MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én (csütörtök) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terem Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Önkormányzat 2013.évi költségvetésének megállapítása. Előadó: polgármester 2. Rendelet - Az Önkormányzati intézmények ( PS ÁMK, Napsugár Étterem) élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítása és a fizetendő térítési díjak. Előadó: polgármester 3. PS ÁMK Bölcsöde szakmai programja. Előadó: bölcsöde vezető 4. PS ÁMK bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzata. Előadó: bölcsöde vezető 5. Előterjesztés járó-beteg szakellátásra. Előadó: jegyző 6. Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Alapító okiratának módosítása Előadó: jegyző Cserkeszőlő, 201.február 8. Szokolai Lajos sk. polgármester

2 Cserkeszőlő Község Önkormányzat polgármesterétől Előterjesztés Cserkeszőlő Község Önkormányzat évi költségvetési tervezete Cserkeszőlő, február oldal

3 A Képviselő-testület év végén az előírásoknak megfelelően elfogadta a tervezés alapjául szolgáló évi költségvetés koncepcióját, amelyben meghatározta a költségvetés tervezés irányvonalait. Amely alapján elkészítettük a évi költségvetés tervezetet a Képviselő-testület részére megtárgyalásra. A költségvetés készítéséhez a évi CCIV. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről; évi CXCV. törvény az államháztartásról; 368/2011. (X II.31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról, A Kormány 4/2013. (I. 11.) rendelete az államháztartás számviteléről szóló törvényeket vettük alapul. A költségvetési törvény abból indul ki, hogy január1-től átalakul az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanaszírozási rendszer is. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül és ezzel együtt a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét illetve egyéb, feladathoz szorosan nem kötődő támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakul ki, mely elszakad a normatív támogatási rendszertől. Az előző évek költségvetéséhez képest jelentős a változás. Január elején a Magyar Államkincstár által nyilvánosságra hozott támogatás teljesen más összetételben, un.: feladatfinanszírozással támogatja a helyi önkormányzat költségvetését. Cserkeszőlő Önkormányzatának évi költségvetését meghatározó főbb tényezők A köznevelési törvény változása- az iskolai nevelés kikerül a PS ÁMK Társulás feladatai közül, a társult települések óvodái önállóan folytatják tevékenységüket január 01-től a PS ÁMK Társulás megszűnt és új intézmény alakult, PS ÁMK Cserkeszőlő néven, amely cserkeszőlői konyha, könyvtár, bölcsőde, óvoda szervezetekből áll. A szociális feladatok járási átvállalása- egyes ellátási típusok az önkormányzattól a járás kezelésébe kerül,kevesebbet kell szociális ellátásra tervezni. Az állam adósság átvállalása az önkormányzattól- a kötvény és a meglévő fejlesztési hitel tőke és kamatainak átvállalása valószínűleg június 28.-ig fog véglegessé válni. Amennyiben a konszolidáció megvalósul, a kötvény kibocsátásból származó, évi 85 millió forintos kötelezettségünk jelentősen mérséklődhet. Ebben az évben azonban még a fenti kiadással terveztük meg a költségvetésünket. Ennek oka, hogy az adósságkonszolidáció után a tőke és kamatainak törlesztési feltételeit még nem ismerjük (futamidő változása, törlesztőrészlet összege). Normatív támogatások helyett feladattámogatást ad az állam a támogatások a következő főbb feladatok ellátásához kapcsolódnak: A helyi önkormányzatok általános támogatása A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása A települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások Új beruházások - A koncepcióhoz képest a következő változások történtek. A Baby World pályázata sikertelen volt, ugyanakkor a képviselő testület ezévi testületi ülésén kemping 2.oldal

4 vizesblokk és faházak építéséről döntött. A szennyvíz telep felújítás, geotermikus hőellátás pályázatok bizonyulnak a legjelentősebbnek, melyek megvalósításra kerülnek. Cserkeszőlő Önkormányzat évi költségvetés tervezete Intézmény adatok ezer Ft-ban évi tervezet évi eredeti előirányzat Bevétel Kiadás Bevétel Kiadás Polgármesteri Hivatal Önkormányzat Fürdő és Gyógy. Központ ÁMK Összesen: Az önkormányzat évi kiadási és bevételi előirányzatainak összege E Ft. A E Ft évi előirányzatnál E Ft-tal magasabb. Ennek oka a nagy összegű beruházásaink kiadási és bevételi előirányzat növekedése. 3.oldal

5 BEVÉTELEK TERVEZÉSE A költségvetésben mind az intézményi, mind az önkormányzati saját bevételeket reálisan kell terveznünk ahhoz, hogy az állami költségvetésből kapott bevételekkel együtt teljesíthető kiadási szintet lehessen tervezni. (A bevételeket intézményenkét az 1. számú melléklet tartalmazza.) 1.1. Központi költségvetési kapcsolatokból származó feladatfinanszírozási támogatás és az átengedett bevételek alakulása: Az önkormányzat feladatellátási támogatásait évre vonatkozóan a 2. számú melléklet mutatja be. > A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása új jogcímként szerepel a költségvetési törvényben. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetési, közvilágítás, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől függő általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. Az általános támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódóan biztosít a központi költségvetés támogatást. Az általános támogatás összege E Ft. Ehhez a évi KSH-nak leadott statisztika számait veszik alapul (Pl.: lakosságszám, belterületi utak hossza stb.). A beszámítás összege az önkormányzat elvárt bevétele, ami a évi iparűzési adó alapjának 0,5%-át jelenti. Ezzel csökkentik az egyébként számított támogatás összegét. A helyi önkormányzat működésének általános támogatásai (adatok ezer Ft-ban) Helyi önkormányzati hivatal működésének támogatása Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos támogatás Közvilágítás fenntartával kapcsolatos támogatás Köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás 407 Közutak fenntartásának támogatása 100 Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Összesen: Beszámítás összege (ez csökkentő tétel, az IPA 0,5%-a) Tényleges támogatás összege: > Az átengedett bevételek rendszerének átalakítása: A gépjáműadóból tervezett bevétel E Ft. A feladatváltozásból eredően a gépjárműadó átengedés mértéke csökken 100%-ról 40%-ra, továbbá a helyben maradó személyi jövedelemadó és ehhez kapcsolódva a jövedelemkülönbség mérséklés rendszere megszűnik, helyette az átalakított támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban a fentebb említett általános működési támogatás segíti hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. 4.oldal

6 > Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok ellátásához kapcsolódó támogatások: * Az önkormányzatok kötelezően ellátandó faladatai közé tartozik a köznevelési törvény szerint az óvodai ellátás, amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A pedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámogatása, a tervezett létszámhoz teljes egészében biztosítja a bértömeget és a járulékot. A támogatás összege E Ft lesz a pedagógusok után, a nevelő munkát segítők bértámogatása E Ft. Emellett kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működéséhez (54 E Ft/fő/év). Az óvodák szakmai-dologi kiadásaihoz és üzemeltetéséhez a központi költségvetés célzott és nevesített támogatást biztosít melynek összege E Ft. * Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés. A támogatás 102 E Ft/fő/év (ami az előző évekhez képest emelkedett a 68 EFt/fő/évről), amit a költségvetés az 50 és 100%-os étkezési térítési díj támogatott gyermekek után ad. A támogatás összege E Ft 155fő iskolás és óvodás gyermek után, 714 E Ft a 7 bölcsödés gyermek után. A helyi önkormányzat köznevelési feladatainak támogatásai (adatok ezer Ft-ban) Óvoda pedagógusok bértámogatása Közvetlenül segítők bértámogatása Létszámhoz kötött óvodaműködtetési támogatás Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Bölcsödei étkeztetés támogatása 714 Összesen: * Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvertlenül segítők bérének finanszírozását átvállalja. Állami feladat továbbá az iskolahálózat szakmai működési kiadásának a biztosítása is. Az iskola leltár szerinti átadásának várható időpontja február 15. > Szociális normatívákat érintő változások * A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változások várhatók évben. Ennek támogatására összesen E Ft-ot kapott önkormányzatunk. * A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy egyes segélyek kikerülnek a jegyző hatásköréből: a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló törvény alapján január 1-jétől a normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról és az óvodáztatási támogatásról a járási kormányhivatalok fognak dönteni. A jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben létalapként" egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat (megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). 5.oldal

7 A szakmai elképzelések szerint a létalap: * alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig kiegészíti (ide tartozna mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, illetve a rendszeres szociális segély), * kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a lakásfenntartási támogatást). Az állami hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, önkormányzatunknál E Ft. A családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatellátásához 908 E Ft 908 E Ft-ot biztosít az állam. A szociális étkeztetés átlagosan 37 fő ellátásához E Ft, a házi segítségnyújtás átlagosan 18 ellátott részére E Ft, a tanyagondnoki szolgálat 36 fő után E Ft támogatást kap Intézményi működési bevételek Az intézmények alaptevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásait, térítési díját az infláció emelkedése miatt szerény mértékben kívánjuk emelni. Az intézményi átalakítások miatt az iskolai nevelés kikerül az önkormányzat feladatai közül, de az étkeztetés önkormányzati feladat marad. Ennek térítési díját a jövőben felül kell vizsgálni, mivel a társtelepülésekről bejáró tanulók étkeztetését is Cserkeszőlő viseli. A évi várhatóbevételeink tevékenységek szerint: adatok ezer Ft Megnevezés évi tény évi várható Camping Szálloda Mosoda Fürdő- és strandszolgáltatás Gyógyász.beutaltak térítése TB támogatás Fűtés, hőszolgáltatás Parkolás Víz- és szennyvíz szolg Gyógyászati bolt Napsugár étterem Szépségszalon Kamatbevételek Összesen: A évi várható adóbevételek: A évi várható helyi adóbevételek 6.oldal

8 adatok ezer Ft Megnevezés 2012.évi tény 2013.évi várható Építményadó Telekadó Kommunális adó IFA Iparűzési adó Pótlékok, bírságok Gépjárműadó Összesen: A gépjárműadó bevételeket - figyelembe véve a költségvetési törvény tervezetét - az idei várható bevételek 40 %-ában kalkuláltuk. A helyi adó szabályok jelentősen nem változnak a évben sem. Így az elmúlt évek tendenciáit figyelembe véve óvatos becsléssel állapítottuk meg a évre vonatkozó adóbevételeket, mivel a fizetési morál évről-évre romlik, bár mindent megteszünk az adóbevételek behajtásának érdekében. A KIADÁSOK TERVEZÉSE 1.) Személyi juttatások és járulékok évi létszámterv átlagosan 200 fő Polgármesteri Hivatal átlagosan 19 fő (16 fő köztisztviselő + 1 fő munkatörvénykönyves + 2 üres álláshely) Önkormányzat átlagosan 17 fő (12 fő + 3 fő részmunkaidős + 2 fő üres álláshely + 29 fő közfogl.) Fürdő átlagosan 144 fő (117 fő + 35 fő nyári foglalkoztatott + megbízásos orvosok 4 fő) PS ÁMK /Cserkeszőlő/ átlagosan 20 fő 20 fő + 2 fő üres - Minimálbér: Ft (változott Ft/hó-ról) - Szakképzett minimálbér Ft (változott Ft/hó-ról) - Köztisztviselői illetményalap: Ft (nem változott) - Étkezési hozzájárulás: Ft/hó (változott Ft/hó-ról) - Szociális hozzájárulási adó: 27% A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer (beleértve a Polgármesteri Hivatalt is) működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása. A kiadások tervezésénél a PS ÁMK Társulás megszűnése miatt, a koncepcióhoz képest csökkent a szervezetek száma. Csak a cserkeszőlői ovoda, bölcsöde, konyha, könyvtár maradt. 7.oldal

9 A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat - figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságára - az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla a januári szinten van, továbbra is az akkori számítási szabályok érvényesek. A feladatok átrendezése miatt a személyi juttatások és járulékainak kiadása jelentősen csökkenni fog azzal, hogy január 1-jétől az iskolákban foglalkoztatott pedagógusok és a pedagógus munkát segítők bérét és járulékát az állam fizeti meg, míg az iskolák technikai munkakörben foglalkoztatottjainak bérét és annak járulékát is a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ biztosítja. Az Önkormányzat elfogadta 29 fő közfoglalkoztatott alkalmazásával kapcsolatosan a feladatellátás megszervezéséhez szükséges E Ft-os keretösszeget. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján a közfoglalkoztatottak részére kifizetett bér és járulékok összegének %-a visszaigényelhető. A közfoglalkoztatási bérek és járulékok mellett a foglalkoztatással összefüggő közvetlen költségek is érvényesíthetők a bér- és járuléktámogatás legfeljebb 20%-ának mértékéig évben javasoljuk a közfoglalkoztatási programunk, valamint a feladatra elkülönített keret összegének fenntartását, amennyiben a közfoglalkoztatottak garantált bérminimuma bruttó ,- Ft. A költségvetési szférában jelenleg is működő az adóváltozás hatását kompenzáló rendszer évben is megmarad, melynek fedezetét az állam biztosítja. 2.) Dologi kiadások A költségek növekedésével nem számolunk, az infláció növekedésének hatását kivédjük takarékos gazdálkodással. A közüzemi díjak közül csak a vízdíj növekedésével számoltunk, mivel a Fürdő- és Gyógyászati Központnál eddig nem számítottunk fel vízdíjat. A Bácsvíz Zrt. az új szolgáltató, azonban már felszámolja az elfogyasztott vízmennyiséget. Az elsődleges kalkulációk szerint a Fürdő- és Gyógyászati Központ vízdíja E Ft-ra tehető (medencetöltésre és az előírtakon kívül ivóvizet nem használnak fel). A gázdíjat igyekszünk csökkenteni a termálfűtés bevezetésével és a napenergia hasznosításával az áramdíj csökkentését próbáljuk elérni. A közvilágításnál az áramdíjat szolgáltató váltással próbáljuk csökkenteni. SZOCIÁLIS ÁGAZAT Önkormányzatunk szociális ellátásait a többször módosított évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.), a többször módosított évi XXXI. törvény (továbbiakban: gyermekvédelmi törvény) valamint az önkormányzat szociális ellátásokra vonatkozó rendelete határozza meg. A szociális ellátások alapja a mindenkori öregségi nyugdíjminimum, melynek évben nem változik, összege forint. 8.oldal

10 2013. január 1-jétől az alanyi- és normatív ápolási díjról, az időskorúak járadékáról a járási kormányhivatalok fognak dönteni, és gondoskodnak ezen pénzbeli ellátások folyósításáról, míg a jegyzői hatáskörben levő segélyek a jövőben létalapként" egyesülnek, Az önkormányzat költségvetésének tervezésénél a járási hivatalokhoz kerülő segélyek esetében az alábbi megtakarításokkal számolhatunk: * időskorúak járadéka * normatív ápolási * gyámnál eseti és ügygondnoki feladatok * ápolási díj (Szoc. tv (1) bek. és 43/A.(1) bek. Alanyi) * gondozási díj felülvizsgálat * apai elismerő * védelembe vétel * közgyógy ellátás (alanyi) * közgyógy ellátás (normatív) * óvodáztatási támogatás Az önkormányzati hatáskörben maradó eseti támogatások várható kiadása az alábbiak szerint tervezhető: - átmeneti segély: E Ft - ovodáztatási támogatás: 50 E Ft - szociális kölcsön: 912 E Ft - közgyógy ellátás (méltányossági): 500 E Ft - köztemetés: 140 E Ft - temetési segély: 88 E Ft -rendszeres gyermekvédelmi kedv. - méltányossági ápolási díj 667 E Ft Arany János tehetséggondozó 60 E Ft Bursa Hungarica E Ft Összesen: E Ft A rendszeres támogatások várható kiadási igénye: rendszeres szociális segély foglalkoztatást helyettesítő támogatás lakásfenntartási támogatás Összesen: 400 E Ft E Ft E Ft E Ft 9.oldal

11 Az önkormányzat saját hatáskörében adott támogatásai: - ovodáztatási támogatás: 368 E Ft - beiskolázási támogatás: E Ft - nagycsaládos támogatás: 500 E Ft - nyugdíjas támogatás: 800 E Ft - születési támogatás: 750 E Ft - közép és felsőoktatási tanulmányi támogatás E Ft - hulladék átvállalás: E Ft Összesen: E Ft SZOCIÁLIS FELADATAINAK A szociális területhez tartozó feladatok összesen E Ft tervezett kiadást jelentenek az önkormányzat számára, amely tevékenységek évben E Ft kiadással jártak. A költségek megnövekedése a bérköltség kötelező emelése miatt és a Tanyagondnoki Szolgálat pályázati kiadása miatt nőttek meg E Ft-tal. A tevékenységek tervezett kiadását az alábbiakban mutatjuk be. Ezek a feladatok a következők: Bölcsödei Ellátás, Szociális Étkezés, Házi Segítség Nyújtás, Tanya- és Falugondnoki Szolgálat, Családsegítés és Gyermekjóléti Szolgálat és a Védőnői Szolgálat. A gyermekjóléti szolgálathoz egy fő felvételére volt szükség, ezért magasabb az előző évi kiadás. Tevékenység évi tényleges tervezett Bölcsödei ellátás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat Tanyagondnoki szolgálat Védőnői szolgálat Összesen: A tanyagondnoki szolgálattól 1 fő a házi segítségnyújtás szakfeladatára lett áthelyezve, emiatt nőtt meg a házi segítségnyújtás tervezett költsége és a tanyagondnoki szolgálatnál csökkent meg a bérköltség. SPORTFELADATOK A sportfeladatok költségvetési keretén belül pénzügyi lehetőségeink figyelembe vételével kívánjuk biztosítani az alábbi feladatok fedezetét: kiemelt rendezvények Pl.: Cserke Vitéz napok alkalmából, labdarugó torna rendezése sportegyesület támogatása (női és férfi labdarugás) A szabadidő sport támogatásához, a felnőtt kondipark pályázata benyújtásra került együttműködési megállapodás alapján az Északalföldi Termál Klaszter a pályázó E Ft 10.oldal

12 összegben, amihez Cserkeszőlőnek anyagilag nem kell hozzájárulnia, csak a helyet biztosítja a Sportpályán. Leader BMX pálya kivitelezéséhez E Ft értékben benyújtottuk a pályázatot, ami 100%-ban támogatott, tehát anyagilag ehhez sem kell hozzájáulni. KÖZMŰVELŐDÉSI, TURISZTIKAI ÉS SAJTÓFELADATOK A község kultúrájának, közművelődésének fejlesztését továbbra is kiemelkedő feladatnak tekintjük. Fontosnak tartjuk a történelmi, helytörténeti, építészeti hagyományok, értékek feltárását, megőrzését, az új generációkkal történő megismertetését. A Szinyei kúria borospince felújításához E Ft pályázatot nyújtottunk be, amely 100%-ban támogatott. A PS ÁMK Könyvtár ebben az évben is pályázatot nyújt be Könyvtári érdekeltség növelő támogatásra, amit minden évben benyújtunk és kb. 200 E Ft-ot kapunk meg. Ebben az évben az önkormányzat nyújtott be pályázatot Könyvtárfejlesztésre E Ft értékben, amely vissza nem térítendő támogatást el is nyerte számítástechnikai eszközökre és akadálymentesítésre. Pályázati lehetőség esetén a Szüreti Bál és a Cserke Vitéz Napok rendezvényeit is támogatásból fedezzük. EGYESÜLETEK, SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA A helyi egyesületek, alapítványok, egyéb szervezetek részére nyújtandó egyéb támogatás keretének összegét legfeljebb az előző évi szinten javasoljuk meghatároni. Kivéve a polgárőrség támogatását, ami a közbiztonság megerősítését szolgálja. Ezzel kapcsolatban az gépkocsi műszaki vizsgájával kapcsolatos plusz költséget szeretnénk kompenzálni évben adott támogatások adatok E Ft-ban Rendőrség 250 Kadarka néptánceggyüttes 300 Motoros találkozó órás vetélkedő 50 Polgárőrség 650 Tanyagondnoki szolgálat országos szövetsége 63 Versenysport támogatása 1300 Összesen: oldal

13 KÖZSÉGÜZEMELTETÉSI FELADATOK Intéznényi épület fejlesztése, karbantartása esetén: - az önkormányzat elsődleges, kötelező feladata az intézményi épületek karbantartása, melynek költségét az előző évek szintjén kívánjuk tartani, az infláció emelkedését takarékoskodással védjük ki. Ebben az évben a Képviselői Irodaházban lévő Rendőrség körzeti megbízotti irodát kívánjuk felújítani, erre 100%-os támogatottságú Leader pályázatot nyújtottunk be E Ft értékben. - az előző években megkezdett energia megtakarítást eredményező fejlesztések folytatását a évben pályázati eszközök bevonásával végezzük el, a thermál fűtés kiterjesztésével, napenergia felhasználásával. - továbbra is fontos cél az óvoda, bölcsőde játszóudvarainak korszerűsítése, az intéznényi zöldterületek állapotának, színvonalának emelése, gondozott zöldterületek növelése. Közterületek fejlesztésével és fenntartásával kapcsolatban: - útépítések folytatása: a földútjavítások a ráfordított pénzeszközöket és az abból kihozható eredményt nézve fajlagosan drágák, ezért a cél évente egy út leburkolása. Jelenleg pályázati lehetőségről nem tudunk, de így is terveztünk E Ft-ot a célra - az önkormányzat kötelező feladata az aszfalt- és földutakon a járhatóság, jó állapot biztosítása, amely költségigénye jelentős E Ft-ot terveztünk be. - továbbra is fontos feladatnak tartjuk a parkok, zöldterületek, játszóterek állapotának legalább szinten tartását, lehetőség szerint a színvonal emelését tűztük ki célul. - Önerőből a legrosszabb állapotú utcák járdáit felújítjuk, pályázati lehetőség esetén több utcának is biztosítjuk a felújítás lehetőségét. Ha nem lesz pályázati lehetőség járdafelújításokra vonatkozóan, és ha lakossági igény jelentkezik, akkor biztosítjuk az ahhoz szükséges anyagot. - szintén kötelező feladat a közvilágítás kiépítése, és fentartása. A közvilágítás karbantartására nem kell több anyagi forrást elkülöníteni, mert a több éves szerződést az idén újra köthetjük, ezért a szolgáltatók versenyképességét megvizsgáljuk és nem kívánunk többet költeni erre a feladatra. ADÓSSÁGSZOLGÁLAT A évi költségvetés mozgásterét jelentősen meghatározza az, hogy novemberében megkezdődött a kötvényállomány törlesztése. Jelenlegi tőketartozásunk CHF, következő törlesztés áprilisban esedékes, viszont a jelenlegi törvénytervezet szerint az állam az 5000 fő alatti települések ilyen típusú tartozásállományát átvállalja. Jelenlegi ismereteink szerint június 28.-án történik meg az adósságkonszolidáció. Az óvatosság elve azt követeli meg, hogy a megállapodás megszületéséig kalkuláljunk a törlesztendő tőke és kamatköltségekkel ben a tőke- és kamatteher E Ft-os terhet jelentett, 2013-ban a csökkenő tőke összege és a jelenlegi árfolyamtendenciákat figyelembe véve, mint egy E Ft-os kötelezettséggel számolhatunk. Ha a megállapodás létrejön és az állam átvállalja a kötelezettségünket, akkor ezt a jelenlegi kötelezettséget nem kell teljes egészében megfizetnünk. 12.oldal

14 A K&H Bankkal csak a konszolidáció után tudunk tárgyalni a fennmaradó tartozás törlesztéséről. Ezért a második félévre is beterveztük az esedékes törlesztőrészletet. Gyakorlatilag a következő évekre vonatkozó törlesztésekre jelenleg csak az eredeti szerződés adatai alapján tudunk tervezni Az MFB-kal szemben fennálló hitelünkből adódó kötelezettség 2013-ban 350 E Ft. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Az intézményvezetőkkel történt egyeztetés alapján az alábbi kiadás igények merültek fel. A kiadásoknak csak egy részére tudunk pályázati forrást igénybe venni. Amennyiben a évi pályázatok ismeretében ez változna, akkor a beruházások végleges elkezdése előtt ezeket a lehetőségeket mérlegelni kell. A tervezett beruházásokat intézményenként a 3. számú melléklet tartalmazza, melynek a nettó összege E Ft és a hozzá tartozó áfa E Ft. A beruházásokhoz az önkormányzatnak E Ft önerőt kell biztosítani és E Ft pályázati összeggel rendelkezünk. Önkormányzat által elérhető pályázati lehetőségekre kell koncentrálni, a pályázatok saját erejére forrást szükséges meghatározni a évi költségvetésben. A jelenleg ismert és benyújtott pályázatokat a 4. számú melléklet tartalmazza. A pályázatok közül kiemelendő a geotermikus hőellátás kiépítése, aminek az önereje E Ft (bruttó); szennyvíztelep felújítás E Ft (bruttó). Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bemutatása A évi CXCV. törvény az államháztartásról 23 a helyi önkormányzatok költségvetése tartalmazza az önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait, előirányzatok, kiemelt előirányzatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. A évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól rendelkezik az önkormányzatok feladatairól az alábbiakban közölteknek megfelelően: 13. (1) 2 A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 1. településfejlesztés, településrendezés; 2. településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása); 3. a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése; 4. egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások; 5. környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás); 6. óvodai ellátás; 7. kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása; 8. 3 szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások; 9. lakás- és helyiséggazdálkodás; 10. a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása; 11. helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás; 12. honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás; 13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok; 14. a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is; 15. sport, ifjúsági ügyek; 16. nemzetiségi ügyek; 17. közreműködés a település közbiztonságának biztosításában; 13.oldal

15 18. helyi közösségi közlekedés biztosítása; 19. hulladékgazdálkodás; 20. távhőszolgáltatás; 21. víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül. (2) Törvény a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó más helyi önkormányzati feladatot is megállapíthat. Az önkormányzat államigazgatási feladatait a Polgármesteri Hivatal látja el teljes egészében, tehát ennek az összes bevétele és kiadása mutatja a tevékenység ráfordításait, ami az 1. számú mellékletben látható. A PS ÁMK tevékenységei közül az óvodai nevelés, a közművelődés és könyvtári ellátás, a közétkeztetés kötelezően ellátandó feladat. A bölcsödei ellátás önként vállalt feladat. A kötelező és az önként vállalt feladatok bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza. A Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ strandszolgáltatás tevékenységén kívül valamennyi önként vállalt feladat. Ez alaján a kötelező és az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi tételeit az 6. számú melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat valamennyi feladata kötelezően ellátandó feladat. A bevételeit és a kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza. Hatáskörök Az államháztartási törvény szerint a költségvetéssel kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. (4) bekezdés szerinti értékhatárt a finanszírozás bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatáskörök vonatkozásában a képviselő testület rendeletében E Ft + ÁFA összegben határozta meg. a polgármester vonatkozásában. 14.oldal

16 Tisztelt Képviselő-testület! * A költségvetési egyensúly, stabilitás megtartása * A kötelező feladatok ellátásának, finanszírozásának folyamatos biztosítása * Az intézmények biztonságos működtetése * Fel kell tárni azokat a forrásokat, amelyek a bevételek további növelését teszik lehetővé, (pályázatok, szolgáltatások bővítése stb) * A kintlévőségek behajtására évben is kiemelt figyelmet kell fordítani * A működési saját bevételeket felülvizsgálva, a szolgáltatási díjtételeket a piaci viszonyok figyelembe vételével, lehetőség szerint emelni * Érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeit, A szervezeti egységek gazdálkodását egységenként kell megvizsgálni * A dologi kiadásokat úgy kell tervezni, hogy az előző év teljesítési adatait nem haladhatja meg, teljesítmény mutató emelkedése nélkül * Csak indokolt felújítás és beszerzés tervezhető * A létszámgazdálkodást a feladatokhoz igazodóan kell tervezni (ésszerű munkaerőkihasználás) * Részt kell venni a megújuló közfoglalkoztatásban, csökkentve ezzel a helyi munkanélküliséget. * A pályázatokhoz saját forrást biztosítani kell Kérem, hogy az előterjesztést ennek ismeretében megvitatni, majd a évre vonatkozó költségvetési tervezetet elfogadni szíveskedjenek. Cserkeszőlő, február Szokolai Lajos polgármester 15.oldal

17 2013. évi Községi Önkormányzat Cserkeszőlő intézményi költségvetés tervezete 1.sz. melléklet Megnevezés Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fürdő és gyógy központ PS AMK Társulás Cserkeszőlő Önkorm. összesen 2013 települési adatok E Ftban évi becsült teljesítés "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN ebből: PS AMK-nak Polgármesteri Hivatalnak Önkormányzatnak Nonprofit szervezeteknek IDEINGLENESEN ÁTADOTT PÉNZESZKÖZ FEJLESZTÉSI CELU HITELTÖRLESZTÉS ** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ** MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN ** SZOC.POL. ELLÁTÁSOK, EGYÉB JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN * FELH.C. NYÚJTOTT TAM.KOLCS. VISSZATÉR TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTELEK, ELOZO EVI TAM TB TÁMOGATÁS ÖNKORMÁNYZATTÓL TÁMOGATÁS FÜRDŐ ÉS GYÓGYÁSZATI KÖZPONTTÓL MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK " INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ** ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI ** FELHALMOZÁSI ES TOKÉ JELLEGŰ BEVÉTELEK " KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

18 2013. évi Költségvetési támogatások 2. számú melléklet adatok Ft-ban kapott támogatás Települési önkormányzatok működési támogatása Zöldterület gazdálkodás Közvilágítás Köztemető Közutak fenntartása Kapott támogatás összege: Beszámítás Összege (-) Egyéb kötelező önk feladatok(+) Helyi önkormányzatok általános támogatása összesen: Óvodapedagógusok bértámogatása Óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvoda működtetés Összesen: Bölcsödei étkeztetés támogatása Óvodai és iskolai kedvezményezettek étkeztetési támogatása Összesen: Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz Családsegítés támogatása Gyermekjóléti szolgálat támogatása Szociális étkeztetés Házi segítség nyújtás Tanyagondnoki szolgálat támogatása Bölcsödei ellátás Könyvtári feladatok Üdülőhelyi feladatok Lakott külterületi feladatok Támogatások összesen: oldal

19 2013. évi tervezett beruházások intézményenként Nettó összeg ÁFA összege adatok e Ft-ban Önerő Támogatás Összesen Polgármesteri Hivatal Számítástechnikai eszk. vás Egyéb gép, berendezés vás PH összesen: számú melléklet ÁMK Számítógép vás.cserke Óvoda Zárható ajtó Könyvtár Konyhai berendezések Számítástechnikai eszközök konyha Összesen: Önkormányzat Bácsvíz részvény vásárlás Szennyyvíztelep felújítás Utak építése KEOP Napenergia pályázat Geotermikus hőellátás Borospince felújítása Képviselői irodaház felújítása Kocsis Pál, Tessedik út villamos kábel Fedett szín építése (Önkorm.udvar) Gép beszerzés községfenntartáshoz Közfoglalkoztatás gépek BMX pálya Leader TIOP Könyvtárfejlesztés Gyermekjóléti szolg. beruházás Tanyagondnoki szolgálat beruházása Köztemető kerítés Önkormányzat összesen: Fürdő- és Gyógyászati Központ tartálypark bekötése sz.kút hőcserélő oldal

20 1.sz. Termál kút gázt Aqua Spa elág.akna Akna építés Hírös ház Távhőszolgáltatás összesen: Gép beszerzés Napsugár Étterem összesen: Fedett fürdő mellett kerítés Fedett fürdő folyosó légtechnika+öltözők fűtése Fürdő elektr.elosztó Fürdő elektr.rendsz Fedett fürdő tűzvéd Fürdő öltöző, raktár Fedett fürdő szennyv IV.medence légtechnika V.medence felújítás sz.hidegvizes kút Vízelosztó rendsz.fel Optikai kábel kiépítés Takarítógép beszerzés Fürdő-és strandszolg. összesen: Szálloda fogadóterme világító reklámtábla Szálloda összesen: vizesblokk építése faház építése faház, közmű kiépítés + út épület felújítás (kemping bejárat, recepció) számítástechnikai eszköz játszótér Elektromos hálózat felújítása (szekrények) camping elektromos kapu Camping összesen: Szem.WC tusoló kialakítás Mosoda felnőtt sószoba építés Berner készülék + ma Gyógyszolgáltatás összesen: Fürdő- és Gyógyászati Központ összesen: Mindösszesen: oldal

21 Jelenleg folyamatban lévő beruházások 4. számú melléklet KEOP-4.2.0/B/ Geotermikus hőellátó rendszer kiépítése Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat A teljes támogatás: Ft nettó: Az önerő: Ft Teljes bekerülési költség: ,- Ft Szennyvíztelep felújítása Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Igényelt támogatás: nettó Önerő nettó: Teljes bekerülés nettó: Áfa: Bruttó teljes: LEADER Borospince Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: Ft Teljes bekerülés: Ft LEADER Képviselői irodaház felújítása Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: Ft Teljes bekerülés: Ft LEADER BMX pálya Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: 0 Ft Támogatás: Ft Önerő: Ft 20.oldal

22 Státusza: elbírálás alatt Pályázó intézmény: Északalföldi Termál Klaszter Kondipark Kb támogatás, a pályázó az együttműködési megállapodás alapján az Északalföldi Termál Klaszter, a beruházás költségét és a támogatás is őket illeti. KEOP 4.2.0/A/ Napenergia pályázat Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Önerő: Ft Támogatás: Ft Teljes bekerülés: Ft TIOP Könyvtárfejlesztés Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Támogatás: Ft Önerő: 0 Ft Teljes bekerülés: Ft Tanyafejlesztés Státusza: megnyert Pályázó intézmény: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Támogatás: Ft Önerő: Ft Teljes bekerülés: ft 21.oldal

23 5. számú melléklet A PS ÁMK kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai a évben. PS AMK Társulás Megnevezés ebből: kötelező feladatok ebből: önként vállalt feladat "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN FEJLESZTÉSI CELU HITELTÖRLESZTÉS ** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ** MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN ** SZOC.POL. ELLÁTÁSOK, EGYÉB JUTTATÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN adatok E Ft-ban * FELH.C. NYÚJTOTT TAM.KOLCS. VISSZATÉR. TÁMOGATÁSÉRT. BEVÉTELEK, ELOZO EVI TAM MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK " INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ** ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI ** FELHALMOZÁSI ES TOKÉ JELLEGŰ BEVÉTELEK " KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS (Önkormányzattól) ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN oldal

24 6. számú melléklet A Cserkeszőlői Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ kötelező és önként vállalt feladatainak bevételei és kiadásai a évben. Fürdő és gyógy központ Megnevezés ebből: kötelező feladatok ebből: önként vállalt feladat "BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ** VÉGLEGES PÉNZESZKÖZ ATADAS ÖSSZESEN ebből: Önkormányzatnak KÖTVÉNYTÖRLESZTÉS ** SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN ** MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULEKOK ** DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Bevételek TB TÁMOGATÁS MUNKAÜGYI KP. TÁMOGATÁSOK " INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ELOZO EVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE KÖLTSÉGV. BEVÉTELEK ÖSSZESEN adatok E Ft-ban 23.oldal

25 Előterjesztés a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő alapító módosítására. Tisztelt Képviselő-testület! A Magyar Államkincstár jelezte, hogy 137/2012.(XII.12.)sz.határozattal elfogadott PS ÁMK Cserkeszőlő Alapító okiratát módosítani szükséges a mellékelt határozati javaslat szerint, mivel az intézményegységek a hrsz-a elírásra került. A Könyvtár és közművelődéshez kapcsolódóan javasoljuk a 12-es pont 3.pontját kiegészíteni: A feladat ellátásához rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő Ady Endre út l/a. a leltár szerinti felszerelési tárgyakkal. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. Cserkeszőlő,2013.február 8. Dr Héczei Eszter sk. jegyző

26 Határozati javaslat./2013.(ii.14.)sz.határozat - a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő alapító módosításáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a 137/2012.(XII.12.)sz.határozattal elfogadott Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Alapító okíratának alábbi pontjait módosítja: 2. Feladat ellátási hely: Székhelye: 5465 Cserkeszőlő Napközi otthonos Óvoda / Szinyei M. út ( l/a) 1. Intézményegységek: - Bölcsőde és Konyha /Szinyei M u. (1.) 1/a - Községi Közkönyvtár és Közművelődés / Ady Endre út l/a./ 9. Jogelődje: Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Intézményi Társulás (Cserkeszőlő, Ady E. u. (l/a.) Az intézmény alaptevékenysége, szakfeladatai, intézmények szerinti bontásban. 1.Óvoda; í Óvodai nevelés, iskolai előkészítő oktatás Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai integrált nevelése, oktatása óvodai intézményi közétkeztetés Esélyegyenlőséget célzó általános, komplex tevékenységek és programok A feladat ellátásához rendelkezésre álló épület: - Cserkeszőlő Szinyei Merse Pál út ( l/a) 1., a leltár szerinti felszerelési tárgyakkal. 3. Könyvtár és közművelődés Könyvtári állomány feltárása, megőrzése és Védelme Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása, Könyvtári szolgáltatás közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése Alapfeladatának ellátását szolgáló eszközök teljes körű kapacitás kihasználása érdekében bevételt szerző tevékenységet folytathat. Közoktatási intézményekben végzett szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységek M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás /iskolabusz/ nem lakóingatlan bérbeadása A feladat ellátásához rendelkezésre álló épület: Cserkeszőlő Ady Endre út l/a. a leltár szerinti felszerelési tárgyakkal. 1

27 - A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt az alapító okírat egységes szerkezetbe történő foglalásával. Erről értesül: - Magyar Államkincstár - Klebelsberg Kunszentmárton - PS ÁMK Cserkeszőlő - Oktatási Hivatal - Gazdálkodási Csoport Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben Kmf. Szokolai Lajos sk. Polgármester dr Héczei Eszter sk. jegyző 2 1

28 Előterjesztés Járóbeteg-szakellátásról. Az egészségügyi járóbeteg szakellátások állam átvételével kapcsolatosan az egészségügyi szakellátási kötelezettség alapján az állam 2013.május 01-én veszi át az önkormányzatoktól a járóbeteg szakellátási feladatokat, melyek ellátásáról ettől kezdve az állam köteles gondoskodni. Kivételt képez ez alól, ha a helyi önkormányzat úgy dönt, hogy 2013.április 30.után is ellátja a járóbeteg-szakellátási feladatokat április 30-ig azonban a tulajdonában és fenntartásában lévő, járóbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató működtetéséről, illetve a tulajdonában lévő, járóbeteg-szakellátási feladat ellátására szolgáló vagyonhoz kapcsolódó, közfinanszírozott járóbeteg-szakellátási feladatok ellátásáról való gondoskodás a döntésétől függetlenül valamennyi helyi önkormányzatot terheli feburár 15-ig valamennyi olyan önkormányzatnak döntenie és döntéséről tájékoztatnia kell az Emberi Erőforrások Miniszterét, amely járóbeteg szakellátási feladat ellátására kötelezett, azzal, hogy a tájékoztatásnak 2013.február 15-ig legalább elektronikus formában meg kell érkeznie a megadott címre. Az Önkormányzat döntése csak a járóbeteg-szakellátási feladatai egészének átadására, illetve folytatására irányulhat. Azzal a helyi önkormányzattal, amely döntése alapján 2013.április 30-át követően is gondoskodik a járóbeteg-szakellátási feladat ellátásról, az arról szóló Magyarország helyi önkormányzatairól szóló tv. szerinti megállapodást az állam nevében erre kijelölősre kerülő szerv 2013.április 30-ig fogja megkötni. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését arról, hogy 2013.április 30. után kivánja-e továbbra is ellátni a járóbeteg-szakellátási feladatokat az alábbi finanszírozott járóbeteg finanszírozott szakellátási területeken: bőr- és nemibeteg ellátás reumatológia gyógytorna fizikoterápia/fizioterápia (aszisztensi tevékenységként Cserkeszőlő,2013.február 8. Dr Héczei Eszter sk. jegyző

29 Előterjesztés Az Önkormányzati intézmények ( PS ÁMK, Napsugár Étterem) élelmezési nyersanyagnormáinak megállapítására és a fizetendő térítési díjakra Tisztelt Képviselő-testület! Az egészségügyről szóló 1997.évi CLIV törvény 50 -ának (3) bekezdése előírja, hogy a közétkeztetésben az élettani szükségleteknek megfelelő minőségű és tápértékű étkezést kell biztosítani. A közétkeztetésnek kiemelkedő szerepe van az egészségvédelemben, a korszerű, változatos, betegség megelőző táplálkozás népszerűsítésében és megvalósításában. A közétkeztetés országos ellenőrzése alkalmával feltárt problémák általánosságban: - Nem megfelelő változatosság. - Kevés a tej, tejtermék. - Kevés a zöldfőzelék, a friss zöldség, gyümölcs. - Ritkán szerepel teljes értékű gabona. - Ritkán szerepel halétel. - Az ajánlottnál több a zsírdús hús és a húskészítmény. - Túlzott a zsiradék, só és cukorfogyasztás. Mi áll a hibáknak a hátterében? - Az irreálisan alacsonyan tartott élelmezési norma. - Az ellátottak ellenállása. Mindezeknek a hátráltató tényezőknek az ellenére is kiemelt feladat a szakmai ajánlások és módszertani levelek, ajánlások betartása. Bölcsődei étkeztetés biztosítása esetén naponta biztosítandó mennyiségek: 4dl tej, vagy ennek megfelelő tejtermék/túró, sajt, joghurt/ 3 adag zöldség, gyümölcs /egy adag ebből nyers formában/ 2 adag gabona/ 1 adag ebből 2 naponta teljes kiőrlésű/ Óvodás és iskolás gyermek étkeztetése esetén naponta biztosítandó mennyiségek: 3dl tej, vagy tejtermék/sajt, túró, joghurt/ 2 adag zöldség, gyümölcs /1 adag nyers formában/ 2 adag gabona /ebből egy adag teljes kiőrlésű/ Az OTH közétkeztetési ajánlása szerint kerülendő élelmiszerek: - ételpor, leveskocka, sót tartalmazó ételízesítő - 30%-nál magasabb zsírtartalmú hús - 20% feletti zsírtartalmú húskészítmény - Koffeintartalmú, vagy energiaital - Alkoholt tartalmazó élelmiszer - Szénsavas, vagy cukrozott üdítő, szörp - Hozzáadott cukrot tartalmazó, vagy 50% alatti gyümölcstartalmú gyümölcslevek I.

30 - Sertés, baromfizsír - 12%-nál magasabb zsírtartalmú tejföl - Édesség, ha nem tartalmaz egyharmad mennyiségű tejet, vagy gyümölcsöt. A 2011 augusztus 01.-vel megjelent OTH ajánlás szerint a bölcsődések tízóraira nem gyümölcslevet, hanem gyümölcsöt kapnak. Biztosítjuk számukra az előírt 3 adag zöldséget, gyümölcsöt, az előírt mennyiségű tejet, illetve tejterméket. Naponta kapnak teljes kiőrlésű gabonából készült kenyeret. Minden kisétkezéshez, amihez lehet, kapnak zöldségfélét az idénynek megfelelően /zöldpaprika, paradicsom, zöldhagyma, hónapos retek, vajretek, jégcsapretek, karalábé, sárgarépa, uborka, cékla, savanyú káposzta/ Az óvodás és iskolás gyermekek esetében is kisétkezésekhez hetente kapnak túrót, sajtot különböző formában pl. krém, körözött, sajtszelet, kockasajt, valamint joghurtot. Hetente két alkalommal zöldfőzeléket biztosítunk, vagy zöldség köretet. Kisétkezésekhez zöldségféléket adunk az idénynek megfelelően. Több alkalommal kapnak teljes kiőrlésű gabonából készült kenyeret, péksüteményt. Pl. magvas zsömle, korpás kifli, teljes kiőrlésű kenyér. Ételport, leveskockát eddig sem használtunk. Ételízesítőt használunk, de itt is áttértünk a csökkentett sótartalmú használatára. A húsok közül főleg a sertéscombot, sertéskarajt, csirkecombot, csirkemellet adjuk a gyermekeknek. Fokozottan ügyelünk arra, hogy legalább kéthetente halból készült ételt adjunk. Húskészítményekből is a csökkentett zsírtartalmúakat részesítjük előnyben. Ételkészítéshez csak étolajat használunk. A fentiek figyelembe vételével, valamint a 67/2007.(XII:10) GKM-EŰM-FVM-SZMM rendelkezései, valamint az OTH által kiadott a szervezett élelmezési ellátásra vonatkozó táplálkozás-egészségügyi ajánlás figyelembe vételével, kérem az alábbi térítési díjak elfogadását. A bölcsődés, óvodás, és iskolás gyermekek étkezési térítési díja. 1./Bölcsődei ellátás Új ár : Régi ár: Napi nyersanyag norma 315Ft 307Ft Áfa 27% 85Ft 83Ft 100%-os napi térítési díj 400Ft 390Ft 2./ Óvodás gyermek térítési díja: Napi nyersanyag norma 323Ft 315Ft Áfa 27% 87Ft 85Ft 100%-os napi térítési díj 410Ft 400Ft 3./ Kidolgozásra került egy csökkentett térítési díj, ami a tízórait kevésbé teszi változatossá, de költségkímélőbb. Azt viszont figyelembe vettem, hogy 10%-os kenyér és pékárú emelés várható és a gyermekek iskolatejet kapnak. A napközis gyermek térítési díja: Új ár: régi ár Alsós Felsős alsós felsős Napi nyersanyagnorma 346Ft 362Ft 382Ft 398Ft Áfa 27% 94Ft 98Ft 103Ft 107Ft 100%-os napi térítési díj 440Ft 460Ft 485Ft 505Ft

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára

Javaslat. Mátraszele Község Önkormányzatának. 2013. évi költségvetési koncepciójára Mátraszele Község Polgármesterétől Javaslat Mátraszele Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciójára Készült: a Képviselő-testület 2012. novemberi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.december 17-én

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármesterétől H-2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Telefon: (53) 562-120 Fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Gazdasági Osztály Az előterjesztést véleményezi: Oktatási,

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december havi ülésére SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. december 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról

Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról 1 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(IV.28.) önkormányzati rendelete a 2014. évi zárszámadásról Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében kapott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet

TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetének jóváhagyására Könyvvizsgálói jelentés Püspökladány Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített, a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei 2008. évi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ Nádudvar Város Önkormányzata és intézményei évi gazdálkodásáról A helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv., az államháztartásról szóló módosított

Részletesebben

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére

Előterjesztés. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Előterjesztés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére Tárgy: 1.) 2013. évi költségvetés ¾ éves teljesítéséről szóló tájékoztató megvitatása 2.) 2014. évi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök

M E G H Í V Ó. 2012. február 13-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Betkó József sk. Bizottsági elnök Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület!

TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! TEREMTI DÍJAKAT 53 HERCEGHALOM, GESS ÚT 13. Tisztelt Képviselő-testület! Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXX. törvényt. A törvény alapján megterveztük

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek

ELŐTERJESZTÉS. a megyei közgyűlésnek JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE ELŐTERJESZTÉS a megyei közgyűlésnek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak megállapítására A megyei

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő

Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója. Lakosságszám: 375 fő Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi koncepciója Lakosságszám: 375 fő Néhány önkormányzatunkat érintő jogcímet kiemelve a törvényjavaslatból: (1) A közszolgálati tisztviselőkről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2014. február 27-én a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott nyílt ülésén.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. augusztus 27-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról szóló 14/2015. (V. 04.) rendeletének módosítása Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági Osztály Ügyrendi, Lakásügyi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 24-i ülésére Nyílt ülésen tárgyalandó

Részletesebben

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

1. A rendelet hatálya Bazsi Község Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat), valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-7/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 28-án tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat-

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Dr. Tankó Károly polgármester. Meghívott: Kalmár László Pénzügyi Ügyrendi és vagyonnyilatkozat- Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 17.00 órakor kezdődő, soron következő nyílt ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.május 30-án

Részletesebben

A Balatonkenese Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója

A Balatonkenese Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója B a ll a tt o n k ee n ee ss ee V á rr o ss Po llgá rrm ee ss tt ee rr ee 8174 Balatonkenese, Béri B. Á. tér 1. Postacím: 8174 Balatonkenese, Pf. 1. Telefon: (+36-88) 481 087 Telefax: (+36-88) 481 741

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó ülésére. Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Ügyiratszám: 496-7/2014 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 30.-án tartandó

Részletesebben

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4%

Működési bevételek 42 066 44 885 38 953 86,8% A települési önkormányzatok működésének támogatása 29 861 32 838 32 651 99,4% Előterjesztés Készült: Dunafalva Községi Önkormázat 2013.11.21. ülésére Tárgy: Beszámoló a Szeremlei Közös Önkormázati Hivatal 2013. I-III. negyedéves gazdálkodásáról Készítette: Gálné, Hegyiné Jogszabályi

Részletesebben

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S

_NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S _NAPIREND Ügyiratszám: 5/36/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. február 14-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca város középtávú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-i ülésére Nádudvar Város Önkormányzat Polgármesterétől 4181. Nádudvar, Fő út 119. Tel.: 54/529-010 Fax.: 54/480-256, e-mail: nadudvar@nadudvar.hu Iktató szám: 16-21/2016. ELŐTERJESZTÉS Nádudvar Város Önkormányzat

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E. az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2010. (II. 19.) számú R E N D E L E T E az Önkormányzat

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 23-i ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. augusztus 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére 2. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 12-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról

JEGYZŐKÖNYV. Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról 2636-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. február 19-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Dr. Misz Mihály tag Pál György tag Földesi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról

ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról 3. Napirend 2013. évi költségvetési koncepció 3. Napirend ELŐTERJESZTÉS a 2013. évi költségvetési koncepcióról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. (1) bekezdése

Részletesebben

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának

Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának Csorvás Város Polgármesterétől 5920. Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258016 Fax: 66/258015 Szöveges indokolás Csorvás Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési beszámolójához (zárszámadásához) Az

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100

Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 Ecsegfalva Községi Önkormányzat Polgármesterétől 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67. Tel.: 66/487-100 ELŐTERJESZTÉS Szöveges beszámoló Ecsegfalva Községi Önkormányzat 2011. évi zárszámadásához Tisztelt Igazgatóság!

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület 2012. november 29-i ülésén 2./Napirend: Az Önkormányzat ¾ éves beszámolója a 2012. évi költségvetés teljesítéséről, és az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelet IV. számú módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére

Javaslat. Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Szendrő Város Polgármestere Javaslat Szendrő Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetésére Az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. számú törvény 71. - ában foglaltak szerint

Részletesebben

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2009. évi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2009. évben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben meghatározott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! A 2013.évi költségvetés módosítását a következő területeken

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 Tárgyalja: minden bizottság E L Ő T E R J E S Z T É S Újszász Város Képviselő-testületének 2014. február 18.-i ülésére Újszász

Részletesebben

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására

a Bizottságokhoz Földes Nagyközség Önkormányzata 2011. évi költségvetési munkaanyagának megtárgyalására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 212-3/2011. 1. E LŐTERJESZTÉS a Bizottságokhoz Földes Nagyközség

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/999-1/2012/I. Tárgy: Makó Város Önkormányzata 2013. évi Üi.: Juhászné Kérdő Edina költségvetési koncepciója Melléklet: Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. április 29-én tartott üléséről Jelen vannak: 7 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2014. november 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. november 6-i ülésére 1. napirendi pont

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. J e l e n v a n n a k 1 Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült a Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 2-i nyilvános üléséről. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2010. évi gazdálkodás zárszámadásának tárgyában Nagykálló Város Önkormányzata Polgármesterétől 4320 Nagykálló, Somogyi B. út 5-7. (42) 263-101 Fax: 42/263-309 4321 Nagykálló Pf. 4. E-mail. polgarmester@nagykallo.hu Ügyiratszám: 3316-3/2011.közp. Ügyintéző:

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. szeptember 27-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s

1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. E l ő t e r j e s z t é s 1 Balatonújlak Község Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 8712 Balatonújlak, Templom u. 3. Ügyiratszám: 1721/2/ 2. számú előterjesztés E l ő t e r j e s z t é s az Önkormányzat évi költségvetését megállapító

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására

M E G H Í V Ó. 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor. 1. Javaslat Gyál Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotására Szám: 2067/2016. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. február 11-én (csütörtök) 18.00 órakor rendkívüli ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Ülés helye: Gyáli Polgármesteri

Részletesebben

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Beszámoló a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Az önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ügyszám: 3026/2012. Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim Községek Képviselő-testületei 2012. március

Részletesebben

Finanszírozási Koncepció

Finanszírozási Koncepció BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATA 451/2013. (XII. 12.) Kt. határozat melléklete Finanszírozási Koncepció az önkormányzati fenntartású óvodák költségvetésének tervezéséhez Hatályos:

Részletesebben

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének DECS Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. (I.29.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása

2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása 2013. évi költségvetési rendelet-tervezet szöveges indokolása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.), 23. (1) bekezdésében hatalmazza fel az önkormányzatokat arra, hogy

Részletesebben

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

2015. február 18-án (szerda) napjára du. 16.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről

./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Heréd Község Polgármesterétől Heréd, Rákóczi út 39. 377-009./2011. TÁJÉKOZTATÓ az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedéves teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Heréd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez

Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez Beszámoló az önkormányzat 2008. évi költségvetéséhez A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. törvényét az Országgyűlés 2007. december 21-i ülésén tárgyalta és egyben el is

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Izsák Város Polgármesterétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. január 26-án tartandó ülésére Tárgy: Izsák Város 2016. évi költségvetésének megtárgyalása (I. forduló) Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010

CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 CIKLUSBESZÁMOLÓ 2006-2010 1 I. 2006.-2010 ÉVEK GAZDÁLKODÁSÁT BEFOLYÁSOLÓ ADATOK FIGYELEMMEL AZ ÁHT. 50. -BAN FOGLALTAKRA...4 Előző években keletkezett, későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségek...4

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. november 19-i ülésére Szám: 02/267-9/2009. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétől 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA A koncepciót az önkormányzat valamennyi szakbizottsága megtárgyalja 2 Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója a Magyar Köztársaság 2009.

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA TARTALOMJEGYZÉK Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójának meghatározása... 2. oldal Mellékletek 1. Budaörs

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása)

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről (Biatorbágy Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének indokolása) Város Polgármestere 251 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 6 23 31-174/112, 113, 142 Fax: 6 23 31-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről

BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 1. Napirend Beszámoló a 2013. I. félévi gazdálkodásról 1. Napirend BESZÁMOLÓ Tolmács-Bánk Óvoda 2013. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről Tisztelt Társulási Tanács!! A Tolmács-Bánk Óvoda önállóan

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 27-én du. 15 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. június 19-én 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei

Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról. A költségvetés politikai céljai és keretei Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról Az Önkormányzat gazdálkodását az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. XXXVIII. tv., a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi CXV. Törvény,

Részletesebben

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők!

Szöveges előterjesztés 5. napirendi ponthoz. Tisztelt Képviselők! Tisztelt Képviselők! A Magyar Köztársaság 2011. évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot (T/1498) a Kormány 2010. október 30. napján nyújtotta be az Országgyűléshez. Az Államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. félévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. április 26-i ülésére Szám: 02/65-13/2012. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Gödöllői Piac Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2100 Gödöllő, Szabadság út 3. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2010. május 27.-én tartandó ülésére Tárgy: A Piac Üzemeltető és Szolgáltató

Részletesebben

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 14-i együttes üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 31-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére

Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére E L Ő T E R J E S Z T É S Szécsény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésére Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 9-i ülésére Előterjesztő: Stayer László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 22-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság

Előterjesztés. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi vezető Véleményezte: Valamennyi bizottság Előterjesztés A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-i ülésének 1. számú - Beszámoló a 2010. évi költségvetés végrehajtásáról - tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor

Részletesebben