JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről január

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V /2007. Témaszám: 867 Vizsgálat-azonosító szám: V-349 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Horváth Balázs főcsoportfőnök-helyettes Az összefoglaló jelentést készítette: Dr. Faragóné Tóth Mária tanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Faragóné Tóth Mária tanácsos Benesné Baracsi Szilvia számvevő Dr. Veress Tiborné számvevő A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Magyar Szocialista Párt (mint a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódja) bejegyzési kérelmével egyidejűleg a bírósághoz benyújtott vagyonmérlege vizsgálata Jelentés a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3

4 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 5 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 7 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt gazdálkodásáról szóló évi beszámolók A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A és évi beszámolók Bevételek Kiadások A Pártnak a beszámoló összeállítására és az azt alátámasztó könyvvezetésre vonatkozó belső szabályozása és gyakorlata A belső szabályozás rendszere A könyvvezetés gyakorlata, összhangja a törvényi és a belső előírásokkal Analitikus nyilvántartások A bizonylati rend és fegyelem érvényesülése A Párt bevételszerző gazdálkodó tevékenysége A gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályokban foglalt előírások betartása Személyi jellegű kifizetések Az adózási, társadalombiztosítási és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek érvényesítése A Párt belső ellenőrzésének rendszere A belső ellenőrzés rendszerének szabályozottsága A belső ellenőrzés működése Az előző ellenőrzés megállapítására tett intézkedések 17 MELLÉKLETEK 1. számú A Magyar Szocialista Párt évi pénzügyi zárómérlege 2. számú A Magyar Szocialista Párt évi pénzügyi zárómérlege 3. számú A Magyar Szocialista Párt évi pénzügyi zárómérlege (módosított) 1

5

6 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Törvények: Art. Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII. törvény ÁSZ tv. Az Állami Számvevőszékről szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény Párttörvény A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény Számv. tv. A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény Szja tv. A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény Tbj. tv. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló többször módosított évi LXXX. törvény, egységes szerkezetben a végrehajtásról kiadott 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet Szórövidítések: ÁSZ Állami Számvevőszék KPEB Központi Pénzügyi Ellenőrző Bizottság OK Országos Központ Párt Magyar Szocialista Párt PEB Pénzügyi Ellenőrző Bizottság SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat Területi szövetségek Megyei Területi Szövetség, Budapesti Tanács 3

7

8 JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről BEVEZETÉS A pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzésére az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: ÁSZ tv.) 5. -a, valamint a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: párttörvény) 10. -ának (1) bekezdése alapján figyelemmel az ÁSZ tv. 16. (2) bekezdésében foglaltakra az Állami Számvevőszék (a továbbiakban: ÁSZ) jogosult. E törvényi felhatalmazás alapján az ÁSZ évi ellenőrzési terve szerint vizsgálta a Magyar Szocialista Párt (a továbbiakban: Párt) évi gazdálkodása törvényességét. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy: a Párt által készített, a Magyar Közlönyben és a Párt internetes honlapján közzétett éves beszámolók a törvényi előírásoknak megfelelnek-e, a könyvvezetéssel és a valósággal megegyező adatokat tartalmaznak-e; a könyvvezetés és a gazdálkodás során betartották-e a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény (a továbbiakban: Számv. tv.) és az egyéb jogszabályok rendelkezéseit, valamint a belső előírásokat; a Párt a működéséhez szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használt-e fel, nem folytatott-e a párttörvény által tiltott gazdálkodó tevékenységet, nem fogadott-e el tiltott vagyoni hozzájárulást, illetőleg adományt. Az ellenőrzés körülményeit illetően rögzíteni szükséges 1, hogy a párttörvény 1. sz. melléklete szerinti beszámoló-mintához magyarázatot, útmutatót nem készítettek a jogalkotók, így ennek kitöltése pártonként kialakított számviteli politikájuknak megfelelően eltérő lehet; a beszámoló-minta a Számv. tv. rendelkezéseivel nem harmonizál, nem felel meg sem a mérleg, sem az eredmény-kimutatás követelményeinek; 1 Az ÁSZ évek óta javasolja a Kormánynak a pártellenőrzésekről készített jelentéseiben a párttörvény módosítását. A pártfinanszírozás átláthatóvá tételéről szóló T/4190. számú törvényjavaslat beterjesztésével ismételten napirendre került a párttörvény módosítása is. 5

9 18BBEVEZETÉS Az ÁSZ a párttörvény napirenden lévő módosítási javaslatának elfogadásáig a jelenleg hatályos rendelkezéseknek megfelelő egységes módszertani alapokra helyezett gyakorlattal folytatja a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzését. Az ellenőrzést a 13/2003. számú Elnöki utasítással kiadott Módszertan a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez c. kiadvány és a 14/2003. számú Elnöki határozattal elfogadott segédletben foglaltak alapján végeztük. A pénzügyi-szabályszerűségi ellenőrzés augusztus 31. október 30. között a Párt székhelyén történt, az Országos Központ (OK) által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján. 6

10 19BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Párt a vizsgált időszak éves gazdálkodási beszámolóit a párttörvényben előírt határidőn belül, meghatározott formában és tartalommal közzétette. A évi beszámoló április 25-én a Magyar Közlöny 49. számában, a évi beszámoló április 24-én a Magyar Közlöny 51. számában jelent meg. A évi beszámolót a helyszíni ellenőrzés észrevételére szeptember 26-án a Magyar Közlöny 127. számában ismételten megjelentette, mivel egy belföldi magánszemély 3418 ezer Ft hozzájárulását nem nevesítette, amely összeg a beszámolósorban szerepelt. A beszámolókat a Párt internetes honlapján is nyilvánosságra hozta. A évi módosított, és évi beszámolók a szabályozásnak megfelelően és a főkönyvi kivonattal egyezően, megbízható és valós képet adtak a gazdálkodásról. A Párt könyvvezetési és beszámolási szabályozásának rendszere január 1-jével megújított számviteli szabályozásokon alapult. A számviteli politika érvényesítette a Számv. tv. hatályos előírásait, tükrözte a szervezet gazdálkodási sajátosságait. A szabályozást az előző ÁSZ ellenőrzés felhívására kiegészítették az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes használatának értékelési szabályaival. A számviteli politikához kapcsolódó leltározási és selejtezési szabályzat előírásait indokoltan, változatlanul hatályban tartották, a pénzkezelési szabályzatot aktualizálták. A gazdálkodási változásokra figyelemmel kiadott számlarendjében összehangoltan szabályozta a párttörvény szerinti beszámolósorok és a főkönyvi számlák kapcsolati megfeleltetését. A számlarendet a Számv. tv-ben foglalt tartalmi követelményekre figyelemmel módosította, gondoskodott a változások könyvelési programban való átvezetéséről. A számlarendhez tartozó hatályos bizonylati szabályzattal rendelkeztek. A Számv. tvvel előírt szabályzatokat a Párt alapszabályával összhangban a pénztárnok léptette hatályba. A könyvvezetés a kettős könyvvitel rendszerében központilag, az alapbizonylatok számítógépes feldolgozásával, mindkét vizsgált évben azonos számítógépes program alapján történt. A könyvelési feladatokat szervezetten, szakmai kontrollal a központi főkönyvelőség végezte. A kialakított könyvelési rendszer az ellenőrzéshez szükséges adatokat biztosította. A könyvvezetés idősorosan, a zárlati munkálatok végrehajtása szabályszerűen, határidőben teljesült. A kontírozási feladatokat a számlarendnek megfelelően végezték. A főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét, tartalmát és vezetési rendjét meghatározták, a részletező nyilvántartásokat teljes körűen, a főkönyvvel egyezően vezették. A Párt a leltározási kötelezettségnek mindkét vizsgált évben, a jogszabályoknak és belső szabályzatának megfelelően eleget tett. Az ötévenként esedékes tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározását évben elvégezték. A könyvviteli zárlathoz előírt leltározást a leltározási és selejtezési szabályzatnak megfelelően szervezték, dokumentálták és értékelték. A leltározás eredményeként leltárkülönbözetet nem tártak fel. 7

11 19BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A bizonylatolás Számv. tv-ben meghatározott követelményei érvényesítéséhez bizonylati szabályzattal és bizonylati albummal rendelkeztek, amelyhez a hatályos szervezeti és számviteli szabályzatok meghatározták a gazdálkodással kapcsolatos hatás- és jogköröket, előírták a számlavezetés és készpénzkezelés, a bizonylatok kiállításának és feldolgozásának eljárásait, valamint a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét. A könyvelt gazdasági műveleteket, eseményeket számviteli bizonylatokkal alátámasztották. A bizonylatolás alaki és tartalmi előírásaihoz kapcsolódóan a pénzkezelés szabályait betartották, a könyvelést és pénztári ellenőrzést rendszeresen dokumentálták. Az utalványozásnál a tranzakciók 2,3%-2,4%-ában nem, vagy nem a jogosult utalványozott, a bizonylatolás alaki és tartalmi előírásait 98%-ban betartották. Az esetileg előfordult hibák az éves beszámolók valódiságát nem befolyásolták. A gazdálkodó és bevételszerző tevékenységet a párttörvény alapján kialakított, hatályos gazdálkodási szabályzatban rögzítették. A Párt bevételei a költségvetési törvényben megállapított állami támogatáson felül tagdíjakból, magán- és jogi személyektől kapott hozzájárulásokból, a párttörvényben engedélyezett egyéb bevételekből származtak. Az egyéb bevételek a évi ezer Ft-ról évben ezer Ft-ra emelkedtek. Az ugrásszerű növekedés a Párt székház eladására külföldi gazdasági társasággal kötött opciós megállapodás ezer Ft vételi opciós díjából eredt, amely a Pártot illette meg és szabályszerűen megjelent a évi beszámolóban. A 2006-ban meghiúsult szerződés miatt intézkedtek a székház nyilvános pályázattal történő eladásáról, amelynek alapján a kiírásban meghatározott ezer Ft pályázati biztosíték befizetését 2007-ben egy pályázó teljesítette. A Párt vevőként a biztosítékot befizető a szerződésben jogelődként jelzett társaság helyett az újonnan alakult ingatlanfejlesztő társasággal kötött szerződést. Az adás-vételi szerződés nemcsak a Párt tulajdonát képező székház eladását tartalmazta, hanem a Köztársaság tér 27. szám alatti, részvénytársasági tulajdonú ingatlan értékesítését is. Az együttes szerződéskötésre a Párt nyilatkozata szerint a közös közmű rendszerre figyelemmel került sor. A vevő a Pártnak az épületállag, illetve hasznos terület alapján meghatározott ezer Ft-ot határidőre teljesítette. A Párt a könyvviteli nyilvántartásai szerint betartotta a párttörvényben előírt gazdálkodási tilalmakat és forrásszerzési korlátokat. A tulajdonában álló egyszemélyes kft-k nyereségéből bevétele nem származott. A személyi jellegű kifizetések rendjét hatályos belső szabályzatban rögzítették. A Párt munkáltatói, kifizetői jogkörében szabályszerű szerződéseket kötött, szabályozott költségtérítéseket folyósított. A személyi jellegű kifizetések a jogszabályokban és szabályzatokban előírtaknak megfelelően, szabályszerűen, adómentesen teljesültek. A külföldi kiküldetések elszámolását és a hivatali gépjárművek használatát megfelelően szabályozták és a kifizetések is szabályosan történtek. A Párt, mint munkáltató költségvetési befizetési kötelezettségeit határidőben teljesítette. Mindkét évben eleget tett a társadalombiztosításról és az egészségügyi ellátásról szóló, valamint a személyi jövedelemadóról és az adózás rendjéről szóló törvények rendelkezéseinek. A kötelező nyilvántartásokat vezették, a kifizetett munkabérekből és bérjellegű jövedelmekből az adóelőlegeket és járulékokat levonták, bevallották. 8

12 19BI. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A belső ellenőrzést a hatályos belső szabályzatok összehangoltan szabályozták. A Párt alapszabálya értelmében a KPEB és a PEB-ek éves munkatervek alapján végezték ellenőrzési tevékenységüket. A évi testületi ellenőrzések eredményéről 2007-ben számoltak be a Kongresszusnak, illetve a megyei küldöttgyűléseknek. A testületek ellenőrző tevékenységükkel a gazdálkodás szabályszerűségét, a törvényes működést segítették. A vizsgált időszakban szabálytalanságot, mulasztást nem tártak fel. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés szabályait a gazdálkodási-számviteli szabályzatok határozták meg. A belső ellenőrzés a pénztárnok irányításával, a kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör szabályozott gyakorlásával, a központi főkönyvelőség felülvizsgálatával és egyeztetésével eredményesen működött. A belső ellenőrzési rendszer összehangolt működésével biztosították a szabályszerű gazdálkodást. 9

13 20BII. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI BESZÁMO- LÓK 1.1. A teljes vizsgálati időszakra érvényes megállapítások A Párt a vizsgált évek gazdálkodási beszámolóit a törvényben előírt határidőn belül, az előírt formában és tartalommal tette közzé. Az alapszabály rendelkezése szerint a beszámolókat az Országos Választmány elfogadta. A évi beszámolót április 25-én, a Magyar Közlöny 49. számában, a évi beszámolót április 24-én, a Magyar Közlöny 51. számában és saját internetes honlapján is nyilvánosságra hozta (1-2. számú melléklet). A évi beszámolóban a Párt egy belföldi magánszemély 500 ezer Ft-ot meghaladó hozzájárulását nem nevesítette 3418 ezer Ft értékben, amely a beszámolósorban szerepelt, annak végösszegét nem érintette. A évi beszámolót a számvevőszéki ellenőrzés észrevételére ismételten megjelentették szeptember 26-án a Magyar Közlöny 127. számában (3. számú melléklet). Mindkét év beszámolóiban szereplő adatok a rendelkezésre álló dokumentumokból levezethetők voltak, megbízható és valós képet nyújtottak a Párt gazdálkodásáról. A beszámolók elkészítése során érvényt szereztek a számviteli alapelveknek, betartották a belső szabályzatokban foglalt előírásokat, biztosították a beszámolósorok főkönyvi adatokkal való egyezőségét A és évi beszámolók Bevételek A tagdíjak befizetései a hatályos alapszabály előírásai szerint teljesültek. A beszámolósoron mindkét ellenőrzött évben csak jogcímhez tartozó összegek szerepeltek. A könyvelt tételekhez minden esetben előírásszerűen kitöltött alapbizonylat kapcsolódott. Az állami költségvetésből származó támogatás beszámoló sor adatai egyeztek a vonatkozó főkönyvi számlára banki bizonylatok alapján könyvelt, illetve a Magyar Államkincstár által megadott összeggel. A évről közölt összeg tartalmazta az országgyűlési képviselőválasztásra kapott támogatást. Az egyéb hozzájárulások, adományok beszámolósoron a hatályos számlarendben meghatározott egyéb támogatások fogalomkörébe tartozó bevételeket közölték. A párttörvény 9. (2) bekezdésére figyelemmel, a beszámoló sort az 1. számú melléklet szerinti minta előírásainak megfelelően tovább részletezték. Az egy adományozótól származó befizetéseket összesítették, azokat számítógépes, terü- 10

14 20BII. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK leti szervezetenként és egyénenként listázható kimutatás támasztotta alá. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulások értékét mindkét évben megállapították, a megfelelő beszámolósor tartalmazta ennek összegét. Az egyéb bevételekhez kapcsolódó főkönyvi számlákat a Párt hatályos számlarendjében meghatározta, a jogcímek összhangban voltak a számlarenddel. A beszámolósoron teljesült bevételeket az alábbi táblázat részletezi: Adatok ezer Ft-ban Számla száma Megnevezése Propaganda tárgy, kiadvány értékesítés Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése Bérleti díj bevétel Káresemény miatti bevétel Költségtérítési díjbevétel Behajthatatlannak min. és leírt követelésekre kapott összegek Egyéb bevételek Pénzügyi műveletek bevételei Összesen: Kiadások A támogatás egyéb szervezeteknek beszámolósoron csak szervezeteknek nyújtott támogatás szerepelt. Az eszközbeszerzés kiadásai a számlarendben meghatározott főkönyvi számlák adataiból levezethetők voltak. A Működési kiadások és a Politikai tevékenység kiadásai beszámolósorok adatainál mindkét évben következetesen érvényesítették a számlarendben előírt jogcímek azonosságát. Az egyéb kiadások beszámolósoron a szabályozásnak megfelelő kiadásokat könyveltek. 11

15 20BII. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 2. A PÁRTNAK A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁRA ÉS AZ AZT ALÁTÁ- MASZTÓ KÖNYVVEZETÉSRE VONATKOZÓ BELSŐ SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA 2.1. A belső szabályozás rendszere A Párt a beszámoló összeállítását és az ezt alátámasztó könyvvezetést a január 1-jével megújított számviteli politikájában szabályozta, amely megfelelően rögzítette a számv. tv-i előírásokat, tükrözte a szervezet gazdálkodási sajátosságait. A számviteli politikát az előző ÁSZ ellenőrzés felhívására kiegészítették az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kedvezményes használatának értékelési szabályaival, egyidejűleg aktualizálták az eszközök és források értékelési szabályzatát. A számviteli politikához kapcsolódó leltározási és selejtezési szabályzat előírásai indokoltan, változatlan módon hatályban maradtak. A pénzkezelési szabályzat módosításával egyes bankszámlák megszüntetését vezették át. A számviteli politika új szabályaival összhangban módosították a számlarendet, pontosították a működési és politikai kiadásokhoz rendelt főkönyvi számlák körét. Gondoskodtak a számlatükör aktualizálásáról, a változások könyvelési programban való átvezetéséről, a számlarend szöveges magyarázatát a helyszíni ellenőrzés észrevétele alapján pontosították. A számlarend a Számv. tv (2) bekezdésben foglalt tartalmi követelményekkel összhangban állt. Meghatározta az évközi és év végi zárlattal kapcsolatos feladatokat, főkönyvi kivonat készítését. A bizonylati rendet külön bizonylati szabályzat és bizonylati album tartalmazta. A törvényes és egységes gazdálkodás érdekében a jogszabályváltozásokhoz igazodóan módosították a kiküldetési normatívákat, valamint csökkentették a mobil távközlési szolgáltatást igénybe vehetők körét. A Párt január 1- jével alakította ki pályázati szabályzatát, szeptember 1-jével a telefonszolgáltatás használati rendjét. A Párt alapszabályával összhangban a belső szabályzatokat minden esetben a pénztárnok léptette hatályba A könyvvezetés gyakorlata, összhangja a törvényi és a belső előírásokkal A könyvvezetés a számviteli politikában szabályozottaknak megfelelően a kettős könyvvitel rendszerében központilag, az alapbizonylatok számítógépes feldolgozásával történt. Mindkét vizsgált évben azonos számítógépes programot alkalmaztak, amelyen a számlarendi változásokat átvezették. A főkönyvi számlák és az analitikus nyilvántartások kapcsolata megfelelő, ellenőrizhető volt. A vizsgált dokumentumok alapján a könyvvezetés idősorosan, a zárlati munkálatok végrehajtása határidőben megtörtént. A Pártnál kialakították a helyi szervezetek és a területi szövetségek gazdasági kapcsolatának, könyvvezetésének rendjét, amelynek során a Számv. tv. és belső előírások határidőit betartották. A számviteli politikával összhangban a területi 12

16 20BII. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK szövetségek negyedévente küldték meg az OK főkönyvelősége részére a helyi szervezetek tartalmilag és formailag ellenőrzött pénztárbizonylatait. A könyvvezetés szabályszerűsége érdekében a főkönyvelőség rendszeresen tartalmilag és formailag ellenőrizte a beküldött bank- és pénztárbizonylatokat, a kapcsolódó alapbizonylatokat. A hibák javítására a főkönyvelőség munkatársai a területi szövetségek felé intézkedtek. A könyvelést követően a területi szövetségeknek visszajuttatták a beküldött bizonylatokat, valamint a feldolgozásról csatolták a számviteli kimutatásokat. A számlakijelölés (kontírozás) gyakorlata összhangban volt a Számv. tv. és belső számlarendi előírásokkal. A vizsgált tranzakcióknál évben 2,7%, évben 2,2% mértékben fordult elő téves, hiányos kontírozás, mely a beszámoló valódiságát nem érintette Analitikus nyilvántartások A Párt a Számv. tv. előírása alapján számlarendjében szabályozta a főkönyvi számlákhoz kapcsolódó analitikus nyilvántartások körét, tartalmát és vezetési rendjét. Az immateriális javak és tárgyi eszköz beszerzésekről mennyiségben és értékben egyedi analitikus nyilvántartást vezettek. A szállítói és vevői analitikus nyilvántartásokat a számlarendnek megfelelően, a Párt számítógépes könyvelési programban vezette. A Párt a vevő tartozások és szállítói követelések év végi állományát az analitikus nyilvántartásokban és a beszámoló mérlegében helyesen szerepeltette. Az értékpapírokat a számviteli politikában és számlarendben előírt módon nyilvántartották, egyeztették. Előleget a pénzkezelési szabályzat előírásaival összhangban utólagos elszámolással beszerzésre, kiküldetésre, üzemanyag-vásárlásra csak az OK-nál engedélyeztek, amelyek kifizetése, elszámolása, nyilvántartása az előírásoknak megfelelően történt. A Párt pénzkezelési szabályzatában a szigorú számadású nyomtatványok körét meghatározta. Szigorú számadású nyomtatványként határozták meg a bankszámla terhére kibocsátható készpénzcsekket, a bevételi és kiadási pénztárbizonylatot, és a pénztárjelentést. A nyilvántartásokat a Számv. tv alapján a belső előírásoknak megfelelően, teljes körűen vezették. A Párt a házipénztár kezeléséről országos hatályú pénzkezelési szabályzatában rendelkezett. A területi szövetségek a helyi sajátosságok figyelembevételével alakították ki szabályzatukat. A vizsgálatba bevont szervezetek saját, hatályos pénzkezelési szabályzattal rendelkeztek. A házipénztár kezelése a belső szabályzatoknak megfelelően történt. A Párt által vezetett analitikus nyilvántartások tartalma megfelelt a törvényi követelményeknek és belső előírásoknak. Az éves záráskor az előírt egyeztetések megtörténtek, az analitikus nyilvántartások a főkönyvi számlákkal egyezőséget mutattak. 13

17 20BII. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A Párt a leltározási kötelezettségnek mindkét vizsgált évben, a jogszabályoknak és belső szabályzatának megfelelően eleget tett. A leltározási és selejtezési szabályzat alapján az ötévenként esedékes tárgyi eszközök mennyiségi felvétellel történő leltározását évben elvégezték. A leltár tételeinek értékelése a számviteli politika részét képező értékelési előírásoknak megfelelően történt. A leltározás során leltárkülönbözetet nem tártak fel A bizonylati rend és fegyelem érvényesülése A Párt a jogszabályi előírásoknak és belső sajátosságainak megfelelően rögzítette a bizonylati elvvel és fegyelemmel kapcsolatos követelményeket. A szabályzatokban meghatározták a gazdálkodással kapcsolatos hatás- és jogköröket, előírták a számlavezetés és készpénzkezelés, a bizonylatok kiállításának, feldolgozásának eljárásait, valamint a kötelezettségvállalás és utalványozás rendjét. A gazdasági események számviteli nyilvántartásokban történő rögzítése során a Számv. tv (1) bekezdés b), c), d), f) pontjai alapján esetileg sérült az utalványozás és bizonylatolás rendje. Mértéke a vizsgált években a gazdasági tranzakciókra vetítve 2% körül mozgott, ez az éves beszámolók valódiságát nem befolyásolta. Az utalványozásnál évben 2,3%-ban, évben 2,4%-ban nem vagy nem a jogosult utalványozott. A könyvelt gazdasági műveleteket, eseményeket számviteli bizonylatokkal alátámasztották. A vizsgált szervezeteknél a pénzkezelés szabályait betartották. A pénztári ellenőrzést a bizonylatokon és a pénztárnaplóban dokumentálták. Az egyes gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a törvényi és a számviteli politikában meghatározott időpontig rögzítették. 3. A PÁRT BEVÉTELSZERZŐ GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGE A Párt bevételszerző gazdálkodó tevékenységével kapcsolatos előírásokat hatályos gazdálkodási szabályzat tartalmazta. A bevételek meghatározó része: évben 70%-a, évben 56%-a állami támogatásból származott, a tagdíjak és egyéb hozzájárulások, adományok 25, illetve 27%-ot és az egyéb bevételek 5, illetve 17%-ot tettek ki. A Párt gazdálkodásával kapcsolatos egyéb bevételek propaganda tevékenységből, kiadványok, könyvek értékesítéséből, saját tulajdonát képező ingók és ingatlanok a párttörvénynek megfelelő értékesítéséből és hasznosításából, költség- és kártérítésekből és évben opciós díj bevételből tevődtek össze. Az egyéb bevételek évi ezer Ft-ról évben ezer Ft-ra emelkedtek. Az egyéb bevételek évi közel ötszörös emelkedése, mely döntő részt a Párt székház eladására kötött adás-vételi szerződés ezer Ft opciós díjából származott. A Párt a Köztársaság tér 26. szám alatti székháza február 28-ig teljesítendő, 5000 ezer Euró vételáron történő megvásárlására külföldi gazdasági társaságnak vételi opciós jogot biztosított. A szerződés tartalmazta, hogy a vételi opciós jog díja 1000 ezer Euró, amely a teljes vételárba az opció gyakorlása esetén beszámít. A vevő a vételi opciós jogával a kijelölt határidőig nem élt, így az opciós díj a Pártot illette meg. A Párt az összeget a évi megjelentetett beszámolójában, az előírásoknak megfelelően, az egyéb bevételek között szerepeltette. 14

18 20BII. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A 2006-ban meghiúsult szerződés miatt a Párt Országos Elnökségének döntése alapján intézkedtek a székház nyilvános pályázattal történő eladására. A pályázati felhívás az eladási ár közlése nélkül jelent meg. A kiírásban meghatározott ezer Ft pályázati biztosítékot a Párt bankszámlájára 2007 nyarán egy társaság befizette. A Párt 2007-ben vevőként a biztosítékot befizető a szerződésben jogelődként jelzett társaság helyett az újonnan alakult ingatlanfejlesztő társasággal kötött szerződést. Az adás-vételi szerződés nemcsak a Párt tulajdonát képező székház eladását tartalmazta, hanem a Köztársaság tér 27. szám alatti, részvénytársasági tulajdonú ingatlan értékesítését is 2. Az együttes szerződéskötésre a Párt nyilatkozata szerint a közös közmű rendszerre figyelemmel került sor. Az együttes eladási árat ezer Ft + ÁFA összegben állapították meg, amelynek megosztását a tulajdonolt ingatlan állaga, hasznos területe határozta meg, így a Pártot ezer Ft ÁFA mentes bevétel illette meg. A vételár 10%-os, első részletének megfizetését a vevő határidőre teljesítette. A Párt a székházat a szerződésben rögzített határidőig október 30-áig birtokba adási jegyzőkönyvvel átadta. A vevő a november 28-ig vállalt fizetési kötelezettségét teljesítette. Tekintettel arra, hogy a pénzügyi teljesítésre 2007-ben került sor, így az a Párt évi beszámolójában fog szerepelni, amelyet 2008-ban kell közzétennie. A Párt vagyonának elemei a párttörvény 4. (1), (5) bekezdése szerinti bevételekből és a 6. (1), (3)-(4) bekezdése szerinti szabályos gazdálkodó tevékenységből származtak. A bevételek a megfelelő főkönyvi számlákkal egyezőek voltak, azokat a főkönyvi könyvelés alapbizonylatai, analitikus nyilvántartások alátámasztották. A gazdálkodó tevékenységre vonatkozó, annak jogszerűségét igazoló szerződések, egyéb dokumentumok rendelkezésre álltak. A Párt a vizsgált dokumentumok alapján a párttörvény 4. (2-3) bekezdés szerinti tiltott bevételt, névtelen adományt nem fogadott el, a 6. -ban nem engedélyezett gazdálkodó tevékenységet nem folytatott, többszemélyes gazdasági társaságban részesedést nem szerzett; a részére támogatást nyújtó alapítványokat nyilatkoztatta arról, hogy közvetlen költségvetési/költségvetési szervi támogatásban nem részesültek. A Párt és az általa létrehozott kft-k kapcsolata az alapszabályban került meghatározásra. A Pártnak a vizsgált időszakban két egyszemélyes kft-je volt, ezek eredményéből bevétele nem származott. A szabad pénzeszközei szabályszerű befektetése nyomán a vizsgált időszakban a következő hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal rendelkezett: diszkont kincstárjegy, kamatozó kincstárjegy, takarék szelvény, befektetési jegy. A Párt a nem pénzben kapott hozzájárulások értékét a párttörvény 4. (5) bekezdésében előírtak szerint meghatározta és a számviteli politikának megfelelően az éves beszámolókban szerepeltette. 2 A Köztársaság tér 27. szám alatti, korábban kincstári vagyon részét képező épület értékesítésének számvevőszéki vizsgálatára a H/4539. számú országgyűlési határozat, illetve ÁSZ elnöki döntéssel a évi zárszámadási ellenőrzés (KVI) alapján kerül sor. 15

19 20BII. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 4. A GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB JOGSZABÁLYOKBAN FOG- LALT ELŐÍRÁSOK BETARTÁSA 4.1. Személyi jellegű kifizetések A Párt munkáltatói jogkörében munka- és megbízási szerződéseket kötött. A különféle jövedelmek számfejtését és utalását, az adójogszabályokban előírt levonási, bevallási, befizetési és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését a Párt egészére vonatkozóan a központi főkönyvelőség szabályszerűen végezte. A Párt a külföldi kiküldetésről hatályos szabályzattal rendelkezett, az elszámolás és nyilvántartás szabályos volt. A saját gépjármű hivatalos célú használatát a Párt tisztségviselő tagjainak és vele munkaviszonyban állóknak engedélyezte. A Párt a gépkocsik tulajdonosával a hivatalos használatra a megállapodást kötött, melyben rögzítette az elszámolás feltételeit. A fizetett költségtérítésekről az érintettek részére adóbevallásokhoz az igazolást kiállították. A saját gépkocsi használatnál a költségtérítések a 60/1992. (IV. 1.) Korm. rendeletben szabályozott normatív mértékkel és az Szja tv. előírásának betartásával adómentesen teljesültek. A Párt tulajdonában lévő hivatali gépjárműveket a szabályozásnak megfelelően, csak hivatalos célú utazásaikhoz használták, a szabályzatban megjelölt személy engedélyével, menetlevél és útnyilvántartás vezetési kötelezettség mellett. A Párt tulajdonában álló gépkocsik futásteljesítményéről vezetett nyilvántartások, a gépkocsi tárolási helyét is figyelembe véve megfeleltek a kizárólagos hivatali használat dokumentálását biztosító, az Szja tv ában és 5. számú mellékletének II/7. pontjában meghatározott adatkövetelményeknek. A kizárólagos hivatalos célú használat miatt a Pártnak cégautóadó fizetési kötelezettsége nem keletkezett. A Párt természetbeni juttatásként az étkezési költségek megtérítéséhez hozzájárulást fizetett, melynek mértéke nem haladta meg az Szja tv. 1. számú melléklet 8.17 pontjában szabályozott adómentes értékhatárt Az adózási, társadalombiztosítási és egyéb jogszabályok rendelkezéseinek érvényesítése A Párt a vizsgált időszakban a személyi jövedelemadó, a munkáltatót és munkavállalókat terhelő járulékok, valamint a magánnyugdíj-pénztári befizetési és bevallási kötelezettségének a jogszabályokban előírt határidőben eleget tett. A kötelező nyilvántartásokat vezették, melyek megegyeztek a főkönyvi könyveléssel és bevallásokkal. A Párt nyilvántartásai szerint és folyószámla kivonattal igazoltan egyik vizsgált évben sem volt hátraléka. A Párt az előírt adatszolgáltatásokat és igazolásokat az adóhatóság és a magánszemélyek részére határidőben megküldte. A reprezentációs kiadások értéke évben három, évben négy területi szövetségnél meghaladta az Szja tv. 69. (7) bekezdés b) pontja szerinti mértéket. A Párt a befizetési kötelezettségét határidőre teljesítette. A Párt az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló évi LXI. törvényhez igazodóan elkészítette a szeptember 1-jétől hatályos telefon szolgáltatás használati rendjét. Az új szabályozás szerint a telefonszámlák kiegyenlítése központilag az OK-nál történt. A Pártnál a telefonszolgáltatással összefüggésben a használókkal a 20% vélelmezett magánhasználat összegét befizettették, így a Pártnak adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. 16

20 20BII. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 5. A PÁRT BELSŐ ELLENŐRZÉSÉNEK RENDSZERE 5.1. A belső ellenőrzés rendszerének szabályozottsága A Párt belső ellenőrzési rendszerét a hatályos alapdokumentumok számviteli szabályzatok összehangoltan rögzítették. A Párt alapszabálya szabályozta a gazdálkodást ellenőrző választott testületek működését. A KPEB feladatkörébe tartozott a pártvagyon kezelésének, a Párt szervezetei és vállalkozásai gazdálkodásának szabályszerűségi ellenőrzése. Hatáskörébe tartozott a Párt költségvetésének és beszámolójának, valamint a gazdálkodás rendjére vonatkozó szabályzatok véleményezése. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező területi szövetségeknél a gazdálkodás ellenőrzése a PEB-ek feladata volt. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzést a gazdálkodási szabályzat a pénztárnok irányítási jogkörébe utalta. Az ellenőrzési feladatokat a hatályos Számv. tv. előírásaihoz és a belső szabályzatokhoz igazodva határozták meg A belső ellenőrzés működése A KPEB és a PEB-ek az alapszabályban rögzített ellenőrzési feladatokat az éves munkatervekben foglaltak szerint teljesítették. A KPEB a évi Kongresszuson, a PEB-ek a megyei küldöttgyűléseken számoltak be a 2005/2006. évben végzett munkájukról. Ellenőrző tevékenységükkel a gazdálkodás szabályszerűségét, a törvényes működést segítették. A vizsgált időszakban szabálytalanságot, mulasztást nem tártak fel. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés a pénztárnok irányításával, a meghatározott kötelezettségvállalási és utalványozási jogkör gyakorlásával, továbbá a központi főkönyvelőség felülvizsgálati és egyeztetési tevékenységén keresztül eredményesen működött. A vezetői ellenőrzés részeként gondoskodtak az előző ÁSZ ellenőrzés felhívásának végrehajtásáról. Mindezek eredményeként biztosították a szabályszerű gazdálkodás és számviteli tevékenység feltételeit. 6. AZ ELŐZŐ ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK A Párt az ÁSZ 0561 számú jelentésének felhívására január 1-jével a jogszabályokkal összhangba hozta számviteli szabályozásait, körlevélben intézkedett a bizonylatok alaki és tartalmi előírásainak betartására. Budapest, január Dr. Kovács Árpád Melléklet: 3 db 17

21

22

23

24

25

26

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus

JELENTÉS. 12101 2012. augusztus JELENTÉS a Szabó Miklós Tudományos, Ismeretterjesztő, Kutatási és Oktatási Szabadelvű Alapítvány 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 12101 2012. augusztus Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006.

JELENTÉS. a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről. 0643 2006. JELENTÉS a Nagykanizsa Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2006. évi átfogó ellenőrzéséről 0643 2006. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3. Átfogó Ellenőrzések

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /..

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről. Orszagos Roma Onkormanyzat /.. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15152 ellenőrzéséről /.. Orszagos Roma Onkormanyzat / Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0690-138/2015. Témaszám: 1724

Részletesebben

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0414 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. )

1. Kamatjövedelem. Személyi jövedelemadó (Szja tv. 65. ) Adózási tudnivalók az OTP Bank Nyrt. értékpapír szolgáltatásainak díjtételeiről szóló hirdetménnyel kapcsolatban (2008. január 1-től érvényes szabályok) 1. Kamatjövedelem Személyi jövedelemadó (Szja tv.

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai - Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport 1311. Pártok és

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése

Jelentés. A forrásmegosztás ellenőrzése Jelentés A forrásmegosztás ellenőrzése A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2015. évi megosztásáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata 15216

Részletesebben

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0510 2005. március 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések

Részletesebben

Leltározási és leltárkészítési szabályzat

Leltározási és leltárkészítési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat 2014 Beosztás Név Aláírás L E L T Á R O Z Á S I É S S z a b á l y z a t Oldal: 2/34 Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. gazdasági Szenátus nevében: kancellár

Részletesebben

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0412 2004. április 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232.

JELENTÉS. az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1995. január 232. JELENTÉS az Agrárszövetség 1992-1993. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1995. január 232. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János A vizsgálatot végezték: osztályvezető főtanácsos Écsy Lajosné

Részletesebben

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről

JELENTÉS. a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről JELENTÉS a 2008. március 9-én megtartott országos ügydöntő népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 0925 2009. augusztus 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Távirati Iroda Rt. 2001. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről 0236 J/17/1. 2002. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-06-21/2002.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS l l ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabálysze-rűségének

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának. ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az. Országos Nemzetiségi Önkormányzatok gazdálkodásának 15132 ellenőrzéséről Országos Örmény Önkormányzat Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0695-073/2015. Témaszám: 1729 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA KISLÉPTÉKŰ TERMÉKELŐÁLLÍTÓK ÉS SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS ÉRDEKKÉPVISELETÉNEK EGYESÜLET ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA I. Általános rész A költségvetés év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez

Részletesebben

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről

9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről 9806 Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Győrffi Dezső kamarai tag könyvvizsgáló 3800 Szikszó Hunyadi u. 40. Tel: (46) 596-271 KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS i rendelettervezetének és egyszerűsített beszámolójának felülvizsgálatáról 2012.

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A PÜSPÖKLADÁNYI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL I. BEVEZETŐ RÉSZ Debrecen, 2007. március 14. A Püspökladányi Önkormányzat Képviselő Testülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesterétől * 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.,(32/312-250, Fax: 32/422-386 polgármester@salgótarján.hu Szám: 9193/2008. Éves összefoglaló jelentés a 2007- ben végzett

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 15161 Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0747-086/2015.

Részletesebben

JELENTES. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14211 2014. október

JELENTES. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14211 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK / JELENTES a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Ferencvárosi Román Nemzetiségi Önkormányzat 14211 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0277-013/2014.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. 15198 2015. Állami Számvevőszék

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt.

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése. Mecsekerdő Zrt. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az állami tulajdonban álló erdőgazdasági társaságok vagyongazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Mecsekerdő Zrt. 15190 2015. Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0751-133/2015.

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2010. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1 AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt

Részletesebben

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június

JELENTÉS. a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0811 2008. június JELENTÉS a Tempus Közalapítványnak juttatott központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0811 2008. június 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre.

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az intézkedési terv Állami Számvevőszék részére történő megküldésre. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2014. június 18. napján tartandó képviselő-testületi ülésre Készítette: dr Hajducsek-Láposi Enikő gazdálkodási ügyosztályvezető Tisztelt

Részletesebben

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről 0511 2005. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-70/2004-2005.

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14177 2014.

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14177 2014. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Roma Nemzetiségi Önkormányzat (XVIII. kerületi) 14177 2014. július Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0336-018/2014.

Részletesebben

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv

Közszolgáltatási Intézmény és Közigazgatási Önkormányzati Szerv Közszolgáltatási Intézmény és Bankszámla forgalom lebonyolításának rendje a bankszámlákon történő pénzforgalom rendje szabályozott-e, a pénzkezelés rendje megfelel-e a szabályzatban foglaltaknak, megfelelő

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet)

A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) A központi költségvetés helyszíni ellenőrzése (3. sz. füzet) TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A zárszámadási adatok számszaki és tartalmi valódisága 2. A fejezetek és az intézmények szervezeti,

Részletesebben

Dunaújvárosi Főiskola

Dunaújvárosi Főiskola Dunaújvárosi Főiskola Bizonylati szabályzat Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 4-2010/2011. (2010.11.30.) számú határozatával 2010.11.30-án elfogadta, hatályos 2010. 12. 01. napjától 2010. Dunaújváros 1.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 459/2005. Előadó: Dr. Debrey Attila-Baranyi Lászlóné-Kiss Matild Tárgy: Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Makó Tisztelt

Részletesebben

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus

JELENTÉS. 0444 J/11021. 2004. augusztus JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2003. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0444 J/11021. 2004. augusztus 2. Államháztartás

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 20/2014. (IV. 17.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a 2013. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2015. évi állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni iparűzési adóbevallási nyomtatványhoz A naptári évvel azonos üzleti évet, illetve a naptári évtől eltérő üzleti évet választó

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest Főváros XVl. Kerületi Bolgár Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Budapest Főváros XVl. Kerületi Bolgár Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Budapest Főváros XVl. Kerületi Bolgár Önkormányzat 14145 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0282-010/2014.

Részletesebben

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól

364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól 364 Jelentés a Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyigazdasági ellenőrzésének tapasztalatairól TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. részletes megállapítások 1. A

Részletesebben

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár?

1/2006/09 Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Az iskolakezdési támogatás az érettségi utáni technikumban tanulmányokat folytató tanuló után is adómentesen jár? A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított 1995. évi CXVII.

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október

JELENTÉS. az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 14147 2014. október ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok vagyongazdálkodása szabályszerűségének ellenőrzéséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros 14147 2014. október Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0234-247/2014.

Részletesebben

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Miniszterelnökség fejezet működésének ellenőrzéséről 2002. május 0216 Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-17-141/2001-2002. Témaszám: 572 Az

Részletesebben

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról

8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról 1 8008/2006. tájékozató az állami adóhatóság részére történő 2006. évről teljesítendő adatszolgáltatásról A tájékoztató a jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11

BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 11 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 18 1. Az Önkormányzat költségvetési és pénzügyi helyzete 18 1.1. A tervezett költségvetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 22945033-3530-572-02 Cégjegyzékszám : 02-09-076277 Szigetvári Távhő Szolgáltató Nonprofit Kft 7900 Szigetvár, Szent István lakótelep 7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Szigetvár, 2014

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az önkormányzatok gazdasági társaságai -Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának. Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 14226 2014. december Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0568-077/2014.

Részletesebben

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály

A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások. Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadót és járulékokat érintő változások Harkai Réka Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóság Tájékoztatási Főosztály A személyi jövedelemadó változásai 2 Az adó mértékének változása 2016.

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről Várszínház és Kultúrmozgó Esztergom Nonprofit Kft. 14068 2014. április

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 használja. A társas vállalkozások, társas vállalkozók, gazdasági társaságok vezető tisztségviselői járulék-és egészségügyi hozzájárulás, valamint szociális hozzájárulási adó fizetésének alapvető szabályai 2016. I.

Részletesebben

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez

Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Útmutató a 15NY29/15NY30, valamint a 15NY63 számú nyilatkozatok kitöltéséhez Amennyiben a munkáltató vállalja, és a magánszemély megfelel a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben (a

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága

Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai. Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Szakképzési hozzájárulás 2013.évközi,2014. évi változásai Győri Anikó NAV Baranya Megyei Adóigazgatósága Jogszabályi háttér a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének ellenőrzése Hajdúszoboszló 15051 2015. május Állami

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2007. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ 1. A BEVALLÁS JELLEGE Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény többféle esetben

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 9926 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 1998. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI EGYETEM Dunaújváros 2016 3. kiadás 0. módosítás 2 (34). oldal A Dunaújvárosi Egyetem Szenátusa által 105-2015/2016.(2016.04.26.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadva. Hatályos:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Ikt.sz.: 47192/2012. Ikt.k.: 2012.10.17. BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA, SZÁMVITELI SZABÁLYZAT Készült:

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Nemzeti Innovációs Hivatal 15073 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0722-304/2015.

Részletesebben

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest

Hatályos: 2015.01.01-től. gazdasági igazgató. Budapest MAGYAR MŰSZAKI ÉS KÖZLEKEDÉSI MÚZEUM Számviteli politika Hatályos: 2015.01.01-től Készítette: Szivák Ildikó gazdasági igazgató Budapest MMKM SZÁMVITELI POLITIKÁJA A számviteli politikát a Magyar Műszaki

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása

Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat. 1. A leltározási tevékenységgel összefüggő fogalmak meghatározása Magyar Triatlon Szövetség Leltározási szabályzat A számvitelre vonatkozó jogszabályok leltárra és a leltározásra vonatkozóan előírják, hogy a könyvek év végi zárásához a beszámoló elkészítéséhez olyan

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014.

Részletesebben

Gál és Társa Ügyvédi Iroda

Gál és Társa Ügyvédi Iroda ÁROP-1.A.2/B 2008 0014 Veszprém A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása - A pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása - A modern társadalmakban a legkomolyabb dolog a pénz.

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13

Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Fridrich Péter Dr. Kardos Barbara Miklósyné Ács Klára Dr. Siklósi Ágnes Dr. Simon Szilvia Sisa Krisztina Dr. Szekeres Bernadett Dr. Sztanó Imre Dr. Veress Attila Nagy számviteli tesztkönyv PR-004/13 Szerzõk:

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 9825 Jelentés a Nemzeti Kulturális Alap pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 1. Az alap kezelésének és

Részletesebben

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai

Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására. I. A kérelmező személyes adatai Kérelem a települési rendszeres gyógyszertámogatás megállapítására I. A kérelmező személyes adatai Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató

A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott. 2003/2011. számú útmutató A Nemzeti Adó-és Vámhivatal Elnöke által kiadott 2003/2011. számú útmutató a 2010. évi személyi jövedelemadó, valamint a mezőgazdasági kistermelő egészségügyi hozzájárulásának munkáltatói adómegállapításával

Részletesebben

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika

Teljesítménytúrázók Társasága. Számviteli politika Teljesítménytúrázók Társasága Számviteli politika Készítette: Mészáros Gabriella Hatályos: 2015. február 22. Jóváhagyta: az egyesület közgyűlése A Teljesítménytúrázók Társasága számviteli politikája a

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Audit Network Hungary Kft. 1036 Budapest, Galagonya u. 5. Könyvvizsgáló kamarai tagsági száma: 002158 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2008. (XII. 11) SZÁMÚ RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi közösség áldozatvállalása alapján az önkormányzati feladatok

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu)

SZEMÉLYI. A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ A polgárok a vagyonuk egy részét átengedik az államnak, hogy a másik felét nyugodtan élvezzék. (Montesquieu) Alapelvek I. A magánszemélyek a jövedelmükből a közterhekhez való hozzájárulás

Részletesebben