5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "5/2013. JEGYZŐKÖNYVE"

Átírás

1 Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény Község Önkormányzat hivatala, 2644 Borsosberény, Petőfi út 161., tárgyaló Az ülés vezetője: Jelen vannak: Torma Andrea jegyző Kovács László alpolgármester Balázs László képviselő Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Köszönti a megjelent képviselőket. Megállapítja, hogy az 5 fő képviselő-testületi tagból 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitja. Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője legyen. A javaslatot a képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A Polgármester javaslatot tesz a meghívóban kiküldött napirendi pontokra, valamint javasolja az egyebek napirendet felvenni a napirendi pontok közé. A javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül egyhangúlag elfogadta. A képviselő-testület - egyhangúlag elfogadva - az alábbi a napirendi pontokat tárgyalja: Napirend 1. A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása Előterjesztő: 2. A Rétság Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos nyilatkozat további tagság, és ellátandó feladatok Előterjesztő: 3. Egyebek Napirend előtt Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Egy esetben temetési segély kiutalására került sor, Virág Norbert részére. Tudnotok kell, hogy segítséget kértek tőlünk a Marika eltemetéséhez, de olyan szerencsésen alakultak a dolgok, hogy a temetési segélyen kívül további összeget végül mégsem kellett adni nekik, meg tudták oldani. Egy esetben átmeneti segély kiutalására került sor, Földes Alexa részére, aki gyógyszerekre kérte a pénzt, és Ft került kiutalásra. Király Józsefné kérte, hogy a Petőfi úton lévő 5 fa kerüljön kivágásra, mert keríteni szeretne, és útban van. Az önkormányzat magára vállalja a fakivágást és az eltakarítást is, a fák a Magyar Közút kezelésében lévő területen vannak, de a Közút hozzájárult a fák kivágásához. A Dankó út lakói kérelemmel fordultak hozzánk, felolvasnám a levelet: Tisztelt Polgármester Hölgy és Tisztelt Képviselő-testület! Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy a Dankó utcát szíveskedjenek járhatóbbá tenni. Sajnos nagyon nehéz a közlekedés mind személygépkocsival, mind babakocsival. A kátyúk mélyek, a fölázott 1

2 talajban mély keréknyomok maradtak. Szeretnénk járhatóbb utat, mert az utca lakóinak további problémája, hogy a kukákat is az orvosi rendelő elé kell hordani, ami az egyes lakók esetében 50 métert is jelenthet. Kérjük ezt azért is, hogy védjük az amúgy is elhasználódott utat, ezt nagyon kevés lakosnak kell megtennie e faluban. Tudjuk, hogy mindenki pénzügyi nehézségekkel küzd, a családok, a hivatal, de ennek ellenére reméljük, hogy a kérésünk meghallgatásra kerül. Tisztelettel: Dankó utcai lakosok Ezt a levelet 8 lakos írta alá. Igazából erre nem különítettünk el keretet. Nem útfelújítást kértek, hanem szeretnék, ha a gödröket valamivel megtöltenénk. Járhatóbbá tenni az utakat ezt írják. Ha a kukásautót beküldjük oda, elég mély nyomot hagy, ha kővel megtöltjük, a kövön sem fogja könnyebben kihúzni a kukát. Majd az egyebekben beszélünk még róla. A háziorvos bejelentette a szerződés felbontását, amit 26-án tett az asztalunkra. Szóban egyeztettünk, megkerestem, de nem tudja ilyen feltételekkel vállalni, amit ajánlottunk. Április 1-jétől él a szerződés felmondásának jogával, ami 3 hónap. 3 hónap áll rendelkezésünkre, hogy új háziorvost szerezzünk. A következő képviselő-testületi ülésen ez napirend lesz, kiírjuk a pályázati felhívást a háziorvosi feladatok ellátásra. De ettől függetlenül szeretném kérni mindenkitől, hogy ebben legyünk aktívak, ne csak várjunk, hogy majd beesik a faluba egy háziorvos, hanem érdeklődni kell, nyitott szemmel kell járni, meg kell keresni a környékbeli orvosokat, esetleg kórházban, járóbeteg szakrendelőben is meg lehet keresni orvosokat, és tárgyalni kell velük. Aktívnak kell lenni, és értem ez alatt a képviselő-testület tagjait is. Én körbeérdeklődtem, itt a környéken egyetlen egy orvos van, aki közalkalmazottként látja el a teendőket, a többi vállalkozásban csinálja. Nálunk pont az lesz a baj, hogy elég alacsony a kártyaszám. Megkérdeztem Tolmács esetében, ahol a Marianna doktornő vállalkozásba csinálja az ellátást, és ott csak az épületet biztosítja az önkormányzat. Tolmácson mennyi a kártyaszám? A Marianna doktornőnek van egy körzete Rétságon is, és mellette Tolmácsot látja el. Rétság két körzetre van bontva, az egyik körzethez Bánk, a másikhoz Tolmács tartozik, de ebben a gyerekek nincsenek benne, mert nekünk külön gyerekorvosunk van, itt pedig vegyes körzet van, felnőttek, gyerekek is ide tartoznak, így a kártyaszám nagyobb. Azt mondja mindenki, hogy nagyon kevés pénz van orvosra. Biztos nem volt nagyon nagy a pénz, de amennyi időt itt rendelt ez az orvos, ahhoz képest meg volt fizetve. Meg van szabva az orvosoknak is, hogy egy héten mennyi órát rendeljen. Ha főállásban lesz orvosunk, akkor is csak heti 15 órát lesz itt. A többi rendelkezésre állási idő. Tájékoztattalak benneteket erről, és a következő testületin visszatérünk rá, hogy a pályázat kiírásra kerüljön, és hogy milyen tartalommal. Vác Város Polgármestere működési hozzájárulást kér a Borsosberényből Vácra járó tanulók után, mert a törvény erre lehetőséget ad. Nem kötelező adni. Általános iskolai tanuló esetében Ft, gimnáziumi tanuló után Ft, szakképzést folytató középiskolák esetében Ft éves hozzájárulást kér. Összesen 9 tanulót jelöltek meg, ebből 5 fő bár borsosberényi lakcímet tüntettek fel, nem tudunk rólunk semmit, nem ismerjük őket. 2

3 A következő képviselő-testületi ülésen ez is napirend lesz, addig igyekszünk átgondolni és utána érdeklődni, hogy összesen hány gyerek jár Vácra, és melyik iskolába. A tanulók: Mák Renáta, Pásztor Balázs, Oszolik Maja, Tóth Richárd. 3 fővel nőt a szociális étkezők száma. Fodor Györgyné, Király Józsefné és Horváthné Erzsike, aki április 8-tól kéri az ebédet, mert akkor tölti be azt az életkort, ami alapján már jogosult az ellátásra. Így összesen 15 fő a szociális étkezők száma. A fogorvostól a mai nap érkezett a válaszlevél. Őt is megkerestük személyesen is és levélben is. Nem tudja elfogadni amit ajánlottunk. Azt írta a levélben, hogy úgy gondolja, hogy az önkormányzat gazdálkodása nem a havi Ft-on múlik. Ez volt a vége. Leírja, hogy milyen drágák a gyógyszerek, eszközök. Eleve leírja, hogy hány településen végzi a szolgáltatást és hogy ez a kezdetek kezdetén sem fedezte a kiadást, és azért alakult ez ki, hogy hozzájárulást fizetnek az önkormányzatok. Minden évben csak az inflációval emelte az összeget. Tegnap bejött egy lakos, aki megkérdezte, hogy az orvosi rendelő előtti közterületről a levágott faágak mikor lesznek eltakarítva. Tudomásunk szerint Magyar Sándor tisztította ki Liszkáné Mária néni kerítését. Magyarné Olasz Hajnalka képviselő Igen, soha nem volt kitakarítva, Sanyi kitakarította. Közünk nincs hozzá! Egyébként is 89 éves néniről van szó! Ez igaz, ha minket megkeresett volna Mária néni ezzel a problémával, biztosan segítettünk volna, küldtünk volna egy-két közmunkást. Nem értem, mi a probléma? Örüljünk, hogy valaki önként kitakarított olyan területet, amit az önkormányzatnak kellett volna. 1. Napirend A Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása A rétsági járó beteg ellátást működtető nonprofit kft. társasági szerződését módosítani szükséges. Elolvastátok az igazgató Úr által küldött anyagot, hogy jogszabályi rendelkezés alapján a vezető tisztségviselő születési helyével és időpontjával ki kell egészíteni a társasági szerződést. Tőlem várnak egy nyilatkozatot, amit alá kell írnom, hogy a társasági szerződés módosítást elfogadom, de ezt képviselő-testületi döntés nélkül mivel a gazdasági társaságnak az önkormányzat a tagja - ezt nem kívánom aláírni, ezért kérem a módosított társasági szerződés elfogadására vonatkozóan a képviselő-testület döntését. A nyilatkozatot március 22-ig kérték vissza, ezért hívtam össze rendkívüli képviselő-testületi ülést. Van-e kérdés, hozzászólás? Hozzászólás, kérdés, vélemény, más javaslat nem volt. lezárta a napirend tárgyalását, és szavazásra tette fel a kérdést: aki a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az előterjesztettek szerint elfogadja, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 31/2013. (III.27.) Képviselő testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítását az előterjesztettek szerint, a vezető tisztségviselő születési helyével és időpontjával kiegészítve elfogadja. A képviselő-testület a Társasági 3

4 Szerződés javítását kéri annak érdekében, hogy Borsosberény Község Önkormányzatának székhelye (2644 Borsosberény, Petőfi út 161.), valamint a nyilvántartási száma ( ) helyesen szerepeljen a társasági szerződésben. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Borsosberény Község Önkormányzat, mint a Rétsági kistérségi Egészségfejlesztő Központ Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. tagja nevében a társasági szerződés elfogadására vonatkozó nyilatkozatot aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2. Napirend A Rétság Kistérség Többcélú Egészségfejlesztő Társulásával kapcsolatos nyilatkozat további tagság, és ellátandó feladatok Köztudott, hogy június 30-ával a rétsági kistérségnek felül kell vizsgálni, akarják-e a települések, hogy tovább működjön a kistérségi társulás. Véleményem szerint a kistérségnek meg kellene maradni, mert sok olyan dolog van, mint például a házi segítségnyújtás, amihez az államtól kapott támogatást a kistérségen keresztül kapjuk meg. A másik a belső ellenőrzés, amit eddig a kistérségen belül oldottunk meg. Aki eddig ezt a feladatot végezte, elment a járási hivatalhoz dolgozni, és jelenleg nincs olyan személy, aki ellátná a belső ellenőrzést. Ha marad a kistérség, el kell döntenünk, hogy a kistérségen keresztül szeretnénk-e végeztetni, vagy minden önkormányzat oldja meg maga a belső ellenőrzést. A továbbiakban nem kötelező, hogy mind a 25 önkormányzat benne legyen a kistérségi társulásban, és amennyiben az önkormányzatok fenntartják a társulást, el kell dönteni, hogy milyen feladatokat végezzen a társulás. A törvény előírása szerint június 30-ig felül kell vizsgálni a társulási megállapodást, és ki kell dolgozni annak megfelelően, hogy a tagönkormányzatok hogyan kívánják a jövőben működtetni, illetve meg kell szüntetni, ha úgy döntenek az önkormányzatok. Tehát egyáltalán kérdés, legyen e társulás, vagy ne legyen, és ha igen, akkor milyen feladatokkal működjön. Jelenleg gyakorlatilag két feladatra szűkült le a társulásba bevitt feladatok köre, az egyik a belső ellenőrzés, a másik a szociális feladatok. Azt gondolom, nézzük sorra a kérdéseket. Belső ellenőrzés: nekünk pillanatnyilag az önkormányzat mellett két intézményünk van, a hivatal és az óvoda, aminek a belső ellenőrzését meg kell oldani. Kérdés, hány önkormányzat fogja azt mondani, hogy társulásban kívánja megoldani a belső ellenőrzést, illetve hányan, hogy önállóan oldják meg, mondjuk egy külső cég megbízásával, és maguk fizetik ennek a költségét. Ez a kérdés jelenleg minden önkormányzatnál napirenden van, erről kell döntést hozni. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban megkerestünk egy céget, hogy tájékozódjunk, milyen feltételekkel, mennyiért vállalják a belső ellenőrzést. Mivel nem ismerik az intézményeinket, előre nem határoznak meg díjat, hanem ellenőri napokban gondolkodnak. Elmondásuk szerint egy ellenőri nap ára bruttó Ft. Ha a társulás által foglalkoztatott belső ellenőrünkre gondolok, általában 4 napot töltött nálunk, így tehát körülbelül Ft-ra lehetne kalkulálni ezt a díjat. Ez tehát azt jelenti, hogy anyagilag nagyjából akkor vagyunk ugyanott, hogyha a társulásban kb önkormányzat csatlakozik ahhoz, hogy a belső ellenőrzést a társulás útján kívánják megoldani, és akkor ha a Társulás foglalkoztat egy fő belső ellenőrt, annak a költségét a csatlakozott önkormányzatok adják össze, akkor kb. anyagilag ott tartunk, mintha önállóan, külső céggel oldanánk meg a belső ellenőrzést, viszont akkor fenntartunk egy munkahelyet. Esetleg hozhattok egy olyan döntést, hogy akkor kívánjuk társulás útján megoldani a belső ellenőrzést, ha mondjuk legalább 20 önkormányzat benne marad, ellenkező esetben pedig önállóan oldjuk meg. A szociális feladatok: a társulás létrehozott egy intézményt, a szociális szolgáltató központot, ami jelenleg a településeken működő házi segítségnyújtást ellátja, valamint rajtuk keresztül működik a jelzőrendszeres segítségnyújtást is. Az intézménynél ez 25 településen kb. 50 fő álláshelyet jelent, és ehhez tartozik közel 300 fő ellátott, rendelkeznek a feladatellátáshoz szükséges működési engedéllyel, megfelelő szakmai háttérrel. A jelzőrendszeres segítségnyújtás rendszerével kapcsolatban az a legújabb információ, hogy ezt az állam július 1-től állami kézbe venné. A jelzőrendszeres segítségnyújtás nem kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, ugyanakkor tudjuk, milyen fontos lehet egy egyedül élő idős személynél, ha baj van. Bánkról 3 ellátottunk van ebben a rendszerben. Ehhez a feladathoz az állam jelenleg csak az év első három hónapjára adott támogatást, és nem lehet még tudni, hogy a következő 3 hónapra ad-e támogatást, vagy sem Ft-ba kerülne egy személyre jutó szolgáltatás 3 havi díja, amennyiben az álamtól a következő 3 hónapra is kapunk támogatást, és Ft lenne, ha nem kapunk támogatást. El kell döntenünk, hogy vállaljuk-e a következő három hónapra ennek a szolgáltatásnak a nyújtását, ami a rosszabb esetben Ft lenne a három hónapra a három ellátottra, 4

5 tehát ha ezt az összeget vállaljuk, akkor ennek a három főnek a következő 3 hónapra, tehát június 30-ig továbbra is biztosítva lesz a szolgáltatás. Július 1-től pedig átveszi az állam ezt a feladatot. A szociális intézmény által ellátott másik feladat a házi segítségnyújtás, ami az önkormányzat kötelező feladata. Én támogatnám, hogy ezt a feladatellátást tartsuk a társulásban, több okból is. Egyrészt egy jól működő hálózatról van szó, hiba lenne ezt lerombolni. Ugyanakkor a társulás rendelkezik azzal a szakmai háttérrel, amivel e feladat ellátásához rendelkezni kell. Rendelkezik a szükséges működési engedéllyel. Ahhoz, hogy július 1-re az önkormányzatunk új működési engedéllyel rendelkezzen e feladat ellátásához, már most el kellene indítani az eljárást. Másrészt ez a feladat társulási szinten anyagilag is rentábilis tud lenni, amennyiben néhány fővel növelni tudjuk az ellátottak létszámát, ugyanis az állami támogatásból várhatóan fenntartható a rendszer. Amennyiben önállóan kívánnánk megoldani ezt a feladatot, az ellátott egy napi gondozási igényét csak szakember állapíthatja meg, tehát erre meg kellene bíznunk egy szakembert, ami nyilván pénzbe kerülne nekünk. Ezen kívül Borsosberényben akik most ellátják ezt a szolgáltatást, nem rendelkeznek a szükséges szakmai végzettséggel, tehát ha önállóan oldanánk meg, akkor őt szakvégzettség hiányában nem tudnánk alkalmazni, ezzel megszüntetnénk két borsosberényi lakos munkahelyét, és kérdés, hogy találnánk-e megfelelő végzettségű dolgozót. Társulási szinten elegendő, ha a gondozók fele rendelkezik a végzettséggel, és az intézményvezető 5 év felmentést adhat a képzettség megszerzésére, így lehet jelenleg olyan személyeket is alkalmazni, akiknek még nincs meg a végzettsége. Ha ezt önállóan látjuk el, akkor ezt már nem tudjuk megtenni. Gondoljunk bele, hogy ez kistérségi szinten jó néhány munkahelyet jelent. Az intézményvezető ígéretet tett, hogy amennyiben a társulás megtartja ezt a feladatot és az intézményt, akkor törekedni fog arra, hogy a jelenleg még végzettséggel nem rendelkező gondozók képzésére munkahely-megtartó támogatást szerezzen, és indíttasson egy ilyen képzést. Ahhoz, hogy ez a feladat Borsosberény települési szinten is rentábilis legyen, jó lenne még néhány főt bevonni az ellátásba, hiszen a normatívát az ellátottak száma alapján kapja a Társulás. Még egy feladat felvetődött a társulási ülésen, a szociális étkezés. Ez jelenleg nincs társulási szinten, minden önkormányzat maga oldja meg ezt a feladatot. Ez a feladat azért vetődött fel, mert amennyiben társulásban kerül ellátásra, magasabb állami normatíva vehető igénybe a feladatra. Viszont ez azzal járna, hogy a társulásnak kellene megrendelni a szociális étkezést azokon a településeken, akik ehhez csatlakoznak, és ha ez eléri a közbeszerezési értéket, akkor még közbeszerzési eljárást is le kell folytatni. Ezen kívül tovább bonyolítja a helyzetet a térítési díj meghatározása is. Úgy gondolom, hogy ez a feladat továbbra is önkormányzati hatáskörben tartható, itt nem látom indokoltnak és szükségesnek a társulási szintű feladatellátást. Ezeken a kérdéseken kívül az önkormányzatnak nyilatkoznia kell arról is, hogy amelyik feladatba belép, ahhoz vállalja, hogy a szükséges összeget átutalja a kistérség számlájára, vagyis hogy viseli a rá eső költségrészt. A képviselő-testület megtárgyalta a napirendet. szavazásra tette fel a kérdést: aki egyetért azzal, hogy a kistérségi többcélú társulásban továbbra is tagok maradjunk, a belső ellenőrzési feladathoz akkor csatlakozunk, ha abba legalább 15 önkormányzat belép, a házi segítségnyújtás ellátását kérjük, a jelzőrendszeres segítségnyújtáshoz a következő 3 hónapra nem vállaljuk a szükséges költségeket, és a munkaszervezeti feladatok ellátásához nem kívánunk hozzájárulást fizetni, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 32/2013. (III.27.) Képviselő testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete a Rétság Kistérség Többcélú Társulás (továbbiakban: Társulás) Társulási Tanácsa 3/2013. (II.19.) határozata alapján a Társulás által ellátandó feladatok tárgyában a következő döntést hozza: 1. Borsosberény Község Önkormányzat képviselő testülete (továbbiakban: képviselőtestület) nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata július 1-jét követően is a Társulás tagja kíván maradni. 2. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a belső ellenőrzési feladatokat a Társulás útján kívánja ellátni, amennyiben a Társulás a tagönkormányzatok közül legalább 15 önkormányzat belső ellenőrzését ellátja. Ellenkező esetben Borsosberény Község Önkormányzata a belső ellenőrzést önállóan kívánja ellátni. 3. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás további fenntartását szükségesnek ítéli, de az önkormányzat szűkös költségvetésére való tekintettel a jelzőrendszeres házi segítésnyújtás működtetését anyagilag pénzügyi fedezet hiánya miatt nem tudja biztosítani. 5

6 4. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a házi segítségnyújtás kötelező önkormányzati feladatot a Társulás tagjaként, a Társulás intézménye útján kívánja biztosítani Borsosberény településen. 5. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a szociális étkezést önállóan kívánja biztosítani a településen. 6. A képviselő-testület nyilatkozik, hogy Borsosberény Község Önkormányzata a szociális ellátás (házi segítségnyújtás) Borsosberény település tekintetében, a borsosberényi ellátottak vonatkozásában kimutatott, az állami pályázati támogatási forrással nem fedezett költségét, valamint a belső ellenőrzés vonatkozásában az ellenőrzött intézmények száma alapján az önkormányzatra jutó költségét a Társulás részére átutalja. Borsosberény Község Önkormányzata a munkaszervezeti feladatok ellátására évben külön támogatást nem nyújt, azt a Társulás évi pénzmaradványa terhére javasolja megoldani. Határidő: azonnal Felelős: polgármester A Társulás gazdálkodásához tartozik, hogy múlt héten kedden volt egy társulási tanács ülés, ahol született egy olyan döntés, hogy a munkaszervezeti feladatokat, mivel más önkormányzat nem vállalta be, a rétsági polgármesteri hivatal látja el, és ezért a Társulás megközelítőleg havi Ft-ot fizet a hivatal részére. Áttanulmányozva a Társulás költségvetését, a Társulás pénzügyi tartaléka így nem lesz elég a teljes évre, csak valamivel több, mint fél évre elegendő, ami azt jelenti, hogy ha ezt az összeget kell fizetni a munkaszervezeti feladatok ellátására, akkor miután feléli a Társulás a tartalékát, az önkormányzatoknak kell összeadni a szükséges pénzügyi fedezetet, hiszen a Társulásnak máshonnan nem lesz bevétele. Hogy erre ne kerüljön sor, és legalább 2013-ban ne kelljen az önkormányzatoknak pénzt bele tenni a társulásba, a tolmácsi polgármesterrel és a Klárival átbeszélve a helyzetet, arra jutottunk, hogy a mi hivatalunk havi 200 ezer Ft-ért bevállalná a Társulás munkaszervezeti feladatainak ellátását. Ez elsősorban a könyvelést, illetve a költségvetéssel kapcsolatos feladatokat jelenti, valamint a Társulási Tanács üléseire az előterjesztések, döntési javaslatok, tehát a társulási anyagok előkészítését, a döntések végrehajtását, a társulási megállapodás felülvizsgálatának elvégzését és az új megállapodás kidolgozását, előterjesztését, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását jelenti. A szociális intézmény elvégzi a térítési díjak beszedését, és a munkaügyi feladatokat is. A Társulástól kapott havi 200 ezer Ft-ot a többlet feladatot ellátó kolleganők többlet juttatásaira fordítanánk. Tehát ez lenne a javaslatunk annak érdekében, hogy a Társulás pénze a évi működésre elegendő legyen. Hozzászólás, észrevétel, vélemény, kérdés, egyéb javaslat nem volt. szavazásra tette fel a kérdést: aki támogatja és vállalja, hogy a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal havi 200 ezer Ft díj ellenében ellássa a Kistérségi Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait, kérem, kézfeltartással szavazzon! A képviselő testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő határozatot: 33/2013. (III.27.) Képviselő testületi határozat Borsosberény Község Önkormányzat képviselő-testülete támogatja és vállalja, hogy a Rétság Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezeti feladatait a Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal havi Ft működési célú pénzeszköz átadás ellenében június 30. napjáig ellátja. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a jegyző az arra vonatkozó megállapodást aláírja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 6

7 3. Napirend Egyebek A tájékoztatóban felolvastam a Dankó út lakóinak kérelmét, melyben az út járhatóbbá tételét kérik. Az ez évi költségvetésbe kátyúzásra különítettünk el pénzösszeget, esetleg ebből lehetne helyreállítani az utat. Kovács László alpolgármester Mi lenne, ha törmelék csempét hozatnánk? Nem az egész utat akarják megcsináltatni, csak a nagyobb gödröket szeretnék feltöltetni, mert esős időben a pocsolyák beterítik az arra közlekedőket. Javaslom, hogy hívjuk ki Sólyom Pétert, nézze meg, és mondjon javaslatot, mennyiből és hogy tudjuk legolcsóbban megoldani, hogy értelme is legyen. Pétert megkérdezzük, hogy mit ajánl, mennyi lenne a költsége ennek a munkának! Ha hozatunk követ, a közmunkások majd szétterítik az úton. A következő testületi ülésen tájékoztatást adok, hogy mit mondott a Sólyom Péter. További napirend és hozzászólás nem volt, a polgármester megköszönte a jelenlétet, és az ülést bezárta. K.m.f. Molnárné Gere Rita polgármester Torma Andrea jegyző A jegyzőkönyv hiteles. Balázs László képviselő 7

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással

1. Napirend Beszámoló a Sportegyesület 2013/2014. évi tevékenységéről, és elszámolás a 2013. évi önkormányzati támogatással Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. július 22-én 15 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről.

10. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/10/2015. 10. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 05. 28-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. Július 1.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:69-72/2013. (VII. 1.) számú határozatok d.

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet - szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítéssel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 17. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-28 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 10.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szám: D-57-8 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25- én 17 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa az ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/2/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 4. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 20.-án 17 óra 30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Maglóca Község Képviselő-testülete 2-2/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. április 07-én 13 óra 30 perckor a maglócai kultúrházban megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296. Hegyesd, Zrínyi u.1. Tel: 87/435-038. Száma: 120-14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete által 2013.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 93-96/2013. (IX. 17.) számú határozat.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 20.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 16-17 /2012. (II. 20.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 24. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 24. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestület 2010. július 21-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 13-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 142/2013. (XI.13.) Pályázat mikrobusz vásárlására 143/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3592 Nemesbikk, Petőfi út 13. Jegyzőkönyv Készült: Nemesbikk Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 30. napján megtartott ülésén Jelen

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-16/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN. megtartott. rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. OKTÓBER 6-ÁN megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 56/2011. (X.06.) számú képviselő-testületi határozat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 108-112 /2012. (XII. 11.) számú határozatok.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú jegyzőkönyv 2011. október ber 18. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 13. számú jegyzőkönyv 2011. október ber 18. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13. számú jegyzőkönyv 2011. október ber 18. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 212/2001./X.18/kt.határozat: 213/2011./X.18./kt.határozat: - 2011. október

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 2. Napelemes rendszer kialakítása pályázati konstrukcióra pályázatírási szerződés megkötése (szóbeli előterjesztés) Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 18.-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:1-3/2013. (I. 18.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 10. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 10. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 9-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 122/2013. (X.09.) Szociális, Gyermekjóléti és Egészségügyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:.

a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 68-74/2014. (XI. 6.) számú határozat. d. rendeletek: - Ügyiratszám:. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 6.-án megtartott (helye: 4275 Monostorpályi, Bajcsy Zs. utca 1/C., Művelődési Ház terme) rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének

24. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Községi Önkormányzat. Képviselő-testületének 24. számú Jegyzőkönyv ének 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. december 10-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656

Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. román önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkovácsháza Város Román Nemzetiségi

Részletesebben

J e g y z ô k ö n y v

J e g y z ô k ö n y v J e g y z ô k ö n y v Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. április 3.-án 11 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott rendkívüli testületi ülésén.

Részletesebben

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan

Határozatok: - 41/2013. (IV. 4.) számú határozat: Simon János és Czibere József kérelme a művelődési ház bérlésére vonatkozóan Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 4.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. könyve c. határozatok:41/2013. (IV. 4.) számú határozat d. rendeletek:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kurjancsek Zoltán képviselő Laczóné Hardi Márta képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kurjancsek Zoltán képviselő Laczóné Hardi Márta képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25-én 16 órai kezdettel a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Török

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. december 09-án megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1-6. c.) határozatai: 140-144. d.) rendelete: 9. 369-42/2014. T Á R G

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Község Önkormányzata 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Tel/Fax: 88/236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/61-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-234/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 4-én (szerda) 15.07 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29. i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. október 10-én

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 28. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 28. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 10-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y ZŐ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Bodzás István, Vetró Józsefné, Kovács Sándor képviselő. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 7. napján 7.30 órai kezdettel a városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben