J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester, Bede-Tóth Attila, Cserés Csaba, Dr. Erdélyi Béla, Gyúróné Cserés Ágnes és Zrinszki István képviselők. Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Dr. Balogh Judit az önkormányzat jogásza Gömze Sándor: Köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, 9 fő képviselőből 7 fő jelen van. Javaslatot teszek a meghívóban kiküldött napirend elfogadására. Aki egyetért a napirend megtárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal a meghívóban feltüntetett napirendet elfogadta. Tárgy: (1.tsp.) Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint eladó és Tiszalöki Városfejlesztési és Ipari Park Kft, mint vevő között) a tiszalöki 1135/1-6 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan. Előadó: Gömze Sándor polgármester Gömze Sándor: A január 17-i ülésen nem fogadta el a képviselő-testület az adásvételi szerződést, melyet az Ipari Park Kft többségi tulajdonosa juttatott el a részünkre. Jegyző Úr konzultált a jogászunkkal, aki több buktatóra is felhívta a figyelmünket. Megkérem Dr. Balogh Juditot, foglalja össze szakmai véleményét. Dr. Balogh Judit: Az egész probléma onnan indult ki, hogy tavaly áprilisban volt egy előszerződés, ami befolyásolta a végleges szerződés tartalmát, ebben a tekintetben már meg voltunk kötve. Én ekkor láttam először az adásvételi szerződést, amibe aztán tettem kiegészítéseket, aminek az volt a lényege, hogy eredetileg az előszerződés kapcsán eléggé egyoldalú lett ez a szerződés, nagyon sok garancia is hiányzott belőle, amiknek egy részét igyekeztem visszapótolni. Ezeknek a garanciának az a lényege, és azért van rájuk szükség, mert az eredeti adásvételi szerződésben az szerepelt, hogy 5 év bizonytalanságot kap a kft, 5 év után kell vagy lehet megállapítani, hogy ellehetetlenült a szerződés, akkor lennénk jogosultak a szerződéstől való elállásra, de ehhez semmi tényleges lehetőséget a szerződés nem adott. Én azzal egészítettem ki a szerződést, hogy legyen a szerződésnek egy olya melléklete, amelyet mindkét fél aláír, és ami alkalmas arra, hogy bármikor visszajegyezhessük a tulajdonunkat. Ez is eléggé bizonytalan garancia, mivel csak úgy tudjuk az eredeti állapotot helyre állítani, ha az eredeti állapot helyreállítható, tehát az ingatlan és a vételár is és minden egyéb tényező olyan formában van, hogy vissza lehet csinálni, mert az ingatlan csak akkor szállhat vissza a mi birtokunkban, ha ő azt nem terheli meg, de a szerződés azt nem zárja ki. Ha megterheli, és rátesz egy sokmilliós jelzálogot, akkor nem tudjuk visszaállítani az eredeti állapotot, mert nincs az a bank, amelyik kiengedné a fedezetből a megterhelt ingatlant. Annyit írtam le ebbe a szerződés tervezetbe amibe a másik fél bele is ment-, hogy helyezzük ügyvédi letétbe ezt az okiratot, ugyanannál az ügyvédnél, aki ezt a szerződést ellen jegyzi az 5 1

2 évet szállítsuk le 3-ra, azután hallottam hogy a képviselő-testület 1 évet javasolt, hogy amennyiben a meghatározott időn belül nem történik teljesítés azaz nem lesz megfizetve az ellenérték -, akkor mi jogosultak legyünk az ingatlan nyilvántartásban ezt az állapotot helyreállítani. Ezt el is fogadták, csak a következő lépés az, hogy azt is rögzíteni kellene ebben az adásvételi szerződésben, hogy nem akadályozhatja meg, tehát nem hozhatja a jogviszonyt, az ingatlant olyan helyzetbe, hogy ne lehessen helyre állítani az eredeti állapotot. Viszont bármit beleírunk ebbe az adásvételi szerződésbe, azt tudni kell, hogy csak kötelmi jogi igényt keletkeztet számunkra. Ez azt jelenti, hogy ha nem úgy történnek a dolgok, ahogy szeretnénk, csak peres úton tudjuk érvényesíteni az akaratunkat. De hogy ez mikorra realizálható, hogyan és miként, az elég csekély garancia a számunkra, jogi szempontból. Dologigény, ami azt jelentené, hogy garanciánk van arra, hogy visszakapjuk, de semmilyen szerződéses viszony nem tud biztosítékot adni rá, ezt világosan kell látni. A másik, amiről Jegyző Úrral beszélgettünk még nyilván a számunkra hátrányos oldalakat mondom, a veszélyekre szeretném felhívni a figyelmet -, a veszély az, és erre semmilyen jogi garancia nincs, hogy ez a cég nem szűnhet meg. Tehát ha most aláírjuk ezt a szerződés, és fél év múlva megszűnik az Ipari Park Kft, akkor végképp nincs garancia arra, hogy elérjük a célunkat. Ez a két nagyon nagy buktató van, amit így elsőre látok ebben a szerződésben, aztán az apró finomság az, ami arra született, amit én kértem, hogy legyen egy okirat, amely az eredeti állapot helyreállítását biztosítja. A szerződéshez csatolt nyilatkozat arról szól generálisan kezelte a kollega nő -, hogy hozzájárulnak a megszüntetéshez, ha valamennyi ingatlan tekintetében ugyanaz a feltétel áll fenn, tehát, ha az ötből egyet sem fizet ki. Erre mi a garancia, hogy ötből egyet sem fizet ki? És mi van akkor és erre az esetre nincs letétbe helyezett nyilatkozat, vagy nincs egy olyan pont ebben a megszüntető okiratban, ahol lehetne jelezni, hogy mely ingatlanok tekintetében valósul meg a bontó feltétel -, ha azt mondjuk, hogy az Ipari Park Cím elnyerése már megkezdésnek minősül, tehát azt az ingatlant, amelyet az inkubátor háznak akar fenntartani, azt már most, 30 napon belül ki kellene fizetnie. Ha ez az egy ingatlan kiesett belőle, akkor már nem ér semmit ez a nyilatkozat. Erre a kollegina azt írja a letéti szerződésben, hogy amennyiben nem valamennyi ingatlan tekintetében áll be a bontó feltétel, akkor kötelesek vagyunk haladéktalanul aláírni újat. Én azt mondom, hogy ez a maximum, amit lehet írni, ezt tudjuk, de nekünk ez nem biztosíték. Az lenne a biztosíték, ha minden egyes ingatlan tekintetében külön készítenénk el a bontó feltételt, és az iránt rendelkeznénk, amelyikre szükségünk van. Csak ezt az egy megoldást tudom elképzelni. Öt külön megszüntető szerződést írunk, mindegyiket aláírjuk, és ahogy ő írja, hogy jelezzük írásban felé, hogy melyik tekintetében nem realizálódott a szerződés, azt állítjuk helyre. Ha egyben van mind az öt, és azt írja a megszüntető okirat, hogy minden egyes ingatlan vonatkozásában bekövetkezett, ezért a felek megállapítják, hogy a bontó feltétel bekövetkeztével a szerződés hatálya megszűnik, ez nekünk nem jó. Ez nekünk onnantól kezdve nem jó, ha már egy ingatlant kifizet. Nekem ezek az aggályaim vannak, ezek csak jogiak. Cserés Csaba: Mi a megoldás? Dr. Balogh Judit: A megoldás az, hogy én ennek a szerződésnek az aláírását abban az esetben tudnám javasolni, ha szétszednénk ezt az öt ingatlant, hogy külön legyen mindegyikre egy ilyen megszüntető. Hogy 3 év vagy 5 év a képviselő-testület döntése, és annak a fenntartásával, hogy azért a kockázati tényezőket figyelembe kell venni, mind a cégjogit, mind az ingatlanost. Azt még eltudom képzelni, hogy még egy olyan pontot beleírjunk, hogy a vevő kötelezi magát, hogy amennyiben eddig a teljesítés, birtokba adás, vagy a lehetetlenítés, tehát a bontó feltétel nem következik be, addig az ingatlant nem terheli meg, és az ingatlan helyreállítását nem akadályozza. Egy ilyen pontnak semmi akadálya. Zrinszki István: Igen, mert mi hiába írjuk bele, attól ő még megcsinálja, mi pedig pereskedhetünk. A vételár teljesítésénél Lacinak volt egy észrevétele, az inkubátor ház pályázat, nyertes pályázat, a vételár utolsó mondatában van. 2

3 Dr. Balogh Judit: A szerződés 5. pontjának első bekezdését még ők írták, a második felét ennek a bekezdésnek egészítettem ki én, két héttel ezelőtt, és a múlthéten szereztem tudomást arról, hogy megkaptuk a címet, azt nem is tudtam, hogy az inkubátor ház pályázat is nyert. Az a logika vezetett engem ami egyébként őket is vezette -, hogy ha egy pályázat nyert, akkor a tekintetben megkezdődik a teljesítési határidő, és beáll a teljesítési kötelezettség. Én azt akartam itt elérni csak közben kiderült, hogy ez már el is kezdődött -, hogy az első teljesítési alkalmuk már most a szerződés aláírásakor kezdődjön el. Gömze Sándor: Nem biztos, hogy így van, mert a támogatási szerződés mikor alá lesz írva, szerintem akkor kezdődik el a projekt, mert még most az engedélyeztetések, föld adásvétel zajlik, és addig nem tudják aláírni a támogatási szerződést, amíg a pályázatnak nincs a birtokában ez a két helyrajzi szám. Dr. Balogh Judit: Én azt írtam, hogy a támogatás elnyeréséről szóló értesítés kézhezvételével, pontosan azért, mert elhúzódhat, de minél hamarabb kezdődjön el a teljesítés. A második bekezdést is én írtam bele, az pedig az, hogy köteles mindent megtenni a sikeres együttműködés érdekében. Gömze Sándor: Ez nekünk is létszükséglet, hogy a 1135/1, 1135/2-t nyélbe üssük, mert ezek nélkül nem fogják tudni megvalósítani az inkubátorházas pályázatát. A szerződés aláírásán kívül, amikor van tulajdoni lapja, akkor állnak vele szóba a pénzintézetek is. Az önrészhez a kft-nek hitelt kell felvennie, a többségi tulajdonos rendezi, és rendezi azt a millió Ft-os hitelt is, amiből szeretné visszafizetni az irányunkban fennálló tartozását. De ha mi magunk lehetetlenítjük el bármilyen aggódó okból kifolyólag, akkor mi leszünk a hibásak, hogy nem valósulnak meg a terveik, ha abba a helyzetbe hozzuk, hogy nem tudnak hozzájutni ahhoz a pénzhez. Az időtartamot illetően, az egy év azért nagyon kevés, mert ha a pályázatok kiírásra kerülnek, bepályáznak, a bírálási időszak, az eredményhirdetés után megjárja a pályázat a hatóságokat, és utána kerül elő a támogatási szerződés, és ez nagyon sok idő. Tudjuk, hogy mely területekről van szó. Dr. Balogh Judit: Ha ez már megnyert pályázat, akkor ezt az 5-ös pontot a közepétől úgy kellene módosítani, hogy: A szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a vevő pályázatot nyert. Jelen szerződés értelmében a felek a beruházás megkezdésének tekintik és a vevő fizetési kötelezettsége jelen szerződés aláírásával beáll. Nem az Ipari Park Címre, hanem kifejezetten az inkubátor házra vonatkoztatva, sőt már be is írnám, hogy a 1135/1 és a 1135/2 hrsz-ú területek vonatkozásában beáll. Erre már fölösleges lenne elkészíteni a felmondó szerződést is, merthogy ez már teljesítésbe ment. Fedor László: Van két lehetőségünk, az egyik, hogy ezt a szerződést valamilyen módosított formában elfogadjuk, aláírjuk, vagy nem. Ha nem, akkor az általunk adott tagi kölcsönből valószínűleg soha nem látunk egy fillért sem. Erre két ok van, az egyik, hogy az Önkormányzat szembe megy az Ipari Parkkal, ellehetetleníti a működését, ezért minden oka meg van rá, hogy nem is teljesítsen. A másik az, hogy mivel az Ipari Park Kft-nek nincs egy fillér vagyona sem, és ha nem tud hitelt felvenni, nem tud beruházni, s nem is lesz vagyona, és nem is lesz miből visszafizetni. Én úgy gondolom, hogy a szerződés nem megkötése gyakorlatilag 100% biztonsággal vezet ahhoz, hogy ebből az Ipari Parkból sem lesz semmi, és a mi odaadott pénzünkből sem lesz semmi. Ha valamilyen formában elfogadjuk a szerződést, még mindig nem zárható ki, hogy ugyanez bekövetkezik, de ekkor legalább van esélyünk az ellenkezőjére is. Mi az, amit az eddigiekhez képest pluszban tudunk veszíteni, ha aláírjuk a szerződést? Ha onnan indulunk el, hogy az első az a helyrajzi szám, amin az inkubátor ház megvalósulhat, azt már eleve úgy kötjük meg, hogy kifizeti, akkor úgy gondolom, hogy 3

4 pluszban semmit nem vesztettünk, mert azzal az 5 millió Ft-tal az egész terület értéke busásan meg van fizetve. Azt mindannyian tudjuk, hogy ott nemhogy egy év múlva, de lehet hogy 3 év múlva sem lesz a hátuljából semmi, a logisztikai folyamat miatt sem, másrészt ha ránézünk a területre, látható, hogy építésre alkalmassá tenni egy év alatt nem lehet, tehát ha egy év időtartamot írnánk alá, akkor lehetetlen dolog. Az én javaslatom az, hogy ezt a szerződést meg kell kötni, és ha úgy kötjük meg, hogy az inkubátor ház területét ki is fizeti az aláíráskor, akkor biztos, hogy semmit nem veszítünk, a hátsó részekre pedig a 3 évet helyénvalónak tartom, úgy hogy a bontó szerződést szétszedjük 4 részre. Gömze Sándor: A hátsó területre, ha bárhol olyan jellegű beruházás lesz, ahol nagy mennyiségű föld keletkezik, azzal fel lehet tölteni és hasznosíthatóvá tenni. Ha visszaidézem, hogy hány forintért vettük a földeket, és most 500 Ft/m 2 áron odaadjuk, akkor tulajdonképpen megkaptuk az árát ennek az egész területnek az itteni viszonyok és árak szerint. Egy nagyon fontos dolog van, ha ezt nem adjuk át, és nem rendezi tulajdoni lapon az Ipari Park Kft, akkor nem tudja az inkubátor házat sem megvalósítani, és pont mi leszünk a gátja a megvalósításnak. Zrinszki István: És mi van, ha csak használatra kapná meg a területet? Dr. Balogh Judit: Ez pályázati kiírás függvénye. Fedor László: Erről akkor lehetne beszélni, ha ennek az Ipari Park Kft-nek a páncélszekrénye tele lenne pénzzel, de pont az ellenkezője áll fenn, ezért, hogy be tudjon ruházni, hitelt kell felvennie, azt pedig csak úgy tud felvenni erre az ingatlanra, ha a tulajdoni lapon az ő neve áll. Tehát építeni építhetne rá, ha lenne ehhez saját tőkéje, ami nincs. Ha nincs tulajdoni joga, nincs hitel, és építeni sem fog tudni. A hátsó területet fedezetként szánja a banknak. Gömze Sándor: Tulajdoni lapot kérnek a pályázathoz. Annak idején a pályázat határidején is folyton módosítottak, ezért nem tudta visszafizetni határidőben a tagi kölcsönt. Gyúróné Cserés Ágnes: Amikor a tagi kölcsön visszafizetéséről megszületett a határozat, hogy három részletben fogja visszafizetni, akkor ő ezt elfogadta, de a pályázat kiírásától tette ezt függővé? Gömze Sándor: Igen, mert úgy ütemezte be a visszafizetési kötelezettségeket, hogy azt feltételezte, hogy március elején kijön a pályázat, egy hónapon belül elbírálják. Ehhez képest, augusztusban írták ki a pályázatot. Gyúróné Cserés Ágnes: Akkor egy részletet nem lehetne most kifizetnie? Gömze Sándor: De lehetne, csak földtulajdoni lappal kell rendelkeznie, hogy tudjon felvenni hitelt. Cserés Csaba: Amit én látok, hogy ebből most kiszállni csak rosszul tudunk. Ezt a szerződést úgy kell megkötni, hogy Judit minden tudását latba veti, hogy nekünk jó legyen. A másik dolog, ami eszembe jutott, hogy ez egy elnyert inkubátorház pályázat, szerződést akkor kötnek vele, ha az önerőt mellé teszi. Az önerőnek egy jó része banki hitelből fog működni, amit az Ipari Park Kft vesz fel. Ebben az esetben, ha nekünk van ebben részünk, milyen kockázattal járhat ránk nézve? Dr. Balogh Judit: Semmilyen, mert a Kft. a társaság tartozásaiért nem felel, csak a törzstőke ránk eső részét ( Ft) veszíthetjük el, a hitel minket nem terhel. Fedezetként csak saját tulajdonú ingatlant jegyeztethet be. Cserés Csaba: Polgármester Úr te a múlt héten beszéltél Janzsó Tamással. Mit tudtál meg tőle, mi az ő elképzelése? 4

5 Gömze Sándor: Egyértelmű, hogy az inkubátorházat meg akarják valósítani, ez neki is érdeke. Ő emellett még sok ügyben tárgyal, ami a jövőben jó lehet nekünk. Neki, mint többségi tulajdonosnak az érdeke az, hogy a fejlesztéseket megvalósítsa. Minél több fejlesztés alá vont területe van, annál jobban tudja az Ipari Park Kft-t üzemeltetni. Nekünk most azt kell előtérbe helyezni amit Alpolgármester Úr is mondott -, hogy ha az elhangzott módosításokkal elfogadjuk a szerződést, akkor megadtuk az esélyt magunknak és nekik is, hogy az inkubátorházat meg tudják valósítani. Ha azt akarjuk, hogy ez megvalósuljon, akkor most a jogászunk által javasolt módosításokkal el kellene fogadnunk. Ha ezt az első 5 millió Ft-ot kifizeti, akkor már nem veszítünk semmit. Dr. Balogh Judit: Közben én szövegszerű javaslatokat gyártottam a módosításhoz. Kiegészíteni javaslom: Vételár teljesítése 5./ A szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Vevő a jelen szerződéssel érintett ingatlanok közül a 1135/1 és a 1135/2 hrsz tekintetében sikeres pályázattal rendelkezik, amely két helyrajzi számon inkubátorház megvalósítását teszi lehetővé. Erre tekintettel a felek rögzítik, hogy ezt a jelen szerződéssel egy időben a beruházás megkezdésének tekintik, és a vevő fizetési kötelezettsége e két ingatlan tekintetében a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül beáll. Így már pontos az, hogy ezt megnyerte, tehát a szerződés aláírásától számítva 30 napon belül fizetnie kell. Ebben a szerződésben nincs szó késedelemről, de egy késedelmi kamatos pontot bele lehet tenni. A következő a bontó feltétel, a 9. pontban. Bontó feltétel 9./ A szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Vevő a jelen szerződés tárgyát képező bármely ingatlan tekintetében a vételár fizetési kötelezettségének nem tesz eleget, az ingatlanok vételárát legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított három éven belül nem fizeti meg, ezt a körülményt a felek bontó feltételnek tekintik. Itt az eredeti szöveg maradjon egy darabig, és a következő képen egészíteném ki az utolsó mondatát ennek a pontnak: A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy ezen alakszerű és bejegyzésre alkalmas okiratba foglalt helyrajzi számonként külön-külön elkészített nyilatkozatot a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg aláírják, És két bekezdéssel egészíteném ki ezt a pontot. A szerződő felek egybehangzóan rögzítik, hogy a Tiszalök 1135/1 és 1135/2 hrsz. vonatkozásában a jelen szerződés bontó feltételeinek beállta kizárt, ezért a jelen szerződés megszüntetésére a Vevő nem jogosult, az Eladó pedig kizárólag a vételárnak a jelen szerződés aláírásától számított 30 napon belül nem, vagy nem hiánytalan teljesítése esetén jogosult. Magunktól ne zárjuk ki, hogy felbonthassuk. A jelen szerződésben foglalt bontó feltétel teljesíthetősége érdekében a felek megállapodnak abban, hogy a Vevő köteles a jelen szerződésben érintett ingatlanokat a jelen szerződés teljes tartama alatt jogilag olyan állapotban tartani, hogy az eredeti állapot helyreállítható legyen. Ennek érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett ingatlanokat mindaddig, míg a vételárat maradéktalanul meg nem fizette nem terheli meg, azokat per, teher és igénymentes állapotban tartja. Azt gondolom, hogy mi ennyit tehetünk, hogy kötelezzük arra, hogy ne terhelje meg. Ha mégis megteszi, jogilag nincs igaza, praktikusan viszont ott lesz a teher. Ennél többet mi nem tudunk tenni. Zrinszki István: Van ez az 5 millió Ft-os vételár. Ha aláírja a szerződést, 30 napon belül köteles teljesíteni. Ha nem fizette ki, akkor is ráteheti a jelzálogot? Dr. Balogh Judit: Ha ő nem teljesíti, addig még felbontható a szerződés, tehát addig köteles olyan állapotban tartani, ezért nem terhelheti meg. Megjegyzem, így is megtörténhet, hogy aláírja a 5

6 szerződést, elismeri a kötelezettséget, és mégis elfelejt fizetni nekünk. Még az öt millióra sincs biztosítékunk így sem. Fedor László: Ezért lenne az a biztos, ha az aláíráskor kifizetné az 5 millió Ft-os vételárat. Úgy gondolom, hogy ha ő biztos a dolgában, akkor ezt az 5 millió Ft-ot odaadja a Kft-nek tagi kölcsönként, és ha megvan a hitel, ő is kiveszi belőle. Bede-Tóth Attila: Az itt elhangzottak alapján az a véleményem, hogy az előző rendkívüli képviselő-testületi ülésen jó döntést hoztunk, hogy abban a formában nem fogadtuk el az adásvételi szerződést, mert a Judit által készített kiegészítések nagyobb mértékű garanciát biztosítanak a számunkra ahhoz, hogy a pénzünknél is maradjunk, és talán történjen is valami, meg így saját magunkat sem lehetetlenítjük el. Mert ha beleugrottunk volna, vagy ha elzárkózunk, akkor saját magunkkal is kitolunk, mert azt a kft-t lehetetlenítenénk el, amiben mi is társtulajdonosok vagyunk, és azzal a céllal hoztuk létre, hogy legyen a városban valami. Viszont azt is el kell ismerni, hogy a többségi tulajdonos hozzáállása közrejátszott abban, hogy a képviselő-testület ilyen pesszimista ezzel a kérdéssel kapcsolatban, mivel a rengeteg ígéret közül szinte még semmi nem valósult meg, ami mégis, az is nagyon hosszú évek alatt. Mivel az önkormányzat vagyonáról van szó, a felvett hitelről, elvárható lett volna, és a továbbiakban is elvárható lenne, hogy Tamás tájékoztasson bennünket rendszeresen arról, hogy mi várható, és most már nem csak ígéretekkel, hanem konkrétumokkal is. Ettől függetlenül, ha ezt a szerződést a jogászunk által javasolt kiegészítésekkel, ha elfogadja a képviselő-testület is és Tamásék is, vállalható. Dr. Balogh Judit: A 6. pont legvégére még beleírnám ezt a késedelmi kamatot. 6. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés alapján a Vevőt terhelő vételár fizetési kötelezettsége késedelmes teljesítése esetén a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. Gömze Sándor: A tagi kölcsön visszafizetésével kapcsolatban neki kell írnia egy megkeresést, és egy új vállalást a képviselő-testület irányába, amiben egy igen rövid határidőt kell vállaljon. Mert az előző már így nem teljesült. Nyilvánvaló, hogy azokat a kedvezményeket, amiket adtunk neki, azokat el is felejtheti. Zrinszki István: És a 20 millió Ft egy éves kamata? Mező József: A tavalyi szerződésnél jóhiszeműen azt mondtuk, hogy nem teszünk bele késedelemmel kapcsolatos megkötéseket, mivel természetesnek vettük, hogy ki fogja határidőre fizetni. Mivel ez nem jött be, most ha megkeres az új ajánlatával, tiszta sor, hogy az új szerződésünkben rendelkezni kell arról is, hogy mi van akkor, ha nem fizet. Most az a történet lényege, hogy ebből a lehető legkisebb kockázat mellett jöjjünk ki úgy, hogy az önkormányzat érdekei legalábbis ami az önkormányzati vagyont érinti csorbulást ne szenvedjenek, amennyiben viszont akarjuk látni a tagi kölcsönünket. Dr. Erdélyi Béla: El kell fogadnunk a szerződést a javasolt kiegészítésekkel. A lényeg, hogy fizesse ki a két ingatlant. További kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Gömze Sándor: Aki a Dr. Balogh Judit által javasolt kiegészítésekkel az adásvételi szerződés és a letéti szerződések aláírásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 7 egyhangú igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 6

7 TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013.(I.21.) számú határozata Ingatlan értékesítéséről A képviselő-testület a Tiszalök 1135/1, 1135/2, 1135/3, 1135/4, 1135/5 és a 1135/6 hrsz-ú ingatlanok adásvételi szerződését jóváhagyja és felhatalmazza Gömze Sándor polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Gömze Sándor polgármester Határidő: február 15. További kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 16:20-kor bezárta. K.m.f. Gömze Sándor Mező József polgármester jegyző 7

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-21/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2/43/2007. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 25-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. július 3l-i rendkívüli üléséről a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8. napján (hétfő) 14,30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 15-én, 17 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 155/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Komróczkiné Tóth Katalin

Komróczkiné Tóth Katalin GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2015. január 7-i rendkívüli üléséről az Új Városháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára

Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára Takarék Személyi Kölcsönszerződés Fogyasztó Ügyfél számára A szerződő felek, egyrészről: Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8380 Hévíz, Széchenyi u. 66. cégjegyzék száma: 20-02-050059 Cégbíróság:

Részletesebben

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány

19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 165 19/2011. sz. Készült: 2 példányban.. példány 2011. november 29-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 104-120/2011.(XI.29.) határozata c.) 9-10/2011.(XII.07.) önkormányzati

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 26-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A

1 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2010. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 200. szeptember hó 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Javaslat a 200. évi költségvetési rendelet módosítására I. A közgyőlés

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONTEREMTÉSI KAMATTÁMOGATÁSÚ JELZÁLOGHITELRŐL A GRÁNIT Bank a 16/2016. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) IV. fejezetében meghatározott 3 vagy több gyermekes családok részére nyújtható

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel Ingatlan jelzálogjoggal biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Szerződésszám: Szerződés tervezet amely a Hitelező kötelező erejű ajánlatát tartalmazza,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 3-án 10:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 181-184 T á r g y s o r o

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.)

JEGYZŐKÖNYV. Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011. (II. 17.) 4/2011. (II. 17.) 5/2011. (II. 17.) Határozatok: 13-27/2011. (II. 16.) Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 16-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Rendelet: 2/2011. (II. 17.) 3/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 221 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2011. május 24-én 8,30 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-7/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i rendkívüli ülésére Tárgy: Az Eplény, Veszprémi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! 15 fi I C A BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat indítvány előterjesztésére. SZMSZ-e

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 11-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (79-80) T á rgysorozat 1.) Előterjesztés a Piac

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén 11/2011 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27.

Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár. Alapszabálya. 2014. május 27. Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár Alapszabálya 2014. május 27. Tartalomjegyzék I. fejezet... 3 A pénztárra vonatkozó általános rendelkezések... 3 II. fejezet... 4 A pénztár szolgáltatásai...

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. május 22. NAPJÁN MEGTARTOTT 10. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. május 22-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9- i

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2002. április 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 99-108 Rendelete: 6-7 Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ÜZLETRÉSZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott napon és helyen egyrészről - az Öresund Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (2000 Szentendre, Bartók Béla út 18., Cg. 13-09-111277,

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt.

OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. OTP Lakástakarék Zrt. annak megbízásából hitelközvetítőként eljáró OTP Bank Nyrt. Régió Fiók Lakáselőtakarékossági számla száma:... Kölcsönszám:... Kölcsön számlaszám:... Kölcsönszerződés amely egyrészről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. NOVEMBER 18. NAPJÁN MEGTARTOTT 19. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. November 18-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

- a Képviselı-testületnek -

- a Képviselı-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZİJÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 E lıterjesztés - a Képviselı-testületnek - ingatlan tulajdonjog rendezésérıl Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T

POLGÁRMESTER J A V A S L A T 1 BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Csete Balázs Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola helyiségeinek ingyenes használatba adására vonatkozó nyilvános versenytárgyalás

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1.

I. rész. Általános rendelkezések. Az adó megállapítása és az adókötelezettség 1. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2014. január 22-én 13.00 órai kezdettel, a Bánréve, Kossuth L. u. 24. szám alatti önkormányzat épületében megtartott testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. február

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-8/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Bede-Tóth Attila,

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. június 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

Személyi azonosító okmány száma/cg

Személyi azonosító okmány száma/cg Egyenletes törlesztésű, zárt végű, fix kamatozású, forint alapú pénzügyi lízingszerződés kárbiztosítás nélkül 1 amely létrejött egyrészről Lízingbevevő neve Készfizető kezes neve/cégneve, aki készfizető

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21 és a 0121/22, 0117/3 ingatlanok bérbevételére irányuló kérelemre.

K I V O N A T. Tárgy: Javaslat a 0121/14, 0121/17, 0121/18, 0121/21 és a 0121/22, 0117/3 ingatlanok bérbevételére irányuló kérelemre. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 4-én (szerda) 10 órakor megtartott soron kívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a 0121/14, 0121/17, 0121/18,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014.

FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. FÖLDESI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2822-9/2014. 7. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes Nagyközség

Részletesebben