MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ"

Átírás

1 MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése értelmében a polgármester a következő évre elkészített költségvetési koncepciót - a tárgyévi gazdálkodás háromnegyedévi helyzetéről szóló tájékoztatóval egyidőben - november 30-ig a képviselő-testület elé terjeszti megvitatásra. A költségvetési koncepciónak jelentős szerepe van a következő év költségvetésének megalapozásában, azzal szemben elvárt követelmény, hogy az egyrészt illeszkedjék az állami költségvetési politikához, a helyi célkitűzésekhez, illetőleg vegye figyelembe a tárgyév és azt megelőző évek gazdálkodási eredményeit, áthúzódó kötelezettségvállalásait. Fentiekre tekintettel a koncepció képviselő-testület elé terjesztése során a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdésének megfelelően a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvény tervezete, annak általános és fejezeti indokolása, valamint az Állami Számvevőszék költségvetési törvényjavaslatról készült véleményezése is bemutatásra kerül. A jelenlegi biztos alapokon nyugvónak aligha mondható jogalkotás miatti - az önkormányzatok feladatait illetően sok bizonytalansággal teli időszakban - nehezebb a prognosztizáció, ezért a koncepció összeállításánál fő alapelv mindenképp az óvatosság. A koncepció összeállításánál Magyarország évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatból kell kiindulnia az önkormányzatoknak, mely az azt megalapozó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslattal együtt június 15-én került benyújtásra a nemzetgazdasági miniszter által az országgyűlésnek, de a koncepció készítés időszakában még egyik törvénytervezet sem került elfogadásra, tárgyalásuk jelenleg is folyamatban van. A költségvetési törvény tervezetéhez több száz módosító javaslat és közel 80 kapcsolódó módosító javaslat érkezett, az ahhoz kapcsolódó ágazati törvények, egyéb jogszabályok a mai napig nem kerültek elfogadásra, közülük több kidolgozás alatt áll. Az önkormányzatok finanszírozásához kapcsolódóan szeptember 13-án benyújtásra került a Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság javaslata (2. sz. melléklet teljes újragondolására), mely a kormány támogatását is bírja. Az országgyűlés az eredetileg tervezett jogalkotási határidőket tartani nem tudja, legkorábban december közepén kerülhet sor a végszavazásra, így az önkormányzati tervezésnek egy napról-napra változó, bizonytalanságokkal teli jogszabályi háttér ad alapot. A törvényjavaslat főbb elemei: HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

2 A beterjesztett költségvetési törvényjavaslat évi sarokszámainak tervezése 1,6%-os GDP növekedésen alapul. A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi CXCIV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a GDP 2,2%-ára csökken. Ezen hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál továbbra is érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. Ennek érdekében a Kormány elfogadta az ún. Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő új intézkedéseket, melyek egy része a bevételi oldalt érinti. Ezek: a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági pénzforgalomra terjed ki; távközlési adó évi bevezetése; az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint kulcsának emelése; biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi érték meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás); az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított áfa bevezetése következtében; egyes kisadók megszüntetése. A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a évet érintő, bázisba épülő intézkedéseket foglalja magában az alábbiak szerint: helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása; megtakarítás a gyógyszertámogatásoknál; a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű előirányzatoknak a támogatáscsökkenése; az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási megtakarítások elérése. Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a évi költségvetési törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabbnak és a gazdaság igényeinek megfelelőbbnek ítélt ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így: a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának); az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának; a felsőoktatási rendszer megújításának; a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának; a szociális ellátások megváltoztatásának; a Start-munkaprogram továbbvitelének; az egészségügyi rendszer-átalakításoknak; valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak a hatásait. Adó és járulékpolitikai célkitűzések A személyi jövedelemadó: 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem adóterhelése 16% lesz. Az általános forgalmi adó esetében a mezőgazdaság egyes termékei a fordított áfa hatálya alá kerülnek július 1-jétől. A jövedéki adó területén 2013-ban is szükséges egyes jövedéki termékek adómértékének az emelése. A pénzügyi tranzakciós illetéket a Kormány által elfogadott Széll Kálmán Terv 2.0 hívta életre, a költségvetési egyensúly javítása érdekében. Az új adónem január 1-jétől lép hatályba. A tranzakciós illeték a Magyarország területén végrehajtott egyes meghatározott fizetési műveletekhez kapcsolódó új közteher. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

3 A távközlési adó július 1-jétől került bevezetésre. Az új adónem alanya a távközlési szolgáltató. Az adóalap az indított hívások időtartama, valamint a küldött üzenetek száma, az adó mértéke egységesen 2 forint/megkezdett perc vagy küldött üzenet. A pénzügyi szervezetek különadója esetében új szabályozás lép életbe, a biztosítótársaságok évtől kikerülnek az adónem hatálya alól. Kedvezmény a továbbra is érintett szervezetek számára, hogy az adómérték a felére csökken. Az egyes ágazatokat terhelő különadó (bolti kiskereskedelem, távközlés, energiaellátók) az előzetes tervvel összhangban 2013-tól megszűnik. Az energiaellátók jövedelemadója évben továbbra is megmarad, az adónem személyi köre kiegészül a villamos energia és földgáz törvényben meghatározott egyetemes szolgáltatóval, elosztói engedélyessel, a közüzemi vízszolgáltatást nyújtó és települési hulladékkezelést végzőkkel. Az adó mértéke 8%-ról 11%-ra változik. A biztosítási adó január 1-jével a baleseti adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. A biztosítási adó a biztosító bruttó díjbevételére kerül kivetésre, mértéke biztosítási ágazatonként eltérő. A bányajáradék döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a földgáztermékek utáni befizetések jelentik. Az árát továbbra is az árfolyam, valamint a kőolaj és a földgáz világpiaci árának változása határozza meg. Magyarország és az Unió költségvetési kapcsolatai Magyarország a évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek meghatározásával a évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely a kötelezettségvállalási keretek évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést igényel. Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni. Önkormányzati forrásszabályozás A évtől átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül. Ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy része is átirányításra kerül a központi költségvetésbe. Ugyanakkor több már elfogadott vagy még tárgyalás alatt álló törvényjavaslat többletfeladatokat tartalmaz az önkormányzatok részére, melyekhez központi támogatás nem kapcsolódik, azokat a saját források terhére kell a jövő évben finanszírozni. Ezzel együtt a korábban normatívának nevezett központi támogatás helyett új finanszírozási struktúra kerül kialakításra, a feladatfinanszírozás bevezetésével. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat szerint 2013-ban mintegy 671,1 Milliárd Ft támogatással számolhatnak a helyi önkormányzatok, amely összeg mintegy 64 %-a az előző évinek. Az önkormányzati források közül kiszabályozásra kerül a helyben maradó személyi jövedelemadó, továbbá a gépjárműadó 60%-a a központi költségvetést illeti meg. A feladatellátás átstrukturálása miatt az egyes források átkerülnek az ágazatot felügyelő fejezetekbe az alábbiak szerint: EMMI fejezetbe átkerülő források: iskolapedagógusok bére iskolai szakmai munka feltételeinek támogatásához fedezet biztosítása szociális szakellátás finanszírozása KIM fejezetbe átkerülő források: járási kormányhivatalok működésének támogatása ellátottak juttatásainak fedezete (ápolási díj, időskorúak járadéka, óvodáztatási támogatás) Az Állami Számvevőszék Magyarország évi költségvetési törvénytervezetéről alkotott véleménye az önkormányzatok támogatásával kapcsolatban az alábbiakat tartalmazza: A helyi önkormányzatok támogatási előirányzatából megalapozott azok 6,6 %-a, részben megalapozott 62,7 %-a, nem megalapozott 30,7 %-a.az önkormányzati alrendszer szerkezetének és finanszírozásának átalakítása és a kapcsolódó források átrendezése a törvényjavaslat benyújtásáig nem zárult le.ezért kockázatot hordoz, hogy a kellőképpen meg nem alapozott forráskivonás a települési önkormányzatok egyes csoportjait nem a feladatcsökkentéssel arányosan érinti. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

4 Nem megalapozott támogatási előirányzatnak a helyi önkormányzatok általános működésének támogatási és a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai minősültek. Fentieket is figyelembe véve Makó város önkormányzatának évi célja kell, hogy legyen, hogy az önkormányzat működőképességét megőrizze, biztosítsa az eddigi szolgáltatások színvonalának megőrzését, valamint a fejlesztési lehetőségek (amennyiben arra a megyékhez átstrukturált fejlesztési rendszer lehetőséget biztosít) ésszerű, szükségletekhez igazodó, biztos forrásokra alapozott kihasználását. Önkormányzati bevételek alakulása A helyi önkormányzatok évi gazdálkodásában az állami költségvetésből származó támogatások az előző éviekhez képest jelentős mértékben csökkennek a jelenlegi törvénytervezet alapján. Állami támogatás (feladatfinanszírozás) az alábbi jogcímeken illeti meg a helyi önkormányzatokat az elkövetkező költségvetési évben: 1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (önkormányzati hivatal működésének támogatása, település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása zöldterület gazdálkodás, közvilágítás fenntartása, köztemető fenntartása, közutak fenntartása/ - ezen támogatások összegét csökkenti az elvárt bevétel, amely a évi iparűzési adóalap 0,5 %-a 2. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 3. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (óvodák bértámogatása, óvodaműködtetés) 4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása 5. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése, hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz, egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása) 6. Idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szakosított feladatok támogatása 7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása) Továbbra is a helyi önkormányzatok rendelkezésére állnak a központosított támogatások: Ugyanakkor átengedett adók közül csak a gépjárműadó és annak is csak a 40 %-a képezheti a források egy részét. Fentieken túl különböző tartalékok is betervezésre kerültek a törvényjavaslatba (kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék, megyei önkormányzati tartalék, tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása). Makó Város Önkormányzatának évi helyi bevételei, helyi adók alakulása Bevételeink másik formája a helyben képződő bevétel, melyek realitáson alapuló meghatározása, megtervezése kiemelkedő jelentőségű. Alapvetően fontos, hogy valamennyi számba vehető bevételi lehetőségünk teljes mértékben kihasználásra kerüljön és a lehető legmagasabb összegben teljesüljön, ugyanakkor csak a nagy biztonsággal beszedhető bevételek kerüljenek tervezésre. Azon túl, hogy saját bevételeink biztosítják a feladatok ellátásához szükséges forrást, állami támogatások kiesése esetén azok pótlását, egyes kiadási többletek forráshiány-fedezetét is biztosítaniuk kell. Az önkormányzati működés stabilitásának megőrzése érdekében meghatározó cél, hogy a saját bevételek beszedésre kerüljenek, minimálisra csökkenjenek a kintlévőségek. Saját bevételeink közül nagy jelentősége a helyi adóbevételeknek van, melyekre vonatkozó törvénytervezet az Országgyűlés elé beterjesztésre került, várhatóan november 20-a után végszavazásra kerülhet sor. A tervezethez kapcsolódóan több módosító indítvány is érkezett, melyek az iparűzési adó alapjának meghatározását érintik. Tekintettel arra, hogy a következő év rengeteg bizonytalansági tényezőt tartalmaz a helyi önkormányzatok vonatkozásában, jelenlegi adóbevételeink, rendeleteinek áttekintése mindenképpen HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

5 szükséges, illetőleg meg kell fontolni adótétel-emelés lehetőségét is, hiszen a kötelező és önként vállalt feladatainkat finanszírozni szükséges. Mivel a következő előttünk álló év rengeteg bizonytalansági faktort tartalmaz, egyes feladataink újragondolása a költségvetési koncepció megalkotását követően is elengedhetetlen. Meg kell vizsgálnunk, hogy azok végrehajtása nélkülözhetetlen-e, esetleg más formában gazdaságosabban megoldható-e. A 2013-ban a költségelven és szabadpiaci elven bérbe adott lakások bérleti díját az infláció mértékével növelt összegben tervezzük. Ugyanakkor tekintettel arra a tényre, hogy a pályázók között fizetőképes kereslettel rendelkező réteg is megjelenik, törekedni kell a szabadpiaci elven történő bérleteztetésre. Ezzel valamelyest növelhetőek a bérletidíj-bevételek. Mindenképpen tervezni kell az egyes megüresedő, magasabb bérleti díjon hasznosítható lakások felújításának költségeit, figyelemmel arra, hogy a lakások állaga igen leromlott, jelentősen amortizálódott. A követelés-állomány kezelését, behajtását évben is konzekvensen folytatni kell. Az önkormányzati helyiségek bérleti úton történő hasznosításánál szintén inflációt követő bérleti díj emeléssel tervezünk. A mezőőri járulék a korábbi évekhez hasonlóan tervezhető bevételi oldalon évben is, hiszen a járulék tárgya és mértéke nem változik. Éppen ezért a mezőőri járulék beszedése vonatkozásában a kintlévőségek behajtására kell nagyobb hangsúlyt helyezni. Intézményi bevételek a következő évben a szabad kapacitás kihasználásból származóan szintén az óvatos tervezés elve szerint tervezhetőek, figyelemmel arra, hogy több esetben az igénybevevők által elnyert pályázat biztosította annak fedezetét. A következő évben elsősorban óvodáink esetén számítunk ilyen címen bevételekre. Az önkormányzat fejlesztési célú támogatásai között a már nyertes pályázatok, folyamatban lévő fejlesztések központi forrásból származó támogatása jelenti a tervezhető bevételt. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek között a jogcímekben változás nincs, azok reális megtervezése, teljesülésük figyelemmel követése elengedhetetlen. Átvett források között a következő évtől a feladatrendszer átalakítása, a többcélú társulások megszűnése miatt pénzeszköz-átvétel már nem tervezhető. Kamatbevétellel minimális szinten tervezhetünk, illetőleg itt kell majd tervezni a kötvénykibocsátással kapcsolatosan 2013-ban realizálható bevételeket (melyek egy része már ismert az érvényben lévő betéti szerződések alapján), ugyanakkor azok nem képeznek szabadon felhasználható bevételt, az a kamatterhek csökkentésére fordítandó. Az önkormányzat évi bevételeinél a bizonytalansági tényezőkre tekintettel bővüléssel nem számolunk, csak az elfogadott jogszabályokban szereplő biztonsággal tervezhető források kerülhetnek be a költségvetésbe, melyek teljesülését folyamatosan figyelemmel kell követni. Makó Város Önkormányzatának évi kiadásai Az elkövetkező évre megfogalmazandó elvárás a szigorú takarékosság, költséghatékonyság, fenntarthatóság, a megkezdett projektek folytatása. Elsődleges a kötelező feladatok ellátása, ám továbbra is fő szempont a költségtakarékosság, mely megvalósítása érdekében továbbra is fenntartjuk a korábbi években létrehozott az önkormányzati intézményeket és cégeket is magában foglaló központi beszerzést. Működési kiadásaink között továbbra is jelentős hányadot a személyi juttatások képezik, amelyekkel kapcsolatban a következő évben csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő tervezésre van lehetőség. A köztisztviselői illetmény alap ( Ft) nem emelkedik, a közalkalmazottakra vonatkozó szabályozást a költségvetési törvényjavaslat tartalmazza. A pedagógusok és munkájukat közvetlenül segítő alkalmazottak bére és annak járuléka nem az önkormányzatnál kerül tervezésre, azonban a technikai személyzet bérét továbbra is a települési önkormányzatnak kell biztosítania. Szintén a foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadás a béren kívüli juttatások, a költségvetési törvényjavaslat értelmében a köztisztviselői cafetéria-juttatás bruttó összege nem haladhatja meg a 200 eft-ot, mely a közterhek megfizetésének fedezetét is tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodásának átgondolása szükséges tekintettel arra a tényre, hogy a központi költségvetés a kötelezően ellátandó feladatokhoz szükséges létszámra biztosít HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

6 központi támogatást. A dologi kiadásoknál a korábbi évekhez hasonlóan a központi támogatási rendszer nem ismeri el az éves inflációt automatizmusként. A közüzemi költségek tervezésénél a takarékossági intézkedések vélhetően már nem lesznek elégségesek. A költségvetési koncepcióval kapcsolatban mindenképpen szükséges megemlíteni azon feladatokat, melyeket a helyi önkormányzatok, így a makói is ellát. Ilyen feladatok: - köznevelés - szociális ellátás - városüzemeltetés - polgármesteri hivatal működése, igazgatási tevékenység, amelyekhez kapcsolódó feladatellátás egy része kötelező, más része viszont önként vállalt önkormányzati feladat. Az elkövetkező költségvetési év szinte valamennyi feladattal kapcsolatban jelentős változásokat hoz városunk életében. 1. Talán az egyik legjelentősebb változás a korábban közoktatási, mára köznevelési feladatot érinti, tekintettel arra, hogy január 1-től valamennyi általános, szakközép, szakiskola, gimnázium és kollégium állami fenntartásba kerül. Így önkormányzati alapfeladat kizárólag az óvodai nevelés lesz. Ugyanakkor ismertek a kormányzat azon törekvései, mely szerint a helyi és megyei önkormányzatoktól elvont feladatok működtetéséből a településeknek részt kell vállalniuk, a Nek. tv. alapján ez kötelező feladatuk. Makó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábbi ülésén már tárgyalt az előzőekben hivatkozott törvény köznevelési intézmények használatában lévő önkormányzati tulajdonú ingó- és ingatlan vagyontárgyak működtetése tárgyában arról, hogy ezek alól felmentését kéri. A kérelem benyújtásra került, elbírálásával kapcsolatban a koncepció készítésekor még nem rendelkezünk további információval. Amennyiben a tárcaközi bizottság úgy dönt, hogy a város képes ezen terhet saját forrásai terhére viselni, ezen kiadásokkal úgy, hogy azokra, illetőleg azok előirányzatainak betartására különösebb ráhatással nem bírunk - terveznünk szükséges évben. 2. A lakosság körében folyamatosan és egyre jobban érezhető a gazdasági válság hatása, az elszegényedés, a munkanélküliség. A pénzbeli és természetben nyújtott ellátások esetében is változások várhatóak a következő évben. A járások megalakulásával egyes ilyen típusú ellátások kikerülnek az önkormányzati rendszerből (időskorúak járadéka, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, alanyi és normatív közgyógy ellátás, ápolási díj). A jegyzői, illetőleg polgármesteri hatáskörben megállapításra kerülő ellátások esetén továbbra is a rászorultság elvének kell érvényesülnie. Az önkormányzat évi finanszírozásának ismeretében felül kell vizsgálni a saját hatáskörben nyújtott ellátások finanszírozhatóságát. Makó Város Önkormányzata a munkanélküliség enyhítése érdekében hosszú évek óta megszervezheti a közfoglalkoztatások különböző formáit, ezzel is hozzájárul a családok megélhetésének biztosításához. A START munkaprogramban továbbra is részt kell venni. 3. Az önkormányzat által vállalt városüzemeltetési feladatok 10 különálló feladatcsoportból tevődnek össze. Ezen körben kerülnek elvégzésre a köztisztasági (seprés, locsolás, hulladékszállítás, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés) növényvédelmi, kertészeti feladatok. Továbbá a város szökőkútjainak üzemeltetése, a gyepmesteri telep szakmai irányítása, a települési vízellátás, valamint vízrendezés, ár- és belvízmentesítés éppoly feladatunk, mint a közutak fenntartása (útburkolati jelek festése, kátyúzási feladatok, KRESZ-táblák cseréje, pótlása), dűlőutak gréderezése. Az idei és az elmúlt év tapasztalatai alapján elmondható, hogy a városüzemeltetési feladatok végrehajtásának a Makói Kommunális Kft-be történő kiszervezése jó döntés volt, melynek eredményeként hatékonyabb munkavégzést értünk el. A kiszervezésből adódó megtakarításokat a Kft. gépbeszerzésekre fordította, melynek eredményeként további költséghatékonyság érhető el a következő években. 4. A Polgármesteri Hivatal mint az önkormányzat döntéseinek végrehajtó szerve a képviselő-testület döntéseinek megjelenítője, végrehajtja/végrehajtatja annak döntéseit, részben állami, részben önkormányzati feladatokat, valamint hatósági feladatokat lát el. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

7 A járási hivatalok január 1-i felállításával több, korábban helyi közfeladat államigazgatási feladatként működik tovább az elkövetkező évben. Így az okmányirodai feladatellátás, gyámügyi igazgatás, egyes szociális feladatok kiszervezésre kerülnek az önkormányzati rendszerből, mely érinti a Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodását is. Az elvont feladatok jelentős köréről elmondható, hogy azok vagy egyáltalán nem, vagy csak minimális mértékben jelentettek feladatot a helyi önkormányzatoknál, így megítélésünk szerint a feladat és forráselvonás nem áll egymással egyenes arányban ezen a területen sem. Mind a még helyi önkormányzatoknál maradó költségvetési intézményekkel ellátandó feladatok esetén továbbra is szükséges a takarékos gazdálkodás, visszafogott gazdálkodás. Átadott források, önként vállalt feladatok: Önkormányzati tulajdonú társaságaink esetén szükséges azok feladatellátásának áttekintése, az általuk ellátott közfeladatok biztosítását továbbra is csak önkormányzati támogatás nyújtásával látjuk biztosítottnak. Egyes projektjeinkhez (projektmenedzsmenti feladatokra) létrehozott társaságaink esetén indokolt megvizsgálni azok fenntartásának szükségességét. A Sportegyesületek támogatása forrástól függően kerülhet megtervezésre. Felhalmozási és felújítási kiadások 2013-ban megkezdődhet az ivóvízminőség-javító program keretében a városi vízhálózathoz kapcsolódó beruházás, folytatódik a szennyvízberuházás, illetőleg folyamatban lévő egyéb projektjeinkkel is számolunk. Ezen fejlesztések önereje költségvetési rendeletünkben biztosításra kerül a képviselő-testület döntéseinek értelmében. Következő évi fejlesztési lehetőségeinket nagy mértékben befolyásolja az a tény, hogy a fejlesztések fölött 2013-tól kezdődően a megye diszponál, így fejlesztési stratégia, koncepció kialakítása sem egyszerű évtől jelentős önkormányzati teherként jelentkezik a fejlesztéseink önerejének biztosítása érdekében kibocsátott kötvény kamatainak, illetőleg elinduló tőketörlesztésének megfizetése, mely mellett természetesen a fejlesztési hiteleink szerződés szerinti terheit is terveznünk szükséges. A Kormány által bejelentett 5000 fő lakosságszámot meghaladó települések adósságkonszolidációjával kapcsolatban jelenleg nem rendelkezünk bővebb információval, mint amit a napi sajtóban mindenki elolvashat. Várhatóan jövő június 30-ig megállapodás születhet a magyar állam és Makó város önkormányzata között ezen hosszúlejáratú kötelezettségek közös teherviselésével kapcsolatban. A jelentősen bizonytalan, még alakuló jogszabályi környezetben a költségvetési rendelettervezet összeállítása során figyelembe kell venni, hogy - a gazdálkodás folyamatai átívelnek a naptári éveken, -a Képviselő-testület több évre hozott döntései meghatározzák az éves tervjavaslatot - a költségvetés feladatvállaló képességét a reálisan számításba vehető bevételek korlátozzák, - az önkormányzat felelős a kötelezően nyújtandó szolgáltatások biztonságáért. Mindezekre tekintettel a évi költségvetés tervezésénél szükség lesz a gazdasági stabilitás megőrzése érekében hatékonyságot növelő intézkedések megtételére, feladatvállalásainknál az önkormányzat anyagi teherbíró képességének vizsgálata elsődleges szempont kell, hogy legyen, ennek érdekében szükséges feladataink áttekintése, a prioritások meghatározása. Tisztelt Képviselő-testület! A fentiekben leírtak alapján a város működőképességének, a szolgáltatások színvonalának megőrzése érdekében, a gazdálkodási egyensúly megteremtése/megtartása mellett elengedhetetlen, hogy csak reálisan beszedhető, teljesíthető bevételekkel szemben kerüljenek kiadások elfogadásra, ezért elengedhetetlen, hogy abban az esetben, ha a tervezett bevételek nem realizálódnak, a kiadási oldalon ezt előirányzat csökkentés, önként vállalt feladatok elhagyása, kötelezettségvállalások felülvizsgálata kövesse. HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

8 A évi költségvetési koncepció megvitatása után kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását. HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján évre vonatkozó költségvetési koncepcióját megvitatta és azt elfogadja azzal, hogy évi költségvetését a bizonyosan tervezhető bevételek függvényében alkotja meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a évi költségvetési rendelettervezet összeállítása során a koncepcióban foglaltakat vegye figyelembe úgy, hogy a stabil költségvetési gazdálkodás, a lehetőségek szerint zavartalan működés, a testületi döntések végrehajtása biztosított legyen. További feladat továbbra is csak akkor vállalható, ha az ahhoz szükséges forrás rendelkezésre áll, illetőleg annak megvalósítása nem veszélyezteti a működést és a kötelező feladatok ellátását. Erről értesítést kap: Makó Város Polgármestere Makó Város Jegyzője Valamennyi intézményvezető Valamennyi szakfeladatkezelő Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Irattár Makó, november 16. Dr. Buzás Péter polgármester HUNGARY 6900 MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 22. TEL.: FAX: old

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára

a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójára 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 7133/2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Földes Nagyközség

Részletesebben

A Balatonkenese Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

A Balatonkenese Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója B a ll a tt o n k ee n ee ss ee V á rr o ss Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/377-1/2012/I. Üi.: Simonné Fazekas Erika Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Beszámoló Makó

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Telefon: (53) 562-120 Fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Gazdasági Osztály Az előterjesztést véleményezi: Oktatási,

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére

POLGÁRMESTERE. :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERE :1041 Budapest, István út. 14. :231-3131 Fax:231-3133 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2011. november 24-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros

Részletesebben

Bizottsága Szakbizottság

Bizottsága Szakbizottság Előterjesztő: Szeged Megyei Jogú Város Polgármestere Iktatószám: 14916-3/2012. Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetése Melléklet: Határozatok 1 db rendelet-tervezet Készítette: Közgazdasági Iroda

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet

9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója Melléklet: 1 db koncepció tervezet Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001. Fax: 62/263-105. 9-../2013. Tárgy: Csanádpalota Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1015-1/2014./I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/225-1/2011/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó, Juhász Gyula tér 39. szám alatti

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója 1 / 10 Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/141-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyző MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelet-tervezet

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/877-1/2010/I. Üi.: Varga Imre Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 17.00 órakor kezdődő, soron következő nyílt ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

2009. évi költségvetése

2009. évi költségvetése 3. napirendi pont Megtárgyalják: - első fordulóban Pénzügyi és Vagyonkezelő Bizottság 01/42-2/2009. - második fordulóban közgyűlés bizottságai Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnökének e l ő t e r j

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/405-1/2010/I Üi.: Ördögh Zsófia Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makói Regionális Hulladéklerakó bezárása,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2014. év 1.oldal I. Összefoglaló a 2014. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára Mátraszele Község Polgármesterétől Javaslat Mátraszele Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára Készült: a Képviselő-testület 2012. novemberi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/201 (IV.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 201 évi éves beszámolójáról Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2009. (II.27) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz.

TARTALOMJEGYZÉK 1. sz. melléklet 2. sz. melléklet: 2/a. sz. melléklet: 2/b. sz. melléklet: 1. sz. függelék: 2.sz. függelék: 3. sz. TARTALOMJEGYZÉK Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

1./ 2016. évi költségvetés

1./ 2016. évi költségvetés 1./ 2016. évi költségvetés Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének.../2016. (......) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről (előterjesztés) A település polgármestereként:

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 4. sz. napirendi pont 50-2 /2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT Nógrád Megye Önkormányzatának 2012. évi költségvetésére

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

I. RÉSZ. 1.. *3 *5*6 (1) Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete Fegyvernek Önkormányzat 2014. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá: Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2014.(II.03.) önkormányzati rendelet Fegyvernek Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről *1 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére _NAPIREND Ügyiratszám: 5/35 /2016. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2016. február 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca város középtávú tervének, valamint a 2016. évi költségvetéséről és

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10

A Közgyűlés 2016. február 18-ai ülésén hozott határozatok...10 Érdi VI. évfolyam. 3. 201. Február 19. Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. RENDELETEK 5/201. (II.19.) önkormányzati rendelet Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 201. évi költségvetéséről...2

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:1/579-1/2011/i. Üi.: dr. Nemes A./Szászné Rendelettervezet Tárgy: Szociális tárgyú helyi önkormányzati rendeletek felülvizsgálata Melléklet:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: Az önkormányzati tulajdonú vízi-közműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 1522/2010. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a

J A V A S L A T. az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a J A V A S L A T az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2016. évi üzleti tervének e l f o g a d á s á r a Előterjesztő: Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetője Ózd, 2016. február 25. Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Új napirendi pont 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26 i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás

Költségvetési szervek ellenőrzése. I. Előadás. Államháztartás Költségvetési szervek ellenőrzése I. Előadás Államháztartás Az állam funkciói Elsődleges (tradicionális) funkció: jogalkotás, jogalkalmazás, infrastruktúra, külső- és belső védelmi feladatok. Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához

E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához Tisztelt Képviselő-testület! E L Ő T E R J E S Z T É S a 2013. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2013. évi költségvetési tervezetet elkészítésre

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK. előterjesztése 2. napirendi pont Megtárgyalják: A közgyűlés bizottságai 01/354-3/2005. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK előterjesztése Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának beszámolója

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/606-1/2012/I. Üi.: Varga Szilvia Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Volt Csanád ABC (József Attila u. 2.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. december 16-i és 2010. december 20-i ülésszakára Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés!

RENDELET-TERVEZET. Tisztelt Közgyűlés! 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-705, Fax: (36)523-779, E-mail: gestefan@ph.eger.hu 6. RENDELET-TERVEZET Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások elidegenítésére vonatkozó szabályairól szóló 12/2001.

Részletesebben

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021

Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 Sükösd Nagyközség Polgármestere 6346 Sükösd, Dózsa György u. 201. Telefon: 79/563-022 Fax: 79/563-021 ELŐTERJESZTÉS a Sükösd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. május 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án 14:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti.

A központi beruházások kiadási előirányzata 100 millió forint, mely a Vám- és Pénzügyőrség lakástámogatás előirányzatát jelenti. A XXII. Pénzügyminisztérium fejezet 2007. évi tervezett kiadási-bevételi főösszege 151440,0 millió forint, a költségvetési támogatás összege 130490,2 millió forint, a bevételi előirányzat pedig 20949,8

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/268-1/2011/IX Üi.: Varga Sz./Pallag Á. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás megadása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére 30. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT

Tisztelt Tulajdonosi Bizottság! Kérem fenti előterjesztés megvitatása után az alábbi határozat meghozatalát: HATÁROZATI JAVASLAT Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tulajdonosi Bizottsága Elnökétől 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: 62/511-800 Ikt.sz.: I.2-289/2007. Tárgy: Kálvin u. 8-12. fsz. 51. szám alatti üzlet Üi.:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/910-1/2013/I. Tárgy: Galamb József díj alapítása Üi.: Sarnyai Tibor Melléklet: Hatásvizsgálati lap, rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007. február 22-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 756/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2007.

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA

TARTALOMJEGYZÉK B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ PÁLYÁZATOK ÉS AZOK REALIZÁLÁSA TARTALOMJEGYZÉK A./ KÖLTSÉGVETÉSI HELYZET I. Pénzügyi osztály beszámolója..1 II. Önkormányzati vagyonrészek alakulása 22 III. Adóosztály beszámolója..23 B./A CIKLUS ALATT MEGVALÓSULT FEJLESZTÉSEKET MEGALAPOZÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TARTALO M M UTAT Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről. 2. A fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Nyúl Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepciója A Képviselő-testület 2015. november 24.-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel,

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból:

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hiányból: NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3/2008. (II. 14) számú R E N D E L E T E Nyírbátor Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Nyírbátor Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész

482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész 482 FŐVÁROSI KÖZLÖNY 2015. március 16. I. rész Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 9/2015. (III. 16.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetéséről

Részletesebben

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések

I. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének összeállítását megalapozó önkormányzati döntések Rábakecöl Község Önkormányzata Tuba Erik polgármester Cím : H-9344 Rábakecöl, Kossuth u. 129. Tel/Fax: 96/257-529 E-mail: rabakecol@t-online.hu Honlap: www.rabakecol.hu Tisztelt Lakosság! Rábakecöl Község

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 1 Alap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Alap Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén 2./Napirend: Az Önkormányzat ¾ éves beszámolója a 2012. évi költségvetés teljesítéséről, és az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása

Részletesebben

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege

A rendelet hatálya. Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési bevételeinek főösszege Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( II....) önkormányzati rendelete Pilisvörösvár Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Pilisvörösvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-096 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/203/2007. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére

Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Velem községi Önkormányzat 9726 Velem, Rákóczi u. 73. Tel.: +36(94) 563-380 E L İ T E R J E S Z T É S Velem községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. november 24-ei testületi ülésére Tárgy: Elıterjesztı:

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2012. (.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének../2012. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Ötvöskónyi Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja

F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja F R A K C I Ó V E Z E T Ő Fidesz - Magyar Polgári Szövetség Képviselőcsoportja Összefoglaló a Magyar Kormány és a Fidesz-KDNP Frakciószövetség által a Magyar Országgyűlés elé terjesztett és 2012. november

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-559/2009 Üi.: dr. Forgó Mária Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club

Részletesebben

Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat!

Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat! 116551 11511 Z Z nr -~, 0 6. Magyarország Kormánya Zárószavazás előtti módosító javaslat! Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Úr! A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről

Részletesebben

A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése Berhida Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. e-mail:berhida@berhida.hu Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 A 2011. évi költségvetést érintő döntések bizottsági előkészítése

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. DECEMBER 2-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM:1461-6/2010. MELLÉKLETEK: 5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I.2-424/2009. Tárgy: Alapító Okiratok módosítása Üi.: Juhászné Kérdő E./dr. Dobó A. Melléklet: 9 módosító okirat, ügyrendi megállapodás

Részletesebben

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100)

A GDP volumenének negyedévenkénti alakulása (előző év hasonló időszaka=100) I. A KORMÁNY GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI A 2008. ÉVBEN 2008-ban miközben az államháztartás ESA hiánya a 2007. évi jelentős csökkenés után, a kijelölt célnak megfelelő mértékben tovább zsugorodott

Részletesebben

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése

I. A központi költségvetés terhére biztosított pótelőirányzatok átvezetése Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: U-4989-17/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sné Tárgy: Javaslat a 3/2013.(III.11.) rendelet módosítására SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

2015. november 30-i rendkívüli ülésére

2015. november 30-i rendkívüli ülésére 6. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-i rendkívüli ülésére Tárgy: Új helyi adó rendeletek elfogadása Előterjesztő:

Részletesebben

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü.

Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet tervezete. Az előterjesztést készítette: Halcsikné Szabó Ágnes pü. 1105-1/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet

Részletesebben