4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete október 29-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor Kókainé Rónyai Irma Echbauerné Kiss Katalin Dr Kovács Imre Tóth Istvánné Tálas Sándor képviselőtestület tagjai Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint. ================ Szokolai Lajos polgármester: köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, hogy a törvényesen megválasztott 6 fő képviselő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: 1. Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó. Egedi István Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti Megbízott 2. Védőnő beszámolója 2012.évi munkáról. Előadó: Komlós Orsolya védőnő 3. Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális Étkeztetés. Előadó Tanyagondnok 4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző 5. Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása. 6. Előterjesztés pedagógiai asszisztens felvételének lehetőségére. Előadó: Andrási Rita int.vezető 7. PS ÁMK intézményvezető vezetői pótlékának meghatározása. 8. Szemétszállítás díj kompenzálásának felülvizsgálata. 1

2 9. Előterjesztés belterületbe vonásra. 10. Cserke-Ferment Kft. ügye. A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal. Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció ============= Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Szokolai Lajos polgármester: a kisautó pályázatunkról hivatalosan még nincs információink, de nem lesz teljes támogatottságú, annyit már tudunk. A Képviselő-testület tagjai egyhangúlag tudomásul vették a tájékoztatót. Interpelláció ================= Tálas Sándor képviselő: október 17-én részt vettem egy konferencián Gödöllőn, ahová az önkormányzat is hivatalos volt, ez a háztáji gazdálkodás ujjá élesztéséről szólt. Ezt a Fidesz által támogatott programot próbálnák vissza hozni a falvakba. Látok benne lehetőséget, mivel a rendőrségi beszámolóban is szerepelt, hogy fokozottan hátrányos helyzetű ez a környék, és nekünk nemcsak egy lábon kellene élnünk ami mos jelenleg a fürdő, ami bevételt jelent viszont az emberek elfelejtettek vidéken jószágot tartani. Jó lenne ezt visszavezetni. Cserkeszőlő nem jelentkezett erre a programra, ennek utána kellene nézni. Bőrgyógyászati rendelés mikor lesz a fürdőben. Fásítás mikor fog megtörténni. Dr Kovács Imre képviselő: ANTSZ engedélyére várunk, amikor ezt megkapjuk, azonnal indul a bőrgyógyászati rendelés. Szokolai Lajos polgármester: kínai nyárfákat ültettünk a 44-es út mellé, mivel a Közútkezelő a szilfákat nem engedélyezte. A kempingbe, fürdőbe és parkolókba kb. 400 db szilfát fogunk ültetni, az Üzemi út hátsó részére személyesen fogjuk Trási Lajossal megfinanszírozni az oxy fát. 2

3 A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal tudomásul vette az interpellációs kérdésekre adott válaszokat. Napirendek megtárgyalása ================= 1. Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó. Egedi István Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti Megbízott / Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Egedi István rendőrkapitányság vezetője: a beszámolóban igyekeztem bemutatni a település közbiztonsági mutatóit, illetve egyes esetekben szélesebb kitekintést is nyújtani, hogy hová is lehet helyezni Kunszentmártoni Rendőrkapitányság illetékességi területén akár a megyében a településnek a bűnügyi közbiztonsági viszonyait. A település bűnözését leginkább a vagyon elleni cselekmények teszik ki, ezen belül is túlnyomó részt az idegenforgalomhoz köthető vagyon elleni bűncselekmények. Mint látható, a lopások száma az, ami eléggé hektikusan alakul, illetve lényegesen magasabb, mint a betöréses lopások száma. Főleg a fürdő területén jellemző az elkövetett lopások száma, hozzátartozik, hogy több olyan bűncselekmény sorozatot is sikerült felderíteni, akár a tavalyi esztendőben illetve az ide évben is, amikor úgymond sorozat bűncselekmény vált ismerté, pl. az elmúlt évben sikerült felderíteni egy olyan elkövetőt, aki megközelítőleg 20 öltöző szekrény feltörésével volt megalapozottan gyanúsítható, az ügyészség vádat is emelt ellene, de sajnos mindig évről-évre jön újabb és újabb. Teljes egészében visszaszorítani nem tudjuk, nyilván igyekszünk kezelni, nem csak a rendőrség mint ahogy a beszámolóban is leírtam külön meg szeretném köszönni Tourist Polisz programjában a nyári idegenforgalmi szezonban a fürdő és ahhoz közeli területeken működő rendőri szolgálattal együttműködő szervezetek polgárőrség, fürdő rendészeti szolgálat, közterületi egyéb szolgálat munkáját akik hatékonyan együttműködnek, aktívan közreműködnek a település közbiztonságának a megteremtésében. Ezek a személyek, szervezetek, ha nem működnének megfelelően, akkor igen nagy közbiztonsági deficit lenne a településen. Az idegenforgalmi viszonyokat figyelembe véve, hogy mekkora embertömeg fordul meg itt szinten naponta, ahhoz képest emelkedő, de nem kiugró a nyári időszakban sem az ismertté vált bűncselekmények száma. Közterület jelenléttel kapcsolatban Bartus Viktor körzeti megbízott, aki már hosszú ideje látja el a település körzeti megbízotti feladatait, nyilvánvaló egy ember egy településen nem elegendő, a rendőrkapitányság igyekszik akár a székhelyi járőr szolgálattal, akár a közlekedésrendészeti szolgálattal, sebesség ellenőrzésekkel, egyéb járőr szolgálattal megerősíteni azt a fajta közterületi rendőri jelenlétet, amit a Bartus Viktor el tud látni. Az idei évben a kistérség 5 település összefogásával indult el a külterületi részeknek a lovas rendőri ellenőrzése egy hónapban 1 hétig. A közlekedési helyezettel kapcsolatban a 44-es közl.út belterületi szakasza az, ami leginkább balesetekkel veszélyeztetett, ezért erre a területre kell leginkább koncentrálnunk, elsősorban a sebességgel kifolyólag, igyekszünk minél több időre a 44-es útvonalra a sebességmérőt kihelyezni, de egyetlen egy berendezés van a 12 településre. Későbbiekben országos célokban szerepe igen nagy mennyiségű sebességmérő beszerzése. Ezeknek az elhelyezéséről, darab számáról még nincs végleges döntés. Az év hátralévő részében a rendőrségnél elindult a Lavina elnevezésű sebesség ellenőrző sorozat, ami nyilvánvaló érinteni fogja Cserkeszőlő 3

4 is. Ez azt jelenti, hogy rövid távolságonként több sebességmérő berendezést helyezünk el, és fokozottabb rendőri szolgálattal. Az önkormányzattal kiemelkedően jó a kapcsolat, de ez vonatkozik a helyi polgárőrségre is, nagy segítségünkre vannak, továbbra is nagy szükség van a munkájukra és bízunk benne, hogy az önkormányzat is az eddig nyújtott anyagi támogatást megadja részükre. Kókainé Rónyai Irma képviselő: szorgalmazni kell a körzeti megbízotti iroda felújítását. Szokolai Lajos polgármester: pályázatot nem sikerült elnyerni az irodára, de reméljük a jövő évben meg tudjuk oldani. Tóth Istvánné képviselő: jó lenne, ha legalább 2 körzeti megbízott lenne, különös tekintettel a nyári időszakra. Egedi István rendőrkapitányság vezetője: a körzeti megbízotti irodának nagyon örülnénk, ha minél hamarabb megvalósulna, ebben az ügyben már többször volt egyeztetés és megbeszélés, hízom benne, hogy jövőre megoldódik. A plusz 1 körzeti megbízott kérdése, kb. 3 évvel ezelőtti beszámolóban is szó volt róla, hogy a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság készített egy tervezetet, hogy milyen létszám megerősítésekben gondolkodnak. Öcsöd után Cserkeszőlő volt a következő, ami kiemelten preferálandó területet szerepeltetettük. Azóta nem hogy létszámot kapott volna a rendőrkapitányság, hanem még létszám elvonás történt illetve további olyan plusz feladatok kerültek a rendőrséghez, amiket végre kell hajtani. Igyekszünk a Tourist-Polisz programot a nyári időszakban néha már majdnem erőn felül teljesíteni. Hosszú távú terveinkben az is szerepelt, hogy a településre még egy körzeti megbízott kerüljön, de pillanatnyilag nem látok neki realitását rövidtávon, de hogy a jövő évben hogyan alakul majd a rendőrség létszámának helyzete, és azon belül a Kunszentmártoni Rendőrkapitányságé, arról még nincs információ. Szokolai Lajos polgármester: az tény, hogy sokszor szó esik még egy körzeti megbízott jelenlétéről a községben, nagy szükség lenne rá. A Tourist-Polisznak valóban köszönet, nagyon agilisak. Kérésünk, hogy a hétvégeken a szórakozóhelyeken a hajnali órákban kicsit szigorúbb és sűrűbb ellenőrzést tartsanak a járőrök. Egedi István rendőrkapitány: lehetőségeinkhez mérten megtesszük, az intézkedést hatékonyabb fellépést próbálunk alkalmazni. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a beszámolóval és az alábbi határozatot hozta: 77/2013.(X.29.) sz.határozat - a Rendőrség beszámolójának elfogadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkeszőlő község közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekben tett intézkedésekről, feladatokról szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A Kunszentmártoni Rendőrkapitányság köszönetét fejezi ki az Önkormányzatnak a rendőrség részére nyújtott anyagi és erkölcsi támogatásért illetve a helyi Polgárőr Egyesületnek a rendőrség munkájának hatékony és eredményes segítségéért. 4

5 Erről értesül: - Kunszentmártoni Rendőrkapitányság - Helyi Polgárőr Egyesület - Képviselő-testület tagjai ================== 2. Napirend -Védőnő beszámolója 2012.évi munkáról. Előadó: Komlós Orsolya védőnő / Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a beszámolóval és az alábbi határozatot hozta: 78/2013.(X.29.) sz.határozat - a védőnő beszámolójának elfogadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Védőnői munkáról készült beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védőnőnek az eddig végzett eredményes munkájáért. Erről értesül: - Komlós Orsolya védőnő - Képviselő-testület tagjai ================== 3. Napirend - Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások- házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés. Előadó Tanyagondnok / Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Szokolai Lajos polgármester: a tanyagondnoki szolgálat beszámolója nagyon részletes és mindenre kiterjedő, a dolgozók és a vezetés nagyon lelkiismeretesen végzi munkáját, ezért köszönetét fejezi ki a testület nevében. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a beszámolóval és az alábbi határozatot hozta: 5

6 79/2013.(X.29.) sz.határozat - a Tanyagondnoki szolgálat és szociális szolgáltató beszámolójának elfogadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanyagondnoki szolgálat és szociális szolgáltató munkájáról készült beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Tanyagondnoki Szolgálat lelkiismeretes és eredményes munkájáért. Erről értesül: - Richvalszkyné Nagy Katalin tanyagondnok - Képviselő-testület tagjai =============== 4. Napirend - Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző / Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezet módosításával és egyhangúlag megalkotta a 19/2013.(X.29.)önkormányzati rendeletét a Talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 29/2006.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról. /Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================ 5. Napirend - Szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása. / Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és egyhangúlag megalkotta a 20/2013.(X.29.)önkormányzati rendeletét a Szociális Tűzifa támogatás helyi szabályairól. /Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================== 6. Napirend - Előterjesztés pedagógiai asszisztens felvételének lehetőségére. Előadó: Andrási Rita int. vezető / Írásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ 6

7 A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 80/2013.(X.29.) sz.határozat - óvodai pedagógiai asszisztens felvételéről. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az óvodába 1 fő pedagógiai asszisztenst alkalmazzanak. Erről értesül: - PS ÁMK Intézményvezető - Gazdálkodási Csoport Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben =============== 7. Napirend - PS ÁMK intézményvezető vezetői pótlékának meghatározása. / Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: A bizottság Andrási Ritának + 60 % vezetői pótlékot javasol megállapítani. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 81/2013.(X.29.) sz.határozat - PS ÁMK Intézményvezető vezetői pótlékának meghatározásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Andrási Rita (szül an.: Deák Rozália) PS ÁMK Intézményvezető bérezését 2013.szeptember 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg: Bérezése Ft a besorolás szerint + 60 % vezetői pótlék,( Ft) Ft munkáltatói döntésen alapuló illetmény. Erről értesül: - PS ÁMK Intézményvezető - Gazdálkodási Csoport Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben ================ 7

8 8.Napirend - Szemétszállítás díj kompenzálásának felülvizsgálata. / Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: A képviselőtestület 2010-ben hozott egy határozatot szemétszállítási díjkedvezményekről, melyet szükségesnek látunk felülvizsgálni, és szigorúbb feltételeket szabni. A bizottság javaslata az egyedül álló 70 éven felüliek estében, akiknek a 60 e Ft/hó nem haladja meg a nyugdíja, 50 % mértékig támogassuk, akinek meghaladja a 60 e Ft/hó összeget, 80 l kuka biztosítását támogatjuk. Házastársak esetében a 70 évet betöltöttek szintén a 80 l kukára legyenek jogosultak. A meglévő kérelmeket javasoljuk felülvizsgálni a fentiek szerint. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 82/2013./X.29./sz.határozat - szemétszállítási díj kompenzálásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az - egyedül élő 70 éven felüli személyt - akinek a nyugdíja nem haladja meg a havi Ft-ot, 50 % mértékig támogatja illetve - egyedül élő 70 éven felüli személyt akinek a nyugdíja meghaladja a havi Ft-ot, 80 l hulladékgyűjtő edényzet biztosításával támogatja - 70 éven felüli házastársak esetében támogatás nem adható, viszont 80 literes hulladékgyűjtő edényzet igényelhető. A támogatásban részesülők büntetőjogi felelősségük tudatában tett nyilatkozat alapján vehetik igénybe a mentességet. A támogatás jelen határozat esetében 80 literes hulladékgyűjtő edényzet biztosításával számolható. A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a meglévő kérelmeket vizsgálja felül, és az új határozat szerint hozza meg döntését. Jelen határozat január 01-től lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 13/2010./III.09./sz.határozatát hatályon kívül helyezi. Erről értesül: - Inno-Szolnok Kft Budapest Kupavezér útja 3. - támogatásban részesülők - Képviselőtestület tagjai - Gazdálkodási Csoport - Helyben ================ 8

9 9. Napirend - Előterjesztés belterületbe vonásra. / Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és egyhangúlag megalkotta a 21/2013.(X.29.) önkormányzati rendeletét az Ifjúság utca 109/10. hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról. /Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi ================== 10. Napirend - Cserke-Ferment Kft. ügye. / Írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 83/2013.(X.29.) sz.határozat - Cserke-Ferment Kft. jogutód nélküli megszüntetéséről illetve felszámolásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Cserkeszőlő Község önkormányzata- mint a Cserke - Ferment Kft. tagja - nevében a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló évi V. törvény szerint javaslatot tesz a Cserke-Ferment Kft. (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) jogutód nélküli megszüntetésére, egyidejűleg Cserkeszőlő Község Önkormányzata nevében kezdeményezi a Cserke - Ferment Kft. felszámolását. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr Halmi Franciska ügyvédnőt, hogy az eljárásban az Önkormányzat képviseletében eljárjon. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben - Dr Halmi Franciska ügyvéd =============== 9

10 Napirend után: Berezvai József fürdő rendésze: az alábbi tapasztalataimat szeretném Önökkel megosztani, mely véleményem szerint nagyban hozzájárul településünk fürdőjének megítéléséhez, hírnevünk esetleges csorbításához: Legutóbbi eset során nem volt feltöltve sem az élmény medence, sem a gyermek medence, akkor, amikor a téli fürdő garanciális javítási munkái is folynak, és országosan elrendelt őszi szünetüket töltik a középiskolás és általános iskolás diákok. Az időjárás kegyes hozzánk, hiszen bőven 20 C fölött van a hőmérséklet. Jeleztem ezt a fürdőigazgató Úrnak, válasz azt volt: majd hétvégén fel lesznek töltve a medencék. Előbb is említettem, hogy folyik a garanciális javítás, ezért hosszabb-rövidebb ideig egyes medencék használhatatlanok. Ennek ellenére nem igyekszünk elegendő vízfelületet biztosítani, még akkor sem, ha több családos vendég ezt kifejezetten kérte, jelezte, hogy ők azért jöttek Cserkeszőlőbe, mert itt sok a medence. A gyerekeknek több lehetősége lenne, mint máshol. Meglepve tapasztalták, hogy a gyerekeknek nincs hol fürödni, mert a termál medencéket viszont egyáltalán nem, vagy korlátozva használhatják. Igény lenne, nem csak a reggeli úszójegyre, hanem bármely napszakira. Ennek ellenére nem adunk lehetőséget rá, elzárkózunk előle, pedig sok vendég igényelné. Nincs karszalagos ezen a héten napközben, csak hétvégén, pedig 3 pénztárt működtetünk, kedvező időjárás, iskolai szünet van és a fő reklám hordozó is velünk van a napfény. A főbejárat teljesen elhanyagolt. Olyan, mintha nem is a fürdőhöz tartozna, pedig ott fogadjuk először a vendégeket. Felújítására nem gondolunk, téliesítése részleges, mivel az ún. apáca rácson átfúj a szél. Megérdemelne egy felújítást, mely az ott dolgozók komfort érzetét is emelné. Nem elégséges a tájékoztatásunk. Olyan, mintha szégyellnénk, hogy van szállodánk, éttermünk, gyógyászatunk. A medencék aktuális hőfokáról nem elégséges a tájékoztatás. Ha modern fürdőnek tartjuk magunkat, legyünk ebben is modernek. Nem kellően reklámozzuk, hogy elkészült az új só szobánk, szauna világunk. Még az új prospektusból is kimaradtak. Az új kemping bejárat néha nem a funkciója szerint üzemel. Gyakran nyitva van a sorompó, melyen bárki szabadon közlekedhet. A fürdő területén is őszi időjárás van, hullnak a falevelek, rengeteg lomb halmozódik fel. Nem kellő az összetakarításuk. A jelenleg használaton kívüli medencékben ugyan ez tapasztalható. A lehulló levél nincs kitakarítva. Néhány szervezeti, szervezési probléma: Az 5-ös medence mellett nincs kialakítva az az infrastruktúra, mely a többi medence mellett megtalálható. Igaz, ez a legújabb medencénk, de itt is igény lenne fedett ülőpadokra, akasztókra, öltöző bódékra. A dolgozóknak nem kellene a kemping és a fürdő területén saját közlekedési eszközükkel áthajtani, hanem azt a bejárat környékén kialakított tárolókban kellene hagyniuk. Ez nagyban kivédhetné az esetleges eltulajdonítások lehetőségét. A saját közlekedési eszközzel történő behajtást abban az esetben kellene csak engedélyezni, ha a munka menete azt kívánja meg. Illési Sándor képviselő: javaslom zárt körben üljön össze a testület, és ami hibát elkövettünk, záros határidőn belül orvosoljuk. Elmondtam már, hogy Bogdán Béla nem ide való, nem vezetőnek való. Tulajdonképpen Berezvai József hozzászólása is azt bizonyítja, amit én is mindig mondok, hogy nem követi az eseményeket. Ha vendégeket akarunk, akkor 10

11 felkészülünk, nézzük az időjárást, ha tudjuk hogy iskola szünet van, felengedjük az élménymedencét természetesen időjárás függvényében -. Megkérdezem, ha valaki szabadságon van, miért viszi el hétvégére az önkormányzat autóját, vagy akinek fizetünk bejárási díjat, miért önkormányzati autóval jár. Engedélyezte-e a képviselő-testület, vagy a polgármester, hogy a fürdő vezető másodállásos munkaviszonyt létesítsen. Szokolai Lajos polgármester: a fürdő vezetőnek én adtam oda az önkormányzat autóját, egyszer fordult elő, költözés miatt. Én nem tudok róla, hogy másodállása lenne a fürdő vezetőnek. Dr Héczei Eszter jegyző: a munkáltató részére be kell jelenteni a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony létesítését. Illési Sándor képviselő: javaslom megvizsgálni a fürdő tevékenységét, és megtenni a szükséges intézkedést. A fürdő vezető helyettesítése bármelyik pillanatban megoldható. Miért nézzük el, hogy sokszor nincs itt, mindig van valamilyen dolga, ahol képviselni kell Cserkeszőlő fürdőt, de nem látom az eredményét. Kókainé Rónyai Irma képviselő: egyetértek Berezvai Józseffel, nagyon sok probléma van, nincs orvosolva, hiába kérjük, hiába mondjuk, meghallgatják ugyan, de nincs intézkedés, minden marad a régiben. Itt a jó idő, jöttek a családok gyerekekkel, és nincs a medencében víz. Ezt egy fürdő vezetőnek tudni kell, hogy mikor kell felengedni, és ha szólunk is, nem intézkedik. A vendég nem látja a fürdő vezetőn, hogy ő a vezető, mert nincs a ruházatán jelzés, sem logó, azért fordulnak a rendészhez. Bármilyen gond van, mindig Gál József főmérnököt hívják be, mert Bogdán Béla éppen nincs. Illési Sándor képviselő: Úgy gondolom, nem a rendész dolga ezekkel a foglalkozni, hanem a vezetőnek kell észrevenni, és utasításokat adni. Illési Sándor képviselő: a főmérnök az általános helyettese ugyan Bogdán Bélának, de azért az mégsem állapot, hogy minden áthárít és sosincs itt. Javaslom rendkívüli ülés összehívását az itt elhangzottak miatt, az ülés pontos idejéről egyeztetni fogunk. A Képviselőtestület 6 egyhangú szavazattal fentiekkel egyetértett. Szokolai Lajos polgármester: megköszönte a megjelenést, és mivel további napirend megtárgyalásra nem volt, az ülést bezárta. Kmf. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző 11

12 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 06-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.február 10-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása.

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

VárosKépviselő-testülete

VárosKépviselő-testülete VárosKépviselő-testülete Közművelődési, Ifjúságiés Sport Bizottság 2051 Biatorbágy, BarossGáborutca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: kisb@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Újhegyi Városrészi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15:00 órakor megtartott üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácsterme Ráckeve, Szent István tér 4.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 25. napján 08:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Iklódbördőce. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év szeptember hó 21. napján. megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év szeptember hó 21. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 30/2015.(IX.21.) 31/2015.(IX.21.) Rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.

ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy. ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Tel: 87/471-506 E-mail: hivatal@abrahamhegy.hu Ikt.szám: 9/120-9/2015. Készült: 1 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Mezőkomárom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Képviselő-testületének 2014. május 15-én 14 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Mezőkomárom Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom, Petőfi u. 74. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Ónod Község Képviselő-testülete 2010. október 26-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Ónod Község Képviselő-testülete 2010. október 26-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 2010. október 26-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 12/2010. (X. 27.) rendelet: Meghozott határozatok: 93/2010. (X. 26.) határozat: 94/2010. (X. 26.) határozat: 95/2010.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-217/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya:

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-13/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 14-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2015. november 24. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: - a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív tanúsága szerint Jegyzőkönyv Készült: Aszófő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február hó 14. napján 17.00 órakor az Önkormányzat Tárgyalótermében megtartott soron következő ülésén Jelen vannak: - a jegyzőkönyv

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 19-én 16 órára összehívott rendkívüli testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Az anya- és gyermekvédelmi feladatok 2014.évi ellátásáról szóló tájékoztató efogadása Községi Önkormányzat Nemeskér 7-1 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 29/2015.(VII.28.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 30/2015.(VII.28.) Az anya- és gyermekvédelmi feladatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén 19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én (szerda) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: 58-64/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Bánréve Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 01-jén 09.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Lakatos Károly elnök, Kőműves-Magyar Krisztián képviselő,

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV A Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2007. 11. 22-én 15:00-órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Készült: A Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Közbiztonsági

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Molnár György jegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. február 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-ös sz. terem. Jelen vannak: Siklósi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben