I. Konszolidált jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Konszolidált jelentés"

Átírás

1 I. Konszolidált jelentés

2 1. Vezetői összefoglaló 2012 első negyedévében a teljes árbevétel euróban mérve 6,4 %-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A bázisidőszakinál gyengébb forint árfolyam pozitívan hatott az árbevételre és a fedezeti szintre. Az üzleti eredmény euróban mérve 37,8 %-kal (forintban 50,1 %-kal) nőtt, amelyhez a bruttó fedezet növekedése mellett két jelentős mérföldkő bevétel is hozzájárult. A vizsgált időszakban az Esmya megkapta a valamennyi EU tagállamra érvényes forgalombahozatali engedélyt, továbbá a cariprazine fejlesztésére vonatkozóan bipoláris mánia és skizofrénia indikációkban sikeres fázis III vizsgálatokról számoltunk be. 2. Fő pénzügyi mutatószámok, árfolyamok MFt M Változás Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Összes árbevétel ,8 276,9 260,2 6,4 Bruttó fedezet ,2 170,5 158,2 7,8 Fedezeti hányad % 61,6 60,8 61,6 60,8 Üzleti tevékenység eredménye ,1 51,8 37,6 37,8 Üzleti eredményhányad % 18,7 14,4 18,7 14,4 Pénzügyi eredmény ,6 7,3 6,5 12,3 Adózás előtti eredmény ,0 60,1 44,2 36,0 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény ,9 56,6 41,0 38,0 Anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredményhányad % 20,4 15,8 20,4 15,8 EBITDA ,5 73,7 59,6 23,7 Ft Alap EPS (Ft, ) ,8 3,06 2,20 39,1 Hígított EPS (Ft, ) ,9 3,04 2,20 38,0 Átlagárfolyam ( /Ft)* 296,2 272,3 8,8 Megjegyzés: * A beszámolási, ill. a korábbi időszakokban alkalmazott /Ft és $/Ft átlagárfolyamokat a 10. oldalon közöljük 3. Az értékesítés régiónkénti megoszlása 2 MFt M Változás Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Magyarország ,6 29,6 34,9-5,3-15,2 EU (*) ,7 103,5 96,4 7,1 7,4 Lengyelország ,6 21,4 19,4 2,0 10,3 Románia ,6 34,3 33,1 1,2 3,6 EU ,6 20,5 18,2 2,3 12,6 EU ,7 27,3 25,7 1,6 6,2 FÁK ,1 121,3 103,0 18,3 17,8 Oroszország ,2 88,1 74,7 13,4 17,9 Ukrajna ,4 15,7 10,6 5,1 48,1 Egyéb FÁK közt ,9 17,5 17,7-0,2-1,1 USA ,2 8,0 11,8-3,8-32,2 Egyéb országok ,9 14,5 14,1 0,4 2,8 Összesen ,8 276,9 260,2 16,7 6,4 Átlagárfolyam ( /Ft) 296,2 272,3 23,9 8,8 Megjegyzés: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével.

3 2012. I. negyedévi Konszolidált jelentés 4. Árbevétel A Csoport árbevétele 2012 első negyedévében MFt-ot (276,9 M -t) tett ki, amely 15,8 %-os (euróban mérve 6,4 %-os) emelkedést jelent 2011 azonos időszakához viszonyítva. A Csoport számos kiemelt régióban növekedést tudott elérni. Magyarországon 2012 első negyedévében MFt (29,6 M ) árbevételt realizáltunk, amely 7,6 %-os (euróban 15,2 %-os) csökkenést jelent a tavalyi év hasonló időszaka során elért forgalomhoz képest. Az elmúlt két évben bevezetett készítmények forgalma nem tudta ellensúlyozni a 2011-es év során bevezetett piacszabályozási intézkedések hatásait. Ezen intézkedésekről rövid áttekintés a jelentés 19. oldalán, a alfejezetben olvasható. A Magyarországon kívüli piacokról származó árbevétel 2012 első negyedévében 247,3 M volt, ami 22,0 M -s, azaz 9,8 %-os növekedés a bázis időszakhoz képest. A FÁK-tagállamokban 17,8 %-os (dollárban kifejezve 13,1 %-os) növekedés mellett 121,3 M (159,5 M$) árbevételt realizáltunk a vizsgált időszakban. Oroszországban 2012 első negyedévében rubelben számítva 16,2 %-os növekedést értünk el elsősorban előszállítások miatt. Dollárban mérve kiemelkedő, 42,8 %-kal (euróban 48,1 %-kal) emelkedett árbevételünk Ukrajnában, jelentős részben előszállítások eredményeképpen, míg az Egyéb FÁK tagköztársaságokban 4,5 %-os visszaesést kellett elkönyvelnünk első negyedévében a kis- és nagykereskedelem árbevétele emelkedett ebben a régióban. Az Európai Unió országaiba irányuló eladások euróban kifejezve 7,4 %-kal nőttek, elsősorban az EU9 régióban és Lengyelországban bekövetkezett árbevétel növekedésnek köszönhetően. A Grünenthaltól megvásárolt fogamzásgátló portfolió jó teljesítménye szintén hozzájárult a régióban elért árbevételhez. A 2011-es év első három hónapjával összehasonlítva a romániai kis- és nagykereskedelmi vállalataink árbevétele is tovább emelkedett. Az USA régió értékesítése dollárban számítva 34,8 %-kal csökkent. Az Egyéb országok régióban 2012 első negyedévében a forgalom euróban kifejezve 2,8%-kal nőtt. 5. Költségek, ráfordítások, eredmény Az értékesítés költségei 2012 első negyedévében MFt-ot (106,4 M -t) tettek ki, amely MFt-tal (4,4 M -val) alacsonyabb a 2011 azonos időszakában realizált értéknél. A fedezeti hányad 2012 első három hónapjában 61,6 %-ra nőtt az előző év azonos időszakában elért 60,8 %-ról. Fedezet javító hatású volt a bázisidőszakinál gyengébb Ft/ árfolyam. A forintban realizált bevételek aránya 11%-ra csökkent a teljes árbevételen belül, miközben a termékelőállítási költségek között továbbra is meghatározó volt a forintban felmerülő költségek aránya. Szintén javította a fedezetet az orosz piaci bevétel átlagot meghaladó növekedése, viszont fedezetcsökkentő hatású volt a gyógyszer-nagykereskedelmi- és kiskereskedelmi szegmens árbevétel arányának növekedése a teljes forgalmon belül és a magas fedezeti hányadú USA bevétel további csökkenése. Az értékesítési és marketing költségek MFt-ot (75,2 M -t) értek el 2012 első negyedéve során, amely forintban 19,1 %-os, euróban mérve 9,5 %-os növekedést jelent 2011 első három hónapjához képest. Árbevételhez viszonyított arányuk a vizsgált időszak során 27,2 % volt. A bázisidőszakhoz képest az értékesítési és marketing költségek jelentősen növekedtek; ez részben a vizsgált időszakban tovább bővülő nyugat-európai nőgyógyászati értékesítési hálózat költségeivel, részben az Esmya piaci bevezetésével kapcsolatos marketing és promóciós költségek emelkedésével magyarázható. A vizsgált időszakban a Grünenthaltól megvásárolt piaci forgalmazási és márka jogainak amortizációja MFt értékben járult hozzá a kialakult költségszinthez, ami a teljes árbevétel 1,3%-át tette ki. 3

4 A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt belföldi orvoslátogatói regisztrációs díj címén 431 MFt-ot számoltunk el 2012 első negyedévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás legutóbbi módosításainak megfelelően a Richter az ezen a jogcímen 2011-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2012-ben fizetendő adót. Az igazgatási és egyéb működési költségek értéke MFt-ot (19,5 M -t) tett ki 2012 első negyedévében, ami 23,6 %-os (euróban mérve 14,0 %-os) növekedést jelent a 2011 azonos időszakában elért értékhez képest. A költségek tartalmazzák a PregLem menedzsment középtávú ösztönzési rendszerével kapcsolatos kötelezettség vállalás időarányos részét és egy egyszeri bónusz elszámolást az Esmya EU forgalombahozatali engedélyének megszerzéséhez kapcsolódva. A kutatási és fejlesztési költségek árbevételhez viszonyított aránya a vizsgált időszakban 11,8 %, értéke pedig MFt (32,6 M ) volt, amely forintban kifejezve 16,7 %-os növekedést jelent az előző évben elért értékhez képest. Ezen költségek alakulása részben a Forest Laboratories-zal közösen végzett jelenleg is folyó klinikai vizsgálatoknak köszönhető. Emellett a Csoport K+F költségeihez a PregLem és a Richter-Helm Biologic leányvállalatok kutatási ráfordításai is hozzájárultak. Az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege 2012 első három hónapjában a bázisidőszaki MFt (4,5 M ) ráfordításról MFt (8,6 M ) bevételre változott az előző év azonos időszakához képest két jelentős egyszeri jellegű bevételnek köszönhetően. Az Esmya USA klinikai vizsgálatok megkezdésével összefüggésben a Csoport mérföldkőbevételt számolt el a Watson-nal szemben, illetve a Forest Laboratories-tól is kapott egy mérföldkőbevételt egy másik, a központi idegrendszert érintő kutatási projektre vonatkozóan. A gyógyszer-gazdaságossági törvény által előírt és elszámolt 20 %-os befizetési kötelezettség 458 MFt-ot tett ki 2012 első negyedévében. Az erre az adónemre vonatkozó szabályozás legutóbbi módosításainak megfelelően a Richter az ezen a jogcímen 2011-ben kirótt rendkívüli adókötelezettségének 90 %-ával csökkentheti a 2012-ben fizetendő adót. Az egyéb bevételek és ráfordítások a Romániában kihirdetett claw-back rendszerrel kapcsolatos céltartalékot nem tartalmaznak. Az üzleti tevékenység eredménye forintban mérve 50,1 %-kal, MFt-ra, euróban számolva pedig 37,8 %-kal 51,8 M -ra nőtt 2012 első három hónapjában az előző év azonos időszakában elért értékhez viszonyítva. A jelentős emelkedést a kedvező árfolyamalakulás és a vizsgált időszakban jelentkező két egyszeri mérföldkő bevétel okozta. A konszolidált üzleti eredményhányad 18,7 %-ra nőtt a vizsgált időszakban a 2011 azonos időszakában elért 14,4 %-os szintről. Ha a két mérföldkő bevétel egyszeri hatásától megtisztítjuk a működési költségeket, a kiigazított üzemi eredményhányad 14,6 %-on, gyakorlatilag a bázisidőszak szintjén állt. 4

5 2012. I. negyedévi Konszolidált jelentés A csoportszintű pénzügyi tevékenység összetevői az alábbi táblázatban kerülnek részletezésre: MFt M Változás 1-3. hó 1-3. hó Változás Nem realizált tételek ,5 8,8 8,7 Vevő-,ill. szállítóállomány átértékelése (1.506) ,9 (5,5) 13,4 Devizakölcsönök átértékelése (72) (110) 38 (0,2) (0,4) 0,2 Hitel átértékelése ,5 6,6 3,9 Egyéb devizás tételek átértékelése ,3 8,1-4,8 PregLem kötelezettség időérték változás (1.094) (3,7) - -3,7 Határidős ügyletek értékelésének január 1-i feloldása 249 (64) 313 0,8 (0,2) 1,0 Határidős devizaügyletek fordulónapi értékeléséből származó nem realizált eredmény (332) (1,1) 0,2-1,3 Realizált tételek (3.033) (638) (10,2) (2,3) -7,9 Határidős devizaügyletek realizált pénzügyi eredménye (11) ,0 0,4-0,4 Követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége (1.205) (925) -280 (4,1) (3,4) -0,7 Devizaátváltás árfolyamvesztesége (1.900) (153) (6,4) (0,6) -5,8 Osztalékbevétel ,0 0,0 0,0 Kamatbevétel ,5 2,2 1,3 Kamatráfordítás (513) (284) -229 (1,7) (1,0) -0,7 Egyéb (436) (1,5) 0,1-1,6 Pénzügyi tevékenység eredménye ,3 6,5 0,8 A pénzügyi tevékenység eredménye 2012 első negyedévében MFt (7,3 M ) nyereség volt, szemben a 2011 azonos időszakában elért MFt nyereséggel (6,5 M ), ami 397 MFt (0,8 M ) növekedést jelent. Minden időszak végén végrehajtjuk a devizás eszközök és kötelezettségek átértékelését, amelyek eredményét a nem realizált pénzügyi tételek tartalmazzák. Az átértékelések együttes hatása 2012 március végén MFt pénzügyi nyereség volt, ami MFt növekedést jelent a 2011 első negyedévi MFt nyereséghez képest. A PregLem kötelezettség időérték változásból eredő MFt veszteségét ellensúlyozta az ehhez a kötelezettséghez kapcsolódó árfolyamátértékelésből származó nyereség, amelyet az Egyéb devizás tételek átértékelése tartalmaz június 14-én az Európai Befektetési Bank és a Richter Gedeon Nyrt. 150 M összegű hitelkeret szerződést írt alá a központi idegrendszeri originális kutatások és a bioszimiláris fejlesztési programok finanszírozására. A hitel első részletét 50 M értékben december 21-én, míg a második, újabb 50 M -t január 30-án hívtuk le. A realizált pénzügyi tételek között 2012 első három hónapjában jelentkező veszteség abból adódik, hogy a 2011 végi árfolyamokhoz képest a vizsgált időszakban erősödött a forint. A követelések, kötelezettségek árfolyamvesztesége 1,2 MrdFt, a devizaátváltás árfolyamvesztesége 1,9 MrdFt lett. A társult vállalkozások eredményéből való részesedés 286 MFt-ot (1,0 M ) ért el 2012 első negyedévében. Az adózás előtti eredmény MFt (60,1 M ), ami MFt-os (15,9 M -s) növekedést jelent a 2011 első negyedéve során elért értékhez viszonyítva. 5

6 2012 január 1-jével a Richter Gedeon Nyrt. 100 %-os társasági adókedvezménye megszűnt. Az anyavállalat a továbbiakban az általános magyar adózási törvények alapján adózik azzal, hogy az adóalap csökkenthető a K+F közvetlen költségeivel. Emellett 2012-ben és 2013-ban az anyavállalat a debreceni bioszimiláris üzemhez kapcsolódó beruházásra fejlesztési adókedvezményt vehet igénybe. A Csoport többi vállalata a székhely szerinti ország adózási törvényei szerint adózik. Az adózott eredmény MFt-ot (56,1 M ) tett ki, ami a 2011 első negyedévi értéknél MFt-tal (15,0 M -val) magasabb. A fenti adózott eredmény magában foglalja a nem ellenőrző részesedésekre jutó eredményt, amely 143 MFt (0,5 M ) veszteséget jelentett 2012 első negyedévében. Az anyavállalat tulajdonosaira jutó adózott eredmény MFt-os (15,6 M ) növekedés után MFt-ot (56,6 M -t) tett ki a vizsgált időszakban. Az árbevételhez viszonyított aránya 20,4 %-ra nőtt az előző év azonos időszakában elért 15,8 %-os szinthez képest. 6. Egy részvényre jutó eredmény Az egy részvényre jutó eredmény alap formája a vizsgált időszakban 905 Ft/részvény (3,06 /részvény) volt, ami a 2011 azonos időszakában elért értékéhez viszonyítva forintban számolva 50,8 %-os (euróban mérve 39,1 %-os) növekedést jelent. A törzsrészvények saját részvények nélkül számított súlyozott átlaga 2012 első három hónapja során , míg 2011 azonos időszakában darab részvény volt. A teljes részvényszámra vetített egy részvényre jutó eredmény 899 Ft/részvény (3,04 /részvény) volt 2012 első negyedévében. Ez az érték a 2011 azonos időszakában elért 600 Ft/részvény (2,20 /részvény) eredményhez képest forintban mérve 49,9 %-os (euróban számolva 38,0 %-os) növekedést mutat. A részvények számának súlyozott átlaga 2012 első negyedévében és 2011 azonos időszakában egyaránt darab részvény volt. 7. Mérleg március 31-én a Csoport mérlegfőösszege MFt volt, ami MFt-tal, azaz 2,0 %-kal haladta meg a december 31-i szintet. A befektetett eszközök értéke március 31-én MFt volt, ami 2,1 %-kal volt alacsonyabb a december 31-i értéknél. Az IFRS 3 standarddal összhangban az immateriális javak között kimutatott Esmya értékét az IAS 21 standard szerint újra értékeltük. Ez MFt-os (3,3%-os) negatív átértékelési különbözetet eredményezett a december 31-i értékhez viszonyítva március 31-én a forgóeszközök értéke a december 31-i értékhez viszonyítva MFt-os (7,1 %-os) növekedés után MFt volt. Az emelkedést részben az Európai Befektetési Banktól 2012 januárjában 50 M értékben lehívott második hitelrészlet miatt magasabb Pénz és pénzeszköz egyenértékes állomány magyarázza. A Csoport saját tőkéje MFt volt, amely a december 31-i egyenleghez képest MFt-os növekedést mutatott. Az eredménytartalék MFt-tal, MFt-ra nőtt. Ezt 6

7 2012. I. negyedévi Konszolidált jelentés a növekedést mérsékelte az a MFt-os átértékelési különbözet, amely az Átértékelési tartalék mérlegsoron jelentkezett. A Csoport hosszú lejáratú kötelezettségei március 31-én MFt-ot tettek ki, azaz MFt-tal voltak magasabbak az előző év végi állománynál. A növekedés az Európai Befektetési Bankkal kötött hitelszerződés alapján a 2012 januárjában 50 M értékben lehívott második hitelrészletnek volt köszönhető. A Csoport rövid lejáratú kötelezettségei március 31-én MFt-ot tettek ki, azaz 5,2 %-kal voltak alacsonyabbak a december 31-i állománynál, elsősorban a szállítói kötelezettségek csökkenése miatt. 8. Beruházás A Csoport beruházásainak összege az immateriális javak beszerzésével együtt 2012 első negyedévében MFt volt, szemben a bázisidőszaki MFt értékkel. A biotechnológiai kutatás-fejlesztés és gyártás magyarországi kapacitásainak kialakításához kapcsolódó beruházás összege 255 MFt volt 2012 első három hónapjában. 9. A Csoporttal kapcsolatos egyéb információk 9.1 A Richter Gedeon testületeire vonatkozó információk A április 26-án tartott éves rendes közgyűlés a évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra a Felügyelő Bizottság tagjává választotta: Dr. Chikán Attila urat (újraválasztott), Dr. Bedros Jonathán Róbert urat, Méhész Tamásné asszonyt, Tóth Gábor urat (újraválasztott munkavállalói küldött), Fodor Jenő urat (újraválasztott munkavállalói küldött). A Felügyelő Bizottság elnökévé ismét Dr. Chikán Attila urat választotta. A közgyűlés jóváhagyta Dr. Chikán Attila, dr. Bedros Jonathán Róbert és Méhész Tamásné felügyelő bizottsági tagok audit bizottsági taggá történő megválasztását a évi rendes közgyűlésig terjedő 3 éves időtartamra. 9.2 Osztalék A részvényesek a Társaság április 26-án megtartott évi rendes közgyűlésén a évben képződött eredmény terhére összesen MFt (41,2 M ) osztalék kifizetését határozták el. A törzsrészvényekre jutó osztalék részvényenként 660 Ft, amely a névérték 66 %-ának felel meg. Az osztalékfizetés rendjével kapcsolatos információkat a Társaság külön hirdetményben május 21-ig teszi közzé. Az osztalékfizetés kezdő napja várhatóan június 18. lesz. 7

8 9.3 A Richter-részvényekkel kapcsolatos információk A részvények darabszáma ( ) március 31-én nem változott a december 31-i állapothoz képest Az Anyavállalat tulajdonában lévő törzsrészvények száma első negyedév folyamán kis mértékben növekedett. Törzsrészvények 2012 március december szeptember június március 31. Darab Névérték (eft) Nyilvántartási érték (eft) A leányvállalatok birtokában lévő Richter-részvények darabszáma március 31-én db volt, ami nem változott a december 31-i állapothoz képest. A Társaság a Pénzügyminisztérium által jóváhagyott Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szabályzatában előírt visszaadási kötelezettség miatt 286 db részvényt vett vissza munkaviszonyukat megszüntető dolgozóitól az első negyedév folyamán. A sajátrészvény állomány csoport szinten március 31-én db volt. A Richter Igazgatósága évben határozott egy ún. bónuszrészvény juttatási rendszer Anyavállalatnál történő bevezetéséről. A kedvezményezett körbe tartoznak az osztályvezetőktől felfelé a Társaság vezetői, valamint egyes kulcsfontosságú munkát betöltő alkalmazottak. A részvényjuttatásra a teljesítmények komplex értékelése alapján félévenként kerül sor. A első félévi juttatás várhatóan 725 MFt-nak megfelelő részvénymennyiség lesz. 8

9 2012. I. negyedévi Konszolidált jelentés 9.4 Tulajdonosi szerkezet A március 31-én ismert tulajdonosi szerkezet az alábbi táblázatban kerül bemutatásra: Tulajdonosok Törzsrészvények Darab Szavazó tőke % Jegyzett tőke % Belföldi tulajdonosok ,54 35,28 Magyar állam összesen ,44 29,23 ebből MNV Zrt ,40 25,22 ebből Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alap ,04 4,01 ebből Önkormányzatok 100 0,00 0,00 Intézményi befektetők ,92 2,90 Magánbefektetők ,18 3,15 Külföldi tulajdonosok ,44 63,97 Intézményi befektetők ,05 63,58 ebből Bank of New York Mellon (1) ,11 5,08 ebből Aberdeen Asset Management Plc ,19 14,09 ebből Skagen Kon-Tiki Verdipapirfond ,23 5,20 Magánbefektetők ,39 0,39 Saját részvények (2) ,00 0,73 Nem nevesített tulajdon ,02 0,02 Jegyzett tőke ,00 100,00 Megjegyzés: (1) (2) Globális letétkezelő A saját részvények tartalmazzák az anyavállalati, valamint leányvállalati saját részvény állományt. A táblázat összeállításánál a részvénykönyv adatait vettük alapul és korrigáltuk a KELER Zrt., valamint a letétkezelők által megadott tulajdonosi megfeleltetéssel. 9.5 Rendkívüli közlemények február 8-án a Richter Gedeon Nyrt. és a Forest Laboratories, Inc. közzétette a cariprazine (RGH-188), egy új, fejlesztés alatt álló antipszichotikus készítmény fázis III vizsgálatának előzetes eredményeit I. típusú bipoláris betegségben szenvedő, akut mániás betegek esetében. Az elsődleges vizsgálati végpont, a Young Mania Rating Scale (YMRS) skála tekintetében az adatok azt mutatták, hogy a cariprazine-nal kezelt akut mániás betegek esetében a tünetek szignifikánsan javultak a placébóval kezelt betegekhez képest már a kezelés 5. napján, és minden további vizsgált időpontban. Ezek a vizsgálati eredmények összhangban voltak két korábbi, ugyanezen betegpopulációban végzett, placébó kontrollált regisztrációs célú vizsgálat eredményeivel. A cariprazine-t ezenfelül skizofrénia és bipoláris depresszió indikációkban is vizsgálják, valamint major depresszióban kiegészítő terápiaként február 27-én a Richter Gedeon Nyrt. bejelentette, hogy az Európai Bizottság kiadta a méhmióma enyhébb és súlyosabb tüneteinek műtét előtti kezelésére szolgáló 5 mg-os Esmya tabletta forgalomba hozatali engedélyét. Ez a döntés az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) Emberi felhasználásra szánt gyógyszerkészítmények Bizottsága (CHMP) által december 16-án kiadott pozitív vélemény elfogadását követően született meg és az Európai Unió összes tagállamára érvényes: 9

10 - Az ulipristal acetát a betegek több mint 90%-ában csökkentette a vérzést. - Az erős vérzés megszűnéséig eltelt idő statisztikailag szignifikáns mértékben rövidebb volt az ulipristal acetáttal kezelt betegekben, mint a leuprolide acetáttal kezeltek esetében. - Az ulipristal acetát statisztikailag szignifikáns mértékben csökkentette a méhmióma kiterjedését a műtéti mióma eltávolításban még nem részesült betegeknél és a méretcsökkenés a kezelés befejezése után 6 hónap elteltével is kimutatható volt. A forgalomba hozatali engedély alapja az Esmya -val kezelt 498 beteg bevonásával végzett vizsgálatok során nyert széleskörű pre-klinikai, minőségi és klinikai adatok eredménye, beleértve a két fázis III. vizsgálatból (PEARL I, PEARL II) nyert adatokat is február 28-án a Richter Gedeon Nyrt. és a Forest Laboratories, Inc. közzétette a cariprazine (RGH-188), egy új, fejlesztés alatt álló antipszichotikus készítmény két fázis III vizsgálatának pozitív előzetes eredményeit skizofrénia akut fázisában szenvedő betegek esetében. A két vizsgálat elsődleges vizsgálati végpontja, a Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS, skizofrénia tüneti súlyosságát mérő skála) tekintetében az adatok azt mutatják, hogy a cariprazine-nal kezelt skizofrén betegek esetében a tünetek szignifikánsan javultak a placébóval kezelt betegekhez képest. Valamennyi alkalmazott dózis esetén placébóval szembeni szignifikáns különbség jelentkezett már a kezelés 2. hetében, és minden ezt követő vizsgált időpontban. A magasabb dózissal kezelt betegek esetében ez a szignifikáns különbség már a kezelés 1. hetében kimutatható volt. Mindkét vizsgálat adatainak további elemzése a következő hetekben fog befejeződni. Ezen két vizsgálat eredménye összhangban van a korábban hasonló betegek körében végzett, placébó-kontrollált, fix dózisú fázis IIb vizsgálat eredményeivel. 10. Árfolyamok 10.1 Időszak végi /Ft 295,60 311,13 292,12 265,61 265,78 $/Ft 221,60 240,68 215,65 183,39 186,98 CHF/Ft 245,33 255,91 239,40 219,92 204,22 /$ 1,33 1,29 1,35 1,45 1, Időszaki átlag /Ft 296,2 280,0 270,9 269,1 272,3 $/Ft 225,4 201,0 192,1 191,2 198,9 /$ 1,31 1,39 1,41 1,41 1,37 10

11 2012. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Mérleg március 31. Nem auditált MFt december 31. Auditált MFt Változás % ESZKÖZÖK ,0 Befektetett eszközök ,1 Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések ,4 Befektetési célú ingatlanok ,4 Üzleti vagy cégérték ,1 Egyéb immateriális javak ,3 Részesedés társult vállalatokban ,1 Befektetett pénzügyi eszközök ,8 Halasztott adó eszközök ,1 Adott kölcsönök ,0 Forgóeszközök ,1 Készletek ,1 Vevők ,1 Egyéb rövid lejáratú követelések ,0 Értékpapírok ,9 Adókövetelés ,5 Pénz és pénzeszköz ,8 FORRÁSOK ,0 Saját tőke ,7 Jegyzett tőke ,0 Saját részvények (4.524) (4.513) 0,2 Részvény ázsió ,0 Tőketartalék ,0 Átértékelési tartalék ,5 Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (32) n.a. Eredménytartalék ,9 Nem ellenőrző részesedések ,3 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,7 Hitel/kölcsön ,8 Halasztott adó kötelezettség ,3 Egyéb hosszú lejáratú ,1 Rövid lejáratú kötelezettségek ,2 Hitel/kölcsön ,9 Szállítók ,0 Adófizetési kötelezettség ,5 Egyéb kötelezettségek ,3 Céltartalékok ,7 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 11

12 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin A konszolidált saját tőke változása MFt Jegyzett tőke Részvényázsió Tőketartalék Saját részvény Átértékelési tartalék Eredménytartalék Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Anyavállalat tulajdonosaira jutó tőke Nem ellenőrző részesedések Összesen Egyenleg december 31-én (4.513) (32) Mérleg szerinti eredmény (143) Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (9.653) - - (9.653) (216) (9.869) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka Átfogó eredmény március 31-én (9.653) (359) Kiadott és vásárolt saját részvények (11) (11) - (11) Egyenleg március 31-én (4.524)

13 2012. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2011 Auditált MFt 2012 Nem auditált MFt január március 3 hó 2011 Nem auditált MFt Változás % Összes árbevétel ,8 ( ) Értékesítés költségei (31.504) (27.750) 13, Bruttó fedezet ,2 (79.120) Értékesítési és marketing költségek (22.280) (18.700) 19,1 (24.407) Igazgatási és egyéb működési költségek (5.770) (4.670) 23,6 (28.713) Kutatás-fejlesztés költségei (9.637) (8.258) 16,7 (172) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye (1.233) n.a Üzleti tevékenység eredménye , Pénzügyi tevékenység bevétele ,1 (35.875) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (9.323) (7.132) 30,7 (7.022) Pénzügyi tevékenység eredménye ,6 (4.234) Részesedés társult vállalkozások eredményéből , Adózás előtti eredmény , Társasági és halasztott adó (459) (45) 920,0 (2.914) Helyi iparűzési adó (729) (787) -7, Adózott eredmény ,4 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,9 172 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (143) 19 n.a. Átfogó eredménykimutatás Adózott eredmény ,4 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (9.869) (3.500) 182,0 (3.388) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka (2.851) n.a Egyéb átfogó eredmény (8.145) (6.351) 28, Átfogó eredmény ,8 Ebből: Anyavállalat tulajdonosaira jutó ,0 423 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (359) (143) 151,0 Ft Egy részvényre jutó eredmény (EPS) Ft Ft % Alap , Hígított ,9 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 1 és IAS 34) megfelelően készültek. 13

14 Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Eredménykimutatás jan.-dec. 12 hó 2011 Auditált M 2012 Nem auditált M január március 3 hó 2011 Nem auditált M Változás % 1.099,5 Összes árbevétel 276,9 260,2 6,4 (409,0) Értékesítés költségei (106,4) (102,0) 4,3 690,5 Bruttó fedezet 170,5 158,2 7,8 (282,6) Értékesítési és marketing költségek (75,2) (68,7) 9,5 (87,2) Igazgatási és egyéb működési költségek (19,5) (17,1) 14,0 (102,5) Kutatás-fejlesztés költségei (32,6) (30,3) 7,6 (0,6) Egyéb bevétel és ráfordítás eredménye 8,6 (4,5) n.a. 217,6 Üzleti tevékenység eredménye 51,8 37,6 37,8 103,0 Pénzügyi tevékenység bevétele 38,8 32,7 18,7 (128,1) Pénzügyi tevékenység ráfordítása (31,5) (26,2) 20,2 (25,1) Pénzügyi tevékenység eredménye 7,3 6,5 12,3 (15,1) Részesedés társult vállalkozások eredményéből 1,0 0,1 900,0 177,4 Adózás előtti eredmény 60,1 44,2 36,0 10,0 Társasági és halasztott adó (1,5) (0,2) 650,0 (10,4) Helyi iparűzési adó (2,5) (2,9) -13,8 177,0 Adózott eredmény 56,1 41,1 36,5 Ebből: 176,4 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 56,6 41,0 38,0 0,6 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (0,5) 0,1 n.a. 280,0 Átlagárfolyam ( / Ft ) 296,2 272,3 8,8 Átfogó eredménykimutatás 177,0 Adózott eredmény 56,1 41,1 36,5 77,1 Külföldi leányvállalatok beszámolóinak forintosításából adódó árfolyamkülönbözet (33,3) (12,8) 160,2 (12,1) Értékesíthető pénzügyi eszközök értékelési tartaléka 5,8 (10,5) n.a. 65,0 Egyéb átfogó eredmény (27,5) (23,3) 18,0 242,0 Átfogó eredmény 28,6 17,8 60,7 Ebből: 239,3 Anyavállalat tulajdonosaira jutó 29,8 18,3 62,8 2,7 Nem ellenőrző részesedésekre jutó (1,2) (0,5) 140,0 Egy részvényre jutó eredmény (EPS) % 9,48 Alap 3,06 2,20 39,1 9,46 Hígított 3,04 2,20 38,0 A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 1 és IAS 34) megfelelően készültek. 14

15 2012. I. negyedévi Konszolidált jelentés Társaság neve: Richter Gedeon Nyrt. Telefon: Társaság címe: 1103 Budapest, Gyömrői út Fax: Ágazati besorolás: Gyógyszeripar Beszámolási időszak: I. negyedév Befektetői kapcsolattartó: Ördög Katalin Cash flow kimutatás dec hó Auditált MFt márc hó Nem auditált MFt márc hó Nem auditált MFt Üzleti tevékenység Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Értékcsökkenési leírás Az eredménykimutatásban és az átfogó eredménykimutatásban elszámolt pénzmozgással nem járó tételek (2.208) Nettó kamat- és osztalékbevétel (519) (309) 119 Eredménykimutatásban elszámolt nyereségadó Nyugdíjazással kapcsolatos juttatásokra képzett céltartalék Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések és immateriális javak változásának eredménye Befektetések értékvesztése - - Működő tőke változásai (17.561) Vevők és egyéb követelések növekedése (3.541) (272) (10.271) Készletek csökkenése / (növekedése) Szállítók és egyéb kötelezettségek (csökkenése) / növekedése (3.928) (20.681) (1.266) Fizetett kamat (513) (284) (3.566) Fizetett nyereségadó (1.046) (3.131) Üzleti tevékenységből származó nettó cash-flow (5.914) Befektetési tevékenység (26.617) Ingatlanok, üzemi berendezések és felszerelések beszerzése (2.351) (2.144) (5.668) Immateriális javak beszerzése (348) (793) 494 Ingatlanok, üzemi berendezések, felszerelések értékesítésének bevétele (3.535) Befektetett pénzügyi eszközök és értékpapírok megszerzésére fordított (2.995) - pénzeszköz Értékpapírok értékesítésének bevétele (1.376) Adott kölcsönök növekedése (447) (574) Kamatok és kamatjellegű bevételek Kapott osztalék 2 1 (14.555) Leányvállalat megszerzésére fordított pénzösszeg - - (39.462) Befektetési tevékenységre felhasznált nettó cash flow (5.023) 301 Pénzügyi tevékenység (3.974) Saját részvények állományváltozása (11) (9) (15.994) Törzsrészvényekre fizetett osztalék (1) 2 (371) Egyéb pénzügyi tevékenységből származó (ráfordítás) Hitelfelvétel / (törlesztés) (21) (5.251) Pénzügyi tevékenységre felhasznált nettó cash flow (28) Pénz és pénzeszköz egyenértékes növekedése / (csökkenése) (5.641) Pénz és pénzeszköz egyenértékes év elején Árfolyamváltozás hatása a külföldi pénznemben tartott egyenlegekre (9.491) (3.489) Pénz és pénzeszköz egyenértékes időszak végén A pénzügyi beszámolók a Nemzetközi Számviteli Szabványoknak (IAS 34) megfelelően készültek. 15

16 II. Üzleti szegmens beszámolók

17 2012. I. negyedévi Üzleti szegmens beszámolók 1. Üzleti szegmens információk A Richter Csoport tevékenységét három üzleti szegmensre bontva mutatjuk be a beszámolóban. A Gyógyszergyártási szegmensbe soroljuk azokat a tagvállalatokat, amelyek a Csoport fő tevékenységét, a gyógyszeripari termékek kutatás-fejlesztését, előállítását és értékesítését végzik január 1-jétől a Társaság vezetésének döntése alapján ebbe a szegmensbe kerültek átsorolásra az Egyéb szegmensből azok a kereskedelmi és marketing tagvállalatok, amelyek közvetlenül részt vesznek a termékek értékesítésében és promóciójában. A Nagy- és kiskereskedelmi szegmensben mutatjuk be a disztribúciós és patikai tagvállalatok teljesítményét, amelyek egyes piacainkon a gyógyszeripari értékesítési lánc szereplőiként közreműködnek termékeinknek a fogyasztókhoz való eljuttatásában január 1-jétől az Egyéb szegmensből ebbe a szegmensbe kerültek átsorolásra a disztribúciós feladatokat ellátó jamaikai leányvállalataink (melyek árbevétele 12,1 MFt-ot tet ki a vizsgált időszakban). Végül a harmadik működési szegmensbe soroltuk a konszolidációba bevont összes többi tagvállalatot (Egyéb szegmens), amelyek szolgáltatóként támogatják a gyógyszergyártó tagvállalatok működését. Az összehasonlíthatóság érdekében a 2012-es negyedéves jelentésekben az új besorolásnak megfelelő, módosított szegmens adatokat közöljük a bázisévre vonatkozóan. (Az új szegmens beosztást lásd 1. sz. Függelék 28. oldal). A beszámoló ezen részében szegmensenként ismertetjük a főbb adatokat. MFt Gyógyszergyártás Nagy- és kiskereskedelem Egyéb Kiszűrések Csoport összesen * * * * hó 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó 1-3. hó Összes árbevétel (2.425) (1.653) Bruttó fedezet (2) (533) Üzleti tevékenység eredménye (17) (529) Társult vállalkozásoktól származó eredmény Alkalmazottak záró állományi létszáma (fő) Megjegyzések: * A bázisidőszaki adatok átalakításra kerültek, ily módon tükrözve egyes, a Csoporthoz tartozó vállalatok szegmens besorolásának változását 17

18 2. A Gyógyszergyártási szegmens árbevétele 2012 első negyedévében a Gyógyszergyártási szegmens árbevétele MFt (241,1 M ) volt, amely 14,7 %-os (euróban kifejezve 5,5 %-os) növekedésnek felel meg. 2.1 A szegmens árbevételének régiónkénti megoszlása MFt M ** Változás ** Változás 1-3. hó % 1-3. hó % Magyarország ,2 28,8 33,8-5,0-14,8 EU (*) ,9 77,1 71,1 6,0 8,4 Lengyelország ,6 21,4 19,4 2,0 10,3 Románia ,2 7,9 7,8 0,1 1,3 EU ,6 20,5 18,2 2,3 12,6 EU ,7 27,3 25,7 1,6 6,2 FÁK ,8 115,1 99,5 15,6 15,7 Oroszország ,2 88,1 74,7 13,4 17,9 Ukrajna ,3 15,4 10,0 5,4 54,0 Egyéb FÁK közt ,4 11,6 14,8-3,2-21,6 USA ,2 8,0 11,8-3,8-32,2 Egyéb országok ,5 12,1 12,4-0,3-2,4 Összesen ,7 241,1 228,6 12,5 5,5 Átlagárfolyam ( /Ft) 296,2 272,3 23,9 8,8 Megjegyzések: * Az EU összes tagállama Magyarország kivételével. ** A bázisidőszaki adatok átalakításra kerültek, ily módon tükrözve egyes, a Csoporthoz tartozó vállalatok szegmens besorolásának változását A jelentésben megemlített termékek listáját a 2. számú Függelék tartalmazza a 29. oldalon Magyarország A Csoport 2012 első negyedévében MFt (28,8 M ) árbevételt realizált Magyarországon, ami 7,2 %-kal (euróban számítva 14,8 %-kal) marad el a bázis értéktől. A 2011 második és negyedik negyedéve között fokozatosan bevezetett árszabályozó intézkedések 2012 első negyedévében is rányomták bélyegüket a Csoport magyarországi teljesítményére. A legtöbb termékünket érintő jelentős forgalom visszaesés határozta meg első negyedéves teljesítményünket a magyar piacon. A évben bevezetett, negyedéves árcsökkentések kikényszerítését célzó vaklicit rendszer egy sor fontos termékünket érintette. A 2011-ben és 2012-ben érvényesített árcsökkentések becsült éves hatása mintegy 5 MrdFt-ra tehető december végéig. Mindemellett számos termék forgalma emelkedett jelentősen a vizsgált időszakban; ezek közül az orális fogamzásgátlókat, a Cavintont és a Parnassant érdemes kiemelni. A magyarországi teljesítményt kedvezőtlenül érintette az Avonex és Tysabri forgalmazására korábban kötött licensz szerződés december 31-i lejárata is. Bár 2012 első negyedévében a gyógyszerpiac kismértékben növekedni tudott, a Richter árbevétele 7,2 %-kal maradt el a tavalyi év azonos időszaka mögött. Következésképp, piacelemzők (IMS) 2012 első három hónapjára vonatkozó adatai alapján a Richter a hatodik helyre szorult vissza szereplő a hazai piacon 5,2 %-os részesedéssel. A vényköteles patikai piacon a Richter a harmadik helyen áll, piaci részesedése 6,6 %. 18

19 2012. I. negyedévi Üzleti szegmens beszámolók Magyar szabályozási környezet Rendkívüli adók A gyógyszer-gazdaságossági törvény értelmében 2007-től kezdve a gyógyszergyártóknak a támogatásban részesülő termékeik esetében be kell fizetniük a termelői árra eső támogatás gyógyszertári forgalmi adatok alapján számított éves összegének 12 %-át. Az orvoslátogatói díj február 15-től ismét bevezetésre került 0,4 millió forint / hó / orvoslátogató összegben. A július 1-jén életbe lépett törvénymódosítás szerint a 12 %-os adófizetési kötelezettséget 20%-ra növelték, ezzel párhuzamosan a regisztrációs díjat duplájára, 0,8 millió forint / hó / orvoslátogató összegre emelték. Piaci versenyszabályok A fent hivatkozott törvénymódosítás tartalmazza az alábbi intézkedéseket is: - hatóanyag fix támogatási csoportok esetében 5 %-os, terápiás fix támogatási csoportok esetében 10 %-os preferált referencia ársáv bevezetése; mindazon készítmények, melyeknek ára a referencia ársávon kívül esik, 15 %-kal kevesebb támogatást kapnak, árcsökkentésre javaslatot a gyártók vaklicit keretében adhatnak be; - nemzetközi ár-összehasonlítás bevezetése 20 %-os árplafonnal az adott gyógyszergyártó - az Európai Unió országaiban forgalmazott - termékének három legalacsonyabb árának átlagához képest, ellenkező esetben kizárják a készítményt a támogatásból. A rendelet jelen beszámoló kibocsátásának napjáig még nem került alkalmazásra. K+F alapú adókedvezmények A Parlament által december 21-én elfogadott törvény szerint azon vállalatok, amelyek K+F ráfordításai elérik vagy meghaladják az általuk forgalmazott termékek után a 2011-ben ténylegesen kifizetett, termelői ár alapján számított támogatások 15%-20%-25 %-át, visszaigényelhetik a különadó kötelezettség 20%-60%-90%-t. További követelmény, hogy a K+F területet érintő személyi jellegű ráfordítások elérjék a 3%-ot. A fenti feltételek figyelembevételével 2012-ben a Richter jogosult a különadó maximális mértékű, a 2011-re előírt kötelezettség 90%-át kitevő összeg visszaigénylésére Európai Unió Az Európai Unióban, a magyarországi piac nélkül, az árbevétel 2012 első negyedévében 77,1 M volt, ami 8,4 %-os növekedést jelent 2011 azonos időszakához viszonyítva. A vizsgált időszakban az egyre erősödő verseny és az egyes európai kormányok által bevezetett megszorító intézkedések ellenére, a Csoport árbevétel-növekedéséhez minden régió hozzájárult; kétszámjegyű növekedést Lengyelországban és az EU9 országokban értünk el. Lengyelországban, amely a Csoport legnagyobb piaca a térségben, 90,3 MPLN (21,4 M ) árbevételt realizáltunk. Złotyban kifejezve a forgalmunk 17,9 %-kal, euróban pedig 10,3 %-kal emelkedett a vizsgált időszakban. A magas forgalom annak volt köszönhető, hogy 2011 végén, még a január 1-jén életbelépett új TB lista megjelenése előtt, a nagykereskedők és a patikák jelentősen csökkentették készleteiket. A forgalomnövekedés elsősorban az Avonex, az orális fogamzásgátlók, a Zaranta, az Eonic és a Cavinton magasabb árbevételével magyarázható január 1-jei hatállyal új gyógyszertörvény került bevezetésre Lengyelországban, ami további szigorítást jelent a gyógyszergyártók számára. 19

20 Romániában 34,5 MRON (7,9 M ) forgalomról számolhatunk be 2012 első negyedévében, amely lejben 4,5 %-os (euróban 1,3 %-os) növekedést jelent a 2011 azonos időszakában elért árbevételhez képest. Az elért forgalomnövekedéshez 2012 első negyedévében leginkább a Cavinton, a Mydocalm, a Tanydon, az Aflamin és a Panangin járult hozzá. Elsősorban a Richter hatékony promóciójának és kereskedelmi akcióinak volt köszönhető az árbevétel-növekedés a vizsgált időszakban a román piacon, melyet az egyre intenzívebb verseny és az utóbbi néhány évben a gyógyszercégek felé fennálló tartozások kifizetésében tapasztalt nagyarányú késedelem jellemzett (a fizetési határidők akár 360 napig vagy azon túl is kitolódhatnak) október 1-jén a gyógyszerpiaci kiadások túllépésének finanszírozására a kormányzat egyfajta támogatás-visszafizetési rendszert fogadott el. Az 5-12 %-os sávban mozgó visszafizetések, melyeket a gyógyszergyártók a támogatott termékek árbevétele után fizetnek, jogosultja a Központi Biztosítóház október 1-jén újabb támogatás-visszafizetési szabályozás lépett életbe a részben vagy egészben támogatott termékekre vonatkozóan. A szabályozás szerint a társadalombiztosítási túlköltést piaci részesedés alapján róják ki a gyártókra. A gyógyszergyártók és a kormány között most is folynak a tárgyalások az új támogatás-visszafizetési rendszer felülvizsgálatáról, módosításáról. Az EU9 piacán 20,5 M forgalmat értünk el 2012 első negyedévében, amely 12,6 %-os növekedést jelent az előző év azonos időszakához viszonyítva. Ezekben az országokban a vizsgált időszakban realizált forgalom a gyógyszergyártási szegmens európai uniós árbevételének 27 %-át tette ki. Csehországban 2012 első három hónapja során 7,6 M árbevételt értünk el, ami 1,4 M növekedést mutat a bázisidőszaki értékhez viszonyítva. A forgalomnövekedés elsősorban az orális fogamzásgátlók, a Mertenil és a Lunaldin árbevétel-emelkedésének volt köszönhető. Szlovákiában 2012 első negyedévében 5,9 M forgalmat realizáltunk. A 0,2 M -s árbevétel-növekedés elsősorban a Cavinton, az orális fogamzásgátlók és a Dironorm jó teljesítményének volt köszönhető. A Balti államokban 3,7 M árbevételt realizáltunk 2012 első negyedévében, a forgalom 0,3 M -val nőtt a bázisidőszakhoz képest. Bulgáriában az értékesítés 3,3 M volt a vizsgált időszakban, ami 0,5 M - s emelkedést jelent 2011 azonos időszakában elért forgalomhoz képest. A 15 korábbi EU-tagállam piacain 27,3 M forgalmat értünk el 2012 első három hónapja során, amely 6,2 %-kal volt magasabb az előző év azonos időszaka alatt elért teljesítménynél. A térség forgalma az Európai Unióból származó árbevételünk 35 %-át adta a vizsgált időszakban első negyedévében a Csoport Németországban 13,3 M árbevételt ért el, ami 5,0 %-kal haladta meg a bázisidőszakit. Franciaországban 3,3 M -t forgalmat realizáltunk 2012 első negyedévében. A vizsgált időszakban árbevételünk Olaszországban 2,6 M, Belgiumban 2,0 M volt. Forgalmunk Ausztriában és Nagy-Britanniában egyaránt 1,5-1,5 M -t ért el. 20

21 2012. I. negyedévi Üzleti szegmens beszámolók FÁK A FÁK tagköztársaságokban 2012 első három hónapja során a forgalmunk 115,1 M -t tett ki, ami 15,7 %-os növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért értékhez képest. Az erőteljes oroszországi és ukrajnai árbevétel-növekedés jóval meghaladta az Egyéb tagköztársaságok többségében realizált bevételcsökkenést a vizsgált időszakban. Oroszországban 2012 első negyedévében 3,5 milliárd RUB (88,1 M ) árbevételről számolhatunk be, ami 16,2 %-os (euróban mérve 17,9 %-os) növekedést jelent a bázisidőszaki értékhez képest elsősorban a jelentős mértékű előszállításoknak köszönhetően. Emellett a Richter hatékony promóciójának és kereskedelmi tevékenységének is köszönhető a kiemelkedő forgalom január 1-jei hatállyal oroszországi értékesítésünket a korábban alkalmazott euró helyett rubelben számlázzuk ben jelentős árbevétel-növekedésről számolhattunk be, elsősorban az orális fogamzásgátlók, a Verospiron, az Arduan és a Cavinton jó teljesítményének köszönhetően. Az orosz kormány által meghirdetett Pharma 2020 programmal összhangban, amely az orosz piacon forgalmazott alapvető gyógyszerek többségének 2016-ig bezárólag történő hazai gyártását irányozza elő, a Richter több lépcsős termelés- és raktárkapacitás-növelő beruházást indított. Néhány termékünk esetében történt jelentős előszállítás következtében Ukrajnában 20,2 M$ (15,4 M ) árbevételt realizáltunk 2012 első három hónapja során, ami kimagasló, 47,4 %-os (euróban kifejezve 54,0 %-os) növekedést jelent az előző év azonos időszakában elért forgalomhoz képest. Az ország stabilizálódó politikai helyzete kedvező hatással volt a gazdasági környezetre. A vizsgált időszakban elért árbevételhez elsősorban a Groprinosin, az orális fogamzásgátlók, a Verospiron, és a Panangin forgalma járult hozzá. A FÁK egyéb tagköztársaságaiban 2012 első negyedévében 15,4 M$ (11,6 M ) árbevételt realizáltunk, ami a 2011 azonos időszakában elért forgalomhoz képest 24,1 %-kal (euróban kifejezve 21,6 %-kal) volt alacsonyabb. Kazahsztánban a törzskönyvezés területén bekövetkezett szabályozási változások miatt, Belorussziában a súlyos gazdasági válsághoz kapcsolódó fizetési problémák következtében csökkent az árbevételünk USA Az USA-ban 2012 első három hónapjában 10,5 M$ (8,0 M ) árbevételt realizáltunk, ami dollárban mérve 34,8 %-os (euróban mérve 32,2 %) csökkenést jelent az előző év azonos időszakában elért forgalomhoz képest. Ahogy már korábbi jelentéseinkben is jeleztük, a drospirenone-hoz kapcsolódó profitmegosztásból származó bevételünk tovább esett az egyre növekvő generikus verseny következtében. A vizsgált időszakban a termék-életgörbe érett szakaszába ért nőgyógyászati készítmények árbevétele szintén csökkent, míg a Plan B OneStep márkanevű sürgősségi fogamzásgátló forgalma növekedett Egyéb országok Ezekben az országokban 12,1 M (15,9 M$) árbevételt értünk el 2012 első három hónapja során, ami enyhe, 2,4 %-os (dollárban mérve 5,9 %-os) csökkenést jelent az előző év azonos időszakában elért árbevételhez képest. Számottevő forgalomról számolhatunk be Vietnám (1,7 M ), Kína (1,4 M ) és Brazília (1,3 M ) esetében 2012 első negyedévében. 21

22 2.2 Újonnan bevezetett termékek Stratégiánk fontos eleme termékportfóliónk folyamatos megújítása valamennyi piacunkon. Ezzel a célkitűzéssel összhangban 2012 első negyedévében az alábbi új termékeket vezettük be: Ország Termék Hatóanyag Terápiás terület Magyarország Amlator Belara Tanydon amlodipine + atorvastatin chlormadinone + EE* telmisartan Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő + koleszterin csökkentő Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Lengyelország Amlator amlodipine + atorvastatin Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő + koleszterin csökkentő Románia Danurit Tanydon perindopril + indapamid telmisartan Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Balti államok Belara chlormadinone + EE* Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Bulgária Amlator Dironorm forte Parnassan amlodipine + atorvastatin lisinopril + amlodipine olanzapine Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő + koleszterin csökkentő Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Központi idegrendszeri, antipszichotikum Csehország Daylette Protevasc drospirerone + 20mcg EE* trimetazidine Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Szív- és érrendszeri, szívgyógyászat Szlovákia Amlator amlodipine + atorvastatin Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő + koleszterin csökkentő Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Szív- és érrendszeri, szívgyógyászat Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Belara Protevasc Tanydon Volina Volina Mite Aranka Daylette chlormadinone + EE* trimetazidine telmisartan drospirerone + 30mcg EE* drospirerone + 20mcg EE* drospirerone + 30mcg EE* drospirerone + 20mcg EE* Ausztria Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Portugália Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Nőgyógyászat, orális fogamzásgátló Oroszország Parnassan olanzapine Központi idegrendszeri, antipszichotikum Vietnám Lisonorm lisinopril + amlodipine Szív- és érrendszeri, vérnyomáscsökkentő Megjegyzés: * ethynil estradiol 2.3 Nőgyógyászat A nőgyógyászat, mint terápiás terület kiemelt fontossággal bír a Csoport számára, ezért a nőgyógyászati üzletágról rövid összefoglalót nyújtunk a Csoport negyedéves jelentéseiben. Ez a terápiás terület a következő termékcsoportokat és indikációs területeket foglalja magába: orális fogamzásgátlók (OC), sürgősségi fogamzásgátlók (EC), fogamzásgátló eszközök (CD); menopauzás tünetek kezelése, terhesgondozás és szülészet, nőgyógyászati fertőzések és egyéb nőgyógyászati megbetegedések. A 3. sz. Függelék a 30. oldalon részletesen ismerteti az ehhez a terápiás területhez tartozó főbb készítményeket. 22

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2015 első háromnegyed évében a teljes árbevétel forintban és euróban mérve egyaránt 4,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló 2016 első negyedéve során a teljes árbevétel forintban 1,9%-kal, euróban 0,8%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához képest. A vizsgált időszakban

Részletesebben

I. Konszolidált jelentés

I. Konszolidált jelentés I. Konszolidált jelentés 1. Vezetői összefoglaló A 2015. év során a teljes árbevétel forintban 3,3%-kal, euróban 2,9%-kal emelkedett az előző évhez képest. A vizsgált időszakban a Ft/ átlagárfolyam minimálisan,

Részletesebben

2009. I.- IV. negyedévi. Jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére

2009. I.- IV. negyedévi. Jelentés. a Budapesti Értéktőzsdére 2009. I.- IV. negyedévi Jelentés a Budapesti Értéktőzsdére 1. Richter Csoport A Richter Csoport tevékenységét 2009. január 1-jétől kezdve a megváltozott nemzetközi számviteli előírások (IFRS 8) szerint

Részletesebben

2006. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló

2006. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló 2006. I. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált beszámoló Gyorsjelentésünk első részében a Richter Csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan a Richter

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált

2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált 2005. I-IV. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált Gyorsjelentésünk első részében a Richter csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

Richter Csoport. 2015. 1-6. hó. 2015. I. félévi jelentés 2015. július 30.

Richter Csoport. 2015. 1-6. hó. 2015. I. félévi jelentés 2015. július 30. Richter Csoport 2015. I. félévi jelentés 2015. július 30. Összefoglaló 2015. I. félév Konszolidált árbevétel: +5,3% ( ), +5,3% (Ft) + forgalomnövekedés Oroszországban + jó ütemű növekedés az USA-ban, Kínában,

Részletesebben

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. összefoglaló jelentése a 2001. évi CXX. törvény 53. (1) bekezdése alapján

A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. összefoglaló jelentése a 2001. évi CXX. törvény 53. (1) bekezdése alapján A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Működő Rt. összefoglaló jelentése a 2001. évi CXX. törvény 53. (1) bekezdése alapján Közzététel ideje Közzététel helye Közzététel ismertetése meghozott határozatok

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FÉLÉVES JELENTÉS. NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félév A Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1147 Budapest, Telepes u. 53., cégjegyzékszáma: 01-10-043104,

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe:

Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Förhécz Krisztina

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről

Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről Tájékoztató a TVK-csoport 2013. évi eredményeiről TÁJÉKOZTATÓ A TVK-CSOPORT 2013. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (TVK Nyrt.) (Reuters: TVKD.BU, honlap: www.tvk.hu)

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE

2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE 2004. ÉV EREDMÉNYEI: ELÉRTÜK PÉNZÜGYI CÉLJAINKAT, MEGŐRIZTÜK VEZETŐ POZÍCIÓNKAT A SZABÁLYOZÓI ÉS VERSENYKÖRNYEZETI NYOMÁS ELLENÉRE BUDAPEST 2005. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BSE: MTAV.BU), Magyarország

Részletesebben

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3.

6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. GYORSJELENTÉS - DÉMÁSZ Csoport - 2003. I-III. negyedév 6720 Szeged, Klauzál tér 9. 2003. november 3. DÉMÁSZ Rt. 2003. I-III negyedéves gyorsjelentés TARTALOM Előszó...1 I. Az időszak leglényegesebb adatai...2

Részletesebben

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat

2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat 2006. évi eredmények: teljesítményünk stabil volt, elértük kitűzött céljainkat Budapest 2007. február 13. A Magyar Telekom (Reuters: NYSE: MTA.N, BSE: MTEL.BU és Bloomberg: NYSE: MTA US, BSE: MTELEKOM

Részletesebben

Richter Csoport. 2015. 1-9. hó. 2015. I-III. negyedévi jelentés 2015. november 4.

Richter Csoport. 2015. 1-9. hó. 2015. I-III. negyedévi jelentés 2015. november 4. Richter Csoport 2015. I-III. negyedévi jelentés 2015. november 4. Összefoglaló 2015. I-III. III. negyedév Konszolidált árbevétel: +4,9% ( ), +4,9% (Ft) + jó ütemű növekedés Kínában és az EU15 piacokon

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13.

K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T. Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR. Készült: 2015. május 13. K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T Richter Gedeon Rt. mellett működő Nyugdíjpénztár ÖNKÉNTES PÉNZTÁR Készült: 2015. május 13. 1 I. Általános rész I./1. Pénztár adatok A Pénztár neve: Richter Gedeon

Részletesebben

2008. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló

2008. I. negyedévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló 2008. I. negyedévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált beszámoló 1. A beszámoló szerkezeti változásai Jelen beszámolási időszakkal kezdődően több ponton megváltoztattuk a negyedéves tőzsdei

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. március 31. az üzleti év első féléve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től

Részletesebben

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13

2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 2012 MÁSODIK NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉS - DANUBIUS HOTELS CSOPORT OLDAL 1/13 A Danubius Hotels Nyrt. a mai napon nyilvánosságra hozta II. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés

A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A PANNON-VÁLTÓ Rt. 2003. évi Éves Beszámolójának részét képező Üzleti jelentés A/ Általános cégadatok A PANNON-VÁLTÓ Rt. 1994. november 1-én átalakulás útján jött létre a Váltó Kft. jogutódjaként. A részvénytársaságot

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése

Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei gyorsjelentése Budapest, 2005. augusztus 8. Az FHB Földhitel- és Jelzálogbank Részvénytársaság 2005. II. negyedévi tőzsdei

Részletesebben

2002. I-III. negyedévi gyorsjelentés

2002. I-III. negyedévi gyorsjelentés 2002. I-III. negyedévi gyorsjelentés 1. Összefoglalás A Társaság teljesítményét 2001-ben kedvezően befolyásoló folyamatok 2002 első kilenc hónapjában is tovább folytatódtak. Az értékesítés árbevétele 72.070

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2016. első negyedév Budapest, 2016. május 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2015.03.31 2015.12.31 2016.03.31 2016.03.31/ 2015.12.31

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. első negyedév Budapest, 2014. május 15. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.03.31 2013.12.31 2014.03.31 2014.03.31/ 2013.12.31

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése

ZALAKERÁMIA RT. 2004. I-III. negyedévi gyorsjelentése Társaság neve: Zalakerámia Rt. Telefon 92/313-640 92/550-300 Társaság címe: 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. tér 6. Telefax 92/312-070 Ágazati besorolás 2630 Burkolólapok és csempék gyártása E-mail cím

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19.

Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. I. negyedév 2014. május 19. ALTEO NYRT 2014. I. negyedévre vonatkozó időközi vezetőségi beszámoló 1 Az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Erős első negyedéves profit az Állami Nyomdánál Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2008. I. negyedéves eredményeit (www.bet.hu,

Részletesebben

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése

A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése A Fotex Elso Amerikai- Magyar Fotószolgáltatási Rt. 2004. I-XII. havi gyorsjelentése Gazdálkodási adatok 1. A magyar számviteli szabályok szerint 2004. január 1. 2004. december 31-ig elkészített konszolidált,

Részletesebben

2006. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló

2006. I. félévi gyorsjelentés. a Budapesti Értéktőzsdére. Konszolidált beszámoló 2006. I. félévi gyorsjelentés a Budapesti Értéktőzsdére Konszolidált beszámoló Gyorsjelentésünk első részében a Richter Csoport konszolidált adatait ismertetjük, míg a második részben mutatjuk be önállóan

Részletesebben

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki.

Az Egyéb követelések összege 10.489 ezer Ft-ot tesz ki. 1 A HUMET Kereskedelmi, Kutatási és Fejlesztési Rt 2002. harmadik negyedévi gyorsjelentése A Bevezetési és Forgalombantartási Szabályzat szerint indokolnunk kell a tavalyi adatokhoz képest jelentős eltéréseket.

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. január végi helyzetéről 2015. február * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSHEZ Oldal Konszolidált Éves

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról. 2015. február 19. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2014. évi gazdálkodásról 2015. február 19. Vezetői összefoglaló 2014. utolsó negyedéve újabb mérföldkő a Társaság életében, hiszen a Miskolci Projekt szeptemberben

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése

A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése A Pannonplast Rt. tőzsdei gyorsjelentése 2004. II. 2004. augusztus 16. A Pannonplast Rt. 2004. II. i gyorsjelentése A gyorsjelentés a Pannonplast Csoport konszolidált, a Nemzetközi Pénzügyi Jelentési Szabványok

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2014. I. félévi konszolidált jelentése A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következő társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31.

Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Beszámolási időszak Graphisoft Park SE Telefon 437 3040 1031 Budapest, Záhony u. 7. Információ technológia 2006. augusztus 21. - 2006. december 31. Telefax

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10.

TARTALOM. 6720 Szeged, Klauzál tér 9. Szeged, 2003. február 10. ÉVES GYORSJELENTÉS TARTALOM 2002. VEZETÕI BESZÁMOLÓ ÉS ELEMZÉS...1 Megjegyzések...1 Idõszak elemzése...2 Üzleti környezet...2 Villamosenergia mérleg...2 Eredménykimutatás...3 Mérleg...6 Társaság érdekeltségei...7

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése

A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése A Gardénia Csipkefüggönygyár NyRt 2006. I. féléves gyorsjelentése Tájékoztatásunk a Számviteli Törvény 10. (2) bekezdésével összhangban a nemzetközi számviteli (IFRS) standardoknak megfelelı szabályok

Részletesebben

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31.

Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS. 2008. december 31. Externet Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2008. december 31. Externet Nyrt. KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (az IAS/IFRS előírásai szerint) Ssz. Megnevezés / E Ft Hivatkozás 2007.12.31. * 2008.12.31. változás % 1 A Forgóeszközök

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21.

GRAPHISOFT PARK SE. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév. 2011. február 21. GRAPHISOFT PARK SE Időközi vezetőségi beszámoló 2010. negyedik negyedév 2011. február 21. ÜZLETI JELENTÉS 2010. NEGYEDIK NEGYEDÉV Gazdasági kulcsadatok IFRS, konszolidált, ezer EUR 2009. 2010. 2009. 2010.

Részletesebben

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke

RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke RÁBA NYUGDÍJPÉNZTÁR 2012. ÉVI PÉNZTÁRI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Győr, 2013. január 31. Igazgatótanács elnöke 1. A Rába Nyugdíjpénztár Alapadatai A Rába Nyugdíjpénztár 1995. június 20.-án alakult.

Részletesebben

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint

A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint A Rába Rt. 2003. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a nemzetközi számviteli szabályok (IAS) szerint Adatlap A társaság neve: Rába Járműipari Holding Részvénytársaság

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május A KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Működő Részvénytársaság időközi vezetőségi beszámolója 2012. május 1 I. A pénzügyi év első négy hónapjában bekövetkezett jelentősebb események és tranzakciók,

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Győr, 2010. április 27. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 29. A Éves Beszámoló tartalma: Mérlegkimutatás Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Győr, 21. április 27. T A R T A L O M MÉRLEGKIMUTATÁS... 3 EREDMÉNYKIMUTATÁS... 7 KIEGÉSZÍT MELLÉKLET...

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. február végi helyzetéről 2015. március * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 08 09 003769 Székhelye: Sopronkőhidai

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. december végi helyzetéről 2016. január * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése

PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ NyRt. 2007. I. félévi gyorsjelentése PANNON-VÁLTÓ Rt. 2007. I. félévi gyorsjelentés Mérleg adatok 2006. június 30. 2007. június 30. Változás (e Ft) (e Ft) /előző év=100%/ A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MASTERPLAST NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A MASTERPLAST NYRT. Időközi vezetőségi beszámolója 2015. május 13. nem auditált, konszolidált készült a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint 1 Az 1997-ben alapított Masterplast

Részletesebben

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján)

2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktızsde számára 2005. október 1. 2005 december 31. elsı negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt.

EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. EXTERNET Telekommunikációs és Internet Szolgáltató Nyrt. 2014. I. féléves nem auditált módosított vezetőségi jelentése /3.3.10.-es pont került módosításra, mely aláhúzással jelzett, valamint a PK3. és

Részletesebben

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Belvárosi Kaszinó Szerencsejáték Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. évi beszámolójához BELVÁROSI KASZINÓ SZERENCSEJÁTÉK SZERVEZŐ KFT. 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben

I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben I. A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN 1. A kormányzat gazdaságpolitikája A Kormány 2014-ben folytatta a kormányzati ciklus elején meghirdetett gazdaságpolitikai

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...5 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...6 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...11 2 SZÁMVITELI POLITIKA...11

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065 ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Nógrád megye bemutatása

Nógrád megye bemutatása Nógrád megye bemutatása Nógrád megye Magyarország legkisebb megyéi közé tartozik, az ország területének mindössze 2,7 százalékát (2.546 km 2 ) foglalja el. A 201.919 fős lakosság az ország népességének

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

I/1. Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. rövid bemutatása Cégjogi forma: Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Alapítási időpont: 1986. december 16. Cégbejegyzés időpontja: 1988. április 12. (utolsó változásbejegyzés:

Részletesebben

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. Első Féléves Időközi Jelentése

Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. Első Féléves Időközi Jelentése Appeninn Vagyonkezelő Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. Első Féléves Időközi Jelentése Társaság neve Appeninn Nyrt. Társaság címe 1022 Budapest, Bég u. 3-5. Ágazati besorolás Vagyonkezelés

Részletesebben

Tartalomjegyzék - 2 -

Tartalomjegyzék - 2 - ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ Nyrt. ÉVES JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS CÉGADATOK... 5 1.1. TÁRSASÁG BEMUTATÁSA... 5 1.2. TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGI KÖRE... 6 2. ÉMÁSZ NYRT. RÉSZVÉNYSTRUKTÚRÁJA...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben