JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 26-I ÜLÉSÉRŐL 1

2 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete július 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Mátraterenye Községháza tanácskozó terme Mátraterenye, Kossuth út 178. Jelen vannak: Gecse László polgármester, Almádi Balázs József alpolgármester, Kürti Jánosné, Serfőző Péter képviselők. Gyurcsák Tamás képviselő Állandó meghívott: Balogh Maja körjegyző Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos Csikós Árpád RNÖ elnöke Véghné Nádasdi Zsuzsanna jegyzőkönyvvezető Meghívott:.. Végh József Víziközmű Társulat elnöke Barta György Víziközmű Társulat Felgyelő Bizottság tagja Gecse László polgármester: Köszönti a képviselő-testület tagjait, meghívottakat, megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, a képviselő-testület határozatképes. A testületi ülés napirendjére javaslatot tesz az írásban kiküldött meghívóban szereplőtől eltérő sorrendben, azzal, hogy a Víziközmű Társulattal kapcsolatos napirend legyen az első, a továbbiak pedig a kiküldöttek szerinti sorrendben tárgyalja a testület a napirendi pontokat. NAPIRENDI JAVASLAT 1.) Víziközmű Társulat elnökének beszámolója 4/2012. (I.25.) számú határozat végrehajtásáról Előterjesztő: Végh József elnök 2.)Sportpálya és sportöltöző hasznosítása Előterjesztő: Gecse László polgármester 3.)Ingatlanügyek Előterjesztő: Gecse László polgármester 4.) Egyéb időszerű feladatok 4/1. Megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatali helyisége tárgyában Előtejesztő: Gecse László polgármester 2

3 4/2.) Együttműködés a Szalmaszál Egyesülettel Előterjesztő: Gecse László polgármester 1.) Zárt ülés Javaslat címek és kitüntetések adományozására Előterjesztő: Gecse László polgármester A képviselő-testület 5 igen szavazattal jóváhagyja ülése napirendjét. 1.) Víziközmű Társulat elnökének beszámolója 4/2012. (I.25.) számú határozat végrehajtásáról Előterjesztő: Végh József Víziközmű Társulat elnöke (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Végh József Víziközmű Társulat elnöke: A múlt év végén Mátraterenye Önkormányzata a kistó eladásából szármázó bevételét átutalta a Víziközmű számlájára, hogy ezzel lehetőség szerint minél előbb minél több szerződés kifuttatását tegye lehetővé. Február 28-al Mátraterenyén 496 szerződés szűnt meg, ,- Ft folyt be a Társulathoz. Volt egy hónap holt idő, amely időszakban ez a pénz a Mátranovákival együtt 2mFt-ot kamatozott. Most Mátraterenyén már csak 49 db szerződés szűnik meg, ami ,- Ft-ot jelent, míg Mátranovákon ahol korábban jóval kevesebb volt, most 176. db., ami ,- Ft-ot jelent. Sajnos a Víziközmű Társulat működése állandóan bizonytalan, a havi eft-os támogatást Mátraterenye Önkormányzata nem biztosítja, ami ellehetetlenti a működésüket. Gecse László polgármester: A kifutó szerződésekhez kapcsolódó összegeknél valami nem passzol. Ott valami elszámolási hiba van! A működéshez azért nem tud önkormányztunk rendszeres támogatást nyújtani, mert a saját működésünk is akadozik a forráshiány miatt. Rengeteg a kifizettlen számlánk, a bérekre, segélyekre is kevés az állami támogatás. A legtöbb intézményünkben már kikapcsolták a gázt. Már a beruházás kezdetén 80 mft-os hiány mutatkozott a beruházásnál, amire a koncessziós díjat tervezték be a pénzügyi szakemberek. Az biztos, hogy a hitelként felvett 640 mft sehogy sem jön össze az LTP és egyéb befizetésekből. Most az a cél, hogy minél kevesebb hiteltartozásunk maradjon, hiszen 3

4 mindkét önkormányzat készfizető kezese a beruházásnak, és nem mindegy, hogy milyen összeg marad a nyakunkon. A Társulat legutóbbi közgyűlése már döntött arról, hogy kéri a banktól a hitel visszafizetésének határidő módosítását 2016.február 28-ra. Új vízműtörvény lesz várhatóan január 1-től, mely szerint az önkormányzatok visszakapják a korábban beapportált vízmű vagyont. A jelenlegi csatorna szolgáltató (DÉLVÍZ) képviselőjével a jövő héten lesz egyeztetés, utána többet tudunk. Ha sikerülne az ivóvízzel együtt a csatornáért kérhető koncessziós díj megszerzése, az lehetne a megoldás a beruházás pénzügyi lebonyolítására. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Félévvel a futamidő vége előtt már pontos számokat kellene látnunk. Mennyi az a szerződés, ami megszüntetésre került. Hány fő az, aki már valamit fizetett be a számlára, hány fő az aki egy forintot se, mennyi alapítványi támogatás van még? Pontos naprakész lista nélkül nem lehet mégcsak tervezni sem. A gazdaságvezetőtől ezt nagyon rövid határidőn belül meg kell kérni. Végh József Társulat elnöke: Új listát tudnak lekérni a gépről, mindig az aznapi, ezt meg tudják csinálni. Gecse László polgármester: Az már biztos, most is látható, hogy február 28-ig nem tudjuk visszafizetni a hitelt. Ezért kell kitolni a hitel visszafizetési határidejét a bankkal egyezkedve a lehető legkésőbbi időpontra. Időt kell nyerni, hogy talpon maradhassunk. A 2006-ban felvett hitel belekalkulálva a koncessziós díjat is teljesíthetőnek tűnt, a beruházás 59%-os támogatása ellenére is. Sajnos időközben a pénzelvonások, a válság sokat rontott a helyzeten, sokan kerültek váratlanul nehéz anyagi helyzetbe a területen. A családok többsége a napi megélhetéssel küszködik, rengeteg a tartós munkanélküli. Kürti Jánosné képviselő: Vannak még egyáltalán befizetések? Egyben vagy részletekben fizetnek? Behajtható lenne ez a díj, de ha nincs jövedelem, akkor nincs miből. Végh József Társulati elnök: Már csak nagyon kis összegek érkeznek, azok is részletekben. Kertész Mónika pénzügyi főtnácsos: Ezért is szeretnénk látni, hogy hol tartunk, augusztus 31-ig kérjük a pontos, részletes beszámolót, ha kell a gazdaságvezető is jöjjön el, hogy akkor már ne maradjanak kérdések. 4

5 Balogh Maja körjegyző: - Összegezve az elhangzottakat, célszerű több döntést is hoznia a képviselő-testületnek. A mai ülésre kért a testület egy beszámolót az átadott 10mFt felhasználásáról. Ennek elfogadása tárgyában határozattal kell dönteni. Felmerült továbbá a vitában, hogy mi a helyzet a megmaradt szerződésekkel, mennyi alapítványi támogatás utalható még, stb.? Erre vonatkozóan egy újabb írásos beszámolót vár a testület a Víziközmű Társulattól augusztus 23-ig. A harmadik kérdés a hitel visszafizetési határidejének kitolása, melyben a kiadott határozati javaslat szerint dönt a testület. A képviselő-testület a Társulat elnökének beszámolóját a 4/2012. (I.25.) számú határozat végrehajtásáról 5 igen szavazattal elfogadja, a következő döntést hozza: 60/2012. (VII.26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátranovák és Mátraterenye Víziközmű Társulat elnökének beszámolóját a 4/2012. (I.25.) számú képviselőtestületi határozat végrehajtásáról és a beszámolót elfogadja. A képviselő-testület a vitában előterjesztett javaslatot elfogadja, és 5 igen szavazattal a következő döntést hozza: 61/2012. (VII.26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátranovák Mátraterenye szennyvízberuházás pénzügyi lebonyolítása, illetve a Mátranovák és Mátraterenye Víziközmű Társulat által felvett társulati hitel törlesztése, visszafizetése tárgyában mint beruházó és társulati hitel kezese - felhívja a Társulat elnökét, hogy a lakástakarék pénztári befizetések helyzetérők, teljesítéséről és felhasználásáról, a várható önkormányzati hatásokról augusztus 31-ig adjon részletes beszámolót. Határidő: augusztus 31. Felelős: Végh József elnök A képviselő-testület a hitel halasztása tárgyában előterjesztett határozati javaslatot elfogadja, és 5 igen szavazattal a következő döntést hozza: 62/2012. (VII.26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Mátranovák és Mátraterenye Víziközmű Társulat által május 19-én felvett hitel és kamatai visszafizetése helyzetét. 5

6 A képviselő-testület egyetért a Társulat azon kezdeményezésével, és mint kezességvállaló is kéri, hogy a hitel visszafizetésének határidejét a pénzintézet február 28-ig meghosszabbítsa. Határidő: azonnal 2.) Sportpálya és sportöltöző hasznosítása Előterjesztő: Gecse László polgármester (Előterjesztés és használati szerződés-tervezet a jegyzőkönyv melléklete) Gecse László polgármester: A Használati szerződés tervezet 2.) pontjának kiegészítésére tesz javaslatot a most kiosztott írásos javaslat szerint, mely a pálya lakosság előtti nyitvatartására vonatkozik. Serfőző Péter képviselő: Nyári szünet van, ha nyitva van, ha nem most is nagyon sok gyereket lehet látni a sportpályán. Egyetért polgármester úr javaslatával, hiszen azért van a pálya, hogy használják egyesületek, civilek, fiatalok-idősebbek egyaránt. Csak egy kérdés merül ilyenkor fel, ki a felelős? A gyerekeknek most csak az egy méteres kiskapu van a pályán kitéve, abból baj nem lehet. Ha viszont felnőttek mennek oda, kivehetik a nagyobb kapukat, és ha nem teszik vissza, akkor az már veszélyt jelenthet a kisebb gyerekekre. Sajnos az utóbbi években több ilyen baleset is volt az országban. Csikós Árpád RNÖ elnöke: Az interneten látta, hogy ez a probléma 2 db. deszka kapura szögelésével teljesen orvosolható, 500 Ft-ból megoldható. Balogh Maja körjegyző: A jelenlegi működés a használati szerződésben foglaltaknak felel meg. A sportegyesülettől a nevezéshez kérték ezt a megállapodást. Tisztázandó kérdés, hogy mikor kit terhel a felelősség, a bérlőt vagy a tulajdonost? Ha nyílt nap van a pályán egyértelmű, hogy akkor nem az egyesület, hanem a tulajdonos a felelős. Fel kell mérni, hogy van-e ott balesetveszélyes eszköz, helyesen van-e tárolva, esetleg elzárva. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: A településen elsődleges sport kérdés a labdarúgás, akkor miért az önkormányzat szinte az egyetlen szponzor? Toborozzanak támogató tagságot, szponzorokat, hiszen ez nem kötelező önkormányzati feladat. Az jól látható, hogy az 6

7 önkormányzat sem fog tudni támogatást adni, hiszen a saját számláinkat sem tudjuk lerendezni. Jó lett volna esetleg egy időre egy osztályt visszalépni. Serfőző Péter képviselő: Egyetért, de akkor tudni kellene, hogy mennyibe kerül egy szezon finanszírozása rezsivel, nevezési díjjal, bírói és utazási költséggel együtt. Ha ez megvan, le kell ülni az egyesületekkel, hiszen ugyanez a feltétel kell, hogy vonatkozzon az NKSE-re is. Nem tud róla, hogy a Horgászegyesület fizetett-e a megállapodás szerinti bérleti díjat? Gyurcsák Tamás képviselő: Vannak-e tagdíjas támogatói az egyesületnek? Mert ha azt akarják, hogy a foci maradjon arra áldozni kell. Gecse László polgármester: Tudomása szerint főre csökkent ez a létszám, ami fejenként 1500 Ft-os támogatást jelent egy évben. Javasolja, hogy használati szerződést kössön az önkormányzat az MTSE-vel és ebben az évben még maradjon a régi felállás, vagyis az önkormányzat fizeti a rezsiköltségüket december 31-ig. Januártól pedig fizesse meg az egyesület a rezsi 10%-át. Balogh Maja körjegyző: Ha tudjuk, hogy pl. a TBHE nem fizette a bérleti díjat, legalább az elévülési időn belüli rész megfizetésére szólítsuk fel. Most már a szponzori támogatást és a rezsiköltségeket is szét kell választani. Az látható, hogy komoly szponzor nem várható. Az egyesületnek a kapott támogatás felhasználásáról minden évben be kell számolnia a testületnek. Az egyesületnek kell eldöntenie, és megoldania, hogy hogyan és kiktől szerez támogatást. Kürti Jánosné képviselő: Egyetért a használati szerződéssel és azzal, hogy az egyesületek is próbáljanak szponzorokat keresni. Gyurcsák Tamás képviselő: Utóbbi években a támogatás fedezte-e a rezsi kiadásokat? Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Nem fedezi le, mindig több ez a költség. Almádi Balázs József alpolgármester: Havi tagdíjat kellene a játékosokkal is fizettetni, lehetne emelni a belépők árát is. 7

8 A képviselő-testület az előterjesztett határozati javaslatot a polgármester által tett javaslattal elfogadja, és 5 igen szavazattal a következő döntést hozza: 63/2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és a Mátraterenye Sport Egyesület között létrejött és a Mátraterenye Kossuth út 221. sz. alatti, 744 hrsz-ú sportöltöző, továbbá 742. hrsz-ú sportpálya használati szerződését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a használati szerződés aláírására. Határidő: azonnal 3.) Ingatlanügyek Előterjesztő: Gecse László polgármester (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) Balogh Maja körjegyző: Megkapták a képviselők a részletes előterjesztést és a határozati javaslatokat. Most az értékesítésre való kijelölésben dönt a testület, hogy aztán meg lehessen versenyeztetni az ingatlanokat a liciten, vagy a pályáztatási eljárásban. 64/2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 531 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre, a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével. Határidő: azonnal és szeptember 30. 8

9 65/2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 532 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre, a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével. Határidő: azonnal és szeptember /2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 533 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre, a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével. Határidő: azonnal és szeptember /2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 537 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre, a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével. Határidő: azonnal és szeptember 30. 9

10 68/2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 538 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre, a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével. Határidő: azonnal és szeptember /2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község Nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 522 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre - a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével és a 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint. Határidő: azonnal és október /2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község Nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 523 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft 10

11 4.) A forgalmi értékbecslés alapján az ingatlan a Pályáztatási Szabályzat előírásai szerint kerül versenyeztetésre - a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével és a 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint. Határidő: azonnal és október /2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község Nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 524 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre - a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével és a 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint. Határidő: azonnal és október /2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község Nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 526 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre - a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével és a 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint. Határidő: azonnal és október

12 73/2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község Nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 528 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre - a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével és a 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint. Határidő: azonnal és október /2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mátraterenye Község Nemzeti 1.) A vagyonelem megnevezése, ingatlan helyrajzi száma: mátraterenyei 529 hrsz-ú ) Forgalmi értéke: ,- Ft kerül versenyeztetésre - a haszonbérlőt megillető elővásárlási jog figyelembevételével és a 16/2002. (II.18.) Korm. rendelet eljárási szabályai szerint. Határidő: azonnal és október /2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete eladja Mátraterenye Egressy út 2. szám alatti lakosnak a mátraterenyei 324/B helyrajzi számú 41 m 2 térmértékű szoba, konyha, kamra helyiségekből álló önkormányzati bérlakását ingatlanát. Az ingatlan eladási ára ,- Ft., azaz Kettőszáz-egyezer forint. Az adásvétel egyéb feltételei az önkormányzati bérlakások értékesítéséről szóló 14/2011. (VI.30.) önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint az adásvételi szerződésben kerülnek rögzítésre. Gondoskodni kell az adásvételi szerződés megkötéséről és az ingatlan nyilvántartási bejegyzés érvényesítéséről. 12

13 Határidő: azonnal 4.)Egyéb időszerű feladatok 4/1.) Megállapodás a Roma Nemzetiségi Önkormányzat hivatali helyisége tárgyában Előterjesztő: Gecse László polgármester (Előterjesztés -RNÖ határozata-a jegyzőkönyv melléklete.) Gecse László polgármester: Mátraterenye Roma Nemzetiségi Önkormányzata nem hagyta jóvá a helyi önkormányzattal készült megállapodás azon részét, ami a hivatali helyiségre vonatkozott. Határozattal döntöttek arról ezt adtuk ki a képviselőknek hogy a jelenlegi helyiségük ( Kossuth út 318. ) biztosítását kérik továbbra is. Ez a döntés azért meglepő, mert a korábbi egyeztetésen az elnök azt mondta, hogy a tervezet elfogadható. Nyilván több oka van annak, hogy a hivatal épületén belüli kis tárgyalót ajánlottuk fel. Részben takarékossági okok, hiszen itt egész évben van fűtés, világítás. Kulturált körülmények között tudnák üléseiket, megbeszéléseiket megtartani. Többet találkozhatnának a homokterenyei és jánosaknai roma lakossággal, azok problémáival, hiszen most eléggé elszigetelten, inkább a nádújfalusi nemzetiségi lakosság ügyeit látják át jobban. Továbbá mivel a jelenlegi KMB-s iroda-és lakás kiadását tervezzük, ezért a Rendőrségnek kellene egy kicsi, de önálló helyiség, ahol csak ők tartózkodnak, ha a területen vannak. Ez lenne az a helyiség, ahol most a nemzetiségi önkormányzat tartózkodik. Ez a csere kimondottan jót tenne véleménye szerint Nádújfalu településnek, hiszen kívánatos lenne a lakosság részéről, hogy többször tapasztaljanak ott rendőri jelenlétet. Csikós Árpád RNÖ Elnöke: Való igaz, hogy egyeztettek a megállapodásról és nem tűnt rossznak a felajánlott lehetőség. Később azonban olyan híreket hallottak több helyről is, hogy a polgárőrséget akarja a jelenlegi helyükre tenni az önkormányzat. Nem érti, hogy választott testületként miért rugdosnak beléjük egyre többször. Három polgármester már jóváhagyta eddig, hogy ott tevékenykedjenek. Ők tartják karban ezt a helyiséget, amire soha nem kértek pénzt. Rendeltetésszerűen használják, csak akkor fűtenek, világítanak, ha ott vannak, utána lezárják és elmennek. Nem is volt soha miattuk kirívó számla. Amikor pedig volt az azért lehetett, mert a polgármester azt kérte, hogy a közfoglalkoztatott munkásoknak legyen ott a melegedő, amit ők ki is használtak. De ehhez az ő önkormányzatuknak semmi köze. A héten is egyeztettek volna, de a polgármester nem volt hajlandó tárgyalni, úgy látszik, hogy ő már 13

14 eldöntötte, hogy ez így lesz és kész, ahogy neki mondta punktum. A megállapodás többi részét elfogadják, de a helyiségre vonatkozó 54/2012. (VI.27.) MRNÖ számú határozatban foglaltakat kérik, hogy hagyja jóvá a képviselő-testület. Gecse László polgármester: Ezt hogy így lesz és punktum! nyilván menetközben viccnek szánta. De az tény, hogy ez egy testületi döntés, nem nagyon van miről tárgyalni. Úgy érzi, hogy túl van ez a kérdés pörgetve, nem olyan nagy horderejű kérdés ez, mint amit most már a nemzetiségi önkormányzat csinál belőle. Elmondta, hogy nem másik szervezetet, hanem a rendőrséget akarja abba a helyiségbe elhelyezni. Másrészt, ha úgy lenne, ahogy itt elhangzott, hogy ő nem igazán akar együttműködni a nemzetiségi önkormányzattal, akkor nem a hivatalba invitálná őket, hanem egy jánosaknai ingatlan lenne felajánlva. Kertész Mónika pénzügyi főtanácsos: Ő is értetlenül áll a vita előtt. Első nekifutásra azt mondta az elnök, hogy elfogadható, rendben van. Nem gondolja, hogy ebben a rossz szándékot kell keresni, de mindenáron. Az, hogy mit beszélnek az emberek, egy másik kérdés: mindenfélét. Az elnök itt ül a testületi üléseken, hallja, hogy folyamatosan egyre nehezebb helyzetben van az önkormányzat, a település a csőd felé tart. Akkor most miért is van ez a vita? Csikós Árpád RNÖ Elnök: Régen is osztoztak ők már sokmindenkivel ezen a helyiségen falugazdász, családgondozó, civilek abból se volt soha gond. Végül is 650 fős nemzetiséget képviselnek már 12 éve. Most úgy érzik, ezzel is gátolni akarják a munkájukat. Az ő működésük, ha évente 20 eft-ba került az önkormányzatnak, lehet hogy sokat mond. Támogatást se kértek csak nagyon indokolt esetben, az más kérdés, hogy akkor se kaptak. Ragaszkodnak a határozatukban leírtakhoz. Kürti Jánosné képviselő: Visszautasítja a feltételezést, hogy el akarja lehetetleníteni az önkormányzat a nemzetiségi önkormányzatot. Ő maga támogatja, hogy a hivatal épületében legyenek, mert így mindenki számára elérhetőek lennének. Nekik éppúgy képviselni kell mindhárom településrész lakóit mint a nagy testület képviselőinek. Amikor tudott, ez a testület mindig segített, és nem mindig pénzbeli segítségre kell itt gondolni. Eltúlzott, hogy most azon múlik a működésük, hogy 1 kilométerrel odébb kell tartani a testületi ülést. Ezt nem is érti, biztos, hogy nem ezen múlik. 14

15 Serfőző éter képviselő: Részt vett azon az ülésen, pontos információja akkor nem volt, hogy elígérte volna a polgármester valakinek ezt a jelenlegi nemzetiségi önkormányzati helyiséget. Lehet, hogy tőle hallották, és ő elértette a szervezetet, és rendőrség helyett mondott polgárőrséget. Gecse László polgármester: Nem kellene a feszültséget gerjeszteni. Azt javasolja, hogy napolja el a testület ezt a napirendet, és további egyeztetésre kerüljön sor. A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 2 nem szavazat mellett elnapolja a napirendet a következő ülésre. 4/2.) Együttműködés a Szalmaszál Egyesülettel (Előterjesztés, határozati javaslat a jegyzőkönyv melléklete.) A képviselő-testület vita mellőzésével 5 igen szavazattal az alábbi döntést hozza: 76/2012. (VII. 26.) számú Határozat Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat és a Mátraterenyei Szalmaszál Egyesület között - a Legfontosabb az egészség! c. pályázatban meghatározott pályázati célok együttműködésben történő megvalósítására létrejött megállapodást jóváhagyja. A megállapodás a határozat melléklete. 4/3. ) Bejelentések, tájékoztatások Gecse László polgármester: Az elmúlt ülésen volt kérdés a járásrendszer kialakítása. Annyi változás történt, hogy megjelent az új Kormány-rendelet tervezet, amiben már Mátraterenye Bátonyterenye járásnál szerepel. Serfőző Péter képviselő: Többen jelezték Nádújfaluban, hogy a Vendégház parkjában gazdátlan ebek kóborolnak és ezért nem mernek a gyerekekkel a játszótérre se menni. Balogh Maja körjegyző: Közterületen csak pórázon szabad sétáltatni a kutyát, ellenkező esetben szabálysértést követ el a tulajdonos. Nem kaptunk eddig ilyen jellegű bejelentést. 15

16 Csikós Árpád RNÖ Elnöke: Két hete járt itt a Fogyasztóvédelem 2 fő ellenőrizte a játszótereket, mivel a Minőségvédelmi Tanústványa lejár először a homokterenyei, később a nádújfalusi eszközöknek. Játékonként 5-7 eft- lesz ezen tanúsítványok megújítása. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját. K.m.f. Gecse László polgármester Balogh Maja körjegyző 16

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 7-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 13-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 13-án megtartott - üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. OKTÓBER 6-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye község önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. október 6-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 26-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 május 26-án megtartott - üléséről. Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. június 4-i üléséről 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 4-i üléséről 12/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. június 4-én megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. május 21-i üléséről 10/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 21-i üléséről 10/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. május 21-én megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 15-én, 10,00 órakor megtartott üléséről Mutató: Rendelet: 2/2011.(II.15.) ÖR. sz. rendelet: Veresegyház Város

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. OKTÓBER 3-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 3-án megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Meghívottként van jelen: 1./ dr. Kiss Tamás jegyző 2./ Krúdy Péter iskola igazgató 3./ Zelena Zsolt közalk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. január 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás Zsolt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 11- én megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. július 20-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. március 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (32-40/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2008. október 15-én a Hajdúszovát Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésen.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2008. október 15-én a Hajdúszovát Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésen. 241 JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 15-én a Hajdúszovát Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésen. Jelen vannak: 1. Hadházi László polgármester 2. Váradi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: (99) 360-012, E-mail: polgarmester@nagycenk.hu JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester Bugledich Attila

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 2012. december 17-i Közmeghallgatásáról és Falugyűlésről 1 Készült:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben