ZALAKERÁMIA RT ÉS DECEMBER 31. ÉVEKRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE"

Átírás

1 ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE

2 ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek 2 A és december 31-ével zárult évek konszolidált eredménykimutatása 3 A és december 31-ével zárult évek saját tőke változásának kimutatása 4 A és december 31-ével zárult évek cash-flow kimutatásai 5 Konszolidált beszámoló kiegészítő melléklete 6-24

3 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Zalakerámia Rt. tulajdonosai részére Elvégeztük a Zalakerámia Rt. és leányvállalatainak (a "Csoport") mellékelt és december 31-i, konszolidált mérlegeinek, valamint a és december 31-ével zárult évek konszolidált eredménykimutatásainak, cash-flow kimutatásainak és a saját tőke változása kimutatásainak vizsgálatát. A konszolidált beszámolók elkészítése a Csoport ügyvezetésének hatáskörébe tartozik. A mi feladatunk a konszolidált beszámolók hitelesítése könyvvizsgálataink alapján. A könyvvizsgálatokat a Nemzetközi Könyvvizsgálati Szabványok alapján hajtottuk végre. Fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálatok tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a konszolidált beszámolók nem tartalmaznak-e jelentős mértékű tévedéseket. A könyvvizsgálat magában foglalja a konszolidált beszámolók tényszámait és kijelentéseit alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát. Emellett tartalmazza az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint a konszolidált beszámolók bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkáink megfelelő alapot nyújtanak a független könyvvizsgálói jelentés megadásához. Véleményünk szerint a fent nevezett konszolidált beszámolók a Nemzetközi Beszámolókészítési Szabványok szerint minden jelentős tekintetben valós és hű képet adnak a Zalakerámia Rt. és leányvállalatainak és december 31-i konszolidált vagyoni, pénzügyi helyzetéről, valamint a és december 31-ével zárult évek tevékenységének konszolidált eredményeiről, pénzforgalmairól, és saját tőke változásairól. Budapest, április 23. Deloitte & Touche

4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG Jegyzet Eszközök Forgóeszközök: Pénzeszközök Vevőkövetelések Készletek Rövid lejáratú befektetések Egyéb követelések Forgóeszközök összesen Befektetett eszközök: Tárgyi eszközök Immateriális javak Befektetések Halasztott adó Befektetett eszközök Eszközök összesen Források Rövid lejáratú kötelezettségek: Szállítók és passzív időbeli elhatárolások Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek esedékes törlesztő részlete Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Hosszú lejáratú kötelezettségek: Hosszú lejáratú hitelek Halasztott adó Céltartalék várható kötelezettségekre Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Kisebbségi részesedések Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Átváltási különbözet Eredménytartalék Saját tőke összesen Források összesen A kiegészítő melléklet jegyzetei a konszolidált beszámolók szerves részét képezik. 2

5 KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS Jegyzet Árbevétel Értékesítés közvetlen önköltsége ( ) ( ) Fedezeti összeg Értékesítési, általános és adminisztratív költségek ( ) ( ) Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások 15 ( ) ( ) Működési tevékenység bevétele Nettó finanszírozási eredmény 16 ( ) Nyereség kisebbségi részesedés előtt Adózás 12 (62.376) ( ) Kisebbségi részesedés (14.172) (16.845) Mérleg szerinti nyereség Részvényenkénti nyereség Alap (Ft / részvény) Módosított (Ft / részvény) A kiegészítő melléklet jegyzetei a konszolidált beszámolók szerves részét képezik. 3

6 A KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA Jegyzett tőke Tőketartalék Átváltási különbözet Eredménytartalék Összesen január Mérleg szerinti eredmény Tőkeemelés Átváltási különbözet - - (57.709) - (57.709) A saját részvények állományváltozása (4.278) (4.278) Mérleg szerinti eredmény Átváltási különbözet - - ( ) - ( ) Osztalékfizetés külsős tagoknak (2.678) (2.678) A kiegészítő melléklet jegyzetei a konszolidált beszámolók szerves részét képezik. 4

7 KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW KIMUTATÁS 2002 December December 31. Működésből származó cash-flow: Mérleg szerinti eredmény Korrekciók Értékcsökkenés és amortizáció Kisebbségi részesedés Tárgyi eszköz értékesítés nyeresége (52.883) (50.144) Nem realizált árfolyamkülönbségek ( ) ( ) Környezetvédelemre céltartalék felszabadítás (50.000) (43.436) Tárgyévben képzett céltartalék Halasztott adó eszköz csökkenése / (növekedése) ( ) Halasztott adó kötelezettség (csökkenése) / növekedése ( ) Tárgyi eszközök átadása/selejtezése Üzemi eredmény a működő tőke változásai előtt Követelések növekedése ( ) ( ) Készletek növekedése ( ) ( ) Értékpapírok nettó növekedése - ( ) Egyéb forgóeszközök növekedése ( ) ( ) Kötelezettségek és passzív elhatárolások növekedése Működésből származó / (igénybe vett) pénzeszközök (14.615) Befektetési tevékenységből származó cash-flow: Tárgyi eszköz beszerzés ( ) ( ) Immateriális javak beszerzése (36.434) (41.949) Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel Társult vállalkozások értékesítéséből befolyt pénz Rövid lejáratú befektetések csökkenése / (növekedése) ( ) Befektetések állományában bekövetkezett csökkenés Befektetésekből származó / (igénybe vett) nettó cash flow ( ) Pénzügyi tevékenységből származó cash flow: Tőkeemelés Felvett kölcsönök Kölcsöntörlesztés ( ) ( ) Osztalékfizetés külső tagoknak (2.678) (4.278) Pénzügyi tevékenységhez igénybe vett pénzeszközök ( ) ( ) Készpénz és pénz egyenértékű eszközök növekedése / (csökkenése) ( ) Készpénz és pénz egyenértékű eszközök nyitó állománya Készpénz és pénz egyenértékű eszközök záró állománya A kiegészítő melléklet jegyzetei a konszolidált beszámolók szerves részét képezik. 5

8 1.sz. jegyzet Általános információk: A Zalakerámia Rt. ( Zalakerámia vagy a Társaság ) a Magyar Köztársaság törvényei szerint bejegyzett társaság. A Társaság elődje két kerámia termékeket gyártó állami vállalat évi egybeolvadásából jött létre Zalaegerszegen, Nyugat-Magyarországon június 1-jén a Társaság állami vállalatból részvénytársasággá (Rt.) alakult. A Társaság fő tevékenysége kerámia burkolólapok gyártása és értékesítése és a bejegyzett székhelye Zalaegerszegen található ben a Zalakerámia megalapította a Hussar Holding A.G.-t ( Hussar ), egy Ausztriában bejegyzett részvénytársaságot azzal a szándékkal, hogy befektetéseket eszközöljön más, közép- és kelet-európai kerámiaipari vállalatokba év folyamán a Hussar többségi részesedést szerzett a magyarországi Pietra Épületkerámiaipari Rt. ( Pietra ), a horvátországi Inker Industrija Keramike I Porculana d.d. ( Inker ) és a romániai S.C.Cesarom S.A. ( Cesarom ) vállalatokban, növelve ezáltal a Zalakerámia burkolólap gyártó kapacitását és lehetőséget biztosítva szaniter termékek, porcelán étkészletek és tégla gyártására. A Hussar megalapította a Eurokeramika (UK) Ltd.-t és a Zalakeramia (Australia) Pty Ltd-t is, hogy biztosítsa a részvényesekkel történő kapcsolattartást, illetve disztribúciós szolgáltatásokat ban a Pietra beolvadt a Zalakerámiába és a Csoport 36,2 % részesedést szerzett a Cseh Köztársaságban elhelyezkedő Keramika Horní Bríza ( Horní Bríza ) vállalatban. A Csoport 1998-ban is alapított két, 100 % tulajdonú leányvállalatot, Zala-Gergely utca Kft. és Jászberényi úti Kft., amelyeknek a célja az, hogy elkülönítsék az agyag bánya tulajdon jogait, amelyek előzőleg a Pietra tulajdonában voltak. A Zala Gergely Úti Kft később eladásra került ben, illetve 2000-ben megszűnt a Zalakerámia (Australia) Pty Ltd. és a Eurokeramika (UK) Ltd., valamint bezárásra került a Pietra gyáregység, melynek területén egy kereskedelmi disztribúciós központ került kialakításra ben a Csoport értékesítette a Zala-Gergely Utca Kft-ben lévő befektetését és megvásárolta a Lakópark Kftt. A Csoport a Jászberényi útról az iparterületeket és épületeket a Lakópark Kft-be vitte át 2000 novemberében. januárjában a Csoport értékesítette a Horni Brízában lévő 36,2 %-os részesedését és 16,23%-os szavazati jogot jelentő részvénycsomagot szerzett egy befektetési társaságban, az Artemis Rt-ben. A Lakópark Kft szétválásából február 18-án megalakult a Kerámialand Kft, eft összegű jegyzett tőkével. Az új társaság fő tevékenysége ingatlan bérbeadása. A megalapított Kft az ingatlanok mellett átvette az arányos kötelezettség terheket is. A Zalakerámia Rt. igazgatósága úgy döntött, hogy egyszerűsíti a társaság tulajdonosi struktúráját. Így a Hussar Holding AG. közvetlen tulajdonát képező S.C. Cesarom S.A., Inker d.d., és az Inker Trgovina üzletrészek közvetlenül a Zalakerámia Rt. részesedései közé kerültek. Az átvétel nettó könyv szerinti értéken történt, ezért a Csoport színtű beszámolóra eredményhatása nem volt. A feleslegessé vált Hussar Holding AG. nettó eszközértéken értékesítésre került. 6

9 2. sz. jegyzet Fontosabb számviteli alapelvek A beszámoló elkészítéséhez alkalmazott főbb számviteli elvek a következők: 2.1. Beszámolás alapja A Zalakerámia Rt. és konszolidált leányvállalatai (együttesen a Csoport ) a hivatalos könyvelési bizonylataikat és az éves pénzügyi beszámolóikat annak az országnak a pénznemében és törvényes számviteli szabályai szerint vezetik, illetve készítik el, amelyben be vannak jegyezve. A melléklet konszolidált éves beszámoló a Nemzetközi Beszámolókészítési Szabványoknak (IFRS) megfelelően készült és a törvényes célokra elkészített könyvelési bizonylatokból származik, amelyeket korrigáltunk, hogy tükrözzék a törvényes számviteli szabályok és az IFRS közötti különbségeket. január 1-jétől a Csoport alkalmazza a 39.számú Nemzetközi Számviteli Standardban IAS 39 ( Pénzügyi Instrumentumok - Bemutatás és Értékelés, IAS 39) foglaltakat. Az IAS 39 bevezetése és alkalmazása a Csoportnál nem volt jelentős hatással a tárgyévi, illetve az előző időszakok éves beszámolóira. A Csoportra vonatkozó jelentések magyar forintban lettek összeállítva Számviteli elszámolás alapja A mellékelt konszolidált beszámoló a bekerülési érték elve alapján készült, a számviteli elszámolás alábbi módosításaival: az inflációsemleges számvitel hatásai a Cesaromnál. Az eredménykimutatás tételei az időbeli elhatárolás elve alapján kerültek elszámolásra. Szükség esetén az összehasonlító adatok átsorolására is sor került annak érdekében, hogy megfeleljenek az aktuális év változásainak A konszolidáció alapja A melléklet konszolidált beszámoló tartalmazza a Zalakerámia Csoportot alkotó összes vállalat elszámolásait. A leányvállalatok azok a vállalatok, amelyekben a Csoport közvetve vagy közvetlenül a szavazati jogok több mint 50% -t kitevő érdekeltséggel rendelkezik vagy más módon jogosult ellenőrzést gyakorolni a tevékenységek felett. A konszolidálásnál kiszűrésre kerültek a vállalatok közötti elszámolások és tranzakciók. A kisebbségi részesedéseknek betudható saját tőke és nettó bevétel külön tételekként kerülnek bemutatásra a konszolidált beszámolóban. Ahol szükséges, a leányvállalatok pénzügyi beszámolói kiigazításra kerültek annak érdekében, hogy az alkalmazott számviteli politikájuk összhangban legyen a Csoport többi tagjáéval. Azon leányvállalatok, melyek a Csoport pénzügyi helyzetére nem gyakorolnak jelentős befolyást, könyv szerinti értéken kerülnek bemutatásra. és december 31-én a Csoport közvetlenül az alábbi vállalatokban rendelkezett többségi részesedéssel: tulajdon (%) tulajdon (%) Hussar Holding AG (Austria) - 100,00 Inker Industrija Keramike I Porculana d.d. (Croatia) 93,79 93,79 S.C. Cesarom S.A. (Romania) 98,67 98,67 Jászberényi Úti Kft. 100,00 100,00 Lakópark Kft. 100,00 100,00 Kerámialand Kft 100,00 - Inker Trgovina d.o.o (Croatia) 100,00 100,00 A megvásárolt leányvállalati tárgyi eszközök piaci értéke hivatásos értékelő cégek független értékelésén alapult. Az Inkeren és Cesaromon felmerülő negatív goodwill kompenzálásra került a megvásárolt tárgyi eszközök értéke ellenében. 7

10 2.sz. jegyzet Fontosabb számviteli alapelvek (folytatás) 2.4. Devizaügyletek A Társaság a mérlegben a deviza pénzforgalmi számlák és a valutakészletek állományát, valamint a devizában fennálló követeléseket és kötelezettségeket a beszámolók fordulónapján érvényes hivatalos árfolyamon értékeli. A devizában jelentkező bevételek és ráfordítások az ügylet napján fennálló árfolyamon kerülnek értékelésre. Az esetleges árfolyam nyereség vagy veszteség a konszolidált eredménykimutatásban a pénzügyi bevételek, illetve ráfordítások között kerül kimutatásra. A Cesarom kivételével, konszolidációs célokból a külföldi vállalatok eredménykimutatása a tárgyévre vonatkozó átlag árfolyamokon kerülnek átváltásra, a mérlegek pedig a december 31-én érvényes év végi árfolyamokon. A Cesarom eredménykimutatása, amely december 31-én átértékelésre került ROL-ban kifejezve, az év végi árfolyamon kerül átváltásra. A külföldi leányvállalatokban és társult vállalkozásokban lévő nettó befektetés újra átváltásából származó árfolyam különbségek az átváltási különbözetbe kerülnek a saját tőkébe. A külföldi vállalat eladásakor az ilyen átváltási különbözetek az eredménykimutatásban az értékesítés nyereségének vagy veszteségének egy részeként kerülnek be Hiperinflációs módosítás A konszolidált beszámoló a bekerülési értékek figyelembevételével készült. Viszont a Cesarom esetében a bekerülési értékek módosításra kerültek az infláció hatásaival. Románia egy hiperinflációs gazdaság. Az IAS 29. szabálya Pénzügyi beszámoló hiperinflációs gazdaságokban értelmében a konszolidált beszámolóban szereplő Cesarom beszámoló úgy került átértékelésre, hogy a román Lei (ROL) a december 31-i vásárlóerejében kifejezett értékeket mutassa. Az átértékelt pénznemben megjelenített összegek nem becsült értékek, nem utánpótlási költségek, nem az eszközök jelenlegi értékének bármilyen más mértékei illetve nem olyan árak, amelyeken a tranzakciók jelenleg végbemennének. A korrekció a Román Statisztikai Bizottság által megjelentetett Román Fogyasztói Árindex-ből (CPI) származó konverziós tényezők alapján került kiszámításra ben az infláció 17,8 % volt ( december 31-ével végződő évben 30,3% volt). Az IAS 29. szabály az alábbiak szerint került alkalmazásra: Az összegeket a mérleg fordulónapján érvényes mértékegységekben kifejezve közölték. A monetáris eszközöket és kötelezettségeket nem értékelték át, mivel azok már a mérleg fordulónapján érvényes egységben vannak kifejezve. Azok a nem monetáris eszközök és kötelezettségek, amelyeket nem a mérleg fordulónapján érvényes értéken tartanak nyilván és a saját tőke összetevői átértékelésre kerülnek a vonatkozó konverziós tényezők alkalmazásával az eredeti akvizíciójuk dátumától számítva, bizonyos eszközök kivételével, amelyek független értékelés alá estek július 10-én és amelyek átértékelésre kerülnek a vonatkozó konverziós tényezők alkalmazásával az értékelés dátumától számítva. Az eredménykimutatás összes tételét átértékelték arra a hónapra vonatkozó konverziós tényezők alkalmazásával, amelyben a tranzakció végbement. Inflációs időszakban, ha egy vállalkozásnak többlet monetáris kötelezettsége van a monetáris eszközökkel szemben, vásárlóerőt nyer, és ha egy vállalkozásnak többlet monetáris eszköze van a monetáris kötelezettségekkel szemben, vásárló erőt veszít. Ezt a nyereséget vagy veszteséget a nettó monetáris pozíció nyereségeként vagy veszteségeként számolják el és a finanszírozási költségek között szerepel a pénzügyi beszámolóban. 8

11 2.sz. jegyzet Fontosabb számviteli alapelvek (folytatás) 2.6. Árbevétel Az értékesítési tranzakciók árbevétele a szállítási szerződések kondícióinak megfelelő teljesítéskor jelenik meg. Az árbevétel nem tartalmazza az általános forgalmi adót. Valamennyi egyéb bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelő időszakban kerül elszámolásra Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök beszerzési értéken vagy gyártási költségen szerepelnek az értékcsökkenési leírás levonása után. Az értékcsökkenést az adott eszköz becsült hasznos élettartama alatt lineáris módon számítják az alábbiak szerint: Épületek 1-7% Gépek, berendezések 8-14% Járművek 15-33% Berendezési tárgyak 15-33% A földekre értékcsökkenés nem lett elszámolva. A tárgyi eszközökre azok üzembe helyezésének napjától kezdődően számol el értékcsökkenést a Társaság. A tárgyi eszközök könyv szerinti értékét évente felülvizsgálják és szükség esetén értékvesztést számolnak el, ha a könyv szerinti érték tartósan magasabb a piaci értéknél. Amennyiben indok merül fel, meghatározzák az eszköz piaci értékét, és ha szükséges, a terven felüli értékcsökkenést a piaci értékig elszámolják. Ha nincs lehetőség az egyes eszköz piaci értékének meghatározására, a Társaság annak az eszközcsoportnak a piaci értékét határozza meg, ahová az adott eszköz tartozik. Amennyiben az ingatlanok, berendezések és egyéb tárgyi eszközök becsült piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti értéknél, értékvesztés kerül elszámolásra a piaci érték és a könyv szerinti érték különbözetének nagyságában Immateriális javak Az immateriális javakat a konszolidált mérlegben bekerülési értéken tartják nyilván, csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel. Az amortizációt lineáris módszerrel számítják, a becsült hasznos élettartamra, a következő módon: Szoftverek 20 % Az egyes immateriális eszközök bekerülési értéke évente felülvizsgálatra és módosításra kerül, amennyiben a tartós értékvesztés miatt ez szükségessé válik Értékvesztés A Társaság minden mérlegkészítéskor felülvizsgálja a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékét annak érdekében, hogy meghatározza, hogy az adott eszközök körében történt-e értékvesztés. Amennyiben ilyen változás történik, az eszköz várható megtérülési értékét meg kell becsülni a szükséges mértékű értékvesztés meghatározásához. Ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, akkor az eszköz könyv szerinti értékét a várható megtérülési értékig kell csökkenteni. 9

12 2.sz. jegyzet Fontosabb számviteli alapelvek (folytatás) Lízing Pénzügyi lízingről beszélünk abban az esetben, amikor a lízing feltételei szerinti, az eszköz birtoklásból származó összes kockázat és költség a lízingbe vevőt terheli. Minden egyéb lízing operatív lízingnek minősül. Pénzügyi lízing esetén a Csoport által lízingelt eszközök a Csoport eszközeinek minősülnek és megszerzéskori, piaci értéken kerülnek kimutatásra. A lízingbe adó felé felmerülő kötelezettség a mérlegben pénzügyi lízing kötelezettségként jelenik meg. A lízinggel kapcsolatosan felmerülő költségek, amelyek a beszerzett eszközök valós értékének és a teljes lízingkötelezettségnek a különbségei, az eredmény terhére kerülnek elszámolásra a lízing teljes futamideje alatt, úgy, hogy egy állandó, időszakosan megjelenő ráfordítást jelentsenek a kötelezettség fennálló összegére vonatkozóan az egyes időszakokban. Az operatív lízing keretében fizetett lízingdíjakat az eredmény terhére lineáris módon, a lízing teljes futamideje alatt számolja el a Társaság. Amennyiben az operatív lízing felmondásra kerül a futamidő lejárta előtt, a lízingbe adónak bármilyen, felmondási díj módjára fizetett összeg a felmondás évében ráfordításként kerül elszámolásra Befektetések Az értékpapír-befektetések kereskedés-napi árfolyamon és kezdetben beszerzési áron kerülnek értékelésre. Azok a rövid lejáratú befektetések, amelyek kereskedési célúnak minősíttettek, a beszámoló időpontjában érvényes valós értéken szerepelnek, és értékük a mérleg fordulónapján érvényes nyilvánosan jegyzett árfolyam alapján kerül meghatározásra. A nem realizált nyereségeket és veszteségeket az eredménykimutatás tartalmazza. Az értékesíthető értékpapírok esetében a nem realizált nyereség és veszteség a saját tőkében kerül elszámolásra mindaddig, amíg az értékpapír értékesítésre nem kerül vagy értékvesztés elszámolása válik szükségessé, amikor is az addig a saját tőkében elszámolt kumulált nyereség vagy veszteség az adott időszak eredménykimutatásában kerül elszámolásra. A hosszú távú befektetések az eredeti bekerülési költségnek a tartós értékvesztésre elszámolt értékvesztéssel csökkentett értékén szerepelnek. Ahol egy befektetés értéke állandóan csökken, az költségként kerül elszámolásra abban az időszakban, amikor a csökkenést azonosítjuk Vevőkövetelések A követelések a kiszámlázott, másik fél által elismert összegben kerülnek kimutatásra, amíg ki nem egyenlítik vagy behajthatatlanná válik. A követelések nettó módon, az értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek a mérlegben Készletek A készletek a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbikon kerültek kimutatásra az elavult vagy lassan mozgó tételekre történő tartalékképzést követően. A bekerülési érték meghatározása a FIFO módszer alapján történik. A befejezett termelés és a folyamatban lévő termelés vonatkozásában, a bekerülési érték a következőket tartalmazza: közvetlen anyagköltség, közvetlen bérköltség, valamint a termelést érintő állandó és változó általános költségek megfelelő része. A nettó realizálható érték a becsült eladási ár a szokásos üzletmenetben, csökkentve a becsült befejezési költségekkel és az értékesítésig várhatóan felmerülő költségekkel. 10

13 2.sz. jegyzet Fontosabb számviteli alapelvek (folytatás) Társasági adó Az évente fizetendő társasági adó mértéke azon országok pénzügyi szabályozásának megfelelő adófizetési kötelezettségen alapul, amelyben a Csoport vállalatai működnek; s ez a halasztott adóval kerül módosításra. A Csoport a kötelezettség módszert alkalmazza a jövedelemadók elszámolásánál. A halasztott adó eszközök és kötelezettségek az időszakra vonatkozó adókulcs használatával kerülnek meghatározásra, amelyben az időbeli különbségek, amelyekhez ezek a halasztott adó eszközök és kötelezettségek kapcsolódnak, várhatóan megtérülnek. Halasztott adófizetési kötelezettséget ismerünk el minden adóköteles átmeneti különbségre, kivéve, ha goodwillhez vagy egy eszköz vagy kötelezettség eredeti elismeréséhez kapcsolódnak. Halasztott adó csak olyan mértékben kerül elszámolásra, amennyiben az a jövőben esetlegesen igénybe vehető adómegtakarítást eredményez. Ennek a módszernek az értelmében a Csoportnak tartalékot kell képezni az eszközök IAS értéke és a helyi adóalap közötti különbségén, a Cesaromhoz kapcsolódó tárgyi eszközök átértékelésén és ebből következő inflációján megjelenő halasztott adóra. Olyan mértékben, ha különbségek merülnek fel az inflációhoz kapcsolódóan, kompenzálni lehet azokat egy megegyező hitellel, amelyet a halasztott adó monetáris kötelezettség egyenlegén megjelenő nettó monetáris pozíció nyeresége vagy vesztesége tartalmaz Pénzügyi instrumentumok valós piaci értéke Egyes pénzügyi instrumentumok, mint például a készpénz, a rövid lejáratú követelések és a tartozások könyv szerinti értéke a rövid lejárat miatt közelít a valós piaci értékhez. Továbbá a rövid lejáratú kölcsönök (elsősorban a változó kamatozású hitelek) könyv szerinti értéke szintén közelít a valós piaci értékhez Visszavásárolt saját részvények A saját részvények a mérlegben a beszerzési értékükön szerepelnek és a saját tőkét csökkentik. Az értékesítések nyereségei, illetve veszteségei közvetlenül az eredménytartalék terhére kerülnek elszámolásra Cash flow kimutatás A cash-flow kimutatás céljai érdekében a készpénz és pénz egyenértékű eszközök tartalmazzák a készpénz-, a bankszámla, folyószámlahitel állományt és a bankbetéteket, amelyeknek lejárata a mérleg forduló napjától számított három hónapon belül van Részvényenkénti nyereség A Társaság az egy részvényre jutó nyereség meghatározásához az adott időszakra vonatkozó eredményt és az adott időszaki átlagos részvény darabszám hányadosát használta. 3.sz. jegyzet Vevőkövetelések Követelések áruszállításból és szolgáltatásból Vevőkre képzett értékvesztés ( ) ( )

14 4.sz. jegyzet Készletek Alapanyagok és egyéb segédanyagok Áruk Késztermékek Befejezetlen termelés sz. jegyzet Rövid lejáratú befektetések Értékesíthető értékpapírok: Hartberg Investment Ltd Artemis Rt Kereskedési célú értékpapírok: Diszkont kincstárjegyek Államkötvények A Hartberg Investment Ltd. egy Cipruson bejegyzett társaság, amelyet decemberében alapítottak. év második felében a Csoport alaptőkét emelt a Hartberg Ltd-ben ezer USD értékben. A Csoport pedig ugyanebben az évben megvette a társaság korábbi tulajdonosától a fennmaradó részesedést, így a ciprusi társaság 100%-osan a Csoport tulajdonába került. év elején a Csoport eladta a Hartberg részesedését a Zalakerámia Rt. egyik tulajdonosának könyv szerinti értéken. január 10-én a Jászberényi Úti Kft 16% szavazati arányt biztosító tulajdonrészt vásárolt az Artemis Rt-ben 350 millió Ft készpénzért. 6.sz. jegyzet Egyéb követelések Visszaigényelhető adók Előlegek szállítóknak Aktív időbeli elhatárolások Adott hitel Értékpapírból származó követelés Hussar értékesítéséből származó követelés (ld. 22.sz. jegyzet) Egyéb követelések

15 7.sz. jegyzet Tárgyi eszközök Földterületek, Gépek, Járművek Beruházás Összesen Épületek gyártósorok és egyebek Bruttó érték: január Növekedések Átsorolások (12.322) ( ) - - Csökkenések (72.804) (42.097) (55.829) - ( ) Árfolyamkülönbség (720) (594) Értékcsökkenés: január Tárgyévi értékcsökkenés Átsorolások (3.486) (63.923) - - Csökkenések (19.513) (36.160) (29.198) - (84.871) Árfolyamkülönbség (39.323) (32.624) Nettó eszközérték: Bruttó érték: január Növekedések ( ) Csökkenések ( ) (22.607) (60.553) (8.108) ( ) Árfolyamkülönbség ( ) ( ) (46.397) (11.863) ( ) Értékcsökkenés: január Tárgyévben elszámolt értékcsökkenés Csökkenések (16.567) (18.636) (34.979) - (70.182) Árfolyamkülönbség ( ) ( ) (28.536) - ( ) Nettó eszközérték: Átértékelt eszközök A Cesaromnál a tárgyi eszközök tartalmaznak olyan eszközöket, amelyek július 10-én átértékelésre kerültek független értékelések alapján. Ezeket az átértékelt tárgyi eszközöket és az július 10-ét követően megvásárolt egyéb tárgyi eszközöket új bázisra vetítették az inflációval az átértékelés, illetve az akvizíció időpontjától számítva. A Cesarom törvényes beszámolója szerint a tárgyi eszközök nettó könyv szerinti értéke, december 31-i állapotnak megfelelően eft-ot tesz ki. A Cesarom tárgyi eszközeinek nettó könyv szerinti értéke a konszolidált beszámolóban az átértékelési és inflációs korrekciók végrehajtása után eft. 13

16 8.sz. jegyzet Immateriális javak Nettó könyv szerinti érték : január Növekedések Csökkenések (4.774) Amortizáció (72.645) Árfolyamkülönbség/inflációs hatás 169 Nettó könyv szerinti érték : Növekedések Csökkenések (9.048) Amortizáció (76.945) Árfolyamkülönbség/inflációs hatás (4.483) Nettó könyv szerinti érték : sz. jegyzet Szállítók és passzív időbeli elhatárolások Szállítók Költségvetési befizetési kötelezettségek Hussarral szembeni kötelezettség Elhatárolt kamat Kapott előleg Munkavállalói kötelezettségek Egyéb elhatárolások Céltartalék várható kötelezettségre A kötelezettségekre képzett céltartalékok között szerepel eft, amely az Inker jogi kötelezettségeire lett megképezve, valamint eft, amely a Zalakerámia Rt. költségeivel kapcsolatos. 10.sz. jegyzet Rövid lejáratú hitelek Inker likvid hitel Áruvásárlásra kapott hitel önkormányzattól Faktorálás Az Inker likvid hitele ezer Kuna 5,5%-os kamatozású, fedezete váltó, és jelzálog a régi és az új gyártóüzemeken. Az önkormányzattól kapott áruvásárlási hitel kamat és fedezet mentes, késztermékben törlesztendő. A faktorálásos hitelek követelésekkel kapcsolatban befolyt előlegek, melyek a vonatkozó követelésekkel biztosítottak. A hitelek kamata a futamidő függvényében egy, illetve három havi BUBOR + 0,55 %. 14

17 11.sz. jegyzet Hosszú lejáratú hitelek Befektetési hitel Egyéb hitel Inker CIB hitel Összesen Levonva: hosszú lejáratú hitelek esedékes törlesztő részlete ( ) ( ) Az Inker egyéb hitele a Jugoszláv Köztársaság felbomlásának következtében örökölt kölcsönöket foglalja magában. 4 különálló hitelszerződésből áll. Fedezete csekkek, váltók, és a gyártóüzemekre bejegyzett jelzálog. A hitelek lejárata: között. Kamat: 5.96% ill. LIBOR+13/16%. március 28-án a konzorciális hitel és a beruházási hitel melynek állománya a többszöri hitelfelvétel miatt március 28-ig eft-ra emelkedett visszafizetésre került. Az új hitel összege EUR. Szeptemberben és decemberben az esedékes hiteltörlesztésen kívül rendkívüli törlesztés is történt, így az év során összesen eft tőketörlesztést, és eft összegű kamattörlesztést eszközölt a vállalat. A hiteltörlesztés következő évben esedékes törlesztő részlete ( eft) átsorolásra került a rövid lejáratú hitelek közé. A hitel kamata EURIBOR %. A hitel biztosítékai: vagyont terhelő jelzálog a Zalakerámia Rt. teljes vagyonán, valamint az ingatlant terhelő jelzálog Pietra ingatlanok kivételével és a leányvállalatok részvényinek óvadékba adása. A március 28-án lehívott konzorciális hitel ütemezése az alábbi: Törlesztési határidő Törlesztőrészlet EUR EUR EUR EUR EUR EUR 15

18 12.sz. jegyzet Adózás A Zalakerámia Rt. és leányvállalatai az adóbevallásukat annak az országnak a szabályai szerint készítik el, amelyben a székhelyük található. Társasági adó Halasztott adó eszköz csökkenése Halasztott adó kötelezettség csökkenése ( ) ( ) Nettó halasztott adó ( ) (99.732) Társasági adó fizetési kötelezettség a Cesaromnál merült fel, ahol a társasági adó 25% adókulccsal fizetendő 2002-ben és 2001-ben. A többi társaságnak elhatárolt veszteség, illetve adókedvezmény miatt nincs esedékes adófizetési kötelezettsége. Halasztott adó kötelezettség: A halasztott adófizetési kötelezettség számla mozgása az alábbi: Nyitó Az inflációnak az eszközökre gyakorolt hatásából felmerülő, eredménykimutatásban jelentkező (jóváírások) / költségek ( ) Átváltási korrekció ( ) Záró

19 12.sz. jegyzet Adózás (folytatás) A évben lekönyvelt halasztott adófizetési kötelezettség a Cesaromra vonatkozik, amelynek az eszközei az akvizíció időpontjában átértékelésre kerültek és amelyeket indexálni kell az inflációsemleges elszámolás részeként. A december 31-i eft (: eft) egyenleg az időbeli különbségekre vonatkozó kötelezettséget képviseli, tekintettel az átértékelt és inflált tárgyi eszközök és a helyi adóalapjuk közötti különbségre. Halasztott adó eszközök: Halasztott adó eszköz január 1-jén Halasztott adó eszköz (csökkenés) / növekedés ( ) Halasztott adó eszköz december 31-én Tekintettel a Zalakerámia Rt. elhatárolható veszteségére, eft halasztott adóeszközt számoltunk el december 31-ével (: eft), amelyet egy várható 18 % adókulcs felhasználásával számítottunk ki. A Zalakerámia Rt. jövőbeli bevételeire vonatkozó előrejelzések alapján a vezetőség figyelembe vette, hogy adóköteles nyereség fog rendelkezésre állni, amellyel szemben ezeket a veszteségeket el lehet számolni a lejáratukat megelőzően, a magyar adóhatóság által engedélyezett áthozott veszteségre vonatkozó 5 éves időszakon belül. 13.sz. jegyzet Jegyzett tőke és december 31-én a Társaság alaptőkéje db, egyenként Ft névértékű törzsrészvényből állt. 17

20 14.sz. jegyzet Szegmens információk Földrajzi megosztás-elsődleges Földrajzi megosztáselsődleges Magyarország Románia Horvátország Egyéb országok Csoporton belüli eredmény Összesen Árbevétel megoszlás Magyarország Más Kelet-Európai országok Nyugat-Európai országok Egyéb Közbenső eredmény ( ) Konszolidált árbevétel ( ) Fedezeti összeg ( ) ) Nem megosztott költségek ( ) Egyéb bevétel Egyéb ráfordítás ( ) Pénzügyi tevékenység nettó ( ) eredménye Adózás előtti nyereség Adó (62.376) Működési tevékenységből származó eredmény Kisebbségi részesedés (14.172) Nettó eredmény Eszközök megoszlása Nem megosztott eszközök Konszolidált eszköz állomány Források megoszlása Nem megosztott források Konszolidált forrás állomány Beruházások Értékcsökkenés Gyártósorok - másodlagos megosztás Fal és padló burkolók Porcelán Szaniterek Tégla Egyebek Csoporton belüli eredmény Összesen Árbevétel megoszlása Eredmény Eszközök nettó értéke Beruházások

21 14.sz. jegyzet Szegmens információk (folytatás) Földrajzi megosztás-elsődleges Földrajzi megosztáselsődleges Magyarország Románia Horvátország Egyéb országok Csoporton belüli eredmény Összesen Árbevétel megoszlás Magyarország Más Kelet-Európai országok Nyugat-Európai országok Egyéb országok Közbenső eredmény ( ) Konszolidált árbevétel ( ) Fedezeti összeg ( ) Nem megosztott költségek ( ) Egyéb bevétel Pénzügyi tevékenység nettó ( ) eredménye Tartós csökkenés társult vállalkozásban Adózás előtti veszteség Adó ( ) Működési tevékenységből származó eredmény Kisebbségi részesedés (16.845) Nettó eredmény Eszközök megoszlása Nem megosztott eszközök Konszolidált eszköz állomány Források megoszlása Nem megosztott források Konszolidált forrás állomány Beruházások Értékcsökkenés Gyártósorok - másodlagos megosztás Fal és padló burkolók Porcelán Szaniterek Téglák Egyebek Csoporton belüli eredmény Összesen Árbevétel megoszlása Eredmény Eszközök nettó értéke Beruházások

22 15.sz. jegyzet Működési költségek A működési költségek költségnemenként és az egyéb bevételek az alábbiak: Tárgyi eszköz és immateriális javak értékcsökkenése Anyag jellegű költségek Alkalmazotti költségek Bérek és fizetések Társadalombiztosítás Egyéb bérjellegű költségek Egyéb bevételek ( ) ( ) Egyéb ráfordítások Működési költségek összesen Az egyéb bevételek az alábbiakból állnak: Bevétel tárgyi eszköz értékesítésből Egyéb értékesítésből származó bevétel Értékvesztés visszaírása Környezetvédelmi céltartalék felszabadítás Egyéb bevétel Egyéb bevételek Az egyéb ráfordítások az alábbi tételekből állnak: Helyi és egyéb adók Tárgyi eszköz selejtezés Céltartalék jövőbeni kötelezettségre Hitelezési veszteség Utólag adott engedmény Céltartalék készletre, egyéb Értékvesztés vevőkre Fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat Nem fejlesztési célra nyújtott támogatás Zala-Gergely Utca Kft. részére Egyéb különféle költségek Egyéb ráfordítások

23 16.sz. jegyzet Nettó finanszírozási eredmény Kamat bevétel Árfolyamnyereség Finanszírozási bevételek összesen Kamatköltség Árfolyamveszteség Inflációs veszteség Finanszírozási költségek összesen Nettó finanszírozási eredmény ( ) sz. jegyzet Részvényenkénti nyereség A forgalomban lévő részvények súlyozott átlaga, a részvényenkénti nyereség kiszámításában felhasznált nettó bevétel és a kalkulált részvényenkénti nyereség adatok az alábbiakban találhatók: A forgalomban lévő részvények súlyozott átlagos száma: A részvényenkénti nyereség kiszámításában használt nettó bevétel: Alap részvényenkénti nyereség Módosított részvényenkénti nyereség sz. jegyzet Árfolyam, hitel és kamatkockázat elemzés Árfolyam kockázat A Csoport export értékesítési árai elsődlegesen EUR-ban, USD-ben vagy egyéb devizában vannak megjelölve és a fizetéseket a vonatkozó devizában kapják. A belföldi értékesítési árak annak az országnak a valutájában vannak megjelölve, amelyben működnek. Ezeken a belföldi piacokon a helyi valutában kifejezett árakat a Cesarom esetében kb. havonta, és máshol legalább negyedévente korrigálják a leértékelés figyelembevételéhez. A Csoport Románia és Horvátország fejlődő gazdaságaiban is működik. Különösen Romániában tapasztalhatóak magas inflációs ráták és jelentős mértékű leértékelések. Fennáll az értékvesztés ebből következő kockázata, tekintettel a román Lei-ben tartott nettó monetáris eszközökre. 21

24 18.sz. jegyzet Árfolyam, hitel és kamatkockázat elemzés (folytatás) Hitelkockázat A pénzügyi eszközök, amelyek potenciálisan hitelkockázat koncentrációinak teszik ki a Csoportot, főleg készpénzből, rövid lejáratú befektetésekből és követelésekből állnak. A Csoport készpénzét elsődlegesen nagyobb bankokban tartják. A rövid lejáratú befektetések elsősorban magyar állampapírok, amelyekre a Magyar kormány teljes garanciát vállal. A követeléseket a kétes követelésekre elszámolt értékvesztés levonásával mutatjuk be. A hitelkockázat a követeléseket illetően korlátozott, a földrajzi területeken való szétszórtság és a vevők miatt. Ennek megfelelően, a Csoportnak nincs jelentős hitelkockázat koncentrációja. Kamatkockázat A Vállalat rövid lejáratú befektetései havi időközönként kezdődnek újra és a Csoport nem rendelkezik jelentős hosszú lejáratú, rögzített kamatlábú államkötvény befektetésekkel. A Csoport befektetési hitelén a kamat EURLIBOR + 1,25 %. A követelésekkel biztosított rövid lejáratú hitelek kamata a futamidő függvényében egy, illetve három havi BUBOR + 0,55%. Valós értékek december 31-én a készpénz, rövid lejáratú befektetések, követelések, kötelezettségek és elhatárolt költségek nyilvántartási értékei megközelítették a valós értéküket ezeknek az eszközöknek és kötelezettségeknek rövid távú lejárata miatt. A rövid és hosszú lejáratú hitelfelvételek valós értéke nem tér el lényegesen a nyilvántartási értéktől. A tőzsdén jegyzett törzsrészvényekbe történő befektetéseket piaci értéken tartják nyilván és a készleteket a bekerülési érték vagy a nettó realizálható érték közül az alacsonyabbon mutatja ki a Társaság. 19.sz. jegyzet Kapcsolt vállalati tranzakciók Értékesítés konszolidált leányvállalatok részére Igazgatási költségek konszolidált leányvállalatoktól A Társaságnak tudomásunk szerint nem voltak jelentős tranzakciói a tulajdonosaival évben. 22

25 20.sz. jegyzet Várható kötelezettségek A környezetvédelmi céltartalékok összege az alábbiak: Jászberényi Úti Kft. rekultivációjára képzett céltartalék Zala-Gergely Utca Kft. rekultivációjára képzett céltartalék A Csoportnak van egy m 2 területű külszíni bányája olyan területen, ahol a Pietra termelte ki a padlóburkoló lapok gyártásához szükséges agyagot az előző években. A bányászati tevékenységet 1993-ban megszüntették. Az állam megköveteli a korábbi bánya rekultivációját az eredeti rekultivációs megállapodás részeként. A rekultiváció magába foglalja a bánya feltöltését környezetbarát hulladékokkal (fa, építkezési törmelék) és a tájrendezést a termőtalaj felső rétegével ben a vezetőség független tanulmányokat készíttetett, hogy felmérje a szükséges munkát és a hozzá kapcsolódó költségeket ezeknek a környezetvédelmi kötelezettségeknek a teljesítéséhez. Ezeket a tanulmányokat és a tervezett rekultivációs költségeket benyújtották a bányahatóságokhoz, hogy biztosítsák ezeknek az ingatlanoknak az átvitelét újonnan alapított leányvállalatokba, a Zala-Gergely Utca Kft-be és a Jászberényi Úti Kft-be. A helyi bányahatóságok elfogadták a Társaság terveit. Az elvégzett környezetvédelmi tanulmányok, a vonatkozó bányahatóságokkal kötött megállapodások, valamint a rekultivációs folyamat állása alapján a Csoport 1999-ben összesen eft és 2000-ben további eft céltartalékot képzett, a legjobb becslése alapján, a rekultivációs kötelezettségek teljesítéséhez szükséges költségekre. A Zala Gergely Úti Kft-re képzett eft-os céltartalék a Kft értékesítése miatt felszabadításra került ben a környezetvédelmi céltartalékok év végi összege eft, amely a Jászberényi Úti Kft.-re vonatkozik. 21.sz. jegyzet Beruházási kötelezettségek A Román Állami Vagyonalappal kötött adás-vételi szerződés feltételei szerint, amelynek értelmében a Hussar megvásárolta a Cesarom részvényeinek 62 %-át, a Hussar beleegyezett, hogy finanszírozza a Cesarom további, 26,9 millió USD beruházásait, hogy javítsa és növelje a gyártó kapacitást és hatékonyságot. Ezeknek a beruházásoknak 2001-ig meg kellett történnie. december 31-vel a teljes beruházás teljesült, amelyből mintegy 7 millió USD teljesítésének elfogadásáról jelenleg is folynak a tárgyalások a Román Vagyonügynökséggel. 23

26 22 sz. jegyzet Mérlegzárás utáni események március 12-én az Intergazprom-Invest Holding Energetikai Tervező, Fejlesztő, Beruházó, és Vagyonkezelő Rt. (I.G.P.I Rt.) db részvényt szerzett a Zalakerámia Rt-ben. A megszerzett részvénymennyiség az I.G.P.I Rt. számára a Társaságban 29,22%-nyi közvetlen befolyásszerzést eredményez. Az I.G.P.I Rt további 2,19% közvetett befolyással rendelkezik a Zalakerámia Rt-ben az Általános Értékforgalmi Bank Rt-ben (ÁÉB Rt.) meglévő tulajdonosi részesedésén keresztül március 12-én a Társaság könyv szerinti értéken értékesítette a korábban Jászberényi Úti Kft-ből kivált Moorea Beach Kft-t. A Hussar eladásából származó követelés összege március 14-én befolyt a Társaság számlájára (lásd 6.sz. jegyzet). A Zalakerámia Rt március 17-én szerződés útján nyereséggel értékesítette a 100%-os tulajdonban lévő Lakópark Ingatlankezelő és Hasznosító Egyszemélyes Kft-t. Az I.G.P.I Rt. március 19-én további db részvényt vásárolt, így a Zalakerámia Rt-ben közvetlenül 30,709%, közvetetten (az ÁÉB Rt.-n keresztül) pedig további 2,191% befolyással rendelkezik. 24

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31.

Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés. 2001. december 31. Zalakerámia Rt. Konszolidált éves beszámoló és Független könyvvizsgálói jelentés 2001. december Deloitte & Touche Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. 1051 Budapest, Nádor u.21. Kevélcím: 1397 Budapest Pf.503

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2001. évi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím zalaker@zalakeramia.hu

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek 20. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek A kiadványról A kiadvány célja, hogy felhívja a társaságok figyelmét a jelenlegi magyar számviteli

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...5 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...6 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...11 2 SZÁMVITELI POLITIKA...11

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSHEZ Oldal Konszolidált Éves

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről

a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. 457-3860 Éves beszámoló 2004. 01. 01. - 12. 31. üzleti évről 1 2 0 4 1 7 8 1 7 0 2 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 8 1 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése BUDAPESTI INGATLAN RT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1033 Budapest, Polgár u. 8-10.

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008.

Szécsényi Agro-Help Nonprofit Kft. 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b. Kiegészítő melléklet 2008. 0 Adószám: 18633849-2-12 Cégbíróság: Nógrád Megyei Bíróság mint cégbíróság Cégjegyzék szám: 12-09-005723 3170 Szécsény Rákóczi út.90/b Kiegészítő melléklet 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL ÜZLETI JELENTÉS AZ M-SPIRIT SZOLGÁLTATÓ KFT. 2013. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Veszprém, 2013. február 14. Dr. Markovszky György ügyvezető igazgató 1 Üzleti Jelentés az M-Spirit Kft. 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

TETTYE FORRÁSHÁZ Pécsi Városi Viziközm Üzemeltetési Zártkören Mköd Részvénytársaság beszámolójának kiegészít melléklete 2013. 01. 01-2013. 12. 31. üzleti évrl ------------------------------- Sándor Zsolt

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt. Tőzsdei Éves Jelentés 2003 2004. április 29. Gazdasági Igazgatóság / Economic Directorate Az éves jelentés tartalma: Tartalom. 1. oldal Független Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2007. évi. éves beszámolóhoz. S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a. Adószám: 11884264-2-13 S+H Portfolio Zrt. 2000 Szentendre Bánáti utca 2/a Adószám: 11884264-2-13 Cégjegyzékszám: 13-10-040601 KSH: 11884264-7412-114-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2007. évi éves beszámolóhoz A beszámoló auditált adatokat

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr.

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr. Sztv átfogó módosítása 2016 Készítette: Dr. Kardos arbara főiskolai docens okleveles könyvvizsgáló Előadó: Dr. Sisa Krisztina Egyetemi adjunktus GF PSZK Számvitel Intézeti Tanszék okleveles könyvvizsgáló

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774

NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2013.01.01. 2013.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21.

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21. GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév 2011. február 21. ÜZLETI JELENTÉS 2010. NEGYEDIK NEGYEDÉV Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR 2009. 2010. 2009. 2010.

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Debrecen, 2015. március 6. Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Fodorné Szabó Judit elnök-ügyvezető ig. Pinczésiné Ludman Viktória ügyvezető ig.

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM

12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. TARTALOM 12. szám 123. évfolyam 2008. május 2. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 17/2008. (V. 2. MÁV Ért. 12.) VIG. sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. Értékelési

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben