J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor Kókainé Rónyai Irma Echbauerné Kiss Katalin Dr Kovács Imre Tóth Istvánné Tálas Sándor képviselőtestület tagjai Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti iv alapján. ================ Szokolai Lajos polgármester: köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, hogy a törvényesen megválasztott 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel: - Névtelen levél véleményezése illetve egységes állásfoglalás kialakítása a zárt üléseken elhangzottak nyilvánosságra kerüléséről zárt ülés keretében - Előadó: Tóth Istvánné bizottsági tag Illési Sándor bizottság elnöke A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a kiegészítéssel együtt a napirendekre tett javaslattal az alábbiak szerint: Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Beszámoló a bizottságok munkájáról. Előadó: bizottságok elnökei 2. Beszámoló az Önkormányzat III negyedévi költségvetésének teljesítéséről. 3. Fürdő és Gyógyászati Központ III negyedéves beszámolója. Előadó. Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazd.vezető évi költségvetési koncepció kiegészítése. 1

2 5. Telekadó rendelet módosítása. Előadó: jegyző 6. Touring Hotel és Kemping 2014.évi árainak megállapítása. 7. Tájékoztató a Kempingben lévő faházak berendezésének lehetőségeiről. Előadó: Györe Dávid Touring Hotel vezetője 8. Pályázatok benyújtása Tanyagondnoki fejlesztés gépkocsi vásárlás - - Tanyagondnoki fejlesztés szolgáltató központ épités - - Polgárőrség fejlesztése gépkocsi vásárlás Zárt ülés - Első lakáshoz jutók támogatása. Előadó: dr Kovács Imre Szociális bizottság elnöke - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására. - Előterjesztés - munkáltatói juttatás-. Előadó: Illési Sándor Pénzügyi Bizottság elnöke - Névtelen levél véleményezése illetve egységes állásfoglalás kialakítása a zárt üléseken elhangzottak nyilvánosságra kerüléséről Napirend előtt: ================= - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Szokolai Lajos polgármester: a napenergia és termálfűtés elszámolása megtörtént, ez 123 m Ft-ot jelentett, ez a jelenlegi készpénzállományunkat ami 425 m Ft növeli és 548 m Ft-ra emelkedett. A Kuna dűlői lakosoktól magán kérés, hogy saját beruházásban meg kívánják valósítani a szennyvízvezetést, de szeretnék, ha az Önkormányzat is hozzájárulna. Én úgy gondoltam, az engedélyes tervet nekünk kellene megcsináltatni. Testület elé a kész anyagot csak akkor terjesszük be, ha a pénz együtt van, az anyag meg van rendelve és az engedélyes tervek is készen vannak. Közel 1000 db facsemetét ültettünk ki a településre, most kezdtük el a 44-es parkoló feltöltését. Szennyvíz beruházásra beadtuk a pályázatunkat, támogatásra javasolt, és december 31-ig a szerződést alá kell írni, és ez azt jelenti, hogy ez a 600 mó Ft-os beruházás nagy valószínűséggel a jövő évben meg fog valósulni. A kisautó pályázatra e Ft-t nyertünk, de próbálunk más forrásból is szerezni pénzt. Ivóvíz minőség javító programról a közbeszerzési kiírás megtörtént, a nyertes meg van, időpont még nincs, hogy mikor kezdik el a beruházás. Az iskolatársulással kapcsolatban megtörtént a második tárgyalás. Hulladékszállítási szerződést még mindig nem írtuk alá az Inno-Szolnok Kft-vel, mert 25 m Ft-ért egy értéktelen Kft.-t akarnak eladni nekünk, amit egyetlen polgármester sem támogatott, ezért nem tudjuk még, hogy január 1-től hogyan lesz a szemétszállítás. 2

3 A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal tudomásul vette a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. Interpelláció ============== Tóth Istvánné képviselő: télre való felkészülés, a dűlő utak javítása mikor fog megtörténni. Szokolai Lajos polgármester: folyamatosan gléderezik a dűlőket, a Máté dűlő már készen van. Kókainé Rónyai Irma: Fürdő út karácsonyi kivilágítása mikor fog megtörténni. Szokolai Lajos polgármester: a Beruházó Karbantartó Kft. fogja végezni a karácsonyi díszítést, már meg van beszélve a vezetővel. Echbauerné Kiss Katalin képviselő: nyilvános wc. miért nincs nyitva a buszpályaudvarnál. Szokolai Lajos polgármester: köszönjük a jelzést, intézkedni fogunk. Dr Kovács Imre képviselő: Országos Tisztiorvosi Hivatal részéről a felkérés megtörtént a Megyei Szakfőorvos kinevezésére a balneológiai szakmából személyemben. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal tudomásul vette az interpellációs kérdésekre adott válaszokat. ============= Napirendek megtárgyalása 1. Beszámoló a bizottságok munkájáról. Előadó: bizottságok elnökei /Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Tóth Istvánné képviselő Oktatási bizottság elnöke: köszöni a munkáját mind azoknak, akik ebben a munkában részt vettek. Az iskola fenntartása mivel január l-től nem a mi feladatunk közé tartozik, ennyivel kevesebb volt a munkánk, de a többi intézményvezetőkkel kiépített jó kapcsolat a továbbiakban is biztosítani fogja a sikeres munkát. Echbauerné Kiss Katalin képviselő: az Idegenforgalmi Bizottság részéről szeretné megköszönni a két fiatal munkatárs ez évben végzett munkáját Fenyvesiné Pásztor Hajnalka és Zsombik Miklós mindketten ez évben kerültek kezdőként a betöltendő álláshelyekre. Úgy gondolom, jó döntés volt, amikor megszavaztuk Hajnalkának a bizalmat, munkájában sokat segített Zsombik Miklós marketinges. A bizottság nevében külön megköszönöm Fenyvesi Zoltánnak Fenyvesiné Pásztor Hajnalka férjének az önzetlen munkáját, aki nagyon sokat segített a rendezvények színvonalas megszervezésében, lebonyolításában. A rendezvények illetve programok színesek voltak, sok érdeklődőt vonzottak mind a pályán, mind a fürdőben. Nagy örömömre szolgált, hogy nemcsak az idelátogató vendégeket, hanem egyre több helyi lakost és családot is láttam az érdeklődők között. 3

4 A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a beszámolókkal és az alábbi határozatot hozta: 85/2013.(XI.28.) sz.határozat - a bizottságok munkájáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a bizottságok munkájáról készült beszámolókat és azt egyhangúan elfogadta. A Képviselő-testület megköszöni a bizottságok egész évben végzett munkáját, külön köszönetét fejezi ki Fenyvesiné Pásztor Hajnalka kulturális szervezőnek és Zsombik Miklós marketing szervezőnek önzetlen és aktív szervező munkájukért. Erről értesül: - Fenyvesiné Pásztor Hajnalka - Zsombik Miklós - Bizottságok Elnökei - Képviselő-testület tagjai Helyben ================= 2. Beszámoló az Önkormányzat I- III negyedévi költségvetésének teljesítéséről. /Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megállapította, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete stabil, a beszámolót javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a beszámolóval és az alábbi határozatot hozta: 86/2013.(XI.28.) sz.határozat - az Önkormányzat I- III negyedévi költségvetésének teljesítéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat I- III negyedévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben Gazdálkodási Csoport Helyben ================ 3. Fürdő és Gyógyászati Központ I-III negyedéves beszámolója. Előadó. Bogdán Béla fürdő igazgató Karsai Béla gazd.vezető /Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság nem fogadta el a beszámolót, javasolta, hogy a következő decemberi ülésen újra átdolgozva számoljon be a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítés alapján. 4

5 A Képviselő-testület 6 igen szavazattal és 1 tartózkodással nem fogadta el a beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 87/2013.(XI.28.) sz.határozat - a Fürdő és Gyógyászati Központ I- III negyedéves beszámolójának átdolgozásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el a Fürdő és Gyógyászati Központ I-III negyedéves beszámolóját. Felkéri a Fürdő Igazgatót, hogy a Fürdő és Gyógyászati Központ I-III negyedéves beszámolóját a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült kérdések alapján újra dolgozza át, illetve a decemberi képviselő-testületi ülésre ismét terjessze elő. Erről értesül: - Bogdán Béla Fürdő Igazgató - Képviselő-testület tagjai Helyben ===================== évi költségvetési koncepció kiegészítése. /Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a koncepcióval és az alábbi határozatot hozta: 88/2013.(XI.28.)sz. határozat - a 2014.évi költségvetési koncepció kiegészítéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.évi költségvetési koncepció kiegészítéséről készült előterjesztést megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben - Gazdálkodási Csoport Helyben 5. Telekadó rendelet módosítása. Előadó: jegyző /Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================== Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az alábbi módosítással javasolja elfogadásra: - Belterület I.sz.övezet Fürdő utca 50 F/m2 - Belterület II.sz övezet 30 Ft/m2 - Belterület III.sz.övezet 25 Ft/m2 - Külterület IV.sz.övezet 20 F/m2 5

6 A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a módosítással és megalkotta a 22/2013.(XI.28.) önkormányzati rendeletét a Telekadóról szóló 26/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================== 6. Touring Hotel és Kemping 2014.évi árainak megállapítása. / Írásos tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság javaslata, meg kell próbálni bevezetni az önkormányzati szálláshelyek fürdőhasználati Ft-os díját január l-től március 31-ig, azzal a kitétellel, hogy hét közben egész nap, hétvégén 8-12-ig használhatják a vendégek a szaunát. Ha úgy látjuk, hogy nem megy így, akkor megszüntetjük ezt a kedvezményt. A só szobára is javasoljuk ezt a kedvezményt kiterjeszteni, mivel nincs kihasználva. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a módosítással és megalkotta a 23/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletét a Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek 2014 évi díjtételeiről. /Rendelet tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================ 7. Tájékoztató a Kempingben lévő faházak berendezésének lehetőségeiről. Előadó: Györe Dávid Touring Hotel vezetője / Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: az ötletet nagyon jónak tartjuk, viszont lehetne esetleg Tiszazugi Házat is kialakítani. Felkérjük Györe Dávid szálloda vezetőt, vegye fel a kapcsolatot a Kunszentmártoni Múzeummal, talán tudnak ebben segíteni, hogy milyen motívumot lehet alkalmazni. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 89/2013.(XI.28.) sz. határozat - a kemping faházak megjelenéséről és berendezésének véleményezéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kemping faházak külső megjelenésére valamint belső berendezésére készült tervezetet megtárgyalta és támogatja annak megvalósítását azzal, hogy a faházak különböző megnevezése Tiszazugi Ház megnevezéssel is egészüljön ki. Erről értesül: - Touring Hotel Vezetője - Képviselő-testület tagjai Helyben ================= 6

7 8. Pályázatok benyújtása Tanyagondnoki fejlesztés gépkocsi vásárlás - - Tanyagondnoki fejlesztés szolgáltató központ építés - - Polgárőrség fejlesztése gépkocsi vásárlás / Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a pályázatokat és elfogadásra javasolta. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a pályázatok benyújtásával és az alábbi határozatokat hozta: 90/2013. (XI.28) sz..határozat - Tanyagondnoki szolgálat II. és III. körzet gépjármű vásárlása című pályázat Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz történő benyújtásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt programba. Tekintettel arra, hogy a tanyavilágban élők életkörülményeinek javítása közérdek, mely feladatot az önkormányzat a Tanyagondnoki Szolgálaton keresztül látja el, a Képviselőtestület egyhangúan egyetért a Tanyagondnoki Szolgálat által végzett munka fontosságával, a szolgálat fejlesztésének támogatásával. A beruházás bruttó elismerhető költsége: Bruttó Ft Saját erő vagy önrész (áfa): Ft Támogatás összege : Ft - Cserkeszőlő Község Önkormányzata év költségvetésének terhére biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt. Erről értesül: - Képviselőtestület tagjai - Gazdálkodási Csoport Helyben 91/2013. (XI.28.) sz. határozat ============== - A tanyagondnoki szolgálat, mint többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése című pályázat Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz történő benyújtásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testület pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt programba. 7

8 Tekintettel arra, hogy a tanyavilágban élők életkörülményeinek javítása közérdek, mely feladatot az önkormányzat a Tanyagondnoki Szolgálaton keresztül látja el, a Képviselőtestület egyhangúan egyetért a Tanyagondnoki Szolgálat által végzett munka fontosságával, a szolgálat fejlesztésének támogatásával. A beruházás bruttó elismerhető költsége: Bruttó Ft Saját erő vagy önrész (áfa): Ft Támogatás összege: Ft - Cserkeszőlő Község Önkormányzata év költségvetésének terhére biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt. Erről értesül: - Képviselőtestület tagjai - Gazdálkodási Csoport Helyben 92/2013. (XI.28.) sz..határozat ================== - Községi Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlása című pályázat Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz történő benyújtásáról. A Községi Polgárőr Egyesület pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI. 8.) VM rendelete alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt programba. Tekintettel arra, hogy a bűnmegelőzés közérdek, mely feladatot az önkormányzat támogatásával a Községi Polgárőr Egyesület lát el, a Képviselőtestület egyhangúan egyetért a polgárőrség által végzett munka fontosságával, az egyesület fejlesztésének támogatásával. A beruházás bruttó elismerhető költsége: Bruttó Ft Saját erő vagy önrész (áfa): Ft Támogatás összege: Ft - Cserkeszőlő Község Önkormányzata év költségvetésének terhére biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt. Erről értesül: - Képviselőtestület tagjai - Gazdálkodási Csoport Helyben ================== 8

9 Szokolai Lajos polgármester: megköszönte a vendégek megjelenését, mivel a további napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik./ Zárt ülésről külön jegyzőkönyv/ Kmf. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző 9

- a települési hulladékszállítási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséről.

- a települési hulladékszállítási szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötéséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012.december 20-án megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság és a Szociális Bizottság együttes ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr.héczei

Részletesebben

3. Gyermekvédelmi támogatásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata.

3. Gyermekvédelmi támogatásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 20-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 04-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Molnár György jegyző Illési Sándor

Részletesebben

A bizottság 5 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A bizottság 5 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2013.április 24-én megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr Héczei Eszter jegyző Illési Sándor Dr Kovács

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5. számú nyilvános ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 04-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2007. április 5-én, 17 órakor megtartott soron kívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 39/2007. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013.május 29-én megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: 2013.május 29-én megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: 2013.május 29-én megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr Héczei Eszter jegyző Tóth Istvánné Echbauerné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 15-én 16.30 órakor, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV 30/2014.

JEGYZŐ KÖNYV 30/2014. 30/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. december 15. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. március 28--án 18 óra 40 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 18-2/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-án 17.00 órakor a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban (Hetes, Rákóczi u. 34.) tartott soros nyilvános ülésén.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. FEBRUÁR 14-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. FEBRUÁR 14-ÉN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2013. FEBRUÁR 14-ÉN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013. (II.14.) Kt. határozata 2013.évi költségvetéséről 2/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2010. november 18. napján 17.00 órakor megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési

Részletesebben

Tárgysorozata - 1 - Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 9-én 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata: Jegyzőkönyve:

Tárgysorozata - 1 - Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 9-én 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének. Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Monorierdő Község Önkormányzat 2007. május 9-én 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: Határozatai: 66-69 Tárgysorozata 1. Tsp. Belső ellenőrzési vezető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Előadó: Sütő Ervinné polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1. Előterjesztés az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Előadó: Sütő Ervinné polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5 én 18 órai kezdettel a Bodrogi Polgármesteri Hivatalban megtartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Sütő Ervinné polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: Varga Ferenc elnök Kisalbert Antal képviselő Lévai Ede Józsefné képviselő Bari István képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 10 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV * Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. április 27-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,gombkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 5-én 16.00 órakor, a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében megtartott rendkívüli, nyílt ülésén.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 27-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. június 27-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Fedor István polgármester, képviselő, Boróka László körjegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint Fedor István polgármester, képviselő, Boróka László körjegyző. Jegyzőkönyv Felvéve: Felsőpetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 31-én 18.00 órai kezdettel Nőtincs és Ősagárd községek önkormányzatának képviselő-testületével együttesen megtartott

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 2/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. február 13-án 11 órától Pénzügyi Bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 27-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 27-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Zala Megye J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 27-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL RENDELET: Sárhida Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2011. (IV.

Részletesebben