TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3"

Átírás

1

2

3

4 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz 5-30

5 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA Jegyzet száma év év Értékesítés árbevétele Értékesítés költsége Fedezeti összeg Igazgatási és általános költségek Egyéb bevételek Egyéb ráfordítások Működési eredmény Pénzügyi műveletek eredménye Adózás előtti eredmény Jövedelem adó Nettó eredmény Anyavállalat tulajdonosaira jutó eredmény Kisebbségi tulajdonosokra jutó veszteség Egy részvényre jutó eredmény (Ft/db) Alap n/a Higított Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 1

6 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV KONSZOLIDÁLT MÉRLEGE Jegyzet száma december december 31. Immateriális javak Goodwill Tárgyi eszközök Hosszú lejáratú követelések Halasztott adó eszköz - - Befektetett eszközök összesen Készletek Vevők Egyéb követelések Társasági adó követelések Pénzeszközök Forgóeszközök össszesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Egyéb tartalékok Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke Kisebbségi részesedés Saját tőke összesen Hosszú lejáratú hitelek Pénzügyi lízingek hosszú lejáratú része Halasztott adó kötelezettség Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Szállítók Rövid lejáratú hitelek Pénzügyi lízingek rövid lejáratú része Céltartalékok Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Társasági adó kötelezettségek - - Rövid lejáratú kötelezettségek összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 2

7 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSAINAK KIMUTATÁSA Megnevezés Jegyzett tőke Tőke tartalék Eredménytartalék Egyéb tartalékok Anyavállalat tulajdonosaira jutó saját tőke Kisebbségi részesedés Saját tőke Egyenleg december 31-én évi eredmény Osztalékfizetés Kisebbségi tulajdonosok részesedésének változása Konszolidálásból eredő árfolyamkülönbözet Egyenleg december 31-én évi eredmény Tőkeemelés Kisebbségi tulajdonosok részesedésének változása Konszolidálásból eredő árfolyamkülönbözet Egyenleg december 31-én Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 3

8 Működésből származó pénzeszközök PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG KFT. A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Jegyzet száma év év Nettó eredmény Kiigazítások az adózás előtti eredmény és az üzleti tevékenységből származó pénzforgalom érdekében Tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenése Eredménykimutatásban elszámolt jövedelemadó Készletek értékvesztése Kétes követelésekre képzett értékvesztés és behajthatatlan követelések változása Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből származó eredmény Befektetések értékesítéséből származó eredmény Tárgy évi eredményt terhelő kamatköltség Tárgyévi eredményben kimutatott kapott kamat Negatív üzleti vagy cégérték leírása Változás a működő tőke elemekben Készletek növekedése Követelések növekedése Kötelezettségek csökkenése(-)/növekedése Tárgyévben megfizetett társasági adó Tárgyévben megfizetett kamat Működési tevékenységből származó/felhasznált nettó pénzeszközök Befektetésből származó pénzeszközök Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Tárgyi eszközök és immateriális javak eladása Befektetések értékesítése Leányvállalatok megszerzésére fordított pénzeszközök Tőkeemelésből származó pénzeszközváltozás Hosszú lejáratú követelések növekedése/csökkenése Tárgy évben kapott kamat Befektetési tevékenységre felmerült pénzeszközök Pénzügyi tevékenység Hosszú lejáratú hitelek növekedése Rövid lejáratú hitelek növekedése Fizetett osztalék Pénzügyi tevékenységből származó pénzeszközök Akvizícióval megszerzett pénzeszközök Pénz és pénzegyenértékesek nettó változása Pénz és pénzegyenértékesek január 1-én Pénz és pénzegyenértékesek december 31-én Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 4

9 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV 1. Működési terület A Pannunion Csomagolóanyag Zrt.( a Társaság vagy Pannunion ) egy Magyarországon bejegyzett társaság, melynek fő tevékenysége, a műanyag csomagolóeszköz gyártás. Keményfóliákat és merevfalú műanyag csomagolóeszközöket termel és értékesít, főleg élelmiszeripari cégek részére. A Társaság székhelye Szombathelyen van, valamint egy értékesítési és raktárbázissal rendelkezik Budapesten. A társaság a Pannonplast üzletcsoport tagja, a Pannonplast Rt 100%-os tulajdonában van. A Társaság október 15-i fordulónappal társasági formát változtatott, Kft-ből Zrt-vé alakult át. A Társaság év folyamán a már meglévő 51% részesedése mellé további 48.95% részesedést szerzett az UNICAL S.R.L (Románia, Sepsiszentgyörgy, Constructorilor 13.) vállalkozásban, mely összesen 99.95%-os tulajdoni hányadot jelent. A fennmaradó 0.05% az Almand Kft (Budapest, Bajáki u.1) tulajdona, amelyben a Társaság én 100%-os tartós részesedés szerzett. A Társaság év folyamán 51%-os részesedést vásárolt az Interagropack Ltd.-ból (Ukrajna, Kijev, Novopyrogovskaya 66.). A Társaság év folyamán megvásárolta a Pannon-Effekt Kft 100%-os tulajdoni hányadát és 65%-os részesedést szerzett az Unionplast doo-ban (Szerbia-Montenegro, Zrenjanin Temisvarski Put BB). Az Unical S.R.L-t 2005 évvel, az Almand Kft-t és az Interagropack-ot 2006 évvel, az Unionplast doo-t és a Pannon-Effekt Kft-t tárgyévvel kezdődően vonja be a konszolidációba. 2. A számviteli politika áttekintése 2.1. Új beszámolási standardok bevezetése A Csoport alkalmazza az összes január 1-jétől hatályba lépett, a Csoportra vonatkozó, a Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASB), és a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Értelmező Bizottság (IFRIC) által kibocsátott új, és átdolgozott Standardokat, illetve értelmezéseket. Ezek a következők: - IAS 39. számú (Pénzügyi Instrumentumok: Megjelenítés és Értékelés) Standard módosításai, különös tekintettel a cash-flow fedezeti és valós érték opciós ügyletek elszámolására (hatálybalépés időpontja: január 1.) - IAS 1. számú (Pénzügyi kimutatások bemutatása) Standard saját tőkét érintő előírásai (hatálybalépés időpontja: január 1.) - IFRS 7. számú (Pénzügyi Instrumentumok Bemutatása) Standard (hatálybalépés időpontja: január 1.) - IFRIC 8 Az IFRS 2 hatóköre (Hatályos a 2006 május 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra) - IFRIC 9 Beágyazott származékos ügyletek újra meghatározása (Hatályos a 2006 június 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra) - IFRIC 10 Közbenső pénzügyi beszámolók és értékvesztés (Hatályos a 2006 november 1-jén vagy azt követően kezdődő időszakokra) A fenti standardok (kivéve az IFRS 7 standard) alkalmazása nem volt jelentős hatással a Társaság évi konszolidált beszámolójára. Az IFRS 7 által előírt közzétételi kötelezettségeknek a 24., 25. és 26. pontokban tettünk eleget Általános ismertetés A társaság a beszámoló összeállítása során olyan számviteli elveket követett, amelyek összhangban vannak az Európai Unió által is elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 5

10 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Standardokkal. Az Európai Unió által elfogadott IFRS a Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottsága (IASB) által kibocsátott IFRS-ektől nem tér el. A konszolidált éves beszámoló a bekerülési ár alapján került összeállításra, kivéve bizonyos pénzügyi instrumentumok átértékelését. Az eredménykimutatás tételei az időbeli elhatárolás elve alapján lettek elszámolva. A beszámoló magyar forintban lett összeállítva A konszolidálás alapja A csatolt konszolidált éves beszámoló magában foglalja a többségi tulajdonú leányvállalat eszközeit, forrásait, bevételeit és ráfordításait. A vállalatok közötti ügyletek és elszámolási egyenlegek a konszolidáció révén kiszűrődnek. Amikor a Társaság részesedéssel rendelkezik egy közös vezetésű vállalatban, a részesedés arányos konszolidáció módszerét alkalmazzuk a konszolidálás során. Ez azt jelenti, hogy a Társaságra jutó részesedés arányában az eszközökből, a forrásokból, a bevételekből és ráfordításokból soronkénti alapon konszolidáljuk. A konszolidált leányvállalatok nettó eszközeiben lévő kisebbségi részesedések (kivéve a goodwillt) elkülönülten jelennek meg a Csoport saját tőkéjén belül. A kisebbségi részesedések ezen részesedések értékét tartalmazzák a bekerülés (az eredeti üzleti kombináció) időpontjában, valamint a kisebbségi részesedés mértékében bekövetkezett változások értékét a bekerülés után. A leányvállalatban lévő kisebbségi részesedést meghaladó, a kisebbségi részesedéshez kapcsolható veszteségek elszámolása a Csoport részesedése terhére történik, kivételt képez, ha a kisebbségi tulajdonosnak kötelezettsége és lehetősége van további befektetéseket eszközölni a veszteségek fedezésére Befektetések vásárlásának elszámolása Megvásárláskor a leányvállalat elszámolása a valós érték módszerével történik. A leányvállalatok megvásárlásakor keletkező goodwill a mérlegbe bekerül, és az alábbi módon történik az elszámolása Goodwill Goodwill abban az esetben keletkezik, ha a megszerzett leány-, közös vezetésű-, vagy társult vállalkozás piaci értéken értékelt eszközeinek és kötelezettségeinek a különbözetének a megszerzett része alatta marad a megszerzett részesedés ellenértékének. A goodwill a konszolidált mérlegben immateriális eszközökhöz kapcsolódóan, de külön soron kerül kimutatásra. Értékcsökkenés nem kerül elszámolásra. Amennyiben a jövőbeni eredményekből a goodwill megtérülése nem várható, a teljes összeg leírásra kerül. Az értékesített leányvállalatokra elszámolt goodwill értéke beszámításra kerül az értékesítés eredményébe. Az értékvesztés teszt céljából a goodwill értéke felosztásra kerül a Csoport azon pénzeszköztermelő egységei között, amelyek várhatóan részesednek a kombinációból eredő szinergiákból. Azon pénzeszköz-termelő egységekre, amelyekre a goodwill értéke felosztásra került, évente értékvesztés tesztet kell elvégezni, vagy gyakrabban, amennyiben olyan indikáció áll fenn, amely szerint az egység értéke lecsökkent. Amennyiben a könyv szerinti érték magasabb, mint a pénzeszköz-termelő egység megtérülési értéke, az értékvesztés összege elsősorban az egységre meghatározott goodwill könyv szerinti értékét csökkenti, majd az e feletti összeg a további eszközök értékében kerül elszámolásra, az egység eszközeinek könyv szerinti értékének arányában. Az elszámolt értékvesztés a további években vissza nem írható Árbevétel-elismerés A bevételek értéke a beérkezett, vagy jövőben beérkező ellenszolgáltatások piaci értéke. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül elszámolásra. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 6

11 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Termékek értékesítése A termékek értékesítéséért járó bevételt a Társaság akkor számolja el, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: - a termékek tulajdonjogával járó lényeges kockázatok és hasznok átszálltak a vevőre, - az eladó a továbbiakban nem tart fenn a tulajdonjoggal szokásosan járó sem irányítási, sem ellenőrzési jogot, - a bevétel összege megbízhatóan mérhető, - az ügylettel járó gazdasági hasznok befolyása valószínű, - az ügylettel kapcsolatban felmerült vagy még felmerülő költségek megbízhatóan mérhetőek Kamatok és osztalékok A Társaság eszközeinek mások által történő használatából származó bevételt akkor számolja el, ha: - az ügylettel járó gazdasági hasznok befolyása valószínű, - a bevétel összege megbízhatóan mérhető. A kamatbevételeket elismerése időarányosan történik, az effektív kamatláb módszer alapján, tükrözve a kapcsolódó eszköz tényleges hozamát. Az osztalékot abban az évben számolja el a Társaság, amelyikben azt a tulajdonosok jóváhagyják Lízingek A lízingszerződések pénzügyi lízingként kerülnek bemutatásra, amennyiben a lízing során lényegében a lízingelt eszköz tulajdonjogával járó kockázat és a haszon döntő többsége a lízingbe vevőhöz kerül át A Társaság, mint lízingbe adó A pénzügyi lízing keretében keletkezett, a lízingbe vevőtől járó összegek, a Társaságnak a lízingbe történő nettó befektetésének az értékében, követelésként kerülnek bemutatásra. A pénzügyi lízingből származó eredmény a lízing futamideje alatt kerül elszámolásra, és ennek megfelelően mutatja az állandó megtérülést a Társaság nettó aktuális lízingbefektetésén. Az operatív lízing keretében kapott lízingdíjak az eredmény javára lineáris módon, a lízing teljes futamideje alatt kerülnek elszámolásra A Társaság, mint lízingbe vevő A pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközöket (amelyek hasonló jogokkal és kötelezettségekkel járnak, mintha az eszköz saját tulajdonúak lennének) a Társaság a tényleges valós értéken aktiválja, és a hasznos élettartam ideje alatt amortizálja. A lízingdíj tőkerészét a lízingkötelezettség csökkenéseként, míg a kamatrészt az eredmény terhére számolja el a Társaság, így a fennálló kötelezettség állandó arányban csökken a lízing időtartama alatt. Az operatív lízing keretében fizetett lízingdíjakat az eredmény terhére lineáris módon, a lízing teljes futamideje alatt számolja el a Társaság. Amennyiben az operatív lízing felmondásra kerül a futamidő lejárta előtt, a lízingbe adónak bármilyen felmondási díj módjára fizetett összeg a felmondás évében ráfordításként kerül elszámolásra Külföldi pénznemben történő tranzakciók A devizaügyletek az ügylet napján érvényes árfolyamon kerültek átszámításra. A devizaértéken szereplő eszközöket és forrásokat a mérleg fordulónapján érvényes hivatalos Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 7

12 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV árfolyamon forintosította a Társaság. Az árfolyamkülönbözetek az adózás előtti eredménnyel szemben kerültek elszámolásra. A konszolidáció során a Csoport külföldi tevékenységeinek eszközei és forrásai a mérleg fordulónapján érvényes árfolyamon kerülnek átszámításra. A bevételek és ráfordítások az időszak átlagos árfolyama alapján kerülnek átszámításra. Az átszámítás során keletkező árfolyamkülönbözetek közvetlenül a saját tőkével szemben kerülnek elszámolásra és a tartalékokban kerülnek kimutatásra Állami támogatások Az állami támogatások valós értéken kerülnek elszámolásra, ha megfelelően bizonyított, hogy a Társaság megkapja a támogatást. A ráfordításhoz kapcsolódó állami támogatást azokra az időszakokra szisztematikusan számolja el a Társaság, amelyekben azok a költségek felmerültek, amelyeket az kompenzálni hivatott. Az eszközhöz kapcsolódó állami támogatásokat halasztott bevételeként mutatja ki a Társaság, és az eszköz hasznos élettartama alatt egyenlő részletekben számolja el az eredménnyel szemben Társasági adó A társasági adó ráfordítás a tényleges társasági adófizetési kötelezettség és a halasztott adó ráfordítás összege. Ennek megfelelően a beszámolóban az évente fizetendő társasági adó mértéke az adott ország törvénye alapján meghatározott adófizetési kötelezettségen alapul, amely korrigálásra kerül a halasztott adó ráfordítás összegével. A halaszott adó a mérlegbeni kötelezettség módszere alapján került meghatározásra. Halasztott adó azokban az esetekben jelentkezik, amikor egy tétel számviteli- és adótörvény szerinti elszámolása között időbeli különbség jelentkezik. A halasztott adó követelés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az időbeli különbség miatti eltérések várhatóan megtérülnek. A halasztott adó kötelezettség és követelés tükrözi a Társaság által megállapított, az eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapján fennálló adóvonzatát. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 8

13 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Halasztott adó követelés csak akkor szerepeltethető a mérlegben, ha valószínűsíthető, hogy a Társaság a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képező nyereséget produkál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesítést fog nyerni. A mérleg fordulónapján a Társaság számba veszi a meg nem térült halasztott adó követelését, valamint kötelezettségét, és a korábban el nem ismert követelés azon részét veszi számításba, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereség adójának csökkenéseként. A Társaság ennek megfelelően olyan mértékben csökkenti halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózó nyereség nem fog rendelkezésre állni. A halasztott adó a mérlegben nettó módon kerül bemutatásra. A halasztott adózás keretében egyrészt a későbbi évek pozitív adóalapjával szemben elszámolható előző évek áthozott veszteségét, másrészt az eszközök és források számviteli és adószempontú értékeléséből adódó, a mérleg fordulónapján érvényes adókulccsal számított, olyan időbeli eltéréseit számolja el a Társaság, amelyek a jövőben várhatóan felmerülnek, illetve megtérülnek Ingatlanok, gépek és berendezések A Társaság. ingatlanait, gépeit és berendezéseit a mérlegben a tárgyi eszközök tényleges beszerzési áron - a halmozott értékcsökkenés levonásával - kerültek nyilvántartásra. A tárgyi eszközök bekerülési értéke tartalmazza a vételárat, magában foglalja a vámköltségeket, a le nem vonható általános forgalmi adót és minden közvetlenül a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében felmerült költséget. Ide értendő a tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatban felvett hiteleknek az aktiválásig felmerülő kamata. A tárgyi eszköz üzembe helyezése után felmerült költségeket, mint például a javítási és karbantartási költségeket, illetve a felülvizsgálati költségeket az eredmény terhére számolja el a Csoport, abban az időszakban, amelyikben felmerültek. Amennyiben ezek a költségek a tárgyi eszköz eredeti teljesítményének növekedésével a jövőbeli gazdasági haszon növekedését eredményezik, a költségek aktiválandóak, mint az adott tárgyi eszköz része. Az értékcsökkenést a beszerzési ár után lineáris módszerrel számítottuk az eszközök becsült hátralévő hasznos élettartamának idejére, figyelembe véve a maradványértéket, a telkeket és a beruházásokat leszámítva, mert azok után nem számol el értékcsökkentést a Társaság. A becsült hasznos élettartamok a következők: Épületek Termelő gépek Egyéb berendezések, eszközök 50 év 6-10év 3-10 év A hasznos élettartamra, a maradványértékre, illetve a értékcsökkenési módszerre vonatkozó feltételezéseket a Társaság évente felülvizsgálja, és szükség esetén módosítja azt. Emellett, ha a tárgyi eszközök könyv szerinti értéke tartósan magasabb a piaci értéküknél, akkor terven felüli értékcsökkenést számol el a piaci értékig. Az eszközök értékesítésekor keletkező nyereség vagy veszteség, amely a könyv szerinti érték és az értékesítési ár figyelembevételével kerül megállapításra, az egyéb ráfordítások és bevételek között kerül elszámolásra. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 9

14 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Immateriális javak Az immateriális javakat a konszolidált mérlegben bekerülési értéken tartjuk nyilván, csökkentve a halmozott amortizációval. Az amortizációt lineáris módszerrel számítjuk, a becsült hasznos élettartamra, a következő módon: Vagyoni értékű jogok 3-6 év Kísérleti - fejlesztés 2,5-5 év Szellemi termékek 3-5 év Az amortizációja az igazgatási és egyéb általános költségek között kerül kimutatásra. Az egyes immateriális eszközök könyvszerinti értéke évente felülvizsgálatra és értékvesztés elszámolásával illetve visszaírásával módosításra kerül, amennyiben ezt külső illetve belső tényezők indokolják Aktivált fejlesztési költségek A Társaság annak megítéléséhez, hogy a saját kísérleti fejlesztésként bemutatott eszköz megfelel-e a megjelenítés kritériumainak, az eszköz előállításának folyamatát felosztja kutatási szakaszra és fejlesztési szakaszra. A fejlesztésből származó immateriális eszköz kimutatandó, ha a Társaság az IAS bekezdésben foglalt minden feltételnek megfelel, és azt bizonyítani tudja. A kísérleti fejlesztéseket a konszolidált mérlegben bekerülési értéken tartjuk nyilván, csökkentve a halmozott amortizációval. Az amortizációt lineáris módszerrel számítjuk a becsült hasznos élettartamra, ami a fejlesztések aktivált költségei esetében 2,5 5 év Értékvesztés, a goodwillt leszámítva A Társaság minden mérlegkészítéskor felülvizsgálja a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékét annak érdekében, hogy meghatározza, hogy külső és belső információk alapján létezik-e olyan indok, amely alapján az adott eszközöket értékveszteni kellene. Amennyiben ilyen jelzés létezik, értékvesztést kell elszámolni arra az összegre, amennyivel az adott eszköz könyvszerinti értéke meghaladja a vérható megtérülési értéket. Ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti érték, akkor az eszköz könyv szerinti értékét a várható megtérülési értékig kell csökkenteni. Az értékvesztés ráfordításként kerül elszámolásra Készletek A készletek, beleértve a befejezetlen termelést is, a bekerülési és a realizálható érték (értékesítési ár) közül az alacsonyabbikon vannak kimutatva, figyelembe véve a lassan mozgó és felesleges tételek leírását. A nettó realizálható érték a szokásos üzletmenet során a becsült eladási ár, csökkentve a befejezés becsült költségeivel és az értékesítéshez szükséges költségekkel. A vásárolt áruk értéke, a súlyozott átlagár alapján kerül meghatározásra. A saját előállítású készletek értéke az anyagköltséget, a közvetlen bérköltséget és az üzemi általános költségek arányos részét foglalja magában, és év végi értéke az átlagos előállítási költség módszerével került meghatározásra. A nem realizálható készletek teljesen leírásra kerülnek Céltartalékképzés A céltartalékképzés akkor történik, ha a Társaságnak jelenleg jogi vagy konstruktív kötelezettsége van múltbeli eseményekből eredően, és valószínűsíthető gazdasági előnyökben megtestesülő erőforrások kiáramlása a kötelezettség kiegyenlítésére, valamint megbízható becslés készíthető a kötelezettség összegéről. A Társaság a céltartalékokat a kapcsolódó összes kötelem rendezéséhez szükséges összegben mutatja ki, ez a összeg a szükséges összes ráfordítás mérlegfordulónapi információk alapján megállapított legjobb becslése, figyelembe véve minden kockázatot, illetve bizonytalanságot, ami a kötelemmel kapcsolatban felmerülhet. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 10

15 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Amennyiben a pénz időértéke jelentősen befolyásolja a kapcsolódó kötelem rendezéséhez szükséges összeget, akkor a céltartalékot a kötelezettség rendezéséhez szükséges kiadások jelenértékének össszegében mutatja ki a Társaság. Az idő múlását jelentő diszkontfeloldással a céltartalék mérlegértéke évről évre nő a diszkonthatással, a növekmény pedig a tárgyévi eredmény terhére, kamatráfordításként kerül elszámolásra Pénzügyi instrumentumok A pénzügyi instrumentumok a beszámolóban a valós piaci értéken kerülnek értékelésre, s így megjelenítésre. Pénzügyi instrumentumnak minősülnek a mérlegben a pénzeszközök, értékpapírok, vevő- és egyéb követelések, szállító- és egyéb kötelezettségek, hosszú lejáratú követelések, adott és kapott hitelek és kölcsönök, befektetések. A pénzügyi instrumentumok (beleértve az összetett pénzügyi instrumentumokat) az alapul szolgáló szerződéses kötelezettségek valós tartalma alapján válnak eszköz-, forrás- vagy tőkeelemmé. A kötelezettségek közé sorolt pénzügyi instrumentumokhoz kapcsolódó kamatok, osztalékok, nyereségek és veszteségek felmerüléskor az eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. A saját tőkében megjelenő pénzügyi instrumentumok tulajdonosainak nyújtott juttatások a saját tőkével szemben kerülnek elszámolásra. Az összetett pénzügyi instrumentumok esetében először azok kötelezettség része kerül értékelésre, a tőkerész maradványértékként kerül meghatározásra. Az eredménykimutatásban elszámolt és piaci értéken nyilvántartott eszközökön kívüli pénzügyi eszközöket minden mérlegfordulónapon felülvizsgálják, szükséges-e értékvesztést elszámolni. Az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök értékvesztésének összege a könyv szerinti értékének, illetve a várható jövőbeni pénzáramok eredeti effektív kamatrátával való diszkontált jelenértékének a különbözete Cash-flow kimutatás A cash-flow kimutatás céljai érdekében, a pénz és a pénzegyenértékesek tartalmazzák a készpénz-, a bankszámla-, a folyószámla-hitel állományt és a bankbetéteket, amelyeknek lejárata a mérleg fordulónapjától számított három hónapon belül van Szegmens jelentések Az IAS 14: Szegmens jelentések alapján szegmensinformációkat kell szolgáltatnia azoknak a vállalkozásoknak, amelyek kibocsátott részvényeivel vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapírjaival nyilvánosan kereskednek, vagy folyamatban van az értékpapírok nyilvános értékpapírpiacra történő bevezetése. A Társaság nem tartozik az üzleti szegmens jelentés hatálya alá, mivel a Társaság összes eszköze és kötelezettsége a Társaság műanyagipari tevékenységéből származik. A földrajzi szegmensek tekintetében a Társaság értékesítés árbevétele az értékesítések rendeltetési helye alapján, befektetett eszközei pedig az értékesítéseinek a kiindulási helye alapján Fizetett osztalék A Társaság a fizetett osztalékot közvetlenül az eredménytartalékkal szemben számolja el, abban az időszakban, amikor az ténylegesen kifizetésre kerül a tulajdonosok részére Egy részvényre jutó nyereség A Társaság az egy részvényre jutó nyereség meghatározásához az adott időszakra vonatkozó eredményt és az adott időszaki átlagos részvény darabszám hányadosát használta. A higított egy részvényre jutó nyereség meghatározásánál minden higító tényezőt figyelembe vesz. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 11

16 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV 3. Lényeges számviteli feltételezések és becslések a számviteli politika alkalmazásakor Az IFRS követelményeinek megfelelően pénzügyi kimutatások készítése megköveteli adott becslések és feltételezések alkalmazását, melyek befolyásolják a pénzügyi kimutatásokban és a jegyzetekben szereplő összegeket A számviteli politika alkalmazása során használt lényeges feltételezések A 2. pontban leírt számviteli politika alkalmazása során a Társaság vezetése bizonyos feltételezésekkel élt, melyek befolyásolhatják a konszolidált éves beszámolóban szereplő összegeket (eltekintve a becslések hatásától, amely a következő alpontban szerepel). Ezen feltételezések a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiakra vonatkoznak: - Adókedvezmények a jövőben, illetve megfelelő mértékű adóalapot képző nyereség realizálása, amellyel szemben a halasztott adóeszköz érvényesíthető - Bizonyos függő kötelezettségek kimenetele 3.2. Bizonytalanságok a becslésekben Az IFRS követelményeinek megfelelő az éves beszámoló készítése megköveteli becslések alkalmazását, melyek befolyásolják az éves beszámolóban és a jegyzetekben szereplő összegeket. Ezen becslések a vezetőség jelenlegi eseményekre vonatkozó legjobb ismeretein alapulnak, azonban a tényleges eredmények eltérhetnek azoktól. Ezen becslések a megfelelő jegyzetekben részletesen kifejtésre kerülnek, de a leglényegesebbek az alábbiak: - Pénzügyi instrumentumok valós értékének meghatározása - Tárgyi eszközök hasznos élettartamának megállapítása - A tárgyi eszközök és a goodwill értékvesztésének meghatározása - A céltartalék értékének a meghatározása Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 12

17 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV 4. Értékesítés árbevétele Az árbevétel teljes egyenlege egyetlen üzleti szegmensbe, a műanyagipari tevékenység alá tartozik. Termékkategóriánkénti elemzése az alábbiakban látható: Műanyag csomaglolóeszköz gyártása Műanyag fólia, cső gyártása Alapanyag nagykereskedelme Egyéb Összes árbevétel Földrajzi szegmensek Az árbevétel földrajzi megoszlása az alábbiakban látható: Belföldi értékesítés árbevétele EU-n belüli értékesítés árbevétele ebből Románia EU-n kivüli értékesítés árbevétele ebből Szerbia és Montenegró ebből Ukrajna Összes árbevétel Az export legnagyobbrészt az Európai Unió államaiba irányult. Az exporttal kapcsolatos fuvarköltségünk ezer Ft volt. Az utólag adott engedmények értéke árbevétel csökkentő tételként kerül elszámolása, értéke ezer Ft volt. A befektetett eszközök földrajzi szegmensenkénti megoszlása az alábbiakban látható: Belföldi termelésben használt eszközök EU-n belüli termelésben használt eszközök ebből Románia EU-n kivüli termelésben használt eszközök ebből Szerbia és Montenegró ebből Ukrajna Összes árbevétel A befektetett eszközök táblázatban bemutatott megbontásában nem szerepelnek a halasztott adó eszközök, valamint a hosszú lejáratú követelések. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 13

18 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV 6. Költségek költségnemenkénti bontása e Ft e Ft Anyagfelhasználások és igénybevett szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Termelési költségek összesen Értékesítés költsége Igazgatási és általános költségek Költségek összesen Egyéb ráfordítások Helyi adók Behajthatatlan követelések leírása Készletek értékvesztése Tárgyi eszköz értékesítés vesztesége Káreseménnyel kapcsolatos költség Fizetett bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés Illetékek, hozzájárulások Követelésekre elszámolt értékvesztés Értékesített, engedményezett követelések értéke Egyéb Összesen Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 14

19 8. Egyéb bevételek PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG KFT. A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Követelések visszaírt értékvesztése Kapott támogatás GVOP pályázati támogatás Káreseménnyel kapcsolatos bevételek Kapott bírság, kártérítés, késedelmi kamat Tárgyi eszközök, immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének visszaírása Halasztott bevétel (badwill) Tárgyi eszköz értékesítés nyeresége Egyéb Összesen A tárgyi eszközök értékesítésének eredménye nettó módon került elszámolásra. 9. Pénzügyi műveletek eredménye Pénzügyi műveletek bevételei Kamat és kamatjellegű bevételek Realizált árfolyamnyereség Évvégi értékelési különbözet Egyéb pénzügyi bevételek Összesen Pénzügyi műveletek ráfordításai Kamat és kamatjellegű ráfordítások Realizált árfolyamveszteség Évvégi értékelési különbözet Egyéb pénzügyi ráfordítások Összesen Pénzügyi műveletek eredménye Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 15

20 10. Immateriális javak Bruttó érték: PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG KFT. A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Goodwill Aktivált fejlesztési költségek Vásárolt szoftverek Összesen január Beszerzés Akvizíció Árfolyam vált. hatása Selejtezés Értékesítés december Halmozott amortizáció: Goodwill Aktivált fejlesztési költségek Vásárolt szoftverek Összesen január Növekedés Akvizíció Árfolyam vált. hatása Selejtezés Értékesítés december Nettó érték január Nettó érték december Az immateriális javak növekedése közül az aktivált fejlesztések saját kivitelezés keretein belül történt, míg a szoftvereket a Társaság megvásárolta. A Társaság fejlesztésként azokat az új technológia alkalmazásával történt új eszközök, öntőformák és présformák tervezésével kapcsolatos költségeit aktiválja (IAS 14.59). A Társaságnál az üzleti évben nem merült fel olyan kutatás-fejlesztés költsége, amit aktiválni lehetett volna, de nem került aktiválásra. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 16

21 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV 11. Tárgyi eszközök Bruttó érték: Ingatlanok Gépek és járművek Beruházás Összesen január Beszerzés Aktiválás Akvizíció Apport Árfolyam vált. hatása Selejtezés Értékesítés/Aktiválás december Halmozott értékcsökkenés: Ingatlanok Gépek és Beruházás Összesen járművek január Növekedés Akvizíció Árfolyam vált. hatása Selejtezés Értékesítés december Nettó érték január Nettó érték december Bizonyos ingatlanok és gépek a hitelek biztosítékául szolgálnak (lásd 16. megjegyzést). Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 17

22 12. Hosszú lejáratú követelések PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG KFT. A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Dolgozóknak nyújtott kölcsönök Összesen A lakásvásárlási kölcsönöket kamatmentesen kapják a dolgozók. A kölcsönök futamideje maximum tizenöt év. A dolgozói kölcsönök egyenlege én ezer Ft volt. 13. Készletek Anyagok Ipari befejezetlen termelés és félkésztermék Késztermékek Áruk Készletek összesen Készletek értékvesztésének alakulása Nyitó értékvesztés Tárgy évben elszámolt értékvesztés Záró értékvesztés Követelések Vevők Vevők értékvesztésének nyitó egyenlege Tárgyévben elszámolt értékvesztés összege Akvizícióból eredő értékvesztés Tárgyévnben elszámolt visszaírások összege Vevők értékvesztésének záró egyenlege Vevők nettó értékének alakulása Vevők Értékvesztés kétes kintlévőségekre Vevők, nettó Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 18

23 14.2. Egyéb követelések PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG KFT. A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV ÁFA Átmenő aktívák Kapcsolt felekkel szembeni követelések (jegyzet száma: 32.2.) Adott előlegek (készlet, beruházások) Romániai forrásadó Egyéb követelések munkavállalókkal szemben Táppénz visszaigénylés Helyi adók VPOP Egyéb Összesen Pénzeszközök Pénztár Bankszámla Csekk Összesen: Saját tőke elemeinek változása Jegyzett tőke A Társaság Zrt. formájában működik, és a PannErgy Nyrt. 100%-os tulajdonában van. A tulajdonos Pannonplast Nyrt neve PannErgy Nyrt-re változott január 23-i cégbírósági bejegyzéssel október 17-én a Pannonplast Nyrt a Társaság alaptőkéjét db, egyenként 500 Ft, összesen Ft névértékű új törzsrészvény zártkörűen történő forgalomba hozatalával megemelte. A Társaság alaptőkéje így összesen Ft lett, amely db 500 Ft névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított törzsrészvényből áll. Az újonnan kibocsátott törzsrészvények kibocsátási értéke Ft, a részvények átvételére a Pannonplast Nyrt volt jogosult. A jegyzett tőkével kapcsolatos befizetési kötelezettségének a tulajdonos teljes mértékben eleget tett. A Társaság 2007 évben megkezdte tőzsdei bevezetésének előkészítését. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 19

24 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Egyéb tartalékok A Saját tőke mozgástáblában bemutatott egyéb tartalékok az árfolyam differenciából eredő Saját tőke változást tartalmazzák Konszolidációból eredő árfolyamkülönbségek Összes egyéb tartalék Az osztalékfizetés a Társaság magyar számviteli szabályozás alapján elkészített beszámolója alapján történik. A magyar szabályozásban speciális osztalékfizetési korlátokat fogalmaz meg a saját tőke egyes tételei figyelembevételével. Ezek alapján a december 31-i eredménytartalék teljes összegéből használható fel osztalékfizetésre Kisebbségi részesedések Nyitó egyenleg Akvizícióból eredő kisebbségi részesedés Leányvállalatok eredményéből a kisebbségi részesedésekre jutó rész Összes kisebbségi részesedés Leányvállalatok Unical S.R.L A Társaság május 30-án szerzett többségi (51%-os) tulajdont az Unical S.R.L-ben értékben, ezen összeg mértékéig az Unical S.R.L-nél tőkeemelésre került sor július 31-én a Társaság további 48.95%-os részesedést vásárolt a Pannonplast Nyrt-től, ezzel 99.95%-os tulajdoni hányadot tudhat magáénak. A fennmaradó 0.05%-os részesedés az Almand Kft tulajdonában van. A 48.95%-os részesedés vételára volt, amit tárgyéven belül banki átutalással megfizetett az eladónak. A Társaság az Unical S.R.L-t a 2005 évben vonta először konszolidáció alá. Almand Kft A Társaság július 31.-én megvásárolta a Pannonplast Nyrt-től, annak az Almand Kftben lévő teljes (100%-os) részesedését 701 millió Ft-ért. A Társaság a vételárat banki átutalással tárgyéven belül kiegyenlítette. Az Almand Kft-t először 2006 évben vonta konszolidáció alá. Interagropack A Társaság október 4.-én a Pannonplast Nyrt-től megvásárolta, annak az Interagropack Ltd.-ben lévő 51%-os részesedését ,8 USD vételárért. A Társaság a vételárat banki átutalással tárgyéven belül kiegyenlítette. Az Interagropack Ltd-t először 2006 évben vonta konszolidáció alá. Unionplast doo A Társaság augusztus 30-án 65%-os tulajdoni hányaddal megkezdte az Unionplast doo. alapítási procedúráját. A Társaság a 2006-ban alapított céggel kapcsolatosan 2006 évben 325 EUR cégalapítási díjat fizetett ki évben apportként EUR értékben gépeket, berendezéseket adott át az Unionplast részére, továbbá 350 ezer EUR-t utalt át. Az Unionplastot először évben vonta konszolidáció alá. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 20

25 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Pannon-Effekt Kft A Társaság október 16-án megvásárolta a Pannonplast Nyrt-től, annak a Pannon-Effekt Kft-ben lévő teljes (100%-os) részesedését millió Ft-ért. A Társaság a vételárat banki átutalással tárgyéven belül kiegyenlítette. A Pannon-Effekt Kft-t először 2007 évben vonta konszolidáció alá. A tárgyévben először konszolidáció alá vont leányvállalatok eszközei és kötelezettségei akvizíció előtt: Pannon- Effekt Kft Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetett pénzügyi eszközök - Készletek Vevők Egyéb követelések Pénzeszközök Szállítók Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Nettó eszközállomány Goodwill Részesedés vételára Megszerzett pénzeszközök Nettó pénzeszközváltozás A Társaság év folyamán megvásárolta a Pannon-Effekt Kft 100%-os tulajdoni hányadát, és alapítással 65%-os részesedést szerzett az Unionplast doo-ban (Szerbia- Montenegro, Zrenjanin Temisvarski Put BB). Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 21

26 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV 2006-ban először konszolidáció alá vont leányvállalatok eszközei és kötelezettségei akvizíció előtt, valamint az Unical srl-ben megnövelt részesedésre jutó nettó eszközállomány: Almand Kft Interagropack Unical Összesen Immateriális javak Tárgyi eszközök Az Unical srl Befektetett pénzügyi már 2005-ben eszközök konszolidálásra Készletek került Vevők Tárgy évben a Egyéb követelések Pannunion Pénzeszközök tovább növelte 100%-ra Szállítók tulajdoni hányadát. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Nettó eszközállomány Társaság tulajdoni hányada 100% 51% 49% Társaságra jutó nettó eszközállomány Goodwill Negatív goodwill Részesedés vételára Megszerzett pénzeszközök Nettó pénzeszközváltozás Hosszú lejáratú hitelek OTP beruházási hitel Összes hosszú lejáratú hitel A Pannunion Zrt-nek nyújtott OTP beruházási hitel értékben HUF-ban felvett hitel, melyre a kamatláb BUBOR+0.9% és értékben EUR-ban felvett hitel, melyre a kamatláb EURIBOR+1.1%. A hitel jelzáloggal biztosított év november 15-én lértejött jelzálogszerződés. A Pannunion Zrt. és leányvállalataival közös hitelszerződéshez kapcsolódóan az OTR Nyrt. javára. Zálogtárgy: e Ft erejéig ingatlanok, valamint erejéig ingóságok. Lejárata: Az Unical S.R.L-nek nyújtott OTP beruházási hitel értékben EUR-ban felvett hitel, amelyre a kamatláb BUBOR+2% volt december 31-én. A hitel fedezete az Unical ingatlan, gép és készlet állománya. 19. Rövid lejáratú hitelek Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek

27 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV OTP banki hitel Összes rövid lejáratú hitel Az OTP Bank Rt. hitelkeretet biztosít forgóeszközfinanszírozásra. OTP banki hitelek részletezve: deviza érték () kamatláb HUF BUBOR+0.5% EUR EURIBOR+0.5% EUR EURIBOR+1.1% Összesen: A hitel jelzáloggal biztosított. 20. Lízingek A Csoport pénzügyi lízing szerződések keretében termelő gépeket, targoncákat és gépkocsikat finanszíroz a UniCredit Leasing-től és IKB Leasing-től. A kivétel nélkül EUR-ban denominált szerződések futamideje átlagosan 3 és 5 év közötti, az átlagos kamatláb 4% és 6% között ingadozik Pénzügyi lízing hosszú lejáratú része Pénzügyi lízing éven belüli törlesztőrészlete Összes rövid lejáratú hitel Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kapcsolt felekkel szembeni kötelezettségek (jegyzet száma: 32.2.) Passzív időbeli elhatárolások Bérek TB járulék Személyi jövedelemadó Egyéb adók és járulékok Vevőktől kapott előlegek Interagrotek szolgáltatás Egyéb kötelezettségek munkavállalókkal szemben Bérleti díj VPOP Egyéb Egyéb rövid lejáratú kötelezettség nem kapcsolt felekkel összesen Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 23

28 22. Céltartalék PANNUNION CSOMAGOLÓANYAG KFT. A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV Garanciális kötelezettségekre képzett céltartalék Céltartalék összesen A 2007-ben megszerzet PannonEffekt társaság mutat ki könyveiben garanciális céltartalékot, tárgy időszakban ezen felül céltartalék nem került képzésre. 23. Adózás A társasági adó és a halasztott adó egyaránt a évben érvényes 16%-os adókulccsal került meghatározásra, ahol szükségesnek ítéltük, figyelembe vettük a 4%-os szoliaritási adó hatását is Tárgyévi adófizetési kötelezettség Halasztott adó hatása Összesen Adózás előtti eredmény Társasági adó (16%) Társasági különadó (4% - hatálybalépés: szeptember 1.) Visszaforduló különbözetek adóhatása Állandó különbözetek adóhatása Eredménykimutatásban elszámolt jövedelemadó Halasztott adó alakulása Nyitó egyenleg Eredményt érintő eltérések Záró egyenleg Az alapítás átszervezés aktivált értéke Goodwill Vevők értékvesztése Értékcsökkenésből eredő eltérés Összesen ) Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 24

29 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV A vállalkozás mind 2005-ben, mind 2006-ban a társasági adóval kapcsolatosan túlfizetés miatt az alábbi követelést mutatta ki Társasági adó túlfizetés A befektetett eszközök között kimutatott halasztott adó eszköz/kötelezettség levezetése a következő Egyenleg január 1-jén Halasztott adó eszköz feloldás / képzés Egyenleg December 31-én Deviza és kamatláb-kockázat A devizában felvett hiteleket és lízinkötelezettségeket a 18., 19. és 20. megjegyzésekben ismertetjük. Más, devizában fennálló eszközök és kötelezettségek a késztermékek és alapanyagok külföldi értékesítéséhez, illetve beszerzéséhez kapcsolódnak. A Csoport három leányvállalattal rendelkezik külföldön: Romániában, Ukrajnában és Szerbiában. A helyi pénzek leértékelődése miatti árfolyam veszteségeket a konszolidáció során a saját tőkével szemben számoltuk el közvetlenül. A Csoport hiteleinek jelentős része változó kamatozású. A Csoport deviza követelés és kötelezettség állományát figyelembe véve, valamint 10%-os árfolyam növekedést feltételezve, az alábbi táblázatban összesítettük annak eredményre gyakorolt hatását. Megnevezés EUR Megjegyzés USD Megjegyzés Eredményhatás Az EUR hoz tartozó tételek bontása az alábbi: Megnevezés %-os árfolyamváltozás 10%-os árfolyamváltozás Eredményhatás Eredményhatás EUR EUR () Hosszú lejáratú követelések Rövid lejáratú követelések Szállítói tartozások Egyéb kötelezettségek Deviza hitelállomány Összesen: Az USD forgalom nagysága olyan minimális, hogy azt külön nem részletezzük Kamat érzékenységvizsgálat A Társaság devizában felvett hitelállománya az év végén: volt, míg a forintban felvett hitelek összege: ot tett ki. A kamatlábak 1%pontos növekedése a csoport eredményére többlet költséget jelentene, változatlan tőkeállományt feltételezve. Csökkenés esetén fordított a hatás. Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 25

30 A DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉV A kamatlábak többségében BUBOR+0,5% és BUBOR +0,9% között, valamint EURIBOR+0,5% és EURIBOR+1,1% között mozognak. 25. Hitelezési kockázat A Társaság tagvállalatai közül a legnagyobb forgalmat bonyolítók Hitelbiztosítással ( Pld. HERMES Zrt.) fedezik le a forgalom ( export és belföld) kb.60%-át. A díjtétel 0,18% minimális éves díj: 4 millió Ft, kárfizetési hányad 80%-85%. Export esetében az alábbi országok szerepelnek: Ausztria, Cseh Köztársaság, Németország, Románia, Szlovákia, Horvátország, Lengyelország, Franciaország, Anglia. Az új partnerek esetében az előrefizetést alkalmazzák mindaddig, amíg át nem világítják a cégek likviditási helyzetét. Régi vevők esetében, amennyiben fizetési késedelem jelentkezik, megegyezés útján rendezik ( fizetés ütemezés, stb.) a követelést. Felszámolás, csődeljárás esetén a tartozásokra értékvesztés kerül elszámolásra. ( behajthatatlanság függvényében) A vevői tartozások ( kinnlevőségek) év végi értékelése, intézkedések megtétele egyenként, vevőnként történik. A vevőkövetelések lejárat szerinti bontását a következő táblázatban foglaltuk össze: Vevő Összesen Határidőn belüli 90 napon belüli 90 napon túli 180 napon túli 360 napon túli Összesen Likviditási kockázat A Csoport én nem rendelkezett lekötött betéttel, vagy értékpapírral. A pénzeszközei készpénzből és nem kamatozó bankszámlapénzből álltak. A szállítói tartozások esedékesség szerinti megbontását a következő táblázatban foglaltuk össze: Szállító Összesen Határidőn belüli 30 napon belül 90 napon belül 180 napon belül 360 napon belül Összesen Az 5-30 oldalakon található kiegészítő mellékletek 26

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a 2009. december 31-ével végződő évre KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

A SYNERGON INFORMATIKA NYRT. 2008. DECEMBER 31-i ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2009. február 13. I. Általános rész 1. A társaság bemutatása A cég neve: Synergon Informatikai Rendszereket

Részletesebben

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE

MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE MAGYAR TELEKOM TÁVKÖZLÉSI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KonszoLidáLt Éves JeLeNtÉsE A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDÖTT ÉVRE 1 TARTALOMJEGYZÉK A KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉSHEZ Oldal Konszolidált Éves

Részletesebben

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ

2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 1. KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS Budapest, 2004. január 30. EGIS Gyógyszergyár Rt. 2002/2003. ÉVES KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ 2. MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS Budapest, 2004.

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27.

Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. ÉVES JELENTÉS 2004 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. VEZÉRIGAZGATÓ ÜZENETE Társaságunk a 2004. évben jelentősen növelte eredményét, miközben árbevételében jelentős változás nem történt.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-052/2016 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2006 1

ÉVES JELENTÉS 2006 1 ÉVES JELENTÉS 2006 1 TARTALOM Az Inter-Európa Bank Nyrt. magyar számviteli szabályok szerint összeállított 2006. évi éves beszámolója Az Inter-Európa Bank Nyrt. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2005. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE

MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI ÉVES BESZÁMOLÓJA A 2002. DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVRE A FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL EGYÜTT

Részletesebben

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése

Trader-Holding Zrt. Éves beszámoló. 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4. a vállalkozás megnevezése 1 4 3 5 8 5 4 0 4 1 1 0 1 1 4 1 3 Statisztikai számjel 1 3-1 0-0 4 1 3 4 4 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 2013 Pomáz, Koppány utca 4. a vállalkozás címe, telefonszáma 2013 Éves beszámoló A

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens

Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens Segédlet a szakspecifikus számvitel oktatásához a levelező tagozat Pénzügy számvitel szak IV. évfolyamos hallgatóinak Összeállította: Seres Sándorné főiskolai docens I. A követelések és a pénzeszközök

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

73OME Mérleg - Eszközök

73OME Mérleg - Eszközök Táblakód: 73OME Sorszám PSZÁF kód Megnevezés Előző évi 73OME Mérleg - Eszközök Előző évi felülvizsgált Tárgyévi beszámoló záró Nagyságrend: ezer forint Tárgyévi felülvizsgált 1 2 3 4 5 6 7 c d e f g h

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2006. október 1. 2006. december 31. első negyedév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Nyrt.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...5 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...6 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...11 2 SZÁMVITELI POLITIKA...11

Részletesebben

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE

A DANUBIUS HOTELS CSOPORT 2010 I. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi

Részletesebben

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE

AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE AZ EGIS GYÓGYSZERGYÁR NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2005/2006. ÉVES JELENTÉSE Budapest, 2007. január 24. EGIS Gyógyszergyár Nyrt. Felelősségvállaló nyilatkozat Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2005/2006.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Közhasznú szervezet neve: MŰHELY PRODUKCIÓ Adószáma: 22631792-1-42 Cégjegyzék száma: 01-09-936654 Statisztikai számjele: 22631792-9001-113-01 Címe: 1117. Budapest, Galambóc u. 34.

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr.

Címszavakban. Mikrogazdálkodói EÉB 2015.10.05. Sztv átfogó módosítása 2016. I. Megemelt értékhatárok. Készítette: Előadó: Dr. Sztv átfogó módosítása 2016 Készítette: Dr. Kardos arbara főiskolai docens okleveles könyvvizsgáló Előadó: Dr. Sisa Krisztina Egyetemi adjunktus GF PSZK Számvitel Intézeti Tanszék okleveles könyvvizsgáló

Részletesebben

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek 20. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek A kiadványról A kiadvány célja, hogy felhívja a társaságok figyelmét a jelenlegi magyar számviteli

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJE 4. számú mellékletének, a Gazdálkodási Szabályzatnak II. számú melléklete Az Óbudai Egyetem

Részletesebben

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához

Kiegészítő meléklet. a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához Kiegészítő meléklet a Misszió Egészségügyi Központ Közhasznú Társaság 2007 évi éves beszámolójához I. Általános rész 1.A vállalkozás bemutatása A Társaság 1996. április 30-án alakult. A Társaság 100%-os

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. DÉLMAGYARORSZÁGI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES BESZÁMOLÓ 2002. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Statisztikai számjel: 1073441-4010-114-06 Cégjegyzék szám: 06-10-00056 'Mérleg eszközök (aktívák)

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

MÉRLEG " A " változat Eszközök ( aktívák )

MÉRLEG  A  változat Eszközök ( aktívák ) Statisztikai számjel: 1 0 7 3 2 3 4 6 2 9 3 2 1 1 4 0 4 Cégjegyzék száma: 0 4-1 0-0 0 1 3 8 4 Linamar Hungary RT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2003. december 31. ( év / hó / nap ) MÉRLEG " A " változat

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés

Állami Nyomda Nyrt. 2009. konszolidált féléves jelentés Jól teljesített az Állami Nyomda az év első felében Iparági átlag felett teljesített az első félévben az Állami Nyomda, és export árbevételét jelentősen növelni tudta. Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY,

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2012. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016

15EB 01 15EB 01/A. Cégadatok (A) MAGYAR KÖZLÖNY LAP ÉS KÖNYVKIADÓ KFT. Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 01 Cégjegyzékszáma: 01 09 269016 Székhelye: MAGYAR

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 15. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE

A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE A CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. 2015. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA ÉS ÜZLETI JELENTÉSE Tartalomjegyzék Független könyvvizsgálói jelentés Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév

MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév MÉRLEG ( A VÁLTOZAT) Megnevezés Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 3. vagyoni értékű jogok 4.

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG

Szöveges kiegészítés a 2015.01.01-06.30. időszakra vonatkozó közbenső mérleghez MÉRLEG MÉRLEG 1. Vagyoni értékű jogok 2015. 01.01-06.30. időszakban e vagyonelemek körében a terepi leolvasó rendszer (bruttó értéken 300 ), a számviteli ügyviteli rendszer (bruttó értéken 288 ), a bérszámfejtő

Részletesebben

az ásványkincsek, kőolaj, földgáz és hasonló, nem megújuló erőforrások feltárására vagy hasznosítására vonatkozó lízingek;

az ásványkincsek, kőolaj, földgáz és hasonló, nem megújuló erőforrások feltárására vagy hasznosítására vonatkozó lízingek; IFRS Hírlevél IFRS 16 - Lízing A Deloitte Magyarország havi megjelenésű hírlevelében tájékoztatja ügyfeleit a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokhoz (továbbiakban IFRS ) kapcsolódó aktualitásokról,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az Access Ingatlan Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)

Részletesebben

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA

A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft. 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A Tarjánhő Szolgáltató Elosztó Kft 2009 évi ÉVES BESZÁMOLÓJA A TARJÁNHŐ SZOLGÁLTATÓ-ELOSZTÓ KFT. 2009. ÉVI BESZÁMOLÓJA Tisztelt Közgyűlés! A Tarjánhő Kft.-t Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS

A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése ÖSSZEFOGLALÁS A RÁBA Nyrt. 2013. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31.

IFRS (konszolidált) millió forintban MÉRLEG 2011. december 31. Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK 144/2012 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Az 2006. évi IV. törvény

Részletesebben

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai

A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai A Danubius Hotels Nyrt. 2010. április 22-én tartandó évi rendes közgyűlésének előterjesztései és határozati javaslatai Budapest, 2010. március 31. 1 TARTALOM Közgyűlési meghívó... 3 1. SZÁMÚ NAPIRENDI

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI NYRT 2006. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A TŐKEPIACRÓL SZÓLÓ 2001. ÉVI CXX. TV. ALAPJÁN Mérleg

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok...

3.1.2. Pénzügyi helyzet vizsgálata... 30 3.1.3. Hatékonyság vizsgálata... 30 3.1.4. Jövedelmezőség vizsgálata... 31 3.2. Egyéb tájékoztató adatok... Tartalomjegyzék 1. Általános rész... 5 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása... 5 1.2. A számviteli politika rövid ismertetése... 6 1.2.1. Az éves beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2013. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG

Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG 1 1 2 2 6 5 8 3 0 3 1 2 1 1 4 1 4 Statisztikai számjel 1 4 _ 1 0 3 0 0 0 5 4 Cégjegyzék szám Balatoni Halászati Zrt. MÉRLEG MÉRLEG Eszközök (aktívák) adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Előző év Tárgy

Részletesebben

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Éves beszámoló. MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010. Statisztikai számjel: 14635306-8610-599-05 Cégjegyzék száma: CG. 05-09-017049 MISEK Miskolci Semmelweis Ignác Egészségügyi Központ és Egyetemi Oktató Kórház Nonprofit Kft. Miskolc, Csabai kapu 9-11 2010.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2015. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához Budapest, 2016. február 29. A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor

Részletesebben

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése

A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése A PANNONPLAST Műanyagipari Részvénytársaság 2003. évi gyorsjelentése Beszámolónk a PANNONPLAST Csoport konszolidált, a Nemzetközi Számviteli Szabályok (IFRS) szerint készített, nem auditált adatait tartalmazza.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 11. Előadás. IAS 18 Bevételek. Dr. Pál Tibor 2014.05.13.

Nemzetközi számvitel. 11. Előadás. IAS 18 Bevételek. Dr. Pál Tibor 2014.05.13. Nemzetközi számvitel 11. Előadás IAS 18 Bevételek 2014.05.13. Dr. Pál Tibor IAS 18 Bevételek 2 3 Célja, hatóköre Bevétel elszámolása Milyen feltételekkel Mikor Milyen értékben Milyen címen Alkalmazandó:

Részletesebben

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz

Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz Dr. Siklósi Ágnes Dr. Veress Attila Feladatgyűjtemény a Pénzügyi számvitel 2 tantárgyhoz 2015 1. FEJEZET IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 2 TANÓRAI MEGOLDÁSRA AJÁNLOTT FELADATOK 1. feladat (költségek, ráfordítások

Részletesebben

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b.

1.b. 2.a. 2.b. 3.a. 3.b. 4.a. 4.b. TARTALOMJEGYZÉK 1.a. A számvitel törvényi szintű szabályozásának szükségessége. A számviteli törvény célja, filozófiája, hatálya, kikre terjed ki. A számviteli törvény által meghatározott számviteli alapelvek

Részletesebben

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok

II. Az átalakulás előzményei és a létrejövő társaságokra vonatkozó adatok Független könyvvizsgálói jelentés átalakulási vagyonmérleg vizsgálatáról a jogutód -ről és a kiválással létrejövő Graphisoft Park SE Európai Részvénytársaságról a jogelőd részvényesei részére. I. Bevezető

Részletesebben

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján

Számviteli képeskönyv. A mérleg előírt tagolása. a Számviteli törvény alapján Számviteli képeskönyv I. melléklet A mérleg előírt tagolása a Számviteli törvény alapján Mérleg A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Hunalpa Nyugdíjpénztár

Hunalpa Nyugdíjpénztár Hunalpa Nyugdíjpénztár 2013. évi üzleti év Éves beszámoló Kiegészítő melléklete 1 I. A nyugdíjpénztár bemutatása A nyugdíjpénztár alapismérvei NÉV: Hunalpa (Magyar Közforgalmi Pilóták) Önkéntes Nyugdíjpénztára

Részletesebben

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap

FŐKÖNYVELŐK LAPJA Megrendelhető számviteli és adózási szaklap A Főkönyvelők lapjának előfizetésével 3 mérlegképes könyvelő kaphat 2-2 kreditpontot! A Főkönyvelők klubjának mérlegképes tagjai évente 2 kreditpontot kapnak tagságuk után! Kiadó: Vállalkozásbarát Könyvelő,

Részletesebben

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények

Állami Nyomda Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2010. első kilenc havi eredmények Árbevétel- és eredményszinten is erős negyedévet zárt a Nyomda Az Állami Nyomda Nyrt. (BÉT: ANY, továbbiakban Állami Nyomda vagy Társaság) a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc hónapjára vonatkozó

Részletesebben

SORON KÍVÜLI ZÁRÓ BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

SORON KÍVÜLI ZÁRÓ BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén SORON KÍVÜLI ZÁRÓ BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2016. évben kezdődő adóévben Debrecen önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre

KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. H-9027 Győr, Budai u. 1. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2002. december 31-ével végződő évre Rába Rt. Rába Futómű Gyártó Kft. Rába Járműipari Alkatrészgyártó Kft. Rába Jármű és Buszgyártó

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG

MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG MAGYAR CURLING SZÖVETSÉG SZÁMLAREND Érvényes: 2016. január 1-től Jelen a Magyar Curling Szövetség Számviteli politikájának elválaszthatatlan mellékletét képezi. A számlarend csak azokat a főkönyvi számlákat

Részletesebben

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT.

KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. üzleti évre Jóváhagyta: közgyűlése 2016. április 25-én 1022 Budapest, Törökvész út 30/A. +36-1-336-5300 www.kulcs-soft.hu 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA A társaság neve: A társaság

Részletesebben

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz

XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára. a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz XI. Kerületi Polgármesteri Hivatal Munkavállalói Nyugdíjpénztára Kiegészítő melléklet a 2013. június 30-ai tevékenységet lezáró beszámolóhoz 2013. szeptember 12. Jogutód nyugdíjpénztár részéről: Beolvadó

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A 2014. DECEMBER 31-ÉVEL ZÁRULT ÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓHOZ NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT. : 4032 Debrecen, Ady Endre u. 1. : 52/ 310-065, 413-515; Fax: 52/ 532-774 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT 2014.01.01. 2014.12.31. TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

Részletesebben

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője)

`A` típusú mérleg. Sorszám Megnevezés Előző Mód Tárgyév. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 03. 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke 04. 2. Kisérleti fejlesztés aktivált értéke 05. 3. Vagyoni értékű jogok

Részletesebben

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA

A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5 3 3 1 1 4 0 7 Statisztikai számjel 0 7-1 0-0 0 1 0 1 3 Cégjegyzék száma A SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI RT 2004. ÉVI ÉVES JELENTÉSE A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE SZÁMÁRA 1 1 0 5 6 4 3 0 3 1 5

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2015. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Morál-Audit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART-Szabadkikötő Zrt.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 27. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 27. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. március 16., szerda Tartalomjegyzék 28/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 29/2011. (III. 16.) Korm. rendelet 4/2011. (III. 16.) PSZÁF rendelet

Részletesebben

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009

1 MVM PÉNZÜGYI JELENTÉS 2009 1 CSOPORT PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÓ 2 1 T A R T A L O M A. A társaságcsoport bemutatása 9 A.1. A társaságcsoport főbb jellemzői, tevékenysége 10 A.1.1. A társaságcsoport kialakulása, célja és főbb tevékenységei

Részletesebben

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

RITEK ZRT. 0 6 1 0 0 0 0 2 7 9. ország. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE

NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI- ÉS KERESKEDELMI KAMARA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE NÉMET-MAGYAR IPARI-ÉS KERESKEDELMI KAMARA MÉRLEG A 2015. DECEMBER 31-ÉN VÉGZŐDŐ ÉVRE (Az összes

Részletesebben