JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz."

Átírás

1 I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester dr. Ágoston Sándor képviselő Kiss Károly képviselő Nyuzó Marietta képviselő Földi Imre képviselő Kanó József képviselő Séllei Zsigmond képviselő Dékány József képviselő Távolmaradt: Novák Imre alpolgármester Tanácskozási joggal részt vesz: Balogh Csilla jegyző Oltyán Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető Szlovák Zsolt rendőr hadnagy, őrsparancsnok Takácsné Papp Éva a Családsegítő-Szolgálat vezetője Szalai Ildikó védőnő Boda Ferencné iskolavédőnő Valánszki Róbert gyámhivatal vezető Czudor Márta gyámügyi ügyintéző Tóth Julianna intézményvezető Szarka Andrea igazgatási irodavezető Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató Jegyzőkönyvvezető: Fülemenné Nagy Katalin Meghívottak: Kovács Mária Ecsegfalva Község polgármestere, Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető, Feke László műszaki irodavezető, Dr. Kulcsár László ügyvéd, Gyuricza Máté műszaki ügyintéző, Kállai Anikó a Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora, Erdeiné Mucsi Márta az ÁMK József Attila Művelődési Ház és Kádár Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményegység vezetője, Burainé Murányi Magdolna a Bereczki Imre Helytörténeti Gyűjtemény vezetője, Somogyi Erzsébet a Ladányi Mihály Könyvtár intézményegység vezetője, Diósné Ambrus Erzsébet óvoda intézményegység vezető, Erdős Csaba a Pénzügyi Bizottság külső tagja, Németi József az Oktatási- Közművelődési- Sport- és Ügyrendi Bizottság külső tagja, Mile Lajos az ÁMK pedagógusa, Csányi András Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Forgács Lászlóné Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Sárkány Sándor Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Galambos István

2 2 Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Willand Péter Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének tagja, Nyúzóné Gál Marianna Ecsegfalva Község Önkormányzat alpolgármestere, Váradi Károly a Dévaványai Sportegyesület elnöke, Bogdánné Kiss Valéria az EC Multienergie Kft. képviseletében, a lakosság részéről 5 fő. A polgármester üdvözli a megjelenteket, a lakosság képviselőit, a vendégként meghívottakat, a tévé képernyője előtt lévő dévaványai érdeklődő lakosokat. A polgármester külön köszönti a napirendek kapcsán meghívott vendégeket. A polgármester elmondja, hogy Novák Imre alpolgármester jelezte, hogy a mai ülésen munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud jelen lenni. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a képviselő-testület létszáma: 8 fő. A polgármester a napirendek ismertetésére tér át. 1. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató. Előadó: Szlovák Zsolt őrsparancsnok 2. Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. A társulásban végzett feladatok értékelése. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről, az évi XXXI. tv. 96. (6) bek. alapján. Előadók: Takácsné Papp Éva telephely-vezető Szalai Ildikó védőnő Boda Ferencné iskolavédőnő Valánszki Róbert gyámhivatal vezető Czudor Márta gyámügyi ügyintéző 3. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről. A társulásban végzett feladatok értékelése. A szakmai munka eredményességének értékelése az évi III. törvény 92/B. (1) bek. d.) pontja alapján. Előadó: Tóth Julianna intézményvezető 4. Az országos kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, az abból adódó intézményi feladatok. Előadók: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 5. Döntéshozatal a Városért kitüntetés évi kitüntetettjeiről. Előadó: Pap Tibor polgármester 6. Bejelentések Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az első napirendi pont előadói Oltyán Sándor rendőr alezredes és Szlovák Zsolt rendőr hadnagy jelezték, hogy az ülésre később fognak érkezni, így ezen napirend tárgyalását érkezésüket követően javasolja tárgyalni. A polgármester javasolja, hogy első napirend keretében döntsön a testület a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának meghatározásáról

3 3 az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében, mivel ezen téma kapcsán jelen van Ecsegfalva Község Önkormányzatának polgármestere, valamint képviselői. Továbbá elmondja, hogy az 5. napirendet zárt ülés keretében kell megtárgyalni (Döntéshozatal a Városért kitüntetés évi kitüntetettjeiről). Javasolja, hogy bejelentések tárgyalását követően döntsenek a kitüntetettek személyéről. A polgármester kérdésként tette fel a testület tagjai felé, hogy indítványozzák-e egyéb önálló napirendi pont megtárgyalását? Megállapítja, hogy a képviselők nem indítványoznak egyéb önálló napirendet. Aki egyetért a napirendek tárgyalásának sorrendjével kéri, az kézfelnyújtással jelezze. A szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: Határozat: 193/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a május 26-án tartandó ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Bejelentés A 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. Előadó: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens 2. Beszámoló a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról. A társulásban végzett feladatok értékelése. Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről, az évi XXXI. tv. 96. (6) bek. alapján. Előadók: Takácsné Papp Éva telephely-vezető Szalai Ildikó védőnő Boda Ferencné iskolavédőnő Valánszki Róbert gyámhivatal vezető Czudor Márta gyámügyi ügyintéző 3. Beszámoló a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről. A társulásban végzett feladatok értékelése. A szakmai munka eredményességének értékelése az évi III. törvény 92/B. (1) bek. d.) pontja alapján. Előadó: Tóth Julianna intézményvezető 4. Az országos kompetenciamérések eredményeinek ismertetése, az abból adódó intézményi feladatok. Előadók: Szarka Andrea igazgatási irodavezető, humánszakreferens Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató 5. A közrend-közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató. Előadó: Szlovák Zsolt őrsparancsnok 6. Bejelentések

4 4 7. Döntéshozatal a Városért kitüntetés évi kitüntetettjeiről. Előadó: Pap Tibor polgármester Pap Tibor polgármester a fő napirendek tárgyalását megelőzően a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés és a két testületi ülés között történt fontosabb események megvitatására tér át. A 43/2011.(II.24.) Kt. határozat végrehajtásánál leírta, hogy el kell dönteniük, ki végezze az egyeztető, szervező, koordináló munkát a szervezett szűrővizsgálatok tekintetében, majd azt követően vissza kell térni a megvalósítás konkrét módjára. A polgármester elmondja, hogy a jelentés készítése óta beszélt Molnár főorvos úrral, aki elmondta, hogy partnerek e tekintetben. Tájékoztatta, hogy modern digitális készülékkel folyik a vizsgálat, amely megkönnyíti a kiértékelést. A polgármester javasolja, hogy a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alkalmazásában lévő dolgozók végezzék a tüdőszűrésekkel kapcsolatos szervező munkát, mint tették az elmúlt évben a mammográfiai szűrések esetében. A polgármester elmondja, hogy az utazás költségeit fel kell vállalniuk, mivel ez nem kötelező szűrés és támogatást nem kapnak rá az egészségpénztártól. A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért azzal, hogy a szervező munkát a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alkalmazásában lévő dolgozók végezzék kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 194/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Dévaványa Felemelkedéséért Közalapítvány alkalmazásában lévő dolgozókat működjenek közre a szervezett tüdőszűrő vizsgálatokkal kapcsolatban felmerülő szervezői feladatokban. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. Felelős: Pap Tibor polgármester Határidő: folyamatos Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a 88/2011.(III.31.) Kt. határozat munkahelyteremtő és munkahelymegtartó beruházások támogatásával kapcsolatos. A határozat végrehajtásánál leírta, hogy a megadott határidőig egyetlen pályázat sem került benyújtásra. Elmondja, hogy határidő lejártát követően került benyújtásra egy pályázat, ami nem bírálható el, mivel a pályázati határidő jogvesztő és azt a benyújtó két héttel lépte túl, úgy hogy a Pénzügyi Bizottság értékelni sem tudta volna a pályázatot. A Pénzügyi Bizottság ülésén felvetődött, annak érdekében, hogy ez a részletesen kidolgozott pályázati konstrukció működni tudjon ismét, szükséges lenne a pályázati felhívás

5 5 megismétlése azzal a változtatással, hogy a pályázatok beadása évben folyamatos lenne, az elkülönített pénzügyi keret kimerüléséig. A bizottsági javaslat alapján a jegyző elkészítette az ezzel kapcsolatos anyagot. A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért azzal, hogy azzal, hogy a évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére Dévaványa Város közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő és munkahelymegtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezetben szereplő beadási határidőt folyamatosra módosítja az elkülönített pénzügyi keret kimerüléséig kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 195/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére Dévaványa Város közigazgatási területén megvalósuló munkahelyteremtő és munkahelymegtartó beruházások támogatására vonatkozó támogatási tervezetben szereplő beadási határidőt folyamatosra módosítja az elkülönített pénzügyi keret kimerüléséig. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati felhívást ismételten megjelenteti a Dévaványai Hírlapban. Felelős: Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Határidők: június 3. a pályázati felhívás megjelentetésére A pályázat benyújtása folyamatos, az elkülönített pénzügyi keret kimerüléséig. (A pályázati felhívás és a támogatási tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a /2011.(III.31.) Kt. számú határozatok a civilszervezetek támogatásával kapcsolatosak. Azon határozatok vonatkozásában, amelyeknél le lett írva, hogy a jelentés készítéséig az aláírt támogatási megállapodás nem érkezett vissza a szervezetektől, azóta az megtörtént. A /2011.(III.31.) Kt. számú határozatokkal Betakarítási Ünnep Dévaványán, valamint a Dévaványa nemzetközi kapcsolatainak erősítése című rendezvények lebonyolítóját választották ki. A nyertes ajánlattevő minkét rendezvény vonatkozásában a megvalósítandó programot elkészítette, amelyet írásban benyújtott és a képviselők részére kiosztásra került. (A vállalkozó által benyújtott programok a jegyzőkönyv mellékletét képezik.) A /2011.(III.31.) Kt. határozatok mindegyike pályázat benyújtásával kapcsolatos, amelyek a Vass-telepi iskola felújítására, illetve a műfüves pálya megvalósítása érdekében lett beadva. A mai nappal az elbírálási határidő lejárt, de eddig a hivatalhoz értesítés nem érkezett, valamint a minisztérium honlapján sincs közzé téve az eredmény.

6 6 A 129/2011.(III.31.) Kt. határozat végrehajtásánál leírta, hogy a Kéki Andrással és Kéki Ilonával az adásvételi-szerződés május 9-én aláírásra került Dévaványa, belterületén 717 sz. alatt található beépítetlen területű ingatlan megvásárlására vonatkozóan. A jelentés készítése óta bérleti szerződéssel a Nagycsaládosok Dévaványai Egyesülete a területet használatba vette szociális célú zöldségtermesztésre. A 139/2011.(III.31.) Kt. határozat a Minden Gyerek Lakjon Jól! Alapítvány programjához való csatlakozással kapcsolatos. A határozat végrehajtásánál le van írva, hogy a jelentés készítéséig a hivatalhoz értesítés nem érkezett az elbírálásról. A polgármester elmondja, több településen ugyanakkor az Alapítvány már nyújtott támogatást, így nagy a valószínűsége annak, hogy Dévaványa nem fog a kedvezményezett települések közé esni. A 139/2011.(III.31.) Kt. határozat a nőgyógyászati szakrendeléssel kapcsolatos. A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve levelet küldött, amelyben le van írva, hogy a Mezőtúr Városi Kórház Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. részére május 2-án kiadott működési engedélyt május 13-án saját hatáskörükben visszavonták, mivel a szolgáltatónak az Országos Tisztifőorvosi Hivatal jogosult működési engedélyt adni. Bízik benne, hogy a működési engedélyt meg fogja adni az Országos Tisztifőorvosi Hivatal. (A Békés Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve által írt levél a jegyzőkönyvhöz van csatolva.) A polgármester elmondja, hogy a Gyomaendőri Munkaügyi Központ vezetője jelezte, hogy mivel az önkormányzati feladatellátáshoz nem tudták a szükséges foglalkoztatási keretet biztosítani, ha igényt tartanak rá akkor 10 fő 6 órában alkalmazható közfoglalkoztatottat hosszabb időtartamú munkavégzésre a regionális tartalék igénylésével támogatni tudnak július 1-től december 31-ig. A foglalkoztatáshoz ,- Ft támogatás igényelhető, amelyhez ,- Ft önerő szükséges. A polgármester úgy gondolja, hogy a foglalkoztatás javítása érdekében ezzel a lehetőséggel élni kell. A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért azzal, hogy 10 fő foglalkoztatására vonatkozóan a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségéhez pályázatot nyújtsanak be, valamint azzal, hogy az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére a szükséges ,- Ft önerőt biztosítsák kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 196/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltségéhez (5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11.) közfoglalkoztatás támogatására. A pályázat keretében a Polgármesteri Hivatalban 10 fő foglalkoztatását tervezi megvalósítani hosszabb időtartamban, amelyhez munkabér és járulékai támogatást igényel a Munkaügyi Központ Kirendeltségétől. Az elnyerhető támogatás a foglalkoztatás összköltségének ,- Ft-nak a 70 %-a, azaz ,- Ft.

7 7 A képviselő-testület a pályázathoz szükséges ,- Ft önerőt az önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja. A képviselő-testület megbízza a polgármestert a pályázat határidőre történő benyújtásával. Felelős: Pap Tibor polgármester Szarka Andrea igazgatási irodavezető Határidő: a pályázat benyújtásának határideje szeptember 30. A polgármester két pályázat eredményességéről számol be. Elmondja, hogy a KEOP-5.3.0/B Épületenergetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva Dévaványa Város Önkormányzat Intézményeinél célú pályázat nyert, amelyről az írásos értesítés is megérkezett. A 169 millió összköltségű beruházás megvalósításához 60 %-os mértékű támogatást ítéltek meg, amelyhez a szükséges önerő 71,7 millió forint, amely összeg szerepel az önkormányzat évi költségvetésében. Elmondja, hogy beruházás a Ladányi Mihály Könyvtárban, valamint oktatási intézményekben fog megvalósulni, amely munkálatokat az idei évi tanítási szünetben nem tudják elkezdeni. A polgármester javasolja, értsen egyet azzal a testület, hogy a pályázati megvalósítási határidőn belül, a kezdési időpontot úgy ütemezzék át, hogy év nyár elején kezdődjön a beruházás, annak érdekében, hogy tanítási idő alatt ne kelljen munkálatokat végezni. A polgármester megkérdezi, hogy ezzel kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki egyetért az elhangzott javaslattal kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 197/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Környezeti és Energia Operatív Program Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítása (KEOP /B) kódszámú pályázaton elnyert támogatásból a Könyves K., Kossuth L., Hajós, Eötvös J. úti óvoda, Szeghalmi, Körösladányi úti iskola és Könyvtár épületeinek energiahatékonyságának javítását célzó beruházás kivitelezése a 2011/2012-es tanév befejezését követően, a nyári szünetben kezdődjön el. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltak szerint járjon el. Felelős: Pap Tibor polgármester Feke László műszaki irodavezető Határidő: értelem szerint A polgármester elmondja, hogy az EMVA III. tengely turisztikai fejlesztések célú pályázati címre beadott fürdő kemping és ifjúsági tábor fejlesztését célzó pályázatnak a szakmai

8 8 elbírálása után kedvező döntés született, 33,2 millió forint támogatást ítélt meg a döntést hozó, amelyhez 18,6 millió forint önerő biztosítása szükséges. Elmondja, hogy ezen összeg nem szerepel az önkormányzat évi költségvetésében. A támogatási határozat megérkezését követően erre a témára vissza fognak térni. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a megvalósításra 2 év áll rendelkezésre. A évi költségvetésben erre a célra biztosítani kell forrást. A polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a május 17-én tartott rendkívüli testületi ülésen kölcsönszerződés aláírása mellett döntöttek a Dévaványai Víziközmű Társulattal. A szerződésben foglaltak értelmében a Dévaványai Víziközmű Társulat a évben a működési támogatás összegével azonos ,- Ft-ot május 23-án visszautalta az önkormányzat részére. A polgármester ennyiben kívánta kiegészíteni a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést. A polgármester röviden szól a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről május 3-án a Dévaványai Víziközmű Társulat taggyűlése volt, ahol: o a taggyűlés döntött arról, hogy a években nyújtott működési támogatást kamatmentes kölcsönként a társulati működés végéig visszaadja az önkormányzatnak, o valamint arról, hogy a KEOP-os pályázattal nem támogatott műszaki tartalmat iparterületi csatornaszakasz, szennyvízkibocsátással nem rendelkező ingatlanok bekötővezetékei társulati forrásból kivitelezteti a jelenlegi kivitelezővel, részben párhuzamosan a folyamatban lévő munkákkal, részben a beruházási ütem megvalósulását követően május 5-én a Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület taggyűlése volt, ahol o a keretmegbontással kapcsolatban született döntést, o falumegújítási pályázatok minimális pontszámát határozták meg. Ezen a taggyűlésen Nyuzó Mariettával vettek részt, aki a Kapocs Egyesületet képviselte május 6-án és 7-én volt Tatán a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetségének ülése, ahol a szervezet működésével kapcsolatos témák mellett elsősorban az önkormányzati rendszer átalakításával foglalkoztak, Dr. Rétvári Bence és Dr. Tállai András államtitkárok tájékoztatója kapcsán. Az elmondottakhoz véleményt lehetet megfogalmazni, amelyekre várják a választ május 9-én Dévaványán a Művelődési Házban volt a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával megvalósított Közkincs Kerekasztal program záró rendezvénye, ahol a résztvevők megegyeztek, bár további pályázati támogatás egyelőre nem várható, mégis tovább dolgoznak önkéntesen a közös értékek megismertetése és megőrzése érdekében május 11-én szintén Dévaványán volt a Körös-Maros Nemzeti Park Réhely Majori Oktatási Központjában a Kistérségi Turisztikai Fórum, a Körös-Sárrét és a Bihari Térség egy részének turisztikai vállalkozásainak részvételével május 17-én rendkívüli testületi ülés megtartására került sor, ahol foglalkoztak o a dobfesztivál megrendezési lehetőségeivel, o a szociális nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtásáról döntöttek, o a közfoglalkoztatási időkeret csökkenése miatti vagyonőrzési feladat megoldása, o a művelődési ház szabadtéri színpadának lefedésével, eszköztároló építésével kapcsolatos munkákra érkezett kivitelezői ajánlatokkal,

9 9 o a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezérigazgatójának megkeresésével, amely Dévaványa vízhálózatának halaszthatatlan rekonstrukciós feladataira vonatkozik, valamint a feladatra vonatkozó forrásigénnyel, o a Dévaványai Víziközmű Társulat és az Önkormányzat között kötendő kölcsönszerződéssel május 18-án került sor a Kihívás Napja országos települések közötti sportvetélkedőre, melynek keretében Dévaványa után most harmadik alkalommal került az első helyre és nyerte el a Magyarország Legsportosabb Települése címet május 19-én volt Szeghalmon a Körös-Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület újabb taggyűlése, ahol az EMVA-III. tengely turisztikai pályázatairól és a pályázatok minimális ponthatár megállapításáról volt szó, valamint döntés született a mikro vállalkozások fejlesztésére kiírt pályázatokról. Elmondja, hogy 23 benyújtott pályázatból 22 pályázat nyert, amelyek között sajnos dévaványai nem volt május 24-én Budapesten volt a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének kibővített elnökségi, felügyelő bizottsági ülése, ahol az önkormányzati rendszer átalakítására vonatkozó koncepcióval kapcsolatosan alakítottak ki állásfoglalást. Az ülésen résztvevők egyetértettek a polgármester javaslatával arra vonatkozóan, hogy azok a városi jogállású jelenlegi körzetközpontok, amelyek a mai napig tudják működtetni, mert megteremtették a tárgyi és személyi feltételeket tarthassák meg az okmányirodákat, gyámhatóságokat és építéshatóságokat. Szó volt a közfoglalkoztatási rendszer átalakításáról május 25-én volt Szeghalmon a Körös-Sárréti Vidékfejlesztési Egyesület Felügyelő Bizottsági ülése, ahol a mai napon tartott közgyűlést készítették elő. - Ma délelőtt volt a KEOP-os támogatással megvalósuló 8-10-es szennyvízöblözeti beruházás projektindító konferenciája. A polgármester röviden ennyit kívánt elmondani a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéshez és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. A polgármester megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el, szavazásra kéri a testületi tagokat. Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről a következő határozattal: Határozat: 198/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 43/2011.(II.24.); 44/2011.(II.24.); 64/2011.(II.24.); 81/2011.(III.31.); 84/2011.(III.31.); 86/2011.(III.31.); 88/2011.(III.31.); 92/2011.(III.31.); 93/2011.(III.31.); 94/2011.(III.31.); 95/2011.(III.31.); 96/2011.(III.31.); 97/2011.(III.31.); 98/2011.(III.31.); 99/2011.(III.31.); 100/2011.(III.31.); 101/2011.(III.31.); 102/2011.(III.31.); 104/2011.(III.31.); 105/2011.(III.31.); 106/2011.(III.31.); 107/2011.(III.31.); 108/2011.(III.31.); 109/2011.(III.31.); 110/2011.(III.31.); 111/2011.(III.31.); 112/2011.(III.31.); 113/2011.(III.31.); 114/2011.(III.31.);

10 10 115/2011.(III.31.); 116/2011.(III.31.); 117/2011.(III.31.); 118/2011.(III.31.); 119/2011.(III.31.); 120/2011.(III.31.); 121/2011.(III.31.); 122/2011.(III.31.); 123/2011.(III.31.); 124/2011.(III.31.); 127/2011.(III.31.); 128/2011.(III.31.); 129/2011.(III.31.); 131/2011.(III.31.); 132/2011.(III.31.); 133/2011.(III.31.); 134/2011.(III.31.); 136/2011.(III.31.); 137/2011.(III.31.); 139/2011.(III.31.); 140/2011.(III.31.); 141/2011.(III.31.); 148/2011.(III.31.); 149/2011.(III.31.); 150/2011.(III.31.); 151/2011.(III.31.); 154/2011.(III.31.); 155/2011.(III.31.) határozatok végrehajtásáról szóló jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi, valamint a polgármesteri tájékoztatót a két testületi ülés között történt eseményekről. (A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 1. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér az első napirend megtárgyalására, amely a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. A polgármester elsőként megadja a szót Kanó József bizottsági elnöknek, hogy ismertesse hogyan foglaltak állást ez ügyben. Kanó József a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülésen e témában vita nem alakult ki. Elmondja, ha Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy ne összevont csoportokban tanuljanak a gyermekek és annak költségeit vállalják, akkor akadályát nem látják. Pap Tibor polgármester megadja a szót dr. Ágoston Sándor részére. dr. Ágoston Sándor az Oktatási-, Közművelődési-, Sport és Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, hogy a bizottság ülésén szintén foglalkozott a témával. Egyetért azzal a bizottság, ha Ecsegfalva Község Önkormányzata felvállalja költségét annak, hogy a gyermekek külön tanulócsoportokban tanuljanak, akkor annak akadályát nem látják. Az indítható tanulócsoportok számának meghatározásához szükséges ismerni Ecsegfalva Község Képviselő-testületének döntését. Pap Tibor polgármester megköszöni dr. Ágoston Sándornak az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Kovács Mária polgármester részére. Kovács Mária Ecsegfalva Község Polgármestere köszönti a testületi ülés valamennyi résztvevőjét. Elmondja, hogy a mai nap délutánján Ecsegfalva Község Képviselő-testülete ez ügyben meghozta döntését, mely szerint az eddigiektől teljesen eltérő alternatíva született. Elmondja, hogy 2 fő pedagógus foglalkoztatására 5,5 millió forint többlet költség biztosítására lenne szükség. Elmondja, hogy az elmúlt években az ÁMK-nál létszámcsökkentés történt. A létszámleépítéssel kapcsolatban, a felmerült juttatások a munkavállaló részére kötelezően fizetendő illetmény, és egyéb juttatások, felmentési és végkielégítési kötelezettség és azokat terhelő közterheknek a központi költségvetésből történő igénylése megtörtént. A támogatásról szóló döntést követő öt éven belül a megszüntetett álláshelyet annak ellenére visszaállítják, hogy azt - önkormányzati rendeleten kívüli - jogszabályváltozásból adódó, és az önkormányzat számára kötelezően ellátandó többletfeladatok nem teszik szükségessé, úgy ezen álláshely megszüntetésére jóváhagyott támogatást vissza kell fizetni. Megjegyzi, hogy ezen összeg visszafizetését, - amely 21 millió forint - Ecsegfalva Önkormányzata nem tudja felvállalni.

11 11 A Magyar Államkincstár állásfoglalása nem érkezett meg az ügyben, hogy a Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás plusz állami normatíváját elveszíthetik-e, ha a tanulói létszámok nem érnék el 75 %-át egy létszámcsoportnak. Ezzel kapcsolatban érkezett egy , de az nem tekinthetik hivatalos állásfoglalásnak. Elmondja, hogy a tegnapi napon Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Baloghné Berényi Erzsébet ÁMK igazgató ez ügyben megbeszélést folytatott. Felvetődött az, hogy 20 órás órakeret bővítéssel a készségtárgyakat külön tudnák oktatni a pedagógusok az összevont tanulócsoportokban. Ez az alternatíva kb. 2,5-3 millió forint többletköltséget jelentene önkormányzatuk számára, amit fel tudnának vállalni, amely akkor valósulhatna meg, ha létszám szabadulna fel az ÁMK-nál. Ecsegfalva polgármestere azt a tájékoztatást kapta, hogy Dévaványán a gyógypedagógiai oktatás átalakítás alatt van, itt fel fog szabadulni egy létszám. Ez esetben maradna az összevont tanulócsoport, de tudnának azzal kedvezni a gyerekeknek, hogy készségtantárgyakat külön oktatnák számukra, valamint a gyermekek felügyelete is megoldott lenne. Elmondja, hogy anyagi okok miatt döntöttek az összevont tanulócsoportok mellett, mivel nincs lehetőségük 21 millió forint többletköltséget felvállalni. Tehát rendkívüli ülésükön a 20 órás órakeret bővítése mellett döntöttek. Röviden ennyiben kívánta tájékoztatni a jelenlévőket. Pap Tibor polgármester megköszöni Kovács Mária polgármesternek az elmondottakat. Az elhangzott alternatíva az eddigiektől eltérő. Ez az alternatíva Kissné Schilli Ildikó gyógypedagógus által leírtakkal egyezik. A polgármester idéz Kissné Schilli Ildikó gyógypedagógus leveléből, amelyet a képviselőtestülethez írt. (A levél a jegyzőkönyvhöz van csatolva.) Mi lehet a megoldás? Mivel nem lehet a tagozatot folytatni, integrálhatunk részben is. Ez azt jelenti, hogy készségórákon bent vannak a normál osztályokban, ahol gyógypedagógiai asszisztens segíti a munkájukat. A kultúrtechnikai órákon pedig külön gyógypedagógus irányításával tanulnak. Ezt úgy lehet kivitelezni, hogy a megszűnő gyógypedagógiai tagozat felszabaduló óráit ezeknek a tanulóknak az oktatására kell átütemezni. Ezzel a megoldással senki joga nem sérül és ez a részleges integráció hatékony módja lehet az enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátásának. A polgármester elmondja, hogy ettől teljesen eltérő a szülői munkaközösség nevében írt levél. (A szülői munkaközösség levele a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A polgármester megadja a szót Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója részére. Baloghné Berényi Erzsébet az ÁMK igazgatója elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzottak is részleges integrációt támasztották alá. Az ÁMK igazgatója elmondja, hogy plusz órakeret biztosításával intézményükben meg tudnák oldani, hogy részlegesen integrálják azokat a gyermekeket, akik tanulási problémákkal küszködnek, illetve enyhe értelmi fogyatékosak. Elmondja, hogy sok sajátos nevelési igényű gyermek van az intézményükben, a fejlesztésükhöz más programot alkalmaznak, az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára nagyon jó megoldás volt a tagozatos osztály megléte. Elmondja, hogy intézményükben két olyan gyermek van, akikről leírták, hogy külön erre a célra létrehozott osztályban tanuljanak. A két gyermek sem vonható egybe, mivel négy egymást követő évfolyamon lehet osztályt összevonni, a közöttük lévő különbség ettől jelentősebb. Tehát a megoldás a részintegráció, kihasználva a gyógypedagógusok munkaerejét, illetve tehetségét. Pap Tibor polgármester megköszöni az ÁMK igazgatójának az elmondottakat. Elmondja, ez a megoldás elképzelhető, hogy egy tanévre fog kiterjedni, hiszen az oktatási törvény tervezete folyamatos vita alatt áll.

12 12 Véleménye szerint az elhangzott megoldási javaslat elfogadható mindenki számára. Ez esetben a dolgozói létszámot sem kell csökkenteni és meg tudják oldani Ecsegfalván is és Dévaványán is a részintegrációt. Megkérdezi, hogy a jelenlévő szülők részéről kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás a szülők részéről nincs. A polgármester elmondja még, hogy Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az 59/2011.(V.26.) számú határozatával elfogadta a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának meghatározását az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében. (Ecsegfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 59/2011.(V.26.) számú határozatáról készült jegyzőkönyvi kivonat a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) A polgármester szavazásra kéri a képviselőket. Aki az elhangzottak alapján egyetért a 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok, valamint napköziscsoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános Iskola intézményegységében kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

13 13 Határozat: 199/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegységében a 2011/2012. tanévben az 1-8. évfolyamokon az alábbiak szerint engedélyezi a tanulócsoportok számát: Évf. Település Osztály Létszám (fő) Tanulólétszámból 2 főnek számít Tanulólétszámból 3 főnek számít Tanulócsoport 1. a Számított létszám Évfolyam összesen 2011/2012. tanévben indítható tanulócsoportok száma az évfolyamon A fenntartó engedélyezi az átlaglétszámtól való eltérést Dévaványa 1. Ecsegfalva 2. Dévaványa Dévaványa 3. Ecsegfalva 4. Dévaványa 1. b fő 3-1. c évfolyam a b a fő 2 A 2. évfolyam osztályaira vonatkozóan 3. b fő 3-3. c évfolyam 4. a fő 3-4. b

14 14 5. Dévaványa 6. Dévaványa 7. Dévaványa 8. Dévaványa 4. c a b c a b c d a b c a b c d fő fő 4 91 fő 3 Az 5. évfolyam osztályaira vonatkozóan A 6. a és 6. c osztályokra vonatkozóan A 7. b és 7. c osztályokra vonatkozóan 100 fő 4 - Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012. tanévben az Általános Művelődési Központ Ványai Ambrus Iskola Intézményegységében a napközis csoportok indítását az alábbiak szerint engedélyezi: Dévaványa városban: 12 napközis csoport, Ecsegfalva községben: 1 napközis csoport indítható. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Általános Művelődési Központ fenntartója engedélyezi, a Ványai Ambrus Általános Iskola Intézményegység 2. évfolyamán, 5. évfolyamán, 6. a, 6. c, 7. b és 7. c osztályokra vonatkozóan, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszámhatár átlépését. Felelős: Baloghné Berényi Erzsébet az Általános Művelődési Központ igazgatója Határidő: szeptember 1.

15 15 2. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a második napirendi pont megtárgyalására, amely a családsegítői-gyermekjóléti, valamint a védőnői feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok értékeléséről szóló beszámoló megtárgyalása, valamint átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről, az évi XXXI. tv. 96. (6) bek. alapján. A polgármester elmondja, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság a beszámolókat ülésén véleményezte. Megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat. Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő köszönti az ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a bizottság ülésén a beszámolókat részletesen megtárgyalta, amelyeket elfogadásra javasol a testület felé. A Családsegítő Szolgálat beszámolójában olvasható az ÚJABB ESÉLY Szociális Szolgáltatás a Foglalkoztatás Elősegítésére pályázati program megvalósításánál, hogy Dévaványa tekintetében 387 főt vontak be a programba, amely jónak mondható. Az ülésen erre vonatkozóan az intézmény vezetője rövid tájékoztatást adott a bizottság tagjai számára. A bizottság elnöke röviden ennyiben kívánta összefoglalni a bizottsági ülésen elhangzottakat. Pap Tibor polgármester megköszöni a bizottság elnökének az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Takácsné Papp Éva részére, ha az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítése van, akkor azt tegye meg. Takácsné Papp Éva a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység vezetője köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy a beszámolóban a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat területén végzett feladatokról ad részletes tájékoztatást. A beszámolóban a gyermekjóléti szolgálat tevékenységen túl, a családsegítés keretein belül a rendszeres szociális segélyezettekkel való foglalkozásra, a velük való kapcsolattartásra is kitér. Elmondja, hogy a rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottaknak kötelező együttműködni a családsegítő szolgálatokkal annak érdekében, hogy részt vegyenek egy olyan programban, ami a munkaerő-piaci beilleszkedésüket segíti, amennyiben ennek nem tesznek eleget a számukra folyósított ellátás megvonható. A program sikere érdekében a kistérségi intézmény 2009-ben sikeresen pályázott az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz. A program lehetővé teszi, hogy a kistérségi intézmény 4 családsegítő szolgálatában - Dévaványa, Füzesgyarmat, Szeghalom, Vésztő fő pályakezdő főiskolai végzettségű szociális szakembert 2 éven át foglalkoztassanak a program megvalósítása érdekében. A dévaványai intézményegység látja el a projekt menedzsmenti feladatokat. A beszámolóban szereplő táblázatban látható, hogy mely településen, milyen létszámmal, gyakorisággal történik a foglalkozás. A bizottság elnöke utalt arra, hogy 387 főt vontak be a programba, amely nem 387 fő, hanem Dévaványán 24 fő rendszeres szociális segélyben részesülő személlyel 387 alkalommal találkoztak. A táblázatban látható, hogy a többi településnél a programba bevont személyek száma magasabb, mint Dévaványa esetében, ezért magasabb a találkozások száma is. A táblázatban szerepel az egy fő bevontra eső találkozások száma, amely adatok összehasonlíthatók a többi település adataival. A különbözet nem nagy, hiszen a programban előírtaknak meg kell felelni. Elmondja, hogy a programban résztvevő rendszeres szociális segélyben részesülő személynek havonta egy alkalommal kötelező megjelenni az

16 16 intézményben, akikre egyéb szolgáltatás is vonatkozik háttér szociális munka, egyéb segítési forma, azok a személyek havonta több alkalommal jelennek meg. Dévaványa tekintetében elmondja, hogy az elmúlt időszakban a rendszeres szociális segélyben részesülők köréből is sokan bevonásra kerültek a közmunka programba, a velük való kapcsolattartás nem szakadt meg, mivel utánkövetés van a programban. Megjegyzi, hogy Füzesgyarmat és Vésztő tekintetében a közmunka programba kevesebb személy került bevonásra. Az intézményegység vezető elmondja, hogy az idei évben is megrendezésre került a gyermekvédelmi konferencia, ahol a jelzőrendszer tagjaival közösen beszélték át az előző év tevékenységeit. Megállapítást nyert, hogy a rendszerbe tartozó gyermekek száma nem növekedett az előző évekhez képest, de a családokban egyre több probléma halmozódik fel, így egyre több az esetkezelés, amit ki kell fejteni. Az elmúlt évben új típusú feladatként jelentkezett a törvényi előírásnak való megfelelés, mely szerint, ha az 50 óra iskolai igazolatlan hiányzást meghaladja a gyermek, akkor megvonásra kerül a szülőktől a családtámogatás bizonyos része, ezzel kapcsolatban egyfajta prevenciós munkát kell kifejteniük. Elmondja, hogy az iskolák megfelelő időben jeleznek feléjük a hiányzásokat illetően, a gyermekvédelmi felelősökkel folyamatosan tartják a kapcsolatot, így időben fel tudják venni a kapcsolatot a gyermekkel, a szülővel és a pedagógussal. Elmondja, hogy az 50 óra igazolatlan hiányzást 3 gyermek érte el. Kistérségi viszonylatban Dévaványán van a legkevesebb ilyen jellegű probléma. Elmondja még, hogy intézményegységük igyekszik kidolgozni és alkalmazni egy olyan preventív programot, amely összevont közös problémakezelésre vonatkozna. Röviden ennyiben kívánta kiegészíteni az írásos beszámolót. Pap Tibor polgármester megköszöni Takácsné Papp Évának az írásos anyaghoz tett szóbeli kiegészítését. A polgármester megkérdezi, hogy a Családsegítő és Gyermekjóléti Szoltálat feladatellátásával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni, kérdést feltenni? Megállapítja, hogy ezzel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nincs. Rátér a védőnői feladatellátásról szóló beszámoló megtárgyalására. Elmondja, hogy a bizottsági ülésen a beszámolóval kapcsolatban nem volt felvetés. Megkérdezi Szalai Ildikó védőnőt, valamint Boda Ferencné iskolavédőnőt, hogy az írásos anyagot szóban kívánják-e kiegészíteni? A polgármester megadja a szót Boda Ferencné iskolavédőnő részére. Boda Ferencné iskolavédőnő elmondja, a februári testületi ülésen felvetődött, hogy sok a tetű fertőzött gyermek. Ehhez kapcsolódóan elmondja, hogy a szűrővizsgálatokat elvégezte, május elején 1 felső osztályos tanuló és 3 alsó osztályos tanuló hajában talált tetűt. Elmondja, hogy egy család esetében a családgondozó segítségét is igénybe kellett vennie, de most már ott is tiszta a gyermekek haja. Kiegészítésként ennyit kívánt elmondani. Pap Tibor polgármester megköszöni az iskolavédőnőnek az elmondottakat. A polgármester megadja a szót Szalai Ildikó védőnő részére. Szalai Ildikó védőnő elmondja, hogy az óvodáskorú gyermekeknél is lecsökkent a tetű fertőzött gyermekek száma. Elmondja, hogy a szociális problémákat a gondozott családoknál érzékelik. Igyekszenek mindent megtenni annak érdekében, hogy a probléma megoldódjon. A felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. Pap Tibor polgármester a beszámolóban is olvasható és korábbi testületi ülésen volt róla szó, hogy megüresedett egy körzeti védőnői státusz. Azóta eltel 5 hónap, kérdése, hogy milyen tapasztalatuk van a munkavégzéssel kapcsolatban kevesebb létszámmal, hogyan tudják ellátni a feladatot?

17 17 A polgármester elmondja, hogy felvetődött ezen a területen is az Ecsegfalvával történő együttműködés lehetősége. Kérdése, hogy ezzel kapcsolatban van-e kialakult véleményük? Szalai Ildikó védőnő elmondja, hogy a feladatot helyettesítéssel látják el, probléma az ellátásban nem adódik. Megjegyzi, hogy a helyettesítések helyettesítése is megoldódott. Az Ecsegfalvával történő együttműködésnek akadályát nem látja. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy a szakfelügyeleténél személyi változás történt, Máténé Bagyinka Katalin szakfelügyelő helyett Dobos Katalin szakfelügyelő látja el a feladatot. Pap Tibor polgármester megkérdezi, hogy a védőnői feladatellátással kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? A polgármester megadja a szót Kiss Károly részére. Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, a februári testületi ülésen is felvetődött a tanácsadó épület felújításának, karbantartásának szükségessége, a környezet rendbetétele. Az iskolavédőnő elmondta, hogy felújításra szorul a színlátó-vizsgálókönyv. Pap Tibor polgármester a könyv újrakötésének akadályát nem látja. Elmondja, hogy a évi karbantartási tervben szerepelnek azok a munkálatok, amelyeket szükséges elvégezni az említett ingatlan tekintetében. A polgármester a védőnői feladatellátással kapcsolatos téma tárgyalását lezárja. A polgármester rátér a napirend következő részére, amely a gyámhivatal tevékenységéről és a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló megvitatása. A polgármester megadja a szót Valánszki Róbert részére, ha az írásos beszámolót szóban kívánja kiegészíteni, akkor azt tegye meg. Valánszki Róbert aljegyző, gyámhivatal vezető kiegészítést az írásos beszámolóhoz nem kíván tenni. Elmondja, hogy az írásos anyag hasonló módon került összeállításra, mint az előző években, természetesen a statisztikai számadatok módosultak, azok aktualizálásra kerültek. A beszámoló első részében a gyámhivatal évben végzett tevékenységéről adott tájékoztatást, a második részében pedig a gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékeléséről. Röviden ennyit kívánt elmondani, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. Pap Tibor polgármester megköszöni Valánszki Róbertnek az elmondottakat. Megkérdezi, hogy ezzel a témával kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy hozzászólás nem hangzott el. A polgármester rátér a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló megtárgyalására. A polgármester megadja a szót Kiss Károly bizottsági elnök részére. Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondja, a bizottsági ülésen felvetődött, jó lenne, ha az oktatási intézmények az igazolatlan hiányzást 10 órát meghaladó hiányzás esetén már jeleznék a hivatal felé. Pap Tibor polgármester megadja a szót Czudor Márta gyámhatósági ügyintéző részére, ha az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést kíván fűzni, akkor azt tegye meg. Czudor Márta gyámhatósági ügyintéző elmondja, hogy a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény a tankötelezettség teljesítésével összefüggésben módosító évi LXVI. törvény augusztus 30-ai hatállyal bevezette az iskoláztatási támogatás jogintézményét. Tehát augusztus 30-ai hatállyal bevezetésre került az iskoláztatási támogatás felfüggesztése, amely lényegesen több feladatot jelent számukra. Törvényi feltétel, hogy az intézményeknek a 10 órát meghaladó hiányzás esetén jelzéssel kell élni a település jegyzője felé, ez esetben már feladatuk van, fel kell hívni a szülő figyelmét arra, ha a gyermek

18 18 igazolatlan óráinak száma meghaladja az 50 órát, akkor az iskoláztatási támogatás felfüggesztésre kerül. Az ügyintéző elmondja, hogy a beszámoló a december 31-i állapotot tükrözi. Ezen időpontig a közoktatási intézmények igazgatói által igazolatlan hiányzás tekintetében történt értesítés alapján: 10 órás jelzés: 14 fő 50 órás jelzés: 3 fő esetében volt. Tájékoztatásképpen elmondja, hogy május 25-ig a 10 órás jelzés: 24 fő 50 órás jelzés: 8 fő esetében volt. A bizottsági ülésen is megfogalmazta, hogy szankciót ír elő a törvény, de szankciót csak a családban nevelkedő gyermekre tudnak kiszabni, az állami gondoskodásban lévő gyermekek esetében csak jelzési lehetőségük van a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felé. A családban nevelkedő gyermekek esetében felfüggesztik a családi pótlék folyósítását, míg az intézetben, illetve nevelőszülőknél lévő gyermekek esetében szankcióra nincs lehetőség. Elmondja, hogy a Családsegítő-Szolgálattal jó a kapcsolatuk, így időben tudnak lépni a tekintetben, hogy a gyermekek ne érjék el az 50 óra igazolatlan hiányzást. Megjegyzi, hogy a Farkas Gyula Közoktatási Intézményből olyan későn érkezett feléjük jelzés, hogy az igazolatlan órák száma elérte a 65 órát, ebben az esetben már nem tudnak mit tenni. Röviden ennyit kívánt elmondani. Pap Tibor polgármester megköszöni Czudor Mártának az elmondottakat. Kérdése, hogy az igazolatlan órák tekintetében említett 24 főből, illetve 8 főből hány gyermek állami gondozott, illetve családban nevelkedő? Czudor Márta gyámhatósági ügyintéző a polgármester kérdésére elmondja, hogy a következőképpen alakulnak a hiányzások május 25-ig: 10 órás jelzés 50 órás jelzés 24 fő 8 fő Állami gondoskodásban lévő gyermek esetében Családban nevelkedő gyermek esetében Állami gondoskodásban lévő gyermek esetében Családban nevelkedő gyermek esetében 8 fő 16 fő 5 fő 3 fő Általános Középiskola Általános Középiskola Általános Középiskola Általános Középiskola iskola iskola iskola iskola 5 fő 3 fő 4 fő 12 fő 2 fő 3 fő 1 fő 2 fő Pap Tibor polgármester megköszöni Czudor Mártának a kérdésére adott választ. Megkérdezi, hogy kíván-e ezzel kapcsolatban valaki hozzászólni? Megadja a szót dr. Ágoston Sándor képviselő részére. dr. Ágoston Sándor képviselő kérdése, az iroda kap-e olyan jelezést, hogy az állami gondoskodásban lévő gyermekek, - akik igazolatlan óráinak száma magas - kapnak-e valamilyen büntetést, szankciót? Megjegyzi, költség merül fel azzal kapcsolatban is, ha a gyermek megszökik és a rendőrség bevonásával keresik. A képviselő véleménye szerint a gyermekek számláján lévő pénzt kellene csökkenteni azzal az összeggel, amely költségként merül fel a hiányzások és a keresések kapcsán. Pap Tibor polgármester megadja a szót Takácsné Papp Éva részére. Takácsné Papp Éva a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményegység vezetője elmondja, hogy egyetért a képviselő felvetésével. Elmondja, a gyermekvédelmi törvény

19 19 szabályozza, hogy a gyermekek érdeke mindenek felett van. Természetes egyetért azzal, hogy kötelezettségek is vannak nem csak érdekek. Elmondja, ha a családban nevelkedő fiatalkorú gyermek bármit követ el a szülő van felelősségre vonva. Az állami gondoskodásban lévő gyermeknél csak az államot lehet felelősségre vonni. dr. Ágoston Sándor képviselő szeretné, ha az általa elmondottak jelzés értékűek lennének a törvényalkotók felé. Pap Tibor polgármester megadja a szót Boda Ferencné iskolavédőnő részére. Boda Ferencné iskolavédőnő iskolavédőnőként mondja el, hogy nevelőotthonba szociálisan, lelkileg sérült gyermekek kerülnek. Ezek a tizenéves gyermekek a második dackorszakukat élik és úgy dacolnak, hogy nem mennek el az iskolába. Tudomásul kell venni, hogy ezek a gyermekek nagyon nehéz élethelyzetben vannak. Valóban szükséges tenni valamit ez ügyben, de figyelembe kell venni azt, hogy teljesen más az élethelyzet a családban nevelkedő gyermekek esetében. dr. Ágoston Sándor képviselő megjegyzi, hogy egy családban élő gyermek sok esetben rosszabb körülmények között él, mint egy állami gondoskodásban nevelkedő gyermek. Boda Ferencné iskolavédőnő elmondja még lehet, hogy az állami gondozásban élő gyermekek jobb körülmények között élnek, mint a családban nevelkedő gyermekek, de számukra hiányzik a szeretet, abból van hiányuk. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy az ilyen jellegű fórumokon ki lehet fejteni a véleményeket, a szakmai indokokat meg lehet fogalmazni. Javasolja, hogy a napirendet zárják le. Megkérdezi, hogy kíván-e még valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. Szavazásra kéri a képviselőket. Aki a családsegítői-gyermekjóléti, a védőnői feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok értékeléséről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről szóló beszámolót elfogadja kéri, az kézfelnyújtással szavazzon. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: Határozat: 200/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a családsegítői-gyermekjóléti, a védőnői feladatellátásról, a társulásban végzett feladatok értékeléséről, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról, a szakmai munka eredményességéről szóló beszámolót elfogadja. A gyermekvédelem területén dolgozóknak a színvonalas munkavégzésükért elismerését fejezi ki. A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az értékeléseket a megyei gyámhivatal részére küldje meg. Felelős: Pap Tibor polgármester Balogh Csilla jegyző Határidő: azonnal (A napirendhez kapcsolódó 4 db beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

20 20 3. Napirendi pont Pap Tibor polgármester rátér a harmadik napirendi pont megtárgyalására, amely a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről, a társulásban végzett feladatok értékeléséről szóló beszámoló megvitatása. A polgármester elmondja, hogy a beszámolót a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén véleményezte. Megadja a szót a bizottság elnöke részére, hogy ismertesse az ülésen elhangzottakat. Kiss Károly a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság megköszönte Tóth Juliannának a részletes, mindenre kiterjedő beszámolót. A bizottság a beszámolót egyhangúlag elfogadásra javasolja a testület felé. Pap Tibor polgármester megköszöni Kiss Károly bizottsági elnöknek az elmondottakat. Megkérdezi Tóth Juliannát a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetőjét, hogy az írásos anyaghoz szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen választ ad. Pap Tibor polgármester elmondja, hogy a testület foglalkozott az intézmény tevékenységével a térítési díjak kapcsán. Elmondja, hogy a térítési díjak tekintetében a megszorítások ellenére is az intézmény több helyen csökkentésre, nem pedig emelésre tett javaslatot. A rendelet megalkotása és hatályba lépése óta rövid idő telt el, de látnak-e olyan hatást amire számítottak ezzel a lépéssel? Tóth Julianna a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény vezetője elmondja, hogy a házi segítségnyújtásnál jelentős térítési díj csökkenés következett be, amelyet természetesen az ellátottak örömmel fogadtak. Úgy gondolják azzal, hogy az intézményi térítési díj is alacsonyabb lett, így többen meg tudják fizetni azt. A házi segítségnyújtással kapcsolatban elmondja, hogy a civil szolgáltatók megjelenése miatt csökkentették a szolgáltatási díjat. Konkrét adatokat ezzel kapcsolatban még nem tud mondani. Pap Tibor polgármester megköszöni az intézmény vezetőjének az elmondottakat. A polgármester megkérdezi, hogy a beszámolóval kapcsolatban kíván-e valaki hozzászólni? Megállapítja, hogy több hozzászólás nem hangzott el. A polgármester szavazásra kéri a képviselő-testület tagjait. Aki elfogadja a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény beszámolóját kéri, az kézfelnyújtással jelezze. Szavazást követően megállapítja, hogy a testület egyhangúlag 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a beszámolót elfogadja a következő határozattal: Határozat: 201/2011.(V.26.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény intézményi működéséről, a feladatellátás tárgyi, személyi feltételeiről, a társulásban végzett feladatok értékeléséről szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-5/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. május 23.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-33/2014. ikt.sz. I-1/9-33/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/27/2009. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 26-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-18/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-6/2014. ikt.sz. I-1/9-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-10/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. december 10.-én megtartott Oktatási- Közmővelıdési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító

JEGYZŐKÖNYV. Gyányi Irén igazgatási főelőadó. Szociális Földprogram irányító II-2/455-2/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. március 22-én megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-15/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. október 11.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő.

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a Képviselő-testület létszáma: 9 fő. I-1/4-25/2013. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-án megtartott nyílt ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki

Részletesebben

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője

Dr. Weiszenberger István ORGANOFERM Kft. ügyvezetője I-1/3-7/2011.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2011. június 16.-án megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı

JEGYZİKÖNYV. Balogh Csilla jegyzı Szőcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezetı Gyuricza Máté mőszaki ügyintézı Szarka Andrea igazgatási irodavezetı I-1/6-19/2012. ikt.sz. JEGYZİKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. október 25-én megtartott ülésén a Városháza 8-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/3-15/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. augusztus 19-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli

Részletesebben

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/5-8/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. június 25.-én megtartott Pénzügyi- Ellenırzı- Önkormányzati Vagyonkezelı Bizottság nyílt ülésén.

Részletesebben

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv

I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv I-1/9-4/2012. ikt. sz. Jegyzıkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2012. május 30.-án megtartott Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testületének Oktatási- Közmővelıdési-

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv

I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv I-1/6/2010.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2010. január 7-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV

II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV II-2/455-7/2011. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2011. szeptember

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-8/2015. ikt.sz. 9/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-8/2015. ikt.sz. 9/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Jegyzőkönyv. Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/11-2/2013. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. február 20-án megtartott Oktatási- Közművelődési- Sport és Ügyrendi Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket.

Dékány József a Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság elnöke, képviselő Köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. I-1/7-10/2014. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottságának 2014. június 23-án megtartott nyílt ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009. február 13-án az Általános Művelődési Központ József Attila Művelődési Ház nagytermében megtartott Várospolitikai Fórumon. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester Novák Imre alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. 2.) Tájékoztató a határvédelmi szervezet tevékenységéről Röszke Községben 52/2014.(V.07.) h. 5.

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. 2.) Tájékoztató a határvédelmi szervezet tevékenységéről Röszke Községben 52/2014.(V.07.) h. 5. RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: 573-030 11/2014. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 7-én, szerdán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 13-án 15:00

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-2/2013. ikt.sz. 2/2013.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 700-2/2013. ikt.sz. 2/2013. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Jelentés Határozat: 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. dévaványai 592/2. hrsz.-on dévaványai 708/1. hrsz.-on

Jelentés Határozat: 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. dévaványai 592/2. hrsz.-on dévaványai 708/1. hrsz.-on Jelentés Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én tartandó ülésére, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 181/2014.(VI.11.) Dv. Kt. hat. Dévaványa Város Önkormányzat

Részletesebben

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők.

Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Szabó Lajosné, Katona Józsefné, Herke Pál és Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. J e g y z ő k ö n y v : Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. december 17. napján megtartott együttes üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 22-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Dr. Gonda Péter, Fekete Csaba, Dr. Magyar

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. április 30-i ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2009. április 30-i ülésére Előterjesztés a Képviselőtestület 2009. április 30i ülésére Napirend: A 2009/2010. nevelési évben indítható tanulócsoportok, valamint napközis csoportok számának meghatározása az ÁMK Ványai Ambrus Általános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. július 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület Röjtökmuzsaj község Önkormányzata RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 6-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester Suga László alpolgármester. Csorba Tibor képviselõ Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2007. május 17-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén.

Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. I-1/9-5/2009. ikt. sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. szeptember 22- én megtartott Jogi- Igazgatási- Ügyrendi Bizottság nyílt ülésén. Jelen vannak: Pap

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben