SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ"

Átírás

1 SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZERŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Pártok és Társadalmi Szervezetek Ellenőrzési Osztálya Iktatószám: F /2009. A módszertani munkát felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató A végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János általános főigazgató-helyettes A módszertani munkát vezette: Horváth Balázs főcsoportfőnök-helyettes Az összeállítást készítették: Szakmányné Bilik Mária számvevő tanácsos Dr. Veress Tiborné számvevő Az összeállításban közreműködtek: Tóth István számvevő tanácsadó Benesné Baracsi Szilvia számvevő Szakmányné Bilik Mária számvevő tanácsos Dr. Veress Tiborné számvevő Dr. Faragóné Tóth Mária számvevő tanácsos Vincze Béla Róbert számvevő A kiadásért felel: Dr. Csapodi Pál főtitkár az ÁSZ Módszertani Kiadványok sorozat szerkesztője, a Módszertani Bizottság elnöke Kézirat lezárva: december 16.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK 9 1. A törvényességi ellenőrzés előkészítése A párt gazdálkodási tevékenységének felmérése A számviteli és a belső ellenőrzési rendszer minősítése Lényegesség meghatározása A kockázatok értékelése Ellenőrzési eljárások megtervezése Az ellenőrzési célok súlypontozása Ellenőrzési megközelítések, mintavételi módszerek Döntés mások munkájának felhasználásáról Az ellenőrzési program összeállítása, egyeztetése A helyszíni ellenőrzés végrehajtása Az ellenőrzés lefolytatása Az ellenőrzési bizonyíték Teendők szabálytalanságok észlelése esetén Az ellenőrzés dokumentálása A dokumentálás hatékonyságának fokozását szolgáló teljességi és egyéb nyilatkozatok A számvevői jelentés összeállítása, egyeztetése A minőségfelülvizsgálat fázisai, követelményei 20 1

4

5 MELLÉKLETEK 1. számú Jegyzék a párt gazdálkodása felmérésének dokumentumairól, adatairól 1/a. számú Tanúsítványi adatszolgáltatás az ellenőrzés előkészítéséhez szükséges egyéb adatokról 1/b. számú Tanúsítvány a párt által bérelt helyiségek, ingatlanok igénybevételéről 1/c. számú Tanúsítvány a párt saját tulajdonú ingatlanjairól 1/d. számú Tanúsítvány a helyi, megyei/kerületi/regionális/központi szervezetekről 2. számú Jegyzőkönyv a párt éves gazdálkodásának törvényességi ellenőrzés előkészítési dokumentumainak átvételéről 3. számú 1. számú Munkalap a párt gazdálkodási tevékenységének felmérése 4. számú 2. számú Munkalap a számviteli rendszer szabályozottságának minősítése 5. számú 3. számú Munkalap az informatikai rendszer környezetének szabályozottsága 6. számú 4. számú Munkalap a belső ellenőrzési rendszer felmérése 7. számú 5. számú Munkalap az előző ÁSZ ellenőrzés felhívásának végrehajtása 8. számú 6. számú Munkalap átfogó és specifikus lényegességi küszöb meghatározása 9. számú 7. számú Munkalap eredendő kockázat minősítése 10. számú 8. számú Munkalap belső kontroll kockázat minősítése 11. számú 9. számú Munkalap a kritikus és jelentős ellenőrzési célok meghatározása 12. számú 10. számú Munkalap az éves beszámolóhoz/könyvvezetéshez kapcsolódó ellenőrzési minta kiválasztása 12/a. számú Számított minta elemszáma beszámoló-soronként 13. számú Beszámoló bizonylatainak ellenőrzése, dokumentálása 13/a. számú Bizonylatellenőrzés hibáinak összesítése 14. számú Ellenőrzési mintaprogram 15. számú Jegyzék 16. számú Vizsgálati lap a törvényesség kulcskérdéseiről 17. számú 1. számú Vizsgálati lap a beszámoló ellenőrzéséről 18. számú 2. számú Vizsgálati lap a könyvvezetés és bizonylatolás ellenőrzéséről 19. számú 3. számú Vizsgálati lap a párt vagyona és gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 3

6 20. számú 4. számú Vizsgálati lap a gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályokban foglalt előírások betartásának ellenőrzéséről 21. számú 5. számú Vizsgálati lap a belső kontrollrendszer működésének ellenőrzéséről 22. számú Teljességi nyilatkozat 23. számú Nyilatkozat a párttörvényben foglaltak betartásáról 24. számú Nyilatkozat a költségvetési kötelezettségek teljesítéséről 25. számú Dokumentum nyilvántartási napló 26. számú Számvevői jelentés szerkezeti felépítése 27. számú Kötelező dokumentumjegyzék 28. számú Az ellenőrzés előkészítése felülvizsgálatának általános szempontjai 29. számú Az ellenőrzési programtervezet felülvizsgálatának általános szempontjai 30. számú Az ellenőrzés végrehajtásának és a számvevői jelentéstervezet felülvizsgálatának általános szempontjai 31. számú A számvevőszéki jelentéstervezet felülvizsgálatának általános szempontjai FÜGGELÉKEK 1. számú A pártellenőrzésben alkalmazandó magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok 4

7 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Jogszabályok: Art. Az adózás rendjéről szóló többször módosított évi XCII. törvény Áfa tv. Az általános forgalmi adóról szóló többször módosított évi CXXVII. törvény ÁSZ tv. Az Állami Számvevőszékről szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény Munka tv. A Munka Törvénykönyvéről szóló többször módosított évi XXII. törvény párttörvény A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló többször módosított évi XXXIII. törvény Számv. tv. A számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény Szja tv. A személyi jövedelemadóról szóló többször módosított évi CXVII. törvény Tbj. tv. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló többször módosított évi LXXX. törvény Szórövidítések: APEH Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal ÁSZ Állami Számvevőszék ÖTEI Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság SZMSZ Szervezeti és Működési Szabályzat 5

8

9 SEGÉDLET A PÁRTOK GAZDÁLKODÁSA TÖRVÉNYESSÉGÉNEK PÉNZÜGYI SZABÁLYSZE- RŰSÉGI ELLENŐRZÉSÉHEZ BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék a pártok gazdálkodása törvényességének rendszeres ellenőrzését 2003-ban egységes módszertani alapokra helyezte. A Módszertan a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséhez általános követelménnyé tette a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés modelljének alkalmazását, amely minőségi változásokat eredményezett a pártellenőrzések kockázatelemzéssel megalapozott előkészítésében, a lényeges beszámolási és gazdálkodási szabálytalanságok feltárásában, a törvényi környezet összehangolásának és szigorításának felismerésében. A pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés 2004-től segédlettel megalapozott, amelynek továbbfejlesztését az ellenőrzési tapasztalatok hasznosításán túlmutató változások is indokolttá teszik, így különösen: a számvevőszéki ellenőrzés szakmai szabályainak megújítása; a minőségirányítási rendszer bevezetett szabályozása; a vizsgálati dokumentációs rendszer (VIDOR) bevezetése; az informatikai rendszerek alkalmazásának elterjedése a pártok pénzügyi számviteli feladatai ellátásában; a nemzeti könyvvizsgálati standardok korszerűsödése; az Egyesült Királyságtól átvett Financial Audit modell számvevőszéki fejlesztése. A segédlet célja a pénzügyi szabályszerűségi ellenőrzés módszertani folyamatával összhangban álló technikák, eljárások alkalmazása, amellyel fokozottan érvényesíthető a pártellenőrzések követelményeinek egységesítése, hatékony végrehajtása. Az ÁSZ a párttörvény módosításáig a jelenleg hatályos rendelkezéseknek megfelelő egységes módszertani alapokra helyezett gyakorlattal folytatja a pártok gazdálkodása törvényességének ellenőrzését. A segédlet a következőkben bemutatott Financial Audit modelljére, a hatályos nemzeti könyvvizsgálati standardokra (1. számú függelék) figyelemmel, a gyakorlati tapasztalatok hasznosításával kialakított vizsgálati és munkalapokat, tanúsítványokat, munkamódszereket határoz meg. 7

10 BEVEZETÉS A PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS (Financial Audit) MODELLJE A tevékenységek megismerése Külső környezet Szervezeti keretek Átfogó szabályozási környezet A számviteli és a belső kontrollrendszer megismerése Alkalmazások áttekintése Monitoring értékelése Kontroll tevékenységek áttekintése A lényegességi szint meghatározása Kockázatok becslése Ellenőrzési eljárások megtervezése Ellenőrzési program Belső kontrollok tesztelése Igen/nem Elemző eljárások Igen/nem Tételes ellenőrzési eljárások Eredmények értékelése és véleményalkotás Írásba foglalás 8

11 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK 1. A TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS ELŐKÉSZÍTÉSE Az éves operatív ellenőrzési terv jóváhagyását követően a helyszíni ellenőrzésre való felkészülést megelőzően kell a párt részére a tervezett helyszíni ellenőrzésről a bejelentkező levelet megküldeni. A kiértesítésben határidőt kell megállapítani a vezetői egyeztetés időpontjára. Az értesítésben kezdeményezett vezetői egyeztetésre vonatkozó visszajelzés hiányában a párt elnökének ismételten dokumentált felhívásával kell eleget tenni az előzetes bejelentési kötelezettségnek. A párt gazdálkodási tevékenységéhez kapcsolódó ellenőrzési ismeretek megszerzését, pontosítását a bejelentkező levélre érkezett választ követően személyes konzultáció keretében kell végezni, melynek során kitöltésre át kell adni a párt gazdálkodása felmérésének dokumentumairól, adatairól szóló jegyzéket (1. számú melléklet). A jegyzékkel egyidejűleg kell az alábbi tanúsítványi adatszolgáltatásokat kérni: az ellenőrzés előkészítéséhez szükséges egyéb adatokról (1/a. számú melléklet); a párt által bérelt helyiségek, ingatlanok igénybevételéről (1/b. számú melléklet); a párt saját tulajdonú ingatlanjairól (1/c. számú melléklet); a helyi, megyei/kerületi/regionális/központi szervezetekről (1/d. számú melléklet). A párt a jegyzékben megjelölt határidőre köteles az ellenőrzéshez szükséges információs anyagot hivatalosan megküldeni, átadni. A párt képviseletére jogosult névvel, aláírással ad hiteles információt a jegyzékben foglalt dokumentumok átadásával és a tanúsítványok kitöltésével. Az átvétel igazolását a jegyzék átadás időpontja oszlopában kell jelölni. A gazdálkodás törvényességi ellenőrzése előkészítésének megkezdéséről, a program-előkészítő dokumentumok átvételéről a jelenlévők aláírásával hitelesített Jegyzőkönyv -et kell felvenni (2. számú melléklet). Amennyiben az ellenőrzés előkészítése során az állapítható meg, hogy nem állnak rendelkezésre a vizsgálat lefolytatásának feltételei, a körülmények függvényében az alábbi eljárási rendet kell betartani a vizsgálatvezető részéről. Ha vezetésváltás történt a pártnál és az új vezetés nem kapta meg az ellenőrzés lefolytatásához szükséges dokumentumokat a korábbi vezetéstől, akkor be kell kérni az új és a régi vezetés között felvett, a feladatok átadása-átvétele tárgyában készült jegyzőkönyvet. Továbbá, ha az új vezetés büntető vagy polgári peres eljárást kezdeményezett az át nem adott iratok 9

12 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK tárgyában, akkor az erről szóló iratok hiteles másolatait is csatolni kell a jegyzőkönyvhöz. Ha a párt a felvett jegyzőkönyv szerint nem tudja biztosítani az ellenőrzés lefolytatásához szükséges feltételeket, akkor a párt képviseleti jogosultsággal rendelkező vezetőjét vagy vezetőit nyilatkoztatni kell az ellenőrzés akadályoztatásának tényéről és okáról. Ennek alapján a vizsgálatvezetőnek haladéktalanul feljegyzésben kell tájékoztatnia a főigazgatóhelyettest. A továbbiakban a főigazgató-helyettes utasításának megfelelően kell eljárni A párt gazdálkodási tevékenységének felmérése A gazdálkodás törvényességének ellenőrzéséhez átadott, a vizsgált időszakra vonatkozó dokumentumok, tanúsítványi adatok felülvizsgálata alapján kell megválaszolni a párt gazdálkodási tevékenységének felméréséről szóló 1. számú Munkalap kérdéseit (3. számú melléklet). Ennek keretében igen/nem választ kell adni a témafelelős számvevőnek annak tényezőiről, hogy milyen: a pártvezetés gazdálkodást befolyásoló szerepe; a pénzügyi és számviteli terület szakmai színvonala; a gazdálkodási tevékenység végzésének feltétele; kockázatot jelent-e a párt szervezetének összetettsége A számviteli és a belső ellenőrzési rendszer minősítése A beszámolóval lezárt évekre vonatkozóan a belső irányítási, számviteli és ellenőrzési rendszer minősítésének dokumentálására meghatározott Munkalapok szolgálnak. A 2. számú Munkalapot a számviteli rendszer szabályozottságának minősítése céljából kell kitölteni, melyhez csak olyan szabályozás fogadható el, amelyet az elrendelője aláírt és megjelölte a hatálybalépésének időpontját (4. számú melléklet). A számvevő a felmérést a vizsgált időszakban mindenkor hatályos szabályozás alapján végzi. Az ellenőrzés utólagos jellegére tekintettel a felmérésnek minden hatályban volt szabályozásra ki kell terjednie. Az egyes vizsgálati kérdésekre igen/nem/részben választ kell adni. Nem/részben értékelés esetén rövid szöveges megjegyzésben jelezni kell a szabályozásban észlelt hiányosságot. A hatályos szabályozás terén: a számviteli politika, a leltárkészítési és leltározási-, az értékelési-, a pénzkezelési szabályzat, valamint a számlarend számviteli törvény előírásainak való megfelelőségét a kérdésekre adott válaszok alapján a számvevőnek minősíteni kell. A szabályzat minősítése lehet: megfelel/módosítandó/nem felel meg. A 3. számú Munkalapot az informatikai rendszer környezetének szabályozottságáról kell kitölteni, amely értékelésére az igen/nem/részben válaszok alapján a megfelelő/módosítandó/nem felel meg minősítést kell adni (5. számú melléklet). 10

13 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK A 4. számú Munkalap a belső ellenőrzési rendszer felmérése dokumentálására szolgál, melynek következőkben sorolt fő vizsgálati kérdéseire igen/nem/részben választ kell adni (6. számú melléklet). A párt ellenőrzési rendszerét szabályzataiban meghatározta-e; Alapszabálya rendelkezik-e ellenőrzési testületekről; Működött-e az ellenőrző testület; Készült-e írásos dokumentum a testületi ellenőrzésről; Megbízott-e a párt függetlenített belső ellenőrt/könyvvizsgálót; Kialakították-e a vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés rendszerét; Kötött-e a párt a pénzügyi-számviteli tevékenység ellátására külső vállalkozóval szerződést; Ellenőrizték-e a közzététel előtt a Párt éves beszámolóját. Az 5. számú Munkalap az előző ÁSZ ellenőrzés felhívás végrehajtásának értékelésére szolgál, amellyel kapcsolatban megválaszolandó, hogy a párt megküldte-e az intézkedési tervét a párttörvényben meghatározott határidőre. A felhívásban foglaltak végrehajtását intézkedési pontonként külön-külön kell részletezni igen/nem/részben válaszadással. Kiegészítő információ közlésére a megjegyzés rovatot kell igénybe venni (7. számú melléklet). A számviteli, az informatikai, a belső ellenőrzési rendszert és az előző ÁSZ ellenőrzés felhívás végrehajtását felmérő Munkalapokat a számvevő feladatkörében, a vizsgálatvezető kontrolljával kell kitölteni. Ezt követően kerül sor a párt képviseletére jogosulttal való megismertetésére, láttamoztatására. Utóbbi a kötelező tájékoztatás végrehajtásának igazolását szolgálja Lényegesség meghatározása A párt ellenőrzésre kijelölt éves beszámolójához kapcsolódó lényegességet az átfogó és specifikus lényegességi küszöb meghatározása című, 6. számú Munkalapon kell dokumentálni (8. számú melléklet). Az átfogó lényegességi küszöb mértéke az ÁSZ-nál általánosan elfogadott 2%, amelynek alapja a vizsgált évi beszámoló bevételi főösszege. Az egyéb hozzájárulások, adományok beszámolósor részletező sorai esetében a párttörvény 9. (2) bekezdése rögzíti azt a követelményt, hogy a pénzügyi kimutatásban az egy naptári év alatt adott, ötszázezer forintot meghaladó hozzájárulásokat, illetve a százezer forintnak megfelelő értéket meghaladó külföldről származó hozzájárulásokat a hozzájárulást adó megnevezésével és az öszszeg megjelölésével külön kell feltüntetni. A törvényi követelmény sérülése lényeges hiba, ennek megfelelően határozza meg a Munkalap a jelzett összegeket. 11

14 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK A beszámoló kiadási soraira abszolút összegű követelményt a törvény nem határoz meg, így a soronként differenciált specifikus lényegességi küszöbök meghatározása nem indokolt. Az átfogó és a specifikus lényegességi küszöb meghatározásáról kiállított Munkalap az előkészítés belső dokumentuma, így a témafelelős számvevő és a felülvizsgálatot végző vizsgálatvezető köteles azt aláírni A kockázatok értékelése A kockázatértékelés olyan összetett számvevői feladat, melynek célja az ellenőrzési kockázat ÁSZ követelménynek megfelelő 5%-os szinten tartása. Ehhez elsődlegesen az eredendő és a belső kontroll kockázat minősítését kell elvégezni. A minősítést minden pártellenőrzésre egységes kritériumok, fokozatok alapján kell a 7. és a 8. számú Munkalap használatával dokumentálni (9-10. számú melléklet). Az eredendő kockázat minősítése 7. számú Munkalapon alacsony/közepes/magas minősítéssel kell meghatározni a pártvezetés gazdálkodást befolyásoló szerepét, a pénzügyi és számviteli terület szakmai színvonalát, a gazdálkodási tevékenység végzésének feltételeit, a párt szervezeti összetettségének kockázatosságát. A minősítés alapjául a párt gazdálkodási tevékenységének felméréséről összeállított 1. számú Munkalap szolgál, amelynél alkalmazni kell a kockázat mértékét meghatározó segédtáblázatot. Az eredendő kockázat minősítését a gazdálkodási tevékenység fő tényezőinek minősítése függvényében kell meghatározni a témafelelős számvevőnek. A belső kontroll kockázat minősítése 8. számú Munkalap szempontjai minősítéséhez a számviteli, az informatikai és a belső ellenőrzési rendszer, valamint az előző ÁSZ ellenőrzés felhívása végrehajtásának felmérési eredményét kell alapul venni (2-5. számú Munkalapokon végzett dokumentálás szerint). A minősítésnél a belső ellenőrzés típusait (testületi, vezetői és munkafolyamatba épített ellenőrzés) külön-külön kell minősíteni és figyelemmel kell lenni a függetlenített ellenőrzés lényeges megállapításaira is. Alkalmazni kell a részterületek kockázatainak megállapításához rendelt segédtáblázatot. Ha a pártnál első alkalommal kerül sor ÁSZ ellenőrzésre, akkor a belső kontroll kockázatot magasnak kell minősíteni. Az eredendő, a belső kontroll kockázatra jellemző alacsony/közepes/magas minősítési eredményt a részminősítések egyszerű többsége, vagy ennek hiányában számvevői súlyozás alapján kell megjelölni. Az ellenőrzési kockázat harmadik tényezőjét, a feltárási kockázatot a két kockázat minősítésének ismeretében arra figyelemmel kell meghatározni, hogy a feltárási kockázat fordított összefüggésben van az eredendő és a belső kontroll kockázattal. A feltárási kockázat megállapításának összefüggésrendszerét a következő összeállítás szemlélteti: 12

15 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK EREDENDŐ BELSŐ KONTROLL KOCKÁZAT KOCKÁZAT Magas Közepes Alacsony Magas Legalacsonyabb Alacsonyabb Közepes Közepes Alacsonyabb Közepes Magasabb Alacsony Közepes Magasabb Legmagasabb FELTÁRÁSI KOCKÁZAT 1.5. Ellenőrzési eljárások megtervezése Az ellenőrzési célok súlypontozása Az ellenőrzési eljárások meghatározásához súlypontozni kell az egyes vizsgálati területeket. E tevékenységet a számvevőnek a lényegességre, illetve a feltárási kockázat minősítésére figyelemmel kell elvégezni, a 9. számú Munkalapon a kritikus és jelentős ellenőrzési célok meghatározását dokumentálni (11. számú melléklet). Tartalmilag ez a számvitelről szóló többször módosított évi C. törvény 15. és 16. -ában meghatározott, a pártok beszámolási sajátosságaira figyelemmel értelmezett számviteli alapelvek érvényesülésének vizsgálatát jelenti. A kritikus, érzékeny területek vonatkozásában tételes ellenőrzést kell végezni. A kijelölés megalapozottságát a vizsgálatvezető köteles ellenőrizni, aláírásával igazolni Ellenőrzési megközelítések, mintavételi módszerek A pártok esetében a közvetlen részletes vizsgálati megközelítés alkalmazható eredményesen. Az előkészítés során a számvevőnek döntenie kell arról, hogy mely körben, milyen részletes vizsgálatokat kell végeznie. A gyakorlatban a vizsgált terület érzékenységétől függően teljes körű részletes, vagy minták alapján történő vizsgálatokat kell végezni. A belső kontroll rendszerek, valamint a pénzügyi adatok tesztelésének eredményeként megszerzett információk alapján kell eldönteni a mintavétel módját. Az éves beszámolóhoz/könyvvezetéshez kapcsolódó ellenőrzési minta kiválasztását a 10. számú Munkalapon kell dokumentálni, amelyhez a számított minta elemszámát beszámoló-soronként bemutató mellékletet is ki kell tölteni (12-12/a. számú melléklet). A pártellenőrzések gyakorlatában elsődlegességet kell biztosítani a statisztikai mintavételnek. A reprezentatív statisztikai mintavétel win-idea program vagy egyéb véletlenszerűséget biztosító technikák alkalmazásával (pl. véletlenszámtáblázat, mintatételek és a beszámolósor tételszáma hányadosa) lehetséges. A gyakorlatban előfordulhat, hogy az elektronikus adathordozón megkapott adatállományok nem alkalmasak a win-idea szoftverben történő kezelésre. A statisztikai mintavételhez szükséges feltételek hiánya esetén (a teljes elszámolás 13

16 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK vagy az elszámolási terület összes tranzakciójának kilistázhatósága nem biztosítható, illetve ha a mintavétel alkalmazásának költsége túlságosan magas lenne) lehet a nem statisztikai mintavételt alkalmazni. Ilyenkor ügyelni kell arra, hogy a nem statisztikai alapon kiválasztott minta ellenőrzési tapasztalatainak kivetítése gondos mérlegelést igényel. A mintatételeket a párt képviselőjének a helyszíni ellenőrzés megkezdésének időpontjára biztosítani szükséges a 13. számú melléklet első öt oszlopának (sorszámtól az összeg Ft-ban) kitöltésével, a dokumentumok előkészítése céljából Döntés mások munkájának felhasználásáról Az előkészítés fázisában dönteni kell a megszerzett információk alapján, hogy van-e lehetőség mások munkájának (pl. a párttal szerződéses viszonyban álló könyvvizsgáló, belső ellenőrzés jelentéseinek) felhasználására. A döntés szempontjait a Módszertan rögzíti. Mások munkájának felhasználása esetén a számvevői jelentésben minden esetben hivatkozni kell a forrásra Az ellenőrzési program összeállítása, egyeztetése Az ellenőrzés előkészítését az ellenőrzési programtervezet összeállítása zárja le. A helyszíni ellenőrzéshez egyedi ellenőrzési programot kell készíteni, melynek egységes tartalmi követelményét az ellenőrzési mintaprogram rögzíti (14. számú melléklet). A vizsgálatvezetőnek kell meghatározni az ellenőrzésben résztvevő számvevők közötti feladatmegosztást, melynek dokumentálására az ellenőrzési program megfelelő része szolgál. A mintaprogramban jelölt jogszabály-jegyzéket minden egyedi program összeállításánál felül kell vizsgálni, s a jogszabályi változásokat keresztül kell vezetni. Az ellenőrzési programtervezetet a VIDOR-ban kell rögzíteni és a belső egyeztetést azon keresztül kell lebonyolítani. Az előírt belső egyeztetést követően jóváhagyott ellenőrzési program birtokában kerülhet sor a helyszíni ellenőrzés megkezdésére, végrehajtására. 2. A HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS VÉGREHAJTÁSA 2.1. Az ellenőrzés lefolytatása A jóváhagyott program egy másolati példányát és a megbízóleveleket a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a párt kijelölt képviselője részére át kell adni. Egyidejűleg kérni kell közreműködését az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges információk, adatok az ellenőrzés igénye szerinti időpontban történő rendelkezésre bocsátása érdekében. A párt képviselője részéről adandó, illetve kitöltendő nyilatkozatokat a helyszíni ellenőrzés megkezdésekor jegyzéken (15. számú melléklet) kell átadni, 14

17 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK melyben határidőt kell megjelölni a kitöltött nyilatkozatok visszaszolgáltatására: Teljességi nyilatkozat; Nyilatkozat a párttörvényben foglaltak betartásáról; Nyilatkozat a költségvetési kötelezettségek teljesítéséről. A beszámoló ellenőrzésén kívüli vizsgálati területeken a helyszíni ellenőrzés során tekintettel kell lenni arra, hogy a mintatételek lehetőleg ne legyenek azonosak a beszámoló ellenőrzéséhez kiválasztott mintával, a nagy tételekkel és a kritikus (érzékeny) területek tételeivel. A mintanagyság kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló időkeretre is Az ellenőrzési bizonyíték Az ellenőrzési bizonyíték a vizsgálati területek súlypontozása függvényében az egyes beszámolósorokhoz és ellenőrzési területekhez kapcsolódóan eltérő mélységű, mivel valamennyi beszámolósor és ellenőrzési terület esetében nincs szükség a kritikus és jelentős ellenőrzési célok elnevezésű, 9. számú Munkalapon felsorolt, valamennyi cél teljes körű bizonyítéki alátámasztására. Bizonyítékként elsősorban az okiratok használhatóak fel. Teljes bizonyító erejű magánokiratként, a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 196. (1) és (2) bekezdések előírásainak megfelelő dokumentumok minősíthetők. Szükség esetén a bizonyítás perrend szerinti megfelelőségére elsősorban az érzékeny területeken indokolt ügyelni; továbbá, ha realizáló intézkedés megtételére van szükség. Egyes beszámolósoroknál elegendő, ha a rendelkezésre álló főkönyvi számlák egyenlege alapján megállapítható az adategyezőség a számlaegyenlegek és a beszámolósor között Teendők szabálytalanságok észlelése esetén Amennyiben a számvevő a vizsgálat során valamilyen szabálytalanságra utaló körülményt, tényt észlel, az Ellenőrzési kézikönyv Ötödik könyve IV. fejezet: Teendők szabálytalanságok észlelése esetén című részben leírt eljárást kell hogy alkalmazza. Amennyiben a számvevő: az ÁSZ tv ában foglalt súlyos szabályszegést tapasztal, az ÁSZ tv ában meghatározott felelősség megállapítását kezdeményezi, eljárására az ÁSZ tv ának (2) bekezdése lenne az irányadó (bűncselekmény gyanújának észlelése), erről feljegyzésben haladéktalanul tájékoztatnia kell a vizsgálatvezetőt. A számvevőnek be kell tartania a szabálytalanságok jelentésére vonatkozó belső eljárásokat, amelyeket az SZMSZ, valamint az ÖTEI ügyrendje tartalmaz. 15

18 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK A vizsgálatvezető a főcsoportfőnök és a főigazgató egyidejű, haladéktalan tájékoztatása mellett az általa kiadmányozott feljegyzésben kezdeményezi az SZMSZ 34. (5) bekezdés szerinti minőségbiztosítási eljárás lefolytatását, illetve a Jogi osztály állásfoglalásának kiadását. A minőségbiztosítási eljárást az SZMSZ 10. számú függelékében előírt rend szerint kell lebonyolítani. Amennyiben a számvevő úgy ítéli meg, hogy a hiba lényeges hatással lehet a pénzügyi információra, azt haladéktalanul közölnie kell a vizsgálatvezetővel, aki főcsoportfőnöke véleményének kikérésével megteszi a további, szükséges intézkedéseket. A számvevő az ÖTEI ügyrendje pont előírásaira figyelemmel kezdeményezheti az ellenőrzési program kiegészítését, módosítását. A főigazgató dönt a módosított vagy kiegészítő vizsgálatok lefolytatásának szükségességéről. A számvevőnek dokumentálnia kell a feltárt szabálytalanságokat, azok kockázati tényezőit, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a szabálytalanság gyanújának tudomására jutását követően tett, továbbá, hogy az információk birtokában milyen lépések, intézkedések megtételét tartja szükségesnek. Abban az esetben, ha a számvevő szabálytalanságot vél feltárni, mindenekelőtt dokumentálnia kell azokat a tényeket, amelyek fontosak a megállapításokat, az ellenőrzési véleményt alátámasztó bizonyítékok biztosítása során. A munkadokumentumoknak tartalmazniuk kell a számvevő érvelését minden olyan fontos kérdésben is, amelyek igénylik az állásfoglalását, valamint az azokkal kapcsolatos következtetéseit Az ellenőrzés dokumentálása A pártnál elvégzett ellenőrzési feladatok teljes körű végrehajtását a vizsgálatvezetőnek kell kontrollálni. Felelőssége kiterjed a vizsgálatot végzők megállapításai helytállóságának, dokumentált tényszerűségének biztosítására. E vizsgálatvezetői szintű minőségkontroll funkció eredményes és színvonalas teljesítését szolgálja a törvényesség kulcskérdéseiről kiállítandó, megállapításokat összegző vizsgálati lap alkalmazása (16. számú melléklet). A törvényesség kulcskérdéseiről vizsgálati lap külön-külön blokkba sorolja a párt beszámolójára, számviteli szabályozottságára, könyvvezetésére, gazdálkodására, költségvetési kapcsolatára, belső kontrolljára vonatkozó törvényességi kritériumokat évenkénti bontásban. Ennek részletkérdéseire kizárólag igen/nem választ kell jelölni. A megjegyzés rovat minden fontos kiegészítő információ közlésére szolgál, beleértve a kötelezettségek megszegésének nevesítését is. A párt gazdálkodásának törvényességét vázlatosan átvilágító, a törvénysértést rögzítő dokumentum a vizsgálatvezető hatáskörében, de a törvényességi részterületeket ellenőrző számvevők bevonásával kerül kiállításra. Tartalmának összhangban kell lenni az ellenőrzési témánként külön-külön vizsgálati lapon a számviteli szabályozottság tekintetében a 2. számú Munkalapon rögzített, felülvizsgált értékeléssel. A vizsgálati lapok kitöltése egységes követelményt támaszt az igen/nem/részben válasz jelölésének lehetőségével. A megjegyzés rovat szolgálhat a kiegészítő információ vagy magyarázat közlésére, jogszabályi vagy dokumentációs hivatkozásra. 16

19 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK A vizsgálati lapok kitöltésénél a következőkre kell figyelemmel lenni: Az éves beszámoló ellenőrzését dokumentáló 1. számú vizsgálati lap (17. számú melléklet) kitöltését az előkészítő szakaszban megszerzett információkra, a beszámoló-soronként kiválasztott mintatételekre, a tételesen ellenőrzött gazdasági tranzakciókra jellemző ismeretekre kell alapozni (13. számú melléklet). A beszámolósorok eltéréseit az alábbi felépítésű táblában kell bemutatni a számvevői jelentésben. Adatok ezer Ft-ban Megnevezés BEVÉTEL 1. Tagdíjak 2. Állami támogatás 4. Egyéb hozzájárulások, adományok. 5. Párt vállalkozásától 6. Egyéb bevétel ÖSSZESEN: - hiány - többlet Párt által közzétett beszámoló Ellenőrzés által megállapított eltérések a beszámolóhoz képest évi évi évi évi Kimaradt Hibásan szerepel Kimaradt Hibásan szerepel Adatok: ezer Ft-ban Megnevezés KIADÁS 1. Támogatás OGY csoportnak 2. Támogatás egyéb szervezetnek 3. Vállalkozás alapítása 4. Működési kiadás 5. Eszközbeszerzés 6. Politikai kiadás 7. Egyéb kiadás ÖSSZESEN: - hiány - többlet Párt által közzétett beszámoló Bizonylatok alapján megállapított eltérés a beszámolóhoz képest évi évi évi évi Kimaradt Hibásan szerepel Kimaradt Hibásan szerepel A beszámoló ellenőrzését csak abban az esetben kell elvégezni, ha a párt a párttörvény 9. (1) bekezdésében előírt közzétételi és a Számv. tv. 12. szabályozása szerinti könyvvezetési kötelezettségét teljesítette. 17

20 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK A könyvvezetés és bizonylatolás ellenőrzési tapasztalatait rögzítő 2. számú vizsgálati lap (18. számú melléklet) kérdéseit a kiválasztott tételek ellenőrzése, az előkészítés során megismert és minősített számviteli szabályozások gyakorlati alkalmazása, az analitikus nyilvántartások, a pénzkezelés szabályszerűsége és a bizonylatok mintavételes ellenőrzése alapján (13. számú melléklet) kell megválaszolni. Ezen a vizsgálati lapon kell rögzíteni a párt, szervezeti változásából, valamint könyvviteli szolgáltató váltásból szükségessé vált dokumentumok átadás-átvételének szabályszerűségét. A párt vagyona és gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről összeállított 3. számú vizsgálati lapot (19. számú melléklet) a párt által rendelkezésre bocsátott szabályozások, a beszámoló, a könyvvezetés, bizonylatellenőrzés és egyéb dokumentumok ellenőrzése alapján megállapított tényekre alapozva kell kitölteni. A vizsgálati laphoz rendelten a gazdálkodási tiltó szabályok megsértését kötelező külön is dokumentálni (nyilatkozat, bizonylat, jegyzőkönyv stb.), valamint a tiltott bevételek összegét a vizsgálati lapon rögzíteni. A gazdálkodással összefüggő egyéb jogszabályokban foglalt előírások betartásának ellenőrzéséről kiállításra kerülő 4. számú vizsgálati lap (20. számú melléklet) kitöltésének alapját, a foglalkoztatás szabályszerűségét alátámasztó szerződések, a párt által rendelkezésre bocsátott szabályozások, valamint a bér- és személyi jellegű kifizetések mintatételek bizonylatellenőrzés megállapításai képezik. A kitöltésnél figyelembe kell venni továbbá a kapcsolódó főkönyvi számlákat, az analitikus nyilvántartásokat, adó- és járulékbevallások és egyéb, az adóhatósághoz megküldött dokumentumokat, az adó- és társadalombiztosítási előírások betartásának külső ellenőrzéséről rendelkezésre bocsátott iratokat. A belső kontrollrendszer működésének ellenőrzéséről kiállított 5. számú vizsgálati lap képezi a belső kontrollrendszer eredményességének minősítését (21. számú melléklet). A vizsgálati lapot a párt által rendelkezésre bocsátott dokumentumok (alapszabály, SZMSZ, határozatok, jegyzőkönyvek, munkaköri leírások, külső és belső ellenőrzési jelentések stb.), a bizonylatellenőrzés, a pénztári ellenőrzés, valamint az informatikai rendszer környezetének szabályozottsága, annak belső kontrolljainak működtetésére vonatkozó megállapítások alapján kell kitölteni. A vizsgálati lapokat az ellenőrzés kötelező tájékoztatás követelménye szerint a párt képviselőjével láttamoztatni kell. 3. A DOKUMENTÁLÁS HATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSÁT SZOLGÁLÓ TELJESSÉGI ÉS EGYÉB NYILATKOZATOK Az ellenőrzés során az alábbi nyilatkozatokat kell a párttól beszerezni: 18

21 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK A teljességi nyilatkozatot a párt képviseletére jogosult vezetőnek kell aláírni. A nyilatkozat gazdasági tartalma, érvényessége az egész pártra kiterjed. A vizsgálati időszak alatt bekövetkezett képviseleti jogosultság változása esetén a képviseletre jogosult a nyilatkozatot megválasztása utáni időszakra korlátozhatja (22. számú melléklet). A párttörvényben foglaltak betartásáról szóló nyilatkozatot ellenőrzött évenként, az egész pártra vonatkozó érvényességgel kell megkérni (23. számú melléklet). A költségvetési kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot ugyancsak ellenőrzött évenként, az egész pártra vonatkozó érvényességgel kell kitöltetni (24. számú melléklet). Az előzőekben felsorolt nyilatkozatokon kívül is szükségessé válhat nyilatkozat kérése, pl. olyan kérdések merülnek fel az ellenőrzés során, amelyek a rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján nem válaszolhatóak meg. A nyilatkozat kérésénél: tárgyszerűen és lényegre törően meg kell fogalmazni a választ igénylő kérdéseket; határidőt kell megjelölni a válaszadásra; átadás előtt keltezéssel és az ellenőrzést végzők aláírásával, továbbá iktatószámmal kell ellátni az iratot; át kell vetetni a nyilatkozat tételre jogosulttal, az átvétel időpontjának rögzítésével. A párt által adott nyilatkozatok nem mentesítik a számvevőt az ellenőrzési feladat elvégzése alól; nem tekinthetők mérvadónak akkor, ha a tényfeltárás során a számvevő más megállapításra jut (pl. tiltott bevétel észlelése esetén). A nyilatkozat átvételekor ellenőrizni kell, hogy aláírás és keltezés található-e rajta. Az átvett nyilatkozatot is iktatószámmal kell ellátni. Az ellenőrzés előkészítése és a helyszíni ellenőrzés során a párt részéről véglegesen átadott, a számvevői jelentés megállapításait alátámasztó dokumentumokról az átadás időpontja sorrendjében dokumentum nyilvántartási naplót kell vezetni és azt a helyszíni ellenőrzés lezárásakor a párt képviseletére jogosulttal alá kell íratni (25. számú melléklet). 4. A SZÁMVEVŐI JELENTÉS ÖSSZEÁLLÍTÁSA, EGYEZTETÉSE A számvevői jelentést az ellenőrzési feladatok, szempontok és bizonyítékok alapján a helyszíni ellenőrzés befejezéseként, meghatározott szerkezetben kell elkészíteni (26. számú melléklet). Az ellenőrzési feladat végrehajtását a kötelező dokumentumjegyzékben felsoroltak iktatóba helyezése igazolja (27. számú melléklet). A jelentés tartalmi és eljárási követelményeit az ÁSZ Ellenőrzési Kézikönyve, az SZMSZ és az ÖTEI Ügyrendje részletesen rögzíti. A számvevői jelentésben foglalt 19

22 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK megállapításokért az ellenőrzésben résztvevő számvevők felelnek. A számvevői jelentés nem publikus. A számvevői jelentésnek tartalmaznia kell a program szempontjaira adott érdemi megállapításokat és válaszokat, azok indokolását, valamint a következmények, hatások értékelését. A szintetizált eredmények összefüggésében indokolt esetben a számvevőnek javaslatot kell adnia a törvényesség helyreállítása érdekében szükséges intézkedésekre. A helyszíni ellenőrzés zárásaként a számvevőnek át kell tekintenie azt, hogy megállapításai, következtetései megalapozottak, helytállóak, megfelelően dokumentáltak. Az aláírt és iktatott dokumentum nyilvántartási naplót a VIDOR rendszerben az ellenőrzési dokumentumtárban (EDT) rögzíteni kell. A dokumentum nyilvántartási napló biztosítja, hogy a számvevő munkáját és az ellenőrzés folyamatát a vizsgálatvezetőn kívül a főcsoportfőnök és a főigazgató is ellenőrizhesse. A párttal egyeztetett számvevői jelentés képezi a számvevőszéki jelentéstervezet alapját. 5. A MINŐSÉGFELÜLVIZSGÁLAT FÁZISAI, KÖVETELMÉNYEI A számvevőszéki ellenőrzés felülvizsgálatánál érvényesítendő elvek szerint az ellenőrzés előkészítési és helyszíni munkaszakaszában kétszintű felülvizsgálatot kell alkalmazni. Az ellenőrzési előkészítés felülvizsgálata a 28. számú melléklet alapján történik. Az első szintű felülvizsgálatot a vizsgálatvezető, a másodikat az ellenőrzés végrehajtásáért felelős főcsoportfőnök végzi. A programtervezet kétszintű minőségbiztosítása megelőzi az előírt belső egyeztetést. Szempontjait a 29. számú melléklet határozza meg, amelyet első szinten a vizsgálatvezető, második szinten a főcsoportfőnök vizsgál felül. A számvevői jelentéstervezet egyeztetése előtt a vizsgálatvezető a VIDORban végzi el az első szintű felülvizsgálatot, kiemelten a helyszíni ellenőrzésre kijelölt feladatok maradéktalan teljesítésére, valamint a rögzített megállapítások bizonyítékokkal történő alátámasztottságára. A második szintű főcsoportfőnöki felülvizsgálat értékeli az első szintű felülvizsgálat megtörténtét és megalapozottságát, ugyancsak a VIDOR-ban (30. számú melléklet). A számvevőszéki jelentés összeállítása az egyeztetett számvevői jelentés alapján A számvevőszéki ellenőrzés szakmai szabályai című dokumentumban meghatározottak betartásával történik. A jelentéstervezet kétszintű minőségi felülvizsgálatát a 31. számú melléklet szempontjainak figyelembevételével a társosztály vezetője, valamint a főcsoportfőnök végzi. A és 31. számú mellékleteket a felülvizsgálat végrehajtása után be kell szkennelni a VIDOR-ba. 20

23 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK Az ellenőrzés adatbázisát a vizsgálatvezető zárja le, aki meggyőződik arról, hogy az EDT körbe tartozó összes dokumentum felvitelre került a VIDOR rendszerbe és ott csak az ellenőrzés szempontjából lényeges dokumentumok szerepelnek. Budapest, december 21. Dr. Lóránt Zoltán Melléklet: Függelék: 37 db 1 db 21

24

25 ELLENŐRZÉSI SZEMPONTOK, FELADATOK MELLÉKLETEK 23

26 1. számú melléklet Párt megnevezése: Ellenőrző szervezet: Állami Számvevőszék JEGYZÉK A PÁRT GAZDÁLKODÁSA FELMÉRÉSÉNEK DOKUMENTUMAIRÓL, ADATAIRÓL Dokumentumok megnevezése 1. A Párt országos érvénnyel kiadott dokumentumai: a) a vizsgálati időszakban hatályos alapszabály; b) érvényes SZMSZ vagy ügyrend; c) pénzügyi és gazdálkodási tárgyú szabályozások. Előző ÁSZ ellenőrzés óta nem változott* Átadás határideje Átadás időpontja 2. A számviteli törvényben előírt szabályzatok**: a) számviteli politika; b) pénzkezelési szabályzat; c) értékelési szabályzat; d) leltározási szabályzat; e) számlarend (bizonylati szabályzattal. 3. Egyéb gazdasági tárgyú rendelkezések, speciális szabályozások**: a) működési rendtartások (testületi, helyi); b) gazdasági utasítások (pénzügyi, beszámolási); c) gazdasági tárgyú testületi határozatok, döntések; d) törvényességet segítő egyéb szabályozások (pl. informatikai biztonsági, gépjármű használati, kiküldetési, munkaügyi, telefonhasználati, reprezentációs szabályzatok, stb.) 4. A gazdálkodást érintő döntések dokumentumai: a) a Párt költségvetésének és beszámolójának jóváhagyása; b) a számvizsgáló/ellenőrző bizottságok megválasztásának dokumentumai (jegyzőkönyv, emlékeztető), ügyrendjei, éves munkatervei, jelentései, határozatai, emlékeztetők, jegyzőkönyvek. 5. A vizsgálat előkészítéséhez szükséges további dokumentumok, adatok: a) főkönyvi kivonat (vizsgált évenként), valamint beszámolónkénti számlasoros lista; b) egyes beszámolósorokhoz kapcsolódó számítások, ha főkönyvi kivonatból nem vezethető le; c) a könyvelési tételek száma összesen és beszámoló soronként mindkét vizsgálandó évre (feltüntetve a megfelelő beszámolósoroknál); d) a vizsgált évek főkönyvi adatállománya CD-n (file formátum megadásával); 1

27 1. számú melléklet JEGYZÉK A PÁRT GAZDÁLKODÁSA FELMÉRÉSÉNEK DOKUMENTUMAIRÓL, ADATAIRÓL Dokumentumok megnevezése e) külső szervek (APEH, TB) vizsgált időszakot érintő ellenőrzésének dokumentumai (jegyzőkönyv, határozat); Előző ÁSZ ellenőrzés óta nem változott* Átadás határideje Átadás időpontja f) a vizsgált évek zárásához kapcsolódó APEH folyószámla kivonatok; g) alkalmazott pénzügyi-számviteli szoftverek fajtája, megnevezése. 6. A gazdálkodás szervezetei, működési rendje a) helyi szervezetek száma: könyvvezetési helyek száma: b) amennyiben az adatfeldolgozást, a könyvvezetést, a beszámolót a Párt alkalmazottai végzik/készítik a feladatokat ellátók munkaköri leírásai; c) külső vállalkozó által történt könyvvezetés és/vagy beszámoló készítés esetén a Párt és a vállalkozó közt létrejött szerződés; d) könyvviteli szolgáltató/könyvvitel vezetésével, beszámoló elkészítésével megbízott személy regisztrációs száma: 7. Az előző ÁSZ ellenőrzéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásának dokumentumai 8. Tanúsítvány: a) az ellenőrzés előkészítéséhez szükséges egyéb adatokról; b) a Párt által használt helyiségek, ingatlanok igénybevételéről; c) a saját tulajdonú ingatlanokról; d) a Párt szervezeteiről. Megjegyzés: * A megfelelő sorokba X-szel kérjük jelölni. ** A szabályzatok aláírva, hatálybalépési időpontot tartalmazva fogadhatók el. Budapest,..év..hónap..nap. a Párt képviseletére jogosult neve, aláírása.. ellenőrzésért felelős számvevő neve, aláírása 2

28 1/a. számú melléklet Párt megnevezése:.. Tanúsítványi adatszolgáltatás az ellenőrzés előkészítéséhez szükséges egyéb adatokról 1. A gazdasági-pénzügyi döntési szintek felsorolása:.. 2. A gazdasági-pénzügyi döntések meghozatalára jogosultak száma szintenként: 3. A gazdasági döntések meghozatalára jogosultakkal szembeni képzettségi követelmény, döntési szintenként:. 4. A pénzügyi-számviteli vezető képzettsége: A számviteli és gazdálkodási tárgyú szabályzatok elkészítéséért felelős személy/ek munkaköri megnevezése: 6. A pénzügyi-számviteli vezető szakmai tapasztalata: 7. A pénzügyi-számviteli terület vezetésében történt-e változás az előző ÁSZ ellenőrzés óta: Ha igen, annak leírása:.. 8. A Párt beszámolóinak internetes elérhetősége: 9. A beszámoló készítéséért felelős neve, munkaköre: 10. A pénzügyi-számviteli területen dolgozók száma munkakörönként: 11. A pénzügyi-számviteli területen dolgozók személyi összetételében történt-e változás az előző ÁSZ ellenőrzés óta: 1

29 1/a. számú melléklet Ha igen, annak leírása: A pénzügyi-számviteli területen dolgozók elvárt szakmai végzettsége, gyakorlata munkakörönként: 13. A pénzügyi-számviteli területen dolgozók szakmai végzettsége és gyakorlata munkakörönként: 14. A Párt részvételével működő gazdasági társaságok száma, formája: 15. A Párt részvételével működő gazdasági társaságok törzstőkéjének együttes értéke: 16. A Párt által a vizsgált időszakban alapított, vagy vásárolt gazdasági társaságok száma: A Párt képviseletében nyilatkozóként tudomásul veszem, hogy az egyes pontok esetében mutatkozó bárminemű eltérésről, illetve annak természetéről és tényezőjéről felelősséggel tartozunk pontos tájékoztatást, hiteles információt adni az Állami Számvevőszék ellenőrzést végző munkatársainak. Budapest, év hónap.nap. A Párt képviseletére jogosult személy neve, aláírása 2

30 Párt megnevezése:... Tanúsítvány a Párt által bérelt helyiségek, ingatlanok igénybevételérıl... év 1/b. számú melléklet Sorsz. Bérelt, használt ingatlan címe Bérbeadó* neve, címe Alapte rület [m 2 ] Fizetett bérleti díj [Ft/m 2 /hó] Piaci bérleti díj** [Ft/m 2 /hó] Közüzemi díjak nélküli éves Piaci-fizetett bérleti díj Ft fizetett bérleti díj [Ft] piaci bérleti díj [Ft] (H - G oszlop) A piaci bérleti díj megállapítás dokumentuma*** Összesen: * Ingatlan tulajdonosának megnevezése **Rendeletben, szerzıdésben vagy pályázatban megállapított bérleti díj hiányában adott területre jellemzı átlag ***pl. Önkormányzati rendelet száma, határozat száma, vagy egyéb pl. jegyzıi tájékoztatás A Párt az 1.-tıl. sorszámig felsorolt bérelt, vagy térítésmentesen juttatott ingatlanokat használta. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a tanúsítványi adatok megegyeznek a Párt nyilvántartásaival. Budapest,.év... hónap... nap.... a Párt képviseletére jogosult neve, aláírása 1.

31 Párt megnevezése:... Tanúsítvány a Párt saját tulajdonú ingatlanjairól... év 1/c. számú melléklet címe hrsz. alapterülete [m 2 ] Az ingatlan tulajdoni hányad [%] szerzés idıpontja* nyilvántartott értéke [Ft] megszerzés jogcíme** Az ingatlant a Párt hasznosítja*** Sorsz. Igen Nem * adás-vételi szerzıdés kelte ** pl évi CVI. törvény *** X-szel kérjük jelılni A Párt az 1.-tıl. sorszámig felsorolt saját tulajdonú ingatlanokkal rendelkezik. Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a tanúsítványi adatok megegyeznek a Párt nyilvántartásaival. Budapest,. év.. hónap.. nap.... a Párt képviseletére jogosult neve, aláírása 1

32 Párt megnevezése: Tanúsítvány a helyi, megyei/kerületi/regionális/központi szervezetekrıl közötti idıszakban Szervezetek neve* (település) Mőködı szervezet** 200. január 1- jén 200. január 1- jén Az ellenırzött idıszakban a megszőnés, alakulás idıpontja Házipénztár mőködött** Bankszámlával rendelkezett** Bankszámlát vezetı pénzintézet neve * A települést csak akkor kell kitölteni, ha a szervezet nevébıl nem állapítható meg ** A megfelelı oszlopba X jelet kell írni Büntetıjogi felelısségem tudatában kijelentem, hogy a tanúsítványi adatok megegyeznek a Párt nyilvántartásaival. Budapest,.év.. hónap... nap.... Párt képviseletére jogosult neve, aláírása 1/d. számú melléklet Bankszámlaszám Sorszám 1

33 Párt megnevezése:. 2. számú melléklet Ellenőrző szervezet: Állami Számvevőszék JEGYZŐKÖNYV a Párt évi gazdálkodásának törvényességi ellenőrzés előkészítési dokumentumainak átvételéről A jegyzőkönyv felvételének: Jelenlévők: az ÁSZ részéről: időpontja:.év..hónap.nap helye:. vizsgálatvezető a helyszínen vizsgálatot végző számvevők/tanácsosok a Párt részéről: a Párt képviselője, beosztása A mai napon a mellékelt jegyzékben foglalt dokumentumokat átadtuk-átvettük. Az Állami Számvevőszék által kért a mellékelt jegyzékben felsorolt alábbi dokumentumokkal a szervezet nem rendelkezik: Egyéb esetleges megállapítások: K.m.f. A jelenlévők aláírása: Melléklet: Jegyzék a Párt gazdálkodása felmérésének dokumentumairól, adatairól 1

34 3. számú melléklet Párt megnevezése: Ellenőrző szervezet: Állami Számvevőszék 1. SZ. MUNKALAP A PÁRT GAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE Kérdések 1. A pártvezetés gazdálkodást befolyásoló szerepe? Válaszok I/N 1.1. A döntési határköröket kijelölte-e a Párt? A döntéseket az arra jogosult vzető (testület ) h ozta-e? 1.2. A gazdasági területért felelős személyt kijelölték-e? 1.3. A gazdasági vezető feladatait írásban rögzítették-e (pl. SZMSZ-ben, munkaköri leírásban stb.) 1.4. Meghatározták-e, hogy a párt gazdálkodási szabályzatainak elkészítéséért ki a felelős, azokat ki jogosult kiadni? 1.5. Meghatározták-e, hogy a párt beszámolójának elkészítéséért ki a felelős személy? 1.6. Rögzítették-e, hogy a párt beszámolóját megjelentetés előtt kinek kell véleményezni, jóváhagyni? 1.7. Érvényesült-e a folyamatosság a gazdasági területen a vezetésben? 2. A pénzügyi és számviteli terület szakmai színvonala? 2.1. Stabil-e a pénzügyi-számviteli terület személyi feltétele? 2.2. Meghatározták-e a pénzügyi-számviteli területen dolgozókkal szemben elvárt szakmai képzettséget és gyakorlati tapasztalatot? 2.3. A beosztottak rendelkeznek-e az elvárás szerinti szakmai képzettséggel és gyakorlattal? 2.4. Rendelkezik-e a könyvvezetési feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló elkészítésével megbízott személy a Számv. tv (1) bekezdés a-b) pontjában szabályozott képesítéssel és igazolvánnyal? 3. Megfelelőek-e a gazdálkodási tevékenység végzésének feltételei? 3.1. Igazodik-e a feladatokhoz a pénzügyi számviteli terület létszámellátottsága? 3.2. A gazdasági területen dolgozók rendelkeznek-e munkaköri leírásokkal? 3.3. A munkaköri leírások tartalmazzák-e a dolgozó hatás és felelősségi körét, ellenőrzési feladatait? 3.4. Összhangban vannak-e a hatáskörök és felelősségek? 3.5. Alkalmaznak-e a pártnál beszámoltatási, értékelési rendszert a dolgozók vonatkozásában? 3.6. A gazdasági terület feladatait döntően informatikai támogatottsággal végzik-e? 1

35 3. számú melléklet 3.7. Van-e lehetőségük a dolgozóknak ismereteik bővítésére oktatás, továbbképzés keretében? 4. A Párt szervezetének összetettsége jelent-e kockázati tényezőt? 4.1. A szervezeti hierarchia szintjeinek száma kettőnél kevesebb-e? 4.2. A területi, helyi szervezetek csak politikai önállósággal rendelkeznek-e? 4.3. Amennyiben decentralizált a gazdálkodás, akkor a központ és az alárendelt szervezetek kapcsolatának szabályozottsága megfelelő-e? Budapest,..év hónap nap. ellenőrzésért felelős számvevő neve, aláírása. vizsgálatvezető 2

36 4. számú melléklet Párt megnevezése: Ellenőrző szervezet: Állami Számvevőszék 2. SZ. MUNKALAP A SZÁMVITELI RENDSZER SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK MINŐSÍTÉSE VIZSGÁLATI KÉRDÉSEK IGEN NEM RÉSZBEN MEGJEGYZÉSEK Rendelkezett-e/aktualizálta-e a számviteli politikát (Számv. tv. 14. (3) bek.) A számviteli politika a Párt szervezeti sajátosságaihoz igazodóan, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzíti-e: a könyvvezetés módját (Számv.tv. 12. (2) bek.), az évközi és év végi zárlatok időpontját, feladatait (Számv.tv (1)-(3) bek.), az értékelésnél mit tekint a Párt lényegesnek, nem lényegesnek (Számv.tv. 14. (4) bek.), az értékelésnél mit tekint a Párt jelentős összegnek, nem jelentős összegnek (Számv. tv. 14. (4) bek., továbbá 3. (3) bek pont), a megbízható és valósképet lényegesen befolyásoló hiba nagyságát (Számv.tv. 3. (3) bek. 5. pont), valamint az ismételt közzététel előírásait (Számv.tv (5) bek.), a beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során érvényesítendő számviteli alapelveket (Számv.tv ), az éves beszámoló készítésének rendjét, időpontját (Számv.tv. 17. (1) bek.), az eszközök minősítési szempontjait (Számv.tv. 23. (4) és ), a források minősítési szempontjait (Számv.tv ), 1

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013.

ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 13023 2013. , ALLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Kereszténydemokrata Néppárt 2010-2011. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 13023 2013. március Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0037-052/2013. Témaszám: 1076

Részletesebben

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május

JELENTÉS. a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0912 2009. május JELENTÉS a MIÉP - Jobbik a Harmadik Út Párt 2006-2007. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0912 2009. május 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január

JELENTÉS. a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 0747 2008. január JELENTÉS a Magyar Szocialista Párt 2005-2006. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0747 2008. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZATA

BELSŐ KONTROLLRENDSZER SZABÁLYZATA Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 5650 Mezőberény, Petőfi u.17-19. SZMSZ 3. sz. melléklet BELSŐ KONTROLLRENDSZER

Részletesebben

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana

A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana A nemzetgazdasági elszámolások pénzügyi (szabályszerűségi) ellenőrzésének módszertana TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 3 1. A nemzetgazdasági elszámolások rendszerének megismerése 7 1.1. A nemzetgazdasági elszámolások

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZATA 2015. november 30. 1 Tartalomjegyzék Preambulum... 4 I. Általános rész... 5 A szabályzat célja és tartalma... 5 A Szabályzat hatálya... 6 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz

PÁLYÁZATI ADATLAP. a... évi önkormányzati pályázathoz 1. melléklet a 14/2015.(XI. 24.) önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP a... évi önkormányzati pályázathoz Pályázó szervezet megnevezése: Pályázó szervezet címe: Aláírásra jogosult képviselő neve:

Részletesebben

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az Intézmény vezetője: Jóváhagyom:... Bánóczy Lajos Oktatási és Kulturális Minisztérium főigazgató mint az Alapító képviselője átruházott

Részletesebben

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e)

SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) SZABÁLYOZÁSI FOLYAMATOK ÁTALAKÍTÁSA (ÁROP 1.g., 1.i, 2.c, 2.e) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óváros tér 9. A PÉNZÜGYI FOLYAMATOK SZABÁLYOZOTTSÁGÁNAK VIZSGÁLATA, A BELSŐ

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottságának 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: Békési Költségvetési Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása Előkészítette: Kovács Szilvia igazgató Sorszám: 4 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás módja: Nyilvános

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014. március 1 - től Csetény, 2014. március 1. 2 SZABÁLYZAT HATÁLYA A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal,

Részletesebben

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata

Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Csengele Községi Önkormányzat házipénztári pénzkezelési szabályzata Az Önkormányzat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. (5) és (8) bekezdése alapján jelen szabályzatban határozza meg a pénzkezelési

Részletesebben

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 370 Jelentés a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt 1995-1996. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A PÁRT GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ 1995-1996.

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2009. november 15. Jóváhagyta : Dr. Karsai Éva Jegyző Egyet értek: Petró Ferenc polgármester Ásotthalom Község Önkormányzata leltározásával összefüggő

Részletesebben

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről JELENTÉS a Munkáspárt 2000-2001. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 0303 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani.

Papíralapú benyújtás esetén két példányban, vagy elektronikus úton egy példányban kell benyújtani. 16T201 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP a cégbejegyzésre nem kötelezett jogi személyek, nonprofit szervezetek a törzskönyvi jogi személyek és a civil szervezetek kivételével, külföldi vállalkozások,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos 2014.10.01-től dr. Borsós Beáta igazgató 1 A szabályzat célja, tartalma, kapcsolódó jogszabályok A számvitelről

Részletesebben

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Dunaújváros, Bartók tér 1. LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2014.01.01-től dr. Borsós Beáta igazgató LELTÁRKÉSZÍTÉSI ÉS LELTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM

ÉRTESÍTŐ. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság. Utasítások. 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. TARTALOM 7. szám 128. évfolyam 2013. március 1. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 15/2013. (III. 01. MÁV Ért. 7.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. munkavállalói

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA ALAPFELADATOKON KIVÜLI TEVÉKENYSÉGEK SZABÁLYZATA BUDAPEST 2001. december TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1.HATÁSKÖRÖK... 5 1.1. A tudományos rektorhelyettesre átruházott hatáskörök

Részletesebben

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT

IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. IRATKEZELÉSI ÉS IRATTÁROZÁSI SZABÁLYZAT Készítette:.. Borgulya Mónika s.k. Számviteli osztályvezető

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ KEOP 2012-4.10.0/A számú pályázat keretében 31,68 kwp csúcsteljesítményű napelemes rendszer telepítése Vép Város Önkormányzat épületeire tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2011.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

A BFT ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZATA

A BFT ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZATA A BFT ÁLTAL TÁMOGATOTT PROJEKTEK ELLENŐRZÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2011. április 15. - 1 - 1. BEVEZETŐ A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban BFT) a támogatásokat biztosító minisztériumokkal kötött

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről másrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség székhely: 1112 Budapest, Kánai út 2. D. levelezési cím: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1 képviselő: Dr. Vági Márton főtitkár bejegyző végzés száma:

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete. a gazdaságélénkítésről Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) Önkormányzati rendelete a gazdaságélénkítésről Hatályos: 2016.01.30.-tól Algyő Nagyközség Önkormányzata a vállalkozások által foglalkoztatottak

Részletesebben

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012.

MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CSILLAGÁSZATI ÉS FÖLDTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONT SOPRON BIZONYLATI REND 2012. 1 Jogszabályi alap: Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól

Részletesebben

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről

343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 343 Jelentés a FIDESZ - Magyar Polgári Párt 1994-1995. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Részletes megállapítások 1. A párt gazdálkodásáról szóló éves beszámolók ellenőrzésének

Részletesebben

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat

SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola. Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat SZF/ /2015. Szolnoki Főiskola Leltározási és Leltárkészítési Szabályzat 1. Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Leltározási és Leltárkészítési Szabályzata (továbbiakban Szabályzat) a

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet megalkotásának célja Cigánd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IX.07.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségekbérletéről, elidegenítéséről, a lakbérek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA

ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA ÁLTALÁNOS RÉSZ I. AZ INTÉZMÉNY JOGÁLLÁSA 1. A költségvetési szerv elnevezése: Hajdúsági Lakásotthonok 2. Az intézmény székehelye: 4080 Hajdúnánás, Fürdő u. 1. 3. Az intézmény: PIR azonosító száma: 372196000

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje

Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Gazdasági Igazgatóság Ügyrendje 2012. Az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (továbbiakban: CSFK) gazdasági igazgatósága

Részletesebben

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének ellenőrzése a hivatalnál

A belső kontrollrendszer szabályszerűségének ellenőrzése a hivatalnál Melléklet Az ellenőrzések fontosabb megállapításai Pénzügyi ellenőrzés A 2014. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásának szabályszerűségi ellenőrzése A 2014. évi céljellegű támogatások vizsgálata

Részletesebben

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Ikt. sz.: PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ pénzkezelési szabályzatát a számvitelről szóló, módosított 2000. évi c. törvény (továbbiakban: Sztv.),

Részletesebben

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja.

Tájékoztatás. Az elnöki tájékoztató e törvényeken alapul, de azokat nem pótolja. Tájékoztatás a magánszemély 2011. évi személyi jövedelemadó bevallásához, adónyilatkozat benyújtásához kapcsolódó munkáltatói és kifizetői feladatokról A 2011. január 1-jétől alkalmazandó a személyi jövedelemadó

Részletesebben

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október

JELENTÉS. Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október JELENTÉS Gyöngyöspata Község Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2011. évi ellenőrzéséről (43/1) 1120 2011. október Számvevői Iroda Iktatószám: V-3055-16/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújvárosi Főiskola szenátusa 17-2006./2007. sz. határozatával 2006.12.12-énelfogadta Módosítás: 27-2008/2009. sz. 2009. 03. 03-án módosította. 2006 Dunaújváros 1. kiadás 1. módosítás

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA*

POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA* Földváriné dr. Kürthy Krisztina Jegyző * Módosításokkal egységes szerkezetben Üllő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 162/2009. (XI. 02.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az öntözés, a melioráció és a területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzemi

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

Leltározási és leltárkésztési szabályzat

Leltározási és leltárkésztési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Leltározási és leltárkésztési szabályzat (B-04) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német

Részletesebben

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése:

a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: Részletes pályázati felhívás I. a; A pályázatot kiíró szerv megnevezése, székhelye, a képviselő-testületi rendelet számának megjelölése: A pályázatot kiíró szerv neve: Baja Vagyon Zrt. A pályázatot kiíró

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése

Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése Roma lányok korai iskolaelhagyásának megelőzése (A pályázat kódja: ROM-ISK-15) Pályázati Útmutató Készült: 2015. október 27. 1. oldal Tartalom 1. A támogatás formája és mértéke... 3 2. A pályázat benyújtására

Részletesebben

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány

Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány Mellékletek: 1. Szakmai beszámoló és számlaösszesítő nyomtatvány 2. Együttműködési szándéknyilatkozat I. célterülethez 3. Együttműködési szándéknyilatkozat II. célterülethez 4. A támogatással kapcsolatban

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 204/2009. (XII.18.) számú KÖZLEMÉNYE Az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről A

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2012. évi CXLVII. törvény 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról 1 2016.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. FEJEZET

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz

Egységes elszámolási útmutató. az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Egységes elszámolási útmutató az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a tudományhoz alprogram 2015/2016. tanév pályázathoz Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 3 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS...

Részletesebben

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember

JELENTÉS. a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről. 0734 2007. szeptember JELENTÉS a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat gazdálkodási rendszerének 2007. évi átfogó ellenőrzéséről 0734 2007. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfogó Ellenőrzések Főcsoport

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 12/2014. (I.22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó

Részletesebben

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés)

P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T. Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) Magyar Nőorvos Társaság 1082 Budapest Üllői út 78/a. P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T Érvényes: 2007. 09. 08. tól (előterjesztés) 2 Hatályba léptető határozat A Magyar Nőorvos Társaság házipénztárában

Részletesebben

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1.

Üzletszabályzat. A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei. 1. Meghatározások. Tartalomjegyzék. 1. Üzletszabályzat A Wilson-Trading Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség. 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Pénzkezelési Szabályzat 1. Magyar Evezős Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pénzkezelési Szabályzat 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános pénzkezelési szabályok 2 A pénz kezelésével kapcsolatos feladatok 21 Pénztáros és helyettese

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM IRATKEZELÉSI SZABÁLYZATA Szeged, 2008. Tartalom I. Fejezet: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 5 A Szabályzat hatálya 5 Az iratkezelés szervezete 6 Az iratkezelés felügyelete, ellenőrzése

Részletesebben

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=34

http://www.regi.icehockey.hu/kerelem/admin?m=showform&u=34 1 / 19 2011.11.23. 18:25 1Ügyiratszám : T-2011/34 1Érkezett : A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Soproni Jégkorong Sportegyesület SJSE 2 Gazdálkodási formakód: 3

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. rendelkezései alapján pályázatot hirdet a Budapest Főváros

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat)

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA. BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZ- ÉS ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2015 (2015. december 12. napjától hatályos változat) Tartalom Bevezetés... 4 Általános rendelkezés... 4 Jogforrások... 4 A szabályozás

Részletesebben

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE

A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE A Debreceni Egyetem Gazdálkodási Szabályzatának melléklete Debreceni Egyetem A SZERZŐDÉSKÖTÉS ELJÁRÁSI RENDJE Készítette: Gazdasági Főigazgatóság 2015. február 5. Hatályos: 2015. február 6. napjától 2

Részletesebben

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE

9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE 9. RÉSZ A MUNKAHELYI TŰZVÉDELEM KÜLSŐ - ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József Az ellenőrzés lényege, jellemzői

Részletesebben

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP

15T103 ADATBEJELENTŐ LAP 15T103 ADATBEJELENTŐ LAP AZ EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ HATÁLYA ALÁ TÖRTÉNŐ BEJELENTKEZÉSHEZ, VALAMINT AZ EVA TV. 10. (3) vagy 10. (4) BEKEZDÉSÉBEN FOGLALTAK ALAPJÁN TÖRTÉNŐ KIJELENTKEZÉSHEZ EGYÉNI

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. SZÁMVITELI POLITIKA ÉS SZÁMVITELI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2014.03.31. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei

Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei 1. Meghatározások Üzletszabályzat A Ré + Ré Kft. webáruház általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék 1./ Meghatározások 2./ Vállalkozás adatai 3./ Általános tudnivalók 4./ Webáruházban található

Részletesebben

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal:

1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: 274/2009. (VII. 21.) ÖK Törökbálint Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 1. Törökbálinti Városfejlesztő Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatát az alábbi tartalommal: A Törökbálinti Városfejlesztő

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése.

A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai, hatályba lépése. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA ELNÖKE D E B R E C E N 2004. El. II. B. 18. A DEBRECENI ÍTÉLŐTÁBLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tartalomjegyzék A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, rendeltetése, jogforrásai,

Részletesebben

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Vám- és Pénzügyőrség működésének ellenőrzéséről 0511 2005. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-13-70/2004-2005.

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2011. (III. 25.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához

Részletesebben

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15)

Pályázati Útmutató. az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására. (A pályázat kódja: ETT-15) Pályázati Útmutató az Európai Területi Társulások 2015. évi támogatására (A pályázat kódja: ETT-15) 2015. március 25. Tartalomjegyzék 1. Támogatott tevékenységek és kiadástípusok... 3 2. A pályázaton igényelhető

Részletesebben

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53

Ellenőrző kérdések és feladatok... 53 Tartalomjegyzék 6. A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások............................. 9 6.1 A kötelezettségek fogalma............................................ 9 6.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek.................................

Részletesebben

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv.

(4) A hivatal jogi személy, a saját költségvetési előirányzata körében önálló költségvetési szerv. 1 ÓCSA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000./XI.8./ sz. ÖK. rendelete Ócsa Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Ügyrendjéről Ócsa Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ

KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ KÍSÉR LEVÉL ELLEN RZÉSI JELENTÉS MEGKÜLDÉSÉHEZ Tárgy: Vezet i összefoglaló Pátyi Polgármesteri Hivatal 2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83. dr. Guba Zsolt jegyz Tisztelt Jegyz Úr! A 2014. évi bels ellen rzési

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSAINAK SZABÁLYZATA. 2015. november 30.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSAINAK SZABÁLYZATA. 2015. november 30. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM REPREZENTÁCIÓS KIADÁSAINAK SZABÁLYZATA 2015. november 30. Tartalomjegyzék Preambulum... 2 I. Általános rendelkezések... 2 A szabályzat célja, hatálya... 2 Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 24/2013 (I. 22.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ

MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ MINŐSÉGELLENŐRZÉSI ÖSSZEFOGLALÓ i TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 1 1. Előszó... 1 2. Fontosabb jogszabályok... 1 3. Jelmagyarázat... 1 4. A közbeszerzési eljárás tárgya, az eljárásrend és a jogalap...

Részletesebben

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2

Kifizetési kérelem. EMVA -IV tengely LEADER TK2 Kifizetési kérelem EMVA -IV tengely LEADER TK2 1 KÉRELMEK Támogatási kérelem > támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál Kifizetési kérelem > támogatási kérelemben elfogadottak

Részletesebben

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Kbt. 121. (1) bekezdés b) pontja szerinti eljáráshoz Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése 1. Az ajánlatkérő

Részletesebben

Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA

Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA Ikt. sz.: SZÁMVITELI POLITIKA 2014 SZÁMVITELI POLITIKA A számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvényben (továbbiakban Szt.)foglaltak, illetve a végrehajtására kiadott az államháztartás

Részletesebben

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv

Sz-2/14 Belső ellenőrzési Kézikönyv 3. kiadás 0. módosítás 2 (78). oldal Tartalom I. Bevezetés... 3 II. A belső ellenőrzés hatáskörét, feladatait és céljait meghatározó belső ellenőrzési alapszabály (Charta)... 5 III. A belső ellenőrzési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések. 3. A támogatás igénybevételének általános feltételei

1. A rendelet hatálya. 2. A támogatható célok és intézkedések. 3. A támogatás igénybevételének általános feltételei 32204 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2010. évi 202. szám A vidékfejlesztési miniszter 47/2010. (XII. 31.) VM rendelete a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2010 2013 közötti végrehajtási idõszakokban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám:./2013 Előkészítő: Répásy Ildikó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat Nemesvámos-Veszprémfajsz Községek Körjegyzősége Pénzkezelési szabályzat (B-05) Jóváhagyta Nemesvámos Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Önkormányzata Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata./2012.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 92. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 92. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. augusztus 4., csütörtök Tartalomjegyzék 147/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 148/2011. (VIII. 4.) Korm. rendelet 23/2011. (VIII. 4.) KIM rendelet

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM rendelet

22/2012. (III. 9.) VM rendelet 1. oldal 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának

Részletesebben

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

S Z Á M V I T E L P O L I T I K A É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T ÜVEGIPARI MUNKÁSOK Lakásfenntartó Szövetkezete 3100. Salgótarján Ybl Miklós út 47. S Z Á M V I T E L P O L I T I K A ÉS É R T É K E L É S I S Z A B Á L Y Z A T S z ö v e g e s s z á m l a k e r e t t e

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Oktatási és Kulturális

Részletesebben

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI

A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Dr. Lukács János A KÖNYVVIZSGÁLAT ALAPJAI Budapesti Corvinus Egyetem Pénzügyi számvitel tanszék 2014. Tartalomjegyzék Előszó... 5 I. rész 1. Az ellenőrzés alapja... 7 1.1. Az ellenőrzés fogalma és célja...

Részletesebben

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BIZONYLATI RENDJE Hatályos: 2013. március 1-jétől. BIZONYLATI REND A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Bizonylati rendjét a számvitelről

Részletesebben

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA

Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Mozaik Gazdasági Szervezet KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. január 2-től Jóváhagyta: C s e r Lászlóné igazgató KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)

Részletesebben

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT LIBRA KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI NÉV / CÉGNÉV: LIBRA ACCOUNT-TEAM KFT SZÉKHELY: 6900 Makó, Mikes Kelemen u 13 ADÓSZÁM: 23107287-1-06 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 06-09-016559

Részletesebben

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához

Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Űrlap önkormányzati támogatás elszámolásához Csak a vastag keretben lévő rovatokat kérjük kitölteni! Támogatott szervezet neve (támogatási szerződés szerint): Támogatott szervezet címe: Levelezési címe:

Részletesebben

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA

A PÉNZMOSÁS ÉS A TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSA MEGELŐZÉSÉRŐL ÉS MEGAKADÁLYOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MINTASZABÁLYZAT I. A MINTASZABÁLYZAT CÉLJA A HÁROMMILLIÓ-HATSZÁZEZER FORINTOT ELÉRŐ VAGY MEGHALADÓ ÖSSZEGŰ KÉSZPÉNZFIZETÉS ELFOGADÁSÁRA JOGOSULT ÁRUKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZOLGÁLTATÓK MINTASZABÁLYZATA (hatálya arra a szolgáltatóra

Részletesebben

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5.

Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása. Budapest, 2014. március 5. Pénzügyi projekt előrehaladási jelentés összeállítása és a támogatás folyósítása Budapest, 2014. március 5. Előadás tartalma Jelentési kötelezettség, háttéranyagok Pénzügyi jelentés készítése, felépítése

Részletesebben

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016.

Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. Ingatlanok bérbeadásának, egyéb hasznosításának alapvető szabályai 2016. A lakóingatlanok hosszabb-rövidebb időre történő hasznosításának legelterjedtebb módozatai a tartósabb jellegű bérbeadás, de egyre

Részletesebben

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat

Budapest Lízing Zrt. Üzletszabályzat Budapest Lízing Zrt. Pénzügyi lízingtevékenységre vonatkozó Üzletszabályzat Hatályos 2009. augusztus 1-jétől www.budapestlizing.hu 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...3 1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 3 1.2. Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6

TARTALOMJEGYZÉK. 2008. év... 6 I. A pénztár szervezete, működése, gazdálkodása... 6 Felügyeleti állásfoglalások A Tisztelt Olvasó az alábbiakban a felügyelt intézményekre vonatkozó törvényeknek megfelelő feldolgozásban kérdéseket és válaszokat talál. A kérdéseket a felügyelt szervezetek

Részletesebben

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án

Bevezetés A szabályzatot a kapcsolódó a szabályzat hatályba lépésének időpontjában, azaz 2016. 03.08-án Bevezetés A számvitelről szóló, módosított 2000. évi C. törvényben foglalt előírás értelmében a törvény hatálya alá tartozó vállalkozásoknak a törvényben rögzített alapelvek alapján a számviteli politika

Részletesebben

JELENTÉS. 13181 2013. december

JELENTÉS. 13181 2013. december JELENTÉS az önkormányzatok belső kontrollrendszere kialakításának, egyes kontrolltevékenységek és a belső ellenőrzés működésének 2013. évben induló ellenőrzéséről Vép 13181 2013. december Állami Számvevőszék

Részletesebben