MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011. (III.22.) D1 18/2011. (III.22.) C2 19/2011. (III.22.) E9 20/2011. (III.22.) D7 21/2011. (III.22.) C2 22/2011. (III.22.) Z1 23/2011. (III.22.) G1 24/2011. (III.22.) K3 25/2011. (III.22.) Z1 Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) 3/2011. (III.23.) Tárgya Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi és belterületi ingatlanok haszonbérbe adásáról szóló 4/2002. (II.15.) számú rendelet módosításáról Kapcsolódó önk. Rendelet Kódja 4/2002. (II.15.) J0 1/15

2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestületének, az Önkormányzat tanácskozó termében, március 22-án, órakor megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Trojkó Tamás Kém Angéla Ács Roland Ifj. Bokán István Pintarics Tibor Tanácskozási joggal meghívott: Nyakó Melinda polgármester alpolgármester települési képviselő települési képviselő települési képviselő körjegyző Meghívott: Kónyáné Józsa Csilla jegyzőkönyvvezető Trojkó Tamás polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket, a meghívottakat, és az ülést megnyitotta. Megállapította, hogy a Képviselőtestület 5 fővel határozatképes. Ismertette az ülés tervezett napirendi pontjait, javasolta azok elfogadását. Ifj. Bokán István képviselő javasolta egy új napirendi pont felvételét: másik körjegyzőséghez való csatlakozás lehetőségének felvetése. A Képviselőtestület a napirendre tett javaslatokat egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta. NAPIREND: 1./ Lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között hozott döntésekről szóló beszámoló 2./ Aktuális feladatok megbeszélése 3./ Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés 4./ Másik körjegyzőséghez való csatlakozás lehetőségének felvetése Előadó: Ifj. Bokán István képviselő 2/15

3 NAPIREND TÁRGYALÁSA: Trojkó Tamás polgármester a napirendi pontok tárgyalás előtt szót adott Szekér Tündének a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület Elnökének. Szekér Tünde Elnök megköszönte a szót. Elmondta, hogy azért jelentek meg a testületi ülésen, mivel szeretnék az Önkormányzat anyagi támogatását kérni abban, hogy az Egyesület keretén belül horvát néptánc oktatására nyílhasson lehetőség, az oktatás finanszírozására szeretnének támogatást kérni. Jelenleg egyedül Tótszentmártonban van horvát néptánc oktatás, és szeretnék, ha Petriventén is elkezdődhetne, amely nagyobb hírnevet, színvonalas előadásokat jelenthetne, és a pályázatoknál is előnyt jelenthetne. Pintarics Tibor települési képviselő kérdése, hogy mennyibe kerül az oktató tanár díja alkalmanként? Szekér Tünde elmondta, hogy Ft lenne alkalmanként, heti 2-szer lenne oktatás. Kérte, hogy amennyiben lehetősége van az önkormányzatnak arra, hogy az éves költségvetésben megszavazott 200 eft-os támogatást negyedéves bontásban utalja az Egyesület részére, akkor abból ki tudnák egyenlíteni a tanár díját, és utólag el tudnak számlával számolni. Pintarics Tibor települési képviselő kérdése, hogy milyen hosszútávú ez az oktatás? Szekér Tünde elmondta, hogy éves viszonylatban gondolkodnak, ez havi 26 eft-ot jelenteni. Szeretnének a fiatalabb és az idősebb korosztály számára is táncos koreográfiát betanítani. Jakopánecz Lajos Antal egyesületi tag elmondta, hogy az egyesület megkapná az éves szinten betervezett önkormányzati támogatás összegét, akkor az elegendő lenne az éves táncoktatás tanári díjára. Elmondta, hogy az egyesület próbálja a horvát identitást megőrizni, a horvát hagyományokat ápolni, hogy messzire vigyék a falu hírnevét, és színt vigyenek a falu kulturális életébe, azonban nagyon nehéz megfelelő oktatót találni. Most csütörtökön járt az egyesületnél a tanár, elmondása szerint tetszettünk neki, vállalná a táncórákat, csak az egyesületnek nincs rá kerete, hogy kifizesse az órákat. Pintarics Tibor képviselő elmondta, hogy az önkormányzatnak sincs most lehetősége arra, hogy az éves szinten megállapított támogatási összeget egy összegben átutalja az egyesület részére, mivel a Sportegyesületnek is utalnia kell. Szekér Tünde elmondta, hogy az egyesület belátással van az önkormányzat anyagi lehetőségeire, annyit kérnek csak, hogy annyit utaljon az önkormányzat előre, hogy a havi órákat ki tudják fizetni a tanárnak. 3/15

4 Pintarics Tibor képviselő kérdése, hogy hány fő jelentkezett a táncoktatásra? Szekér Tünde elmondta, hogy jelenleg 14 fő van falun belül, külsős 5 fő, azonban ha az önkormányzat rábólint a támogatás megítélésére, meghirdetik az oktatást, és lehetősége nyílik bárkinek a jelentkezésre, hiszen a tanárnak mindegy, hogy hány főt oktat, a díja alkalmanként szól. Ha az önkormányzat támogatja az elképzelést, lenne az egyesületnek még egy kérése. A táncpróbák idejére szeretnék igénybe venni a Kultúrház nagytermét, mivel a klubhelyiségben ez nem megoldható. Fűtésre már nincs szükség, esetleg világítás kell. Kérte a Képviselőtestület, hogy amennyiben pozitívan döntenek, úgy arról telefonon tájékoztassák, hogy a táncoktatást meg tudja hirdetni a faluban. A továbbiakba megköszönte a lehetőséget a felszólalásra. Trojkó Tamás polgármester megköszönte az Elnök tájékoztatóját, ígéretet tett arra, hogy a döntésről tájékoztatja. Kém Angéla alpolgármester az elhangzott kéréssel kapcsolatban javasolta, hogy az Egyesület részére az önkormányzat 2011 éves költségvetésében megszavazott 200 eft-os támogatást negyedéves bontásban utalják részükre, a megállapodásban pedig rendelkezzenek a pénzügyi ütemezésről. Pintarics Tibor képviselő javasolta, hogy a betervezett 200 eft-ot két részletben utalják az egyesület részére, az elsőt március 31-ig 100 eft összegben, a másik részletet pedig július 31-ig 100 eft összegben, és kössék meg a támogatási szerződést. Trojkó Tamás polgármester kérte a képviselőket szavazzanak az elhangzott két képviselői javaslatról. A Képviselőtestület Kém Angéla alpolgármester javaslatát nem támogatta, Pintarics Tibor képviselő javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 16/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Petrivente Virágai Hagyományőrző Egyesület (8884 Petrivente, Kossuth u. 133.) részére évi költségvetésében elfogadott ,- Ft, azaz Kettőszázezer forint anyagi támogatását az alábbi pénzügyi ütemezés szerint folyósítja: 1. részlet: március hó 31. napjáig ,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegben. 2. részlet: július 31. napjáig ,- Ft, azaz Egyszázezer forint összegben. Felkérte Nyakó Melinda körjegyzőt, hogy a támogatási megállapodást, és a pénzügyi ütemezést készítse el. 4/15

5 Felhatalmazta a polgármestert, hogy az Egyesülettel kötendő támogatási megállapodást aláírja. Felkérte, hogy gondoskodjék a támogatási összegek pénzügyi ütemezés szerinti átutalásáról. Határidő: március 31., július 31. Nyakó Melinda körjegyző 1./ Lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között hozott döntésekről szóló beszámoló Előterjesztés módja: írásban és szóban Trojkó Tamás polgármester az első napirendi pont keretében ismertette a lejárt határidejű határozatokról, valamint a két ülés között hozott döntésekről szóló beszámolóját. Az írásos beszámolóját a következőkben egészítette ki: - A falunapi sátorral kapcsolatban elmondta, hogy minden kistérséget megkérdezett, de erre a napra mindenhol foglalt a sátor. Kért árajánlatot magáncégtől, erre holnapi nap folyamán tudnak válaszolni. Hozzátette még, hogy a Muramenti Területfejlesztési Társulás sajnos anyagi támogatást sem tud nyújtani a sátorbérlés költségeihez. Pintarics Tibor képviselő szerint 200 eft-ot mindenképpen kell számolni a falunapi rendezvénysátor költségeire. Véleménye szerint, a tavalyihoz hasonlóan, Becsehelyről kellene elkérni a színpadot és a padokat. Kém Angéla alpolgármester a Rigyác-i kommunális adóval kapcsolatos beszámolóhoz hozzátette, hogy elvileg a beszedett adót a hegyre kell költenie az önkormányzatnak. Pintarics Tibor képviselő hozzátette, hogy véleménye szerint mindaddig nem fognak az Imrehegyen korszerűsíteni, amíg a Rigyác-i hegyet nem lehet megközelíteni. Trojkó Tamás polgármester a veszélyes fák kivágásával kapcsolatban elmondta, hogy az előző testületi ülésen elhangzottak alapján érdeklődött a polgári védelemnél, és a tűzoltóságnál, de senki sem csinálja meg pénz nélkül. Elmondta, hogy megkereste a borsfai polgármestert, mivel ő faipari vállalkozó, és vállalta, hogy megnézi a fákat, és amennyiben lehetséges akkor a kivágás fejében elvinné a fákat raklapoknak, a kisebb részeket pedig oda lehetne adni a rászorulóknak. Ács Roland László képviselő a belvízrendezéssel kapcsolatos beszámolóhoz elmondta, hogy a műszaki ellenőrrel való tárgyalás, és faluban történő végigjárás 5/15

6 során a műszaki ellenőr által készített feljegyzés nem tartalmazott minden elhangzott kérést, például a Kossuth utca páros oldalán a 42 és 40 ház közötti résszel kapcsolatban. Pintarics Tibor képviselő szerint felesleges végigjárni a műszaki ellenőrrel a falut, a kivitelezési munkálatokról a kivitelező és az beruházó dönt, a műszaki ellenőr csak javaslatot tehet. Ifj. Bokán István képviselő szerint a műszaki ellenőr által írt feljegyzésnek a végén van a kulcsmondat, mely szerint az önkormányzat által kért pluszmunkákra benyújtja a kivitelező az árajánlatát. Ács Roland László képviselő szerint egyezségre kell törekedni a kivitelezővel, hogy a kért munkákból mit tud bevállalni. Trojkó Tamás polgármester mivel több kérdés, és hozzászólás nem hangzott el a jelentéssel és beszámolóval kapcsolatban, kérte a képviselőket fogadják el azt. A Képviselőtestület a polgármester lejárt határidejű határozatokról szóló jelentését, és a két ülés között hozott döntéseiről szóló beszámolóját egyhangúlag 5 igen szavazattal elfogadta. A jelentés és beszámoló a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi. 2./ Aktuális feladatok megbeszélése A/ Törvényességi észrevételezés az Önkormányzat belső ellenőrzési tervével kapcsolatban Trojkó Tamás polgármester ismertette a Zala Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevételét a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban. Elmondta, hogy az előző évben a Képviselőtestület tárgyalta az Önkormányzat belső ellenőrzési tervét, azonban az nem határozati formában lett elfogadva. Ismertette a belső ellenőrzési tervet, melyet tavalyi év során megküldtek a Dél-Zala Murahíd Letenye Többcélú Kistérségi Társulás felé. Javasolta, hogy fogadják el határozati formában az Önkormányzat belső ellenőrzési tervét. Nyakó Melinda körjegyző a szavazás előtt hozzátette, hogy az önkormányzatok által elfogadott belső ellenőrzési terveket a kistérség hagyja jóvá, és tájékoztatja az önkormányzatokat az elfogadott belső ellenőrzési tervről. 6/15

7 A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 17/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zala Megyei Kormányhivatal ZTE/964-1/2011. számú törvényességi észrevételét tudomásul veszi, és a törvényesség betartása érdekében Petrivente Község Önkormányzatának belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. Az önkormányzat belső ellenőrzési terve a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi. Határidő: április 22. B/ ReálMed Kft. beszámolója 2010 évi orvosi ügyeletről Előterjesztés módja: írásban és szóban Trojkó Tamás polgármester ismertette a ReálMed Kft., a Letenyei Kistérségi Központi Háziorvosi Ügyelet üzemeltetőjének beszámolóját az orvosi ügyelet évi alakulásáról. Javasolta a beszámoló tudomásulvételét. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 18/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a ReálMed Kft., a Letenyei Kistérségi Központi Háziorvosi Ügyelet üzemeltetőjének évi orvosi ügyeletről szóló beszámolóját tudomásul veszi. A beszámoló a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. Határidő: április 22. 7/15

8 C/ FIP Mentori Szolgálat Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy a mai nap során kapott az Önkormányzat egy t, melyben a Zalai Falvakért Egyesület a FIP és Mentori Szolgáltatás további egy éves együttműködésének lehetőségéről tájékoztatott. A tájékoztatás szerint havi ,- Ft-ra emelkedne a hozzájárulás, ugyanolyan szolgáltatások mellett. Véleménye, hogy tovább kellene vállalni az együttműködést, és meg kellene kérdezni Magyar Zsuzsannát, az eddigi mentort, hogy vállalná-e további egy évre a FIP és Mentori szolgáltatást. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy amennyiben a Képviselőtestület a további együttműködés mellett dönt, akkor el kell döntenie, hogy kivel szeretné ezt folytatni, és mit várnak el tőle. Ifj. Bokán István képviselő véleménye, hogy az együttműködést folytatni kell, és elsősorban Magyar Zsuzsannával kellene elképzelni, meg kell kérdezni tőle, hogy vállalná-e. Ha nem vállalja, akkor meg kell keresni azt a személyt, akinek megfelelő a végzettsége, és vállalja. Kém Angéla alpolgármester egyetértett a képviselővel, szerinte is folytatni kellene az együttműködést. Kérdése, hogy az idei költségvetésbe betervezésre került az együttműködés havi költsége? Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy a költségvetést módosítani lehet, amennyiben a Képviselőtestület az együttműködés mellett dönt. Kém Angéla alpolgármester javasolta a Zalai Falvakért Egyesülettel való együttműködést a FIP és Mentori Szolgálattal kapcsolatban június 1-től május 31-ig. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 19/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Zalai Falvakért Egyesület (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.) FIP és Mentori Szolgáltatás programjában részt kíván venni, vállalja az együttműködést, és annak évi költségvetését érintő kiadásait. Felkérte a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Zalai Falvakért Egyesületet. Határidő: március 25. 8/15

9 A testületi ülésre megérkezett Magyar Zsuzsanna. Magyar Zsuzsanna elmondta, hogy köszöni, hogy a Képviselőtestület rá gondolt, és meglepődött, hogy folytatódik a program, hiszen nekik azt mondták, hogy ha folytatódni is fog, létszámleépítésekkel. Kérdése, hogy milyen plusz feladatokat kell ellátnia a Teleház vezetése mellett? Ács Roland László képviselő elmondta, hogy ez előző évekhez hasonlóan, a községben megrendezésre kerülő rendezvények, műsorok szervezése. Magyar Zsuzsanna elmondta, hogy az utóbbi időben sok sérelem érte a munkájával kapcsolatban, ez az időszak feszültségekkel volt telített, ha elfogadja a felajánlott állást, az plusz munkát jelent neki. Elmondta, hogy már január óta állásokat keres, mivel úgy tudta, hogy május után nem lesz folytatása a programnak, és azt tudnia kell a Képviselőtestületnek, hogy ha jobb állást talál, akkor azt vállalja el. Elmondta továbbá, hogy részéről rendben van a program folytatása. Ács Roland László képviselő elmondta, hogy a Képviselőtestület is program folytatása mellett döntött, az egyetlen kérdés, hogy Magyar Zsuzsanna vállalja e a folytatást. Ifj. Bokán István képviselő véleménye, hogy írásba kell foglalni, hogy mit vár el a Képviselőtestület Magyar Zsuzsannától. Kém Angéla alpolgármester véleménye, hogy a Teleház nyitva tartását is. Ács Roland László képviselő javasolta, hogy Magyar Zsuzsanna írja össze, hogy mit szeretne megvalósítani a program folytatásában, és erről döntene a testület. Magyar Zsuzsanna jónak találta a képviselő felvetését, ígérte, hogy leírja, hogy mit szeretne megvalósítani, például újraindulhatna a községi újság, hogy jobban összekovácsolódna a falu lakossága. Trojkó Tamás polgármester felkérte Magyar Zsuzsannát, hogy a soron következő testületi ülésre készítse össze a terveit leíró beszámolót. D/ Önkormányzati tulajdonú föld haszonbérleti szerződések meghosszabbítása Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek haszonbérletei lejártak, azokat meg kellene hosszabbítani. Elmondta, hogy a hatályos rendelet szerint az ingatlanok bérbeadása 1 Ft/m2 áron történik. Ifj. Bokán István képviselő javasolta, hogy maradjon a hatályos rendelet szerinti ár a bérleti szerződések megkötésekor. Véleménye, hogy a földterületek nem 9/15

10 haszonszerzés céljából, hanem költségcsökkentés érdekében lett bérbe adva, hogy az önkormányzatnak ne kelljen gondoskodni a kaszálásukról. Pintarics Tibor képviselő szerint nevetségesen alacsony az ár, véleménye, hogy meg kellene emelni. Ifj. Bokán István képviselő kérdése, hogy van-e az önkormányzatnak egy olyan stratégiája, hogy mit csinál a földterületekkel, ha a bérlők nem fogadják el az emelt összeget, és visszaadják a földterületeket? Pintarics Tibor képviselő javasolta az 5 Ft/m2-es bérleti díjat a kül- és belterületi önkormányzati ingatlanok haszonbérbeadására, január 1. napjától, 2011 évben maradjon az 1 Ft/m2-es ár. Ács Roland László képviselő egyetértett Pintarics Tiborral. Trojkó Tamás polgármester 2 Ft/m2 árat javasolt. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy az 5 évre megkötött haszonbérleti szerződéseknél tájékoztatni kell a bérlőket, hogy a rendeletben szereplő árral kalkuláljanak. A Képviselőtestület Ifj. Bokán István képviselő javaslatát 1 igen, 2 nem és 2 tartózkodás szavazat mellett nem támogatta. A Képviselőtestület Pintarics Tibor képviselő javaslatát 3 igen és 2 nem szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta: Petrivente Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 3/2011. (III.23.) számú rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi és Belterületi ingatlanok haszonbérbe adásáról szóló 4/2002. (II.15.) számú rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi. E/ Simon Győző bérleti szerződésével kapcsolatos kérelme Trojkó Tamás polgármester ismertette Simon Győző, Petrivente, Rákóczi u. 2/a. szám alatti lakos földhaszonbérlettel kapcsolatos kérelmét. A kérelmező a 227 hrsz és 10/15

11 224 hrsz alatt lévő önkormányzati földterületeket szeretné bérbe venni 10 éves időtartamra, méhek tartásához. Ifj. Bokán István képviselő egy éves haszonbérletet javasolt. Ács Roland László képviselő javasolta, hogy a kérelem szerinti 10 éves időtartamra adja bérbe az önkormányzat a földterületeket, azonban a bérleti szerződésben ki kell kötni, hogy ha az önkormányzat rendezési tervében más célra szeretné hasznosítani, akkor a betakarítás után visszaveheti, illetve vállalja, hogy 3. személynek nem adja bérbe a bérleti szerződés alatt. Nyakó Melinda körjegyző avval egészítette ki a képviselő javaslatát, hogy közérdekű cél érdekében is visszaveheti az önkormányzat az ingatlanokat. A Képviselőtestület Ifj. Bokán István képviselő javaslatát 1 igen és 4 nem szavazat mellett nem fogadta el. A Képviselőtestület Ács Roland László képviselő javaslatát 4 igen és 1 tartózkodás szavazat mellett elfogadta, és az alábbi határozatot hozta: 20/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Simon Győző, Petrivente, Rákóczi u. 2/a. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és a 224 és 227 hrsz alatt felvetett önkormányzati tulajdonú ingatlanokat a kérelmező részére 10 évre haszonbérbe adja, az alábbi kikötésekkel: - A haszonbérleti szerződés az Önkormányzat felmondhatja, ha a hatályos rendezési terve alapján önkormányzati célra kívánja hasznosítani. A felmondás ebben az esetben a területeken lévő termény betakarítását követően történhet meg. - Az ingatlanok haszonbérleti szerződése felmondható a fenti feltételekkel, amennyiben az Önkormányzat közérdekű cél megvalósítása érdekében mondja fel. - Az Önkormányzat vállalja, hogy a haszonbérleti szerződés esetleges felmondása esetén az ingatlanokat 3. személynek nem adja bérbe. Felhatalmazta a polgármestert, hogy a haszonbérleti szerződést az Önkormányzat képviseletében eljárva aláírja. Határidő: április /15

12 F/ Templom felújításával kapcsolatos elszámolás Trojkó Tamás polgármester ismertette Kirner Antal Zoltán esperes elszámolását a Templom felújításával kapcsolatban. Elmondta, hogy az elszámolás az önkormányzati tulajdon aktiválásához szükséges. Javasolta az elszámolás tudomásul vételét és elfogadását. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 21/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Templom felújításával kapcsolatban a Becsehely-i Egyházközség, Kirner Antal Zoltán Esperes elszámolását tudomásul veszi és elfogadja az önkormányzati tulajdon aktiválása céljából. Határidő: április 22. Ifj. Bokán István képviselő javasolta, hogy a Templom felújítására nyújtott egyházi támogatást válaszlevélben, a lakosság nevében és saját nevében is köszönje meg az Önkormányzat, az Esperes Úrnak pedig a szervezőmunkáját. Pintarics Tibor kérdése, hogy hogyan áll a Templom körüli vízelvezető rendszer kialakítása? Azt az ígéret hangzott el, hogy a belvizes munkások a munkagépjeikkel kiássák a csövek helyét, és be lehet fejezni a beruházást. Ács Roland László képviselő javasolta, hogy a Templom körüli vízelvezető rendszer befejezésének határidejét április 15. napban határozza meg a Képviselőtestület, és a felelőse a polgármester legyen. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 22/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Templom körüli vízelvezető rendszer kiépítését rendeli el. Határidő: április /15

13 G/ Horvát Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködési megállapodás Trojkó Tamás polgármester elmondta, hogy a Zala Megyei Kormányhivatal jelezte, hogy felül kell vizsgálni a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal az előző testület által kötött együttműködési megállapodást. Javasolta, hogy a testület hozzon határozatot arról, hogy szándékában áll a továbbiakban is együttműködni a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal, és a megállapodás tervezetét a soron következő testületi ülésre készítse elő a jegyző. A Képviselőtestület a polgármester javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 23/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Horvát Kisebbségi Önkormányzattal együttműködési megállapodást kíván kötni, a jövőbeni szoros együttműködés érdekében. Felkérte Nyakó Melinda körjegyzőt, hogy az együttműködési megállapodást a soron következő testületi ülésre készítse elő. Határidő: május 31. Nyakó Melinda, körjegyző 3./ Hulladékszállítási közszolgáltatási szerződés Trojkó Tamás polgármester felkérte Nyakó Melinda körjegyzőt, hogy ismertesse a hulladékszállítási közszolgáltatási szerződéssel kapcsolatos aktuális szerződéstervezetet. Nyakó Melinda körjegyző elmondta, hogy az első, a szolgáltató által benyújtott szerződéstervezetet átnézte, a módosító javaslatokat előterjesztette a szolgáltató felé, ehhez képest a szolgáltató elkészített három féle szerződéstervezetet, amelyekbe az általa kért módosításokból egyet sem emelt be, azonban a zavaros bekezdések ennek ellenére benne maradtak az előterjesztett tervezetbe. Kerültek bele új bekezdések, és a legutolsó testületi ülésen elhangzottak alapján a 6 hónapos felmondási idő, valamint belekerült, hogy a szerződés legelőször március 16. napjától mondható fel rendesen. Megoldásként felmerülhet, hogy a most hatályos szerződést hosszabbítsa meg az önkormányzat, azonban akkor az ár nem csökken. Ha az előterjesztett szerződést fogadja el a testület, akkor az éves szinten 200 eft-os megtakarítást eredményezhet. 13/15

14 Hozzátette, hogy a szolgáltató képviselő testületi ülésen elmondta, hogy ma nincs olyan hulladékártalmatlanító lerakó, amely 10 éves működési engedéllyel rendelkezik, de jogszabály azt írja elő, hogy hulladékszállítási szolgáltatási szerződés 10 éves időtartamra köthető. Elmondta, hogy a hosszabbtávú tervek szerint Letenyén is épülne ártalmatlanító depó, és valószínű, hogy a szolgáltatási díj kevesebb lenne, ha oda szállítanának, azonban jelenleg a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. által ajánlott szállítási szolgáltatási díj a legkedvezőbb a szolgáltatók közül. Véleménye, hogy az előterjesztett szerződéstervezet nem korrekt, nem vette figyelembe a szolgáltató az önkormányzat által kért módosításokat, azonban a Képviselőtestület kényszerhelyzetben van, mivel a hatályos szerződés március 12-én lejárt, és jövő héten szállítani kellene a hulladékot, amely szerződés nélkül valószínűleg nem történne meg. Trojkó Tamás polgármester kérte a Képviselőtestületet, hogy szavazzon az előterjesztett hulladékszállítási közszolgáltatási szerződésről. A Képviselőtestület az előterjesztést egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 24/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Önkormányzat kötelező feladataként ellátandó hulladékszállításra szolgáltatási szerződést köt a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár u. 5.) szolgáltatóval. A hulladékszállítási szolgáltatási szerződés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi. Felhatalmazta a polgármestert, hogy az Önkormányzat képviseletében eljárva, aláírja a szolgáltatóval kötendő szerződést. Határidő: március / Másik körjegyzőséghez való csatlakozás lehetőségének felvetése Előadó: Ifj. Bokán István képviselő Ifj. Bokán István képviselő a napirendi pont keretében elmondta, hogy azért kérte a napirend felvételét, mert az együttes ülésen olyan véleményeket hallott a másik két testülettől, amely megerősítette ebben. Olyan kép állt össze benne, hogy alternatívaként meg kellene keresni Becsehely Község Önkormányzatát, hogy ők milyen ajánlatot tudnának adni, ha körjegyzőségi szinten oda csatlakozna Petrivente. Lehet, hogy sokkal jobb lenne, vagy sokkal rosszabb, de akkor tisztában lennénk avval, hogy itt vagy ott jobb, ha rosszabb ajánlatot adnak, akkor szorosabban együtt 14/15

15 kellene működnünk a jelenlegi két horvát településsel. Molnári részéről elhangzott, hogy júniusban bejelenthetik, hogy jövő évtől kilépnek a Körjegyzőségből, ezért jobb ha mi egy lépéssel előbbre vagyunk. Javasolta, hogy bízzák meg a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az esetleges csatlakozásról, és feltételeiről, és kérjen ajánlatot Becsehely Önkormányzatától. Javasolta, hogy a polgármester a tárgyalások menetéről és kimeneteléről április 30. napjáig számoljon be a testületnek. Nyakó Melinda körjegyző a képviselő által elmondottakhoz javasolta, hogy a testület fogalmazza meg igényeit, és a polgármester tárgyalási alapjait az esetleges csatlakozással kapcsolatban. Gondolt olyan szakmai igényekre, hogy milyen ügyfélfogadási rendet szeretnének Petriventén kialakítani, vesznek-e át dolgozót, milyen feltételekkel. Hozzátette még, hogy a Körjegyzőségen belül Semjénháza nem léphet ki, mert székhelytelepülés, Molnári és Petrivente kiléphet, amennyiben azt megfelelő időpontban bejelentik, azonban a másik két településnek nincs jogi eszköze, hogy kiléptesse Petriventét. Ifj. Bokán István képviselő elmondta, hogy a tárgyalások folytatása csak érdeklődés, tájékozódás lenne Petrivente részéről, hogy eldönthessen, hogy a jelenlegi Körjegyzőségben maradás számára jobb vagy rosszabb lenne. A Képviselőtestület Ifj. Bokán István képviselő javaslatát egyhangúlag 5 igen szavazattal - elfogadta, s az alábbi határozatot hozta: 25/2011. (III.22.) számú Önkormányzati határozat Petrivente Község Önkormányzatának Képviselőtestülete felkérte Trojkó Tamás polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Becsehely Község Önkormányzatával, és kérjen részletes ajánlatot a Becsehely-i Körjegyzőséghez való csatlakozással kapcsolatban. Tárgyalási és ajánlatkészítési alapként a jelenlegi Körjegyzőségi szakmai színvonalat (ügyfélfogadás, ügyintézés) vegye alapul. Határidő: április 30. Trojkó Tamás polgármester megköszönte a képviselők észrevételeit, hozzászólásait, a továbbiakban megállapította, hogy több napirendi pont, előterjesztés, hozzászólás, javaslat nem volt, az ülést órakor bezárta. K.m.f. Trojkó Tamás polgármester Nyakó Melinda körjegyző 15/15

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 20/2010. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyílt üléséről a Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. Jelen vannak: Bobál István

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 16-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-10/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek.

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek. Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26. napján du. 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről Határozatok száma: 64-65, 67-68, 71-73. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év július hó 30. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év július hó 30. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 21/2015.(VII.30.) Rend eletek: Sorszáma (kihirdetés ideje) Tárgya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 4/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-i nyílt együttes

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. augusztus 4-én 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Budai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 16-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2013. november 15-én 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el:

Jegyzőkönyv. A bizottság 5 igen szavazattal, nem szavazat és tartózkodás nélkül az alábbi módosított napirendet fogadta el: Jegyzőkönyv amely készült 2013. szeptember 19. napján 17 óra 30 perckor, Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának a Községháza hivatalos helyiségében

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. szeptember 8-án 18. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Vuk István polgármester Glogovecz Lászlóné alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása

2.) Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozási nyilatkozat elfogadása J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29.-én megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak: jelenléti ív

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 11-én -kor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak: (csatolt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Neszmély Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal, a következő napirendet fogadta el.

Jegyzőkönyv. Neszmély Község Önkormányzatának képviselő-testülete 6 igen szavazattal, a következő napirendet fogadta el. Jegyzőkönyv Készült Neszmély Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-én tartott üléséről Jelen vannak: Janovics István polgármester Dr. Józó Antal mb. jegyző Sulyok Krisztián pénzügyi

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 1081-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 01-jén 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. október 15-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, Elkészült: 2009. október 20.

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben