73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró"

Átírás

1 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) c d e f g h z MA01 Tagok által fizetett tagdíj MA02 Ideiglenesen munkajövedelemmel nem rendelkezı tag részére befizetett tagdíj célú támogatás MA03 Tagdíj kiegészítések MA031 Munkáltató által tag javára történı kiegészítés MA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése MA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-) MA05 Utólag befolyt tagdíjak MA06 Tagdíjbevételek összesen ( ) MA07 Mőködési célra kapott támogatás, adomány MA08 Azonosítatlan tagdíjcélú mőködési bevétel MA09 Pénztári befizetések összesen (6+7+8) MA10 Egyéb bevételek MA11 Mőködési célú bevételek összesen (9+10) MA12 Mőködéssel kapcsolatos MA121 Anyagjellegő MA1211 Anyagköltség MA1212 Igénybe vett szolgáltatások MA12121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján) MA12122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján) MA12123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján) MA12124 Aktuáriusi díj (számla alapján) MA12125 Szaktanácsadás díja (számla alapján) MA12126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség MA1213 Egyéb anyagjellegő MA122 Személyi jellegő MA1221 Bérköltség MA12211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére MA12212 Állományba nem tartozók munkadíja MA Aktuáriusi díj (megbízási díj) MA Szaktanácsadás díja (megbízási díj) 031 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj 73MA (megbízási díj) MA Pénztári tisztségviselık tiszteletdíja MA Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja MA1222 Személyi jellegő egyéb kifizetések MA1223 Bérjárulékok MA123 Értékcsökkenési leírás MA124 Mőködéssel kapcsolatos egyéb MA1241 Felügyelettel kapcsolatos MA1242 Garancia Alappal kapcsolatos MA1243 Mőködési céltartalékképzés jövıbeni kötelezettségekre MA1244 Egyéb

2 042 73MA MA MA MA MA MA MA16 Szokásos mőködési tevékenység eredménye (11-12) (+/-) Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentı befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-) Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott (járó) kamat Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel Hitelviszont megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) nyereségjellegő különbözete 73MA Eredménykimutatás - Pénztár mőködési tevékenysége Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) c d e f g h z MA17 Befektetési jegyek realizált hozama MA18 Kapott (járó) osztalékok és részesedések MA19 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei MA20 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MA201 Idıarányosan járó kamat MA202 Járó osztalék MA203 Devizaárfolyam-változásból adódó MA MA2032 (árfolyamveszteség) (-) MA MA MA2042 (árfolyamveszteség (-) MA21 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek MA22 Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) MA23 Fizetendı kamatok és kamatjellegő MA24 veszteségjellgő különbözete (árfolyamveszteség) MA25 Befektetési jegyek realizált vesztesége MA26 Értékelési különbözetbıl képzett mőködési céltartalék MA261 Idıarányosan járó kamat MA262 Járó osztalék MA263 Devizaárfolyam különbözet MA MA27 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása MA28 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos MA29 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb MA291 Vagyonkezelıi díjak MA292 Letétkezelıi díjak MA293 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különbözı egyéb MA30 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen ( ) MA31 Befektetési tevékenység eredménye (22-30) (+/-) MA32 Rendkívüli bevételek MA33 Rendkívüli MA34 Rendkívüli eredmény (32-33) (+/-) MA35 Mőködés mérleg szerinti eredménye (13+/- 14+/-31+/-34) (+/-)

3 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) c d e f g h z MB01 Tagok által fizetett tagdíj MB02 Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkezı tag részére befizetett tagdíj célú támogatás MB03 Tagdíjkiegészítések MB031 Munkáltató által a tag javára történı kiegészítés MB032 Tag saját tagdíjának kiegészítése MB04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MB05 Utólag befolyt tagdíjak MB06 Tagdíjbevételek összesen ( ) MB07 Szolgáltatási célú egyéb bevételek MB08 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (6+7) MB09 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb MB10 Kapott kamatok, kamat jellegő bevételek MB101 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő bevétel MB102 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapír vételárában lévı kamat (-) MB11 nyereségjellegő különbözete MB12 Befektetési jegyek realizált hozama MB13 Kapott osztalékok és részesedések MB14 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei MB15 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MB151 Idıarányosan járó kamat MB152 Járó osztalék MB153 Devizaárfolyam-változásból adódó MB MB1532 (árfolyamveszteség) (-) MB MB MB1542 (árfolyamveszteség) (-) MB MB17 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) MB171 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek MB1711 Egyéni számlákat megilletı realizált hozam MB1712 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet MB172 Szolgáltatási tartalékot megilletı hozambevételek MB1721 Szolgáltatási tartalékot megilletı realizált hozam MB1722 Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet MB18 Fizetendı kamatok és kamatjellegő MB19 veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) MB20 Befektetési jegyek realizált vesztesége MB21 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása MB22 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos

4 73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) c d e f g h z MB23 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb MB231 Vagyonkezelıi díjak MB232 Letétkezelıi díjak MB233 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb MB24 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) MB241 Egyéni számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos MB242 Szolgáltatási tartalékot terhelı befektetéssel kapcsolatos MB25 Befektetési tevékenység eredménye (17-24) (+/-) MB251 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam MB252 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet MB253 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı nettó hozam MB254 Szolgáltatási tartalékba helyezhetı értékelési különbözet MB26 Fedezeti céltartalék képzés (8-9+/-25) (-) MB261 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és különbözetének összegében MB2611 A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett fedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék MB2612 A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függı portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék MB2613 A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, de a mérlegfordulónapot követıen esedékes szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék MB262 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból MB263 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet MB2631 Idıarányosan járó kamat MB2632 Járó osztalék MB2633 Devizaárfolyam különbözetekbıl MB2634 bıl MB264 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból MB265 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetbıl MB2651 Idıarányosan járó kamat MB2652 Járó osztalék MB2653 Devizaárfolyam különbözetbıl MB2654

5 Sorszám PSZÁF kód Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Megálla pított eltérése k (+/-) Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró c d e f g h z MCA01 Tagok által fizetett tagdíj MCA02 Ideiglenesen jövedelemmel nem rendelkezı tag részére befizetett tagdíj célú támogatás MCA03 Tagdíjkiegészítések Munkáltató által a tag javára történı 73MCA031 kiegészítés MCA032 Tag saját tagdíjának kiegészítése MCA04 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-) MCA05 Utólag befolyt tagdíjak MCA06 Tagdíjbevételek összesen ( ) MCA07 Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek MCA08 Likviditási és kockázati célú egyéb MCA09 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegő bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegő 73MCA091 bevétel MCA092 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapírok vételárában lévı kamat (-) MCA10 nyereségjellegő különbözete (+) MCA11 Befektetési jegyek realizált hozama MCA12 Kapott osztalékok és részesedések MCA13 Pénzügyi mőveletek egyéb bevételei MCA14 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MCA141 Idıarányosan járó kamat MCA142 Járó osztalék MCA143 Devizaárfolyam-változásból adódó MCA MCA1432 (árfolyamveszteség) (-) MCA MCA MCA1442 (árfolyamveszteség) (-) MCA MCA MCA161 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából származó bevételek Befektetési tevékenység bevételei összesen ( ) Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek MCA162 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek MCA17 Fizetendı kamatok és kamatjellegő MCA18 veszteségjellegő különbözete (árfolyamveszteség) MCA19 Befektetési jegyek realizált vesztesége MCA20 Pénzügyi mőveletek egyéb ráfordítása MCA21 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos MCA22 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb MCA221 Vagyonkezelıi díjak MCA222 Letétkezelıi díjak MCA223 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb MCA23 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen ( ) MCA231 Megnevezés Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos 73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet MCA232 Azonosítatlan befizetések befektetésével kapcsolatos MCA24 Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-) MCA25 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+/-24) (-) MCA251 Demográfiai kockázatokra MCA252 Saját tevékenységi kockázatokra MCA253 Egyéb kockázatokra MCA254 Értékelési különbözetbıl képzett likviditási céltartalék MCA2541 Idıarányosan járó kamat MCA2542 Járó osztalék MCA2543 Devizaárfolyam különbözetek MCA2544 ek

6 Elızı évi beszámoló záró Megállapít ott eltérések (+/-) Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi beszámoló záró Megállapítot t eltérések (+/-) Tárgyévi felülvizsg ált beszámol ó záró c d e f g h z MCB01 Kapott kamatok, kamatjellegő bevételek Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegő 73MCB011 bevétel MCB012 Hitelviszonyt megtestesítı kamatozó értékpapírok vételárában lévı kamat (-) MCB02 nyereségjellegő különbözete MCB03 Befektetési jegyek realizált hozama MCB04 Kapott osztalék, részesedések MCB05 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált bevételei MCB06 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam MCB061 Idıarányosan járó kamat MCB062 Járó osztalék MCB063 Devizaárfolyam-változásból adódó MCB MCB0632 (árfolyamveszteség) (-) MCB MCB0641 (árfolyanyereség) MCB0642 (árfolyamveszteség) (-) MCB07 Függı befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek összesen ( ) MCB08 Fizetendı kamatok és kamatjellegő MCB09 veszteségjellegő árfolyamkülönbözete 73MCB Eredménykimutatás - fedezete MCB10 Befektetési jegyek realizált vesztesége MCB11 Pénzügyi mőveletek egyéb realizált ráfordítása MCB12 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb MCB121 Vagyonkezelıi díjak MCB122 Letétkezelıi díjak MCB123 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különbözı egyéb MCB13 Függı befizetések befektetésével kapcsolatos összesen ( ) MCB14 fedezete (7-13) MCB15 Függı befizetések befektetési hozamára céltartalékképzés (14) (-) Bevallási adatokhoz nem rendelhetı 73MCB151 befizetések befektetési hozamára MCB152 Egyéb azonosítatlan (függı) befizetések befektetési hozamára MCB153 Függı befektetési portfolió értékelési különbözetébıl képzett céltartalék MCB1531 Idıarányosan járó kamat MCB1532 Járó osztalék MCB1533 Devizaárfolyam-különbözet MCB

7 73MD Cash-Flow kimutatás Elızı év Tárgyév c d z MD01 Mőködés mérleg szerinti eredménye (+/-) MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD03 Immateriális javakra adott elılegek állományváltozása (+/-) MD04 Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és felújításra adott elılegek kivételével) nettó értékben bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD05 Beruházások és beruházásra, felújításra adott elılegek állományváltozása (+/-) Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú MD06 lejáratú bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-) Készletek (készletekre adott elılegek MD07 kivételével) értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-) MD08 Készletekre adott elılegek állományváltozása (+/-) MD09 Követelésállomány változása (+/-) MD10 Tartaléktıke állomány változása (+/-) MD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/-) Mőködési céltartalék állományváltozása, MD12 céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-) MD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának változása (+/-) MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-) MD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány változása (+/-) MD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-) MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+) MD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-) MD19 Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetı befizetések állományának változása (+/-) MD20 Egyéb azonosítatlan (függı) befizetések állományváltozása (+/-) MD21 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/-) MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-) MD23 Hossuú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+) MD24 Aktív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) MD25 Passzív idıbeli elhatárolások állomány változása (+/-) MD26 Fedezeti céltartalékképzés (+) MD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és kockázati céltartalékból (+) MD28 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) MD29 Más pénztártól átlépı pénztártagok áthozott tagi követelése (+) MD30 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékbıl (-) MD31 Más pénztárba átlépı pénztáragok átvitt tagi követelése (-) MD32 Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépı pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-) MD33 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (-) MD34 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (-) MD35 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-) MD36 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+) MD MD MD MD MD MD MD MD MD MD46 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+) Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás tartaléktıkébıl (+) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás tartaléktıkébe (-) Egyéb likviditási és kockázati céltartalék állományváltozás (+/-) Függı befizetések befektetési hozamára céltartalék képzés (+) céltartalékából átcsoportosítás fedezeti céltartalékon belül az egyéni számlákon a hozambevételekbıl képzett céltartalékra céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékon belül az egyéb kockázatokra képzett céltartalékba céltartalékából átcsoportosítás tartaléktıkébe Függı befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék egyéb állományváltozása MD47 Pénzeszköz változás MD471 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár) MD472 Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása

8 Elızı év Tárgyév Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z MEA1 I. Egyéni számlákon MEA101 Nyitó állomány MEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+) MEA103 Más pénztárból átlépı tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+) MEA104 Egyéni számlákat megilletı hozambevételek (+) MEA105 Egyéni számlákat megilletı értékelési különbözet (+/-) MEA106 Likviditási, kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) MEA107 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) MEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, munkáltatóknak visszatérítés (-) MEA110 Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról átutalás (-) MEA111 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés egyéni számlákról (-) MEA112 Más pénztárba átlépı tag követelésének átadása (-) MEA113 Egyéni számlákat terhelı szolgáltatási célú egyéb (-) MEA114 Egyéni számlákat terhelı befektetésekkel kapcsolatos (-) MEA115 Egyéb változás (+/-) MEA116 Egyéni számlák záróállománya MEA2 II. Szolgáltatási tartalékon MEA201 Nyitó állomány MEA202 73MEA Fedezeti céltartalék Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+) MEA203 Más pénztárból átlépı tagok által hozott tagi követelés (+) 022 Szolgáltatási tartalékot megilletı 73MEA204 hozambevételek (+) MEA205 Szolgáltatási tartalékot megilletı értékelési különbözet (+/-) MEA206 Likviditási és kockázati tartalékokból átcsoportosítás (+) MEA207 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) MEA208 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (-) MEA209 Biztosítóintézettıl vásárolt szolgáltatás fedezetének átadása (-) MEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (-) MEA211 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés szolgáltatási tartalékból (-) MEA212 Más pénztárba átlépı tag szolgáltatási fedezetének átadása (-) MEA213 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos kiadások (-) MEA214 Szolgáltatási számlákat terhelı befektetéssel kapcsolatos (-) MEA215 Egyéb változás (+/-) MEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya -4 0

9 Kockázat megnevezése Elızı év Tárgyév b c d z MEB1 I. Demográfiai kockázatokra MEB101 Nyitó állomány MEB102 Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett céltartalék (+) MEB103 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése egyéni számláról (+) MEB104 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése szolgáltatási tartalékból (+) MEB105 Tartaléktıkébıl átcsoportosítás (+) MEB106 Demográfiai kockázati tartalék egyéb bevételei (+) MEB107 Demográfiai kockázati tartalék átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEB108 Demográfiai kockázati tartalék felhasználás egyéb célra (-) MEB109 Demográfiai kockázati tartalék záróállománya MEB21 II. Értékelési különbözetre MEB2101 Nyitó állomány Tárgyévben értékelési különbözetre képzett 73MEB2102 céltartalék (+) MEB2103 átcsoportosítás egyéni számláról (+) MEB MEB2105 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+)...kockázati tartalék egyéb bevételei MEB2106 (+) MEB2107 átcsoportosítás egyéni számlára (-) MEB2108 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEB2109 átcsoportosítás mőködési célra (-) kockázati tartalék felhasználása 73MEB2110 egyéb célra (-) MEB kockázati tartalék záró állománya MEB22 III. Saját tevékenységi kockázatokra MEB2201 Nyitó állomány Tárgyévben saját tevékenységi kockázatra 73MEB2202 képzett céltartalék (+) MEB2203 átcsoportosítás egyéni számláról (+) MEB MEB2205 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+)...kockázati tartalék egyéb bevételei MEB2206 (+) MEB2207 átcsoportosítás egyéni számlára (-) MEB2208 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEB2209 átcsoportosítás mőködési célra (-) kockázati tartalék felhasználása 73MEB2210 egyéb célra (-) MEB kockázati tartalék záró állománya MEB23 IV. Egyéb kockázatokra MEB2301 Nyitó állomány Tárgyévben egyéb kockázatra képzett 73MEB2302 céltartalék (+) MEB2303 átcsoportosítás egyéni számláról (+) MEB MEB MEB Likviditási, kockázati céltartalékok átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+) átcsoportosítás mőködési céltartalékból (+)...kockázati tartalék egyéb bevételei MEB2306 (+) MEB2307 átcsoportosítás egyéni számlára (-) MEB2308 átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-) MEB2309 átcsoportosítás mőködési célra (-) kockázati tartalék felhasználása 73MEB2310 egyéb célra (-) MEB kockázati tartalék záró állománya

10 Elızı év Tárgy év Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d z MEC01 Nyitó állomány MEC02 Tárgyévben függı befizetések befektetési hozamára képzett céltartalék (+) MEC03 céltartalékából átcsoportosítás fedezeti tartalékba (-) MEC MEC MEC MEC07 73MEC céltartaléka céltartalékából átcsoportosítás a likviditási és kockázati céltartalékba (-) céltartalékából átcsoportosítás a tartaléktıkébe (-) Függı befizetések befektetési hozama céltartalékának felhasználása egyéb célra (-) Függı befizetések befektetési hozama céltartalékának záró állománya

11 73MED Céltartalékok állománya összesen Nyitó állomány Tárgyévi változások Záró állomány Sorszám PSZÁF kód Megnevezés c d e z MED01 Mőködési céltartalék MED011 jövıbeni kötelezettségekre MED012 mőködési portfolió értékelési különbözetére MED02 Fedezeti céltartalék MED021 egyéni számlákon (értékelési különbözettel együtt) MED022 szolgáltatási tartalékon (értékelési különbözettel együtt) MED03 Likviditási és kockázati céltartalék MED031 demográfiai kockázatokra MED032 saját tevékenységi kockázatra MED033 egyéb kockázatokra MED034 értékelési különbözetre MED04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka MED041 mőködési célú MED042 fedezeti célú MED043 likviditási és kockázati célú MED05 céltartaléka bevallási adatokhoz nem rendelhetı 73MED051 befizetések befektetési hozamára MED052 egyéb azonosítatlan (függı) befizetések befektetési hozamára MED053 függı befektetési portfolió értékelési különbözetére MED06 Összesen:

12 73MF A taglétszám alakulása Önkéntesen biztosított Kötelezıen biztosított Összesen c d e z MF38 Idıszak elején MF39 Idıszak alatti változás MF391 Új belépı MF392 Átlépı más pénztárból MF393 Átlépı más pénztárba MF394 Elhalálozott MF395 Visszalépett MF3951 Rokkant, nyugellátottá vált MF3952 Öregségi nyugdíjra jogosulttá vált MF396 Egyéb megszőnés MF40 Idıszak végén MF401 Ebbıl: számlatulajdonos MF402 szolgáltatást igénybe vevı MF sorból: férfi MF4032 nı

13 73MMF Mérleg - Forrás Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) k l m n o p z MMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN MMF11 Saját tıke MMF111 I. Induló tıke MMF Mőködés fedezetének induló tıkéje MMF Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló tıkéje MMF Likviditási és kockázati célú induló tıke MMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-) MMF113 III. Tartalék tıke MMF114 IV. Mőködés mérleg szerinti erdedménye MMF115 V. Értékelési tartalék MMF12 Céltartalékok MMF121 I. Mőködési céltartalék MMF Jövıbeni kötelezettségekre képzett céltartalék MMF Mőködési portfolió értékelési különbözetébıl képzett céltartalék MMF Idıarányosan járó kamat (+) MMF Járó osztalék (+) MMF Devizaárfolyam-változás (+/-) MMF (+/-) MMF122 II. Fedezeti céltartalék MMF Egyéni számlákon MMF Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék MMF A mérlegfordulónapig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett, afedezeti portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék MMF A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, pénzügyileg rendezett, a mérlegfordulónapon függı portfolióban nyilvántartott szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék MMF A mérlegkészítés idıpontjáig beérkezett bevallási adatok alapján elıírt, de a mérlegfordulónapot követıen esedékes szolgáltatási célú bevételekbıl képzett céltartalék MMF Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekbıl képzett céltartalék MMF Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam MMF Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet MMF ebbıl: Idıarányosan járó kamat (+) MMF Járó osztalék (+) MMF Devizaárfolyam-változás (+/-) MMF (+/-) MMF Szolgáltatási tartalékon MMF Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék MMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek MMF Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 0 különbözet MMF Idıarányosan járó kamat (+) MMF Járó osztalék (+) MMF Devizaárfolyam-változás (+/-) MMF (+/-)

14 040 73MMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék MMF Demográfiai kockázatokra MMF Saját tevékenységi kockázatokra MMF Egyéb kockázatokra MMF Likviditási portfólió értékelési különbözete MMF Idıarányosan járó kamat (+) MMF Járó osztalék (+) MMF Devizaárfolyam-változás (+/-) MMF (+/-) MMF124 IV. Függı befizetések befektetési hozamának céltartaléka MMF MMF Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláíról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetı befizetések befektetési hozamának tartaléka 2. Egyéb azonosítatlan (függı9 befizetések befektetési hozamának tartaléka MMF Függı portfolió értékelési különbözete MMF Idıarányosan járó kamat MMF Járó osztalék MMF Devizaárfolyam-változás MMF MMF125 V. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka MMF Mőködési célú tagdíjak tartaléka MMF Fedezeti célú tagdíjak tartaléka MMF Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka MMF13 Kötelezettségek MMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek MMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek MMF Tagokkal szembeni kötelezettségek MMF Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) MMF Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök MMF Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek MMF Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem rendelhetı befizetések MMF MMF Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz rendelhetı befizetés 5.2. Az adóhatóság magán-nyugdíjpénztári beszedési számláiról átutalt munkáltatóhoz nem rendelhetı befizetés MMF Egyéb azonosítatlan (függı) befizetések MMF Munkáltatóhoz rendelhetı függı befizetések MMF Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhetı függı befizetések MMF14 Passzív idıbeli elhatárolások MMF Bevételek passzív idıbeli elhatárolása MMF Költségek és idıbeli elhatárolása MMF Halasztott bevételek

15 73MME Mérleg - Eszközök Elızı évi felülvizsgált beszámoló záró Tárgyévi felülvizsgált beszámoló záró Elızı évi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) Tárgyévi beszámoló záró Megállapított eltérések (+/-) c d e f g h z MME1 Eszközök (akítvák) összesen MME11 Befektetett eszközök MME111 I. Immateriális javak MME Vagyoni értékő jogok MME Szellemi termékek MME Immateriális javakra adott elılegek MME Immateriális javak értékhelyesbítése MME112 II. Tárgyi eszközök MME Mőködtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok MME Tartós befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékő jogok MME Gépek, berendezések, felszerelések, jármővek MME Beruházások, felújítások MME Beruházásokra adott elılegek MME Tárgyi eszközök értékelési különbözete MME Tárgyi eszközök értékhelyesbítése MME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök MME Egyéb tartós részesedések MME Tartósan adott kölcsön MME Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítı 73MME1134 értékpapírok MME Kötvények MME Állampapírok MME Befektetési jegyek MME Jelzáloglevél MME Egyéb értékpapírok MME Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete MME12 Forgóeszközök MME121 I. Készletek MME Anyagok MME Áruk MME Készletekre adott elılegek MME Áruk értékelési különbözete MME122 II. Követelések MME Tagdíjkövetelések MME Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevık) MME Követelések egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozással szemben MME Értékpapír kölcsönadásából származó követelés MME Egyéb követelések MME Értékpapír kölcsönadásából származó követelés értékelési különbözete MME123 III. Értékpapírok MME Egyéb részesedések Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítı 73MME1232 értékpapírok MME Kötvények MME Kincstárjegyek és más állampapírok MME Befektetési jegyek MME Jelzáloglevél MME Egyéb értékpapírok MME Értékpapírok értékelési különbözete MME Határidıs ügyletek értékelési különbözete MME124 IV. Pénzeszközök MME Pénztárak MME Pénztári elszámolási betétszámla MME Elkülönített betétszámla MME Rövid lejáratú bankbetétek MME Devizaszámla MME Pénzeszközök értékelési különbözete MME13 Aktív idıbeli elhatárolások MME Bevételek aktív idıbeli elhatárolása MME Költéségek és idıbeli elhatárolása

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2 7 0 4 1

Részletesebben

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31.

CIMBORA NYPT ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 2011.01.01.-2011.12.31. CIMBORA NYPT 2011.01.01.-2011.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY- KIMUTATÁS 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége eltéré sek felülvizsgá lt eltéré sek (+/- ) felülvizsgá lt 1 2 3 4 5 6 7 c

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30.

MAGYAR KÖZLÖNY. 141. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda. Tartalomjegyzék. 27/2011. (XI. 30. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. november 30., szerda 141. szám Tartalomjegyzék 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet 42/2011. (XI. 30.) BM rendelet 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése

Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. A tétel megnevezése A tétel megnevezése Tárgyév adata 2013. december 31. Tárgyév adata 2014. december 31. 1. Pénzeszközök 19 798 163 488 2. Állampapírok 411 306 73 476 a) forgatási célú 411 325 73 408 b) befektetési célú

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson

működtetés 0 0 0 0 0 0 államháztartáson belülről (B13) 10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson # Megnevezés Összesen 013320 Köztemetőfenntartás és - működtetés Teljesített bevételek kormányzati funkciónként 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Részletesebben

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011.

PIR: 722700 Éves beszámoló ADYLIGETI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Fejezet: 14/00 Cím/Alcím: 07/00 Szakág: 853200 Szektor: 1051 Év/Időszak: 2011. Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 02 Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése 03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége Nagyságrend: ezer forint 73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h z 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 918 0 918 1 313 0 1 313 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 1 234 0 1 234

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Kiegészítő melléklet A pénztár adatai Név: Nyugdíjbiztosítási Dolgozók Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztára Székhely:

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak)

MÁK program Készült: 2010.06.21 15 óra 50 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2008. évi beszámolója (2008.2. idıszak) 1.Lap 1 Könyvviteli Mérleg ezer ft ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 3. 3.Vagyoni értékő jogok (1113,1123) 273 7919 4.

Részletesebben

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata

A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Rt. közgyűlési határozatai és a 2005. évi éves jelentésének tartalmi kivonata A Konzum Kereskedelmi és Ipari Rt. 2006. április 28-án 11. órai kezdettel 76,59 %-os részvételi arány mellett megtartotta

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idı : 2 7 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 7 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma:

Részletesebben

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése

Féléves jelentés Diákhitel Központ Zrt. 2015. A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2015. I. félévi Féléves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. (6) bekezdés b) pontja értelmében a Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 1/2005. (I. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ ÉS ZÁRSZÁMADÁSÁHOZ CSATOLANDÓ MÉRLEGEK, KIMUTATÁSOK TARTALMI KÖVETELMÉNYEIR L A módosításokkal:

Részletesebben

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete

A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete A PRÉMIUM Önkéntes Nyugdíjpénztár kiegészítő melléklete 2014 1 Bevezető: Alapadatok: A Pénztár a jogszabályok alapján könyvvizsgálatra kötelezett. A Pénztár könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért felelős

Részletesebben

2.sz. fejezet SZÁMLAREND

2.sz. fejezet SZÁMLAREND 2.sz. fejezet SZÁMLAREND A korábban alkalmazott és a MTESZ által kidolgozott, továbbá az Egyesület tevékenységét és felépítését figyelembe vevő számlarend, - a megváltozott előírásoknak, rendeleteknek,

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/C a vállalkozás

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1 AXA ÖNKÉNTES EGÉSZSÉGPÉNZTÁR ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE 2010. I. BEVEZETİ RÉSZ 1.) A PÉNZTÁR ALAPÍTÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK Az AXA Egészségpénztár mőködési formáját tekintve területi elven mőködı

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete. a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Mátraterenye Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról

Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 6/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról Hunya Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben

TESZT 2. Átutaljuk a bérleti díjat, amelynek összege 400 000 Ft + ÁFA.

TESZT 2. Átutaljuk a bérleti díjat, amelynek összege 400 000 Ft + ÁFA. I. Tesztkérdések Hogyan jelenik meg az adott gazdasági esemény a naplófőkönyvben egyszeres könyvvitel alkalmazása esetén? A tesztkérdésekre adott válaszát az a, b, c, d, e, f betűk bekarikázásával jelölje!

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet

ARTISJUS. Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet ARTISJUS Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület Éves Beszámoló és Közhasznúsági melléklet 2013. december 31. ARTISJUS MAGYAR SZERZŐI JOGVÉDŐ IRODA EGYESÜLET MÉRLEG 2013. DECEMBER 31-ÉN (Az összes adat

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ Fejezeti jellemző adatok Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 14 1700 fejezet cím/alcím megye megye pénzügyi pénzügyi körzet körzet településtípus település-

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjel: 13969587862159901 Cégjegyzék száma: 0109882445 PestszentlőrincPestszentimre Eü. Szolgáltató Nonprofit Kft Kiegészítő melléklet 1. A vállalkozás bemutatása Társaság székhelye: 1183

Részletesebben

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete

A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete 2000/114. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 7161 A Kormány 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelete a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól A számvitelr ól szóló

Részletesebben

2012. évi éves - beszámoló

2012. évi éves - beszámoló Szegedi SZEFO Fonalfeldolgozó zártkörűen működő Részvénytársaság 6724 Szeged, Tavasz u. 2. Termékmárka: CHANCE CHANCE KATTI ZOÓB CHANCE by Szász Endre PCT szabadalom oltalmi kérelem: kötött kelme nanosilver

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről

B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2011. évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, az eredménykimutatás és az üzleti jelentés jóváhagyására Tartalom: Határozati

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda

Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda Statisztikai számjel: 28335078691013101 Iroda lajstromszáma: 00240 Giró Szász és Társa Ügyvédi Iroda 1126 Budapest, Kis Altábornagy u. 23. I./1. 2014.01.012014.12.31. közötti időszak beszámolójának Budapest,

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat Az eszközök és források értékelési szabályzata Az Önkormányzat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) bekezdés a) pontja, valamint az államháztartás számviteléről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. április 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31.

Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. 18084874-6920-599-01 Statisztikai számjel 01-09-920128 Cégjegyzék száma Hitelintézeti Felszámoló Nonprofit Kft 1071 Budapest Damjanich u 11-15. Egyszerősített éves beszámoló 2011. december 31. Keltezés:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Érsekvadkert és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. Cg.: 12 02 000360 KSH.: 10044977 6419 122 12 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg... KSH: 10044977 6419 122 12 Cg.: 12 02

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE

A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE A CERTUS ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR 2004. ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE 1. Általános rész A Certus Önkéntes Nyugdíjpénztár 1996. évben alakult az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám

Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám dátum szám ügyintéző tárgy 2014. 03. 10 Gáspár András üzleti terv Nagykanizsa, Zrínyi u. 35. Telefon Fax E-mail: Számlaszám Adószám 8800 Pf. 386 +36 93 537 650 +36 93 310 273 via@nagykanizsa.hu OTP BANK

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2008. évi éves beszámolójához Az 2000. évi C. sz. törvény (a továbbiakban: Szt.), alapján az Első Hazai Energia-portfolió

Részletesebben

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója

Információs Társadalomért Alapítvány. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 18093786-9499-569-01 Statisztikai számjel 1037. Budapest Táborhegyi út 18/D Közhasznú alapítványok közhasznú egyszer sített éves beszámolója 2010. Keltezés: 2011. március 24. az alapítvány képvisel je

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002)

Konszolidált kiegészítő melléklet. a 2002. december 31-ével végződő évre (2002) 1.oldal Konszolidált kiegészítő melléklet (2002) 2.oldal 1. Általános gazdálkodási körülmények A magyarországi Raiffeisen bankcsoport tulajdonosi érdekeltségei: Vállalkozás neve Székhelye Alaptőke RB tulajdoni

Részletesebben

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi.

A gazdasági visszaesés jelentősen csökkentette a keresletet, főként Budapesten, ami a költségek nagyfokú visszafogását eredményezi. A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta IV. negyedes és es, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi

Részletesebben

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73E PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES BESZÁMOLÓ (Önkéntes kölcsönös egészség pénztár) Vonatkozási idő : 2 0 0 4 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 4 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft.

a) felhalmozási célra 7.786.000,-Ft, b) működési célra 14.000,-Ft. FÜLESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (V. 04.) FKKT. RENDELETE Az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1..

IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e. - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 4/2006. (II. 24.)KT r e n d e l e t e - a helyi adók bevezetéséről - I. FEJEZET Általános rendelkezések 1.. Ibrány Város Képviselő Testülete a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. ÉVES BESZÁMOLÓ 2008. Gyır, 2009. április 23. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS...8 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET...11 I. Általános rész... 11 II. A mérlegkimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések...

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. december 31.

Éves beszámoló 2011. december 31. Éves beszámoló 2011. december 31. TIGÁZ GEPA Korlátolt Felelősségű Társaság Társaság székhelye: Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184. TARTALOM / TIGÁZ GEPA KFT. 2011. ÉVES BESZÁMOLÓ Jelentések és éves beszámoló

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2011. adóben a nagykállói önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2007. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA 8092 PÁTKA, VAK BOTTYÁN TÉR 4. TEL: (22) 580-506; FAX: 580-509 E-MAIL: KTVPATKA@CITROMAIL.HU, WWW.PATKA.HU KTVPATKA@DATATRANS.HU 15. számú melléklet a 3/2008.

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311

NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 NYÍRBÁTOR VÁROS P O L G ÁR M E S T E R É T Ő L 4300. Nyírbátor, Szabadság tér 7. sz. Távbeszélő száma: 42/28l-095., Telefax száma: 42/281-311 JELENTÉS Az Államháztartásról szóló többször módosított - 1992.

Részletesebben

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

- ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki! 73O PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE - ÉVES JELENTÉS (Önkéntes nyugdíjpénztár) Vonatkozási id : 2 0 0 6 0 1 0 1 -tól (év / hónap / nap) 2 0 0 6 1 2 3 1 -ig (év / hónap / nap) Kitöltés dátuma: 2

Részletesebben

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY.

Számjel. Megye. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY. A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 678113 1251 01 0003 852010 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése

ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése Az ARAGO Befektetési Holding Rt. a Tőzsdei Értékpapír Listán C kategóriában szereplő részvénytársaság igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I/A. A Társaság és a számviteli politika bemutatása... 3 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 3 2. A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 6 I/B. A társaság

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év

ÜZLETI JELENTÉS 2010. év ÜZLETI JELENTÉS 2010. év A társaság alaptevékenységéből adódóan a legfontosabb feladat a biztonságos és folyamatos vízellátás, melyet eszköz és személyi feltételek hiányában az erre szakosodott szakszolgáltató

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak)

MÁK program Készült: 2010.03.10 09 óra 51 perc Önkormányzati költségvetési szervek 2009. évi beszámolója (2009.2. időszak) 823.Lap 01 Könyvviteli Mérleg ezer ft állományi érték előző év tárgyév ESZKÖZÖK 1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) 0 0 2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) 0 0 3. 3.Vagyoni

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye :

Hajdu - Bihar megye... 372668 1254 09 76 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Megye megnevezése: Hajdu - Bihar megye Felügyeleti szerv:... 372668 1254 9 76 84115 PIR-törzsszám Szektor Megye Település Szakágazat tipus A költségvetési szerv megnevezése, székhelye : Hajdúnánás Városi

Részletesebben

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév

Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Harsányi János Főiskola BSC képzés Számviteli alapismeretek Munkafüzet 2010 2011. II. évfolyam, I félév Kötelező irodalom: Az előadások és a gyakorlatok ( munkafüzet ) tananyaga. A módosított 2000. évi

Részletesebben