RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, január 31. Igazgatótanács elnöke

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke"

Átírás

1 RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, január 31. Igazgatótanács elnöke

2 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár június 20.-án alakult. Székhelye: 9027 Győr, Martin u. 1. Tel:96/ Folyószámla vezető és Letétkezelő: Kereskedelmi és Hitelbank RT Vagyonkezelő: Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. Adószám: Igazgató Tanács tagjai o o o Nagy László, elnök (9012 Győr - Ménfőcsanak, Paptagi u. 8.) az éves beszámoló aláírásáért felelős személy Csákány Miklósné Kovács Imre Ellenőrző bizottság tagjai: o Hucker Ferencné o Rácz Imre o Uray Noémi Könyvvizsgáló társaság: Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató KFT (1042 Budapest, József Attila u , telefon: ); PSZÁF névjegyzék szám: Tpt /05, Személy: Hatosné Jáborcsik Éva (PSZÁF névjegyzék szám: Ept /05.) Mérlegkészítésért felelős regisztrál mérlegképes könyvelő: o Vargáné Pintér Teodóra (regisztrációs szám: MK178124) 2. A PÉNZTÁR TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA, A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZERKEZETE A pénztár június 20-án alakult, zárt munkahelyi önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztárként. Alapvető tevékenysége a pénztártagok részére kiegészítő nyugdíjszolgáltatás nyújtása. A pénztár működése során az Alapszabályban megfogalmazott feladatok figyelembevételével gondoskodik a befizetések gyűjtéséről, a pénztár vagyonának a pénztártagok érdekében történő befektetéséről, a tagok egyéni számláján nyilvántartott összeg folyamatos gyarapításáról. A 2012-es üzleti évben, az Alapszabályban rögzített legfontosabb feladatát a pénztár teljesítette, ezekre a későbbiek során részletesen kitérünk. A pénztár a lehetőségeihez mérten betartja a hosszú távú terveit is. A Pénztár a vagyoni és pénzügyi helyzetére ható eseményekről a kettős könyvvitel rendszerében nyilvántartást vezet. Bizonylatait késedelem nélkül rögzíti. A Kiegészítő melléklet szöveges magyarázó és számszaki részből áll. A Kiegészítő melléklet szöveges részében ismertetjük azokat a körülményeket, amelyek meghatározó jelleggel befolyásolták a pénztár évi gazdálkodását, hatással voltak a pénztár vagyonának, pénzügyi helyzetének alakulására. A számszaki mellékletben részletesen bemutatjuk a pénztár befektetéseinek és tárgyévi hozamainak alakulását ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁGOT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK BEMUTATÁSA A évi beszámoló előző évi beszámoló adataival történő összehasonlíthatóságot érintően jelentős változás nem történt. 3. A PÉNZTÁR MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A pénztár működési tevékenységének eredményét a működés eredményére ható bevételek és ráfordítások részletezésével ismertetjük, bemutatva az előző év azonos értékadatait.

3 3.1. A pénztár működési tevékenysége eredményének alakulása Érték: e Ft-ban Megnevezés Előző évi Tárgyévi Index adatok % Tagok által fizetett tagdíj ,67 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,58 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) ,61 Utólag befolyt tagdíjak ,43 Tagdíjbevételek összesen ,81 Tagok egyéb befizetései ,63 Egyéb bevételek ,61 Működési célú bevételek összesen ,30 Működéssel kapcsolatos ráfordítások ,92 Anyagjellegű ráfordítások ,72 Személyi jellegű ráfordítások ,76 Értékcsökkenési leírás ,61 Működéssel kapcsolatos ráfordítás ,09 Szokásos működési tevékenység eredménye ,22 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek ,06 Befektetések és értékpapírok nyereségjellegű különbözet Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam ,97 Időarányosan járó kamat ,97 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Befektetési tevékenység bevételei összesen: ,50 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék ,97 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordít ,67 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen: ,58 Befektetési tevékenység eredménye: ,85 Működési tevékenység mérleg szerinti eredménye , A pénztár évi működésének értékelése évben a működési célú bevételek összege e Ft volt, ez 8,3 %-kal magasabb az előző évinél. Tagdíjbevételben növekedés mutatható ki, összességében 22,81 %-kal magasabb az előző évinél. A meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés 26,61 %-kal, e Ft-ra emelkedett. Az utólag befolyt tagdíjak működésre elszámolt összege 24 e Ft a 14 e Ft, bázisidőszakhoz képest, 71,43 %-os növekedést regisztráltunk. A tagok egyéb befizetése kisebb mértékű az előző évinél, 42,37 %-kal csökkent. Ennek oka, hogy 2012-ben saját megtakarításaiból a nyugdíj előtt állók kisebb aránya élt a befizetés lehetőségével, kihasználva az adókedvezmény érvényesítését. Az egyéb bevételek között elszámolt kifizetési, kilépési költség e Ft, ez 56,00 %-kal alacsonyabb a bázis időszak összegénél. Indoka évben megfontoltabban nyúltak a megtakarításokhoz a pénztártagok. A működési bevételeket teljes egészében a működés kiadásainak fedezésére használta fel a pénztár. A működéssel kapcsolatos ráfordítások összege e Ft volt, 10,08 % csökkenést mutat a bázisidőszakhoz képest. Az anyagjellegű ráfordításokra e Ft-ot számolt el a pénztár, ez 8,28 %-kal, alacsonyabb, mint az előző évben. Az anyagköltség 84 e Ft-tal csökkent, és a marketing, hirdetés és közzétételi díj pedig nem változott, az előző évi 140 e Ft-ról. A könyvvizsgálati díj - könyvvizsgáló alkalmazása kötelező -az alábbi tételeket tartalmazza: Jáborcsik és Társa Kft e Ft értékben.

4 A szoftverfelügyeletet ellátó szervezetnek fizetett díj, és az egyéb szolgáltatások költsége (rezsi) a szokásos áremelkedések miatt nőtt. 18,18 %-kal csökkent a szaktanácsadási díj (ügyvédi munkadíj). A bérköltségek 11,62 %-kal csökkentek, a bérjárulékok mértéke pedig 9,32 %-kal. A személyi jellegű egyéb kifizetések - amely a pénztár alkalmazottai részére kedvezményes adózási határig adható VBK juttatásból, és önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulásból adódott szintén csökkentek a évben már teljes időszakban érvényesülő létszám csökkenés végett. A működéssel kapcsolatos e Ft egyéb ráfordítások összege 11,85 %-kal magasabb, mint a bázisidőszakban. Itt számolja el a pénztár a pénztári vagyon után fizetett e Ft felügyeleti díjat, amely csökkent az előző évi e Ft-tal szemben, valamint a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési veszteségére elszámolt e Ft-ot. A működési célú bevételek és működéssel kapcsolatos ráfordítások különbözeteként e Ft szokásos működési tevékenység eredmény keletkezett. Ez az eredmény e Ft-tal magasabb az előző évi e Ft-nál. A Tartaléktőke befektetéséből származó bevétel 313 e Ft, amelyből 327 e Ft a pénzügyileg realizált kamat bevétel, -14 e Ft az értékelési különbözetben elszámolt várható hozam. A befektetési tevékenység ráfordításaira elszámolt összeg -10 e Ft, amelyből -14 e Ft az értékelési különbözetből képzett működési céltartalék, 4 e Ft egyéb ráfordítás. A vagyonkezelői és letétkezelői díj 4 e Ft. A befektetési tevékenység eredménye 323 e Ft, amely 52,90 % - kal alacsonyabb az előző évben elért 686 e Ft-nál. A működési tevékenységre elszámolt bevételek és ráfordítások e Ft mérleg szerinti eredménye e Ft javulást mutat, az előző évben elszámolt e Ft hoz képest. 4. A PÉNZTÁRI CÉLTARTALÉKOK, BEVÉTELEK, ÉS RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA A pénztár a tárgyidőszakban összesen e Ft fedezeti céltartalékot képzett. A meg nem fizetett tagdíjakra képzett tartalék e Ft volt, 3,51 %-kal alacsonyabb az előző évinél. A céltartalékok e Ft fordulónapi értéke e Ft csökkenést mutat az előző évi beszámoló adataihoz képest. A működési, fedezeti és likviditási céltartalékok tárgyévi eredményre ható bevételeit és ráfordításait, valamint a fordulónapi piaci értékelésből származó értékelési különbözetek alakulását céltartalékonként az alábbiakban részletezzük Működési céltartalék A működési céltartalék tartalmazza a Tartaléktőke befektetéséből származó értékelési különbözet céltartalékot. A bázis időszak 17 e Ft összegéről a tárgyidőszak végére 2,5 e Ft értékre csökkent, amelyből az időarányos kamat összege 2,5 e forint.

5 4.2. Fedezeti céltartalék A fedezeti céltartalék év végi záró állomány egyéni számlákon e Ft összege az alábbi céltartalékokból tevődik össze: Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételből képzett céltartalék e Ft Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételből képzett céltartalék e Ft Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet e Ft A fedezeti céltartalék egyéni számlákon záró állomány e Ft-os csökkenést az alábbiakban részletezett bevételek és ráfordítások különbözetének eredménye, valamint céltartalékból történt kifizetés okozta. Pénztári szolgáltatások fedezetének eredmény alakulása Érték: e Ft-ban Megnevezés Előző évi Tárgyévi Index adatok % Tagok által fizetett tagdíj ,64 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás ,46 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) ,45 Utólag befolyt tagdíjak ,00 Tagdíjbevételek összesen ,48 Tagok egyéb befizetései ,07 Szolgáltatási célú egyéb bevételek ,91 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen: ,08 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítás ,91 Egyéni számlákon szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözete ,59 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek ,44 Befektetések és értékpapírok nyereség jellegű különb ,82 Kapott osztalék Befektetési tevékenység realizált hozama ,17 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei ,48 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam ,79 Időarányosan járó kamat ,16 Járó osztalék Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet ,91 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet ,93 Befektetési tevékenység bevételei összesen: ,97 Befektetések és értékpapírok veszteségjellegű különb Befektetési jegyek realizált vesztesége ,64 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása ,23 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások ,82 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen: ,25 Befektetési tevékenység eredménye: ,68 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam ,56 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet ,79 Fedezeti céltartalék képzés ,75 A e Ft fedezeti céltartalék képzés az alábbi tételekből áll: szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összege egyéni számlákon jóváírt nettó hozam összege egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet e Ft, e Ft, e Ft. A e Ft szolgáltatási célú bevétel amely a tagok befizetéseiből áll, 9,41 %-kal alacsonyabb az előző évinél.

6 A befektetési tevékenység bevételeire elszámolt e Ft, jelentősen csökkent a bázis időszak befektetési bevételéhez képest. A befektetések realizált bevételeinek nagymértékű csökkenése az egyéb piaci árhatás, értékelési különbözetben mutatkozik meg. Az értékelési különbözetben elszámolt várható hozam elemei közül az időarányosan járó kamat e Ft, a devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet e Ft, míg az egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet e Ft a bázisidőszakhoz képest. A befektetési tevékenység ráfordításaira elszámolt e Ft jelentős csökkenést mutat a bázis időszak e Ft-hoz viszonyítva e Ft-tal csökkent a befektetések és értékpapírok veszteségjellegű különbözete. A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai csökkentek jelentősen, az előző időszak e Fthoz képest e Ft. A befektetési tevékenységgel kapcsolatosan elszámolt egyéb ráfordítások e Ft összege amely a vagyonkezelési díjat, letétkezelői díjat, különféle egyéb ráfordítást tartalmazza e Ft-tal alacsonyabb a bázis időszakban elszámolt e Ft-nál. A fedezeti céltartalék befektetési tevékenységének e Ft eredménye e Ft-tal marad el a bázis időszak értékénél. A pénztári szolgáltatások fedezetére elszámolt összes bevételt és kiadást figyelembe véve a évben képzett e Ft céltartalék 23,25 %-kal alacsonyabb az előző évinél Likviditási céltartalék A évtől Egyéb likviditási és kockázati céltartalékra a pénztár nem számol el tagdíjbevételt A pénztár likviditási eredményének alakulása Érték: e Ft-ban Megnevezés Előző évi Tárgyévi Index adatok % Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Likviditási célú bevételek összesen Likviditási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek Befektetések és értékpapírok nyereségjellegű különbözet Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Befektetési tevékenység bevételei összesen: Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordít Befektetési tevékenység ráfordításai összesen: Befektetési tevékenység eredménye: Likviditási és kockázati célú céltartalék képzés Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka A Meg nem fizetett tagdíjak tartalékának alapja ma már felszámolás alatt álló - munkáltatói tag által elszámolt tagdíjak, valamint a Hoffer Kft április óta felhalmozott tartozása, amelyeket a pénztár felé pénztártagonként havonta listán jelentették, viszont pénzügyi teljesítés nem történt. A év folyamán felszámolás alá került munkáltatói tagunk a RÁBA Trans Kft-től a tagdíjkövetelésünk 64 e Ft munkáltatói hozzájárulás, Hoffer Kft. tartozása: e Ft, melyek munkáltatói hozzájárulást jelentenek.

7 5. A PÉNZÜGYI HELYZET, PÉNZÜGYI TERV TELJESÍTÉSE A évi pénzügyi helyzet alakulását a bevételek és kiadások bemutatásával és azoknak az éves pénzügyi tervhez történő összehasonlításával értékeljük Bevételek alakulása A pénztár bevételeinek egyik meghatározó tényezője a tagdíjbevétel és a tagok egyéb befizetései ben e Ft bevétel realizálódott a tagdíjak befizetésekből, amely e Ft-tal, azaz 12,15 %-kal magasabb a pénzügyi tervben előirányzottnál, és 5,06 %-kal kevesebb a bázis időszakénál. A tervezett e Ft egyéb befizetés helyett a tagok egyéb befizetései e Ft volt a tárgyidőszakban. Ezen felül a NAV adójóváírások egyéni számlán történő jóváírása, ez e Ft volt. A tagdíjon felüli befizetések tervezettnél kisebb mértékének az oka, hogy egyre kevesebben élnek a befizetési lehetőséggel. A tagok egyéb befizetéseinek e Ft összege 113,91 %-a a bázis időszakénak. Másik jelentős bevételi tényező a befektetési tevékenység e Ft bevétele, melyből a realizált bevétel e Ft, az értékelési különbözetben elszámolt várható hozam e Ft. Pénzügyi tervünkben e Ft befektetési tevékenységi bevételt terveztünk, mely e Ft-tal elmarad a tényadattól. A bázis időszak befektetési bevételeinél e Ft-tal lett alacsonyabb a évi tényleges befektetési bevétel A költségek és ráfordítások alakulása A működéssel kapcsolatos ráfordításokra e Ft-ot tervezett a pénztár, a tényleges ráfordítás e Ft volt, 6,01 %-kal magasabb a tervezettnél. Összegszerűen e Ft-tal haladták meg a tervezettet. Ezen belül az anyagjellegű ráfordítások e Ft. A személyi jellegű ráfordítások e Ft összege. Az értékcsökkenési leírás 181 e Ft volt. A e Ft működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások összegének két jelentősebb eleme a felügyelettel kapcsolatos ráfordítások e Ft összege és a meg nem fizetett működési célú tagdíjak hitelezési veszteségére elszámolt e Ft. A felügyeleti díjra elszámolt ráfordítások összege 1,92 %-kal kevesebb, az egyéb ráfordítások összege 25,31 %-kal magasabb a bázisidőszakénál. A ráfordítások jelentős részét képezik a befektetési tevékenységgel kapcsolatban elszámolt ráfordítások összegei. A befektetési tevékenység ráfordítására elszámolt e Ft, e Ft-tal, alacsonyabb a bázis időszakénál. Az egyéb ráfordítások között letétkezelői díjra e Ft-ot, vagyonkezelői díjra e Ft-ot fizetett ki a pénztár. A vagyonkezelési díj a bázis időszakban e Ft volt. A befektetési tevékenység tárgyévi eredménye e Ft, az előző évi e Ft-nál e Ft-tal alacsonyabb értéket ért el Nyugdíjszolgáltatás, egyéb egyéni számláról történő kifizetések alakulása évben a fedezeti céltartalék felhasználást azon belül is a nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos kifizetések részletezését valamint a szolgáltatások volumenében bekövetkezett változásokat a bázisidőszakhoz és a tervezetthez viszonyítva az alábbi táblázatban mutatjuk be: Érték: e Ft-ban Megnevezés Bázis időszak Tárgyidőszak Terv összeg fő összeg fő összeg fő Egyösszegű nyugdíjszolgáltatás Kedvezményezettnek visszatérítés Más pénztárba átlépő év utáni kifizetés Összesen Az öregségi nyugdíjkort elérők és a rokkantnyugdíjasok által igénybevett szolgáltatások száma 52,54 %-kal csökkentek a tárgyévben, de ehhez képest e Ft egyösszegű kifizetést számoltunk el, ami összegszerűen e Ft kifizetés csökkenést mutat. A bázis időszak 22 fő átlépő létszámához

8 viszonyítva növekedett az átlépők száma, a tárgyévben 32 fő pénztártag választott másik önkéntes nyugdíjpénztárt. 83 fő pénztártag élt főleg a részkifizetési lehetőséggel, a kifizetett összeg e Ft volt. Ez jelentősen csökkent a bázisidőszakhoz képest. Legtöbben a hozamot vagy annak egy részét kérték. A 10 év után kilépő tagok számát 110 főre terveztük főként tagdíjat nem fizető tagsági körből de a tervhez képest csupán 83 pénztártag hagyta el pénztárunkat. A nyugdíjszolgáltatási kötelezettség és annak fedezetének összhangját a pénztár által kezelt befektetési portfolió kifizetésekhez igazodó összetételével biztosítja. A nyugdíjszolgáltatás biztosítása határidőn belül megtörtént. Pénztárunk a szolgáltatás nyújtásakor egyszeri 3 000,- forintkezelési költséget, valamint a felmerült utalási költséget érvényesíti pénztártagonként. Ez összesen 1523 e Ft a évben. A költség levonására az előleg levonása során kerül sor. Végelszámoláskor csak az utalási költség kerül áthárításra. A beszámolási időszakban nem voltak olyan akadályozó tényezők, amelyek a pénztár működését akadályozták, vagy hátrányosan befolyásolták volna. 6. BEFEKTETÉSEK ALAKULÁSA A Rába Nyugdíjpénztár 2012 során földrajzilag és eszközosztályok szerint is széleskörűen diverzifikált portfóliót tartott, megosztva a kockázatot hazai és külföldi eszközök, illetve kötvény-, részvény-típusú, illetve alternatív befektetési eszközök között. Az év egészét tekintve a részvény és kötvénytípusú befektetések jó teljesítményt nyújtottak. A devizás befektetések forintban mért hozamát a hazai fizetőeszköz felértékelődése jelentősen rontotta, ami a 75%-os devizaarányt figyelembe véve szerény 2012-es abszolút hozamot eredményezett. A portfolió összetételének alakulása december december 31. Megnevezés Érték e Ftban s ban % Megoszlá Érték e Ft- Megoszlás % Pénztár, betétszámlák , ,79 Rövid lejáratú betét , Pénzeszközök összesen , ,79 Diszkont kincstárjegy , ,63 Éven belül államkötvény Éven belüli jelzálog levél , ,76 Értékpapírok összesen , ,39 Éven túli államkötvények ,44 0 1,58 Belföldi részvény Jelzáloglevél , Mo-n bejegyzett befektetési alap jegye , ,80 Külföldi pénzértékre szóló befektetési jegy , ,44 Befektetett eszközök összesen , ,82 Határidős deviza elszámolás Kötelezettség , Követelés Mindösszesen A befektetések piaci értéken történő értékelésekor kimutatott Értékelési különbözetből képzett céltartalék tárgyévi nyitó és záró állománya befektetésenkénti bontásban az alábbiak szerint alakult.

9 Értékelési különbözetből képzett céltartalék tárgyévi alakulása Érték: e Ft-ban Megnevezés Nyitó Változás Záró Pénzeszközök, lekötött betét Diszkontkincstárjegy Éven belüli államkötvény Éven belüli Jelzáloglevél Éven túli államkötvény Belföldi részvény Éven túli Jelzáloglevél Külföldi részvény befektetési jegy Mo.-n bejegyzett alap jegye Határidős deviza elszámolás Összesen A évi nyitó és záró Értékelési különbözetből képzett céltartalék keletkezése szerinti bontásban: Értékelési különbözetből képzett céltartalék alakulása Érték: e Ft-ban Megnevezés Nyitó Záró Időarányosan járó kamat Járó osztalék 0 0 Devizaárfolyam-változás miatti értékkülönbözet Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Összesen A pénztár befektetési tevékenységének hatékonyságát vizsgálva a következő hozameredmények mutathatók ki. A pénztár egészére bruttó 1,93 % és nettó 1,80 % hozamot ért el. A pénztár éves pénzügyi tervében a befektetési előrejelzések alapján 6,21 % hozamot tervezett. A Befektetési politikában meghatározott benchmarkok szerinti referencia hozam pénztár egészére -0,24 % volt. A befektetésekkel és hozamokkal kapcsolatos részletes számszaki adatokat, pénztár és a vagyonkezelő tárgyévi befektetési tevékenységének értékelését, a befektetések deviza, valamint országok közti megoszlását, fedezeti és likviditási tartalékok alakulását a casch flow kimutatást, céltartalékok közti megoszlást taglétszám év végi alakulását a melléklet tartalmazza. 7. TARTALÉKTŐKE ÉS CÉLTARTALÉKOK ZÁRÓÁLLOMÁNYÁ-NAK ALAKULÁSA A tartalékok záró állományának alakulását a tagok befizetései és a pénztár vagyon befektetésével elért hozam határozta meg év folyamán bekövetkezett tagdíjmegoszlás változás történt pénztárunkban. Az addig alkalmazott megoszlási arány, valamint a folyamatosan emelkedő költségek mellett a tartaléktőkében jelentős csökkenés történt. A pénztár úgy gondolta, hogy egy tartaléktőke további csökkenését meg kell akadályozni, és egy állandó szintre be kell állítani. Ezt a szándékot tükrözi a november 1.-től bevezetésre került megoszlásváltozás. A tagdíjak és tagok egyéb befizetései az alábbi alapok közötti megoszlásban történt: ig Tagdíjak Tagok egyéb befizetései Egyéni számlák szolgáltatási célú bevételei 96,50 % 98,0 % Működési célú bevételek 4,50 % 2,0 % Likviditási célú bevételek 0,00 % 0,0 %

10 től Tagdíjak Tagok egyéb befizetései Egyéni számlák szolgáltatási célú bevételei 94,0 % 97,0 % Működési célú bevételek 6,0 % 3,0 % Likviditási célú bevételek 0,0 % 0,0 % 7.1. Tartaléktőke záró állománya: Tartaléktőke záró állománya e Ft évi eredmény átvezetése Tartaléktőkébe e Ft Nyitó állomány e Ft Tagdíj nem fizetők hozamából működési költségre levonás e Ft Átcsoportosítás likviditási tartalékból 0 e Ft Tartaléktőke záró állománya e Ft évi működési eredmény e Ft A 2011-ben keletkezett működési tevékenység eredményét a Tartaléktőkébe helyeztük. A 2012 évi tervezett e Ft működési eredménnyel szemben a tényleges mérleg szerinti eredmény e Ft lett Működési céltartalék záró állománya: Nyitó állomány Működési portfolió értékelési különbözetéből képzett céltartalék Záró állomány 17 e Ft -14 e Ft 3 e Ft A működési céltartalék kimutatott eleme a működési portfolió időarányosan járó kamatból képzett céltartalék. Mivel a Tartaléktőke befektetési portfoliója bankbetétet, lekötött betétet tartalmaz, ez után a záró állományban kimutatott 3 e Ft kamat! 7.3. Fedezeti céltartalék záró állománya: Nyitó állomány Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások Különbözete összegében céltartalék képzés Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból céltartalék képzés Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből céltartalék képzés Más pénztárból átlépett hozott tagi követelése Nyugdíjszolgáltatás, visszatérítés, átlépés, kilépés kifizetés Tagdíj nem fizetés miatti hozamcsökkentés Záró állomány e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft A Fedezeti céltartalék e Ft záró állománya e Ft-tal alacsonyabb az előző évi értéknél Likviditási és kockázati céltartalék január 01. től a pénztár nem számol el likviditási tartalékot növelő tételt.

11 8. PÉNZTÁRI TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA A pénztári taglétszám évi alakulását és a változások jogcímenkénti részletezését az alábbi táblázatba foglalva mutatjuk be. Taglétszám alakulása /adatok főben/ Megnevezés I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év Összes Nyitó létszám Új belépők Átlépő más pénztárból Tagsági viszony megszűnt Ebből: - szolgáltatás más pénztárba átlépő kedvezményezettnek visszatérítés egyéb megszűnés, kilépés Záró létszám: Tagdíjat nem fizető: Fizető létszám: A pénztárba belépő 134 új tag száma növekedést mutat az előző évi 111 új belépő számához. A más pénztárból átlépő tagok száma 13 fő volt az előző évi 7 főhöz viszonyítva. Az év folyamán 32 fővel változott a taglétszám másik pénztárba történő átlépéssel - az előző évben 22 fő átlépő volt. A év végi 946 főről év végére, 916 főre csökkent a tagdíjat nem fizetők száma. 9. EGYÉB KIEGÉSZITŐ INFORMÁCIÓK 9.1. Munkáltatói kötelezettségvállalások teljesítése A munkáltatói tagok többsége mind a tagok által fizetett tagdíjat, mind az általuk átvállalt hozzájárulások összegét a szerződésben vállalt határidőre utalták pénztárunk számlájára. RÁBA Trans Kft Ft tartozása továbbra is fenn áll, valamint az év során felhalmozott forint a Hoffer Kft. részéről Az alkalmazotti állomány bér és létszám alakulása A pénztár feladatkörébe tartozó nyilvántartási-, könyvvezetési-, beszámolási-, befektetési-, szolgáltatási-, tájékoztatási, adminisztrációs, stb. feladatokat 2 fő alkalmazott látja el. Az Igazgatótanács határozata alapján január 1.-től a pénztár alkalmazottai 5 % bérfejlesztésben részesültek Választott tisztségviselők létszáma és tiszteletdíja, a pénztár alkalmazottjainak díjazása A RÁBA Nyugdíjpénztár igazgató tanácsát 3 fő képviseli, az ellenőrző bizottságot szintén 3 fő képviseli évben, díjazásukra e Ft-ot fordított a Pénztár. A pénztári alkalmazottak díjazása éves szinten e Ft Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló pénztártagok adatai évben fő pénztártag szerzett jogosultságot a várakozási idő utáni kifizetésre, illetve részkifizetésre. Beszámolási időszakban 246 fő részére történt kifizetés, ebből 73 fő felvette az egyéni számla teljes összegét, folytatatással és megszüntetéssel. A évi kifizetéseket a nők 40 év munkaviszony után nyugdíjba vonulási lehetősége nagymértékben befolyásolta december 31.-ig fő éri el a várakozási idő végét, az ő részükre kimutatott számlaérték e forint az idei év fordulónapján.

12 9.5. Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása Érték: e Ft-ban Megnevezés Nyitó Időszak Záró állomány elszámolt állomány Szellemi termékek Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenése Ügyviteli, számítástechnikai gépek Egyéb gépek, berendezések, felszerelések Gépek, berendezések, felszerelések terv szerinti értékcsökkenés Egyéb tájékoztató információk Pénztárunknál július hónapban átfogó vizsgálatot tartott a PSZÁF. Az ellenőrzés során vizsgálták a kifizetéseket, a jelentések és könyvelések, analitikák közti összefüggéseket. Valamint a pénztár működéséhez szükséges likviditást, szabályzatokat, befektetéseket. A vizsgálat ránk nézve kedvezően zárult. Elmarasztalás, büntetés nem történt. Pénztárunk kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem végzett a beszámolási időszakban. Továbbra sincs kölcsönbe adott értékpapírja. A évi cash-flow kimutatást, a pénztári céltartalékok alakulását az Éves pénztári beszámoló tartalmazza. A 281/2001.(XII.26.) korm. rend melléklete szerinti adatszolgáltatást továbbá a biztosításmatematikai mérlegre vonatkozó információkat a Biztosításmatematikai statisztikai jelentés - az éves beszámoló számszaki mellékleteként tartalmazzák. Az ellenőrzés során üzleti évben olyan jelentősnek minősülő, vagy egyéb számszerűsített hiba nem került megállapításra, amely a korábbi évek pénztári beszámolóit érintette volna. Rendkívüli esemény az év folyamán nem befolyásolta a Pénztár működését. Az üzleti év végén a pénztár nem rendelkezett nyitott határidős és opciós ügyletekkel Azonosítatlan, függő befizetés a pénztárnál december 31.-én nem volt kimutatva. Az év közbeni változásokat az alábbi táblázat mutatja be. Adatok e forintban 1.hó 2. hó 3. hó 4. hó 5. hó 6. hó 7. hó 8. hó 9. hó 10.hó 11.hó 12.hó Nyitó Záró Változás Mellékletek listája: fedezeti, működési és likviditási céltartalék bemutatása-> szolgáltatást igénybe vevők korévenként -> tagdíjfizetők létszáma korévenként -> cash flow kimutatás -> céltartalékok állománya összesen -> létszám záró összetétele -> évi befektetésekkel kapcsolatos táblázatok -> a pénztár és a vagyonkezelő évi tevékenységének értékelése

13 FEDEZETI TARTALÉK ALAKULÁSA előző év tárgyév Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg Szolgáltatási célú egyéb bevételek Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen ( ) Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) Befektetési jegyek realizált hozama Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Egyéni számlákat megillető hozambevételek Egyéni számlákat megillető realizált hozam Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) Befektetési jegyek realizált vesztesége Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások Vagyonkezelői díjak Letétkezelői díjak Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet Fedezeti céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből Időarányosan járó kamat Devizaárfolyam különbözetből Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből

14 MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉG ELŐZŐ ÉV TÁRGYÉV Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) Utólag befolyt tagdíjak Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései Egyéb bevételek Működési célú bevételek ( ) Működéssel kapcsolatos ráfordítások Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) Könyvvizsgálat díja (számla alapján) Szaktanácsadás díja (számla alapján) Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség Egyéb szolgáltatások költsége Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére Állományba nem tartozók munkadíja Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások Egyéb ráfordítások Szokásos működési tevékenység eredménye (10-11) (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam Időarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 40 0 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 36 0 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) -4 0 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 0 1 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék Időarányosan járó kamat Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 40 0 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 0 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 24 4 Vagyonkezelői díjak 17 2 Letétkezelői díjak 7 1 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) Befektetési tevékenység eredménye (21-29) (+/-) Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (12+/- 13+/-30+/-33+/-36-37) (+/-)

15 Likviditás Előző évi Tárgyévi Tagok által fizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) 92 0 Utólag befolyt tagdíjak 1 0 Tagdíjbevételek összesen ( ) Tagok egyéb befizetései 0 0 Likviditási célra kapott rendszeres támogatás 0 0 Likviditási célra juttatott eseti adomány 0 0 Likviditási célú egyéb bevételek 82 0 Likviditási célú bevételek összesen ( ) Likviditási célú egyéb ráfordítások 82 0 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek 2 1 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel 2 1 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (-) 0 0 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) 0 0 Befektetési jegyek realizált hozama 0 0 Kapott osztalékok és részesedések 0 0 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei 0 0 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam 1 0 Időarányosan járó kamat 1 0 Járó osztalék 0 0 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet 0 0 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 0 0 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 0 0 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet 0 0 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség) 0 0 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-) 0 0 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek 0 0 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) 3 1 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek 3 0 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek 0 0 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 0 0 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) 0 0 Befektetési jegyek realizált vesztesége 0 0 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása 0 0 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások 0 0 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások 2 0 Vagyonkezelői díjak 1 0 Letétkezelői díjak 1 0 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások 0 0 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) 2 0 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások 2 0 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások 0 0 Befektetési tevékenység eredménye (19-26) (+/-) 1 1 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (10-11+/-27) (-) Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék 1 0 Időarányosan járó kamat 1 0 Járó osztalék 0 0 Devizaárfolyam különbözetek 0 0 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek 0 0 Egyéb likviditási célokra Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára 0 0

16 Szolgáltatást igénybe vevők korévenként Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mindösszesen Szolgáltatás évközi megszűnése Összesen egyösszegű

17 Tagdíjfizetők létszáma korévenként Megnevezés Tagsági viszony évközi megszűnése Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Szolgáltatás igénybevétele Egyéb megszűnés** Év végén Összesen

18 CASH FLOW kimutatás Előző év Tárgyév Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/-) Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 27 4 Immateriális javakra adott előlegek állomány változása (+/-) 0 0 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) Beruházások, beruházásra, felújításra adott előlegek állomány változása (+/-) 0 0 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú bankbetétek kivételével) állomány változása (+/-) Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) 0 0 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-) 0 0 Tartaléktőke állomány változása (+/-) Követelésállomány változása (+/-) Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) Meg nem fizetett tagdíjak tartalék állományának változása (+/-) Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) 0 0 Tagokkal szembeni kötelezttségek állomány változása (+/-) Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) 0 0 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) 0 0 Azonosítatlan függő befizetés állomány változása (+/-) 0 0 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) 0 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) 0 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) 0 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-) Fedezeti céltartalékképzés (+) Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási céltartalékból (+) 0 0 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (-) 40 0 Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (-) Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/-) Likviditási céltartalékképzés (+) Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) 40 0 Likviditási céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből (+) 0 0 Likviditási céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) 0 0 Likviditási céltartalék átcsoportosítás tartaléktőkébe (-) Egyéb likviditási céltartalék állományváltozás (+/-) 0 0 Pénzeszköz változás Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

19 2012. évi befektetésekkel kapcsolatos táblázatok 1. Befektetésenkénti összefoglaló táblázat I III VI IX XII. 31. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Pénzeszközök Lekötött betét Diszkontkincstárjegy Éven belüli államkötvény Éven belüli Jelzáloglevél Határidős deviza elszámolás Jelzáloglevél Éven túli államkötvény Belföldi részvény Mo.-on bejegyzett alap jegye Külf. bejegyzett befektetési jegy Kötelezettség Követelés Pénztár összesen Ny.É.: Nyilvántartási érték P.É.: Piaci érték É.K.: Értékelési különbözet

20 2. Tartalékonkénti összefoglaló táblázat I III VI IX XII. 31. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Működési tartalék Fedezeti tartalék Egyéni számlákon Szolg. számlákon Likviditási tartalék Összesen Vagyonkezelőnkénti kimutatás A pénztár december 31-én egy vagyonkezelővel és saját vagyonkezeléssel rendelkezett. Vagyonkezelő I III VI IX XII. 31. szervezet Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Ny. É. P. É. É. K. Pénztár által kezelt CSAM v. kezelő Pénztár összesen A évi hozamráta alakulása Vagyonkezelő I. n. év II. n. év III. n. év IV. n. év éves szervezet Bruttó Nettó Referencia Bruttó Nettó Referencia Bruttó Nettó Referencia Bruttó Nettó Referencia Bruttó Nettó Referencia Pénztár egészére -1,39-1,43-3,30-0,32-0,35 0,40 1,96 1,93 2,61 1,71 1,68 0,14 1,93 1,80-0,24

21 5. Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása én Megnevezés Befektetések időszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken Adatok E forintban Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken EU tagországok összesen Luxemburg Magyarország Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása én Adatok E forintban Megnevezés Befektetések időszak végi értéke - könyv szerinti értéken Befektetések időszak végi értéke - piaci értéken HUF EUR USD Összesen

22 A PÉNZTÁR ÉS A VAGYONKEZELŐ ÉVI BEFEKTETÉSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE 1./ évi befektetési stratégiánk és a teljesítését befolyásoló tőkepiaci tényezők bemutatása A Rába Nyugdíjpénztár befektetési stratégiájának célja, hogy hosszú távon biztosítsa a befizetett nyugdíjpénztári tagdíjak reálértékének megőrzését, illetve elfogadható szintű kockázat vállalása mellett reálhozamot érjen el. A Nyugdíjpénztár ennek megfelelően eszközosztályok, földrajzi kitettség és devizanem tekintetében jelentősen diverzifikált portfóliót tartott ben nagyon jól teljesítettek a részvénypiacok. A piacok közül a német emelkedett ki 29%-os emelkedéssel, de a japán és a hong kongi Hang Seng index is 20% feletti hozamot ért el. Az amerikai és az európai indexek vegyes képet mutatnak, de többségük 7-15%-ot emelkedett. A spanyol tőzsdén elverték a port, az évben -5% körüli visszaesés volt megfigyelhető. A fejlődő piacok növekedésének lassulása miatt a kínai Shanghai index csak az év végi hajrával tudott 1,5%-ot, a brazil Bovespa pedig 7%-ot emelkedni. A BUX index 7%-os emelkedésével a sor végén kullogott. A kötvényhozamok globálisan estek a tavalyi évben. A 10 éves állampapírhozamokat tekintve Amerikában 17 bázisponttal 1,7%-ra, Németországban 52 bp-tal 1,31%-ra, Japánban 20bp-tal 0,79%-ra. A periféria hozamok stabilizálódtak az ECB intézkedéseinek és bejelentéseinek hatására. A 10 éves kötvények év végén az olaszoknál 4,5%-ot, a spanyoloknál 5,26%-ot fizettek. A fejlődő kötvények hozama fokozatosan esett, a befektetők két kézzel vették a biztonságosabbnak tartott és magasabb hozamú kötvényeket Az amerikai állampapír feletti hozamfelár 3,77%-ról 2,55%-ra csökkent. A magyar kötvények hozama a tavalyi évben hatalmasat zuhant, a 10 éves kötvény 9,75%-ról 6,11%-ra esett. A hatalmas hozamesésnek köszönhetően a kötvénypiacok még túl is szárnyalták a részvénypiacok teljesítményét 2012-ben, legjobban a tavalyi évben a MAX és a fejlődő kötvénypiacok teljesítettek. Az év során a forint az euróval szembeni 7,7%-os, a dollárral szembeni 9,5%-os erősödése ennyivel csökkentette a devizás eszközök forintban mért teljesítményét. A Rába Nyugdíjpénztár devizás befektetéseinek magas aránya miatt csak korlátozottan tudott profitálni a piacok pozitív teljesítményéből. A teljes pénztári portfólió az év egészét tekintve 1,80 százalékos nettó hozamot ért el, miközben az éves fogyasztóiár-infláció 5 százalékos volt. 2./ A Pénztár által kezelt vagyonrész A pénztár a saját vagyonrészben korábban kezelt értékpapírjait összevonta a vagyonkezelt portfolióval. Saját vagyonrészben kizárólag az elszámolási betét számla, házi pénztár és az átvezetés célját szolgáló pénztári befektetési számla képezi. Döntés hátterét az a tény képezte, hogy ez a vagyon összege jelentősen lecsökkent, és költség megtakarítás és egyszerűbb áttekintésre való tekintettel. 3./ Az Aberdeen Management Hungary Zrt. által kezel vagyon-rész, tőkepiaci teljesítés Az Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt. (korábbi nevén Credit Suisse Asset Management Hungary Alapkezelő Zrt.) vagyonkezelő tizenkét éve végzi a pénztári vagyon egy részének befektetését.

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete

TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete TELEPÜLÉS-SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS NYUGDÍJPÉNZTÁRA 2005. évi Beszámolójának kiegészítő melléklete I. Pénztár jellemző adatai Pénztár megalakulásának időpontja: 1995. június 02. Tevékenységi engedély száma

Részletesebben

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR

CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR CÁT ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR 2700 Cegléd, Bede 575. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. december 31. Cegléd, 2015. május 27. Dr Vargáné Barna Judit IT elnök CÁT Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2006. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2007.május 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év

ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év ÉVES BESZÁMOLÓ ÜZLETI JELENTÉSE 2015. év 1) A GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2015. ÉVI ALAKULÁSA, VÁRHATÓ 2016. ÉVI HATÁSOK Az egészségpénztárak működésére igen érzékenyen hatnak az egyes jogszabályváltozások, a

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év

ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év ADOSZT Egészségpénztár Kiegészítő melléklet 2006. év 2007. április 02. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1., Bevezető Az ADOSZT Adó- és Pénzügyi Dolgozók Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztára (rövidített neve: ADOSZT Egészségpénztár)

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése

Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése Nógrád Megye Önkormányzata intézményei 2006. évi szakmai teljesítményének bemutatása és értékelése A Nógrád Megye Önkormányzata honlapjának gondozásával összefüggő feladatokról szóló, 2/2003. számú Rendelkezés

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG MILLENÁRIS TUDOMÁNYOS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (korábban Millenáris Tudományos Kulturális Közhasznú Társaság 2008.03.31.-ig) 1024 Budapest, Kis Rókus u. 16-20. (www.millenaris.hu)

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Vitamin Egészségpénztár 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2010. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE BEVEZETŐ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK A VITAMIN Egészségpénztár (továbbiakban: Pénztár) működési formáját tekintve nyitott kiegészítő

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások

I. Összegző megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások 0031 Jelentés az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Részvénytársaság tevékenységének, a hozzárendelt vagyon alakulásának, privatizációjának és működtetésének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összegző

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T

B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 2013. évi tevékenységéről J A V A S L A T B E S Z Á M O L Ó az ÓZDINVEST KFT 213. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Tartalom: 213. évi beszámoló - mérleg - eredmény

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE

MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE MKB EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1056 Budapest, Váci u. 38. Az MKB Egészségpénztár Igazgatótanácsának ÜZLETI JELENTÉSE az MKB Egészségpénztár a 2006. évi gazdálkodásáról Budapest, 2007. március 7. 1 I. Általános bemutatás

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés:

Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban. Bevezetés: Az ÓNTE Kht. gazdálkodása 2006-ban Bevezetés: Megalakulása óta az ONTE Kht. sikeresen teljesíti az alapító okiratban vállalt feladatait. Alakulása óta normatív támogatás nélkül gazdálkodik. Eredményeink

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 08. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK Kereskedelmi és marketing alapismeretek középszint 1411 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 18. KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711. Gyula, Széchenyi u. 53. Üzleti jelentés 2014. Cg.:04-02-000217 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről

B E S Z Á M O L Ó. a 2009. évi. költségvetés teljesítéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 1211 Budapest XXI. Szent Imre tér 10. POLGÁRMESTER B E S Z Á M O L Ó a költségvetés teljesítéséről Készítette: Halmos Istvánné ágazatvezető Előterjesztő: Tóth

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

A tétel megnevezése Előző év

A tétel megnevezése Előző év 2 Statisztikai számjel: 11306805-9213-113-18 Cégjegyzék szám: 18-09-101659 Az üzleti év mérleg-fordulónapja: 2006. június 30. MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék

Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2008. december 31-i éves beszámolójához Tartalomjegyzék I. Általános rész...2 I. 1. Alapításra vonatkozó adatok...2 I. 2. Általános adatok...2

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium II/1. számú melléklet Alap felett rendelkező megnevezése: Kiss Péter szociális és munkaügyi miniszter Alapkezelő megnevezése: Szociális és Munkaügyi Minisztérium Alap megnevezése: Munkaerőpiaci Alap Alap

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A QUAESTOR ORSZÁGOS ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Quaestor Országos Önkéntes Egészségpénztár 2004.05.05-én alakult az Önkéntes

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. szeptember 18-án tartandó ülésére Beszámoló Polgár Város Önkormányzata 2014. I. félévi költségvetésének teljesítéséről Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL

A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI KÉPVISELŐ TESTÜLETI ÜLÉSRE 2013-AS ÜZLETI ÉVRŐL Csorvási Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelösségü Társaság 5920 Csorvás, Rákóczi u. 37/a Tel./Fax: 66 258 042 Tel.: 66 258 077 E-mail:szolg.kht@freemail.hu A CSORVÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. ELŐTERJESZTÉSEI

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Általános kitöltési előírások

Általános kitöltési előírások 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2014. május 28. Sujbert-Kádár Klára ügyvezető

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

2014. Első negyedéves jelentése

2014. Első negyedéves jelentése 2 3 4 8 6 9 5 9 6 1 9 0 1 1 4 0 3 Statisztikai számjel 0 3-1 0-1 0 0 4 4 8 Cégjegyzék száma A Business Telecom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2014. Első negyedéves jelentése Takács Krisztián

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság 2004. évi gyorsjelentése A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési Részvénytársaság az alábbiakban ismerteti tisztelt Részvényeseivel a Társaság magyar

Részletesebben

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16.

LOGO CLIENT. Befektetési alapok könyvvizsgálata. 2012. október 16. LOGO CLIENT Befektetési alapok könyvvizsgálata 2012. október 16.. Befektetési alapok és alapkezelők legfontosabb adatai Megnevezés 2009. 12. 31. 2010. 12. 31. 2011. 12. 31. 2012. 03. 31. 2012. 06. 30.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya

A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó. Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Magyar Államkincstár A Társadalombiztosítási Alapok bevételeinek és kiadásainak alakulásáról 2010. december hó Készítette: Alapok és Közalapítványok Főosztálya Budapest, 2011. január 2 Társadalombiztosítási

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben