FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság"

Átírás

1 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: , nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) a mai napon nyilvánosságra hozta jelentését a I. félévének eredményéről. A jelentés az IAS 34 Közbenső Pénzügyi Beszámoló standard alapján elkészített, június 30-ával végződő időszakra vonatkozó nem auditált évközi szűkített konszolidált pénzügyi kimutatásokat tartalmazza. Budapest, augusztus 31.

2 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (adatok ezer forintban) Korrigált * Változás % ** ESZKÖZÖK FORGÓESZKÖZÖK Pénzeszközök % Vevőkövetelések % Egyéb nem vevőkövetelések % Készletek % Rövid távú befektetések n.a. Egyéb forgóeszközök % Forgóeszközök összesen % BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Tárgyi eszközök nettó értéke % Immateriális javak nettó értéke % Befektetett pénzügyi eszközök % Halasztott adókövetelés % Goodwill % Befektetett eszközök összesen % ESZKÖZÖK ÖSSZESEN % FORRÁSOK RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Szállítók % Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok n.a. Rövid lejáratú tartozások % Rövid lejáratú kötelezettségek összesen % HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 0 0 Hosszú lejáratú kötelezettség % Halasztott adó n.a. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen % SAJÁT TŐKE Jegyzett tőke % Tőketartalék % Eredménytartalék % Egyéb saját tőke % Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke összesen % Kisebbségi részesedés % Kisebbségi tulajdonosokra jutó tőke összesen % Tőke összesen % FORRÁSOK ÖSSZESEN % * Az előző évi adatok külön oszlopban történő korrigált bemutatása összehasonlítási célokat szolgál, melynek oka és az összehasonlító adatok előállításának egyes módszerei a jegyzetekben kerülnek részletes ismertetésre. ** Változás a korrigált előző évi számokhoz viszonyítva Az összevont (konszolidált) féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

3 KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) Korrigált * Változás % ** ÁRBEVÉTEL % Értékesítés közvetlen önköltsége % Fedezeti összeg % Értékesítési, általános és adminisztratív költségek % EGYÉB BEVÉTELEK % Egyéb ráfordítások % A tevékenység eredménye % Pénzügyi bevételek % Pénzügyi ráfordítások % Rendkívüli eredmény n.a. Adózás előtti eredmény n.a. Adózás % Halasztott adó n.a. Adózott eredmény n.a. Egyéb átfogó eredmény Árfolyamkülönbözet Átfogó eredmény Eredményből való részesedés Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Kisebbségi tulajdonosokra jutó eredmény Átfogó eredményből való részesedés Anyavállalat tulajdonosaira jutó átfogó eredmény Kisebbségi tulajdonosokra jutó átfogó eredmény Egy részvényre jutó átfogó eredmény (EPS) Alap (Ft/részvény) (az "E" sorozatú törzs és "F" sorozatú elsőbbségi részvényre egyaránt vonatkozik) - 38,37-36,96-10,68 Higított (Ft/részvény) (az "E" sorozatú törzs és "F" sorozatú elsőbbségi részvényre egyaránt vonatkozik) - 37,84-36,45-10,53 Átfogó eredmény megoszlása megszűnt és folytatódó tevékenységekre Folytatódó tevékenység eredménye n.a.

4 Megszűnő tevékenység eredménye n.a. Megszűnő tevékenység adatai Megszűnő tevékenység bevételei Megszűnő tevékenység ráfordításai Megszűnő tevékenység adózás előtti eredménye Megszűnt tevékenységet alkotó eszközök elidegítésének eredménye * Az előző évi adatok külön oszlopban történő korrigált bemutatása összehasonlítási célokat szolgál, melynek oka és az összehasonlító adatok előállításának egyes módszerei a jegyzetekben kerülnek részletes ismertetésre. ** Változás a korrigált előző évi számokhoz viszonyítva Az összevont (konszolidált) féléves beszámolót független könyvvizsgáló nem vizsgálta.

5 Konszolidált saját tőke mozgástábla ezer Ft Megnevezés Nyitó Leányvállalatban meglévő befolyás megszűnése Többségi részesedés növelése leányvállalatban Tárgyévi eredmény Egyéb átfogó eredmény Osztalék Egyéb átsorolás és változás Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Egyéb saját tőke Külső tulajdonosi részesedések Tőke összesen

6 Konszolidált saját tőke mozgástábla ezer Ft Megnevezés Nyitó Tőkeemelés Jegyzett tőke leszállítás Tárgyévi eredmény Egyéb átfogó eredmény Osztalék Egyéb átsorolás és változás Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Egyéb saját tőke Külső tulajdonosi részesedések Tőke összesen

7 Konszolidált Cash-Flow kimutatás Adatok E Ft-ban Ssz. Tétel megnevezése Tárgyév a b e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 6. Befektetett eszközök értékesítésének és árfolyam átértékelésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ± -232 II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befeketési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék részesedés Leányvállalati akvizíció v. értékesítés miatti pénzeszköz csökkenés v. növekedés ± III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése

8 28. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Rövid és hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 IV. Átváltási különbözet V. Konszolidációs kör változása miatti korrekció 0 VI. Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ± Egyeztetés VII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása VIII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején IX. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén X. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - működési CF XI. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - befektetési CF XII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - finanszírozási CF XIII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok összesen

9 Konszolidált Cash-Flow kimutatás Adatok E Ft-ban Ssz. Tétel megnevezése Tárgyév a b e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 0 5. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 6. Befektetett eszközök értékesítésének és árfolyam átértékelésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ± II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befeketési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék részesedés Leányvállalati akvizícióval megszerzett pénzeszköz - 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése

10 27. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 IV. Átváltási különbözet V. Konszolidációs kör változása miatti korrekció 0 VI. Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ± Egyeztetés VII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása VIII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején IX. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén X. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok 0-628

11 Korrigált konszolidált Cash-Flow kimutatás Adatok E Ft-ban Ssz. Tétel megnevezése Tárgyév a b e I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás (Működési cash flow, sorok) Adózás előtti eredmény ± Elszámolt amortizáció Elszámolt értékvesztés és visszaírás ± 0 5. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ± 0 6. Befektetett eszközök értékesítésének és árfolyam átértékelésének eredménye ± Szállítói kötelezettség változása ± Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ± Passzív időbeli elhatárolások változása ± Vevőkövetelés változása ± Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ± (értékvesztés nélkül) Aktív időbeli elhatárolások változása ± Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés Egyéb pénzmozgással nem járó eredmény ± II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszközváltozás (Befeketési cash flow, sorok) Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök eladása Kapott osztalék részesedés Leányvállalati akvizícióval megszerzett pénzeszköz - 0 III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás (Finanszírozási cash flow, sorok) Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztés, megszüntetése, beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)

12 26. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek Rövid lejáratra nyújtott kölcsönök Véglegesen átadott pénzeszköz Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ± 0 IV. Átváltási különbözet -628 V. Konszolidációs kör változása miatti korrekció 0 VI. Pénzeszközök változása (± I.± II.± III.sorok) ± Egyeztetés VII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök változása VIII. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év elején IX. Pénz és pénz-egyenértékű eszközök állománya év végén X. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - működési CF XI. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - befektetési CF XII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok - finanszírozási CF XIII. Megszűnő tevékenységhez kapcsolódó pénzáramok összesen

13 Nyrt. és leányvállalatai Kiegészítő melléklet az évközi beszámolóhoz június 30.

14 1. Általános információk A ba tartozó vállalatok hazánkban és nemzetközi szinten is az egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és termékeikkel sokak számára nyújtanak segítséget a testi és lelki egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében. A vállalat prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító, táplálékkiegészítő és kozmetikai termékeket nyújt fogyasztóinak az ismert világ egyre több pontján. Vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes gyógyítás forrását. A célul tűzte ki, hogy kiemelkedő termékeit elérhetővé tegye Földünk minél több lakója számára. Ennek megfelelően számos disztribúciós ponttal rendelkezik Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten, illetve Ázsiában, és folyamatosan dolgozik értékesítési helyszíneinek bővítésén. Társaságunk elsődleges értéknek tekinti az emberi egészséget, ezért kiemelt figyelmet fordít a biztonságra és termékei minőségére. A hazájában, Magyarországon az emberi egészség megőrzése és helyreállítása érdekében színvonalas gyógyszertárakat is működtet. 2. A beszámoló készítésének alapja A június 30-ával végződő hat hónapról szóló évközi szűkített konszolidált beszámoló az ezekre vonatkozó IAS 34 standard szerint készült. Az évközi szűkített konszolidált beszámoló nem tartalmaz minden olyan információt és mellékletet, amely az éves (konszolidált) beszámoló esetében követelmény, így azokat a Csoport december 31-i éves pénzügyi kimutatásaival összhangban kell olvasni.

15 3. A számviteli politika lényeges elemei Az évközi szűkített beszámoló készítése során alkalmazott számviteli politika összhangban van a Csoport december 31-i pénzügyi kimutatásainak elkészítésekor alkalmazottal. 4. Szezonalitás A tevékenységi körén belül a szezonalitás sem a táplálék kiegészítő, sem a gyógyszer szegmensben nem tekinthető jelentősnek. 5. Működési szegmens információk Üzleti szempontból a Csoport három fő szegmensre osztható, melyek az alábbiak: - Központi vagyonkezeléssel és vagyonhasznosítással foglalkozó szegmens (Központ) - Táplálék kiegészítő termékek nagy,- és kiskereskedelmével foglalkozó szegmens (Táplálék-kiegészítő kereskedelem) - Gyógyszer kiskereskedelemmel foglalkozó szegmens (Gyógyszerkiskereskedelem) A közbenső időszakban a Csoport szegmens felosztásában nem történt változás december 31-hez képest.

16 Összes eszköz Kötelezettségek Szegmenshez nem allokálható kötelezettségek Összes kötelezettség Immateriális javak beszerzése Tárgyi eszközök beszerzése Értékcsökkenés és értékvesztés Táplálékkiegészítő Gyógyszer Szegmensek Csoport 2012 kereskedelem kiskereskedelem Központ közötti átadás összesen Értékesítés nettó árbevétele Üzemi eredmény Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Társasági adó Adózott eredmény Táplálékkiegészítő Gyógyszer Szegmensek Csoport 2011 kereskedelem kiskereskedelem Központ közötti átadás összesen Értékesítés nettó árbevétele Üzemi eredmény Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Társasági adó Adózott eredmény Összes eszköz Kötelezettségek Szegmenshez nem allokálható kötelezettségek Összes kötelezettség Immateriális javak beszerzése Tárgyi eszközök beszerzése Értékcsökkenés és értékvesztés

17 Táplálékkiegészítő Gyógyszer Szegmensek Csoport Korrigált kereskedelem kiskereskedelem Központ közötti átadás összesen Értékesítés nettó árbevétele Üzemi eredmény Pénzügyi bevételek Pénzügyi ráfordítások Társasági adó Adózott eredmény Összes eszköz Kötelezettségek Szegmenshez nem allokálható kötelezettségek Összes kötelezettség Immateriális javak beszerzése Tárgyi eszközök beszerzése Értékcsökkenés és értékvesztés Árbevétel megoszlása földrajzi régiónként (e Ft): Régió Korrigált Magyarország Észak-Amerika Üzleti kombinációk és értékesítések Az évközi időszakban a Csoport leányvállalata útján további ENEREX részvényeket vásárolt kisebbségi tulajdonosoktól, ezáltal 70,7 %-ra növelve részesedését a társaságban. Mivel a Csoport már korábban megszerezte az irányítási jogokat az ENEREX felett, ezért a részesedés növelése kisebbségi részvényesekkel folytatott tranzakciónak minősül. Az Organic Mission Magyarország Zrt. által elhatározott alaptőke-emelés következtében április 26. nappal a HUMET North America Inc részesedése, és ezzel a Társaság közvetett részesedése az Organic Mission Magyarország Zrt-ben 41,9%-ra csökkent, miáltal az kikerült a teljes körű konszolidációból. Ezt követően a április 29. napján megtartott éves rendes közgyűlés határozatával az Organic Mission Magyarország Zrt. megmaradt kisebbségi részesedése is teljes mértékben értékesítésre került.

18 7. Értékvesztés A Csoport jövedelemtermelő egységeire vonatkozó részletes értékvesztés teszt a pénzügyi év végén, az éves pénzügyi beszámoló készítésekor történik. Az értékvesztés kalkulációja során alkalmazott feltételezésekben és becslésekben jelentős változás a közbenső időszakban sem történt. Az évközi időszakban ennek megfelelően értékvesztés elszámolására nem került sor. 8. Tárgyi eszközök és immateriális javak A tárgyi eszközök és immateriális javak állományában az első félévben lényeges változás nem történt. 9. Készletek A készletek vonatkozásában az első félévben értékvesztés nem került elszámolásra. 10. Befektetett pénzügyi eszközök A 12. pontban bemutatásra került nem realizált árfolyamveszteség döntően a befektetett pénzügyi eszközök fordulónapi átértékeléséhez kapcsolódott. 11. Saját tőke Az anyavállalat, Nyrt. részvényösszetétele június 30-án az alábbiak szerint alakul: db E sorozatú törzsrészvény db F sorozatú szavazatelsőbbségi részvény Jegyzett tőke ( ) db részvény * 24 Ft névérték/részvény = Ft

19 12. Pénzügyi eredmény (e Ft) Kapott kamatok Realizált árfolyamnyereség Nem realizált árfolyamnyereség Egyéb pénzügyi bevételek 4 Pénzügyi bevételek összesen Fizetett kamatok Realizált árfolyamveszteség 559 Nem realizált árfolyamveszteség Egyéb pénzügyi ráfordítások 4 Pénzügyi ráfordítások összesen Előző év Kapott kamatok Realizált árfolyamnyereség Nem realizált árfolyamnyereség Egyéb pénzügyi bevételek 0 Pénzügyi bevételek összesen Fizetett kamatok Realizált árfolyamveszteség Nem realizált árfolyamveszteség Egyéb pénzügyi ráfordítások 0 Pénzügyi ráfordítások összesen Megszűnő tevékenységek és értékesítendő eszközok Az Organic Mission Magyarország Zrt. ból történő kikerülésével a táplálék kiegészítő tevékenység nem szűnik meg a on belül, hiszen az ENEREX leányvállalat is hasonló tevékenységet folytat. A beszámolóban szerepeltetett megszűnő tevékenységre jutó adatok a szegmens Organic Mission által képviselt részére vonatkoznak.

20 Értékesített társaság főbb mérlegadatai: (eft) Forgóeszközök Befektetett eszközök Rövid lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Saját tőke Egyéb átfogó jövedelem elemei A féléves konszolidált beszámolóban kimutatott egyéb átfogó jövedelem teljes összege az ENEREX kanadai dollárban elkészített beszámolójának forintra történő átváltásához kapcsolódó különbözetéből adódik. 15. Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Normál EPS Higított EPS -10,68 Ft -10,53 Ft Előző évi adatok Normál EPS Higított EPS - 38,37 Ft - 37,84 Ft Korrigált előző évi értékek Normál EPS Higított EPS - 36,96 Ft - 36,45 Ft 16. Osztalék A saját tőke mozgástáblában szereplő osztalék oszlop az anyavállalat üzleti évéhez kapcsolódóan megállapított és a közgyűlés által jóváhagyott e Ft osztalékot tartalmazza, mely a beszámolóban kötelezettségként kerül kimutatásra. 17. Mérlegen kívüli kötelezettségek

21 Az anyavállalatból korábban kivált társaság (H1-Holding Kft.) kötelezettségeiért a hatályos jogszabályok értelmében a Befektetési Nyrt, mint jogelőd társaság egyetemlegesen felel. 18. Tranzakciók kapcsolt felekkel A Csoporton kívüli kapcsolt felekkel a tárgyidőszakban tranzakció nem történt. 19. Az összehasonlító adatokhoz képest bekövetkezett jelentős változások a mérleg és eredménykimutatásban A hatályos IFRS előírásoknak megfelelően a mérlegadatok az előző év végi beszámoló adataival, míg az eredménykimutatás sorai az előző év első fél éves adataival kerültek összehasonlításra, az alábbiakra is figyelemmel. A konszolidációs kör változására tekintettel mind a mérlegben, mind az átfogó eredménykimutatásban új oszlop került beillesztésre, amely összehasonlíthatósági célból az előző évek korrigált adatait tartalmazza. Az előző évi mérlegadatok helyesbítése akként történt, mintha a tavalyi évben az Organic Mission Magyarország Zrt. nem került volna teljes körű konszolidálásra. A Társaság mérlegadatai equity módszer alkalmazásával kerültek konszolidálásra, ezzel biztosítva az összehasonlíthatóságot az idei mérlegadatokkal, amelyek már nem tartalmazzák a kikerült társaság eszközeit és kötelezettségeit. Mivel a kikerülés időpontjáig a leányvállalat forgalmi adatait az eredménykimutatás idei számai tartalmazzák, az összehasonlíthatóság kedvéért a tavalyi első féléves számok arányosításra kerültek a kikerülés napjáig eltelt napok és a teljes első félév napjainak arányában. Így az Organic Mission Magyarország Zrt.-vel kapcsolatosan az előző év korrigált oszlopában szereplő eredményszámok az idei évvel megegyező hosszúságú időszakra vonatkoznak. Az előző évi Cash-Flow kimutatás az összehasonlíthatóság érdekében kiegészítésre került a megszűnő tevékenységhez kapcsolódó egyes pénzáramokkal. Az egyéb nem vevőkövetelések sorának változása jórészt az adott rövid lejáratú kölcsönök és egyéb tranzakcióból származó követelések növekedésének tulajdonítható. Az egyéb forgóeszközök a befektetett pénzügyi eszközök és rövid lejáratú követelések között kimutatott kölcsönök után járó kamatbevételek aktív időbeli elhatárolásként történő kimutatása miatt növekedtek. A kisebbségi, avagy nem ellenőrző részesedések tavalyi adathoz képest bekövetkezett csökkenését az ENEREX-ben meglévő részesedés mértékének növelése magyarázza.

22 Az általános költségek emelkedését részben a forgalom növekedése, részben pedig a jutalékkiadások növekedése okozta. Az egyéb bevételek nagy mértékű növekedését jórészt a részesedés értékesítésen tárgyévben realizált egyszeri nyereség, míg az egyéb ráfordítások növekedését részben egyszeri tételek (pl. eljárási díj, bírság), részben pedig a jelentősen megemelkedett árbevétel miatti iparűzési adó növekedése okozta. A pénzügyi ráfordítások csökkenését a bázis időszakban befektetett pénzügyi eszközhöz kapcsolódóan kimutatott nem realizált árfolyamveszteség indokolja, amely a kedvező irányú devizaárfolyam mozgások miatt idén kisebb összegben jelentkezett. 20. A mérleg fordulónapját követő események A mérleg fordulónapját követő lényeges esemény nem történt.

23 KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS

24 Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: Rövidített cégnév: Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Nyrt Székhely: Budapest, Telepes u. 53. Cégbejegyzés időpontja: május 29. Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám: Cégjogi forma: Részvénytársaság Adószám: Statisztikai számjel: A társaság időtartama: Üzleti év: Választott könyvvizsgáló: határozatlan megegyezik a naptári évvel MOBILCONSULT Kft. A társaság hirdetményeit a Budapesti Értéktőzsde, illetve a saját honlapján teszi közzé. Nyrt (a továbbiakban úgy is, mint: Társaság) egy, az emberi egészség szolgálatában álló nemzetközi vállalat anyavállalata. Leányvállalatai között szerepel a Kanadában bejegyzett, kiemelkedő minőségű, innovatív táplálékkiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals Ltd., valamint a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök és más egészségmegőrző termékek kiskereskedelmét végző két budapesti gyógyszertár. A Társaság nyilvánosan működő részvénytársaság, törzsrészvényei a Budapesti Értéktőzsde Zrt. Részvények B kategóriájába bevezetésre kerültek.

25 A tárgyévi tevékenység ismertetése A Nyrt a korábbi években jelentős változásokon ment keresztül. A korábbi stratégiai döntéseknek megfelelően a korábbi gyártási és kereskedelmi tevékenység 2009-ben kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta. A fentiek hatására a Társaság egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének koordinálása. A Társaság tárgyévi tevékenységére is ez volt jellemző. Vállalatbővítés, akvizíciók A Társaság májusában bejelentette, hogy leányvállalata a HUMET North America Inc tájékoztatta arról, hogy a kanadai Enerex Botanicals Ltd. társaságban további részvényeket vásárolt, miáltal befolyása a vállalatban 50,2%-ról 70,7%-ra emelkedett. A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok: A mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges események, különösen jelentős folyamatok nem történtek. A várható fejlődés: A Társaság, illetve a fejlődése döntően új akvizíciók megvalósításával, a meglévő portfólió módosításával, strukturális átalakításával, fejlesztésével, befektetések megfelelő növelésével illetve csökkentésével, valamint a hoz tartozó vállalatok terjeszkedése, fejlődése útján történhet. Kutatás és kísérleti fejlesztés: K+F tevékenység 2012-ben elsősorban az Organic Mission Magyarország Zrt-ben, illetve a kanadai ENEREX Botanicals Ltd.-ben zajlott. Telephelyek bemutatása:

26 A Társaságnak nincsenek telephelyei. A vállalkozás által folytatott foglalkoztatáspolitika: A Társaság, illetve a konszolidációba bevont társaságok a lehetőségekhez képest minimális alkalmazotti létszámmal dolgoznak. A környezetvédelemmel kapcsolatos információk: A Társaság és a konszolidációban bevont leányvállalatainak tevékenységét jellemzően nem befolyásolták környezetvédelemmel kapcsolatos események. A fenti társaságok irodai tevékenységük során figyelmet fordítanak a környezeti szempontok érvényesülésére. A Társaság, illetve a konszolidációba bevont leányvállalatai környezetvédelemmel kapcsolatos támogatásban nem részesültek. Jegyzett tőke összetétele és egyéb társasági jogi kérdések: A Társaság cégbíróságon bejegyzett alaptőkéje a fordulónapon db, egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált E sorozatú törzsrészvényből (jegyzett tőkén belüli arány: 98,1%) és db, egyenként 24 Ft névértékű, dematerializált F sorozatú, szavazatelsőbbségi jogot biztosító elsőbbségi részvényből (jegyzett tőkén belüli arány: 1,9%) állt. A Társaság október 10-i rendkívüli közgyűlésének az alaptőke leszállítására, illetve az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatait, valamint a Társaság december 19-i rendkívüli közgyűlésének az alaptőke felemelésére vonatkozó határozatait a Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság 2011 évben jegyezte be a cégjegyzékbe. A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes a névérték tízszeresének megfelelő mértékű szavazati jogot gyakorolhat. Munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmus a Társaságnál nem működik. A vezető tisztségviselők kinevezéséről, visszahívásáról, illetve a Társaság alapszabályának módosításáról a közgyűlés 3/4-es többséggel dönt. A társaságnál november 2-től igazgatóság, illetve felügyelőbizottság helyett a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény szerinti egységes irányítást megvalósító Igazgatótanács működik. Az Igazgatótanács tagjai Dr. Galamb Vilmos, az Igazgatótanács elnöke Csereklei Gábor Sándor, az Igazgatótanács tagja

27 Horváth Dénes, az Igazgatótanács tagja Ludmán Szabolcs, az Igazgatótanács tagja Wayne M. Hachie, az Igazgatóság tagja A vezető tisztségviselők jogosultak a Társaság alaptőkéjét legfeljebb Ft-tal zárt körben vagy nyilvánosan megemelni. A társaság főbb kockázatainak az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatok számítanak. Ezen kockázatok kezelése a szerteágazó tevékenysége miatt a konszolidációba bevont vállalkozások szintjén folyik. Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbe lesznek hasznosíthatóak, esetleg terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni rájuk. A tartós részesedések és az adott kölcsönök döntően devizában állnak fenn, miáltal értéküket a devizaárfolyamok alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. A leányvállalatok értéke a jövőben változhat azok működésének, gazdálkodásának, illetve működési környezetük változásának eredményeképpen, ami szintén bizonytalanságokat hordoz magában. A leányvállalatok és befektetések köre, valamint a vállalat felépítése a jövőben változhat, ami bizonytalanságokat hordozhat magában. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori készpénzállományából meg tudja e valósítani stratégiai elképzeléseit. A kötelezettségek egy része devizában áll fenn, miáltal értéküket a devizaárfolyamok alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. A társaság belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszereit az igazgatótanács, illetve az audit bizottság működteti külső partnerekkel együttműködésben. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésével összefüggésben az ellenőrzés független könyvvizsgáló közreműködésével is történik. A társaság, illetve leányvállalatainak bevételei és ráfordításai, eszközeinek és forrásainak értéke üzleti, piaci, jogi, szabályozási, illetve egyéb tényezőktől függően változhatnak, ami befolyásolhatja a társaság mindenkori eredményét, illetve szükségessé válhat a vállalat működésének kiigazítása. Az Igazgatótanács tagjai Dr. Galamb Vilmos, az Igazgatótanács elnöke Csereklei Gábor Sándor, az Igazgatótanács tagja Horváth Dénes, az Igazgatótanács tagja

28 Ludmán Szabolcs, az Igazgatótanács tagja Wayne M. Hachie, az Igazgatóság tagja év során az Igazgatótanács tagjaiban változás nem következett be. A Társaság Igazgatótanácsában a év folyamán tisztséget betöltő személyek ezen tisztségük alapján egységesen évi bruttó Ft juttatásban részesülnek. Az Audit Bizottság tagjai: Horváth Dénes, az Audit Bizottság tagja Ludmán Szabolcs, az Audit Bizottság tagja Wayne Hachie, az Audit Bizottság tagja év során az Audit Bizottság tagjaiban változás nem következett be. A Társaság Audit Bizottságában a év folyamán tisztséget betöltő személyek ezen tisztségük alapján egységesen évi bruttó Ft juttatásban részesültek. A vállalkozás üzleti környezete A Nyrt és a Nyrt egy, az emberi egészség szolgálatában álló nemzetközi vállalat anyavállalata. Leányvállalatai között szerepel a Kanadában bejegyzett, innovatív táplálék-kiegészítőket fejlesztő és értékesítő Enerex Botanicals Ltd., valamint a gyógyszerek, gyógyhatású készítmények, gyógyászati segédeszközök és más egészségmegőrző termékek kiskereskedelmét végző két budapesti gyógyszertár. A küldetése Nyrt. küldetése, hogy a tökéletes egészség, a kiegyensúlyozott élet, és a természettel való harmónia lehetőségét hozza el valamennyi embertársunk számára. A ba tartozó vállalatok Magyarországon és nemzetközi szinten is az egészség, a vitalitás és a természetes hatóanyagok jegyében tevékenykednek és egyedülálló termékeikkel segítséget kívánnak nyújtani a testi és lelki egészség, a külső és a belső harmónia megteremtésében. A vállalat prémium minőségű egészségmegőrző, egészségjavító, táplálékkiegészítő és kozmetikai termékeket nyújt fogyasztóinak az ismert világ egyre több

29 pontján. Vezérelvének tekinti tisztelni és megóvni bolygónkat és az élővilágot, a természetes gyógyítás forrását. A célul tűzte ki, hogy kiemelkedő termékeit elérhetővé tegye Földünk valamennyi lakója számára. Ennek megfelelően számos disztribúciós ponttal rendelkezik Észak-Amerikában, Európában, a Közel-Keleten, illetve Ázsiában, és dolgozik értékesítési helyszíneinek bővítésén. A vállalatainak bemutatása A Nyrt, mint anyavállalat, az elmúlt években jelentős változásokon ment keresztül. A korábbi évi stratégiai döntéseknek megfelelően a korábbi gyártási és kereskedelmi tevékenység kiszervezésre került, azzal, hogy a kifejlesztett termékekkel kapcsolatos immateriális javakat a Társaság megtartotta. A fentiek hatására a Nyrt. egyre inkább egy holding vállalattá vált, melynek tevékenysége befektetéseinek menedzselése, illetve leányvállalatai működésének koordinálása. Anyavállalat székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53. A konszolidációba bevont leányvállalatok tevékenységének bemutatása: A Nyrt. 100%-os tulajdonában van a 2009-ben alapított és az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett HUMET North America Inc. nevű vállalat, amely alapvetően az anyavállalathoz hasonló holding vállalat, döntően vagyonkezeléssel, illetve finanszírozási ügyletekkel foglalkozik. Székhely: US, Washington NE 4th Street, Suite 1850 Bellevue Anyavállalat: Befektetési Nyrt. A HUMET North America Inc többségi tulajdonában van a kanadai British Columbiában bejegyzett Enerex Botanicals Ltd., amely társaság a táplálék-kiegészítő termékek piacán kb. 40 féle készterméket értékesít. Az Enerex Ltd. fő piaca Észak Amerika, de képviseletei működnek a Kínai Népköztársaságban, Hong Kong-ban, Mexikóban, Dubaiban, Iránban, Tajvanon, Szlovákiában és az Egyesült Királyságban. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: HUMET North America Inc. Végső anyavállalat: Befektetési Nyrt. Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Health Connections.ca Ltd., mely internetes kereskedelemmel foglalkozik ugyanebben az iparágban. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: ENEREX Botanicals Ltd. Végső anyavállalat: Befektetési Nyrt.

30 Az Enerex Ltd-vel azonos székhelyen működő, 100%-os tulajdonában lévő leányvállalata a Phoenix Nutraceuticals Ltd., mely társaság alapvetően táplálékkiegészítő termékek hatóanyagait értékesíti Észak Amerikában. Székhely: CA- Vancouver, West Georgia Street Anyavállalat: ENEREX Botanicals Ltd. Végső anyavállalat: Befektetési Nyrt. A Megoldás Patika Kft. két budapesti gyógyszertárat működtető gazdasági társaság. Székhely: 1091 Budapest Üllői út 91/A Anyavállalat: HUMET North America Inc. Végső anyavállalat: Befektetési Nyrt. Az Organic Mission Magyarország Zrt. táplálékkiegészítő készítmények forgalmazásával foglalkozik. Székhely: 1134 Budapest Váci út 45. Anyavállalat: HUMET North America Inc. Végső anyavállalat: Befektetési Nyrt. Az Organic Mission Magyarország Zrt. a tárgyidőszakban kikerült a konszolidációs körből. Az NTX Corporation az Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett társaság, mely jelenleg érdemi tevékenységet nem végez. Anyavállalat: HUMET North America Inc. Végső anyavállalat: Befektetési Nyrt. A fő piacai A vállalatainak fő piacai az Európai Unió, Észak Amerika, de képviseletei működnek Ázsiában és a Közel-Keleten is. Az Enerex Botanicals Ltd. és leányvállalatai a táplálék-kiegészítők piacán működnek, az Organic Mission Magyarország Zrt. szintén táplálék-kiegészítők, élelmiszerek, illetve kozmetikumok kereskedelmét végzi, míg a Megoldás Patika Kft budapesti gyógyszertáraiban végzett tevékenysége a gyógyszer-, gyógyhatású készítmény- és gyógyászati segédeszközök kiskereskedelem mellett kiterjed többféle homeopátiás termék, gyógyvizek, gyógyteák és más egészségmegőrző termékek illetve gyógyhatású készítmények forgalmazására is. A vállalkozás céljai és stratégiája A Nyrt holdingvállalatként működik, célja, hogy vagyonát kezelje, Társaság fenntarthatóságát biztosítsa, illetve a részvényesi értéket növelje. Ennek megfelelően stratégiájában szerepel a Társaság portfóliójába tartozó leányvállalatok körének további alakítása, akár új vállalatok alapításával, akár akvizíciók útján, de sor kerülhet meglévő leányvállalatok, illetve részesedések átszervezésére, értékesítésére, realizálására is. Szintén a stratégia részét képezi a

31 meglévő leányvállalatok földrajzi terjeszkedésének előmozdítása, piacaik kedvezőbb átalakítása, új piacok megszerzése. A Nyrt működési stratégiájában továbbiakban is a holding struktúra megőrzése szerepel. A vállalkozás főbb erőforrásai és kockázatai, az ezekkel kapcsolatos változások és bizonytalanságok A főbb erőforrásait annak eszközei, illetve forrásai jelentik. A konszolidált értékek vizsgálata Az ebben a fejezetben szereplő adatok ezer forintban értendők. A rendelkezik forgóeszközökkel az alábbiak szerint: FORGÓESZKÖZÖK Korrigált * Változás % ** Pénzeszközök % Vevőkövetelések % Egyéb nem vevőkövetelések % Készletek % Rövid távú befektetések n.a. Egyéb forgóeszközök % Forgóeszközök összesen % A pénzeszközök állománya az előző évi értékhez képest csökkent, az előző évi korrigált értékhez képest azonban 28%-kal emelkedett, ami a likviditási helyzetét jellemzi. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság a mindenkori készpénzállományából meg tudja e valósítani stratégiai elképzeléseit. A vevőkövetelések kb. 26%-kal csökkentek, ugyanakkor emelkedtek az egyéb nem vevő követelések. A készletek szintje csökkent az előző év hasonló időszakához képest, valamint a korrigált értékhez képest is. A rövid távú befektetések értéke változatlanul 0 szinten maradt. Az egyéb forgóeszközök szintje azonban emelkedett. A forgóeszközök mértéke és annak emelkedése, valamint azon belül a készletek és követelések jelentősebb szintje kockázatokat és bizonytalanságokat jelenthet a jövőbeli gazdálkodás tekintetében. Összességében a forgóeszközök szintje az összehasonlító korrigált előző évi értékekhez képest kb. 13%-kal csökkent.

32 A rendelkezik befektetett eszközökkel az alábbiak szerint: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Korrigált * Változás % ** Tárgyi eszközök nettó értéke % Immateriális javak nettó értéke % Befektetett pénzügyi eszközök % Halasztott adókövetelés % Goodwill % Befektetett eszközök összesen % A tárgyi eszközök nettó értéke kb. 12%-kal csökkent, az immateriális javak nettó értéke szintén kismértékben csökkent. A befektetett pénzügyi eszközök értéke a korrigált előző évi számokhoz képest kb. 20%-kal lett kevesebb. A halasztott adókövetelés értéke szintén némileg csökkent, míg a goodwill értéke nem változott az előző időszak korrigált értékéhez képest. Az előző időszak nem korrigált értékéhez képesti változást a konszolidációs kör megváltozása magyarázza. Az immateriális javak jövőbeli tartós hasznosíthatósága kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Nem lehet kizárni, hogy az immateriális javak, a kísérleti fejlesztések eredményei a jövőben nem, vagy a korábbiakhoz képest kevésbe lesznek hasznosíthatóak, esetleg terven felüli értékcsökkenést kell elszámolni rájuk. A befektetett pénzügyi eszközök jórészt devizában állnak fenn, miáltal értéküket a devizaárfolyamok alakulása befolyásolja, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Üzleti döntéseknek, illetve a működési környezet hatására a befektetett eszközök köre, a befektetések köre és összetétele megváltozhat, ami kockázatokat és bizonytalanságokat rejthet magában. Összességében a befektetett eszközök értéke kb. 6%-kal csökkent az előző időszak korrigált értékéhez képest. A rendelkezik rövid lejáratú kötelezettségekkel az alábbiak szerint: RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Korrigált * Változás % ** Szállítók % Kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások % Céltartalékok n.a. Rövid lejáratú tartozások % Rövid lejáratú kötelezettségek összesen %

33 A rövid lejáratú kötelezettségek szintje kb. 5 %-kal emelkedett az előző időszak korrigált értékéhez képest, amiből javarészt a szállítók és a rövid lejáratú tartozások emelkedtek. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Korrigált * Változás % ** Hosszú lejáratú kötelezettség % Halasztott adó n.a. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen % A hosszú lejáratú kötelezettségek kb. 4%-kal csökkentek az előző időszak korrigált értékéhez képest. A rövid és a hosszú lejáratú kötelezettségek mértéke, az egyes kötelezettségek emelkedése, illetve a működés során a kötelezettségek esetleges további emelkedésének lehetősége kockázatokat és bizonytalanságokat jelenthet a jövőbeli gazdálkodás tekintetében. SAJÁT TŐKE Korrigált * Változás % ** Jegyzett tőke % Tőketartalék % Eredménytartalék % Egyéb saját tőke % Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke összesen % Kisebbségi részesedés % Kisebbségi tulajdonosokra jutó tőke összesen % Tőke összesen % Az anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke kb. 1%-kal, míg a tőke összesen kb. 13%-kal csökkent az előző időszak korrigált értékéhez képest. A Társaság konszolidált mérlegfőösszege összesen kb. 8%-kal csökkent az előző időszak korrigált értékéhez képest. Bizonytalanságot jelent, hogy a Társaság, illetve a eszközei és forrásai részben devizában állnak fenn, miáltal a Társaság a devizaárfolyamok változásának függvényében ezen eszközök és források értékelése vonatkozásában kockázatnak van kitéve. Bizonytalanságot jelenthet továbbá a magyar és a világgazdaság (ideértve különösen a Társaság, illetve leányvállalatainak piacait) jelenlegi helyzete miatti gazdasági és egyéb kockázat, a Társaság stratégiájának megvalósíthatóságával kapcsolatos kockázat, valamint az ezekkel is némileg összefüggő finanszírozási kockázat, partnerkockázat, jogi, illetve szabályozói kockázat.

34 A beszámoló időszakában elért eredményei és kilátásai A vállalat gazdálkodásának eredménye KONSZOLIDÁLT ÁTFOGÓ EREDMÉNYKIMUTATÁS (adatok ezer forintban) Korrigált * Változás % ** ÁRBEVÉTEL % Értékesítés közvetlen önköltsége % Fedezeti összeg % Értékesítési, általános és adminisztratív költségek % EGYÉB BEVÉTELEK % Egyéb ráfordítások % A tevékenység eredménye % Pénzügyi bevételek % Pénzügyi ráfordítások % Rendkívüli eredmény n.a. Adózás előtti eredmény n.a. Adózás % Halasztott adó n.a. Adózott eredmény n.a. A Nyrt. konszolidált árbevétele a 2011-es első félévi korrigált millió forintról 2012 első felében kb. 65%-kal millió forintra emelkedett. A konszolidált üzemi eredménye a 2011-es első félévi korrigált kb. 34,6 millió forint nyereségről 30,8 millió forint veszteségre változott. Az adózás előtti eredmény a pénzügyi műveletek eredményének hatására 2011-es első félévi korrigált kb. 43,2 millió forint veszteséghez képest kb. 30,9 millió forint veszteséget mutat. Ugyan a konszolidált szintű értékesítés közvetlen költsége is nőtt, a nagyobb mértékben növekvő árbevétel miatt a fedezeti összeg szintén jelentősen emelkedett a korábbi évhez képest. Százalékos értelemben a konszolidált árbevétel relatíve szintén jobban emelkedett, mint a konszolidált értékesítés közvetlen önköltsége. Ennek hatására a fedezeti összeg az árbevételnél nagyobb százalékos mértékben, az előző évi korrigált értékhez képest kb. 90%-kal emelkedett. Kiemelendő, hogy a konszolidált értékesítési, általános és adminisztratív költségek értéke a fedezeti összeg emelkedésénél nagyobb ütemben, az előző évi korrigált értékhez képest kb.137%-kal emelkedett. A pénzügyi bevételek kismértékben csökkentek, a pénzügyi ráfordítások viszont nagyobb mértékben csökkentek az előző évi korrigált értékhez képest.

35 Összességében a tárgyidőszakban a pénzügyi bevételek meghaladták a pénzügyi ráfordítások értékét. Rendkívüli eredmény nem keletkezett. Mindezek hatására az adózás előtti eredmény 30,416 millió Ft veszteség, az adózott eredmény pedig 30,996 millió Ft veszteségnek adódott. Fontosabb közgyűlési döntések A Társaság április 29-én megtartott éves rendes közgyűlése az alábbi határozatokat hozta: - A Közgyűlés elfogadta a levezető elnök által javasolt jegyzőkönyv hitelesítőt. - A Közgyűlés a Közgyűlés felfüggesztésére irányuló határozati javaslatot nem fogadta el. - A Közgyűlés a Társaság évi éves beszámolóját ezer Ft mérlegfőösszeggel és ezer Ft adózott eredménnyel, a Társaság évi konszolidált éves beszámolóját ezer Ft mérlegfőösszeggel és ezer Ft adózott eredménnyel elfogadja. A Közgyűlés úgy rendelkezik, hogy az adózott eredményből összesen Ft osztalék kerüljön kifizetésre (ami valamennyi kibocsátott részvény tekintetében részvényenként 12 Ft-nak felel meg) az adózott eredmény fennmaradó része pedig kerüljön eredménytartalékba. Az osztalékfizetés időzítéséről az Igazgatótanács a jövőben dönt. - A Közgyűlés elfogadja a Társaság Felelős Társaságirányítási Jelentését. - A Közgyűlés a vezető tisztségviselők üzleti évben végzett tevékenységének értékelése alapján igazolja, hogy a vezető tisztségviselők az üzleti év során a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték munkájukat, ezért a részükre adható felmentvényt megadja. - A Közgyűlés a Társaság alapszabályát az előterjesztésnek megfelelően módosítja. - A Közgyűlés felhatalmazza a Társaság Igazgatótanácsát a Társaság által végrehajtandó tranzakciók részvényszükségletének biztosítása, az akvizíciók és egyéb vásárlások ellenértékeként felhasználandó részvénymennyiség biztosítása, a részvény árfolyam-ingadozása esetén a gyors beavatkozás lehetőségének megteremtése céljából, valamint az Igazgatótanács által jónak látott egyéb célból saját részvények megszerzésére. Jelen felhatalmazás a Társaság által kibocsátott valamennyi részvényfajtába és részvényosztályba tartozó részvény megszerzésére kiterjed.

36 Amennyiben visszterhes részvényszerzésre kerül sor, akkor az ennek során alkalmazott ellenérték legalább a részvény névértéke, és legfeljebb az ügylet létrejöttét megelőző napon, a Budapesti Értéktőzsdén rögzített záróár 150%-a. Az Igazgatótanács jelen felhatalmazásban rögzített jogaival szeptember 30-ig élhet. - A Közgyűlés elfogadja a Társaság akvizíciós stratégiáját, valamint a vállalat struktúrájára vonatkozó javaslatot és felkéri az Igazgatótanácsot azok végrehajtására. - A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy tárgyalásokat folytasson további akvizíciós célpontok többségi tulajdonának megszerzése érdekében. - A Közgyűlés felhatalmazza az Igazgatótanácsot, hogy a Társaság akvizíciós stratégiájának végrehajtása, a Társaság, illetve a Társaság által ellenőrzött vállalat akvizíciós terveinek elősegítése, a jövőbeli, vagy tervezett akvizíciók forrásigényének megteremtése, továbbá a Társaság, illetve az akvizíció(k) során megszerzendő céltársaság(ok) működésének, illetve fejlesztésének finanszírozásához szükséges források biztosítása érdekében a Társaság alaptőkéjét a december 31-ig terjedő időszakban zárt körben, vagy nyilvánosan, összesen legfeljebb Ft-tal megemelje. - A Közgyűlés a jelen közgyűlésen adott felhatalmazás alapján elhatározott alaptőke-emelések során a részvénytársaság részvényeseit, illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait megillető jegyzési elsőbbségi jog, illetve a kibocsátandó új részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlását kizárja. - A Közgyűlés elfogadja a Társaság leányvállalata, a HUMET North America Inc által az Organic Mission Magyarország Zrt.-ben birtokolt teljes részvénycsomagjának értékesítésére vonatkozó javaslatot. - A Közgyűlés elfogadja a Társaság leányvállalata, a HUMET North America Inc által további Enerex Botanicals Ltd. részvények megszerzésére vonatkozó javaslatot. - A Közgyűlés az egy részvényes által gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékének megállapítására irányuló javaslatot nem fogadta el. Részvénycsere A Társaság április 30-án megtartott éves rendes közgyűlése 5. számú határozatával úgy döntött, hogy a Társaság A sorozatú dematerializált törzsrészvényeinek egyenkénti névértékét 6 Ft-ról, azaz hat forintról a részvények 100, azaz egyszáz darabonkénti összevonásával 600 Ft-ra,

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011

VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 VEZETŐSÉGI JELENTÉS 2011 Üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest, Telepes u. 53.

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS

KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS KONSZOLIDÁLT VEZETŐSÉGI JELENTÉS Konszolidált üzleti jelentés A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX Nyrt Székhely: 1147. Budapest,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság KONSZOLIDÁLT ÜZLETI JELENTÉS NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012 A Társaság rövid bemutatása Cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: NUTEX

Részletesebben

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi Vezetőségi Beszámolója. 2014. november

A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Időközi Vezetőségi Beszámolója. 2014. november A NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi Vezetőségi Beszámolója 2014. november 1 Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: Rövidített cégnév: NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. november

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. november HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámolója 2010. november 1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: HUMET Kereskedelmi, Kutatási

Részletesebben

É V E S J E L E N T É S

É V E S J E L E N T É S 1 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099 É V E S J E L E N T É S a HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2009 évi gazdálkodásáról 2 / 26 / HUMET_ EVES_JELENTES_20099

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. május

HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2010. május HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Időközi vezetőségi beszámolója 2010. május 1. Cégnév, székhely, alapítás, cégadatok Cégnév: HUMET Kereskedelmi, Kutatási

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2014. évi éves beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. A TÁRSASÁG FONTOSABB ADATAI... 3 2. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 4 3. SPECIÁLIS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉS... 4 3.1. Vagyoni helyzet alakulása...

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2007 első negyedévének gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Érd, 2015. december 9. Lanku Ildikó ügyvezető Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2031 Érd,

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSHEZ Oldal Konszolidált Éves

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

Éves jelentés CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT. 2009. December 31.

Éves jelentés CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT. 2009. December 31. Éves jelentés CEE ACTIVE ASSET MANAGEMENT ZRT. 2009. December 31. Tartalom Összefoglaló az éves működésről 3 Tulajdonosi struktúra, vezetőség 2010-es tervek Mérleg 4 Erdemény kimutatás 5 Cash Flow kimutatás

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014

Kiegészítő melléklet 2014 Adószám: 18665161-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-129463 GÖDÖLLŐI KIRÁLYI KASTÉLY KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A társaság alapadatai

A társaság alapadatai A társaság alapadatai Megnevezése: Működési formája. ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Korlátolt felelősségű társaság Cégjegyzék száma: 17-09-005330 Adószáma: 13490315-2-17

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról

GYORSJELENTÉS. a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról 1 GYORSJELENTÉS a HUMET Nyrt 2006 első három negyedéves gazdálkodásáról A HUMET Nyrt a Budapesti Értéktőzsde B kategóriás részvénykibocsátójaként a tőzsdei szabályok alapján félévente köteles gyorsjelentést

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. Cg.: 12-02-000365 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK,

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására

1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására 1.3.7. Feladat a cash flow-kimutatás összeállítására Készítse el a Cash Zrt. 20X1. évi cash flow-kimutatását a rendelkezésre álló mérleg és eredménykimutatás adatainak felhasználásával, figyelembe véve

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...5 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...6 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...11 2 SZÁMVITELI POLITIKA...11

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel:

ELOTERJESZTÉS. A Társaság Igazgatósága 2005. április 29-re hívta össze az éves rendes közgyulést az alábbi napirenddel: ELOTERJESZTÉS az econet.hu Informatikai Részvénytársaság (1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3., Cg. 01-10-043483) 2005. április 29-én 10 órakor a Társaság székhelyén tartandó Közgyulésére. A Társaság

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2012 első negyedévében a teljes árbevétel euróban mérve 6,4 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

33 342 33 342 105 000 Jelentés a könyvvizsgálat végrehajtásáról EXTERNET Nyrt. Az üzleti év: 2008. január 1. - 2008. december 31. 1/12 KSH SZÁM: 14003790-6190-114-16 CÉGJEGYZÉK: 16-10-001759 ssz / E Ft

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

Megnevezés 2008 2009

Megnevezés 2008 2009 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K MÉRLEG KSH: 10043165-6419-122-03 Cg.: 03-02-000189 Dunapataj és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Konszolidált Kiegészítő melléklet a 2012. évi konszolidált éves beszámolóhoz I. Általános rész 1. A Társaság bemutatása

Részletesebben

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2015. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. december 31. Érd, 2016. február 27. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG "A" típus

15EB 01 15EB 01/A. ÉVES MÉRLEG A típus 2016. 06. 08. Elektronikus Beszámoló Portál Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése

FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai. Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság. 2006. I. félévi. gyorsjelentése FreeSoft Szoftverfejleszt és Számítástechnikai Szolgáltató Nyilvánosan M köd Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése 2005. augusztus 9. Keresztesi János vezérigazgató 2006. augusztus 8. FreeSoft

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Hajdúnánási Holding Zrt. 2012. évi beszámolójához Hajdúnánás, 2013.05.14 Sebő László igazgatóság elnöke Alapítás időpontja: 2011.06.24 I. Általános rész Telephelye: 4080 Hajdúnánás,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Cg : 02-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 1.

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl

GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl GYORSJELENTÉS a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 2002. I. félévi tevékenységérõl A gyorsjelentésünket a magyar számviteli szabályoknak megfelelõen készítettük el, az adatok nem auditáltak. Társaságunk

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május

A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója. 2014. május A VISONKA Takarmánykeverő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2014. május Alapadatok a Társaságról A Társaság cégneve: VISONKA Takarmánykeverő Szolgáltató

Részletesebben

. Kiegészítő melléklet a 2009. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolóhoz . 1 Tartalomjegyzék 1. Peremfeltételek, üzletpolitikai célok (általános kiegészítések) 1. oldal 1.1. A vállalkozás bemutatása

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES JELENTÉS A NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK ALAPJÁN KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13.

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-384 63/510-332 sztantics@szentes.hu Tárgy: Szentes Városi Szolgáltató Kft 2013. évi beszámolója Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015.12.31. Dátum: Mohács, 2016. március 11.... Mohácsi Takarék Bank Zrt. Kultné Mátyás Rita Lovász Ildikó elnök-vezérigazgató gazdasági igazgató. 1. A vállalkozás főbb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2006.évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság. 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Dányi Kommunális Közhasznú Társaság 2118 Dány, Dózsa György u. 43. Cégjegyzékszám: 13-14-000066 Adószám: 20162892-2-13 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2006.évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Dány, 2007. május 14.

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet Kiegészítő Melléklet a BISZ Zrt. 2012. évi beszámolójához Tartalomjegyzék 1. Általános kiegészítések... 2 1.1. A BISZ Zrt. bemutatása... 2 1.2. A BISZ Zrt. irányításának rendszere... 3 1.3. BISZ Zrt. számviteli

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Nagykáta és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2760 Nagykáta, Dózsa György u10. Internet: www.nagykatatksz.hu Cg.:13-02-050256 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

A Szervezet kiemelt adatainak bemutatása: Szervezeti forma: A Szervezet adószáma: A Szervezet KSH száma: Cégjegyzékszám: Alapítás ideje: Jogelőd: Főtevékenysége: Kiegészítő tevékenysége: Székhelye: Telephelye:

Részletesebben

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2011. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2011. Keltezés: Balassagyarmat, 2012. március 15.

Részletesebben

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.)

2009. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (2009. január 1. 2009. december 31.) VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (2009. február

Részletesebben

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft

Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002

Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság. Tőzsdei éves jelentés 2002 Észak-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság Tőzsdei éves jelentés 2002 Az éves jelentés tartalma Mérleg, Eredménykimutatás 3. oldal Kiegészítő melléklet 8. oldal Üzleti jelentés... 51. oldal Budapesti

Részletesebben