Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: december 20-án órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653 Bánk, Hősök tere 11., Polgármesteri iroda Az ülés vezetője: Jelen vannak: Ivanics Attila képviselő Pintér János képviselő Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője legyen. Napirendi pontokkal kapcsolatosan két észrevételt tennék, az egyik, hogy a munkatervünkben a decemberi ülésen szerepel a víz és csatornadíjak meghatározása. Ez nem a feledékenységünk miatt nem került napirendre, hanem azért, mert a Nyugat-Nógrád Vízmű közgyűlésén nem történt díjemelés, sőt, olyan koncepció van előterjesztve, hogy reményeink szerint a csatornadíj csökkenni fog. A strandot bérlő és üzemeltető jogi személy képviselője és ügyvédje nem tud megjelenni a mai ülésünkön, ezért javaslom, hogy a 13. napirendi témát vegyük le a napirendről. A javasolt napirendet a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend Előterjesztő 1. A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet IvanicsAndrás polgármester 2. A szennyvíztisztító telepre történő folyékony szennyvízbefogadás felülvizsgálata, díj-meghatározás 3. A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása 4. Közterület-használati díjak felülvizsgálata 5. A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségeinek felülvizsgálata 6. A földhaszon-bérleti díjak felülvizsgálata, módosítása 7. Tóparti Vendégház büfé bérleti díj felülvizsgálata 8. Tóparti Vendégház szállásdíj felülvizsgálata 9. A polgármesteri illetmény felülvizsgálata és a polgármester évi munkájának jutalmazása 10. Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata 11. Közterület használat iránti kérelem 12. Bánk 141 helyrajzi számú út ½-ed részének megvétele 1

2 14. Romhányba bejáró tanulók éves utazási bérletköltségeinek megtérítése Romhány Község Önkormányzata részére 15. Egyebek - MÖSz tagság Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról November 26-án lezajlott az óvodások ádventi felvonulása. November 29-én Gulyás Józseffel, a Hajómodellező Világbajnokság szervezőjével beszéltem. Felolvasnám Gulyás József tájékoztatóját, hogy hol tart most ennek a Világbajnokságnak a szervezése. Mind az elnök úr, mind a szekcióvezetők rendkívül elégedettek voltak a látogatás során. Megnyugtatónak látták a jelenlegi helyzetet, és megvalósíthatónak a lebonyolítást. Kérdéseikre több, mint kielégítő tájékoztatást kaptak. Elkészült, és honlapunkon nyilvános a verseny emblémája, határidőre közzé lesz téve a versenykiírás, a versenyplakát utómunkái zajlanak. Jelenleg a használható frekvenciák és a pirotechnikai eszközök felhasználásának engedélyeztetése van folyamatban. A strandbérlővel megtörténtek az egyeztetések, aki támogatásáról biztosította a rendezvényt, felajánlotta, hogy szükség esetén közreműködik a homokos partrész nemzetközi versenynek megfelelő színvonalú kialakításában. A nevezések lezajlását követően, március 25-ig egyeztetünk a bemutató kategória elhelyezéséhez szükséges területrészről, illetve a strandot érintő két versenynap időpontjáról. A verseny szervezése során, mindent megteszünk, hogy az illegális fürdőzés, a part közeléből teljesen a strand területére helyeződjön át. A programok kialakítása után együttműködési megállapodást kötünk a strand használatáról és a kötelezettségekről. A verseny honlapja, a már elindult, és reményeink szerint karácsonyra már teljes terjedelmében működni fog. Itt helyet kapott Bánk népszerűsítése és a rendezés során velünk kapcsolatba kerülő szálláshelyek megismertetése. Megjelent a jövő évi versenynaptár, melyben látható az évadnyitó verseny, amely, május 7-én Bánkon kerül megrendezésre. Ez mindenképpen szükséges, hogy a pályaelhelyezést kikísérletezésre, begyakorlásra kerüljön. Amennyiben érdeklődés van a helyi fiatalok részéről, lehetőséget biztosítunk számukra az évadnyitó versenyen történő elindulásra. A szükséges felszerelést, hajót biztosítjuk a számukra. Megköszönték a segítségünket, mellyel nagymértékben megkönnyítettük a távolról, kevésbé könnyen kezelhető szervezői munkát. November 29-én Rétságon voltam, a Bánki Nyár pályázatával kapcsolatos elszámolások módjairól, lehetőségeiről volt megbeszélés. A Bánki Nyár pályázaton belül támogatást nyert az ismertető táblák elhelyezésre a Civilek Bánkért Egyesület kezdeményezésére. Értesítettem az elnököt, hogy kezdjék el a táblák elkészítését. November 30-án megtörtént a lombtalanítás. Köszönöm mindenkinek, aki ebben részt vállalt! A mai nap folyamán jött meg a számla, 700 ezer Ft-ról. Egyelőre nem fizettem ki, mert megdöbbentett a számla összege. Beszéltem telefonon az ügyvezetővel, de sajnos beteg, érdemben nem tudtam vele beszélni, de egyelőre annyit mondott, tegyem félre a számlát, az ünnepek után megbeszéljük, hogy mennyit tudnak elengedni belőle. Ezen a napon kistérségi ülés volt, napirenden szerepelt a munkaszervezet vezetőjének megválasztása. A három jelölt közül egyik sem kapott többséget, ezért újból tárgyalásra kerül. Beszéltünk már a Petőfi úton, a Tengerszem Fogadóval szembeni buszmegálló kialakításáról. Erre most van egy pályázati lehetőség, és ennek a tervezését elindítottuk. A tervező Lantos László, akivel már dolgoztunk együtt. A múlt héten itt voltak felmérni és elküldték a tervezési árajánlatot. A tervezési díj 200 ezer Ft + áfa. A pályázat 90 %-os támogatottsággal van kiírva, február 16-ai beadási határidővel. December 4-én a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kézműves foglalkozást tartott. December 10-én részt vettem Berkenyén a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. tanácskozásán. Decemberben tettek egy ígérvényt, miszerint megpróbálják azt a lehetőséget körbejárni, hogy milyen mód és lehetőség van a vízdíjak csökkentésére. A kritikák hatására, miszerint érdemben nem történt semmi, Vogel Csaba, a DMRV vezérigazgatója előállt egy bruttó 78 Ft-os árcsökkentési javaslattal. Ez úgy érintene minket, hogy 37 Ft/m 3 a vízdíj csökkentés, és 25 Ft lenne a csatorna díjcsökkenés. Ez egyelőre csak egy javaslat. A megbeszélés azzal zárult, hogy január 31-ig lesz még egy közgyűlés, és akkor lesz eldöntve a víz és csatornadíj mértéke. December 11-én a Sportegyesület évzáró rendezvénye volt. December 15-én Gödöllőn voltam a hulladéklerakók rekultivációjával kapcsolatosan. A 106 településből, akik most benne vagyunk a Zöld Híd programban, 35 rekultiválandó hulladéklerakó van. Ezeket a hulladéklerakókat 3 milliárd Ft összegben rekultiválni szeretné a Társulás. Gondok voltak a pályázat körül, ezért ültünk össze, hogy a szükséges dokumentumok összeálljanak. Ha nyerünk a pályázaton, akkor azt javasolták, hogy a 35 település közösen vigye véghez a teljes rekultivációt. Ezzel kapcsolatosan nem most kell döntenünk, csak március környékén. December 16-án tárgyaltunk a Zöld Híd Kft. kereskedelmi igazgatójával januárjától elindul a szemétszállítás, és mindenkivel szerződést kötnek. 2

3 Ezen a megbeszélésen azt mondta a kereskedelmi igazgató, hogy nem kötnek szerződést a lakosokkal, hanem csak nyilatkoztatják az embereket az adataikról és a hulladékgyűjtő edény méretéről. Felesleges adminisztráció lenne a szerződéskötés, mivel kötelező közszolgáltatásról van szó, kötelező igénybe vennie a lakosságnak, a feltételek pedig a rendeletben és az általunk megkötött közszolgáltatási szerződésben vannak rögzítve. December 16-án az óvoda karácsonyi ünnepségen vettem részt. December 18-án folytatódott a kézműves foglalkozás, délután pedig a felsőpetényi baptisták adtak elő egy karácsonyi műsort. December 21-én a templomban adventi koncert volt. A mai napon a Lókos patakon tervezett pontonhíddal kapcsolatban azt a választ kaptuk a Honvédelmi Minisztériumtól, hogy sajnos nem áll módjukban a kérést teljesíteni. Az elmondottakkal kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Pintér János képviselő A lombtalanításnál felmerült összeget a lakosságtól beszedett összegből fogják fedezni, vagy még pluszban az önkormányzatot terheli? Az önkormányzatot terheli. Mit számoltak ebben el? Óránként Ft+ áfa az aprítógép ára, Ft a kiszállás, a gyüjtőautó bérlése Ft + áfa, de megmutatom a számlát! (a Polgármester megtekintés céljából átadja a számlát a képviselőknek.) Ennyiért jött ide? Előre nem tettek ajánlatot? De igen. Én tisztában voltam ezzel, csak abban egyeztünk meg, hogy ebből majd alkudni lehet, és fogunk is. Kerestem a Szilárdot, de otthon van, lázas, beteg, nem tudtunk érdemben beszélni. És ez most már így fog működni? Jövőre már nem így. Jövőre meg kell oldanunk valahogyan másképp, mert ez nincs benne a kötelezően ellátandó feladatok között. Csak az egyszeri lomtalanítást tartalmazza a szemétszállítási díj, a lombtalanítás nincs benne. A Vízmű Kft. átalakulása egy érdekes dolog, mert a DMRV többségi tulajdonban van, de úgy, hogy a törzstőkében van többsége, a benne lévő törzsvagyonba nem is szállt bele. Van benne 5 millió Ft-ja és meghatározza a Vízmű társaság működését, de a vagyon az önkormányzatoké. A vagyon egy elhatárolt tulajdonrészként van nyilvántartva. Mi alapján fogjuk kifizetni ezt a lomtalanítási számlát? Erről nem volt képviselő-testületi döntés. Én kértem árajánlatot tőlük, de ezt bevállaltuk, nem? Az összeg nagyságáról nem volt szó. Ki kell találni valamit, mert ez így nem megoldás! 3

4 Én most annak a hiányát érzem, hogy ha küldtek egy árajánlatot, a képviselő-testület megtárgyalta volna és eldöntötte volna, hogy ennyi összegért bevállalja vagy nem a lombtalanítást. Az összeg nagysága miatt mondom ezt, mert ez nem kis tétel! Nem tudom mi lesz a vége, de tény és való, az árajánlatokat megkaptuk, a kiszállás díja, a gép óránkénti díja szerepel rajta. Őszintén mondom, én sem gondoltam hogy ekkora összeg lesz a számlán. Hihetetlenül nagy mennyiségről volt szó, összeaprítva összesen 5 db 30 m 3 -es konténer lett tele. Jövőre, ha csak ennyi is az összeg, akkor sem lehet ezt bevállalni! Az elhangzottakkal kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt, a képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a polgármester tájékoztatóját. 1. Napirend A hulladékgazdálkodásról szóló önkormányzati rendelet A hulladékszállítást eddig az Uránusz Kft. végezte, 2011-től viszont a Zöld Híd Régió Kft. által történik a szállítás. Az általuk végzett szállítás lakásonként Ft/kuka/év körüli díjban lenne meghatározva, amiben benne van a számlázás költsége is, mind a község, mind pedig az üdülőtulajdonosok felé. Szerintem a lakosság 90 %-a a felajánlott 80 literes kukát fogja választani, és ha továbbra is működik a szelektív hulladékgyűjtés, akkor azt kell mondani, hogy ez a mennyiség elég is kell, hogy legyen. A 80 literes kukával számolva éves szinten Ft összeget tenne ki az éves díj. Egyszer már átbeszéltük, itt van a közszolgáltatási szerződés, de még nincs aláírva. Megkaptátok a rendelet tervezetet is. Várom a javaslataitokat! Én a magam részéről ezt a verziót támogatnám. Az üdülőterületen nem fizetnének szemétszállítási díjat, csak a zsákot vásárolnák meg? A rendelet tervezetben úgy szerepel, hogy időarányosan fizessenek szemétszállítási díjat, és ennek fejében heti egy zsákot kapnak. Ha viszont több szemete lesz, akkor meg kell venni a pluszba zsákot. A logikája ugyan az, mint a faluban, csak hetente nem egy kuka, hanem egy zsák elszállítását fedezi a díj, és nem egész évet fizetnek, hanem választásuk szerint 6 vagy 8 hónapra. Hány éve folyik ennek az előkészítése, 2002-től? Több helyen utána néztem ennek a témának, és meg kell mondani, elég rossz helyzetben vagyunk, mert itt közel 40 %-os díjemelésről van szó. Országos szinten a legdrasztikusabb emelés 22 %-os. A 106 településből csak 12 település csatlakozott hozzájuk. Higgyétek el, a lakosság körében nincs elfogadva a szemétszállítási díj összege! Iszonyatos sok az emelés! Egy dologgal lehetne itt spórolni, azzal hogy nem a Zöld Híd Kft. számlázna, hanem más. Ők felajánlották ezt a lehetőséget, csak az a kérdés, hogy megéri-e, hogy mi számlázzuk? Ha jól értelmeztük, lehetne, hogy ők szállítanak és mi számláznánk. Ha más végezné a beszállítást, mindenképp közbeszerzést kellene kiírni, azt pedig január 31-ig nem tudjuk véghezvinni. Pintér János képviselő Szerintem ebből is nagy vita lesz, hogy 80 vagy 120 literes kuka. 80 literes kukát még üzletben sem láttam. 4

5 A Zöld Híd Kft-től meg lehet majd vásárolni. Utána néztem, ezek kerekes kukák, a Zöld Híd által felajánlott eladási ár kedvező, én nem tudnám ennyiért beszerezni az üzletbe, csak hát meg kell venni. Szeretném javasolni, hogy a kiküldött rendelet tervezetet ami két témát szabályoz vegyük ketté, és a két téma külön-külön rendeletben kerüljön szabályozásra. Azért van egybeszerkesztve, mert a jelenlegi rendeletünkben is egyben szerepelnek a szilárd hulladékgazdálkodásról és a közterületek tisztántartásáról szóló szabályok. Átgondolva, mégis azt mondanám, hogy ezt külön kezeljük, nem lenne célszerű egy rendeletbe szabályozni a két témát. Javasolnám, hogy az 5. fejezet, ami a közterületek tisztántartásáról szól, egy külön másik rendelet legyen. A bevezető részben a felhatalmazó rendelkezéseket értelemszerűen szétválasztásra kerülnek, tehát itt jelentkezni fog egy módosítás a tervezethez képest, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló rendeletbe is belekerülne, hogy szabálysértést követ el és Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki a közterület tisztántartásra vonatkozó szabályokat megsérti. Néhány szó illetve kiegészítő mondat lenne még, amit módosítani kellene, mert az anyag kiküldése óta felfedeztem egy-két hibát: 3. (4) bekezdés utolsó sora: törlésre kerül a megkötött szó, tehát így hangzik: közszolgáltatóval települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést köt. 7. (3) bekezdés második sora: törlésre kerül a megkötése szó, és a mondatrész így hangzik: közszolgáltatási szerződés mellett. 10. (5) bekezdése: A meglévő mondat elé kerülne egy mondat: Az üzemeltető döntése szerint a településen a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszert is működtethet. 16. (1) bekezdés második sora: törlésre kerül az alapdíjon felüli részének szöveg. 18. (1) bekezdés törlésre kerül, mert ezt a díjkedvezményt mégsem fogja adni a Zöld Híd Kft. A (2) bekezdésben szereplő díjmentességről pedig külön beszéljen és döntsön a testület, mert ez az önkormányzat terhére jelentős anyagi hatással bír. 19. (5) bekezdés: törlésre kerül: az alapdíj, valamint szövegrész. 20. (1) bekezdés első sora: a havonta szó helyére negyedévente kerül. Simon János díszpolgár Akinek nincs kukája vagy nem is akar venni, attól nem viszik el a szemetet? Úgy beszéltük meg, hogy kezdetben elviszik mindenből, zsákban is, de rövid határidőn belül megkeresik a tulajdonosokat, hogy nyilatkozzanak, milyen kukát akarnak, kicsit vagy nagyot? Simon János díszpolgár A hulladékgyűjtő konténerbe az üvegeket egyesével lehet bedobni vagy zsákban is lehet? Egyenként. A rendelet tervezet 18. -a szól az önkormányzat által nyújtható díjkedvezményekről, mentességről. Az első bekezdést az előzőekben javasoltam kihúzni. A fontosságára és a jelentős anyagi vonzatára való tekintettel szeretném kérni, hogy a 2. bekezdésben szereplő javaslatot miszerint az a 65. év feletti egyedülálló, akinek a jövedelme a nyugdíjminimum 150 %-át, tehát jelenleg Ft-ot nem éri el, díjmentességet kaphat mindenképp külön is tárgyalja meg a testület és döntsön a mentesség kérdésében. Ez azt jelenti, hogy ezen személyek helyett az önkormányzat fizeti ki a szemétszállítási díjat. Ha elkészül a jövő évi költségvetésünk, és pontosan látjuk a normatívákat, nem vagyok benne biztos, hogy a jelenlegi szociális hálót fenn tudjuk tartani. Az eddig hatályos rendeletünkben nem volt jövedelemkorláthoz kötve a díjmentesség, minden 65 év feletti egyedül élő díjmentességben részesült, és nem fizetett szemétszállítási díjat felénk. Emelik a nyugdíj korhatárt. A 65. évet alacsonynak tartom, én inkább 70. évet javaslok. Mindenki azt várja el tőlünk, hogy fejlesszünk. Én fejlesztéspárti vagyok! Jó lenne látni globálisan a dolgot. Az életkort meg tudjuk nézni a nyilvántartásunkból, annak további szűkítésével kigyűjthetőek az egyedül élő személyek is, de ha a jövedelemtől is függ a díjmentesség, arra nem tudunk pontos adatot mondani, mert nem ismerjük az érintettek jövedelmét. 5

6 Azt a névsort kellene látnunk, akik eddig kapták. Jelenleg ha jól emlékszem 22 fő bánki részesül díjmentességben, és ezen felül még néhány üdülős is, akinek állandó lakóhelye Bánk. Én azt mondom, ne kössük jövedelemhez. Inkább az életkort vigyük feljebb. Ha nem működik, jövőre a jövedelemkorlátot még be tudnánk tenni. Eddig ez nekünk nem jelentkezett pénzkiadásba. Bevételi oldalon volt kiesés. Nem biztos, hogy a 65. éves idős, én azt mondom, hogy legalább 70 év legyen a korhatár. Akkor jövedelemkorlát nélkül a 75. év feletti egyedül élő és állandó lakosoknak nem kell szemétszállítási díjat fizetni. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-tervezet elhangzott módosításokkal történő elfogadásával, és úgy, hogy díjmentességben a 75 év feletti egyedül élő személyek részesülnek, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szilárd hulladékgazdálkodásról szóló rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (XII.21.) önkormányzati RENDELETE A szilárd hulladékgazdálkodásról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyet ért a közterületek tisztántartásáról előterjesztett rendelet-tervezet elfogadásával, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közterületek tisztántartásáról szóló rendelet-tervezetet, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta, és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2010. (XII.21.) önkormányzati RENDELETE A közterületek tisztántartásáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 6

7 2. Napirend A szennyvíztisztító telepre történő folyékony szennyvízbefogadás felülvizsgálata, díj-meghatározás évben a szennyvíztisztító telepünkre mindössze 4 beszállító szállított, melyek közül a beszállított mennyiség megközelítőleg %-át a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. szállítja. Ebben sajnos szennyvíztisztítóban keletkező iszap is volt. A Vízmű Kft. által beszállított m 3 mennyiségből kb m 3 az iszap, a többi szippantós kocsival beszállított szennyvíz. A mai nap folyamán beszéltem Gere Lászlóval és Farkas Egonnéval, felhívtam a figyelmüket, hogy szennyvíz iszapot nem szállíthatnak a szennyvíztelepünkre. Tudomásul vették. Az előterjesztés szerint szennyvíz elhelyezési díjként Ft/m 3 + áfa a javasolt díj, az eddigi Ft/m 3 ár helyett. A beszállító autók bemenetelét nem biztos, hogy egy emberrel kellene regisztráltatni, hanem valamilyen technikai megoldást kellene találni erre, például egy webkamera, vagy valami hasonló. Ezt annak idején körbejártuk, sajnos nincs elektromosság a telepen. Esetleg nem lehetne egy olyan megoldás, hogy kártyával mennének be, a kártyára kinyílik a sorompó és valamilyen memória regisztrálná, melyik kártyával melyik autó ment be. Ez alapján mi már ki tudjuk számlázni a beszállítás díját a beszállító felé. Több emberrel is beszéltem ez ügyben, akkumulátorral nem megvalósítható, csak árammal. Csak az áram odavezetése kb. 500 ezer Ft lenne. Valóban luxus, hogy egy főállású embert alkalmazunk erre a feladatra, és hetente bejön mondjuk tíz-tizenöt autó, átlag napi kettő-három. Meg kellene próbálni megegyezni a Trenyik Bandival, nem hozhatnánk-e tőle áramot. Annyira olcsók már ezek a berendezések! Körbejártuk ezt a Klucsik Bandival. A beszállítók az alapján fizetnek felénk, ahányszor regisztráljuk őket, hogy bejöttek űríteni. További kérdés, észrevétel, javaslat? További hozzászólás, észrevétel, kérdés nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a szennyvíz-elhelyezési díj módosításáról szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a szennyvíz-elhelyezési díj módosításáról szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (XII.21.) önkormányzati RENDELETE szennyvíz-elhelyezési díj módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 7

8 3. Napirend A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása A múltkori testületi ülésen ezt megtárgyaltuk, és a kialakított koncepciónk alapján készült el a rendelet-tervezet. Ezzel kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel, vélemény, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a helyi adók módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a helyi adók módosításáról szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (XII.21.) önkormányzati RENDELETE A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 4. Napirend A közterület-használati díjak felülvizsgálata Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a közterület használati díjak módosításáról szóló rendelet tervezetet, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a közterület használati díjak felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (XII.21.) önkormányzati RENDELETE A közterület használati díj módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 5. Napirend A gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségeinek felülvizsgálata Az előterjesztésben egy tétel van, ami emelkedne, az óvodások térítési díja. Ezt az emelést csak az óvodásoknál hajtjuk végre? A dolgozók jelenleg is a nyersanyag normát fizetik, és mi álljuk az előállítási költséget. Az óvodások eddig a normától alacsonyabb térítési díjat fizettek, ezért javasoljuk, hogy legalább a nyersanyagnormát fedezze a térítési díj. A szociális 8

9 étkezők térítési díjára nem tettünk javaslatot, úgy gondoltuk, a testület döntsön, hogy mennyi szociális támogatást bír el a költségvetésünk, ezért az előterjesztésben nyitva hagytuk a szociálisan étkezők térítési díjának kérdését. Az előterjesztésben szerepel egy táblázat, ami arról szól, hogy a szociális étkezők térítési díját hogyan lehet meghatározni a jogszabály alapján. A jogszabály kimondja, hogy a szociális étkezők térítési díjaként maximum a bekerülési költség és az állami normatíva különbözetét lehet meghatározni. A szociális étkezéshez ugyanis az államtól normatív támogatást kapunk. Leegyszerűsítve: nem kérhetünk több térítési díjat, mint amibe nekünk benne van. A Süllős és Süllős beszállító cég a nyersanyag-normaköltség + 47 % előállítási és rezsi költséggel dolgozik, vagyis ez az összeg a bekerülési költség. Tehát nekünk 504 Ft + áfa-ba kerül a szociális étkezők ebéde. A szociális étkezésre kapott állami normatívát egy adagra leosztva megkapjuk, hogy egy ebédhez az állam 220,50 Ft támogatást nyújt, ami azt jelenti, hogy a maximum térítési díj a két összeg különbözete, vagyis 283 Ft lehet. A helyi rendeletünk a szociális étkezők térítési díjára jövedelemtől függően 3 kategóriát különböztet meg: a nyugdíjminimum 150%-a, azaz Ft egy főre eső jövedelem alatti jövedelemmel rendelkezők, a nyugdíjminimum %-a közötti, azaz és Ft közötti, és a nyugdíjminimum 300%-a, azaz Ft feletti jövedelemmel rendelkezők. Tehát akinek Ft alatt van a jövedelme, ami általában a nyugdíj, az jelenleg 214 Ft-ot fizet egy nap egy ebédért, a lehetséges maximum 283 Ft-tal szemben. Akinek és Ft közötti a jövedelme, az a jelenlegi szabályozásunk szerint 212 Ft + áfát, 265 Ftot fizet a lehetséges 283 Ft-tal szemben, és akinek Ft feletti az egy főre eső jövedelme, az 272 Ft+áfát fizet a lehetséges 283 Ft-tal szemben. A Ft alatti jövedelmű ellátottak esetében minden ebédhez 112,5 Ft-ot mi állunk a saját költségvetésünkből. A középső kategóriánál 71 Ft-ot áll az önkormányzat, a harmadik kategóriánál pedig 11 Ft-tal kevesebbet szedünk be, mint a lehetséges maximum díj. Abban, hogy ezekből az összegekből mennyit hárítsunk át az ellátottakra, és mennyit vállaljon be az önkormányzat, a képviselő-testületnek kell döntenie. Összesen 19 fő ellátott van, ebből 13-an a középső jövedelmi kategóriában. Éves szinten mekkora összegről van szó, és mikor lett ez utoljára felülvizsgálva? Éves szinten kb Ft-ról van szó. Minden évben felül van vizsgálva, minimális emeléssel. A 11 Ft-nak nincs jelentősége, azt nyugodtan átháríthatjuk, a másik két kategóriánál 5 % emelést javaslok. Az 5 % az alsó jövedelmi kategóriánál 9 Ft-ot jelent. Ezzel az első kategóriánál kb. évi Ft-ot, a másodiknál kb. évi Ft-ot, a harmadiknál pedig kb. évi Ft-ot takarítunk meg. Az inflációt mindenképp követni kellene. Ez nem olyan tételű emelés, ami az embereket hanyatlöki és meg is lehet magyarázni. El tudom képzelni, hogy a legnagyobb jövedelműek fizessék a maximumot, és a másik kettőnél arányosan emeljünk. A képviselő-testület részletesen megtárgyalta a szociális étkezők térítési díjának kérdését, melynek eredményeként a következő álláspontot alakította ki:az első jövedelemkategóriába tartozó ellátottaknak 180 Ft + áfa, a második jövedelemkategóriába tartozó ellátottaknak 230 Ft + áfa, a harmadik jövedelemkategóriába tartozó ellátottaknak 283 Ft + áfa a térítési díja. Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e további kérdés, észrevétel, javaslat? További hozzászólás, észrevétel, kérdés, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a gyermekétkeztetés és szociális ellátás intézményi nyersanyagköltségének és személyi térítési díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerint, a szociális étkezők térítési díját az elhangzottak szerint elfogadjuk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő rendeletet: Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010. (XII.21.) önkormányzati RENDELETE 9

10 A gyermekétkeztetés és szociális ellátás nyersanyagköltségeiről és térítési díjáról A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 6. Napirend A földhaszon-bérleti díjának felülvizsgálata, módosítása Az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a földhaszonbérleti díj megállapításáról szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a földhaszonbérleti díj felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 119/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági földterületeket továbbra is földhaszonbérbe adja bánki lakosok részére. A földhaszonbérleti díj összege: évi 1 Ft/m 2. Határidő: folyamatos, a bérleti díj következő módosításáig Felelős: polgármester 7. Napirend Tóparti Vendégház büfé bérleti díj felülvizsgálata A bérleti díj és évben is Ft + áfa volt. Javaslom ezt az összeget Ft-tal emelni. Amióta megszületett a döntés, hogy helyiség-csere lesz a büfé és a recepciós helyiség között, azóta a bérlők nem reagáltak erre? Beleegyeztek. A bérleti díj változással kapcsolatban annyi tájékoztatást adtam nekik, hogy a képviselő-testület idén minden adót megemel, nem drasztikusan, de emel. A helyiség-csere még nem valósult meg, ugye? Nem. A bérleti díj javaslatom tehát Ft + áfa. Van-e más javaslat. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Tóparti Vendégház büfé bérleti díjának évi Ft-ra történő emeléséről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Tóparti Vendégház büfé bérleti díjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 10

11 120/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete felülvizsgálta a Tóparti Üdülőházban lévő Büfé bérbeadásáról szóló bérleti szerződést. A képviselő-testület évre bérbe adja a Tóparti Üdülőházban (Bánk, Tóparti sétány 1.) lévő büfé üzlethelyiséget Rákosi Lajos bérlő részére az alábbi feltételekkel: Bérleti díj összege évre: Ft/év + áfa. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Tóparti Üdülőházban lévő büfé bérleti szerződését a évre meghatározott bérleti díj összege, egyéb kérdésekben a évi bérleti feltételek szerint megkösse, azzal a feltétellel, hogy a bérlő vállalja, hogy a képviselő-testület 104/2010. (XI.22.) határozatának megfelelően a jelenlegi büfé és a recepció helyiségei megcserélésre kerülnek. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 8. Napirend Tóparti Vendégház szállásdíj felülvizsgálata Személy szerint én nem szeretném, ha emelnénk ezeken a díjakon. Miért? Úgy gondolom, nem vagyunk életképesebbek azoknál az áraknál, amik esetleg más szállásadóknál megjelennek, és nem magasabbak a mi árainknál. Hiába van más szálláshelyen jobb szolgáltatás, (pl. minden szobához van fürdőszoba) mégis ugyanezen az áron adják. Én úgy gondolom, itt is beleférne egy kis emelés. A költségek folyamatosan növekszenek ott is! Ha nem próbálunk a költségekkel egy minimális párhuzamot követni, akkor mi lesz? Mennyi a gyerekcsoportok szállásdíja? Van csoportkedvezmény? Igen, attól függ, hány éjszakát töltenek el. Egy éjszaka esetén 10%, 2 vagy több éjszaka esetén 20% a gyerekcsoport kedvezmény. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Tóparti Vendégház szállásdíjai ne változzanak, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület 2 igen szavazattal, 3 nem szavazattal nem fogadta el a B határozati javaslatot, mely a szállásdíj változatlanul hagyására vonatkozott. Megkérdezem a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság elnökét, milyen emelést javasol? Csináljunk egy kalkulációt a költségek emelkedésének és az inflációnak függvényében, és kerekítsük. 11

12 Ha a bruttó árat mindenhol 500 Ft-tal emelnénk, és akkor mindenhol kerek szállásdíj lesz, és az kb %-os emelést jelent. Úgy nézne ki, hogy 1 fő részére Ft, 2 fő részére Ft, 3 főre Ft, és 4 fő részére Ft. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk a Tóparti Vendégház szállásdíjairól szóló A határozati javaslatot úgy, hogy valamennyi szállásdíj 500 Fttal emelkedjen, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Tóparti Vendégház szállásdíjának felülvizsgálatáról szóló előterjesztést, és 3 igen szavazattal, 2 nem szavazattal elfogadta és meghozta a következő határozatot: 121/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Tóparti Üdülőház (Bánk, Tóparti sétány 1.) január 1-jétől érvényes szálláshely szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg: 1 szoba díja 1 éjszakára (áfával): 1 fő részére Ft/éjszaka; 2 fő részére Ft/éjszaka; 3 fő részére Ft/éjszaka; 4 fő részére Ft/éjszaka. A szállásdíjból 20 fő feletti gyermekcsoport (18 éves korig): 1 éjszaka esetén 10 % csoportkedvezményben; 2 vagy több éjszaka esetén 20% csoportkedvezményben részesíthető. Határidő: január 1-jétől folyamatos a következő díj-módosításig Felelős: polgármester 9. Napirend A polgármesteri illetmény felülvizsgálata és a polgármester évi munkájának jutalmazása Engedjétek meg, hogy annyit mondjak, hogy nem kellene hozzányúlni a polgármester illetményéhez, a évi munkámat díjazzátok, vagy jutalmazzátok! A polgármester személyes érintettség okán - elhagyta az üléstermet. A középutat én úgy látom, hogy 3 %-ot béremelést javaslok, legalább az inflációs rátát próbáljuk meg követni, ami ebben az esetben annyit jelent, hogy Ft helyett Ft lenne a polgármester illetménye. Ez pont az inflációs ráta. De ha van más javaslat, beszéljük meg! A jutalmazáshoz nem szeretnék hozzászólni. Ezt ti tudjátok! Tavaly a hivatal 5 % bérfejlesztési lehetőséget kapott, amit nem osztottam ki a dolgozóknak, és az így megmaradt keretből adtunk most év végén jutalmat tól 2009-ben és 2010-ben nem változott a köztisztviselői illetmény, ezért kaptuk a bérfejlesztési lehetőséget lesz a negyedik év, hogy nem változik az illetményalap, és így a köztisztviselők illetménye sem. A bérfejlesztési keretből és az évközi bérmegtakarításból most év végén differenciáltan tudtam adni a dolgozóknak jutalmat. 12

13 Én nem javaslom az emelést. A Ft emelésből megmarad Ft. Szerintem a visszhangja miatt többet árt, mint segít! Mikor volt a polgármester bére emelve? Minden évben felülvizsgálta a képviselő-testület. Ivanics Attila képviselő Ha amellett döntünk, hogy nem szavazunk emelést, akkor valamilyen formában, mondjuk mint tavaly, üdülési csekk formájában kellene jutalmazni. Idén az üdülési csekk formát már nem lehet alkalmaznunk, mert a polgármesterre is érvényes az a köztisztviselői szabályozás, hogy év közben béren kívüli juttatásként un. cafetéria juttatásban részesül, és ennek része az üdülési csekk is, tehát lehetőség van arra, hogy a cafetéria juttatás egy részét üdülési csekkben kérje. Viszont a cafetria juttatáson felül ilyen juttatási formát már nem lehet adni a dolgozónak. Tehát gyakorlatilag a polgármester természetbeni jutatást már nem kaphat, mert kimerítette a cafetéria juttatásban. Csak kézpénzben történő jutalmazásról lehet szó. Ebben az évben változik a cafetéria juttatás. Az étkezési hozzájárulás maximálisan Ft lesz. A cafetéria juttatás keretét a törvényben meghatározott keretek között - a költségvetésben határozza meg a képviselőtestület. Arról, hogy ezen kereten belül az összeget milyen juttatásokban kéri a dolgozó, a köztisztviselő nyilatkozik. Az önkormányzat viszont jobban jár, ha nem béremelést ad, hanem ezt a keretet emeli magasabbra. Akkor ebben kell gondolkodni! Ha viszont a cafetéria keret emelésében gondolkodunk, akkor a fizetésen nem kellene változtatni. További hozzászólás, észrevétel, kérdés, vélemény, javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy Ivanics András főállású munkaviszonyban álló polgármestert illetménye január 1-től továbbra is Ft maradjon, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 122/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ivanics András főállású munkaviszonyban álló polgármester illetményét január 1-jétől Ft-ban állapítja meg. Határidő: január 1-jétől folyamatos a következő módosításig Felelős: körjegyző A képviselő-testület megtárgyalta a polgármester évi jutalmazásának kérdését, majd szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy t évi munkájának elismeréseként Ft pénzjutalomban részesítsük, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 13

14 123/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete Ivanics András főállású munkaviszonyban álló polgármestert a évi eredményes munkájának elismeréseként Ft jutalomban részesíti Határidő: azonnal, legkésőbb december 31. Felelős: körjegyző visszajött az ülésterembe. 10. Napirend Az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjának felülvizsgálata Az előterjesztéssel kapcsolatban kinek van javaslata? Nekem az a javaslatom, hogy két hónappal ezelőtt az alakuló ülésen se változtattuk meg az alpolgármesteri tiszteletdíjat, akkor ezt most se tegyük. Pintér János képviselő Maradjon így, ahogy volt! További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy ne változtassuk meg az alpolgármester, és a képviselők tiszteletdíját, és így a jelenlegi maradjon érvényben, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjáról szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 124/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete úgy dönt, hogy január 1-jétől nem kívánja módosítani az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíját, és a jelenleg hatályos tiszteletdíjakat továbbra is hatályában tartja a következő módosításig. Határidő: folyamatos a következő módosításig Felelős: polgármester 11. Napirend Közterület használat iránti kérelem Egy állandó helyet kér a Campark Bt. tulajdonosa, májustól augusztus végéig 5 éven keresztül? Ki akarja küszöbölni, hogy a rendezvényeken azt a területet a lelátó mellett - ahol ő már beindított, bevezetett valamit, és odaszoktak a vendégek, más elfoglalja. 14

15 Nem tudom, miért kéri öt évre? Benne van a rendeletünkben, hogy lehet ilyet? A rendeletünk azt mondja, hogy közterület használati engedély adható határozatlan időre, vagy meghatározott időre, tehát akár öt évre is, a rendezvények alkalmára. Úgy gondolom, ezt jóvá kellene hagyni egy évre, és jövő ilyenkor nyújtsa be újra. Ez csak az önkormányzat által szervezett rendezvényekre vonatkozna. Én az öt évre szóló engedélyt semmiképpen nem javaslom! Nekem is az a véleményem, adjuk meg a lehetőséget egy évre. Akkor augusztus 31-ig? További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Campark Bt. által benyújtott közterület-használati engedély megadásáró szóló határozati javaslatot elfogadjuk azzal a módosítással, hogy az engedély augusztus 31-ig érvényes, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta közterület-használat iránti kérelemről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 125/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Campark Bt. (2653 Bánk, Dózsa Gy. u. 34.) részére rendezvény alkalmából közterületen történő árusítás céljából a közterülethasználatának engedélyezéséhez az alábbi feltételekkel járul hozzá: a közterület-használati engedély kizárólag a Bánki Nyár rendezvénysorozat Bánk Község Önkormányzata által szervezett rendezvényein történő árusításra vonatkozik; a közterület használat helye: Bánk, Tóparti sétány (127. hrsz.) Víziszínpad lelátó melletti terület; az engedélyesnek a rendezvényt megelőzően legalább 15 nappal írásban be kell nyújtania az adott rendezvényen igénybe venni kívánt terület nagyságát; amennyiben a terület nagyságára vonatkozó bejelentés nem érkezik, a terület más célra hasznosítható; az engedélyes az egy-egy alkalmi árusítás esetén ténylegesen használt terület nagysága után a mindenkor hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott közterület-használati díjat köteles fizetni az Önkormányzat által kibocsátott számla alapján; a rendezvénysorozat színvonalához méltó, az egészségügyi, és egyéb jogszabályi előírásoknak megfelelő büfé, illetve pult kialakítása; a büfé működtetése, kialakítása a Tóparti sétányon történő közlekedést nem zavarhatja, a rendezvénysorozat zökkenőmentes működését nem akadályozhatja; az engedélyes köteles az egyes rendezvények után az igénybe vett közterületet rendbe tenni, a keletkezett hulladékot összegyűjteni és rendeltetésszerű használatra képes állapotban a terület tulajdonosának rendelkezésére bocsátani; A közterület-használati engedély augusztus 31-ig érvényes. 15

16 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő tartalmú közterület-használati engedély kiadására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 12. Napirend Bánk 141 helyrajzi számú út ½-ed részének megvétele Az önkormányzat hivatala mellett található, a Parókia épületéhez vezető útról van szó. Az út egyik felét eladta nekünk (jelképes vételárért) a bánki Egyház, a másik felét pedig bírósági úton kisajátítással megpróbáltuk megszerezni a tulajdonosként bejegyzett, már megszűnt Magyar Hitelbank Rt. Dolgozóinak Önsegélyező Egyesületétől, amiről kiderült, hogy egy téves bejegyzés alapján került a nevükre, és valójában ez nem az ő tulajdonuk. Megkerestük a Hitelbank jogutódját, és nagyon pozitívan álltak a kérdéshez. Meg kellene határoznunk, mennyi az az összeg, amiért megvennénk tőlük. Azt kellene megírni nekik, hogy amennyiért megvettük az út egyik felét, ugyanennyiért szeretnénk megvenni a másik felét is. Az Egyházzal van adásvételi szerződésünk? Természetesen. Az adásvételi szerződésben szerepel, miszerint a továbbiakban vállaljuk az út karbantartását, lehetőség szerint a felújítását. Én felszedném a gyeptéglát, csinálnék egy rendes, aszfaltos bejárót. Ez, csak egy ötlet. További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Bánk 141 helyrajzi számú út ½-ed részének megvételéről szóló határozati javaslatot elfogadjuk, azzal, hogy a vételár 915 Ft, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta Parókia épületéhez vezető út ½-ed részének megvételéről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 126/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat ½-ed hányadban tulajdonát képező Bánk 141 helyrajzi számú út másik ½-ed hányadát megvásárolja a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. tulajdonostól. Az út ½-ed hányadának vételára: 915 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester az adásvételi szerződés megkötésére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 14. Napirend Romhányba bejáró tanulók éves utazási bérletköltségének megtérítése Romhány Község Önkormányzata részére A határozati javaslat szerint az önkormányzat megtéríti a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanuló bánki lakosú tanulók utazási költségét, gyermekenként Ft-ot. 16

17 Azt azért hangsúlyozzuk ki, hogy ezt nem a gyerekeknek adjuk, hanem az önkormányzatnak. A dolog másik oldala, hogy aki Rétságra jár, annak kifizetjük a bérlet árát, de az az önkormányzatnak nem kerül semmibe, csak átfuttatjuk magunkon, mert mi továbbszámlázzuk Rétság Önkormányzatának, és végső soron a rétsági önkormányzat állja az oda bejáró gyerekek utazását. Ehhez képest Romhánynak meg mi fizetünk. Ennek az lesz a hátulütője, hogy ezután Rétság is ezt fogja csinálni. Egyelőre társulási megállapodásunk tartalmazza, hogy a bejáró gyerekek bérlet költségének megtérítését a rétsági önkormányzat állja. További hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy elfogadjuk utazási költségtérítésről szóló határozati javaslatot, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a romhányi általános iskolába bejáró tanulók utazási bérletköltségének megtérítéséről szóló előterjesztést, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 127/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete a romhányi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában tanuló bánki lakosú tanulók utazási költségtérítéseként gyermekenként Ft költséget megtérít az utazási bérletet biztosító Romhány Község Önkormányzata részére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 14. Egyebek - MÖSZ tagság - otthoni szakápolási vizit A Magyar Önkormányzatok Szövetségébe való belépéssel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel, javaslat? Hozzászólás, vélemény, javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe tagként belépjen önkormányzatunk, kérem, kézfeltartással szavazzon! A Képviselő testület megtárgyalta a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe való belépés lehetőségét, és 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta és meghozta a következő határozatot: 128/2010. (XII.20.) Képviselő testületi határozat Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete kinyilvánítja Bánk Község Önkormányzat Magyar Önkormányzatok Szövetségébe (továbbiakban: MÖSZ) történő belépési szándékát. A képviselő-testület vállalja, hogy az Önkormányzatot terhelő, lakosságszámhoz igazodó MÖSZ tagdíj fedezetét minden évben az éves költségvetésében biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a MÖSZ-be történő belépési nyilatkozatot aláírja, és a MÖSZ munkájában részt vegyen. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 17

18 Megítélésem szerint felül kellene vizsgálnunk az érsekvadkerti központú, talán Nyugat-Nógrádi Önkormányzatok Szövetségében lévő tagságunk szükségességét. Megítélésem szerint ettől a szervezettől Önkormányzatunk még nem kapott semmit, nem tudom, van-e erre szükségünk, vagy csak a tagdíjat fizetjük. Ezt a Polgármester Úr látja jobban, ő képviselő önkormányzatunkat. A rétsági Kistérségi Egészségfejlesztő Központtól érkezett az interneten egy levél az otthoni szakápolással kapcsolatosan, hogy nyilatkozzunk, hogy Bánk is részesül ebben az otthoni szakápolásban. Ezzel kapcsolatban nincs további információm. Adjunk egy hozzájárulást és nem tudjuk mi van mögötte, mivel jár ránk nézve, milyen kötelezettséget ró ez majd ránk? Arra gondoltam, csak úgy kapja meg az ÁNTSZ az engedélyt, ha a környező települések nyilatkoznak erről. Valószínű, hogy a pályázatban vállalták ezt. Feltételezem, hogy járóbeteg szakrendelőre megkérték a működési engedélyt, és ahhoz kérik ezt az otthoni szakápolásra vonatkozó nyilatkozatot. Elmegyek és megkérdezem a Katona doktort, hogy egyáltalán mi ez. A mai napon Nagy Attila tett elém egy vázlatot a Tó Hotel kalandparkjával kapcsolatosan. Egy hónapja tudom, hogy kemping is lesz ott. Egyik testületi határozatunkban sincs ott a kemping, a terven mégis szerepel. Annak idén a tervben volt egy főépület, amit mi meghatároztunk, hogy mennyi m 2 lehet, de mivel a kemping is kialakul, ezáltal, gondolom, előírták nekik, hogy vizesblokkot is kell biztosítani a terület mellé. Úgy emlékszem, a határozatunkban az van, hogy 2 %-nál többet nem lehet beépíteni ezen a területen. A mostani épületbővítéssel is belül van még a 2 %-on. Ezt csak tájékoztatásként mondtam. Pintérr János képviselő Eredetileg úgy volt, hogy szilárd burkolatú nem lehet semmi. Nem, a rendezési tervünk szerint a terület 2 % beépítéssel beépíthető. A testületnek egy konkrét építésügyi ügyben nincs döntési hatásköre. Az építésügyi hatóság feladata, hogy az építésügyi előírásokat, jogszabályokat érvényesítse. Azért mondtam el, hogy tudjon róla a képviselő-testület. Az önkormányzati dolgozóknál az éves munka jutalmazása megtörtént, ennek egy része étkezési utalvány formájában. A hivatali jutalmazásról megkérem a körjegyzőt, hogy tájékoztassa a testületet. A Körjegyzőségnek a évi költségvetésében bérmegtakarítása keletkezett, ami két tételből adódott. Egyrészt a 5% bérfejlesztésre kaptunk lehetőséget, amit a képviselő-testület a költségvetésben biztosított. Ezt év közben nem adtam ki a dolgozóknak, ezért ebből bérmegtakarítás keletkezett. Szintén bérmegtakarítást eredményezett, hogy az egyik dolgozónk februártól szülési szabadságon van, így az ő bére szintén megtakarításként jelentkezik. Ebből a két tételből keletkezett bérmegtakarításból kaptak a körjegyzőség dolgozói jutalmat, differenciáltan, a munka minősége és a munkához való hozzáállása, illetve az elvégzett többletmunka alapján. Azok kaptak nagyobb jutalmat, akik a hiányzó kolléganő munkáját is elvégezték. A tolmácsi polgármesterrel egyeztetve, a jegyző asszonynak egy havi bért adtunk munkájának elismeréseként. A körjegyzőségi dolgozók jutalmazásáról részletesen nem tudhatunk? Személy szóló jutalom összegéről sajnos nem. 18

19 További napirendi pont és hozzászólás nem volt, a képviselő-testület a napirendek tárgyalását zárt ülésen folytatta. K.m.f. Ivanics András polgármester Torma Andrea körjegyző A jegyzőkönyv hiteles. Hákli Tibor alpolgármester 19

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E

Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Tolmács Község Önkormányzat Képviselı-testületének 16/2012. J E G Y Zİ K Ö N Y V E Készült: 2012. december 17-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselı-testületi ülésrıl Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. november 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: /2014

JEGYZŐKÖNYV ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA. Ikt. Szám: /2014 Ikt. Szám: /2014 ROMÁNIA HARGITA MEGYE GYERGYÓÚJFALU KÖZSÉG HELYI TANÁCSA JEGYZŐKÖNYV Jelen jegyzőkönyv a 2014. április 24.-én 19 órai kezdettel tartott, munkaterv szerinti tanácsülés alkalmával került

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2008. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2008. december 18-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség

1. Napirend Bánk Tó-Strand fejlesztése; megújítási-fejlesztési tervezés, pályázati lehetőség Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 3-án 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 14 /2009 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25. napján megtartott rendes üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án megtartott soron következő,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. július 9-én 17,10 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel. Jelen vannak: JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-91085-7/2015. Készült: Tard Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17QQórai kezdettel a Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Tardi Kirendeltségének Házasságkötő

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről. Szám: 1/3/4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én 16.00 órai kezdettel tartott üléséről. (A képviselő-testület teljes ülését

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek.

Jegyzőkönyv. Békefi Edina és Jánosi Attila képviselők szintén kérték, hogy a vegyes ügyek keretében szóbeli előterjesztést tehessenek. Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26. napján du. 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

A 3 9/2013 (II.12.) PTB

A 3 9/2013 (II.12.) PTB Jegyzıkönyv Készült, 2013. február 12-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2013. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-10/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án /kedden/ 18.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. december 18-án megtartott rendes ülésén Gyömrőn a Szabadság tér 1. sz. alatt lévő tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról

Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám:.../2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. február 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben