Általános kitöltési előírások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános kitöltési előírások"

Átírás

1 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.); 1.2. a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.); 1.3. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.); 1.4. a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebvt.); 1.5. a számvitelről szóló évi C. törvény (a továbbiakban: Számv.tv.); 1.6. a tőkepiacról szóló évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.); 1.7. a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.); 1.8. a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnytv.); 1.9. a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.); a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet; az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebr.); a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mvhr.); az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övhr.); az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárak éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.); az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Öbr.); a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mbr.); A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnykr.). 2. Rövidítések, fogalmak A kitöltési előírásokban használt rövidítéseket és fogalmakat külön magyarázat hiányában az 1. pont szerinti jogszabályok által meghatározott módon kell érteni. 3. A felügyeleti jelentés formai követelményei 3.1. A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell csatolni: - a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik, - a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf. 4

2 A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere. A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, vagyis a negyedéves szöveges jelentés esetén az adott negyedév zárónapját kell feltüntetni 8 karakterrel, szóköz és pontok nélkül az alábbiak szerint: , stb.. Az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja pl. a évre vonatkozóan: A fentiek alapján például az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő melléklet fájl neve: xxxxxxxx_ _kiegmell.pdf. A melléklet típusa az adott pénztár által az MNB felé elektronikusan megküldendő dokumentumok rövid megnevezését tartalmazza, melyek megtalálhatók a 2., 4., 6., és 8. mellékletek összefoglaló tábláiban Amennyiben az adatszolgáltató módosító jelentést küld, azzal egyidejűleg tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakterületet a módosításról és annak indokairól. A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a oszlopban M -mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni. Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne. Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben A táblák Megnevezés mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget. A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható A pénznemben kifejezett adatokat az adott táblában meghatározott, az adatok nagyságrendjére vonatkozó eltérő rendelkezés hiányában ezer forintra kerekítve kell megadni. 4. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei 4.1. Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat A felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak a magánnyugdíjpénztárak kivételével meg kell egyezniük a negyedév végére lezárt mérleg tételek állományaival. A magánnyugdíjpénztárak felügyeleti jelentésében szereplő állományoknak (a napi vonatkozási idejű jelentések kivételével) meg kell egyezniük a hó végére lezárt mérlegtételek állományaival. Az éves jelentés sorait a könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok alapján kell az MNB részére megküldeni Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése a Számv.tv., valamint az adott pénztártípusra vonatkozó speciális éves beszámoló készítési és könyvvezetési szabályoknak így az Övhr., Mvhr., Evhr., illetve Fnykr. rendelkezéseinek megfelelően történik A forgalmi típusú jelentéseknél a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal történik az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően Az értékpapírok állományára vonatkozó jelentésekben az érvénytelen, valamint a lejárt értékpapírokat nem kell szerepeltetni. 5

3 . melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 2. melléklet a 37/2013. (XII. ) MNB rendelethez Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Napi jelentés 70OP Elszámoló egységek árfolyama OP, VSZ N Negyedéves jelentés 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek NOP, KOP, VSZ NÉ 71OA2 Pénztári kiadások NOP, KOP, VSZ NÉ 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása NOP, KOP, VSZ NÉ, Z 71OB Pénztári hozamok alakulása NOP, KOP, VSZ NÉ 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye NOP, KOP, VSZ NÉ 71OE Statisztikai adatok NOP, KOP, VSZ NÉ 71OF Taglétszám alakulása NOP, KOP, VSZ NÉ 71OGA A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) NOP, KOP, VSZ 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra NOP, KOP, VSZ NÉ 71OI Elszámoló egységek alakulása NOP, KOP, VSZ NÉ 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlás szerint NOP, KOP, VSZ NÉ 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása NOP, KOP, VSZ NÉ 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása NOP, KOP, VSZ NÉ 71OM A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása NOP, KOP, VSZ NÉ 71ON 71OR A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek NOP, KOP, VSZ NÉ 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok NOP, KOP, VSZ NÉ 72OA 72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál NOP NOP NOP, KOP, VSZ NOP, KOP, VSZ 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NOP, KOP, VSZ NÉ 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NOP, KOP, VSZ NÉ 71OPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok NOP, KOP, VSZ NÉ Féléves jelentés 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek KISOP F 71OA2 Pénztári kiadások KISOP F 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása KISOP F, Z 71OB Pénztári hozamok alakulása KISOP F 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye KISOP F 71OE Statisztikai adatok KISOP F 71OF Taglétszám alakulása KISOP F 71OGA A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) KISOP 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra KISOP F 71OI Elszámoló egységek alakulása KISOP F 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlása szerint KISOP F 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása KISOP F 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása KISOP F 71OM A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása KISOP F 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek KISOP F 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok KISOP F 72OA 72OB ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál KISOP KISOP 71OPA1 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. KISOP F 71OPA2 Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. KISOP F 71OPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok KISOP F NÉ NÉ NÉ NÉ NÉ F F F Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő 5. munkanap 9 óra tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap 6

4 Éves jelentés 73OME Mérleg - Eszközök OP É tárgyidőszakot követő év május OMF Mérleg - Források OP É tárgyidőszakot követő év május OA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége OP É tárgyidőszakot követő év május OB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete OP É tárgyidőszakot követő év május OC Eredménykimutatás - Likviditási fedezet OP É tárgyidőszakot követő év május OD Cash-Flow kimutatás OP É tárgyidőszakot követő év május OEA Fedezeti tartalék OP É tárgyidőszakot követő év május OEB Likviditási tartalékok OP É tárgyidőszakot követő év május OEC Céltartalékok állománya összesen OP É tárgyidőszakot követő év május OF A taglétszám alakulása OP É tárgyidőszakot követő év május 31. Egyesített (összesített) éves pénztári beszámoló 73KME Mérleg - Eszközök MOP É tárgyidőszakot követő év május KMF Mérleg - Források MOP É tárgyidőszakot követő év május KA Eredménykimutatás Pénztár működési tevékenysége MOP É tárgyidőszakot követő év május KB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete MOP É tárgyidőszakot követő év május KC Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet MOP É tárgyidőszakot követő év május 31. Eredménykimutatás - Függő befizetések befektetési hozamának fedezete 73KD (csak magánnyugdíjpénztáraknál) Biztosításmatematikai statisztikai jelentés MOP É tárgyidőszakot követő év május OA Taglétszám alakulása korévenként OP É tárgyidőszakot követő év május OC Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként OP É tárgyidőszakot követő év május 31. Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés 74OHA Választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárak hozamráta adatai Választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárak 74OHB hozamráta adatai Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés 75OA1 Fedezeti tartalék OP É 75OA2 Likviditási tartalék OP É 75OA3 Működési tartalék OP É 75OA4 Taglétszám, tagdíj alakulása OP É 75OA5 Befektetések OP É Hosszú távú pénzügyi terv jelentés 75OB1 Fedezeti tartalék OP É 75OB2 Likviditási tartalék OP É 75OB3 Működési tartalék OP É 75OB4 Taglétszám, tagdíj alakulása OP É 75OB5 Befektetések OP É OP É tárgyidőszakot követő év február 28. OP É tárgyidőszakot követő év február 28. A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronkiusan megküldendő dokumentumok Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság szovjel Az önkéntes nyugdíjpénztárak negyedéves szöveges értékelése NOP, KOP NÉ szovjel Az önkéntes nyugdíjpénztárak féléves szöveges értékelése KISOP F Beküldési határidő (munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum) tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanap merleg Éves beszámoló mérleg OP É tárgyidőszakot követő év május 31. erkim Éves beszámoló eredménykimutatás OP É tárgyidőszakot követő év május 31. cashflow Éves beszámoló cash-flow OP É tárgyidőszakot követő év május 31. kiegmell Éves beszámoló kiegészítő melléklet OP É tárgyidőszakot követő év május 31. konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés OP É tárgyidőszakot követő év május 31. kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv OP É tárgyidőszakot követő év május 31. uzljel Üzleti jelentés OP É tárgyidőszakot követő év május 31. rputerv Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete OP É hputerv Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete OP É rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések Önkéntes nyugdíjpénztár Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja a húsz milliárd forintot. OP NOP Adatszolgáltató Gyakoriság Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1001 fő és nem haladja meg a főt, vagy piaci értéken számított vagyona meghaladja az öt milliárd forintot és nem haladja meg a húsz milliárd forintot. Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes nyugdíjpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1000 főt, vagy piaci értékén számított vagyona nem haladja meg az öt milliárd forintot. Végelszámolás alatt álló pénztár Magánnyugdíjpénztárat is működtető önkéntes nyugdíjpénztár Napi Negyedéves Féléves Éves Esetenként küldendő KOP KISOP VSZ MOP N NÉ F É Z 7

5 Sorszám Sorkód Megnevezés OP01 Választható portfólió 1. 70OP99 Választható portfólió OP Elszámoló egységek árfolyama Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Elszámoló egység árfolyama Nagyságrend: forint a b c d 8

6 Sorszám Sorkód Megnevezés OA11 Pénztári bevételek összesen (71OA OA OA OA O A OA OA OA OA OA OA1111) OA1101 Tagi befizetés OA11011 Rendszeres tagdíj OA11012 Egyéb (eseti) befizetés OA1102 Átlépő tagok által hozott tagi követelés OA1103 Munkáltatói tagdíj hozzájárulás OA1104 Rendszeres támogatások, eseti adományok OA1105 Adóhatóság által átutalt összeg (a tag nyilatkozata alapján) OA1106 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) OA1107 Utólag befolyt tagdíjak (+) OA1108 Egyéb bevételek OA11081 ebből: Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj jellegű bevételek OA11082 Tagi kifizetésekkel kapcsolatosan felmerülő kilépési, adminisztrációs díj OA1109 Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele OA1110 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevétele OA1111 Pénzügyi műveletek bevétele OA11111 Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek OA11112 Tulajdoni részesedést jelentő befeketetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OA11113 Befektetési jegyek realizált hozama OA11114 Kapott osztalékok, részesedések OA11115 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OA11116 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OA11117 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OA Időarányosan járó kamat OA Járó osztalék OA Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet OA Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OA12 Hitel, kölcsön összegének igénybevétele OA13 Pénztári és egyéb jóváírt bevételek összesen (71OA11+71OA12) OA14 Tartalékok közötti átcsoportosítás OA141 Közgyűlési döntés alapján OA142 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt OA143 Egyéb tételek OA15 Tárgyidőszaki bevételek összesen (71OA13+71OA14) OA16 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen OA17 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71OA15+71OA16) 71OA1 Pénztári bevételek és egyéb jóváírt bevételek Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék Nagyságrend: ezer forint Összesen a b c d z Tilos Jelmagyarázat 9

7 Sorszám Sorkód Megnevezés OA21 PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71OA OA OA2103) OA2101 Fedezeti tartalékot érintő kifizetések OA21011 Szolgáltatási kiadások összesen OA Egyösszegű szolgáltatások kifizetése OA Járadékszolgáltatások kifizetése OA Pénztári szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások OA21012 Egyéni számláról történő egyéb kifizetések OA Várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés OA Tőkekifizetés OA Hozamkifizetés OA Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet OA Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés OA Kilépés miatti kifizetés OA Lejárt tagi kölcsön értékének érvényesítése egyéni számla terhére OA Felszámított költségek OA21013 Kedvezményezettek, örökösök részére kifizetett tételek OA ebből: Felszámított költségek OA21014 Fedezeti tartalékot érintő egyéb kiadások OA2102 Működési célú kifizetések, ráfordítások OA Anyagköltség OA Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei OA Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei OA Tagszervezéssel kapcsolatos költségek OA Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség OA Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak OA Könyvvizsgálat díja OA Felügyeleti díj OA Kis értékű eszközök beszerzése OA Bérleti díjak OA Szaktanácsadási díjak OA Értékcsökkenési leírás OA Pénzügyi szolgáltatások díja OA Kommunikációs költségek OA Informatikai szolgáltatások díja OA Működési céltartalék képzés OA Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások OA Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen OA Hitel- és kölcsöntörlesztés OA2103 Pénzügyi műveletek ráfordításai OA Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések OA OA2 Pénztári kiadások Tulajdoni részesedést jelentő befeketetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OA Befektetési jegyek realizált vesztesége OA Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OA Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OA Vagyonkezelői, letétkezelői díjak OA Vagyonkezelői díjak OA Letétkezelés díjai OA Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások OA2104 Likviditási tartalékot terhelő egyéb ráfordítások OA22 Tartalékok közötti átcsoportosítás OA2201 Közgyűlési döntés alapján OA2202 Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt OA23 Tárgyidőszaki kiadások összesen (71OA21+71OA22) OA24 Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen OA25 Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71OA23+71OA24) Fedezeti tartalék Működési tartalék Nagyságrend: ezer forint Likviditási tartalék Összesen a b c d z Tilos Jelmagyarázat 10

8 Sorszám Sorkód Megnevezés 71OA3 Azonosítatlan függő befizetések állományának alakulása OA31 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki nyitó értéke OA32 A tárgyidőszakban keletkezett és a tárgyidőszak végén is fennálló azonosítatlan függő tételek és azok hozama OA321 Azonosítatlan, munkáltatóhoz nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések OA322 Azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, de egyéni számlára fel nem osztható függő befizetések OA323 Pénztártaghoz nem rendelhető függő befizetések OA324 Azonosítatlan függő befizetések befektetéseiből képződött hozam OA33 A 71OA31-ből a tárgyidőszakban azonosított állomány OA34 Realizált hozam kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt OA35 Értékelési különbözet kivezetése az azonosítatlan függő tételek rendezése miatt OA36 Az azonosítatlan függő befizetések állományának és azok hozamának tárgyidőszaki záró értéke 90 napon belüli állomány nap közötti állomány nap közötti állomány Nagyságrend: ezer forint 365 napot meghaladó állomány Összesen a b c d e z Tilos Jelmagyarázat 11

9 Sorszám Sorkód Megnevezés OB1 Befektetési tevékenység bevételei OB11 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek OB12 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) OB13 Befektetési jegyek realizált hozama OB14 Kapott osztalékok, részesedések 71OB Pénztári hozamok alakulása OB15 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei OB16 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek OB17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam OB171 Időarányosan járó kamat OB172 Járó osztalék OB173 Devizaárfolyam-változásából adódó értékkülönbözet OB174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet OB2 Befektetési tevékenység ráfordításai OB21 Fizetett kamatok és kamatjellegű kifizetések OB22 Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség) OB23 Befektetési jegyek realizált vesztesége OB24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása OB25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások OB26 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak OB261 Vagyonkezelői díjak OB2611 ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség OB2612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj OB262 Letétkezelői díjak OB27 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások OB3 Befektetési tevékenység eredménye (1-2) OB31 Működési célú portfólió hozama OB311 ebből: Működési portfólió realizált nettó hozama OB312 Működési portfólió értékelési különbözete OB32 Fedezeti célú portfólió hozama OB321 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó hozam OB322 Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet OB323 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam OB324 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözet OB33 Likviditási célú portfólió hozama OB331 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált nettó hozam OB332 Likviditási tartalékon jóváírt értékelési különbözet OB333 Azonosítatlan befizetésekre jutó nettó hozam és értékelési különbözet Tárgyév től halmozott adat Nagyságrend: ezer forint Tárgy időszaki adatok a b z Tilos Jelmagyarázat 12

10 Sorszám Sorkód Megnevezés OC01 Működési célú bevételek OC02 Működéssel kapcsolatos ráfordítások OC03 Szokásos működési tevékenység eredménye (71OC01-71OC02) OC04 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, annak visszaírása OC05 Működési célú befektetési tevékenység eredménye OC06 Rendkívüli bevételek OC07 Rendkívüli ráfordítások OC08 Rendkívüli eredmény (71OC06-71OC07) OC09 Kiegészítő vállalkozási tevékenység bevételei OC10 Kiegészítő vállalkozási tevékenység ráfordításai OC11 Kiegészítő vállalkozási tevékenység adózás előtti eredménye (71OC09-71OC10) OC12 Adófizetési kötelezettség OC13 Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (71OC03+71OC05+71OC08+71OC11-71OC12) 71OC Működési és kiegészítő vállalkozási tevékenység eredménye Nagyságrend: ezer forint Tárgyév től halmozott adat Tárgyidőszaki adatok a b z 13

11 71OE Statisztikai adatok Nagyságrend: ezer forint Sorszám Sorkód Megnevezés Tárgyévi nyitó adatok Tárgynegyedévi záró adatok Tárgynegyedévi (forgalmi) adatok OE01 Fedezeti tartalék állománya OE011 ebből: a negyedéves jelentés fordulónapja és a tárgynegyedévet követő hónap 25. napja között befolyt tételek OE02 Likviditási tartalék állománya OE021 ebből: egyéb likviditási tartalék állománya OE03 Működési céltartalék állománya OE04 Tartaléktőke OE05 Tagi lekötéssel érintett összeg OE06 Tagi lekötéssel rendelkező tagok száma (fő) OE07 Megszűnt tagi lekötések száma OE071 Hitelszerződés feltételeinek teljesítésével OE072 Hitelezői igényérvényesítéssel OE08 Tagi kölcsön összege OE081 ebből: lejárt tagi kölcsön összege OE09 Tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma OE091 ebből: lejárt tagi kölcsönnel rendelkező tagok száma (fő) OE10 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok száma (fő) OE11 A pénztár alapszabálya alapján tagdíjat nem fizetőnek minősített tagok egyéni számlaköveteléseinek összege OE12 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma (fő) OE13 Felhalmozási időszakban kifizetés igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok egyéni számlaköveteléseinek összege OE14 Hozamkifizetésben részesült tagok száma (fő) OE15 Tőkekifizetésben részesült tagok száma (fő) OE16 Költségek és ráfordítások passzív időbeli elhatárolása OE17 Kötelezettségek OE171 ebből: Tagokkal szembeni kötelezettségek OE172 Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) OE173 Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök OE174 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek OE18 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő) OE181 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő) OE19 "0" egyenleggel rendelkező tagok száma OE20 Pénzügyileg realizált és a működési tevékenységre jóváírt összegek OE21 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő kiadások OE22 Működési tevékenység pénzforgalmi bevételeinek és kiadásainak különbsége (71OE20-71OE21) a b c z Tilos Jelmagyarázat 14

12 71OF Taglétszám alakulása Sorszám Sorkód Megnevezés OF1 Taglétszám időszak elején Tárgyév től halmozott adat (fő) Tárgyidőszaki adatok (fő) a b z OF2 Időszak alatti taglétszám növekedés OF21 Új belépő OF221 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárból OF222 Átlépő önsegélyező pénztárból OF3 Időszak alatti taglétszám csökkenés OF311 Átlépő másik önkéntes nyugdíjpénztárba OF312 Átlépő egészségpénztárba OF313 Átlépő önsegélyező pénztárba OF32 Szolgáltatásban részesült OF33 Elhalálozott OF34 Kilépett OF35 Tagdíj nemfizetés miatt kizárt OF36 Egyéb megszűnés OF4 Taglétszám időszak végén OF41 Aktív taglétszám OF42 Passzív taglétszám OF421 Járadékot igénybe vevő OF422 Tagdíjat nem fizető OF423 Tagdíjfizetést szüneteltető OF51 71OF4-ből: férfi OF52 nő 15

13 71OGA A pénztár egészére számított bruttó és nettó hozamráták valamint referenciahozamok alakulása (%) Sorszám Sorkód Megnevezés Tárgyidőszaki nettó hozamráta Tárgyidőszaki bruttó hozamráta Tárgyidőszaki referencia hozamráta OGA a b c z 16

14 71OGB Tárgyidőszaki hozamráta adatok a választható portfoliókra Sorszám Sorkód Megnevezés OGB101 Választható portfólió 1. 71OGB199 Választható portfólió 99. Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Fedezeti tartalék portfóliójának tárgyidőszaki hozamrátái (%) Referenciahozamok a tárgyidőszakban Portfólió tárgyidőszaki bruttó hozamrátája Portfólió tárgyidőszaki nettó hozamrátája Fedezeti tartalék választható portfóliónkénti megoszlása (%) a b c d e f z 17

15 71OI Elszámoló egységek alakulása Elszámoló egységek darabszáma Elszámoló egységek árfolyama Portfólió nettó piaci értéke (ezer forintban) Sorszám Sorkód Megnevezés OI01 1. választható porfólió OI02 2. választható porfólió OI03 3. választható porfólió OI04 4. választható porfólió OI05 5. választható porfólió OI06 6. választható porfólió OI07 7. választható porfólió OI08 8. választható porfólió OI09 9. választható porfólió OI választható porfólió Portfólió azonosító kódja Portfólió neve Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján Előző időszak zárónapján Tárgyidőszak zárónapján a b c d e f g h z 18

16 Sorszám Sorkód Megnevezés OJ1 Összesen (2+34) OJ11 Európai Gazdasági Térség összesen ( ) OJ1101 Izland OJ1102 Liechtenstein OJ1103 Norvégia OJ12 EU tagországok összesen ( ) OJ1201 Ausztria OJ1202 Belgium OJ1203 Bulgária OJ1204 Ciprus OJ1205 Cseh Köztársaság OJ1206 Dánia OJ1207 Egyesült Királyság OJ1208 Észtország OJ1209 Finnország OJ1210 Franciaország OJ1211 Görögország OJ1212 Hollandia OJ1213 Horvátország OJ1214 Írország OJ1215 Lengyelország OJ1216 Lettország OJ1217 Litvánia OJ1218 Luxemburg OJ1219 Magyarország OJ1220 Málta OJ1221 Németország OJ1222 Olaszország OJ1223 Portugália OJ1224 Románia OJ1225 Spanyolország OJ1226 Svédország OJ1227 Szlovákia OJ1228 Szlovénia OJ13 Egyéb ország ( ) OJ1301 Amerikai Egyesült Államok OJ1302 Kanada OJ1303 Japán OJ1304 Svájc OJ1305 Egyéb más országok 71OJ Befektetések főbb adatai földrajzi megoszlásszerint Befektetések tárgyidőszak végi értéke könyv szerinti értéken Befektetések tárgyidőszak végi értéke piaci értéken Nagyságrend: ezer forint Befektetésekből a részvények és egyéb változó hozamú értékpapírok - piaci értéken a b c d 19

17 Sorszám Sorkód Megnevezés OK1 HUF OK2 EUR OK3 GBP OK4 USD OK5 CHF OK6 JPY OK7 Egyéb OK8 Összesen 71OK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása Befektetések tárgyidőszak végi értéke - könyv szerinti értéken Nagyságrend: ezer forint Befektetések tárgyidőszak végi értéke - piaci értéken a b c 20

18 Sorszám Sorkód Megnevezés 71OL A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása Vagyonkezelő azonosító kódja Vagyonkezelő megnevezése Kezelt vagyon aránya (%) Nagyságrend: ezer forint Kezelt vagyon összege (ezer forint) a b c d c OL1 Kezelt vagyon összesen OL2 Saját vagyonkezelés OL3 Vagyonkezelő(k) OL301 Vagyonkezelő 1. 71OL399 Vagyonkezelő 99. Jelmagyarázat Tilos 21

19 71OM A pénztári portfóliók lejárat szerinti megoszlása Nagyságrend: ezer forint Portfólió piaci értéken Sorszám Sorkód Megnevezés OM11 Portfólió összesen OM111 Bankszámla és készpénz OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM napon belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven belül lejáró eszközök OM éven túl lejáró eszközök OM122 Lejárat nélküli eszközök Forgóeszközként nyilvántartott Befektetett pénzügyi eszközként nyilvántartott a b z 22

20 Sorszám Sorkód Megnevezés 71ON A tagi számlák és az azonosítatlan (függő) befizetések portfóliójának befektetési eredménye ON1 Portfólió összesen ON11 Bankszámlák ON12 Értékpapírok ON121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) ON122 Részvények ON123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír ON124 Jelzáloglevelek ON13 Határidős ügyletek ON14 Opciós ügyletek ON15 Repó ügyletek ON16 SWAP ügyletek ON17 Ingatlan ON18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletek ON19 Követelés értékpapír ügyletekből ON20 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből Vagyonkezelésre kiadott állomány befektetési eredménye Saját vagyonkezelés befektetési eredménye Befektetések eredménye összesen (1+2) Nagyságrend: ezer forint Azonosítatlan (függő) befizetések befektetési eredménye a b c d z 23

21 71OR Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén Sorszám Sorkód Megnevezés OR1 Összesen OR OR199 Vállalkozás megnevezése Részesedés névértéke (ezer Ft) A jegyzett tőkében való részesedés aránya (%) Nagyságrend: ezer forint Befizetési kvóta (%) Szavazati arány (%) a b c d e z Jelmagyarázat Tilos 24

22 71OS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek Nagyságrend: ezer forint Sorszám Sorkód Megnevezés Partner megnevezése Követelés /Kötelezettség összege 2. oszlopból: Lejárt követelések/ kötelezettségek összesen OS1 Követelések összesen OS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó követelések összesen OS11001 Partner 1 71OS11999 Partner OS12 További követelések együttesen OS2 Kötelezettségek összesen OS21 Egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot meghaladó kötelezettségek összesen OS21001 Partner 1 71OS21999 Partner OS22 További kötelezettségek együttesen a b c z Tilos Jelmagyarázat 25

23 71OT Rendszeres támogatások, eseti adományok Sorszám Sorkód Megnevezés OT1 Összesen OT OT199 Támogató, adományozó megnevezése Nagyságrend: ezer forint Támogatás, adomány összege (ezer Ft) a b z Jelmagyarázat Tilos 26

24 72OA Portfóiló állomány a választható portfóliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Könyv Piaci érték szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Azonosítatlan (függő) befizetések Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Nagyságrend: ezer forint Portfóliók öszesen Könyv szerinti érték Piaci érték OA1 Portfólió összesen OA11 Bankszámlák és készpénz összesen OA111 Házipénztár (forint és valuta) OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OA OA OA113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OA OA OA12 Értékpapírok összesen OA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) OA12101 Magyar állampapír OA12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OA12103 Külföldi állampapír OA OA OA12104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OA OA OA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény a b c d e f g h i j k l m n o p q r z OA OA OA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA

25 Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Könyv Piaci érték szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Azonosítatlan (függő) befizetések Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Portfóliók öszesen Könyv szerinti érték Piaci érték 72OA OA12109 Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA OA OA122 Részvények OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OA OA OA1222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OA OA OA1223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OA OA OA1224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OA OA OA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír OA1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA OA OA1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 28

26 Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Könyv Piaci érték szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Azonosítatlan (függő) befizetések Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Portfóliók öszesen Könyv szerinti érték Piaci érték OA OA OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA OA OA1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OA OA OA1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír OA OA OA124 Jelzáloglevél OA1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OA1242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OA OA OA13 Határidős ügyletek OA OA OA14 Opciós ügyletek OA OA OA15 Repó ügyletek OA OA OA16 SWAP ügyletek OA OA OA17 Ingatlan OA OA OA18 Tagi kölcsön OA OA OA19 Kockázatitőkealap-jegy OA OA OA20 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések OA OA a b c d e f g h i j k l m n o p q r z 29

27 Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/azono sító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Darabszám illetve kötvény névértéke Fedezeti portfólió Működési portfólió Likviditási és kockázati portfólió Könyv Piaci érték szerinti érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Azonosítatlan (függő) befizetések Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Darabszám illetve kötvény névértéke Portfóliók öszesen Könyv szerinti érték Piaci érték OA21 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír OA OA OA22 Követelés értékpapír ügyletekből OA OA OA23 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből OA OA a b c d e f g h i j k l m n o p q r z Jelmagyarázat Tilos 30

28 72OB Portfólió állomány a választható portfóliós rendszert működtető önkéntes nyugdíjpénztárnál Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Portfólió azonosító kódja 1. választható portfólió 2. választható portfólió Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Fedezeti portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió 6. választható portfólió 7. választható portfólió 8. választható portfólió Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Portfólió Könyv szerinti érték Piaci érték azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja OB1 Portfólió azonosító kódja OB2 Portfólió összesen OB21 Bankszámlák és készpénz összesen OB211 Házipénztár (forint és valuta) OB212 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OB OB a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am OB213 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg OB OB OB22 Értékpapírok összesen OB221 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) OB22101 Magyar állampapír OB22102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OB22103 Külföldi állampapír OB OB OB22104 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal OB OB OB22105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB OB22106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OB OB Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan OB22107 forgalomba hozott kötvény OB OB Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba OB22108 hozott kötvény OB OB Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan OB22109 forgalomba hozott kötvény Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott OB22110 kötvény OB OB OB222 Részvények OB2221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OB OB OB2222 Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB OB2223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OB OB OB2224 Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya OB OB OB223 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír 31

29 Sorszám Sorkód Megnevezés ISIN/ azonosító kód Tétel neve Ár (eft) illetve árfolyam (%) Portfólió azonosító kódja 1. választható portfólió 2. választható portfólió Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Fedezeti portfólió 3. választható portfólió 4. választható portfólió 5. választható portfólió 6. választható portfólió 7. választható portfólió 8. választható portfólió Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Portfólió Könyv szerinti érték Piaci érték azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Darabszám illetve kötvény névértéke Könyv szerinti érték Piaci érték Portfólió azonosító kódja Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési OB2231 jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OB OB Magyarországon bejegyzett OB2232 ingatlan befektetési alap befektetési jegye OB OB Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem OB2233 értve az ingatlan befektetési alapot OB OB a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am OB2234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye OB OB Egyéb kollektív befektetési OB2235 értékpapír OB OB OB224 Jelzáloglevél OB2241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OB2242 Külföldön bejegyzett jelzáloghitelintézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozottjelzáloglevél OB OB OB23 Határidős ügyletek OB OB OB24 Opciós ügyletek OB OB OB25 Repó ügyletek OB OB OB26 SWAP ügyletek OB OB OB27 Ingatlan OB OB OB28 Tagi kölcsön OB OB OB29 Kockázatitőkealap-jegy OB OB OB30 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések OB OB OB31 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír OB OB OB32 Követelés értékpapír ügyletekből OB OB32999 Kötelezettségek értékpapír OB33 ügyletekből OB OB33999 Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő Fő OB4 A portfóliót választó tagok száma Jelmagyarázat Tilos 32

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

Kitöltési útmutató. 2. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez. I. Rész

Kitöltési útmutató. 2. melléklet a.../2012. (...) PSZÁF rendelethez. 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez. I. Rész 2. melléklet a.../2012. (........) PSZÁF rendelethez 2. melléklet a 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelethez Kitöltési útmutató I. Rész AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1. Kapcsolódó jogszabályok

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a 2015. évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: ELMŰ Nyugdíjpénztár Adószám: 18068849-1-41 Cím: 1132 Budapest, Váci út 72-74 Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete 2002/24. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1369 Átmeneti és záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (2) E rendelet elõírásait a befektetési vállalkozásoknak

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

Általános kitöltési előírások

Általános kitöltési előírások 1. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában

tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. (1) bekezdés h) pontjában A Kormány 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelete a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 208. szám

Részletesebben

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója

HNK-2015/304. A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója HNK-2015/304 A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója -1- Tartalomjegyzék: 1. Általános információk a beszámolóhoz 1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához

Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Üzleti jelentés az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2010. évben mind vagyon, mind taglétszám tekintetében megőrizte

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYAR KÖZLÖNY 208. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. december 29., kedd Tartalomjegyzék 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó

Részletesebben

Elszámolási Szabályzat

Elszámolási Szabályzat Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Elszámolási Szabályzat 2. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.04.25. Elfogadva: a 22/2014. számú igazgatótanácsi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet Tagok által tizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozz~árulás Meg nem fizetett tagdíjak m,tart, 2014. évi bevételek és ráfordítások terv-és tényszámai

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2013. július 1. Lakossági devizaszámla vezetés Papír alapon Megnevezés indított megbízások Számlavezetés Számlanyitási díj: díjmentes Számlanyitáskor

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2016. március 1., kedd Tartalomjegyzék 4/2016. (III. 1.) MNB rendelet A Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 153. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 153. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. november 21., szerda Tartalomjegyzék 23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelet 40/2012.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ

Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA NOP, KOP, VSZ 2. melléklet az 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelethez Az önkéntes nyugdíjpénztár napi, negyedéves, féléves, éves és eseti felügyeleti jelentései Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Napi jelentés

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól

HIRDETMÉNY. Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes: 2016. január 05 -tól Ikt.szám: 17 /2016. 4025 Debrecen Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb. HIRDETMÉNY Nem nyitható, de forgalomban visszaváltható lakossági betétek Érvényes:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft

Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft Adószám: 20999476 2 19 Cégbíróság: Veszprém Megyei Törvényszék Cégjegyzékszám: 19-09-511588 Pannon Várszínház Színművészetfejlesztési Nonoprofit Kft 8200. Veszprém, Rákóczi u. 1. 1.em. 1. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2016. január 1-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

2000. évi C. törvény. a számvitelről

2000. évi C. törvény. a számvitelről 2000. évi C. törvény a számvitelről A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj

~ 1 ~ III. Díjtételek A fizetési számlanyitáshoz szükséges minimum összeg Kötelezően tartandó minimum összeg Számlanyitási díj ~ 1 ~ LAKOSSÁGI FORINTSZÁMLA VEZETÉS I. Kamat HIRDETMÉNY SZÁMLACSOMAGOK Látra szóló, változó mértékű, éves kamat, havi tőkésítéssel 0,05 % EBKM: 0,05 % A kamat jövedelem után az adó mértéke 15 %, az egészségügyi

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA

2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA AZ ÉVGYŰRŰK MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2009. ÉVES BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások3

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.

ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012. BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2870 Kisbér, Kossuth L. u. 14. Cg.: 11-02-000651 ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete 2012.... TARTALOMJEGYZÉK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 3 I. Általános rész... 3 1. A Takarékszövetkezet

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság

AEGON Magyarország Hitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2016. január 01. naptól Üzletszabályzat Hatályos 2016.01.01. 1/50 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1.

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K

Á L T A L Á N O S S Z E R Z Ő D É S I F E L T É T E L E K ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. Tel.: +36 48 510 000, +36 48 512 530 Fax: +36 48 510 001 web: www.erbbank.hu e-mail: info@erbbank.hu Á L T A L Á N O S S Z

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár

TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO Önkéntes Nyugdíjpénztár TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TEMPO NYUGDÍJPÉNZTÁR BEVÉTELEINEK

Részletesebben

A 50/2014. (XI. 28.) MNB

A 50/2014. (XI. 28.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2014. (XI. 28.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 3. választható portfolió 4. választható portfolió 1. választható portfolió 2. választható portfolió Fedezeti portfólió összesen

Részletesebben

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás.

1. Fejezet. A SZÁMVITEL RÉSZEI: könyvvezetés (könyvvitel), beszámoló összeállítás, bizonylati rend és költségelszámolás, önköltségszámítás. 1. Fejezet VÁLLALKOZÁS Vállalkozásnak minősül minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

A 37/2013. (XII. 29.) MNB

A 37/2013. (XII. 29.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelete a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december.

Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere. Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Befektetési alapok működése, jogszabályi háttere Erős Gergely Péter, szenior menedzser 2014.december. Tematika Jogszabályi háttér és annak változásai Alap definíciója, alapok típusai Alap működése, fontosabb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének. 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója 05.12.15 1 Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökének 8007/2005. (AEÉ. 13.) APEH tájékoztatója a 2005. évi személyi jövedelemadó bevallásával és elszámolásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Előtakarékossági Program - Rendszeres befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az (székhelye: 1054. Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2012. január 01.-től HIRDETMÉNY Előzetes tájékoztatás a számlatulajdonosok pénzforgalmi számláját, bankszámláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének feltételeiről, rendjéről és egyéb, nem bankszámlához

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása

I. Fejezet: A jövedelemadózást érintő törvények módosítása 2013. évi CC. törvény az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról A törvényt az Országgyűlés a 2013.

Részletesebben