Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÁMSZAKI RÉSZE a évi pénztári beszámolóhoz Pénztár neve: ELMŰ Nyugdíjpénztár Adószám: Cím: 1132 Budapest, Váci út Az Éves beszámolót elfogadó küldöttközgyűlés időpontja: május 23. Szabó István sk. IT Elnök

26 ELMŰ Nyugdíjpénztár Létszámadatok év Kiegészítő melléklet Összefoglaló adatok 2015.I.név 2015.II.név 2015.III.név 2015.IV.név terv (fő) tény (fő) Teljesülés terv (fő) tény (fő) Teljesülés terv (fő) tény (fő) Teljesülés terv (fő) tény (fő) Teljesülés Nyitó taglétszám ,3% ,2% ,0% ,5% Záró taglétszám ,2% ,0% ,5% ,1% átlagos taglétszám ,8% ,6% ,2% ,8% Új belépők száma ,0% ,0% ,1% ,9% Átlépő más pénztárból 1-0,0% - - 0,0% ,0% - - 0,0% Elhalálozott ,0% ,0% ,0% ,0% Átlépő más pénztárba 1-0,0% - 1 0,0% ,0% - - 0,0% Egyösszegű szolgáltatás ,5% ,9% ,0% ,3% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) ,8% ,7% ,5% ,5% Egyéb megszűnés - - 0,0% - - 0,0% - - 0,0% - - 0,0% Záró létszámból Kombinált - - 0% - - 0% - - 0% - - 0% Záró látszámból Járadék ,0% ,0% ,3% ,3% Összefoglaló adatok Rövid távú terv esetén terv (fő) tény (fő) Teljesülés Nyitó taglétszám ,3% Záró taglétszám ,1% 31 átlagos taglétszám ,7% új belépők száma ,5% átlépő más pénztárból ,0% Új belépők összesen ,0% Elhalálozott ,0% Átlépő más pénztárba ,0% Egyösszegű szolgáltatás ,4% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) ,0% - 11 Egyéb megszűnés - - 0,0% Tagsági jogviszony megszűnése összesen: ,6% Kombinált - 0% Járadék ,3% Összefoglaló adatok Hosszú távú terv esetén terv (fő) tény (fő) Teljesülés Nyitó taglétszám ,0% Záró taglétszám ,1% átlagos taglétszám ,6% új belépők száma ,0% átlépő más pénztárból Új belépők összesen ,4% Elhalálozott ,7% Átlépő más pénztárba ,0% Egyösszegű szolgáltatás ,8% Kilépés(10 éves kifizetés miatt) ,9% Egyéb megszűnés - - 0,0% Tagsági jogviszony megszűnése összesen: ,9% 1.sz. táblázat

27 ELMŰ Nyugdíjpénztár Átlagos egyéni számla csökkenés jogcímenként év Kiegészítő melléklet Hónap Igénybevevők száma (fő) Egyösszegű szolgáltatás és egyéb kifizetés (eft) 10 éves kifizetés (eft) Átlépő kifizetés (eft) Haláleseti kifizetés (eft) Tagi kölcsön miatti elvét Összesen (eft) Átlagos negyedéves csökkenés összege (eft/fő) I. név II. név III. név IV. név Összesen: Átlag (eft/fő): Járadék kifizetések Jogcím Igénybevevők száma (fő) Kifizetett összeg (eft) Átlagos kifizetés (eft/fő) Járadékkifizetés év várakozási idő leteltét követő kifizetések Jogcím Igénybevevők száma (fő) Kifizetett összeg (eft) Átlagos kifizetés (eft/fő) 10 éves kifizetés tagsági jogviszony megszünéssel éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával tőke+hozam éves kifizetés tagsági jogviszony fenntartásával hozam KTG-k Egyösszegű szolgáltatás és járadékkifizetés Ki-Átlépő Haláleseti kifizetés 10 éves kifizetés Tagi kölcsön folyósítás,kés. kamat adatok ezer forintban Összesen Utalási ktg Számlazárás, elszámolás 0 Összesen: sz. táblázat

28 ELMŰ Nyugdíjpénztár Kiegészítő melléklet Pénztári bevételek és kiadások elemzése év Fedezeti Működési Likviditási Pénztár összesen Adatok eft-ban változás(%) változás(%) változás(%) változás(%) Tagi befizetések ,0% ,7% ,6% ,0% Munkáltatói hozzájárulás ,3% ,6% ,6% ,2% Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka ,8% ,8% ,8% ,8% Támogatás ,5% ,9% 0 0 0,0% ,5% Egyéb és rendkívüli bevételek ,0% ,1% ,0% ,8% Befektetési tevékenység bevétele ,1% ,2% ,5% ,1% Bevételek összesen ,9% ,3% ,5% ,5% Egyéb és rendkívüli ráfordítások ,0% ,0% ,0% ,0% Befektetési tevékenység ráfordításai ,5% ,7% ,9% ,4% Működéssel kapcsolatos ráfordítások ,0% ,0% Ráfordítások összesen ,7% ,6% ,2% ,7% Céltartalék képzés ,0% ,0% ,4% ,9% Kiadások megnevezése változás(%) Tény Megoszlás % Személyi jellegű ráfordítások ,2% 53,0% Adminisztrácós díj ,5% 22,8% Könyvvizsgálói díj ,7% 4,7% Felügyeleti díj ,6% 6,8% Egyéb költségek ,1% 12,7% Működéssel kapcsolatos költség ,6% 100,0% Egyéb ráfordítások 0 0 0,0% 0,0% Összes költség és ráfordítás ,6% 200,0% 3. sz.táblázat

29 ELMŰ Nyugdíjpénztár Tartalékok tárgyévi eredménye Tartalék Tartalék tárgyévi eredménye (eft) Működési tevékenység Fedezeti tartalék Likviditási tartalék Összesen Pénztári tartalékok tárgyévi alakulása év Kiegészítő melléklet Tartalékok alakulása Nyitó Tárgyidőszak alatti növekedés Tárgyidőszak alatti csökkenés Adatok eft-ban Fedezeti tartalék egyéni számlák szolgáltatási számlák Működési Likviditási tartalék Összesen Záró Egyéni számlák állása Adatok eft-ban Évközi befizetések Évközi kifizetések Év elején Tagdíj Adományok, másik tartalékból Áthozott fedezet Hozam Átlépés Várakozási idő utáni kifizetések Elhalálozás Szolgáltatás Hozamelvonás, egyéb Év végén Szolgáltatási számlák állása Év elején Adatok eft-ban Évközi befizetések Évközi kifizetések Év végén Tagdíj Átcsoportosítás Áthozott fedezet Hozam Szolgáltatás Egyéb Egyéni számlák alakulása Megnevezés Létszám Összeg (eft) Kifizetés igénybevételére jogosult vagy egy éven belül jogosulttá váló tag Tagdíjfizetés nélkül benthagyott egyéni számlák alakulása Év elején Év közben keletkezett Év közben megszűnt Év végén száma (db) összege (eft) Tagi lekötéssel érintett számlák adatai Év közben keletkezett Év közben megszűnt Év elején Hitelfelvétel Átlépés Hitelszerződés teljesítésével Hitelező igény érvényesítésével Átlépéssel Év végén Száma (db) Összege (Ft) Lekötött összeg (Ft) sz.táblázat

30 ELMŰ Nyugdíjpénztár Kiegészítő melléklet Azonosítatlan befizetések állománya év nyitó Tárgyidőszak alatti növekedés Tárgyidőszak alatti csökkenés (Adatok eft-ban) Nyitó egyenleg I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Záró egyenleg záró 5. sz.táblázat

31 ELMŰ Nyugdíjpénztár Kiegészítő melléklet Aktív-, passzív időbeli elhatárolások év Aadatok eft-ban Tárgyidősza Tárgyidősza Nyitó k alatti k alatti Záró növekedés csökkenés Aktív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolások sz.táblázat

32 ELMŰ Nyugdíjpénztár Portfólió állomány december 31. Kiegészítő melléklet Sorszá m Portfolió állomány - választható portfoliós rendszert nem működtető önkéntes nyugdíjpénztár Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Könyv szerinti érték Piaci érték Nagyságrend: ezer forint Könyv szerinti érték PSZÁF kód Megnevezés e f h i k l n o q r z OA1 Portfolió összesen OA11 Bankszámlák és készpénz összesen OA111 Házipénztár (forint és valuta) OA112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla OA12 Értékpapírok összesen OA121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) OA12101 Magyar állampapír OA12102 Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal OA12103 Külföldi állampapír OA12105 Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény OA122 Részvények OA1221 A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény OA1223 Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény OA123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír OA1231 Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA1233 Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot OA124 Jelzáloglevél OA1241 Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott jelzáloglevél OA13 Határidős ügyletek OA18 Tagi kölcsön OA22 Követelés értékpapír ügyletekből OA23 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből Piaci érték M ód 7. sz.táblázat

33 ELMŰ Nyugdíjpénztár Rövid távú terv-tény elemzés év Kiegészítő melléklet Rövid távú terv teljesülése Fedezeti Működési Likviditási Pénztár összesen Megnevezés Teljesülés Teljesülés Teljesülés Teljesülés Terv (eft) Tény (eft) Terv (eft) Tény (eft) Terv (eft) Tény (eft) Terv (eft) Tény (eft) (%) (%) (%) (%) Tagi befizetések ,3% ,9% ,2% ,4% Munkáltatói hozzájárulás ,2% ,3% ,0% ,0% Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka ,0% ,0% ,0% ,0% Támogatás ,0% ,3% 0 0 0,0% ,8% Egyéb és rendkívüli bevételek ,4% ,7% ,5% ,6% Bevételek összesen ,1% ,6% ,3% ,1% Egyéb és rendkívüli ráfordítások ,0% ,0% ,0% ,0% Működéssel kapcsolatos ráfordítások 0 0 0,0% ,1% ,0% ,1% Ráfordítások összesen ,0% ,0% ,0% ,0% Hozam ,3% ,6% ,4% ,2% Tartalék eredménye ,8% ,0% ,7% ,7% , Kiadások megnevezése Terv (eft) Tény (eft) Tény változás(%) Megoszlás % Személyi jellegű ráfordítások ,1% 53,0% Adminisztrácós díj ,8% 22,8% Könyvvizsgálói díj ,1% 4,7% Felügyeleti díj ,0% 6,8% Egyéb költségek ,3% 12,7% Egyéb ráfordítások 0 0 0,0% 0,0% Összesen ,6% 100,0% 8. sz.táblázat

34 ELMŰ Nyugdíjpénztár Pénztári portfólió piaci értékének, nyilvántartási értékének és értékelési különbözetének alakulása év Kiegészítő melléklet Értékpapír megnevezés Nyilvántartás i érték Nyitó Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartás i érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartás i érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartás i érték Piaci érték Értékelési különbözet Nyilvántartás i érték Piaci érték Adatok eft-ban Értékelési különbözet Befektetett eszköz: Magyar állampapír Kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Befektetett eszköz összesen: Forgó eszköz: Magyar állampapír Külföldi állampapír Kötvény Részvény Befektetési jegy Jelzáloglevél Forgó eszköz összesen: Mindösszesen: Bankszámlák Határidős ügylet Tagi kölcsön Tartozás-követelés Pénztár összesen sz.táblázat

35 ELMŰ Nyugdíjpénztár Hozamráták alakulása év Kiegészítő melléklet A Pénztár évi bruttó hozama: 1,54% A Pénztár közötti 10 éves átl. br. hozama: 5,86% A Pénztár közötti 15 éves átl. br. hozama:7,33% A Pénztár évi nettó hozama: 1,38% A Pénztár közötti 10 éves átl. ne. hozama: 5,46% A Pénztár közötti 15 éves átl. ne. hozama:6,97% A Pénztár évi referencia hozama:3,25% A Pénztár közötti 10 éves átl. ref.hozama: 5,96% A Pénztár közötti 15 éves átl. ref.hozama:7,43% Fedezeti tartalék évi br. hozama: 1,65% Fed. tartalék közötti 10 éves átl. br. hozama:5,91% Fed. tartalék közötti 15 éves átl. br. hozama: 7,36% Fedezeti tartalék évi ne. hozama:1,50% Fed. tartalék közötti 10 éves átl. ne. hozama: 5,51% Fed. tartalék közötti 15 éves átl. ne. hozama: 7,00% KSH évi infláció (dec/dec.) 0,90% KSH közötti éves átl. infláció 3,69% KSH közötti éves átl. infláció 4,19% A pénztár évi nettó reálhozama: 0,48% A pénztár közötti átl. éves reálhozama: 1,77% A pénztár közötti átl. éves reálhozama: 2,78% FED tart évi nettó reálhozama: 0,60% FED tart közötti átl. éves reálhozama: 1,82% FED tart közötti átl. éves reálhozama: 2,81% A pénztár közötti vagyonnövekedési mutatója: 5,49% 10. sz.táblázat

36 ELMŰ Nyugdíjpénztár Határidős ügyletek bemutatása december 31. Kiegészítő melléklet Deviza forward ügyletek főbb adatai tárgyévben Zárt poziciók Elad/vétel Dátum kezd Deviza Dátum lej Deviza összeg hat. árf. FT érték ford. árf. nyereség veszteség portfolió Eladási pozíció USD , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Pioneer Vételi pozíció USD , , Pioneer Vételi pozíció USD , , Pioneer Vételi pozíció USD , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Pioneer Elad/vétel Dátum kezd Deviza Dátum lej Deviza összeg hat. árf. FT érték ford. árf. nyereség veszteség portfolió Eladási pozíció HRK , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Vételi pozíció GBP , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Vételi pozíció GBP , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Vételi pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció HRK , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Eladási pozíció HRK , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde 11. sz.táblázat

37 ELMŰ Nyugdíjpénztár Határidős ügyletek bemutatása december 31. Kiegészítő melléklet Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció HRK , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Eladási pozíció HRK , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Nyitott poziciók Elad/vétel Dátum kezd Deviza Dátum lej Deviza összeg hat. árf. FT érték ford. árf. nyereség veszteség portfolió Eladási pozíció EURO , , Aberdeen Eladási pozíció USD , , Aberdeen Eladási pozíció USD-EUR , , Aberdeen Eladási pozíció EUR , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Pioneer Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció USD , , Concorde Eladási pozíció HRK , , Concorde Eladási pozíció EUR , , Concorde Eladási pozíció GBP , , Concorde Vételi pozíció USD , , Concorde sz.táblázat

38 Sorszám PSZÁF kód ELMŰ Nyugdíjpénztár Megnevezé s Taglátszám alakulása év 74OA Taglétszám alakulása korévenként Év elején Belépő Át(Ki)lépés Elhalálozás Tagsági viszony évközi megszűnése Szolgáltatás igénybevétel e Egyéb megszűnés* * Kiegészítő melléklet Év végén a b c d e f g OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA sz.táblázat Mód

39 ELMŰ Nyugdíjpénztár Taglátszám alakulása év Kiegészítő melléklet OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA OA86 Összesen nyitó 2013-as 12. sz.táblázat

40 ELMŰ Nyugdíjpénztár Szolgáltatást igénybevevők létszáma év 74OC Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként Kiegészítő melléklet Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Szolgáltatás megnevezése Év elején Új igénybevevők Lejárt Elhalálozás Egyéb ok Év végén Mód a b c d e f g h OC01 Mindösszesen Egyösszegű Szolgáltatás évközi megszűnése OC1 Összesen OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC sz.táblázat

41 ELMŰ Nyugdíjpénztár Szolgáltatást igénybevevők létszáma év Kiegészítő melléklet OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC Járadékos Szolgáltatás évközi megszűnése OC9 Összesen OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC sz.táblázat

42 ELMŰ Nyugdíjpénztár Szolgáltatást igénybevevők létszáma év Kiegészítő melléklet OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC OC sz.táblázat

43 ELMŰ Nyugdíjpénztár Portfólió adatok földrajzi bontásban 2015.év Kiegészítő melléklet Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása Megnevezés Részvények és egyéb Befektetések könyv Befektetések - piaci vált. hozamú é.p.-ok szerinti értéken (e Ft) értéken (e Ft) piaci értéken (e Ft) Összesen Európai Gazdasági Térség összesen EU tagországok összesen Ausztria Egyesült Királyság Finnország Hollandia Lengyelország Luxemburg Magyarország Németország Egyéb ország Amerikai Egyesült Államok sz.táblázat

44 ELMŰ Nyugdíjpénztár Kiegészítő melléklet Portfólió adatok devizanemenkénti bontásban év. Bef.devizanemenkénti megoszlása én Megnevezés Befektetések - könyv szerinti értéken (e Ft) Befektetések - piaci értéken (e Ft) HUF EUR GBP USD Egyéb Összesen sz.táblázat

45 ELMŰ Nyugdíjpénztár Tárgyi eszköz állomány változás év Kiegészítő melléklet I. negyedév Főkönyvi szám Megnevezés Nyitó Bruttó Bruttó változás Nyitó ÉCS I.Negyedéves Écs, Nettó érték 11 Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések Összesen II. negyedév Főkönyvi szám Megnevezés Nyitó Bruttó Bruttó változás Nyitó ÉCS+I. név II.Negyedéve s Écs, Nettó érték 11 Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések Összesen III. negyedév Főkönyvi szám Megnevezés Nyitó Bruttó Bruttó változás Nyitó ÉCS+I.+II. névi écs III.Negyedéve s Écs, Nettó érték 11 Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések Összesen IV. negyedév Főkönyvi szám Megnevezés Nyitó Bruttó Bruttó változás Nyitó ÉCS+I-III. névi écs IV.Negyedéve s Écs, Nettó érték 11 Immateriális javak Ügyviteli és számítástechnikai gépek, berendezések, felszerelések Egyéb berendezések, felszerelések Összesen sz.táblázat

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg.

Kiegészítı melléklet. A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi engedélyét 1995. november 15-én kapta meg. OFFICIUM Országos Nyugdíjpénztár 4400 Nyíregyháza Korányi F. u. 12. Kiegészítı melléklet A pénztár 2010. évi mőködésének általános jellemzıi A Nyugdíjpénztár 1995. szeptember 07-én alakult, a tevékenységi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE TEMPO ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2014. május 29. 1 (1) A TEMPO Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár pénzügyi és jövedelmi helyzetére ható eseményekről

Részletesebben

Általános kitöltési előírások

Általános kitöltési előírások 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 1. melléklet a 37/2013. (XII. 29.) MNB rendelethez Általános kitöltési előírások 1. Kapcsolódó jogszabályok 1.1. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete

1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 1. sz melléklet Mobilitás Nyugdíjpénztár kiegészítı melléklet melléklete 3. választható portfolió 4. választható portfolió 1. választható portfolió 2. választható portfolió Fedezeti portfólió összesen

Részletesebben

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr.

UniCredit Bank Zrt. Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. ITAG Könyvvizsgáló Kft. Dr. Szabóné Dr. HALADÁS REGIONÁLIS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR SZOMBATHELY KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET 1. A Nyugdíjpénztár bemutatása Név: "HALADÁS" Regionális Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapítás: 1995. március 10. Taglétszám: 2012.

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 9343 Beled, Rákóczi Ferenc utca 131. Hatályos: 2014. március 14-től Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta,

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 1 GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1 em 7. Telefon: 37/505-220, Fax: 37/505-225 email: kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság: Egri

Részletesebben

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4.

tájékoztatója Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-169 2012. december 4. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: Colliers Magayarország

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz.

HIRDETMÉNY. Indoklás: Központ címe, email címe: 3000 Hatvan, Kossuth tér 22., Tel: 37/541-911, Fax: 37/541-910, kozpont@hatvan.tksz. HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák és lekötött betétszámlák kondícióiról valamint a devizában végzett műveletek teljesítésének

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Hatályos: 2016. január 1. 1 I. Általános feltételek

Részletesebben

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR PATIKA ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN AZ EGYÉNI BEFIZETÉSEK STABILIZÁLTÁK A KÜLÖNADÓ EMELÉSE MIATT KIESŐ MUNKÁLTATÓI

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

H I R D E T M É N Y. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói H I R D E T M É N Y Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2.

MKB. MKB Alapkezelı zrt. Megszőnési jelentés. Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap. 2008. május 2. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Nyíltvégő Nemzetközi Kötvény

Részletesebben

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÚJ PILLÉR ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGPÉNZTÁR Ü Z L E T I J E L E N T É S 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. 2015-BEN BŐVÜLŐ TAGSÁG, BŐVÜLŐ EGYÉNI BEFIZETÉSEK AZ ÚJ PILLÉRBEN... 3 2. AZ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés, devizaügyletek kondícióiról. Hatályos: 2013. október 01-től

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés, devizaügyletek kondícióiról. Hatályos: 2013. október 01-től HIRDETMÉNY Devizaszámlavezetés, devizaügyletek kondícióiról Hatályos: 2013. október 01től * Devizaszámlákon történő fizetési megbízás összegének átutalásakor a Takarékszövetkezetünk által meghirdetett

Részletesebben

1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi

Részletesebben

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL

POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL POSTÁS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2010. ÉVRŐL Készült: Budapest, 2011. április 27. Papp György IT elnök 1 I. Általános rész I.1. Alapadatok A pénztár neve: POSTÁS Egészségpénztár

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) fizetési nehézségekkel küzdő ügyfeleinek nyújtott Újrakezdő elnevezésű, forint

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről.

Hirdetmény. a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet. Lakossági és vállalkozói deviza számlavezetés jutalékairól, díjairól és költségeiről. Hirdetmény a Bak és Vidéke Takarékszövetkezet Közzététel: 2013. július 1. Lakossági devizaszámla vezetés Papír alapon Megnevezés indított megbízások Számlavezetés Számlanyitási díj: díjmentes Számlanyitáskor

Részletesebben

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet

2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1/a. Számú melléklet Tagok által tizetett tagdíj Munkáltatói tagdíj hozz~árulás Meg nem fizetett tagdíjak m,tart, 2014. évi bevételek és ráfordítások terv-és tényszámai

Részletesebben

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR

HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR HONVÉD KÖZSZOLGÁLATI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR Adószám: 18066830-2-51 Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37 ÜZLETI JELENTÉS A 2014. ÉVRŐL Budapest, 2015. február

Részletesebben

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Az ERSTE ALPOK NYÍLTVÉGŰ INGATLAN ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-143 Hatály:

Részletesebben

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult.

Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei hatállyal változik a forgalmi kivonat díja. 2016.01.01-jei hatállyal a kamatadó mértéke módosult. Devizában és valutában végzett mőveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személy részére vezetett devizaszámlák és deviza/valuta mőveletek kondíciói Hatályos: 2016. január 1.-tıl 2015.12.01-jei

Részletesebben

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0

Vagyonértékelés szerinti érték D) Saját t ke 689 040 0 689 040 I. Indulót ke 0 0 0 a) önkéntes nyugdíjpénztár 0 0 0 A 2008.06.30-ai nappal beolvadással megsz n UNIQA és Egyesült Közszolgálati Nyugdíjpénztár 2008. évközi egyesített végleges vagyonmérlegér l közzétett adatok Mérlegfordulónap: 2008.06.30 Nagyságrend: ezer

Részletesebben

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól.

Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015. november 16-tól. Hirdetmény azon devizaszámla tulajdonosok részére, akik számláját a Kiskun Takarékszövetkezet a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. megbízásából kezelte Közzétéve 2015. november 16-án. Hatályos 2015.

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31.

MKB Alapkezelı zrt. MKB GOLD Private Banking Tıkevédett Származtatott Alap. Éves beszámoló. 2010. november 4.- december 31. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB GOLD Private Banking Tıkevédett

Részletesebben

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK

HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK HIRDETMÉNY (KONDÍCIÓS LISTA) egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok és egyéb szervezetek részére nyújtott HITELEK kamat-, költség- és díjkondíciói 1 Érvényes: 2016.06.01-től 1 A BANK FENNTARTJA MAGÁNAK

Részletesebben

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A KOCKÁZATVÁLLALÁSSAL KAPCSOLATOS LAKOSSÁGI ÜGYLETEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Szabályzat száma: JOG-001/2014. Jóváhagyó határozat száma: 7/2015 (2015.03.20.) számú Igazgatósági Határozat Hatályos:

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB Szakura Tıkevédett Származtatott Alap. Féléves beszámoló. 2010. június 30. Budapest, 2010. július 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Szakura Tıkevédett Származtatott

Részletesebben

87. szám I. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. június 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 989, Ft. Oldal

87. szám I. kötet A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. június 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 989, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. június 27., hétfõ 87. szám I. kötet Ára: 989, Ft TARTALOMJEGYZÉK 114/2005. (VI. 27.) Korm. r. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A MOBILITÁS Nyugdíjpénztár 2012.01.01-2012.03.31. idıszaki, tevékenységet lezáró beszámolójához ------------------------------------------------------ az Igazgatótanács elnöke Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International Ingatlantanácsadó

Részletesebben

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 11/2002. (II. 20.) PM rendelete 2002/24. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1369 Átmeneti és záró rendelkezések 12. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba. (2) E rendelet elõírásait a befektetési vállalkozásoknak

Részletesebben

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Futureal 1 Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. április 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2007. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése:

Részletesebben

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig.

FONTANA Credit Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK. Érvényes: 2015. október 31-ig. HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI SZÁMLAKEZELÉSI JUTALÉKOK ÉS DÍJAK Érvényes: 2015. október 31ig. Fizetési számlák Kölyök csomag: 714 éveseknek. Kamasz csomag: 1418 éveseknek. Kölyök csomag (116) Kamasz csomag (120)

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Összefoglaló jelentés Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Összefoglaló jelentés az ÁKK Zrt. és partnerei által nyilvántartott hitelek, állampapírok, a kapcsolódó fedezeti és betétügyletek egyeztetéséről

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói 1/b. sz. melléklet Érvényes: 2015. szeptember 15. Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló

Részletesebben

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek

Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek I. Általános fogalmak Fogalomtár Ingatlanfedezetű hitelek Adásvételi szerződés: Adásvételi szerződés alapján az eladó köteles a dolog tulajdonát a vevőre átruházni és a dolgot a vevő birtokába bocsátani,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató

HIRDETMÉNY. kamatfelár-változtatási mutató: H2F kamatfelár-változtatási mutató HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (a továbbiakban: Bank ) az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről

Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tájékoztató a 2015. évben lejáró Tartós Befektetési Számlák hosszabbításával kapcsolatos lehetőségekről Tisztelt Ügyfelünk! Az EQUILOR Befektetési Zrt. (1037 Budapest, Montevideo u. 2/C; ) képviseletében

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27.

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2014.05. 27. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez)

PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) Ügyfélazonosító: PORTFÓLIÓKEZELÉSI SZERZŐDÉS (Megtakarítási Befektetési Program - Egyszeri befizetés alapján történő portfóliókezeléshez) amely létrejött egyrészről az ebrókerház Befektetési Szogláltató

Részletesebben

Dialóg. 2012. - Május

Dialóg. 2012. - Május www.dialoginvestment.hu Dialóg Likviditási Befektetési Alap Ingatlanfejlesztő Részvény Alap Konvergencia Részvény Alap Octopus Származtatott Alap Maracana Alap Származtatott Deviza Alap EURO Származtatott

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2010. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2010-es üzleti évről I. Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25.

MKB Alapkezelı zrt. MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2010. május 25. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB HOZAM EXPRESSZ Tıkegarantált

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához

forint lakáshitellel történ el finanszírozásához Hitelszerz dés száma: PÁTRIA Takarékszövetkezet fiókja Tel.:.. H I T E L SZ E R Z D É S Lakás-el takarékossági szerz dés megtakarítási összegének takarékszövetkezeti forint lakáscélú hitellel történ el

Részletesebben

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS

AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON ÓZON Éves

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2009. évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának. 2009. évi Üzleti jelentése A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának 2009. évi Üzleti jelentése Budapest, 2010. március 31. Török László sk. IT elnök Alapítás, működési feltételek A Bizalom Országos Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Belföldi Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41.

Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT 1094 Budapest, Liliom u.41. Kiegészítő melléklet a 2010. december 31-i fordulónappal elkészített egyszerűsített éves beszámolóhoz, a Trafó KMH Nonprofit KFT 2010. január 01-től 2010. december 31-ig folytatott tevékenységéről A Társaság

Részletesebben

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B.

A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT. Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. A DIALÓG USD BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: DIALÓG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 3/B. Vezető Forgalmazó: UNICREDIT BANK HUNGARY Zrt. Székhely: 1054

Részletesebben

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések

Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Kondíciós lista jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek részére Általános és speciális rendelkezések Érvényes: 2014. május 1-jétıl Közzétéve: 2014. február 24. Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.01. Jelen Hirdetmény a 2016.05.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.04.01. Jelen Hirdetmény a 2016.04.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016.03.21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK

HIRDETMÉNY AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK HIRDETMÉNY INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMATÁRÓL, VALAMINT DÍJ- ÉS KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL AKTUÁLISAN ÉRTÉKESÍTHETŐ HITELEK Hatályos: 2016. június 20-tól (A változások a szövegben

Részletesebben

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés

Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Tájékoztató Értékpapír számlavezetés Érvényes: 2016. január 13-tól A befektetések kezelését a Bank a Takarékbank Zrt. ügynökeként az ügyfelei részére Ügyfél és Értékpapírszámlán végzi, amelyhez számlaszerződés

Részletesebben

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29

Aon Pénztárszolgáltató Zrt 2/29 Chinoin Nyugdíjpénztár CHINOIN Nyugdíjpénztár KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. DECEMBER 31. Az Éves beszámolót elfogadó közgyűlés időpontja: 2013. május 13. 1/29 A pénztár alap adatai és vezetése: CHINOIN Nyugdíjpénztár

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési szabályzata A CIB BEFEKTETÉSI ALAPKEZELİ ZRT. ÁLTAL KEZELT CIB t ITánok TİKEVÉDETT SZÁRMAZTATOTT ALAPJA Tájékoztatója és Kezelési szabályzata Hatályba lépés idıpontja: 2012. november 12. Az Alap portfóliója származtatott

Részletesebben

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet

Könyv szerinti érték. Átértékelési különbözet A 2008.06.30-ai nappal átalakuló átvev AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 2008. évközi gazdálkodásáról közzétett adatok az egyesített végleges vagyonmérlege alapján Mérlegfordulónap: 2008.06.30

Részletesebben

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK

A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK A LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÉS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT HITELEK H I R D E T M É N Y E Kihirdetve: 2016. február 29-én Hatályos: 2016. március 1-től Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitelek 2016. március 1-jétől

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet 3794 Boldva, Mátyás király u. 76. Telefon +36 46 399 036 Fax +36 46 599 232 E-mail kozpont@boldva.tksz.hu www.boldvatksz.hu Cégjegyzékszám 05-02-000250, Miskolci Törvényszék

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Stabilitás Gold Alapok Alapja (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ LAKÁSCÉLÚ HITELEK ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ LAKÁSCÉLÚ KÖLCSÖNÖK TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A PILLÉR Takarékszövetkezet ebben a tájékoztató anyagban segítséget kíván nyújtani Önnek ahhoz, hogy a hitelfelvétele során kellő körültekintéssel, felelős odafigyeléssel hozza meg azon

Részletesebben

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től

ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től ÖRKÉNY LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOG HITEL HIRDETMÉNY Hatályos: 2016. március 21-től A kölcsön összege: 1.000.000.- Ft és 50.000.000.- Ft közötti összeg lehet Igényelhető futamidő: 24-240 hónap A hitel kondíciói

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén:

HIRDETMÉNY. THM annuitás alapú. kölcsön esetén: HIRDETMÉNY az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe (a továbbiakban: Bank) jelzáloglevél kamattámogatással nyújtott lakáshiteleinek kondícióiról hatályos: 2014. március 1-tıl a hivatalosan közzétett

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14.

Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz. Bizalom Nyugdíjpénztár. Budapest, 2009. március 14. Kiegészítı melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Bizalom Nyugdíjpénztár Budapest, 2009. március 14. 2 Bevezetı A Bizalom Önkéntes Kölcsönös Kiegészítı Nyugdíjpénztár az 1994. május 16-i alakuló közgyőlésén

Részletesebben

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET

NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET www.nyirbeltektksz.hu Egységes Fizetési Számlatermékek Hirdetménye Lakossági ügyfelek Hatályos: Közzététel napja: 2015. december 21. napjától 2015. december 1. Módosítás

Részletesebben

IE Hunnia Államkötvény Nyíltvégű Befektetési Alap

IE Hunnia Államkötvény Nyíltvégű Befektetési Alap IE Hunnia Államkötvény Nyíltvégű Befektetési Alap Éves jelentés a 27-es évről (Az Éves jelentés egyben a Számviteli tv. szerint készítendő üzleti jelentésnek is megfelel) Az Állami Értékpapír-felügyelet

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-159 Hatály:

Részletesebben

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Planéta Feltörekvő Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.533/2007.. Kelte: 2007.06.26.

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30.

MKB Alapkezelı zrt. MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett Származtatott Alap. Megszőnési jelentés. 2009. december 30. MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB TOP 15 LUXUS Tıkevédett

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1.

BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1. BETÉTI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK FIZETÉSI SZÁMLÁIRA, LEKÖTÖTT BETÉTEIRE VONATKOZÓAN Érvényben: 2015. március 23-ától 1. FORINT KAMATOK 1.1 STANDARD LAKOSSÁGI FORINT LEKÖTÖTT BETÉTEK Leköthető minimum

Részletesebben

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére:

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére: Budapest, 2015. december 8. Tisztelt Ügyfeleink! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az év végi ünnepek alatt az alábbi nyitva tartási idő szerint állunk rendelkezésére: 2015. december 23.(szerda) szerdai

Részletesebben