 25. ELŐTERJESZTÉS a HOVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár küldöttközgyűlésére 2010. május 25. M E G H Í V Ó Tisztelt Küldött! A "HOVÉD" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2010. május 25-én 10 00 órakor tartandó

Részletesebben

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig

9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig 9804 Jelentés az új Nemzeti Színház beruházásának vizsgálatáról 1. szakasz 1997. december 31-ig TARTALOMJEGYZÉK I. megállapítások, következtetések 1. Pénzügyi-gazdasági helyzet 2. A beruházás szervezése,

Részletesebben

2010. évi ellenırzési jelentés

2010. évi ellenırzési jelentés 2010. évi ellenırzési jelentés A belsı ellenırzés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 121/B. (1) bekezdésében meghatározott tevékenység. A belsı ellenırzés a belsı

Részletesebben

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007.

JELENTÉS. a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről. 0708 2007. JELENTÉS a települési önkormányzatok vízrendezési és csapadékvíz elvezetési feladatai ellátásának ellenőrzéséről 0708 2007. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.2 Szabályszerűségi

Részletesebben