5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2013. JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény Község Önkormányzat hivatala, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., tárgyaló Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Kovács László alpolgármester Balázs László képviselő Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője legyen. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A Polgármester javaslatot tesz a meghívóban kiküldött napirendi pontokra, valamint javasolja az egyebek napirendet felvenni a napirendi pontok közé. A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend 1. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása Előterjesztő: 2. A Rétság Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos nyilatkozat további tagság, és ellátandó feladatok Előterjesztő: 3. Egyebek Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Egy esetben temetési segély kiutalására került sor, Virág Norbert részére. Tudnotok kell, hogy segítséget kértek tőlünk a Marika eltemetéséhez, de olyan szerencsésen alakultak a dolgok, hogy a temetési segélyen kívül további összeget végül mégsem kellett adni nekik, meg tudták oldani. Egy esetben átmeneti segély kiutalására került sor, Földes Alexa részére, aki gyógyszerekre kérte a pénzt, és Ft került kiutalásra. Király Józsefné kérte, hogy a Petőfi úton lévő 5 fa kerüljön kivágásra, mert keríteni szeretne, és útban van. Az önkormányzat magára vállalja a fakivágást és az eltakarítást is, a fák a Magyar Közút kezelésében lévő területen vannak, de a Közút hozzájárult a fák kivágásához. A Dankó út lakói kérelemmel fordultak hozzánk, felolvasnám a levelet: Tisztelt Polgármester Hölgy és Tisztelt Képviselő-testület! Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a Dankó utcát szíveskedjenek járhatóbbá tenni. Sajnos nagyon nehéz a közlekedés mind személygépkocsival, mind babakocsival. A kátyúk mélyek, a fölázott 1

2 talajban mély keréknyomok maradtak. Szeretnénk járhatóbb utat, mert az utca lakóinak további problémája, hogy a kukákat is az orvosi rendelő elé kell hordani, ami az egyes lakók esetében 50 métert is jelenthet. Kérjük ezt azért is, hogy védjük az amúgy is elhasználódott utat, ezt nagyon kevés lakosnak kell megtennie e faluban. Tudjuk, hogy mindenki pénzügyi nehézségekkel küzd, a családok, a hivatal, de ennek ellenére reméljük, hogy a kérésünk meghallgatásra kerül. Tisztelettel: Dankó utcai lakosok Ezt a levelet 8 lakos írta alá. Igazából erre nem különítettünk el keretet. Nem útfelújítást kértek, hanem szeretnék, ha a gödröket valamivel megtöltenénk. Járhatóbbá tenni az utakat ezt írják. Ha a kukásautót beküldjük oda, elég mély nyomot hagy, ha kővel megtöltjük, a kövön sem fogja könnyebben kihúzni a kukát. Majd az egyebekben beszélünk még róla. A háziorvos bejelentette a szerződés felbontását, amit 26-án tett az asztalunkra. Szóban egyeztettünk, megkerestem, de nem tudja ilyen feltételekkel vállalni, amit ajánlottunk. Április 1-jétől él a szerződés felmondásának jogával, ami 3 hónap. 3 hónap áll rendelkezésünkre, hogy új háziorvost szerezzünk. A következő képviselő-testületi ülésen ez napirend lesz, kiírjuk a pályázati felhívást a háziorvosi feladatok ellátásra. De ettől függetlenül szeretném kérni mindenkitől, hogy ebben legyünk aktívak, ne csak várjunk, hogy majd beesik a faluba egy háziorvos, hanem érdeklődni kell, nyitott szemmel kell járni, meg kell keresni a környékbeli orvosokat, esetleg kórházban, járóbeteg szakrendelőben is meg lehet keresni orvosokat, és tárgyalni kell velük. Aktívnak kell lenni, és értem ez alatt a képviselő-testület tagjait is. Én körbeérdeklődtem, itt a környéken egyetlen egy orvos van, aki közalkalmazottként látja el a teendőket, a többi vállalkozásban csinálja. Nálunk pont az lesz a baj, hogy elég alacsony a kártyaszám. Megkérdeztem Tolmács esetében, ahol a Marianna doktornő vállalkozásba csinálja az ellátást, és ott csak az épületet biztosítja az önkormányzat. Tolmácson mennyi a kártyaszám? A Marianna doktornőnek van egy körzete Rétságon is, és mellette Tolmácsot látja el. Rétság két körzetre van bontva, az egyik körzethez Bánk, a másikhoz Tolmács tartozik, de ebben a gyerekek nincsenek benne, mert nekünk külön gyerekorvosunk van, itt pedig vegyes körzet van, felnőttek, gyerekek is ide tartoznak, így a kártyaszám nagyobb. Azt mondja mindenki, hogy nagyon kevés pénz van orvosra. Biztos nem volt nagyon nagy a pénz, de amennyi időt itt rendelt ez az orvos, ahhoz képest meg volt fizetve. Meg van szabva az orvosoknak is, hogy egy héten mennyi órát rendeljen. Ha főállásban lesz orvosunk, akkor is csak heti 15 órát lesz itt. A többi rendelkezésre állási idő. Tájékoztattalak benneteket erről, és a következő testületin visszatérünk rá, hogy a pályázat kiírásra kerüljön, és hogy milyen tartalommal. Vác Város Polgármestere működési hozzájárulást kér a Borsosberényből Vácra járó tanulók után, mert a törvény erre lehetőséget ad. Nem kötelező adni. Általános iskolai tanuló esetében Ft, gimnáziumi tanuló után Ft, szakképzést folytató középiskolák esetében Ft éves hozzájárulást kér. Összesen 9 tanulót jelöltek meg, ebből 5 fő bár borsosberényi lakcímet tüntettek fel, nem tudunk rólunk semmit, nem ismerjük őket. 2

3 A következő képviselő-testületi ülésen ez is napirend lesz, addig igyekszünk átgondolni és utána érdeklődni, hogy összesen hány gyerek jár Vácra, és melyik iskolába. A tanulók: Mák Renáta, Pásztor Balázs, Oszolik Maja, Tóth Richárd. 3 fővel nőt a szociális étkezők száma. Fodor Györgyné, Király Józsefné és Horváthné Erzsike, aki április 8-tól kéri az ebédet, mert akkor tölti be azt az életkort, ami alapján már jogosult az ellátásra. Így összesen 15 fő a szociális étkezők száma. A fogorvostól a mai nap érkezett a válaszlevél. Őt is megkerestük személyesen is és levélben is. Nem tudja elfogadni amit ajánlottunk. Azt írta a levélben, hogy úgy gondolja, hogy az önkormányzat gazdálkodása nem a havi Ft-on múlik. Ez volt a vége. Leírja, hogy milyen drágák a gyógyszerek, eszközök. Eleve leírja, hogy hány településen végzi a szolgáltatást és hogy ez a kezdetek kezdetén sem fedezte a kiadást, és azért alakult ez ki, hogy hozzájárulást fizetnek az önkormányzatok. Minden évben csak az inflációval emelte az összeget. Tegnap bejött egy lakos, aki megkérdezte, hogy az orvosi rendelő előtti közterületről a levágott faágak mikor lesznek eltakarítva. Tudomásunk szerint Magyar Sándor tisztította ki Liszkáné Mária néni kerítését. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Igen, soha nem volt kitakarítva, Sanyi kitakarította. Közünk nincs hozzá! Egyébként is 89 éves néniről van szó! Ez igaz, ha minket megkeresett volna Mária néni ezzel a problémával, biztosan segítettünk volna, küldtünk volna egy-két közmunkást. Nem értem, mi a probléma? Örüljünk, hogy valaki önként kitakarított olyan területet, amit az önkormányzatnak kellett volna. 1. Napirend A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása A rétsági járó beteg ellátást működtető nonprofit kft. társasági szerződését módosítani szükséges. Elolvastátok az igazgató Úr által küldött anyagot, hogy jogszabályi rendelkezés alapján a vezető tisztségviselő születési helyével és időpontjával ki kell egészíteni a társasági szerződést. Tőlem várnak egy nyilatkozatot, amit alá kell írnom, hogy a társasági szerződés módosítást elfogadom, de ezt képviselő-testületi döntés nélkül mivel a gazdasági társaságnak az önkormányzat a tagja - ezt nem kívánom aláírni, ezért kérem a módosított társasági szerződés elfogadására vonatkozóan a képviselő-testület döntését. A nyilatkozatot március 22-ig kérték vissza, ezért hívtam össze rendkívüli képviselő-testületi ülést. Van-e kérdés, hozzászólás? Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az előterjesztettek szerint elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 31/2013. (III.27.) Képviselő testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az előterjesztettek szerint, a vezető tisztségviselő születési helyével és időpontjával kiegészítve elfogadja. A képviselő-testület a Társasági 3

4 Szerződés javítását kéri annak érdekében, hogy Borsosberény Község Önkormányzatának székhelye (2644 Borsosberény, Petőfi út 161.), valamint a nyilvántartási száma ( ) helyesen szerepeljen a társasági szerződésben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Borsosberény Község Önkormányzat, mint a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja nevében a társasági szerződés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2. Napirend A Rétság Kistérség Többcélú Egészségfejlesztő Társulásával kapcsolatos nyilatkozat további tagság, és ellátandó feladatok Köztudott, hogy június 30-ával a rétsági kistérségnek felül kell vizsgálni, akarják-e a települések, hogy tovább működjön a kistérségi társulás. Véleményem szerint a kistérségnek meg kellene maradni, mert sok olyan dolog van, mint például a házi segítségnyújtás, amihez az államtól kapott támogatást a kistérségen keresztül kapjuk meg. A másik a belső ellenőrzés, amit eddig a kistérségen belül oldottunk meg. Aki eddig ezt a feladatot végezte, elment a járási hivatalhoz dolgozni, és jelenleg nincs olyan személy, aki ellátná a belső ellenőrzést. Ha marad a kistérség, el kell döntenünk, hogy a kistérségen keresztül szeretnénk-e végeztetni, vagy minden önkormányzat oldja meg maga a belső ellenőrzést. A továbbiakban nem kötelező, hogy mind a 25 önkormányzat benne legyen a kistérségi társulásban, és amennyiben az önkormányzatok fenntartják a társulást, el kell dönteni, hogy milyen feladatokat végezzen a társulás. A törvény előírása szerint június 30-ig felül kell vizsgálni a társulási megállapodást, és ki kell dolgozni annak megfelelően, hogy a tagönkormányzatok hogyan kívánják a jövőben működtetni, illetve meg kell szüntetni, ha úgy döntenek az önkormányzatok. Tehát egyáltalán kérdés, legyen e társulás, vagy ne legyen, és ha igen, akkor milyen feladatokkal működjön. Jelenleg gyakorlatilag két feladatra szűkült le a társulásba bevitt feladatok köre, az egyik a belső ellenőrzés, a másik a szociális feladatok. Azt gondolom, nézzük sorra a kérdéseket. Belső ellenőrzés: nekünk pillanatnyilag az önkormányzat mellett két intézményünk van, a hivatal és az óvoda, aminek a belső ellenőrzését meg kell oldani. Kérdés, hány önkormányzat fogja azt mondani, hogy társulásban kívánja megoldani a belső ellenőrzést, illetve hányan, hogy önállóan oldják meg, mondjuk egy külső cég megbízásával, és maguk fizetik ennek a költségét. Ez a kérdés jelenleg minden önkormányzatnál napirenden van, erről kell döntést hozni. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban megkerestünk egy céget, hogy tájékozódjunk, milyen feltételekkel, mennyiért vállalják a belső ellenőrzést. Mivel nem ismerik az intézményeinket, előre nem határoznak meg díjat, hanem ellenőri napokban gondolkodnak. Elmondásuk szerint egy ellenőri nap ára bruttó Ft. Ha a társulás által foglalkoztatott belső ellenőrünkre gondolok, általában 4 napot töltött nálunk, így tehát körülbelül Ft-ra lehetne kalkulálni ezt a díjat. Ez tehát azt jelenti, hogy anyagilag nagyjából akkor vagyunk ugyanott, hogyha a társulásban kb önkormányzat csatlakozik ahhoz, hogy a belső ellenőrzést a társulás útján kívánják megoldani, és akkor ha a Társulás foglalkoztat egy fő belső ellenőrt, annak a költségét a csatlakozott önkormányzatok adják össze, akkor kb. anyagilag ott tartunk, mintha önállóan, külső céggel oldanánk meg a belső ellenőrzést, viszont akkor fenntartunk egy munkahelyet. Esetleg hozhattok egy olyan döntést, hogy akkor kívánjuk társulás útján megoldani a belső ellenőrzést, ha mondjuk legalább 20 önkormányzat benne marad, ellenkező esetben pedig önállóan oldjuk meg. A szociális feladatok: a társulás létrehozott egy intézményt, a szociális szolgáltató központot, ami jelenleg a településeken működő házi segítségnyújtást ellátja, valamint rajtuk keresztül működik a jelzőrendszeres segítségnyújtást is. Az intézménynél ez 25 településen kb. 50 fő álláshelyet jelent, és ehhez tartozik közel 300 fő ellátott, rendelkeznek a feladatellátáshoz szükséges működési engedéllyel, megfelelő szakmai háttérrel. A jelzőrendszeres segítségnyújtás rendszerével kapcsolatban az a legújabb információ, hogy ezt az állam július 1-től állami kézbe venné. A jelzőrendszeres segítségnyújtás nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, ugyanakkor tudjuk, milyen fontos lehet egy egyedül élő idős személynél, ha baj van. Bánkról 3 ellátottunk van ebben a rendszerben. Ehhez a feladathoz az állam jelenleg csak az év első három hónapjára adott támogatást, és nem lehet még tudni, hogy a következő 3 hónapra ad-e támogatást, vagy sem Ft-ba kerülne egy személyre jutó szolgáltatás 3 havi díja, amennyiben az álamtól a következő 3 hónapra is kapunk támogatást, és Ft lenne, ha nem kapunk támogatást. El kell döntenünk, hogy vállaljuk-e a következő három hónapra ennek a szolgáltatásnak a nyújtását, ami a rosszabb esetben Ft lenne a három hónapra a három ellátottra, 4

5 tehát ha ezt az összeget vállaljuk, akkor ennek a három főnek a következő 3 hónapra, tehát június 30-ig továbbra is biztosítva lesz a szolgáltatás. Július 1-től pedig átveszi az állam ezt a feladatot. A szociális intézmény által ellátott másik feladat a házi segítségnyújtás, ami az önkormányzat kötelező feladata. Én támogatnám, hogy ezt a feladatellátást tartsuk a társulásban, több okból is. Egyrészt egy jól működő hálózatról van szó, hiba lenne ezt lerombolni. Ugyanakkor a társulás rendelkezik azzal a szakmai háttérrel, amivel e feladat ellátásához rendelkezni kell. Rendelkezik a szükséges működési engedéllyel. Ahhoz, hogy július 1-re az önkormányzatunk új működési engedéllyel rendelkezzen e feladat ellátásához, már most el kellene indítani az eljárást. Másrészt ez a feladat társulási szinten anyagilag is rentábilis tud lenni, amennyiben néhány fővel növelni tudjuk az ellátottak létszámát, ugyanis az állami támogatásból várhatóan fenntartható a rendszer. Amennyiben önállóan kívánnánk megoldani ezt a feladatot, az ellátott egy napi gondozási igényét csak szakember állapíthatja meg, tehát erre meg kellene bíznunk egy szakembert, ami nyilván pénzbe kerülne nekünk. Ezen kívül Borsosberényben akik most ellátják ezt a szolgáltatást, nem rendelkeznek a szükséges szakmai végzettséggel, tehát ha önállóan oldanánk meg, akkor őt szakvégzettség hiányában nem tudnánk alkalmazni, ezzel megszüntetnénk két borsosberényi lakos munkahelyét, és kérdés, hogy találnánk-e megfelelő végzettségű dolgozót. Társulási szinten elegendő, ha a gondozók fele rendelkezik a végzettséggel, és az intézményvezető 5 év felmentést adhat a képzettség megszerzésére, így lehet jelenleg olyan személyeket is alkalmazni, akiknek még nincs meg a végzettsége. Ha ezt önállóan látjuk el, akkor ezt már nem tudjuk megtenni. Gondoljunk bele, hogy ez kistérségi szinten jó néhány munkahelyet jelent. Az intézményvezető ígéretet tett, hogy amennyiben a társulás megtartja ezt a feladatot és az intézményt, akkor törekedni fog arra, hogy a jelenleg még végzettséggel nem rendelkező gondozók képzésére munkahely-megtartó támogatást szerezzen, és indíttasson egy ilyen képzést. Ahhoz, hogy ez a feladat Borsosberény települési szinten is rentábilis legyen, jó lenne még néhány főt bevonni az ellátásba, hiszen a normatívát az ellátottak száma alapján kapja a Társulás. Még egy feladat felvetődött a társulási ülésen, a szociális étkezés. Ez jelenleg nincs társulási szinten, minden önkormányzat maga oldja meg ezt a feladatot. Ez a feladat azért vetődött fel, mert amennyiben társulásban kerül ellátásra, magasabb állami normatíva vehető igénybe a feladatra. Viszont ez azzal járna, hogy a társulásnak kellene megrendelni a szociális étkezést azokon a településeken, akik ehhez csatlakoznak, és ha ez eléri a közbeszerezési értéket, akkor még közbeszerzési eljárást is le kell folytatni. Ezen kívül tovább bonyolítja a helyzetet a térítési díj meghatározása is. Úgy gondolom, hogy ez a feladat továbbra is önkormányzati hatáskörben tartható, itt nem látom indokoltnak és szükségesnek a társulási szintű feladatellátást. Ezeken a kérdéseken kívül az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról is, hogy amelyik feladatba belép, ahhoz vállalja, hogy a szükséges összeget átutalja a kistérség számlájára, vagyis hogy viseli a rá eső költségrészt. A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a kistérségi többcélú társulásban továbbra is tagok maradjunk, a belső ellenőrzési feladathoz akkor csatlakozunk, ha abba legalább 15 önkormányzat belép, a házi segítségnyújtás ellátását kérjük, a jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz a következő 3 hónapra nem vállaljuk a szükséges költségeket, és a munkaszervezeti feladatok ellátásához nem kívánunk hozzájárulást fizetni, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 32/2013. (III.27.) Képviselő testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 3/2013. (II.19.) határozata alapján a Társulás által ellátandó feladatok tárgyában a következő döntést hozza: 1. Borsosberény Község Önkormányzat képviselő testülete (továbbiakban: képviselőtestület) nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata július 1-jét követően is a Társulás tagja kíván maradni. 2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás útján kívánja ellátni, amennyiben a Társulás a tagönkormányzatok közül legalább 15 önkormányzat belső ellenőrzését ellátja. Ellenkező esetben Borsosberény Község Önkormányzata a belső ellenőrzést önállóan kívánja ellátni. 3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás további fenntartását szükségesnek ítéli, de az önkormányzat szűkös költségvetésére való tekintettel a jelzőrendszeres házi segítésnyújtás működtetését anyagilag pénzügyi fedezet hiánya miatt nem tudja biztosítani. 5

6 4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot a Társulás tagjaként, a Társulás intézménye útján kívánja biztosítani Borsosberény településen. 5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a szociális étkezést önállóan kívánja biztosítani a településen. 6. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a szociális ellátás (házi segítségnyújtás) Borsosberény település tekintetében, a borsosberényi ellátottak vonatkozásában kimutatott, az állami pályázati támogatási forrással nem fedezett költségét, valamint a belső ellenőrzés vonatkozásában az ellenőrzött intézmények száma alapján az önkormányzatra jutó költségét a Társulás részére átutalja. Borsosberény Község Önkormányzata a munkaszervezeti feladatok ellátására évben külön támogatást nem nyújt, azt a Társulás évi pénzmaradványa terhére javasolja megoldani. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Társulás gazdálkodásához tartozik, hogy múlt héten kedden volt egy társulási tanács ülés, ahol született egy olyan döntés, hogy a munkaszervezeti feladatokat, mivel más önkormányzat nem vállalta be, a rétsági polgármesteri hivatal látja el, és ezért a Társulás megközelítőleg havi Ft-ot fizet a hivatal részére. Áttanulmányozva a Társulás költségvetését, a Társulás pénzügyi tartaléka így nem lesz elég a teljes évre, csak valamivel több, mint fél évre elegendő, ami azt jelenti, hogy ha ezt az összeget kell fizetni a munkaszervezeti feladatok ellátására, akkor miután feléli a Társulás a tartalékát, az önkormányzatoknak kell összeadni a szükséges pénzügyi fedezetet, hiszen a Társulásnak máshonnan nem lesz bevétele. Hogy erre ne kerüljön sor, és legalább 2013-ban ne kelljen az önkormányzatoknak pénzt bele tenni a társulásba, a tolmácsi polgármesterrel és a Klárival átbeszélve a helyzetet, arra jutottunk, hogy a mi hivatalunk havi 200 ezer Ft-ért bevállalná a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását. Ez elsősorban a könyvelést, illetve a költségvetéssel kapcsolatos feladatokat jelenti, valamint a Társulási Tanács üléseire az előterjesztések, döntési javaslatok, tehát a társulási anyagok előkészítését, a döntések végrehajtását, a társulási megállapodás felülvizsgálatának elvégzését és az új megállapodás kidolgozását, előterjesztését, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását jelenti. A szociális intézmény elvégzi a térítési díjak beszedését, és a munkaügyi feladatokat is. A Társulástól kapott havi 200 ezer Ft-ot a többlet feladatot ellátó kolleganők többlet juttatásaira fordítanánk. Tehát ez lenne a javaslatunk annak érdekében, hogy a Társulás pénze a évi működésre elegendő legyen. Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki támogatja és vállalja, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal havi 200 ezer Ft díj ellenében ellássa a Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 33/2013. (III.27.) Képviselő testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja és vállalja, hogy a Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal havi Ft működési célú pénzeszköz átadás ellenében június 30. napjáig ellátja. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a jegyző az arra vonatkozó megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6

7 3. Napirend Egyebek A tájékoztatóban felolvastam a Dankó út lakóinak kérelmét, melyben az út járhatóbbá tételét kérik. Az ez évi költségvetésbe kátyúzásra különítettünk el pénzösszeget, esetleg ebből lehetne helyreállítani az utat. Kovács László alpolgármester Mi lenne, ha törmelék csempét hozatnánk? Nem az egész utat akarják megcsináltatni, csak a nagyobb gödröket szeretnék feltöltetni, mert esős időben a pocsolyák beterítik az arra közlekedőket. Javaslom, hogy hívjuk ki Sólyom Pétert, nézze meg, és mondjon javaslatot, mennyiből és hogy tudjuk legolcsóbban megoldani, hogy értelme is legyen. Pétert megkérdezzük, hogy mit ajánl, mennyi lenne a költsége ennek a munkának! Ha hozatunk követ, a közmunkások majd szétterítik az úton. A következő testületi ülésen tájékoztatást adok, hogy mit mondott a Sólyom Péter. További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. K.m.f. Molnárné Gere Rita polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Balázs László képviselő 7

1. Napirend A Rétság kistérség Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

1. Napirend A Rétság kistérség Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE órai kezdettel megtartott, telefonon összehívott rendkívüli képviselő- Készült: 2013. március 22-én 10 00 testületi ülésről Ülés

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. május 11-én 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. július 5-én 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. február 12-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve

18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve 18/2010. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. november 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt

Jegyzőkönyv. S i m o n k a György elnök: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Prof. dr. Turcsán Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: irodavezeto@del-bekes.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 17-én 16.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2012. július 31-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Az ülés helye: Tolmács Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello.

NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 8800 Nagykanizsa, Petőfi u. 5. Telefon/fax: 93/326-323 Internet: hu; e-mail: kanizsaterseg@chello. Ikt.szám: 40/2007. NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Jegyzőkönyv Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulás 2007. január 15-én, 16,00 órai kezdettel, a nagykanizsai Vasemberház Dísztermében

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 15. napján megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. szeptember 8-án 11 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 9-én 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Pásztor László Bakos István Béri Eszter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: a Kartal Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március 5-én 18 órakor kezdıdı rendkívüli testületi ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

14 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. február 7-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 7/2013.(II. 7.) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 2/2011.(II. 16.) számú képviselő-testületi RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről

Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről Jegyzőkönyv mely, készült Bajót Község Képviselő-testületének 2009. február 26-án megtartott rendkívüli testületi üléséről 1 Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2009. február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 3-án 10:15 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 181-184 T á r g y s o r o

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 20/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. augusztus 4-én (szerdán) 19 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE

MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE. 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE MÁLYINKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2015. június 23. napján megtartott rendkívüli testületi ülésének JEGYZŐKÖNYVE 34/2015. (VI.23.) határozat A Bánhorváti Szivárvány Óvoda intézményhez való

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját.

JEGYZŐKÖNYV. A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa elfogadja a mai ülés napirendi pontját. JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula város Polgármesteri Hivatal ovális termében (5700.Gyula, Petőfi tér 3.) 2009. május 29- én 10.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 15/2015.(II.09.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről Gyói Gábor, Nagy Lászlóné és Vágner István képviselők távolmaradtak. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. március 27-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l

2010. m á j u s 3 1 - é n. m e g t a r t o t t r e n d k í v ü l i ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. szervezési és önkormányzati osztályvezető JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár Nagytermében 2015. július 28-án, 17 10 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2012. november 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben