EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EDF DÉMÁSZ Zrt. és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport )"

Átírás

1 és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a december 31-ével végződő évre

2 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS KIMUTATÁS A DECEMBER 31-ÉVEL VÉGZŐDŐ ÉVBEN (Az összes egyenleg millió Ft-ban értendő) Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Összesen Egyenleg december 31-én Jóváhagyott osztalék év után Tárgyévi átfogó eredmény Tartalékképzés részvényjegyzésre Egyenleg december 31-én Jóváhagyott osztalék év után Tárgyévi átfogó eredmény Tartalékképzés részvényjegyzésre Egyenleg december 31-én A kiegészítő megjegyzések a konszolidált saját tőke változás kimutatás elválaszthatatlan részét képezik Szeged, Thierry LE BOUCHER Elnök-vezérigazgató 4

3 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS (Az összes egyenleg millió Ft-ban értendő) Működési tevékenységből származó cash flow Megjegyzések Nettó eredmény Módosítások: Adófizetési kötelezettség az eredménykimutatásban elszámolva Elszámolt amortizáció és értékcsökkenés Bevételként elismert hálózatfejlesztési hozzájárulás Céltartalék visszafordítás Tárgyi eszközök értékesítésének eredménye Tárgyi eszközök értékvesztése Térítésmentesen átvett tárgyi eszközök Tárgyi eszközök selejtezése Követelésekre elszámolt értékvesztés Valós értékelés hatása Nem realizált árfolyamveszteség Nettó kamatköltség Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás a működő tőke változásai előtt Bruttó követelések növekedése / csökkenése Készletek csökkenése Egyéb forgóeszközök növekedése Szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése / csökkenése Működő tőke változásai: Fizetett társasági adó Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz Befektetési tevékenység cash flowja Befektetett eszközök beszerzése Befektetett eszközök értékesítésének bevétele Kapott kamatok Hosszútávú befektetések csökkenése Hálózatfejlesztési hozzájárulások Befektetési tevékenységre felhasznált pénzeszköz Finanszírozási tevékenység cash flowja Fedezeti ügyletek Fizetett kamatok Hitelfelvétel Hiteltörlesztés Fizetett osztalék Pénzügyi műveletekre felhasznált pénzeszköz Árfolyamváltozás hatása a pénzeszközökre Elkülönített pénzeszközök csökkenése Nettó pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenése Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek december 31-én Pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek január 1-jén Nettó pénzeszközök és pénzeszköz-egyenértékesek csökkenése Szeged, A kiegészítő megjegyzések a konszolidált cash-flow kimutatás elválaszthatatlan részét képezik... Thierry LE BOUCHER Elnök-vezérigazgató 5

4 és leányvállalatai ( EDF DÉMÁSZ Csoport ) Megjegyzések a konszolidált pénzügyi kimutatásokhoz a december 31-ével végződő évre a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint

5 Tartalomjegyzék 1. Általános háttér Jogi helyzet és a tevékenység jellege A mérlegkészítés alapja Új és módosított standardok alkalmazása Hatályos standardok és értelmezések, amelyeket a Társaságcsoport 2009-ben alkalmazott Új és módosuló standardok és értelmezések, amelyeknek nincs hatása a pénzügyi kimutatásokra Új és módosuló, de még nem alkalmazott standardok és értelmezések A számviteli politika jelentősebb elemei Jelentős számviteli döntések és becslésekből származó legfontosabb bizonytalanságok Tárgyi eszközök Goodwill CO2 emisszió Leányvállalatok Közös vezetésű vállalkozások Befektetések társult vállalkozásban Egyéb befektetett eszközök Adózás Halasztott adó követelés és kötelezettség Fizetendő adók Halasztott adók egyenlege Készletek Vevők és egyéb követelések Egyéb forgóeszközök Értékesíthető pénzügyi eszközök Pénzeszközök Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek elemzése Értékesítési célú befektetett eszközök Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Hosszú lejáratú kölcsönök Elhatárolt bevételek Céltartalékok Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök éven belüli része és folyószámla hitelek Szállítói és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Pénzügyi instrumentumok

6 28. Kockázatok kezelése Piaci kockázatok Energiapiaci kockázatok Devizapiaci kockázatok Hitelezési és likviditási kockázatok Kamatkockázat kezelése Kiemelt kockázatok Risk and Crisis Committee (RCC) Általános kockázatfelmérés és kezelés Tőkemenedzsment Árbevétel Szegmens információk Értékesítés költsége Anyagköltség Egyéb működési költségek és bevételek Bér és bérjellegű költségek Kutatás, kísérleti fejlesztés Osztalék és részvényenkénti hozam Egyéb mérlegen kívüli tételek Kapcsolt felekkel szembeni tranzakciók Függő kötelezettségek Munkaviszonnyal kapcsolatos várható kötelezettségek Mérlegkészítés után bekövetkezett események Peres ügyek A pénzügyi kimutatások jóváhagyása

7 1. Általános háttér 1.1. Jogi helyzet és a tevékenység jellege Az EDF DÉMÁSZ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban EDF DÉMÁSZ Zrt., vagy a Társaság) Magyarországon bejegyzett társaság, székhelye: 6720 Szeged, Klauzál tér 9. A Társaságcsoport és tevékenysége a 8., 9., 10. pontok alatt kerül bemutatásra. A Társaság jogelődjét, a Délmagyarországi Áramszolgáltató Vállalatot (továbbiakban a Vállalat ) ben alapították tól 1991 végéig a Magyar Villamos Művek Tröszt tagvállalataként működött december 31-én részvénytársasággá alakult át, melynek során a Vállalat valamennyi eszköze és kötelezettsége, és a teljes dolgozói állománya átkerült az EDF DÉMÁSZ Zrt.-be. A Társaság anyavállalata: EDF International S.A. (Tour EDF, 20. place de la Défense, Paris, Franciaország) január 1-jétől az elosztói engedélyes tevékenységet a Magyar Energia Hivatal (továbbiakban MEH) 793/2006. számú határozatában kiadott működési engedélye alapján a július 26-án megalapított DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. végzi január 1-jétől a magyar villamos energia piac teljesen megnyílt egy EU direktívához igazodva, amelynek során a szabadpiacról történő villamos energia vásárlás bármely felhasználó részére adott, mint lehetőség, valamint a 3x25 A és efeletti csatlakozási teljesítményű felhasználók részére kötelezettségként jelenik meg. A jogszabály ugyanakkor átmenetileg december 31-ig 3x50 A csatlakozási teljesítményként definiálta ezt a határt, amit később (2008. júniusában) a jogalkotó január 1-jei hatállyal 3x63 A értékre módosított több más változtatás mellett A mérlegkészítés alapja A Társaságcsoporthoz tartozó társaságok könyveiket a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elvek ( HAR ) szerint állítják össze. A mellékelt konszolidált pénzügyi kimutatások elsősorban Magyarországon kívüli használatra vannak szánva, ezért tartalmaznak olyan átsorolásokat és módosításokat, amelyek következtében megfelelnek a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardoknak ( IFRS ). A pénzügyi kimutatások elkészítése alapvetően a bekerülési érték modelljén alapszik, kivéve egyes pénzügyi instrumentumokat, amelyek esetében a valós érték modell kerül alkalmazásra. Az éves beszámoló a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, és nem hallgat el olyan tényt, amely a Társaságcsoport helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A pénzügyi kimutatások adatai magyar forintban (Ft) kerülnek bemutatásra, mivel ez a Társaságcsoport funkcionális devizaneme. A nemzetközi standardok értelmében az idei évben már millió Ft-ban készültek a Társaságcsoport konszolidált pénzügyi kimutatásai, ezért az esetleges eltérések a nyitó adatokban a kerekítésekből adódhatnak. Jelen pénzügyi kimutatásokat a közgyűlés hatáskörében eljáró tulajdonos hagyja jóvá. 9

8 2. Új és módosított standardok alkalmazása 2.1. Hatályos standardok és értelmezések, amelyeket a Társaságcsoport 2009-ben alkalmazott A bemutatást és közzétételt érintő standardok - IAS 1 (módosítva 2007-ben) A pénzügyi kimutatások prezentálása Az IAS 1 (2007) változásokat eszközölt a terminológiában, többek között a beszámoló elemeinek elnevezését módosította. - IFRS 7 Pénzügyi instrumentumok közzététele A pénzügyi instrumentumok közzétételi szabályai módosításra kerültek, bővítésre kerültek a valós értékelés és a likviditási kockázatra vonatkozó közzétételek. A Társaságcsoport úgy döntött, hogy a módosítások által nyújtott átmeneti engedményt kihasználva nem szolgáltat összehasonlító adatokat az előző évre vonatkozóan. - IAS 27 Cash flow kimutatás A befektetési tevékenység cash flowjának fogalma került pontosításra, miszerint csak olyan költség ismerhető el befektetési tevékenység cash flowjaként, amely egy elismert eszközben testesül meg. Közzétett eredményt vagy a vagyoni helyzetet érintő standardok és értelmezések - IFRS 2 (2008) Részvény alapú juttatások Részletesen ki lett emelve, hogy a fordított akvizíció nem tartozik az IFRS 2 hatásköre alá, illetve a közös vezetésű vállalkozás létrehozása sem (2009. július 1-jétől hatályos). - IAS 23 Hitelfelvételi költségek A felülvizsgált IAS 23 szerint egy társaságnak aktiválnia kell a minősített eszközök beszerzéséhez, előállításához, termeléséhez közvetlenül kapcsolódó hitelezési költségeket (2009. január 1-je után kezdődő beruházásokra kell alkalmazni). - IAS 32 Pénzügyi instrumentumok: Bemutatás Módosítás az eladási opciós pénzügyi instrumentumok pénzügyi helyzet kimutatásába sorolása és a felszámolásból eredő kötelezettségek vonatkozásában. A módosítások következtében bizonyos pénzügyi instrumentumok, amelyek eddig megfeleltek a pénzügyi kötelezettségek feltételeinek, ezt követően a tőkében kerülnek kimutatásra (2009. január 1-jétől hatályos) Új és módosuló standardok és értelmezések, amelyeknek nincs hatása a pénzügyi kimutatásokra - IFRS 3 (módosítva 2008-ban) Üzleti kombinációk Az IFRS 3 módosításai a július 1-jét követő akvizíciókra vonatkoznak. Az EDF DÉMÁSZ Társaságcsoportra nem hatott a standard, mivel nem történt akvizíció az év folyamán. 10

9 - IAS 27 (módosítva 2008-ban) Konszolidált és egyedi pénzügyi kimutatások Módosultak a pénzügyi kimutatást érintő elszámolások az olyan tranzakciók és események vonatkozásában, amelyek változást eredményeznek a Társaságcsoport érdekeltségeiben (2009. július 1- jétől hatályos). - IAS 28 Részesedések társult vállalkozásokban Kontroll elvesztése következtében történő elszámolási szabályok adoptációja az IAS 27-ből. - IFRS 5 Értékesítési célú befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek A standard kibővítésre került azzal a kitétellel, hogy amennyiben egy másik standard speciális közzétételi információkat határoz meg az értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységekkel kapcsolatban, akkor azt be kell mutatni, még ha az IFRS 5 ezt nem is tartalmazza (2010. január 1-jétől hatályos). - IFRS 8 Működési szegmensek A standard szövegezésének apróbb módosításai és a következtetések alapjainak változásai egyértelműsítik, hogy egy gazdálkodó egységnek csak abban az esetben kell közzétennie a szegmens eszközeinek értékét, ha az értékről rendszeresen beszámolnak a legfőbb működési döntéshozónak (2010. január 1-jétől hatályos). A Társaságcsoportban nincsenek működési szegmensek, sem döntéshozói, sem a termékek, szolgáltatások, sem a mennyiségi feltételek szempontjából. - IAS 20 Állami támogatások A kamatmentes, vagy alacsony kamatozású állami kölcsönök elszámolása megváltozott, az értékelésük az IAS 39 standardnak megfelelően történik (2009. január 1-jétől hatályos, csak az új szerződésekre vonatkozóan). A Társaságcsoport nem részesül állami támogatásokban. - IAS 38 Immateriális javak Meghatározásra került az előre fizetett marketing és promocionális kiadások immateriális jószágként való elszámolása. - IAS 39 Pénzügyi instrumentumok Változtak a pénzügyi eszközök átsorolására vonatkozó szabályok. - IAS 40 Beruházási célú ingatlanok Kiterjesztés a beruházási szerződések keretében megvalósuló ingatlanokra. - IFRIC 13 Vásárlói hűségprogramok Az értelmezés azon társaságok számviteli kérdéseivel foglalkozik, amelyek az értékesítési folyamat során hűségjutalmak biztosításával próbálják további áruk vagy szolgáltatások megvásárlására ösztönözni ügyfeleiket. Különösképpen arra vonatkozóan ad iránymutatást, hogyan kell elszámolni az ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatások nyújtásából eredő és termékek átadására vállalt kötelezettséget (2009. január 1-jétől hatályos). 11

10 - IFRIC 15 Ingatlan beruházási szerződések Az értelmezés azon vállalkozások árbevételének és a hozzájuk kapcsolódó költségeknek az elszámolására vonatkozik, amelyek ingatlanok kivitelezését végzik, majd az ingatlant még annak elkészülte előtt értékesítik. Az IFRIC 15 meghatározza, hogy egy ingatlan beruházási szerződés az IAS 11 Beruházási szerződések standard vagy az IAS 18 Bevételek standard hatálya alá tartozik (2009. január 1-jétől hatályos). - IFRIC 16 Külföldi érdekeltségben lévő nettó befektetés fedezése A módosítás egyértelműsíti, hogy a csoporton belül bármely gazdálkodó egység birtokolhat fedezeti instrumentumokat. Ebbe beletartoznak olyan külföldi egységek is, amelyek önmaguk is fedezeti ügylet tárgyát képezik. - IFRIC 17 Természetbeni osztalékfizetés a tulajdonosoknak A novemberében kiadott értelmezés útmutatást ad azokra az esetekre, hogy mikor számolja el a vállalkozás a fizetendő nem pénzbeli (pl. tárgyi eszköz) osztalékot, hogyan értékelje a vállalkozás a fizetendő osztalékot, illetve hogyan kell elszámolnia a felosztott eszközök nyilvántartási értéke és a fizetendő osztalék nyilvántartási értéke közti esetleges különbséget. Ezt az értelmezést a július 1- jén vagy azt követően kezdődő évekre kell alkalmazni. Mivel a Társaságcsoport nem teljesít nem pénzbeli osztalékokat, az IFRIC 17 nem érinti a Társaságcsoport beszámolóját Új és módosuló, de még nem alkalmazott standardok és értelmezések - IAS 17 Lízing A nem meghatározott hasznos élettartamú eszközök (földterület) használatára vonatkozó szerződések operatív lízingként történő elszámolási szabályának változása (hatályos január 1-jétől). - IFRS 2 Részvény alapú juttatások Tisztázásra kerültek a pénzben rendezendő részvény alapú juttatások kezelésének módszerei. - IFRIC 18 Ügyfelektől átvett eszközök Az értelmezés tisztázza azokat az IFRS követelményeket, amelyek olyan tranzakciókra vonatkoznak, amikor egy ügyféltől az ő hálózatra kapcsolásához, vagy az ő valamilyen termékkel vagy szolgáltatással történő folyamatos ellátásához tárgyi eszköz (vagy tárgyi eszköz beszerzésére szánt pénzeszköz) átvételére kerül sor. Az értelmezést a július 1-jén vagy azt követően kezdődő időszak tranzakcióira kell alkalmazni, ugyanakkor a visszamenőleges korlátozott alkalmazás is megengedett. 3. A számviteli politika jelentősebb elemei A pénzügyi kimutatások a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint készültek az alább részletezett jelentős számviteli politika elemek alapján. 12

11 A konszolidáció alapja A Társaságcsoport konszolidált pénzügyi kimutatásai tartalmazzák az EDF DÉMÁSZ Zrt. és az általa irányított leányvállalatok, illetve közös vezetésű vállalatok pénzügyi kimutatásait a teljes körű konszolidáció, illetve az arányos konszolidáció módszerével. Az irányítás feltétele a leányvállalatok esetén, hogy a Társaság közvetlenül, illetve közvetve a szavazatok többségével (több mint 50,0%) rendelkezzen. Akvizíció esetén, a leányvállalat eszközei és kötelezettségei megszerzéskori piaci értéken kerülnek a konszolidált beszámolóba. A külső tulajdonosok részesedése a leányvállalatok piaci értéken szereplő eszközeiből, kötelezettségeiből a nem ellenőrző tulajdonost a tulajdoni hányada alapján megillető résszel azonos. A közös vezetésű vállalkozás esetén két vagy több gazdálkodó azonos mértékű befolyással rendelkezik a vállalkozás irányítása felett. Akvizíció esetén a közös vezetésű vállalkozás eszközei és kötelezettségei a megszerzéskori piaci érték arányos részével kerülnek be a konszolidált beszámolóba. Amennyiben szükséges, a leányvállalatok pénzügyi kimutatásait módosítani kell oly módon, hogy számviteli politikájuk megfeleljen a Társaságcsoport más tagjainak számviteli politikájának. A kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciók, beleértve a nem realizált veszteséget vagy nyereséget, illetve a Társaságcsoporton belül realizált nyereséget, kiszűrésre kerültek a konszolidálás során. A konszolidált leányvállalatok nettó eszközeiben lévő nem ellenőrző részesedések (kivéve a goodwillt) elkülönülten jelennek meg a Társaságcsoport saját tőkéjén belül. A nem ellenőrző részesedések ezen részesedések értékét tartalmazzák a bekerülés (az eredeti üzleti kombináció) időpontjában, valamint a nem ellenőrző részesedés mértékében bekövetkezett változások értékét a bekerülés után. A leányvállalatban lévő nem ellenőrző részesedést meghaladó, a nem ellenőrző részesedéshez kapcsolható veszteségek elszámolása a Társaságcsoport részesedése terhére történik, kivételt képez, ha a nem ellenőrző tulajdonosnak kötelezettsége és lehetősége van további befektetéseket eszközölni a veszteségek fedezésére. Üzleti kombinációk A leányvállalatok és üzleti tevékenységek vásárlásának elszámolása a felvásárlási számviteli módszer szerint történik. Az üzleti kombináció bekerülési értéke az átvett eszközök, az átvállalt kötelezettségek és a megvásárolt vállalat feletti ellenőrzési jogot biztosító kibocsátott tőkeeszközök piaci értékének együttese, valamint az üzleti kombinációhoz közvetlenül hozzárendelhető költségek. A megvásárolt leányvállalat eszközei, kötelezettségei és függő kötelezettségei, amelyek megfelelnek az IFRS 3 Üzleti kombinációk standard követelményeinek, a megvásárlás napján fennálló piaci értékükön kerülnek meghatározásra, kivéve azon befektetett eszközöket, amelyek értékesíthető befektetett eszközöknek minősülnek az IFRS 5 Értékesítésre tartott befektetett eszközök és megszűnt tevékenységek standard előírásai alapján, ezen eszközök az értékesítési költségükkel csökkentett piaci értéken kerülnek meghatározásra. A nem ellenőrző tulajdonosok megvásárolt vállalatban lévő részesedése bekerüléskor a leányvállalat nettó eszközei, kötelezettségei és függő kötelezettségei piaci értékének a nem ellenőrző rész arányában kerül megállapításra. 13

12 Goodwill Goodwill abban az esetben keletkezik, ha a megszerzett leány-, közös vezetésű-, vagy társult vállalkozás piaci értéken értékelt eszközeinek és kötelezettségeinek összege alatta marad a megszerzett részesedés ellenértékének. A goodwill a konszolidált pénzügyi helyzet kimutatásában immateriális eszközként kerül kimutatásra től kezdődően a goodwillre értékcsökkenés nem számolható el. Goodwill csak abban az esetben számolható el, amennyiben várható, hogy a jövőben gazdasági haszon folyik be a vállalkozó számára. Amennyiben a hasznos élettartam alatt bebizonyosodik, hogy a goodwill nem fog megtérülni, akkor értékvesztést kell elszámolni rá. A goodwill értékvesztése nem írható vissza. Az értékvesztési teszt céljából a goodwill értéke felosztásra kerül a Társaságcsoport azon pénzeszköztermelő egységei között, amelyek várhatóan részesednek a kombinációból eredő szinergiákból. Azon pénzeszköz-termelő egységekre, amelyekre a goodwill értéke felosztásra került, évente értékvesztés tesztet kell elvégezni, vagy gyakrabban, amennyiben olyan indikáció áll fenn, amely szerint az egység értéke lecsökkent. Amennyiben a könyv szerinti érték magasabb, mint a pénzeszköz-termelő egység megtérülési értéke, az értékvesztés összege elsősorban az egységre meghatározott goodwill könyv szerinti értékét csökkenti, majd az e feletti összeg a további eszközök értékében kerül elszámolásra, az egység eszközeinek könyv szerinti értékének arányában. Az elszámolt értékvesztés a további években vissza nem írható. Az év folyamán megszerzett vagy értékesített leányvállalatok eredményét a megszerzés időpontjától, vagy az értékesítés időpontjáig tartalmazza a konszolidált átfogó eredménykimutatás. Az értékesített leányvállalatokra elszámolt goodwill értéke beszámításra kerül az értékesítés eredményébe. Értékesítési célú befektetett eszközök Az értékesítési célú befektetett eszközök a korábbi könyv szerinti és az értékesítési költségekkel csökkentett piaci érték közül az alacsonyabb értéken vannak nyilvántartva. Az értékesítési célú befektetett eszközökre értékcsökkenés nem kerül elszámolásra, továbbá a pénzügyi helyzet kimutatásában és az átfogó eredménykimutatásban a többi tételtől elkülönítetten, külön soron kerülnek bemutatásra. Az eszközök abban az esetben minősülhetnek értékesítési célúnak, amennyiben a Társaságcsoport vezetése döntést hozott az értékesítésről, rendelkezik konkrét értékesítési tervvel, valamint várhatóan az átsorolást követő egy éven belül teljesül az értékesítés. Közös vezetésű vállalkozások Közös vezetésű vállalkozásnak nevezzük a Társaságcsoport azon vállalatait, amelyben az anyavállalat közvetlenül vagy leányvállalatain keresztül egy vagy több más vállalkozással közösen azonos befolyást képes gyakorolni az adott vállalkozás pénzügyi és működési kérdéseit illetően. A közös vezetésű vállalkozások az arányos konszolidáció módszerével kerülnek a pénzügyi beszámolóba, amely során a vállalkozás eszközeit, kötelezettségeit, bevételeit és ráfordításait a vállalkozásban lévő részesedés mértékében vonják össze a Társaságcsoport pénzügyi kimutatásaiban lévő hasonló tételekkel. Az arányos konszolidálás menete megegyezik a leányvállalatok tőkekonszolidációjának módszerével, azzal az eltéréssel, hogy nem ellenőrző tulajdonosra jutó részesedés nem kerülhet megállapításra, mivel a külső tulajdonosra jutó tőkerészt be sem vonjuk a konszolidációba, így elkülönítése sem lehet feladat. 14

13 Társult vállalkozások Társult vállalkozásnak nevezzük a Társaságcsoport azon vállalatait, melyben az anyavállalat közvetlenül, vagy leányvállalatán keresztül közvetetten jelentős befolyást képes gyakorolni az adott vállalkozás pénzügyi és működési kérdéseit illetően. A társult vállalkozások eredményei, eszközei és kötelezettségei equity módszerrel kerülnek a pénzügyi beszámolóba, kivéve, ha a társaság értékesítési célúnak minősül, amely esetben az IFRS 5 Értékesítési célú befektetett eszközök és megszűnő tevékenységek alapján kerül elszámolásra. A társult vállalkozások bekerülési értéke módosítva van a Társaságcsoport részesedésének a társult vállalkozás nettó eszközeiben történt változásával, csökkentve az értékvesztéssel. Bevételek elismerése A bevételek értéke a beérkezett, vagy jövőben beérkező ellenszolgáltatások piaci értéke. A bevételt csökkenti a visszáru becsült értéke, az árengedmények és más hasonló engedmények. A Társaságcsoport a villamos energia árbevételét úgy határozza meg, hogy a leolvasott és kiszámlázott energia árbevételén túlmenően figyelembe veszi a fogyasztók által a beszámolási időszak végéig felhasznált, de még ki nem számlázott villamos energia árbevételét is. A fogyasztást a mérőben maradt energia számításához definiált módszerrel adja meg a Társaságcsoport. A program periodikus fogyasztás alapján kalkulálja az adatokat. Ez azt jelenti, hogy az előző év azonos időszakának megfelelő fogyasztása (kwh) alapján becsüli meg a ki nem számlázott fogyasztás mennyiségét, így a szezonalitás kifejezésre kerül. Az EDF DÉMÁSZ Zrt. a hatályos árszabályozási rendelet feltételeinek nem megfelelő bevételtöbbletet az egyéb működési költségek és bevételek között mutatja ki. A Társaságcsoport beruházási szerződéseinek költségeit és bevételeit az IAS 11-nek megfelelően a készültségi fok szerint számolja el. Az egyéb termékek értékesítésének árbevétele a teljesítéskor jelenik meg. A kamatbevételek időarányosan elhatárolásra kerülnek a fennálló tőketartozás és a vonatkozó kamatláb alapján. Befektetésből származó osztalék akkor kerül elszámolásra, amikor a pénzügyi teljesítés megtörténik. Valamennyi egyéb bevétel és ráfordítás az összemérés elve alapján a megfelelő időszakban kerül elszámolásra. Halasztott bevételek Az olyan hálózatfejlesztési hozzájárulások (csatlakozási díjak), amelyek elsődleges célja az, hogy a Társaságcsoport tárgyi eszközöket (hálózatokat, vezetékszakaszokat stb.) hozzon létre, vagy szerezzen más módon, halasztott bevételként kerülnek elszámolásra a pénzügyi helyzet kimutatásában, és az abból megvalósított eszköz hasznos élettartama alatt, a felmerülő költségekkel és ráfordításokkal arányosan kerülnek az eredményben elszámolásra. Az IFRIC 18 Ügyfelektől átvett eszközök értelmezés szerint január 1-jétől a Társaságcsoport az átvett forrásokat, illetve eszközöket azonnal elszámolja az eredmény terhére. 15

14 Beruházási szerződések Amennyiben a beruházási szerződés kimenetele megbízhatóan előre jelezhető, a bevételek és kiadások elszámolása a szerződéses tevékenység mérleg fordulónapon fennálló teljesítési szakaszának figyelembe vételével történik, az addig felmerült szerződéses költségeknek a becsült teljes szerződéses költségek arányában, kivéve, ha ez az értékelés nem tükrözné megfelelően a teljesítési szakaszt. A szerződéses munka változásait, a követeléseket, és az ösztönzési céllal történő kifizetéseket az ügyféllel kötött megállapodás szerint kell figyelembe venni. Amennyiben a beruházási szerződés kimenetele nem jelezhető előre megbízhatóan, a szerződésből származó bevétel a várhatóan megtérülő szerződéses költségek mértékéig kerül elszámolásra. A szerződéses kiadások költségként kerülnek elszámolásra abban az időszakban, amikor felmerülnek. Ha valószínűsíthető, hogy a teljes szerződéses költség meg fogja haladni a teljes szerződéses bevételt, a várható veszteséget haladéktalanul el kell számolni ráfordításként. Deviza egyenlegek A külföldi devizanemben fennálló pénzügyi követelések és kötelezettségek a mérlegfordulónapi árfolyamon lettek forintra átszámítva. Az árfolyamnyereségeket vagy -veszteségeket az átfogó eredménykimutatás tartalmazza. A Társaságcsoport tagjainak egyedi pénzügyi beszámolói az elsődleges gazdasági környezetnek megfelelő pénznemben készülnek el, azaz funkcionális pénznemben, amely minden esetben a magyar Forint. A funkcionális pénznemtől eltérő (devizás) tételek értékelése eszközök és kötelezettségek esetén az adott fordulónapon érvényes záróárfolyamon történik, míg a bevételek és ráfordítások az egyes ügyletek időpontjában érvényes átváltási árfolyamon kerülnek értékelésre. Hitelezési költségek A közvetlenül egy bizonyos eszköz mely eszköz üzembe helyezéséhez további idő szükséges beszerzéséhez, előállításához kapcsolódó hitelezési költségek aktiválandóak az adott eszközre, amíg az üzembe helyezésre nem kerül. A minősített eszköz olyan eszköz, amelynek a használatra vagy értékesítésre kész állapotba hozása szükségszerűen jelentős időt vesz igénybe. A jelentős időt - igazodva az EDF számviteli politikájához - az 1 évet meghaladó időtartamban határozta meg a Társaságcsoport (az első jelentős kifizetéstől az üzembehelyezésig). Amennyiben a forrásokat általános céllal veszik fel és egy minősített eszköz megszerzésére fordítják, az aktiválható hitelfelvételi költségek összegét az adott eszközzel kapcsolatos kiadásokra alkalmazott aktiválási rátával kell megállapítani. Az aktiválási rátának a gazdálkodó egység azon hiteleihez kapcsolódó hitelfelvételi költségeknek a súlyozott átlagának kell lennie, amelyek az időszakban fennálltak, és amelyek nem kimondottan egy minősített eszköz megszerzése céljából felvett hitelek. Az időszakban aktivált hitelfelvételi költségek összege nem haladhatja meg az adott időszakban felmerült hitelfelvételi költségek összegét. Minden egyéb hitelezési költséget az átfogó eredménykimutatásban kell elszámolni arra az időszakra, amelyikben felmerült. 16

15 Adózás A társasági adó mértéke a Társasági és osztalék adóról szóló törvény alapján meghatározott adófizetési kötelezettségen alapul, amely a halasztott adóval kerül módosításra. A társasági adó mértéke január 1-jétől 19,0%-ra emelkedett az addigi 16%-os adókulcsról, és a 4%- os szolidaritási adó eltörlésre került. A fizetendő társasági adó nem egyenlő az átfogó eredménykimutatás nettó profitjának adójával, mivel a Társasági adóról szóló törvény meghatároz adóalap növelő és csökkentő tételeket, illetve a korábbi évek adótartozásai és -követelései is részei a ténylegesen fizetendő adónak. A halaszott adó a mérlegbeni kötelezettség módszere alapján került meghatározásra. Halasztott adó azokban az esetekben jelentkezik, amikor egy tétel számviteli- és adótörvény szerinti elszámolása között időbeli különbség jelentkezik. A halasztott adó követelés és kötelezettség megállapítása azon évek adóköteles bevételére vonatkozó adókulcsok felhasználásával történik, amikor az időbeli különbség miatti eltérések várhatóan megtérülnek. A halasztott adó kötelezettség és követelés tükrözi a Társaságcsoport által megállapított, az eszközök és kötelezettségek mérlegfordulónapján fennálló adóvonzatát. Halasztott adó követelés csak akkor szerepeltethető a pénzügyi helyzet kimutatásában, ha valószínűsíthető, hogy a Társaságcsoport a jövőbeni tevékenysége során adóalapot képező nyereséget produkál, amellyel szemben a halasztott adó eszköz érvényesítést fog nyerni. A mérleg fordulónapján a Társaságcsoport számba veszi a meg nem térült halasztott adó követelését, valamint kötelezettségét, és a korábban el nem ismert követelés azon részét veszi számításba, amely várhatóan megtérülhet a jövőbeni nyereség adójának csökkenéseként. A Társaságcsoport ennek megfelelően olyan mértékben csökkenti halasztott adó követelését, amely összeg megtérülésének fedezetére várhatóan adózó nyereség nem fog rendelkezésre állni. A halasztott adót közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára kell elszámolni, ha az adó olyan tételekhez kapcsolódik, amelyek elszámolása ugyanabban, vagy egy másik időszakban közvetlenül a saját tőke terhére vagy javára történik. A halasztott adó a pénzügyi helyzet kimutatásában nettó módon kerül bemutatásra. Tárgyi eszközök A Társaságcsoport az január 1-jei átalakuláskor meglévő tárgyi eszközeit az átalakulási vagyonmérlegben szereplő, hivatalos vagyonértékelő cég által hitelesített értéken tartja nyilván halmozott értékcsökkenéssel és értékvesztéssel csökkentett értéken. A vagyonértékelés alapja a halmozott értékcsökkenéssel módosított újraelőállítási érték volt. Az azóta bekövetkezett növekedéseket a bekerülési értékükön könyvelte a Társaságcsoport. A tárgyi eszközök bekerülési értéke tartalmazza a vételárat, magában foglalja a vámköltségeket, a le nem vonható általános forgalmi adót és minden közvetlenül a tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében felmerült költséget. A tárgyi eszköz üzembe helyezése után felmerült költségek, mint például javítási és karbantartási költségek, felülvizsgálati költségek az átfogó eredménykimutatást terhelik. Amennyiben ezek a költségek a tárgyi eszköz eredeti teljesítményének növekedésével a jövőbeli gazdasági haszon növekedését eredményezik, a költségek aktiválandóak, mint az adott tárgyi eszköz része. A kisértékű, 100 ezer Ft értékhatár alatti tárgyi eszközök használatba vételkor költségként elszámolásra kerülnek, kivéve az önállóan működni nem képes, tartozékként nyilvántartott eszközöket, és a hálózati 17

16 nyomvonalas berendezéseket (amelyeknél ráaktiválás történik). A Társaságcsoport a 100 ezer Ft alatti számítástechnikai eszközök esetén nem alkalmazza az egyösszegű leírást. A tárgyi eszközök értékcsökkenése lineáris módszerrel kerül elszámolásra az eszköz várható hasznos élettartama alapján. Tárgyi eszközök átlagos hasznos élettartama: Épületek év január 1-je előtt aktivált villamos hálózatok 16 év és 8 hónap január 1-je után aktivált villamos hálózatok 40 év Gépek és berendezések, járművek 3-12 év január 1-je előtt aktivált transzformátorállomások 10 év január 1-je után aktivált transzformátorállomások 30 év Egyéb 3-15 év Az eszközök értékesítésekor keletkező nyereség vagy veszteség, amely a könyv szerinti érték és az értékesítési ár figyelembevételével kerül megállapításra, az üzleti tevékenység eredményének részeként az egyéb működési költségek és bevételek között kerül elszámolásra. Ügyfelektől átvett források és térítés nélkül átvett hálózati eszközök kezelése A Társaságcsoport az ügyfelek által január 1-jét követően hálózatfejlesztési hozzájárulás címén fizetett összegeket, illetve a térítés nélkül átadott hálózati eszközöket azonnal elszámolja az eredmény javára. Ezzel párhuzamosan a speciális tarifaszabályozásból eredően mely szerint a Szabályozó az elosztási díjak megállapítása során az elismert költség kalkulációjánál figyelmen kívül hagyja a csatlakozási díjból, hálózatfejlesztési hozzájárulásból, térítés nélkül átvett forrásból megvalósított eszközök értékcsökkenését, valamint a tőkeköltség számításánál ezen eszközök nettó értékét ezen hozzájárulásokból megvalósított beruházásokra, illetve ezen térítés nélkül átvett eszközökre értékvesztést számol el az eredmény terhére december 31-éig ezen átvett forrásokat és térítés nélkül átvett hálózati eszközöket az eredménnyel szemben passzívan elhatárolja a Társaságcsoport, és az elhatárolást az eszköz hasznos élettartamával arányosan oldja fel. Immateriális javak A Társaságcsoport immateriális jószágként a kereskedési céllal vásárolt CO2 kvótát mutatja be. Az állam által ingyenes kiosztott kvóta 0 értéken kerül elszámolásra. A Társaságcsoport visszaadta villamos energia termelés megszüntetésére vonatkozó engedélyét, így szeptembere után nem kap további kvótát. Lízing A pénzügyi lízing egy olyan lízing, amelynek során az eszköz tulajdonlásával járó összes kockázat és haszon átkerül a lízingbevevőhöz. A tulajdonjog végül vagy átadásra kerül vagy nem. A Társaságcsoport lízingszerződéseit megvizsgálva, azokat operatív lízingnek minősítette. Operatív lízing esetén az ennek keretében megszerzett eszközök nem kerülnek be a Társaságcsoport számviteli kimutatásaiba. A meghatározott rendszerességgel fizetett lízingdíjak elszámolása az átfogó eredménykimutatás terhére történik. 18

17 Kutatás és kísérleti fejlesztés értéke A kutatás és kísérleti fejlesztés értéke mindig abban az időszakban kerül költségként elszámolásra, amelyben felmerül. Ezen tevékenység során létrejövő eszközök abban az esetben kerülhetnek elismerésre, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül: a keletkezett eszköz azonosítható, valószínűsíthető, hogy a jövőben az eszköz gazdasági hasznot termel, és a fejlesztési költségek pontosan mérhetőek. A belső keletkeztetésű eszközökre a Társaságcsoport lineáris értékcsökkenést számol el hasznos élettartamuk alapján. Értékvesztések (kivéve goodwill) A Társaságcsoport minden mérlegkészítéskor felülvizsgálja a tárgyi eszközök és az immateriális javak értékét annak érdekében, hogy meghatározza, hogy külső és belső információk alapján létezik-e olyan indikáció, amely alapján az adott eszközökre értékvesztést kellene elszámolni. Amennyiben ilyen indikáció létezik, az eszköz várható megtérülési értékét meg kell becsülni a szükséges mértékű értékvesztés meghatározásához. Ha az eszköz várható megtérülési értéke alacsonyabb, mint a könyv szerinti értéke, akkor az eszköz könyv szerinti értékét a várható megtérülési értékig kell csökkenteni. Értékvesztést számol el a Társaságcsoport, amennyiben az eszközök értéke tartósan lecsökken, részben vagy teljesen feleslegessé válnak, megrongálódnak, megsemmisülnek, illetve az értékük nem térül meg a jövőbeni cash flowban, eladásban. Az értékvesztés az egyéb működési költségek és bevételek között kerül elszámolásra. Amennyiben egy veszteségként elszámolt értékvesztés a következőkben visszafordul, az eszköz (a pénzeszköz-termelő egység) könyv szerinti értékét a becsült megtérülési értékére kell növelni, azonban a megnövelt könyv szerinti érték nem haladhatja meg azt a könyv szerinti értéket, amely akkor került volna meghatározásra, ha értékvesztés nem kerül elszámolásra az előző években. Az értékvesztés visszaírása azonnal elszámolásra kerül az átfogó eredménykimutatásban, kivéve, ha a szóban forgó eszköz átértékelt összegen szerepel, amely esetben az értékvesztés visszaírása átértékelési növekménynek minősül. Készletek A Társaságcsoport a készleteit, melyek elsősorban tartalék alkatrészek, illetve karbantartási anyagok a bekerülési érték és a nettó realizálható érték közül az alacsonyabb értéken tartja nyilván. A vásárolt készletek értékelése súlyozott átlagáron, a saját előállítású készletek értékének meghatározása közvetlen előállítási önköltségen történik. A felesleges, elavult, lassan mozgó készletek a nettó realizálható értékre kerülnek leírásra. A tartalék alkatrészek átlagosan egy év alatt megfordulnak a könyvekben, emiatt a Társaságcsoport a tárgyi eszközök közé nem sorolja át azokat. Pénzügyi eszközök és kötelezettségek A Társaságcsoport pénzügyi eszközök megvásárlása, illetve értékesítése esetén a bekerülés, illetve a kikerülés napját az üzletkötés napja (trade date) alapján határozza meg. 19

18 Pénzügyi eszközök A pénzügyi eszközök csoportosítása a következők szerint történik: - Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök, - Lejáratig tartandó befektetések, - Értékesíthető pénzügyi eszközök, - Kölcsönök és követelések. A csoportosítás függ a pénzügyi eszközök természetétől és céljától, meghatározására a kezdeti elszámoláskor kerül sor. A Társaságcsoport valós értéken értékeli pénzügyi eszközeit és kötelezettségeit. A kamatmentes dolgozói kölcsönök kivételével minden pénzügyi eszköz és kötelezettség könyv szerinti értéke a rövid lejárat, valamint piaci kamatszintjük miatt megegyezik valós értékükkel. A kamatmentes dolgozói kölcsönök amortizált bekerülési értéken kerülnek bemutatásra. A hiteleszközökből származó bevételek elszámolása az effektív kamatláb alapján történik, szemben az eredménnyel szemben valós értéken értékelt és piaci értéken nyilvántartott pénzügyi eszközökkel. Az értékesíthető tőkeeszközök utáni osztalék az átfogó eredménykimutatásban számolandó el, amennyiben a Társaságcsoport osztalékra vonatkozó joga megalapozott. A valós értéken nyilvántartott és az eredménnyel szemben valós értéken értékelt eszközökön kívüli pénzügyi eszközök esetén minden mérleg fordulónapon felülvizsgálatra kerül, hogy szükséges-e értékvesztés elszámolása. Az amortizált bekerülési értéken nyilvántartott pénzügyi eszközök értékvesztésének összege a könyv szerinti értékének, illetve a várható jövőbeni pénzáramok eredeti effektív kamatrátával való diszkontált jelenértékének a különbözete. Pénzügyi kötelezettségek A pénzügyi kötelezettségek csoportosíthatóak: - Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettség - Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek Származékos pénzügyi eszközök A származékos eszközök értékének meghatározása elsődlegesen piaci értéken történik a származékos eszközt tartalmazó szerződés érvénybe lépésekor, és a következőkben átértékelésre kerül piaci értékre minden mérleg fordulónapon. Az így keletkezett nyereség vagy veszteség azonnal elszámolásra kerül az átfogó eredménykimutatásban, kivéve ha a származékos eszköz hatékony fedezeti ügylethez kapcsolódik, amely esetben az átfogó eredménykimutatásban való elszámolás ideje a fedezeti kapcsolat természetétől függ. Más pénzügyi eszközökbe vagy más gazdaszerződésekbe beágyazódott származékos eszközök különálló származékos eszközként kezelendőek, amennyiben kockázataik és tulajdonságaik nem kapcsolódnak szorosan a gazdaszerződéshez, és a gazdaszerződések nem piaci értéken és nem az átfogó eredménykimutatásban kerülnek elszámolásra. 20

19 A Társaságcsoport rendelkezhet sleeve ügyletekkel, melyek olyan kereskedési célú nagykereskedelmi ügyletek, amelyek nem a végfelhasználók ellátása érdekében merülnek fel. Ezek az ügyletek, mivel nem a vállalkozás szokásos tevékenységéhez kapcsolódnak, és a szerződés tárgyát képező villamos energia azonnal pénzeszközre váltható (IAS 39.6), az IAS 39 hatálya alá tartoznak, így valós értéken kell értékelni őket. Ezen túlmenően a Társaságcsoport rendelkezhet olyan vásárlási szerződésekkel, amelyek tervezett kiskereskedelmi értékesítése a várható mennyiségek alapján valószínűleg nem teljesül. Ekkor a kiskereskedelmi céllal vásárolt villamos energia csak nagykereskedelmi forgalomban értékesíthető. Ezek a korábban eredendően nem az IAS 39 hatálya alá tartozó own use tranzakciók visszakerülnek az IAS 39 hatálya alá, és valós értéken kell értékelni őket. Az értékelésnek szintén hatása van az átfogó eredménykimutatásra. A Társaságcsoport szerződéseit minden évben teljes körűen felméri abból a szempontból, hogy a szerződés tartalmaz-e olyan elemeket, amelyek szükségessé teszik a valós értékelést. A derivatívákat és rejtett derivatívákat feltárja. Ha a beágyazott származékos terméket (rejtett derivatívát) az alapszerződéstől elkülöníti, magát az alapszerződést az IAS 39 alapján számolja el, ha az magában is pénzügyi instrumentum, és más megfelelő standard szerint, ha az nem pénzügyi instrumentum. Ha a beágyazott származékos termék nem különíthető el az alapszerződéstől, akkor az egész kombinált szerződést kereskedési céllal tartott pénzügyi instrumentumként kezeli. A Társaságcsoport rendelkezik fedezeti ügyletekkel. Egy fedezeti kapcsolat akkor, és csak akkor felel meg a fedezeti elszámolás feltételeinek, ha az alábbi kritériumok mindegyike teljesül: - fedezet kezdetén formálisan megjelölik és dokumentálják a fedezeti kapcsolatot, valamint a fedezeti ügylet megkötéséhez kapcsolódóan a gazdálkodó egység kockázat kezelési célját és stratégiáját - a fedezeti ügylet várhatóan nagyon hatékony lesz - a fedezeti ügylet hatékonysága megbízhatóan mérhető - a fedezeti ügyletet folyamatosan értékelik és ténylegesen megállapítják, hogy az folyamatosan nagyon hatékony (80-125%) volt azon pénzügyi beszámolási időszakok alatt, amelyekre vonatkozóan a fedezeti ügyletet megjelölték. A Társaságcsoport a villamos energia vásárlási és eladási szerződésekre, a villamos energia költség és bevétel árfolyamkockázatára köt fedezeti ügyleteket. Ezeket az ügyleteket cash flow fedezeti ügyletként kezeli a Társaságcsoport, az időérték nem kerül elkülönítésre. A fedezeti ügylet nem realizált eredménye az IAS 39 alapján a saját tőkében kerül elszámolásra addig, amíg a fedezett alapügylet nem érinti az eredményt, ekkor átvezetésre kerül az átfogó eredménykimutatásba. A beszámolóban a fedezeti ügylet nem realizált eredménye az átfogó eredmény részeként külön sorban kerül feltüntetésre, mivel az IAS szerint a saját tőke változás kimutatásban csak a tulajdonosokkal kapcsolatos mozgások szerepelhetnek. A valós értékelés során a Társaságcsoport a következő hierarchia szinteket alkalmazza: - 1. szint: a hasonló eszközök és kötelezettségek tőzsdei árfolyama - 2. szint: az eszközökhöz és kötelezettségekhez kapcsolódó tőzsdei árfolyamon kívüli egyéb direkt, vagy indirekt módon jelentős tényezők - 3. szint: egyéb nem jelentős tényezők 21

20 Követelések - eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 1. szint 2. szint 3. szint - lejáratig tartandó befektetések X - kölcsönök és követelések X - értékesíthető pénzügyi eszközök X Kötelezettségek - eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek - amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek A származékos ügyletek valós érték változása az 1. hierarchia szint alkalmazásával tőzsdei árfolyamok alapján kerül meghatározásra. A pénzügyi instrumentumok kockázati tényezői A pénzügyi instrumentumok kapcsán a Társaságcsoportnak figyelembe kell vennie az egyes tételekhez kapcsolódó, a Társaságcsoport felé, vagy tőle eláramló jövőbeni gazdasági hasznok bizonytalanságának fokát, tehát figyelemmel kell lenni a gazdasági környezet bizonytalanságaira. Ezek a bizonytalanságok becslése mindig a beszámoló készítéskor fennálló körülményeken alapul. A Társaságcsoport gazdasági környezetében több fajta kockázat merülhet fel: - Likviditási kockázat - Hitelezési kockázat - Piaci kockázat Likviditási és hitelezési kockázat Az EDF DÉMÁSZ Csoport pénzügyi szempontból alapvetően biztonságos és egészséges finanszírozási feltételek fenntartására törekszik. Ennek érdekében mindenkori likviditását, illetve szolvenciáját több finanszírozó intézményen keresztül biztosítja, a bankkapcsolatok diverzifikáltságának fenntartására való tekintettel. Mindezek mellett a Társaságcsoport bankkapcsolataira vonatkozóan saját partnerkockázati besorolást alkalmaz, amely nemzetközi hitelminősítő intézetek mutatóin (Moody s, Standard and Poor s) alapszik. Ez a rangsorolási módszer alapvetően meghatározza az adott intézménnyel kialakítható bankkapcsolat intenzitását (finanszírozási részarány). A rangsorolás célja egybeesik a Társaságcsoport azon törekvésével, hogy bankkapcsolatait tekintve stabil finanszírozási hátteret teremtsen mind közép-, illetve hosszú távon is. Ezen túlmenően a Társaságcsoport kiemelt célja az EDFI S.A. anyavállalat finanszírozási struktúrába történő bevonása, mely a kedvezőbb finanszírozási kondíciókon túl növelné a likviditási, finanszírozási biztonságot. X X X 22

21 Piaci kockázatok Devizapiaci kockázatok Az EDF DÉMÁSZ Csoport leginkább a szabadpiaci villamos energia kereskedelmi tevékenységéből adódóan érintett a devizapiaci volatilitásból adódó kockázatokat illetően. A Társaságcsoportnak devizakitettsége keletkezik kereskedelmi tevékenysége során, mivel a villamos energia beszerzése döntően EUR-ban, illetve kisebb arányban HUF-ban realizálódik, míg az értékesítési oldalon fordított deviza arányban realizálódik árbevétele. Az ebből eredő kockázat a beszerzési és értékesítési oldal közötti deviza arány különbözetből, illetve az EUR/HUF árfolyam-volatilitás függvényében változik. A devizapiaci kockázatok kezelésére csoport szintű politika került kialakításra (FX Risk Management Policy), amely részletesen tartalmazza a deviza kitettségre vonatkozó limiteket (csoportszintű kitettség, VaR), feladatokat és számítási metódusokat. Az üzemeltetett policy kizárja a devizapiaci volatilitásból adódó jelentős mértékű kockázatokat, így a veszteségeket is. Energiapiaci kockázatok Alapvető üzleti tevékenységéből adódóan az EDF DÉMÁSZ Csoport kitett az energiai piaci árak változékonyságával szemben, amely kitettségből adódó kockázat jelentősen befolyásolhatja a Társaságcsoport pénzügyi teljesítményét. Ennek érdekében az EDF DÉMÁSZ Csoport szofisztikált energia piaci kockázatkezelési politikát (Energy Market Risk Policy) alkalmaz, amely egyértelműen szabályozza, valamint felelősségi körökhöz rendeli a kockázatvállalási mértéket. Az energiapiacon legjellemzőbb kockázati tényezőkre limitek kerültek megállapításra (nyitott pozíció, VaR, volumetrikus kockázat), amelyek mindenkori betartása több szintű kontroll alatt áll. Kiemelt kockázatok Risk and Crisis Committee (RCC) A fentebb említett, illetve egyéb kiemelt kockázatok folyamatos nyomon követése érdekében az EDF DÉMÁSZ Csoport felső vezetése létrehozta az RCC bizottságot, melynek keretében naprakész menedzsment tájékoztatás zajlik, valamint szükség esetén azonnali akciók, illetve hosszabb távú kockázatkezelési politikák kerülnek kialakításra a felsővezetői döntéseknek megfelelően. Általános kockázatfelmérés és kezelés A Társaságcsoport fentebbi kiemelt kockázatai mellett legalább féléves rendszerességgel általános kockázat-felmérési, nyomon követési eljárás keretében feltárásra kerülnek a Társaságcsoportot fenyegető jelentősebb kockázatok, beleértve a fent részletezett kockázati elemeket is. Ennek érdekében a nemzetközi szakmai-, illetve az EDF irányelveinek megfelelően felállításra került a Társaságcsoport kockázati térképe, amely folyamatosan frissítésre kerül. Az általános kockázatértékelési és felmérési eljárás során az egyedi kockázati elemek - többszintű értékelést követően - rangsorolásra kerülnek, majd a kiemelt kockázatok bemutatásra kerülnek az Igazgatóság, illetve a Felügyelő Bizottság számára is, amely akcióterveket határoz meg. Mindezek mellett a korábban meghozott kockázatkezelési akciók nyomon követése és elért eredményei is bemutatásra kerülnek. Követelések A követelések a becsült veszteségekkel csökkentett könyv szerinti értéken szerepelnek a kimutatásokban. 23

22 A behajthatatlannak minősített követelések hitelezési veszteségként kerülnek leírásra, a kétes követelésekre pedig értékvesztés kerül elszámolásra. A követelések minősítését a lejárat, illetve a fizetési készség és képesség figyelembe vételével végzi el a Társaságcsoport. A követelések lehetnek: - határidőn belüli követelések - teljes értékű követelések - kétes követelések - határidőn túli követelések - kétes követelések - peresített követelések - behajthatatlan követelések. Befektetett eszközök A hosszú lejáratú befektetések azon társaságokban meglévő részesedéseket tartalmazzák, ahol az anyavállalatnak nincsen meghatározó, vagy befolyásoló részesedése, és az eredeti bekerülési költségek az értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek. A tőkebefektetések értékesítésénél jelentkező árfolyamnyereség, illetve veszteség az egyes tőkebefektetések egyedi, könyv szerinti értéke alapján kerül meghatározásra. Cash Flow kimutatás A cash flow kimutatás elkészítéséhez a készpénz és a pénz egyenértékes eszközök a következő elemekből állnak: a készpénz és a bankbetétek, valamint az egyéb rövid lejáratú (vásárlásukkor 3 hónapos vagy annál rövidebb lejáratú) likvid befektetések, amelyek azonnal átválthatóak a rajtuk feltüntetett pénzösszegre, és átváltásuk nem jár értékük változásának kockázatával. Kötelezettségek Bankhitelek A kamatozó banki kölcsönök és folyószámla hitelek nettó értéken, a hitelezési költségek nélkül kerülnek bemutatásra. Szállítók A szállítók könyv szerinti értéken kerülnek bemutatásra. Alkalmazotti juttatások A kötelezettségek között mutatja be a Társaságcsoport a hosszú távú munkavállalói juttatásokat: életút jutalom és törzsgárda jutalom kifizetéséből adódó jövőbeni, várható, becsült kötelezettséget. A jubileumi jutalom és a törzsgárda jutalom miatti hosszú távon várható kötelezettség értékét a Társaságcsoport minden évben valószínűségi statisztikai modell alapján becsüli meg. Ezen becsült jövőbeli 24

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31.

Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló. 2008. december 31. Bookline.hu Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Független Könyvvizsgálói Jelentés és Éves beszámoló www.bookline.hu Bookline.hu Nyrt. 1097 Budapest, Ecseri út 14-16. Telefon: (36-1) 505-9800, Fax: (36-1)

Részletesebben

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása

Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai. konszolidált éves beszámoló 2005. december 31. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai konszolidált éves beszámoló. Az angol eredeti magyar fordítása Synergon Informatika Rt. és leányvállalatai Auditált konszolidált éves beszámoló. Tartalomjegyzék:

Részletesebben

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015.

PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. PannErgy Nyrt. és leányvállalatai IFRS szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások és Éves jelentés 2015. Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Konszolidált pénzügyi kimutatások 2015.12.31.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3

TARTALOMJEGYZÉK. Konszolidált eredménykimutatás 1. Konszolidált mérleg 2. Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 TARTALOMJEGYZÉK Konszolidált eredménykimutatás 1 Konszolidált mérleg 2 Konszolidált saját tőke változásainak kimutatása 3 Konszolidált cash-flow kimutatás 4 Kiegészítő melléklet a konszolidált beszámolóhoz

Részletesebben

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év

Az MVM Csoport. Konszolidált Pénzügyi Kimutatása. 2012. év MVM Magyar Villamos Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MVM Csoport EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált Pénzügyi Kimutatása 2012. év Budapest,

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ

KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI NYRT. AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI SZTENDERDEK (IFRS) ALAPJÁN 2014. DECEMBER 31. 1 Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

Kiemelt pénzügyi adatok

Kiemelt pénzügyi adatok Tisztelt Részvényeseink! A Társaság a 2007-es év harmadik negyedévét az első két negyedévhez hasonló üzletmenettel és eredményekkel zárta. Kiemelt pénzügyi adatok Szept. 30- cal végződő Szept. 30- cal

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához

Kiegészítő melléklet. a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított. konszolidált beszámolójához Kiegészítő melléklet a HUMET Nyrt. 2009. évi IFRS szerint összeállított konszolidált beszámolójához 1 A HUMET Nyrt., mint tőzsdére bevezetett társaság a számvitelről szóló törvény 10. (2) bekezdése alapján

Részletesebben

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek

A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek és az egyéb magyarázó A számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó konszolidált kiegészítő mellékletek 2015. december 31. 1. ÁLTALÁNOS A MOL Magyar Olaj- és

Részletesebben

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra

Graphisoft Park SE. Pénzügyi Jelentés 2006. a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra Graphisoft Park SE Pénzügyi Jelentés 2006 a 2006. augusztus 21-től 2006. december 31-ig terjedő időszakra A MENEDZSMENT ÉRTÉKELÉSE A PÉNZÜGYI HELYZETRŐL ÉS AZ EREDMÉNYEKRŐL Az alapvetően szoftver fejlesztőként

Részletesebben

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba.

Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: 2015. I-IV. negyedév Telefon: 06 96 624-460 Telefax: 06 96 624-006 adam.steszli@raba. A RÁBA Nyrt. I-IV. negyedéves jelentése Nem auditált, konszolidált negyedéves jelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A Társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyrt. Társaság

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2015. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Átviteli Rendszerirányító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Sorsz. 1 2 5 5 0 7 5 3-3 5 1 2-1 1 4-0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 4 4 7 0 Cégjegyzék száma 2014. december 31. MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari MÉRLEG Eszközök (aktívák) Átviteli Rendszerirányító

Részletesebben

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK

K&H BANK ZRT. KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KÖZVETLENÜL A SAJÁT TŐKÉBEN ELSZÁMOLT KONSZOLIDÁLT EREDMÉNY...5 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...6 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...7 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8

Részletesebben

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére

Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Elıterjesztés a Magyar Telekom Nyrt. Közgyőlése részére Döntés a Társaság számviteli törvénynek megfelelıen elkészített 2012. évi egyedi éves beszámolójának (HAR) elfogadásáról, a Felügyelı Bizottság,

Részletesebben

Számviteli törvény változásai

Számviteli törvény változásai Számviteli törvény változásai 2012. évi CXLVI. törvény MK 136. a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról 2012. évi CXLVII. törvény MK 136

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31.

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. MÉRLEGEK 2003. ÉS 2002. DECEMBER 31. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök Jegyzet 2003.12.31. 2002.12.31. millió forint millió forint Immateriális javak 4 4.151 3.660 Tárgyi eszközök 5 109.416 62.639 Pénzügyi

Részletesebben

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített Konszolidált pénzügyi kimutatások a Független Könyvvizsgálói jelentéssel együtt Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 11108944-2-51 Fejér Megyei Cégbíróság 07-09-003060 Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2471 Baracska, Annamajor utca 1 Éves beszámoló

Részletesebben

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10.

GYORSJELENTÉS. 2005. IV. negyedév. 2006. február 10. GYORSJELENTÉS 2005. IV. negyedév 2006. február 10. Összefoglalás A NABI Csoport 2005-ben folyamatosan dolgozott likviditási problémáinak megoldásán és azon, hogy visszatérjen a nyereséges működéshez. A

Részletesebben

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467

1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK. Cégjegyzékszám: 15-09-075467 1. AZONOSÍTÓ ADATOK ÉS ALAPINFORMÁCIÓK Cégjegyzékszám: 15-09-075467 Cég neve: Nyírbátori Városfejlesztő és Működtető Kft. Székhelye: 4300 Nyírbátor, Fürdő u. 1. Alapítás időpontja: 2010.01.06. Cégforma:

Részletesebben

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet

KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet KSH:10116065-6419-122-13 Cg.:13-02-050256 Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2014.év 2015.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

Schneider Gyula ügyvezet igazgató

Schneider Gyula ügyvezet igazgató Állampusztai Mez gazdasági és Kereskedelmi KFT. Állampuszta Kiegészít melléklet a 2008. évi éves beszámolóhoz Állampuszta, 2009. április 30. Schneider Gyula ügyvezet igazgató ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 A) A VÁLLALKOZÁS

Részletesebben

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken

Időközi vezetőségi beszámoló - 2011. első negyedéves eredmények A lassú gazdasági fellendülés jelei látszódnak az üzleti eredményeinken Társaság neve: Magyar Telekom Nyrt. Társaság címe: E-mail címe: 1013 Budapest Krisztina krt. 55. investor.relations@telekom.hu Befektetői kapcsolattartó: Beosztás: Telefon: E-mail cím: Krisztina Förhécz

Részletesebben

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató

K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2014. év. Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2014. év Kalocsa, 2015. április 3. Máté Endre bv. alez. ügyvezetı igazgató I.1 A vállalkozás bemutatása A. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Adorján-Tex Konfekcióipari és Kereskedelemi Korlátolt

Részletesebben

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11.

PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról. 2016. március 11. PannErgy Nyrt. Előzetes tájékoztató a 2015. évi gazdálkodásról 2016. március 11. Vezetői összefoglaló A PannErgy Csoport 2015-ben jelentős konszolidált hőtermelés- és árbevétel növekedést realizált, nyereséges

Részletesebben

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA

MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA ÉVES JELENTÉS - KIVONAT 2005 Linamar Hungary Rt. Orosháza, 5901 Csorvási út 27. MENEDZSMENT FELELŐSSÉGVÁLLALÓ NYILATKOZATA A Linamar Hungary Rt. menedzsmentje felelős minden információ elkészítéséért,

Részletesebben

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő:

HIBAJEGYZÉK. a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz. Gamma Nyrt. főkönyvi kivonata 20x2. december 31-én a következő: HIBAJEGYZÉK a PR-087/13 Nemzetközi számviteli ismeretek című könyvhöz 14. oldal - A SEC rövidítés megfelelője Securities and Exchange Commission. 15. oldal - Az IFRS-ek kialakulásának rövid története c.

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. Tel/ Fax: 06-66/441-351 Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2014. év január hó 1.

Részletesebben

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE

ZALAKERÁMIA RT. 2002. ÉS 2001. DECEMBER 31. ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE ÉS FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A ÉVEKRE Tartalom: Oldal Független könyvvizsgálói jelentés 1 Konszolidált beszámolók A és december 31-i konszolidált mérlegek

Részletesebben

Konszolidált Éves Beszámoló

Konszolidált Éves Beszámoló Budapest Bank Rt. és leányvállalatai Konszolidált Éves Beszámoló 2003. december 31. Budapest, 2004. március 16. Richard Pelly a vállalkozás vezetoje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt.

Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. Konszolidált éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2003. december 31. KONSZOLIDÁLT KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2003. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Hévíz és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. Internet: www.heviztakarek.hu Cg.: 20-02-050059 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek

A számvitel feladatai. Ingatlanvagyon értékelésrtékel. Számviteli információs rendszerének felépítése. Nem nevesített alapelvek. Számviteli alapelvek A számvitel feladatai Ingatlanvagyon értékelésrtékel Számviteli alapismeretek 1) Tájékoztatás Belsı felhasználók tájékoztatása:» Menedzserek tájékoztatása,» Tulajdonosok tájékoztatása,» Dolgozók tájékoztatása,

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2016. január 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I/A. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján.

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi gazdálkodására vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló jelentés MFB MAGYAR FEJLESZTÉSI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

Részletesebben

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA

OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL. 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA OKLEVELES KÖNYVVIZSGÁLÓI VIZSGAFELADAT KÖNYVVIZSGÁLAT ÉS ELLENŐRZÉS C. TÁRGYBÓL 2015. november 17./ A változat MEGOLDÁSA A vizsgázó neve:... Feladatok Elérhető maximális pontszám Elért pontszám 1. 15 1a)

Részletesebben

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője

Ózd, 2016. május 20. ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője Beszámoló az ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: ÓZDSZOLG Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT.

ÚJBUDA SPORTJÁÉRT NONPROFIT KFT. Statisztikai számjel: 20139294-8010-572-01 Cégjegyzékszám: 01-09-912983 ÚJBUDA SPORTJÁÉRT KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011.01.01-2011.12.31. Budapest, 2012. május 16. P.H. --------------------------------------------------

Részletesebben

Ingatlanvagyon értékelés

Ingatlanvagyon értékelés Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Ingatlanfejlesztı 8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1-3. Szakirányú Továbbképzési Szak Ingatlanvagyon értékelés 2. Számviteli alapok Szerzı: Harnos László

Részletesebben

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA

Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA Böcskei Elvira* AZ ÚJRAKODIFIKÁLT SZÁMVITELI TÖRVÉNY, - KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MÉRLEGKIMUTATÁSRA 2001. január elsejével hatályba lépett az újrakodifikált számviteli törvény. A törvény szabályszerű alkalmazása

Részletesebben

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése

A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének komplex elemzése Dr. Bíró Tibor Kresalek Péter Dr. Pucsek József Dr. Sztanó Imre A vállalkozások tevékenységének

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához

Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Kiegészítı melléklet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2009. I. 01.-tıl 2009. XII. 31.-ig tartó üzleti évérıl készült beszámolójához I. Általános

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2015. december 31. K&H BANK ZRT. ÉVES JELENTÉS 2015. DECEMBER 31. TARTALOMJEGYZÉK Kibocsátói nyilatkozat Éves Beszámoló Független

Részletesebben

Konszolidált féléves beszámoló

Konszolidált féléves beszámoló M K B B a n k Z r t. Csoport 10 011 922 641 911 400 Statisztikai számjel Konszolidált féléves beszámoló készült az EU által átvett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Sztenderdek (IFRS) alapján Kelt: Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS...4 KONSZOLIDÁLT MÉRLEG...5 KONSZOLIDÁLT SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁSA...6 KONSZOLIDÁLT CASH FLOW KIMUTATÁS...8 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK...11 2 SZÁMVITELI POLITIKA...11

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. FEGYVERNEK ÉS VIDÉKE KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5231 Fegyvernek Szent Erzsébet út 138. Internet: www.fegyvernektksz.hu Cg.: 16-02-001554 ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet...

Részletesebben

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv.

1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK. 1. Saját tőke fogalma a számviteli tv. 1.b. Működő saját tőke fogalma I. SAJÁT TŐKÉVEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK Saját tőke csökkentve a visszavásárolt saját részvényekkel, üzletrészekkel Saldo Zrt. 2014. 1 4 1. Saját tőke fogalma

Részletesebben

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei

ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei 1.BEVEZETÉS ZEMPLÉN TAKARÉKSZÖVETKEZET Nyilvánosságra hozatali követelményei A Zemplén Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.évi CXII. törvény( Hpt.) 137/A - a

Részletesebben

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaságnak a jogelőd Graphisoft SE Európai Részvénytársaságból való kiválását a Cégbíróság 2006 augusztus 21-i hatállyal jóváhagyta, így ezzel a nappal megkezdődött a Graphisoft

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MIBERSZOLG Miskolci Beruházó és Szolgáltató Kft. 2012. évi gazdálkodásáról Miskolc, 2013. április 19.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ I. Általános kiegészítések I.1 A Diákhitel Központ Rt. rövid bemutatása I.2 A Diákhitel Központ Rt. számviteli politikájának főbb vonásai I.2.1 I.2.2. I.2.3. I.2.4. I.2.5.

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT EGYEDI PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK A 2013. JÚNIUS 30-ÁVAL ZÁRULT FÉLÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám Az Európai Unió

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, A 2015-ös év kiemelten fontos volt családunk és a Zwack Unicum Nyrt. számára is, hiszen 225 éves évfordulóját ünnepeltük annak, hogy ősöm, Dr. Zwack, Unicummal kínálta II. József

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához Szocio-Produkt Kft 3526. Miskolc, Blaskovics u. 22. Kiegészítő melléklet a Kft 2011. évi Éves beszámolójához 1 A. Általános kiegészítések 1. A társaság bemutatása Alakulása 1994. december 01. Tevékenység

Részletesebben

2015/11. SZÁM TARTALOM

2015/11. SZÁM TARTALOM 2015/11. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 11/2015. (III. 30. MÁV-START Ért. 11.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. tevékenységeinek számviteli elkülönítési szabályzatáról... 2 Egyéb közlemények

Részletesebben

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31.

Végelszámolási időszak első üzleti éve 2013. augusztus 01. - 2014. július 31. 1 3 2 3 5 2 9 5 3 7 0 0 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-1 7 7 2 9 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Pilisvörösvári Vízművek Kft. v.a. A vállalkozás címe, telefonszáma: 1134 Budapest,

Részletesebben

MKB Alapkezelı zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-8184; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu 2008. évi éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

2013. december 31. Éves beszámoló

2013. december 31. Éves beszámoló 2013. december 31. Éves beszámoló I. Általános kiegészítések 1./ A vállalkozás bemutatása KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. december 31-i beszámolóhoz A társaság az Állami Vagyonkezelő Részvénytársaság 1993.

Részletesebben

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK

Adatok: ezer Ft.ban. El z évi felülvizsgált beszámoló záró adatai. Tárgyévi beszámoló záró adatai MÉRLEG-FORRÁSOK A 200.06.0-ai nappal átalakuló jogutód AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes ágazatának 200. évi gazdálkodásáról közzétett adatok MÉRLEG-ESZKÖZÖK Adatok: ezer Ft.ban MÉRLEG-FORRÁSOK

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28.

AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL. Budapest, 2010. június 28. AZ MKB BANK ZRT. ÜZLETSZABÁLYZATA A HITELMŰVELETEK VÉGZÉSÉRŐL Budapest, 2010. június 28. TARTALOMJEGYZÉK 1. Az üzletszabályzat hatálya... 3 2. Hitelműveletek...3 3. A hitelműveletek általános feltételei...

Részletesebben

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR

VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR VASUTAS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 1. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár (továbbiakban Pénztár) területi elven működő nyitott kiegészítő Egészségpénztár,

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK

FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL TERMÉKPARAMÉTEREK FHB OTTHONTEREMTŐ KAMATTÁMOGATOTT HITEL Jelen termékismertető az FHB Jelzálogbank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) által, a 341/2011. (XII.29.) Korm. rendelet szerint nyújtott FHB Otthonteremtő Kamattámogatott

Részletesebben

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail:

GYÓGYÍR XI. NONPROFIT Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Központ: +36-1-279 2100 titkárság: +36-1- 279 2180 fax: +36-1-279 2176 e-mail: Statisztikai számjel: 21814097-8621-571-01 Cégjegyzék száma: 01-09-913332 Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Kft. Kiegészítő melléklet Budapest, 2012. április 24. P.H... dr. Kóti Tamás ügyvezető igazgató

Részletesebben

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére

Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Segédlet a pénzügyi számvitel oktatásához A Pénzügy számvitel szak levelező tagozatos III. évfolyamos hallgatói részére Térítés nélküli átvétel Összeállította: Seres Sándorné I. A tárgyi eszközök 483.

Részletesebben

Számvitel alapjai Feladatok/4.

Számvitel alapjai Feladatok/4. 1. FELADAT Társaságunk 20X1. március 1-jén egy termelő gépsort szerez be külföldről (közösségen kívülről), mellyel kapcsolatban következő tételek merültek fel (az összegek ÁFA nélkül értendők): Import

Részletesebben

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014

A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 Madarasiné Dr. Szirmai Andrea Dr. Siklósi Ágnes Dr. Sztanó Imre Sztanó Imréné dr. Dr. Veress Attila A számvitel és az adózás időszerű kérdései 2014 PR-017/14 Tartalomjegyzék 1. A SZÁMVITEL IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI.....................

Részletesebben

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata

Eszközök és Források Értékelési Szabályzata DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Eszközök és Források Értékelési Szabályzata Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 18-2006/2007. sz. határozatával 2006. 12.12. napjával elfogadta. 2006. Dunaújváros 1. kiadás 0. módosítás

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2015. évi eredményről Budapest, 2016. március 17. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2014.12.31 2015.09.30 2015.12.31 2015.12.31/ 2015.09.30 2015.12.31/

Részletesebben

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója

BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi. Éves beszámolója BOOKLINE.HU NYRT. 2006. évi Éves beszámolója 2007. március 20. Tartalomjegyzék I. Összefoglaló II. Általános ismertető 1. Cégadatok 2. Részvényinformációk 3. Cégvezetés 4. Általános adatok a társaságról

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. I. Általános rész. 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 2 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Takarékszövetkezet éves beszámolóját köteles közzétenni, ennél fogva köteles azt a Hpt.-ben előírt feltételeknek megfelelő könyvvizsgálóval felülvizsgáltatni, azaz könyvvizsgálatra

Részletesebben

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin

Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing. Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Penta Unió Zrt. Az Áfa tükrében a zárt illetve nyílt végű lízing Név:Palkó Ildikó Szak: forgalmi adó szakirámy Konzulens: Bartha Katalin Tartalom 1.Bevezetés... 3 2. A lízing... 4 2.1. A lízing múltja,

Részletesebben

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat

AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazat 2008. éves beszámolójának KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE Cégnév: AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Székhelye: 1091 Budapest

Részletesebben

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK 1. sz. melléklet 1. DEFINÍCIÓK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A jelen Alaptájékoztatókban szereplő egyes fogalmak definíciói, illetve rövidítések magyarázatai az alábbiakban kerülnek ismertetésre. Az egyéb, vagyis

Részletesebben

2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor

2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor Okleveles Könyvvizsgálói Képzés A számvitel nemzetközi szabályozása 2015. november 12. (csütörtök) Írásbeli vizsgasor Rendelkezésre álló idő: 180 perc Megfelelthez szükséges: 60% Kérjük, ne nyissa ki a

Részletesebben

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október

HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek. 2014. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek 20. október HAR, IFRS és US GAAP Hasonlóságok és különbségek A kiadványról A kiadvány célja, hogy felhívja a társaságok figyelmét a jelenlegi magyar számviteli

Részletesebben

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása I. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése egyenlegének alakulása, feltételrendszerének értékelése A Magyar Köztársaság

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM T Á J É K O Z T A T Ó * az államháztartás központi alrendszerének 2015. november végi helyzetéről 2015. december * Az államháztartás központi alrendszerének havonkénti részletes

Részletesebben

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr!

Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága. Egységes javasla t. Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére. Tisztelt Elnök Úr! ru. ~.a... a aycuwl a r amányszám : 71 GG s 1 5 Az Országgyűlés Törvényalkotási bizottsága Érkezett 2015 NOV 1 6. ` Egységes javasla t Kövér László úr, az Országgyűlés elnöke részére Tisztelt Elnök Úr!

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2011. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 25 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE ALLIANZ HUNGÁRIA EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 2014. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Allianz Hungária Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárt (rövidített nevén Allianz Hungária Egészségpénztár) 34 fő természetes személy alapította

Részletesebben

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től

SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 1. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. IMMATERIÁLIS JAVAK SZÁMLATÜKÖR A könyvvezetés és beszámolókésztés megnevezésű központi írásbeli vizsgatevékenységéhez 2016. május 1-től 111. Alapítás-átszervezés aktivált értéke

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata Kötelezı érvényő szabályzat sablonok Eszközök és források értékelési szabályzata Tartalomjegyzék: 1. Általános értékelési szabályok 2. Az eszközök értékelése Közös szabályok Az eszközök beszerzési ára

Részletesebben

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428)

ENERGETIKUS MEGOLDÁSOK. RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Az RFV Regionális Fejlesztési, Beruházó, Termelő és Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (01-10-045428) Féléves jelentése a Tpt. 54.. alapján 2009. június 30. Összefoglaló Az RFV tevékenységeivel

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Statisztikai számjel: 22242419-1812-572-01 Cégjegyzék szám: 01-09-919716 ERFO REHABILITÁCIÓS FOGLAKOZTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 1076 Budapest, Dózsa György út 48. a 2015. évi

Részletesebben

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés)

Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT. Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2007. szeptember 8-tól (előterjesztés) Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság leltárában lévő materiális

Részletesebben

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ PALLAS ATHÉNÉ DOMUS SCIENTIAE ALAPÍTVÁNY KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2015. DECEMBER 31-I EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 1 I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Székhelye:

Részletesebben

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról

T/4852. számú törvényjavaslat. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/4852. számú törvényjavaslat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról Előadó: Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Budapest,

Részletesebben

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY 1 / 79 2016.03.29. 10:35 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 2016.01.01 152 1990. évi XCIII. TÖRVÉNY az illetékekről Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás,

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Adószám: 11202309-2-12 Cégjegyzékszám: Nm-i Cégbíróság 12-09001857 Bank: KSH Bank: 10400786-07804544-0000000 Salgótarján Megyei Jogú Város K ö z g y ű l é s e 3100 Salgótarján,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2015. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az államháztartási

Részletesebben

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT

A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT A MATÁV 2003-BAN ELÉRTE PÉNZÜGYI CÉLJAIT ÉS A FŐ ÜZLETÁGAKBAN MEGŐRIZTE VEZETŐ POZÍCIÓJÁT BUDAPEST 2004. február 11. A Matáv (NYSE: MTA.N és BÉT: MTAV.BU), Magyarország vezető távközlési szolgáltatója

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hirdetmény Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója a forintosítással érintett lakossági jelzáloghitelek alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2016. április

Részletesebben

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

I. Fejezet Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1 / 39 2016.03.29. 10:35 1990. évi C. törvény a helyi adókról 2016.01.01 2016.12.31 60 1990. évi C. TÖRVÉNY a helyi adókról Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás

Részletesebben